Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 1 af 11 Bestyrelsen i Flügger har behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret. Det seneste kvartal viste en salgsfremgang på 16 % sammenlignet med samme periode sidste år. Primært driftsresultat i seneste kvartal som traditionelt er tabsgivende androg minus 49 mio. DKK. Dette er en forbedring i forhold til sidste år, idet der i denne periode indgik en ekstraordinær indtægt på 15 mio. DKK fra salg af datterselskabet AdeKema før indregning heraf androg primært driftsresultat EBIT minus 53 mio. DKK. Udviklingen afspejler koncernstrategien, hvor man efter en periode med vigende efterspørgsel efter finanskrisen igen har valgt at satse offensivt for at skabe vækst ikke mindst uden for Danmark. I seneste kvartal er det således også første gang, at salg Sverige er større end salg Danmark +, som i øvrigt inkluderer omsætningen i Island, Grønland og Færøerne. 3. kvartal 2011/12 kontra sidste år: Salg Danmark mio. DKK sidste år % Salg Sverige 130 mio. DKK sidste år % Salg Norge 58 mio. DKK sidste år % Salg uden for Norden 30 mio. DKK sidste år % Nettoomsætning 346 mio. DKK sidste år % Primært driftsresultat EBITDA - 37 mio. DKK sidste år - 24 * Primært driftsresultat EBIT - 49 mio. DKK sidste år - 38 * Resultat før skat - 44 mio. DKK sidste år - 36 Resultat efter skat - 34 mio. DKK sidste år kvartal 2011/12 kontra sidste år: Salg Danmark mio. DKK sidste år % Salg Sverige 488 mio. DKK sidste år % Salg Norge 206 mio. DKK sidste år % Salg uden for Norden 120 mio. DKK sidste år % Nettoomsætning mio. DKK sidste år % Primært driftsresultat EBITDA 81 mio. DKK sidste år 120 * Primært driftsresultat EBIT 39 mio. DKK sidste år 80 * Resultat før skat 31 mio. DKK sidste år 85 Resultat efter skat 21 mio. DKK sidste år 60 * I 3. kvartal sidste år indgik en ekstraordinær indtægt fra salg af AdeKema på 15 mio. DKK. Forventninger til forretningsåret 2011/12 Vi forventer en vækst i nettoomsætningen på ca. 10 % sammenlignet med sidste år samt et primært driftsresultat EBIT på knap 50 mio. DKK. Dette forudsætter et godt salg op til påske, som er højsæson for salg af maling og træbeskyttelse. Kontaktperson: Adm. direktør Søren P. Olesen, mobil Direktør, hovedaktionær Ulf Schnack, mobil Flügger A/S Islevdalvej 151 DK-2610 Rødovre Denmark Tel Fax CVR-no

2 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 2 af 11 Flügger koncern Helår 3. kvartal kvartal Hovedtal 2010/ / / / /12 Nettoomsætning ,3 345, , ,4 Bruttoresultat ,1 170,9 664,0 706,3 Driftsresultat, EBITDA ,1-37,6 119,6 81,3 Driftsresultat, EBIT 85-37,5-49,1 79,6 39,1 Finans netto 5 1,7 5,5 5,3-8,6 Resultat før skat 91-35,8-43,6 84,9 30,5 Resultat efter skat 64-28,7-34,4 59,7 21,3 Kursregulering til ultimokurs mv ,3 6,4 28,6-3,3 Totalindkomst 89-10,4-28,0 88,3 18,0 Goodwill investering 17 1,3 0,0 2,3 30,0 Øvrige investeringer 53 17,8 31,6 29,5 66,3 Afskrivninger 54 13,4 11,5 40,0 42,2 Udbyttebetaling, netto 35 0,0 0,0 35,3 43,6 Køb af egne aktier 16 14,9 0,0 15,7 0,1 Egenkapital ultimo ,5 772,7 797,5 772,7 Balancesum ultimo , , , ,4 Fuldtidsansatte, gennemsnit Pengestrøm fra driften før finans og skat 97-34,9-29,3 138,3 54,1 Pengestrøm efter beregnet skat 70-28,8-14,1 112,7 42,2 Pengestrøm efter betalt skat 65-52,0-31,7 112,8 37,7 Pengestrøm til investering ,4-15,1-30,4-90,9 Pengestrøm til finansiering ,3 41,8-86,5 57,0 Værdipapirer og likvider ultimo ,6 84,2 178,6 84,2 Rentebærende gæld ultimo ,4-104,1-19,4-104,1 Bruttomargin % 55,1 50,7 49,4 55,9 53,5 EBITDA-margin % 8,7-8,1-10,9 10,1 6,2 EBIT-margin % 5,4-12,6-14,2 6,7 3,0 Egenkapitalforrentning % 8,1-3,7-4,4 7,7 2,7 Egenkapitalandel % 69,3 76,1 66,4 76,1 66,3 Aktiedata ultimo, DKK Antal udestående aktier, stk Resultat efter skat pr. udestående aktie 22-9,9-11,8 20,6 7,3 Indre værdi pr. udestående aktie ,6 266,1 274,6 266,1 Forslag til udbytte pr. aktie à 20 kr Flügger børskurs ,1 330,0 455,1 330,0 Pris pr. overskudskrone (P/E) 19,7-46,0-27,9 22,1 45,0 Kurs / indre værdi 1,6 1,7 1,2 1,7 1,2 Flügger børsværdi, mio. DKK OMK PE index Definitioner som anført i årsrapporten. Delårsrapporten er ikke revideret. Alle beløb er angivet i mio. DKK, medmindre andet er anført.

3 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 3 af 11 Ledelsens beretning Salgsudviklingen i 3. kvartal og kvartal 2011/12 I Danmark, Island, Grønland og Færøerne androg nettoomsætningen i 3. kvartal 128 mio. DKK kontra 121 sidste år, svarende til en fremgang på 6 %. Samlet for de første 9 måneder af forretningsåret blev nettoomsætningen 506 mio. DKK kontra 494 mio. sidste år. I Sverige androg nettoomsætningen i 3. kvartal 130 mio. DKK kontra 112 sidste år, svarende til en fremgang på 16 %. Det er i øvrigt første gang, koncernens salg i Sverige overgår salget på det danske marked inkl. Nordatlanten. Samlet for de første 9 måneder af forretningsåret blev nettoomsætningen 488 mio. DKK kontra 446 mio. sidste år. I Norge hvor koncernen har udvidet butiksnettet væsentligt ultimo sidste forretningsår og primo dette forretningsår androg nettoomsætningen i 3. kvartal 58 mio. DKK kontra 38 sidste år, svarende til en fremgang på 38 %. Samlet for de første 9 måneder af forretningsåret blev nettoomsætningen 206 mio. DKK kontra 155 mio. sidste år. Uden for Norden, dvs. primært Polen og Kina, androg nettoomsætningen i 3. kvartal 30 mio. DKK kontra 28 sidste år. Den relativt beskedne vækstrate på 7 % skyldes, at koncernsalget stagnerede i Kina i december og januar. Den kinesiske regering har lagt en hård bremse på boligmarkedet især i Shanghai og Beijing, hvor Flügger primært afsætter sine produkter. Samlet for de første 9 måneder af forretningsåret blev nettoomsætningen uden for Norden 120 mio. DKK kontra 94 mio. sidste år. Omkostnings- og resultatudviklingen Stigende råvarepriser og en hård konkurrence har medført et pres på koncernens bruttomargin. Sidste år i 3. kvartal blev bruttomargin reduceret til 50,7 % fra 53,8 % året inden. I seneste forretningsårs 3. kvartal blev bruttomargin 49,4 %. Koncernen har med nyt prissystem siden starten af dette kalenderår søgt at imødegå denne udvikling kvartals medgåede omkostninger til salg og distribution androg 590 mio. kontra 530 mio. sidste år. Det svarer til en vækstrate på 11 % identisk med salgsudviklingen, men væsentligt over udviklingen i bruttoresultatet, som alene voksede med 6 %. Det er karakteristisk for årets salgs- og distributionsomkostninger, at der er sparet på omkostningerne til markedsføring for at kompensere for stigende distributionsomkostninger. Periodens administrationsomkostninger androg 78 mio. kontra 73 mio. sidste år, svarende til en vækstrate på 7 %, som bl.a. er belastet med omkostninger til indførelse af et nyt internationalt ERP-system. Periodens andre driftsindtægter androg 1 mio. kontra 18 mio. sidste år, hvoraf 15 mio. kom fra salg af datterselskabet AdeKema med bilvaskprodukter til WashTec AB kvartals driftsresultat EBITDA androg 81 mio. kontra 120 mio. sidste år. Efter afskrivninger blev driftsresultat EBIT 39 mio. kontra 80 mio. sidste år. Finans netto, som sidste år bidrog med 5 mio., bidrog i seneste 3 kvartaler med en omkostning på 9 mio. Differencen til sidste år skyldes primært udviklingen på aktiemarkedet og koncernens beholdning af porteføljeaktier. Resultat før skat blev 31 mio. kontra 85 mio. sidste år. Efter en skattehensættelse på 9 mio., svarende til 30 %, blev resultat efter skat 21 mio. kontra 60 sidste år. Den reducerede indtjening skyldes koncernens offensive satsning uden for Danmark med nye butikker i Sverige, Norge, Polen og Tjekkiet. Det er karakteristisk for nye butikker, at der går ca. 3 år, før de går i break-even, samt yderligere 3 år før indtjeningen bliver på niveau med de etablerede. Væsentlige meromkostninger til råvarer samt distribution har ligeledes været med til at reducere koncernens totalindkomst, der efter kursregulering til ultimokurs af koncernens primo egenkapital og periodens nettoresultat androg 18 mio. kontra 88 mio. sidste år.

4 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 4 af 11 Ultimo 3. kvartal androg egenkapitalen 773 mio. og balancen 1.165, svarende til en soliditetsgrad på 66 %. Reduktionen af egenkapitalen på 25 mio. siden starten af forretningsåret svarer til periodens totalindkomst på 18 mio. reduceret med 43 mio. anvendt til betaling af udbytte samt køb af et mindre antal aktier i selskabet kvartal af forretningsåret gav et positivt cash flow fra driften før finans og skat på 54 mio. Efter finans og beregnet skat blev cash flow 42 mio. Pengestrøm til investering fragik med 91 mio. kontra 30 mio. sidste år. Pengestrøm fra finansiering androg 57 mio. primært fra øget bankgæld på 56 mio. samt salg af værdipapirer på 46 mio. og reduceret med 45 mio. primært fra udbyttebetaling som anført på pengestrømsanalysen side 9. Risici og usikkerhedsfaktorer Ledelsen følger udviklingen løbende vedrørende koncernens risikoforhold, som omtalt i seneste årsrapport. Der er aktuelt ikke grundlag for at ændre den anførte vurdering af koncernens risiko- og usikkerhedsforhold. Begivenheder efter udløb af 3. kvartal 2011/12 Der er ikke sket væsentlige, uforudsete begivenheder efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret. Den positive salgsudvikling er fortsat i februar og første halvdel af marts måned, og udviklingen på aktiemarkedet har haft en positiv effekt på værdien af koncernens porteføljeaktier. Forventninger til forretningsåret 2011/12 Vi forventer en vækst i nettoomsætningen på ca. 10 % sammenlignet med sidste år samt et primært driftsresultat EBIT på knap 50 mio. DKK. Dette forudsætter et godt salg op til påske, som er højsæson for salg af maling og træbeskyttelse til konsumentmarkedet. Til finans netto forventes at medgå godt 5 mio. DKK. Årets skatteprocent forventes på godt 30 % af resultat før skat. Rødovre, den 27. marts 2012 Stine Bosse Søren P. Olesen Ulf Schnack Bestyrelsesformand Adm. direktør Koncerndirektør Ledelsespåtegning side 5 Koncern resultat- og totalindkomstopgørelse side 6 Koncern balance side 7 Egenkapitalopgørelse side 8 Pengestrømsopgørelse side 9 Kvartalsoplysninger side 10 Segmentoplysninger side 11 Finanskalender Årsrapport 2011/ Ordinær generalforsamling Delårsrapport: 1. kvartal 2012/ Halvårsrapport 2012/13

5 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 5 af 11 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. maj januar 2012 for Flügger A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2012 samt af resultatet og koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. maj januar Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Rødovre, den 27. marts 2012 Direktionen Søren P. Olesen Adm. direktør Ulf Schnack Koncerndirektør Bestyrelsen Stine Bosse Formand Morten Boysen næstformand Peter Aru Anja Schnack ck Jørgensen Tommy Aamand Kristian Nellemann

6 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 6 af 11 Flügger koncern Helår 3. kvartal kvartal Afv. i % Resultatopgørelse 2010/ / / / / kvt. Salg Danmark + 654,1 121,3 128,2 493,7 506,2 2,5 % Salg Sverige 606,9 112,1 129,6 446,5 487,6 9,2 % Salg Norge 203,6 37,8 57,9 155,1 206,5 33,1 % Salg uden for Norden 126,4 27,1 30,0 93,3 120,1 28,7 % Nettoomsætning 1.591,0 298,3 345, , ,4 11,1 % Produktionsomkostninger - 714,5-147,2-174,8-524,6-614,1 17,1 % Bruttoresultat 876,5 151,1 170,9 664,0 706,3 6,4 % Salgs- og distributionsomkostninger - 712,4-177,1-195,3-529,6-590,3 11,5 % Administrationsomkostninger - 97,2-26,4-25,2-72,9-78,0 7,0 % Andre driftsindtægter/-omkostninger 18,5 14,9 0,5 18,1 1,1-93,9 % Primært driftsresultat 85,4-37,5-49,1 79,6 39,1-50,9 % Finansielle indtægter/-omkostninger 5,2 1,7 5,5 5,3-8,6-262,3 % Resultat før skat 90,6-35,8-43,6 84,9 30,5-64,1 % Skat af periodens resultat - 27,1 7,1 9,2-25,2-9,2-63,5 % Periodens resultat 63,5-28,7-34,4 59,7 21,3-64,3 % Resultat pr. aktie Udbytte pr. aktie på 20 DKK 15, * Resultat pr. aktie på 20 DKK 21,9-9,9-12,9 20,6 6,3 * Udvandet resultat pr. aktie på 20 DKK 21,9-9,9-12,9 20,6 6,3 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat 63,5-28,7-34,4 59,7 21,3 Værdiregulering terminskontrakter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kursregulering til ultimokurs af primo egenkapital 23,1 15,5 5,9 25,5-4,5 af nettoresultat 2,6 2,8 0,5 3,1 1,2 Anden totalindkomst i alt 25,7 18,3 6,4 28,6-3,3 Totalindkomst i alt 89,2-10,4-28,0 88,3 18,0 * Kvartalstal er ikke omregnet til helårstal, og resultat samt indre værdi er fordelt på udestående aktier. Alle beløb er angivet i mio. DKK, medmindre andet er anført.

7 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 7 af 11 Flügger koncern 30. april 31. januar 31. januar Balance Aktiver Patenter og licenser 0,0 0,0 11,4 Goodwill 64,6 49,7 94,8 Immaterielle anlægsaktiver i alt 64,6 49,7 106,2 Grunde og bygninger 187,6 185,1 189,7 Tekniske anlæg og maskiner 95,0 97,5 100,0 Andet driftsmateriel 105,9 97,1 105,7 Anlæg under udførelse 11,8 7,7 10,4 Materielle anlægsaktiver i alt 400,3 387,4 405,8 Udskudt skatteaktiv i alt 6,8 6,1 7,5 Langfristede aktiver i alt 471,7 443,2 519,5 Varebeholdninger 249,0 234,2 315,9 Tilgodehavender 302,5 191,6 245,8 Værdipapirer 94,8 124,8 44,8 Likvide beholdninger 33,7 53,8 39,4 Kortfristede aktiver i alt 680,0 604,4 645,9 Aktiver i alt 1.151, , ,4 Passiver Aktiekapital 60,0 60,0 60,0 Reserve for valutakursreguleringer - 26,9-23,9-30,2 Overført resultat 720,3 761,4 742,9 Foreslået udbytte 45,0 0,0 0,0 Egenkapital i alt 798,4 797,5 772,7 Udskudt skat 12,8 9,0 12,8 Medarbejderobligationer 4,5 4,6 3,1 Langfristede forpligtelser i alt 17,3 13,6 15,9 Bankgæld 43,4 13,3 99,5 Medarbejderobligationer 1,5 1,5 1,5 Leverandører 138,1 89,9 115,6 Selskabsskat 15,3 24,0 12,2 Anden gæld 137,6 106,5 147,9 Periodeafgrænsningsposter 0,1 1,3 0,1 Kortfristede forpligtelser i alt 336,0 236,5 376,8 Passiver i alt 1.151, , ,4 Alle beløb er angivet i mio. DKK.

8 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 8 af 11 Flügger koncern Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Overført resultat Foreslået/ udloddet udbytte i alt Forretningsåret 2010/11 Egenkapital 1. maj ,0-52,5 716,7 36,0 760,2 Periodens totalindkomst 63,6 63,6 Værdiregulering terminskontrakter 0,0 Kursregulering til ultimokurs af primo egenkapital 23,0 23,0 periodens resultat 2,6 2,6 Udloddet udbytte - 36,0-36,0 Udbytte egne aktier 0,7 0,7 Foreslået udbytte - 45,0 45,0 0,0 Køb af egne aktier - 15,7-15,7 Egenkapital 30. april ,0-26,9 720,3 45,0 798, kvartal 2010/11 Egenkapital 1. maj ,0-52,5 716,7 36,0 760,2 Periodens totalindkomst 59,7 59,7 Kursregulering til ultimokurs af primo egenkapital 25,5 25,5 periodens resultat 3,1 3,1 Udloddet udbytte - 36,0-36,0 Udbytte egne aktier 0,7 0,7 Køb af egne aktier - 15,7-15,7 Egenkapital 31. januar ,0-23,9 761,4 0,0 797, kvartal 2011/12 Egenkapital 1. maj ,0-26,9 720,3 45,0 798,4 Periodens totalindkomst 21,3 21,3 Kursregulering til ultimokurs af primo egenkapital - 4,5-4,5 periodens resultat 1,2 1,2 Udloddet udbytte - 45,0-45,0 Udbytte egne aktier 1,4 1,4 Køb af egne aktier - 0,1-0,1 Egenkapital 31. januar ,0-30,2 742,9 0,0 772,7 Alle beløb er angivet i mio. DKK.

9 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 9 af 11 Flügger koncern Helår 3 kvartal kvartal Pengestrømsopgørelse 2010/ / / / /12 Nettoomsætning og andre driftsindt./-omk.* 1.594,6 298,3 346, , ,6 Driftsomkostninger ,0-350,7-395, , ,5 Afskrivninger 53,7 14,2 15,0 40,0 42,2 Regulering af resultat til ultimokurs 2,6 2,8-2,0 3,1-1,2 Andre ikke-kontante poster 2,5 10,3-0,1 14,5-3,7 Ændring i tilgodehavender - 55,8 52,3 42,7 55,5 56,7 Ændring i varebeholdninger - 6,9-21,2-39,0 8,7-67,1 Ændring i leverandørgæld 18,1-19,4-5,4-30,5-22,2 Ændring i anden driftsafledt gæld 12,2-21,5 8,6-17,7 10,3 Pengestrøm fra drift før finans og skat 97,0-34,9-29,3 138,3 54,1 Finans netto 0,5-1,0 6,1-0,4-2,7 Pengestrøm fra drift før betalt skat 97,5-35,9-23,2 137,9 51,4 Beregnet skat - 27,1 7,1 9,1-25,2-9,2 Pengestrøm efter finans og beregnet skat 70,4-28,8-14,1 112,7 42,2 Betalt skat - 32,7-16,1-8,5-25,1-13,7 Pengestrøm efter finans og betalt skat 64,8-52,0-31,7 112,8 37,7 Køb af immaterielle aktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Køb af materielle aktiver - 68,0-14,9-12,5-40,2-58,3 Salg af immaterielle og materielle aktiver 12,5 2,8 0,1 12,1 9,9 Salg af virksomhed 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Køb af virksomhed** - 17,2-1,3-2,7-2,3-42,5 Pengestrøm til investeringsaktivitet - 57,9-13,4-15,1-30,4-90,9 Pengestrøm efter betalt selskabsskat 6,9-65,4-46,8 82,4-53,2 Ændring i bank- og prioritetsgæld 7,4 11,6 16,9-19,6 56,2 Betalt udbytte - 36,0 0,0 0,0-36,0-45,0 Udbytte egne aktier 0,7 0,0 0,0 0,7 1,4 Medarbejderobligationer - 1,6-1,5-1,5-1,5-1,5 Køb af egne aktier - 15,7-14,9 0,0-15,7-0,1 Køb / salg værdipapirer 15,4 5,1 26,4-14,4 46,0 Pengestrøm til finansieringsaktivitet - 29,8 0,3 41,8-86,5 57,0 Årets pengestrømme - 22,9-65,1-5,0-4,1 3,8 Ændring i likviditet, bankkonti og aftaleindlån 0,0 0,8 1,0 1,3 1,9 Likviditet, bankkonti og aftaleindlån, primo 56,6 118,1 43,4 56,6 33,7 Likviditet, bankkonti og aftaleindlån, ultimo 33,7 53,8 39,4 53,8 39,4 Pengestrømsopgørelsens tal kan ikke direkte udledes af koncernbalancens tal, idet primobalancerne for de udenlandske tilknyttede virksomheder er omregnet til ultimokurser i de enkelte år. * Andre driftsindtægter er ekskl. salg af virksomhed. ** Køb af virksomhed Koncernen har erhvervet en andel af Steen Hansen i Norge ved overtagelse af 4 butikker samt immaterielle aktiver den 5/ og indregnes i regnskabsaflæggelsen fra og med denne dato. De erhvervede aktiver er goodwill og andre immaterielle aktiver på 14,4 mio. DKK. Alle beløb er angivet i mio. DKK.

10 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 10 af 11 Kvartalsoplysninger Koncern 1. kvartal 2. kvartal 1. halvår 08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12 Salg Danmark Salg Sverige Salg Norge Salg andre lande Nettoomsætning Bruttoresultat Primært driftsresultat, EBIT Resultat før skat Resultat efter skat Genn. kurs 100 SEK 79,9 69,2 77,7 82,2 77,7 72,7 80,1 81,5 78,8 71,0 78,9 81,9 Genn. kurs 100 NOK 93,6 83,7 93,8 95,4 90,6 87,2 93,3 96,1 92,1 85,5 93,6 95,8 Genn. kurs 100 ISK 6,1 4,1 4,7 4,5 4,9 4,1 4,8 4,6 5,5 4,1 4,8 4,6 Genn. kurs 100 PLN 223,1 169,1 182,4 187,9 218,8 178,6 187,9 174,6 221,0 173,9 185,2 181,3 Genn. kurs 100 CNY 69,5 78,5 87,4 80,4 76,9 74,9 83,4 83,7 73,2 76,7 85,4 82,1 Ultimo kvartalet Rentebærende nettolikviditet Egenkapital Balancesum Koncern 3. kvartal 4. kvartal Helår 08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12 08/09 09/10 10/11 11/12 Salg Danmark Salg Sverige Salg Norge Salg andre lande Nettoomsætning Bruttoresultat Primært driftsresultat, EBIT Ordinært resultat Nettoresultat Genn. kurs 100 SEK 70,9 72,2 82,0 82,6 67,8 76,1 84,0 74,6 72,5 80,9 Genn. kurs 100 NOK 81,7 89,3 93,7 96,1 84,6 92,8 95,5 87,6 88,3 94,0 Genn. kurs 100 ISK 4,1 4,1 4,8 4,7 4,8 4,3 4,6 5,0 4,2 4,7 Genn. kurs 100 PLN 187,6 180,4 188,9 168,0 163,3 189,5 187,8 198,2 179,4 186,8 Genn. kurs 100 CNY 83,1 74,7 83,8 88,9 83,9 80,4 81,1 78,3 77,1 83,9 Ultimo kvartalet Rentebærende nettolikviditet Egenkapital Balancesum Alle beløb er angivet i mio. DKK, medmindre andet er anført.

11 Delårsrapport: 3. kvartal 2011/12 side 11 af 11 Segment 1: Koncernens produktion, distribution og administration er indeholdt i segment 1. Når segment 2 trækker herpå, sker det på markedsmæssige vilkår. Salg af Flügger brandede produkter gennem distributionskanaler, som er ejet af eller samarbejder med koncernen, er indeholdt i segment 1. Segment 2: Salg af ikke Flügger brandede produkter, herunder private label til andre fritstående distributionskanaler, er indeholdt i segment /11 Segmentoplysninger mio. DKK kvartal Segment 1 salg til segment 2 Segment 1 salg eksternt Segment 2 salg eksternt Koncern i alt Salg Danmark Salg Sverige Salg Norge Salg uden for Norden Nettoomsætning Primær drift EBIT Finans netto Resultat før skat Resultat efter skat /12 Segmentoplysninger mio. DKK kvartal Segment 1 salg til segment 2 Segment 1 salg eksternt Segment 2 salg eksternt Koncern i alt Salg Danmark Salg Sverige Salg Norge Salg uden for Norden Nettoomsætning Primær drift EBIT Finans netto Resultat før skat Resultat efter skat Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelse af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger faktiske resultater kan afvige fra disse skøn, som ligeledes blev lagt til grund for udarbejdelsen af årsrapporten 2010/11, som på side giver en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

Delårsrapport Flügger koncern: 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport Flügger koncern: 1. kvartal 2011/12 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21.09.2011 side 1 af 11 Delårsrapport Flügger koncern: 1. kvartal 2011/12 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret,

Læs mere

Delårsrapport: Flügger koncern 1. kvartal 2013/14

Delårsrapport: Flügger koncern 1. kvartal 2013/14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.09.2013 Delårsrapport: Flügger koncern 1. kvartal 2013/14 side 1 af 11 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Delårsrapport: Flügger koncern 3. kvartal 2013/14

Delårsrapport: Flügger koncern 3. kvartal 2013/14 Delårsrapport: 3. kvartal 2013/14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 27. marts 2014 side 1 af 11 Delårsrapport: Flügger koncern 3. kvartal 2013/14 3. kvartal viste en salgsfremgang på 1 % sammenlignet med samme

Læs mere

Halvårsrapport 2012/13

Halvårsrapport 2012/13 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Halvårsrapport 2012/13 Halvåret kort fortalt 19.12.2012 side 1 af 11 Flügger koncern 2. kvartal 1. halvår mio. DKK 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 Salg Danmark + 180 181 + 1 %

Læs mere

Flügger koncern 3. kvartal kvartal mio. DKK 2011/ / / /13

Flügger koncern 3. kvartal kvartal mio. DKK 2011/ / / /13 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Delårsrapport: 3. kvartal 2012/13 Seneste 3 og 9 måneder af regnskabsåret 2012/13 20.03.2013 side 1 af 11 Flügger koncern 3. kvartal 1.-3. kvartal mio. DKK 2011/12 2012/13 2011/12

Læs mere

Halvårsrapport 2013/14

Halvårsrapport 2013/14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Halvårsrapport 2013/14 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten 2013/14. 20.12.2013 side 1 af 11 Salgsudviklingen 2. kvartal 1. halvår mio. DKK 2012/13 2013/14

Læs mere

Nasdaq Copenhagen A/S side 1 af 11

Nasdaq Copenhagen A/S side 1 af 11 Delårsrapport 1. halvår 2016/17 8. december 2016 Nasdaq Copenhagen A/S side 1 af 11 Delårsrapport: Flügger Koncern 1. halvår 2016/17 Bestyrelsen i Flügger har gennemgået og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

3. kvartal 2015/ /17 Afv. i %

3. kvartal 2015/ /17 Afv. i % Delårsrapport 3. kvartal 2016/17 Nasdaq Copenhagen A/S 30. marts 2017 Side 1 af 11 Delårsrapport: Flügger Koncern 3. kvartal 2016/17 Bestyrelsen i Flügger har gennemgået og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport Flügger koncern: 1. kvartal 2009/10

Delårsrapport Flügger koncern: 1. kvartal 2009/10 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16.09.2009 side 1 af 9 Delårsrapport Flügger koncern: 1. kvartal 2009/10 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere