Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009"

Transkript

1 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april

2 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag pendler mennesker over Øresund. Bolig- og arbejdsmarkedet oplever ny dynamik. Da antallet af personer i den erhvervsaktive alder i Danmark mindskes kraftigt i de kommende år, mens det modsatte gør sig gældende i i Skåne, er yderligere integration forudsigelig. Samtidig ses imidlertid en stagnation i forhold til at udvikle sprogforståelsen over grænsen når der ses bort fra pendlerne. Sproglig og kulturel forståelse, grænseregional identitet og samhørighed er vigtige elementer i forankringen og legitimiteten og dermed den folkelige opbakning i Øresundsregionens udvikling. Disse begreber får større betydning i takt med hverdagsintegrationens fremdrift, hvor stigende arbejdspendling og flytninger tværs over Sundet øger fokus på en grænseregional forståelse og identitet. Et af Öresundskomiteens strategiske indsatsområder er at binde regionen sammen ved at styrke infrastruktur og kommunikation. I den forbindelse indgår blandt andet en vurdering af muligheden for at fremme øresundsregionale medier. Derfor besluttede FU/VU i høsten 2007 at nedsætte en politisk arbejdsgruppe der skulle arbejde med dette emne. Arbejdsgruppen fik i opdrag at: Udarbejde et idéoplæg om, hvad den fremtidige mediedækning over Øresund kan indeholde og hvordan den kan se ud for at fremme integrationen over Øresund Arbejdsgruppen konstituerede sig med Leif Flemming Jensen som formand og Olle Schmidt som næstformand den 12. november Efter Flemming Jensens død, overtog Lena Næslund formandsposten. Arbejdsgruppen opsatte følgende mål: - at vurdere øresundsmediernes betydning for integrationen - at pege på nogen strategier for hvordan disse mål nås - at lobbye mod den danske og den svenske regering, med henblik på et public service krav i Øresundsregionen med den begrundelse at mediebehovet er specielt i en integreret grænseregion. 2. Tidligere Øresundsregionale medier På trods af den stigende hverdagsintegration, ses kun enkelte eksempler på tværregionalt mediesamarbejde. De fleste er dog afsluttet igen. I forbindelse med indvielsen af Øresundsbron var der stor interesse for et mediesamarbejde over Sundet. Mulighederne for at få Interreg-støtte til halvdelen af udgifterne for samarbejdsprojektet, var en ikke uvæsentlig faktor. 2

3 Det mest omfattende samarbejde var det Interreg-finansierede samarbejde mellem TV2 Lorry og Sydnytt der kørte i to omgange mellem og Det begyndte før broens indvielse og udviklede sig til et fælles program Øresundsmagasinet som blev sendt på Sveriges TV2 hver fredag kl. 16. I Danmark blev der sendt et dagligt frokostprogram under navnet TV2Øresund. Projektet stoppede da den regionale beslutningsgruppe i juni 2005 valgte at give afslag til fortsat finansiering af dette. Før indvielsen af broen begyndte Sydsvenskan og Berlingske Tidende at udgive at fælles tillæg, Øresund, som kom hver 14. dag. Avisen overlevede kun i et år og blev opgivet på grund af svigtende annonceindtægter. Politiken udgav avisen Politikens København, der handlede om kultur og forlystelser i København. Den blev uddelt gratis i Malmö en gang om måneden. Avisen begyndte da broen blev indviet og havde omkring en million i underskud, da den lukkede efter godt et år. I løbet af 2001 gjorde den danske Søndagsavisen et forsøg på at etablere sig i Skåne, men det blev kortvarigt. En af årsagerne var, at Sydsvenskan tog konkurrencen op ved at udgive Malmömagasinet, en gratis avis til alle husstande i Malmö. Fra 1998 til 2003 sendtes et ugentligt radioprogram, Øresund Direkte, der produceres i et samarbejde mellem Københavns Radio og Radio Malmøhus. Her besvarede en tosproget guide blandt andet spørgsmål om skat, kultur, meritoverførsel, politiske systemer og et væld af andre spørgsmål. Det skønnedes at programmet havde omkring lyttere, 2/3 i Danmark og 1/3 i Sverige. Programmet stoppede på grund af omstruktureringer i Sveriges Radio. Metro og MetroXpress havde et samarbejde om en øresundsavis, hver den første onsdag i måneden. Projektet var finansieret af HUR og Region Skåne. 3. Arbejdsgruppens aktiviteter Arbejdsgruppen har afholdt otte møder, en rundbordsamtale, samt en informationseftermiddag for medlemsorganisationernes informatører med en forelæsning af Jesper Falkheimer, docent og prefekt ved Institutionen för kommunikationsstudier, Campus Helsingborg. 3.1 Overgangen til digitalt TV Den teknologiske udvikling indenfor medieudviklingen, herunder digitaliseringen af tv/radio udsendelser har været diskuteret i Öresundskomiteen. Frygten for en indskrænkning af af den frie/gratis adgang til at se nabolandets public service TV når de analoge net i Øresundsregionen i november 2009 er nedlagt, har givet anledning til at Öresundskomiteen har brevvekslet med den danske og den svenske kulturminister. De respektive kulturministre svarede, at ingen behøver at gå glip af nabolandets programmer som følge af overgangen til digitalt TV, men det kræver dog visse tekniske faciliteter. 3

4 Da der, trods dette stadig hersker stor uklarhed omkring nedlæggelsen af det analoge TV, og at hverken Telia, YouSee, Comhem, Viasat.dk og Viasat.se ifølge deres hjemmesider havde danske hhv svenske public service TV-kanaler i nogen af de digitale TV-pakker, der udbydes, fremsendte Öresundskomiteen brev til TV-udbyderne hvor de opfordrede til at det sikres, at nabolandskanalerne kommer med i de TV-pakker der udbydes. Telia har svaret at nabolandskanaler vil komme med i deres grundpakke. Der hersker stadig en del forvirring omkring konsekvenserne af når det danske analoge sendenet nedlægges. Dette skyldes bl. a problematikker omkring ophav, rettigheder og kommercielle interesser. Boxer TV er valgt af den danske stat til at udbyde betalingskanaler via det digitale net. Overordnet ser det således ud på dansk side: Stue- lofts- eller tagantenne Man behøver ikke skifte TV-apparatet eller antennerne ud. Man skal købe en digital modtager-boks, som kobles til Tv-apparatet. Den danske modtagerboks har de seneste to år været en såkaldt MPEG2-standard. Den er tilstrækkelig til at modtage alle publicservice kanaler også de 8 gratis svenske kanaler. I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV2 og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske platform, der kaldes DVB-T eller DTT, som står for den primære distribution af de danske public service broadcasters tv-signaler. Specialkonsulent Carsten Corneliussen er talsmand for DIGI-TV og han har et omfattende kendskab til hele problematikken. Han kommer gerne til et komitee-møde og redegør for nabolands-tv DIGI-TV, som står for udsendelsen af de digitale signaler fra DR og TV2, har opsat en hjælpesender i Landskrona. Det betyder, at de danske seere langs Øresundskysten, som hidtil har måttet benytte to antenner en rettet mod den danske Hove sender (for at se dansk TV9 og en rettet mode den svenske Hörby sender ( for at se svensk TV), fremover kan nøjes med en antenne rettet mod Hörby senderen. Denne antenne vil så også modtage det digitale signal fra DR og TV2 fra hjælpesenderen i Landskrona. Det svenske digitale TV signal sendes med MPEG2-standard. OBS 2012 overgår de danske digitale signaler til MPEG4- standard og så skal man have en ny boks. Kabel, Parabol, Bredbånd Disse TV-løsninger koster penge og her skal man købe de pakker som de forskellige operatører udbyder. Her handler det kun om at tjene penge og derfor udbyder man de kanaler, man tror man kan tjene flest penge på. YouSee har SVT1, SVT2 og TV4 i sin grundpakke i Hovedstadsområdet. Der er tilsyneladende nationalpolitisk opmærksomhed på nabolandstv, og det er 4

5 en tradition, at man i Østdanmark kan se svensk TV. Viasat har ikke svenske kanaler i sit udbud. Venter på forklaring om hvorfor af informationschefen (kommer mandag) Canaldigital har bevidst fravalgt svenske kanaler. Det handler meget om ophavsret og hvad de kommercielle kanaler skal betale for at tilbyde kanalerne. På svensk side ser det således ud: Fastighetsägarna tecknar avtal med leverantören om vilka kanaler de vill ha, så det skiljer från hus till hus. I Malmö är det därför hyfsat vanligt att DR1 finns i grundutbudet, men det är nog ytterst ovanligt i tex Stockholm. De olika TV-leverantörerna: Telia: Har ej danska kanaler i grundutbudet (vissa hus är s.k. Telia-hus med fiberoptik, och de (t.ex. bostadsföreningen) kan om de vill förhandla sig till att ha danska kanaler i sitt grundutbud). Tele2: Har ej Danska kanaler i sitt grundutbud. DR1 och TV 2 Danmark finns som A la carte-kanaler som man kan köpa till styckvis (19 sek st/månad). Comhem: Comhem har både analogt och digitalt nät. I det analoga grundutbudet finns: dr1 tv2, men det kan variera lite mellan olika städer tex Helsingborg och Malmö. I det digitala nätet finns endast DR1, men man måste välja till det (Medium 8 favoriter). Man kan även köpa det ala carte: 30 kr/månad. Grundabonnemang: Small, Medium, Medium 8 Favoriter och Large. ViaSat: Har ej danska kanaler automatiskt i sitt grundutbud, men hos ViaSat finns det tre olika grundpaket att välja mellan. Väljer man Underhållningspaketet ingår TV 3+. Boxer: Boxer har ej danska kanaler i sitt grundutbud. När jag pratade med Boxer sade de att de inte har det för att de danska kanalerna aldrig hade ansökt om ett tillstånd för TV-sändningar hos Radio- och TV-verket i Sverige. Boxer har Marksänd TV (till skillnad från de andra som har t.ex. satellit eller kabel) och då måste kanalerna ansöka om tillstånd hos RTVV, vilket de danska kanalerna i dagsläget ej har gjort. Det är alltså inte upp till Boxer själva vilka kanaler de kan välja mellan (se nedan). Radio- och TV-verket (RTVV) är en myndighet inom medieområdet som arbetar under Kulturdepartementet. Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. 5

6 RTVV ska följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet. Hemsida: 3.2 Rundbordssamtale den 25. januar 2008 Mediernes dækning af begivenheder på den anden side af Øresund afspejler i høj grad, at Øresundsregionen består af to dele der, tilhører hver deres nation. Med et stigende antal pendlere på tværs af Øresund og et stigende antal personer der bosætter sig på den anden side, er der måske ved at vokse en ny type medieforbrugere frem. En kundegruppe, der interesserer sig for såvel svenske som danske forhold og svensk og dansk politik. Måske tegner øresundspendlerne billedet af fremtidens medieforbruger i Øresundsregionen. Stadig flere får en hverdag på tværs af sundet i kraft af at man får arbejde eller bosætter sig på den anden side. Derfor bliver det en del af hverdagen for svenskere, at der bor danskere i samme kvarter, og for danskere at have svenske kollegaer. Det vil blive mere og mere naturligt at betragte hele Øresundsregionen som et fælles boligog arbejdsmarked og dermed vokser behovet for at holde sig orienteret om hvad der sker på begge sider af sundet. Derfor inviterede arbejdsgruppen journalister og medieredaktører til en rundsbordsamtale for at diskutere det øresundsregionale mediebillede, hvordan medierne ser på sin rolle i Øresundsregionen samt om der er et behov for et evt øresundsregionalt medie, og i givet fald, hvordan kan det behov dækkes. På mødet blev det konstateret at: Kendskabet på redaktionerne om den anden side er alt for overfladisk. Samtidig noteredes det at danske aviser nu skriver mere om Malmö end om Hillerød Der er ikke økonomisk bærekraft for en fælles øresundsregional papiravis. De bedste og mest sælgende nyheder er de lokale, derefter kommer de landsdækkende. For bladhusene er det økonomisk usikkert at satse mere på print. Men man kan evt. forestille sig et digitalt medie. Chefredaktør Peter Melin, Sydsvenskan, udtaler i nyhedsbrev af Øresundsbron ultumo 2006 at: Vi skal både være en lokal-, regional-, og landsavis. Desuden skal vi dække Danmark. Og avisen er allerede for tyk. Skal vi lægge noget til, skal vi også tage noget væk. En udvikling af netavisen kan være en mulighed. Hvilket Sydsvenskan også har gjort siden begyndelsen af Der er mangel på regional information, men at det samtidig er vigtigt at finde ud af hvem der er der efterspørger information og hvilken slags information man vil have. 6

7 Her blev det diskuteret om journalisterne er gode nok og at det måske var nødvendigt med en selvrasagelse her. Er journalisterne visionære nok? 3.3 Medieundersøgelse Der er ingen tradition for at tænke over Sundet når det drejer sig om medier. Men det som er relevant og interessant for læserne og som er vigtigt for opinionsdannelsen i Øresundsregionen begynder at betyde mere og mere for flere og flere af mediekonsumenterne i regionen. De bliver konsumenter og samfundsborgere i to lande og som privatpersoner, arbejdstagere, arbejdsgivere eller konsumenter, er det vigtigt at vide hvilke mediebehov de har. Hidtidige analyser af danske og svenske borgeres medievaner omfatter alene medier i deres respektive hjemlande. Der findes ikke analyser af borgenes medievaner over grænserne. Det betyder, at såvel medievirksomheder som annoncører/medierådgivere i nogen grad famler i blinde, når det gælder anvendelse af medier i nabolandet. Der foreligger heller ikke aktuel information om de øresundsregionale medievaner herunder hvordan pendlerne orienterer sig i hhv. danske og svenske medier, og hvad der fx betinger tilflytteres tilvalg af medier. Forudsætningen for at skabe nye mediesamarbejder er, at de tager udgangspunkt i indhold, som reelt efterspørges. Indholdet skal opleves som relevant for brugerne, og helst fremtræde så unikt som muligt. Der er derfor behov for at tilvejebringe ny viden om pendlernes og forbrugernes medievaner. Hvilke medier læser de, hvad savner de, hvad lægger de vægt på. Derfor, og på baggrund af rundbordssamtalen besluttede arbejdsgruppen at igangsætte dels en undersøgelse af medievirksomheder og reklamekøbere/rådgiveres syn på mediebilledet i regionen dels en undersøgelse af medievanerne/behovet bland pendlerne i regionen. Cohn & Wolfe har i marts-april 2008 interviewet en række medievirksomheder og reklamekøbere/rådgivere i Øresundsregionen for at kortlægge synspunkter på mediebilledet i regionen i dag og i fremtiden ud fra følgende grundspørgsmål: Er der i dag tegn på et Øresundsregionalt mediemarked? Hvis ikke, er det da tænkeligt inden for en tre-fem årig horisont? Og hvad er i så fald forudsætningerne for en øget integration af medierne på tværs af Øresund? Hvordan oplever din virksomhed, at regionen gror sammen. Hvordan påvirker det din virksomhed fx i forhold til kundegrundlag og medarbejderrekruttering? Hvad ser du som muligheder og barrierer for udvikling af Øresundsregionale medier og kommunikationsformer Hvilke muligheder giver de nærmeste års teknologiske udvikling fx i henseende til segmentering 7

8 De overordnede konklusioner fra interview s var: Medievirksomhederne: Sydsvenska Dagbladet Danmark är redan nu en egen rubrik på sydsvenskan digitala version med ett stort utbud av nyhetsbevakning, krönikor, info om danska helgdagar, affärers öppettider, artiklar om språket och annat mer eller mindre fast material. Begreppet Öresund har man valt bort efter att ha använt det en tid men upptäckt att det inte fungerar varken för användare eller annonsörer vid sökning. Tänker man Danmark tänker man Danmark, inte Öresund. I papperstidnignen blandas det redationella materialet från Danmark på såväl inrikessidor som under Världen och en stor del under rubriken Ekonomi. Nyhetsflödet sköts i stort sett av en Köpenhamns-stationerad korrespondent som rapporterar från hela Danmark men med fokus på Köpenhamn. Man tror inte på idén med ett Öresundsgemensamt media, för att läsarna helt enkelt inte vill ha en gemensam produkt. Där hänvisas till olikheterna i språk och det faktum att regionen har två regeringar som stora barriärer! På en 3-5-årig sikt ser man ingen större förändring. Därmemot tror man på ett gemensamt media för gränsgångarna redan nu då de har många och viktiga gemensamma frågor. TV4 Öresund TV4 har löpande bevakning av andra sidan sundet dock ingen aktiv bevakning genom stationerad eller dedikerad personal. Utgångspunkten är att spegla vad som anses intressant ur ett svenskt perspektiv just nu och syftet är att ge en uppdatering av vad som händer i stora drag på den danska sidan. Ett gemensamt Öresundsmedia ställer man sig tveksam till, både vad gäller TV4 Öresund och att utveckla ett annat media. TV4 Öresund menar att det lokala perspektiv som kanalen har som uppdrag att leva upp till inte kan omfatta även Köpenhamn och den danska delen av Öresund. Öresund är en för stor region för att kunna bevara ett lokalfokus, dessutom menar man att barriärerna kulturellt och spåkligt är allt för stora än så länge. Men med ett perspektiv på 10 år kan utvecklingen möjligen ha kommit så långt att andra behov finns. Här nämnas ännu en broförbindelse, Helsingör-Helsingborg, som ett steg mot större integration och som kan skynda på utvecklingen genom ökat flöde mellan länderna. TV2 Lorry Hos TV2 Lorry finder man det naturligt og værdsætter at påtage sig en rolle i forhold til at orientere og oplyse på tværs af regionen. I dag er der især i middagsudsendelser (med omkring seere) fokus på Sydsvenske forhold og nyheder, men Øresundsregional tankegang og formidling kommer også tydeligt til udtryk i aftenudsendelserne. 8

9 Lorry og Sydnytt har en lang tradition for samarbejde og har anseelig og fri udveksling af stof. Før åbningen af Øresundsbroen havde man i 3 år gensidigt en redaktionel medarbejder udstationeret. Man ser Lorrys samarbejde med Sveriges Television som det eneste tegn på et Øresundsregionalt mediemarked. Samtidig også som en enestående chance. Økonomien betragtes som største barriere. Mediebureauer: MediaCom Mediabyrå med ansvar för den riksomfattande verksamheten med placering i Stockholm Man menar att många av deras kunder har behov av att köpa tjänster i flera länder, ingen skillnad nu jämfört med innan bron. Någon specifik Öresundsmarknad ser man inte behov av och menar att kunderna får tillgång till den annonsering man önskar i Sverige och Danmark eller Öresundsregionen redan som det är idag. Man kan inte se något behov av ett gemensamt media. Specifikt i Öresundsregionen ser man en något ökad förfrågan om annonsexponering på den danska sidan när svenska företag etablerar sig i södra Sverige. Även kunderna i Göteborg söker i större utsträckning exponering i Danmark än kunderna i Stockholm. Afa JC Decaux Eksempler på noget som det nytter at promovere på tværs er: Billige tandlæger, autoreparation, biler og boliger i Sverige og jobs og lidt mere metropolstemning i Danmark. Kim Axelsen er direktør for både Danmark og Skåne-området og kunne berette at de bortset fra særdeles få undtagelser (bl.a. en kampagne for Malmø Lehn for at tiltrække danske bosættere) overhovedet ikke havde salg på tværs af sundet. Hindringen for øget medieintegration ligger i konservatisme og nationalisme. Mediebureauerne køber simpelthen ikke på tværs og de foreslår det ikke til deres kunder. Reklamekøberne Mobilia, Shoppingcenter Som det är nu har Mobilia beslutat att endast marknadföra sig på den svenska sidan av strikt ekonomiska skäl. Tidigare har man annonserat sporadiskt i Danmark men eftersom annonskostnaden är avsevärt högre och effekten av sporadiska insatser är låg har man valt att helt fokusera på den svenska sidan, trots den enorma potentialen på den danska sidan. 9

10 Bakken Som besøgsradius for Bakken betragter man en afstand på km som grænse. Bakken har valgt at satse særlig på Sverige i deres kommunikation. Det skyldes et ønske om vækst, som man ikke finder det realistisk at opnå gennem yderligere besøg af borgere fra det danske opland (Storkøbenhavn). Her ligger besøgsfrekvensen allerede på 2,7 besøg pr. borger og med en kendskabsgrad usædvanlig tæt på 100 % Bakken har savnet konkret viden fra traditionelle mediebureauer og har i stedet især haft stor glæde af at trække på statistik og analyse fra Øresundsbron. En del strukturelle udfordringer i forhold til markedsføringsrelateret integration i regionen. Hos Clearchannel i Danmark er det f.eks. ikke muligt at drøfte dækning i Malmø en sådan kommunikation skal finde sted direkte med Clearchannel i Sverige. Mediebureauerne er således nødt til at inddrage flere aktører, hvis de vil opnå synlighed på svensk jord. I forhold til de svenske dagblade kører det smidigt gennem SMI På Bakken har man gode erfaringer med at kommunikere på dansk til svenskerne, hvilket bl.a. illustreres ved, at Bakkemagasinet (Firmafestbrochure) årligt sendes til svenske virksomheder på dansk. Omvendt arbejder man dog på en svensk version af sin hjemmeside ud fra en idé om, at man ikke skal så langt ind i Sverige, før dansk ikke længere falder naturligt På pressefronten har man tidligere haft en delt stilling som henholdsvis presse og underholdningsansvarlig den er nu delt op, så pressekontakt varetages af et eksternt bureau. Det har medført en afgørende bedre pressedækning i hvert fald i Danmark. Samarbejdet er dog nyt for denne sæson, og succesgrader på den svenske side er det således fortsat for tidligt at udtale sig om. Malmö Opera Här ser man ingen gemensam mediemarknad för Öresund i dagsläget. Danska medier recenserar dock i stort sett alltid Malmö Operans premiärer (och ger generellt mer positiva recensioner än hemmamedier!) 20% av besökarna i salongen är danskar idag, dessa kommer oftast via busspaket, endast ett fåtal kommer på eget initiativ. Det krävs också en samordning av annonspriserna. För svenska verksamheter är annonspriserna ofta allt för höga i Danmark och är inte heller förhandlingsbara på samma vis som i Sverige, enligt Thomas. Kombinationspriser SE/DK svåra att få/finns inte i prislista. Offentlig virksomhed Ystad Kommun Ett Öresundsregionalt media är av största intresse för näringslivschefen. En webbaserad portal säger han sig ha nytta av och en tidning, gärna en Metro Öresund. Kommunen har inte 10

11 särskilt mycket annonsering men ett intresse av att få ett medium som känns som deras, där de kan hämta information och inspiration samt bidra till redaktionellt innehåll samt annonsera vid rekrytering och information. 3.4 Pendlerundersøgelse Det primære formål med analysen var at kortlægge medievaner og medieforbrug blandt pendlerne ud fra spørgsmål som I hvilket omfang læses nabolandets medier I hvilket købes/abonneres medier fra nabolandet Hvad skaber interesse for at følge med i et nabolands medie Gælder der forskellige adfærdsmønstre ift. trykte og digitale medier Sekundært inddrager analysen Rejseaktivitet over Øresund Evt.: Motiver for pendling (boligpriser, job, politik eller andet) For pendlere der benytter Øresundsbron indsamles data via internettet. Øresundsbron har givet tilladelse at indsamle data via selskabets pendlerpanel, der omfatter 1400 pendlere. Øresundsbron sender selv et survey ud og foretager nødvendig rykker-procedure. For pendlere på Øresundstoget foretoges dataindsamling ved hjælp af spørgeskemaer, der deles ud og samles ind på Øresundstoget 582 personer svarede, de fleste var mænd De overordnede konklusioner var De flesta pendlare bor i Skåne. Orsaken till att man pendlar är att man antingen bor eller jobbar på andra sidan Sundet. Behovet av information och nyheter är störst på bostadsorten. Det är också därför som svenska medier är mest använda, och det gäller både TV, tidningar och internet. Mediekonsumtionen i grannlandet är inriktad på nyheter och service, och de mesta hittar man via internet. 61 procent kollar dansk internet dagligen och 58 procent svensk internet. Bland pendlarna finns det väldigt liten efterfrågan efter nya Öresundsregionala medier. Två av tre pendlare behöver inte mer Öresundsregional information. 80 procent av de utfrågade pendlarna säger att de förstår grannlandets språk, och det bekräftas av att 48 procent lyssnar på danskradio varje dag. 34 procent lyssnar på svensk radio. Då måste man ju förstå språket. Men det är ändå TV som är det dominerande mediet bland pendlarna procent ser svensk eller dansk TV dagligen. 11

12 Pendlarna är väl informerade. De är en liten målgrupp som måste lära känna villkoren och servicen på den ort där de bor. De är redan storkonsumenter av media. En femtedel av pendlarna vill ha mer information, men om de ska ha tillgång till mer information så vill de ha det via internet. De säger ochså att det är viktigare att utveckla existerande medier än att skapa nya. Förslaget från analysfirman Wilke är att vi på något sätt satsar på en Öresundsportal på internet. Och det är ju också pendlarnas önskemål. Ser man på de to analyser samlet, er konklusionen at Øresundsregionen ikke fungerer som et samlet annoncemarked for annoncørerne, som siger, at læserne/seerne har størst interesse i det lokale og at Øresundsregionen er for svagt et begreb. Store virksomheder som Mobilia, Fields, Malmöoperaen og Bakken bekræfter, at det er svært at nå ud til almenheden på den anden side med annoncer, og hvis det lykkes, så er broafgiften en barriere. Anderledes positivt viser det sig, at Øresundspendlere er meget interesserede i både danske og svenske nyheder. 70% af danskerne er meget interesserede i hvad der sker på den svenske side og 77% af svenskerne er meget interesserede i, hvad der sker på den danske side. 3.5 Synlighed i medierne Da arbejdsgruppen havde fået resultaterne af de to første undersøgelser udsendte sekretariatet en pressemeddelelse under rubrikken: Øresundsregionen fungerer ikke som et fælles arbejdsmarked. Dette resulterede i en del presseomtale. Som det fremgår af pdf sidst i dokumentet, ses det at dette er noget der har skabt opmærksomhed. 3.6 Medieundersøgelse omfattende hele Øresundsregionen Da pendlerne er en velinformeret lille målgruppe, er deres synspunkter ikke repræsentative for hele Øresundsregion. Arbejdsgruppen besluttede derfor at lave en ny, knap så omfattende med bredere rundspørge til alle Øresundsregionens medborgere. Undersøgelsen er gennemført online. Der er gennemført i alt besvarelser på Sjælland og i Skåne fordelt med 700 interview i hvert land. Det primære formål med undersøgelsen var at belyse medievaner og medieforbrug blandt borgere i hele Øresundsregionen. Sekundært har analysen belyst følgende punkter: - Holdninger og kendskab til Øresundsregionen - Rejsevaner i Øresundsregionen - Demografiske oplysninger 12

13 Hvem er Øresundsborgeren? Den mest integrerede Øresundsborger på begge sider af Sundet er Mand i alderen år med indtægt over middel De unge borgere i regionen er markant mindre orienterede mod Øresundsregionen og er derfor den mindst integrerede gruppe Stor forskel mellem integrationsniveauet i Danmark og Sverige svenskere føler sig markant mere integrerede i Øresundsregionen Der er markant flere af dansk oprindelse bosat i Skåne end svenskere i Danmark Pendlerne var i stor udstrækning motiverede som Øresundsborgere af økonomiske forhold som bopæl, job, indtægt. De økonomiske forhold for befolkningen generelt er langt mindre betydningsfulde Hovedkonklusioner: Integrationen i regionen er betinget af økonomi, geografi og sprogkundskaber. En mindre rolle spiller kulturudbuddet. Den ældre del af befolkningen er mest integreret Jo bedre uddannelse, jo større interesse for nabolandet Den yngre del af befolkningen mangler interesse Mediekonklusioner: Medierne er stort se usynlige på tværs af Øresund. Øresundsindhold er næsten ikke eksisterende og befolkningen bruger kun i ringe grad nabolandets medier. Forbrug af nabolandets medier er betinget af konkrete behov, som besøg, arrangementer, shopping, etc Medieforbruget er begrænset af sprogmæssige barrierer, samt en opfattelse af manglende aktualitet for den enkeltes hverdag Medieforbruget er primært koncentreret omkring internettet 4. Idékatalog Eksempler på initiativer der kunne fremme udbredelsen af Øresundsregionale medietiltag Oplysning om mediemulighederne i regionen Kampagneaktiviteter (traditionel markedsføring, Direct Marketing og PR), som skal drive og højne vidensniveauet om regionen og de afsætningsmuligheder, som findes. Ved at hæve 13

14 annoncørernes/reklamebureauernes interesse via faktuelle oplysninger er målet at skabe en pull-effekt, hvor der efterspørges flere mediemuligheder i nabolandet hvorved der kan skabes grobund fra investeringer fra mediesiden Etablering af medieportal med værktøjer og markedsdata, som interesserede kan anvende til at kvalificere Øresundsregionale markedsføringstiltag. Portalen kan også rumme case studies og tips. Forskning i medieadfærd Igangsættelse af forskningsprojekter, som har til formål at identificere de mest lukrative områder for samarbejde i regionen. Forskningsprojekterne kan fx iværksættes via business schools og universiteter i regionen. Et særligt forskningsprojekt er at belyse de digitale medier som brobyggere i regionen Uddannelsesinitiativer: sponsering af forløb, der fx gør det naturligt for journaliststuderende at være i praktik på begge sider af Øresund Produktion af indhold Uden at gå medievirksomhederne i bedene kan Öresundskomiteen overveje at stå som fødselshjælper for en portal med et indhold, der umiddelbart kan bruges af redaktionelt af alle medier elektroniske som trykte eller af den enkelte interesserede direkte. Indholdet skal være karakteriseret ved høj kvalitet og forbrugerrelevans. Eksempler på indhold: Guide til kulturtilbud, sport, underholdning og forlystelser i regionen Guide til turistfaciliteter (overnatning) Links til relevante offentlige myndigheder fx Skov- og naturstyrelsen Kalenderfunktion det sker i denne uge/måned Guide til indkøb i regionen Der findes en dyb informationsvoldgrav mellem Danmark og Øresund, konstaterede markedsdirektør Jacob Vestergaard, Øresundsbron, i et opråb under overskriften Advarsel til de dovne redaktører i Øresundsbrons nyhedsbrev ultimo Her gjorde Jacob Vestergaard sig til talsmand for, at medierne overser den rolle Øresundsregionen spiller for stadig flere medieforbrugere i regionen. 14

15 15

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Torben Voss. Dansk Politisk Manifest

Torben Voss. Dansk Politisk Manifest Torben Voss Dansk Politisk Manifest 2014 Transport Togrute i mellem Frederikshavn Karlskrona Kungsbacka. DSB IC-rute Frederikshavn-København udvides, så det forsætter over Øresundsbroen med endestationer

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen

Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen Ø-analysE N R 1 J U N I 2 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund Sammenfatning Beslutningstagerne og

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Agenda 1. Situationen 2. Formål 3. Partnere 4. Design 5. Analyseværktøjet Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs

Læs mere

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom WEB TV SEMINAR VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom AGENDA VELKOMMEN FREMTIDENS WEB TV PLATFORM DANSKERNES TV BRUG & WEB TV CASES

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0068 Klageren: xx SE 118 82 Stockholm Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Status på Øresundsintegrationen anno 2014

Status på Øresundsintegrationen anno 2014 Status på Øresundsintegrationen anno 2014 RESUME Det Sydsvenske Handelskammer og Dansk Erhverv har siden indvielsen af Øresundsbroen jævnligt målt og analyseret integrationsgraden imellem den danske og

Læs mere

EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009

EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009 Politik EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i 2012 I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009 Vil man se dansk TV efter 1. november 2009 skal man have en digital modtager,

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Pendling over Øresund

Pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 3. opfølgning - Juni 2005 Udarbejdet af Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, Københavns kommune,

Læs mere

Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor?

Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor? Digitalt tv-signal: hvor, hvornår og hvorfor? Det nuværende landsdækkende analoge sendenet vil i de kommende år blive erstattet af et digitalt sendenet. Udrulningen vil ske gradvist i 2010-2012. Hele landet

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere