Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING"

Transkript

1 Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT / LANDBRUG / PRODUKTION / ERHVERVSEJENDOMME / TRANSPORT / ENTREPRENØR

2 2 Danske Bank / Leasing Sådan får du nyt udstyr uden at binde penge Leasing er lig med fleksibilitet, fordi du ikke selv ejer udstyret. Med leasing forvandles store anskaffelsessummer til overkommelige, månedlige leasingafgifter. Du kan nemlig få finansieret op til 100 procent inklusive moms uden at indskrænke virksomhedens likvide råderum. Den frie likviditet kan bruges til at udvikle kerneforretningen. Og udstyret, bilerne eller maskinerne kan jævnligt skiftes ud til ny teknologi uden store udsving i omkostningerne. Vidste du, at? I verdens mest dominerende økonomier er leasing mere udbredt end herhjemme. I USA finansieres 30 procent af alle anlægsinvesteringer med leasing. I Tyskland er det 24 procent. I Danmark er det kun ca. 10 procent.

3 Leasing / Danske Bank 3 7. Leasingperioden udløber. Du afleverer enten udstyret tilbage eller forlænger aftalen. Du kan også indgå en ny aftale med nyt udstyr eller få et tilbud om at købe udstyret. Forlæng leasingaftale 1. Du finder det udstyr, du vil lease. 6. Du bruger udstyret og betaler leasingafgift i den aftalte årrække. 2. Du kontakter Danske Bank og får en leasingaftale. 5. Leverandøren sender fakturaen til os og vi betaler. 3. Vi køber det udstyr, du har valgt, hos leverandøren. 4. Udstyret bliver leveret til dig. Hvad er leasing? I sin mest enkle form handler leasing om, at du betaler for at få brugsret over et aktiv, som vi ejer.

4 4 Danske Bank / Leasing Ingen faste varer eller mærker på hylderne Du bestemmer! Du går selv direkte til leverandøren eller får rådgivning om produktvalg af vores leasingspecialister. Når du selv bestemmer mærke og specifikationer, får din virksomhed nøjagtig det udstyr, der er brug for. Vi stiller naturligvis nogle få krav til det udstyr, du vælger. Blandt andet skal det være let at identificere (f.eks. via et stel- eller serienr.), eksistere fysisk og indgå i virksomhedens drift. Du vælger vi køber

5 Leasing / Danske Bank 5 I Danske Bank kan du lease alt fra biler og it-udstyr over erhvervsejendomme og rendegravere til mejetærskere og produktionsmaskiner. IT Med teknologisikring indhenter udviklingen ikke dit it-udstyr. LANDBRUG Sæsonbetaling og høj driftssikkerhed. Leasing er som skabt til landmænd. ENTREPRENØR Medlemmer af Dansk Byggeri tilbydes en fordelagtig all-risk kaskoforsikring. PRODUKTION Tilpas produktionen efter markedsbehov ikke efter finansieringsmuligheder. erhvervsejendomme Vi finansierer nybyggeri og sale-lease back af erhvervsejendomme over 10 mio. kr. TRANSPORT Finansiér fabriksnye biler off balance, og styrk de økonomiske nøgletal.

6 6 Danske Bank / Leasing Dine penge bør arbejde dér, hvor de arbejder bedst I dag vælger mange virksomheder at lease, selvom de godt kunne finansiere selv. Når mulighederne for lån, kreditter og andre finansieringskilder er åbne, kan de kontante midler bruges til at styrke virksomheden på andre områder. Pengene kan gå til øget vækst, forbedring af konkurrenceevnen eller være en effektiv løftestang i forhandlingssituationer. Produktionsvirksomheden Maskinleasing har forvandlet store anskaffelsessummer og løbende udgifter til en fast og overkommelig månedlig leasingafgift. Det giver virksomheden større økonomisk råderum, som kan bruges til at forbedre konkurrenceevnen gennem udvikling og teknologisk fornyelse. Produktionsmaskine: kr. Månedlig leasingafgift: kr. Forbedret likviditet det første år: kr.

7 Leasing / Danske Bank 7 Revisionsfirmaet Et revisionsfirma stod over for en større investering i nyt it-udstyr. Fleksibilitet kombineret med teknologisikring og en stabil månedlig udgift var afgørende for, at man valgte leasing. It-udstyr: Månedlig leasingafgift: Forbedret likviditet det første år: kr kr kr. Landmanden En oplagt del af en finansieringsstrategi til landbrug er leasing, der giver mulighed for at betale for maskinerne på de tidspunkter af året, hvor de tjener penge hjem. Derudover bevares likviditet til køb af jord, udvidelse af besætningen eller indkøb af foder, gødning og andre hjælpemidler. Mejetærsker: Månedlig leasingafgift: Forbedret likviditet det første år: kr kr kr. VVS-firmaet Et VVS-firma brugte tre timer om ugen på at administrere en bilflåde på 23 varebiler. I alt 150 timer årligt à 185 kr. på betaling af værkstedsregninger, bestilling af brændstofkort, dækskifte og salg af brugte varebiler. Timer, som firmaet nu sparer ved at lease varebilerne og outsource al administration af bilflåden. Samtidig er likviditeten styrket, fordi firmaet ikke længere ejer varebilerne. 23 varevogne: kr. Månedlig leasingafgift: kr. Sparet administration (tre år): kr. Vidste du, at? Leasingmarkedet er vokset med over 20 procent de sidste tre år, og halvdelen af danske virksomheder har mindst én leasingaftale.

8 8 Danske Bank / Leasing Fuldt skattefradrag Leasingafgiften kan trækkes fra i skat. Det vil sige, at du får fuld skattemæssig effekt, mens du bruger udstyret. Samtidig fordeles momsen på udstyret over hele leasingperioden! Sammenligning af finansiel leasing og køb af it-udstyr for kr. Udstyret udskiftes efter fire år. Ved almindeligt køb Afskrivning i kr. Ved almindeligt køb er den skattemæssige fordel først opnået længe efter, at udstyret er udskiftet År Ved finansiel leasing Den årlige leasingafgift = dit årlige fradrag Ved leasing får du fuld skattemæssig effekt, mens udstyret arbejder for virksomheden. It-udstyret afskrives til 0 kr. over de fire år, kontrakten løber. Det giver dig samme høje skattefradrag i fire år År

9 Leasing / Danske Bank 9 Vidste du, at? Der er ingen stempelomkostninger på leasing. Det er med til at holde etableringsomkostningerne nede. Dog er der tinglysningsafgift på skødet ved leasing af ejendomme. og ingen momsudbetaling KØB Hvis du køber en maskine til kr. ekskl. moms, skal du selv finansiere de kr. i moms, indtil pengene refunderes fra SKAT. Du finansierer momsen! Måneder leasing Med leasing bliver momsen delt op i små bidder, som fordeles ud over hele leasingperioden. Vi finansierer momsen! måneder

10 10 Danske Bank / Leasing Vi håndbygger din leasingaftale Der er flere forskellige måder at lease på dit behov er jo ikke nødvendigvis det samme som naboens. Den mest enkle form er finansiel leasing, hvor du får finansieret dit nye udstyr og opnår brugsret. Den mest avancerede form er operationel leasing, hvor den fulde pakke inkluderer finansiering, service, reparation, forsikringer, administration og tilbagelevering af udstyret, når aftalen udløber. De to former kan tilpasses nøjagtigt efter dit behov og udstyres med eksempelvis sæsonbetaling, sale-lease back, teknologisikring, fast eller variabel rente, forud-/ bagudbetaling og meget mere. Finansiel leasing Kun finansiering Finansiel leasing Finansiering Forsikring Finansiel leasing Finansiering Sæsonbetaling (betaling følger indtjening) Service/vedligeholdelse Finansiel leasing og restværdi Inden leasingaftalen skrives under, fastsætter vi udstyrets forventede markedsværdi på det tidspunkt, hvor aftalen udløber. Når aftalen udløber, er du forpligtet til at anvise en køber, som vil overtage udstyret til markedsværdien.

11 Leasing / Danske Bank 11 Vidste du, at? Knap tre ud af fire leasingaftaler har en løbetid på mellem to og fem år. Kilde: Brancheorganisationen Finans og Leasing. Generelle fordele ved leasing Intet momsudlæg Overkommelig månedlig leasingafgift Fuld brugsret Finansiel / operationel leasing Finansiering Sale-lease back (sælg din erhvervsejendom til os og frigør kapital) Service/vedligeholdelse 100 % finansiering Ingen stempelomkostninger Fuldt fradrag for leasingafgiften Operationel leasing uden service Finansiering Udstyr leveres tilbage efter leasingperioden Du klarer selv service Operationel leasing Finansiering Udstyr leveres tilbage efter leasingperioden Fuld servicepakke med forsikring, vedligeholdelse, reparation og administration Operationel leasing og restværdi Ved operationel leasing skal du ikke spekulere på udstyrets markedsværdi. Når aftalen udløber, afleverer du blot udstyret tilbage til os.

12 12 Danske Bank / Leasing Miniguide til bogføring af leasing Finansiel og operationel leasing bogføres og påvirker nøgletallene forskelligt i årsrapporten. Her kan du se hvordan i forhold til de forskellige regnskabsstandarder. Operationel leasing bogføres altid off balance (ikke registreret i balancen i regnskabet). Finansiel leasing bogføres både off og on balance, afhængigt af den regnskabsklasse, din virksomhed er klassificeret til. Når leasing bogføres off balance, påvirkes soliditetsgrad og afkast af investeret kapital positivt, mens EBITDA-margin og pengestrømme fra driftsaktivitet påvirkes negativt. Og omvendt når leasing bogføres on balance. Leasing i årsrapporten ifølge årsregnskabsloven Klassifikation Operationel leasing Finansiel leasing Regnskabsklasse D Børsnoterede og Off balance On balance statslige aktieselskaber Regnskabsklasse C Mellemstore og Off balance On balance store virksomheder Regnskabsklasse B Små virksomheder Off balance Off balance 1) Regnskabsklasse A Virksomheder med personligt ansvar Off balance Off balance 1) 1) Muligt at anvende on balance.

13 Leasing / Danske Bank 13 Leasing ifølge IFRS og US GAAP Operationel leasing Off balance Finansiel leasing On balance De overordnede oplysningskrav anvendt regnskabspraksis Leasingaftaler, der bogføres off balance: Note om forpligtelser på leasingaftaler. Leasingaftaler, der bogføres on balance: Oplysning om indregnede aktiver på leasingaftaler og oplysning om forpligtelser på leasingaftaler, der er indregnet i balancen. OBS! Her behandler vi kun hovedtrækkene i den regnskabsmæssige behandling af leasing og ikke f.eks. sale-lease back. Vi anbefaler derfor, at du i konkrete situationer eventuelt sammen med din revisor får fastlagt, om en konkret leasingaftale skal behandles som operationel eller finansiel leasing, og hvilke specifikke krav der er til oplysningerne i dit regnskab.

14 14 Danske Bank / Leasing Leasingordbog Knækaftale, sale-lease back og leasinggiver? Den finansielle verden har sit helt eget sprog. Heldigvis skal man ikke kende ret mange af gloserne, før man kan tale med. Finansiel leasing Er leasingaftaler, hvor leasingselskabet ikke har nogen risiko eller noget ansvar for leasinggenstanden (udstyret, aktivet, driftsmidlet), f.eks. i form af vedligeholdelse eller restværdi (scrapværdi). Risikoen ligger alene på leasingtagerens betalingsevne. Forlængelse sekundær periode Efter at leasingaftalens ordinære periode er udløbet, kan man forlænge leasingaftalen. Prisen på forlængelsen kendes ikke altid på forhånd og kan afhænge af udstyrets restværdi. Forud/bagud En leasingafgift kan betales enten forud eller bagud. Betaler man afgiften periodisk bagud, vil dette beløb være større, end hvis afgiften betales forud, fordi periodens afgift forrentes. Knækaftale Når der tales om leasingaftaler, der knækker, tænkes der på aftalens pengestrøm. Der kan være flere knæk i en aftale, og hvert knæk betyder, at leasingafgiften er aftalt til enten at stige eller falde i en nærmere angivet periode. Eksempel: Den månedlige leasingafgift reguleres hver 12. måned med 10 procent. Knækaftaler kaldes også stair-step, fordi det grafisk illustreret ligner en trappe. Købekontrakt med ejendomsforbehold (køb på afbetaling) Er en finansieringsmulighed, hvor din virksomhed bliver ejer af udstyret, men hvor leasingselskabet (efter at have fået overdraget kontrakten fra sælgeren af aktivet) forbeholder sig retten til at tage det solgte aktiv tilbage (ejendomsforbehold). Leasingselskabets ejendomsforbehold gælder dog kun, indtil din virksomhed har overholdt sine samlede forpligtelser i den indgåede købekontrakt. Det vil primært sige, at når din virksomhed har betalt de ydelser, som den har forpligtet sig til, ophører leasingselskabets ejendomsforbehold. Du får udstyret til rådighed med det samme ligesom ved en leasingaftale. Købsoption Er retten til at købe leasingudstyret. Ved en option har leasingtager eller leverandør ret men ikke pligt til at købe udstyret. Leasingafgift Er den pris, du betaler for at bruge det leasede udstyr. Leasinggiver Er leasingselskabet også kaldet lessor eller kreditor. Leasingtager Er brugeren, din virksomhed også kaldet lessee, debitor eller kunde.

15 Leasing / Danske Bank 15 Operationel leasing I modsætning til finansiel leasing tager leasingselskabet en produktrisiko. Ved operationel leasing påtager leasingselskabet sig risikoen på restværdien, ligesom vedligeholdelse og lignende ofte er inkluderet i leasingafgiften. Rammeaftale Er et forhåndstilsagn om finansiering af den kommende periodes investeringer inden for det aftalte rammebeløb og de øvrige betingelser. Restværdi Er den værdi, man vurderer, at udstyret har ved leasingperiodens udløb. Restværdi må ikke forveksles med restgæld. Restværdien er altså den forventede fremtidige markedsværdi for udstyret. Sale-lease back Sælg og lej tilbage er den danske oversættelse, der langt fra lyder helt så elegant. Princippet er, at en virksomhed sælger et af sine aktiver til leasingselskabet og får herefter brugsretten ved at lease det samme aktiv tilbage. Pointen er, at der frigøres kapital, samtidig med at virksomheden har brugsret til aktivet. Scrapværdi Svarer til restværdi. Stair-step Se knækaftale. Udlægsrente Når leasingudstyret ikke består af en enkelt enhed, men f.eks. et komplekst anlæg, der opbygges over en periode, er det ofte aftalt, at leverandøren skal have penge undervejs. I de tilfælde fungerer leasingselskabet som din virksomheds kassekredit og betaler a conto-beløb til leverandøren. Den rente, der tilskrives, betegnes ofte som udlægsrente.

16 16 Danske Bank / Leasing Kontakt Danske Bank Første skridt til en styrket kerneforretning er at kontakte en erhvervsrådgiver i Danske Bank. I Danske Bank har vi placeret vores leasingspecialister i Danske Leasing og Nordania Leasing. De to leasingvirksomheder i Danske Bank er Danmarks førende virksomheder inden for finansiering af udstyr til erhvervslivet. Virksomhederne har 40 års erfaring i branchen og køber tilsammen udstyr for mere end 10 mia. kr. til erhvervslivet hvert år. Erhvervsejendomme, entreprenør- og landbrugsmaskiner samt produktions- og it-udstyr. Biler, lastbiler, bilflåde- og forhandlerløsninger. Læs mere om fordelene med leasing på Danske Bank A/S CVR-nr København

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans

Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans November 2014 Foto: Per Heegaard Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans Dansk Sejlunion anbefaler J/70 som klubbåd for at fremme de lokale sportsbådsmiljøer i dansk sejlsport. Med DS Klubfinans får klubberne

Læs mere

Skat giver rabat på tilkørte biler

Skat giver rabat på tilkørte biler ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE November 2008 ALT OM FIRMABILEN Skat giver rabat på tilkørte biler Selv om firmaet stiller bil til rådighed, skal man vare sig for at vælge

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere