DK.fm Page 1 Monday, November 19, :43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 DK.fm Page 1 Monday, November 19, :43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER UDTAGNING AF FILTER / UDTØMNING AF RESTERENDE VAND RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE TILBEHØR INDBYGNINGSMODELLER

2 DK.fm Page 2 Monday, November 19, :43 PM FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 1.Fjernelse af emballagen og kontrol Efter at vaskemaskinen er pakket ud, skal det kontrolleres, at den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må maskinen ikke anvendes. Kontakt Serviceafdelingen eller forhandleren. Kontrollér, at alt tilbehør og alle medfølgende dele er til stede. Hold emballagen (plastposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj. Hvis maskinen blev udsat for kulde før leveringen, skal den stå i rumtemperatur i nogle timer, før den sættes i gang. 2.Fjern transportboltene Maskinen er forsynet med transportbolte for at forhindre eventuelle skader under transporten. Inden maskinen startes, SKAL transportboltene fjernes. Når transportboltene er fjernet, skal hullerne dækkes med de 4 medfølgende plasthætter. 3.Opstilling af vaskemaskinen Det anbefales, at man ikke opstiller maskinen i rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 C. På grund af maskinens vægt, skal sikkerhedsstandarderne overholdes ved flytning. Når maskinen anbringes, skal man sikre, at elkablet ikke bøjes eller klemmes, og at det let kan nås ved behov. Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet (afhængigt af model). Løft og bær aldrig maskinen i toppladen. Opstil vaskemaskinen på et plant og stabilt gulv, helst i et hjørne af lokalet. Kontrollér, at alle fire fødder står godt og sikkert på gulvet. Sørg desuden for, at maskinen er i vater (brug et vaterpas). I tilfælde af gulve af træ eller de såkaldte flydende gulve (f.eks. visse parket- eller laminatgulve), skal maskinen placeres på en krydsfinerplade på 60 x 60 cm med en tykkelse på mindst 3 cm. Krydsfineret skal fastgøres til gulvet. 4.Vandforsyning Forbind vandtilførselsslangen i henhold til gældende lokale regler. Vandforsyning: Kun koldt vand (medmindre andet fremgår af programoversigten) Vandhane: tilslutning med 3/4 omløber med gevind Vandtryk (flowtryk): kpa (1-10 bar). Brug kun nye slanger til tilslutning af maskinen til vandforsyningen. Brugte slanger må aldrig bruges, men skal kasseres. 5.Udtømning Forbind afløbsslangen til hæverten, eller hæng den på kanten af en vask eller badekar ved hjælp af det U-formede stykke. Hvis vaskemaskinen er sluttet til et integreret udtømningssystem, skal man sikre sig, at dette er forsynet med en ventil til forhindring af samtidig tilførsel og udtømning af vand (vandlåseffekt). 6.Eltilslutning Tilslutning af strømforsyning skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Specifikationer for spænding, strømforbrug og nødvendige sikringer findes indvendig på maskinens luge. Maskinen skal i henhold til gældende regulativer forbindes til elnettet med et ekstrabeskyttet stik. Vaskemaskinen skal ekstrabeskyttes, jvf. Stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting som følge af manglende overholdelse af ovenstående anvisninger. Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser. Før der foretages nogen form for vedligeholdelse på vaskemaskinen, skal den kobles fra strømforsyningen. Efter installationen skal det sikres, at der altid er mulighed for at afbryde elforsyningen til maskinen ved hjælp af en 2-polet afbryder. Vaskemaskinen må ikke tages i brug, hvis den er blevet beskadiget under transporten. Kontakt Kundeserviceafdelingen. Tilslutning af nyt strømkabel skal foretages af Kundeservice. Anvend kun vaskemaskinen til husholdningsbrug, og kun til dens egentlige formål. Mindste indbygningsmål: Bredde: 600 mm Højde: 850 mm Dybde: 600 mm DK 2

3 DK.fm Page 3 Monday, November 19, :43 PM ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 1.Emballage Emballagen består af 100% genbrugsmateriale og er mærket med genbrugssymbolet. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af emballagen. 2.Bortskaffelse af emballage og gamle vaskemaskiner Vaskemaskinen er fremstillet af genbrugsmaterialer. Vaskemaskinen skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald. Inden vaskemaskinen kasseres, skal alle sæberester fjernes og strømkablet skæres af, så vaskemaskinen ikke kan benyttes. Dette produkt er mærket i henhold til EUdirektiv 2002/96/EF om Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. 3.Sikkerhedsregler Anvend kun vaskemaskinen indendørs Opbevar aldrig brændbare væsker i nærheden af maskinen. Hvis man ønsker at placere en tørretumbler oven på vaskemaskinen, skal man først kontakte Kundeservice eller specialforhandleren for at kontrollere, om det er muligt. Placering af en tørretumbler oven på vaskemaskinen er kun tilladt med brug af et særligt monteringssæt, der fås hos Kundeservice eller en specialforhandler. Efterlad aldrig vaskemaskinen tilsluttet, når den ikke er i brug. Luk for vandhanen, når den ikke bruges. Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal maskinen slukkes, eller stikket tages ud af stikkontakten. Tving aldrig lugen op, og brug den aldrig som trin. Børn må aldrig lege med vaskemaskinen. Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos Kundeservice. Elkablet må kun udskiftes af en autoriseret elektriker. For vask/tør-maskiner Tør IKKE genstande, der har været vasket eller behandlet med kemiske pletfjernere, madlavningsolie, råolie, acetone, alkohol, benzin, paraffin, terpentin, voks. Fjern disse substanser i en varm vaske med rigeligt vaskemiddel før tørring. Tør IKKE genstande af skumgummi, latex, regnfrakker, vandtætte stoffer, luftmadrasser, genstande med tryk, tøj eller puder fyldt med skumgummi. Disse materialer kan smelte og ødelægge andre genstande i vasken eller beskadige maskinen. 4.Energispareråd Få den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at fylde maskinen til den anbefalede, maksimale mængde. Overskrid ikke doseringerne angivet på vaskemidlets emballage. Øko-klappen - er et specielt system, der forhindrer, at vaskemiddel fra tromlen går i afløbet. Det medvirker til at beskytte miljøet. Brug kun Forvask til meget snavset tøj. Brug et program uden Forvask til let eller normalt snavset tøj. Det betyder besparelser på både vand, energi og tid. Pletter kan behandles med pletfjerner, og indtørrede pletter kan blødes op i vand før vask for på den måde at undgå vask ved høje temperaturer. Spar energi ved at bruge et 60 C i stedet for et 95 C vaskeprogram eller et 40 C i stedet for et 60 C vaskeprogram. Spar energi og tid ved at vælge en høj centrifugeringshastighed og dermed reducere tøjets vandindhold, før det tørres i tørretumbler (for maskiner med indstillelig centrifugeringshastighed. 5.EU-overensstemmelseserklæring Apparatet er i overensstemmelse med de europæiske standarder: Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF 89/336/EØF EMC-direktivet 93/68/EØF CE-mærkningsdirektivet. DK 3

4 DK.fm Page 4 Monday, November 19, :43 PM OPSTILLING Fjern transportboltene 1. Løsn de tre eller fire bolte (A). 2. Skru boltene helt ud med fingrene. 3. Tag fat i bolte og plastafstandsstykker, og fjern dem. Gem transportboltene til senere brug. 4. Luk hullerne med de medfølgende plastdæksler (leveres sammen med vejledningerne). A B A A B A 1 4 TRANSPORT OG HÅNDTERING Løft aldrig vaskemaskinen i toppladen, når den skal transporteres. 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Kontrollér, at lugen og sæbeskuffen er korrekt lukkede. 4. Afmonter tilførsels- og afløbsslangerne fra henholdsvis vandhane og afløb. 5. Fjern evt. resterende vand i slanger og maskine (se Udtagning af filter / Udtømning af resterende vand ). 6. Løft plastdækslerne med en skruetrækker, og fjern dem. 7. Montér boltene i modsat rækkefølge af det beskrevne for udtagningen. DK 4

5 DK.fm Page 5 Monday, November 19, :43 PM VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR Topplade 2. Betjeningspanel 3. Sæbeskuffe 4. Servicemærkat (på indersiden af lugen) 5. Luge 6. Adgang til pumpen bagved sokkel eller dæksel (afhængigt af model) 7. Justérbare fødder LUGE Lugen åbnes ved, at man holder på lugens håndtag, trykker på det indvendige håndtag og trækker i lugen. Luk lugen ved at trykke den i uden anvendelse af overdreven kraft, til den klikker på plads. INDEN FØRSTE VASK For at fjerne eventuelt resterende vand, der er brugt til afprøvning på fabrikken, anbefales det at gennemføre en kort vaskecyklus uden vasketøj. 1. Åbn for vandhanen. 2. Luk lugen. 3. Fyld en smule vaskemiddel (ca. 30 ml) i sæbeskuffens rum til hovedvask. 4. Vælg og start et kort vaskeprogram (se separat Programoversigt ). DK 5

6 DK.fm Page 6 Monday, November 19, :43 PM FORBEREDELSE AF VASK 1.Sortér vasketøjet efter... Stoftype / vaskesymbol Bomuld, blandede fibre, strygefrit/syntetisk, uld, ting til håndvask. Farve Adskil kulørt fra hvid vask. Vask nyt, kulørt tøj separat. Fyldning Vask tøj med forskellig størrelse sammen for bedre at fordele tøjet i tromlen. Sarte stoffer Vask små stykker tøj (f.eks. nylonstrømper, bælter o.lign.) eller ting med hægter (såsom bh'er) i vaskeposer eller i et pudevår med lynlås. Fjern altid gardinkroge, eller vask gardinerne med krogene i en vaskepose af bomuld. 2.Tøm alle lommer Mønter, sikkerhedsnåle og lignende kan beskadige vasketøjet og vaskemaskinen. 3.Lukkemekanismer Luk lynlåse, knap knapper og hægt hægter. Bind bælter og bændler sammen. Pletfjerning Blod, mælk, æg osv. fjernes normalt af programmets automatiske enzymfase. Til pletter fra rødvin, kaffe, te, græs, frugt og lignende tilsættes et pletfjerningsmiddel i sæbeskuffens rum til hovedvask. Stærkt snavsede områder forbehandles om nødvendigt med pletfjerner. Farvning og blegning Brug kun farver og pletfjerningsmidler, der er egnede til vaskemaskiner. Følg producentens vejledning. Vaskemaskinens plast- og gummikomponenter kan blive misfarvede af farver eller pletfjerningsmidler. VASKEN LÆGGES I MASKINEN 1. Åbn lugen. 2. Fold tøjet ud, og læg det løst i tromlen. Overhold de vægtangivelser, der findes i Hurtig vejledning. Bemærk: Overfyldning forringer vaskeresultatet og kan give krøllet tøj. 3. Luk lugen. VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER Opbevar vaske- og tilsætningsmidler på et tørt og sikkert sted uden for børns rækkevidde. Valget af vaskemiddel afhænger af: Stoftype (bomuld, strygefrit / syntetiske stoffer, sarte stoffer, uld). Bemærk: anvend altid et specielt vaskemiddel til uld. Farven. Vasketemperatur. Hvor snavset tøjet er og typen af snavs. Bemærkninger: Eventuelle vaskemiddelrester på mørkt tøj skyldes uopløselige tilsætningsmidler i de moderne fosfatfrie vaskemidler. Hvis dette forekommer, kan man ryste og/eller børste tøjet eller anvende flydende vaskemiddel. Anvend kun vaske- og tilsætningsmidler, der er beregnet til automatiske husholdningsvaskemaskiner. Sørg for kun at anvende afkalkningsmidler, farver eller blegemidler til forvask, der er egnede til brug i automatiske husholdningsvaskemaskiner. Afkalkningsmidler kan indeholde stoffer, der angriber dele på vaskemaskinen. Anvend aldrig opløsningsmidler (såsom terpentin, rensebenzin). Vask aldrig stoffer, der er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker. Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvask sammen med Forvask (afhængigt af model). Brug ikke flydende vaskemiddel, når funktionen Udskudt start (hvis den findes på din vaskemaskine) aktiveres. Dosering Følg doseringsvejledningen på vaskemiddelpakningen. Doseringen afhænger af: Hvor snavset tøjet er og typen af snavs. Vaskens størrelse ved fyldt maskine: Følg vaskemiddelproducentens vejledning, ved halvfyldt maskine: 3/4 normal dosering, mindste mængde (ca. 1 kg): 1/2 normal dosering. Vandets hårdhed i området (få eventuelle oplysninger hos kommunen). Blødt vand kræver mindre vaskemiddel end hårdt vand (se tabellen over vandets hårdhedsgrader). Bemærk: For meget vaskemiddel kan resultere i forøget skumdannelse, hvilket reducerer vaskeevnen. Hvis der opstår for meget skum i vaskemaskinen, kan dette forhindre centrifugering. For lidt vaskemiddel kan med tiden medføre gråt vasketøj og kalkaflejringer på tromle, slanger og varmelegeme. DK 6

7 DK.fm Page 7 Monday, November 19, :43 PM Påfyldning af vaske- og tilsætningsmidler Sæbeskuffen har tre rum (fig. A ). A Rumopdeler Rum til forvask Vaskemiddel til forvasken Rum til hovedvask Vaskemiddel til hovedvasken Pletfjerningsmiddel Blødgøringsmiddel Rum til skyllemiddel Skyllemiddel Flydende blegemiddel Fyld kun tilsætningsmidler i op til MAX mærket. Brug af blegemiddel Vask vasketøjet ved det ønskede program (Bomuld, Syntetiske stoffer), og tilsæt en passende mængde blegemiddel til SKYLLEMIDDELSKUFFEN (luk sæbeskuffen omhyggeligt). Straks efter programslut startes programmet Skyl og centrifugering for at fjerne eventuel resterende lugt af klor. Efter ønske kan der tilsættes skyllemiddel. Der må aldrig tilsættes både blegemiddel og skyllemiddel i rummet til skyllemiddel på samme tid. Brug af stivelse Vælg programmet Skyl og centrifugering, og kontrollér, at centrifugeringshastigheden er på højst 800 o/m. Start programmet, træk sæbeskuffen ud, til man kan se ca. 3 cm af skyllemiddelrummet. Hæld stivelsesopløsningen i skyllemidddelrummet, mens vandet løber ind i sæbeskuffen. C ( ) Type 1 skuffe } Rumopdeler riller Anbring rumopdeleren i rummet til hovedvask. Når der anvendes flydende vaskemiddel (anbefales til programmer uden forvask), placeres rumopdeleren i rillerne i rummet til hovedvask, så den berører bunden af rummet, og derefter hældes vaskemidlet i, til det når op til mærket for fyldt. Husk at tage rumopdeleren ud, når der anvendes vaskemiddel i pulverform. B Type 2 skuffe Rumopdeler ( ) D ( ) DK 7

8 DK.fm Page 8 Monday, November 19, :43 PM UDTAGNING AF FILTER / UDTØMNING AF RESTERENDE VAND Det anbefales at kontrollere og rense filteret regelmæssigt, dog mindst to eller tre gange om året. Specielt: Hvis vaskemaskinen ikke tømmer vandet korrekt ud, eller hvis den ikke foretager nogle centrifugerer. Hvis lampen for Rengør filter tænder: VIGTIGT: Før vandet tømmes ud, skal man sikre sig, at det er kølet tilstrækkeligt af. 1. Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. 2. Fjern soklen, eller åbn dækslet (afhængigt af model) ved hjælp af rumopdeleren i sæbeskuffen (fig. A / B). 3. Sæt en beholder under den. Hvis filteret er placeret bag soklen (se billederne A og C ), skal der bruges et bredt og fladt fad med en maks. højde på 2 cm. 4. Åbn filteret, men fjern det ikke helt. Drej filteret langsomt mod uret (fig. C), indtil vandet begynder at løbe ud. 5. Vent, til alt vandet er løbet ud. 6. Drej håndtaget helt rundt, og træk filteret ud. 7. Vip forsigtigt maskinen forover for at lade det opsamlede vand løbe ud. 8. Rengør filteret og filterkammeret. 9. Kontrollér, at pumpens vingehjul kan dreje rundt igen. 10. Sæt filteret i igen, og skru det ind med uret, så langt som muligt. 11. Hæld ca. 1 l vand i sæbeskuffen for at aktivere økosystemet. Kontrollér, at filteret sidder korrekt og sikkert på plads. 12. Sæt soklen eller dækslet på plads afhængigt af modellen. 13. Sæt stikket i stikkontakten. 14. Vælg et program, og start det. A B C DK 8

9 DK.fm Page 9 Monday, November 19, :43 PM RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Kabinet og betjeningspanel Kan rengøres med en blød, fugtig klud. Der kan anvendes en lille smule neutralt (ikkeslibende) rengøringsmiddel Tør efter med en blød klud. Vaskemaskinens indre dele Efter hver vask skal lugen efterlades åben i nogen tid for at give maskinen mulighed for at tørre indvendigt. Hvis man kun sjældent vasker ved 90 C, anbefales det med mellemrum at køre et 90 C program uden tøj men med en lille smule vaskemiddel for at holde maskinen ren. Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen. Sæbeskuffe Rengør sæbeskuffen regelmæssigt, mindst tre-fire gange årligt, for at forhindre ansamling af vaskemiddel. 1. Tryk på PUSH, og træk sæbeskuffen ud. 2. Fjern risten fra skyllemiddelrummet. Fjern rumopdeleren fra rummet til hovedvask ved at trække den opad (se de mørke pile). 3. Skyl under rindende vand. 4. Fjern overskydende vaskemiddel fra vaskemiddelrummet med en fugtig klud 5. Sæt rumopdeleren og risten på plads igen i sæbeskuffen, og sæt skuffen på plads igen. Lugens pakning Om nødvendigt rengøres lugepakningen med en fugtig klud. Efterse pakningen regelmæssigt. Filter Efterse, og rengør filteret to eller tre gange årligt (se Udtagning af filter / Udtømning af resterende vand ) Vandtilførselsslange Undersøg jævnligt slangen for at se, om den er skør eller har revner. Efterse, og rengør filteret i tilførselsslangen jævnligt (se Rengøring af filteret i vandtilførselsslangen ). Tilløbsslange Hvis vandtilførselsslangen er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange af samme type, som fås hos Kundeservice eller en specialforhandler. Kontakt Kundeservice eller en specialforhandler for at få en ny slange. Rengøring af filteret i vandtilførselsslangen 1. Luk for vandforsyningen, og skru tilførselsslangen af vandhanen. 2. Rens det indvendige trådfilter, og skru vandtilførselsslangen på vandhanen igen. 3. Skru nu tilførselsslangen af bag på vaskemaskinen. 4. Træk trådfilteret ud af tilslutningen til vaskemaskinen med en universaltang, og rens det. 5. Sæt trådfilteret på plads igen, og skru tilførselsslangen på. 6. Åbn for vandhanen, og kontrollér, at samlingerne er vandtætte. A DK 9

10 DK.fm Page 10 Monday, November 19, :43 PM FEJLFINDINGSOVERSIGT Denne vaskemaskine er udstyret med automatiske sikkerhedsanordninger, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt stadium og giver mulighed for at reagere derefter. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på nogle få minutter. Problem Årsag, Afhjælpning, Råd Maskinen vil ikke starte, ingen lamper lyser Vaskemaskinen vil ikke starte, selvom der er trykket på Start - knappen Vaskemaskinen standser under udførelsen af programmet, og Start -lampen blinker. Sæbeskuffen indeholder rester af vaskemiddel og/eller tilsætningsmidler Vaskemaskinen ryster under centrifugering Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt Den programvarighed, der vises i begyndelsen, kan forlænges/afkortes med en given tidsperiode (kun for maskiner med et display, der viser resterende programvarighed) Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten. Stikkontakten eller sikringen er defekt (prøv efter med en bordlampe eller tilsvarende anordning). Der er ikke trykket på On/Off -knappen (hvis den findes). Lugen er ikke lukket korrekt. Funktionen Skyllestop aktiveres (afhængigt af model), og kontrollampen for Antikrøl tænder i programsekvensindikatoren. Annuller Skyllestop ved at trykke på Start -knappen eller ved at vælge og starte Udtømning. Der er ændret program: Vælg nyt program, og tryk på Start. Programmet er blevet afbrudt og lugen åbnet: Luk lugen, og genstart programmet ved at trykke på Start. Vaskemaskinens sikkerhedssystem er blevet aktiveret (se Beskrivelse af røde kontrollamper ). Vandhanen er ikke åben, eller vandtilførselsslangen er bøjet (kontrollampen for Vandhane lukket tænder). Rumopdeleren er ikke sat korrekt i rummet til hovedvask eller er ikke egnet til brugen af vaskemiddel i flydende eller pulverform (se Vaske- og tilsætningsmidler ). Vandstanden er utilstrækkelig. Filtrene i vandtilførslen kan være tilstoppet (se Rengøring og vedligeholdelse ). Transportboltene er ikke blevet fjernet. Inden maskinen startes, skal transportboltene fjernes. Maskinen er ikke i vater / støtter ikke sikkert på alle fire fødder (se separat Installationsvejledning ). Maskinen har et system, der registrerer og korrigerer eventuelle ubalancer. Hvis vasken består af enkelte tunge stykker tøj (f.eks. en badekåbe), kan dette system reducere centrifugeringshastigheden automatisk eller helt afbryde programmet for at beskytte maskinen. Tunge tøjstykker kan forhindre centrifugeringen. Læg flere mindre stykker tøj i maskinen, og gentag centrifugeringen. Hvis der opstår for meget skum i vaskemaskinen, kan dette forhindre centrifugering. Vælg og start programmet Skyl & Centrifugering. Undgå at dosere for meget vaskemiddel (se Vaske- og tilsætningsmidler ). Knappen Variabel centrifugeringshastighed (afhængigt af model) er sat til lav hastighed, eller man har aktiveret Ingen centrifugering (afhængigt af model). Det er normalt for vaskemaskinen at tilpasse sig faktorer, som kan have indflydelse på programvarigheden, f.eks. for stor skumdannelse, ubalance i fyldningen på grund af tunge genstande, forlænget opvarmningstid på grund af lavere vandtilførselstemperatur. På basis af denne type påvirkninger beregnes den resterende programvarighed, og den opdateres efter behov. På visse display (afhængigt af model) vises der en animation under sådanne perioder. DK 10

11 DK.fm Page 11 Monday, November 19, :43 PM Beskrivelse af røde kontrollamper Den røde kontrollampe tænder (hvis den er monteret) Vandhane lukket Rengør pumpe Service Fejl ved lugelukning Alfanumeriske angivelser vist på displayet (afhængigt af model) E00 E01 E02 E03 Fod E04 Beskrivelse Årsag Løsninger Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Kontrollampen for Start tænder. Kontrollér om: Vandhanen er helt åben, og om vandtrykket er tilstrækkeligt. Vandslangen er bøjet. Filtrene i vandtilførslen kan være tilstoppet (se Rengøring og vedligeholdelse ). Vandslangen er frosset til. Når problemet er løst, genstartes programmet med tryk på Start -knappen. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Kundeservice (se næste afsnit). Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. Vaskemaskinen stopper midt i et program. Tag stikket ud af stikkontakten, og undersøg om: der er knæk på afløbsslangen. pumpen eller filteret er tilstoppet (se afsnit Udtagning af filter / Udtømning af resterende vand Før vandet tømmes ud, skal det sikres, at det er kølet tilstrækkeligt af). Vandet i vandtilførselsslangen er frosset. Når problemet er løst, skal man dreje programvælgeren til Off/O for at nulstille maskinen. Derefter genstartes det ønskede program. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Kundeservice (se næste afsnit). Fejl i et elektrisk modul Tag stikket ud af stikkontakten, og drej programvælgeren til Off/O, slut derefter maskinen til igen. Vælg programmet Udtømning/ centrifugering, og genstart inden for 15 sekunder. Sluk for maskinen ved at dreje programvælgeren til Off/O. Åbn og luk lugen igen med mere kraft, og genvælg programmet og tryk på Start. Hvis en af ovenstående fejl opstår igen, skal stikket tages ud af stikkontakten og Kundeservice kontaktes (se næste afsnit). DK 11

12 DK.fm Page 12 Monday, November 19, :43 PM SERVICE Før man kontakter Serviceafdelingen: 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen (se Fejlfindingsoversigt ). 2. Start programmet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. 3. Hvis fejlen varer ved, kontaktes serviceafdelingen. TILBEHØR Specificér venligst: Fejltypen. Modellen. Servicenummeret (nummeret efter ordet SERVICE) Servicemærkaten sidder på indersiden af lugen. Fulde navn og adresse. Fulde telefonnummer. Kundeserviceafdelingens telefonnummer og adresse fremgår af garantibeviset. Alternativt kan man kontakte den forhandler, hvor vaskemaskinen blev købt. For nogle modeller kan følgende erhverves via Kundeservice eller en specialforhandler: et Sokkelelement, der kan monteres under vaskemaskinen. Det hæver vaskemaskinen, så det bliver lettere at fylde og tømme den, da man ikke behøver at bøje sig for at få adgang til maskinen. Desuden giver elementet mulighed for pladsbesparelse, idet det kan bruges til opbevaring. et Monteringssæt til vaskesøjle, der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen af pladshensyn. Visse modeller kan monteres under køkkenbordet. I dette tilfælde skal du kontakte Kundeservice (se herover). Bemærk: maskinen SKAL installeres under et køkkenbord. installationen af maskinen i henhold til gældende lovgivning vedrørende sikkerhed SKAL udføres af en autoriseret elinstallatør eller Kundeservice. maskinen SKAL installeres ved hjælp af sikkerhedspanelet i UBS-basissættet, der kan erhverves hos en specialforhandler eller Kundeservice. DK 12

13 DK.fm Page 13 Monday, November 19, :43 PM INDBYGNINGSMODELLER TIPS TIL INSTALLATION Indbygningsmål til vask/tør-maskine: På grund af at vask/tør-maskinens filter skal renses jævnligt, skal soklen være let at flytte. Vandforsyningen og afløbet skal befinde sig bag maskinen for at lette rengøring og vedligeholdelse. Eltilslutningen skal kunne foretages, så vaskemaskinen kan frakobles, når den er på plads. DK 13

14 DK.fm Page 14 Monday, November 19, :43 PM MONTERING AF EN PYNTEDØR TIL MASKINEN Døren på maskinens forside er monteret, således at den kan vendes og åbnes enten fra venstre eller fra højre side. Gå frem på følgende måde: 1. Skru hængslerne på pyntedøren, og hvis der også er monteret en pynteforside til skuffen, skal man sørge for, at den er fastgjort til dørens overdel. Sørg for, at mellemrummet mellem dør og skuffe passer i begge sider af elementet. 2. Fastgør to hængselbeslag til pyntedøren til vask/tør-maskinen ved hjælp af de to plastbagstykker. Bemærk: der kan bruges en 8 mm topnøgle til at skrue gevindskruerne i. 3. Fastgør de to magnetiske låse modsat hængslerne, og sørg for, at metalbøjlerne fastgøres på dørens bagside. 4. Anbring dørens hængsler i de to hængselbeslag på maskinen. 5. Hvis der er behov for justering, kan det gøres enten på hængselbeslagene (lodret) eller på fastgørelsesskruerne (vandret). MONTERING AF EN DØR I FULD HØJDE Hvis der skal monteres en dør i fuld højde (og der ikke bruges en skuffeforside), skal der bores et hul til det øverste hængsel i døren. Afstanden mellem midten af de to hængselhuller er mm, og afstanden fra dørens kant er 21,5 mm. Hængselhullet må maksimalt være 12 mm dybt og diameteren 35 mm: sørg for, at der ikke bores gennem døren. De to fastgørelseshuller til hængselskruerne er 2 mm. PYNTELISTE Der kan skrues en pynteliste på kanten af vask/tør-maskinen. Efter behov kan listen skæres til efter køkkenmodulerne, men normalt er det ikke nødvendigt. OPMÅLING BORING DK 14

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASKECYKLUS FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET 3da05369.fm Page 31 Wednesday, June 5, 2002 6:58 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 30106350DK.fm Page 1 Tuesday, February 9, 2010 5:05 PM DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er

Læs mere

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK IFU-TL HR DK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:32 PM INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten,

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD BEREGNET BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til behandling af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten,

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Før vaskemaskinen tages i brug

Før vaskemaskinen tages i brug Indhold Før vaskemaskinen tages i brug Tilbehør / medfølgende dele Installation Advarsler og generelle råd Vaskemaskinen og dens udstyr Luge Børnesikring Inden første vaskecyklus Forberedelse af vasken

Læs mere

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG BRUGERVEJLEDNING FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSMIDLER PROGRAMMER UDTAGNING AF FILTER UDTØMNING AF

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER 3da00028.fm5 Page 32 Wednesday, April 4, 2001 7:05 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...s. 2 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Med henblik på

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

INDHOLD REFERENCEKORT

INDHOLD REFERENCEKORT REFERENCEKORT INDHOLD PROGRAMOVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF PROGRAM AFRYDELSE AF ET PROGRAM LÆS RUGERVEJLEDNINGEN! DAGLIG

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

3dk10249.fm Page 1 Monday, May 24, :47 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

3dk10249.fm Page 1 Monday, May 24, :47 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 3dk1029.fm Page 1 Monday, May 2, 200 :7 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE

DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE DK Denne vaskemaskine er udstyret med en fuldelektronisk styring, hvilket åbner for et væld af muligheder. Herunder kan nævnes: nøjagtig bestemmelse af fyldning, Dynamic-Sense

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, 2001 3:41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 24 FILTER SIDE 24 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 25 FORHOLDSREGLER SIDE 25 FORBEREDELSE

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

SIKKERHED OG GRUNDLÆGGENDE ANBEFALINGER

SIKKERHED OG GRUNDLÆGGENDE ANBEFALINGER BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF148420W http://da.yourpdfguides.com/dref/3897080 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere