Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer."

Transkript

1 GRUPPERÅD - sådan

2 Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets opgaver 6 Arbejdsfordeling i grupperådet 9 Grupperådsmøder 11 Forventninger og krav 13 Her finder du hjælp 14 Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. Hæftet indeholder information og inspiration, der forhåbentlig kan medvirke til at gøre jeres grupperådsarbejde bedre, lettere og sjovere. For at få det optimale ud af jeres indsats i grupperådet er det vigtigt, at I konstant udvikler jeres arbejde. Der er jo ingen grund til at nøjes med noget mindre end det bedste Der henvises flere steder til Grøn Guide, der må betragtes som et uundværligt opslagsværk i forbindelse med grupperådsarbejdet. God fornøjelse med arbejdet. John Skindhøj Udgivet 2000, redigeret 08/2006 tekst af John Skindhøj layout af Peter Hansen Tryk: af korpskontoret KFUM-Spejderne i Danmark. Side 2

3 Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! Spejderarbejdet blev startet i England i I dag er der ca. 35 millioner spejdere fordelt over næsten hele verden. Noget af det, der er fælles for spejdere verden over, er, at spejderarbejde er meget mere end tidsfordriv. Spejderarbejde går nemlig ikke kun ud på at aktivere nogle børn og unge et par timer om ugen. Spejderbevægelsen har til formål at bidrage til udviklingen af børn og unge både fysisk, socialt, intellektuelt, følelsesmæssigt og åndeligt. Udviklingen foregår ved hjælp af vore aktiviteter og den måde, hvorpå vi laver spejderarbejde. KFUM-Spejderne i Danmark har ca medlemmer fordelt i 600 grupper over hele landet. Grupperne er geografisk samlet i 36 distrikter. I hver distrikt har man valgt en distriktschef og nogle distriktsassistenter, der udgør en distriktsstab. Distriktsstaben har til opgave at hjælpe grupperne og tilbyde inspirationsmøder og forskellige arrangementer for gruppernes medlemmer og grupperådsmedlemmer. Formålsparagraffen for KFUM- Spejderne i Danmark lyder: KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Side 3

4 Hvad er et grupperåd? Grupperådet er den lokale gruppes bestyrelse og består af: - Forældrerepræsentanter - gruppelederen - eventuelle gruppeassistenter - enhedslederne, d.v.s. 1 leder fra hver enhed - en repræsentant for de af gruppens medlemmer, der er fyldt 17 år, men ikke er ledere - evt. 1-2 repræsentanter fra det øvrige lokale kirkelige arbejde - evt. andre,som grupperådet har indsuppleret Grupperådet har ansvaret for gruppens liv og virke. De har ansvaret overfor medlemmerne dvs. for at tilbyde det bedst mulige spejderarbejde, og de har et ansvar overfor korpset, nemlig for at sørge for at gruppens arbejde lever op til korpsets formål. Se endvidere korpset love 10 og 11. Antallet af grupperådsmedlemmer kan variere en del fra gruppe til gruppe, men der skal mindst være en grupperådsformand, en kasserer, en gruppeleder samt en leder fra hver af gruppens enheder. Typisk består grupperådet af 3-5 civile medlemmer f.eks. forældre, samt de omtalte ledere. Forudsætninger for at være med i et grupperåd Der er ingen specielle krav, man skal opfylde for at kunne være med i et grupperåd. Det er blot vigtigt, at man vil gøre en indsats til gavn for KFUM- Spejderarbejdet. Når du yder et stykke praktisk arbejde, og når du giver din mening til kende i grupperådet, er du med til at påvirke spejderarbejdet. Det kræver ikke en masse forkundskaber, men blot at du deltager aktivt i debatten. Hvis du har børn, der er medlemmer i gruppen, har du helt sikkert en mening om antallet af aktivitetsformer, arrangementer, priser o.s.v. Ud fra hvad børnene fortæller, kan du også give konstruktiv ris og ros til lederne. Side 4

5 Der er mange forskellige opgaver at løse for et grupperåd, og derfor er der også opgaver, som du kan håndtere. Nogle er gode til at løse praktiske opgaver, andre er gode til at skrive artikler til avisen, nogle kan få andre til at løse opgaver o.s.v. Alle kan bidrage med noget! Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? Det er dig som grupperådsmedlem der afgør, om grupperådet bare skal være en kaffeklub, hvor man mødes 4 gange om året og hører om gruppens virke, eller om grupperådet skal være et aktiv, der er medvirkende til at skabe godt spejderarbejde. Et aktivt grupperåd påvirker resten af gruppen direkte eller indirekte på flere forskellige måder. Når grupperådet skaber og vedligeholder de bedst mulige rammer for gruppen er de med til at skabe det bedst mulige KFUM-Spejderarbejde for flest mulige børn og unge. Man kan f.eks. opstille følgende regnestykke: Aktivt grupperåd = god økonomi + PR = gode faciliteter + lokal opbakning = gode vilkår for lederne + spejderaktiviteterne = engagerede ledere = godt spejderarbejde = mange og glade medlemmer Processen er selvforstærkende, da mange og glade medlemmer er med til at give gruppen en endnu bedre økonomi. Flere medlemmer giver også større forældreskare, hvorfra der kan rekrutteres ledere og grupperådsmedlemmer. Aktivt grupperåd = godt spejderarbejde Side 5

6 Grupperådets opgaver De opgaver, der skal løses, kan deles op i nogle hovedoverskrifter. De vigtigste er beskrevet i det følgende afsnit. For alle opgaver kan der også henvises til Grøn Guide. Beslutninger Alle vigtige beslutninger vedrørende gruppens arbejde tages af grupperådet. Man kan formulere visioner for det fremtidige arbejde. Hvordan skal gruppen se ud om f.eks. 1 år? Er der nogle aktivitetsformer man bør satse mere på end andre? Plads til nytænkning PR PR er et vigtigt område, da det påvirker meget af gruppens arbejde. Hvis man er synlig i lokalområdet, får man et bedre udbytte af pengegivende arrangementer, fordi folk "kender" KFUM-Spejderne, og har hørt så meget om de gode aktiviteter, vi laver. Medlemshvervning og lederhvervning er også betydelig nemmere, når man i forvejen er "kendt", og alene den positive omtale og synlighed kan tiltrække flere medlemmer. De fleste medlemmer synes også, at det er sjovt at komme i avisen m.v. At komme i TV og radio er ikke altid lige nemt, men har man et godt arrangement eller en spændende historie, er det et forsøg værd at tage kontakten. Derimod er det som regel meget nemt at komme i avisen. Særligt hvis man indleverer en artikel gerne sammen med et foto. Men husk, at vi bliver kendt på det, der bliver skrevet og derfor er det jo ikke særligt hensigtsmæssigt, hvis gruppen kun bliver kendt på, at man afholder loppemarkeder og indtjener en stor sum penge. Når man alligevel får spalteplads om loppemarkedet, kan man sagtens benytte lejligheden til at fortælle om, hvad pengene bruges til - altså til spændende og udviklende aktiviteter til glæde for børn og unge. Se Side 6

7 Vil vi være kendt for loppemarkeder? Eller spændende og udviklende aktiviteter? I enhver gruppe vil der være stof nok til mindst en avisartikel om måneden. Men hvis det er for overvældende, kan man jo starte med en målsætning om 4 avisartikler om året. De fleste grupper har også muligheden for at have en fast rubrik i kirkebladet med mødetider og kontaktpersoner, ligesom lokale telefonbøger har sider med alle områdets foreninger. Hver gruppe har også mulighed for at oprette 5 friabonnementer på Grønt Liv, til f.eks. biblioteker, tandlæger, frisører o.s.v., der derefter vil modtage Grønt Liv direkte. Husk blot at aftale det med modtageren, før I anfører dem på medlemsoplysningslisten. Skiltning ved spejderlokalerne, opslag i butikker og gruppeblade er andre former, der kan benyttes. Men uanset hvad, og hvordan man beskæftiger sig med PR, er det vigtigt, at vi sender de rette signaler, og at vi er enige om, hvem og hvad vi er. Hvis gruppens navn er Grønby, siges og skrives det: KFUM-Spejderne i Danmark, Grønby Gruppe. Afhængig af anledning kan "i Danmark" udelukkes. Grønby Gruppe Ledere Det er vigtigt, at grupperådet medvirker til et godt miljø for lederne og sørger for, at der er ledere nok i gruppen. Det er nemmest, hvis man har et overblik over ledersituationen og sørger for at finde nye, inden man akut har ledermangel. For at lederne er i stand til at lave godt spejderarbejde, er det vigtigt, at de får tilbud om at deltage i relevante kurser og arrangementer. Side 7

8 Grupperådet bør være med til at opfordre og motivere alle ledere til at tage på kursus - mindst 1 gang om året. Man kan evt. have en uddannelsesansvarlig, der kender ledernes ønsker og holder sig ajour med kursustilbuddene. Lederpleje er også, at der arrangeres weekendtur, bowlingaften, kanotur eller andet kun for ledere og grupperådsmedlemmer. Det bør prioriteres meget højt, at lederne befinder sig godt i gruppen. Vigtigt: Lederpleje Økonomi Grupperådet bestemmer kontingentstørrelsen. Udfra et budget kan man afgøre, hvor mange penge der skal skaffes ved pengegivende arrangementer/ aktiviteter, fonde o.s.v. Det er vigtigt, at man ikke skal bruge al tiden på at skabe indtægter, men selvfølgelig skal man skaffe de midler, der er nødvendige for at skabe og vedligeholde de bedst mulige rammer omkring spejderarbejdet. Det kan anbefales, at man vurderer indtjening i forhold til indsats og udvælger de aktiviteter, der passer bedst i forhold til gruppens ressourcer, kalender og i forhold til gruppens image. Særligt omkring nye initiativer og nyanskaffelser er der muligheder for at søge såvel korpsets udviklingspulje, kommunens 5% pulje samt forskellige fonde og foreninger om tilskud. Til den daglige drift gives der tilskud fra kommunen. Arrangementer Der er mange gode grunde til at lave større arrangementer. Og det behøver ikke at være for at skaffe penge, men kan også være som et PR-fremstød eller bare en aktivitet til glæde for gruppens medlemmer og deres forældre. Jo tættere tilknytningen er til forældrene, jo nemmere er det at få hjælp til diverse opgaver Side 8

9 Faciliteter Det er vigtigt at have nogle gode fysiske rammer omkring spejderarbejdet, og der er en stor opgave i at vedligeholde og forbedre disse. Det gøres bl.a. ved at arrangere arbejdsdage for at male hytten, fjerne ukrudt, skaffe brænde, bygge brændeskur o.s.v. Men det er også et spørgsmål om at være åben overfor nye muligheder og tiltag. Kan lokalerne blive bedre og give flere muligheder for godt og spændende spejderarbejde? Er der måske et stykke skov til salg, eller kunne det være en idé at købe kanoer eller noget andet? Ansvar = kompetence Arbejdsfordeling i grupperådet Der er mange ting at gøre, så det gælder naturligvis om at fordele opgaverne, hvordan er op til jer. Men det bør være sådan, at ledernes opgave særligt er de aktiviteter, der har med børnene at gøre, mens øvrige i grupperådet tager sig af de andre opgaver. Når ansvaret for nogle opgaver uddelegeres, skal man også være indforstået med, at der medfølger kompetence. Særligt, når ansvaret for opgaver gives til nye grupperådsmedlemmer, er der en "risiko" for, at opgaverne vil blive løst på en ny måde. En effektiv måde at styre opgavefordelingen på, er at lave en liste over de opgaver, som grupperådet skal løse. Med opgaver som loppemarked, forældrearrangement, vedligeholdelse af spejderhytten, PR, julemarked, o.s.v. kan listen blive ganske lang. Nu gælder det så bare om at fordele ansvaret, så ingen får så meget, at det bliver uoverskueligt. At have ansvaret for en opgave betyder ikke, at man nødvendigvis skal løse opgaven alene. Men man har ansvaret for, at den bliver løst. I nogle tilfælde kan man finde nogle tidligere ledere og forældre uden for grupperådet til at hjælpe med at løse opgaven. Der er mange, som gerne vil hjælpe med en konkret opgave, og den opgaveansvarlige kan derved danne et udvalg. Side 9

10 Med listen over opgavefordelingen har alle overblik over, hvem der har ansvaret for hvad. Man risikerer heller ikke så nemt, at opgaver bliver glemt, fordi der er udskiftning i grupperådet. Nogle grupper udvider listen til også at omfatte notater fra tidligere afholdte arrangementer, der kan være til gavn for den opgaveansvarlige. Til grupperådsmøderne kan de opgaveansvarlige fremlægge relevante oplysninger vedr. opgaven, og der kan være nogle beslutninger, som det samlede grupperåd skal afgøre. Der vil også være nogle opgaver, som skal koordineres mellem de forskellige udvalg, og der skal være mulighed for, at man kan stille spørgsmål og komme med forslag til opgaverne. Vigtigt: Overblik Eksempel: OPGAVE DATO ANSVARLIG Loppemarked 6/5 Hans Jensen Spejderhytten (vedligeholdelse, rengøring, m.v.) Anne Hansen Julemarked 25/11 Lise Kristensen PR (avisartikler, opslag, gruppeblad, m.v.) Jens Poulsen Side 10

11 Grupperådsmøder Der afholdes normalt ca. 4 grupperådsmøder om året. Datoerne fastlægges i forhold til gruppens øvrige aktiviteter, gerne for et år ad gangen. Der bør ca. en uge før mødet udsendes en dagsorden, så alle har mulighed for at forberede sig. For at dette er muligt, skal punkterne være uddybet, så alle ved, hvad de respektive punkter indeholder. Dagsordenen kan i grove træk opdeles i information, administration og udvikling. Information og administration kan ikke undværes, men skal begrænses. Så bliver der god plads til udvikling, der er den sjoveste og vigtigste del i forhold til gruppens fremtid. Når man forlader et grupperådsmøde, skal alle kunne svare ja på følgende spørgsmål: Var det sjovt? Var der noget nyt? Var det relevant? Havde jeg indflydelse? Hurtigst muligt (maks. 1 uge) efter mødet udsendes referatet. Af referatet kan man tydelig se: Hvem der deltog i mødet Hvad der blev besluttet Hvornår beslutningerne skal føres ud i livet Hvem der har ansvaret for den enkelte opgave. Vigtigt: Udvikling Side 11

12 Eksempel på dagsorden: Indkaldelse til grupperådsmøde xxxdag den xx-xx-xxxx kl i spejderhuset 1. Godkendelse af referat fra grupperådsmødet den xx-xx-xxxx 2. Kommentarer til dagsorden 3. Ledersituationen Ifølge lederplanen vil der om 3 måneder mangle 2 ledere. Hvordan og hvor finder vi nye? 4. Økonomi Kassereren orienterer om den økonomiske situation. Ulvelederne har spurgt om lov til at købe et samlingstelt. Vi må beslutte om det skal købes. 5. Spejderhuset Peter har en liste over nogle ting, som ikke blev nået på arbejdsdagen. Vi må afgøre, hvem der gør hvad, hvornår. 6. PR Dorthe foreslår, at vi opstiller et skilt med navn og logo ved vejen. PR-udvalget mangler én, som vil skrive til avisen om den kommende weekendtur. Forslag, der kan gøre os mere synlige, efterlyses. 7. Medlemssituationen Anne medbringer talmateriale omkring medlemstal i forhold til antal børn på skolen. Hvornår og hvordan skal vi næste gang lave medlemshvervning? 8. Kort orientering fra division, distrikt og korps v/ gruppelederen 9. Siden sidst v/lederne 10. Eventuelt 11. Kort andagt v/ Poul Side 12

13 Forventninger og krav Der er forventninger om, at grupperådet udfører nogle opgaver. Samtidig må grupperådsmedlemmer også gerne stille nogle krav til arbejdet. To enkle krav, som altid bør opfyldes er, at man har indflydelse, og at det skal være sjovt. Det skal være sjovt at være med i grupperådet Side 13

14 Her finder du hjælp Til grupperådsarbejdet er der mange forskellige former for hjælp at hente. Grøn Guide En uundværlig håndbog. Her findes svar på næsten alt vedr. KFUM-Spejderarbejdet. Til grupperådsarbejdet vil man særligt kunne bruge afsnittene omkring korpsets love, forsikringer, tilskudsmuligheder og PR. Grøn Guide bestilles i 55Nord. Se også Sløjfen Et værktøj med nyttige oplysninger, skemaer m.v. til brug for ledelse af gruppen. Der udsendes hvert år en ny udgave til gruppelederen. Kan også læses og hentes på spejdernet.dk/sloejfen Distriktschefen Er valgt af distriktets grupper til blandt andet at være med til at udvikle din gruppe. Hvis I har et bestemt problem, kan det også være, at han/hun kan henvise til en anden gruppe, der har fundet en god løsning på netop det problem. Udviklingskonsulenter Rundt i landet er der ansatte udviklingskonsulenter, som blandt andet har til opgave at hjælpe grupperne på forskellig vis. Måske har I et problem eller trænger til noget inspiration for at videreudvikle jeres arbejde. Udviklingskonsulenten besøger gerne din gruppe en aften eller weekend - gratis. Navn og telefonnummer på dit områdes udviklingskonsulent findes i Korpskalenderen eller kan oplyses på Korpskontoret. Kurser Der udbydes over hele landet en række spændende og udbytterige kurser. De fleste omhandler ledelse af børn og unge, men der er også kurser, der retter sig mod grupperådsarbejde. Se kursusudbuddet i uddannelsesavisen, Grønt Liv eller på spejdernet.dk/udd. Måske udbydes der noget i distriktet, der kan være interessant. Ellers kan evt. ønsker gives til distriktschefen. Side 14

15 Korpskontoret Her kan der gives svar på mange forskellige spørgsmål. KFUM-Spejderne i Danmark Rysensteensgade 3, København V tlf fax: Hjemmeside: 55 Nord Her kan der købes stort set alt, hvad I har brug for til spejderarbejdet. Bøger, brevpapir, kuverter, uniformer, telte og andet lejrudstyr m.v. 55 Nord Højrupvej 6, Taulov 7000 Fredericia tlf fax: Hjemmeside: Side 15

16

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere