Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses."

Transkript

1 KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges med forskellige specifikationsniveauer. Man kan vælge kun at se fordeling på hovedformål, hoved og underformål, medtage arter og komprimere løn og indtægtsarter. Budget/formålsudskriften kan bruges til styringsredskab, så der sikres overholdelse af budgettet på underformålsniveau. Kontospecifikationer: Af bogforingsteksterne fremgår hvem/hvad/hvor/hvornår, så ved udskrift af kontospecifikationer, fremgår specificeret forbrug, der kan afklare det meste.. Anlægsudgifter føres dog med firmanavn af hensyn til mulighed for at stemme af med arkitektens regnskab., Projekt og Stedkoder. Vælges formåls/budget udskrift med hak i sted eller projektkode fremkommer kun alle tal bogført med den valgte kode. Har I behov for overbliksmuligheder på tværs af grupper og formål, kan i aftale, at der oprettes sted.eller projektkoder. Vi opretter stedkode under gruppe 2500 for hver præstekontor, så vi kan udtrække individuelt forbrug pr. bolig. F.eks hvis vi vil se varmebidrag for boligerne hver for sig. Det er relevant for os, men næppe for rådet, derfor en stedkode, fremfor et underformål. Hvis kirkeværgen gerne vil have en samlet oversigt over alt drift, der vedrører kirkeværgens ansvarsområde, så kan vi aftale, at der skrives KV på alle de relevante bilag. Så opretter vi en projektkode, der hedder KV og der vil kunne udtrækkes en oversigt over bogføring af disse bilag. Består et sogn af flere kirker, vil man med stedkoder for hver kirke, kunne udtrække et separat regnskab for hver kirke bortset fra løn. I skal dog være opmærksomme på, at ideen kun er god, hvis I husker at anføre koden på samtlige relevante bilag. Jo mere opdeling, der ønskes, dens mrer præcise notater på bilagene er der behov for.

2 LØN: Hovedformålskonti, dvs. konti, der slutter på 00 er reserveret til LØN A indkomst. I FLØS kan der kun formålsfordeles på hovedformål, og derfor er det sådan. Brandsoft har udviklet en mulighed for en intern overskrivning af filen fra FLØS, så det ER muligt at bogføre løn på underformål uden at skulle rette hver eneste post. Vi anvender dog kun denne mulighed, hvor det er absolut nødvendigt, da det i forvejen kan være kompliceret at overskue lønnen fordelt på hovedformål. Ved udskrift af en saldobalance kan vælges kun at udskrive oplysninger om en enkelt medarbejder, eller en stillingskategori. Udskrift af løn vil dog altid være fordelt på de formål, man har anvendt til procentvis formålsfordeling af den enkelte medarbejders timer. B indkomster foredragshonorarer mv. budgetteres og føres på underformål. Vi indberetter ikke B indkomster via FLØS, men direkte i SKAT. De enkelte lønsedler er der adgang til på DAPen, og her findes desuden en udskrift, LØNFORBRUG, der pt. viser forbruget af forskellige vikartyper og korsangere (stillingskategori. 1190) fordelt på hovedformål og den enkelte medarbejder. Det er tanken at denne udskrift også skal vise individuelt ansatte. Stilligskat Gruppe 2 Der oprettes 3 underformålskonti for hver gruppe /2222 /2323 /2424 /2525 Faste udgifter/indtægter. Her føres udgifter og indtægter vedrørendel el, varme vand, ejendomsskat, alamrabennementer, og ander faste aftaler, samt lejeindtægter. Artskontiene viser bogføring/budget fordelt på de enkelte arter. Varme, vand mv /2230 /2330 /2430 /2530 Anskaffelser og vedligeholdelse. Her føres alle anskaffelser og vedligeholdelse vedr. bygning, kontorer, inventar og kontormaskiner /2340 /2440 /2540 Renholdelse, snerydning, div. forbrugsvarer. Her fores udgifter til rengøringsartikler, måtteleje, vask, mv. Men også udgifter til pynt og drift af kontorer og mødesale, indkøb af blomster mv der ikke kan relateres til gr. 3 eller 6, og ikke er større planter, der kan betragtes som en anskaffelse. Bemærk, der er ingen konto Det opsplittes ikke om det er gulvet eller bordet, der tørres af. Brug af måtter er renholdelse af gulv. Fordeling kirke/sognegård m.v.

3 Fast fordeling af udgifter til kirke/sognegård skal meddeles,hvis regninger dækker begge dele og ønskes fordelt. Feks, hvis en bygning, der består af både kirkerum og mødesale, ønskes opdelt i kirke og sognegård. Er dette tilfældet skal i meddele, at I ikke ønsker gruppe 23 anvendt, men alt skal føres på gr. 21/22. Det skal angives om f.eks en PC er anskaffet til kontor/sognegård/præstekontor/ mhr. hjemmebrug, eller måske et bestemt formål under gr. 3. Er der ingen stedsangivelse vil kontormaskiner/inventar blive ført under gr. 22. ANLÆG Angiv altid tydeligt at arbejdet vedrører anlæg og angiv formålskontonummer. Tildelte formålskonti for anlægsarbejder fremgår af anlægsskemaet. Nye anlægsarbejder tildeles kontonummer ved årets start. Når første bilag vedrørende et arbejde skal attesteres, så bed om at få oplyst kontonummeret, hvis I ikke allerede har modtaget anlægsskema med de nye arbejder påført. Gruppe 3: Konto osv. Diverse. Under hvert hovedformål er der oprettet en diverse underformålskkonto, hvor alt andet end A indkomst som udgangspunkt føres. Der findes artskonti for kirkebil, annoncering, hilsner, udsmykning, oblater, fortæring osv. derfor skal der ikke være underformålskonti for disse. Gruppe 3 oprettes efter individuelle behov: Der kan være et ønske om budgetstyring af særskilte formål. Det kan være særbevillinger, som nogle provstier anvender, eller det kan være ungdomsklub, som sognehjælperen via budgettet får tildelt specifikke midler til. Til budgetstyring af denne type, er den bedste løsning at oprette et underformål. Det kan gøres i forbindelse med budgetlægningen, men også i løbet af året. Når der udarbejdes et nyt budget, er det vigtigt at der tages stilling til, hvilke underformål, der ønskes særskilt styret i det kommende år. Der er ingen grund til at have et underformål til kirkekaffe, hvis ingen interesserer sig for, hvad der forbruges til kirkekaffe. Der oprettes altid underformål til arrangementer, der kan resultere i momspligt/ er momspligtige: Pyntning af kirke/ begravelseskaffe/koncerter med indtægter. Hvis præster ønsker at kende deres eget forbrug på f.eks konfirmander, men det ikke er relevant for andre, så er en projektkode at foretrække fremfor et underformål. Gruppe 4: Bortset fra kun A indkomst på hovedformålet aftales nødvendige underformål individuelt:. Eksempel: 4010 Indtægter/salg 4020 Anskaffelser/vedligeholdelse/renholdelse af udenomsarealer.

4 4030 Anskaffelser/vedligeholdelse /renholdelse bygninger og maskiner 4040 Faste udgifter Administration og personale. Gruppe 5: Præsteboliger er opdelt som gruppe 2. Dog eksisterer 5140 ikke, fordi der kun rengøres og foretages snerydning i forbindelse med tjenstlige arealer gr. 25. Alle udgifter og indtægter vedrørende el, vand og varme føres ligeledes under gr. 25, fordi kirken som udgangspunkt kun betaler disse dele vedrørende tjenstlige arealer. Der kan være undtagelser fra ovenstående, når f.eks en have er over 1.000m2, eller el/varmeudgifter dækkes af andre årsager end tj. areal. Her aftales kontering under gr. 5 i de enkelte tilfælde. Ovenstående er ikke i overensstemmelse med konteringsvejledningen, der lægger op til, at hvis varmebidrag indehldes i lønnen, skal det føres på gruppe 5, men hvis varmen refundere til præsten med en %del, skal det førs på gruppe 2, og vand, og snerydning skal føres på gr. 5. Vurderingen i KAM er, at hvis det skal give nogen mening at have gr. 25, må alle udgifter vedr. tj. lokaler føres her. Normalt vurderer vi så lidt som muligt, og gør som der står. I dette tilfælde mener vi konteringsvejledningen gør overblik og sammenligning umulig, men vi følger den selvfølgelig, hvis I insisterer. Alarmudgift betales nogle steder delvist, svarende til % for tjn. areal, her vil kirkens udgift blive ført på gr. 25. Betales alarmudgift fuldt ud, vil den blive ført på gr. 5, med mindre en fordeling angives på bilaget. Gruppe 6: Gruppe 6 kan forekomme lidt forvirrende, fordi en del af det, der skal føres her, umiddelbart hører under de øvrige grupper. Gruppe 6 er ADMINISTRATION. Dvs. lønudgifter til rengøring af bygning skal IKKE på gr. 63, men på gr 2. Men står kirketjeneren for administrative opgaver i forbindelse med lokaleudlejning, kan en lønandel på gr. 63 være relevant. Langt hen ad vejen er det administration bortset fra kirkegård. Kirkegårdens administration føres som udgangspunkt under gruppe 4, dog undtaget fælles personaleudgifter, og andre fællesudgifter, f.eks synshonorarer, løn til kontaktperson, menighedsrådsudgifter mv. Der oprettes som under gr. 3 konto 6060/ 6161 osv Diverse udgifter. Udgifter til telefon, løbende IT udgiter, kontohold mv. føres på konto 6060, uanset om det er til præster, menighedsråd eller andre dog bortset fra ovenstående vedrørende kirkegård. Der er artskonti for ca alt, hvad der føres under gr. 60. Derfor er der udover 6060 kun oprettet et enkelt underformål som standard anvendes til fælles udgifter til køkkendrift mv.

5

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

-men du afgør hvordan!

-men du afgør hvordan! -men du afgør hvordan! SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Stadig flere finder det lige så selvfølgeligt at bidrage til Kirkens opretholdelse,

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

BRANDSOFT. Nyhedsbrev OBS! Brandsoft 1984-2009 25 år DECEMBER 2009 STATUS FOR 2009 OG 25 ÅR PÅ BAGEN. I dette nyhedsbrev

BRANDSOFT. Nyhedsbrev OBS! Brandsoft 1984-2009 25 år DECEMBER 2009 STATUS FOR 2009 OG 25 ÅR PÅ BAGEN. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev DECEMBER 2009 Deltag i vores Julekonkurrence Se side 9 BRANDSOFT I dette nyhedsbrev Status for 2009 1 Ny medarbejder 2 Hjemmesider 2 Backup via internet 2 25 år med Brandsoft 4 Kurser 8 Ny kontoplan

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere