Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2"

Transkript

1 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel over indtægtsføring uden TimeLog EVM 3 Medgået tid 3 Fastprisfase 3 Fastprisprojekt 4 Andet 4 Tabel over indtægtsføring med TimeLog EVM 5 Medgået tid 5 Fastprisfase/Fastprisprojekt 5 Andet 5 1. udgave Skrevet af Simon Ravn Joensen TimeLog A/S Alhambravej Frederiksberg Danmark Telefon TimeLog A/S Alle rettigheder forbeholdes.

2 Indledning Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project, og hvad kolonnen Indtægtsført dermed viser. afhænger først og fremmest af, om udvidelsen TimeLog EVM er aktiveret. Dette dokument er derfor inddelt i to dele én, der beskriver funktionaliteten uden TimeLog EVM, og én, der beskriver funktionaliteten med TimeLog EVM. Den overordnede funktionalitet kan helt kort beskrives som følger: uden TimeLog EVM Har man ikke TimeLog EVM, sker der en automatisk indtægtsføring i følgende tilfælde: 1. Når man fakturerer tid på faser, der afregnes efter medgået tid, indtægtsføres automatisk de samme antal og beløb, som er faktureret. For manuelt oprettede fakturalinier af typen Produkt indtægtsføres det samme beløb, som der faktureres. Ved kreditering af disse typer poster, indtægtsføres automatisk det fakturerede beløb med omvendt fortegn. 2. Når man lukker en regnskabsperiode, indtægtsføres det arbejde, der er udført i perioden på faser, der afregnes til en fast pris. Arbejdet indtægtsføres til den estimerede værdi. Genåbnes regnskabsperioden, annulleres indtægtsføringen. For en nærmere beskrivelse af, hvad den estimerede værdi er, og hvordan den beregnes, henvises til whitepaperdokumentet Håndtering af fastprisprojekter. 3. Når et fastpriselement afsluttes, indtægtsføres en evt. restværdi af den faste pris altså den del af kontraktsummen, som ikke allerede er indtægtsført. Et fastpriselement kan enten være en fastprisfase eller en række faser med afregningstypen Fastprisprojekt En fastprisfase afsluttes, når dens status skiftes til Afsluttet. Et fastprisprojekt afsluttes, når alle faser med afregnigstypen Fastprisprojekt har status Afsluttet. Skiftes status, så fastpriselementet ikke længere er afsluttet, annulleres indtægtsføringen automatisk. med TimeLog EVM Har man TimeLog EVM, sker der udelukkende en automatisk indtægtsføring, når man fakturerer eller krediterer registreringer på medgået tid, som ikke allerede er indtægtsført manuelt, og når man fakturerer eller krediterer fakturalinier af typen Produkt, som ikke stammer fra et manuelt oprettet indtægtsføringsbilag. Registreringer på faser, der afregnes efter fast pris, skal altid indtægtsføres manuelt. På de efterfølgende sider findes tabeller, som kan anvendes til at forudse følgerne af forskellige handlinger, set i relation til indtægtsføring. Tabellerne er grupperet efter de forskellige afregningsformer. Side 2 af 5

3 Tabel over indtægtsføring uden TimeLog EVM Medgået tid Fakturering af tidsregistreringer Det fakturerede beløb. Medgået tid indtægtsføres automatisk, når det faktureres. Kreditering af tidsregistreringer Det modsatte beløb af, hvad der blev indtægtsført ved bogføring af den faktura, der krediteres. Den indtægtsføring, som finder sted ved fakturering af poster på medgået tid, annulleres automatisk ved kreditering af den oprindelige faktura. Lukning af regnskabsperiode Medgået tid indtægtsføres udelukkende, når det faktureres. Bogføring af kreditnota Fasestatus sættes til Afsluttet (også som følge af afslutning af projekt) Det modsatte beløb af det, der blev indtægtsført ved bogføring af den oprindelige faktura. Medgået tid indtægtsføres automatisk, når det faktureres, og det modsatte beløb indtægtsføres, når fakturaen for den forbrugte tid krediteres. Medgået tid indtægtsføres udelukkende, når det faktureres. Afslutning af en fase, der afregnes efter medgået tid, indikerer derfor kun, at der ikke skal registreres yderligere timer. Fastprisfase Fakturering/kreditering af fastprisrater Lukning af regnskabsperiode Genåbning af regnskabsperiode Fasens status sættes til Afsluttet (også som følge af afslutning af projekt) Fasen skifter status fra Afsluttet til en anden status Estimeret værdi af tidsregistreringer med dato inden for den lukkede periode (dvs. 0, hvis der ikke er registreret tid). Det indtægtsbilag, som blev dannet ved lukning af regnskabsperioden, slettes. Dermed annulleres den oprindelige indtægtsføring. Fastprisfasens restbeløb (differencen mellem fastprisfasens kontraktsum og det, som allerede er indtægtsført). Findes der ingen ikke-indtægtsførte tidsregistreringer på fasen, indtægtsføres beløbet på en ikke tidsrelateret indtægtsføringslinie, og beløbet vil derfor figurere i kategorien Andet frem for kategorien Tid. Et eventuelt indtægtsbilag, der blev dannet, da fasen skiftede status til Afsluttet, slettes. Derved annulleres indtægtsføringen. Indtægtsført afspejler fasens fremdrift ikke hvor meget man har faktureret. Dvs. at selv om man fakturerer det fulde beløb inden projektstart, skal der ikke indtægtsføres noget, fordi der endnu ikke er skabt værdi. Da der ikke indtægtsføres ved fakturering, skal der heller ikke ske en negativ indtægtsføring ved kreditering. Med periodelukning opnår man en periodevis indtægtsføring, så man løbende indtægtsfører den værdi, der er skabt siden sidste periode, frem for at hele beløbet først indtægtsføres ved fasens afslutning. Da perioden ikke længere er lukket, skal arbejdet på fast pris heller ikke længere være indtægtsført. Afslutning af en fastprisfase betragtes som om leverancen nu er komplet, og dens samlede beløb derfor bør være indtægtsført. Da status ikke længere er Afsluttet, betragtes leverancen ikke længere som komplet, og derfor bør den afsluttende indtægtsføring annulleres. Side 3 af 5

4 Fastprisprojekt Fakturering/kreditering af fastprisrater Lukning af regnskabsperiode Genåbning af regnskabsperiode Fasens status sættes til Afsluttet, men der findes andre faser med afregningstypen Fastprisprojekt, som har en anden status. Afslutning af sidste aktive fase med afregningstypen Fastprisprojekt Tidligere har alle faser med afregningstypen Fastprisprojekt haft status Afsluttet, men nu skifter en eller flere faser til en anden status. Estimeret værdi af tidsregistreringer på fastprisprojektfaser med dato inden for den lukkede periode (dvs. 0, hvis der ikke er registreret tid) Det indtægtsbilag, som blev dannet ved lukning af regnskabsperioden, slettes. Dermed annulleres den oprindelige indtægtsføring. Fastprisprojektets restbeløb (differencen mellem fastprisprojektfasernes andel af projektets kontraktsum og eventuelle tidligere indtægtsføringer på fastprisprojektfaserne). Findes der ingen ikke-indtægtsførte tidsregistreringer på fastprisprojektets faser, indtægtsføres beløbet på en ikke tidsrelateret indtægtsføringslinie, og beløbet vil derfor figurere i kategorien Andet frem for kategorien Tid. Et eventuelt indtægtsbilag, der blev dannet, da fastprisprojektet blev afsluttet, slettes. Derved annulleres indtægtsføringen. Indtægtsført afspejler fastprisprojektets fremdrift og ikke hvor meget man har faktureret. Dvs. at selv om man fakturerer det fulde beløb inden projektstart, skal der ikke indtægtsføres noget, fordi der endnu ikke er skabt værdi. Da der ikke indtægtsføres ved fakturering, skal der heller ikke ske en negativ indtægtsføring ved kreditering. Med periodelukning opnår man en periodevis indtægtsføring, så man løbende indtægtsfører den værdi, der er skabt siden sidste periode, frem for at hele beløbet først indtægtsføres ved projektets afslutning. Da perioden ikke længere er lukket, skal arbejdet på fast pris heller ikke længere være indtægtsført. Afslutning af en enkelt fase inden for fastprisprojektet betyder ikke, at projektet er færdigleveret. Først når alle faserne er afsluttet, betragtes arbejdet som færdigt, og en evt. restværdi kan indtægtsføres. Når alle faser i fastprisprojektet er afsluttet, betragtes det som om leverancen nu er komplet, og dens samlede beløb derfor bør være indtægtsført. Da fastprisprojektet ikke længere er afsluttet, betragtes leverancen ikke længere som komplet, og derfor bør den afsluttende indtægtsføring annulleres. Andet Fakturering af fakturalinie med typen Produkt Kreditering af fakturalinie med typen Produkt Det fakturerede beløb. Det fakturerede beløb. Fakturalinier med typen Produkt indtægtsføres automatisk til det fakturerede beløb. Fakturalinier af typen Produkt indtægtsføres automatisk, når det faktureres, og det modsatte beløb indtægtsføres, når en sådan fakturalinie krediteres. Side 4 af 5

5 Tabel over indtægtsføring med TimeLog EVM Medgået tid Bogføring af faktura Bogføring af kreditnota For de poster, som ikke allerede er indtægtsført, indtægtsføres det fakturerede beløb. For de poster, som allerede er indtægtsført, finder der ikke nogen yderligere indtægtsføring sted heller ikke selv om man fakturerer posterne til et andet beløb end det, de blev indtægtsført til. For de poster, som ikke allerede var indtægtsført, da den oprindelige faktura blev bogført, indtægtsføres det oprindeligt fakturerede beløb med omvendt fortegn. For de poster, som var indtægtsført manuelt inden den oprindelige faktura blev bogført, finder der ikke nogen yderligere indtægtsføring sted. Ønsker man at annullere indtægtsføringen af disse poster, må man kreditere det indtægtsbilag, som posterne er bogført på. Denne metode sikrer, at alle poster indtægtsføres, og at man ikke behøver indtægtsføre separat for de poster, som man ved, der skal faktureres til fuld værdi i indeværende periode. De indtægtsføringer, som fandt sted som følge af bogføringen af den oprindelige faktura, annulleres. Lukning af regnskabsperiode Med TimeLog EVM indtægtsføres der kun automatisk, Bogføring af indtægtsføringsbilag Afslutning af fase (også som følge af afslutning af projekt) Det beløb, som er angivet på indtægtsføringsbilaget. Med TimeLog EVM indtægtsføres der kun automatisk, Fastprisfase/Fastprisprojekt Fakturering af fastprisrater Indtægtsført afspejler fasens fremdrift ikke hvor meget man har faktureret. Dvs. at selv om man fakturerer det fulde beløb inden projektstart, skal der ikke indtægtsføres noget, fordi der endnu ikke er skabt værdi. Kreditering af indtægtsføringsbilag Fasens status sættes til Afsluttet (også som følge af afslutning af projekt) Det modsatte beløb af, hvad der blev indtægtsført på det oprindelige indtægtsbilag. Med TimeLog EVM indtægtsføres der kun automatisk, Lukning af regnskabsperiode Med TimeLog EVM indtægtsføres der kun automatisk, Andet Fakturering af fakturalinie af typen Produkt Kreditering af fakturalinie af typen Produkt For linier, som ikke stammer fra et manuelt indtægtsføringsbilag, indtægtsføres det fakturerede beløb. For linier, som stammer fra et manuelt indtægtsføringsbilag, finder der ikke nogen yderligere indtægtsføring sted heller ikke hvis man fakturerer et andet beløb end det oprindeligt indtægtsførte. For linier af denne type, som ikke stammer fra et manuelt oprettet indtægtsføringsbilag, indtægtsføres det oprindeligt fakturerede beløb med omvendt fortegn. For linier, som stammer fra et manuelt oprettet indtægtsføringsbilag, finder der ikke nogen yderligere indtægtsføring sted. Ønsker man at annullere indtægtsføringen af disse linier, må man kreditere det indtægtsbilag, som linierne er bogført på. Denne metode sikrer, at alle produktlinier indtægtsføres, og at man ikke behøver indtægtsføre separat for de produktlinier, som man ved, der skal faktureres til fuld værdi i indeværende periode. De indtægtsføringer, som fandt sted som følge af bogføringen af den oprindelige faktura, annulleres. Side 5 af 5

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1 Styklister gør det nemt at holde styr på hvilke varenumre, der indgår i en samlet pakke. Et eksempel på en stykliste kan være et sæt havemøbler. Der skal være stole eller bænke, et bord og måske nogle

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5

Use cases... 3. IT Systemer... 3. Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3. Generelt Oprette IT System... 5 USE CASES INDHOLDSFORTEGNELSE Use cases... 3 IT Systemer... 3 Generelt Om IT Systemer og snitflader... 3 Generelt Oprette IT System... 5 Generelt Oprette IT System Synlighed, applikationstyper og forretningstype...

Læs mere