Homøopatiens Tradition i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Homøopatiens Tradition i Danmark"

Transkript

1 Homøopatiens Tradition i Danmark fra dokumentation af den danske historie og tradition for homøopatisk medicin Udarbejdet for Dansk Homøopatisk Selskab af Klaus Sall, Cand. scient, udviklingskonsulent Finansieret af Allergica Amba og Sall&Sall Rådgivning December 2006

2 Indhold Konklusion og sammendrag 2 Introduktion og definition af Tradition 3 Del 1 Homøopatiens introduktion og udvikling i Danmark 4 Homøopatiens introduktion i Danmark 4 Den tidlige prøvning af homøopatien 5 De første homøopatiske organisationer 7 De homøopatiske sygehuse og klinikker 8 Produktion og import af homøopatisk medicin 8 Homøopati til behandling af dyr 10 Udviklingen af homøopatiens retsstilling 12 Del 2 Udvikling af den danske tradition for homøopati i Danmark efter Homøopatiens retsstilling efter Uddannelse i behandling med homøopatisk medicin 15 Import og produktion af homøopatiske lægemidler 16 Veterinærmedicin 18 Homøopatiske organisationer og foreninger 20 Den danske litteratur om homøopati 21 Anvendelsen af homøopatisk medicin i Danmark 22 Bilag 1 Referenceliste 25 2 Litteratur og dokumentation om homøopati på dansk 27 3 Lovgivning og regler vedr. homøopatiske lægemidler 29 4 Danske uddannelser og kurser i homøopati 34 5 Danske importører og producenter af homøopatiske lægemidler 35 6 Oversigt over dette skrifts forfattere Reklame for Det Homøopatiske Apotek, Østergade 18, København (1873) 38 8 Prisliste for Dr. Wilmar Schwabe, homøopatiske apotek i Leipzig (1898) 40 Tak Dette skrift har kun været muligt at udarbejde på grundlag af inspiration og oplysninger fra mange personer som har afsat tid og ressourcer til at bidrage. DHS ønsker hermed at sende en stor tak til alle som har bidraget med informationer, kommentarer og rettelser. 1

3 Konklusion og sammendrag Traditionen for homøopati i Danmark strækker sine rødder tilbage til før 1822, da C. Lund udgav det første skrift om homøopati på dansk. Den første lovgivning om homøopati kom i Fra 1873 er der dokumentation for serieproduktion af homøopatisk medicin i Danmark. Mængden af bøger om homøopati, som udkom i slutningen af 1800-tallet viser at homøopatien opnåede stor udbredelse i perioden og dokumenterer ligeledes de danske homøopaters valg af midler til forskellige sygdomme. Det er således dokumenteret, at den danske tradition for homøopati rækker mere end 180 år tilbage. Med udgangspunkt i EU s lægemiddeldirektiv, og idet den europæiske tradition for homøopati er velkendt og veldokumenteret, kan åremålskravet for dokumentation af en dansk tradition for homøopatisk medicin ansættes til 15 år dvs. fra 1991 og frem. Der foreligger dokumentation for, at der i denne periode har været kompetence til at anvende homøopati, og at der har været et stort antal homøopatiske lægemidler til rådighed på markedet. Dokumentation af kompetence til at anvende homøopatisk medicin omfatter: Omfang af danske behandlere der anvender homøopati, som i dag anslås til et antal på ca , hvoraf ca. 600 har homøopati som en primær behandlingsmetode. Det anslås at ca. 30 læger og tandlæger anvender homøopatisk medicin, primært ud fra henholdsvis en klassisk homøopatisk tilgang henholdsvis en antroposofisk medicinsk tilgang og at ca. 20 dyrlæger rutinemæssigt anvender homøopatisk medicin. I 1990 anslås de tilsvarende tal til behandlere hvoraf 300 havde homøopati som en primær behandlingsmetode. Det anslås at ca. 20 læger og tandlæger anvendte homøopatisk medicin og at ca. 15 dyrlæger anvendte homøopati. Der er udgivet 59 bøger på dansk dedikeret til homøopatien, hvoraf hovedparten - 44 bøger - er udgivet efter Bøgerne dokumenterer en stor bredde i anvendelsen af homøopati i Danmark, som modsvarer de hovedretninger inden for traditioner som findes internationalt. Mange af de specialiserede bøger i homøopati rettet til behandlere, er udgivet i flere oplag, hvilket reflekterer at mange behandlere efterspørger den fremlagte viden. Uddannelsesmuligheder for danske homøopater var i 60 erne og begyndelsen af 70 erne koncentreret om skoler og kurser i Tyskland og Sverige. Siden 1976 har der været afholdt kurser i Danmark. I 1990 fungerede 2 skoler og i dag er der 5 skoler hvor homøopati udgør en hjørnesten i uddannelsen samt yderligere 6 skoler, med mindre kurser i homøopati. Dokumentation af omfanget af homøopatiske lægemidler der har været tilgængelige på det danske marked som grundlag for behandling kan opgøres således: Antallet af produkter som har været til rådighed på markedet siden 1976 er på mere end lægemidler. I 1990 har der været ca midler på markedet hvilket er noget mere end de lidt over homøopatiske lægemidler der er på markedet i dag. På grund af de restriktioner som lovgivningen har sat, har private brugere siden 1870 erne og frem til i dag tilsyneladende haft en ikke ubetydelig import af homøopati fra udlandet. Der er i dag 15 danske virksomheder som importerer eller/og producerer homøopatiske lægemidler, hvoraf ca. halvdelen har homøopati som primær handelsvare. I 1976 var der 5 importører. I 1990 var antallet af importører / producenter ca. 10 virksomheder, idet ca. 5 virksomheder blev etableret fra 1991 til Efter 1994 har det ikke været muligt at registrere nye midler på det danske marked hvilket har låst markedet fra 1994 til udgangen af En undersøgelse fra 2003 dokumenterer at ca. 4% af den danske befolkning har anvendt homøopati. Ovenstående dokumenterer at der i Danmark eksisterer en veletableret tradition for homøopati. 2

4 Introduktion og definition af tradition Lægemiddelstyrelsen har ønsket at få dokumenteret at der eksisterer en tradition indenfor homøopati i Danmark. Dette ønske har Dansk Homøopatisk Selskab ønsket at imødekomme i form af den dokumentation som er fremlagt i dette skrift. Ifølge EU-Kommisionen s Lægemiddeldirektiv kan der opstilles åremålskrav for en tradition. Dette er f.eks. defineret i Lægemiddeldirektivets afsnit for traditionelle plantelægemidler således: Traditionel plantemedicin: Præparatet har været anvendt medicinsk i mindst 30 år indenfor EU - eller 15 år indenfor EU og 15 år udenfor EU. Parallelt med ovenstående definition kan man definere et nationalt krav vedr. dokumentation af homøopati således: Tradition for homøopati: Homøopati har været anvendt medicinsk i mindst 30 år i Danmark - eller 15 år i Danmark og 15 år indenfor EU. I EU er den homøopatiske tradition i f.eks. Tyskland og Frankrig velkendte og åremålskravet til en dansk tradition er derfor 15 års tradition dvs. fra 1991 og frem til i dag.. 1. Del Første del af dette skrift beskriver Introduktionen af homøopati i Danmark fra for 184 år siden fra homøopatiens barndom i 1820 erne og 30 erne og frem. Historien beskriver bl.a. hvorledes homøopatien med held blev inddæmmet af det etablerede sundhedssystem, hvilket blev reflekteret i lovgivningen således at homøopatisk medicin kun måtte ordineres af læger, kun måtte distribueres gennem apoteker og endeligt i 1934 blev receptpligtig, Med receptpligten blev distributionen af homøopatisk håndkøbsmedicin forsøgt blokeret. Receptpligten blev opretholdt frem til 1. januar 1976 for snart 31 år siden. Udviklingen i homøopatiens retsstilling i 1800 og 1900 tallet er en nøgle til at forstå Homøopatiens stilling i dag. 2. Del Anden del af denne redegørelse indledes med en beskrivelse udviklingen i homøopatiens retsstilling fra 1970 og frem til i dag. Dernæst følger dokumentation af en nutidig dansk tradition for homøopati som skal dokumentere, at der er kompetence til at anvende homøopati, og at der er homøopatiske lægemidler til rådighed på markedet. Kompetencen til at anvende homøopati er reflekteret i følgende: Omfang af danske behandlere, læger, tandlæger og dyrlæger som anvender homøopatisk medicin. Omfang af dansk litteratur om homøopati. Omfanget af uddannelsesmuligheder inden for homøopati for danske behandlere. Omfang af danske organisationer som relaterer til anvendelsen af homøopatiske lægemidler. Dokumentation af at der er lægemidler på markedet omfatter: Antallet af virksomheder som arbejder med produktion og import af homøopatisk medicin. Antallet af homøopatiske lægemidler som er til rådighed for danske behandlere. Redegørelsen afsluttes med en bilag som på en række punkter giver mere omfattende og detaljeret information, som vanskeligt har kunnet indpasses i teksten. 3

5 Del 1 Homøopatiens introduktion og udvikling i Danmark Samuel Hahnemann ( ) udgav efter flere års forskning sit første skrift om homøopati i 1796 og i 1810 udgav han Organon der rationelle Heilkunde, som er det hovedværk om principperne i homøopati, som han fortsatte med at videreudvikle gennem resten af sit liv. Homøopatien vandt hurtigt udbredelse i Tyskland og Østrig og siden i Frankrig. Flere danske læger blev engageret i de aldeles nyskabende opdagelser som dannede grundlaget for homøopatien og blev optaget af at anvende dem i praktisk behandlingsarbejde og i at oplyse om dem. Således begyndte et større arbejde med at oversætte de mest praksis-orienterede tysksprogede større og mindre værker om homøopati, som ofte udkom i flere genoptryk. Når vi tager i betragtning at datidens danske læger havde et udmærket tyskkendskab, at kommunikationsveje var besværlige og langsomme, og trykning ganske bekostelig viser det at tankerne om homøopatisk medicin vakte betydelig interesse både i og uden for de lægelige kredse i Danmark. Homøopatiens introduktion i Danmark I 1822 udkom det første skrift om homøopati på dansk. Det var et af Hahnemann s små hæfter som var oversat af lægen (skibs- og kompagnikirug) Hans Christian Lund ( ) med titlen Den homøopatiske helbreds-læres ånd. Christian Lund oversatte senere flere af Hahnemann s skrifter bl.a. Sendebrev om helbredelsen af cholera og at sikre sig for smitte ved sygesengen, tilligemed et oplysende tillæg af forfatteren og bekræftende meddelelser af udgiveren (1831) (Brade 1996). Også Hahnemann s skrift om allopati blev oversat til dansk med titlen Allopatien et ord til advarsel for enhver slags syge. (1831) Også den første homøopatiske håndbog kom på dansk i Christian Lunds oversættelser: Carl Georg Christian Hartlaubs indføring i homøopatien med titlen: Katekismus i homøopatien eller kort og fattelig fremstilling af den homøopatiske lægemådes grundsætninger for læger og ikkelæge. (1827) (Brade 1996). Der kan derfor ikke være tvivl om, at der allerede mens Hahnemann levede forelå en række oversættelser af homøopatiske skrifter til dansk, som bidrog til udbredelse af kendskabet til den homøopatiske lægekunst (Brade 1996). Det teoretiske hovedværk om homøopati Organon blev først oversat til dansk i En analyse af H.C. Lunds publikationsvirksomhed viser hans målgruppe må have været patienterne og blandt disse den del som købte bøger og abonnerede på tidsskrifter. Socialt tilhørte denne gruppe den højere middelstand og dersom budskabet skulle ud til en bredere del af befolkningen og opnå dens forståelse og accept hvilket var uhyre vigtigt for en ny bevægelse gennembrud var det netop gennem den højere middelstand, der bl.a. omfattede præsterne. Vi ved at mange af disse i udstrakt grad ydede hjælp til befolkningen i sygdomstilfælde. Læserne af hans populær- medicinske værker var den voksende middelstand samt borgerskabet. Et udtryk for hvor populær han var netop i disse kredse kom fra højesteretsdommer Gustav Ludvig Baden, som opfordrede alle læger til fordomsfrit at afprøve homøopatien og rapportere om deres erfaringer (Brade 1996). Hans Christian Lund omtales ikke i samtidens lægelige skrifter mod homøopatien og eftertidens medicinhistorikere repræsenteret af bl.a. Kr. Carøe ( ) titulerer ham ikke men karakteriserer ham som en mislykket kirurgisk studerende (Brade 1996). Hans Christian Lund bidrog væsentlig til at homøopatien tidligt kom til Amerika. I begyndelsen af 1820 erne underviste han Hans Burch Gram i homøopati samtidig med at Gram læste til læge i København. Gram var født af danske forældre i Boston og var i Danmark bl.a. for at studere. Hans Burch Gram var i 1825 den første som bragte homøopatien til Amerika. Han havde stor succes med 4

6 sine homøopatiske behandlinger hvilket medførte at homøopatien hurtigt fik stor udbredelse i bl.a. New York. I 1837 var der 71 allopater og kun 4 homøopater. I 1884 var der 8 praktiserende homøopatiske læger hvorimod antallet af skolemediciner var vokset til 180. I Jylland var der på det tidspunkt en enkelt homøopat overfor 237 allopater. Det lykkedes ikke for nogen driftig homøopatisk læge at opnå en ledende position. De mest kendte homøopater på denne tid var Johann Carl Ludwig Pabst ( ) som praktiserede i København helt frem til Endvidere Hans Thomsen ( ) som var uddannet kirurg og som gjorde sig positivt bemærket ved koleraepidemien, samt Christian Leontin Lund ( ), han var søn af H.C. Lund. Dr. Ludvig Hakon Feveile, offentliggjorde i 1888 i København en dansk oversættelse af Theodor Bruchner s Homøopatisk rådgiver for lægfolk. Dermed trådte han i sin fars fodspor som oversætter og forfatter af homøopatisk litteratur (Brade 1996). Anna-Elisabeth Brade, som har forsket i homøopatiens udvikling i Danmark, skriver, at hun ikke i andre lande har konstateret, at det medicinske establishment i den grad har lukket homøopatien ude som tilfældet har været i Danmark. En af årsagerne til denne succesrige strategi skyldes at de ledende medicinere og de ledende embedsmænd i forvaltningen alle var studiekammerater fra samme universitet og alle havde samme sociale baggrund. Det gjorde opbygningen af netværket nemmere og begunstigede den danske lægestands monopoltendenser. En anden faktor var at Wasserheilkunde i midten af 1800 tallet var en stærk konkurrent til homøopatien. British Journal of homoeophaty skriver i 1855 lidt ironisk If homoeophaty has not made that progress in Denmark which we might have expected from the great intelligence of the people, hydropathy at least can boast a very large number of partisan. (Brade 1996). I perioden fra 1864 til 1920 kom Sønderjyderne under Tysk overherredømme. På sundhedsområdet medførte dette at Sønderjylland blev påvirket af den tyske kultur, hvor holdningen til homøopati var meget positiv også blandt læger. Homøopatien fik stor udbredelse i området. En række tyske homøopatiske firmaer solgte Homøopatisk husapotek bestående af fra 10 til 60 forskellige remedier samt en bog der fortalte om anvendelsen af de enkelte midler. En undersøgelse gennemført i det sønderjyske område omkring 2002 har vist at disse gamle homøopatiske husapoteker fortsat findes i gemmerne i det sønderjyske område. (Marckmann 2003). Disse Homøopatiske husapoteker vandt stor udbredelse, særligt blandt lægfolk. Den tidlige prøvning af Homøopatien En af de få læger som fulgte opfordringen fra G.L. Baden til fordomsfrit at afprøve homøopatien var udgiveren af tidsskriftet Bibliotek for læger dr. Carl Otto ( ) :Han lagde dog ikke skjul på sin skepsis, selvom han hilste Hahnemann s forskning velkommen (Brade 1996). Dr. Carl Otto egne forsøg med syge mennesker med Schüttelfrost, mavekrampe og hoste bekræftede ham i hans forbehold overfor virkningen af homøopatisk medicin. Efter en række forsøg udtrykte han at: det tjener de danske læger til stor ære at homøopatien ikke har fundet anerkendelse der. (Brade 1996). I dag ved vi at Carl Otto s forsøg var fåtallige og meget kortvarige. Med udgangspunkt i homøopatien begår han flere, væsentlige fejl. Først og fremmest går han den nemme vej og anvender sekundær litteratur i sine forsøg i stedet for at gå til Hahnemann s egne skrifter, hvor hans lægemiddellære allerede var udkommet i 2. oplag. Set fra den lægevidenskabelige indfaldsvinkel begår han den fejl, som senere lægerne anklager homøopaterne for: ikke selv at verificere Hahnemann s resultater vedrørende lægemidlernes virkning. Carl Ottos anden fatale fejl er, at han ikke anvender midler fremstillet af en af homøopaterne anerkendt apoteker. Selve fremstillingsprocessen med den korrekte potensering og om- 5

7 rystning er vital del af homøopatien, og intet tyder på at danske farmaceuter på dette tidspunkt beherskede denne teknik. Carl Ottos tredje fejl var at han ikke ville tage sig tid til at optegne alle patienternes symptomer ned til de mindste tilsyneladende ligegyldige detaljer og sammenstiller disse med lægemidlernes symptomfremkaldende karakteristika et af homøopatiens grundelementer. Carl Ottos artikel var det første modsvar til homøopatien fra dansk lægelig side og som sådan ikke fyldestgørende hverken ud fra en lægevidenskabelig eller homøopatisk indfaldsvinkel (Brade 1996). Nogle år senere i 1835 offentliggjorde divisionslæge Christian Heinrich Hahn ( ) i selv samme tidsskrift sine positive erfaringer med Hahnemann s behandlingsmetoder. Ikke mindst indrømmede han, at ikke i alle tilfælde havde han succes med behandlingen. Han berettede også om sine erfaringer fra en rejse hvor han mødte nogle af de mest betydende homøopater i Tyskland. I Köthen mødte han Samuel Hahnemann og Paul Wolf ( ) og i Dresden Karl Friedrich Trinks ( ). På grund af talrige modsigelser blev denne artikel i det førende danske lægetidsskrift uden virkning, selv om forfatteren betonede den generelle rigtighed af lighedsprincippet. Imidlertid kom en ung læge, Carl Kayser ( ) og fremhævede Hahn s metodiske forsømmelser. Han påpegede at der ikke var anvendt placebo i undersøgelsen og at afprøvningen ikke var udført på raske forsøgspersoner, som Hahnemann havde forlangt. Bemærkelsesværdigt er det, at nødvendigheden af placebo kontrollerede studier allerede er nævnt på dette tidlige tidspunkt, idet metoden netop for første gang var blevet afprøvet i Tyskland af homøopater og deres kritikere (Brade 1996). Ligeledes i 1835 offentliggjorde praktiserende stadslæge Holger J. Fangel fra Fredericia sine positive erfaringer med homøopati. Det var i alt 163 sygehistorier fra hans praksis i perioden Hensigten var at vække tillid til en metode, som man, fordi man hidtil ikke var opmærksom på dens virkninger, ofte har miskendt. Skriftet udkom både som en monografi og som en artikel i Bibliotek for læger, hvorfor man må formode at målgruppen har været den danske lægestand.. Artiklens struktur bekræfter dette, idet sygehistorierne er disponeret med symptombeskrivelse, behandling, reaktion herpå, videre sygdomsforløb med tilhørende ændringer i behandlingen, helbredelse. Fangel afslutter ikke sit arbejde med en samlende konklusion. Han må have ment, at de positive resultater i hver sygehistorie klart talte for sig selv og til fordel for den homøopatiske behandlingsmetode (Brade 1996). Men Fangel har også ud fra sin erfaring som Stadsfysikus vidst, at det foruden fagfæller tillige drejede sig om at få myndighederne positivt stemt, og det kunne man dengang som nu bedst gøre ved at påvise besparelser. Derfor understreger han, at homøopatiske midler er væsentlig billigere end de autoriserede lægemidler, hvilket med hensyn til communernes tarv visselig kunne komme i betragtning. Hvis man derudover kunne formå de fattige til at holde en passende diæt under sygdom, ville udgifterne til medicin næsten aldeles bortfalde mener Fangel (Brade 1996). Det lægevidenskabelige samfund, repræsenteret af Fr. Wilh. Mansa ( ), Michael Djørup ( ) og endnu engang Carl Otto reagerede med det samme og striden havde mange facetter. Fælles for alle tre kritikere er fordringen til kontrollerede kliniske forsøg. Metoden var ny og de praktiske erfaringer hermed endnu sparsomme, men Danmarks ledende klinikere og farmakologer så klart, at præcis viden om lægemidlernes virkninger kun kunne erhverves ved at have en kontrolgruppe i forhold til forsøgsgruppen. H. Fangel s erfaringer ved sygesengen blev afvist af samtidens lægelige autoriteter, som ikke værende rationelle hverken i problemstilling, struktur eller forskningsmetode (Brade 1996). H. Fangel svarede på kritikken ved at henvise til, at næppe nogen læge i farlige sygdomme ville vove at anstille sådanne forsøg, hvor der kun blev givet lægemidler til en del af patienterne. Skulle jeg have ladet en del af de syge, der tillidsfuldt søgte hjælp hos mig, henligge uden at yde dem denne for at se, om mulig naturens kræfter alene kunne fremvirke helbredelse, oppebie, at patienterne blev sygere, end da jeg kaldtes. Fangel afviser således kravene om naturvidenskabelig forskningsmetode ved at påpege etiske problemstillinger herved (Brade 1996). I Danmark lykkedes det ikke for homøopatien at få fodfæste på det medicinske fakultet i København. I 1867 forsøgte lægen Henrik Lund at få antaget en doktordisputats ved Københavns Universitet om 6

8 Arnika som homøopatisk lægemiddel. Forsøget mislykkedes fordi skønsmændene var af den mening at den beskrevne virkning af Arnika baserede sig på antagelser som var uvidenskabelig (Brade 1996). I 1869 ønskede Dr. Feveile at donore en del homøopatisk litteratur til kommunehospitalet hvortil hospitalet svarede d. 16 maj 1869: Da vi ikke anerkjende Homøopatien som henhørende under Lægevidenskaben, kunne vi ikke modtage den os tilbudte gave til det herværende Bibliotek, hvis Indhold er udelukkende lægevidenskabeligt (Pedersen 1984). De første homøopatiske organisationer Hans Christian Lund udgav det første dansksprogede tidsskrift om homøopati Den reformerte lægekunst, et Ugeblad for sundheds-og sandhedsyndere. Det udkom i 26 numre i en kortere periode fra januar til juli Årsagen til den korte udgivelsesperiode skønnes dels at være censuren, dels mangel på tid hos udgiveren (Brade 1996). I 1854 blev det Homøopathisk Forening i Kjøbenhavn grundlagt. Dette selskab foranledigede udgivelsen af flere bøger om homøopati blandt andre en oversættelse af Chepmells Huslæge oversat af homøopatisk læge Siemsen i 1859 (2. oplag i 1863) og i 1881 den større Homøopatisk Hus og Familielæge af Clotar Müller, oversat af et andet af foreningens medlemmer den homøopatiske læge Oscar Hansen (Cand. Med. & chir.) (ref..: bogens forord). Af andre udgivelser kan nævnes Vor tids Helbredelseslære, efter Dr. Stens, Om behandling af Cholera, Om behandling af Strubehoste og Kort Anvisning til Behandling af syge Dyr (fra oversigt i Dansk Månedsskrift for homøopathi nr. 12 december 1875). Ligeledes bistod man Fondet til oprettelse af et homøopathisk hospital med indsamling af midler bl.a. gennem afholdelse af årlige basarer. Den Homøopathiske Forening i København påbegyndte i januar 1874 udgivelsen af Folkeligt Månedsskrift, helliget homøopatien (FMHH) ( ). De første numre blev redigeret af pastor Hass, som i forbindelse med en uoverensstemmelse i marts 1874 om etablering af et homøopatisk hospital bl.a. nedlagde sit hverv som formand for fonden og sit hverv som redaktør af tidsskriftet (FMHH 1874 nr. 3 s 47-48). Fra oktober 1876 blev homøopatisk læge Oscar Hansen valgt som redaktør. Dette skrift blev udsendt til foreningens medlemmer. Tidsskriftet ændrede i 1875 navn til Dansk Månedsskrift for homøopthi, (DMH). Den københavnske forening havde da fået flere medlemmer fra bl.a. jyske byer (se f.eks. DMH nr. 9 september 1875). Månedsskriftet bragte bl.a. nyt om behandling af diverse sygdomme, anvendelse af diverse homøopatiske midler, og nyt primært fra Tyskland, Frankrig, Amerika og Brasilien om behandling og undersøgelser af homøopatisk behandlings virkning sammenlignet med konventionel behandling (se f.eks. DMH 1875 nr. 12 s ) Homøopathiske Forening i København havde ved generalforsamlingen i september 1873, -74, -75 og - 76 et medlemtal på 73, 86, 100 og 110 (FMHH og DMH ) og i 1884 ca. 100 medlemmer, men mod slutningen af 1800 tallet var medlemstallet faldet til omkring det halve. I 1911 blev der i The International Homeopatich Medical Directory beklaget, at man i Danmark havde lack of an organising spirit (Brade 1996). I Jylland blev der i Rander i etableret en Jydsk homøopathisk Forening som ved sin stiftelse havde 41 medlemmer (DMH 1875 nr. 4). I perioden fra 1896 til 1902 blev Homøopatisk tidsskrift udgivet med hjemsted i Århus. 7

9 De homøopatiske sygehuse og klinikker Homøopathisk Forening i Kjøbenhavn s formand Dr. Med E.R. Ferveile sendte i 1862 en opfordring til kommunalbestyrelsen om oprettelse af en Afdeling for homøopathisk Lægebehandling paa det nye Kommune-Hospital (Pedersen 1984). Man fik afslag på dette 5 år senere og foreningen begyndte i 1870 at indsamlede midler med henblik på at etablere et homøopatisk sygehus i København idet man indstiftede Fonden til oprettelse af et homøopatisk hospital i Kjøbenhavn. Pastor Hass, en af de store fortalere for homøopatien, var ikke tilfreds med fondens langsomme etableringsproces og han etablerede i 1874 for egne midler en Lægeanstalt for kroniske Sygdomme i Emdrup med 12 sengepladser. Klinikken måtte 2 år senere lukke på grund af byggetekniske mangler. Lederen af anstalten, Dr. Med Søren G. Jensen (1811-?) var lige som Hass en veteran indenfor den homøopatiske bevægelse i Danmark (Brade 1996). Fonden til oprettelse af et homøopatisk Hospital (Stadf. Nr. 57, 6. marts 1877) midler voksede primært ved testamentariske donationer (Se opgørelser i Dansk Månedsskrift for homøopthi) og i 1884 købte man en grund på Fuglebakken på Frederiksberg. I blev hospitalet bygget og det homøopatiske hospital indviet med 52 sengepladser og en kirurgisk-fysioterapeutisk afdeling, samt elektromedicin og badeafdeling. Den lægelige ledelse blev forestået af P. Ørum og Th. Thorsen. Smitsomme sygdomme blev ikke behandlet på hospitalet. 3 år efter i slutningen af 1916 blev driften af hospitalet stoppet på grund af økonomiske vanskeligheder og hospitalet blev videreført af Københavns Kommune, som et ganske almindeligt børnehospital (Fuglebakkens Børnehospital). Pengene fra salget af bygningen blev tilbageført til fonden. (Pedersen 1984 pp ). I 1925 købte og indrettede fonden et nyt homøopatisk hospital med 30 sengepladser. Denne gang på adressen Rosbækvej 1 i Hellerup. Hospitalet blev indviet 1. juni 1925 og det fortsatte sin drift indtil På dette tidspunkt blev bygningerne solgt og midlerne gik tilbage til fonden. Ud over de københavnske hospitaler og klinikker var der i Vejle i 1890 erne en homøopatisk specialklinik. Den havde speciale i mavesygdomme, og blev ledet af Dr. Ludvig Hakon Feveile, søn af den betydende danske homøopat Erik Nisson Feveile ( ). Import og produktion af Homøopatisk medicin Pionererne inden for homøopati, og jo da ikke mindst Hahnemann producerede selv den homøopatiske medicin de anvendte til behandling af deres patienter. Det er ikke klart om de første danske læger som arbejdede med homøopati selv forarbejdede eller om de importerede den homøopatiske medicin. Produktion og salg af homøopatisk medicin blev ud fra en anordning af 1682 lagt ind under de danske privilegerede apotekers område og dette blev understreget i en skrivelse fra Justitsministeriet fra Den danske produktion eller import af homøopatisk medicin ser ud til at have været noget svingende. Dette fremgår blandt andet af L.D. Hass, som fra det 2. oplag af Homøopatisk Lægebog anviste sine læsere hvor de kunne købe homøopatisk medicin. I den 5 udgave af bogen som udkom 1876 skriver han i bogens Forord og Forklaring følgende: efter at nemlig Sundhedskollegiet af sær og synderlig Kunst og Nåde havde fået de Udsalgssteder forpurrede, der vare anførte i anden Udgave af Lægebogen, kom jo mange i Folk i Forlegenhed Ifølge Hass blev salget af homøopatisk medicin i denne periode således systematisk bekæmpet fra autoriseret side. 8

10 I Samme forord skriver han dog også: Det glæder mig derfor meget nu i længere Tid at have kunnet give Anvisning på et dansk homøopatisk Apotek, oprettet af Dr. Benzon på Svaneapotheket (Østergade, Kjøbenhavn), hvis Udvalg både i Pålidelighed, Udstyrelse og Billighed kan måle sig med de bedste udenlandske.. Dette tyder på, at der i 1876 kun fandtes et anbefalelsesværdigt homøopatisk produktions- og udsalgssted i Danmark. Det Homøopatiske Apotek i Østergade 18 i København K solgte både enkelte flasker og hele husapoteker (L.D. Hass Homøopatisk husapotek sidste side i bogen). Når L.D.Hass skriver i længere tid så drejer det sig om flere år. For allerede da Hirchel s homøopathisk Lægebog udkom i begyndelsen af 1873 var denne på de bageste sider udstyret med 5 siders reklame for Homøopathisk Apothek, 18 Østergade 18, 3die sal. Kjøbenhavn. Apoteket producerede homøopatiske midler: Medicinen tilberedes efter originale Forskrifter. For Nøjagtighed garanteres. Bestillinger udføres prompte og hurtigt til moderate priser. Se kopi af reklamen i bilag 7, som også har prislister for produkter lavet på sukkerkugler og i pulver (se bilag 7). Prisen for en flaske medicin i potenser fra 1-30 var som det fremgår af tabel 1 Tabel 1 Pris for en flaske medicin i rigsdaler og skilling Mængde Rigsdaler Skilling 500 g 2 Rd. 200 g 1 Rd. 100 g 64 sk. 50 g 40 sk. 25 g 24 sk. 15 g 16 sk. 10 g 12 sk. 5 g 8 sk Det Homøopatiske Apotek Østergade 18 solgte også alt udstyr og råvarer til egen produktion af homøopatiske midler som sukker, spiritus, skeer og horn af porcelain, flasker og glas i alle størrelser, gummerede etiketter. Endvidere solgte apoteket Hus- & familie-apotheker hensigtsmæssigt og elegang indrettede i polerede Trækasser og Papæsker.Med 12, 24, 40, 60, 80, 120 midler, fra 2 Rd. Til 20 Rd.. Og videre i reklameskrivelsen: Hus og familie-apotheker, Lomme-Apotheker og Etuier af træ, læder og pap, overtrukket med Lærred, til forskellige danske og fremmede lægebøger haves på lager og sælges til de billigste priser. Apotheker for enkelte sygdomme som Tand-apoteker. Strubehoste-apoteker. Cholera-Apotheker.. Apotheker til dyr. I 1873 var der således etableret en egentlig serieproduktion af homøopatisk medicin i Danmark til salg som husapoteker mv. En anden reklame viser at der i 1888 fortsat var et homøopatisk apotek i København (Bruckner 1888) nu beliggende Ny Østergade 1. Vedr. muligheden for at importere homøopati havde Hass i tidligere udgaver af sin bog opfordret sine læsere til at bestille homøopatisk medicin i udlandet hos det homøopatiske Central-apotek i Leipzig. I 1876 skrev han: Centralapotheket i Leipzig er opløst; men ibland de mange som findes der, vil jeg blot nævne de tvende største og nok altid bedst forsynede Apotheker: Det ene bestyres af Dr. W Schwabe, og det andet af Täschner & Co. I øvrigt finder der overalt i den dannede Verdens selv mindre byer baade homøopathiske Læger og Apotheker,. Hvad Hass havde oplevet med sine leverancer fra Centralapoteket i Leipzig der fik ham til at tro at det var opløst er ikke let at sige, for det fortsatte med at spille en væsentlig rolle som eksportør til Danmark under ledelse af Dr. W Schwabe som Hass nævner som ejer af et andet af de store apoteker i Leipzig. Se reklame i bilag 8. 9

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

L94 Sundhedspersonales dobbeltroller

L94 Sundhedspersonales dobbeltroller Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 6 Offentligt L94 Sundhedspersonales dobbeltroller Dansk HøreCenters Foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Torsdag den 23. januar

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 20 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dok nr.: 1431894 Ændringsforslag til L 94 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1)

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) I medfør af 5, 34, nr. 2 og 3, og 104, stk. 2, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er:

De to stoffer man typisk taler om i forbindelse med medicinsk cannabis er: 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV.

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. EKSPORTKAUTION VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE: CVR NR.: For et pengeinstitut

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen og Lægeforeningen

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen og Lægeforeningen Notat Jr. /2015-2120 Emne: Til: Fra: En sikker model for forsøgsordning med medicinsk cannabis Folketingets Sundhedsudvalg Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger HG 20-09-13 2013-122-0323 Telefonnotat Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dorthe Rodian Arleth (DRA), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kontaktede

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013

Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Analyse Danskernes holdning til apoteket Maj 2013 Tilfredshed med apoteket Kilde: MEGAFON, Maj 2013. Resultaterne af en MEGAFON-undersøgelse Maj 2013 Danmarks Apotekerforening 2 af 13 Indhold Den samlede

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Naturlig hjælp til en god søvn

Naturlig hjælp til en god søvn Naturlig hjælp til en god søvn Forening til oplysning om homøopatiske lægemidler og antroposofisk lægekunst 1 Søvnproblemer Søvnen kaldes også den store helbreder, og en dyb og sund søvn kan udligne mange

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

"Gut microbiota in Health and Disease" The 3th International Workshop i Maastricht september 2012.

Gut microbiota in Health and Disease The 3th International Workshop i Maastricht september 2012. Ajourføringskursus Kostakademiet 4. 5. og 6. oktober 2013 Fredag d. 4. oktober 2013 Kl. 12.00 13.00 Ankomst, økologisk buffet samt velkommen og praktisk information ved skoleleder Bodil Byskov Kl. 13.00

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne.

Lægemidlerne anvendes til behandling af moderat til svær depression ( major depression ) hos voksne. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 207 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelser med betingelser for lægemidlerne

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Vedr. Farmakomonforeningens klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 19. november 2013 om nedlæggelse af Apoteket Bryggergården i Odense

Vedr. Farmakomonforeningens klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse af 19. november 2013 om nedlæggelse af Apoteket Bryggergården i Odense Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Farmakonomforeningen, Att.: Susanne Engstrøm jw@farmakonom.dk se@farmakonom.dk ff@farmakonom.dk Dato: 13. december

Læs mere

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1)

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1) LOV nr 542 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403230 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud VEJLEDNING til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud Vejledningen til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud (Donationskodekset) vil blive opdateret løbende i

Læs mere

Forord Forord Hvem er bogen for?

Forord Forord Hvem er bogen for? Forord Forord 11 Meget hurtig var jeg til at sige ja, da en ven spurgte mig, om jeg ville skrive denne bog. Der er så meget at sige om de svære samtaler, der findes så mange måder at sige det på. Medierne

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2010

Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2010 Årsrapport for indberetninger af produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2010 Indledning Lægemiddelstyrelsen overvåger og kontrollerer produktfejl ved lægemidler på det danske marked med henblik

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg

Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg Søgevejledning til brug ved interesse i at deltage i et klinisk lægemiddelforsøg Denne søgevejledning er udarbejdet af AbbVie A/S med inspiration og hjælp fra patientforeningerne; FNUG, LYLE, CCF, DPF

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen.

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen. 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Udkast RÅDETS

Læs mere

Historien om HS og kræft

Historien om HS og kræft Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Hvad er sammenhængen mellem Huntingtons Sygdom og kræft? HS-patienter har mindre risiko for at

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på.

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på. Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01063 [Klager] mod Fyens Stiftstidende [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Manglende rengøring: Endnu en bøde og sur smiley til fynsk bageri

Læs mere