Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010. Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne Bilag 1

2 Region Hovedstaden - Handicap Til: Psykiatri- og Handicapudvalget Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Mail Web CVR/SE-nr: Dato: 4. november 2010 Overdragelse af tilbud til kommunerne Region Hovedstaden Handicap driver p.t. 17 sociale tilbud. Det har fra starten været et givet vilkår, at kommunerne fra år til år kan beslutte at overtage driften af de tilbud, der geografisk er beliggende i kommunen. Forberedelsen af overgang til en ny driftsherre følger to spor. Et der knytter sig til de ændringer, der generelt følger af strukturreformen og er fælles for alle tilbud, og et der knytter sig til de konkrete ændringer for det enkelte tilbud, når det er besluttet at tilbuddet overdrages fra Region Hovedstaden til den pågældende kommune. Lederne af de sociale tilbud er grundigt forberedte på nye vilkår efter strukturreformen. Allerede før reformen trådte i kraft har de nye vilkår været grundigt diskuteret og lederne har forberedt tilbuddene og medarbejderne på ændrede krav og udfordringer som følge af, at de nu skal agere på et marked, hvor efterspørgslen er bestemt af kommunerne, der både har det fulde ansvar for myndighedsopgaven og for finansieringen. Handicap har fra 2007 haft som hovedmål at arbejde for høj faglighed og kvalitet i ydelserne, en effektiv drift samt en sikker økonomisk styring. De sociale tilbud har løbende arbejdet med at udvikle og tilpasse deres indsats, således at de kan levere de ydelser og den kvalitet som kommunerne og borgerne efterspørger. Der er fokus på, at tilbuddene er i stand til at gøre rede for deres resultater, og at de kan dokumentere overfor de kommunale parter, at den indsats der ydes i hverdagen både er effektiv og af høj faglig kvalitet. Handicap har lagt stor vægt på, at de initiativer der tages i forhold til udvikling af kvaliteten på tilbuddene, projekter m.v. giver umiddelbare og synlige resultater. Der er løbende fokus på, at der skabes lokalt ejerskab til de indsatser og initiativer, der sættes i værk, således at viden og erfaring er forankret på det enkelte tilbud. På kvalitetsområdet arbejdes der på alle Handicaps tilbud efter Den danske Kvalitetsmodel på det sociale område, der også anvendes af en del kommuner. Der er indført

3 standarder og vejledninger på tilbuddene om bl.a. brugerinddragelse, kommunikation og udarbejdelse af individuelle planer. Flere tilbud har desuden deltaget i forskellige udviklingsprojekter bl.a. i forhold til brug af ICF (WHO s internationale klassifikation af funktionsevne). Tilbuddene har herigennem erhvervet sig redskaber og viden, der betyder, at der arbejdes meget systematisk og på et højt fagligt niveau med afdækning af den enkelte borgers/beboers funktionsevne. På det økonomiske område er der udviklet en sikker økonomisk styring både af Handicap virksomheden og på de enkelte tilbud. Der er indarbejdet en lang række rutiner og systematikker, der gør tilbuddene i stand til løbende at kunne følge og dokumentere deres indtægts- og udgiftsudvikling. De er hermed også i stand til løbende at kunne vurdere behovet for evt. tilpasninger af deres ydelser til ændringer i efterspørgslen. Tilbuddene er derfor rustet til efter en overdragelse af kunne præstere en god styring af økonomien og løsning af opgaver forbundet med budget og regnskab, hvis det er kravet fra den nye driftsherre. Forudsætningen for et sikker og veludviklet økonomisk styring er en god IT-understøttelse ligesom det også er en forudsætning for en effektiv løsning af kerneopgaverne. I region Hovedstaden understøttes såvel løsning af kerneydelser som vigtige administrative processer med IT systemer. Den faglige indsats og kvalitetsarbejdet på Handicaps tilbud er også i høj grad understøttet af IT. Handicaps tilbud har en høj standard for udnyttelse af IT redskaber. Som nævnt følger forberedelsen af overdragelse to spor. Et generelt som beskrevet ovenfor og et mere konkret. Når både kommunalbestyrelsen og regionsrådet har godkendt aftalen om overdragelse, følger den konkrete planlægning. Konkret drev Handicap ved starten af tilbud. I blev der overdraget 5 tilbud. Desuden er to tilbud slået sammen til ét. Med udgangen af 2010 overtager Brøndby kommune to tilbud, Allerød kommune et tilbud og Herlev kommune et tilbud. Der vil således være 13 tilbud tilbage i Handicap i 2011med i alt ca medarbejdere. Tårnby kommune har udtrykt ønske om at overtage Pensionatet Kamager med udgangen af 2011, men der er ikke taget endelig beslutning herom. Der er ikke andre kommuner, der har udtrykt ønske om at overtage tilbud. Der er således igennem de sidste år oparbejdet stor erfaring i Handicap med at sikre den bedst mulige overdragelsesproces set ud fra både et personalemæssigt og en faglig synsvinkel. Region Hovedstaden har lagt vægt på at processen bliver så systematisk og struktureret som muligt og der vil blive aftalt en møderække, hvor de konkrete aftaler kan indgås. Der skal overdrages en mængde forskellige informationer og der lægges i processen vægt på at arbejde tæt sammen med tilbuddene og den overtagende kommune om overdragelsen, således at vi i videst mulig omfang undgår videnstab i forbindelse med overdragelsen. Der udarbejdes en oversigt til den overtagne kommune over regionale kontaktpersoner på bl.a. økonomi, HR og løn, IT-overdragelse, beboer-net, bygninger og øvrige installationer m.v. Det er derudover nødvendigt at lave Side 2

4 aftaler og skabe mulighed for at medarbejdere på tilbuddene og administrationen kan løse nogle opgaver, der ikke afsluttes med overdragelse. Det omfatter især afslutning af regnskabet og de opgaver, der knytter sig hertil. Erfaringen er samlet, at den forholdsvis store opgave at overdrage et tilbud, der kræver en ekstraordinær indsats af mange medarbejdere, hidtil er løst uden, at det har givet større problemer eller vanskeligheder. Afslutningsvis skal det understreges, at Region Hovedstaden Handicap ifølge sagens natur ingen indflydelse har på, hvordan kommunen efterfølgende vælger at organisere indsatsen omkring tilbuddet og dermed heller ikke på, hvordan de overdragne informationer og viden anvendes efterfølgende. Side 3

5 REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010 Sag nr. 2 Emne: Psykiatriens matrikler og ledelsesforhold Bilag 2 (Bilag 2 "Regionskort" vil blive eftersendt

6 Psykiatriens lokaliteter status pr. den 1. januar 2011 Afdeling Aktivitet Funktion Ejerforhold adresse postnr postby Lukkede senge Administration Centrale stabe Lejemål Kristineberg København Ø Administration Centrale stabe Vikarcenter Carl Nielsens Allé København Ø Administration Centrale stabe Fælles visitation Carl Nielsens Allé København Ø Åbne senge Senge i alt Heraf antal senge på flersengsstuer Bemærkninger Ingen funktion TOM Brønshøjvej 6A 2700 Brønshøj PC Kbh. har tidligere haft dele af deres distriktspsykiatri på adressen, der nu er flyttet til Møntmestervej. Regionen ejer bygningen og kan sælges eller anvendes til andet formål. Ingen funktion TOM Brønshøjvej Brønshøj Jf. note ovenfor Ingen funktion TOM Milnersvej Hillerød Misbrugscentret har tidligere haft funktioner på adressen. Regionen ejer bygningen og der er planer om at sælge den. 1 BUC Bispebjerg Børne- og ungepsykiatri Centerfunktion Bispebjerg Bakke København NV Centrets flersengsstuer omdannes til enestuer for øremærkede midler i finanslov Tiltrådt af Regionsrådet den 21. september 2010 BUC Bispebjerg Børne- og ungepsykiatri Ambulatorium Lejemål Lersø Park Allé København Ø BUC Bispebjerg Børne- og ungepsykiatri Ambulatorium Sygehusvej Rønne 2 BUC Glostrup Børne- og ungepsykiatri Centerfunktion Nordre Ringvej Glostrup Centrets flersengsstuer omdannes til enestuer for øremærkede midler i finanslov Tiltrådt af Regionsrådet den 21. september 2010 BUC Glostrup Børne- og ungepsykiatri Ambulatorium Lejemål Vibeholmsvej BUC Glostrup Børne- og ungepsykiatri Ambulatorium Niels Andersens Vej Hellerup 3 BUC Hillerød Børne- og ungepsykiatri Centerfunktion Dyrehavevej Hillerød BUC Hillerød Børne- og ungepsykiatri Ambulatorium Lejemål Centervænget Hillerød 4 PC Amager Voksenpsykiatri Centerfunktion Digevej København S PC Amager Voksenpsykiatri OPUS Digevej København S PC Amager Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Lejemål Kirkegårdsvej København S PC Amager Voksenpsykiatri OP Lejemål Kirkegårdsvej København S PC Amager Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Lejemål Lyongade 25, København S PC Amager Voksenpsykiatri OP Lejemål Lyongade 25, København S 5 PC København Voksenpsykiatri Centerfunktion Bispebjerg Bakke København NV Kvalitetsfondsprojektet vil betyde en samling af PC Kbh.'s centerfunktioner på Bispebjerg Bakke samt en nedlæggelse af centrets nuværende flersengsstuer. 6 af de 23 flersengsstuer omdannes til enestuer i 2011 for øremærkede midler i finanslov Tiltrådt af Regionsrådet den 21. september 2010 PC København Voksenpsykiatri Centerfunktion Blegdamsvej København Ø Jf. kommentar ovenfor PC København Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Lejemål Griffenfeldsgade København N PC København Voksenpsykiatri OP Lejemål Griffenfeldsgade København N PC København Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Møntmestervej 15 og København NV PC København Voksenpsykiatri OP Møntmestervej 15 og København NV PC København Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Lejemål Strandboulevarden København Ø PC København Voksenpsykiatri OP Lejemål Strandboulevarden København Ø PC København Voksenpsykiatri OPUS Lejemål Strandboulevarden København Ø PC København Voksenpsykiatri Ambulatorium Lejemål Nannasgade København N PC København Voksenpsykiatri OPUS Hans Kirks Vej København N 1 "af" 3

7 Psykiatriens lokaliteter status pr. den 1. januar 2011 Afdeling Aktivitet Funktion Ejerforhold adresse postnr postby Lukkede senge 6 PC Frederiksberg Voksenpsykiatri Centerfunktion Ndr. Fasanvej Frederiksberg PC Frederiksberg Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Nimbusparken Frederiksberg PC Frederiksberg Voksenpsykiatri OP Nimbusparken Frederiksberg Åbne senge Senge i alt Heraf antal senge på flersengsstuer Bemærkninger 7 PC Hvidovre Voksenpsykiatri Centerfunktion Brøndbyøstervej Hvidovre Centrets flerssengsstuer omdannes til enestuer som led i igangsat byggeprojekt. Projektet gennemføres for statslige midler jf. økonomiaftale Tiltrådt af Regionsrådet den 2. februar 2010 PC Hvidovre Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Lejemål GL. Kongevej København V PC Hvidovre Voksenpsykiatri OP Lejemål GL. Kongevej København V PC Hvidovre Voksenpsykiatri OPUS Lejemål GL. Kongevej København V 8 PC Sct. Hans Voksen- og retspsykiatri Centerfunktion Boserupvej Roskilde Centrets flersengsstuer nedlægges pr. 1. juni jf. budget 2011, hvor lukning af dobbeltdiagnosesenge indgår PC Sct. Hans Retspsykiatri OP Carl Nielsens Allé København Ø PC Sct. Hans Dobbeltdiagnose OP Carl Nielsens Allé København Ø PC Sct. Hans Dobbeltdiagnose Ambulatorium Carl Nielsens Allé København Ø 9 PC Ballerup Voksenpsykiatri Centerfunktion Ballerup Boulevard Ballerup Det igangværende byggeprojekt medfører at centrets flersengsstuer nedlægges. Midler afsat i Budget muliggør samling af PC Ballerups centerfunktioner på Ballerup Boulevard. PC Ballerup Voksenpsykiatri Centerfunktion Niels Andersens Vej Hellerup af centrets flersengsstuer omdannes til enestuer for øremærkede midler i finanslov Tiltrådt af Regionsrådet den 21. september Centerfunktion samles på sigt på Ballerup Boulevard ifm. Realiseringen af budget PC Ballerup Voksenpsykiatri OP Ballerup Boulevard Ballerup PC Ballerup Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Lejemål Gladsaxe Møllevej Søborg PC Ballerup Voksenpsykiatri OP Lejemål Gladsaxe Møllevej Søborg PC Ballerup Voksenpsykiatri OPUS Lejemål Gladsaxe Møllevej Søborg PC Ballerup Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Lejemål Lyngbyvej Gentofte PC Ballerup Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Lejemål Geels Plads sal Virum 10 PC Bornholm Voksenpsykiatri Centerfunktion Helsevej Rønne PC Bornholm Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Helsevej Rønne 11 PC Glostrup Voksenpsykiatri Centerfunktion Nordre Ringvej Glostrup Centrets flersengsstuer omdannes til enestuer for øremærkede midler i finanslov Tiltrådt af Regionsrådet den 21. september 2010 PC Glostrup Retspsykiatri Centerfunktion Nordre Ringvej Glostrup PC Glostrup Retspsykiatri OP Nordre Ringvej Glostrup PC Glostrup Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Lejemål H. J. Holstvej 3B, Brøndby PC Glostrup Voksenpsykiatri OPUS Lejemål H. J. Holstvej 3B, Brøndby PC Glostrup Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Lejemål Ishøj Store Torv 20, 5 og 7. sal 2635 Ishøj PC Glostrup Voksenpsykiatri OP Lejemål Ishøj Store Torv 20, 5 og 7. sal 2635 Ishøj 12 PC Nordsjælland Voksenpsykiatri Centerfunktion Dyrehavevej Hillerød Centrets flersengsstuer omdannes til enestuer for øremærkede midler i finanslov Tiltrådt af Regionsrådet den 21. september 2010 PC Nordsjælland Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Dyrehavevej Hillerød 2 "af" 3

8 Psykiatriens lokaliteter status pr. den 1. januar 2011 Afdeling Aktivitet Funktion Ejerforhold adresse postnr postby Lukkede senge Åbne senge Senge i alt Heraf antal senge på flersengsstuer Bemærkninger PC Nordsjælland Voksenpsykiatri OP Dyrehavevej Hillerød PC Nordsjælland Voksenpsykiatri OPUS Dyrehavevej Hillerød PC Nordsjælland Voksenpsykiatri Centerfunktion Esrumvej Helsingør PC Nordsjælland Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Esrumvej Helsingør PC Nordsjælland Voksenpsykiatri OP Esrumvej Helsingør PC Nordsjælland Voksenpsykiatri Centerfunktion Frederikssundsvej Frederikssund PC Nordsjællands centerfunktion i Frederikssund er planlagt nedlagt iht. Politisk aftale om Hospitals- og Psykiatriplan 2020 PC Nordsjælland Voksenpsykiatri Distriktspsykiatri Frederikssundsvej Frederikssund 13 Psykoterapeutisk Voksenpsykiatri Centerfunktion Stolpegårdsvej Gentofte Center Stolpegård 3 "af" 3

9 REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010 Sag nr. 3 Emne: Status for udmøntning af 77 mio.kr i psykiatrien Bilag 1

10

11

12

13 REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010 Sag nr. 4 Emne: Mødeplan Bilag 2

14 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Journal nr.: Ref.: Hanne Susan Rasmussen Dato: 11. november 2010 Forslag til mødeplan og temaer for 2011 Det foreslås, at der i 2011 afholdes 8 møder i tiden kl , og hvor første time afsættes til institutionsbesøg. Udvalgte institutionsbesøg kan eventuelt placeres i formiddagstimerne. Herudover er der peget på nogle temaer, det kunne være relevant at udvalget beskæftigede sig med. Der er derfor lavet et udkast til kommissorium herfor som således vil supplere den opgave udvalget aktuelt har der rækker ind i 2011: Opfølgning på bevillingen af 77 mio. kr. til nye tiltag i psykiatrien. Mødeplan Møde 1: Mandag den 31. januar 2011 Møde 2: Mandag den 7. marts 2011 Møde 3: Onsdag den 6. april 2011 Møde 4: Mandag den 9. maj 2011 Møde 5: Mandag den 20. juni 2011 Møde 6: Mandag den 6. september 2011 Møde7: Mandag den 26. oktober 2011 Møde 8: Mandag den 28. november 2011 Temaer 1) Udvikling af tættere samarbejde og samspil mellem regionen og kommunerne på handicapområdet og i den specialiserede socialpsykiatri, samt inden for børne- og ungdomspsykiatrien: Som led i arbejdet med handicapområdet og den specialiserede socialpsykiatri udpeges følgende tre områder med henblik på en nærmere analyse og vurdering: Kommunikationsområdet gennemgang af ydelser og deres sammensætning, så ydelserne i højere grad tilpasses de individuelle behov og dermed giver kommunerne bedre mulighed for at træffe beslutning om ydelser og omfang. Undersøgelse af mulighederne for at reducere de stigende udgifter til brugere, der permanent bevæger sig mellem kommunale botilbud og regionale indlæggelser. Undersøgelse af dyre særforanstaltninger (private, kommunale og regionale) med henblik på at iværksætte tiltag så udgifterne minimeres. I relation til børne- og ungdomspsykiatrien er der ligeledes behov for at udvikle samarbejde og samspil mellem regionen og kommunerne. Udvalget skal i den forbindelse

15 analysere det fortsat stigende pres på børne- og ungdomspsykiatrien og herunder forholdet og samspillet mellem regionale og kommunale ydelser. Der besøges udvalgte institutioner (fx Geelsgårdsskolen, Sølager, Blindecenter, Skovvænget) og børne- og ungdomspsykiatriske centre med det formål at opnå indsigt i det kvalitative indhold i tilbuddene herunder effekten heraf. Der vedlægges et forslag til delkommissorium for disse opgaver. 2) Opfølgning på visioner for fremtidens psykiatri herunder den indholdsmæssige indsat i det psykiatriske behandlingsforløb, som pakkeforløb kognitiv terapi (og terapeutisk behandling generelt) m.fl. (der er 10 visioner flere af dem kunne der måske arbejdes med) Det foreslås, at udvalget i forbindelse med afrapporteringen til regionsrådet om visionerne for fremtidens psykiatri anmoder om at få til opgave at følge op herpå med fokus på udvalgte dele af visionerne. 3) Udvalget har i forbindelse med afrapportering om medicinering i psykiatrien ønsket en opfølgning. Det afklares nærmere med udvalget, hvad der konkret skal følges op på. 4) Opfølgning på udmøntning af 77. mio. kr. til udvidelse og nye opgaver i psykiatrien; udvidelse af behandlingstilbud til ikke psykotiske patienter børne- og ungdomspsykiatri - ventelistenedbringelse etablering af flere OP-team styrket tværgående indsats omdannelse af åbne til lukkede senge Der besøges relevante psykiatriske centre, distriktspsykiatriske centre, kompetencecentre m.fl. Side 2

16 Dato: 10. november 2010 Forslag til delkommissorium for Psykiatri og handicapudvalget Delkommissorium om samarbejde og samspil med kommunerne Udvalget har fokus på samarbejdet og samspillet mellem regionen og kommunerne og mulighederne for at udvikle samarbejdet på handicapområdet og i den specialiserede socialpsykiatri, samt inden for børne- og ungdomspsykiatrien Som led i arbejdet med handicapområdet og den specialiserede socialpsykiatri udpeges følgende tre områder med henblik på en nærmere analyse og vurdering: Kommunikationsområdet gennemgang af ydelser og deres sammensætning, så ydelserne i højere grad tilpasses de individuelle behov og dermed giver kommunerne bedre mulighed for at træffe beslutning om ydelser og omfang. Undersøgelse af mulighederne for at reducere de stigende udgifter til brugere, der permanent bevæger sig mellem kommunale botilbud og regionale indlæggelser. Undersøgelse af dyre særforanstaltninger (private, kommunale og regionale) med henblik på at iværksætte tiltag så udgifterne minimeres. I relation til børne- og ungdomspsykiatrien er der ligeledes behov for at udvikle samarbejde og samspil mellem regionen og kommunerne. Udvalget skal i den forbindelse analysere det fortsat stigende pres på børne- og ungdomspsykiatrien og herunder forholdet og samspillet mellem regionale og kommunale ydelser. I arbejdet besøger Psykiatri og handicapudvalget relevante institutioner og centre med henblik på at vurdere kvaliteten i tilbuddene samt konsekvenserne for det fastlagte serviceniveau.

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 Sengeafsnit, debuterende psykoser AA2 Sengeafsnit, kronisk skizofreni AAM Akut modtageafsnit med skadestuefunktion (C1, C2 og

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L APFV Aatri Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 Sengeafsnit, debuterende psykoser AA2 Sengeafsnit, kronisk skizofreni AAM Akut modtageafsnit med skadestuefunktion (C1, C2 og

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 Sengeafsnit, debuterende psykoser AA2 Sengeafsnit, kronisk skizofreni AAM Akut modtageafsnit med skadestuefunktion (C1, C2 og

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 Sengeafsnit, debuterende psykoser AA2 Sengeafsnit, kronisk skizofreni AAM Akut modtageafsnit med skadestuefunktion (C1, C2 og

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 Sengeafsnit, debuterende psykoser AA2 Sengeafsnit, kronisk skizofreni AAM Akut modtageafsnit med skadestuefunktion (C1, C2 og

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 Sengeafsnit, debuterende psykoser AA2 Sengeafsnit, kronisk skizofreni AAM Akut modtageafsnit med skadestuefunktion (C1, C2 og

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 Sengeafsnit, debuterende psykoser AA2 Sengeafsnit, kronisk skizofreni AAM Akut modtageafsnit med skadestuefunktion (C1, C2 og

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Psykiatri og handicapudvalgets møde den 201. Sag nr. Bilag

REGION HOVEDSTADEN. Psykiatri og handicapudvalgets møde den 201. Sag nr. Bilag REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 201 Sag nr. Emne: Bilag Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit med skadestuefunktion

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

UDARBEJDET AF DANISH CONSULTING SERVICE, BANEMARKSVEJ BRØNDBY CVR NUMMER

UDARBEJDET AF DANISH CONSULTING SERVICE, BANEMARKSVEJ BRØNDBY CVR NUMMER Audit 2017 Rengøringsaudit - Region Hovedstadens psykiatriske hospital UDARBEJDET AF DANISH CONSULTING SERVICE, BANEMARKSVEJ 50 2605 BRØNDBY CVR NUMMER : 34701695 18. december 2017 AUDIT 2017 Rengøringsaudit

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje INFORMATIONSMATERIALE VEDRØRENDE PLANLÆGNING AF KLINISKE UDDANNELSESFORLØB FOR STUDERENDE PÅ SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE, UDDANNELSESREGION

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 14. maj Bilag til sag nr. 2 og 3

REGION HOVEDSTADEN. Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 14. maj Bilag til sag nr. 2 og 3 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 14. maj 2008 Bilag til sag nr. 2 og 3 Region Hovedstaden Underudvalget vedrørende psykiatri og socialområdet Afrapportering

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 32 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade 10-16 København K 26-10-2010 Sag nr. 09/1570 Dokumentnr. 51076/10

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 7. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S Møde nr. 3 Medlemmer: Arly Eskildsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Forslag til Psykiatriplan

Forslag til Psykiatriplan Region Hovedstaden Forslag til Psykiatriplan Resumé Udkast af 20. januar 2007 Forord Region Hovedstaden har landets største psykiatri. Det skal også være landets bedste. Det kræver et stærkt, offentligt

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT Udgiver: Københavns Amt, Psykiatrisekretariatet Stationsparken 27, 2600 Glostrup Tlf.: 4322 2222 Fax: 4322 2479 Hjemmeside: www.kbhamt.dk Udgivet april 2001 2. oplag: maj 2.001

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 29. april 2009 Kl. 16.30 i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens

Læs mere

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B& D Telefon 38 66 60 00 Web www.regionh.dk Spørgsmål nr.: 026 Dato:14. februar 2015 Stillet af:

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 30. marts 2011

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 30. marts 2011 REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 30. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Rammeaftale Bilag 1 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Dagsorden og beslutningsreferat for Møde i Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 12. december 2013, kl. 16.00-17.20 Sted: PC Amager, Centerledelsen, Digevej 110, 1. sal, 2300 København

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88. Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6. Dist.psyk. Kirkegård 164 93 71 157 7

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88. Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6. Dist.psyk. Kirkegård 164 93 71 157 7 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 599 211 388 511 88 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 121 59 62 115 6 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 164

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Hvidovre Kære modtager af Opus nyhedsbrev. Tusind tak til alle jer, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Man kan tilmelde sig (eller afmelde sig) løbende

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Tirsdag den 22. marts 2010 Kl. 18.00 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde nr. 2 Medlemmer:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef Dagsorden og beslutningsreferat for Møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 20. august 2014 kl. 16.00-17.20 Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110,

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Sammenhæng i psykiatrien. Tilbud til sindslidende

Sammenhæng i psykiatrien. Tilbud til sindslidende Sammenhæng i psykiatrien Tilbud til sindslidende 2 3 4 6 9 11 12 13 14 18 20 22 Indhold Sammenhæng i tilbud til sindslidende Hvordan opdager du psykisk sygdom? Psykiatrisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl. 15.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 16 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø.

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planområde syd Dato: 18.03.2013 Kl.: 10.30 12.30 Sted: Psykiatrisk Center Glostrup Glostrup Hospital Ndr. Ringvej 57 Indgang

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 11. marts Sag nr. 21. Emne: Status for den siddende patientbefordring. 2 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 11. marts Sag nr. 21. Emne: Status for den siddende patientbefordring. 2 bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 11. marts 2008 Sag nr. 21 Emne: Status for den siddende patientbefordring 2 bilag Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Aftaleenheden Kongens Vænge 2 DK

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere