Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009"

Transkript

1 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april

2 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag pendler mennesker over Øresund. Bolig- og arbejdsmarkedet oplever ny dynamik. Da antallet af personer i den erhvervsaktive alder i Danmark mindskes kraftigt i de kommende år, mens det modsatte gør sig gældende i i Skåne, er yderligere integration forudsigelig. Samtidig ses imidlertid en stagnation i forhold til at udvikle sprogforståelsen over grænsen når der ses bort fra pendlerne. Sproglig og kulturel forståelse, grænseregional identitet og samhørighed er vigtige elementer i forankringen og legitimiteten og dermed den folkelige opbakning i Øresundsregionens udvikling. Disse begreber får større betydning i takt med hverdagsintegrationens fremdrift, hvor stigende arbejdspendling og flytninger tværs over Sundet øger fokus på en grænseregional forståelse og identitet. Et af Öresundskomiteens strategiske indsatsområder er at binde regionen sammen ved at styrke infrastruktur og kommunikation. I den forbindelse indgår blandt andet en vurdering af muligheden for at fremme øresundsregionale medier. Derfor besluttede FU/VU i høsten 2007 at nedsætte en politisk arbejdsgruppe der skulle arbejde med dette emne. Arbejdsgruppen fik i opdrag at: Udarbejde et idéoplæg om, hvad den fremtidige mediedækning over Øresund kan indeholde og hvordan den kan se ud for at fremme integrationen over Øresund Arbejdsgruppen konstituerede sig med Leif Flemming Jensen som formand og Olle Schmidt som næstformand den 12. november Efter Flemming Jensens død, overtog Lena Næslund formandsposten. Arbejdsgruppen opsatte følgende mål: - at vurdere øresundsmediernes betydning for integrationen - at pege på nogen strategier for hvordan disse mål nås - at lobbye mod den danske og den svenske regering, med henblik på et public service krav i Øresundsregionen med den begrundelse at mediebehovet er specielt i en integreret grænseregion. 2. Tidligere Øresundsregionale medier På trods af den stigende hverdagsintegration, ses kun enkelte eksempler på tværregionalt mediesamarbejde. De fleste er dog afsluttet igen. I forbindelse med indvielsen af Øresundsbron var der stor interesse for et mediesamarbejde over Sundet. Mulighederne for at få Interreg-støtte til halvdelen af udgifterne for samarbejdsprojektet, var en ikke uvæsentlig faktor. 2

3 Det mest omfattende samarbejde var det Interreg-finansierede samarbejde mellem TV2 Lorry og Sydnytt der kørte i to omgange mellem og Det begyndte før broens indvielse og udviklede sig til et fælles program Øresundsmagasinet som blev sendt på Sveriges TV2 hver fredag kl. 16. I Danmark blev der sendt et dagligt frokostprogram under navnet TV2Øresund. Projektet stoppede da den regionale beslutningsgruppe i juni 2005 valgte at give afslag til fortsat finansiering af dette. Før indvielsen af broen begyndte Sydsvenskan og Berlingske Tidende at udgive at fælles tillæg, Øresund, som kom hver 14. dag. Avisen overlevede kun i et år og blev opgivet på grund af svigtende annonceindtægter. Politiken udgav avisen Politikens København, der handlede om kultur og forlystelser i København. Den blev uddelt gratis i Malmö en gang om måneden. Avisen begyndte da broen blev indviet og havde omkring en million i underskud, da den lukkede efter godt et år. I løbet af 2001 gjorde den danske Søndagsavisen et forsøg på at etablere sig i Skåne, men det blev kortvarigt. En af årsagerne var, at Sydsvenskan tog konkurrencen op ved at udgive Malmömagasinet, en gratis avis til alle husstande i Malmö. Fra 1998 til 2003 sendtes et ugentligt radioprogram, Øresund Direkte, der produceres i et samarbejde mellem Københavns Radio og Radio Malmøhus. Her besvarede en tosproget guide blandt andet spørgsmål om skat, kultur, meritoverførsel, politiske systemer og et væld af andre spørgsmål. Det skønnedes at programmet havde omkring lyttere, 2/3 i Danmark og 1/3 i Sverige. Programmet stoppede på grund af omstruktureringer i Sveriges Radio. Metro og MetroXpress havde et samarbejde om en øresundsavis, hver den første onsdag i måneden. Projektet var finansieret af HUR og Region Skåne. 3. Arbejdsgruppens aktiviteter Arbejdsgruppen har afholdt otte møder, en rundbordsamtale, samt en informationseftermiddag for medlemsorganisationernes informatører med en forelæsning af Jesper Falkheimer, docent og prefekt ved Institutionen för kommunikationsstudier, Campus Helsingborg. 3.1 Overgangen til digitalt TV Den teknologiske udvikling indenfor medieudviklingen, herunder digitaliseringen af tv/radio udsendelser har været diskuteret i Öresundskomiteen. Frygten for en indskrænkning af af den frie/gratis adgang til at se nabolandets public service TV når de analoge net i Øresundsregionen i november 2009 er nedlagt, har givet anledning til at Öresundskomiteen har brevvekslet med den danske og den svenske kulturminister. De respektive kulturministre svarede, at ingen behøver at gå glip af nabolandets programmer som følge af overgangen til digitalt TV, men det kræver dog visse tekniske faciliteter. 3

4 Da der, trods dette stadig hersker stor uklarhed omkring nedlæggelsen af det analoge TV, og at hverken Telia, YouSee, Comhem, Viasat.dk og Viasat.se ifølge deres hjemmesider havde danske hhv svenske public service TV-kanaler i nogen af de digitale TV-pakker, der udbydes, fremsendte Öresundskomiteen brev til TV-udbyderne hvor de opfordrede til at det sikres, at nabolandskanalerne kommer med i de TV-pakker der udbydes. Telia har svaret at nabolandskanaler vil komme med i deres grundpakke. Der hersker stadig en del forvirring omkring konsekvenserne af når det danske analoge sendenet nedlægges. Dette skyldes bl. a problematikker omkring ophav, rettigheder og kommercielle interesser. Boxer TV er valgt af den danske stat til at udbyde betalingskanaler via det digitale net. Overordnet ser det således ud på dansk side: Stue- lofts- eller tagantenne Man behøver ikke skifte TV-apparatet eller antennerne ud. Man skal købe en digital modtager-boks, som kobles til Tv-apparatet. Den danske modtagerboks har de seneste to år været en såkaldt MPEG2-standard. Den er tilstrækkelig til at modtage alle publicservice kanaler også de 8 gratis svenske kanaler. I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV2 og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske platform, der kaldes DVB-T eller DTT, som står for den primære distribution af de danske public service broadcasters tv-signaler. Specialkonsulent Carsten Corneliussen er talsmand for DIGI-TV og han har et omfattende kendskab til hele problematikken. Han kommer gerne til et komitee-møde og redegør for nabolands-tv DIGI-TV, som står for udsendelsen af de digitale signaler fra DR og TV2, har opsat en hjælpesender i Landskrona. Det betyder, at de danske seere langs Øresundskysten, som hidtil har måttet benytte to antenner en rettet mod den danske Hove sender (for at se dansk TV9 og en rettet mode den svenske Hörby sender ( for at se svensk TV), fremover kan nøjes med en antenne rettet mod Hörby senderen. Denne antenne vil så også modtage det digitale signal fra DR og TV2 fra hjælpesenderen i Landskrona. Det svenske digitale TV signal sendes med MPEG2-standard. OBS 2012 overgår de danske digitale signaler til MPEG4- standard og så skal man have en ny boks. Kabel, Parabol, Bredbånd Disse TV-løsninger koster penge og her skal man købe de pakker som de forskellige operatører udbyder. Her handler det kun om at tjene penge og derfor udbyder man de kanaler, man tror man kan tjene flest penge på. YouSee har SVT1, SVT2 og TV4 i sin grundpakke i Hovedstadsområdet. Der er tilsyneladende nationalpolitisk opmærksomhed på nabolandstv, og det er 4

5 en tradition, at man i Østdanmark kan se svensk TV. Viasat har ikke svenske kanaler i sit udbud. Venter på forklaring om hvorfor af informationschefen (kommer mandag) Canaldigital har bevidst fravalgt svenske kanaler. Det handler meget om ophavsret og hvad de kommercielle kanaler skal betale for at tilbyde kanalerne. På svensk side ser det således ud: Fastighetsägarna tecknar avtal med leverantören om vilka kanaler de vill ha, så det skiljer från hus till hus. I Malmö är det därför hyfsat vanligt att DR1 finns i grundutbudet, men det är nog ytterst ovanligt i tex Stockholm. De olika TV-leverantörerna: Telia: Har ej danska kanaler i grundutbudet (vissa hus är s.k. Telia-hus med fiberoptik, och de (t.ex. bostadsföreningen) kan om de vill förhandla sig till att ha danska kanaler i sitt grundutbud). Tele2: Har ej Danska kanaler i sitt grundutbud. DR1 och TV 2 Danmark finns som A la carte-kanaler som man kan köpa till styckvis (19 sek st/månad). Comhem: Comhem har både analogt och digitalt nät. I det analoga grundutbudet finns: dr1 tv2, men det kan variera lite mellan olika städer tex Helsingborg och Malmö. I det digitala nätet finns endast DR1, men man måste välja till det (Medium 8 favoriter). Man kan även köpa det ala carte: 30 kr/månad. Grundabonnemang: Small, Medium, Medium 8 Favoriter och Large. ViaSat: Har ej danska kanaler automatiskt i sitt grundutbud, men hos ViaSat finns det tre olika grundpaket att välja mellan. Väljer man Underhållningspaketet ingår TV 3+. Boxer: Boxer har ej danska kanaler i sitt grundutbud. När jag pratade med Boxer sade de att de inte har det för att de danska kanalerna aldrig hade ansökt om ett tillstånd för TV-sändningar hos Radio- och TV-verket i Sverige. Boxer har Marksänd TV (till skillnad från de andra som har t.ex. satellit eller kabel) och då måste kanalerna ansöka om tillstånd hos RTVV, vilket de danska kanalerna i dagsläget ej har gjort. Det är alltså inte upp till Boxer själva vilka kanaler de kan välja mellan (se nedan). Radio- och TV-verket (RTVV) är en myndighet inom medieområdet som arbetar under Kulturdepartementet. Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. 5

6 RTVV ska följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet. Hemsida: 3.2 Rundbordssamtale den 25. januar 2008 Mediernes dækning af begivenheder på den anden side af Øresund afspejler i høj grad, at Øresundsregionen består af to dele der, tilhører hver deres nation. Med et stigende antal pendlere på tværs af Øresund og et stigende antal personer der bosætter sig på den anden side, er der måske ved at vokse en ny type medieforbrugere frem. En kundegruppe, der interesserer sig for såvel svenske som danske forhold og svensk og dansk politik. Måske tegner øresundspendlerne billedet af fremtidens medieforbruger i Øresundsregionen. Stadig flere får en hverdag på tværs af sundet i kraft af at man får arbejde eller bosætter sig på den anden side. Derfor bliver det en del af hverdagen for svenskere, at der bor danskere i samme kvarter, og for danskere at have svenske kollegaer. Det vil blive mere og mere naturligt at betragte hele Øresundsregionen som et fælles boligog arbejdsmarked og dermed vokser behovet for at holde sig orienteret om hvad der sker på begge sider af sundet. Derfor inviterede arbejdsgruppen journalister og medieredaktører til en rundsbordsamtale for at diskutere det øresundsregionale mediebillede, hvordan medierne ser på sin rolle i Øresundsregionen samt om der er et behov for et evt øresundsregionalt medie, og i givet fald, hvordan kan det behov dækkes. På mødet blev det konstateret at: Kendskabet på redaktionerne om den anden side er alt for overfladisk. Samtidig noteredes det at danske aviser nu skriver mere om Malmö end om Hillerød Der er ikke økonomisk bærekraft for en fælles øresundsregional papiravis. De bedste og mest sælgende nyheder er de lokale, derefter kommer de landsdækkende. For bladhusene er det økonomisk usikkert at satse mere på print. Men man kan evt. forestille sig et digitalt medie. Chefredaktør Peter Melin, Sydsvenskan, udtaler i nyhedsbrev af Øresundsbron ultumo 2006 at: Vi skal både være en lokal-, regional-, og landsavis. Desuden skal vi dække Danmark. Og avisen er allerede for tyk. Skal vi lægge noget til, skal vi også tage noget væk. En udvikling af netavisen kan være en mulighed. Hvilket Sydsvenskan også har gjort siden begyndelsen af Der er mangel på regional information, men at det samtidig er vigtigt at finde ud af hvem der er der efterspørger information og hvilken slags information man vil have. 6

7 Her blev det diskuteret om journalisterne er gode nok og at det måske var nødvendigt med en selvrasagelse her. Er journalisterne visionære nok? 3.3 Medieundersøgelse Der er ingen tradition for at tænke over Sundet når det drejer sig om medier. Men det som er relevant og interessant for læserne og som er vigtigt for opinionsdannelsen i Øresundsregionen begynder at betyde mere og mere for flere og flere af mediekonsumenterne i regionen. De bliver konsumenter og samfundsborgere i to lande og som privatpersoner, arbejdstagere, arbejdsgivere eller konsumenter, er det vigtigt at vide hvilke mediebehov de har. Hidtidige analyser af danske og svenske borgeres medievaner omfatter alene medier i deres respektive hjemlande. Der findes ikke analyser af borgenes medievaner over grænserne. Det betyder, at såvel medievirksomheder som annoncører/medierådgivere i nogen grad famler i blinde, når det gælder anvendelse af medier i nabolandet. Der foreligger heller ikke aktuel information om de øresundsregionale medievaner herunder hvordan pendlerne orienterer sig i hhv. danske og svenske medier, og hvad der fx betinger tilflytteres tilvalg af medier. Forudsætningen for at skabe nye mediesamarbejder er, at de tager udgangspunkt i indhold, som reelt efterspørges. Indholdet skal opleves som relevant for brugerne, og helst fremtræde så unikt som muligt. Der er derfor behov for at tilvejebringe ny viden om pendlernes og forbrugernes medievaner. Hvilke medier læser de, hvad savner de, hvad lægger de vægt på. Derfor, og på baggrund af rundbordssamtalen besluttede arbejdsgruppen at igangsætte dels en undersøgelse af medievirksomheder og reklamekøbere/rådgiveres syn på mediebilledet i regionen dels en undersøgelse af medievanerne/behovet bland pendlerne i regionen. Cohn & Wolfe har i marts-april 2008 interviewet en række medievirksomheder og reklamekøbere/rådgivere i Øresundsregionen for at kortlægge synspunkter på mediebilledet i regionen i dag og i fremtiden ud fra følgende grundspørgsmål: Er der i dag tegn på et Øresundsregionalt mediemarked? Hvis ikke, er det da tænkeligt inden for en tre-fem årig horisont? Og hvad er i så fald forudsætningerne for en øget integration af medierne på tværs af Øresund? Hvordan oplever din virksomhed, at regionen gror sammen. Hvordan påvirker det din virksomhed fx i forhold til kundegrundlag og medarbejderrekruttering? Hvad ser du som muligheder og barrierer for udvikling af Øresundsregionale medier og kommunikationsformer Hvilke muligheder giver de nærmeste års teknologiske udvikling fx i henseende til segmentering 7

8 De overordnede konklusioner fra interview s var: Medievirksomhederne: Sydsvenska Dagbladet Danmark är redan nu en egen rubrik på sydsvenskan digitala version med ett stort utbud av nyhetsbevakning, krönikor, info om danska helgdagar, affärers öppettider, artiklar om språket och annat mer eller mindre fast material. Begreppet Öresund har man valt bort efter att ha använt det en tid men upptäckt att det inte fungerar varken för användare eller annonsörer vid sökning. Tänker man Danmark tänker man Danmark, inte Öresund. I papperstidnignen blandas det redationella materialet från Danmark på såväl inrikessidor som under Världen och en stor del under rubriken Ekonomi. Nyhetsflödet sköts i stort sett av en Köpenhamns-stationerad korrespondent som rapporterar från hela Danmark men med fokus på Köpenhamn. Man tror inte på idén med ett Öresundsgemensamt media, för att läsarna helt enkelt inte vill ha en gemensam produkt. Där hänvisas till olikheterna i språk och det faktum att regionen har två regeringar som stora barriärer! På en 3-5-årig sikt ser man ingen större förändring. Därmemot tror man på ett gemensamt media för gränsgångarna redan nu då de har många och viktiga gemensamma frågor. TV4 Öresund TV4 har löpande bevakning av andra sidan sundet dock ingen aktiv bevakning genom stationerad eller dedikerad personal. Utgångspunkten är att spegla vad som anses intressant ur ett svenskt perspektiv just nu och syftet är att ge en uppdatering av vad som händer i stora drag på den danska sidan. Ett gemensamt Öresundsmedia ställer man sig tveksam till, både vad gäller TV4 Öresund och att utveckla ett annat media. TV4 Öresund menar att det lokala perspektiv som kanalen har som uppdrag att leva upp till inte kan omfatta även Köpenhamn och den danska delen av Öresund. Öresund är en för stor region för att kunna bevara ett lokalfokus, dessutom menar man att barriärerna kulturellt och spåkligt är allt för stora än så länge. Men med ett perspektiv på 10 år kan utvecklingen möjligen ha kommit så långt att andra behov finns. Här nämnas ännu en broförbindelse, Helsingör-Helsingborg, som ett steg mot större integration och som kan skynda på utvecklingen genom ökat flöde mellan länderna. TV2 Lorry Hos TV2 Lorry finder man det naturligt og værdsætter at påtage sig en rolle i forhold til at orientere og oplyse på tværs af regionen. I dag er der især i middagsudsendelser (med omkring seere) fokus på Sydsvenske forhold og nyheder, men Øresundsregional tankegang og formidling kommer også tydeligt til udtryk i aftenudsendelserne. 8

9 Lorry og Sydnytt har en lang tradition for samarbejde og har anseelig og fri udveksling af stof. Før åbningen af Øresundsbroen havde man i 3 år gensidigt en redaktionel medarbejder udstationeret. Man ser Lorrys samarbejde med Sveriges Television som det eneste tegn på et Øresundsregionalt mediemarked. Samtidig også som en enestående chance. Økonomien betragtes som største barriere. Mediebureauer: MediaCom Mediabyrå med ansvar för den riksomfattande verksamheten med placering i Stockholm Man menar att många av deras kunder har behov av att köpa tjänster i flera länder, ingen skillnad nu jämfört med innan bron. Någon specifik Öresundsmarknad ser man inte behov av och menar att kunderna får tillgång till den annonsering man önskar i Sverige och Danmark eller Öresundsregionen redan som det är idag. Man kan inte se något behov av ett gemensamt media. Specifikt i Öresundsregionen ser man en något ökad förfrågan om annonsexponering på den danska sidan när svenska företag etablerar sig i södra Sverige. Även kunderna i Göteborg söker i större utsträckning exponering i Danmark än kunderna i Stockholm. Afa JC Decaux Eksempler på noget som det nytter at promovere på tværs er: Billige tandlæger, autoreparation, biler og boliger i Sverige og jobs og lidt mere metropolstemning i Danmark. Kim Axelsen er direktør for både Danmark og Skåne-området og kunne berette at de bortset fra særdeles få undtagelser (bl.a. en kampagne for Malmø Lehn for at tiltrække danske bosættere) overhovedet ikke havde salg på tværs af sundet. Hindringen for øget medieintegration ligger i konservatisme og nationalisme. Mediebureauerne køber simpelthen ikke på tværs og de foreslår det ikke til deres kunder. Reklamekøberne Mobilia, Shoppingcenter Som det är nu har Mobilia beslutat att endast marknadföra sig på den svenska sidan av strikt ekonomiska skäl. Tidigare har man annonserat sporadiskt i Danmark men eftersom annonskostnaden är avsevärt högre och effekten av sporadiska insatser är låg har man valt att helt fokusera på den svenska sidan, trots den enorma potentialen på den danska sidan. 9

10 Bakken Som besøgsradius for Bakken betragter man en afstand på km som grænse. Bakken har valgt at satse særlig på Sverige i deres kommunikation. Det skyldes et ønske om vækst, som man ikke finder det realistisk at opnå gennem yderligere besøg af borgere fra det danske opland (Storkøbenhavn). Her ligger besøgsfrekvensen allerede på 2,7 besøg pr. borger og med en kendskabsgrad usædvanlig tæt på 100 % Bakken har savnet konkret viden fra traditionelle mediebureauer og har i stedet især haft stor glæde af at trække på statistik og analyse fra Øresundsbron. En del strukturelle udfordringer i forhold til markedsføringsrelateret integration i regionen. Hos Clearchannel i Danmark er det f.eks. ikke muligt at drøfte dækning i Malmø en sådan kommunikation skal finde sted direkte med Clearchannel i Sverige. Mediebureauerne er således nødt til at inddrage flere aktører, hvis de vil opnå synlighed på svensk jord. I forhold til de svenske dagblade kører det smidigt gennem SMI På Bakken har man gode erfaringer med at kommunikere på dansk til svenskerne, hvilket bl.a. illustreres ved, at Bakkemagasinet (Firmafestbrochure) årligt sendes til svenske virksomheder på dansk. Omvendt arbejder man dog på en svensk version af sin hjemmeside ud fra en idé om, at man ikke skal så langt ind i Sverige, før dansk ikke længere falder naturligt På pressefronten har man tidligere haft en delt stilling som henholdsvis presse og underholdningsansvarlig den er nu delt op, så pressekontakt varetages af et eksternt bureau. Det har medført en afgørende bedre pressedækning i hvert fald i Danmark. Samarbejdet er dog nyt for denne sæson, og succesgrader på den svenske side er det således fortsat for tidligt at udtale sig om. Malmö Opera Här ser man ingen gemensam mediemarknad för Öresund i dagsläget. Danska medier recenserar dock i stort sett alltid Malmö Operans premiärer (och ger generellt mer positiva recensioner än hemmamedier!) 20% av besökarna i salongen är danskar idag, dessa kommer oftast via busspaket, endast ett fåtal kommer på eget initiativ. Det krävs också en samordning av annonspriserna. För svenska verksamheter är annonspriserna ofta allt för höga i Danmark och är inte heller förhandlingsbara på samma vis som i Sverige, enligt Thomas. Kombinationspriser SE/DK svåra att få/finns inte i prislista. Offentlig virksomhed Ystad Kommun Ett Öresundsregionalt media är av största intresse för näringslivschefen. En webbaserad portal säger han sig ha nytta av och en tidning, gärna en Metro Öresund. Kommunen har inte 10

11 särskilt mycket annonsering men ett intresse av att få ett medium som känns som deras, där de kan hämta information och inspiration samt bidra till redaktionellt innehåll samt annonsera vid rekrytering och information. 3.4 Pendlerundersøgelse Det primære formål med analysen var at kortlægge medievaner og medieforbrug blandt pendlerne ud fra spørgsmål som I hvilket omfang læses nabolandets medier I hvilket købes/abonneres medier fra nabolandet Hvad skaber interesse for at følge med i et nabolands medie Gælder der forskellige adfærdsmønstre ift. trykte og digitale medier Sekundært inddrager analysen Rejseaktivitet over Øresund Evt.: Motiver for pendling (boligpriser, job, politik eller andet) For pendlere der benytter Øresundsbron indsamles data via internettet. Øresundsbron har givet tilladelse at indsamle data via selskabets pendlerpanel, der omfatter 1400 pendlere. Øresundsbron sender selv et survey ud og foretager nødvendig rykker-procedure. For pendlere på Øresundstoget foretoges dataindsamling ved hjælp af spørgeskemaer, der deles ud og samles ind på Øresundstoget 582 personer svarede, de fleste var mænd De overordnede konklusioner var De flesta pendlare bor i Skåne. Orsaken till att man pendlar är att man antingen bor eller jobbar på andra sidan Sundet. Behovet av information och nyheter är störst på bostadsorten. Det är också därför som svenska medier är mest använda, och det gäller både TV, tidningar och internet. Mediekonsumtionen i grannlandet är inriktad på nyheter och service, och de mesta hittar man via internet. 61 procent kollar dansk internet dagligen och 58 procent svensk internet. Bland pendlarna finns det väldigt liten efterfrågan efter nya Öresundsregionala medier. Två av tre pendlare behöver inte mer Öresundsregional information. 80 procent av de utfrågade pendlarna säger att de förstår grannlandets språk, och det bekräftas av att 48 procent lyssnar på danskradio varje dag. 34 procent lyssnar på svensk radio. Då måste man ju förstå språket. Men det är ändå TV som är det dominerande mediet bland pendlarna procent ser svensk eller dansk TV dagligen. 11

12 Pendlarna är väl informerade. De är en liten målgrupp som måste lära känna villkoren och servicen på den ort där de bor. De är redan storkonsumenter av media. En femtedel av pendlarna vill ha mer information, men om de ska ha tillgång till mer information så vill de ha det via internet. De säger ochså att det är viktigare att utveckla existerande medier än att skapa nya. Förslaget från analysfirman Wilke är att vi på något sätt satsar på en Öresundsportal på internet. Och det är ju också pendlarnas önskemål. Ser man på de to analyser samlet, er konklusionen at Øresundsregionen ikke fungerer som et samlet annoncemarked for annoncørerne, som siger, at læserne/seerne har størst interesse i det lokale og at Øresundsregionen er for svagt et begreb. Store virksomheder som Mobilia, Fields, Malmöoperaen og Bakken bekræfter, at det er svært at nå ud til almenheden på den anden side med annoncer, og hvis det lykkes, så er broafgiften en barriere. Anderledes positivt viser det sig, at Øresundspendlere er meget interesserede i både danske og svenske nyheder. 70% af danskerne er meget interesserede i hvad der sker på den svenske side og 77% af svenskerne er meget interesserede i, hvad der sker på den danske side. 3.5 Synlighed i medierne Da arbejdsgruppen havde fået resultaterne af de to første undersøgelser udsendte sekretariatet en pressemeddelelse under rubrikken: Øresundsregionen fungerer ikke som et fælles arbejdsmarked. Dette resulterede i en del presseomtale. Som det fremgår af pdf sidst i dokumentet, ses det at dette er noget der har skabt opmærksomhed. 3.6 Medieundersøgelse omfattende hele Øresundsregionen Da pendlerne er en velinformeret lille målgruppe, er deres synspunkter ikke repræsentative for hele Øresundsregion. Arbejdsgruppen besluttede derfor at lave en ny, knap så omfattende med bredere rundspørge til alle Øresundsregionens medborgere. Undersøgelsen er gennemført online. Der er gennemført i alt besvarelser på Sjælland og i Skåne fordelt med 700 interview i hvert land. Det primære formål med undersøgelsen var at belyse medievaner og medieforbrug blandt borgere i hele Øresundsregionen. Sekundært har analysen belyst følgende punkter: - Holdninger og kendskab til Øresundsregionen - Rejsevaner i Øresundsregionen - Demografiske oplysninger 12

13 Hvem er Øresundsborgeren? Den mest integrerede Øresundsborger på begge sider af Sundet er Mand i alderen år med indtægt over middel De unge borgere i regionen er markant mindre orienterede mod Øresundsregionen og er derfor den mindst integrerede gruppe Stor forskel mellem integrationsniveauet i Danmark og Sverige svenskere føler sig markant mere integrerede i Øresundsregionen Der er markant flere af dansk oprindelse bosat i Skåne end svenskere i Danmark Pendlerne var i stor udstrækning motiverede som Øresundsborgere af økonomiske forhold som bopæl, job, indtægt. De økonomiske forhold for befolkningen generelt er langt mindre betydningsfulde Hovedkonklusioner: Integrationen i regionen er betinget af økonomi, geografi og sprogkundskaber. En mindre rolle spiller kulturudbuddet. Den ældre del af befolkningen er mest integreret Jo bedre uddannelse, jo større interesse for nabolandet Den yngre del af befolkningen mangler interesse Mediekonklusioner: Medierne er stort se usynlige på tværs af Øresund. Øresundsindhold er næsten ikke eksisterende og befolkningen bruger kun i ringe grad nabolandets medier. Forbrug af nabolandets medier er betinget af konkrete behov, som besøg, arrangementer, shopping, etc Medieforbruget er begrænset af sprogmæssige barrierer, samt en opfattelse af manglende aktualitet for den enkeltes hverdag Medieforbruget er primært koncentreret omkring internettet 4. Idékatalog Eksempler på initiativer der kunne fremme udbredelsen af Øresundsregionale medietiltag Oplysning om mediemulighederne i regionen Kampagneaktiviteter (traditionel markedsføring, Direct Marketing og PR), som skal drive og højne vidensniveauet om regionen og de afsætningsmuligheder, som findes. Ved at hæve 13

14 annoncørernes/reklamebureauernes interesse via faktuelle oplysninger er målet at skabe en pull-effekt, hvor der efterspørges flere mediemuligheder i nabolandet hvorved der kan skabes grobund fra investeringer fra mediesiden Etablering af medieportal med værktøjer og markedsdata, som interesserede kan anvende til at kvalificere Øresundsregionale markedsføringstiltag. Portalen kan også rumme case studies og tips. Forskning i medieadfærd Igangsættelse af forskningsprojekter, som har til formål at identificere de mest lukrative områder for samarbejde i regionen. Forskningsprojekterne kan fx iværksættes via business schools og universiteter i regionen. Et særligt forskningsprojekt er at belyse de digitale medier som brobyggere i regionen Uddannelsesinitiativer: sponsering af forløb, der fx gør det naturligt for journaliststuderende at være i praktik på begge sider af Øresund Produktion af indhold Uden at gå medievirksomhederne i bedene kan Öresundskomiteen overveje at stå som fødselshjælper for en portal med et indhold, der umiddelbart kan bruges af redaktionelt af alle medier elektroniske som trykte eller af den enkelte interesserede direkte. Indholdet skal være karakteriseret ved høj kvalitet og forbrugerrelevans. Eksempler på indhold: Guide til kulturtilbud, sport, underholdning og forlystelser i regionen Guide til turistfaciliteter (overnatning) Links til relevante offentlige myndigheder fx Skov- og naturstyrelsen Kalenderfunktion det sker i denne uge/måned Guide til indkøb i regionen Der findes en dyb informationsvoldgrav mellem Danmark og Øresund, konstaterede markedsdirektør Jacob Vestergaard, Øresundsbron, i et opråb under overskriften Advarsel til de dovne redaktører i Øresundsbrons nyhedsbrev ultimo Her gjorde Jacob Vestergaard sig til talsmand for, at medierne overser den rolle Øresundsregionen spiller for stadig flere medieforbrugere i regionen. 14

15 15

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne.

Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Det gamle tv-signal til antenner slukkes! Vigtig viden fra det offentlige til dig med egen tv-antenne. Er du klar til at modtage det nye? 1-2-3: Sådan bliver du klar 1: Find ud af, om du skal gøre noget

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Per Eksten YouSee kabel-tv - en komplet løsning Per Eksten Det vil jeg fortælle om En digital og analog kabel-tv-løsning On Demand tv og film, når du vil Velkommen YouSee Clear - den ultimative tv-oplevelse Digitalt

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013

MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresunds regionen 2002 2012 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.

KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv. Sådan kommer du i gang helt enkelt KONTAKT OS: Kundeservice: 7033 2033 Åbningstider: Hverdage: kl. 8.00-22.00 Weekender/helligdage: kl. 10.00-22.00 E-mail: kundeservice@boxertv.dk www: boxertv.dk BOXER

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics.

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics. Erhvervslivets Øresundsindeks Näringslivets Öresundsindex 2003 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics Maj 2003 Side 1 Erhvervslivets Øresundsindeks - Maj 2003

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Det Nye Tv-signal. IAA Prisen 2010

Det Nye Tv-signal. IAA Prisen 2010 Det Nye Tv-signal IAA Prisen 2010 Baggrund Opgaven Kampagnen skulle gennemføres i forbindelse med, at det analoge tv-signal til antenner ville blive slukket ved midnat den 31. oktober 2009. Fra den 1.

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Kampagnestyring & kundekommunikation. Maj 2011 Mette Heering Pontoppidan CRM Chef

Kampagnestyring & kundekommunikation. Maj 2011 Mette Heering Pontoppidan CRM Chef Kampagnestyring & kundekommunikation Maj 2011 Mette Heering Pontoppidan CRM Chef Nøgleinformation Leverer kabel-tv til over 1,2 mio. kunder og bredbånd til 400.000 kunder Leverer Danmarks bredeste tv-udbud

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Din antenneforening har valgt Canal Digital

Din antenneforening har valgt Canal Digital Din antenneforening har valgt Canal Digital Nu er det din tur til at vælge tv, internet og telefoni 10464_Brochure_Olstykke.indd 1 23/07/09 8:46:33 Digitalt kabel-tv fra 15. september 2009 Digitalt tv

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere