Homøopatiens Tradition i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Homøopatiens Tradition i Danmark"

Transkript

1 Homøopatiens Tradition i Danmark fra dokumentation af den danske historie og tradition for homøopatisk medicin Udarbejdet for Dansk Homøopatisk Selskab af Klaus Sall, Cand. scient, udviklingskonsulent Finansieret af Allergica Amba og Sall&Sall Rådgivning December 2006

2 Indhold Konklusion og sammendrag 2 Introduktion og definition af Tradition 3 Del 1 Homøopatiens introduktion og udvikling i Danmark 4 Homøopatiens introduktion i Danmark 4 Den tidlige prøvning af homøopatien 5 De første homøopatiske organisationer 7 De homøopatiske sygehuse og klinikker 8 Produktion og import af homøopatisk medicin 8 Homøopati til behandling af dyr 10 Udviklingen af homøopatiens retsstilling 12 Del 2 Udvikling af den danske tradition for homøopati i Danmark efter Homøopatiens retsstilling efter Uddannelse i behandling med homøopatisk medicin 15 Import og produktion af homøopatiske lægemidler 16 Veterinærmedicin 18 Homøopatiske organisationer og foreninger 20 Den danske litteratur om homøopati 21 Anvendelsen af homøopatisk medicin i Danmark 22 Bilag 1 Referenceliste 25 2 Litteratur og dokumentation om homøopati på dansk 27 3 Lovgivning og regler vedr. homøopatiske lægemidler 29 4 Danske uddannelser og kurser i homøopati 34 5 Danske importører og producenter af homøopatiske lægemidler 35 6 Oversigt over dette skrifts forfattere Reklame for Det Homøopatiske Apotek, Østergade 18, København (1873) 38 8 Prisliste for Dr. Wilmar Schwabe, homøopatiske apotek i Leipzig (1898) 40 Tak Dette skrift har kun været muligt at udarbejde på grundlag af inspiration og oplysninger fra mange personer som har afsat tid og ressourcer til at bidrage. DHS ønsker hermed at sende en stor tak til alle som har bidraget med informationer, kommentarer og rettelser. 1

3 Konklusion og sammendrag Traditionen for homøopati i Danmark strækker sine rødder tilbage til før 1822, da C. Lund udgav det første skrift om homøopati på dansk. Den første lovgivning om homøopati kom i Fra 1873 er der dokumentation for serieproduktion af homøopatisk medicin i Danmark. Mængden af bøger om homøopati, som udkom i slutningen af 1800-tallet viser at homøopatien opnåede stor udbredelse i perioden og dokumenterer ligeledes de danske homøopaters valg af midler til forskellige sygdomme. Det er således dokumenteret, at den danske tradition for homøopati rækker mere end 180 år tilbage. Med udgangspunkt i EU s lægemiddeldirektiv, og idet den europæiske tradition for homøopati er velkendt og veldokumenteret, kan åremålskravet for dokumentation af en dansk tradition for homøopatisk medicin ansættes til 15 år dvs. fra 1991 og frem. Der foreligger dokumentation for, at der i denne periode har været kompetence til at anvende homøopati, og at der har været et stort antal homøopatiske lægemidler til rådighed på markedet. Dokumentation af kompetence til at anvende homøopatisk medicin omfatter: Omfang af danske behandlere der anvender homøopati, som i dag anslås til et antal på ca , hvoraf ca. 600 har homøopati som en primær behandlingsmetode. Det anslås at ca. 30 læger og tandlæger anvender homøopatisk medicin, primært ud fra henholdsvis en klassisk homøopatisk tilgang henholdsvis en antroposofisk medicinsk tilgang og at ca. 20 dyrlæger rutinemæssigt anvender homøopatisk medicin. I 1990 anslås de tilsvarende tal til behandlere hvoraf 300 havde homøopati som en primær behandlingsmetode. Det anslås at ca. 20 læger og tandlæger anvendte homøopatisk medicin og at ca. 15 dyrlæger anvendte homøopati. Der er udgivet 59 bøger på dansk dedikeret til homøopatien, hvoraf hovedparten - 44 bøger - er udgivet efter Bøgerne dokumenterer en stor bredde i anvendelsen af homøopati i Danmark, som modsvarer de hovedretninger inden for traditioner som findes internationalt. Mange af de specialiserede bøger i homøopati rettet til behandlere, er udgivet i flere oplag, hvilket reflekterer at mange behandlere efterspørger den fremlagte viden. Uddannelsesmuligheder for danske homøopater var i 60 erne og begyndelsen af 70 erne koncentreret om skoler og kurser i Tyskland og Sverige. Siden 1976 har der været afholdt kurser i Danmark. I 1990 fungerede 2 skoler og i dag er der 5 skoler hvor homøopati udgør en hjørnesten i uddannelsen samt yderligere 6 skoler, med mindre kurser i homøopati. Dokumentation af omfanget af homøopatiske lægemidler der har været tilgængelige på det danske marked som grundlag for behandling kan opgøres således: Antallet af produkter som har været til rådighed på markedet siden 1976 er på mere end lægemidler. I 1990 har der været ca midler på markedet hvilket er noget mere end de lidt over homøopatiske lægemidler der er på markedet i dag. På grund af de restriktioner som lovgivningen har sat, har private brugere siden 1870 erne og frem til i dag tilsyneladende haft en ikke ubetydelig import af homøopati fra udlandet. Der er i dag 15 danske virksomheder som importerer eller/og producerer homøopatiske lægemidler, hvoraf ca. halvdelen har homøopati som primær handelsvare. I 1976 var der 5 importører. I 1990 var antallet af importører / producenter ca. 10 virksomheder, idet ca. 5 virksomheder blev etableret fra 1991 til Efter 1994 har det ikke været muligt at registrere nye midler på det danske marked hvilket har låst markedet fra 1994 til udgangen af En undersøgelse fra 2003 dokumenterer at ca. 4% af den danske befolkning har anvendt homøopati. Ovenstående dokumenterer at der i Danmark eksisterer en veletableret tradition for homøopati. 2

4 Introduktion og definition af tradition Lægemiddelstyrelsen har ønsket at få dokumenteret at der eksisterer en tradition indenfor homøopati i Danmark. Dette ønske har Dansk Homøopatisk Selskab ønsket at imødekomme i form af den dokumentation som er fremlagt i dette skrift. Ifølge EU-Kommisionen s Lægemiddeldirektiv kan der opstilles åremålskrav for en tradition. Dette er f.eks. defineret i Lægemiddeldirektivets afsnit for traditionelle plantelægemidler således: Traditionel plantemedicin: Præparatet har været anvendt medicinsk i mindst 30 år indenfor EU - eller 15 år indenfor EU og 15 år udenfor EU. Parallelt med ovenstående definition kan man definere et nationalt krav vedr. dokumentation af homøopati således: Tradition for homøopati: Homøopati har været anvendt medicinsk i mindst 30 år i Danmark - eller 15 år i Danmark og 15 år indenfor EU. I EU er den homøopatiske tradition i f.eks. Tyskland og Frankrig velkendte og åremålskravet til en dansk tradition er derfor 15 års tradition dvs. fra 1991 og frem til i dag.. 1. Del Første del af dette skrift beskriver Introduktionen af homøopati i Danmark fra for 184 år siden fra homøopatiens barndom i 1820 erne og 30 erne og frem. Historien beskriver bl.a. hvorledes homøopatien med held blev inddæmmet af det etablerede sundhedssystem, hvilket blev reflekteret i lovgivningen således at homøopatisk medicin kun måtte ordineres af læger, kun måtte distribueres gennem apoteker og endeligt i 1934 blev receptpligtig, Med receptpligten blev distributionen af homøopatisk håndkøbsmedicin forsøgt blokeret. Receptpligten blev opretholdt frem til 1. januar 1976 for snart 31 år siden. Udviklingen i homøopatiens retsstilling i 1800 og 1900 tallet er en nøgle til at forstå Homøopatiens stilling i dag. 2. Del Anden del af denne redegørelse indledes med en beskrivelse udviklingen i homøopatiens retsstilling fra 1970 og frem til i dag. Dernæst følger dokumentation af en nutidig dansk tradition for homøopati som skal dokumentere, at der er kompetence til at anvende homøopati, og at der er homøopatiske lægemidler til rådighed på markedet. Kompetencen til at anvende homøopati er reflekteret i følgende: Omfang af danske behandlere, læger, tandlæger og dyrlæger som anvender homøopatisk medicin. Omfang af dansk litteratur om homøopati. Omfanget af uddannelsesmuligheder inden for homøopati for danske behandlere. Omfang af danske organisationer som relaterer til anvendelsen af homøopatiske lægemidler. Dokumentation af at der er lægemidler på markedet omfatter: Antallet af virksomheder som arbejder med produktion og import af homøopatisk medicin. Antallet af homøopatiske lægemidler som er til rådighed for danske behandlere. Redegørelsen afsluttes med en bilag som på en række punkter giver mere omfattende og detaljeret information, som vanskeligt har kunnet indpasses i teksten. 3

5 Del 1 Homøopatiens introduktion og udvikling i Danmark Samuel Hahnemann ( ) udgav efter flere års forskning sit første skrift om homøopati i 1796 og i 1810 udgav han Organon der rationelle Heilkunde, som er det hovedværk om principperne i homøopati, som han fortsatte med at videreudvikle gennem resten af sit liv. Homøopatien vandt hurtigt udbredelse i Tyskland og Østrig og siden i Frankrig. Flere danske læger blev engageret i de aldeles nyskabende opdagelser som dannede grundlaget for homøopatien og blev optaget af at anvende dem i praktisk behandlingsarbejde og i at oplyse om dem. Således begyndte et større arbejde med at oversætte de mest praksis-orienterede tysksprogede større og mindre værker om homøopati, som ofte udkom i flere genoptryk. Når vi tager i betragtning at datidens danske læger havde et udmærket tyskkendskab, at kommunikationsveje var besværlige og langsomme, og trykning ganske bekostelig viser det at tankerne om homøopatisk medicin vakte betydelig interesse både i og uden for de lægelige kredse i Danmark. Homøopatiens introduktion i Danmark I 1822 udkom det første skrift om homøopati på dansk. Det var et af Hahnemann s små hæfter som var oversat af lægen (skibs- og kompagnikirug) Hans Christian Lund ( ) med titlen Den homøopatiske helbreds-læres ånd. Christian Lund oversatte senere flere af Hahnemann s skrifter bl.a. Sendebrev om helbredelsen af cholera og at sikre sig for smitte ved sygesengen, tilligemed et oplysende tillæg af forfatteren og bekræftende meddelelser af udgiveren (1831) (Brade 1996). Også Hahnemann s skrift om allopati blev oversat til dansk med titlen Allopatien et ord til advarsel for enhver slags syge. (1831) Også den første homøopatiske håndbog kom på dansk i Christian Lunds oversættelser: Carl Georg Christian Hartlaubs indføring i homøopatien med titlen: Katekismus i homøopatien eller kort og fattelig fremstilling af den homøopatiske lægemådes grundsætninger for læger og ikkelæge. (1827) (Brade 1996). Der kan derfor ikke være tvivl om, at der allerede mens Hahnemann levede forelå en række oversættelser af homøopatiske skrifter til dansk, som bidrog til udbredelse af kendskabet til den homøopatiske lægekunst (Brade 1996). Det teoretiske hovedværk om homøopati Organon blev først oversat til dansk i En analyse af H.C. Lunds publikationsvirksomhed viser hans målgruppe må have været patienterne og blandt disse den del som købte bøger og abonnerede på tidsskrifter. Socialt tilhørte denne gruppe den højere middelstand og dersom budskabet skulle ud til en bredere del af befolkningen og opnå dens forståelse og accept hvilket var uhyre vigtigt for en ny bevægelse gennembrud var det netop gennem den højere middelstand, der bl.a. omfattede præsterne. Vi ved at mange af disse i udstrakt grad ydede hjælp til befolkningen i sygdomstilfælde. Læserne af hans populær- medicinske værker var den voksende middelstand samt borgerskabet. Et udtryk for hvor populær han var netop i disse kredse kom fra højesteretsdommer Gustav Ludvig Baden, som opfordrede alle læger til fordomsfrit at afprøve homøopatien og rapportere om deres erfaringer (Brade 1996). Hans Christian Lund omtales ikke i samtidens lægelige skrifter mod homøopatien og eftertidens medicinhistorikere repræsenteret af bl.a. Kr. Carøe ( ) titulerer ham ikke men karakteriserer ham som en mislykket kirurgisk studerende (Brade 1996). Hans Christian Lund bidrog væsentlig til at homøopatien tidligt kom til Amerika. I begyndelsen af 1820 erne underviste han Hans Burch Gram i homøopati samtidig med at Gram læste til læge i København. Gram var født af danske forældre i Boston og var i Danmark bl.a. for at studere. Hans Burch Gram var i 1825 den første som bragte homøopatien til Amerika. Han havde stor succes med 4

6 sine homøopatiske behandlinger hvilket medførte at homøopatien hurtigt fik stor udbredelse i bl.a. New York. I 1837 var der 71 allopater og kun 4 homøopater. I 1884 var der 8 praktiserende homøopatiske læger hvorimod antallet af skolemediciner var vokset til 180. I Jylland var der på det tidspunkt en enkelt homøopat overfor 237 allopater. Det lykkedes ikke for nogen driftig homøopatisk læge at opnå en ledende position. De mest kendte homøopater på denne tid var Johann Carl Ludwig Pabst ( ) som praktiserede i København helt frem til Endvidere Hans Thomsen ( ) som var uddannet kirurg og som gjorde sig positivt bemærket ved koleraepidemien, samt Christian Leontin Lund ( ), han var søn af H.C. Lund. Dr. Ludvig Hakon Feveile, offentliggjorde i 1888 i København en dansk oversættelse af Theodor Bruchner s Homøopatisk rådgiver for lægfolk. Dermed trådte han i sin fars fodspor som oversætter og forfatter af homøopatisk litteratur (Brade 1996). Anna-Elisabeth Brade, som har forsket i homøopatiens udvikling i Danmark, skriver, at hun ikke i andre lande har konstateret, at det medicinske establishment i den grad har lukket homøopatien ude som tilfældet har været i Danmark. En af årsagerne til denne succesrige strategi skyldes at de ledende medicinere og de ledende embedsmænd i forvaltningen alle var studiekammerater fra samme universitet og alle havde samme sociale baggrund. Det gjorde opbygningen af netværket nemmere og begunstigede den danske lægestands monopoltendenser. En anden faktor var at Wasserheilkunde i midten af 1800 tallet var en stærk konkurrent til homøopatien. British Journal of homoeophaty skriver i 1855 lidt ironisk If homoeophaty has not made that progress in Denmark which we might have expected from the great intelligence of the people, hydropathy at least can boast a very large number of partisan. (Brade 1996). I perioden fra 1864 til 1920 kom Sønderjyderne under Tysk overherredømme. På sundhedsområdet medførte dette at Sønderjylland blev påvirket af den tyske kultur, hvor holdningen til homøopati var meget positiv også blandt læger. Homøopatien fik stor udbredelse i området. En række tyske homøopatiske firmaer solgte Homøopatisk husapotek bestående af fra 10 til 60 forskellige remedier samt en bog der fortalte om anvendelsen af de enkelte midler. En undersøgelse gennemført i det sønderjyske område omkring 2002 har vist at disse gamle homøopatiske husapoteker fortsat findes i gemmerne i det sønderjyske område. (Marckmann 2003). Disse Homøopatiske husapoteker vandt stor udbredelse, særligt blandt lægfolk. Den tidlige prøvning af Homøopatien En af de få læger som fulgte opfordringen fra G.L. Baden til fordomsfrit at afprøve homøopatien var udgiveren af tidsskriftet Bibliotek for læger dr. Carl Otto ( ) :Han lagde dog ikke skjul på sin skepsis, selvom han hilste Hahnemann s forskning velkommen (Brade 1996). Dr. Carl Otto egne forsøg med syge mennesker med Schüttelfrost, mavekrampe og hoste bekræftede ham i hans forbehold overfor virkningen af homøopatisk medicin. Efter en række forsøg udtrykte han at: det tjener de danske læger til stor ære at homøopatien ikke har fundet anerkendelse der. (Brade 1996). I dag ved vi at Carl Otto s forsøg var fåtallige og meget kortvarige. Med udgangspunkt i homøopatien begår han flere, væsentlige fejl. Først og fremmest går han den nemme vej og anvender sekundær litteratur i sine forsøg i stedet for at gå til Hahnemann s egne skrifter, hvor hans lægemiddellære allerede var udkommet i 2. oplag. Set fra den lægevidenskabelige indfaldsvinkel begår han den fejl, som senere lægerne anklager homøopaterne for: ikke selv at verificere Hahnemann s resultater vedrørende lægemidlernes virkning. Carl Ottos anden fatale fejl er, at han ikke anvender midler fremstillet af en af homøopaterne anerkendt apoteker. Selve fremstillingsprocessen med den korrekte potensering og om- 5

7 rystning er vital del af homøopatien, og intet tyder på at danske farmaceuter på dette tidspunkt beherskede denne teknik. Carl Ottos tredje fejl var at han ikke ville tage sig tid til at optegne alle patienternes symptomer ned til de mindste tilsyneladende ligegyldige detaljer og sammenstiller disse med lægemidlernes symptomfremkaldende karakteristika et af homøopatiens grundelementer. Carl Ottos artikel var det første modsvar til homøopatien fra dansk lægelig side og som sådan ikke fyldestgørende hverken ud fra en lægevidenskabelig eller homøopatisk indfaldsvinkel (Brade 1996). Nogle år senere i 1835 offentliggjorde divisionslæge Christian Heinrich Hahn ( ) i selv samme tidsskrift sine positive erfaringer med Hahnemann s behandlingsmetoder. Ikke mindst indrømmede han, at ikke i alle tilfælde havde han succes med behandlingen. Han berettede også om sine erfaringer fra en rejse hvor han mødte nogle af de mest betydende homøopater i Tyskland. I Köthen mødte han Samuel Hahnemann og Paul Wolf ( ) og i Dresden Karl Friedrich Trinks ( ). På grund af talrige modsigelser blev denne artikel i det førende danske lægetidsskrift uden virkning, selv om forfatteren betonede den generelle rigtighed af lighedsprincippet. Imidlertid kom en ung læge, Carl Kayser ( ) og fremhævede Hahn s metodiske forsømmelser. Han påpegede at der ikke var anvendt placebo i undersøgelsen og at afprøvningen ikke var udført på raske forsøgspersoner, som Hahnemann havde forlangt. Bemærkelsesværdigt er det, at nødvendigheden af placebo kontrollerede studier allerede er nævnt på dette tidlige tidspunkt, idet metoden netop for første gang var blevet afprøvet i Tyskland af homøopater og deres kritikere (Brade 1996). Ligeledes i 1835 offentliggjorde praktiserende stadslæge Holger J. Fangel fra Fredericia sine positive erfaringer med homøopati. Det var i alt 163 sygehistorier fra hans praksis i perioden Hensigten var at vække tillid til en metode, som man, fordi man hidtil ikke var opmærksom på dens virkninger, ofte har miskendt. Skriftet udkom både som en monografi og som en artikel i Bibliotek for læger, hvorfor man må formode at målgruppen har været den danske lægestand.. Artiklens struktur bekræfter dette, idet sygehistorierne er disponeret med symptombeskrivelse, behandling, reaktion herpå, videre sygdomsforløb med tilhørende ændringer i behandlingen, helbredelse. Fangel afslutter ikke sit arbejde med en samlende konklusion. Han må have ment, at de positive resultater i hver sygehistorie klart talte for sig selv og til fordel for den homøopatiske behandlingsmetode (Brade 1996). Men Fangel har også ud fra sin erfaring som Stadsfysikus vidst, at det foruden fagfæller tillige drejede sig om at få myndighederne positivt stemt, og det kunne man dengang som nu bedst gøre ved at påvise besparelser. Derfor understreger han, at homøopatiske midler er væsentlig billigere end de autoriserede lægemidler, hvilket med hensyn til communernes tarv visselig kunne komme i betragtning. Hvis man derudover kunne formå de fattige til at holde en passende diæt under sygdom, ville udgifterne til medicin næsten aldeles bortfalde mener Fangel (Brade 1996). Det lægevidenskabelige samfund, repræsenteret af Fr. Wilh. Mansa ( ), Michael Djørup ( ) og endnu engang Carl Otto reagerede med det samme og striden havde mange facetter. Fælles for alle tre kritikere er fordringen til kontrollerede kliniske forsøg. Metoden var ny og de praktiske erfaringer hermed endnu sparsomme, men Danmarks ledende klinikere og farmakologer så klart, at præcis viden om lægemidlernes virkninger kun kunne erhverves ved at have en kontrolgruppe i forhold til forsøgsgruppen. H. Fangel s erfaringer ved sygesengen blev afvist af samtidens lægelige autoriteter, som ikke værende rationelle hverken i problemstilling, struktur eller forskningsmetode (Brade 1996). H. Fangel svarede på kritikken ved at henvise til, at næppe nogen læge i farlige sygdomme ville vove at anstille sådanne forsøg, hvor der kun blev givet lægemidler til en del af patienterne. Skulle jeg have ladet en del af de syge, der tillidsfuldt søgte hjælp hos mig, henligge uden at yde dem denne for at se, om mulig naturens kræfter alene kunne fremvirke helbredelse, oppebie, at patienterne blev sygere, end da jeg kaldtes. Fangel afviser således kravene om naturvidenskabelig forskningsmetode ved at påpege etiske problemstillinger herved (Brade 1996). I Danmark lykkedes det ikke for homøopatien at få fodfæste på det medicinske fakultet i København. I 1867 forsøgte lægen Henrik Lund at få antaget en doktordisputats ved Københavns Universitet om 6

8 Arnika som homøopatisk lægemiddel. Forsøget mislykkedes fordi skønsmændene var af den mening at den beskrevne virkning af Arnika baserede sig på antagelser som var uvidenskabelig (Brade 1996). I 1869 ønskede Dr. Feveile at donore en del homøopatisk litteratur til kommunehospitalet hvortil hospitalet svarede d. 16 maj 1869: Da vi ikke anerkjende Homøopatien som henhørende under Lægevidenskaben, kunne vi ikke modtage den os tilbudte gave til det herværende Bibliotek, hvis Indhold er udelukkende lægevidenskabeligt (Pedersen 1984). De første homøopatiske organisationer Hans Christian Lund udgav det første dansksprogede tidsskrift om homøopati Den reformerte lægekunst, et Ugeblad for sundheds-og sandhedsyndere. Det udkom i 26 numre i en kortere periode fra januar til juli Årsagen til den korte udgivelsesperiode skønnes dels at være censuren, dels mangel på tid hos udgiveren (Brade 1996). I 1854 blev det Homøopathisk Forening i Kjøbenhavn grundlagt. Dette selskab foranledigede udgivelsen af flere bøger om homøopati blandt andre en oversættelse af Chepmells Huslæge oversat af homøopatisk læge Siemsen i 1859 (2. oplag i 1863) og i 1881 den større Homøopatisk Hus og Familielæge af Clotar Müller, oversat af et andet af foreningens medlemmer den homøopatiske læge Oscar Hansen (Cand. Med. & chir.) (ref..: bogens forord). Af andre udgivelser kan nævnes Vor tids Helbredelseslære, efter Dr. Stens, Om behandling af Cholera, Om behandling af Strubehoste og Kort Anvisning til Behandling af syge Dyr (fra oversigt i Dansk Månedsskrift for homøopathi nr. 12 december 1875). Ligeledes bistod man Fondet til oprettelse af et homøopathisk hospital med indsamling af midler bl.a. gennem afholdelse af årlige basarer. Den Homøopathiske Forening i København påbegyndte i januar 1874 udgivelsen af Folkeligt Månedsskrift, helliget homøopatien (FMHH) ( ). De første numre blev redigeret af pastor Hass, som i forbindelse med en uoverensstemmelse i marts 1874 om etablering af et homøopatisk hospital bl.a. nedlagde sit hverv som formand for fonden og sit hverv som redaktør af tidsskriftet (FMHH 1874 nr. 3 s 47-48). Fra oktober 1876 blev homøopatisk læge Oscar Hansen valgt som redaktør. Dette skrift blev udsendt til foreningens medlemmer. Tidsskriftet ændrede i 1875 navn til Dansk Månedsskrift for homøopthi, (DMH). Den københavnske forening havde da fået flere medlemmer fra bl.a. jyske byer (se f.eks. DMH nr. 9 september 1875). Månedsskriftet bragte bl.a. nyt om behandling af diverse sygdomme, anvendelse af diverse homøopatiske midler, og nyt primært fra Tyskland, Frankrig, Amerika og Brasilien om behandling og undersøgelser af homøopatisk behandlings virkning sammenlignet med konventionel behandling (se f.eks. DMH 1875 nr. 12 s ) Homøopathiske Forening i København havde ved generalforsamlingen i september 1873, -74, -75 og - 76 et medlemtal på 73, 86, 100 og 110 (FMHH og DMH ) og i 1884 ca. 100 medlemmer, men mod slutningen af 1800 tallet var medlemstallet faldet til omkring det halve. I 1911 blev der i The International Homeopatich Medical Directory beklaget, at man i Danmark havde lack of an organising spirit (Brade 1996). I Jylland blev der i Rander i etableret en Jydsk homøopathisk Forening som ved sin stiftelse havde 41 medlemmer (DMH 1875 nr. 4). I perioden fra 1896 til 1902 blev Homøopatisk tidsskrift udgivet med hjemsted i Århus. 7

9 De homøopatiske sygehuse og klinikker Homøopathisk Forening i Kjøbenhavn s formand Dr. Med E.R. Ferveile sendte i 1862 en opfordring til kommunalbestyrelsen om oprettelse af en Afdeling for homøopathisk Lægebehandling paa det nye Kommune-Hospital (Pedersen 1984). Man fik afslag på dette 5 år senere og foreningen begyndte i 1870 at indsamlede midler med henblik på at etablere et homøopatisk sygehus i København idet man indstiftede Fonden til oprettelse af et homøopatisk hospital i Kjøbenhavn. Pastor Hass, en af de store fortalere for homøopatien, var ikke tilfreds med fondens langsomme etableringsproces og han etablerede i 1874 for egne midler en Lægeanstalt for kroniske Sygdomme i Emdrup med 12 sengepladser. Klinikken måtte 2 år senere lukke på grund af byggetekniske mangler. Lederen af anstalten, Dr. Med Søren G. Jensen (1811-?) var lige som Hass en veteran indenfor den homøopatiske bevægelse i Danmark (Brade 1996). Fonden til oprettelse af et homøopatisk Hospital (Stadf. Nr. 57, 6. marts 1877) midler voksede primært ved testamentariske donationer (Se opgørelser i Dansk Månedsskrift for homøopthi) og i 1884 købte man en grund på Fuglebakken på Frederiksberg. I blev hospitalet bygget og det homøopatiske hospital indviet med 52 sengepladser og en kirurgisk-fysioterapeutisk afdeling, samt elektromedicin og badeafdeling. Den lægelige ledelse blev forestået af P. Ørum og Th. Thorsen. Smitsomme sygdomme blev ikke behandlet på hospitalet. 3 år efter i slutningen af 1916 blev driften af hospitalet stoppet på grund af økonomiske vanskeligheder og hospitalet blev videreført af Københavns Kommune, som et ganske almindeligt børnehospital (Fuglebakkens Børnehospital). Pengene fra salget af bygningen blev tilbageført til fonden. (Pedersen 1984 pp ). I 1925 købte og indrettede fonden et nyt homøopatisk hospital med 30 sengepladser. Denne gang på adressen Rosbækvej 1 i Hellerup. Hospitalet blev indviet 1. juni 1925 og det fortsatte sin drift indtil På dette tidspunkt blev bygningerne solgt og midlerne gik tilbage til fonden. Ud over de københavnske hospitaler og klinikker var der i Vejle i 1890 erne en homøopatisk specialklinik. Den havde speciale i mavesygdomme, og blev ledet af Dr. Ludvig Hakon Feveile, søn af den betydende danske homøopat Erik Nisson Feveile ( ). Import og produktion af Homøopatisk medicin Pionererne inden for homøopati, og jo da ikke mindst Hahnemann producerede selv den homøopatiske medicin de anvendte til behandling af deres patienter. Det er ikke klart om de første danske læger som arbejdede med homøopati selv forarbejdede eller om de importerede den homøopatiske medicin. Produktion og salg af homøopatisk medicin blev ud fra en anordning af 1682 lagt ind under de danske privilegerede apotekers område og dette blev understreget i en skrivelse fra Justitsministeriet fra Den danske produktion eller import af homøopatisk medicin ser ud til at have været noget svingende. Dette fremgår blandt andet af L.D. Hass, som fra det 2. oplag af Homøopatisk Lægebog anviste sine læsere hvor de kunne købe homøopatisk medicin. I den 5 udgave af bogen som udkom 1876 skriver han i bogens Forord og Forklaring følgende: efter at nemlig Sundhedskollegiet af sær og synderlig Kunst og Nåde havde fået de Udsalgssteder forpurrede, der vare anførte i anden Udgave af Lægebogen, kom jo mange i Folk i Forlegenhed Ifølge Hass blev salget af homøopatisk medicin i denne periode således systematisk bekæmpet fra autoriseret side. 8

10 I Samme forord skriver han dog også: Det glæder mig derfor meget nu i længere Tid at have kunnet give Anvisning på et dansk homøopatisk Apotek, oprettet af Dr. Benzon på Svaneapotheket (Østergade, Kjøbenhavn), hvis Udvalg både i Pålidelighed, Udstyrelse og Billighed kan måle sig med de bedste udenlandske.. Dette tyder på, at der i 1876 kun fandtes et anbefalelsesværdigt homøopatisk produktions- og udsalgssted i Danmark. Det Homøopatiske Apotek i Østergade 18 i København K solgte både enkelte flasker og hele husapoteker (L.D. Hass Homøopatisk husapotek sidste side i bogen). Når L.D.Hass skriver i længere tid så drejer det sig om flere år. For allerede da Hirchel s homøopathisk Lægebog udkom i begyndelsen af 1873 var denne på de bageste sider udstyret med 5 siders reklame for Homøopathisk Apothek, 18 Østergade 18, 3die sal. Kjøbenhavn. Apoteket producerede homøopatiske midler: Medicinen tilberedes efter originale Forskrifter. For Nøjagtighed garanteres. Bestillinger udføres prompte og hurtigt til moderate priser. Se kopi af reklamen i bilag 7, som også har prislister for produkter lavet på sukkerkugler og i pulver (se bilag 7). Prisen for en flaske medicin i potenser fra 1-30 var som det fremgår af tabel 1 Tabel 1 Pris for en flaske medicin i rigsdaler og skilling Mængde Rigsdaler Skilling 500 g 2 Rd. 200 g 1 Rd. 100 g 64 sk. 50 g 40 sk. 25 g 24 sk. 15 g 16 sk. 10 g 12 sk. 5 g 8 sk Det Homøopatiske Apotek Østergade 18 solgte også alt udstyr og råvarer til egen produktion af homøopatiske midler som sukker, spiritus, skeer og horn af porcelain, flasker og glas i alle størrelser, gummerede etiketter. Endvidere solgte apoteket Hus- & familie-apotheker hensigtsmæssigt og elegang indrettede i polerede Trækasser og Papæsker.Med 12, 24, 40, 60, 80, 120 midler, fra 2 Rd. Til 20 Rd.. Og videre i reklameskrivelsen: Hus og familie-apotheker, Lomme-Apotheker og Etuier af træ, læder og pap, overtrukket med Lærred, til forskellige danske og fremmede lægebøger haves på lager og sælges til de billigste priser. Apotheker for enkelte sygdomme som Tand-apoteker. Strubehoste-apoteker. Cholera-Apotheker.. Apotheker til dyr. I 1873 var der således etableret en egentlig serieproduktion af homøopatisk medicin i Danmark til salg som husapoteker mv. En anden reklame viser at der i 1888 fortsat var et homøopatisk apotek i København (Bruckner 1888) nu beliggende Ny Østergade 1. Vedr. muligheden for at importere homøopati havde Hass i tidligere udgaver af sin bog opfordret sine læsere til at bestille homøopatisk medicin i udlandet hos det homøopatiske Central-apotek i Leipzig. I 1876 skrev han: Centralapotheket i Leipzig er opløst; men ibland de mange som findes der, vil jeg blot nævne de tvende største og nok altid bedst forsynede Apotheker: Det ene bestyres af Dr. W Schwabe, og det andet af Täschner & Co. I øvrigt finder der overalt i den dannede Verdens selv mindre byer baade homøopathiske Læger og Apotheker,. Hvad Hass havde oplevet med sine leverancer fra Centralapoteket i Leipzig der fik ham til at tro at det var opløst er ikke let at sige, for det fortsatte med at spille en væsentlig rolle som eksportør til Danmark under ledelse af Dr. W Schwabe som Hass nævner som ejer af et andet af de store apoteker i Leipzig. Se reklame i bilag 8. 9

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet.

som klassisk homøopat. I dag praktiserer hun i København og er lykkelig for at kunne hjælpe andre på samme måde som hun selv blev hjulpet. Skuespilleren og sangeren Birgitte Bruun blev for 13 år siden mirakuløst helbredt for mangeårig astma og allergi ved bare to behandlinger hos en tysk homøopat. Hun blev så grebet af resultatet, at hun

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. februar 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Den retlige regulering et overblik : Reklame for lægemidler Markedsføring af sundhedsydelser Medicinsk udstyr (CE-mærkning og reklame)

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Hornhindetransplantation

Hornhindetransplantation Af Kim Nielsen Teknisk chef, cand.scient. ph.d. Den Danske Hornhindebank Øjenafdelingen, Århus Sygehus FIGUR 1 Syg hornhinde Flere års ventetid på hornhindetransplantation Af Jesper Hjortdal Medicinsk

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer Artikel bragt i Tölt, december 2013 Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer af Pernille Skinnerup, advokat Baggrund I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

"Gut microbiota in Health and Disease" The 3th International Workshop i Maastricht september 2012.

Gut microbiota in Health and Disease The 3th International Workshop i Maastricht september 2012. Ajourføringskursus Kostakademiet 4. 5. og 6. oktober 2013 Fredag d. 4. oktober 2013 Kl. 12.00 13.00 Ankomst, økologisk buffet samt velkommen og praktisk information ved skoleleder Bodil Byskov Kl. 13.00

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere