Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Speaker DS10/DS20. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Speaker DS10/DS20. Dansk"

Transkript

1 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Speaker DS10/DS20 Dansk

2 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Speaker DS10/DS20 3 Funktioner Speaker DS10/DS20 4 Tilkoblingsmuligheder Speaker DS10/DS20 5 Første ibrugtagning 6 Menu 8 Flere funktioner 16 Radiorækkevidde og kanaler 18 Medfølgende tilbehør 19 Andet originaltilbehør 19 Fejlsøgning 20 Service og garanti 21 Tekniske data 21 Vigtige sikkerhedsforskrifter 22 2 Speaker DS10/DS20

3 Introduktion Comfort Digisystem Tillykke med dit valg af Comfort Digisystem. Produkterne er enkle at bruge, uanset om du har høreapparat eller ej. Læs brugsanvisningen igennem, inden du tager dette produkt i brug. Højttaleren Speaker DS10/DS20 er udstyret med teknologien SST SecureStream Technology digital teknologi, der muliggør aflytningssikker radiooverførsel uden tidsforsinkelse. SST giver en meget god støjfri lyd. Præsentation af Speaker DS10/DS20 Speaker DS10/DS20/DS05 er en meget fleksibel højttalerfamilie, som kan anvendes i næsten alle tilfælde, hvor der er behov for akustisk forstærkning af tale. Det kan bruges som en fast installeret og/eller bærbare højttalersystem, specielt velegnet til klasseværelser eller andre større lokaler. Speaker DS20 indeholder to diversitets SST-modtagere, mens Speaker DS10 indeholder en diversitets SST-modtager, der sikrer optimal modtagelse. Det betyder, at der ikke er brug for andet udstyr til at bruge højttalerne til en eksisterende løsning, som for eksempel i en skole eller til tilgængelighed baseret på Comfort Digisystem-produkter. Til Speaker DS20 /DS10 fås også Speaker DS05 som tilbehør. Speaker DS05 tilkobles let i DS20 eller DS10 med det medfølgende kabel. Speaker DS20 / DS10 er udstyret med en række indgange og udgange for at kunne tilslutte for eksempel en kabelforbundet mikrofon og loopforstærker. Speaker DS10/DS20 3

4 Funktioner Speaker DS10/DS20 Bærehåndtag Display Funktionsindikatorer WR1 og WR2 Parringsknapper WR1 og WR2* MIC Volumenkontrol til kabelforbundet mikrofon Mic in til tilslutning af f.eks. en ekstern kabelforbundet mikrofon AUX Lydstyrkeregulering for ekstern lydkilde, f.eks TV Aux ind for tilslutning af ekstern lydkilde, TV, osv. Batteridæksel Aux ud for tilslutning af f.eks. loopforstærker Ext spkr Udtag til ekstern højttaler WR1 starter radiokanal 1/ justerer lydstyrken Funktionsknap Menukontrol / OK Funktionsknap Diskantkontrol Baskontrol On/Off WR2 starter radiokanal 2/ justerer lydstyrken* Udtag til netdrift og opladning Batteristatusindikator Opladningsindikator * Kontroller til radiokanal 2 (WR2) har kun funktion i Speaker DS20 4 Speaker DS10/DS20

5 Tilkoblingsmuligheder Speaker DS10/DS20 Følgende tilkoblingsmuligheder er på bagsiden af Speaker DS10/DS20. Speaker DS20 /DS10 har en lang række tilslutningsmuligheder. MIC IN: Her kan der tilsluttes en mikrofon med kabel. Styrken af lyden fra mikrofonen justeres ved hjælp af volumenkontrollen MIC. AUX IN: Her kan eksterne lydkilder som CD/DVD/Blueray-spillere osv. tilsluttes. Styrken af lyden fra den eksterne kilde justeres med volumenkontrollen AUX AUX OUT: Den blandede lyd (både fra de indbyggede modtagere og andre anvendte lydkilder) kan her kobles videre til for eksempel loop-forstærkere, PA-systemer eller flere højttalere med indbygget forstærker. EXT SPKR: Her kan højttaleren DS05, som er et originalt tilbehør til DS 20 og DS10 tilsluttes. Speaker DS10/DS20 5

6 Første ibrugtagning Placering af højttalere Højttalerne placeres fortrinsvis langt fremme i klasseværelset og højt op mod loftet, se eksemplet nedenfor med to højttalere. Vægbeslag og gulvstander til Speaker DS05/DS10/DS20 fås som originaltilbehør. Passiv højttaler Speaker DS05 kan tilsluttes via det medfølgende kabel i udtaget mærket EXT SPKR på bagsiden af DS10/DS20. Start Start Speaker DS10/DS20 ved at trykke på On/Off-knappen på bag siden af den aktive højttaler. Modtager 1 hhv. 2 (kun DS20) startes på bagsiden af DS10/DS20 ved hjælp af reguleringen mærket WR1 hhv. WR2. Før justering af lydstyrken skal modtagerne i DS10/DS20, samt de trådløse mikrofoner, indstilles så de har korrekt kanal og kodenøgle, se menuafsnittet Modtagere WR1 hhv. Modtager WR2. 6 Speaker DS10/DS20

7 Juster lydstyrken på modtagerne Start de respektive sendere, der skal anvendes. Bed nogen om at hjælpe dig med at justere lydstyrken til et komfortabelt niveau. Ved lydstyrkeindstilling justeres volumen for hver modtager separat (WR1 & WR2). Taleren begynder at tale i mikrofonen med normalt stemmeleje. Den der lytter gør de nødvendige indstillinger for lydstyrken. Prøvelyt i alle dele af rummet for at kontrollere, at lyden spredes ud på en god måde. Hvis der viser sig at være problemer med spredningen af lyden, så kan det være nødvendigt at ændre højttalernes placering. Tag hensyn til lokalets akustik. Spredningen af lyden kan også forbedres ved at anvende flere højttalere i lokalet. Anvendelsen af to højttalere i stedet for en forbedrer for det meste spredningen af lyden væsentligt i et klasselokale-lignende værelse. Højttalerne skal være en støtte uden at overdøve den direkte lyd fra personen, der taler. En almindelig beskrivelse af, hvordan lydstyrken bør indstilles er, at det skal føles som en større forandring, hvis højttalerne slukkes, end når de anvendes. Dette kræver, at højttalerne kun findes som en hjælp og ikke overdøver den direkte lyd fra personen, der taler. Hvis der opstår problemer med akustisk kortslutning, kan dette skyldes at der er indstillet for høj lydstyrke på højttaleren. Ved brug af højttalere i for eksempel et klasseværelse, hvor de såkaldte "tryk og tal-mikrofoner" anvendes af eleverne, er det særlig vigtigt at sikre, at højttalerne ikke er placeret for tæt på eleverne. Dette er for at undgå akustisk kortslutning, når elevernes mikrofoner aktiveres. En god løsning er ofte at placere højttalerne højt oppe, langt fremme i klasseværelset, som vist på illustrationen ovenfor. I tilfælde, hvor der ønskes højere lydstyrke, hvis højttalerne for eksempel anvendes i et større lokale, anbefales brugen af bommikrofon for at undgå akustisk kortslutning. I disse tilfælde bør højttaleren placeres mellem taleren og tilhøreren, rettet mod publikum for at undgå akustisk kortslutning. Speaker DS10/DS20 7

8 Menukontrol Det er muligt at foretage følgende valg med menukontrollerne: Funktionsknap (flytter markering op) Menuknap (starter menuen/bruges til at vælge) Funktionsknap (flytter markøren ned) Skift sprog Ved leveringen er menusproget indstillet på engelsk. Tryk på Menu-knappen for at gå ind i menuen og bruge funktionsknapperne til at navigere op og ned: Menu For at komme ind i hovedmenuen, tryk på menu-knappen. Nedenfor er en beskrivelse af hver menu. Brug funktionsknapperne til at flytte markeringen op eller ned. Tryk på Menu-knappen for at vælge. Kanaler WR1 Indstilling af modtagerkanal 1 8 Speaker DS10/DS20

9 Kanal 1, 2 og 3 er i de fleste europæiske lande frie kanaler, som ikke kræver tilladelse. Under Udvidet område kan der vælges flere kanaler. Disse kanaler kræver dog ofte tilladelse, se afsnittet Radiorækkevidde og kanaler. Når feltet FFCer markeret, vises det med grøn markering, hvilke kanaler der har et lavt støjniveau og er egnede til brug i det aktuelle miljø. Sørg for at ingen sendere til systemet er startede ved anvendelse af FFC. Parring af Modtager WR1 Send parringsinformation Valget Send info sender information om både kodenøgle og kanal fra højttaleren DS10/DS20 til Comfort Digisystemenheder som er aktiveret til at modtage info. Eksempel: På Microphone DM-10 vælg Kommunikation Parring Modtag info. Udfør derefter Send info som vist på billedet ovenfor. DM-10 viser, at parringen er gennemført, når teksten OK! vises på displayet. Lyden overføres derefter fra mikrofonen DM-10 til højttaleren DS10/DS20. Speaker DS10/DS20 9

10 Modtag parringsinformation Valget Modtag info gør modtager nr. 1 (WR1) klar til at modtage parringsinformation fra en valgfri Comfort Digisystemenhed, der sender info. Eksempel: Speaker DS10/DS20 skal gengive lyden, som optages af en eksisterende Microphone Mini DM-05. Gør Speaker DS10/DS20 klar til at modtage information som ovenfor. Tryk derefter hurtigt to gange på parringsknappen på DM-05 for at sende info. OK! vises nu på displayet på DS10/DS20. Ny kodenøgle For at Comfort Digisystem skal være aflytningssikkert kræves det, at der anvendes en unik kodenøgle i systemet. Valget Ny kodenøgle giver mulighed for at generere en ny kodenøgle og sende info fra Speaker DS10/ DS 20 til en valgfri Comfort Digisystemenhed. Eksempel: Der skal anvendes en Microphone DM-10 sammen med en Speaker DS20, og systemet skal være aflytningssikkert. Tryk på parringsknappen på DM-10 et par sekunder for at gøre enheden klar til at modtage parringsinformation. Send derefter en ny kodenøgle fra DS20 som vist på menubilledet ovenfor. Squelch (støjspærring) WR1 Squelchniveauet kan reguleres fra Jo højere indstillet squelchværdi, desto stærkere radiosignal kræves der, for at modtageren skal fungere. Modtagerne i Speaker DS10/DS20 har meget god følsomhed og kan dermed modtage svage signaler. Øg squelchværdien hvis modtageren åbner for radiostationer fra andre sendere, der ikke skal aflyttes. Ved svagere radiosignaler (eventuelle forstyrrelser) vil modtageren være tavs. Standardindstillingen for squelchniveauet er Speaker DS10/DS20

11 Kanaler WR2 Indstilling af Modtagerkanal 2 (gælder kun Speaker DS20) Kanal 1, 2 og 3 er i de fleste europæiske lande frie kanaler, som ikke kræver tilladelse. Under Udvidet område kan der vælges flere kanaler. Disse kanaler kræver dog ofte tilladelse, se afsnittet Radiorækkevidde og kanaler. Når feltet FFCer markeret, vises det med grøn markering, hvilke kanaler der har et lavt støjniveau og er egnede til brug i det aktuelle miljø. Sørg for at ingen sendere til systemet er startede ved anvendelse af FFC. Speaker DS10/DS20 11

12 Parring af Modtager WR2 Send parringsinformation Valget Send info sender information om både kodenøgle og kanal fra højttaleren DS20 til Comfort Digisystemenheder, som er aktiveret til at modtage info. Eksempel: På Microphone DM-10 vælg Kommunikation Parring Modtag info. Udfør derefter Send info som vist på billedet ovenfor. DM-10 viser, at parringen er gennemført, når teksten OK! vises på displayet. Lyden overføres fra mikrofonen DM-10 til højttaleren DS20. Modtag parringsinformation Valget Modtag info gør modtager nr. 2 (WR2) klar til at modtage parringsinformation fra en valgfri Comfort Digisystemenhed, der sender info. Eksempel: SpeakerDS20 skal gengive lyden, der optages af en eksisterende Microphone Mini DM-05. Gør Speaker DS20 klar til at modtage information som ovenfor. Tryk derefter hurtigt to gange på parringsknappen på DM-05 for at sende info. OK! vises nu på displayet på DS20. Ny kodenøgle For at Comfort Digisystem skal være aflytningssikkert kræves det, at der anvendes en unik kodenøgle i systemet. Valget Ny kodenøgle giver mulighed for at generere en ny kodenøgle og sende info fra Speaker DS20 til en valgfri Comfort Digisystemenhed. Eksempel: Der skal anvendes en Microphone DM-10 sammen med en Speaker DS20, systemet skal være aflytningssikkert. Tryk på parringsknappen på DM-10 et par sekunder for at gøre enheden klar til at modtage parringsinformation. Send derefter en ny kodenøgle fra DS20 som vist på menubilledet ovenfor. 12 Speaker DS10/DS20

13 Squelch (støjspærring) WR2 Squelchniveauet kan reguleres fra Jo højere indstillet squelchværdi, desto stærkere radiosignal kræves der, for at modtageren skal fungere. Modtagerne i Speaker DS10/DS20 har meget god følsomhed og kan dermed modtage svage signaler. Øg squelchværdien hvis modtageren åbner for radiostationer fra andre sendere, der ikke skal aflyttes. Ved svagere radiosignaler (eventuelle forstyrrelser) vil modtageren være tavs. Standardindstillingen for squelchniveauet er 2. Indstillinger Aktivering af PIN-kode Her kan du aktivere og inaktivere funktionen PIN-kode (låser valgte funktioner). Skift PIN Under menuvalget Skift PIN kan du selv oprette en PIN-kode, der består af fire cifre. Vælg cifre med menukontrollen. Vælg for at gemme og x for at afslutte uden at gemme. Hvis du har glemt din PIN-kode, skal du henvende dig til indkøbsstedet for at låse enheden op. Speaker DS10/DS20 13

14 Lås valg Parringsknapper Dette valg låser parringsknapperne og funktionen Parring via menuen. Hvis der ikke er valgt nogen PIN-kode, vises spørgsmålet Ingen PIN-kode indstillet eller aktiveret. Derefter kan der vælges en valgfri PIN-kode. Lås valg Menu Dette valg låser hele menuen undtagen parringsfunktionen, der kan vælges ved hjælp af parringsknapperne. Hvis der ikke er valgt nogen PIN-kode, vises spørgsmålet Ingen PIN-kode indstillet eller aktiveret. Derefter kan der vælges en valgfri PIN-kode. Lås valg Skjult PIN indtastning Dette valg gør at låste funktioner (parringsknapper og/eller Menu) kun kan låses op inden for et par sekunder efter at den ene eller begge modtagerne er startet. Lyd Bas reduktion Når basreduktionen er aktiveret, er lyden fra radiomodtagerne begrænset til under 400 Hz. Hvis denne indstilling vælges, opnår men en mere fyldig baslyd. Vær opmærksom på, at knappen til indstilling af bas og diskant på bagsiden af højtaleren påvirker al lyd fra højtaleren, dvs. også lyd, der er tilsluttet via Mic in og Aux in. 14 Speaker DS10/DS20

15 Skift sprog Her er det muligt at aktivere ønsket menusprog. Ved leveringen er menusproget indstillet på engelsk. Fabriksindstilling Genopretter enhedens fabriksindstilling. Sletter også al parringsinformation. Om Her er information om produktnavne og hvilken software enheden indeholder. Speaker DS10/DS20 15

16 Flere funktioner Funktionsindikator Når en modtager er indstillet til at modtage parringsinformation, blinker funktionsindikatoren rødt. Ved modtagelse af parringsinformation lyser funktionsindikatoren rødt i 3 sekunder. Ved afsendelse af parringsinformation blinker funktionsindikatoren rødt 5 gange. Opladning Tilslut netaggregatet til udtaget for opladning. Opladning kan også foregå, når højttaleren anvendes.oplad aldrig produktet på et indelukket, uventileret sted, så som tasker, etuier eller andre lukkede opbevaringssteder. Opladningsindikator Under hurtigopladning blinker opladningsindikatoren rødt og skifter til vedvarende grønt lys, når det er fuldt opladet. Batteristatusindikator Ved svagt batteri tænder batteristatusindikatoren og lyser rødt. Slukning af DS10/DS20 ved netdrift Normalt slukkes DS10/DS20 med On/Off-knappen på enhedens bagside. Frakobl batteriet (netdrift uden batteri) Hvis DS10/DS20 monteres permanent på et sted, hvor ON/Offknappen er svært tilgængelig, er det i stedet muligt at slukke for DS10/DS20 ved at afbryde strømmen til netaggregatet. OBS! I sådanne tilfælde skal batteriet dog frakobles. For at gøre dette, åbnes batteridækslet og mindst én af fladstiftskontakterne kobles fra batteriet. 16 Speaker DS10/DS20

17 Frakobl batteriet Batteridækslet er placeret på enhedens bagside Tryk spærreknapperne ind på dækslets overside og fjern dækslet. 3. Fjern batteriet. Træk det lige ud Frakobl mindst én af fladstiftskontakterne. Sørg for, at fladstiftskontakten ikke kan komme i elektrisk kontakt med nogen af batteripolerne. Sæt dækslet på igen. Speaker DS10/DS20 17

18 Radiorækkevidde og kanaler Modtagerantennerne er indbyggede. Rækkevidden mellem enhederne er ca. 30 meter. Dette kan dog variere afhængigt af, hvilket miljø du opholder dig i. Som alle radiosystemer kommunikerer Comfort Digisystem på specielle kanaler. Hvis du benytter to sendere på samme eller nærliggende kanal, kan der opstå forstyrrelser. Desuden kan andet elektronisk udstyr forstyrre radiosendingerne. I de fleste europæiske lande er det gratis at bruge kanal 1-3 (863, ,750 MHz) til høreapparater. Kontrollér dog altid dette med frekvensmyndigheden i dit land, for at være sikker på hvilke kanaler er frie og hvilke kanaler, der kræver tilladelse. Udover kanal 1-3 findes der under Udvidet område kanalbåndet A-F, som kræver tilladelse i de fleste europæiske lande: A MHz B MHz C MHz D MHz E MHz F MHz 18 Speaker DS10/DS20

19 Medfølgende tilbehør Netaggregat Andet originaltilbehør Speaker DS05 Passiv højttaler til DS10/DS20, inkl. 10 meter kabel. Gulvstativ Til montering af højttaler på stativ. Vægbeslag Til montering af højttaler på væggen. Taske Til en højttaler og tilbehør. Taske Til gulvstativ. For andet tilbehør henvises til vores hjemmeside Speaker DS10/DS20 19

20 Fejlsøgning Sender og modtager starter ikke Oplad sender og modtager. Kontrollér, at opladeren er sat i stikkontakten, og at denne er tændt. Det er vanskeligt at opfatte tale Afstanden mellem sender og modtager kan være for stor. Rækkevidden er ca. 30 meter. Afstanden mellem mikrofonen og personen, som taler, kan også være for stor. Placer mikrofonen tættere på den, som taler. Prøv at skifte kanal/omgivelser. For høj lydstyrke kan give akustisk kortslutning. Dårlig rækkevidde og forstyrrelser I visse miljøer, der f.eks. består af beton, jern og plademetal, kan rækkevidden være kortere. Der er måske forstyrrende udstyr i nærheden. Skift kanal. Ved dårlig rækkevidde kan squelchniveauet eventuelt reduceres. Ingen lyd Kontrollér, at sender og modtager er indstillet på samme kanal. Kontrollér modtagerens indstillinger. Kraftig baggrundsstøj (ingen lydtransmission) Kontroller, at enhederne er parrede. Kraftig støj (når der ikke er nogen mikrofon tændt) Øg squelchniveauet. 20 Speaker DS10/DS20

21 Service og garanti Comfort Audio AB tilbyder en garanti i to år fra leveringsdato. Den dækker alle fabrikations- og materialefejl. På tilbehør er der 90 dages garanti fra leveringsdato. Der kan være særlige regler om garanti i dit område. Fejl forsaget af ublid behandling eller indgreb i produktet eller dets tilbehør er ikke dækket af garantien. Batterier af den type, der indgår i Comfort Digisystem, bør oplades ofte og i kort tid. De er konstrueret, så de efter den halve opladningstid har nået 90 % af deres kapacitet. Batteriernes ydeevne bevares optimalt, hvis batterierne ikke dybaflades ved opbevaring. Batteriets kapacitet bliver kortere med tiden. Batteriets levetid påvirkes af hvordan det anvendes. Kontakt indkøbsstedet, når batteriet skal udskiftes. Du er altid velkommen til at kontakte os på Comfort Audio, hvis du har spørgsmål. Tekniske data Modtagertype: Systemrækkevidde: Størrelse: Vægt (DS10/DS20): Vægt (DS05): Frekvensområde: Antenner: Batteri: Opladningstid: Driftstid med batteri: SST SecureStream Technology Ca. 30 m 315 x 220 x 220 mm 4,6 kg 3 kg MHz Indbyggede Genopladeligt blybatteri Ca. 6 timer Op til 6 timer! Speaker DS10/DS20 21

22 Vigtige sikkerhedsforskrifter - Læs dette, inden du benytter produktet 1) Læs denne vejledning. 2) Gem denne vejledning. 3) Overhold alle advarsler. 4) Følg alle instruktioner. 5) Brug ikke produktet i nærheden af vand. 6) Rengør kun med en tør klud. 7) Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme. 8) Foretag ikke ændring af sikkerhedsfunktionen i det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to flade stikben og en tredje gren til jordforbindelse. Det flade stikben eller grenen til jordforbindelsen er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte den gamle stikkontakt. (Gælder kun netelementer med polariseret stik) 9) Beskyt strømledningen fra at blive trådt på eller blive mast, især på stikket, i opbevaringsrum og hvor ledningen går ind i produktet. 10) Brug kun originaltilbehør fra Comfort Audio AB. 11) Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr, eller når produktet ikke anvendes i længere tid. 12) Service må kun foretages på et af Comfort Audio AB autoriseret servicecenter. Service er påkrævet, når produktet er blevet beskadiget på en eller anden måde, f.eks netstikket eller 22 Speaker DS10/DS20

23 netledningen er defekt, der er spildt væske på produktet eller noget er faldet på produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller hvis produktet er blevet tabt. 13) Start med at lytte ved lav lydstyrke. 14) For høj lydstyrke kan medføre alvorlige skader på din hørelse. 15) Produktet må ikke skilles ad. 16) Hvis produktet er åbnet på grund af en skade, skal service udføres på et af Comfort Audio AB autoriseret servicecenter. 17) Benyt aldrig en sender eller modtager, der er indstillet på en uautoriseret frekvens. Kontrollér dette med frekvensmyndigheden i landet, hvor udstyret skal anvendes. 18) Produktet indeholder følsomt elektronisk udstyr og skal håndteres med omhu. 19) Oplad aldrig produktet på et lukket ikke-ventileret sted, så som tasker, etuier eller andre lukkede opbevaringssteder. 20) Der må kun anvendes batteri og opladningsaggregat fra Comfort Audio AB. 21) ADVARSEL! Risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. 22) Produktet eller batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild, osv. 23) For at forhindre at batteriet tager skade, bør du aldrig lade produkterne ligge afladet i længere tid. 24) Anvendes produkterne ikke over en længere periode bør produkterne være frakoblet opladeren. Med forbehold for ændringer Speaker DS10/DS20 23

24 Fremstillet af: Comfort Audio AB Box154, SE Halmstad, Sverige Tlf Fax MA0283 Ver 1.05 Rev B

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DH10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Receiver DH10 4 Sådan kommer du i gang

Læs mere

Microphone DM05 Dansk

Microphone DM05 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM05 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM05 3 Funktioner Microphone DM05 4 Sådan kommer

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning

Comfort Digisystem Brugsanvisning Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Comfort Digisystem Programmer DT05 Dansk Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner Programmer DT05 - programmeringsværktøj

Læs mere

Microphone DM20 Dansk

Microphone DM20 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Microphone DM10 4 Sådan kommer du i

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM30 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM30 3 Funktioner Microphone

Læs mere

Microphone DM80 Dansk

Microphone DM80 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM80 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM80 3 Funktioner Microphone DM80 4 Sådan kommer

Læs mere

Conference Microphone DC10

Conference Microphone DC10 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement)

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. Access DA20. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. Access DA20. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Access DA20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Access DA20 4 Funktioner Access DA20 7 Montering af vægbeslag/placering

Læs mere

Conference Microphone DC20

Conference Microphone DC20 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Conference Microphone

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett Brugervejledning Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Bemærk alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner GUIDE TIL DAGLIG BRUG ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner J uno er et stærkt undervisningsværktøj i klasseværelser. Adskillelige undersøgelser viser

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Microphone DM90

Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Microphone DM90 Brugsanvisninger Dansk Comfort Digisystem Indholdsfortegnelse I. Brugervejledning...7 1. Introduktion...9 Enheden...9 2. Sådan kommer du i gang...15 Opladning...15 Opstart...17 Brug af halsslyngen...17

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1)

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1) SCD498 2 3 1 DANSK 15 Introduktion Philips/Avent sætter en ære i at producere pålidelige produkter der kan give forældre den tryghed de har brug for. Denne Philips/Avent-babyalarm hjælper dig døgnet rundt

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol COMWAY MWC01 1 2 4 3 5 7 6 8 9 10 11 12 Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol 6 Søgetast 7 Afbryd samtale 8 Tilslutning, netdel 9 Tilslutning, telefonrør 10

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere