Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp"

Transkript

1 Iværksætter 2014

2 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og og samhandel Gratis eksperthjælp Kontante fordele Relevant virksomhedsrådgivning Nøgletalsspillet Velkommen Tillykke med din nye virksomhed Regnskabsskolen, Dana og vores samarbejdspartnere vil gerne byde dig velkommen som iværksætter. Regnskabsskolen I denne lille håndbog har udgivet har vi et samlet nøgletalsspil, en række som erfaringer alene eller om sammen emner, med som Bogen de fleste om nøgletal iværksættere kan bruges interesserer til undervisning sig for eller i nøgletal må tage og stilling til. Vi håber, at den information du finder her, er nyttig for regnskabsanalyse. dig. Det er en fornøjelse, at så mange tager springet og starter Læs deres mere egen om bogen virksomhed, og og vi ønsker dig al mulig held og lykke kortspillet med dit på projekt. hvor spillet (og et inspirationshæfte til underviserne) også kan God læselyst. købes. Foto: Jesper Andersen Meld dig Meld dig ind på ind på dana.dk dana.dk Keith Fobian Dana de selvstændiges Jesper Laugesen og Anette Sand Anette Sand Bogen om nøgletal Regnskabsskolen 1

3 Iværksætter 2014 Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade København N Tlf Redaktion: Anette Sand Sats og layout: Jesper Laugesen 1. udgave, 1. oplag ISBN (trykt) ISBN (pdf): Gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Regnskabsskolen A/S ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Bogen er udtryk for forfatternes fortolkning af gældende love og praksis. Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser. Det under streges, at bogen er ment som inspiration til erhvervsdrivende og ikke kan sidestilles med konkret rådgivning udført af revisorer eller andre rådgivere. Forfatter og/eller udgiver kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes i bogen uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Forfatter og/eller udgiver kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes heri. Indhold: Forretningsplan... 5 At styre en virksomheds økonomi Budget Fradrag i den skattepligtige indkomst Takster og satser Moms Bogføring og årsregnskab Ansatte medarbejdere Private indskud og hævninger Økonomisk rapportering (inkl. budgetopfølgning) Forsikringer og dagpenge Kørebog/kilometerregnskab Rabatkode

4 Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplan Enhver, som starter en virksomhed, har en plan. Så hvad enten du har brugt ordet før eller ej, har du lavet en forretningsplan, inden du besluttede dig for at starte en virksomhed: Du har overvejet, hvilket produkt eller hvilken service du vil markedsføre og gjort dig tanker om, hvor de første kunder skal komme fra. Ordet forretningsplan bruges om en samlet beskrivelse af din forretningsidé og -metode. Der findes mange forskellige versioner af forretningsplanen. Nogle lægger megen vægt på at en forretningsplan er udarbejdet, andre gør ikke. Det afhænger blandt andet af, hvor kompliceret hele din virksomhedsdannelse er. Hvis du ikke mener, du har brug for en omfangsrig skriftlig forretningsplan, så forhold dig i det mindste til de svære spørgsmål: Dem du ikke uden videre kan svare på, i listen herunder. Dana har udarbejdet en folder om forretningsplanen, som du kan finde på Forretningsplaner har det med at blive forældede, så hvis du synes, din forretningsplan er et godt arbejdsredskab, skal du regne med at den skal revideres, måske flere gange i løbet af det første år. Når din virksomhed er godt i gang, vil forretningsplanen måske blive erstattet af nogle mere specifikke beskrivelser af målene 4 5

5 for det kommende år og de udviklingsaktiviteter, du vælger at igangsætte. Minimumsindhold for en forretningsplan kan være: Idégrundlag Personlige mål og dine stærke og svage sider Produktet/ydelsen Markedsbeskrivelse, trusler og muligheder Markedsføring og salg Organisering af virksomheden Udviklingsmuligheder Budgetter Finansiering Hvis du skal bruge penge udefra, f.eks. i form af en kassekredit, er det overvejende sandsynligt, at banken beder om at se din forretningsplan. Så kan du skrive den bare for at få dit lån og måske bliver du mere afklaret omkring nogle forhold undervejs. Hvis du ikke bare kan skrive den, så er det netop en god idé at gøre det. At styre en virksomheds økonomi Det er altid ejerne eller ledelsen i en virksomhed, der er ansvarlig for virksomhedens økonomi: I personligt ejede firmaer for eksempel enkeltmandsvirksomheder er ejeren ansvarlig i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere og det offentlige, herunder SKAT. Det gælder, uanset om ejeren selv har lavet regnskabet, eller om der er købt hjælp udefra hos en bogholder eller revisor. I selskaber, for eksempel iværksætterselskaber eller anpartsselskaber, er det direktøren og en eventuel bestyrelse, som er ansvarlig. Derfor skal du som iværksætter have en grundlæggende viden om og overblik over din virksomheds økonomi fra budget til afsluttet årsregnskab. Rent praktisk bør du organisere arbejdet med administration, økonomi og regnskab så effektivt som muligt, fordi en stor del af din tid og opmærksomhed måske er rettet mod andre opgaver i virksomheden, for eksempel salg: Hvis ikke der er nogen omsætning i forretningen, bliver der meget lidt at administrere. Afsæt et fast tidsrum for eksempel en gang ugentligt, hvor du sørger for at få de administrative opgaver ekspederet, for heller ikke inden for administration bliver arbejdet lettere af at blive udsat. Starter du 6 7

6 en lille, ukompliceret enkeltmandsvirksomhed uden ansatte, kan en time om ugen være rigeligt. Især er det vigtigt, at du allerede fra starten sørger for at holde din private økonomi og virksomhedens midler adskilt ved at have separate bankkonti ikke at bestille flere varer og ydelser, end du ved, virksomheden kan betale for at reagere på henvendelser fra SKAT og andre offentlige myndigheder at passe godt på kontrakter og andre skriftlige aftaler og på dine fakturaer og andre bilag, som vedrører virksomhedens køb og salg at vænne dig til at beregne de økonomiske konsekvenser af alle de tilbud, du vil få fra forskellig side, især i din første tid som iværksætter. Anette Sand Regnskabsskolens kompendium i Iværksætterøkonomi Regnskabsskolen har udgivet et kompendium om iværksætterøkonomi, som gennemgår vigtig information for dig, som er ved at starte ny virksomhed. Køb den på 8 9

7 Budget Alle virksomheder har brug for et budget. Nogle har brug for flere budgetter. Budgettet er dine forventninger til fremtiden, udtrykt i tal. Hvis du har lavet en forretningsplan, skal de mål og midler, du har beskrevet der, kunne lade sig gøre økonomisk, og af budgetterne vil det fremgå hvordan. Der kan være tale om flere forskellige budgettyper, hvoraf etablerings budgettet og driftsbudgettet er de to, som de fleste selvstændige kommer til at udarbejde. Etableringsbudget Etableringsbudgettet er dit startbudget: Hvad koster det at starte firmaet? Eller at starte en ny aktivitet inden for en eksisterende virksomhed. Her er der tale om både engangsudgifter, f.eks. til lokaleindretning, køb af produktionsudstyr og andre nødvendige investeringer, og pengebindinger, f.eks. betaling af depositum, goodwill eller tilsvarende. Udgifter til f.eks.betaling af husleje, indtil virksomheden går i gang, kan også medtages i etableringsbudgettet. Sidst i budgettet 10 11

8 Bogen om budgetter i Microsoft Excel vil det være fint at angive, hvordan etableringen skal finansieres: Hvor meget skyder du selv ind, hvor meget skal skaffes ad anden vej? Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen er skrevet i et let sprog med konkrete eksempler, der gør bogen mere overskuelig for læseren. Bogen gennemgår generelle budgetteknikker og -metoder. Herunder etableringsbudgetter, driftsbudgetter og likviditets- og balancebudgetter. Derudover behandles bl.a. privatbudgettet og alternative former for budgetter i virksomheden fx miljø- og medarbejderbudgetter. Driftsbudget Driftsbudgettet er det vigtigste budget i de fleste virksomheder. Nogle kalder det resulatatbudgettet, fordi det viser virksomhedens resultat: Forfatterne viser, hvordan man opstiller og udarbejder alle slags budgetter i Microsoft Excel, hvilket gør det let og praktisk for læseren at begynde sin egen budgettering. Til bogen hører et sæt skabeloner til Excel, der kan downloades fra bogens hjemmeside. Skabelonerne giver læseren mulighed for hurtigt at komme i gang med at budgettere for sin egen virksomhed. I driftsbudgettet beskrives virksomhedens indtægter og udgifter, så det fremgår, om aktiviteterne giver overskud eller underskud. Typisk er driftsbudgettet delt op i måneder for det indeværende år og kvartalsvis eller årligt for det kommende år. Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal alle udgifter og indtægter angives i driftsbudgettet uden moms. Mathias Pedersen Heinze studerer statskundskab mens Steffen Tjerrild studerer almen erhvervsøkonomi. Sammen driver de Htconsult Bogen om budgetter i Microsoft Excel er udgivet af Regnskabsskolen ApS. Driftsbudgettet skal enten indeholde løn til ejeren eller vise så stort et overskud, at ejeren kan leve af det hvis det ellers er tanken med virksomheden, at ejeren skal have løn. Mange vælger at lægge budgettet konservativt, sådan at forventningerne til indtjeningen ikke overdrives. Det er bedre at overraske positivt end det modsatte. e-bog: ISBN Det er almindeligt at lave budgetterne i regneark, og at følge op på driftsbudgettet flere gange i løbet af året. Læs mere om dette i kapitlet Økonomisk rapportering. Bogen om budgetter i Microsoft Excel Mathias Heinze og Steffen Tjerrild Bogen om budgetter i Microsoft Excel > Regnskabsskolen har udgivet en bog om, hvordan man kan udarbejde budgetter med Excel, som kan bruges som inspiration til at lave de første budgetter og foretage budgetopfølgning. Køb den på

9 Fradrag i den skattepligtige indkomst Den skattepligtige indtægt beregnes sådan: Omsætning - fradragsberettigede udgifter = Beskatningsgrundlag Det er derfor vigtigt at vide, hvilke udgifter der er fradragsberettigede, og hvilke der ikke er. Du skal ikke snyde i skat, men du skal heller ikke snyde dig selv. For nogle iværksættere er det svært at vænne sig til at tage stilling til, om en udgift vedrører virksomheden eller om den vedrører privaten, men det er vigtigt at få delt udgifterne rigtigt op. Del dine indkøb i supermarkedet op, så virksomhedens indkøb er på en kvittering (og betales med firmadankortet) og de private på en anden (og ikke med firmadankortet!). Hver virksomhed kan trække de udgifter fra, som medgår til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det er forskelligt, hvad vi har brug for, og derfor kan ikke alle virksomheder trække de samme udgifter fra. Ikke engang inden for samme branche. Almindelige fradragsberettigede udgifter er vareforbrug, udgifter til personale og lokaler, administrationsudgifter (f.eks. kontorartikler, forsikringer, revisor, faglitteratur mv.), kørsel/anden personbefordring og reklameudgifter. Men så let er det selvfølgelig ikke. Der er mange undtagelser, denne liste er langt fra fyldestgørende, men her er nogle stikord: Vareforbrug: Kun de varer, der er brugt til videresalg. Varelageret er ikke skattemæssigt fradragsberettiget. Erhvervslokaler i privatboligen: Mange og skrappe krav skal være opfyldt, herunder at rummet faktisk skal være ubeboeligt. Spørg SKAT i hvert enkelt tilfælde. Kørsel i privat bil: Man fører kørebog og udbetaler sig selv skattefri kilometerpenge efter statens satser. Se satsen sidst i kapitlet. Eller man kan vælge, at bilen bliver betalt delvist af firmaet, delvist med private midler. Firmabil: Hvis virksomheden ejer bilen og stiller den til rådighed for ejeren eller en medarbejder, udløser det beskatning af fri bil. Læs mere på skat.dk om beskatningen. Rejseudgifter: Nødvendige rejser efter regning, dvs. firmaet betaler udgifterne, eller du kan beregne og hæve diæter efter statens takster. Satsen findes sidst i kapitlet her. Hvis du får fradrag for diæterne, er der en maks.-grænse på kr. pr. år

10 Profilbeklædning: Kun med synligt logo, det er bestemt ikke en konto til køb af privat tøj på firmaets regning. Og der er forskel på en t-shirt med stor reklameværdi (OK) og et lækkert jakkesæt til ejeren, når han skal på messe. Arbejdstøj: Hvis tøjet bliver mere bekidt og mere slidt end ved normalt brug, kan arbejdstøj være fradragsberettiget. Det kan være forklæder i et køkken, arbejdstøj og sikkerhedssko til håndværkeren og tilsvarende. Repræsentation: Kun 25 % af udgiften er fradragsberettiget. Og du skal kunne redegøre for, hvem du har spist med/givet gaver og i hvilken anledning. Regnskabsskolen har udgivet Bogen om fradrag som gennemgår de skattemæssige fradrag for virksomheder, herunder afskrivninger ved køb af maskiner, inventar mv. Køb den på

11 Takster og satser 2014 Der er en række satser, som har betydning for selvstændigt erhvervs drivende og virksomhedsejere, som ændres jævnligt som regel en gang årligt. De nedenstående er meget brugte: 2014 Bundskat 46,83 pct. arbejde (over 120 km): 1,05 kr. pr. km. Dette beløb er et fradrag i den personlige indkomst og opgøres på selvangivelsen. Kørselsgodtgørelse: Skattefri kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil): 3,73 kr. pr. km for de første km. Skattefri kørselsgodtgørelse ud over km.: 2,10 kr. pr. km. Du skal føre kørebog, se fx kørselsregnskabet bagerst i bogen. Topskat Bundgrænse for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket) Skatteloft, personlig indkomst Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 15 pct kr. 51,7 pct kr. Cykel eller knallert: 0,51 kr. pr. km. Regnskabsskolen udgiver et nyhedsbrev, som du kan abonnere på, hvis du vil opdateres, når der kommer nye regler, satser eller andre relevante ændringer vedrørende din virksomheds økonomi. Tilmeld dig på Straksafskrivning af småaktiver kr. Diæter - rejsegodtgørelse: Kostgodtgørelse pr. døgn Logigodtgørelse pr. døgn 464 kr. 199 kr. Befordringsgodtgørelse: Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage): 2,10 kr. pr. km. Befordring mellem hjem og 18 19

12 Køb: Virksomhedens udgift: Moms: 400 kr. 320 kr. 80 kr. Moms Momsen i Danmark er 25 %. Udgangspunktet er, at når du sælger en vare eller ydelse, skal der lægges 25 % oveni. Beløbet er en merværdiafgift, og pengene skal afregnes til SKAT. Inden beløbet afregnes, kan du trække momsen af de varer og ydelser, som du har købt vedrørende det momspligtige salg, fra. Salgsmoms kaldes nogle gange udgående moms. Salgsmomsen er det momsbeløb, der bliver beregnet af dine salg. Købsmomsen kaldes tilsvarende indgående moms. Købsmomsen er det beløb, du beregner af de køb, du har, som vedrører dit momspligtige salg, hvis der ellers var moms på den vare eller ydelse, du købte. Hvis du har købt en vare for 400 kr. og solgt den videre for kr., ser momsberegningen sådan ud: Salg: kr. Virksomhedens indtægt: 800 kr. Moms, der skal afregnes: 200 kr. 80 kr. = 120 kr. Hvis du regner på tallene, kan du se, at momsbeløbet er 25 % af virksomhedens indtægter og udgifter. Men 20 % af det samlede salg eller køb. Det vil sige, at når du ser på priser inklusive moms, skal du beregne 20 %, for at finde momsen. Men når du ser på priser før moms, skal momsen beregnes som 25 %. Momsperioder For nystartede virksomheder afregnes momsen kvartalsvis. SKAT vil løbende holde dig orienteret om momsperioderne og betalingsfristerne, hvis du har oplyst din adresse til dem. Momsfritagelser og 0 moms Nogle brancher er ikke momspligtige. De betaler ikke moms men lønsumsafgift. Det drejer sig for eksempel om forsikringsbranchen, visse sundhedsydelser, nogle typer spil, personbefordring og kulturelle aktiviteter. Hvis du køber noget fra virksomheder, som ikke lægger moms på regningen, må du heller ikke trække momsen fra i din momsafregning. Er du i tvivl vedrørende din egen virksomheds aktiviteter, skal du kontakte SKAT. Moms: 200 kr. Handel med udlandet Der er særlige regler for køb og salg til udlandet, herunder Færøerne og Grønland. Man skelner mellem EU-lande og lande uden 20 21

13 ndler også egnes og r st l og Bogen om moms i Danmark for EU, og der er forskellige regler for varer og ydelser. Hvis du køber varer fra udlandet til brug i din danske virksomhed, skal du som hovedregel ikke betale den udenlandske moms, men du skal lave en særlig momsberegning, hvor du afregner momsen på vegne af sælgeren, samtidig med at du får et momsfradrag af samme størrelse. rksættere. Anette Anette Sand Bogen om moms i Danmark Momsangivelsen Hvis du bogfører dine bilag i et økonomiprogram, vil du kunne udskrive en momsrapport, når du er færdig med tastearbejdet. Får du assistance udefra, vil din bogholder eller revisor kunne levere dig tallene. De skal indberettes på Når du har adgang til systemet, bliver du guidet igennem indberetningen, som ender med en kvittering og oplysning om, hvordan du indbetaler på virksomhedens skattekonto. Har du i en periode flere udgifter end indtægter, kan en negativ momsafregning forekomme. I så fald vil SKAT sætte den tilgodehavende moms ind på din virksomheds Nemkonto. Regnskabsskolen har udgivet Bogen om moms i Danmark, som :24:07 gennemgår reglerne for momsangivelse og beregningen af momstilsvaret samt de særlige regler for internetbutikkers portoudlæg, moms af brugte varer, kunstnermoms mv. Køb den på

14 Hovedoverskrifterne for regnskabet er: Resultatopgørelse: Indtægter Bogføring og årsregnskab Alle erhvervsdrivende har pligt til at bogføre. Bogføring vil sige at registrere sine indtægter og omkostninger samt øvrige økonomiske dispositioner på en måde, som opfylder bogføringslovens krav. De fleste vælger at bruge et økonomisystem til det. Økonomisystemerne eller regnskabsprogrammerne kan ud over at facilitere bogføringen som regel også bruges til at skrive fakturaer ud til kunderne, og når alle bilag er tastet korrekt ind i økonomisystemet, kan man udskrive en momsrapport, så momsberegningen er lavet i samme omgang. - udgifter = resultat (virksomhedens overskud eller underskud) Balance: Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital + omsætningsaktiver + gæld = aktiver i alt = passiver i alt Er der tale om et selskab, for eksempel et iværksætterselskab eller et anpartsselskab, skal årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen. Herudover skal alle bruge tal fra årsregnskabet til enten virksomhedens eller ejerens selvangivelse. Til bogføringen bruger man et antal konti. Hver konto er en linje i regnskabet, og i Danmark er de stillet op med en resulatopgørelse og en balance, som er de elementer, som også indgår i virksomhedens årsregnskab (årsrapport)

15 Kursusprogram 2014 Bogføring Årsafslutning Løn og personale Skat og moms Ansatte medarbejdere Med løn mener vi udbetaling af A-indkomst. Ejere af selskaber, f.eks. anparts- eller aktieselskaber, kan hæve løn på samme måde som ansatte får udbetalt løn. Hvis du er indehaver af en personligt ejet virksomhed, hæver du ikke løn men forventet overskud, se kapitlet om private indskud og hævninger. Budget og økonomistyring Regneark Visma Summa Summarum Saldi Dinero E-conomic Gratis informationsmøder Når du skal til at have lønnede medarbejdere i din virksomhed, skærpes kravene til din administration. Der bliver flere frister at overholde, og konsekvenserne af ikke at have styr på det er store. Hverken medarbejderne, rådgiverne eller skattevæsenet ser med milde øjne på rod i lønbogholderiet. Regnskabsskolen afholder kurser i og udgiver bøger om bogføring og årsafslutning, så besøg og se om du kan finde noget, som passer dig. Det er lettest at lave lønnen ved at bruge et lønsystem. Der er flere gode at vælge imellem, så se dig omkring og bed om råd fra dit netværk, din revisor eller bogholder. Et fornuftigt lønsystem sørger for, at løn og skat bliver afregnet præcist til tiden, og at indberetningerne er korrekte, så du ikke selv skal beskæftige dig med den slags. Opgaver, der kan ordnes via lønsystemer (husk at tjekke, om det lønsystem du vælger, kan klare alle opgaver): 26 27

16 Beregning af time- og månedsløn og udbetaling af nettolønnen til medarbejderen ATP: Arbejdsmarkedets tillægspension AM-bidrag, i øjeblikket 8 % A-skat Feriegiro/feriepenge: Beskatning og overførsel af feriepenge til Feriekonto Pensionsordninger, udbetaling af kørselsgodtgørelse og udlæg. Herudover skal du selv sørge for: Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Evt. medielicens Evt. sygedagpengeforsikring. Der er altså en række udgifter ud over den månedlige løn, som følger med det at have ansatte. Hvis der også skal tages højde for sygdom og lidt frynsegoder, er det realistisk at afsætte 135 % af lønnen i dit budget. Regnskabsskolen har udgivet Håndbog for nye chefer, som handler om alle de opgaver, nye arbejdsgivere står overfor, herunder ansættelse og afsked. Køb på Private indskud og hævninger Det er almindeligt, at iværksættere indskyder penge i virksomheden i starten. Nogle gange som en planlagt investering, andre gange fordi der akut mangler likviditet. Sørg for at få registreret disse udlæg for virksomheden korrekt i dit regnskab, så du hele tiden har overblik over, hvor stort dit indskud er. Nogle iværksættere kan hæve penge til privatforbrug fra virksomhedens start eller næsten fra starten. Andre venter nogle måneder og lever af opsparing, private lån eller en partners løn. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, hæver du ikke egentlig løn, men forventet overskud. I regnskabet står pengene som hævet privat eller mellemregning med ejeren, de står ikke registreret under lønninger. Det er vigtigt at huske, at de penge, du hæver, ikke er beskattede, som hvis det havde været en normal løn med A-skat. Derfor skal du sørge for at få din forskudsregistrering i orden, så du kommer til at betale løbende B-skat. Hvis din forskudsregistrering er forkert, oparbejder du måske en skattegæld, som kan være svær at få betalt senere

17 Der findes forskellige beskatningsordninger for selvstændige, f.eks. virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. Om det kan betale sig at bruge disse, afhænger af en række faktorer. Du skal især være opmærksom, hvis virksomheden har store renteudgifter eller et overskud, som er større, end hvad du har tænkt at hæve til privatforbrug. De fleste helt nye iværksættere har ikke brug for disse ordninger, men hvis du er det mindste i tvivl, så spørg en rådgiver. Indskud og hævninger i selskaber Har du et anpartsselskab eller aktieselskab, kan du lægge ud for selskabet, ligesom man kan i de personligt ejede virksomheder. Og få pengene retur, når det kan lade sig gøre. Men kontoen må aldrig gå i minus: Du må ikke hæve flere penge fra selskabet, end du har lagt ud. Hvis du har brug for penge fra selskabet, skal de lønbehandles og beskattes først. Når ejeren hæver penge på et selskabs konto uden at få dem beskattet, kaldes det et ulovligt aktionærlån, og selvom det ikke er helt ualmindeligt at det sker, er det bedst at holde årsrapporten fri for bemærkninger af den type. Så hold tingene godt adskilt. Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten bliver gennemgået, og bogen behandler den populære og nogle gange attraktive virksomhedsskatteordning meget grundigt med gode beregningseksempler. Kapitalafkastordningen, overvejelser om selskabsform og muligheden for en (skattefri) virksomhedsomdannelse bliver også behandlet. Forfatteren Søren Revsbæk er registreret revisor FRR og har tidligere været medforfatter til Bogen om fradrag i samme serie. Søren Revsbæk guider læseren gennem skattereglerne i et let sprog, med gode eksempler og relevante lovhenvisninger. ISBN Bogen om skat for selvstændige Søren Revsbæk Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen S e l s k a b s o m d a n n e l s e Bogen om skat for selvstændige Regnskabsskolen har udgivet bogen Bogen om skat for selvstændige, som gennemgår reglerne og især behandler virksomhedsordningen meget grundigt. bogen om skat for selvstændige omslag.indd :33:09 Køb den på

18 Økonomisk rapportering og budget Virksomhedens regnskabsmateriale skal bruges til momsregnskab og årsregnskab. Men også internt i virksomheden og i forhold til virksomhedens samarbejdspartnere, herunder eventuelt pengeinstitut og investorer, er det væsentligt at have overblik over, hvordan økonomien udvikler sig. Det er almindeligt at lave månedlig eller kvartalsvis budgetopfølgning, hvor virksomhedens realiserede resultater sammenlignes med det budgetterede. Her kan du få et pejlemærke for, om der er nogle forhold, der skal ændres, for at nå de ønskede mål. Herudover kan man beregne nøgletal, som på et let og over skuelig måde illustrerer, hvordan virksomheden klarer sig i forhold til sidste år (eller sidste måned) eller i forhold til andre virksomheder i samme branche. Eksempel: Dækningsgraden er et vigtigt nøgletal for handelsvirksomheder, som fortæller om virksomhedens evne til at tjene penge ud over, hvad der medgår til vareforbruget. Det består af virksomhedens (eller et enkelt produkts) dækningsbidrag målt i forhold til omsætningen. Dækningsbidraget = omsætningen variable omkostninger (vareforbrug) Dækningsgrad = dækningsbidrag * 100/omsætningen Hvis varesalget er kr., og varerne er købt for 800 kr., er dækningsbidraget altså 700 kr., og dækningsgraden er 700*100/1500 = 46,7 %. Det betyder, at hver gang, virksomheden sælger varer for 100 kr., bliver der 46,70 kr. tilbage til de faste udgifter (og overskud), når varerne er betalt. Der findes nøgletal, som beskriver virksomhedens indtjeningsevne, soliditet, risikoprofil, likviditet og finansiering, og det er almindeligt, at virksomheder herudover udarbejder deres egne, specifikke nøgletal for at få det bedst mulige beslutningsgrundlag

19 o bedre nøgletal, utningsgrundlag. dte nøgletal og skab kommer, likviditet, Bogen om nøgletal en interne eføres i egne nøgletal at analysere. rivelse eller Forsikringer og dagpenge At starte egen virksomhed betyder for mange et farvel til den økonomiske sikkerhed i en fast månedsløn. Og goddag til nye muligheder, større frihed og måske en bedre indtjening. For ikke at få ubehagelige overraskelser bør du tjekke dine forsikringer, når du starter for dig selv. Jesper Laugesen og Anette Sand Undersøg, hvordan du allerede er dækket og hvilke nye forsikringer, du eventuelt skal tegne: Bogen om nøgletal Nøgletal er en væsentlig del af den økonomiske rapportering, og Regnskabsskolen har udgivet Bogen om nøgletal, hvor du kan læse mere om de mest anvendte nøgletal og få inspiration til at danne de nøgletal, som er helt særlige for din egen virksomhed. Køb den på Dækker husstandsforsikringen udstyr mv., når du arbejder hjemmefra? Er du omfattet af en forsikring i lejede lokaler, for eksempel i kontorfællesskab? Har du brug for en supplerende forsikring, som dækker det tabte arbejde, hvis du mister din computer? Arbejder du ude hos kunder og har du brug for en erhvervs ansvarsforsikring, som dækker, hvis du har et uheld der? Hvis du har ansatte, kan du selv blive omfattet af arbejdsskadeforsikringen, men har du ingen ansatte, er det måske relevant med en heltidsulykkesforsikring? 34 35

20 Ud over den type forsikringer, som hjælper dig i tilfælde af uheld eller skade i din virksomhed eller dit hjem, skal du også tage stilling til dagpenge og dagpengeforsikringer. Du har mulighed for at fortsætte i den eventuelle A-kasse, du er medlem af nu, eller du kan vælge at flytte til en af dem, som særligt henvender sig til selvstændigt erhvervsdrivende. Reglerne for at få dagpenge som selvstændig er både besværlige og skrappe: Du kan ikke få dagpenge, bare fordi der er manglende ordretilgang i en periode, som du ville kunne, hvis du blev opsagt fra et almindeligt job i de stille måneder. Virksomheden skal overdrages til en anden, sælges eller lukkes. Har du startet din virksomhed samtidig med, at du har et job som lønmodtager, vil der også være helt særlige krav, der skal opfyldes, for at du kan fortsætte din virksomhed, mens du modtager dagpenge. Der er så tale om, at den selvstændige virksomhed er et bierhverv, som skal kunne udføres uden for almindelig arbejdstid, så du stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet. SOM SELVSTÆNDIG TJENER DU DINE EGNE PENGE. HVIS DU IKKE GØR, HAR DU OS. Som medlem af Danmarks eneste a-kasse, kun for selvstændige, får du økonomisk sikkerhed, kontante fordele med store rabatter, relevant virksomhedsrådgivning samt netværk og samhandel. DANA står til rådighed med råd og vejledning til selvstændige og med attraktive tilbud på forsikringer. Læs mere på dana.dk. Meld dig ind på dana.dk 36 37

21 Kilometerregnskab Måned: År: Dato Start (km) Slut (km) I alt (km) Erhverv (km) Privat (km) Fra Til Evt. initialer Total Kilometerregnskab Måned: År: Dato Start (km) Slut (km) I alt (km) Erhverv (km) Privat (km) Fra Til Evt. initialer Total

22 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Nøgletalsspillet Rabatkode Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed DANA de selvstændiges og Regnskabssskolen håber, at du har fået noget ud af denne lille introduktion til nogle af de generelle iværksætterspørgsmål. Har du lyst til at læse mere ved at købe nogle af Regnskabsskolens bøger eller måske deltage i et kursus, er du meget velkommen på regnskabsskolen.dk. Bruger du rabatkoden IV2014, får du 10 % på alle kurser, bøger og produkter. Gratis Gratis inkassoservice Netværk og og samhandel Gratis eksperthjælp Kontante fordele Relevant virksomhedsrådgivning Regnskabsskolen har udgivet et nøgletalsspil, som alene eller sammen med Bogen om nøgletal kan bruges til undervisning i nøgletal og regnskabsanalyse. Læs mere om bogen og kortspillet på hvor spillet (og et inspirationshæfte til underviserne) også kan købes. Foto: Jesper Andersen Meld dig Meld dig ind på ind på dana.dk dana.dk Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Sprogservice Globaliseringen buldrer frem, og Danmark er ved at blive et multikulturelt samfund. Forståelse for sprog og kultur bliver vigtigere og vigtigere. Ganske vist behersker mange mennesker engelsk.

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk

Dansk Musiker Forbund 1 Sankt Hans Torv 26 2200 København N Tlf: 35 240 240 Fax: 35 240 240 e-mail: dmf@dmf.dk www.dmf.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ændringer i forhold til året før er markeret med >> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere