Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit"

Transkript

1 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første del af mødet, skal vi have afstemninger. Derfor vil jeg gerne bede inatsisartutmedlemmerne om at være på deres pladser. Vi har 12 dagsordenspunkter til behandling i dag og 2 3. behandlinger og 6 2. behandlinger også 2 1. behandlinger og som det sidste bliver det forslag til finanslov for 2010 og det er 2. behandling. De har følgende numre: 97, 100, 92, 117, 123, 44, 55, 59, 8, 43, 103 og punkt 7. Det første dagsordenspunkt 97, en 3. behandling. Dennes overskrift lyder som følger:

2 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 Dagsordenens punkt 97 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om fiskerifinansieringspulje. (Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug) (tredjebehandling) Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Forslaget blev ikke under 2. behandling henvist til udvalgsbehandling og der er således ikke til 3. behandlingen afgivet betænkning om forslaget. Jeg skal spørge om der er nogle der ønsker ordet. Det er ikke tilfældet. Vi skal derfor til at have afsluttet vores 3. behandling af forslaget. Der er ikke til 3. behandlingen fremsat ændringsforslag. Vi går derfor til endelig afstemning om lovforslaget i den ved 3. behandlingen foreliggende form. Og jeg skal bede medlemmerne af Inatsisartut om at afgive deres stemmer. Der er 26 tilstedeværende og der er 26 der stemmer for, ingen stemmmer imod og der er heller ingen der undlader at stemme. Dermed er forslaget blevet vedtaget og hermed færdigbehandlet af medlemmerne af Inatsisartut. Det næste dagsordenspunkt er punkt 100 og det er ligeledes en 3. behandling. Den har følgende overskrift:

3 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 Dagsordenens punkt 100 Forslag til Inatsisartutforordning om ændring af Landstingsforordning om førtidspension. (Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender) (tredjebehandling) Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Forslaget blev ikke under 2. behandlingen henvist til udvalgsbehandles og der er således ikke til 3. behandlingen afgivet betænkning om forslaget. Jeg skal spørge om. Det er ikke tilfældet. Vi skal derfor have afsluttet vor 3. behandling af forslaget. Der er ikke til 3. behandlingen fremsat ændringsforslag og vi går derfor nu til endelig afstemning om lovforslaget i den ved 3. behandlingen foreliggende form. Jeg skal bede medlemmerne af Inatsisartut om at afgive deres stemmer. 27 stemmeberettigede tilstedeværende, og der er ingen der stemte i mod og heller ingen der undlader at stemme. 27 for og dermed er lovforslaget blevet vedtaget. Jeg skal lige spørge hvem der er problemer med afstemningerne. Det er Akitsinnguaq, du stemte for. Det er 28 stemmeberettigede der er tilstedeværende og ud af disse er det 28 der stemte for forslaget. Malik Berhtelsen Nu er vi oppe på 29, det er så samtlige tilstedeværende der er for forslaget og dermed er forslaget blevet vedtaget. Nu er vi nået til punkt 92, det er 2. behandling og den har følgende overskrift:

4 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 Dagsordenens punkt 92 Forslag til Inatsisartutforordning nr. xx af xx, xx 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen. (Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne) (Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke) (andenbehandling) Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Forslaget blev under 1. behandling henvist til udvalgsbehandling og der er således afgivet betænkning om forslaget. Et enigt udvalg har i betænkningen indstillet lovforslaget til vedtagelse. Der er ikke blevet fremsat ændringsforslag. Jeg skal spørge om der er nogle der ønsker ordet. Det er ikke tilfældet. Vi skal derfor have afsluttet vores 2. behandling af forslaget. Vi går nu til afstemning om forslaget og jeg skal bede medlemmerne af Inatsisartut om at afgive deres stemmer. Ud af de stemmeberettigede er der 29 der stemte for og der 29 for, der er heller ingen der undlod at stemme og der heller ingen der stemte imod og dermed er ændringen af forordningen blevet vedtaget her ved punkt 92. Nu er vi nået til punkt 117 og det er 2. behandling og den har følgende overskrift:

5 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 Dagsordenens punkt 117 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om konkurrence. (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer) (andenbehandling) Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Lovforslaget fik under 1. behandlingen tilslutning fra et bredt flertal og blev ikke henvist til udvalgsbehandling. Der er ikke fremsat ændringsforslag. Er der nogle der ønsker ordet. Det ser ikke ud til at være tilfældet, vi skal derfor til at have afsluttet vores 2. behandling af lovforslaget. Jeg skal bede medlemmerne af Inatsisartut om at afgive stemmer her ved afstemningen. Afstemningen er færdig. Der er 29 tilstedeværende, de der stemte for er 29, der er ingen der undlod at stemme og ingen der stemte imod. Dermed er forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om konkurrence blevet vedtaget. Næste punkt der skal behandles er punkt 123, 2. behandling. Overskriften lyder:

6 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 Dagsordenens punkt 123 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift på rejer. (Medlem af Naalakkersuisut for Finanser) (andenbehandling) Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Forslaget blev under 1. behandlingen henvist til udvalgsbehandling og der er således afgivet betænkning om forslaget. Et flertal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne har i betænkningen indstillet lovforslaget til vedtagelse. Et mindretal i udvalget bestående af Siumut kan ikke indstille forslaget til vedtagelse i den foreliggende form. Mindretallet har forslået, at 2. behandlingen udsættes til forårssamlingen i Flertallet i udvalget har ikke ønsket at imødekomme dette. Der er ikke fremsat ændringsforslag. Jeg skal spørge om der er nogle der ønsker ordet. Først medlem af Inatsisartut Karl Lyberht, Siumut. Karl Lyberth (S) Tak. Med hensyn til forslaget om ændring af landstingslov om afgift på rejer, så har vi fra Siumut, at 2. behandling af dagsordenspunktet bliver udsat til forsårssamlingen. Grunden dertil er, at vi mener, at sagen er blevet hastet igennem og der er endnu ikke lavet konsekvenser på branchen og det skal det skal belyses yderligere før der kan tages stilling og derfor ønsker vi, at den bliver udsat.

7 Tak. Så er det for Formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit. Kuupik Kleist, formand for Naalakkersuisut (IA) Det er medlem for Naalakkersuisut for Finanser, men da vedkommende ikke er tilstede, så skal jeg fremlægge svarnotatet til udvalget. Og den lyder: På vegne af Naalakkersuisut skal jeg takke skatte- og afgiftsudvalget for det grundige arbejde, der er udført i forbindelse med behandling af lovforslaget. Det fremgår af udvalgets betænkning, at der ikke er enighed om dette lovforslag, hvilket naturligvis er beklageligt. Et flertal bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne indstiller forslaget til vedtagelse. Et mindretal i udvalg bestående af Siumut kan ikke indstille kan ikke indstille forslaget til vedtagelse i den foreliggende form. Mindretallet finder, at forslagets konsekvenser for branchen skal belyses yderligere før der kan tages stilling. Mindretallet har derfor forslået, at 2. behandlingen udsættes til forårssamling i 2010, hvilket der ikke er flertal for i udvalget. Det fremgår endvidere af betænkningen, at udvalget opfordrer Naalakkersuisut til at overveje om samfundet kan sikres indtægter fra ressourceanvendelsen som ikke i samme grad af afhængig af skiftende faktorer, samt at det er udvalgets opfattelse, at dette kan indgå som ly i skatte- og velfærdskommissionens arbejde. Jeg kan bekræfte, at også afgifter på rejer vil indgå i skatte- og velfærdskommissionens arbejde. Ligeledes fremgår det af de generelle bemærkninger, at Naalakkersuisut nøje vil overvåge effekten af de indførte afgifter i stedet for at finde en anden løsning, jf. det forslag der er kommet fra branchen om medfinansiering, overvågning og kontrol af bestanden. Med disse bemærkninger skal jeg på Naalakkersuisuts vegne indstille det fremlagte forslag til overgang til 3. behandling for endelig vedtagelse i den foreliggende form. Jeg siger tak til Formand for Naalakkersuisut. Så er det medlem af Inatsisartut Finn Karlsen, Atassut. Finn Karlsen (A)

8 Tak. Først skal jeg lige gøre opmærksom på, at vi ikke har været medunderskriver af betænkningen, da vi ikke har medlemmer i udvalget. Og jeg skal udtale, at vi ikke vil være med til at stemme for et hastværksarbejde og derfor er vi for mindretallet, derfor ønsker vi at den bliver udsat til 2. behandling, men vi var ikke med i udvalget og vi vil stemme for dem der stemmer imod forslaget. Tak. Jeg skal lige præcisere, at i Naalakkersuisuts besvarelse af betænkningen, der står, at der ikke er enighed om dette lovforslag i udvalgsbetænkningen, hvilket naturligvis er beklageligt. Det er blot det jeg kan vil have præciseret. Så er det medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut, igen. Karl Lyberth (S) Tak. Jeg skal endnu engang præcisere, at vi fra Siumut ikke kan indstille forslaget til vedtagelse i den foreliggende form, og vi vil her stemme imod dette lovforslag. Tak. Der er ikke flere der har bedt om ordet og derfor skal vi nu have færdiggjort vor 2. behandling af forslaget. Jeg skal bede medlemmerne af Inatsisartut om at afgive deres stemmer. Tak. Ud af 29 tilstedeværende er der 17 for og 11 i mod. Der er ingen der undlod at stemme. Dermed er forslaget til ændring af landstingslov blevet vedtaget. Det næste punkt er punkt 44 og den har følgende overskrift:

9 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 Dagsordenens punkt 44 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 3 af den 7. maj 2007 om alderspension, hvor det foreslås, at den efterladte i forbindelse med et dødsfald hos et pensionistpar modtager afdødes pension de efterfølgende to måneder efter dødsfaldet. (Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit) (andenbehandling) Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Forslaget blev under 1. behandling henvist til udvalgsbehandling og der er således afgivet betænkning om forslaget. Der er fremsat ændringsforslag af et enigt udvalg. Jeg skal spørge om der er nogle der ønsker ordet. Først er det medlem af Inatsisartut Debora Kleist fra Inuit Ataqatigiit. Debora Kleist (IA) Tak. For det første har vi i udvalget med hensyn til forslaget og behandlingen af dette forslag med hensyn til førtidspensionisterne, at de bliver inkluderet i forslaget. Det har vi taget stilling til i familieudvalget og har videregivet det til Naalakkersuisut. Med hensyn til forslaget og at førtidspensionisterne får muligheden ved dødsfald hos et pensionistpar, altså i 2 måneder, så har

10 familieudvalget, indstillingen blevet fra Naalakkersuisut, det vil jeg gerne takke for, således at ældres vilkår vil blive delvist forbedret. Også har vi følgende betænkning: Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 3 af den 7. maj 2007 om alderspension, hvor det foreslås, at den efterladte i forbindelse med et dødsfald hos et pensionistpar modtager afdødes pension de efterfølgende to måneder efter dødsfaldet. Et enigt udvalgt indstiller ændringsforslaget til vedtagelse. Med disse bemærkninger overgiver familieudvalget forslaget til 2. behandling. Jeg skal endvidere udtrykke vores tak, at vi til dette forslag, at det blev støttet fuldt ud og blev videresendt til vedtagelse. Og her er det så samtlige partier der i enighed har udtrykt deres støtte og har deltaget i videreførelse af sagen, således at vores ældre får de gode vilkår, at har været vigtigt for os alle og det blev så hermed sikret. Vi er også enige om, at hvilken som helst personer også får hjælp og i forbindelse med døsfald. De bliver her alle sammen støttet af os alle. Med hensyn til landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 og ved ændring af den, så er det vores ældre med hensyn til deres vilkår i det daglige liv at de bliver støttet i det daglige økonomisk. Det har vi diskuteret tidligere, at den ene ægteparts part afgår ved døden, så er det bare sorg og bekymring, det er så de følger det medfører, det har vi fået forbedret, at de får mulighed udover dette i den tid, hvor den ældre har sorg, at de bliver hjulpet økonomisk fra det offentlige i den tid, hvor de har sorg. Mange tak for jeres deltagelse. Tak. Så er det medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S) Tak Formand.

11 Med hensyn til forslaget i punkt 44, så er det Debora Kleist fra Inuit Ataqatigiit med hensyn til forbedring af alderspensionisters vilkår og den har Siumut støttet og det har vi udtrykt ved førstebehandlingen. Ved 1. behandlingen, så har vi også fra Siumut ønsket, at man også ændrer førtidspensionisterne, eller vi har stillet forslaget, at de bliver behandling ligeværdigt og vi takker for, at vort forslag i udvalget blev hilst positivt velkomment. Der blev så fremsat ændringsforslag. Dermed har Naalakkersuisut sagt, at de vil fremsætte en ændringsforslag til forårssamlingen 2010 og det siger vi tak for med glæde fra Siumut. Tak til medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann. Nu er det medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggendender Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit. Maliina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender (IA) Tak. Fra Naalakkersuisut side vil jeg blot sige, at vi er enige med familieudvalgets betænkning, og for at imødekomme familieudvalgets betænkning agter vi i 2010 at fremlægge et ændringsforslag til reglerne om alderspension og førtidspension, hvorefter den efterladte i forbindelse med et dødsfald hos gifte eller samlevende pensionister modtager afdødes alders- eller førtidspension 2 måneder efter dødsfaldet. Tak. Som det allerede er blevet nævnt, så er der fremsat et ændringsforslag. Vi går først til afstemning om ændringsforslaget og jeg skal gøre opmærksom på, at da der kun er fremsat et enkelt ændringsforslag, vil vedtagelse af ændringsforslaget være at betragte som endelig vedtagelse af beslutningsforslaget i den ændrede form. Jeg skal bede medlemmerne i Inatsisartut om at afgive deres stemmer.

12 28 samtlige tilstedeværende stemmeberettigede, 28 for, der er ingen der undlod at stemme eller stemte imod. Dermed er beslutningsforslaget blevet vedtaget. Det er altså med hensyn til punkt 47, som jeg ellers sagde var punkt 77. Den næste vi skal behandle er punkt 55, det er 2. behandling og har følgende overskrift:

13 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 Dagsordenens punkt 55 Beslutningsforslag til Inatsisartut om at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2010 med virkning fra 2011 at fremlægge et ændringsforslag til Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, hvorefter alderspensionen ikke skal kunne reduceres som følge af samleverens eller ægtefællens indkomst, foruden at alderspensionens højeste grundbeløb skal gælde for alle, uanset om man er enlig, samlevende eller gift. (Siumutgruppen i Inatsisartut) (andenbehandling) Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Forslaget blev under 1. behandling kun tilslutning fra et mindretal og blev ikke henvist til udvalgsbehandling. Der er ikke fremsat ændringsforslag. Jeg skal spørge om der er nogle der ønsker ordet. Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S) Tak. Fra Siumut blev det forslået, at ægtepar som modtager alderspension bliver behandlet ens, hvorefter alderspension ikke skal kunne reduceres som følge af samleverens eller ægtefællens indkomst. Det er så det der er blevet fremsat som et beslutningsforslag her ved samlingen og som vi gerne vil have støttet. Vi vil hermed give Naalakkersuisut mulighed til herved forslaget, at få mulighed for at kunne fremsætte et ændringsforslag til forårssamlingen 2010 og pålægger Naalakkersuisut om at fremlægge et ændringsforslag. Dette forslag har et godt sæt og det er overfor de ældre og i

14 Naalakkersuisuts besvarelse og med hensyn til partierne Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Kattusseqatigiit Partiiat, så har man vist, at der ikke er vilje for at få den ændring og det betragter vi meget beklageligt og skuffende fra Siumut. Dette mener vi ikke vil have gode forhåbninger for de ældre i fremtiden og vi vil stoppe ved, at vi bliver skuffet ved forslaget fra Siumut, fordi vi vil genfremsætte den flere gange indtil den bliver vedtaget. Derfor skal man også regne med, at vi vil stemme for forslaget. Tak. Vi siger tak til medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut. Den næste er Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit. Jane Petersen (IA) Tak. Fra Inuit Ataqatigiit skal vi meddele, at med hensyn til Siumuts forslag her, at vi fastholder vores mening, idet vi mener at de alderspensionister, at med hensyn til at de foruden hjælp i hht. Landstingsforordning og det vi mener så ikke, at et enlig skal have den samme hjælp og derfor fastholder vi vores mening fra Inuit Ataqatigiit. Så er det medlem for Naalakkersuisut for Sociale Anliggender Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit. Maliina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender (IA) Fra Naalakkersuisuts side vil jeg blot påpege, at det forslag som vi her ikke ønsker at godkende er et opbrud med den sociallovgivning som vi normalt har, som bygger på det grundprincip, at alle borgere i det her samfund har en forsørgelsespligt for sig selv og sine nærmeste. Så det er et grundlægge brud med den forsørgelsespligt som vores sociallovgivning bygger på. Også er det et forslag, som er et driftsudgifts meget meget dyrt. Jeg tror, hvis jeg ikke husker fejl, så er det 84 millioner om året. Det er muligt, at Naalakkersuisut gerne vil kigge velvilligt på et helt andet forslag

15 for at ændre de ældres forhold, men det her det gør simpelthen op med den lovgivning vi bygger vores sociale hjælp på. Tak. Så er det medlem af Inatsisartut Karl Lyberth, Siumut. Karl Lyberht (S) Tak. Med hensyn til alderspensionisterne får forbedret forslag til forslag, så er Naalakkersuisut imod. Alderspensionisterne der bor her i Grønland, at de får forbedrede vilkår. Så er det partierne Kattusseqatigiit Partiiat, Demokraatit og Inuit Ataqatigiit der er imod, og det er det der er meget ærgerligt og uforståeligt. Tak, der er ikke flere der har bedt om ordet. Vi skal derfor afslutte vores 2. behandling af lovforslaget. Jeg beder medlemmerne af Inatsisartut om at afgive deres stemmer. Der er 29 stemmeberettigede til stedet og ud af disse er 12 for og 17 er imod og der er 1 der undlod at stemme. Dermed er forslaget blevet forkastet. Det næste dagsordenspunkt vi er nået til er punkt 59, det er ligeledes 2. behandling. Den har følgende overskrift:

16 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 Dagsordenens punkt 59 Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2010 at fremlægge et ændringsforslag med virkning fra 2010 til Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, hvorefter grundbeløbet for enlige førtidspensionister fastsættes til det samme beløb som der i dag ydes til enlige alderspensionister, som modtager højeste grundbeløb, foruden at førtidspensionens grundbeløb ikke kan reguleres på grund af ægtefællens eller samlevers indkomst. (Siumutgruppen i Inatsisartut) (andenbehandling) Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Forslaget fik under 1. behandling kun tilslutning fra et mindretal og blev ikke henvist til udvalgsbehandling. Der er ikke fremsat ændringsforslag. Jeg skal spørge om der er nogle der ønsker ordet. Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S) Tak formand. Med hensyn til at førtidspensionisterne pensionsmodtagelse bliver reguleret, den værdsætter Siumut og det er også nødvendigt at det bliver ændret hurtigst muligt, fordi da man forhøjede alderspensionen i 2003 så er det efterfølgende man har afsat førtidspensionister som det næste der vil blive behandlet. Det blev givet dengang og det er nødvendigt, at det bliver færdiggjort. Med

17 hensyn til forslaget har vi god forståelse fra Siumut, fordi man gerne vil ændre at førtidspensionister er par bliver behandlet ens og hvor den ene førtidspensionist har nogle indtægter ikke bliver frataget og ikke bliver til en byrde. Ved fremsættelse var det både Naalakkersuisut og partierne Demokraatit, Kattusseqatigiit Partiiat og Inuit Ataqatigiit der stemte imod forslaget og det undrer vi os over, fordi det er i 2010 vil man kun lave en lappeløsning og har ikke fremsat et egentligt løsningsforslag og det beklager vi fra Siumut og ønsker at den uden at blive udsat bliver vedtaget i et endeligt løsningsforslag til 1. januar 2010 og derfor vil vi gerne stemme for vort eget forslag. Tak til Ruth Heilmann. Nu er det medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit Maliina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender (IA) Tak. Ved at stemme imod det her forslag, så er det netop man undgår en lappeløsning og det har faktisk gennem de sidste par år været alle partiers opfattelse, at der skal laves en reform på det her førtidspensionsområde. I 2008 blev følgende fremført: Førtidspensionister af Siumut, førtidspensionister samlet set indeholder et arbejdskraftpotentiale, som burde udnyttes bedre til gavn for den enkelte førtidspensionist og for samfundet. Det er således Naalakkersuisuts opfattelse, at de fleste og måske særligt de yngste førtidspensionist i højere grad vil opleve en forbedring af deres levevilkår ved aktivering, blandt andet i form af kurser, skånejobs, omskoling osv. end ved blot passiv forsørgelse. Naalakkersuisut fastholder, at målet må være, at vi undgår at få alt for mange førtidspensionister og at dem der har et arbejdspotentiale de skal have lov til at arbejde og vi skal bruge det arbejdspotentiale. Derfor vil vi gerne lave en reform på området som lægger netop op til det. Dertil skal jeg sige, at det er en driftsudgift igen på 35 millioner årligt i en meget økonomisk svær tid. Vi vil gerne kigge på førtidspensionsområdet, men vi vil have reformen med. Når det så er sagt, vil jeg også være meget glad for at stå og sige her i dag, at Naalakkersuisut lægger op til en forhøjelse på førtidspensionsområdet. En forhøjelse som ikke er sket siden 1998, det vil sige 11 år, 12 år siden i 2010 og for første gang vil der komme en forhøjelse og det er det Naalakkersuisut lægger op til.

18 Vi siger tak til medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender. Den næste der vil sige noget er medlem af Naalakkersuisut Karl Lybert, Siumut. Karl Lyberth (S) Tak. Her ved dette forslag er det endnu en gang ærgerligt, at med hensyn til førtidspensionisterne at Siumuts forslag, at de får forbedrede vilkår og beklageligvis er det Naalakkersuisut imod dette. Det er endnu mere beklageligt, at partierne Kattusseqatigiit Partiiat, Demokraatit og Inuit Ataqatigiit med hensyn til at førtidspensionisterne får forbedret vilkår gav afslag for det. Med hensyn til Naalakkersuisut for Sociale Anliggende sagde, at når hun betragter dette som en lappeløsning og i den forbindelse må jeg udtale, at Naalakkersuisut selv har stillet et lappeløsningsforslag, således at pr. 1. juli næste år, så er det førtidspensionisternes pensionsbeløb bliver forhøjet med 50 %. Det er så et såkaldt lappeløsning og ikke andet. Næste er medlem af Inatsisartut Naja Petersen, Atassut. Naja Petersen (A) Fra Atassut skal jeg lige gøre opmærksom på, at forslagsstillerne, da deres forslag blev fremlagt, så har vi interesseret fra Atassut med hensyn til førtidspension, så at deres månedlige ydelser bliver løst af partiet, derfor er vores ønske, at den bliver sendt til udvalgsarbejde i mindre, at det bliver ikke realiseret og det er ærgerligt. Og i udvalg så kan vi sammen med andre partier ellers kunne få diskuteret med hensyn til hvordan disse førtidspensionister kan blive lavet et forslag, der tilgodeser dem. Derfor er det ærgerligt, at den ikke blev videresendt, men jeg skal præcisere og meddele, at vi vil stemme for forslaget. Tak. Tak. Så er det medlem for Naalakkersuisut for Sociale Anliggender Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit. Maliina Abelsen, medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender (IA)

19 Jeg vil blot præcisere i forhold til Karl Lyberth, at der ikke er tale om en lappe løsning fra Naalakkersuisuts side. Der er derimod tale om, at vi ikke kan vente fordi vi har ventet i 12 år og derfor beslutter Naalakkersuisut, at der skal allerede en hævelse på førtidspensionsområdet. Og det er jeg da ked af, at man ikke er synes er en væsentlig forbedring for førtidspensionisterne. Så er det medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit. Jane Petersen (IA) Tak. Den viden vi har det er med hensyn til førtidspension, så er der mange af dem der ellers ønsker at uddanne sig og har håb om at kunne arbejde igen. Derfor mener vi ikke fra Inuit Ataqatigiit at i hht. Førtidspension at de får forhøjet grundbeløb, men man mener fra Inuit Ataqatigiit at man mener der bør med hensyn til førtidspensionisterne, at de bliver inddraget endnu mere i samfundslivet og derfor med hensyn til Naalakkersuisut i kan allerede igangsætte et tal til dem der vil stemme imod dette forslag. Det er nogle vanskeligt at høre på dig og i skal gerne have sådan nogle høretelefoner på bordet, når vi bruger mikrofoner, således vi kan høre. Der er ikke andre der har bedt om ordet. Vi skal derfor til at afslutte vores 2. behandling af forslaget. Vi har hørt de faldne bemærkninger og nu skal vi have afstemning om forslaget og jeg anmoder om, at i afgive deres stemmer. 29 stemmeberettigede tilstedeværende, de der for er 11, de der imod er 17. Der er ingen der undlod at stemme. Dermed er forslaget blevet forkastet. Og nu er vi nået til dagsordenspunkt nr. 8. Det er en 2. behandling og har følgende overskrift:

20 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 Dagsordenens punkt 8 Forslag til Landstinglov om tillægsbevilling for (Medlem af Naalakkersuisut for Finanser) (andenbehandling) Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Forslaget blev under 1. behandlingen henvist til udvalgsbehandling og der er således afgivet betænkning om forslaget. Et enigt udvalg har indstillet lovforslaget til vedtagelse. Der er ikke fremsat ændringsforslag. Jeg skal spørge om der er nogle der ønsker ordet. Så er det medlem af Naalakkersuisut for finanser Palle Christiansen, Demokraatit. Palle Christiansen, medlem af Naalakkersuisut for Finanser (D) Jeg skal takke Finansudvalget for Deres grundige udvalgsbehandling efter første behandlingen af forslagettil tillægsbevillingslov for Jeg finder i denne forbindelse anledning til kort at komme medbemærkninger til to områder der omtales i Finansudvalgets betænkning til 2. behandlingen. Finansudvalget anmoder Naalakkersuisut om, at der fremsættes et ændringsforslag til Inatsisartuts 3.behandling af TB 2008, da det formelle grundlag for forhøjelsen af børnetilskuddet pr. 1. juli 2008 ikke har været på plads. Naalakkersuisut har i denne forbindelse til hensigt at bringe denne uoverensstemmelse på plads ved fremsættelse af et ændringsforslag til tekstanmærkningen på hovedkonto Børnetilskud, hvor beløbsgrænserne for forhøjelsen af børnetilskuddet, bliver bragt på plads.

21 Finansudvalget efterlyser ligeledes, at en kommende servicekontrakt med Neqi A/S kvalitetssikres tilstrækkeligt, og efterlyser samtidig at modtage oplysninger om de hidtidige forhandlinger med selskabet om en forbedret servicekontrakt. Naalakkersuisut vil bestræbe sig på, at en kommende servicekontrakt med Neqi A/S kvalitetssikres i tilstrækkeligt omfang. Derudover vil der blive udarbejdet et notat om status på forhandlingerne med Neqi A/S, forud for tillægsbevillingslovens 3. behandling. Med disse korte bemærkninger, overlader jeg Naalakkersuisuts forslag til tillægsbevillingslov 2008 til Inatsisartuts velvillige behandling og ser frem til 3. behandlingen. Med disse korte bemærkninger overlader jeg Naalakkersuisuts forslag til tillægbevillingslov til Inatsisartuts velvillige behandling og ser frem til 3. behandlingen. Tak. Tak. Der er ikke andre der har bedt om ordet. Derfor skal vi til at gennemføre 2. behandlingen her i salen. Vi er kommet til afstemningen og jeg skal anmode medlemmerne om at afgive deres stemme. Der er 29 stemmeberettige og der er 29 der har stemt for forslaget, ingen der har stem imod forslaget og heller ikke der er for eller i mod. 2. behandling er vedtaget. Næste onsdag bliver der 3. behandling. Vi er færdige med 9 ud af 12 punkter i dag. Næste punkt bliver 1. behandling, nemlig punkt 43.

22 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 Dagsordenens punkt 43 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den danske regering med det formål at styrke samarbejdet mellem det danske og det grønlandske politi omkring bekæmpelsen af brug af og handel med euforiserende stoffer i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) (andenbehandling) Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Forslagsstilleren er medlem af Inatsisartut Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen (IA) Tak. Som vi alle ved blev der i 2003 udarbejdet en undersøgelse, hvoraf det fremgik, at der blandt unge i Grønland findes et meget stort forbrug af euforiserende stoffer. Her efter 6-7 års forløb er det stadig den almene opfattelse i befolkningen, at forbruget af euforiserende stoffer blandt de helt unge stadig er meget stort. Det stigende forbrug af euforiserende stoffer blandt unge og stadigt yngre generationer giver anledning til en voksende bekymring. På den baggrund er det i Inuit Ataqatigiit vores opfattelse, at der er behov for en målrettet og langsigtet indsats mod brugen af euforiserende stoffer. Det er Inuit Ataqatigiit's opfattelse, at en manglende etablering af en langsigtet indsats vil bevirke, at de livstilsproblemer i befolkningen, som vi kender til i dag, bare vil vokse yderligere. Vi kan ikke blot vende det blinde øje til denne situation, hvorfor vi her i Grønland både politisk og generelt i samfundet må arbejde sammen i bekæmpelsen af den udbredte anvendelse

23 af euforiserende stoffer. Situationen i dag er den, at politimyndigheden ikke er overført til Grønland, hvorfor spørgsmål vedrørende euforiserende stoffer stadig er et dansk anliggende. Efter Inuit Ataqatigiit's opfattelse er opgaverne i forbindelse med euforiserende stoffer gennem de sidste år blevet løst på en utilfredsstillende måde. Dette kan naturligvis have sin baggrund i personalemangel hos politiet både her i landet og i Danmark. Men uanset om at dette skulle være årsagen anser vi i Inuit Ataqatigiit problemet som værende af et omfang, hvor det alene kan dreje sig om prioritering af opgaver. Vi er klar over at mange af problemerne her i landet til dels har rod i et overdrevent forbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Hvis vi ønsker at løse alle disse store problemer ligger vores største opgave i problemets egentlige kerne. Jeg stiller således dette forslag med henblik på at nå målet med at minimere brugen og handelen med euforiserende stoffer gennem en yderligere intensivering af arbejdet end hidtil. Tak. Forslagsstilleren har fremsat sit forslag og nu er det formanden for Naalakkersuisut med en besvarelse. Kuupik Kleist, formand for Naalakkersuisut (IA) Misbrug af euforiserende stoffer er et emne der ofte debatteres i samfundet og naturligvis også et emne der i høj grad optager Naalakkersuisut. Ikke mindst er det vigtigt at have et løbende fokus på misbrug blandt helt unge mennesker. Naalakkersuisut er meget enig i, at vi ikke kan vende det blinde øje til de problemer der er med misbrug i samfundet. Ansvaret for en indsats mod misbrug af euforiserende stoffer hviler både på Grønlands Selvstyre og på Grønlands Politi. Som en følge heraf har der gennem årene været et politisk pres fra Grønlands side på Grønlands Politi for, at sikre at politimyndigheden yder en professionel og målrettet indsats mod narkotikakriminalitet. I den forbindelse skal det nævnes, at der som led i implementeringen af retsvæsensreformen er nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Kriminalforsorgen i Danmark og med deltagelse af embedsmænd fra Grønlands Selvstyre der skal komme med forslag til en effektiv behandlingsindsats i anstalterne. Grønlands Politi er en del af det samlede justitsområde, der også omfatter domstolene, som endnu ikke er overtaget af Grønland. Og det er endnu usikkert hvornår en overtagelse vil finde sted.

24 PAARISA varetager i dag den forebyggende og sundhedsfremmende indsats gennem oplysning og rådgivning blandt andet målrettet børn og unge, og Qaqiffik giver tilbud om behandling for misbrug, og endelige har de enkelte kommuner et stort ansvar for den sociale indsats overfor borgere med et misbrugsproblem. Grønlands Politi har overfor Naalakkersuisut oplyst, at man som et forsøg på at målrette kontrollen omkring indsmugling af narkotika til Grønland, har udbygget sit samarbejde med Skattestyrelsen i Grønland, med SKAT i Danmark og Københavns Lufthavn i Kastrup, ligesom politiet i Ålborg og Københavns Lufthavn har indgået samarbejdsaftaler omkring kontrollen med personer og gods til Grønland, endelig optimeres Narkogruppens arbejde løbende. Grønlands Politi har i 2008 under sine aktioner i nært samarbejde med Skattestyrelsens narkohundeførere beslaglagt i alt ca. 43 kg hash. Omfanget af beslaglæggelser i 2009 kendes endnu ikke, men kommer i kraft af en sag hvor over 118 kg hash blev beslaglagt under alle omstændigheder til at ligge væsentligt over niveauet for de seneste år. Den beslaglagte hash er herved i sagens natur forhindret i at komme på markedet i Grønland, ligesom en del af den personkreds, der høster store fortjenester på salg af hash i Grønland, i forbindelse med fundet af hash er blevet retsforfulgt for deres handlinger. Grønlands Politi oplyser, at man som led i bekæmpelse af indsmugling af narkotika løbende vil tilpasse antallet af narkohunde samt ajourføre hundeførernes viden og indsigt i indsmuglingsformer, gerningsmandsprofiler, samt et nøje og præcist kendskab til den generelle udvikling på narkotikaområdet. Naalakkersuisut følger nøje den politimæssige indsats, og vil om nødvendigt stille krav til forbedringer af indsatsen, ligesom forebyggelse, behandling og en social indsats naturligt indgår i overvejelserne om bekæmpelse af misbrug af euforiserende stoffer. I den kommende tid vil Naalakkersuisut endvidere tage initiativ til afholdes af faste orienteringsmøder på embedsmandsniveau mellem politiet og Naalakkersuisut. Naalakkersuisut vil i den forbindelse tage kontakt til rigsmyndighederne med henblik på gennemførelse af eventuelle yderligere tiltag på området. På baggrund af ovenstående vil Naalakkersuisut tiltræde beslutningsforslaget. Tak til Formand for Naalakkersuisut, så går vi videre partiernes ordfører. Først er det Inuit Ataqatigiits ordfører Harald Bianco.

25 Harald Bianco (IA) Tak. En undersøgelse fra 2003 viser et markant forbrug af euforiserende stoffer blandt unger og et voksende antal stadigt yngre mennesker og vi er vidende om, at forbruger ikke er blevet mindre i dag. Brugen af euforiserende stoffer vokser og brugerne bliver aldersmæssigt yngre og yngre. Vi ved også i dag, at der er en stor spredning af forbruget, hvor man også i bygderne observerer en stigning i salg og forbrug. Alle er vidende om konsekvenserne af et forbrug af euforiserende stoffer for den enkelte bruger og ikke mindst for de yngre generation kan det få katastrofale konsekvenser. Som det allerede er blevet oplyst har dette problem været voksende gennem de sidste år præcis som undersøgelsen fra 2003 påviste. Vi kan her se, at forbruget ikke er faldet, skønt politiet som den ansvarlige myndighed har udrettet en stor indsats, dog uden de store resultater. Vi ønsker på den baggrund fra Inuit Ataqatigiit, at rette en stor tak til forslagsstilleren og udtrykke vores fulde tilslutning til det foreliggende.. derved en styrkelse af en fælles indsats mellem det Grønlandske og det Danske Politi omkring bekæmpelsen af salg og forbrug af euforiserende stoffer. Vi indstiller forslaget til videre behandling i lovudvalget. Tak. Vi siger takt til Inuit Ataqatigiits ordfører Harald Bianco. Næste undskyld, du må altså lige trykke på knappen lidt tidligere. Bemærkninger med hensyn til ordføreren. Det er Kim Kielsen, medlem af Inatsisartut, Siumut. Kim Kielsen (S) Tak formand. I forbindelse med behandlingen af euforiserende stoffer og det der bliver stillet fra forslagsstilleren, så har vi kendskab til problemet her i Grønland og som er meget omfangsrigt. I forbindelse med dette forslag, som er blevet fremlagt, så er det politiet og myndighederne som bliver opfordre mere intenst om problemer. Jeg personligt fra min side så synes jeg, at befolkningen skal inddrages yderligere, man kan ikke gå ind for, at de helt unge mennesker er forbrugere af euforiserende stoffer. Vi har brug for alle, der kan være med til at bekæmpelsen. Også fordi vi har en meget klar lovgivning på området. Derfor skal vi som borgere være ansvarlige og arbejde for bekæmpelsen. Det kan vi ikke gå ind for, det må vi klart sige. Hvad mener Inuit Ataqatigiit om dette.

26 Ordføreren. Harald Bianco (IA) Som i ser her i Naalakkersuisuts besvarelse, hvor man kommer ind på, at der er initiativer i gang, at man blandt andet vil.. m.m.. Vi støtter disse grupper fuldt ud fra Inuit Ataqatigiit. Alle tiltag der kan bruges er brugbare og gangbare, det støtter vi fra Inuit Ataqatigiit. Tak. Nu er det Malik Berthelsen, medlem af Inatsisartut, Siumut. Malik Berthelsen (S) Det er ikke et spørgsmål, det er måske en støtteerklæring snarere. Jeg er ikke i tvivl om, at politiet har et meget stort arbejde i gang med hensyn til indførelse af euforiserende stoffer, men det er ligesom om selvstyret siger vi skal gøre noget ved på baggrund af de bøder vi bruger i pølsebarer og grillbarer og værtshusene og omkring spilleautomaterne, så er der et meget synligt salg af disse euforiserende stoffer. Det er ligesom hvis vi skal bekæmpe det salg i samarbejde med kommunerne også. Det er kommunerne der ligesom har ansvaret for tilladelse til at give bevillinger i disse steder, og hvor man altså ikke gør noget fra kommunernes side. Det er altså disse aspekter i tager med i betragtningen i forbindelse med viderebehandlingen. Det er en bemærkning. Også er det ordføreren. Harald Bianco (IA) I den forbindelse kom jeg ind på i forbindelse med bekæmpelsen og med indsatsen mod misbruget og for at minimere pushere bestræbelserne for at man skal være opmærksom på disse pushersteder, pusherstreet eller noget. Men det har ligesom ikke været meget nyttigt med hensyn til virkningen, hvor de sidste års indsats har været rettet specielt mod bagmændene. Altså de fordelere altså kan i

27 problematikken, hvor man prøvede på at finde frem til disse kernepersoner i altså også fordi der har ikke været meget gavnligt med at fokusere dem der sælger på gaden, altså det er så bagmændene man har ligesom været fokuseret på. Det har virket efter hensigten i de seneste år. Det er bare lige det jeg lige vil komme med en bemærkning om. Men jeg er ikke i tvivl om med hensyn til denne bemærkning, at kommunerne også må tages med i betragtning til gavn for bekæmpelsen. Tak. Kim Kielsen, medlem af Inatsisartut, Siumut. Kim Kielsen (S) Med hensyn til ansvarsområderne og ansvaret og Malik Berthelsens forslag, det går jeg ind for. Og det skal også udvides. Men alligevel så vil jeg blot opfordre befolkningen ved at gøre noget problematikken. Vi skal alle sammen bære ansvaret, ja, vi kan bruge lovgivningen og politiet kan gøre deres arbejde og skatten skal nok gøre sit arbejde. Med hensyn til vore børn og Inuit Ataqatigiit i deres indlæg, fremgår det, at de yngre og yngre mennesker er forbrugere og derfor det er de voksne der er ansvarlige for deres børn. Vi kan ikke fratage dem deres ansvar, men vi må prøve ligesom at til at gøre et eller andet med hensyn til minimering af hashproblematik. Med hensyn til Malik Berthelsens bemærkninger, så kan der også ske en opstramning i forbindelse med lovgivningsreformen med hensyn til de tilladelser der gives fra kommunen til de forskellige værtshuse, selvom det ikke er ejerne der er skyld, så er de andre der ligesom bruger lokalerne til salg, også kan man evt. tænke på om vi skal fratage vedkommende tilladelsen også er det ejeren også forpligtet til at smide dem der sælger hash ud. Men generelt så er hash forbudt her i Grønland. Ja, euforiserende stoffer forbudt her i Grønland. Ordføreren. Harald Bianco (IA) Med hensyn til de sidste bemærkninger, så er jeg ikke i tvivl om, at en evt. opstramning af lovgivning vil ligesom kunne fortsættes og jeg kan også blot opfordre til det. Med hensyn til forældreansvaret skal jeg blot gentage at oplysningskampagnen er meget omfattende nu om dage og

28 fordi ligesom opfordringen til forældrene den vil også blive hørt og det så vil tage det til efterretning. Vi siger tak til Inuit Ataqatigiits ordfører Harald Bianco. Vi går videre til partiernes ordfører, næste taler bliver Siumuts ordfører medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen. Kristian Jeremiassen (S) Tak formand. Til forslaget fra medlem af Inatsisartut Olga Poulsen Berthelsen fra Inuit Ataqatigiit har Siumut følgende bemærkninger. I Siumut siger vi nej til euforiserende stoffer, Siumut støtter og vil være med til at arbejde for kampen mod euforiserende stoffer. Der skal ikke være tvivl om, at Siumut aldrig vil acceptere euforiserende stoffer i Grønland. Arbejdet med forebyggelse skal til stadighed styrkes både centralt og i de enkelte steder. I Grønland er det forbudt at indføre og opbevare euforiserende stoffer, men vi skal bruge alle de midler vi kan på at bekæmpe indførslen. I Siumut mener vi, at man må samle alle kræfter for at finde på de måder og veje som bruges til indførsel og samarbejde med politiet og toldmyndighederne i de lande indførslen udføres fra og i Siumut mener vi, at metoderne til bekæmpelse i fremtiden hele tiden skal fornyes. På grund af de euforiserende stoffer er der opstået store problemer og det er nødvendigt med tiltag og vi må intensivere forebyggelsen, tiltag koster og vi må have viljen til at bevilge flere midler. Euforiserende stoffer har skadelige virkninger for både krop og sjæl, euforiserende stoffer splitter familier pga. euforiserende stoffer har dårlige vilkår, euforiserende stoffer er til byrde for hele samfundet og politisk er vi kommet til det punkt, hvor vi nu må agere. Fra Siumuts side er vi enige med forslagsstilleren, da hun sagde, at vi må styrke vores bekæmpelse af euforiserende stoffer. Derfor vil vi fra Siumuts side anmode Naalakkersuisut om, at man arbejder for anskaffelse af flere hashhunde til politiet og tolderne samt at man arbejder for styrkelsen af indsatsen på kontrollen af indgangsporte til vort land i lufthavnene og i havnene. Fra Siumuts side støtter vi forslaget og indstiller, at forslaget inden 2. behandling henvises til behandling i Inatsisartuts lovudvalg. Vi siger tak.

29 Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut har bedt om ordet. Kim Kielsen (S) Tak. Her til Siumuts ordfører Kristian Jeremiassen, han kom med forskellige fra Siumut, at den støtter selvfølgelig, men med hensyn til udmeldingen at vi må styrke indsatsen, og det mener jeg i hht. Min mening, det må vi også gøre. Det vil så sige, at det er befolkningen vi må opfordre endnu bedre overfor befolkning med hensyn til bekæmpelse. Hvad mener Siumut på det område. Så er det ordføreren. Kristian Jeremiassen (S) Ja, med hensyn til bekæmpelse af hash, der mener jeg, at vi medborgere vi har alle sammen medansvar, uanset om vi er politikere, lokalpolitikere, så skal vi altså arbejde med forebyggelsen. Jeg mener at det er ikke politikerne alene der skal bekæmpe dette, derfor er det så hele samfundet der må inddrages og der så min mening. Alle initiativer kan ikke startes oppefra og de initiativer der bliver, giver bedst mulige resultater, det er noget der starter fra bunden af. Derfor her med hensyn til da du fremlagde fra Naalakkersuisut, da det blev sagt, at bekæmpelse af euforiserende stoffer det må styrkes. Og her må befolkningen også inddrages, fordi Inatsisartut alene ikke kan starte nogle tiltag oppefra, derfor er det meget vigtigt, at hele samfundet bliver inddraget. Så er det medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender (KP) Det er med hensyn til Siumuts ordfører, så sagde han, at man fra Siumut vil kræve overfor Naalakkersuisut, at man arbejder for anskaffelse af flere hashhunde til politiet og tolderne. Det er meget interessant denne udmelding fra Siumut og hvordan forestiller man sig det. Især med hensyn til at der anskaffes flere hashhunde til politiet, hvordan man skal arbejde for det fra Naalakkersuisut. Hvis i kan fremkomme med nogle forslag desangående, så vil dette svar være meget interessant,

30 fordi vi er vidende om, at i justitsområdet og lovgivningen vedrørende euforiserende stoffer og det der vedrører politiets arbejde og lovområdet stadig er under den danske stats regi. Derfor er det meget interessant at høre, at hvilken forestilling i har på det område. Til sidst vil jeg blot opfordre til, at når det medlem af Inatsisartut som Malik Berthelsen har sagt, at de ligesom har stort kendskab til, at man i pølsebarer eller grillbarer og forskellige steder så sker der salg af hash. Jeg mener hvis vi alle sammen skal være med, at uanset man er medlem af Inatsisartut, at de som vi selv har kendskab til har viden om at vi skal være med i arbejdet, at de også selv siger om disse til politiet, at det er meget vigtigt. Det kan Siumut måske også få lidt uddybet. Tak. Så er det ordføreren. Kristian Jeremiassen (S) Tak. Her i min fremlæggelse, blandt andet at man kræver overfor Naalakkersuisut, at man arbejder for anskaffelse af flere hashhunde til både politiet og tolderne, at det må man arbejde med. Jeg mener det der var told, også fordi vi behandler toldafgifter her og derfor bliver der også lavet undersøgelser, som for eksempel for 2 år siden, så er lovudvalget i forbindelse med studietur, da vi kom ind på toldområdet, så er det også politihunde at den er blevet styrket i de seneste år, sådan blev det sagt fra toldernes side. Derfor at Naalakkersuisut også i forbindelse med denne sag, så mener jeg, at told og med hensyn til tolden, de kan lave nogle tiltag. Derfor med hensyn til indførsel af euforiserende stoffer, at den bliver minimeret. Jeg mener at vi alle sammen har ansvar for det og må arbejde med det. Og vi burde end ikke skændes om bekæmpelse af euforiserende stoffer, fordi vi alle sammen er enige om, at det skal bekæmpes. Her med hensyn til de mulige forhindringer som vores børn har spurgt, så har jeg lagt mærke til at det blev fremlagt. Derfor med hensyn til Naalakkersuisuts vilje til samrbejde, jeg mener at vi fra Siumut så har man mulighed for, at kunne udnytte dette. Så er det medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat.

31 Anthon Frederiksen, medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender (KP) Ja, ligesom man kan høre i Naalakkersuisuts besvarelse, så er det både politiet som man altså har samarbejdet med fra Naalakkersuisut og det er man interesseret, det er der behov for at have en opfølgning hvordan pågår. Det er det jeg enig i, at man fra Siumut som for eksempel så bliver sagt, at med hensyn til flere anskaffelser af politihunde eller hashhunde, kan det forstås derhen ad, at Inatsisartut også kræver at man via landskassen evt. kan betale for flere anskaffelse af hashhunde til politiet, fordi vi har overhovedet ikke noget i mod, at man skal arbejde for at bekæmpe euforiserende stoffer. Vi skal vel heller ikke skændes om det internt i partierne. Vi ønsker alle sammen tiltagende gennemført bedst muligt. Det er blot interessant det i har nævnt her i jeres overførerindlæg med hensyn til anskaffelse af hashhunde. Her vil jeg gerne vide hvilke forestillinger har i for at det kan blive opnået. Ordføreren. Kristian Jeremiassen (S) Tak. Det er både politiet og tolderne med hensyn til de har hashhunde, at man arbejder for at der anskaffes flere, det er den ordlyd jeg brugt. Det er også tolderne der har hashhunde. Her i formanden for Naalakkersuisut har jeg lagt mærke til, at både politiet og Naalakkersuisut med hensyn til de tiltag der er igangsat, at man planer om at de mødes. Jeg mener, at man via dette og ved en dialog om dette, fordi vi er alle sammen medansvarlige for bekæmpelse af euforiserende stoffer, derfor hvilken som helst muligheder, det må vi udnytte her. Derfor sagdde vi fra Siumut, at der skal anskaffes flere hashhunde til politiet og tolderne og vi opfordrer Naalakkersuisut laver tiltag på det. Ja, det er i orden lad os bruge hvilken som helst veje og derfor med hensyn til den mulighed her, også fordi Naalakkersuisut skal være opmærksom på vores ordførerindlæg, så har vi sagt dette. Det at man minimere brugen af euforiserende stoffer og det man til stadighed arbejde for uanset om hvor stort problem man har med hensyn til hash eller problemet med hash må minimeres og det er derfor vi fremkommer med denne opfordring til Naalakkersuisut. Så er det medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut

32 Malik Berthelsen (S) Det er til Anthon Frederiksens ønske om uddybning. Jeg ved ikke om jeg kan få det uddybet. Det er i roden. Der kommer fra Siumut og som blev Sisimiut ved hvorfra der bliver pushet med hash og jeg regner også med, at dem der bor her i Nuuk, hvor der bliver solgt henne. Jeg har haft, det er gjort i grillbarer og som man altid sagde, at det man ser sælger hash for 10 år siden, så har man gjort noget, men man vil ikke gøre noget fra de kommunale myndigheder, den er placeret lige ved skolen, hvor børn kommer hen og handler og alle ved, at der bliver pushet hash og man gør ikke noget fra myndighederne og fra politiet. Det er ikke blot det. Dem der bor i Sisimiut ved hvorfra der bliver solgt hash, det er udfra den viden jeg har udtryk min mening. Tak til ordføreren. Den næste der vil sige noget er medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut Kim Kielsen (S) Tak formand. Her er det meget glædeligt med de forskellige udmeldninger og vores medlemmer fra Inatsisartut Malik Berthelsen, det er så klare, at han har mod til at kunne fremsætte dette. Også fordi vi er vidende om, at med hensyn til så sker der også mange store trusler, men uanset det, så vil jeg endnu engang opfordre befolkningen om at arbejde mere, at vi hvis vi skal komme udenom dette arbejde, så er det både politikerne, politiet og toldmyndigheder der ikke kan magte dette alene. Derfor vil jeg sige som Kristian, Siumuts ordfører, at det vi end burde skændes om denne sag og med hensyn til Naalakkersuisut og hans udmeldinger, den støtter jeg, men uanset det at Naalakkersuisut i hht. Forslaget, at den overfor den danske regering, så kan man fornemme, at der er flertal på nuværende tidspunkt, at det er noget der må styrkes. Derfor har Naalakkersuisut mulighed for at kunne opfordre staten til at få anskaffet flere hashhunde her, man kan gøre det via justitsministeriet. Tak. Den næste der vil sige noget er medlem af Inatsisartut Finn Karlsen fra Atassut Finn Karlsen (A)

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 75 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 5. maj 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Inatsisartuts

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

27. november 2015 EM2015/110 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/110 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest i forbindelse med EM2016 pålægges at fremlægge en redegørelse, som beskriver hvorledes indsatsen

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kirken Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 69 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 27. april 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning fra Inatsisartuts

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

6. maj 2014 FM 2014/29 og FM 2014/32 (EM2013/29 og EM2013/32) Rettelsesblad. Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014.

6. maj 2014 FM 2014/29 og FM 2014/32 (EM2013/29 og EM2013/32) Rettelsesblad. Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014. Rettelsesblad Erstatter tidligere fremsendte betænkning af 3. maj 2014. Det er under indstillingen til FM 2014/29 tilføjet, at også ATASSUT sammen med Siumut indstiller ændringsforslaget fra Naalakkersuisut

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

23. april 2010 FM2010/22 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. april 2010 FM2010/22 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den danske regering med det formål at styrke samarbejdet mellem det danske og

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 4. mødedag, torsdag 15. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartut Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Velkommen

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 10. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uvmaterialers

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 9. november 2017 EM2017/S8 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre.

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre. 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve

Læs mere

Inatsisartuts efterårssamling 2017

Inatsisartuts efterårssamling 2017 Brødtekst klik her! Brødtekst klik her! Inatsisartuts efterårssamling 2017 Pressemøde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen Fredag den 18. august 2017 Naalakkersuisuts punkter til Inatsisartuts efterårssamling

Læs mere

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandling. Til 15 1. 15, stk. 3 affattes således: udbetalt efter Nordisk Konvention

Læs mere

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit.

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit. Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:00 Landstingets konstituerende samling 2009 Dagsordenspunkt 1 Mødets åbning (Landstingets Aldersformand) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand,

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere