REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde"

Transkript

1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf RLTN Akademikerne Sag.nr. 14/3239 Dokumentnr /14 Krav til fornyelse/ændring af overenskomster og aftaler inden for Akademikernes forhandlingsområde Regionerne har sat en dagsorden, hvor borgernes behov og samfundets udfordringer er i fokus. Et stigende antal patienter og ønsket om fortsat kvalitetsudvikling kræver en stadigt bedre ressourceanvendelse, herunder at arbejdet hele tiden tilrettelægges smartere, at spild reduceres, at medarbejdernes tid bruges på det rigtige og at patientsikkerheden øges. For at sætte borgernes behov i centrum skal der endvidere ske en prioritering af det, der giver værdi for borgerne, ligesom rammerne for arbejdstilrettelæggelse i højere grad skal understøtte patientforløbet og det tværfaglige samarbejde. Derfor er den overordnede målsætning for Regionernes Lønnings- og Takstnævn at indgå overenskomster og aftaler, der understøtter, at patientfokus er omdrejningspunktet for både organisering, ledelse, behandling og pleje, og som samtidig sikrer fokus på en høj effektivitet og kvalitet. I forhold til overenskomster og aftaler betyder det, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn har fokus på at understøtte hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse, effektive arbejdsgange, optimal anvendelse af personalets tid samt incitamenter, der sikrer kvalitet og effektiv drift. Regionernes Lønnings- og Takstnævns krav skal ses i lyset af et ønske om en konstruktiv dialog med alle organisationer om, hvordan målsætningen kan realiseres både for de enkelte faggrupper og gennem tværgående, langsigtede løsninger og fælles regler.

2 Endelig betyder den pressede samfundsøkonomi, at det fortsat er aktuelt at se på omprioriteringer i gældende overenskomster og aftaler for at sikre, at ressourcerne anvendes, der hvor de skaber mest mulig kvalitet og effektivitet. Side 2 Regionernes Lønnings- og Takstnævns krav skal ses i lyset heraf. Kravene er følgende: Generelle krav 1. Der henvises i det hele til de krav, der er fremsat over for Forhandlingsfællesskabet. Tværgående specielle krav 2. Udvikling og afbureaukratisering af forhandlingsprocedurerne i forhold til den lokale løndannelse. 3. Bortfald af centralt fastsatte funktions- og kvalifikationsløndele. 4. Med mindre andet aftales, videreføres lokalt aftalte kvalifikationsløndele ikke ved stillingsskifte. 5. Bortfald af aftale om gennemsnitsløngaranti. 6. Modernisering af overenskomststrukturen, således at den understøtter den samlede opgavevaretagelse og et sammenhængende patientforløb. 7. Arbejdstidsreglerne skal i højere grad understøtte et godt og sammenhængende behandlingsforløb, herunder at patienten kan få behandling af det rette personale på det sted og tidspunkt, hvor patienten har behov for det.

3 8. Relevante bestemmelser i overenskomsterne tilpasses Lov om Offentlig Digital Post. Side 3 Specielle ikke-tværgående krav til overenskomst for akademikere i regioner mv. 9. Afgrænsningsbestemmelserne om, hvornår kandidater er omfattet af overenskomsten for akademikerne henholdsvis overenskomster med andre organisationer, drøftes. 10. Videreførelse af forsøgsordning med plustid. 11. Videreførelse af forsøgsordning med andre forhandlingsregler. 12. Sammenskrivning af overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v. og tiltrædelsesoverenskomst for ingeniører og landinspektører m. fl. ansat i regioner mv. Specielle ikke-tværgående krav til Yngre Lægers overenskomster og aftaler Regionernes Lønnings- og Takstnævns overordnede målsætninger har betydning for følgende bestemmelser i overenskomsten: 13. Bestemmelser om referenceforhold for yngre læger 14. Bestemmelser om fællesvagt for yngre læger 15. Bestemmelser om udetjeneste

4 16. Bestemmelser om vagthyppighed og tilsvarende bestemmelse for normaltjeneste efter kl. 18 Side Bestemmelser for læger om fælles mødetid 18. Reglerne for omlægning af tjeneste samt varslingsreglerne for overarbejde 19. Perioden for afvikling af overarbejde ved afspadsering 20. Bestemmelser om vagtværelse 21. Bestemmelse om naturalydelser 22. Bestemmelser om vagt udenfor tjenestestedet 23. Bestemmelse om barns første sygedag 24. Tilretning af overenskomsten for underordnede læger på baggrund af parternes tekniske gennemgang 25. Tilretning af aftalen om oplysningspligt ved bibeskæftigelse som følge af ændring i lov om apotekervirksomhed 26. Forpligtelsen til fastholdelse af bestående lægeboliger i aftale om boligforhold for læger. Specielle ikke-tværgående krav til Foreningen af Speciallægers overenskomster og aftaler

5 27. Modernisering af den overenskomstmæssige stillingsstruktur for speciallæger. Side Bestemmelse vedrørende fleksibilitetstillæg (bortfald af tillæg). 29. Bestemmelser om lægers tjeneste på det akutte område lørdage og søndage. 30. Bestemmelser om vagthyppighed. 31. Bestemmelser om særlige seniorvilkår. 32. Ændringer/tilretninger af overlægeoverenskomsten på baggrund af parternes tekniske gennemgang. 33. Tilretning af aftalen om oplysningspligt ved bibeskæftigelse som følge af ændring i lov om apotekervirksomhed. Specielle ikke-tværgående krav til Dansk Tandlægeforenings overenskomster og aftaler 34. Ændringer i konsekvens af ændringer på overlægeområdet og området for underordnede læger. Forbeholdskrav 35. Der tages forbehold for fremsættelse af krav inden for emneområder, hvor der fremsættes krav af Akademikerne. 36. Der tages forbehold for fremsættelse af krav som følge af:

6 ændret lovgivning fremtidige ændrede regler eller satser for ATP forhandlingstemaer på det statslige, kommunale og private område, som det vil være af væsentlig betydning for RLTN også at gennemføre for regionerne. Afledte virkninger som følge af ændringer i generelle aftaler. Side 6 Ovennævnte ændringsforslag vedrører følgende overenskomster og aftaler, som er opsagt til udløb den 31. marts 2015: Overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v. af 4. december 2013 Yngre Læger Overenskomst for underordnede læger af 8. august 2013 Aftale om boligforhold for læger af 17. november 2011 Aftale vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v. af 27. oktober Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse af 6. oktober 2011 Foreningen af Speciallæger Aftale vedrørende lægelige chefer af 4. oktober Overenskomst for overlæger af 4. oktober Overenskomst for honorarlønnede sygehuslæger af 4. oktober Overenskomst for speciallægekonsulenter af 6. oktober Aftale vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v. af 27. oktober Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse af 6. oktober 2011 Aftale om lokal løndannelse af 4. oktober Dansk Tandlægeforening Overenskomst for tandlæger af 8. august Aftale for tjenestemandsansatte overtandlæger ved regionale sygehuse m.v. af 8. august Aftale om lokal løndannelse for tandlæger af 8. august Pharmadanmark

7 Aftale vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere af 24. oktober Aftale om lokal løndannelse for sygehus-/hospitalsapotekere af 24. oktober Aftale om gennemsnitsløngaranti af 5. november 2014 Side 7 Bekræftelse på rettidig modtagelse af forslag til fornyelse af ovennævnte aftaler/overenskomster samt opsigelse heraf bedes sendt til mailadresse Med venlig hilsen Signe Friberg Nielsen /Ole Lund Jensen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område

Forslag. Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område Til lovforslag nr. L 215 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2013 Forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

90 ernes aftaler og overenskomster

90 ernes aftaler og overenskomster 90 ernes aftaler og overenskomster Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem Betænkning 1150 Indholdsfortegnelse Kapitel 0. Udvalget om større fleksibilitet i det

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere