Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter"

Transkript

1 Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J

2 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 4 METODER TIL PROJEKTSTYRING... 5 Ren tilskudsregistrering... 6 Aktivitetsregistrering med asymmetrisk medfinansiering... 7 Aktivitetsregistrering med symmetrisk medfinansiering

4 FORMÅL AAU s kontoplan kan bruges på forskellige måder i forhold til projektstyring af eksternt finansierede projekter. Metoderne synliggøres i denne vejledning. 4

5 AAU's kontoplan kan bruges på forskellige måder i forhold til projektstyring af eksternt finansierede projekter. Der findes følgende 3 metoder: A: Tilskudsregistrering Ved denne metode registreres og regnskabsføres alene tilskuddet fra bevillingsgiver på projektnummeret Metoden anvendes ved ren tilskudsregistrering eller tilskudsregistrering med AAU medfinansiering, hvor medfinansieringen er uden regnskabsmæssige dokumentationskrav fra bevillingsgiver I stamdata registreres projektet uden medfinansiering. FI, diverse fonde, virksomheder og altid indtægtsdækket virksomhed (UK 90) For en dybere gennemgang af disse typer af projekter, gå til afsnittet "Ren tilskudsregistrering" B: Aktivitetsregistrering med asymmetrisk medfinansiering Ved denne metode registreres og regnskabsføres både tilskuddet fra bevillingsgiver og AAU's medfinansiering på projektnummeret. Alle direkte omkostninger i forbindelse med aktiviteten registreres på projektnummeret. Projektadministrator laver ved bogføring en manuel sortering af hvilke omkostninger der skal finansieres af tilskuddet (UK 95/97) og hvilke der skal dækkes af AAU's medfinansiering (UK 10). I stamdata registreres projektet med asymmetrisk medfinansiering. Interreg, Energinet/ForskEL, ERST For en dybere gennemgang af disse typer af projekter, gå til afsnittet "Asymmetrisk medfinansiering" C: Aktivitetsregistrering med symmetrisk medfinansiering Ved denne metode registreres og regnskabsføres både tilskuddet fra bevillingsgiver og AAU's medfinansiering på projektnummeret. Alle omkostninger i forbindelse med aktiviteten registreres på projektnummeret. Alle omkostninger bogføres af projektadministrator på det tildelte projektnummer på UK 95/97. Ved månedsafslutningen omkonteres en fastsat procentdel af alle omkostninger automatisk til UK 10 via en ØA-kørsel. Kørslen sker på baggrund af stamdata for projektet. I stamdata registreres projektet med symmetrisk medfinansiering og en fastsat AAU medfinansieringsprocent ved projektoprettelsen. EU FP7, HTF, EUDP, ERST, altid projekter uden juridisk binding For en dybere gennemgang af disse typer af projekter, gå til afsnittet "Symmetrisk medfinansiering" Generelt for alle metoder Følgende er gældende ved oprettelsen af projekter uanset metodevalget ovenfor: Et projektnummer: Flere projektnumre: Analysenummer: Der tildeles ét projektnummer pr. bevillingsgiver Der oprettes en projektnummerrække hvis et projekt består af flere bevillingsgivere eller flere aktiviteter med forskellige metoder (ren tilskud, asymmetrisk og symmetrisk) (f.eks. FP7) F.eks. ved nummerrækken 1234XX: Asymmetrisk medfinansiering Symmetrisk medfinansiering Der kan laves en yderligere specificering af omkostninger ved hjælp af analysenumre. Dette kan bl.a. være anvendeligt ved projekter hvor der ønskes aktivitetsinddeling (f.eks.arbejdspakke (WP)). Her anvendes analysenumrene (der kan oprettes yderligere analysenumre hvor det er nødvendigt). Forklaring af kontoplan: UK: Altid obligatorisk (UK 10,90,95,97) Art: Altid obligatorisk (eksempelvis løn, OH, udstyr osv.) Omk. sted: Altid obligatorisk Projektnr: Altid obligatorisk (tildelt ved projektoprettelse) FK/stedkode: Kan anvendes men er ikke obligatorisk Formål: Kan anvendes hvor omkostningerne skal specificeres på diverse formål under de enkelte aktiviteter (eksempelvis uddannelse, forskning osv.) Er ikke obligatorisk Analyse: Kan anvendes hvor det ønskes at styre omkostningerne på aktiviteter f.eks. arbejdspakker (WP). 5

6 Ren tilskudsregistrering Ren tilskudsregistrering eller tilskudsregistrering med AAU medfinansiering, hvor medfinansieringen er uden regnskabsmæssige dokumentationskrav fra bevillingsgiver. Såfremt instituttet ønsker at synliggøre medfinansieringen på projektnummeret, kan metoden med asymmetrisk medfinansiering anvendes. Stamdata: I stamdata oprettes projektet med mulighed for registrering af asymmetrisk medfinansiering på følgende måde: Medfinansiering: Procentsats: Asymmetrisk 0,00% Eksempler på bevillinger der kan anvende denne metode (afgøres ud fra de konkrete bevillingsbetingelserne): FI, diverse fonde, virksomheder og altid indtægtsdækket virksomhed (UK 90) Projektstatus: I projektstatus vil brugen af denne metode synliggøres ved, at der ikke er konteret beløb under kolonnen "AAU finansiering" (se markering nedenfor). Nedenfor er et eksempel fra Qlickview "Projektstatus" herpå: Konteringer: Der er kun krav om registrering af de omkostninger, der afholdes af det bevilligede tilskud. Der sker derfor INGEN særskilt registrering af AAU medfinansieringen. Derved er en eventuel AAU medfinansiering en del af instituttets omkostninger. Ovenstående projektregistrering sker ved følgende konteringer: UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse 90/95/97 * ** Tildelte projektnummer ved oprettelse hos PØ *** * Registrering på arterne, eksempelvis løn, OH, udstyr osv. ** Det relevante omkostningssted *** Kan med fordel anvendes ved projekter hvor der regnskabsaflægges på eksempelvis arbejdspakker (WP) 6

7 Aktivitetsregistrering med asymmetrisk medfinansiering Alle direkte omkostninger bogføres på det tildelte projektnummer med en manuel sortering af, hvilke omkostninger, der skal dækkes af bevillingen (UK 95/97), og hvilke der skal dækkes af medfinansieringen (UK 10). Projektadministrator påfører UK på de enkelte bilag før bogføringen. Anvendes ved tilskud hvor der er krav om eller instituttet ønsker synliggørelse af AAU's medfinansiering på de enkelte artskonti på projektnummeret. Stamdata: I stamdata registreres projektet med asymmetrisk medfinansiering på følgende måde: Medfinansiering: Procentsats: Asymmetrisk X,XX % * * Procentsatsen kan registreres med nul eller en angivet procentsats Den registrerede procentsats overføres til timesedlen i ØSS tidsregistrering så timerne som udgangspunkt fordeles herefter mellem UK 95/97 og UK 10 Interreg, Energinet/ForskEL, ERST Projektstatus: I projektstatus vil brugen af denne metode synliggøres ved, at der er konteret beløb under kolonnen "AAU finansiering" (se markering nedenfor) samt "Ekstern finansiering". Nedenfor er et eksempel fra Qlickview "Projektstatus" herpå: Konteringer: Der bogføres overhead på den eksterne andel (UK 95/97) af de direkte omkostningerne. DER BOGFØRES IKKE OH AF UK 10 ANDELEN AF DE DIREKTE OMKOSTNINGER Ovenstående projektregistrering sker ved følgende konteringer: Tilskudsandelen UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse 95/97 * ** Tildelte projektnummer ved oprettelse hos PØ *** * Registrering på arterne, eksempelvis løn, OH, udstyr osv. ** Det relevante omkostningssted *** Kan med fordel anvendes ved projekter hvor der regnskabsaflægges på eksempelvis WP niveau Medfinansieringsandelen UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse 10 * ** Tildelte projektnummer ved oprettelse hos PØ *** * Registrering på arterne, eksempelvis løn, OH, udstyr osv. ** Det relevante omkostningssted *** Kan med fordel anvendes ved projekter hvor der regnskabsaflægges på eksempelvis arbejdspakker (WP) 7

8 Aktivitetsregistrering med symmetrisk medfinansiering Alle omkostninger i forbindelse med aktiviteten registreres. Alle omkostninger bogføres af projektadministrator på det tildelte projektnummer på UK 95/97. Stamdata: I stamdata registreres projektet med symmetrisk medfinansiering og en fastsat AAU medfinansieringsprocent ved projektoprettelsen. I stamdata registreres projektet på følgende måde: Medfinansiering: Procentsats: Symmetrisk X,XX %* * Procentsatsen skal altid registreres. Satsen overføres til den månedlige medfinansieringskørsel EU FP7, HTF, EUDP, ERST, altid projekter uden juridisk binding Projektstatus: I projektstatus vil brugen af denne metode synliggøres ved, at der er konteret beløb under 7120xx/7620xx arterne under kolonnen "AAU finansiering" (se markeringen). Nedenfor er et eksempel fra Qlickview "Projektstatus" herpå: Konteringer: Der bogføres overhead på de direkte omkostninger, der er bogført på projektet på UK 95/97. Ved månedsafslutningen omkonteres en procentdel af alle omkostninger automatisk til UK 10 via en ØA-kørsel. Kørslen sker på baggrund af stamdata for projektet. AAU medfinansieringsprocenten fastsættes ved projektoprettelsen. Ovenstående projektregistrering sker ved nedenstående konteringer. Manuel bogføring af alle omkostninger UK Art Omk. sted Projektnr. F.K. Formål Analyse 97/95 * ** Tildelte projektnummer ved oprettelse hos PØ *** * Registrering på arterne, eksempelvis løn, OH, udstyr osv. ** Det relevante omkostningssted *** Kan med fordel anvendes ved projekter hvor der regnskabsaflægges på eksempelvis arbejdspakker (WP) Månedsvis medfinansieringskørsel (ØA-kørsel): Medfinansieringen debiteres fra 2012 således: UK Art * Omk. Sted ** Projektnr. F.K. Formål Analyse*** (MF løn) Systemvalgt Systemvalgt (MF anlæg) Systemvalgt Systemvalgt (MF andet) Systemvalgt Systemvalgt (MF OH) Systemvalgt Systemvalgt (MF ex jur.) Systemvalgt Systemvalgt * Artskonto fastsættes ud fra den manuelt bogførte omkostningstype på projektet. For projekter oprettet uden juridisk grundlag (100% medfinansiering) bogføres i én samlet sum på art ** Omk.sted er det samme som det omk.sted der er brugt i den manuelle bogføring på projektet *** Fast analysenummer dog for projekter oprettet uden juridisk grundlag (100% medfinansiering) 8

9 Medfinansieringen krediteres fra 2012 således: UK * Art ** Omk. Sted *** Projektnr. F.K. Formål Analyse 95/ (MF løn) Systemvalgt Systemvalgt / (MF anlæg) Systemvalgt Systemvalgt / (MF andet) Systemvalgt Systemvalgt / (MF OH) Systemvalgt Systemvalgt / (MF ex jur.) Systemvalgt Systemvalgt * UK hentes fra stamdata på det enkelte projekt ** Artskonto fastsættes ud fra den manuelt bogførte omkostningstype på projektet. For projekter oprettet uden juridisk grundlag (100% medfinansiering) bogføres i én samlet sum på art *** Omk.sted er det samme som det omk.sted der er brugt i den manuelle bogføring på projektet Omkostningerne der finansieres af medfinansieringen bibeholdes således på projektnummeret men flyttes fra UK 97/95 til UK 10 9

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Beskrivelse af Økonomisystemet

Beskrivelse af Økonomisystemet Beskrivelse af Økonomisystemet November 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Overblik over systemet... 3 Kontoplan... 6 Fuldstændighed og nøjagtighed... 7 Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger! Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af regionens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere