Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009"

Transkript

1 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april

2 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag pendler mennesker over Øresund. Bolig- og arbejdsmarkedet oplever ny dynamik. Da antallet af personer i den erhvervsaktive alder i Danmark mindskes kraftigt i de kommende år, mens det modsatte gør sig gældende i i Skåne, er yderligere integration forudsigelig. Samtidig ses imidlertid en stagnation i forhold til at udvikle sprogforståelsen over grænsen når der ses bort fra pendlerne. Sproglig og kulturel forståelse, grænseregional identitet og samhørighed er vigtige elementer i forankringen og legitimiteten og dermed den folkelige opbakning i Øresundsregionens udvikling. Disse begreber får større betydning i takt med hverdagsintegrationens fremdrift, hvor stigende arbejdspendling og flytninger tværs over Sundet øger fokus på en grænseregional forståelse og identitet. Et af Öresundskomiteens strategiske indsatsområder er at binde regionen sammen ved at styrke infrastruktur og kommunikation. I den forbindelse indgår blandt andet en vurdering af muligheden for at fremme øresundsregionale medier. Derfor besluttede FU/VU i høsten 2007 at nedsætte en politisk arbejdsgruppe der skulle arbejde med dette emne. Arbejdsgruppen fik i opdrag at: Udarbejde et idéoplæg om, hvad den fremtidige mediedækning over Øresund kan indeholde og hvordan den kan se ud for at fremme integrationen over Øresund Arbejdsgruppen konstituerede sig med Leif Flemming Jensen som formand og Olle Schmidt som næstformand den 12. november Efter Flemming Jensens død, overtog Lena Næslund formandsposten. Arbejdsgruppen opsatte følgende mål: - at vurdere øresundsmediernes betydning for integrationen - at pege på nogen strategier for hvordan disse mål nås - at lobbye mod den danske og den svenske regering, med henblik på et public service krav i Øresundsregionen med den begrundelse at mediebehovet er specielt i en integreret grænseregion. 2. Tidligere Øresundsregionale medier På trods af den stigende hverdagsintegration, ses kun enkelte eksempler på tværregionalt mediesamarbejde. De fleste er dog afsluttet igen. I forbindelse med indvielsen af Øresundsbron var der stor interesse for et mediesamarbejde over Sundet. Mulighederne for at få Interreg-støtte til halvdelen af udgifterne for samarbejdsprojektet, var en ikke uvæsentlig faktor. 2

3 Det mest omfattende samarbejde var det Interreg-finansierede samarbejde mellem TV2 Lorry og Sydnytt der kørte i to omgange mellem og Det begyndte før broens indvielse og udviklede sig til et fælles program Øresundsmagasinet som blev sendt på Sveriges TV2 hver fredag kl. 16. I Danmark blev der sendt et dagligt frokostprogram under navnet TV2Øresund. Projektet stoppede da den regionale beslutningsgruppe i juni 2005 valgte at give afslag til fortsat finansiering af dette. Før indvielsen af broen begyndte Sydsvenskan og Berlingske Tidende at udgive at fælles tillæg, Øresund, som kom hver 14. dag. Avisen overlevede kun i et år og blev opgivet på grund af svigtende annonceindtægter. Politiken udgav avisen Politikens København, der handlede om kultur og forlystelser i København. Den blev uddelt gratis i Malmö en gang om måneden. Avisen begyndte da broen blev indviet og havde omkring en million i underskud, da den lukkede efter godt et år. I løbet af 2001 gjorde den danske Søndagsavisen et forsøg på at etablere sig i Skåne, men det blev kortvarigt. En af årsagerne var, at Sydsvenskan tog konkurrencen op ved at udgive Malmömagasinet, en gratis avis til alle husstande i Malmö. Fra 1998 til 2003 sendtes et ugentligt radioprogram, Øresund Direkte, der produceres i et samarbejde mellem Københavns Radio og Radio Malmøhus. Her besvarede en tosproget guide blandt andet spørgsmål om skat, kultur, meritoverførsel, politiske systemer og et væld af andre spørgsmål. Det skønnedes at programmet havde omkring lyttere, 2/3 i Danmark og 1/3 i Sverige. Programmet stoppede på grund af omstruktureringer i Sveriges Radio. Metro og MetroXpress havde et samarbejde om en øresundsavis, hver den første onsdag i måneden. Projektet var finansieret af HUR og Region Skåne. 3. Arbejdsgruppens aktiviteter Arbejdsgruppen har afholdt otte møder, en rundbordsamtale, samt en informationseftermiddag for medlemsorganisationernes informatører med en forelæsning af Jesper Falkheimer, docent og prefekt ved Institutionen för kommunikationsstudier, Campus Helsingborg. 3.1 Overgangen til digitalt TV Den teknologiske udvikling indenfor medieudviklingen, herunder digitaliseringen af tv/radio udsendelser har været diskuteret i Öresundskomiteen. Frygten for en indskrænkning af af den frie/gratis adgang til at se nabolandets public service TV når de analoge net i Øresundsregionen i november 2009 er nedlagt, har givet anledning til at Öresundskomiteen har brevvekslet med den danske og den svenske kulturminister. De respektive kulturministre svarede, at ingen behøver at gå glip af nabolandets programmer som følge af overgangen til digitalt TV, men det kræver dog visse tekniske faciliteter. 3

4 Da der, trods dette stadig hersker stor uklarhed omkring nedlæggelsen af det analoge TV, og at hverken Telia, YouSee, Comhem, Viasat.dk og Viasat.se ifølge deres hjemmesider havde danske hhv svenske public service TV-kanaler i nogen af de digitale TV-pakker, der udbydes, fremsendte Öresundskomiteen brev til TV-udbyderne hvor de opfordrede til at det sikres, at nabolandskanalerne kommer med i de TV-pakker der udbydes. Telia har svaret at nabolandskanaler vil komme med i deres grundpakke. Der hersker stadig en del forvirring omkring konsekvenserne af når det danske analoge sendenet nedlægges. Dette skyldes bl. a problematikker omkring ophav, rettigheder og kommercielle interesser. Boxer TV er valgt af den danske stat til at udbyde betalingskanaler via det digitale net. Overordnet ser det således ud på dansk side: Stue- lofts- eller tagantenne Man behøver ikke skifte TV-apparatet eller antennerne ud. Man skal købe en digital modtager-boks, som kobles til Tv-apparatet. Den danske modtagerboks har de seneste to år været en såkaldt MPEG2-standard. Den er tilstrækkelig til at modtage alle publicservice kanaler også de 8 gratis svenske kanaler. I/S DIGI-TV er et interessentselskab, som TV2 og DR ejer i fællesskab. DIGI-TV er også navnet på den teknologiske platform, der kaldes DVB-T eller DTT, som står for den primære distribution af de danske public service broadcasters tv-signaler. Specialkonsulent Carsten Corneliussen er talsmand for DIGI-TV og han har et omfattende kendskab til hele problematikken. Han kommer gerne til et komitee-møde og redegør for nabolands-tv DIGI-TV, som står for udsendelsen af de digitale signaler fra DR og TV2, har opsat en hjælpesender i Landskrona. Det betyder, at de danske seere langs Øresundskysten, som hidtil har måttet benytte to antenner en rettet mod den danske Hove sender (for at se dansk TV9 og en rettet mode den svenske Hörby sender ( for at se svensk TV), fremover kan nøjes med en antenne rettet mod Hörby senderen. Denne antenne vil så også modtage det digitale signal fra DR og TV2 fra hjælpesenderen i Landskrona. Det svenske digitale TV signal sendes med MPEG2-standard. OBS 2012 overgår de danske digitale signaler til MPEG4- standard og så skal man have en ny boks. Kabel, Parabol, Bredbånd Disse TV-løsninger koster penge og her skal man købe de pakker som de forskellige operatører udbyder. Her handler det kun om at tjene penge og derfor udbyder man de kanaler, man tror man kan tjene flest penge på. YouSee har SVT1, SVT2 og TV4 i sin grundpakke i Hovedstadsområdet. Der er tilsyneladende nationalpolitisk opmærksomhed på nabolandstv, og det er 4

5 en tradition, at man i Østdanmark kan se svensk TV. Viasat har ikke svenske kanaler i sit udbud. Venter på forklaring om hvorfor af informationschefen (kommer mandag) Canaldigital har bevidst fravalgt svenske kanaler. Det handler meget om ophavsret og hvad de kommercielle kanaler skal betale for at tilbyde kanalerne. På svensk side ser det således ud: Fastighetsägarna tecknar avtal med leverantören om vilka kanaler de vill ha, så det skiljer från hus till hus. I Malmö är det därför hyfsat vanligt att DR1 finns i grundutbudet, men det är nog ytterst ovanligt i tex Stockholm. De olika TV-leverantörerna: Telia: Har ej danska kanaler i grundutbudet (vissa hus är s.k. Telia-hus med fiberoptik, och de (t.ex. bostadsföreningen) kan om de vill förhandla sig till att ha danska kanaler i sitt grundutbud). Tele2: Har ej Danska kanaler i sitt grundutbud. DR1 och TV 2 Danmark finns som A la carte-kanaler som man kan köpa till styckvis (19 sek st/månad). Comhem: Comhem har både analogt och digitalt nät. I det analoga grundutbudet finns: dr1 tv2, men det kan variera lite mellan olika städer tex Helsingborg och Malmö. I det digitala nätet finns endast DR1, men man måste välja till det (Medium 8 favoriter). Man kan även köpa det ala carte: 30 kr/månad. Grundabonnemang: Small, Medium, Medium 8 Favoriter och Large. ViaSat: Har ej danska kanaler automatiskt i sitt grundutbud, men hos ViaSat finns det tre olika grundpaket att välja mellan. Väljer man Underhållningspaketet ingår TV 3+. Boxer: Boxer har ej danska kanaler i sitt grundutbud. När jag pratade med Boxer sade de att de inte har det för att de danska kanalerna aldrig hade ansökt om ett tillstånd för TV-sändningar hos Radio- och TV-verket i Sverige. Boxer har Marksänd TV (till skillnad från de andra som har t.ex. satellit eller kabel) och då måste kanalerna ansöka om tillstånd hos RTVV, vilket de danska kanalerna i dagsläget ej har gjort. Det är alltså inte upp till Boxer själva vilka kanaler de kan välja mellan (se nedan). Radio- och TV-verket (RTVV) är en myndighet inom medieområdet som arbetar under Kulturdepartementet. Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. 5

6 RTVV ska följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet. Hemsida: 3.2 Rundbordssamtale den 25. januar 2008 Mediernes dækning af begivenheder på den anden side af Øresund afspejler i høj grad, at Øresundsregionen består af to dele der, tilhører hver deres nation. Med et stigende antal pendlere på tværs af Øresund og et stigende antal personer der bosætter sig på den anden side, er der måske ved at vokse en ny type medieforbrugere frem. En kundegruppe, der interesserer sig for såvel svenske som danske forhold og svensk og dansk politik. Måske tegner øresundspendlerne billedet af fremtidens medieforbruger i Øresundsregionen. Stadig flere får en hverdag på tværs af sundet i kraft af at man får arbejde eller bosætter sig på den anden side. Derfor bliver det en del af hverdagen for svenskere, at der bor danskere i samme kvarter, og for danskere at have svenske kollegaer. Det vil blive mere og mere naturligt at betragte hele Øresundsregionen som et fælles boligog arbejdsmarked og dermed vokser behovet for at holde sig orienteret om hvad der sker på begge sider af sundet. Derfor inviterede arbejdsgruppen journalister og medieredaktører til en rundsbordsamtale for at diskutere det øresundsregionale mediebillede, hvordan medierne ser på sin rolle i Øresundsregionen samt om der er et behov for et evt øresundsregionalt medie, og i givet fald, hvordan kan det behov dækkes. På mødet blev det konstateret at: Kendskabet på redaktionerne om den anden side er alt for overfladisk. Samtidig noteredes det at danske aviser nu skriver mere om Malmö end om Hillerød Der er ikke økonomisk bærekraft for en fælles øresundsregional papiravis. De bedste og mest sælgende nyheder er de lokale, derefter kommer de landsdækkende. For bladhusene er det økonomisk usikkert at satse mere på print. Men man kan evt. forestille sig et digitalt medie. Chefredaktør Peter Melin, Sydsvenskan, udtaler i nyhedsbrev af Øresundsbron ultumo 2006 at: Vi skal både være en lokal-, regional-, og landsavis. Desuden skal vi dække Danmark. Og avisen er allerede for tyk. Skal vi lægge noget til, skal vi også tage noget væk. En udvikling af netavisen kan være en mulighed. Hvilket Sydsvenskan også har gjort siden begyndelsen af Der er mangel på regional information, men at det samtidig er vigtigt at finde ud af hvem der er der efterspørger information og hvilken slags information man vil have. 6

7 Her blev det diskuteret om journalisterne er gode nok og at det måske var nødvendigt med en selvrasagelse her. Er journalisterne visionære nok? 3.3 Medieundersøgelse Der er ingen tradition for at tænke over Sundet når det drejer sig om medier. Men det som er relevant og interessant for læserne og som er vigtigt for opinionsdannelsen i Øresundsregionen begynder at betyde mere og mere for flere og flere af mediekonsumenterne i regionen. De bliver konsumenter og samfundsborgere i to lande og som privatpersoner, arbejdstagere, arbejdsgivere eller konsumenter, er det vigtigt at vide hvilke mediebehov de har. Hidtidige analyser af danske og svenske borgeres medievaner omfatter alene medier i deres respektive hjemlande. Der findes ikke analyser af borgenes medievaner over grænserne. Det betyder, at såvel medievirksomheder som annoncører/medierådgivere i nogen grad famler i blinde, når det gælder anvendelse af medier i nabolandet. Der foreligger heller ikke aktuel information om de øresundsregionale medievaner herunder hvordan pendlerne orienterer sig i hhv. danske og svenske medier, og hvad der fx betinger tilflytteres tilvalg af medier. Forudsætningen for at skabe nye mediesamarbejder er, at de tager udgangspunkt i indhold, som reelt efterspørges. Indholdet skal opleves som relevant for brugerne, og helst fremtræde så unikt som muligt. Der er derfor behov for at tilvejebringe ny viden om pendlernes og forbrugernes medievaner. Hvilke medier læser de, hvad savner de, hvad lægger de vægt på. Derfor, og på baggrund af rundbordssamtalen besluttede arbejdsgruppen at igangsætte dels en undersøgelse af medievirksomheder og reklamekøbere/rådgiveres syn på mediebilledet i regionen dels en undersøgelse af medievanerne/behovet bland pendlerne i regionen. Cohn & Wolfe har i marts-april 2008 interviewet en række medievirksomheder og reklamekøbere/rådgivere i Øresundsregionen for at kortlægge synspunkter på mediebilledet i regionen i dag og i fremtiden ud fra følgende grundspørgsmål: Er der i dag tegn på et Øresundsregionalt mediemarked? Hvis ikke, er det da tænkeligt inden for en tre-fem årig horisont? Og hvad er i så fald forudsætningerne for en øget integration af medierne på tværs af Øresund? Hvordan oplever din virksomhed, at regionen gror sammen. Hvordan påvirker det din virksomhed fx i forhold til kundegrundlag og medarbejderrekruttering? Hvad ser du som muligheder og barrierer for udvikling af Øresundsregionale medier og kommunikationsformer Hvilke muligheder giver de nærmeste års teknologiske udvikling fx i henseende til segmentering 7

8 De overordnede konklusioner fra interview s var: Medievirksomhederne: Sydsvenska Dagbladet Danmark är redan nu en egen rubrik på sydsvenskan digitala version med ett stort utbud av nyhetsbevakning, krönikor, info om danska helgdagar, affärers öppettider, artiklar om språket och annat mer eller mindre fast material. Begreppet Öresund har man valt bort efter att ha använt det en tid men upptäckt att det inte fungerar varken för användare eller annonsörer vid sökning. Tänker man Danmark tänker man Danmark, inte Öresund. I papperstidnignen blandas det redationella materialet från Danmark på såväl inrikessidor som under Världen och en stor del under rubriken Ekonomi. Nyhetsflödet sköts i stort sett av en Köpenhamns-stationerad korrespondent som rapporterar från hela Danmark men med fokus på Köpenhamn. Man tror inte på idén med ett Öresundsgemensamt media, för att läsarna helt enkelt inte vill ha en gemensam produkt. Där hänvisas till olikheterna i språk och det faktum att regionen har två regeringar som stora barriärer! På en 3-5-årig sikt ser man ingen större förändring. Därmemot tror man på ett gemensamt media för gränsgångarna redan nu då de har många och viktiga gemensamma frågor. TV4 Öresund TV4 har löpande bevakning av andra sidan sundet dock ingen aktiv bevakning genom stationerad eller dedikerad personal. Utgångspunkten är att spegla vad som anses intressant ur ett svenskt perspektiv just nu och syftet är att ge en uppdatering av vad som händer i stora drag på den danska sidan. Ett gemensamt Öresundsmedia ställer man sig tveksam till, både vad gäller TV4 Öresund och att utveckla ett annat media. TV4 Öresund menar att det lokala perspektiv som kanalen har som uppdrag att leva upp till inte kan omfatta även Köpenhamn och den danska delen av Öresund. Öresund är en för stor region för att kunna bevara ett lokalfokus, dessutom menar man att barriärerna kulturellt och spåkligt är allt för stora än så länge. Men med ett perspektiv på 10 år kan utvecklingen möjligen ha kommit så långt att andra behov finns. Här nämnas ännu en broförbindelse, Helsingör-Helsingborg, som ett steg mot större integration och som kan skynda på utvecklingen genom ökat flöde mellan länderna. TV2 Lorry Hos TV2 Lorry finder man det naturligt og værdsætter at påtage sig en rolle i forhold til at orientere og oplyse på tværs af regionen. I dag er der især i middagsudsendelser (med omkring seere) fokus på Sydsvenske forhold og nyheder, men Øresundsregional tankegang og formidling kommer også tydeligt til udtryk i aftenudsendelserne. 8

9 Lorry og Sydnytt har en lang tradition for samarbejde og har anseelig og fri udveksling af stof. Før åbningen af Øresundsbroen havde man i 3 år gensidigt en redaktionel medarbejder udstationeret. Man ser Lorrys samarbejde med Sveriges Television som det eneste tegn på et Øresundsregionalt mediemarked. Samtidig også som en enestående chance. Økonomien betragtes som største barriere. Mediebureauer: MediaCom Mediabyrå med ansvar för den riksomfattande verksamheten med placering i Stockholm Man menar att många av deras kunder har behov av att köpa tjänster i flera länder, ingen skillnad nu jämfört med innan bron. Någon specifik Öresundsmarknad ser man inte behov av och menar att kunderna får tillgång till den annonsering man önskar i Sverige och Danmark eller Öresundsregionen redan som det är idag. Man kan inte se något behov av ett gemensamt media. Specifikt i Öresundsregionen ser man en något ökad förfrågan om annonsexponering på den danska sidan när svenska företag etablerar sig i södra Sverige. Även kunderna i Göteborg söker i större utsträckning exponering i Danmark än kunderna i Stockholm. Afa JC Decaux Eksempler på noget som det nytter at promovere på tværs er: Billige tandlæger, autoreparation, biler og boliger i Sverige og jobs og lidt mere metropolstemning i Danmark. Kim Axelsen er direktør for både Danmark og Skåne-området og kunne berette at de bortset fra særdeles få undtagelser (bl.a. en kampagne for Malmø Lehn for at tiltrække danske bosættere) overhovedet ikke havde salg på tværs af sundet. Hindringen for øget medieintegration ligger i konservatisme og nationalisme. Mediebureauerne køber simpelthen ikke på tværs og de foreslår det ikke til deres kunder. Reklamekøberne Mobilia, Shoppingcenter Som det är nu har Mobilia beslutat att endast marknadföra sig på den svenska sidan av strikt ekonomiska skäl. Tidigare har man annonserat sporadiskt i Danmark men eftersom annonskostnaden är avsevärt högre och effekten av sporadiska insatser är låg har man valt att helt fokusera på den svenska sidan, trots den enorma potentialen på den danska sidan. 9

10 Bakken Som besøgsradius for Bakken betragter man en afstand på km som grænse. Bakken har valgt at satse særlig på Sverige i deres kommunikation. Det skyldes et ønske om vækst, som man ikke finder det realistisk at opnå gennem yderligere besøg af borgere fra det danske opland (Storkøbenhavn). Her ligger besøgsfrekvensen allerede på 2,7 besøg pr. borger og med en kendskabsgrad usædvanlig tæt på 100 % Bakken har savnet konkret viden fra traditionelle mediebureauer og har i stedet især haft stor glæde af at trække på statistik og analyse fra Øresundsbron. En del strukturelle udfordringer i forhold til markedsføringsrelateret integration i regionen. Hos Clearchannel i Danmark er det f.eks. ikke muligt at drøfte dækning i Malmø en sådan kommunikation skal finde sted direkte med Clearchannel i Sverige. Mediebureauerne er således nødt til at inddrage flere aktører, hvis de vil opnå synlighed på svensk jord. I forhold til de svenske dagblade kører det smidigt gennem SMI På Bakken har man gode erfaringer med at kommunikere på dansk til svenskerne, hvilket bl.a. illustreres ved, at Bakkemagasinet (Firmafestbrochure) årligt sendes til svenske virksomheder på dansk. Omvendt arbejder man dog på en svensk version af sin hjemmeside ud fra en idé om, at man ikke skal så langt ind i Sverige, før dansk ikke længere falder naturligt På pressefronten har man tidligere haft en delt stilling som henholdsvis presse og underholdningsansvarlig den er nu delt op, så pressekontakt varetages af et eksternt bureau. Det har medført en afgørende bedre pressedækning i hvert fald i Danmark. Samarbejdet er dog nyt for denne sæson, og succesgrader på den svenske side er det således fortsat for tidligt at udtale sig om. Malmö Opera Här ser man ingen gemensam mediemarknad för Öresund i dagsläget. Danska medier recenserar dock i stort sett alltid Malmö Operans premiärer (och ger generellt mer positiva recensioner än hemmamedier!) 20% av besökarna i salongen är danskar idag, dessa kommer oftast via busspaket, endast ett fåtal kommer på eget initiativ. Det krävs också en samordning av annonspriserna. För svenska verksamheter är annonspriserna ofta allt för höga i Danmark och är inte heller förhandlingsbara på samma vis som i Sverige, enligt Thomas. Kombinationspriser SE/DK svåra att få/finns inte i prislista. Offentlig virksomhed Ystad Kommun Ett Öresundsregionalt media är av största intresse för näringslivschefen. En webbaserad portal säger han sig ha nytta av och en tidning, gärna en Metro Öresund. Kommunen har inte 10

11 särskilt mycket annonsering men ett intresse av att få ett medium som känns som deras, där de kan hämta information och inspiration samt bidra till redaktionellt innehåll samt annonsera vid rekrytering och information. 3.4 Pendlerundersøgelse Det primære formål med analysen var at kortlægge medievaner og medieforbrug blandt pendlerne ud fra spørgsmål som I hvilket omfang læses nabolandets medier I hvilket købes/abonneres medier fra nabolandet Hvad skaber interesse for at følge med i et nabolands medie Gælder der forskellige adfærdsmønstre ift. trykte og digitale medier Sekundært inddrager analysen Rejseaktivitet over Øresund Evt.: Motiver for pendling (boligpriser, job, politik eller andet) For pendlere der benytter Øresundsbron indsamles data via internettet. Øresundsbron har givet tilladelse at indsamle data via selskabets pendlerpanel, der omfatter 1400 pendlere. Øresundsbron sender selv et survey ud og foretager nødvendig rykker-procedure. For pendlere på Øresundstoget foretoges dataindsamling ved hjælp af spørgeskemaer, der deles ud og samles ind på Øresundstoget 582 personer svarede, de fleste var mænd De overordnede konklusioner var De flesta pendlare bor i Skåne. Orsaken till att man pendlar är att man antingen bor eller jobbar på andra sidan Sundet. Behovet av information och nyheter är störst på bostadsorten. Det är också därför som svenska medier är mest använda, och det gäller både TV, tidningar och internet. Mediekonsumtionen i grannlandet är inriktad på nyheter och service, och de mesta hittar man via internet. 61 procent kollar dansk internet dagligen och 58 procent svensk internet. Bland pendlarna finns det väldigt liten efterfrågan efter nya Öresundsregionala medier. Två av tre pendlare behöver inte mer Öresundsregional information. 80 procent av de utfrågade pendlarna säger att de förstår grannlandets språk, och det bekräftas av att 48 procent lyssnar på danskradio varje dag. 34 procent lyssnar på svensk radio. Då måste man ju förstå språket. Men det är ändå TV som är det dominerande mediet bland pendlarna procent ser svensk eller dansk TV dagligen. 11

12 Pendlarna är väl informerade. De är en liten målgrupp som måste lära känna villkoren och servicen på den ort där de bor. De är redan storkonsumenter av media. En femtedel av pendlarna vill ha mer information, men om de ska ha tillgång till mer information så vill de ha det via internet. De säger ochså att det är viktigare att utveckla existerande medier än att skapa nya. Förslaget från analysfirman Wilke är att vi på något sätt satsar på en Öresundsportal på internet. Och det är ju också pendlarnas önskemål. Ser man på de to analyser samlet, er konklusionen at Øresundsregionen ikke fungerer som et samlet annoncemarked for annoncørerne, som siger, at læserne/seerne har størst interesse i det lokale og at Øresundsregionen er for svagt et begreb. Store virksomheder som Mobilia, Fields, Malmöoperaen og Bakken bekræfter, at det er svært at nå ud til almenheden på den anden side med annoncer, og hvis det lykkes, så er broafgiften en barriere. Anderledes positivt viser det sig, at Øresundspendlere er meget interesserede i både danske og svenske nyheder. 70% af danskerne er meget interesserede i hvad der sker på den svenske side og 77% af svenskerne er meget interesserede i, hvad der sker på den danske side. 3.5 Synlighed i medierne Da arbejdsgruppen havde fået resultaterne af de to første undersøgelser udsendte sekretariatet en pressemeddelelse under rubrikken: Øresundsregionen fungerer ikke som et fælles arbejdsmarked. Dette resulterede i en del presseomtale. Som det fremgår af pdf sidst i dokumentet, ses det at dette er noget der har skabt opmærksomhed. 3.6 Medieundersøgelse omfattende hele Øresundsregionen Da pendlerne er en velinformeret lille målgruppe, er deres synspunkter ikke repræsentative for hele Øresundsregion. Arbejdsgruppen besluttede derfor at lave en ny, knap så omfattende med bredere rundspørge til alle Øresundsregionens medborgere. Undersøgelsen er gennemført online. Der er gennemført i alt besvarelser på Sjælland og i Skåne fordelt med 700 interview i hvert land. Det primære formål med undersøgelsen var at belyse medievaner og medieforbrug blandt borgere i hele Øresundsregionen. Sekundært har analysen belyst følgende punkter: - Holdninger og kendskab til Øresundsregionen - Rejsevaner i Øresundsregionen - Demografiske oplysninger 12

13 Hvem er Øresundsborgeren? Den mest integrerede Øresundsborger på begge sider af Sundet er Mand i alderen år med indtægt over middel De unge borgere i regionen er markant mindre orienterede mod Øresundsregionen og er derfor den mindst integrerede gruppe Stor forskel mellem integrationsniveauet i Danmark og Sverige svenskere føler sig markant mere integrerede i Øresundsregionen Der er markant flere af dansk oprindelse bosat i Skåne end svenskere i Danmark Pendlerne var i stor udstrækning motiverede som Øresundsborgere af økonomiske forhold som bopæl, job, indtægt. De økonomiske forhold for befolkningen generelt er langt mindre betydningsfulde Hovedkonklusioner: Integrationen i regionen er betinget af økonomi, geografi og sprogkundskaber. En mindre rolle spiller kulturudbuddet. Den ældre del af befolkningen er mest integreret Jo bedre uddannelse, jo større interesse for nabolandet Den yngre del af befolkningen mangler interesse Mediekonklusioner: Medierne er stort se usynlige på tværs af Øresund. Øresundsindhold er næsten ikke eksisterende og befolkningen bruger kun i ringe grad nabolandets medier. Forbrug af nabolandets medier er betinget af konkrete behov, som besøg, arrangementer, shopping, etc Medieforbruget er begrænset af sprogmæssige barrierer, samt en opfattelse af manglende aktualitet for den enkeltes hverdag Medieforbruget er primært koncentreret omkring internettet 4. Idékatalog Eksempler på initiativer der kunne fremme udbredelsen af Øresundsregionale medietiltag Oplysning om mediemulighederne i regionen Kampagneaktiviteter (traditionel markedsføring, Direct Marketing og PR), som skal drive og højne vidensniveauet om regionen og de afsætningsmuligheder, som findes. Ved at hæve 13

14 annoncørernes/reklamebureauernes interesse via faktuelle oplysninger er målet at skabe en pull-effekt, hvor der efterspørges flere mediemuligheder i nabolandet hvorved der kan skabes grobund fra investeringer fra mediesiden Etablering af medieportal med værktøjer og markedsdata, som interesserede kan anvende til at kvalificere Øresundsregionale markedsføringstiltag. Portalen kan også rumme case studies og tips. Forskning i medieadfærd Igangsættelse af forskningsprojekter, som har til formål at identificere de mest lukrative områder for samarbejde i regionen. Forskningsprojekterne kan fx iværksættes via business schools og universiteter i regionen. Et særligt forskningsprojekt er at belyse de digitale medier som brobyggere i regionen Uddannelsesinitiativer: sponsering af forløb, der fx gør det naturligt for journaliststuderende at være i praktik på begge sider af Øresund Produktion af indhold Uden at gå medievirksomhederne i bedene kan Öresundskomiteen overveje at stå som fødselshjælper for en portal med et indhold, der umiddelbart kan bruges af redaktionelt af alle medier elektroniske som trykte eller af den enkelte interesserede direkte. Indholdet skal være karakteriseret ved høj kvalitet og forbrugerrelevans. Eksempler på indhold: Guide til kulturtilbud, sport, underholdning og forlystelser i regionen Guide til turistfaciliteter (overnatning) Links til relevante offentlige myndigheder fx Skov- og naturstyrelsen Kalenderfunktion det sker i denne uge/måned Guide til indkøb i regionen Der findes en dyb informationsvoldgrav mellem Danmark og Øresund, konstaterede markedsdirektør Jacob Vestergaard, Øresundsbron, i et opråb under overskriften Advarsel til de dovne redaktører i Øresundsbrons nyhedsbrev ultimo Her gjorde Jacob Vestergaard sig til talsmand for, at medierne overser den rolle Øresundsregionen spiller for stadig flere medieforbrugere i regionen. 14

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN HANS SKIFTER ANDERSEN LARS-ERIK BORGEGÅRD

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN HANS SKIFTER ANDERSEN LARS-ERIK BORGEGÅRD BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN HANS SKIFTER ANDERSEN LARS-ERIK BORGEGÅRD SBI-RAPPORT 315 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTIT 1999 SBI-rapporter er beretninger om afsluttede forskningsprojekter. SBI-publikationer

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Medierne i det nye årtusinde

Medierne i det nye årtusinde Medierne i det nye årtusinde Venstres medieoplæg november 2009 Side 1 af 43 Indhold Indhold...2 Forord...3 Medierne mellem kultur og marked...4 Venstre vil:...6 Medieudviklingen de seneste årtier...7 Fra

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

SPECIALRAPPORT. Medieetik. Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V SPECIALRAPPORT Medieetik Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Politisk marketing. en kort introduktion 1. Af Orla Vigsø

Politisk marketing. en kort introduktion 1. Af Orla Vigsø Politisk marketing en kort introduktion 1 Af Orla Vigsø Den politiske kommunikation har forandret sig mod en større grad af markedsføring af politikken. I artiklen beskrives hvad der kendetegner en sådan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning Jon Stribæk- Frandsen Birgitte Hoffmann Lene Alsbjørn August 2012 Oplæg om brugen af sociale medier til borgerdeltagelse i klimatilpasning

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Redigeret af Marie Vejrup Nielsen Hans Raun Iversen

Læs mere

Begreber om den nye ungdomsgeneration

Begreber om den nye ungdomsgeneration Ungdomsforskning: Begreber om den nye ungdomsgeneration Tag godt imod Millenniumgenerationen, Generation Y og andre begreber om nutidens unge. Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Nr. 3 2008 Årgang

Læs mere