AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AoRGEs 111ADEL og sliffisurt"

Transkript

1 No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8.

2

3 III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. (Tableau des marchandises et produits norvégiens exportés pour Vétranger de tons les bureaux de douane de Norvége pendant Pannée 8).. Tabel over de til de forskjellige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8. (Tableau des marchandises et produits norvégiens exportés pour les différents lieux de l'étranger pendant Pannée 8)... Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. (Tableau des marchandises et produits principaux de Pétranger importés dans les bureaux de douane de Norvége pendant Pannée 8).. a. Tabel over de vigtigste indførte Varer og Produkter fra de forskjellige udenrigske Steder i Aaret 8. (Tableau des marchandises et produits principaux importés des différents lieux de l'étranger pendant Pannée 8). Totalsummerne af samtlige til Riget indförte Varer og Produkter i Aaret 8. (Totaux des marchandises et produits importés en Norvége pendant Pannée 8) Pag. 97. Tabel der viser Antallet og Drægtigheden af de til Norge fra Udlandet ankomne Fartøjer i Aaret 8. (Tableau du nombre et du tonnage des navires arrivés de Pétranger en Norvége pendant Pannée 8) Tabel der viser Antallet og Drægtigheden af de fra Norge til Udlandet afgaaede.fartöier i Aaret 8. (Tableau du nombre et du tonnage des navires partis de Norvége pour l'étranaer pendant l'année 8) 7'7 9» 8. Oversigt over Totalsummerne af Tabellerne No. og 7. (Apercu des totaux des tableaux No. & 7) Tabel der viser Nationaliteten af de til Norge fra Udlandet ankomne Fartøier i Anret 8. (Tableau indiquant la nationalité des navires arrivés de Pétranger en Norvége pendant Pannée 8) Tabel der viser Nationaliteten af de fra Norge til Udlandet afgaaede Fartøjer i Aaret 8. (Tableau indiquant la nationalité des navires partis de Norvége pour l'étranger pendant Pannée 8). *. Oversigt over Tabellerne No. 7 9 og 0. (Apercu des tableaux No. 7 p eic 0).. 0. Sammendrag af de fra den svenske Generaltoldstyrelse oversendte Fortegnelser over de til Sverige i Aaret 8 ankomne og derfra afgaaede Norske Fartøjer med Angivelse af hvori deres Ladninger fra og til Norge have bestaaet. (Résumé des tableaux envoyés par la direction générale des douanes de Suéde de Parrivée et du départ des navires norvégiens qui out visité les ports suédois pendant Pannée 8 portant l'indication de la nature de leurs cargaisons Parrivée en Suéde et au départ pour la Norvége) Sammendrag af de fra Consulerne indkomne Fortegnelser over de til deres Distrikter ankomne og derfra afgaaede Norske Fartøier i Aaret 8 med Angivelse af hvori deres Ladninger fra og til Norge have bestaaet. (Résumé des tableaux dressés par les consuls de Parrivée et du départ des navires norvégiens qui ont visité leurs arrondissements pendant Farm& 8 portant Vindication de la nature de leurs cargaisons h Parrivée et au idépart)... Tabel over de i Norge hjemmehørende Fartoiers Antal Drægtighed og Besætning ved Udgangen af Aaret 8. (Tableau du nombre du tonnage et de l'équipage des navires appartenant h la Norvége h. la fin de Vann& 8)

4 Iv Da forskjellige af de til Riget indførte flydende eller saakaldte vaade Varer ere i de her indtagne Tabeller anførte efter Vægt har man troet at burde oplyse at efter desangaaende anstillede nøiagtige Undersøgelser er Forholdet mellem efternævnte flydende Varers Maal og Vægt folgende: af Breendeviin. svare 00 Potter til 7;. Pund. Edikke. Do Mjød 7 Do It Saft af Bær 7 Do Tran 7 Do r) Viin II Do. 9 f) 9 7 Øl alle Slags 7 Do. 0 II Forkortelser. : Pund. Lpd. :. Lispund. Skpd. : Skippund. Tdr. :. Tønder. Kub F. : Kubikfod. C.L el. Com. Læst D: Commercelæster. Stk. el. Stkr. : Stykker. Spd. a: Speciedaler.

5 C. No.. V Résumé pour l'année 8. Norvégiens. charges. sur lest. INombre Lasts de Nombre Lasts de commerce. commerce. Exportations des articles les plus importants. Poissons séchés et salés (Tørfisk & Klipfisk). 79 Voger. Harengs salis Tønder. Rogues. Tønder. Hulle de poisson. 707 Potter. Fer en barres.... Skippund. Cuivre de rosette (Gahrkobber) Pund. Bois de construction et autres Commercelmster. Céréales de toutes espéces Importations des articles les plus importants. Etrangers. charges. sur lest. No mbre Lasts de commerce. Nombre Lasts de commerce. Totaux. chargés. Nombre Lasts de commerce. 79 'Fonder. Viandes Pund. Lard.. 87 Pund. Fromages 77 Pund. Beurre. 089 Pund. Sels Café. sur lest. Nombre 790 Tønder Pund. Sucre 970 Pund. Tabac 08 Pund. Vins. 797 Potter. Eauxdevie 87 Potter. Houille cenclres de houille et coke..09 Tønder. Coton. 80 Pund. Fils et tissus de coton de toute sorte Lin chanvre et matiéres semblables á filer 87 Pund. 9 Pund. Fils et tissus de lin de chanvre etc. (non compris les cordages) 89 Pund. Cordages. 977 Pund. Laine Fils et tissus de laine N avires arrivés. Norvégiens. Etrangers. Totaux. 800 Pund. 7 Pund. charges. sur lest. chargésṡur lest. charges. sur lest. Nombre Lasts de commerce. Nombre Lasts de commerce. Nombre Lasts de commerce. Nombre Lasts de commerce. Nombre Lasts de commerce. Nombre Lasts de commerce. Lasts de commerce. Nombre Ensemble Navires partis. Nombre Lasts de commerce. Ensemble. Lasts de commerce A la fin de l'année 8 la marine marchande de Norvége était composée de bátiments jaugeant 0778 lasts de commerce et montés de 700 hommes d'équipage.

6 VI C. No.. Et Pund" (g) Et Lod" (' a') Et Lispund" ( g).. Et Skippund" (0 g). En Vog" ( ).. En Pot".. En Tønde" Korn og tørre Varer (une tonne de ble et de marchandises séches). En Tønde" Fisk og flydende Varer (une tonne de Poisson et de marchandises liquicles) En Alen" En Fod" (/ Alen) En Tomme" (l/ Fod). En Cubikfod" Un last de commerce norvégien pis et á tonnes anglaises. contient 98 grammes 7970 kilogrammes litre 90 hectolitres M étre pound Avoirdupois ' gallons bushels. quarters. bushels quarters. yards. 09 feet. 00 millimétres 09 inches métre cube.} 090 pied cube cub. feet. ( en Commercekest" mesure du tonnage) est en général égal A tonneaux fran Note. Un pied norvégien ( en Fod") est égal à rg d'un pendule qui fait dans le vide une oscillation par seconde à de latitud nord au niveau de la liner. Une livre norvégienne ( et Pund") est A du poids d'un pied cube d'eau distillée de C. dans le vide. Un litre norvégien ( en Pot") est Ç d'un pied cube.

7 Bark: Bomuldsgarn : C. No.. No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvorfra udførte: Fti) 'am) c.) cr.) T C ; rt rip r. Q.) & D rp cd c 7 ;&%... c Spd. Skpd C.L. Skpd Pott. Stkr. Pott Spd. Frederikshald. Frederiksstad. Sarpsborg Moss Drobak Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund Kragero Østerrisoer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesuashavn Haugesund Bergen Flom Aalesund ' Molde Christianssund Throndhjem Levanger Namsos Bodo Tromso Hammerfest I Vardø Vadsø Tilsammen ^ 000' ^ ^ 0

8 i C. No.. No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. ct; Fedevarer: Fiskevare r: Lax: TOLDSTEDERNE hvorfra udførte: 0 rs C.) CI) 0 CC C); t r. LT:" CC CC Çr. CC ' a) b) 0 0 :0 Tit Spd. P d. Voger. Dunker. Voger. Tdr. Frederikshald. Frederiksstad.. Sarpsborg Moss Drobak Christiania Kontsvinger. Drammen Holmestrand. Horten Tønsberg Sandefjord. Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund. Kragero..... Osterrismer Tvedestrand.. Arendal Grimstad Lillesand Christianssand. Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesnæshavn.. Haugesund Bergen Moro A alesund Molde Christianssund Throndhjem Levanger Namsos Bodö Tromso Hammerfest Vardø Vadsø Tilsammen ' i I I ISO' ; ' i i I Sp & 908 Sp.

9 ' C. No.. No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvorfra udförte: Fiskevarer: Sild saltet i Foustager: JD r') b;) CC cd CC?) CC 7i; CC.0. ct cc Hatte; Z I Ct Tdr. Tar. Tdr. Tdr. Spd. Spd. Potter. Spd. Stkr. Stkr. Stkr. Frederikshald. Frederiksstad... Sarpsborg Moss Dröbak Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand. Horten Tönsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund Kragero Österrisöer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand. Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesnwshavn. Haugesund Bergen Fiore Aalesund Molde Christianssund.. Throndhjem Levanger Namsos Bodö Tromsö Hammerfest Vardö Vadsö Tilsammen i ) yr ^ V i ^ 8 9

10 I II I C. No.. No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvorfra udførte: tv) () 7 ct 'ÇZ c. : i 7a ' L) 0 al = I." (L E Ẹ.L. " ;. Q.) rci 0 Ej o ;... ca A Z tv) 0 EB 7.ip'. 7 ca ' ci; rt oto a)..cz :0 cli 0 Q. cve cq to to 0 g. a J e r n: ' Spiger : Q) i Q) 0 o '' re' ; : Q Q.) E ;.T.. rci ce E E Q. tx o a. g rp H. co m rt.a. sz. cd 0 tf) o. a g ; a a. 0.. a i0 g ca ca r os : rt Et Kalk: rg ' Frederikshald.... Frederiksstad... Sarpsborg Moss Dröbak Christiania Kongsvinger... Drammen Holmestrand... Horten Tönsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund Kragerö Österrisöer Tvedestrand... Arendal Grimstad Lillesand Christianssand.. Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesneeshavn.. Haugesund Bergen Flom Aalesund Molde Christianssund.. Throndhjem Levanger Namsos odö Tromsö Hammerfest Vardö Vadsö Stkr. Pe. C. L. Skpd I i H 7 7t i i I Í Skpd Skpd Pd Pd. Tdr. 0 7 H Tilsammen H i \ I I C

11 i F C. No. $. No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvorfra udførte: Frederikshald.... Frederiksstad... Sarpsborg Moss Drøbak Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand... Horten Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund Kragerø Østerrisoer Tvedestrand... Arendal Grimstad Lillesand Christianssand.. Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger..... Skudesnmshavn. Haugesund Bergen. Florø Aalesund Molde Christianssund.. Throndhjem Levanger Namsos Bodo Tromso Hammerfest Vardo s to c; ;. Q; 7: cd b.r) Ç rt ; ; ci). cid H tx o g cd ; ; re'd z Ei tl. w).9 'g éri 'e.. C bf) A:'`' Q.) cd S f ; ao pm o.m :. r.z C... ct a; a.) 'Z' i ':". o. VI S: C....i cl ' s... = 0 C> Korn.varer: ir:i Fn C) o C Ke N I Tdr. Pd Tdr. Tdr. Lpd Pd Lpd. Lpd. Lpd I i Tilsammen Vadsø 0 7 ] I 70 t. ) * PP 9 Q.; = ' 'g bid PLI. e cl cl) = 00 7 E P ct = Tj E p FC:...

12 (. No. No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. Kreatu rer : Linnede Varer: Hampegarn:... b;) I.. a) o ;. J.. a; ;.:..0..r. ":. Pk t:.. o as. cv ; g cu a z :. 0.) e... ft: d) rt co C i.cz. ty) cár a.) g g g 7::s c; IF.' ;; cd TOLDSTEDERNE Ph t. co ii '7: hvorfra udførte: ;.. K.; P.d cd ). g g m cd rha... cd to... ts ca E... g. ') g tv) Ed P.0 o f) ieu 'Z..... bo 8tkr. Stkr. Stkr. Spd. Pk Tdr. Pd:. Ñ.. Frederikshald Frederiksstad... Sarpsborg Moss Dröbak J Christiania Kongsvinger. Drammen I 00 Holmestrand.... Horten.. Tönsberg I Sandefjord Laurvig 00 Skien... Porsgrund." '. ''' Brevig i Langesund Kragerö I Österrisöer Tvedestrand.... Arendal i. Grimstad Lillesand Christianssand... 0 Mandal Farsund Flekkefjord 00 Soggendal Egersund Stavanger 0 c:. cn c P cd ''' i Skudesnceshavn.. Haugesund Bergen. 9 8 Flom I A alesund I Molde Christianssund... Throndbjem 00 Levanger Namsos ibodö I Tromsö... i Hammerfest Vardö Vadsö.. Tilsammen k PA cd er. o..... cg r. Q; c.)... g öo ct ;.:".7$ 7 o c d

13 C. No.. 7 No.. Tabel over de til Udlandet udførte. Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvorfra udforte:... a; ;.. a) Spd. a. 0 '' """ ct ci. el'' a) 7 'A '. rri g o c) 7 0..%' ẹ. g cv " a). C.. i g a).. ċ. Pi a) "" 0... ;). ad A:... 7 ';' A g '8 Ea).w Spd. Stkr Spd. Spd. Skpd. Kbfd. S.; 0.) ; e z cs ' 8" cu 0 rg ba. a.).. ó 'Olie: Frederikshald Frederiksstad.... Sarpsborg Moss ) Drobak i Christiania Stk. og Kongsvinger.... Drammen 0 Holmestrand.... Horten.. Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund 80 Kragerø Osterrisoer. Tvedestrand.... Arendal Grimstad Lillesand Christianssand Mandal Spd. 0 Farsund 000 i Flekkefjord 00 I 8 Soggendal Egersund Stavanger Skudesnæshavn... Haugesund Bergen Flom Aalesund Christianssund Throndhjem Levanger Namsos. Bodo Tromso Hammerfest Vardo..... Vadsø Tilsammen 0 Stk. off 7) it og Spd. a; r n. o 0 cg c ;. ca (. 0 g. r CL g ;.. gi ''. o g : q Cl) ca a evo ca ā.) Cf) (.) ' CL) T r'c: a) g g 8 FC)..W rd o g.. ;.... ct a.

14 8 C. No.. No.. Tabel over de til Udlandet udforte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvorfra udførte: CO cl o' :c) a) '.0.) 9 ca cl) b0 cde a. r.. e' a> c s. c cy to cid E * a) rt () ct cf) Skind uberedte:.. ā.c. c rr:' P7 CO ci.; 0 ; o r c.. ce a;.w :7 =.. z F s. W co rd cl).;::' cl W ( ig cd ct c". Fd ' " b o c a) ro a. C. "'' ct p. c r. `) ; r a.) c cici)'. o s = e. ct ;..i':: 7.)... a; > 7 cu ca ci.) W ; p. ct ca ț 7 cz Ct.. i a Tdr. Tdr. Stkr. Stkr.l Pd Pd Pd Stkr. Stkr. Stkr. Í Frederikshald Frederiksstad.... H Sarpsborg Moss I... Drobak I i Christiania I H 0 Kongsvinger.... Drammen Holmestrand.... Horten 0 b Tönsberg Sandefjord 0 t Laurvig Skien Porsgrund Brevig i j Langesund Kragerø Osterrisøer Tvedestrand.... Arendal Grimstad ` Lillesand i.christianssand.. : Mandal. 0 Farsund Flekkefjord 00 Soggendal I Egersund 79 Stavanger Skudesnæshavn... I Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde. Christianssund Throndhjem Levanger 00 Namsos Bodo. Tromso ) ( Hammerfest Vardø 0 7 Vadsø 0 Tilsammen T bi) o ca i. ct E c:: c'7`) ;. cd... ct rt 0 cd I CL cd '

15 ^ C. NO. 9 No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. kind uberedt : S t e n a; TOLDSTEDERNE hvorfra udførte r: g CEi PC:r 0 n.. `;' * ct) rt s"..' El Cr.' R rci ') Stkr. Stkr. Tdr. Stkr.. Stkr. ; C.L. S C.L. C.L. Frederikshald. Frederiksstad.. Sarpsborg Moss Drobak Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund K ragerø Osterrisoer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand.. Mandal.... Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesnaashavn haugesund Bergen..... Fl on?) Aalesund Molde '.Christianssund Throndbjem Levanger. Namsos ilodo Tromso Ham in cutest IVardo Vadsø Tilsammen f ^ ' 0 ^ i I 0 0 7

16 0 C. No.. No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. Sølv Tjære: TOLDSTEDERNE hvorfra udførte: Fr). tl.l. cl. g rt co. g z.' rrt F..). rp SPd Spd. Spd. Tdr. Tdr. Frederikshald. Frederiksstad. Sarpsborg Moss Drøbak Christiania 0000 Kongsvinger Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund.. Kragerø Østerrisoer Tvedestrand Arendal.... Grimstad Lillesand Christianssand Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesnaashavn Haugesund Bergen Flom Aalesund Molde Christianssund Throndhjem 800 Levan ger Namsos 0900g og 0 Eadei mom Bodö 00 Tromso Hammerfest Vardø Vadso Tilsammen n' og 0 Fade 07 V 070 it 0 Sp Sp. 90 og 0 0 I I 77 0

17 C. No.. No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. Tobak: ' ; " Tommer og Trælast: TOLDSTEDERNE hvorfra udförte: 7 ca' bn br" a; r 7E; a c CO GO ; Pot. C.L. Spd. C.L. 0 Frederikshald Frederiksstad. Sarpsborg Moss Dröbak Christiania Kongsvinger. Drammen Holmestrand.. Horten Tönsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund K ragerö Osterrisöer Tvedestrand Arendal Grimstad. 80 Lillesand Christianssand ā Mandal Farsund Flekketjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesnmshavn. Haugesund Bergen Floro l Aalesund Molde Christianssund. Throndhjem Levanger Namsos Bodö Tromsö Hammerfest Vardö Vadsö Tilsammen (} ' *

18 C.o. C N. No.. Tabel over de til Udlandet udførte Norske Varer og Produkter fra samtlige Toldsteder i Norge i Aaret 8. T TOLDSTEDERNE hvorfra udførte: c) : Stkr. Bundter. Pot. Pot.Tdr. Frederik shald... Frederiksstad. Sarpsborg Moss Dröbak Christiania K ongsvinger Drammen Holmestrand. Horten Tönsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund Kragerö sterrisöer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand. Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund. Stavanger. Skudesnmshavn. Haugesund Bergen Flom Aalesund Molde... Christianssund. Throndhjem Levanger Namsos odö Tromsö Hammerfest Vardö.. Vads.... Tilsammen a

19 i i i i i i No. Tabel over de til de forskjellige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8 STEDER hvortil udførte: cd landværts Sverige j soværts Rusland (Finland undt Preussen Mecklenburg Danmark med Slesvig Island og Færöerne Holsten med Altona Hamburg Lübeck Bremen... Oldenburg Hannover Holland Belgien Storbritanien og Irland Frankrige Spanien Portugal Gibraltar Kongeriget Italien Österrige Tyrkiet Algier Nordamerikansk( forenede Stater Vestindien Brasilien Middelhavet Osteroen Tilsammen. Bark: ct 0 0 ttir)... rt 0.=.. i.c) C' kl rt c b.oo o ct t : ; C.` Spd Skpdle.L.Skpd i 7077 cr cd.. Bomuldsgarn: g.. ro CO. ti) c. s 0. :t 7.I cr. Ft ci:. = FE e.... : a. ct '..?:) c t 7) ct = p= ; c.) a) r t ;.. 9 p.. ba d g.' Ft t O..=. >. cn c....t ca ;. a) ct Li. ^^ ; g 7 ''' E á. ' = ct ct i. i 9 i i ' ' 87000' ' 8 i H ( 89 Pd Pd Stkr. Pott. Sau.. i 8i i i... i i i! 9i i ! i ; :! 07' !0! 0i z Ç:c ez.) Pott. Spd. Spd. 0 8 Ç00 0

20 No.. Tabel over de til de forskjellige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8..!Fedevarer: Fiskevarer: L ax: Sild saltet i Foustager : ri STEDER hvortil udførte ; C.; v bl) Cr ; 0.;..; rd.. v tid. cn o cn i 7 ; g 7 ct w ct a ct ÖJD = Sp& Voger. Dunker. Voger. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Spd. ' Sverige landværts søværts 7 00 Rusland (Finland midt )! 00 8 Finland ' 7 Preussen 0 Mecklenburg f7 Danmark med Slesvig 8 Holsten med Altona 9000' 0' Island og Færöerne Hamburg ; Lübeck Bremen 00 09' Oldenburg. Hannover Holland Belgien 8 Storbritanien og Irland Frankrige 0 70 ' Spanien 897 Portugal Gibraltar Kongeriget Italien 98 Österrige Tyrkiet. Algier Nordamerikanske forenede Stater Vestindien. 0 Brasilien Middelhavet Østersøen Tilsammen.. 80; ; 0 9 ' 8' ; ! ' 000 & 908 Spd ' & Sp.: 009 0: ' I 98!

21 . No.. Tabel over de til de forskjellige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8. STEDER hvortil udførte: Ch) ;.. bf) cd g. :..... c cr). co <... n....! ''Z' C t r. ' g W ct.. r. tr.. ;.T. ca 7 t. ce.. cz ct.... = Fy i ct i.: i Ñ. Pott.! Spd. Spd. i Spd. Stxr. Stkr. Stkr. i 0 0 i ; ' ' Flatte:. bf) Stkr. C.L. Skpd. landværts ' 8 9 Sverige i f søværts Rusland (Finland undt. Preussen ;Mecklenburg 00 Danmark med Slesvig ' 7: 07 Holsten med Altona Island og Færoerne Hamburg Lübeck Bremen Oldenburg Hannover Holland Belgien Storbritanien og Frankrige Spanien Portugal Gibraltar Kongeriget ltalien sterrige Tyrkiet Algier Nordamerikanske forenede Stater Vestindien Brasilien Middelhavet Østersøen Tilsammen ' 8. i : 000' ! 0 0i bj Fe Cfl c. c. z ; 7d.. *: :". c c..... a.~ E c E c.. t.l ft ct c ct ct ti) t cf/ :0 be rt 0 *Flj.. Cf) '' 9' J e r fl: c F 'CZ at. a E g '.' 0 t. 'Skpd Skpd i ' H80 ' 7 ^

22 ; : No.. Tabel over de til de forskjellige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8. J e r n: Kalk: I 7 Spiger :.t.v. c...r.....; co p. '! >..7. a; ct tn bf) :... C ;..; H ts rt = '' r.:r... ti c.). Kornvare cl.; cd. ;. 7 cr. r. 0 E t > tr.) rd i P c... ;.. E. ' c.)...) 7 b J ;. cd al STEDER g u cd. P. cd & cd ':e: C7.? '". ci. br) ; E o LI ;.. ;.: E F bf) 0 a) c' H ; ''. e... r=. f..t be S. rt ":ii.'' ' = P g:' Z) 7 C. hvortil udförte : Ct. (.) Ct C.. VD cd t = CY') { t.; al C'''..M.") )....0 o '0 c) E > g C! Í Pd Tdr. ' Tdr. Tdr. ' Tdr. I Lpd. i Lpd. i 0; landværts Sverige sovaarts... i ; 7;... Rusland (Finland undt.) Preussen..... Mecklenburg..... Danmark med Slesvig. 0 i 87i 89 0 i !! i Holsten med Altona.. ;.... i Island og Færøerne O... ; Hamburg i '7999! 9 ; 7 Lübeck i Bremen. Oldenburg Hannover i i Holland !000i Belgien Storbritanien og Irland i l 9 800' 99 i Frankrige Spanien Portugal Gibraltar Kongeriget Italien Österrige Tyrkiet Algier Nordamerikanske forenede Stater Vestindien Brasilien Middelhavet... i Østersoen ; i......a......o ' ' mc...m Tilsammen. 08; ' Lpd.

23 I No.. Tabel over de til de forskjellige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8. Kreatu.rer : Linnede Varer: STEDER id ; cl) cc hvortil udførte: o ;. 0 W 0.) a. 7 o cn a ca d p... co 7:>.i P. rd 7. s ro.r.: f"' ci) P. P. zsl VD.7.. ci) I ` o ca f e. a) cd... ct tol co 'It if cz g.'" h.'.. cl) elf).. '' ca. g r.. ; tt rri g ca g ) 0 i) rd.r. a) Cf) F cu ; ig ) Hampegarn: 7 Lpcl. Stkr. Stkr. Stkr. Spd. Tdr. Pd Spd. landværts Sverige 0 0 soværts 7 0 Stk. Rusland (Finland undt ) Preussen 00 Mecklenburg Danmark med Slesvig Holsten med Altona Island og Færoerne 0 Hamburg Lübeck Bremen Oldenburg Hannover Holland it Belgien. Storbritanien og Irland Frankrige Spanien Portugal.. Gibraltar Kongeriget Italien Österrige Tyrkiet Algier Nordamerikanske forenede Stater Vestindien Brasilien Middelhavet Østersøen Tilsammen Stk. og a) 7: g o g... co ; + c ce g a ci) ro > +sa) P. c. ct g cg ;... a; c)... cia tto ;.E a) cu F. g c rd cd.! :. A' a). ') A

24 No.. Tabel over de til de forskjellige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8. STEDER hvortil udførte: landværts Sverige f søværts Rusland (Finland undt ) Preussen Mecklenburg Danmark med Slesvig moisten med Altona Island og Færöerne Hamburg cv A Lübeck Bremen Oldenburg Hannover Holland Belgien Storbritanien og Irland Frankrige Spanien Portugal Gibraltar Kongeriget Italien Öst errige Tyrkiet... Algier. Nordamerikanske forenede Stater Vestindien Brasilien Middelhavet Østersøen 77. a? g m i Spd. 000 ecn 0 E z cr ;a.;. '. =.. cp 78..F. ;: co 78 F. g g z 7vi c.. z :..: c. e z e ni ċo Q pg bn. i 8... ḡ t i 0 i e : ci; ó g cg. c A.. a; cg c). Ft o. g. ci.;..' o g Ça g )..:. A ;T g' cd r.%. c. Stkr. Spd. Spd. Skpd. Kbfd. = Spd 80 * Tilsammen it 0 g Spd. s ó... a) t. Ft. g. g ct :. ';' p....: :0 a. i.....ci... cd Q> ev) c E co c 7:. a)...g ce... bn cd E r". cu rt c cd ci... bio p a? rt." g ' Pd Tdr. Tdr. Stkr cd ::'..% ci) Skind u.beredte : g ;. 0..b W ; e g ts).;'' cd rw =.* cd g a? t ' n a cd 0

25 I No.. Tabel over de til de forskj eilige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8. Z STEDER hvortil udforte: Stkr. Skind uberedte: "c8 c Stkr. Stkr. Stkr. a e a) cd cd d F0 C:) CL) $. CC 0.. tl) J) Pt o ; cd t o ') toi C)a i :. ;.`' % t? e rt ct 7' ti ;. ;+ bfrc.r.. pc) e "0 a) co.. 0 e. 7; EL " ".: ci). a...7 ci. 7 0 'CI I')cd ) F0 cd EB Ttl) 'il! p. :.. co ad c) cf) cl.. ra 7 s cc :0 d drl: gj>. ''.' g cc A' te a) g.. c: o'l.. 0. Tirit) = C;) ci) e Q) g. pa ER a) Stkr. Stkr. Tdr. Stkr.. $. landværts Sverige I somas Rusland (Finland undt. Preussen Mecklenbur IDamnark med Slesvig. Holsten med Altona Island og Fcéroerne Hamburg Lübeck Bremen Oldenburg Hannover Holland Belgien Storbritanien og Irland Fra nkrige Spanien Portugal Gibraltar Kongeriget Italien Österrige Tyrkiet Algier Nordamerikanske forenede Stater Vestindien Brasilien Middelhavet Østersøen Tilsammen

26 No. Tabel over de til de forskjellige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8. a). g g ad ) STEDER hvortil udforte: ca Q 0 78 g baw o = ti.).) c9 ti.) m rzs u;... ;. cd W. S e n : cr). cd ct cli + cd P rn cl) e + cti.) co 7: *;:i g rci Q. g rt 0 cn c.) rc:$.. a 'F.L C.) d rz "." o. t A ; CD r p c:) 7' "' r. cue t rt::$ cu put P. cr.) ;. cd Sølv C) 7 a) pc Stkr. O.L. 0.L. C.L. Spd. Spd. Spd. I landværts Sverige. I søværts Rusland (Finland undt ) Preussen Mecklenburg Danmark med Slesvig Holsten med Altona Island og Fætöerné Hamburg Lübeck Bremen Oldenburg Hannover Holland Belgien Storbritanien og Irland Fratikrige Spanien Portugal.. Gibraltar Kongeriget Italien Österrige Tyrkiet Algier Nordamerikanske forenede Stater Vestindien Brasilien Middelhavet Østersøen g Off 0 Facie.. Tilsammen g og 0 Facie 070 n' og & 0 Spd.. 0 Sp

27 No.. Tabel over de til de forskjellige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8. STEDER hvortil udförte:. cl.) E;.r. + co Ell? T j te r e: Tobak:.. tab Ft a. g.0 7 cú 'al..w =cv CZ ii d / o elt cz g. d =0.. ḋd;...w Co A ) d b) 0.'"..; Q E d to.. le t> ba 0 0 E d Eti r; 0 W E. 0 e g:: co rci :.. cl psn.. d Q.) p $ d r '8 cf ti. r"c t; ce o p d V ' e.... Tdr. Tdr. Pot. C. L. Spd.. landværts Sverige I so værts Rusland (Finland undt.) 900 Preussen 770 Mecklenburg Danmark med Slesvig Holsten med Altona Island og Færoerne Hamburg Lübeck Bremen 00 Oldenburg Hannover 990 Holland Belgien 8 Storbritanien og Irland Frankrige Spanien 780 Portugal... Gibraltar Kongeriget Italien Österrige Tyrkiet Algier Nordamerikanske forenede Stater 8 90 Vestindien Brasilien.. Middelhavet S 80 Østersøen.. Tilsammen

28 No.. Tabel over de til de forskjellige udenrigske Steder udførte Norske Varer og Produkter i Aaret 8. Tommer og Trælast:.STEDER hvortil udførte: 0.) E E C CO co f p o t.: co p m.." co cl) :. Ft... g E E E o c.. cl) ''t g :0 Ei Pc; g ce ca..0 ci.) MI g m E rc:; c. ca : cd <g '.... b D Pli g a) ca..w g N g C.L. C.L. Stkr. Bundter. Pot. Pot. Tdr. landværts Sverige i søværts Rusland (Finland undt ) 0 7 Preussen Mecklenburg Danmark med Slesvig Holsten med Altona Island og Færoerne 9 Hamburg Lübeck Bremen 7 ' Oldenburg 778 Hannover 998 Holland Belgien 980 Storbritanien og Irland Frankrige Spanien 87 Portugal Gibraltar Kongeriget Italien.. Østerrige Tyrkiet Algier Nordamerikanske forenede Stater Vestindien 70 Brasilien Middelhavet ' Østersøen Afrika Tilsammen :

29 C. No.. No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvortil indførte.: Bomuld o B o m u r e r: Bomuldsgarn: ufarvet: orc 0 CI. CL I O bi) a 0G) co 0 0. n rce c'd rt äp w ai rz) 7 b.0 :0 0 E cp V= r ' 0 ci? w ct 9 Frederikshald. 9 Frederiksstad. Sarpsborg Moss Drøbak Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund 09 Brevig 0 Langesund Kragerø Osterrisøer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand.. Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund 9 Stavanger Skudesnæshavn. Haugesund Bergen Flore Aalesund Molde Christianssund Throndhjem Levanger Namsos Bodø Tromso Hammerfest 9 a Vardø 0 7 Vadsø Tilsammen / Si 8

30 jr.c r0c ") P C. No.'. No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8 v TOLDSTEDERNE hvortil indförte: o rzl cr a. ; Cld ^ :7; p. g rt omul og Bomuldsvarer: Andre Bomuldsvarer: tætte: a") a.) a; to C) 78 uden Hensyn til Styrke: paa Flasker eller Krukker. Brændevin: paa Foustager til te Marts. paa anden Emballage end Flasker og Krukker fra iste April. af Styrke indtil 88 Procent. af Styrke over 88 Procent. Bro Pot. Frederikshald Frederiksstad. Sarpsborg Moss Dröbak Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand. Horten Tönsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund Kragerö Österrisöer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesmshavn. Haugesund Bergen Flom Aalesund Molde. Christianssund Throndhjem Levanger Namsos Bodö Tromsö Hammerfest Vardö Vadsö 7 ^ * Tilsammen *

31 C. No.. No.. Tabel over de vigtigste indforte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvortil indførte: ct: u...; P rc E g 0 a).. tan > g 0 a) : Dyr ogmadvareraf Dyr: Edike: Madvarer: Flesk: Kjød: ; ;.) a) ;.: a) c. ÖD. to 0 CI).. Cti 7 ;. b0 E ts CO c)..: m + a) 7d cn a) bn ts ; :7i = a).. S) 78 c. co? a) rn T. ( fl CV = ;. cl cd pl c g rj k! co c c e W cd ' g.. g öfy:' 0 i... ca.7 cl). 0 ig ri. > a7 Farvestoffe: Farvetrw:.. ci a) Stkr Pot '' ' tn) O ; a. ).i.s cu.g CI g qd CL....= '.'l) cd r);.= ad ct rz I a z til ; el)a) ct ;... '' ') ' p ' Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg Moss Drøbak Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund 8 ' Brevig Langesund K rag( ro Østerrisøer Tvedestrand Arendal Grimstad Lilleslnd Christianssand Mand Farsund Flekketjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesnæshavn Haugesund Bergen Flom 9 Aalesund Molde Christianssund ; Throndhjem Levanger 8( Namsos Bodø 0 00 Tromso Hammerfest Vardo Vadsø Tilsammen

32 : C. No.. No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret Fedt og Ta garter: ti i g. t '. Plader eller Skiver : ``)... )tl)cia' q ad CD QJ = rt 7:9 79 "ii E ' t 7L T.:.. rn... ct cr '''.. e. ct d ça.' C). d ct g.... Q) ;I Ct CL) <)..i tpti'7; a) V..r. c ;. a).' cl) E' g : ra.) c. ;c"a" g cg 7 = := 7i ad o E '7 Ó t '' aa c) Ç. il ;c:) g> E bp ' ct P bi) TOLDSTEDERNE i hvortil indförte:. +. i '.':' : 0!).. cá '' V vo.. T i...:i ct P brt... rcz b) aa Ad gbory;z...:. cgra.. g= c 0. rt o?. 'al Ei8 r*. s)... ci.. P ()' Q r Q.... ci cd tf) 't i q ' s. c Q c.) t: : e t' g :... 0 ct r. op b... L Eli c A z. Q. U) t Q..... Q. Q. v. E bi cd ;... s :/...7d U) co FQ ct cl ct ev cr) rcia. bo E ":..) ct ' ~. ct s... = Cr :'f '.. 0 ' ' 7 7. ') Q) g p'.. tcr`: 'a... cl) rr co ''' cd ca. *7. H óo;:.. E#7z 0 ad. ( Glas og Glasvarer: i Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg Moss Dröbak 8 0 Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand Horten! Tönsberg Sandefjord Laurvig Skien ' Porsgrund Brevig Langesund ' Kragerö Österrisöer Tvedestrand..v Arendal Grimstad Lillesand Christianssand Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesnwshavn Haugesund Bergen Flom I 9 Aalesund Molde Christianssund Throndbjem Levanger Namsos 0 8 Bodö Tromsö Hammerfest Vardö Vadsö ' Tilsammen J 97 70

33 C. No.. 7 No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvortil indførte. Glas og (il asvarer: Jord og Ler: Arbeider deraf: rli "Andre Glasvarer." t. Teglværksfrembringelser: Pottemager Fajance : ca ; I r..t 'If') CA Tagsten : arbeide : o a) ; ;. Q :.: &i ci rte Cll CL) a) I tuo t ;... n '.) bx..: a.) " 0 CL. cn C D e a p o c a 0 a) ro s... PI rg 7 rt '= 0.' ct DS) rt '7 t '' id. cezirc7 tii. = ẉ w a) a ''' ) : i ;. a) : 8 ' ).. ;7 8) '8 : ff) i ` o (L) t..0.. i... r P Pli cd Z cl). ;. 0 cd cid C) cd rt rr: cl be c. '''' ce ct cl.) ;. b.d rt Tt r ) cp S PI t. t cd "' c.p. t ul b.') Tdr. Stkr. Stkr. Stkr. i Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg Moss Dröbak Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand Horten Tönsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund Kragerö Österrisöer Tvedestrand Arendal Grimstad ' I Lillesand Christianssand Mandal Farsund Flekkefejord Soggendal Egersund Stavanger Skudesnwshavn Haugesund Bergen Fiore) Aalesund Molde Christianssund Throndhjem j Levanger Namsos 8 Bodö Tromsö Hammerfest Vardö Vadsö Tilsammen *

34 8 C. No.. No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. Kork i Propper: K ornvarer: uformalede: formalede: Gryn i... t n c).. bi)+ bn 0.) Ce c P% T.. tn7 '''' rn cid a.). (i) TOLDSTEDERNE co ci i rt:i ci) ti) te 7). bt ig.. ri: rt) a? taid a) Q. c) Za" : ez) hvortil indforte: bn c:ic 'rci In (7.; T. e ' o pg rpr ti) ESr.. á) cg pl 0 '. CL' b`)' c 0 o c cd.. t. ca 7 Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg i Moss t 70 Drøbak 77 Christiania Kongsvinger.... Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund 7 ' Kragerø Osterrisøer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal ' Egersund Stavanger Skudesnæshavn Haugesund Bergen Flom Aalesund 0Ç ! 7 7 Molde Christianssund Throndhjem Levanger 8 Namsos 0 Bodö 8 09 Tromso Hammerfest Vardø Vadsø Tilsammen ! ; g ca = c.

35 C. No.. 9 No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. I Kornvarer: Line Hamp Manillahamp Gunni Jute chinesisk Græs og formalede : I deslige Spindestoffe samt Arbeider deraf: TOLDSTEDERNE hvortil indforte:. Mel. crg.' Garn : Rebslagerarbeide: g 0 g cd.'r:: = ct C I a' w c" be farvet... 0 i' r 0 etjl'i' (ci fl). = 7' C) '' ct A 7 '' bn.'.) be c!dj) P. a; ' sa 'I) ' c. =.. era c). r. 't g bn bio z0 = s.. p." c td). c's? ca) ;'f) ). :7+ V. z: N 8 a) co 0 b). s. o rp 0 cá c'").. rci g i..=. % g 0);.. P ;... co ;.. '= cu ::q" "Cr) cd rt = P cl). I P ; P. c. q ii'd e8 E.7P pc? P '' cd cd ad '') E nt C: ' P ; cld g: cr : cn cd P ': a) c. 7 0 sal. ; P FEs ; < ''' :: ar bi= c.) E...; +s Lpd. Lpd. Lpd. Lpd. TLpd. I Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg Moss Drobak 0 00 Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand i Horten Tönsberg Sandefjord Laurvig 790 I ' ' Skien Porsgrund 7 7 I 890 Brevig Langesund Kragerø Østerrisoer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand 8 8d Christianssand 'Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal 08 Egersund Stavanger Skudesnæshavn Haugesund Bergen Florø 0 09 Aalesund Molde 89 7 Christianssund i Throndhjem Levanger Namsos. Bodo Tromso ' Hammerfest ' Vardo Vadsø i ! Tilsammen d9 9 89

36 0t No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. Lin Hamp Manillahamp Gunni Jute chinesisk Græs og deslige Spindestoffe samt Arbeider deraf:... rd 0 I bd T.;. ;. ' () tg g a) a) 7: ca ) ='+ Andre Varer af ovennævnte Spindestoffe: Co co ; I= '' r+ ta> E rc' cdc''' Ci ' ' =.7 I' 'Z' Q) : Q c`.a.; c.. Ft rci o... /...; ca +. rcs.. ea cf ci;. g g.. rg ti' c' ai 7.. c' c".f. H tætte: `g ci; t :::.c Ft z p r. :. Ei ct 0 ce cn brd ci; 0 c 0 a) ) Ft 7. 0 P. TOLDSTEDERNE.n hvortil indforte:?: ii Str':i i rg o ;... c9 t R 0 bk Q.) 7...' bz E rt: a) al..rcf.; ;: ". cr p c.) Q.o. g ''' c ' rci ''') to... ti '' i.t. cv"..) ( rci / c. t..... c) F""8 rd co ' d 0 "EZ. a PI +.) CI) E. 'cl. d = ccio"cá ar '' ics c. T' i we 7.)( rczgw.ztto bncw i cu ct P.. 7 ilt as g c) ZL). 7...$ ia to 9; cl. P. 7..>.7" g ra)tv. cd S': p. rzi.a "cr) ra) a C: 8' '. ci.. c? = E viy:7ct rd '' n: PI r' r"' ce..'e c m q' ttni ;...;* g' :7' E '8.te.' sce ' c Pc' ' c.. :::: g a) 7 E. Çt. ' 77:' t) A Pd Pd t Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg ' Moss Drøbak 8 8 Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand Horten T ønsberg Sandefjord Laurvig Skien F'orsgrund Brevig.. 9 Langesund 8 Kragerø Østerrisoer Tvedestrand Arendal :Grimstad =Lillesand Christianssand Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund 78 Stavanger Skudesnæshavn Raugesund Bergen Floro Aalesund Molde 8 Christianssund Throndhjem Levanger 8 8 Namsos Bodo Tromso Hammerfest ; Vardo Vadsø Tilsammen

37 C No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvortil indførte : Lin Hamp Manillabamp Gunni Jute chinesisk Græs og deslige Spindestoffe samt Arbeider deraf: Andre Varer af ovennævnte Spindestoffe : tætte: flerfarvede ikke trykkede. ensfarvede ligeledes blegede veegtige mindre end 7 Lod pr. [I Al. ubleffede vtegtige nai.'n di e end Lod p. pr. 0 Al. 7..;:' $ cit: P ''' '') :!'"I. Maskiner: t)7 ; A.rio rr.9 t ) ''' 'a' ':. 7 '! tp ' ''''. dot c ') ;.. 7;.: rc w g;...m...! : :. c.r ;.: a. > g : o g ct 0 g Cl). Metaller: Raa i Klumper Korn Blokke Barrer saa og i saadanne Tavler eller deslige der ikke ere undergaaede nogen videre Bearbeidelse end Udsmeltning endvidere gammelt Metalgods ikkun tjenligt til Omarbeidning ; Metalaffald.... Jern. Bly. Tin. Zink Kobber Messing Bronce Nysølv og andre kobberblandede Metaller. Spd. Spd. Skpd. Pd Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg Moss Drøbak 8 Christiania Kongsvinger 0 70 Drammen Holmestrand.... horten 0 Tønsberg 07 0 Sandefjord Laurvig 0 Skien ' 9 Porsgrund 0 7 Brevig Langesund 7 8 Kragerø Osterrisoer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand 8 00 Christianssand Mandal 8 89 Farsund 7 7 Flekkefjord Soggendal 0 Egersund 0 Stavanger Skudesnwshavn.. 7 Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde 0 9 Christianssund Throndhjetn Levanger Namsos 0 Bodo 0 0 Tromso Hammerfest 90 7 Vardø Vadsø Tilsammen

38 C. No.. No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. I Metal e r : Forarbeidet Metal: Jern: ; S Eau ogspigerskruer samt Klink 's. t'n T.t'c c:j t A nagler' ogsaa om de ere forzin a 0'*7 cu il.9 cl :.'7) = 0 "" g ii ` ' I' 7 ipg tá al rtg kede forkobrede eller fortinnede. ''. f gri' V"' is ti f.. 'L? E c E!.: rc. := 8:'itlg. a.) r(' :. ") zo c;s s... TOLDSTEDERNE? '8 z. P E Ca Ei a) f c:' rt ;. a +" ;: bi) Cd (i) r= Ci LI..IJ : ' zg Ci ;. ga) É...T. ' E'?..\.`'r=. ' C r.'g E.tH CW 0" t C...' C>...) c.... t.r. hvortil indførte: IS grd TI g c';.f' ;7."' go bne (='. a cv ;`cz.m` 0)g `: E óp'="ci.) ad EQ o E e'd.ia.ap. trtti zg'n.. : 0n0 :i cl E L : S 0 9..f = 9 'F'at' Q. c ct rt : 7 t'... t). El " '?.0.)ba rg bifn="' irt Ei 7 rzi ; 7dI c'.. cl) cg.7. cd Z). cn*.: : :''. t "E 7 r `' E' ' " Pc'. g o g. 0 g rt. c p. SP. ci) cn ' rc:j 0 bn ' o :. cf) a) Pci rl E TLI). o.. rt V7Lirci g L)c p' Skpd. i'll. Pd Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg Moss 78 i 97 7 Drbbak 8 80 Christiania Kongsvinger 700 i Drammen Holmestrand Horten Tönsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund Kragero Oster/0er Tvedestrand.... J 8 97 Arendal Grimstad Lillesand Christianssand ! Mandal Farsund 7 8 Flekkefjord 8 Soggendal 7 9 Egersund Stavanger Skudesnæshavn... I 7 Haugesund 0 Si Bergen Floro Aalesund Molde Christianssund Throndhjem Levanger Namsos Bodö Tromsö Hammerfest Vardö Vadsö Tilsammen

39 C. No.. No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. i Arbeide: Jern: M e t a r : Andet Jernarbeide: støbt: Andet Jernarbeide: smedet eller valtset: t f rt.7: cl) g TOLDSTEDERNE hvortil indførte: ;c.`"" 7 t')cj cl) et ) bi) biodz. co rt g E 'Æ) g o sa) Skpd. qo c 0 "' e it8 Skpd. Frederikshald. Frederiksstad. Sarpsborg Moss Drøbak Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund Krag( ro Osterrisoer Tvedestrand Arendal Grimstad Lilles Ind Christianssand Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesnæshavn Haugesund Bergen Floro Aalesund Molde Christianssund Throndhjem Levanger Namsos Bodø Tromso Hammerfest Vardø Vadsø Tilsammen J ^ !

40 C. No.. No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. IVIet all er: I or ar beided e: Andet Jernarbeide: smedet eller valtset: Plader under Tomme tykke : i andet smedet eller i E Arbeide valtset Arbeide: Bly Ii Daaser Knapper Legetöi : TOLDSTEDERNE grt hvortil indførte: Pr a *E E rp7 E; ;.; a. 7 r0 CL bi) 0 ce C/ ;r ) pr. Frederikshald. Frederiksstad. Sarpsborg Moss Drøbak Christiania Kongsvinger Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund Kragerø Osterrisoer Tvedestrand Arendal Grimstad Lil esand Christianssand Mandal Farsund Flekkefjord Soggendal Egersund Stavanger Skudesnmshavn. Haugesund Bergen Flom A alesund Molde Christianssund Throndhjem Levanger Namsos Bodö Tromso Fl am merfest Vardo Vadsø i ( ( Tilsammen ; 0 a

41 C. No.. No.. Tabel over de vigtigste indførte udenrigske Varer og Produkter til Norges Toldsteder i Aaret 8. TOLDSTEDERNE hvortil indførte : Metaller:forarbejdede: c Tin: Zink: Kobber Messing Bronee Nysølv og andre rt. kobberblandede Metaller: (. co i andet Arbeide: Q. ; cl ċl)..)...) a) a t :.. 8) i; Q) CO '' c ti; :0 :F.' c ` c' ci (). ;. ' ;. 7t; = t; ;.: F.' a).. s... = '' c' E; 7 ;. : ;: ; ct cl) ' E ; g'pg c.i.) cl;.'. ts) m ca cl. ry)i 0. cci) 7. ). :. ' 9 7'.; to gd.)l w g ie( ('(=i Fil ) Zi :s(. g :. E'...i ' rt ti g 'a f C` az t:' GA g"); =' cll") "g Ft: t d g C''' '.0' cr l'() c/d r.:.9 tia cá ' a.t g '. '!' g. ' ^ ;.r: "I) to :. ).' ct ) CL rt C o.t..t '7. cl gp '' ;:. gl. a) ' ' ` ''' m ti ;. E rt P a) t.; ' cd ) a c) 0. at Ea' g (). ;.. a P. 0. I'7).'i7'' ''' ' Pd I Frederikshald Frederiksstad Sarpsborg Moss 7 9 Dröbak Christiania O Kongsvinger 0 Drammen Holmestrand 0 8 Horten Tönsberg Sandefjord Laurvig Skien Porsgrund Brevig Langesund 0 88 Kragerö Österrisöer Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Christianssand Mandal Farsund 7 Flekkefjord Soggendal ' Egersund Stavanger Skudesnæshavn... Haugesund 8 0 Bergen Flom f Aalesund Molde Christianssund Throndhjem Levanger Namsos.... Bodö Tromsö Hammerfest Vardö Vadsö Tilsammen " ;

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen. Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 888 (Meddelt af Drektren fr det cvle Medcnalvæsen) 6! a ) C) v Q) g?) C ck 6 Te g g' (7 QQ C `Y; ) 7; CC " v Cs bt) b) C) Krstana Sn Hølen Hvdsten

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Ansøgning om støtte fra "Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte fra Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre Ansøgningen sendes til: 96Z 1 1.6 LCLPL l FREDERICIAKMMUNE WP)- Asøgig om støtte fra "Værdighedspulje - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Asøgige sedes til: Fredericia Kommue Social- og msorgsudvalget Rådhuset,

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere