Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx"

Transkript

1 Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

2 Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er det muligt at identificere mønstre og kundegrupper, som sætter dig i stand til at udvælge emner, der passer bedre til din virksomhed. Alle rettigheder til analysen forbeholdes NN Markedsdata. Rapportens formål og omfang Rapporten omfatter en Profil- & markedsdækningsanalyse af din kundedatabase. Rapportens formål er at udforske kundebasen og identificere virksomhedens styrker og svagheder i markedet. Profil- & markedsdækningsanalysen giver et objektivt billede af kundebasen og illustrerer, hvor du har flest kunder og bedst fat i markedet. Analysen indeholder også identifikation af Tvillinger dvs virksomheder med samme karakteristika som den analyserede kundedatabase. Profil- & markedsdækningsanalysens anvendelse Profil- & markedsdækningsanalysen giver en generel viden om kundebasens sammensætning set i forhold til markedet. Med denne viden kan du identificere og udvælge segmentkriterier, hvor du: Har flest kunder Penetrerer markedet bedst Sidst i analysen præsenteres et udpluk af tvillingeemnerne. En liste med emnerne kan tilkøbes. Vigtig information Grafer og tabeller, der viser antal kunder, fortæller ikke noget om, hvilke kunder din virksomhed har bedst fat i. De bør derfor ikke bruges til emnegenerering og segmentdannelse. Antallet af kunder sammenholdt med det totale marked giver grundlaget for beregning af din dækning i markedet. Vi anbefaler, at disse grafer og tabeller benyttes til emnegenerering og segmentering.

3 Selskabsform Kode Selskabsform Kunder DK Dækning i % 10 Enkeltmandsvirksomhed ,15 EMV 80 Anpartsselskab ,69 ApS 60 Aktieselskab ,67 A/S 115 Frivillig forening , Forening ,25 30 Interessentskab , Primærkommune ,47 90 Fond , Øvrige virksomhedsformer ,93 15 Personlig Mindre Virksomhed Anden udenlandsk virksomhed ,40 40 Kommanditselskab ,20 81 Iværksætterselskab , Folkekirkelige institutioner Erhvervsdrivende fond , Statslig administrativ enhed , Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar , Andelsselskab (-forening) , Forening eller selskab med begrænset ansvar ,18 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab , Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties , Uoplyst virksomhedsform Region , Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab , Særlig finansiel virksomhed , Selskab med begrænset ansvar , Forening med begrænset ansvar , Selvstændig offentlig virksomhed ,85 20 Dødsbo Filial af anden udenlandsk virksomhedsform I dette afsnit fordeles kundebasen på selskabsform. Der findes 29 selskabsformer i Danmark, som indeholder aktive virksomheder. Først og fremmest er det interessant at se, hvor mange kunder du har i de tre største selskabsformer: Enkeltmandsvirksomheder, A/S og ApS. A/S; 3284 EMV; 412 ApS; 1507 EMV ApS A/S Store andele af A/S er og ApS er, der begge har lovbestemt kapitalkrav, er et typisk tegn på en stabil kundebase.

4 Selskabsform Kode Selskabsform Kunder DK Dækning i % 60 Aktieselskab , Forening med begrænset ansvar , Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties , Særlig finansiel virksomhed ,71 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab , Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab , Erhvervsdrivende fond , Selskab med begrænset ansvar , Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar , Statslig administrativ enhed ,96 Markedsmæssig styrke bestemmes ikke ud fra, hvor mange kunder du har inden for den enkelte selskabsform, men derimod ud fra hvor stor en andel af det totale marked, du har fat i. Top10 Selskabsformer - dækning i % Aktieselskab Forening med begrænset ansvar Filial af udenlandsk aktieselskab, Særlig finansiel virksomhed Kommanditaktieselskab/Partnerselskab Filial af udenlandsk anpartsselskab Erhvervsdrivende fond Selskab med begrænset ansvar Andelsselskab (-forening) med Statslig administrativ enhed Top 10 selskabsformer identificerer, hvilke selskabsformer du har bedst fat i. Det er inden for toppen af disse selskabsformer, at du kan udvælge emner til salg og markedsføring

5 Uoplyst Ansatte Kode Antal Ansatte Kunder DK Dækning i % B ,08 C ,45 D ,22 E ,65 F ,85 G ,39 H ,27 I ,90 J ,70 K ,96 L ,87 M Uoplyst ,05 I dette afsnit belyses kundernes størrelse målt på antal ansatte. En fordeling af kundebasen baseret på antallet af ansatte viser, at du har en del mindre virksomheder som kunder Antal ansatte Kunder Dækning i % Bemærk, at selvom en virksomhed har forholdsvis mange små kunder målt på antal ansatte, er det ikke ensbetydende med en styrke blandt små virksomheder. For at evaluere hvilken størrelse af virksomheder, man har bedst fat i, må fordelingen holdes op imod alle danske virksomheder. Den blå streg i diagrammet til venstre viser, hvilken størrelse virksomheder du har bedst fat i i markedet. B C D E F G H I J K L M INFO - På landsplan finder vi, at ca. 69 % af alle danske virksomheder har 0 eller 1 ansatte.

6 Brancher - kundefordeling NACE Brancher Kunder I % Kumulativ % Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 209 3,64 3, Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om 203driftsledelse 3,54 7, Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 182 3,17 10, Bogføring og revision; skatterådgivning 138 2,41 12, Computerprogrammering 134 2,34 15, Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 111 1,93 17, Ikke-specialiseret engroshandel 106 1,85 18, Engroshandel med computere, ydre enheder og 94 software 1,64 20, Reklamebureauer 90 1,57 22, Vejgodstransport 79 1,38 23, Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 77 1,34 24, Udlejning af erhvervsejendomme 75 1,31 26, Opførelse af bygninger 73 1,27 27, El-installation 71 1,24 28, Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 70 1,22 29, Maskinforarbejdning 68 1,19 31, Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 63 1,10 32, Almindelig rengøring i bygninger 61 1,06 33, Anden trykning 58 1,01 34, Ikke-finansielle holdingselskaber 57 0,99 35, Engroshandel med værktøjsmaskiner 57 0,99 36, Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og 54 tilbehør 0,94hertil 37, Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf53 0,92 38, VVS- og blikkenslagerforretninger 50 0,87 38, Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 47 0,82 39,74 I Danmark er alle virksomheder inddelt i 730 brancher ud fra det internationale standard NACE-kode system. NACE-kode systemets 6-cifrede brancher indeler virksomheder med en detaljegrad, som gør det muligt at identificere en virksomheds primære arbejdsområde. Branchetabellen viser de top 25 brancher, du har flest kunder i. Akkumuleret set indeholder disse 25 brancher en meget stor andel af din kundedatabase. NN Markedsdata anbefaler, at du benytter markedsdækningen som udvælgelseskriterie. Top 25 markedsdækningstabellen finder du på næste side.

7 Brancher - markedsdækning Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger 6 og drivelementer Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler Fremstilling af andre papir- og papvarer Forarbejdning af svinekød Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Fremstilling af byggematerialer af beton Call centres virksomhed Engroshandel med andre kontormaskiner og andet 30 kontorudstyr Engroshandel med kontormøbler Fremstilling af køkkenmøbler Fremstilling af andre pumper og kompressorer Engroshandel med værktøjsmaskiner Fremstilling af andre plastprodukter Fremstilling af døre og vinduer af metal Fremstilling af plastemballage Engroshandel med metaller og metalmalme Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler 10 af 98 plast Fremstilling af hydraulisk udstyr Engroshandel med hårde hvidevarer Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir 8 og 84 pap Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Engroshandel med fotografiske og optiske artikler Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- 27 og anlægsvirksomhed Brancher - markedsdækning vises kun hvor der er minimum 5 kundeemner inden for branchen. Det er inden for disse top 25 brancher, at du har bedst fat i markedet, idet en stor andel af virksomhederne har udvist behov for dine produkter og har fundet vej til din kundedatabase. Kundefordelingen på brancher er den vigtigste indikator for styrke i markedet. Den er en uundværlig faktor, når du skal segmentere din kundedatabase eller generere emner til salg og marketing kampagner. Hvis de viste 25 brancher ikke indeholder nok emner til f.eks. en Direkt Marketing kampagne, kan man i appendiks se den komplette brancheliste. Listen indeholder alle brancher og deres tilhørende antal kunder, virksomheder total og dækningsprocenter. Branchelisten viser også, hvor du ingen kunder har. Som udgangspunkt er disse brancher og virksomheder mindre interessante - med mindre du kan identificere brancher, som af strategiske årsager er værd at angribe.

8 Kommuner - kundefordeling - Antal Kunder i Kommunen 0 (Ingen kunder) Den geografiske fordeling viser, hvor i Danmark du har flest kunder. Kunder pr. kommune bruges primært til at identificere områder, man har glemt eller udeladt af strategiske årsager. Antallet af kunder inden for en kommune hænger normalt sammen med kommunens størrelse. Derfor er det vigtigt, at man benytter markedsdækningskortet på næste side til at identificere styrker og potentiale i markedet.

9 Kommuner - markedsdækning - Markedsdækning i % 0 (Ingen kunder) 0,01-0,48 0,49-0,67 0,68-0,95 0,96-2,32 Den geografiske penetration viser, hvor du bedst fat i markedet. Kortet bruges til at identificere, hvilke dele af landet du står stærkest i, men også hvor du har en lav markedspenetration. Dårlig penetrering af markedet kan skyldes: At virksomhederne i området ikke har behov for produktet Manglende salgsindsats eller distribution At konkurrenterne står stærkt i området I forbindelse med emnegenerering til salg og marketing bør man overveje om der er områder man kan fravælge. Alt andet lige er det sværere at konvertere emner til kunder i områder med lav markedsdækning - specielt hvis lav markedsdækning skyldes faktorer som manglende lokal tilstædeværelse.

10 Kommuner - markedsdækning Kode Kommune Kunder DK Dækning i % 165 Albertslund , Brøndby , Herlev , Høje-Taastrup , Glostrup , Ballerup , Kolding , Ishøj , Hvidovre , Rødovre , Allerød , Greve , Gladsaxe , Odense , Herning , Ikast-Brande , Hedensted , Billund , Horsens , Ringsted Randers , Fredericia , Esbjerg , Silkeborg , Vejle ,95 Top 25 kommunetabellen illustrerer de 25 bedst penetrerede kommuner.

11 En-til-en tvillinger Virksomheder, der minder om dine nuværende kunder, kaldes for tvillinger. Disse tvillinger har samme karakteristika som kunderne i databasen. Vi forventer derfor også,at de har samme grundlæggende behov. Tvillinger identificeret i denne analyse har følgende tilfældes med dine kunder: Branche målt på 6 cifret NACE-kode Antal ansatte målt på CVR niveau Selskabsform Geografi hele Danmark Resultatet er en liste af tvillinger til din kundebase med samme karakteristika og behov som de enkelte kunder i databasen. Udvælgelsesalgoritmen en-til-en gør det muligt at angive hvilken kunde i din kundebase, der har genereret de enkelte tvillinger. Ud fra tvillingens navn finder du navnet på den kunde, som tvillingen minder mest om. Tvilling_Segment Antal A-Tvillinger: 3900 B-Tvillinger: 7800 C-Tvillinger: D-Tvillinger: I ALT Du kan med fordel distribuere tvillingerne til den salgskonsulent, som i forvejen servicerer kunden og dermed har den største indsigt og erfaring i salg til denne type virksomhed.

12 En-til-en tvillinger - eksempel Kunden Tvilling - stamdata Kunde og tvillinge segment Segment penetration Kundedata Juridisk Navn Adresse Postnr Bynavn Ansatte Nacetekst Virksomhedsform Kunder Dk DækningIndex Etiflex A/S Fin Form A/S Østre Ringvej Hejnsvig Fremstilling af andre Aktieselskab papir- og papvarer , Etiflex A/S Nova-Print A/S Danmark Munkebjergvej Odense M Fremstilling af andre Aktieselskab papir- og papvarer , Etiflex A/S Klimax A/S Uraniavej Horsens Fremstilling af andre Aktieselskab papir- og papvarer , Etiflex A/S Scanket Etikettering Bregnerødvej A/S Birkerød Fremstilling af andre Aktieselskab papir- og papvarer , Etiflex A/S 3L Consumer Products Vibækvej A/S Tommerup20-49 Fremstilling af andre Aktieselskab papir- og papvarer , Bizzcall ApS Customercarecenter Kolding ApS Åpark Kolding 2-4 Call centres virksomhed Anpartsselskab Bizzcall ApS Phoning ApS Åboulevarden Aarhus C 2-4 Call centres virksomhed Anpartsselskab Bizzcall ApS Telefon-Service ApSNaverland 2 St 2600 Glostrup 2-4 Call centres virksomhed Anpartsselskab Bizzcall ApS Stæhr Gruppen ApSVassingerødvej Lynge 2-4 Call centres virksomhed Anpartsselskab Jysk Analyseinstitut Retail af Institute 1996 A/Scandinavia Skt.Clemens A/STorv Aarhus C 5-9 Markedsanalyse og Aktieselskab offentlig meningsmåling , Jysk Analyseinstitut Analysegruppen af 1996 A/SA/SMerkurvej Silkeborg 5-9 Markedsanalyse og Aktieselskab offentlig meningsmåling , Jysk Analyseinstitut Flora af Dania 1996 Marketing A/S Hvidkærvej A/S Odense SV5-9 Markedsanalyse og Aktieselskab offentlig meningsmåling , Bolind A/S Gram A/S Gejlhavegård 2B6000 Kolding Engroshandel med Aktieselskab hårde hvidevarer , Bolind A/S Tefcold A/S Industrivej Viborg Engroshandel med Aktieselskab hårde hvidevarer , Bolind A/S Electrolux Professional Hammerholmen A/S Hvidovre Engroshandel med Aktieselskab hårde hvidevarer , McPhone Telemarketing Markman A/S Telemarketing Sofiendalsvej A/S Aalborg SV20-49 Call centres virksomhed Aktieselskab , McPhone Telemarketing Dialogue A/S One A/S Trekronergade 126F Valby Call centres virksomhed Aktieselskab , McPhone Telemarketing Valeur A/S A/S Sønderhøj Viby J Call centres virksomhed Aktieselskab , D.M.S. Dansk Mærkevaresalg Dagrofa Bornholm A/SVed Lunden Rønne Ikke-specialiseret Aktieselskab engroshandel med føde-, 6 drikke- 14 og 42,86 tobaksvarer 708 D.M.S. Dansk Mærkevaresalg Findus Danmark A/S A/S Midtager 29 2 th2605 Brøndby Ikke-specialiseret Aktieselskab engroshandel med føde-, 6 drikke- 14 og 42,86 tobaksvarer 708 D.M.S. Dansk Mærkevaresalg Nordic Food Partners A/SVesterbrogade København 10 V - 19 Ikke-specialiseret Aktieselskab engroshandel med føde-, 6 drikke- 14 og 42,86 tobaksvarer 708 D.M.S. Dansk Mærkevaresalg Unifood Import A/SKanalholmen Hvidovre Ikke-specialiseret Aktieselskab engroshandel med føde-, 6 drikke- 14 og 42,86 tobaksvarer 708 D.M.S. Dansk Mærkevaresalg HCH Gruppen A/S Priorsvej Silkeborg Ikke-specialiseret Aktieselskab engroshandel med føde-, 6 drikke- 14 og 42,86 tobaksvarer 708 Technodan Industrial Scada Controls International A/S Holstebrovej (Tic) A/S Aulum Fremstilling af elektriske Aktieselskab fordelings- og kontrolapparater , Technodan Industrial JE Electronic Controls A/S A/S Maserativej (Tic) Vejle Fremstilling af elektriske Aktieselskab fordelings- og kontrolapparater , En-til-en tvillingerne har samme antal ansatte, brancher og selskabsform som den kunde, der danner baggrund for udvælgelsen. Under "segment penetration" kan du se, hvor mange kunder du har i samme segment, det samlede antal virksomheder i DK, segmentets penetration samt et indeks for, hvor attraktiv tvillingen er for din virksomhed.

13 Næste skridt Vi håber, at analysen har hjulpet dig til et mere indgående kendskab til dine kunder Hvis du vil vide mere om dine kunder, kan NN Markedsdata bl.a. hjælpe med nedenstående: Når man bearbejder kolde emner i markedet (dvs. virksomheder der højest sandsynligt ikke kender din virksomhed endnu), er der flere muligheder for at skabe den initielle dialog. Ved Direct Mail kampagner anbefaler NN Markedsdata, at du følger op telefonisk til de virksomheder, der ikke responderer af sig selv. Vi anbefaler også, at man ikke sender flere breve ud, end man kan nå at følge op på inden for en uge. Berigelse med telefonnummer, firmadata og variable fra OIS,CVR mm. Integrering af virksomhedsdata til dit CRM- eller ERPsystem Datamining, der estimerer virksomheders værdi eller krydssalgspotentiale Loyalitetsanalyse, der minimerer kundeafgang

14 Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning , Fremstilling af bly, zink og tin , Fremstilling af kobber , Fremstilling af planglas , Fremstilling af militære kampkøretøjer , Fremstilling af sammensatte parketstave , Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer , Fremstilling af fiskemel , Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer , Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap , Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre , Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg , Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler , Fremstilling af andre papir- og papvarer , Forarbejdning af svinekød , Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater , Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) , Fremstilling af byggematerialer af beton , Call centres virksomhed , Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr , Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker , Engroshandel med kontormøbler , Fremstilling af køkkenmøbler , Fremstilling af andre pumper og kompressorer , Engroshandel med værktøjsmaskiner , Fremstilling af finerplader og træbaserede plader , Fremstilling af printplader o.l , Fremstilling af andre plastprodukter , Fremstilling af døre og vinduer af metal , Fremstilling af plastemballage , Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler , Engroshandel med metaller og metalmalme , Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast , Støbning af letmetalprodukter , Koldbehandling , Fremstilling af hydraulisk udstyr , Engroshandel med hårde hvidevarer , Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal , Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap , Fremstilling af kontorartikler af papir , Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer , Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør , Engroshandel med fotografiske og optiske artikler , Fremstilling af letmetalemballage , Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler , Handel med gas gennem rørledninger ,09

15 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed , Fremstilling af andre gummiprodukter , Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver 5samt tætningsmaterialer 57 8, Fremstilling af arbejdsbeklædning , Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv , Inkassovirksomhed og kreditoplysning , Ekstraterritoriale organisationer og organer , Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr , Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n , Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer , Overfladebehandling af metal , Fremstilling af glasfiber , Behandling og bortskaffelse af farligt affald , Engroshandel med computere, ydre enheder og software , Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og 7sættevogne 85 8, Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) , Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf , Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n , Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler , Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien , Engroshandel med bøger, papir og papirvarer , Engroshandel med rengøringsmidler , Engroshandel med elektronisk udstyr , Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed , Udgivelse af aviser og dagblade , Engroshandel med affaldsprodukter , Anden trykning , Transmission af elektricitet , Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt , Markedsanalyse og offentlig meningsmåling , Formning og forarbejdning af planglas , Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata , Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr , Handel med elektricitet , Konferencecentre og kursusejendomme , Udenrigsanliggender , Engroshandel med porcelæns- og glasvarer , Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil , Fremstilling af bygningsartikler af plast , Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv , Arbejdsformidlingskontorer , Computer facility management , Fremstilling af kontor- og butiksmøbler , Engroshandel med kufferter og lædervarer , Distribution af gas , Fremstilling af mørtel ,88

16 Fremstilling af aluminium , Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter , Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner , Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler , Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer , Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien , Engroshandel med kemiske produkter , Fremstilling af andre transportmidler i.a.n , Fremstilling af madrasser , Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere , Fremstilling af ure , Maskinforarbejdning , Anden telekommunikation , Fremstilling af elektriske belysningsartikler , Tekniske skoler og fagskoler , Fremstilling af elektriske husholdningsapparater , Fremstilling af trikotagestoffer , Engroshandel med radio og tv mv , Engroshandel med elektriske husholdningsartikler , Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater , Generelle offentlige tjenester , Bygning af skibe og flydende materiel , Fremstilling af andre organiske basiskemikalier , Forarbejdning og konservering af kartofler , Satellitbaseret telekommunikation , Fremstilling af låse og hængsler , Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv , Fiskeauktioner , Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler , Fremstilling af træemballage , Detailhandel med aviser og papirvarer , Fremstilling af håndværktøj , Udgivelse af distrikts- og annonceblade , Anden forsikring , Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner , Fremstilling af asfalt og tagpap , Lufttransport af gods , Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer , Bogbinding og lignende serviceydelser , Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr , Anden udgivelse af software , Engroshandel med telekommunikationsudstyr , Værdipapir- og varemægling , Ikke-specialiseret engroshandel , Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n , Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier ,88

17 Fremstilling af kommunikationsudstyr , Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler , Fremstilling af høreapparater og dele hertil , Livsforsikring , Speditører , Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner , Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter , Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer , Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer , Vikarbureauer , Fastnetbaseret telekommunikation , Erhvervs- og institutionsvaskerier , Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n , Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer , Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer , Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel , Organisering af kongresser, messer og udstillinger , Engroshandel med kød og kødprodukter , Reklameplads i medier , Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed , Realkreditinstitutter , Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg , Fremstilling af elektroniske komponenter og plader , Engroshandel med fisk og fiskeprodukter , Udsavning og høvling af træ , Fremstilling af smagspræparater og krydderier , Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål , Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer , Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser , Udgivelse af ugeblade og magasiner , Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring , Engroshandel med andre husholdningsartikler , Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation , Lovpligtig socialsikring mv , Fremstilling af mølleriprodukter , Andre informationstjenester i.a.n , Pakkerier , Engroshandel med læge- og hospitalsartikler , Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol , Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler , Engroshandel med beklædning , Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien , Anden personaleformidling , Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater , Fremstilling af farmaceutiske råvarer , Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer ,74

18 Installation af industrimaskiner og -udstyr , Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr , Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n , Hoteller , Fremstilling af underbeklædning , Mejerier samt ostefremstilling , Tv-virksomhed , Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde , Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram , Fremstilling af motorkøretøjer , Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer , Trådløs telekommunikation , Engroshandel med tekstiler , Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer , Engroshandel med frugt og grøntsager , Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr , Transport af passagerer ad indre vandveje , Byggemarkeder og værktøjsmagasiner , Fremstilling af færdigblandet beton , Engroshandel med fodtøj , Finansiel leasing , Reklamebureauer , Oplagrings- og pakhusvirksomhed , Erhvervshavne , Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik , Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske , Fremstilling af boligtekstiler , Efterbehandling af tekstiler , Fremstilling af andre tekstiler i.a.n , Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser , Detailhandel med dagligvarer via internet , Videregående uddannelser på universitetsniveau , Anlæg af veje og motorveje , Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager , Anden pengeinstitutvirksomhed , Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser , Pensionskasser , Fremstilling af andre haner og ventiler , Reparation af elektrisk udstyr , Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv , El-installation , Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet , Administration af og bidrag til erhvervsfremme , Udgivelse af telefonbøger og adresselister , Fremstilling af andet elektrisk udstyr , Prepress- og premedia-arbejde ,91

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme

Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme Erhvervsøkonomiske nøgletal i dansk kystturisme ERHVERVSØKONOMISKE NØGLETAL I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030. Forsidefoto: Henning Stein,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Dansk Energi Analyse A/S Viegand & Maagøe ApS Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug Udarbejdet af: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005

Forbrugerr Amagerfælledvej 56 2300 København S Forbruger- www.forbrug.dk redegørelse edegør 2005 else 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Forbrugerredegørelse 2005 Redegørelsen er udarbejdet af Forbrugerstyrelsen Hovedbidragsydere til de enkelte kapitler er: Kapitel 1: Forbrugerforholdene i Danmark 2005: Morten

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

Café. - om at starte en café

Café. - om at starte en café Café - om at starte en café Danskerne har penge til forbrug. De spenderer mere og mere på at spise og drikke ude. Caféerne er meget populære. De er uhøjtidelige mødesteder. Man ser ofte nye, sjove og smarte

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald"

Bilagsrapport til Tungmetaller i affald Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 40 2003 Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald" - guide og idékatalog til sortering af tungmetalholdigt affald Claus Dahl Thomsen, Carsten Lassen og Elisabeth Holst

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Region Syd. FoKus Middelfart. TEMA Byg og anlæg. Mikkelsen & Andersen A/S. Middelfart Sparekasse Nye tider i Middelfart Sparekasse Side 4-5

Region Syd. FoKus Middelfart. TEMA Byg og anlæg. Mikkelsen & Andersen A/S. Middelfart Sparekasse Nye tider i Middelfart Sparekasse Side 4-5 www.erhverv-fyn.dk NR. 1 31. ÅRGANG 2012 Region Syd danrevi Toprevision Side 6 Krogh & Long ApS Side 8 Trap+ Side 13 Middelfart Sparekasse Nye tider i Middelfart Sparekasse Side 4-5 FoKus Middelfart TML

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

Danskerne og velgørenhed anno 2013

Danskerne og velgørenhed anno 2013 Danskerne og velgørenhed anno 2013 Indhold 1. Kort om baggrunden for undersøgelsen... 4 Hvad er velgørenhed?... 4 2. Analysens hovedkonklusioner... 5 Hvordan er profilen på en nej siger i forhold til de

Læs mere

Er butikslivet noget for dig?

Er butikslivet noget for dig? Butik i Bazar Vest Danskerne har mange penge til forbrug, også selvom den økonomiske udvikling går op og ned. Har du butik i et center som Bazar Vest, har du den fordel, at de kunder, der kommer for at

Læs mere

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION TAG EN UDDANNELSE INDEN FOR TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION UDDANNELSESMAGASIN TEKNISK LANDSFORBUND // KREATIVE SPECIALISTER 02-03 indhold Uddannelsesbeskrivelse med jobprofiler TEKNISK LANDSFORBUND Nørre

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere