Bardunen ANDESPIL. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 10. årgang nr. 10 November 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bardunen ANDESPIL. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 10. årgang nr. 10 November 2002"

Transkript

1 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 10. årgang nr. 10 November 2002 ANDESPIL Torsdag den 7. november 2002 kl i Sjælsøskolens kantine

2 Køb - Salg - Bytte Sælges: Til spejdere, forældre, søskende og venner i 1. Birkerød Gruppe Kasket, mørkeblå med gruppelogo broderet i hvidt på fronten kr. 75,- T-shirt, lyseblå (herremodel) i størrelse small, medium, large, extra large og extra extra large med gruppelogo trykt i hvidt på venstre bryst kr. 80,- T-shirt, mørkeblå (kvindemodel) i størrelse small, medium, large med gruppelogo trykt i hvidt på venstre bryst kr. 80,- Hvis du ønsker at købe en eller flere af de ovennævnte genstande, kan du henvende dig til gruppelederen på tlf eller på 2 DEADLINE Stof til næste blad senest den 15. i måneden før INDLÆG sendes til Ulla Houmøller Vangedevej 162A, sttv 2860 Søborg

3 Æressiden Tillykke siger vi alle til : Kaska 18 Nine Dino Sola Banzi Pippi Sika Dumle Bimbo Bom Smut 13 3

4 20. verdensspejderjamboree i Thailand - forberedelserne Jamboree er et gammelt indiansk ord, som betyder fredelig kappestrid. Robert Baden-Powell lånte ordet til at beskrive en stor spejderlejr, hvor spejdere mødes til ja, en fredelig kappestrid. Med tiden er en jamboree blevet et sted, hvor unge mennesker møder andre unge mennesker fra over 150 forskellige lande. De får venner for livet fra en helt anden verdensdel, og selv om de oplever store kulturelle forskelle, så oplever de også, spejderånden er universel. På en jamboree bliver de nemlig verdensspejdere helt ind i sjælen. Den 20. verdensspejderjamboree, som Det Thailandske Spejderkorps er vært for, afholdes i perioden fra den 28. december 2002 til den 8. januar Lejrpladsen ligger 180 km sydøst for Bangkok, som er Thailands hovedstad. Planlægningen af jamboreen har været undervejs længe både i værtslandet og i deltagerlandene. Det danske jamboreeudvalg begyndte allerede sin planlægning for halvandet til to år siden. Deltagelse i en jamboree omfatter nemlig andet end blot selve opholdet i lejren. Den omfatter også en rundrejse i værtslandet og et besøg hos en lokal familie. Et sådant besøg kaldes for home hospitality. Den danske delegations rejse strækker sig derfor helt frem til den 18. januar Udvalget skulle også styre tilmeldingen af spejdere og udvælgelsen af ledere til de troppe, som udgør den danske delegation. Derudover skulle udvalget finde et tema for den danske delegation. Det tema, som udvalget valgte, er broer, da Danmark er et land med mange broer, da broer binder landsdele og lande sammen, og da der bygges broer mellem mennesker. Endelig skulle udvalget også planlægge et møde for spejderne og lederne. Spejderne og lederne mødtes første gang i det tidlige forår På mødet blev spejderne fordelt i tre troppe, som alle er opkaldt efter danske broer, nemlig Limfjord, Storebælt og Øresund. I troppene blev der udvekslet idéer og arbejdet med projekter, som spejderne skal præsentere i forskellige sammenhænge i forbindelse med jamboreen. Hen over sommeren 2002 mødtes de enkelte patruljer, for at spejderne kunne lære hinanden bedre at kende, og sidst på efteråret 2002 mødtes troppene endnu gang for at gøre de sidste forberedelser inden afrejsen den 26. december Sawasdee* Jens 20. verdensspejderjamboree

5 2. Birkerød Gruppe inviterer til stort ANDESPIL Torsdag den 7. november 2002 kl i Sjælsøskolens kantine Vi spiller 6 spil + 1 ekstra spil. På ekstraspillet er præmien årets store købmandskurv. Derudover er der række- og sidegevinster. Alle er velkomne - så tag familien og vennerne med. Er I forhindret i at komme er der mulighed for at deltage i Fjernstyret banko, med chance for at vinde vin og ænder. Der vil være salg af øl, sodavand og kage. På gensyn Gruppestyrelsen 5

6 6 1. Birkerød Gruppe Referat af ekstraordinært grupperådsmøde, søndag Dagsorden: 1 Velkomst ved gruppestyrelsesformanden. 2 Valg af dirigent og referent. 3 Fremlæggelse af hytteprojekt, teknisk og økonomisk. 4 Fremlæggelse af revideret budget Vedtagelse af kontingentforhøjelse. 6 Eventuelt. Referat: 1 Gruppestyrelsesformand, Jens Rahbek, bød velkommen. 2 Henning Myrup blev valgt til dirigent og Lisbeth Garly til referent. 3 Jens Rahbek fremlagde den tekniske del af projektet: Fra ca har 1. Birkerød været i dialog med Birkerød Kommune om hytteprojektet. Kommunen ønsker at bruge gruppens lokaler i Mantziusgården og har afsat kr til at støtte hytteprojektet. Hytten vil ikke blive bygget sammen med 2. Birkerød, der også er i gang med opførelse af hytte. Valget er faldet på Kernetømmerhytten, der er agent for et russisk firma. Her får vi en rigtig bjælkehytte. Grundplan og facadetegning mv. er modtaget. Der er et varmegenindvindingssystem, hvilket er en fordel, når ansøgning om tilskud skal behandles i Lokale- og Anlægsfonden (LAF). En foreløbig projektbeskrivelse er sendt til kommunen. For at budgettet skal se fornuftigt ud, er det nødvendigt at hæve kontingentet i alle grene med 100 kr/halvår. Hanne Håkan fremlagde den økonomiske del af projektet: Overslag over finansiering af hytten samt særskilt hytte-driftsbudget blev uddelt. Mht. finansieringen er prisen på byggesættet valid, mens de andre poster så som sokkel, håndværkerudgifter mv. kræver en nærmere teknisk/økonomisk validering. Med den skitserede overslagspris skal vi optage et kreditforeningslån på max kr. Vi er umiddelbart blevet rådet til at optage et 6% kontantlån i danske kr, men også dette kræver en grundigere vurdering. I det særskilte hytte-driftsbudget er den foreslåede kontingentforhøjelse medtaget samt kontingent for de forventede 10 nye spejdere i 2003 og yderligere 10 nye i Også kommunens tilskud til renter+ bidrag, drift samt nye medlemmer er indregnet. På udgiftssiden er medtaget f.eks. kontingent for nye medlemmer til korpset og driften af hytten, som også kræver yderligere validering (specielt de kr til el). Det første år (2003) bliver ret hårdt, da vi kun får 75% af det kommunale tilskud udbetalt. Resten udbetales altid det efterfølgende år. Gruppens formue forventes pr at være ca kr, hvilket er tilstrækkeligt til at klare os igennem. I 2005 er underskuddet på ca kr. Én mulighed er at nedbringe de kr årligt som bliver brugt på Bardunen. Der kom forslag om at udsende

7 1. Birkerød Gruppe den via grenene eller elektronisk, hvilket kunne kombineres med at sende den pr post til dem, der ikke har mail hjemme, og stadig lægge nogle eksemplarer på biblioteket. 2. Birkerød vil ikke længere udsende den pr post. Mht lånets løbetid blev det nævnt, at vi muligvis kun kan få et 20-årigt lån. Det skal undersøges nærmere, ligesom mulighed for 60 eller 80% finansiering skal undersøges. Der kom forslag om flexlån, men det var der ikke stemning for. En kontakt i Nykredit har anbefalet, at vi tager lånet i danske kr og ikke i euro. Det er ikke altafgørende, at renten er lav, da kommunen yder tilskud til renter. Vi forventer, at kommunen vil kautionere for os. Det årlige overskud ligger generelt på kr/år. Penge fra Bistrup marked indgår ikke heri, da disse er øremærkede til andre formål, f.eks. fornyelse af telte mv. Niels Richter tilbød at søge LAF om tilskud. Hvis det går igennem, vil det ligge på kr (som det kommunale tilskud). Fra vores side kræver det tæt opfølgning for at undgå forsinkelser i processen. En godkendelse (som 2. Birkerød fik) giver mulighed for klausuler på brugen af hytten - hvilke vides ikke. Budgettet er konservativt, dvs det bliver billigere end budgetteret, hvis vi gør nogle af tingene selv. Der kom forslag om, at forældreinvolveringen skulle være moderat ambitiøs (dvs vi skal kun gøre det, alle kan være med til), så man undgår splittelse i forældregruppen pga forskellig arbejdsindsats. Planerne er, at vi får leveret et byggesæt, som skal monteres af 2 forældre pr dag i 2-3 uger under vejledning af de russiske konsulenter. 4 Revideret budget blev ikke fremlagt. 5 Kontingentforhøjelsen på 100 kr/halvår blev vedtaget pr dags dato. Således skal ulve, juniorer og spejdere fra betale 550 kr i halvårligt kontingent, og seniorer og rovere skal betale 350 kr. I mødeindkaldelsen stod dette forkert, men der er blevet sendt rettelsesmail ud inden mødet. 6 Vi skal nu arbejde videre med kommunen, kreditforeningen, leverandøren og LAF, hvor vi forventer en sagsbehandlingstid på ca 3 måneder. Jesper Stahl og Jens Rahbek har kontakt med en rådgivende ingeniør, der kan tage sig af det tekniske overfor bl.a. tilbudsgivere, leverandør og kommunen. Det første spadestik forventes ca 1. marts Kommunens Kultur- og Fritidsudvalg skal have møde ultimo oktober, hvor hytteudvalget skal have revideret materiale klart, så tilskuddet kan blive godkendt dvs. øremærket til os. Indleveringsfrist er 15. oktober. Der var spørgsmål vedr. datoerne for sommerlejren. De forventes fastholdt. Bindende tilmelding i februar En medhjælper til Kaa mht juletræssalg efterlyses og kan henvende sig til ham direkte. Kaa ønsker sparring på bl.a. økonomi og tidsforbrug. Vasecentret har givet tilsagn om, at vi kan sælge træer ved Vasevejens juletræ. Forventet salg: ca 150 træer. Forventet overskud: kr. Det vil være nødvendigt at reklamere for 7

8 Gruppelederen har ordet 1. Birkerød Gruppe I sidste måned omtalte jeg nogle af de problemer, som vi har i gruppen med drilleri. I sidste måned kom det desværre så vidt, at en af vores spejdere meldte sig ud på grund af drilleri. Jeg vil derfor gerne bruge endnu nogle linier på dette emne. Inden jeg går videre, skal jeg skynde mig at sige, at lederne gik ind i den konkrete sag, talte med spejderne om problemerne og forklarede dem, hvordan de bør og skal opføre sig over for hinanden, så alle er glade for at være spejdere i gruppen. Egentlig burde det ikke være kommet så vidt, at en spejder meldte sig ud. Det kan desværre ikke gøres om, men så må vi i stedet lære af det. Det, som jeg har lært af det, og som jeg vil opfordre alle spejdere, ledere og forældre til at tage til sig, er, at vi kun kommer dette uvæsen til livs, hvis vi får det bragt frem i lyset, og hvis vi bekæmper det sammen. Vi må altså alle tage et ansvar for, at det ikke finder sted, og det ansvar tager vi ved at gøre opmærksom på det så tidligt, at vi kan få det løst, før det bliver et problem. Der står i Spejderloven, at vi vil tage ansvar for vores familie og for vores samfund og vi har faktisk lovet hinanden at holde Spejderloven -, og disse ord giver lige pludselig mening, når vi ser dem i denne sammenhæng. Og nu over til de mere muntre emner! Nåede du at se træerne skifte farve og fuglene trække mod syd? Efteråret kom pludseligt og forsvandt hurtigt, så vi skulle være heldige for at få et glimt af det. Det danske vejr spillede os et pus og forlængede sommeren med adskillige uger, men hvis vi var ude i det fri og det var vi spejdere jo heldigvis! -, så var vi nogle af dem, som nåede at få glæde af efteråret. Ud over farverne, lugtene og lydene kunne vi også glæde os over de mange spiselige ting, som vi kunne finde ude i naturen på denne årstid. Der var svampe vi kunne mærke spændingen, når vi fandt en svamp og bestemte dens art, og vi fornøjedes ved at tilberede den og spise den. Alle svampe kan spises, men nogle svampe kan kun spises én gang! og der var bog når først vi havde fået pillet skallen af, lukkede øjnene og smagte på frugten, så var det lige som at spise en hasselnød. Det er dejligt at spise naturen, og efteråret er en god tid på året at gøre det! Hasselnødder minder mig om jul, og det bringer mig frem til næste emne. I gruppestyrelsen har vi besluttet, at vi i år vil forsøge at sælge juletræer i Bistrup. Baggrunden for denne beslutning er, at Vasecentret en sammenslutning af butikkerne på Vasevej tidligere på året fandt kræfter til at genindføre traditionen med juletræstænding i Bistrup første søndag i Advent. I den forbindelse bad Vasecentret om aktiv støtte fra 8

9 1. Birkerød Gruppe Fællesudvalget i Birkerød til gennemførelse af arrangementet mere om det i næste nummer af Bardunen. Samtidig hermed opfordrede Vasecentret 1. Birkerød til at sælge juletræer på Vasevej i ugerne op til jul, dels for at skabe en julestemning på vejen dels for at give os en mulighed for at tjene nogle penge og for at gøre lidt reklame for os selv. I gruppestyrelsen har vi efterfølgende tænkt fordelene og ulemperne ved en sådan aktivitet igennem, og vi er kommet frem til, at fordelene er klart i overtal. Ud over at juletræssalget forventeligt vil give os en indtægt, som vil give os lidt mere luft i regnskabet til aktiviteter midt i en tid, hvor vi også bruger mange penge på bygning og drift af vores nye hytte, så håber vi, at aktiviteten vil slå an og blive en årlig tradition i gruppen, som på lige fod med vores øvrige traditioner kan være med til at knytte bånd mellem alle vores spejdere, ledere og forældre. Jeg vil derfor opfordre Jer alle til at støtte aktiviteten ved at melde Jer som vagtmandskab i en eller flere perioder, når I bliver kontaktet af en forælder fra gruppestyrelsen. Salget foregår indtil videre kun i weekenderne i december. Derudover vil jeg naturligvis opfordre Jer til at købe Jeres juletræer hos Spejdernes JULETRÆSSALG på VASEVEJ. I midten af sidste måned fik alle spejdergrupper og FDF-kredse et tilbud fra Birkerød Kommune om at indstille en leder eller en kommende leder til deltagelse i en lederuddannelse, som er udviklet af Skjold Fodbold i samarbejde med Dansk Boldspil Union. Umiddelbart lyder det meget sportstungt, men indholdet af uddannelsen er meget bred og giver deltagerne et godt indblik i, hvad ledelse er. Uddannelsen giver endvidere deltagerne nogle kompetencer, som de vil kunne drage nytte af både i skolen, på arbejdet og i foreningerne. Deltagerne modtager derfor også ved uddannelsens afslutning et bevis for, at de har gennemført uddannelsen. I gruppestyrelsen er vi blevet enige om at indstille en af vores menige seniorer, en senior, som er meget interesseret og engageret i spejderiet, som søger udfordringer for sig selv, og som med sit gode humør og sin vilje til at kunne har en positiv indvirkning på sine omgivelser. Vi forventer ikke, men vi håber naturligvis, at vi med tiden kan bygge videre på og få megen glæde af spejdere som ham. Vi håber også, at der kommer flere af denne slags tilbud, for vi har mange spejdere, som fortjener et skulderklap og en oplevelse ud over det sædvanlige. Med ønsket om en måned med hygge omkring kakkelovnen Jens Find din vej, og gå den! 9

10 Birkerød Ulve 1.H. Chr. Engelsens Flok Hej Ulve Så er vi kommet ind i varmen på lokalet, og jeg håber at I ulve har fået tørret pelsen efter vores sheltertur. Det var noget grimt vejr, men alligevel synes vi at det var en hyggelig tur. Det kan øse, det kan pøse Det at vi er kommet under tag betyder ikke, at vi ikke skal have det sjovt. I november og december skal vi arbejde med Drama, musik og sang. Og så skal vi på weekend tur i weekenden 8-10 november. Bare roligt, denne gang har vi en hytte Til møderne skal du huske at have tøj og sko med til at være uden for da vi skal ud og lege en gang i mellem selv om det skulle himmel og hav står i et. Og så er det ikke så skægt kun at have uniform og hjemmesutter på. Månedens knop er flagknop. Det bruger vi, når vi skal hejse Dannebrog på ture. Det kan også bruges når man skal binde to stykker snor sammen der ikke er lige tykke 10

11 1. Birkerød Juniorer Marianne Wieses Flok Hej løver og tigre! Nu er det ved at blive koldt, og vi rykker indenfor i tropslokalet på Mantziusgården fra efterårsferien. Vi fortsætter med emnet kroppen og sundhed. Vi laver nye spændende projekter omkring hvordan man kan holde sin krop i form både med sund mad og med fysisk træning. Torsdag den 7. november Intet møde, da vi skal på hyttetur i weekenden. Fredag den 8. november til Søndag den 10. november Hyttetur for minier og juniorer i Stenløse. Nærmere besked følger. Torsdag den 14. november Krop og sundhed. Vi skal arbejde med grøntsager. Alle medbringer en grov grøntsag efter eget valg, f.eks. kål, gulerod, kartoffel, spinat, selleri eller andre rødder. Torsdag den 21. november Krop og sundhed. Vi begynder på at bygge vores eget fitness center. Torsdag den 28. november Krop og sundhed. Vi bygger videre på vores fitness center. Bagheera, Lasse, Sikker, Mads og Mette 11

12 12 1. Birkerød Trop Hej Rødder!!! Først vil jeg skynde mig at minde jer om at tropsmødet i november afholdes den 30. oktober!!! Det er nemlig Grethes Holm Open ved Hyrebakken. Jeg håber at bladet er tidligt nok ude til at minde om det. Hyrebakken er T- krydset midt i H3 på Krakskort 85. Husk at det starter kl. 19:00. I skal selv sørge for transport derud, enten lift med jeres forældre eller I kan cykle derud sammen. Husk lygte og kompas. Ellers er I nu færdige med første hjælps kurset og jeg håber I alle fik noget ud af det. Vi har en plan om at gentage det hvert andet år, således at dem der var for unge til at få beviset denne gang kan få det næste gang. Derudover er vi forhåbentlig også færdige med drillerier og slag. Vi har jo i hvert fald snakket med jer alle sammen under en første hjælps seance om vi på ingen måde accepterer den slags. Derudover har staben haft en snak med PLA erne så de er mere opmærksomme på hvad der sker, og sidst men ikke mindst har jeg snakket direkte med de værste ballade magere. Jeg tror på at vi ikke ser mere af den slags, men hvis I oplever noget alligevel så giv mig straks besked. Vi kan jo kun afhjælpe problemet hvis vi ved det er der. Ellers har oktober også budt på emnet o-løb og jeg håber I nåede at lære lidt, selvom der på grund af første hjælps kursus og efterårsferie kun har været få møder til det emne. Derudover håber jeg selvfølgelig at I alle sammen har haft en god efterårsferie. Alle PLA erne har været på kursus i efterårsferien, så de skulle gerne være vendt hjem med masser af ideer, gå på mod, og meget klogere på hvad det vil sige at være fungerende PL eller PA.

13 1. Birkerød Trop I skrivende er de af sted på kursus, men når I læser dette skulle vi i staben gerne have haft et møde med PLA erne hvor vi har snakket om hvad de har lært, og hvordan de så skal bruge det fremover. I november er der afsat tid til at ordnet lokalerne og jeres materiel grundigt, samt til at få lavet rygmærker til de nye. Derudover vil der lidt ekstra, som dog ikke vil blive afsløret her. I 2. weekend er der efterårsarrangement. Jeg håber I allerede er tilmeldt, ellers kontakt mig omgående. Ellers er vi ved at nærme os julen så meget at måneden faktisk slutter af med en juletur. Det er en god gammel traditionsrig tur, som dog vil være lidt anderledes i år. Et andet sted i bladet skulle I gerne kunne finde en indbydelse til den. Turen er i år fra fredag til lørdag, men ligger som altid i den weekend hvori første lørdag/søndag i december indgår. I år falder den netop sådan at den weekend egentlig ligger mest i november. Jeg håber at I alle skal med. Tropsmøde Onsdag den 30. oktober ved Hyrebakken kl. 19:00 (Bemærk tidspunktet). Der er IKKE tropsmøde den 6. november. Efterårsarrangement Weekenden november. I er forhåbentlig tilmeldt allerede. PLAM Onsdag den 27. oktober på lokalet. Juletur Fredag 29. til lørdag den 30. er der juletur. Se indbydelse et andet sted i bladet. Husk at melde afbud!!! Staben 13

14 2. Birkerød Blåmejser Kære Blåmejser! I november måned skal vi i gang med at sy. Vi skal sørge for at alle får lavet en bålkappe som f.eks. kan bruges når vi sidder rundt om lejrbålet om sommeren. For dem der allerede har syet bålkapper, bliver der mulighed for at sy andre ting. Lederene har nogle ideer, men det kan også være, at du selv har en god ide til noget som kunne være rart at have med når vi er på tur. Men i starten af måneden skal vi koncentrere os om gruppens årligt tilbagevendende begivenhed: ANDESPILLET TORSDAG D. 7/11. Denne dag spiser vi sammen på mødet inden vi møder jeres familier til andespil. I vil få nærmere besked herom. Med stor mejsehilsen Marianne Fia Prop Era

15 2. Birkerød Spirer Hej spirer Så er vinteren kommet og programmet i november måned står på sjov i gaden hmm ja nu skal i jo ikke tro det hele er sjovt men mon ikke det bliv r rigtigt hyggeligt at være på hyttetur d november. Hytteturen skal i helt selv være med til at programlægge og det har vi 3 møder til nemlig d. 4, 11 og 18 november. Så der er rig mulighed for at der rigtig bliver sjov i gaden. Sjov i gaden = Slikvaner, lav jeres eget stearinlys, fremstil gæt og grimasser kort, lav vores egen spirer t-shirts, patruljens knobtavle og ikke mindst fest i patruljen. Med spirer hilsen Baloo, Smil, Tubbi & Rokke 15

16 2. Birkerød Trop Tobit Halløj Tobitter Jeg håber, det gik godt med forberedelsen til efterårsarrangementets nat o-løb på Gretesholm Open! OG husk nu, det er ikke farligt om natten bare meget meget mørkt (uuuuuh)!!! I november får I lov til at stå på egne hænder, da der slet ikke er noget tropsmøde. Næste tropsmøde er den 9. december, men meget mere om det i næste nummer.. J I slipper selvfølgelig ikke helt for at se os denne måned, der er jo både andespil og efterårsarrangement (husk at tilmelde jer i tide)! Til andespillet den 7. november er det jeres opgave, udover at slæbe forældre, søskende, bedsteforældre, tanter, onkler og rige venner med, at sælge en masse saft og kage imellem spillene, så mød op med godt humør og salgsargumenterne i orden! (se i øvrigt indbydelse andet sted i bladet). Hav en rigtig god måned, og tøv ikke med at hive fat i os hvis I har brug for inspiration eller..?! 16

17 1. BIRKERØD GRUPPE Hjemmeside: Ulveflokken: ML:Kasper Munk (Baloo) / MA:Jeppe Sandholt (Akela) / MH:Susanne Jensen (Pudmini) / MH:Mette Kjær (Messua) MA:Kim Ørnbo (Tha) Juniorflokken: JL:Mette Kjær (Messua) JA:Sune Ingvardson (Bagheera) JA:Lasse Arnsdorf Pedersen (Toomai) JA:Mads Rønnest (Phao) / JA:Sikker Rosendal (Thuu) / JH:Michael Hansen (Addax) Troppen: TL:Jakob Braad / TA:Rune Jørgensen TA:Susanne Lassen TA:Lasse Nielsen Mohawk: PL:Jonas Håkan-Mose / PA:Jeppe Arnsdorf Pedersen / Sioux: PL:Mads Nilausen / PA:Andreas Esmann-Jensen / Birkerød Bjørne: KL: Mikkel Thune Birkerød Rover: Rolf Ingvardson Gruppeleder: Jens Thygesen (Kaa) / Gruppeassistent: Grethe Holm / Hyttevagt.Matriel-Pedel: Birger Nilausen Michael Rom Gruppestyrelsen: Formand: Jens Rahbek Kasserer: Hanne Håkan Bladændringer, begge grupper: ADRESSELISTE Ravnsholt divisions hjemmeside: 2. BIRKERØD GRUPPE Hjemmeside: Blåmejser: Marianne Carlson Rikke Rønnest (Fia) Marie Jenstrup (Era) Naja Krogh Christensen (Prop) Spirer (juniorer): Charlotte Frost (Rokke) Merete Rønberg (Smil) / Peter Zetner-Møller (Baloo) Troppen: Poul Henrik Appelquist (Muvin) arb Pernille Pedersen (Måne) / Anne Katrine Jørgensen (Vims) / Natalie Strandman (Pippi) Sine Jørgensen (Snip) Musvitten: PL: Anne-Marie Appelqvist PA: Sarah Celine Schannong Svalen: PL: Nina Mørch Pedersen PA: Katrine Haupt Larsen PA: Anne-Cathrine Skriver-Møller Birkerød Bjørne: Marie Jenstrup Birkerød Rover: Pernille Pedersen / Gruppeleder: Helle Strøm Gruppeassistent: Leif Nielsen (Akela) Ulla Houmøller (Tikki) Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) Hyttemor: Helle Larsen Gruppestyrelsen: Formand: Vibeke Hansen Kasserer: Philip Dam Flytning meldes til posthuset. Andre ændringer til gruppelederen

11. årgang nr. 2 Februar 2003. Vintermørket og eksamenstiderne har vist sneget sig ind over folket sidste måned, men nu går vi igen mod lysere tider.

11. årgang nr. 2 Februar 2003. Vintermørket og eksamenstiderne har vist sneget sig ind over folket sidste måned, men nu går vi igen mod lysere tider. Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 11. årgang nr. 2 Februar 2003 Vintermørket og eksamenstiderne har vist sneget sig ind over folket sidste måned, men nu går vi igen mod lysere

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 10. årgang nr. 11 December 2002

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 10. årgang nr. 11 December 2002 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 10. årgang nr. 11 December 2002 2. Birkerød Gruppe Sæt allerede kryds i kalenderen nu, så går du ikke glip af gruppeturen d. 21. 23./2 2003 på

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 4 April 2003

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 4 April 2003 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 11. årgang nr. 4 April 2003 Sct. Georgsdag 1. og 2. Birkerød Traditionen tro holder 1. og 2. Birkerød grupper Sct. Georgsdag på grundene ved Hestkøbgård.

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. Bardunens læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår! 8. årgang nr.

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. Bardunens læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår! 8. årgang nr. Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 8. årgang nr. 11 December 2000 Bardunens læsere ønskes en glædelig jul og et godt nytår! 2 Æressiden Tillykke siger vi alle til : December 2000

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 5 Maj 2003. Husk indlæg til næste blad både er for juni og juli

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 5 Maj 2003. Husk indlæg til næste blad både er for juni og juli Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 11. årgang nr. 5 Maj 2003 Husk indlæg til næste blad både er for juni og juli 2 2. Birkerød Gruppe 2. Birkerød gruppe, Ravnsholt division Referat

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 8. årgang nr. 9 Oktober 2000

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 8. årgang nr. 9 Oktober 2000 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 8. årgang nr. 9 Oktober 2000 2. Birkerød Gruppe 2. Birkerød Gruppe inviterer til stort ANDESPIL Torsdag den 2. november 2000 kl.19.00 i Parkvejskolens

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 10. årgang nr. 8 September 2002

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 10. årgang nr. 8 September 2002 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 10. årgang nr. 8 September 2002 Æressiden Tillykke siger vi alle til : September 01 Pif 12 år 11 Sky 17 år 15 Muvin 48 år Glip 18 år 16 Baloo

Læs mere

Bardunen årgang nr. 3 Marts O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R

Bardunen årgang nr. 3 Marts O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 13. årgang nr. 3 Marts 2005 I marts skal vi huske at træer og buske springer ud i et væk Og så skal vi luske os

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 6 Juni-Juli 2003

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 6 Juni-Juli 2003 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 11. årgang nr. 6 Juni-Juli 2003 NY REDAKTØR Bardunen har nu fået ny redaktør. Jeg vil her benytte lejligheden til at byde Anne Katrine velkommen

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 3 Marts 2003. Referat af 1. Birkerøds grupperådsmøde side 12-14.

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 11. årgang nr. 3 Marts 2003. Referat af 1. Birkerøds grupperådsmøde side 12-14. Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 11. årgang nr. 3 Marts 2003 Referat af 1. Birkerøds grupperådsmøde side 12-14 se side 5 Birkerød Ulve 1.H. Chr. Engelsens Flok Hej Ulve Tak for

Læs mere

Bardunen. Kom til 2. Birkerøds Andespil Onsdag den 9. november kl. 19.00 I Sjælsøskolens kantine. Alle er velkomne. 13. årgang nr.

Bardunen. Kom til 2. Birkerøds Andespil Onsdag den 9. november kl. 19.00 I Sjælsøskolens kantine. Alle er velkomne. 13. årgang nr. Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 13. årgang nr. 9 Oktober 2005 Kom til 2. Birkerøds Andespil Onsdag den 9. november kl. 19.00 I Sjælsøskolens kantine.

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. Velkommen til år 2003. 11. årgang nr. 1 Januar 2003

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. Velkommen til år 2003. 11. årgang nr. 1 Januar 2003 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 11. årgang nr. 1 Januar 2003 Velkommen til år 2003 Der sker en hel masse i 1. og 2. Birkerød gruppe i det nye år, så sørg for at bladre hele bladet

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 9. årgang nr. 5 Maj 2001

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 9. årgang nr. 5 Maj 2001 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 9. årgang nr. 5 Maj 2001 Reserver week-enden d.8. 9. 10. Juni Sct. Georgs Gildet i Birkerød afholder igen Kræmmermarked På engen v/ Byagervej.

Læs mere

Bardunen. 12. årgang nr. 11 December 2004 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R. Kære alle i 2. Birkerød,

Bardunen. 12. årgang nr. 11 December 2004 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R. Kære alle i 2. Birkerød, Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 12. årgang nr. 11 December 2004 Kære alle i 2. Birkerød, Skynd jer ud og sæt et STORT kryds i kalenderen ud for

Læs mere

Bardunen GOD (BLÅ) SOMMER TIL ALLE. 12. årgang nr. 6 juni-juli 2004 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

Bardunen GOD (BLÅ) SOMMER TIL ALLE. 12. årgang nr. 6 juni-juli 2004 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 12. årgang nr. 6 juni-juli 2004 GOD (BLÅ) SOMMER TIL ALLE Er din uniform blevet for lille eller mangler du en

Læs mere

13. årgang nr. 4 April 2005. Kære mejser, ulve, spirer, juniorer,tropsspejdere, bjørne, rovere og ledere

13. årgang nr. 4 April 2005. Kære mejser, ulve, spirer, juniorer,tropsspejdere, bjørne, rovere og ledere Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 13. årgang nr. 4 April 2005 Kære mejser, ulve, spirer, juniorer,tropsspejdere, bjørne, rovere og ledere I inviteres

Læs mere

Bardunen. Jeg glæder mig til at se jer allesammen igen. :o) Anne Katrine (Vims), redaktør. 12. årgang nr. 5 Maj 2004

Bardunen. Jeg glæder mig til at se jer allesammen igen. :o) Anne Katrine (Vims), redaktør. 12. årgang nr. 5 Maj 2004 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 12. årgang nr. 5 Maj 2004 Kære alle i 1. og 2. Birkerød Bardunen er i denne måned fyldt med tilbud om ture og

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

11. årgang nr. 8 September 2003

11. årgang nr. 8 September 2003 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 11. årgang nr. 8 September 2003 Hyttebyggeriet er for alvor i gang på begge sider af hækken! Hvem bliver først

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

Bardunen. Ud i det blå 2002. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 10. årgang nr. 2 Februar 2002

Bardunen. Ud i det blå 2002. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 10. årgang nr. 2 Februar 2002 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 10. årgang nr. 2 Februar 2002 Ud i det blå 2002 Spænd støvlerne på Vi skal ud i det blå Til 1. og 2. Birkerøds forældre, seniorer og rovere Vi

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. ANDESPIL Torsdag den 8. november 2001 kl.19.00 i Sjælsøskolens kantine

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. ANDESPIL Torsdag den 8. november 2001 kl.19.00 i Sjælsøskolens kantine Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 9. årgang nr. 10 November 2001 ANDESPIL Torsdag den 8. november 2001 kl.19.00 i Sjælsøskolens kantine Læs også den herlige beretning om observationer

Læs mere

Bardunen. 13. årgang nr. 1 Januar 2005. Kære alle i 1. og 2. Birkerød

Bardunen. 13. årgang nr. 1 Januar 2005. Kære alle i 1. og 2. Birkerød Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 13. årgang nr. 1 Januar 2005 Kære alle i 1. og 2. Birkerød Nu starter vi på et nyt og friskt år, og Bardunen er

Læs mere

13. årgang nr. 5 Maj 2005. Hjælp

13. årgang nr. 5 Maj 2005. Hjælp Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 13. årgang nr. 5 Maj 2005 Hjælp Søges til 2. Birkerød gruppe. Vi mangler nogle der vil hjælpe os både til de daglige

Læs mere

12. årgang nr. 1 Januar 2004 GODT ARBEJDE og GODT NYTÅR!!!

12. årgang nr. 1 Januar 2004 GODT ARBEJDE og GODT NYTÅR!!! Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 12. årgang nr. 1 Januar 2004 2003 var året hvor hyttebyggerierne endelig kom i gang! Jeg vil tillade mig at spå

Læs mere

13. årgang nr. 11 December 2005. Gruppetur for 2. Birkerød. Hej alle i 2. Birkerød gruppe. Sæt kryds i kalenderen d. 24. 26.

13. årgang nr. 11 December 2005. Gruppetur for 2. Birkerød. Hej alle i 2. Birkerød gruppe. Sæt kryds i kalenderen d. 24. 26. Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 13. årgang nr. 11 December 2005 Gruppetur for 2. Birkerød Hej alle i 2. Birkerød gruppe. Sæt kryds i kalenderen

Læs mere

Bardunen. Husk 2. Birkerøds fantastiske Andespil. Torsdag den 8. november klokken 19 i Sjælsøskolens kantine Alle er velkomne

Bardunen. Husk 2. Birkerøds fantastiske Andespil. Torsdag den 8. november klokken 19 i Sjælsøskolens kantine Alle er velkomne Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 15. årgang nr. 10 November 2007 Husk 2. Birkerøds fantastiske Andespil Torsdag den 8. november klokken 19 i Sjælsøskolens

Læs mere

17. årgang nr. 3 Marts 2009

17. årgang nr. 3 Marts 2009 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 17. årgang nr. 3 Marts 2009 Kære 1. og 2. Birkerødder Så er det endelig forår (i hvert fald ifølge kalenderen).

Læs mere

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 8. årgang nr. 10 November 2000

Bardunen. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 8. årgang nr. 10 November 2000 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 8. årgang nr. 10 November 2000 Hvornår skal vi til teater? -Læs om det inde i bladet. Husk også at komme til andespil den 2/11. Teateraften d.

Læs mere

Bardunen 17. årgang nr. 1 Januar 2009

Bardunen 17. årgang nr. 1 Januar 2009 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 17. årgang nr. 1 Januar 2009 Godt nytår til alle 1. og 2. Birkerødder. Håber at 2009 bliver et rigtig dejligt

Læs mere

16. årgang nr. 6 August 2008

16. årgang nr. 6 August 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 6 August 2008 Velkommen til et nyt spejderår i 1. og 2. Birkerød. Vi håber at I alle har haft en

Læs mere

16. årgang nr. 8 November 2008. Kom til 2. Birkerøds Andespil Onsdag den 5. november kl. 18.30 I Sjælsøskolens kantine. Alle er velkomne.

16. årgang nr. 8 November 2008. Kom til 2. Birkerøds Andespil Onsdag den 5. november kl. 18.30 I Sjælsøskolens kantine. Alle er velkomne. Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 8 November 2008 Kom til 2. Birkerøds Andespil Onsdag den 5. november kl. 18.30 I Sjælsøskolens

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Spejderliv er friluftsliv og det har Troppen taget alvorligt. De holder

Læs mere

Bardunen. God Blå Sommer til alle. 17. årgang nr. 6 Juni-juli 2009 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

Bardunen. God Blå Sommer til alle. 17. årgang nr. 6 Juni-juli 2009 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 17. årgang nr. 6 Juni-juli 2009 God Blå Sommer til alle Tropsspejderne på forårsturnering, maj 2009. Flere billeder

Læs mere

90-års fødselsdag. 1. Birkerød Gruppe, Det Danske Spejderkorps runder 90 år onsdag den 15. marts 2000.

90-års fødselsdag. 1. Birkerød Gruppe, Det Danske Spejderkorps runder 90 år onsdag den 15. marts 2000. Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 8. årgang nr. 3 Marts 2000 90-års fødselsdag 1. Birkerød Gruppe, Det Danske Spejderkorps runder 90 år onsdag den 15. marts 2000. I den anledning

Læs mere

Bardunen. 16. årgang nr. 3 Marts 2008 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

Bardunen. 16. årgang nr. 3 Marts 2008 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 3 Marts 2008 Det er marts - og endelig forår! Ulvene fra 1. Birkerød tog forskud på glæderne og

Læs mere

Bardunen. 14. årgang nr. 1 Januar Bardunen ønsker alle 1. og 2. Birkerødder et GODT NYTÅR 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R

Bardunen. 14. årgang nr. 1 Januar Bardunen ønsker alle 1. og 2. Birkerødder et GODT NYTÅR 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 14. årgang nr. 1 Januar 2006 Bardunen ønsker alle 1. og 2. Birkerødder et GODT NYTÅR I dette nummer kan du blandt

Læs mere

12. årgang nr. 2 Februar 2004

12. årgang nr. 2 Februar 2004 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 12. årgang nr. 2 Februar 2004 God vinterferie... Fortvivl ikke hvis du ikke skal nogen steder i ferien!!! Der

Læs mere

14. årgang nr. 6 juni/juli 2006

14. årgang nr. 6 juni/juli 2006 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 14. årgang nr. 6 juni/juli 2006 Bardunen ønsker Svalen fra 2. Birkerød tillykke med den flotte 1. plads i turn-out

Læs mere

Bardunen. Ræk ud efter målet... 15. årgang nr. 5 Maj 2007 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

Bardunen. Ræk ud efter målet... 15. årgang nr. 5 Maj 2007 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 15. årgang nr. 5 Maj 2007 Ræk ud efter målet... 2 2. Birkerød på gruppetur, marts 2007 Æressiden Tillykke siger

Læs mere

Bardunen. 14. årgang nr. 8 September 2006. Bardunen ønsker alle et godt efterår med. masser af sjove spejderoplevelser

Bardunen. 14. årgang nr. 8 September 2006. Bardunen ønsker alle et godt efterår med. masser af sjove spejderoplevelser Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 14. årgang nr. 8 September 2006 Bardunen ønsker alle et godt efterår med masser af sjove spejderoplevelser Tegning:

Læs mere

14. årgang nr. 2 Februar 2006. Arbejdsweekender i 1. Birkerød

14. årgang nr. 2 Februar 2006. Arbejdsweekender i 1. Birkerød Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 14. årgang nr. 2 Februar 2006 Arbejdsweekender i 1. Birkerød Du har sikkert set indkaldelse til arbejdsweekend

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2011 PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Vintertiden

Læs mere

16. årgang nr. 2 Februar 2008. Kære alle i 1. og 2. Birkerød

16. årgang nr. 2 Februar 2008. Kære alle i 1. og 2. Birkerød Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 2 Februar 2008 Kære alle i 1. og 2. Birkerød Bardunen byder på en masse læsestof i dette nummer.

Læs mere

14. årgang nr. 9 Oktober 2006

14. årgang nr. 9 Oktober 2006 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 14. årgang nr. 9 Oktober 2006 Hej alle spejdere og forældre Det er nyttigt at kunne læse et kort, men begge grupper

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sommerlejre Velkommen tilbage efter sommerlejrene!

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Bardunen. Hvor er det dejligt... 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 9. årgang nr. 11 December 2001

Bardunen. Hvor er det dejligt... 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 9. årgang nr. 11 December 2001 Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 9. årgang nr. 11 December 2001 Hvor er det dejligt... at der kommer så mange indlæg til Bardunen. Bliv endelig ved med at skrive om dine personlige

Læs mere

16. årgang nr. 4 Maj 2008

16. årgang nr. 4 Maj 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 4 Maj 2008 Kære alle 1. og 2. Birkerødder Jeg beklager meget, at Bardunen ikke udkom i april, men

Læs mere

16. årgang nr. 8 Oktober 2008

16. årgang nr. 8 Oktober 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 8 Oktober 2008 Bardunen ønsker alle en god efterårsferie, og håber at alle husker at kigge hele

Læs mere

17. årgang nr. 2 Februar 2009

17. årgang nr. 2 Februar 2009 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 17. årgang nr. 2 Februar 2009 Nu er det tid til de årlige forældremøder i grupperne. Det er vigtigt, så husk at

Læs mere

Enestående TILBUD til alle tropsspejdere

Enestående TILBUD til alle tropsspejdere Bardunen 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps 10. årgang nr. 9 Oktober 2002 Enestående TILBUD til alle tropsspejdere I får nu en chance til at rejse ud i fremtiden og opleve hvordan det er

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

Bardunen. Bardunen ønsker alle et godt nytår. 16. årgang nr. 1 Januar 2008

Bardunen. Bardunen ønsker alle et godt nytår. 16. årgang nr. 1 Januar 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 1 Januar 2008 Bardunen ønsker alle et godt nytår Tobitterne laver teater 1. Birkerød Gruppe 2 Historien

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 2 august 2015 65. ÅRGANG Velkommer tilbage efter sommerferien til efterårets aktiviteter. Til jer der var på sommerlejr på Møn kan i se videoklip og billeder på divisionens hjemmeside sgdspejder.dk

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

15. årgang nr. 9 Oktober 2007

15. årgang nr. 9 Oktober 2007 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 15. årgang nr. 9 Oktober 2007 Kære 1. og 2. Birkerødder, Efteråret er over os, og oktober byder blandt andet på

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Claus Nar Gruppe. Det Danske Spejderkorps. Claus Nar går nye veje! Selv om medlemstallet ikke er optimalt, har vi ikke mistet modet!

Claus Nar Gruppe. Det Danske Spejderkorps. Claus Nar går nye veje! Selv om medlemstallet ikke er optimalt, har vi ikke mistet modet! Claus Nar Gruppe 57. årgang Det Danske Spejderkorps November 2007 Nr. 10 Claus Nar går nye veje! Selv om medlemstallet ikke er optimalt, har vi ikke mistet modet! Samarbejde! For at vores aktiviteter skal

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Januar 2008 39. årgang

Januar 2008 39. årgang Januar 2008 39. årgang Årets sidste møde julegruppemødet Se flere billeder fra årets gang inde i bladet Gruppelederne: Lederne i gruppen Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 4826 1127 LAJ@megalip.dk Floklederne:

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Bardunen ADRESSELISTE. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 10. årgang nr. 1 Januar 2002. Ud i det blå. Godt Nytår

Bardunen ADRESSELISTE. 1. og 2. Birkerød Grupper Det Danske Spejderkorps. 10. årgang nr. 1 Januar 2002. Ud i det blå. Godt Nytår ADRESSELISTE Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk 1. BIRKERØD GRUPPE 2. BIRKERØD GRUPPE Hjemmeside: www.1b.dk Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder Ulveflokken: Jeppe Sandholt (Akela) 45

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Øster Åby friskoles børnehaveklasse holder for tiden til i Vejstrupdalen Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Bålhytten i Vejstrup Å-dal er et populært samlingssted, især når man

Læs mere

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV...

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... 3 FORÆLDRENE... 4 MØDETIDER... 4 KONTINGENT...

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

13. årgang nr. 2 Februar 2005. Spejderfest for alle i 1. Birkerød

13. årgang nr. 2 Februar 2005. Spejderfest for alle i 1. Birkerød Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 13. årgang nr. 2 Februar 2005 Spejderfest for alle i 1. Birkerød Husk at tilmelde dig gruppens spejderfest fredag

Læs mere

Kom til forældremøde - Læs mere på side 5.

Kom til forældremøde - Læs mere på side 5. KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 54 nr. 1 Det 156 år siden at Spejderbevægelsens grundlægger, Robert Stephenson Smyth Baden Powell blev født. Nemlig den 22. februar 1857. Kom til forældremøde - Læs

Læs mere

Bardunen. Glæd jer til et godt efterår fyldt med spejderaktiviteter. 17. årgang nr. 8 September 2009

Bardunen. Glæd jer til et godt efterår fyldt med spejderaktiviteter. 17. årgang nr. 8 September 2009 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 17. årgang nr. 8 September 2009 Glæd jer til et godt efterår fyldt med spejderaktiviteter Blå Sommer 2009 se flere

Læs mere

51. ÅRGANG NR. 1 DEC. 2014 JAN. - FEB. 2015

51. ÅRGANG NR. 1 DEC. 2014 JAN. - FEB. 2015 51. ÅRGANG NR. 1 DEC. 2014 JAN. - FEB. 2015 Indhold: Side 03 Nyt fra gruppen Side 04 Vølsungerne, Junior Side 05 Vølsungerne, Junior Side 06 Troppen Side 07 Troppen ILDBORET: Udkommer fast 4 gange årligt:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

16. årgang nr. 9 December 2008

16. årgang nr. 9 December 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 9 December 2008 Bardunen ønsker alle en glædelig jul. Denne gang kan I blandt andet finde inspiration

Læs mere

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2015/2016 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Marts 2010 21. ÅRGANG

Marts 2010 21. ÅRGANG Marts 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

2 Blå Sommer Evaluering i stikord!

2 Blå Sommer Evaluering i stikord! Referat af bjørnemøde 29-08-2004 Aktivitetshomoer igen- Kristian & Michael Aben: camilla havde glemt at skrive en ny abe, men valgte at give den til Cathrine (indlæg) Tilstede: Kano, David, Signe, Kristian,

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

Lidt fra Kræmmermarkedet Side 1 Enhedsprogrammer Side 3-8. Grupperkalender/opslagstavle Side 2 Andet Side 8

Lidt fra Kræmmermarkedet Side 1 Enhedsprogrammer Side 3-8. Grupperkalender/opslagstavle Side 2 Andet Side 8 Lidt fra Kræmmermarkedet Side 1 Enhedsprogrammer Side 3-8 Grupperkalender/opslagstavle Side 2 Andet Side 8 Lederne i gruppen: Gruppelederne: Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 48261127 LAJ@megalip.dk

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Indhold: Hej Mikro/mini/junior 4 Postkasser og husnumre 5 Lodsedler 6 Program for mikro/mini/junior 7 Hilsen fra formanden

Indhold: Hej Mikro/mini/junior 4 Postkasser og husnumre 5 Lodsedler 6 Program for mikro/mini/junior 7 Hilsen fra formanden Side 3 Indhold: Hej Mikro/mini/junior 4 Postkasser og husnumre 5 Lodsedler 6 Program for mikro/mini/junior 7 Hilsen fra formanden Hej alle sammen. Vinteren er over os og det er koldt udenfor. Men som rigtige

Læs mere

17. årgang nr. 11 December 2009. BREAKING NEWS: Farvel til Bardunen goddag til nye blade

17. årgang nr. 11 December 2009. BREAKING NEWS: Farvel til Bardunen goddag til nye blade Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 17. årgang nr. 11 December 2009 BREAKING NEWS: Farvel til Bardunen goddag til nye blade Dette er sidste gang Bardunen

Læs mere

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen er denne gang fyldt med nyt om glade begivenheder, årets gang i 2. Birkerød

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjov Udfordrende Forældre: når jeres barn kommer fra spejdermøde,

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3.

55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3. KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 4 55 nord butikken kommer til Ballerup D. 30 november, 19 21... Se side 3. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere