Rejseregler for. DSB, Metro og Movia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseregler for. DSB, Metro og Movia"

Transkript

1 1 Rejseregler for DSB, Metro og Movia 1. Generelt Rejsereglerne udgives af DSB, DSB Øresund, Trafikselskabet Movia, Metroselskabet I/S, Lokalbanen A/S og Regionstog A/S i henhold til lov om jernbane og lov om trafikselskaber. 1.1 Anvendelsesområde De fælles rejseregler gælder for rejser med DSB, DSB Øresund, Metro og Movia (busser, havnebus og lokalbanetog). Rejsereglerne gælder også for rejser med de transportmidler, som selskaberne indsætter som erstatningstransport. Ved lokalbanetog forstås tog med Frederiksværkbanen, Nærumbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord, der drives af Lokalbanen A/S, samt Lollandsbanen, Østbanen, Tølløsebanen og Odsherredsbanen, der drives af Regionstog A/S. For rejsehjemmel, der omfatter rejser med andre selskaber i Danmark gælder det pågældende selskabs vilkår og regler for den del af rejsen, der foregår med dette selskab. For rejser med tog mellem Danmark og udlandet gælder "General Conditions of carriage" og de transporterende selskabers vilkår. For rejser med tog udelukkende i udlandet gælder det transporterende selskabs vilkår og rettigheder. De transporterende selskaber fremgår af rejsehjemlen, og der henvises til de enkelte selskabers hjemmesider for disses forretningsbetingelser. Rejsehjemlen er kundens dokumentation for retten til at blive transporteret. Rejsereglerne udgør sammen med gyldig rejsehjemmel aftalen mellem kunden og det benyttede selskab. Der kan dog for visse typer rejsehjemmel være fastsat specielle regler, som også udgør en del af aftalen. Dette vil fremgå i forbindelse med købet. Rejser med bus, tog og metro er i øvrigt omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder EU-regulering om passagerrettigheder, jf. pkt Serviceydelser Selskaberne tilbyder transport med bus, tog og metro og udarbejder i tilknytning hertil køreplaner og oplyser om afgange og ændringer i disse ved løbende information på bl.a. stationer, internettet og andre passende medier. Selskaberne kan løbende ændre på afgange, ruter og standsningssteder. Det er kundens ansvar at holde sig orienteret om ændringer i køreplanen. Selskaberne bestræber sig på at overholde de oplyste ankomst- og afgangstider og oplyse om hændelser, der kan afbryde eller forsinke rejsen.

2 2 Kunden er selv ansvarlig for valg af afgang og skal ved tilrettelæggelse af sin rejse beregne rimelig tid til at kunne nå frem til sit bestemmelsessted eller forbindelsessted. Forsinkelser kan medføre, at forbindelse med andet transportmiddel ikke opnås. 2. Rejsehjemmel 2.1 Priser For rejser i takstområde Hovedstadsområdet gælder priser og regler for billetter og kort i Hovedstadsområdet, jf. selskabernes hjemmesider. For rejser i takstområde Sydsjælland gælder priser og regler for billetter og kort i takstområde Sydsjælland, jf. og For rejser i takstområde Vestsjælland gælder priser og regler for billetter og kort i takstområde Vestsjælland, jf. og For rejser med tog på tværs af takstområderne gælder priser og regler for billetter og kort på tværs af takstområderne, jf. For rejser med tog inden for øvrige takstområder, gælder det pågældende takstområdes eller trafikselskabs priser og regler for billetter og kort. For rejser til/fra Sverige inden for takstområde Øresund gælder priser og regler for billetter og kort for takstområde Øresund, jf. Oversigt over takstområder samt zoner og omstigningsområder kan ses bagerst i rejsereglerne. For rejser med rejsekort gælder priser for rejsekort, jf. På er det muligt at beregne prisen for de fleste rejser. 2.2 Køb af rejsehjemmel Ved rejser med DSB, DSB Øresund, Metro, Movia eller Regionstog skal kunden være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel inden rejsen påbegyndes. Rejsehjemmel kan ikke købes i toget. Det er muligt at købe rejsehjemmel i automater på stationerne. Dog kan ikke alle typer rejsehjemmel købes i automaterne. Alle automater modtager mønter, og de fleste automater modtager også betalingskort. Ved rejser med Lokalbanen kan der købes billet i toget. Togets automat modtager mønter og mindre sedler. Der er også mulighed for at købe rejsehjemmel i selskabernes betjente salgssteder inden for åbningstiden samt på og I busser kan der købes kontantbilletter. Visse buslinjer kan undtages herfra, jf. nærmere oplysning på Der modtages kontanter på beløb op til nærmeste 100 kr. over billetprisen. Selskaberne tilbyder også rejsehjemmel via mobile enheder. Ikke alle mobilselskaber tilbyder denne service, og på visse steder og tidspunkter har ikke alle mobilselskaber den nødvendige dækning.

3 3 Nærmere information, om hvordan og hvor der kan købes rejsehjemmel, findes på selskabernes hjemmesider. 2.3 Generelle principper Kunden skal ved modtagelsen af rejsehjemmel sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Kunden skal have gyldig rejsehjemmel til hele rejsen. Det er kundens ansvar at sikre sig dette. Dette gælder også ved rejser med bus. Chaufføren udfører ikke systematisk billetkontrol, men kan give vejledning på kundens forespørgsel. Rejsehjemmel giver ikke adgang til en bestemt afgang, medmindre dette fremgår af billetten, og der garanteres ikke en siddeplads. For visse tog kan DSB opkræve særlige tillæg. Dette vil fremgå af køreplanen for det pågældende tog. Hvis rejsehjemlens tidsgyldighed udløber under rejsen, gælder den ikke længere end til førstkommende endestation. For rejsekort gælder dog særlige regler Særligt om billetter og kort Det er kundens ansvar, at billetten eller kortet er korrekt stemplet eller udfyldt og gælder for hele rejsen. Billetter og kort, der skal stemples, skal stemples inden kunden stiger ind i tog eller metro. I bussen stemples ved indgangen. I Lokalbanens tog kan der købes billet eller stemples ved indgangen. Dette skal ske umiddelbart efter påstigning, og inden kunden finder en siddeplads i toget. Billetter er gyldige i den periode og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, som er påtrykt billetten. Klippekort er gyldige i den periode, og på den strækning samt det omstigningsområde eller det antal zoner, som antallet af afstemplinger giver ret til. Billetter og klippekort skal være gyldige til den fjerneste (dyreste) zone, som rejsen går igennem. Periodekort er gyldige i den periode, der er påtrykt. Periodekortet skal være gyldigt til alle zoner, der rejses igennem. Billetter og kort, der lyder på navn, må ikke overdrages til en anden person. Kunden skal stige på, inden billetten eller kortet udløber. Billetten eller kortet kan dog anvendes, hvis den var gyldig på det tidspunkt, hvor transportmidlet ifølge køreplanen skulle køre fra stoppestedet eller stationen. Hvis transportmidlet ikke kører efter en køreplan, men i intervaller, skal billetten eller kortet være gyldig fra det tidspunkt, hvor kunden står på bussen eller toget. Transportmidlet skal forlades ved førstkommende endestation Særligt om rejsekort Rejsekort, udstedt af Rejsekort A/S, kan benyttes som rejsehjemmel. Rejsekort skal være checket ind, inden rejsens start. Rejsekort skal også checkes ind hver gang der stiges ind i en bus, et tog eller i metro, og checkes ud ved rejsens afslutning. Det er kundens ansvar, at rejsekort er korrekt indstillet til den/de kunder, der rejser på kortet. For rejser med rejsekort gælder reglerne i rejsekort kortbestemmelser og rejsekort rejseregler, jf.

4 Særligt om mobilprodukter Det er kundens ansvar, at rejsehjemlen er endeligt modtaget på den mobile enhed før påstigning. Rejsehjemlen er kun gyldig på det telefonnummer, hvortil den er bestilt og må ikke videresendes. Der må ikke rettes i rejsehjemlen. Ved overtrædelse af reglerne kan både afsender og modtager af rejsehjemlen blive retsforfulgt. Der er fastsat supplerende regler om benyttelse af mobilprodukter, jf. selskabernes hjemmesider og Refusion og ombytning Rejsehjemmel kan kun refunderes eller ombyttes, hvis dette udtrykkeligt er fastsat for det enkelte produkt. I så fald skal original rejsehjemmel forevises og selskaberne kan opkræve gebyr. Mistet eller stjålen rejsehjemmel tilbagebetales ikke. Læs mere om refusion og ombytning på selskabernes hjemmesider. For så vidt angår indløsning af saldo på rejsekort, henvises til Rejsekort Kortbestemmelser på Der gælder særlige regler for så vidt angår Hovedstadsområdet for refusion og indløsning af mobilprodukter. Disse fremgår i forbindelse med købet samt på selskabernes hjemmesider og Kontrol af rejsehjemmel Gyldig rejsehjemmel skal kunne vises frem for kontrolpersonalet under hele rejsen, ved udstigning, i metroen indtil metroens område forlades, og i S-tog og lokalbanetog indtil perronen forlades. DSB tilbyder for nogle billettyper køb af Print-Selv billet. Print-Selv billet på papir eller skærm skal sammen med det valgte ID vises ved billetkontrol. Hvis billetten vises på skærm, skal skærmen være så stor, at billetten i sin helhed umiddelbart kan aflæses, og billettens stregkode scannes. Det er kundens ansvar, at alle oplysninger i mobilprodukter kan vises til kontrolpersonalet, f.eks. ved at der kan scrolles eller bladres efter behov eller ved at give telefonen til kontrolpersonalet. Mobilproduktets gyldighed skal kunne verificeres ved at kontrolpersonalet sender en kontrolbesked eller foretager kontrolopringning til det telefonnummer, hvortil mobilproduktet er bestilt. Kan gyldig rejsehjemmel ikke fremvises på forlangende, vil en efterfølgende visning ikke blive accepteret, jf. dog pkt. 2.6 om rejse uden periodekort. Politiet kan medvirke eller tilkaldes under kontrollen, hvis kontrolpersonalet skønner det nødvendigt.

5 5 2.6 Kontrolafgift Kunder, der ikke på forlangende viser gyldig rejsehjemmel, herunder korrekt ind-checket rejsekort til deres rejse, skal betale en kontrolafgift. Det gælder også, hvis kunden har købt rejsehjemmel via en mobil enhed, og denne er løbet tør for strøm eller gået i stykker. Som kunde uden gyldig rejsehjemmel betragtes også kunder, der benytter kort med begrænset tidsgyldighed (f.eks. pensionistkort) uden for kortets gyldighedstid, eller hvis andre rejsetidsbegrænsninger ikke overholdes (f.eks. for hvornår cykler må medtages). Kunder der rejser på andres personlige kort eller med en anden kundetype, end kunden er berettiget til, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. Kontrolafgiften udgør 750 kr. for voksne og 375 kr. for børn og hunde. For cykler er afgiften 100 kr. Kontrolafgifter til DSB Øresund kan også betales i SEK og udgør da SEK (voksne), 450 SEK (børn og hunde) og 150 SEK (cykler). Kontrolafgiften udgør i ovennævnte tilfælde rejsehjemmel til en uafbrudt rejse til den station på strækningen, som kunden oplyser, og kun med det selskab der har udstedt afgiften. I busser udgør kontrolafgiften rejsehjemmel til bussens endestation. Kunder som ikke har checket rejsekort ind ved skift af transportmiddel, rejser også uden gyldig rejsehjemmel. I denne situation udgør kontrolafgiften 50 kr. Kunden skal legitimere sig ved kørekort eller andet retsgyldigt dokument med foto og kvittere for modtagelse af kontrolafgift, hvoraf fremgår navn, adresse, fødselsdato og underskrift. Der kan foretages opslag i CPR-registeret til identifikation eller kontrol af kundens oplysninger. Kunden skal ved sin underskrift bekræfte rigtigheden af de angivne oplysninger. Selskaberne kan nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. mod samtidig betaling af den ordinære billetpris, hvis særlige forhold gør sig gældende. Kunder, der har et gyldigt personligt periodekort, men ikke kan forevise det ved kontrol, kan hos Movia, Lokalbanen, Regionstog, Metro og DSB Øresund få kontrolafgiften nedsat til 125 kr., såfremt kopi af periodekortet fremsendes til kundecenteret hos det selskab, som har udstedt kontrolafgiften senest 14 dage efter kontrolafgiftens udstedelse. Hos Lokalbanen kan periodekortet også forvises i et betjent billetsalg. Kunder, der hos DSB er tilmeldt Glemt-kort ordningen og ved kontrol i DSB-tog ikke kan forevise deres periodekort, kan ved at identificere sig med CPR-nummer, 2 gange pr. løbende år rejse i periodekortets gyldighedsområde, uden at betale kontrolafgift. Selskaberne kan ændre størrelsen af kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer. Selskaberne kan opkræve gebyr for at sende betalingspåmindelser. Betales gælden ikke efter en eller flere rykkere, overdrages fordringen til inddrivelse via SKAT. Ved overtagelse af gælden beregner SKAT sig et gebyr, der tillægges gælden. Enhver indbetaling på kontrolafgiften anvendes først til dækning af eventuelle påløbne, ikke-betalte renter og gebyrer og dernæst til afdrag på selve hovedstolen.

6 6 2.7 Misbrug af rejsehjemmel Rejsehjemmel må ikke misbruges. Det betragtes eksempelvis som misbrug, hvis der er rettet i dato eller zoner eller foretaget andre ændringer, nummeret på periodekortets stamkort og værdiindlæg ikke er ens, rejsehjemlen er forfalsket eller videresendt, billede på periodekort ikke er fastgjort, kunden rejser på en anden kundetype, end kunden er berettiget til, kunden rejser på en andens personlige kort, eller kunden er fyldt 16 år, men rejser på en rejsehjemmel til børn. Misbrug af rejsehjemmel kan være strafbart. Misbrug medfører, at rejsehjemlen inddrages, at forholdet anmeldes til politiet, og at selskabet foruden almindelig kontrolafgift kan fremsætte erstatningskrav. 3. Personer med funktionsnedsættelser 3.1 Medtagning af hjælpemidler Kørestole, rollatorer og lignende kan medtages gratis, forudsat at der efter personalets vurdering er plads. Kørestole og lignende medtages udelukkende på de dertil indrettede pladser. Er samtlige pladser i tog eller bus optaget af kørestole, cykler, barnevogne eller kunder med omfangsrig bagage, henvises kunden til at benytte næste bus eller tog. I busser kan der højst være 2 enheder. I tog afhænger antallet af enheder af togtype og - størrelse. En enhed er enten en kørestol, en barnevogn eller en cykel. Den kunde, som er steget på først med en enhed, har fortrinsret, medmindre en anden kunde har pladsbillet til enheden. El-scooter (mini crosser) kan kun medtages i metro, DSB-tog og lokalbanetog. Den maksimalt tilladte størrelse og vægt samt eventuelle supplerende regler fremgår af selskabernes hjemmesider. 3.2 Assistance i tog og metro Kørestolsbrugere og personer med funktionsnedsættelser kan få assistance til at stige på og af toget og til medtagning af kørestol efter det enkelte selskabs nærmere vilkår, jf. nedenfor. Busser I busser skal kørestolsbrugeren selv sørge for at få hjælp til at få kørestolen ind og ud af bussen. Busser med trinløs adgang har specielle pladser til kørestole. Kørestolen skal i bussen placeres, så brugeren har ryggen mod kørselsretningen. Almindelige kørestole skal være bremset og spændt med sikkerhedssele, hvis der er installeret en sele i bussen. El-kørestole skal blot være bremset. Movia Det er ikke nødvendigt at bestille assistance i forvejen ved rejse med

7 7 lokalbanetog lokalbanetog. Lokalbanen assisterer ved befordring. I togene på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord er der mulighed for at trykke på en kørestolsknap, udvendigt på toget for tilkald af personale til udlægning af rampe. I Frederiksværkbanens tog sidder knappen i den ende af toget, der vender mod Hillerød. I Gribskovbanens, Hornbækbanens og Lille Nords tog sidder knappen i den ende af toget, der vender væk fra Hillerød. Ved Nærumbanen gives tegn til lokomotivføreren ved togets indkørsel til stationen for tilkald af hjælp til udlægning af rampe. I alle Lokalbanens tog findes kørestolsknap til brug for kald af assistance ved udstigning. Regionstog assisterer ved befordring med Lollandsbanen, Østbanen, Tølløsebanen og Odsherredsbanen. Om nødvendigt kan der udlægges rampe. Metro DSB og DSB Øresund Ved brug for hjælp eller for ekstra tid ved af og påstigning, kan kunden kontakte Metroens stewards eller kontrolrummet ved brug af de gule opkaldspunkter i metrotogene og på perronerne (grøn INFO knap og ved akut fare, rød ALARM knap). Information om DSB s tilbud findes på i brochuren Handicapservice. Her findes oplysning om mulighed for spontanrejser, assistance, ledsageordninger, tidsfrister og bestilling af assistance, maksimal størrelse på kørestole og hjælpemidler og om mulighederne på internationale rejser med tog. De særlige oplysninger for DSB Øresund findes på Ledsageordning Personer med funktionsnedsættelser kan få en ledsager med på rejsen til nedsat pris mod forevisning af særligt ledsagekort eller legitimationskort. Både indehaver af kortet og en eventuel ledsager kan rejse på enkeltbillet eller rejsekort til børnetakst. Læs mere om ordningen på selskabernes hjemmesider. 4. Bagage, cykler og andre medbragte genstande 4.1 Generelt Kunden har ansvaret for bagage, cykler og andre medbragte genstande under rejsen og for eventuel skade, disse forvolder i forhold til selskaberne, personale eller andre kunder.

8 8 Kunden skal selv sørge for ind- og udlæsning af bagage, cykler og andre medbragte genstande, og disse skal placeres, så de ikke er til gene. I busser kan der højst være 2 enheder. I tog afhænger antallet af enheder af togtype og - størrelse. En enhed er enten en kørestol, en barnevogn eller en cykel. Den kunde, som er steget på først med en enhed, har fortrinsret, medmindre en anden kunde har pladsbillet til enheden. 4.2 Bagage Personlig bagage som kufferter, rygsække, tasker eller lignende kan medtages gratis som håndbagage i det omfang, der er plads. Selskaberne transporterer kun den bagage, den enkelte kunde selv kan medbringe. Det enkelte stykke bagage må maksimalt måle 100x60x30 cm. Som bagage kan også medtages sammenklappede cykler i emballage. Emballagen skal omslutte cyklen fuldstændigt. Herudover kan medtages sammenklappede cykelanhængere, hvor hjulene er taget af. Det samlede rummål for en sammenklappet cykel eller en anhænger må ikke overstige rummålet for håndbagage. Desuden kan medtages musikinstrumenter, løbehjul, sammenklappede kørestole og ski, skistave, snowboards, små slæder og kælke, hvis de kan placeres, så de ikke generer. Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads, og om bagagen er til gene. Personalet kan give nærmere anvisninger om placering af den medbragte bagage. 4.3 Cykler Cykler kan medtages i tog, metro og havnebusser. Cykler kan medtages i alle busser bortset fra de buslinjer, der specifikt fremgår af "Oversigt over buslinjer, som ikke medtager cykler", på Der er tidspunkter, hvor cyklen ikke må medbringes, jf. pkt Hvis der er tidsbegrænsninger, er det ikke tilladt at færdiggøre sin rejse med cyklen, selv om kunden er steget på, inden tidsbegrænsningen startede. Der kan medtages 1 cykel pr. kunde. Cyklen kan kun medbringes, hvis pladsforholdene tillader det. Det er personalet, som vurderer, om der er plads. Der kan kun medbringes almindelige to-hjulede cykler og således ikke ladcykler, tandemcykler, påhængsvogne, Segways og lign. Der er dog undtagelser for tandemcykler, jf. pkt Køretøjer, der drives med benzin eller andet letantændeligt brændstof, må heller ikke medtages. Ladcykler kan dog medtages i DSB Øresunds tog over Øresund mellem stationerne Københavns Lufthavn, Kastrup og Hyllie. Børnecykler betragtes som legetøj, hvis de ikke overstiger målene for håndbagage, og hvis der er mindst 1 betalende kunde med. Det er gratis at medtage cykler i S-tog, havnebusser og visse lokalbanetog i Hovedstadsområdet (Frederiksværkbanen, Nærumbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen

9 9 og Lille Nord). For øvrige tog, busser og metro betales i henhold til priser på selskabernes hjemmesider Supplerende regler om cykler Busser For visse buslinjer må cykler ikke medbringes på hverdage mellem kl og 9.00 samt mellem kl og Disse buslinjer fremgår af Cykler kan medbringes i havnebusserne i hele driftstiden. Der kan ikke købes cykelbillet i bussen. Cyklen skal anbringes midt i bussen og være fastgjort i sele. Movia lokalbanetog Metro Cykler kan medbringes i hele driftstiden. Cykler må ikke medbringes på hverdage mellem kl og 9.00 samt mellem kl og I juni, juli og august er det tilladt at medbringe cykler i hele driftstiden. DSB Cykler må medbringes i hele driftstiden. Kunder i S-tog må dog ikke stå af eller på med cykel på Nørreport station i tidsrummet mellem kl og 8.30 samt mellem kl og på hverdage. I sommerperioden kræves pladsbillet til visse tog over Storebælt og Øresund. Der er særlige regler for cykelmedtagning i tog mellem Danmark og Tyskland Særligt om tandemcykler Tandemcykler kan ikke medtages i metro, busser og lokalbanetog. I S-tog og Øresundstog kan der medtages tandemcykler. I Regionaltog, Interregionaltog, InterCity og InterCityLyn, kan tandemcykler tages med i visse tog, når adgangsforholdene tillader det og togpersonalet i øvrigt skønner, at der er plads. Der betales 2 gange den pris, der skulle have været betalt for en almindelig cykel. I internationale tog kan tandemcykler ikke medtages. Kunder i DSB-tog, der er omfattet af Ledsageordningen eller har legitimationskort fra Dansk Blindesamfund eller Instituttet for blinde og svagtseende børn og unge betaler i henhold til Ledsageordningen, jf. pkt. 3.3, det samme som for en almindelig cykel.

10 Barne- og klapvogne Barne- og klapvogne, herunder løbevogne, der anvendes til transport af børn, kan medtages gratis i det omfang, pladsforholdene tillader det. I InterCityLyn, InterCity og InterRegional skal der altid reserveres plads. Pladsbilletten er gratis. I disse tog kan det være nødvendigt at sammenklappe barnevogne med bredde på over 76 cm. Det er altid personalet, der vurderer, om der er plads, og personalets anvisninger skal følges. Hjulene skal kunne låses. I busser skal vognen stå i kørselsretningen og være bremset. Barnet kan sidde i barnevognen, forudsat at barnet er fastspændt og under opsyn. Der må ikke sidde flere børn i vognen, end den er beregnet til. 4.5 Eksplosive stoffer, våben mv. Det er ikke tilladt at medtage eksplosive stoffer, våben og andet, der kan genere, skabe utryghed eller udsætte øvrige kunder og personale for fare. Det gælder dog ikke kunder, som ifølge lovgivningen har ret til at bære skydevåben. Våben skal opbevares forsvarligt og adskilt (gælder ikke politiet). Ammunition skal ligeledes opbevares forsvarligt, og det skal bæres i patrontasker, patronbælter eller lignende, og må ikke være synligt. Mængden af ammunition må max. udgøre 1 kg. brutto. 5. Dyr Mindre dyr, herunder små hunde, må medbringes gratis i bus, tog og metro efter reglerne for håndbagage i pkt. 4.2, forudsat at de under hele rejsen er anbragt i taske, bur eller lignende. Det er desuden tilladt at medtage større hunde, forudsat at hunden er i snor og under kundens kontrol. Ved større hunde forstås hunde, som ikke kan transporteres i en taske, et bur eller lignende. For større hunde betales børnepris. Fører- eller servicehunde kan altid medbringes og er gratis. Hunden skal bære symbolet manden med den hvide stok, hundehoved og hånd eller ID-vest (forudsat, at kunden kan fremvise særligt ID-kort). Kunder med dyr skal vise særligt hensyn over for øvrige kunder og følge personalets anvisninger. Dyr må ikke være på sæderne. 5.1 Supplerende regler om dyr Busser Hunde kan ikke medbringes i A-busser (gælder hele døgnet), bortset fra A-busser i Køge, Roskilde, Næstved, Holbæk og Helsingør, hvor hunde kan medtages. Større hunde må desuden ikke medbringes i andre busser i Storkøbenhavn i zonerne 1-4, og 40-44) på hverdage mellem kl og mellem kl Den forreste halvdel af bussen er dyrefrit område. Der må højst

11 11 medtages 1 hund pr. kunde. Movia lokalbanetog Metro DSB På Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord henvises hunde til flexrummet i den ene ende af toget. Se togets skiltning. Dyr må ikke opholde sig ved de 6 forreste og 6 bagerste sæder i toget. Der må højst medtages 1 hund pr. kunde. Dyr kan kun medtages i visse afdelinger af togene. Se togets skiltning. 6. Mad og drikke I busser må der ikke indtages mad (herunder is, chips og lign.) eller drikkevarer. Det er dog tilladt at drikke vand. Der må ikke indtages øl, vin og spiritus i S-tog. 7. Mobiltelefoner, computere, og andre enheder Det er tilladt at bruge mobiltelefoner, computere og andre enheder, hvis der tages hensyn til øvrige kunder og personalet. Hvis der afspilles musik, film og lignende, skal der bruges høretelefoner. Personalet kan bede kunden om ikke at benytte sådanne enheder, hvis det efter personalets vurdering er til gene. I visse transportmidler findes afmærkede stillezoner. Stillezoner er forbeholdt kunder, der ønsker fred og ro på rejsen. Der må derfor ikke tales i stillezonen. Det er tilladt at spille musik mv., hvis der benyttes høretelefoner, og andre kunder ikke kan høre musikken. Tastaturtoner og lyde på mobiltelefoner og computere skal slås fra. Mobiltelefoner må ikke benyttes til samtaler. 8. Standsning mellem stoppesteder I byerne standser busserne kun ved de faste stoppesteder, som er anført i køreplanerne. Hvis de trafikale forhold uden for byerne tillader det, og der er mere end 600 meter mellem stoppestederne, kan kunden stige af og på bussen, selv om der ikke er et stoppested. Der skal dog minimum være 300 meter til næste stoppested. Når kunden skal stige på bussen, skal kunden stille sig i vejkanten og give tydeligt tegn. Når det er mørkt, bør der bruges refleks eller lignende for at fange chaufførens opmærksomhed. Når kunden skal stige af bussen, skal kunden i god tid bede chaufføren om at stoppe. Det gælder dog ikke steder, hvor det er ulovligt at standse efter færdselsloven. Det er chaufføren, der afgør, om det er lovligt at standse bussen.

12 12 9. Nødbremser og døre i tog, metro og tunnelstationer Det er forbudt at forhindre togdøre og tunnelstationernes perrondøre i at lukke. Overtrædelse anmeldes til politiet og straffes med bøde samt eventuelt erstatning for forstyrrelse og standsning af driften. Misbrug af nødbremser anmeldes til politiet og straffes med bøde, samt eventuelt erstatning for forstyrrelse og standsning af driften. I toget forefindes nøddøråbnere. Toget må ikke forlades uden for stationerne, undtagen efter ordre fra personalet. Misbrug af nøddøråbnere anmeldes til politiet og straffes med bøde. 10. Forbud mod rygning Alle former for rygning, herunder e-cigaretter, er forbudt i bus, tog og metro, samt på metrostationer og DSB stationer, uanset om der afgives tobaksrøg, vanddamp eller lignende. 11. Indsamling af underskrifter, uddeling, optræden m.v. Alle, der ønsker at indsamle underskrifter, lave optagelser, uddele/sælge materiale, optræde og lignende i transportmidlet eller inden for selskabernes områder, skal have skriftlig tilladelse af selskaberne. Henvendelse kan ske til de respektive selskabers kundecentre. 12. Afvisning og bortvisning Personalet har ret til at afvise eller bortvise kunder fra transportmidler eller stationsområder, hvis de efter personalets vurdering er til gene. Personalet kan bl.a. afvise eller bortvise kunder, der tilsmudser sæder m.v., opfører sig støjende, udgør en sikkerhedsmæssig risiko, har medbragt dyr, som er til gene, ikke følger anvisninger fra personalet, eller ikke følger de anvisninger, som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af det enkelte transportmiddel eller stationsområde. Personalet kan ligeledes afvise eller bortvise personer, som opholder sig på stationsområder uden berettiget ærinde. Afvisning eller bortvisning kan ske ved politiets hjælp. Afvisning eller bortvisning af ovenstående grunde medfører ikke krav på tilbagebetaling af ubenyttet eller delvist benyttet rejsehjemmel.

13 Erstatningsansvar for kunder og bagage Erstatningskrav kan fremsættes over for det selskab, som er ansvarlig for rejsen. Der gælder forskellige regler, afhængig af om skaden er sket i forbindelse med bus eller tog/metro Erstatning i forbindelse med buskørsel Ansvaret for skade i forbindelse med buskørsel påhviler det busselskab, der kører linjen. Movias kundecenter kan hjælpe kunden med at anmelde kravet til busselskabet. Efter færdselsloven skal den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, erstatte skader, som køretøjet forårsager ved færdselsuheld eller eksplosion eller brand, der stammer fra brændstofanlæg i køretøjet. Hvis skaden sker på anden måde, betales erstatning efter lovgivningens almindelige regler. Erstatningen for håndbagage kan i disse tilfælde ikke overstige kr. for hver kunde. Denne grænse gælder dog ikke, hvis busselskabet har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Ved beskadigelse af kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger, ydes altid erstatning, der svarer til omkostningen ved erstatning eller reparation af udstyret. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden Erstatning i forbindelse med tog og metro Selskabernes ansvar for skade på kunder og håndbagage er reguleret i lov om jernbane og forordning om jernbanepassagerers rettigheder 1, jf. pkt. 20. Jernbaneselskabet erstatter skade på passagerer, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under passagerens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning, hvis betingelserne for erstatning i øvrigt er opfyldt. Det betyder blandt andet, at skaden skal være en direkte følge af jernbanetransporten. Erstatningen for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden. Jernbaneselskabet erstatter skader på og tab af genstande, som kunden medtager som håndbagage, hvis skaden er en følge af en begivenhed i forbindelse med jernbanebefordring under kundens ophold i tog eller under dennes ind- eller udstigning, hvis betingelserne for erstatning i øvrigt er opfyldt. Det betyder blandt andet, at skaden skal være en direkte følge af jernbanetransporten. Erstatning for håndbagage kan ikke overstige kr. (2014) 2 for hver kunde. 1 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. 2 Erstatningsbeløbet reguleres automatisk hvert år pr. 1. januar i henhold til lov om jernbane.

14 14 For handicappedes hjælpemidler er der ingen begrænsning for erstatningsbeløbet, såfremt selskabet er ansvarligt for hel eller delvis beskadigelse af hjælpemidlet. Erstatningen for tingskade kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller uagtsomt har medvirket til skaden. Hvis en kunde bliver dræbt eller kommer til skade, skal selskabet udbetale sådanne forskudsbeløb, som måtte være nødvendige til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov, og som står i forhold til omfanget af den lidte skade, jf. reglerne i forordningen om jernbanepassagerers rettigheder. 14. Driftsforstyrrelser Ved forsinkelse eller aflysning er kunden omfattet af selskabernes rejsetidsgarantier, og forordningen om jernbanepassagerers rettigheder (tog og metro). Forordningen giver kunden visse minimumsrettigheder i tilfælde af driftsforstyrrelser. Derudover tilbyder selskaberne hver især rejsetidsgarantier. Det nærmere indhold af rejsetidsgarantierne kan ses på selskabernes hjemmesider Rejsetidsgaranti Kunden skal søge information hos det selskab, der er benyttet: DSB Rejsetidsgaranti DSB Øresund Rejsetidsgaranti Movia Rejsegaranti Metroens Rejsegaranti 14.2 Forordning om jernbanepassagerers rettigheder (tog og metro) Ud over selskabernes rejsetidsgarantier gælder reglerne i forordningen om jernbanepassagerers rettigheder ved transport i tog og metro. Der henvises til uddrag af forordningen bagerst i rejsereglerne. Ved forsinkelser på mere end 60 minutter, kan kunden vælge at afbryde sin rejse og få godtgjort sin billet efter fremgangsmåden i forordningens artikel 17. Kunden kan også vælge at fortsætte sin rejse. Kunder, som må imødese en forsinkelse, og som ikke har modtaget billetrefusion, kan kræve erstatning for forsinkelse mellem det på billetten anførte afgangs- og ankomststed, efter fremgangsmåden i artikel 17. Der gælder særlige regler i tilfælde af aflysning, forsinkelse eller svigtende forbindelse, så rejsen ikke kan fortsætte samme dag eller ikke er fornuftig at gennemføre den samme dag Begrænsning af ansvar Udover rejsetidsgarantierne, jf. pkt og reglerne i pkt. 14.2, påtager selskaberne sig ikke erstatningsansvar for kundens omkostninger som følge af forsinkelse, aflysning og

15 15 ikke-opnået tilslutningsforbindelse, herunder refusion af tabt arbejdsfortjeneste eller tab som følge af udgifter til f.eks. hotel, fly-, tog- eller teaterbilletter. Det gælder dog ikke, hvis selskaberne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Selskaberne er aldrig erstatningsansvarlige, såfremt forsinkelsen skyldes forhold uden for selskabernes kontrol, så som forhold hos tredjemand, ekstraordinære vejrforhold eller naturbegivenheder, påkørsler, bombetrusler, offentlige myndigheders påbud eller forbud, strejke, lockout eller andre tilsvarende forhold. Selskaberne er ikke ansvarlige for manglende plads i bus eller tog. 15. Hittegods Fundne genstande afleveres til personalet. Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende afleveres snarest herefter til politiet, jf. lov om hittegods. Andet hittegods opbevares af selskaberne i en kortere periode, hvorefter det afleveres til politiet. I busser opbevares hittegods hos den operatør, der kører ruten. For nærmere oplysning om glemte genstande, herunder hvor længe de opbevares, henvises til selskabernes hjemmesider eller det enkelte kundecenter. Selskaberne forbeholder sig ret til at bortskaffe letfordærvelige varer, herunder fødevarer m.v. 16. Klager Klager over forhold, som ikke har kunnet løses ved henvendelse til personalet i transportmidlet, rettes til kundecenteret hos det selskab, som kunden har rejst med. Klager over kontrolafgifter rettes altid til det selskab, der har udstedt afgiften. Klager vedrørende rejsekort rettes til Rejsekort Kundecenter. Henvendelsen skal ske hurtigst muligt efter den hændelse, kunden ønsker at klage over. Hvis der går lang tid, før klagen modtages, kan det være svært at undersøge, hvad der skete. Desuden kan kunden miste et eventuelt krav efter de almindelige regler om forældelse og passivitet. For henvendelser vedrørende rejsetidsgaranti skal fristen hos det pågældende selskab overholdes. Selskabet kan anmode om at få forevist original rejsehjemmel i forbindelse med behandling af en klage eller ved ansøgning om rejsegaranti. Selskaberne er tilsluttet Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Har kunden modtaget en skriftlig afgørelse fra et af selskaberne, som kunden ikke er tilfreds med, kan kunden klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro ( Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, tlf

16 Kundeservice Information om bus, tog og metro kan findes på selskabernes hjemmesider eller ved henvendelse til kundecentrene. For information om rejsekort, henvises til Rejsekort Kundecenter. Rejsekort Kundecenter Tlf Movia Kundecenter Gammel Køge Landevej Valby Tlf Metro Kundeservice Metrovej København S Tlf DSB Øresund Kundecenter DSB Kundecenter Kundehenvendelser DSB Øresund Postboks Taastrup Adresse i Sverige: DSB Øresund, Box 57, Malmø. DSB DSB Kundecenter Postboks Taastrup Tlf Lokalbanen A/S Nordre Jernbanevej Hillerød Tlf

17 17 Regionstog A/S Jernbaneplads Holbæk Tlf Ændring af rejseregler Disse rejseregler kan ændres ved opslag på selskabernes hjemmesider. Ændringer vil blive offentliggjort mindst en uge før de træder i kraft. Væsentlige ændringer, som berører et stort antal kunder, offentliggøres 1 måned før de træder i kraft. 19. Ikrafttræden Disse rejseregler træder i kraft den 15. september Samtidig ophæves DSB s forretningsbetingelser, DSB Øresund s forretningsbetingelser, Movias almindelige rejseregler, Metroens rejseregler og Regionstog A/S forretningsbetingelser. Rejsereglerne kan findes på selskabernes hjemmesider eller fås gratis ved henvendelse til selskaberne. 20. Lovgivning For rejse med bus, tog og metro gælder en række love og regler. De vigtigste er; Lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april Færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december Lov om jernbaner, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. november Lov om pakkerejser, jf. lov nr. 472 af 30. juni Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro), jf. bekendtgørelse nr. 73 af 2. februar Bekendtgørelse nr af 7. november 2011 om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til lov om jernbane. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buskunders rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/ Øvrige regler og vejledninger Priser, Hovedstadsområdet (regler om priser, zoner, billetter og kort m.v.) Priser, Vestsjælland (regler om priser, zoner, billetter og kort m.v.)

18 18 Priser, Sydsjælland (regler om priser, zoner, billetter og kort m.v.) Priser på tværs af takstområderne (regler om priser, zoner, billetter og kort m.v.) Rejsekort Kortbestemmelser, Priser for rejser og Rejsekort rejseregler DSB priser og rabatter BILAG Særligt uddrag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. Oversigt over takstområder Oversigt over zoner Oversigt over omstigningsområder i Hovedstaden for DSB- og Øresundsrejser

19 19 Særligt uddrag af gældende jernbanepassagerforordning om forsinkelse, ikke-opnået tilslutningsforbindelse og aflysning vedrørende jernbanebefordring Uddrag af jernbanepassagerforordningen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser KAPITEL IV FORSINKELSE, IKKE-OPNÅET TILSLUTNINGSFORBINDELSE OG AFLYSNING Artikel 15 Erstatningsansvar for forsinkelse, ikke-opnået tilslutningsforbindelse og aflysning Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel er jernbanevirksomhedens erstatningsansvar med hensyn til forsinkelse, ikke-opnået tilslutningsforbindelse og aflysning omfattet af bestemmelserne i bilag I, kapitel IV, afsnit II. Artikel 16Ref og omlægning af rejsen Når det med rimelighed forventes, at ankomsten til det endelige bestemmelsessted i henhold til befordringskontrakten vil blive mere end 60 minutter forsinket, skal passageren omgående have valget mellem: a) refusion af billettens fulde pris på de betingelser, som gjaldt ved købet, for den eller de dele af rejsen, der ikke er gennemført, og for den eller de dele, som allerede er foretaget, hvis rejsen ikke længere tjener noget formål i forhold til passagerens oprindelige rejseplan, samt i givet fald en returrejse til afgangsstedet ved første lejlighed. Refusionen betales på de betingelser, som gælder for udbetaling af erstatning, jf. artikel 17, eller b) videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelsessted ved først givne lejlighed, eller c) videreførelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår til det endelige bestemmelsessted på et senere tidspunkt efter passagerens ønske. Artikel En passager, som må imødese en forsinkelse, kan uden at miste retten til befordring kræve erstatning af jernbanevirksomheden for forsinkelse mellem det på billetten anførte afgangs- og ankomststed, som ikke har medført billetrefusion i henhold til artikel 16. De minimale erstatningsbeløb for forsinkelse er fastsat til: a) 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på minutter. b) 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter eller mere. Passagerer, der har abonnementskort eller periodekort, og som rammes af gentagne forsinkelser eller aflysninger i kortets gyldighedsperiode, kan søge om passende erstatning i overensstemmelse med jernbanevirksomhedernes erstatningsordninger. Disse ordninger angiver kriterierne for definition af forsinkelse og beregning af erstatning. Erstatningen for forsinkelse beregnes i forhold til den pris, passageren faktisk har betalt for den forsinkede tjeneste. Når befordringskontrakten gælder en returrejse, beregnes erstatningen for forsinkelse på enten ud- eller

20 20 returrejsen i forhold til halvdelen af billettens pris. På samme måde beregnes prisen for en forsinket tjeneste i en hvilken som helst anden form for befordringskontrakt, der tillader flere efterfølgende etaper, i forhold til den fulde pris. Ved beregningen af forsinkelsen skal der ikke tages hensyn til en forsinkelse, som jernbanevirksomheden kan påvise er opstået uden for områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse. 2. Erstatningen for billetprisen betales senest én måned efter indgivelse af erstatningsansøgningen. Erstatningen kan udbetales i form af værdikuponer og/eller andre tjenesteydelser, hvis betingelserne er fleksible (navnlig med hensyn til gyldighedsperioden og bestemmelsesstedet). Erstatningen udbetales kontant på passagerens anmodning. 3. Erstatningen for billetprisen kan ikke reduceres ved fradrag af transaktionsudgifter såsom gebyrer og udgifter til telefon eller frimærker. Jernbanevirksomhederne kan indføre en minimumsgrænse, hvorunder erstatning ikke udbetales. Denne grænse må ikke være over fire EUR. 4. Passageren har ikke ret til erstatning, hvis han eller hun blev underrettet om forsinkelsen før køb af billetten, eller hvis forsinkelsen på grund af fortsættelse på en anden forbindelse eller omlægning af rejsen fortsat er på mindre end 60 minutter. Artikel Ved forsinkelser ved ankomst eller afgang skal jernbanevirksomheden eller stationslederen underrette passagererne om situationen og det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne oplysninger foreligger. 2. Ved forsinkelser som nævnt i stk. 1 på mere end 60 minutter skal passagererne gratis tilbydes a) måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, hvis de forefindes eller kan leveres på rimelige vilkår i toget eller på stationen b) hotel- eller anden indkvartering og befordring mellem jernbanestationen og indkvarteringsstedet, hvis et ophold af en eller flere nætters varighed bliver nødvendigt, eller hvis yderligere ophold bliver nødvendigt, hvor og når det er fysisk muligt, og/eller c) transport fra toget til jernbanestationen, til et andet afgangssted eller til rejsens endelige bestemmelsessted, hvor og når det er fysisk muligt, hvis toget er blokeret på sporet. 3. Hvis jernbaneforbindelsen ikke kan fortsætte, skal jernbanevirksomheden snarest muligt arrangere alternative transporttjenester for passagererne. 4. Jernbanevirksomheden skal på passagerens forlangende bekræfte på billetten, at toget er forsinket, at passageren på grund af en forsinkelse ikke har kunnet nå en tilslutningsforbindelse, eller at toget er aflyst. 5. Når stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse, skal jernbanevirksomheden især være opmærksom på handicappede og bevægelseshæmmede passagerers og deres eventuelle ledsageres behov.

21 21 Uddrag af bilag til jernbanepassagerforordningen Afsnit II Ansvar ved manglende overholdelse af køreplaner Artikel 32 Ansvar i tilfælde af aflysning af tog, forsinkelse eller svigtende forbindelse 1. Operatøren er ansvarlig for tab, som påføres passageren på grund af aflysning, forsinkelse eller svigtende forbindelse, så rejsen ikke kan fortsættes samme dag, eller ikke er fornuftig at gennemføre den samme dag på grund af de givne omstændigheder. Erstatningen omfatter rimelige udgifter til logi samt udgifter til underretning af personer, som venter på passageren. 2. Operatøren fritages for dette ansvar, når aflysningen, forsinkelsen eller svigtende forbindelse skyldes: a) uden for jernbanedriften værende forhold, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge, b) en fejl fra passagerens side eller c) tredjeparts handling, som operatøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå og hvis konsekvenser ikke kunne afværges; en anden jernbanevirksomhed, der benytter den samme infrastruktur betragtes ikke som tredjepart; regresretten er ikke berørt. 3. National ret afgør, om og i hvilket omfang operatøren skal betale skadeserstatning for andre tab end dem, der er omtalt i stk. 1. Denne bestemmelse gør ikke indgreb i artikel 44. Uddrag af jernbanepassagerforordningen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon.

Movia. Cvr. nummer: 29 89 65 69. Hun [kontrolløren] overhørte samme samtale med hospitalet og jeg kan bekræfte dette i min mobiltelefon. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0124 Klageren: XX 1620 København V Indklagede: Movia Cvr. nummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Billet efterfølgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0161 Klageren: XX 4400 Kalundborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort

Metro Service anmodede den 20. januar 2015 klageren om at indsende en kopi af hendes månedskort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0039 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel, da klageren var checket ind på en medrejsendes rejsekort, som ikke fulgtes med klageren. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0021 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8800 Viborg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0137 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser)

Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1 Trafikselskabet Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1. Generelt Stk. 1. Reglernes anvendelsesområde Movias rejseregler gælder for almindelig rutekørsel med bus og lokalbane i Region

Læs mere

Forslag til rejseregler. Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser)

Forslag til rejseregler. Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1 Forslag til rejseregler Movias almindelige rejseregler (forretningsbetingelser) 1. Generelt Stk. 1. Reglernes anvendelsesområde Movias rejseregler gælder for almindelig rutekørsel med bus og lokalbane

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort, ankefrist på 14 dage overskredet af klager samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt periodekort, ankefrist på 14 dage overskredet af klager samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0009 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. For få zoner stemplet på klippekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0114 Klageren: XX 3700 Rønne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Cvr nummer: 21 26 38 34

Cvr nummer: 21 26 38 34 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0063 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at hun kunne rejse gratis på sin fødselsdag i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at hun kunne rejse gratis på sin fødselsdag i metroen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0133 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., grundet manglende SMS-billet.

Kontrolafgift på 750 kr., grundet manglende SMS-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0055 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0105 Klageren: XX 2400 KBH NV Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på pensionistkort i spærretiden. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0070 Klageren: XX 4652 Hårlev Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer á 100 kr. Blev kontrolafgiften udstedt til rette vedkommende?

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer á 100 kr. Blev kontrolafgiften udstedt til rette vedkommende? AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0059 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra den 9. december 2012 Velkommen som kunde i DSB Øresund Vi kombinerer erfaring og nytænkning for at kunne levere kundeorienteret, stabil og sikker togdrift. Gennem vores

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0031 Klageren: XX 1363 KBH K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0223 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet A/S v/metro Service I/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0106 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0121 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0107 Klageren: XX 9260 Gistrup Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren anvendte et klippekort fra 1996, som var blevet udfaset i 2006.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren anvendte et klippekort fra 1996, som var blevet udfaset i 2006. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0023 Klageren: XX 4160 Herlufmagle Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet.

Kontrolafgift på 375 kr. for rejse med en hund på Ungdomskort, i stedet for at købe en hundebillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0204 Klageren: Indklagede: XX 4792 Askeby Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Forretningsbetingelser. Gyldig fra 8. november 2012. udgået

Forretningsbetingelser. Gyldig fra 8. november 2012. udgået Forretningsbetingelser Gyldig fra 8. november 2012 DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog 1 Gyldighed Ved køb af billet eller kort til rejse i Danmark

Læs mere

DSB leverer rejser med tog.

DSB leverer rejser med tog. DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog 1 Gyldighed Ved køb af billet eller kort til rejse i Danmark med DSB og DSB S-tog a/s gælder disse betingelser for passagerer og deres bagage for rejse med

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at han kunne medtage en ven i metroen gratis på sin fødselsdag.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren troede, at han kunne medtage en ven i metroen gratis på sin fødselsdag. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0117 Klageren: XX på vegne af YY 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Klageren kunne ikke finde en klippemaskine på Forum st.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort. Klageren kunne ikke finde en klippemaskine på Forum st. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0125 Klageren: XX England Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel på grund af udløbet Ungdomskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel på grund af udløbet Ungdomskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0350 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone.

Kontrolafgift på 750 kr. Klageren bestilte en 3-zoners billet i bussen, men fik udstedt en billet til 1 zone. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0358 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på en andens personlige rejsekort.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på en andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0083 Klageren: XX 2670 Greve Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på en andens personlige

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0035 Klageren: XX på vegne YY 4300 Holbæk Indklagede: Lokalbanen A/S (Movia) Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0321 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Den 16. juli 2015 anmodede klageren Metro Service om annullering af kontrolafgiften og gjorde til støtte herfor følgende gældende:

Den 16. juli 2015 anmodede klageren Metro Service om annullering af kontrolafgiften og gjorde til støtte herfor følgende gældende: AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0179 Klageren: XX 8800 Viborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse uden Ungdomskort, da dette var blevet stjålet tidligere på aftenen, samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse uden Ungdomskort, da dette var blevet stjålet tidligere på aftenen, samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0351 Klageren: XX på vegne af YY 2765 Smørum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tillægszone til mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0178 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere

Cykelkontrolafgift på 100 kr. for rejse i cykelspærretiden.

Cykelkontrolafgift på 100 kr. for rejse i cykelspærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0352 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift på 100 kr. for rejse i cykelspærretiden.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0183 Klageren: XX 3720 Aakirkeby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zoner på sms-billet. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0286 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

750 kr. kontrolafgift for manglende check ind. Klageren oplyser, at stewarden checkede ind for ham.

750 kr. kontrolafgift for manglende check ind. Klageren oplyser, at stewarden checkede ind for ham. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0232 Klageren: XX klager på vegne af YY 2950 Vedbæk Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til sidste del af rejsen samt to rykkere på 100 kr. hver. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0248 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 8680 Ry Arriva Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0403 Klageren: Indklagede: XX 2300 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0171 Klageren: XX 1817 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt rykkergebyr på 100 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0359 Klageren: Indklagede: XX 1956 Frederiksberg C Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekortet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0045 Klageren: XX 4030 Tune Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på periodekort

Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner på periodekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0133 Klageren: XX 1809 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0374 Klageren: XX 1970 Frb. C. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på tillægsbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0153 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV. Metroselskabet A/S v/metro Service I/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klageren reklameret til

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser "Fra i dag har jernbanepassagerer i EU nye rettigheder" Kort gennemgang af EU's lovgivning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at have glemt rejsekort personligt. Ønskes nedsat til 100 kr., som ved glemt periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0376 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort, da hun ikke kunne finde klippemaskinen.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende stempling af klippekort, da hun ikke kunne finde klippemaskinen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0266 Klageren: XX 100 Torshavn, Færøerne Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0271 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0106 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at køre uden periodekort / havde tabt dette.

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

Cvr nummer:

Cvr nummer: AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0202 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Cvr nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0323 Klageren: XX 3400 Hillerød Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Godtgørelse af taxa-regning på 124 kr. i anledning af forsinkelse.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0081 Klageren: XX 2750 Ballerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S.

At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning af cykler i busserne på linje 600S. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2009 JKP 11 Forsøg med medtagning af cykler på 600S Indstilling: Det indstilles At Movia og Fjord-bus gennemfører et forsøg med medtagning

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0007 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb

Kontrolafgift på 750 kr. for at forevise kvittering for billetkøb AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0114 Klageren: XX 2100 København Ø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet klageren tog kvittering fra automat i stedet for billet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet klageren tog kvittering fra automat i stedet for billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0272 Klageren: XX 8250 Egå Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0202 Klageren: XX Indklagede: MOVIA Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende zone. Automat

Læs mere

Kontrolafgift på 375 kr. for manglende billet til hund.

Kontrolafgift på 375 kr. for manglende billet til hund. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0383 Klageren: XX 2000 Frederiksberg. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende sms-billet. Kunne ikke købes via telefonregningen.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende sms-billet. Kunne ikke købes via telefonregningen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0268 Klageren: XX 21840 Bumkelostrand - Sverige Indklagede: DSB S-tog A/S CVR: 29 30 824 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med metroen i spærretiden

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med metroen i spærretiden AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0222 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21293438 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0226 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metroselskabet A/S ved Metro Service I/S Cvr. nummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet. Taske stjålet. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0273 Klageren: XX på vegne YY 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr.

2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort i spærretiden samt rykkergebyr på hver 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0210 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Sølvgade 40 1349 K. Klagen vedrører: 2 X kontrolafgift på 750 kr. for at køre på pensionistkort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0173 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 grundet manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0454 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0130 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ankenævnets

Læs mere

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget.

Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af aflyst tog. Spørgsmål om indsigelsesfristen er sprunget. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0186 Klageren: XX 8000 Århus Indklagede: DSBFirst Klagen vedrører: Erstatning på 2.003,50 SKK for hotel- og taxaudgift i anledning af

Læs mere

Henholdsvis 1360 København K og S Göteborg, Sverige. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Henholdsvis 1360 København K og S Göteborg, Sverige. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0081 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Henholdsvis 1360 København K og S-418 71 Göteborg, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0115 Klageren: XX 3730 Nexø Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12245904 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere