Kære samarbejdspartner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære samarbejdspartner"

Transkript

1 Kære samarbejdspartner Jul og nytår er overstået, nu venter der et spændende nyt år på er et særligt år for skolen, da det er 20 år siden, vi startede. Vi markerer jubilæumsåret med mange aktiviteter og begivenheder, som har et dobbelt formål, dels at få os til at se tilbage på og lære af de 20 år, der er gået, dels at se fremad. Vi vil skue fremad og søge at få øje på, hvad det er for nogle udfordringer og muligheder, der møder skolen, så vi sikrer os, at skolen hele tiden er i udvikling og dermed en interessant partner for jer, som vi samarbejder med. I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om nogle af de aktiviteter, der markerer jubilæumsåret. Du kan også læse om workshops om hjerte og kredsløb, resultatet af de regionale mesterskaber i SOSU, en ny ledelsesstruktur på, uddannelsen til undervisningsassistent og kommende velfærdsuddannelser. Nyhedsbrevet fortæller også om de nye regler for deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og s opsøgende virksomhedsarbejde. Du kan læse historien om en elev, som i praktikken havde en oplevelse med en patient, som i særlig grad fik hende til at reflektere over sit arbejde. Tak for et godt samarbejde i 2010 velkommen til en fortsættelse i Direktør Lars Jakobsen Nye regler for deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Folketinget vedtog i december 2010 et lovforslag, som betyder ændrede regler for deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser for personer med en videregående uddannelse (eksempelvis lærere, sygeplejersker og pædagoger). Det vedtagne lovforslag gælder for undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, og betyder konkret: Indførelse af regler om, at kursister etc. ved tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser og forløb under åben uddannelse skal oplyse, om de har en videregående uddannelse. På vil dette i første omgang betyde, at kursister ved tilmelding bliver bedt om at underskrive blanket med oplysning om deres uddannelsesbaggrund. Denne løsning anvendes indtil, at Undervisningsministeriet har fået foretaget de nødvendige rettelser på tilmeldingsportalen Indførelse af en ordning med fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse på arbejdsmarkedsuddannelser og visse enkeltfag udbudt efter lov om åben uddannelse. vil fra 1. januar 2011 ikke længere modtage tilskud fra Undervisningsministeriet til finansiering af deltagelse i disse uddannelser for personer med en videregående uddannelse. Deltagerbetalingen vil svare til det taksameter, som får på øvrige deltagere typisk svarende til for en kursusuge på 5 dage. Loven har virkning fra 1. januar Ansvarshavende redaktør: Lars J. L. Jakobsen. Layout og foto: Lone S. Dremstrup. Kontakt: Thomas Friis, tlf Næste nyhedsbrev udkommer i april 2011.

2 Auditoriedag i Vodskov Måling af blodsukker og foredrag om nyrens funktion var blot noget af det man kunne opleve på workshop dagen. Tirsdag i uge 39 afholdt SSAelever og lærere for første gang det de kalder en auditoriedag. Eleverne opstillede workshops med overskrifterne hjerte og kredsløb, lungerne, nyrer og urinveje, blodet samt fordøjelsen. Som en del af deres forberedelse til den somatiske praktik underviste SSAeleverne i disse emner, samt udførte små praktiske sundheds- og sygeplejeopgave, som måling af puls, blodtryk og blodsukker. Eleverne har arbejdet med emnerne i 14 dage op til arrangementet og har i denne tid produceret plancher, powerpointshows, pjecer og andre kreative ting til at formidle deres viden om kroppen og dens funktion. Tværfaglig dag Auditoriedagen er blevet til som et samarbejde mellem sygeplejelærerne, naturfagslæreren samt dansklæreren og er arrangeret for at hjælpe eleverne til en dybere forståelse af sammenhængen mellem kroppens organer samt for at imødekomme fagets formidlingselement. Eleverne opnår stor viden om kroppens opbygning og funktion samtidig med at de bliver trænet i at formidle faglig viden og i den forbindelse reflektere over, hvordan fagligt stof kan formidles forskelligt alt efter målgruppen. Quiz på viden Eleverne viste sig at være meget kreative i deres formidlinger. Nogle havde bagt sunde kiks og anvendte dem i undervisning om kost og blodsukker, en gruppe havde medbragt en grisenyre og viste ved at gennemstrømme den med vand, hvorledes urinproduktionen finder sted. Tilmed havde eleverne lavet en quiz, som tilskuerne kunne deltage i. Der blev stillet spørgsmål indenfor alle emner, og svarene skulle findes ved at besøge de forskellige workshops. Sidst på dagen blev der udtrukket en vinder, som vandt en sundhedskurv, med frugt, nødder og andet godt som hun kunne dele med sin klasse. Kom og se hvad eleverne arbejder med Der kom rigtig mange besøgene både skolens personale og elever fra forskellige forløb. På et tidspunkt var auditoriet så fyldt, at dørene måtte lukkes. På grund af den overvældende succes udvides auditoriedagen til at strække sig over to dage næste gang den 1. og 2. februar. Så er der nogle der er interesserede i at se hvad SSA-eleverne pusler med, så er I velkomne den 2. februar mellem og på Storemosevej 19 i Vodskov. 2

3 Nye i ledelsen på har oplevet en vækst på knap 100% på fire år. Det har betydet oprettelse af flere afdelinger, ansættelse af mange nye medarbejdere og en ændret opbygning af organisationen. HR-chef Vi har netop sagt farvel til vores sekretariatschef gennem mange år, Birgit Hørlyck. Til afløsning har vi ansat en HR-chef, Karina Nygaard. Karina får ud over personalet ansvaret for kommunikation, markedsføring, IT og indkøb samt ledelse af ledelsessekretariatet. Karina kommer fra en stilling som HR-konsulent hos EUC Nord og har tidligere arbejdet med HR i private og offentlige virksomheder. Hun har desuden erfaring fra A-kasseområdet og som uddannelsesleder på en erhvervsskole. Leder af unge-indsatsen er aktiv i en række sammenhænge i indsatsen for at få flere unge til at gennemføre eni uddannelse. Derfor opruster vi nu på ledelsesområdet, idet vi har ansat en ny leder, som blandet andet har ungeindsatsen som ansvarsområde. Vi har ansat Helle Magh som uddannelsesleder med særligt ansvar for denne indsats. Helle kommer fra en stilling som sekretariatschef i sosu-lederforeningen og har tidligere været underviser og vejleder sosu-skolen i København samt undervist på pædagoguddannelsen. Helle får base i Vodskov. Uddannelsesleder i Kursus- og UdviklingsCentret Vi har travlt på kursusområdet og vi har behov for at styrke arbejdsgange og personaleledelsen. Derfor har vi igen, som før 2009, oprettet en stilling som uddannelsesleder. Der er tale om en art indenrigs- og justitsministeropgave, der skal tage vare på en skarp planlægning af kurser, administration, intern service og personaleledelse. Til at løse opgaven har vi ansat Gitte Hundstrup, som kommer fra en stilling som uddannelseskonsulent hos os. Gitte har en bred erfaring indenfor sundhedsområdet, både som ældrechef, som underviser, som souschef på en sosu-skole og som sygeplejerske. Ny vicedirektør Som ny vicedirektør har vi ansat Anja Viegh Jørgensen, som indtil nytår var uddannelseschef på. Anja har fortsat erhvervsuddannelserne som sit ansvarsområde. Kom til Fyrtårnsmøde på Tirsdag den 8. marts 2011 kl Østre Allé 91, 9000 Aalborg Cand. jur. Bente Adolphsen fortæller om Barnets reform. Tilmelding ved sekretær Nicole Hansen på tlf Ta en elev. Det betaler sig. Ta en elev. Det betaler sig! Kontakt en af skolens praktikkordinatorer på tlf Her kan høre med om virksomhedsgodkendelse, uddannelsesaftaler, skole- og praktikophold. 3

4 Regionale mesterskaber i SOSU afholdt med stor succes Den 4. november 2010 blev de første regionale mesterskaber for social- og sundhedsassistentelever afholdt på Randers Social- og Sundhedsskole. Arrangementet blev et tilløbsstykke med mange tilskuere fra både Nord- og Midtjylland. TV 2 Nord var også mødt op med et kamerahold og sendte et indslag om begivenheden samme aften. Mesterskaberne foregik som et rollespil, hvor to professionelle skuespillere spillede borgere i eget hjem, som havde brug for pleje og omsorg. Eleverne, der parvis agerede social- og sundhedsassistenter, blev af dommere evalueret på, hvordan de håndterede denne situation. sendte to par elever til mesterskaberne, som konkurrerede med elever fra skolerne i Randes og Skive. De mange tilskuere fik god underholdning og et fagligt stort udbytte, da skuespillere udfordrede eleverne med sjove og vanskelige opgaver. De formåede, at presse eleverne til at yde deres optimale. Det var således ikke to nemme borgere, som havde brug for pleje og omsorg, der mødte social- og sundhedsassistenteleverne. På trods af dette klarede alle eleverne mesterskaberne over alt forventning, og da vinderen skulle kåres, var løbet meget tæt. Det Eleverne fra er: Begina Lassen, Pia Bølgestrand, Andreas Sand og Gina Madsen. blev to elever fra Randers Socialog Sundhedsskole der vandt. De kvalificerede sig dermed til Danmarksmesterskaberne i SOSU, som afholdes senere i år. SOSU Nord siger tillykke til dem og til skolen i Randers. Vicedirektør siger farvel til Efter 13 år på har skolens vicedirektør Birgit Hørlyck valgt at sige farvel og gå på efterløn. Det blev 13 år med mange forandringer og udfordringer. I 1997 og årene fremefter arbejdede vi med at implementere problembaseret undervisning. Det var en spændende proces, som også medførte, at vi blev ret berømte - i Danmark i alt fald. I 2002 skete der noget igen, da vi fik en uddannelsesreform, som gjorde, at vi fik grundfagene ind i uddannelsen. Det betød selvfølgelig uddannelsesforlængelser, men også mange nyansættelser. I 2007 kom så den næste store ændring. Vi overgik fra amtslig styring til at være en selvejende institution under Undervisningsministeriet, siger Birgit Hørlyck. Hun skal nu til at nyde sit otium med masser af fritidsaktiviteter. siger tak for indsatsen og ønsker hende held og lykke i fremtiden. 4

5 De først undervisningsassistenter i Danmark uddannet fra De første 9 deltagere, på den nye uddannelse til undervisningsassistent i folkeskolen, afsluttede deres uddannelsesforløb på i oktober Undervisningsassistenter i folkeskolen er et nyt uddannelsesområde og holdet, der nu er blevet færdige, er det første hold i Danmark. Uddannelsesforløbet består af AMU forløb på i alt 10 dage fordelt på 3 moduler. Som undervisningsassistent skal man i samarbejde med skolelæreren/pædagoger o.l. arbejde som f.eks. støtteperson for en enkelt elev eller grupper af elever, hjælpe til med praktiske opgaver og/eller hjælpe ved særlige udfordringer i det sociale miljø i en klasse. De kan indgå som særlig assistance i frikvartererne, i lektiecafe, i fritidstilbud eller når eleverne skal på studieture o.l. Støtter udviklingen på arbejdsmarkedet Kursus- og udviklingschef Lene Kvist er glad for at kan være med til at understøtte udviklingen på arbejdsmarkedet. Undervisningsassistenterne er en helt ny faggruppe på det danske arbejdsmarked og uddannelsen skal nu etableres. Det har været rigtigt spændende at være med til at udvikle den nye uddannelse. Jeg håber, at deltagerne gennem forløbet har fået en viden og indsigt, der giver dem bedre forudsætninger for at udfylde jobbet som undervisningsassistent i folkeskolen. Vi uddanner i forvejen pædagogiske assistenter (PAU) på. Jeg tror, at den nye uddannelse til undervisningsassistent i folkeskolen bliver lige så eftertragtet et uddannelsesområde som PAU en, siger Lene Kvist til slut. Plads til erfaringsudveksling Min afdelingsleder opfordrede mig til at søge om optagelse på uddannelsen til undervisningsassistent i folkeskolen, siger pædagogmedhjælper Conny Blicher, der er ansat på Solsideskolen (privatskole) i Nørresundby. Jeg synes, det er vigtigt at holde sig fagligt ajour og deltager derfor gerne i uddannelse og efteruddannelse, så jeg skyndte mig at tilmelde mig. Det har været spændende og sjovt at deltage i uddannelsen til undervisningsassistent. Der har, ud over det teoretiske på uddannelsen, også været plads til erfaringsudveksling, især fordi undervisningen har været modulopbygget. Vi har haft tid til at afprøvet de teorier, vi har lært på uddannelsen og derefter lært af hinandens erfaringer fra dagligdagen, siger Conny Blicher. Conny har arbejdet med emnet tværfaglighed på skolen, og når hun er færdig med sin uddannelse, er det noget hun vil arbejde videre med på jobbet. Conny arbejder både i skolens fritidsordning, børnehaveklasse og i skolen, så mulighederne for at udforske området tværfaglighed er til stede. Klædt på til hverdagen Vi er to på min skole som deltager i uddannelsen til undervisningsassistent. Det er et yderst relevant uddannelsesforløb for os, siger undervisningsassistent Hanne Jacobsen fra Gl. Lindholm Skole i Nørresundby. Hanne har arbejdet som undervisningsassistent i 10 år uden at have uddannelsen. Vi har lært en del om kommunikation og samarbejde, og det har da fået mig til at overveje, hvordan jeg fremover vil kommunikere med både mine kollegaer og børnene på skolen. Jeg har også fået et godt indblik i lovgivningen på vores område. Vi har bl.a. været omkring emnet indberetning. Det har været godt at få indsigt i området. Jeg føler mig klart bedre klædt på til at kunne udføre min opgaver fremover, siger Hanne. 5

6 6 på virksomhedsbesøg God dag, jeg ringer fra SOSU Nord og vil gerne tilbyde din virksomhed/arbejdsplads et besøg, hvor vi kan tale om mulighederne for personlig og faglig udvikling af jeres medarbejdere. Sådan har det lydt i røret på flere hundrede virksomheder og institutioner indenfor omsorg, sundhed, pleje og pædagogik i Og rigtig mange virksomheder har sagt ja tak til tilbuddet og taget imod en uddannelseskonsulent fra til en snak om de kompetenceudviklingsbehov, der er på arbejdspladsen. 200 virksomhedsbesøg Vi har gennemført over 200 virksomhedsbesøg i 2. halvår af 2010, siger kursus- og udviklingschef Lene Kvist. I besøgene bestræber vi os på at nå ud til arbejdspladser og virksomheder, som ikke er så kendte med de uddannelsestilbud, som findes i det danske arbejdsmarkedsuddannelsessystem og indenfor forberedende voksenundervisning (FVU). Målet er at nå ud til brugere, der ikke er så vante til at deltage i uddannelse, og via arbejdsmarkedsuddannelser og FVU få denne målgruppe ind i en positiv uddannelsesspiral. Netop øget brug af arbejdsmarkedsuddannelser og den forberedende voksenundervisning er nogle af nøglemålene for et stort nordjysk vækstforumsprojekt Partnerskab og samarbejde, der løber frem til 30/ De samme mål er også omdrejningspunktet for etableringen af 13 nye voksenefteruddannelsescentre (VEU-centre) i hele Danmark. Vi står i en situation på arbejdsmarkedet, hvor alle fremskrivninger peger på, at der i løbet af en kort årrække bliver mangel på faglært arbejdskraft og personer med mellemlang uddannelse indenfor velfærdsområdet, siger Lene Kvist. Derfor er det vigtigt med en generel opkvalificering af medarbejderne indenfor både sundhedsog det pædagogiske område. Vi oplever ofte at deltagerne i arbejdsmarkedsuddannelserne får lyst til mere uddannelse, og efter nogle korte, målrettede faglige kurser kommer igen og færdiggør en social- og sundhedsuddannelse eller en uddannelse til pædagogisk assistent. Nogle tager skridtet videre derfra og læser videre til sygeplejerske eller pædagog. Men det starter med arbejdspladsens opbakning til og fokus på faglig og personlig udvikling hos den enkelte medarbejder. Det kan virkelig være med Fakta om VEU-centre: til at give medarbejderen lyst til at lære mere og troen på at det kan gennemføres. Besøg i 2011 De opsøgende virksomhedsbesøg fortsætter også i Har din arbejdsplads eller virksomhed behov for et besøg, og har I ikke lyst til at vente på, at vi skal ringe til jer, men gerne vil i gang nu, så kontakt s Kursus- og UdviklingsCenter Nicole Hansen på tlf VEU-centrene blev født ved lov d. 1. januar 2010, og har dermed netop fejret 1 års fødselsdag. VEU-centrene omfatter samtlige udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (typisk erhvervsskoler) og VUC erne indenfor en fastsat geografi.

7 En SOSU elevs gode oplevelse i praktikken har modtaget en god historie fra en social- og sundhedsassistentelev. En historie der trænger til at blive fortalt til en bredere kreds. Historien handler om en virkelig oplevelse, en elev fra havde med en patient i praktikken på en medicinsk afdeling på et sygehus. Hun ønsker at være anonym af hensyn til patienten. kender hendes rigtige navn, men her er hendes navn ændret til Lise. Det at være elev i den somatiske praktik var meget spændende og udfordrende. Da jeg havde været i praktik i ca. tre uger, blev en patient indlagt, som havde sociale problemer m.m. Det faste personale fortalte, at han havde været indlagt mange gange, men at der aldrig var nogen, der havde fået lov at hjælpe med den personlige hygiejne, siger Lise. Lise fortæller, at patienten tydeligvis havde meget brug for omsorg og personlig pleje. Jeg skabte tillid ved at tale stille og roligt, have øjenkontakt og være nærværende. Dette lykkedes meget godt. Jeg sagde til ham, at jeg gerne ville tilbyde hjælp til bad, hvis han ønskede det, da jeg kunne se, at han ikke magtede det, siger Lise. Patienten ville efter lidt overtalelse gerne i bad. Lise fortæller da patienten kom ud på badeværelset, og jeg tændte for bruseren, blev han meget vred og råbte højlydt, at jeg ikke skulle bestemme noget. Jeg tog det stille og roligt, og meget bevidst viste jeg med mit kropssprog, at jeg ikke var bange. Han blev lidt forlegen og sagde undskyld. Det blev ikke til bad, men han fik vasket hår og børstet tænder og var meget tilfreds. Patienten blev efterfølgende udskrevet. Patienten blev seks uger efter indlagt igen. Det blev besluttet, at Lise skulle passe ham. Lise sagde ja til opgaven, for han trængte også denne gang til omsorg og personlig pleje. Patienten havde ikke glemt mig fra sidste indlæggelse. Han blev meget glad, da jeg kom ind på stuen. Vi talte stille og roligt sammen, jeg prøvede at skabe en ligeværdighed. Patienten sagde, han blev vred på mig sidst gang, han var indlagt, jeg sagde ja, men det havde jeg glemt (med et lille smil på læben). Patienten blev meget lettet. Jeg spurgte, om jeg måtte tilbyde ham hjælp til bad. Han smilede lidt og sagde: Det kan du tro, du må, og jeg vil gerne have vasket hår og det hele, så var tilliden og den gode relation skabt, fortæller Lise. Da patienten havde været i bad, var blevet barberet og fået kaffe, kom en læge ind på stuen og sagde: Hvor er du blevet fin. Patienten svarede: Jeg har også lige været i bad med en engel. To dage efter udskrivelsen kom patienten med et lille brev til Lise, hvori der stod: Du gav mig mere end noget menneske kan forvente sig. Her finder du Aalborg/Jammerbugt Storemosevej Vodskov Aalborg/Himmerland Jellingvej Svenstrup Vendsyssel Hedevold Hjørring Kursus- og UdviklingsCenter Østre Alle Aalborg 7

8 Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland Af Lars L. Jacobsen,. I 2010 har en arbejdsgruppe med deltagere fra kommunerne, regionen, beskæftigelsesregionen og uddannelsesinstitutionerne haft til opgave at kigge et antal år fremad og vurdere, hvordan behovet for arbejdskraft vil se ud. Formålet er, at de relevante parter i tide forholder sig til en eventuel mangel på arbejdskraft. I de her tider, hvor der diskuteres efterløn, plus 12 minutter osv. er emnet meget aktuelt. Alle ved, at der er en række håndtag at dreje på, hvis man ønsker at præge udviklingen. Det har COWI, som har foretaget analysen, indregnet i deres fremstilling, sådan at man som læser kan vurdere virkningerne af eventuelle tiltag. Der nævnes følgende tiltag som mulige under bestemte forudsætninger: Tilbagerekruttering af de personer, der har forladt faget Reduktion af sygefravær Reduktion af deltidsarbejde Større tilgang til uddannelsen Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Hver især kan ovennævnte tiltag medvirke til, at der kan skaffes tilstrækkelig arbejdskraft. Det skal bemærkes, at der er faktorer, som ikke er indregnet, såsom velfærdsteknologi. Analysen peger på, at der vil være mangel på SOSU-hjælpere i løbet af perioden Man skønner, at der i 2025 vil mangle mellem 800 og 1900 medarbejdere, hvis der ikke tages omfattende initiativer til at undgå det. Vedrørende SOSU-assistenter skønnes der at være en risiko for mangel i slutningen af perioden. Denne fremskrivning er noget usikker og for egen regning vil jeg tilføje, at man bør se efterspørgsel efter hjælpere og assistenter under et, da man vil kunne videreuddanne hjælpere til assistenter og i nogen grad måske undlade det, hvis behovet ikke er der. Antal ansøgere til SOSU-assistent uddannelsen Ansøgere Antal optagene Marts For de pædagogiske assistenters vedkommende tegner der sig et billede af overskydende arbejdskraft. Dette skal ses i to sammenhænge, dels antallet af forventede pædagoger, dels om man ønsker de mange ufaglærte i branchen opkvalificeret til faglærte, nemlig som pædagogisk assistent. Det pædagogiske arbejdsområde er jo kendetegnet ved, at der er forholdsmæssigt mange ufaglærte, når man sammenligner med andre velfærdsområder. Rapporten kan læses på www. rn.dk og på Åbent hus Onsdag den 2. marts 2011 fra klokken til Arrangementet holdes som noget nyt på skolen i Aalborg, Østre Allé 91, 9000 Aalborg. Her kan du bl.a. møde og snakke med elever som går på en af skolens uddannelser, skolens undervisere repræsentanter fra praktikken skolens uddannelsesvejledere skolens læsevejledere skolens internationale koordinator skolens praktikkordinator bibliotekaren på Østre Alle Vi glæder os til at se dig! 8

9 20 år jubilæum i 2011 afholdes et symposium med det formål at finde 20 perspektiver på fremtidens uddannelse/ medarbejdere inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Deltagere: Kommunale, regionale og private samarbejdspartnere, undervisere og ledere fra samt landets øvrige SOSU-skoler, politikere, skolens bestyrelse og andre interesserede. Læs mere om symposiet på 20perspektiver.sosunord.dk Den 7. januar 2011 blev en særlig dag på. Den dag var det præcist 20 år siden at skolen startede. Det blev fejret med varm kakao, boller, sange og en fødselsdagstale for elever, kursister og medarbejdere. Dagen markerede samtidig startskuddet til jubilæumsåret. Et år med mange forskellige aktiviteter, der skal få alle til at se tilbage på tiden der gik, men samtidig skal få alle til at reflektere over fremtidens muligheder og udfordringer. Aktiviteterne omfatter bl.a. udgivelsen af et jubilæumsskrift i foråret, som bliver et fremadskuende og visionært skrift, som skal knytter skolens interessenter sammen på tværs, skaber kobling mellem skole og virkelighed, styrker fagenes selvbillede og faglige stolthed. afholdelse af et fremtids- /innovationsværksted for skolens elever i foråret. Eleverne skal i løbet af de 2 tema-dage komme med deres bud på fremtidens job/uddannelse for en social- og sundhedshjælper/ assistent eller en pædagogisk assistent. Derudover er der mange andre spændende aktiviteter der markerer jubilæumsåret. Det er et spændende og yderst relevant program for skolens jubilæumsaktiviteter, vi har fået sat sammen. Især fremtidsværkstedet for eleverne og symposiet for vores samarbejdspartnere m.m. tror jeg, at vi på længere sigt kan få rigtig meget gavn af, siger s direktør Lars Jakobsen. PERSPEKTIVER Social- og sundshjælper i 2010 Antal uddannede på i 2010 Social- og sundhedsassistenter i 2010 Pædagogiske assistenter i Informationsmøder i foråret 2011 Tirsdag den 15. februar og onsdag den16. marts 2011, kl holdes der informationsmøde for alle, som er interesseret i at søge om optagelse på en af skolens uddannelser. Tilmelding til mødet skal ske til Anna Kær på tlf eller på 9

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %:

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %: Personale: Ansatte fordelt på medarbejdergrupper Aldersfordeling på optagne i %: Antal årsværk 2009 i tal ordeling på optagne i %: Social og sundhedsassistentuddannelsen Ansøgere og optagne: Etnicitet

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3 42 31 12 1 8 6 4 2 99 97 18 16 96 29 26 28 31 8 8 8 Lærere Adm.Bibl og IKT Ledelse Service 14 12 1 8 16 6 5 4 3 2 1 52 Antal ansøgere i.f.t Ansøgere Årselever 28 Antal hold/mål Antal dage pr. mål 488 331

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT Social- og sundhedsuddannelserne - opbygning og muligheder for videreuddannelse Kære

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 7. september 2010, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation

SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation 1 SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation Pia Nielsen Virksomhedskonsulent v/jobcenter Hjørring Lisbeth Kjeldsen Uddannelseskonsulent v/sosu Nord, herunder: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kontorelev (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kontorelev (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 7. september 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Dagsorden: Til orientering: 1. Nordjysk udvikling øget uddannelseskapacitet v/dorthe T. Kudsk og Kirsten Pallesgaard

Dagsorden: Til orientering: 1. Nordjysk udvikling øget uddannelseskapacitet v/dorthe T. Kudsk og Kirsten Pallesgaard Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område torsdag den 22. november 2012, kl. 8.30-10.30 Undervisningslokale 90, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Mogens Andersen

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Nyhedsbrev Maj 2010 Kære samarbejdspartner Jubilæumsaktiviteterne er godt i gang. De er meget forskelligartede og der sættes meget i gang. Lige om lidt er der både fremtidsworkshops for eleverne et stort

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb Virksomhedsophold på grundforløbet Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra i virksomhedsforløb 2 Indledning 3 Jeres institution skal have en grundforløbselev fra i virksomhedsophold.

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

2 SOSU Nord SOSU Nord

2 SOSU Nord SOSU Nord Udviklingsplan 2010-2011 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................................. 5 Om.......................................................... 6 Opgaver og formål

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Vodskov d. 22. marts 2013

Vodskov d. 22. marts 2013 Vodskov d. 22. marts 2013 Opsamling på møde om lockout-situationen Indbudte: Alle relevante arbejdsgiverrepræsentanter for elever, kursister og studerende, der deltager i undervisning/uddannelse på SOSU

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 15. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 300, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Referat fra det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 26.11.14

Referat fra det lokale uddannelsesudvalg (LUU) den 26.11.14 Tilstede: Christina Helle Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jens Erik Bosen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Jeppe Rosengård Poulsen, Niels Bjørnsten, Carls Ravn, Hanne

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 16. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 6, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer Sammen om fremtidens velfærdskompetencer En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. 9.30 15.30 PÅ

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling

Fremtidens velfærdsmedarbejder. - når viden bliver til handling Fremtidens velfærdsmedarbejder - når viden bliver til handling En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler fremtidens velfærdsmedarbejdere FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL. 9.30 15.00 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Hvad er World Skills?

Hvad er World Skills? Hvad er World Skills? Hvad er World Skills generelt? World Skills er de erhvervsrettede fags verdensmesterskab. Det var 40. gang det blev afholdt. 835 unge fra 51 forskellige lande deltog. Danmark stillede

Læs mere

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det.

Praksis Info. Vi er meget glade for at kunne byde et nyt medie til kommunikation. velkommen og håber, at I vil tage godt imod det. Praksis Info I DETTE NUMMER: Spændende nye læringsrum På Fredericia Sygehus Opstart af ny spændende innovationslinje Overgangssamtaler og læringspraktik giver bonus SOSU Skills sætter fokus på uddannelserne

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Selvom sommerferien er lige om hjørnet nu, så fortsætter vi på indtil uge 29. Herefter holder vi ferie frem til starten af august. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Oplandsworkshop, Aalborg: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Aalborg: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Aalborg: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Aalborg. 2 Udfordring 1: FremKom 3 analysen

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere