Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx"

Transkript

1 Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

2 Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er det muligt at identificere mønstre og kundegrupper, som sætter dig i stand til at udvælge emner, der passer bedre til din virksomhed. Alle rettigheder til analysen forbeholdes NN Markedsdata. Rapportens formål og omfang Rapporten omfatter en Profil- & markedsdækningsanalyse af din kundedatabase. Rapportens formål er at udforske kundebasen og identificere virksomhedens styrker og svagheder i markedet. Profil- & markedsdækningsanalysen giver et objektivt billede af kundebasen og illustrerer, hvor du har flest kunder og bedst fat i markedet. Analysen indeholder også identifikation af Tvillinger dvs virksomheder med samme karakteristika som den analyserede kundedatabase. Profil- & markedsdækningsanalysens anvendelse Profil- & markedsdækningsanalysen giver en generel viden om kundebasens sammensætning set i forhold til markedet. Med denne viden kan du identificere og udvælge segmentkriterier, hvor du: Har flest kunder Penetrerer markedet bedst Sidst i analysen præsenteres et udpluk af tvillingeemnerne. En liste med emnerne kan tilkøbes. Vigtig information Grafer og tabeller, der viser antal kunder, fortæller ikke noget om, hvilke kunder din virksomhed har bedst fat i. De bør derfor ikke bruges til emnegenerering og segmentdannelse. Antallet af kunder sammenholdt med det totale marked giver grundlaget for beregning af din dækning i markedet. Vi anbefaler, at disse grafer og tabeller benyttes til emnegenerering og segmentering.

3 Selskabsform Kode Selskabsform Kunder DK Dækning i % 10 Enkeltmandsvirksomhed ,15 EMV 80 Anpartsselskab ,69 ApS 60 Aktieselskab ,67 A/S 115 Frivillig forening , Forening ,25 30 Interessentskab , Primærkommune ,47 90 Fond , Øvrige virksomhedsformer ,93 15 Personlig Mindre Virksomhed Anden udenlandsk virksomhed ,40 40 Kommanditselskab ,20 81 Iværksætterselskab , Folkekirkelige institutioner Erhvervsdrivende fond , Statslig administrativ enhed , Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar , Andelsselskab (-forening) , Forening eller selskab med begrænset ansvar ,18 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab , Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties , Uoplyst virksomhedsform Region , Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab , Særlig finansiel virksomhed , Selskab med begrænset ansvar , Forening med begrænset ansvar , Selvstændig offentlig virksomhed ,85 20 Dødsbo Filial af anden udenlandsk virksomhedsform I dette afsnit fordeles kundebasen på selskabsform. Der findes 29 selskabsformer i Danmark, som indeholder aktive virksomheder. Først og fremmest er det interessant at se, hvor mange kunder du har i de tre største selskabsformer: Enkeltmandsvirksomheder, A/S og ApS. A/S; 3284 EMV; 412 ApS; 1507 EMV ApS A/S Store andele af A/S er og ApS er, der begge har lovbestemt kapitalkrav, er et typisk tegn på en stabil kundebase.

4 Selskabsform Kode Selskabsform Kunder DK Dækning i % 60 Aktieselskab , Forening med begrænset ansvar , Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties , Særlig finansiel virksomhed ,71 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab , Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab , Erhvervsdrivende fond , Selskab med begrænset ansvar , Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar , Statslig administrativ enhed ,96 Markedsmæssig styrke bestemmes ikke ud fra, hvor mange kunder du har inden for den enkelte selskabsform, men derimod ud fra hvor stor en andel af det totale marked, du har fat i. Top10 Selskabsformer - dækning i % Aktieselskab Forening med begrænset ansvar Filial af udenlandsk aktieselskab, Særlig finansiel virksomhed Kommanditaktieselskab/Partnerselskab Filial af udenlandsk anpartsselskab Erhvervsdrivende fond Selskab med begrænset ansvar Andelsselskab (-forening) med Statslig administrativ enhed Top 10 selskabsformer identificerer, hvilke selskabsformer du har bedst fat i. Det er inden for toppen af disse selskabsformer, at du kan udvælge emner til salg og markedsføring

5 Uoplyst Ansatte Kode Antal Ansatte Kunder DK Dækning i % B ,08 C ,45 D ,22 E ,65 F ,85 G ,39 H ,27 I ,90 J ,70 K ,96 L ,87 M Uoplyst ,05 I dette afsnit belyses kundernes størrelse målt på antal ansatte. En fordeling af kundebasen baseret på antallet af ansatte viser, at du har en del mindre virksomheder som kunder Antal ansatte Kunder Dækning i % Bemærk, at selvom en virksomhed har forholdsvis mange små kunder målt på antal ansatte, er det ikke ensbetydende med en styrke blandt små virksomheder. For at evaluere hvilken størrelse af virksomheder, man har bedst fat i, må fordelingen holdes op imod alle danske virksomheder. Den blå streg i diagrammet til venstre viser, hvilken størrelse virksomheder du har bedst fat i i markedet. B C D E F G H I J K L M INFO - På landsplan finder vi, at ca. 69 % af alle danske virksomheder har 0 eller 1 ansatte.

6 Brancher - kundefordeling NACE Brancher Kunder I % Kumulativ % Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 209 3,64 3, Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om 203driftsledelse 3,54 7, Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 182 3,17 10, Bogføring og revision; skatterådgivning 138 2,41 12, Computerprogrammering 134 2,34 15, Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 111 1,93 17, Ikke-specialiseret engroshandel 106 1,85 18, Engroshandel med computere, ydre enheder og 94 software 1,64 20, Reklamebureauer 90 1,57 22, Vejgodstransport 79 1,38 23, Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 77 1,34 24, Udlejning af erhvervsejendomme 75 1,31 26, Opførelse af bygninger 73 1,27 27, El-installation 71 1,24 28, Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 70 1,22 29, Maskinforarbejdning 68 1,19 31, Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 63 1,10 32, Almindelig rengøring i bygninger 61 1,06 33, Anden trykning 58 1,01 34, Ikke-finansielle holdingselskaber 57 0,99 35, Engroshandel med værktøjsmaskiner 57 0,99 36, Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og 54 tilbehør 0,94hertil 37, Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf53 0,92 38, VVS- og blikkenslagerforretninger 50 0,87 38, Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 47 0,82 39,74 I Danmark er alle virksomheder inddelt i 730 brancher ud fra det internationale standard NACE-kode system. NACE-kode systemets 6-cifrede brancher indeler virksomheder med en detaljegrad, som gør det muligt at identificere en virksomheds primære arbejdsområde. Branchetabellen viser de top 25 brancher, du har flest kunder i. Akkumuleret set indeholder disse 25 brancher en meget stor andel af din kundedatabase. NN Markedsdata anbefaler, at du benytter markedsdækningen som udvælgelseskriterie. Top 25 markedsdækningstabellen finder du på næste side.

7 Brancher - markedsdækning Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger 6 og drivelementer Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler Fremstilling af andre papir- og papvarer Forarbejdning af svinekød Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Fremstilling af byggematerialer af beton Call centres virksomhed Engroshandel med andre kontormaskiner og andet 30 kontorudstyr Engroshandel med kontormøbler Fremstilling af køkkenmøbler Fremstilling af andre pumper og kompressorer Engroshandel med værktøjsmaskiner Fremstilling af andre plastprodukter Fremstilling af døre og vinduer af metal Fremstilling af plastemballage Engroshandel med metaller og metalmalme Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler 10 af 98 plast Fremstilling af hydraulisk udstyr Engroshandel med hårde hvidevarer Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir 8 og 84 pap Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Engroshandel med fotografiske og optiske artikler Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- 27 og anlægsvirksomhed Brancher - markedsdækning vises kun hvor der er minimum 5 kundeemner inden for branchen. Det er inden for disse top 25 brancher, at du har bedst fat i markedet, idet en stor andel af virksomhederne har udvist behov for dine produkter og har fundet vej til din kundedatabase. Kundefordelingen på brancher er den vigtigste indikator for styrke i markedet. Den er en uundværlig faktor, når du skal segmentere din kundedatabase eller generere emner til salg og marketing kampagner. Hvis de viste 25 brancher ikke indeholder nok emner til f.eks. en Direkt Marketing kampagne, kan man i appendiks se den komplette brancheliste. Listen indeholder alle brancher og deres tilhørende antal kunder, virksomheder total og dækningsprocenter. Branchelisten viser også, hvor du ingen kunder har. Som udgangspunkt er disse brancher og virksomheder mindre interessante - med mindre du kan identificere brancher, som af strategiske årsager er værd at angribe.

8 Kommuner - kundefordeling - Antal Kunder i Kommunen 0 (Ingen kunder) Den geografiske fordeling viser, hvor i Danmark du har flest kunder. Kunder pr. kommune bruges primært til at identificere områder, man har glemt eller udeladt af strategiske årsager. Antallet af kunder inden for en kommune hænger normalt sammen med kommunens størrelse. Derfor er det vigtigt, at man benytter markedsdækningskortet på næste side til at identificere styrker og potentiale i markedet.

9 Kommuner - markedsdækning - Markedsdækning i % 0 (Ingen kunder) 0,01-0,48 0,49-0,67 0,68-0,95 0,96-2,32 Den geografiske penetration viser, hvor du bedst fat i markedet. Kortet bruges til at identificere, hvilke dele af landet du står stærkest i, men også hvor du har en lav markedspenetration. Dårlig penetrering af markedet kan skyldes: At virksomhederne i området ikke har behov for produktet Manglende salgsindsats eller distribution At konkurrenterne står stærkt i området I forbindelse med emnegenerering til salg og marketing bør man overveje om der er områder man kan fravælge. Alt andet lige er det sværere at konvertere emner til kunder i områder med lav markedsdækning - specielt hvis lav markedsdækning skyldes faktorer som manglende lokal tilstædeværelse.

10 Kommuner - markedsdækning Kode Kommune Kunder DK Dækning i % 165 Albertslund , Brøndby , Herlev , Høje-Taastrup , Glostrup , Ballerup , Kolding , Ishøj , Hvidovre , Rødovre , Allerød , Greve , Gladsaxe , Odense , Herning , Ikast-Brande , Hedensted , Billund , Horsens , Ringsted Randers , Fredericia , Esbjerg , Silkeborg , Vejle ,95 Top 25 kommunetabellen illustrerer de 25 bedst penetrerede kommuner.

11 En-til-en tvillinger Virksomheder, der minder om dine nuværende kunder, kaldes for tvillinger. Disse tvillinger har samme karakteristika som kunderne i databasen. Vi forventer derfor også,at de har samme grundlæggende behov. Tvillinger identificeret i denne analyse har følgende tilfældes med dine kunder: Branche målt på 6 cifret NACE-kode Antal ansatte målt på CVR niveau Selskabsform Geografi hele Danmark Resultatet er en liste af tvillinger til din kundebase med samme karakteristika og behov som de enkelte kunder i databasen. Udvælgelsesalgoritmen en-til-en gør det muligt at angive hvilken kunde i din kundebase, der har genereret de enkelte tvillinger. Ud fra tvillingens navn finder du navnet på den kunde, som tvillingen minder mest om. Tvilling_Segment Antal A-Tvillinger: 3900 B-Tvillinger: 7800 C-Tvillinger: D-Tvillinger: I ALT Du kan med fordel distribuere tvillingerne til den salgskonsulent, som i forvejen servicerer kunden og dermed har den største indsigt og erfaring i salg til denne type virksomhed.

12 En-til-en tvillinger - eksempel Kunden Tvilling - stamdata Kunde og tvillinge segment Segment penetration Kundedata Juridisk Navn Adresse Postnr Bynavn Ansatte Nacetekst Virksomhedsform Kunder Dk DækningIndex Etiflex A/S Fin Form A/S Østre Ringvej Hejnsvig Fremstilling af andre Aktieselskab papir- og papvarer , Etiflex A/S Nova-Print A/S Danmark Munkebjergvej Odense M Fremstilling af andre Aktieselskab papir- og papvarer , Etiflex A/S Klimax A/S Uraniavej Horsens Fremstilling af andre Aktieselskab papir- og papvarer , Etiflex A/S Scanket Etikettering Bregnerødvej A/S Birkerød Fremstilling af andre Aktieselskab papir- og papvarer , Etiflex A/S 3L Consumer Products Vibækvej A/S Tommerup20-49 Fremstilling af andre Aktieselskab papir- og papvarer , Bizzcall ApS Customercarecenter Kolding ApS Åpark Kolding 2-4 Call centres virksomhed Anpartsselskab Bizzcall ApS Phoning ApS Åboulevarden Aarhus C 2-4 Call centres virksomhed Anpartsselskab Bizzcall ApS Telefon-Service ApSNaverland 2 St 2600 Glostrup 2-4 Call centres virksomhed Anpartsselskab Bizzcall ApS Stæhr Gruppen ApSVassingerødvej Lynge 2-4 Call centres virksomhed Anpartsselskab Jysk Analyseinstitut Retail af Institute 1996 A/Scandinavia Skt.Clemens A/STorv Aarhus C 5-9 Markedsanalyse og Aktieselskab offentlig meningsmåling , Jysk Analyseinstitut Analysegruppen af 1996 A/SA/SMerkurvej Silkeborg 5-9 Markedsanalyse og Aktieselskab offentlig meningsmåling , Jysk Analyseinstitut Flora af Dania 1996 Marketing A/S Hvidkærvej A/S Odense SV5-9 Markedsanalyse og Aktieselskab offentlig meningsmåling , Bolind A/S Gram A/S Gejlhavegård 2B6000 Kolding Engroshandel med Aktieselskab hårde hvidevarer , Bolind A/S Tefcold A/S Industrivej Viborg Engroshandel med Aktieselskab hårde hvidevarer , Bolind A/S Electrolux Professional Hammerholmen A/S Hvidovre Engroshandel med Aktieselskab hårde hvidevarer , McPhone Telemarketing Markman A/S Telemarketing Sofiendalsvej A/S Aalborg SV20-49 Call centres virksomhed Aktieselskab , McPhone Telemarketing Dialogue A/S One A/S Trekronergade 126F Valby Call centres virksomhed Aktieselskab , McPhone Telemarketing Valeur A/S A/S Sønderhøj Viby J Call centres virksomhed Aktieselskab , D.M.S. Dansk Mærkevaresalg Dagrofa Bornholm A/SVed Lunden Rønne Ikke-specialiseret Aktieselskab engroshandel med føde-, 6 drikke- 14 og 42,86 tobaksvarer 708 D.M.S. Dansk Mærkevaresalg Findus Danmark A/S A/S Midtager 29 2 th2605 Brøndby Ikke-specialiseret Aktieselskab engroshandel med føde-, 6 drikke- 14 og 42,86 tobaksvarer 708 D.M.S. Dansk Mærkevaresalg Nordic Food Partners A/SVesterbrogade København 10 V - 19 Ikke-specialiseret Aktieselskab engroshandel med føde-, 6 drikke- 14 og 42,86 tobaksvarer 708 D.M.S. Dansk Mærkevaresalg Unifood Import A/SKanalholmen Hvidovre Ikke-specialiseret Aktieselskab engroshandel med føde-, 6 drikke- 14 og 42,86 tobaksvarer 708 D.M.S. Dansk Mærkevaresalg HCH Gruppen A/S Priorsvej Silkeborg Ikke-specialiseret Aktieselskab engroshandel med føde-, 6 drikke- 14 og 42,86 tobaksvarer 708 Technodan Industrial Scada Controls International A/S Holstebrovej (Tic) A/S Aulum Fremstilling af elektriske Aktieselskab fordelings- og kontrolapparater , Technodan Industrial JE Electronic Controls A/S A/S Maserativej (Tic) Vejle Fremstilling af elektriske Aktieselskab fordelings- og kontrolapparater , En-til-en tvillingerne har samme antal ansatte, brancher og selskabsform som den kunde, der danner baggrund for udvælgelsen. Under "segment penetration" kan du se, hvor mange kunder du har i samme segment, det samlede antal virksomheder i DK, segmentets penetration samt et indeks for, hvor attraktiv tvillingen er for din virksomhed.

13 Næste skridt Vi håber, at analysen har hjulpet dig til et mere indgående kendskab til dine kunder Hvis du vil vide mere om dine kunder, kan NN Markedsdata bl.a. hjælpe med nedenstående: Når man bearbejder kolde emner i markedet (dvs. virksomheder der højest sandsynligt ikke kender din virksomhed endnu), er der flere muligheder for at skabe den initielle dialog. Ved Direct Mail kampagner anbefaler NN Markedsdata, at du følger op telefonisk til de virksomheder, der ikke responderer af sig selv. Vi anbefaler også, at man ikke sender flere breve ud, end man kan nå at følge op på inden for en uge. Berigelse med telefonnummer, firmadata og variable fra OIS,CVR mm. Integrering af virksomhedsdata til dit CRM- eller ERPsystem Datamining, der estimerer virksomheders værdi eller krydssalgspotentiale Loyalitetsanalyse, der minimerer kundeafgang

14 Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning , Fremstilling af bly, zink og tin , Fremstilling af kobber , Fremstilling af planglas , Fremstilling af militære kampkøretøjer , Fremstilling af sammensatte parketstave , Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer , Fremstilling af fiskemel , Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer , Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap , Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre , Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg , Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler , Fremstilling af andre papir- og papvarer , Forarbejdning af svinekød , Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater , Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) , Fremstilling af byggematerialer af beton , Call centres virksomhed , Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr , Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker , Engroshandel med kontormøbler , Fremstilling af køkkenmøbler , Fremstilling af andre pumper og kompressorer , Engroshandel med værktøjsmaskiner , Fremstilling af finerplader og træbaserede plader , Fremstilling af printplader o.l , Fremstilling af andre plastprodukter , Fremstilling af døre og vinduer af metal , Fremstilling af plastemballage , Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler , Engroshandel med metaller og metalmalme , Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast , Støbning af letmetalprodukter , Koldbehandling , Fremstilling af hydraulisk udstyr , Engroshandel med hårde hvidevarer , Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal , Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap , Fremstilling af kontorartikler af papir , Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer , Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør , Engroshandel med fotografiske og optiske artikler , Fremstilling af letmetalemballage , Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler , Handel med gas gennem rørledninger ,09

15 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed , Fremstilling af andre gummiprodukter , Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver 5samt tætningsmaterialer 57 8, Fremstilling af arbejdsbeklædning , Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv , Inkassovirksomhed og kreditoplysning , Ekstraterritoriale organisationer og organer , Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr , Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n , Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer , Overfladebehandling af metal , Fremstilling af glasfiber , Behandling og bortskaffelse af farligt affald , Engroshandel med computere, ydre enheder og software , Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og 7sættevogne 85 8, Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) , Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf , Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n , Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler , Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien , Engroshandel med bøger, papir og papirvarer , Engroshandel med rengøringsmidler , Engroshandel med elektronisk udstyr , Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed , Udgivelse af aviser og dagblade , Engroshandel med affaldsprodukter , Anden trykning , Transmission af elektricitet , Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt , Markedsanalyse og offentlig meningsmåling , Formning og forarbejdning af planglas , Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata , Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr , Handel med elektricitet , Konferencecentre og kursusejendomme , Udenrigsanliggender , Engroshandel med porcelæns- og glasvarer , Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil , Fremstilling af bygningsartikler af plast , Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv , Arbejdsformidlingskontorer , Computer facility management , Fremstilling af kontor- og butiksmøbler , Engroshandel med kufferter og lædervarer , Distribution af gas , Fremstilling af mørtel ,88

16 Fremstilling af aluminium , Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter , Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner , Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler , Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer , Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien , Engroshandel med kemiske produkter , Fremstilling af andre transportmidler i.a.n , Fremstilling af madrasser , Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere , Fremstilling af ure , Maskinforarbejdning , Anden telekommunikation , Fremstilling af elektriske belysningsartikler , Tekniske skoler og fagskoler , Fremstilling af elektriske husholdningsapparater , Fremstilling af trikotagestoffer , Engroshandel med radio og tv mv , Engroshandel med elektriske husholdningsartikler , Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater , Generelle offentlige tjenester , Bygning af skibe og flydende materiel , Fremstilling af andre organiske basiskemikalier , Forarbejdning og konservering af kartofler , Satellitbaseret telekommunikation , Fremstilling af låse og hængsler , Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv , Fiskeauktioner , Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler , Fremstilling af træemballage , Detailhandel med aviser og papirvarer , Fremstilling af håndværktøj , Udgivelse af distrikts- og annonceblade , Anden forsikring , Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner , Fremstilling af asfalt og tagpap , Lufttransport af gods , Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer , Bogbinding og lignende serviceydelser , Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr , Anden udgivelse af software , Engroshandel med telekommunikationsudstyr , Værdipapir- og varemægling , Ikke-specialiseret engroshandel , Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n , Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier ,88

17 Fremstilling af kommunikationsudstyr , Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler , Fremstilling af høreapparater og dele hertil , Livsforsikring , Speditører , Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner , Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter , Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer , Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer , Vikarbureauer , Fastnetbaseret telekommunikation , Erhvervs- og institutionsvaskerier , Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n , Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer , Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer , Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel , Organisering af kongresser, messer og udstillinger , Engroshandel med kød og kødprodukter , Reklameplads i medier , Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed , Realkreditinstitutter , Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg , Fremstilling af elektroniske komponenter og plader , Engroshandel med fisk og fiskeprodukter , Udsavning og høvling af træ , Fremstilling af smagspræparater og krydderier , Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål , Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer , Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser , Udgivelse af ugeblade og magasiner , Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring , Engroshandel med andre husholdningsartikler , Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation , Lovpligtig socialsikring mv , Fremstilling af mølleriprodukter , Andre informationstjenester i.a.n , Pakkerier , Engroshandel med læge- og hospitalsartikler , Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol , Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler , Engroshandel med beklædning , Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien , Anden personaleformidling , Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater , Fremstilling af farmaceutiske råvarer , Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer ,74

18 Installation af industrimaskiner og -udstyr , Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr , Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n , Hoteller , Fremstilling af underbeklædning , Mejerier samt ostefremstilling , Tv-virksomhed , Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde , Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram , Fremstilling af motorkøretøjer , Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer , Trådløs telekommunikation , Engroshandel med tekstiler , Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer , Engroshandel med frugt og grøntsager , Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr , Transport af passagerer ad indre vandveje , Byggemarkeder og værktøjsmagasiner , Fremstilling af færdigblandet beton , Engroshandel med fodtøj , Finansiel leasing , Reklamebureauer , Oplagrings- og pakhusvirksomhed , Erhvervshavne , Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik , Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske , Fremstilling af boligtekstiler , Efterbehandling af tekstiler , Fremstilling af andre tekstiler i.a.n , Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser , Detailhandel med dagligvarer via internet , Videregående uddannelser på universitetsniveau , Anlæg af veje og motorveje , Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager , Anden pengeinstitutvirksomhed , Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser , Pensionskasser , Fremstilling af andre haner og ventiler , Reparation af elektrisk udstyr , Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv , El-installation , Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet , Administration af og bidrag til erhvervsfremme , Udgivelse af telefonbøger og adresselister , Fremstilling af andet elektrisk udstyr , Prepress- og premedia-arbejde ,91

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2006 KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs erhvervskunder Indhold 1. INDLEDNING...2 1.1 Rapportens formål og omfang... 2 1.2 Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse... 2 1.3 Analysegrundlag...

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Bestyrelses- & smedlemmer Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Formand Valgt ind 2003 På valg 2015 Frank Tonsberg Euc Nordvestsjælland Absalonsvej 20, Postbox 199 Tlf.: 59455100 e-mail: fto@eucnvs.dk

Læs mere

CEBR Centre for Economic and Business Research

CEBR Centre for Economic and Business Research Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dk 9. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Kvartalsoversigt virksomhedsnær aktivering. 2. kvartal 2013

Kvartalsoversigt virksomhedsnær aktivering. 2. kvartal 2013 Kvartalsoversigt virksomhedsnær aktivering. 2. kvartal 2013 P-nr Virksomhedsnav Sektor Branche Antal Virksomheds Ydelse Ordning Startdato Slutdato Stillingsbetegnelse n (CVR) kommune 1003400473 Ministeriet

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Aktive virksomhedspraktikker i 4. kvartal 2013 (Frederikssund Kommune)

Aktive virksomhedspraktikker i 4. kvartal 2013 (Frederikssund Kommune) ( Kommune) Leverancekvartal CVR-nr P-nr Virksomhedsnavn Sektor Branche Antal ansatte (CVR) Virksomheds kommune Ydelse Ordning Startdato Slutdato Stillingsbetegnelse Seneste ansættelsesforhold var i samme

Læs mere

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Fremtidens erhverv Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Internationalt perspektiv INDLEDNING INDHOLD Hvad skal vi leve af i

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Anvendte virksomhedspraktikker, Jobcenter Federikssund, 2. kvartal 2012

Anvendte virksomhedspraktikker, Jobcenter Federikssund, 2. kvartal 2012 Startdato Slutdato Navn virksomhed By Sted CVR PNR Branche 21-05- 19-08- Pizza Huset Frederikssund 60 29564442 1012346316 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 08-05- 06-07- Statoil Servicecenter

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

Konkursanalyse, april 2012

Konkursanalyse, april 2012 Laveste antal konkurser siden september 2008 Konkursanalyse, il 20 Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data-

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

Anvendte virksomhedspraktikker, Jobcenter Frederikssund, 4. kvartal 2012

Anvendte virksomhedspraktikker, Jobcenter Frederikssund, 4. kvartal 2012 Startdato Slutdato Navn virksomhed By Sted CVR PNR Branche 13-08-2012 05-10-2012 Mona Eksport Biler v/samih Madued Maoued Skovlunde 60 26022584 1008421117 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler

Læs mere

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner mellem Danmark og Danmarks Statistiks ansvar

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012

Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012 Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012 Indledning 1. Rammerne for SPPI a. EU lovgivning: Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 b. Deflatorer til nationalregnskabet

Læs mere

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

0 ansatte Virksomhedspraktik 20/06/2011 31/12/2012

0 ansatte Virksomhedspraktik 20/06/2011 31/12/2012 Virksomhedsnavn Sektor Branche Antal ansatte (CVR) Ordning Startdato Slutdato Stillingsbetegnelse Shell Service Servicestationer 0 ansatte Virksomhedspraktik 09/06/2011 31/01/2013 butiksmedhjælper Bakkegården

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ EF-Tidende nr. C 084 af 06/04/1995 s. 0007 Forslag til Rådets forordning (EF) om harmoniserede

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Aktive virksomhedspraktikker i 3. kvartal 2014 (Frederikssund Kommune)

Aktive virksomhedspraktikker i 3. kvartal 2014 (Frederikssund Kommune) ( Kommune) CVR-nr P-nr Virksomhedsnavn Sektor Branche Antal (CVR) Virksomheds kommune Ydelse Ordning Startdato Slutdato Stillings betegnelse Seneste ansættelsesforhold var i samme virksomhed Slutmåned

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator DI Den 9. marts MISK Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator Forbrugsindikator DI har udarbejdet en forbrugsindikator, som har til hensigt at skønne over det samlede private forbrug et kvartal længere

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Private serviceerhverv

Private serviceerhverv Private serviceerhverv Kap 14 Serviceerhverv 40% af BVT ikke materiel produktion: produktet kan ikke lagres produkterne er i tilknytning til produktion handel og transport ydermere: flytning og afmåling

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere