Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold"

Transkript

1 Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Vedr. tasteanvisninger: Vælg et trommesystem Halsene skal vende opad Notation af trommerytmer Tostemmig trommenotation Fortsættelse af grundrytme Indsættelse af stiknoder Indsættelse af uspecificerede rytmer Notationen af de enkelte dele i trommesættet Staff Type dialogboksen Percussion Ændring af drum mapping Tilpasning af trommer, der ikke er noteret som man ønsker i Sibelius Opsætning af egen notation med udgangspunkt Sibelius drum map Opsætning af trommesæt fra bunden... 11

2 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side 2 Vedr. tasteanvisninger: - Tastaturgenveje angives ned for i [ ] - Alle tal tastes på QWERTY-tastaturet, med mindre det med Num er angivet, at det er det numeriske tastatur ( regnemaskinen ), der skal bruges. Man kommer ud af en funktion ved at taste [ESC] evt. flere gange. 1. Vælg et trommesystem Det er vigtigt at trommesystemet er sat op til trommenotation. (Det er ikke nok at ændre navnet på et tilfældigt system til Trommer ). Dette gøres enklest ved at følge nedenstående anvisninger. Figur 1 Vælg Instrument and Staves fra Layout menuen eller tast [I] - dialogboksen Instrument and Staves fremkommer. Vælg All Instruments, Drum Kit and Drum Set samt fx Drum Set (Rock) og klik Add to score [Alt A] Klik OK [Return] (Navnet på systemet kan senere ændres, hvis det ønskes - se 3. Notationen af de enkelte dele i trommesættet, side 7). Der vil normalt være flere instrumenter i partituret, men for tydelighedens skyld nøjes vi her med trommer. 1.1 Halsene skal vende opad Først skal vi sørge for, at halsene i trommesystemet kommer til at vende opad, uanset hvor nodehovedet er placeret i systemet. Marker en takt i trommesystemet ved at klikke på den

3 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side 3 Vælg House Style menuen [Alt S] - vælg Edit Instrument [U] Vælg Edit Instrument igen i højre side [Alt E] - klik på Ja [Alt J] Dialogboksen Edit Instrument fremkommer - Vælg Edit Staff Type [Alt E] Vælg faneblad til højre: Notes and Rests - Figur 2 fremkommer. Figur 2 Vælg Stems on notes in a single voice: Always up [Alt U] hvis det ikke allerede er valgt Klik OK [Return] Klik OK [Return] Klik Close. Vi skal senere vende tilbage til Edit Instrument -vinduet mhp. at styre notationen af trommesættes enkelte dele.

4 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side 4 2. Notation af trommerytmer Nu vil vi gå i gang med at notere en standard trommerytme, spillet på hihat, lilletromme og stortromme, regnet fra oven som den ses i Figur 3. Figur 3 NB! Tromme- og percussionsystemer med 5 linier i Sibelius læses med en G-nøgle! Det mest effektive er at starte med underdelingerne, altså 1/8 ene i hihat en. Vælg 1/8 [Num 3] og klik på nodesystemet, hvor den skal placeres i dette tilfælde g 2 marker noden, fx ved at gå tilbage til den [ ] Tast [Shift+Alt 1] for at vælge et x-nodehoved; det svarer til notationen af hihat en. Det er en vigtig pointe, at trommelyden følger nodehovedtypen, som ændres ved at taste [Shift+Alt + QWERTY-tal (1-25)] Figur 4 Tast [R] (for at gentage noden) syv gange flg. nodebillede bliver resultatet: Nu skal stor- og lilletromme tilsættes: Vælg den første 1/8 ved at klikke på den. Tast [Shift 9] for at tilføje en tone en none under nodehovedet bliver det samme som noden over. Tast [Shift+Alt 0] for at vælge et almindeligt nodehoved nu er stortrommen på et-slaget noteret. Klik på hihat en på to-slaget. Tast [Shift 5] for at tilføje en tone en kvint under nodehovedet bliver det samme som noden over det ændres som før ved at taste [Shift+Alt 0]. Fortsæt på tilsvarende måde resten af takten, indtil nodebilledet svarer til Figur 3. For at notere fx fire takter i denne rytme, markeres den noterede takt ved at klikke i systemet, hvor de ingen noder er gentag det markerede ved at taste [R] tre gange flg. nodebillede bliver resultatet: Figur 5

5 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side Tostemmig trommenotation En ofte anvendt måde at notere trommestemmer på er, at notere noder, der spilles med hænderne med halsene opad, og noder, der spilles med fødderne med halsene nedad. Dette noteres i Sibelius ved at notere de noder, som skal spilles med fødderne i 2.stemme: Marker i nodebilledet svarende til Figur 3 de noder, som skal spilles med fødderne fx ved at klikke på dem, mens Control-tasten holdes nede. Tast [Alt 2] Pauserne fjernes ved at forlænge nodeværdien inden pauserne, så de forsvinder. Det giver flg. resultat: Figur 6 Halsen op: Spilles med hænderne; halsen ned: Spilles med fødderne. En anden måde at notere trommestemmer på er, at notere noder, der spilles på bækken eller hihat (underdelinger) med halsene opad, og noder, der spilles i lille- og stortromme med halsene nedad. Dette noteres i Sibelius ved at notere de noder, som skal spilles i lille- og stortromme i 2.stemme: Marker i nodebilledet svarende til Figur 3 de noder, som skal spilles i lille- og stortromme fx ved at klikke på dem, mens Control-tasten holdes nede. Tast [Alt 2] Pauserne fjernes ved at forlænge nodeværdien inden pauserne, så de forsvinder. Det giver flg. resultat: Figur 7 Halsen op: Spilles på bækken/hihat (underdelinger); halsen ned: Spilles i lille- og stortromme.

6 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side Fortsættelse af grundrytme Videreførelsen af grundrytmen/groove et, der er noteret i den første takt kan noteres med skråstreger en for hvert slag. Sørg for, at arbejde i 1.stemme - dvs. blå nodehoveder Vælg 1/4 [Num 4] og klik på den midterste linie i nodesystemet (hvor skråstregen skal placeres) marker derefter noden, fx ved at gå tilbage til den [ ]. Tast [Shift+Alt 3] for at vælge et skråstregsnodehoved uden hals; det svarer til notationen af taktslaget; bemærk, at der ikke er tilknyttet en lyd til skråstregen. Figur 8 Tast [R] tre gange (for at gentage skråstregen). Kopier takten med skråstreger efter behov. Dette gøres enklest ved at markere takten (klik i takten uden for noderne) og taste [R] så mange gange, som takten skal gentages flg. nodebillede bliver resultatet: En anden mulighed er anvendelsen af bis-tegnet % (også kaldet come sopra): Først markeres de takter, som skal indeholde bis-tegnet ved et enkelt klik. De takter, hvor bis-tegnet skal vises, skal være tomme, dvs. evt. indhold skal fjernes ved [Delete]. Klik på Properties-ikonen eller tast [Ctrl+Alt P]. Gå ind under Bars og rul ned til % - tegnet; herved fås flg. nodebillede: Figur 9

7 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side Indsættelse af stiknoder En af fordelene ved skråstregerne er, at der kan indsættes stiknoder band cues over dem, der tydeligt angiver vigtige rytmiske elementer i det øvrige ensemble. Hvis blæserne fx har rytmen e. rue e i fjerde takt, kan man i trommestemmen notere flg.: Figur 10 Vælg voice 3 [Alt 3] Vælg punkteret 1/4 [Num 4] + [Num. ] og indsæt noden på første slag ved at klikke lige over nodesystemet (g 2 ) noderne i voice 3 bliver gule! Vælg 1/8 [Num 3] og indsæt noden ved at klikke, hvor den skal placeres noter en bindebue efterfølgende [Num Enter]. Vælg 1/4 [Num 4] og indsæt de to sidste noder ved at klikke, hvor de skal placeres. Stiknoderne skal noteres med mindre nodehoveder: Marker alle de gule noder, fx ved at klikke på dem, mens Control-tasten holdes nede. Tast [Alt+Shift 1+0] - nullet skal tastes forholdsvis hurtigt efter ettallet. Tast [ESCAPE] for at komme ud af funktionen. 2.4 Indsættelse af uspecificerede rytmer Figur 11 Ønskes indsættelse af uspecificerede rytmer som i Figur 11 - gøres det på flg. måde: Vælg de ønskede nodeværdier og den ønskede stemme (her 1.stemme) på det numeriske tastatur og indsæt hver valgt nodeværdi på h 1 med et venstreklik. (i eksemplet [Num 4] klik h 1 ; [Num 3] klik h 1 ; etc.). For at ændre nodehovedet: Marker alle de ønskede noder og tast [Alt+Shift 4] 8-tallet skal tastes forholdsvis hurtigt efter 2-tallet; bemærk, at der ikke er tilknyttet en lyd til dette nodehoved. Nu skal halsen vende nedad: Tast [X]. Tast [ESCAPE] for at komme ud af funktionen. 3. Notationen af de enkelte dele i trommesættet Vi har indtil nu benyttet Sibelius indbyggede percussion mapping (herunder drum mapping); lad os se på, hvordan den er opbygget og kan kontrolleres.

8 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side 8 Marker en takt i trommesystemet ved at klikke på den Vælg House Style menuen [Alt S] - vælg Edit Instruments [U] Vælg Edit Instrument (bemærk forskellen på de to dialogbokse Edit Instruments og Edit Instrument (flertal og ental)) i højre side [Alt E] - klik på Ja [Alt J] Dialogboksen Edit Instrument fremkommer - Vælg Edit Staff Type [Alt E] Vælg faneblad til venstre: Percussion (hvis det ikke allerede er valgt) - Figur 12 fremkommer, hvor vi ser Sibelius måde at notere percussion/trommesættes enkelte dele på ( percussion/drum mapping ). Figur 12. Overblik over Sibelius måde at notere trommesættes enkelte dele ( drum mapping ). Ved at klikke på pilene (i højre / venstre side) under systemet kan man få overblik over notationen for alle trommer/bækkener/øvrige percussion, der er tilknyttet det pågældende system. 3.1 Staff Type dialogboksen Percussion - jf. Figur 12. Bemærk, at systemet læses med en G-nøgle. Klik på et nodehoved, fx nummer tre fra venstre; nodehovedet bliver blåt og de tilhørende egenskaber ses i boksene neden for: - Notehead - Nodehovedets nummer samt udseende (alm. nodehoved) - Artikulation Evt. tilføjet artikulation - Best sound - Hvilken lyd, der som udgangspunkt er valgt som den bedst egnede og derfor høres (her: unpitched.drum.very.low.kick drum). - Choose sound - vælg evt. en alternativ lyd her - Input using pitch - Hvilken tone, der skal aktiveres (fx vha. tastaturet eller vha. et tilsluttet MIDI-keyboard) for at notere det pågældende nodehoved (C) samt i hvilken oktav (5 svarer til tostreget oktav, 4 svarer til enstreget etc.).

9 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side 9 4. Ændring af drum mapping Nu vil vi tilpasse Sibelius drum mapping. Vi vil se på to måder at sætte en drum mapping op på: 1. Med udgangspunkt i Sibelius egen drum mapping tilpasses notationen af de trommer, som ikke er noteret som man ønsker 2. Opsætning af egen notation - også med henblik på at brugen den i andre partiturer. 4.1 Tilpasning af trommer, der ikke er noteret som man ønsker i Sibelius I Figur 6 er hihat en noteret som et g 2 ; ofte ønskes hihat en imidlertid noteret som et e 2, og for at ændre dette går vi gennem Edit Instruments og Edit Instrument som før og videre ind i dialogboksen Staff Types, fanebladet Percussion (se 3. Notationen af de enkelte dele i trommesættet, s.7); skærmbillede som Figur 12. Gå til højre (fx ved at klikke på pilen til højre), indtil kryds-nodehovedet hørende til hihat en beliggende på g 2 dukker op. Klik på nodehovedet, hvorved det skifter til blåt, idet hihat-lyden høres. Vi ser i boksen Best sound neden under, at lyden hedder unpitched.metal.hi-hat.closed, og neden under igen i boksen Input using pitch, at det blå kryds svarer til G i 5. oktave (= tostreget). Klik to gange på den nedadrettede pil ud for Position on Staff for at flytte det blå kryds ned til e 2 i nodesystemet. Bemærk, at dette bevirker, at nodehovedet rykker flere pladser til venstre. Klik OK, OK og Close NB! Dette påvirker kun den lyd, der afspilles, det ændrer ikke allerede indsatte noder; disse skal flyttes manuelt. 4.2 Opsætning af egen notation med udgangspunkt Sibelius drum map Vi vil nu prøve at lave vores egen opsætning med af trommer - også med henblik på at bruge den i andre partiturer - med udgangspunkt i et af de i Sibelius indbyggede trommesæt Nyt Instrument For at kunne anvende vores egen ny opsætning i andre partiturer, må vi lave et nyt instrument. Marker en takt i trommesystemet ved at klikke på den Vælg House Style menuen [Alt S] - vælg Edit Instruments [U] I Ensembles vælges All Instruments og i Families vælges Drum Kit and Drum Set. I Instruments vælges det trommesæt, der mest ligner det, vi gerne vil lave vi vælger her Drum Set (Rock) og klikker på New Instrument [Alt N] og derefter Ja [Alt J] I Name in dialogs skrives fx Mit Trommesæt navnet på vores ny trommesæt Klik OK Nu optræder Mit Trommesæt sammen med Drum Set (Rock) og alle de andre trommesæt under Instruments. Med udgangspunkt i vores nye Mit Trommesæt og den tilhørende drum map kan vi nu ændre opsætningen, så den svarer til vores ønsker. Igen går vi gennem Edit Instruments og Edit Instrument som før og videre ind i dialogboksen Staff Types, fanebladet Percussion (se 3. Notationen af de enkelte dele i trommesættet, s.7); skærmbillede som Figur 12.

10 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side 10 Marker en takt i trommesystemet ved at klikke på den Vælg House Style menuen [Alt S] - vælg Edit Instruments [U] I Instruments vælges nu Mit Trommesæt og klik i højre side på Edit Instrument [Alt E] Vælg Edit Staff Type [Alt E] - Vælg faneblad til venstre: Percussion (hvis det ikke allerede er valgt). Nu skal opsætning ændres, så den svarer til vores ønsker - Vi begynder fra venstre i Staff Type dialogboksen. 1. Hi-Hat Pedal er OK - ændres ikke 2. Loose Kick slettes 3. Bass Drum 1og Low Floor Tom er OK - ændres ikke 4. High Floor Tom slettes 5. Low Rack Tom er OK - ændres ikke 6. Tambourine slettes 7. Acoustic snare og Side Stick er OK - ændres ikke 8. Low Woodblock, unpitched.drum.medium.snare drum.snares on.electric, Mid Rack Tom og High Wood Block Rock slettes 9. High Tom Tom: Nodehovedet er OK, men vi vil gerne have trommen noteret som d 2 den skal altså flyttes nedad. Dette gøres med Position on staff - pilene til højre for boksen med nodehovedet. - sådan fortsættes der, til det ønskede resultat er opnået Dette resulterer i flg. setup/drum map (fra venstre/oven): Figur 13

11 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side Pedal Hi-Hat: Noteret som d 1 x-nodehoved. 2. Acoustic Bass Drum: Noteret som f 1 normalt nodehoved. 3. Low Floor Tom Tom: Noteret som g 1 normalt nodehoved. 4. Low-Mid Tom Tom: Noteret som b 1 normalt nodehoved. 5. Acoustic snare: Noteret som c 2 normalt nodehoved 6. Side Stick: Noteret som c 2 x-nodehoved. 7. High Tom Tom: Noteret som d 2 normalt nodehoved. 8. Closed Hi-Hat: Noteret som e 2 x-nodehoved. - etc. (Der kan evt. være mindre forskelle, afhængig af opsætning af lyde mm.) Gem og indlæs Mit Trommesæt Nu gemmes opsætningen, så man ikke skal igennem denne procedure hver gang man vil notere for trommesæt. Vælg House Style menuen [Alt S] - vælg Export House Style [R] Skriv Mit Trommesæt som navn på den House Style, som skal eksporteres og klik OK Næste gang vi skal bruge opsætningen i Mit Trommesæt, skal vi importere den dette gøres inden partituret opstilles: Vælg House Style menuen [Alt S] - vælg Import House Style [I] Find Mit Trommesæt på listen over House Styles, marker den og klik OK Nu opstilles partituret vi vil her nøjes med trommer for tydelighedens skyld. Vælg Instrument and Staves fra Layout menuen eller tast [I] - dialogboksen Instrument and Staves fremkommer. Vælg All Instruments samt Drum Kit and Drum Set - vælg som instrument Mit Trommesæt og klik Add to score [Alt A] Klik OK [Return] Nu vil trommesættet have opsætningen fra Mit Trommesæt 4.3 Opsætning af trommesæt fra bunden Først skal vi lave et nyt instrument, som vi vil gemme med henblik på at indlæse det i andre partiturer. Start på en nyt partitur - Vælg Instrument and Staves fra Layout menuen eller tast [I] - dialogboksen Instrument and Staves fremkommer. Vælg All Instruments, Drum Kit and Drum Set samt fx Drum Set (Rock) og klik Add to score [Alt A] - Klik OK [Return] Marker en takt i trommesystemet ved at klikke på den Vælg House Style menuen [Alt S] - vælg Edit Instruments [U] I Ensembles vælges All Instruments og i Families vælges Drum Kit and Drum Set. I Instruments vælges det trommesæt, der mest ligner det, vi gerne vil lave vi vælger her Drum Set (Rock) og klikker på New Instrument [Alt N] og derefter Ja [Alt J] I Name in dialogs skrives fx Nyt Trommesæt navnet på vores ny trommesæt Klik OK

12 Notation af trommesæt i Sibelius 5 - side 12 Nu optræder Nyt Trommesæt sammen med Drum Set (Rock) og alle de andre trommesæt under Instruments. I Instruments vælges nu Mit Trommesæt; klik i højre side på Edit Instrument [Alt E] Vælg Edit Staff Type [Alt E] - Vælg faneblad til venstre: Percussion (hvis det ikke allerede er valgt). Nu ses skærmbillede som i Figur 12 (se 3. Notationen af de enkelte dele i trommesættet, s.7). Marker et nodehoved og klik delete [Alt E] Fortsæt på denne måde til alle nodehoveder er slettet. Nu vil vi bygge trommesættet op fra bunden. For overskuelighedens skyld nøjes vi med stortromme, lilletromme og hi hat på hhv. f 1, c 2 og e 2. Figur 14 Klik to gange på New og vælg nodehoved, position (f 1 ), evt. artikulation (ikke nødvendigt), lyd og pitch input for de ønskede trommer og bækkener. Resultatetses i Figur 14 Opsætningen gemmes og indlæses som det fremgår af Gem og indlæs Mit Trommesæt, s.11.

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere

Primus-begyndervejledning-Jazz

Primus-begyndervejledning-Jazz Primus-begyndervejledning-Jazz Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing-arrangement ud fra en MIDI-fil. Den Midi-fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg-gymhf.dk/gj/primus/index.htm.

Læs mere

Trommer i jazzarrangement Kristian Larsen

Trommer i jazzarrangement Kristian Larsen Trommer i jazzarrangement Kristian Larsen Trommer i Primus: Først skal stemmen sættes til en trommestemme: Placering af trommelyde på nodesystemet: Almindeligvis er trommestemmen i et jazzarrangement meget

Læs mere

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo

Groove på et ark. Beatmarkerende normaltempo. Lift på 2og. Halvtempo. Liftet halvtempo Groove på et ark Vælg et groove til hvert af de to stykker i din opgave (variér gerne, men lad være med i første omgang at nødvendigvis finde på noget helt nyt). De to groves skal komme fra hver sin gruppe

Læs mere

Primus-begyndervejledning Lav et Rock-arrangement

Primus-begyndervejledning Lav et Rock-arrangement Primus-begyndervejledning Lav et Rock-arrangement Denne vejledning viser hvordan man laver et Rock-arrangement helt fra bunden. 1. Åben PriMus og sæt standardindstillinger. Åben Primus. Du bliver muligvis

Læs mere

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler

midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler midi2style - program for konvertering af MIDI-filer til YAMAHA PSR stylefiler Kom i gang Version 5.0 2002-2013 Jørgen Sørensen Web site: http://www.jososoft.dk/yamaha/software/midi2style E-mail: js@jososoft.dk

Læs mere

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo...

Tips og Tricks 2. Indholdsfortegnelse. 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2. 2. Brug af Sequenceren...3. 3. Audio Track demo... Tips og Tricks 2 Indholdsfortegnelse Side 1. De væsentligste features i Fantom-G s sequencer...2 2. Brug af Sequenceren...3 Optag Trommer, Bas og Keyboard Brug af Arpeggio og Chord Memory 3. Audio Track

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com

Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com Indholdsfortegnelse Gamemaker 7.0... 3 Installation... 3 Det første spil.... 5 Trin 1: Spilidéen... 5 Trin 2: Grafik og lyd.... 6 Trin 3: Objekter og spilpladen....

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue...

Læs mere

Velkommen til PriMus

Velkommen til PriMus Velkommen til PriMus Med PriMus er det let at skrive,spille og printe din musik, hvad enten detdrejer sig om simple melodier eller et omfattende partitur. PriMus har funktioner, som ikke tidligere er set

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Genvejstaster i kapilel 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Set Auto Borders Indsætter færdigt tegnede kanter,

Genvejstaster i kapilel 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Set Auto Borders Indsætter færdigt tegnede kanter, Kanter Set Border værktøjet giver stor fleksibilitet. Man kan designe sine egne kanter fra bunden, vælge mellem de 22 typer der er i EQ6. Set Auto borders indsætter færdig designede kanter med et klik.

Læs mere

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold Poparrangement Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen Indhold Flyde/akkordkor flyd, rytmer og svar... 1 Basstemme... 2 Trommestemme... 3 Medstemme 1... 4 Medstemme 2 Fra terts til sekst... 5 Medstemme

Læs mere

Vejledning: Optegning af marker i AgroGIS

Vejledning: Optegning af marker i AgroGIS Info planter Dato: 22-06-2006 Landscentret Planteavl Vejledning: Optegning af marker i AgroGIS Der bruges en del tid på optegning af marker til brug ved udarbejdelse af VVM ansøgninger, præsentation af

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

KL s Jazzarrangement kompendium.

KL s Jazzarrangement kompendium. Kristian Larsen, Aurehøj KL s Jazzarrangement kompendium. - Består af følgende manualer og dokumenter: Fra XML-fil til PriMus-fil Opskrift på eksamensopgave i musik, Jazz Jazzbas Ledetonestemme Close harmony

Læs mere

Vester Kopi A/S - Plotservice

Vester Kopi A/S - Plotservice Vester Kopi A/S - Plotservice Vejledning til AutoCad 2000 i forbindelse med plotservice Indhold: Plotter konfiguration i AutoCad 2000 1 Indstillinger i AutoCad 2000 4 Farveplot 6 Plotfiler i AutoCad 2000

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER

TIDSHÅNDTERING I PROMARK SEKRETÆRENS OPGAVER TIDSHÅNDTERING I SEKRETÆRENS OPGAVER 1 Indhold 1. Sekretærens opgaver i ProMark... 2 2. Sådan registrerer du egen projekttid og eget fravær... 2 3. Sådan kontrollerer du, om alle uger i en måned er lukket

Læs mere

Trommesættet og det rytmiske groove

Trommesættet og det rytmiske groove Side 1 Trommesættet og det rytmiske groove Lydfilerne til opgaverne i dette papir finder du her: http://tartelet.dk/music_theory_aural.html Et groove er et rytmisk mønster der hele tiden gentages i et

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Der er flere muligheder for at flytte billeder fra kamera til computer. Hvilken du benytter, afhænger af temperament

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Wahlberg Surtitle Display

Wahlberg Surtitle Display Wahlberg Surtitle Display (Copyright by WAHLBERG ApS) Bruger manual Software version - 1.88 Produktindhold: Strømkabel USB to RS232 Converter. Undertekst lysavis 2,8 Meter lang / 0,3 Meter høj. Wahlberg

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Journallayout F6:Status F5:Journal F5:Journal, CTRL+(tallene fra 1-9).

Journallayout F6:Status F5:Journal F5:Journal, CTRL+(tallene fra 1-9). Journallayout DentalSuite har i denne opdatering fået et nyt layout, så du som bruger, har mulighed for at lave individuelle opsætninger af funktionaliteten i Journal og Status. Ændringen har overflødiggjort

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen.

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Kampregistrering I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Der skal nu være det antal spillere med, som er markeret under teknisk møde

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Rockband. Introduktion. Scratch. I dette projekt skal du lære, hvordan du kan kode dit eget musikinstrument! Arbejdsliste.

Rockband. Introduktion. Scratch. I dette projekt skal du lære, hvordan du kan kode dit eget musikinstrument! Arbejdsliste. Scratch 1 Rockband All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Få det bedste fra Windows 10

Få det bedste fra Windows 10 PRØV TO NYE, FANTASTISKE FUNKTIONER: Få det bedste fra Windows 0 Windows 0 byder på en perlerække af nye og spændende funktioner. Vi har fundet to smarte programmer, der giver dig en forsmag på det nye

Læs mere

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side 2. 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel Gavelisten Indholdsfortegnelse 1. Opstart af Gavelisten side 2 2. Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel 4. Opret en Gaveliste side 4 - persondata (fig. 3) - ønsker (fig. 4+5+6) - manuelt

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Du kan oprette blogs på 3 forskellige niveauer i e-learn.sdu.dk:

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 PowerPoint præsentationer kan benyttes i mange faglige sammenhænge med individuelle er gruppebaserede oplæg. I dette modul skal I lege jer gennem de forskellige

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere