Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk :23: Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider"

Transkript

1 Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider :23:38 10 Rapportversion:

2 1 af 10 AKISSARSIAT lønsystem 402 Kontrol før lønbogføring 403 Bogføring af lønkørsel 404 Adresse-forskelle 405 Udtræk fra lønsystem 406 Udtræk fra lønsystem: Rettigheder Bogholderi 201 Artsoversigt for kunde 300 Bilagsregistrering 301 Kasse-registrering 302 Oversigt over terminaler 304 Lukning af kasse 305 Vis attestations- og anvisningsberettigede 306 Bogføring af FI-indbetalinger 307 Bogføringsbilag 308 Bogføring af att./anv. bilag 309 Mine bogføringsbilag 310 Konto-udtog 311 Forbrugsoversigt 312 Søgning efter posteringer 314 Saldo tal 315 Ændring af data i postering 316 Bilagsregistrering (ny) 317 Kasse-registrering (ny) 319 Masse-indlæsning af bilagsdokumenter 321 Udskrift af konto-udtog 322 Udskrift af journaler 323 Udskrift af kontoplan 324 Udskrift af konterings-regler 325 Udskrift af posteringer

3 2 af 10 Bogholderi 326 Udskrivning af Registrantkontrol 327 Udskrivning af Registrantlister 329 Overfør økonomi-tal til Excel 330 Igangsætning af dagsafslutning 331 Oversigt over journaler 340 Udskrift af balance 344 Spærring af en konto for flere posteringer i et regnskabsår 345 Åbning af nyt regnskabsår 346 Lukning/genåbning af regnskabsår 350 Vedligeholdelse af kontoplanen 351 Ændring af arts-nummer 352 Oprettelse af regnskaber og standard-konti 353 Oprettelse af konterings-regler (arter) 354 Oversigt over Kontoplan 355 Attestations- og anvisningsrettigheder 356 Brugers tilknytning til stedkoder 360 Bankkonti til kreditor-afregning 361 Udskrift af kreditor-specifikation 362 Bogføring af kreditor-afregning 365 Rekvisitions-sagsbehandlere 366 Udlevering af Rekvisitioner 367 Lister og dokumenter 368 Kontrol af Rekvisitioner Borger Service Center 580 Familie økonomi 595 Tabel vedligeholdelse (Familie økonomi) 599 Borgerselvbetjening: Overvågning Budget-lægning m.v. 370 Budget-tal 371 Budgetoversigt for konto

4 3 af 10 Budget-lægning m.v. 372 Åbning af budgetår 373 Fremskrivningsprocenter 374 Tillægsbevillinger 375 Vedtagelse af budget 376 Budgetbemærkninger 377 Ændring af månedsfordeling 380 Overfør budgettal til Excel 381 Overfør budgettal fra Excel 389 Månedsrapportering 390 Grafisk visning af daglig saldo 391 Udskrift af Tillægsbevillinger 392 Udskrift af Likviditetsoversigt 393 Udskrift af Finansieringsoversigt 394 Udskrift af Månedsbudget 395 Referencebudget sammenlignet med budget 396 Udskrift af forbrug pr. standardkonto 397 Udskrift af budget 398 Udskrift af budgetbemærkninger 399 Budgetrapporter Daginstitutionssystem 501 Registrering af barn 503 Barn i institution 505 Børn på venteliste 506 Børn i institution 509 Børn der falder for aldersgrænse 510 Registrering af ventelister 511 Registrering af prioriteter 514 Registrering af indtægtsgrupper 515 Registrering af institutionstyper og takster 516 Registrering af institutioner

5 4 af 10 Daginstitutionssystem 520 Prøveberegning og daginstitutionsbreve 521 Hent/opdater skatteoplysninger 522 Bogføring daginstitution 525 Historiske data - Ventelister Debitor 200 Stamoplysninger 201 Artsoversigt for kunde 205 Kunde-relaterede tabeller 206 Oversigt over alle aftaler 207 Aftaler opgjort pr. arbejdsgiver 208 Søgning efter kunde-nr udfra navn eller adresse 209 Oversigt over artsnumre 210 Registrering af diverse-regninger 211 Påligning. Indtastning 212 Påligning med modregning. Indtastning 213 Påligning med modregning. Bogføring 214 Påligning. Bogføring 215 Udskrift af regninger fra påligning 216 Udskrift af regninger fra påligning (med FI-kort) 217 Søgning på regninger 220 Udvælgelse af kunder 221 Kunde-oversigt fordelt på arter 230 Udskrift af restance-liste 231 Udskrift af kunde-liste 232 Udskrift af kundeudtog for kunder 233 Periodisk kontoudtogskørsel 234 Udskrift af oprindelige påligninger 235 Udskrift af periodeopgjort restance-liste 236 Udskrift af saldo-lister 237 Periodisk kontoudtog (kun udskrift)

6 5 af 10 Debitor 238 Udskrift af debitorer med anden skattekommune 240 Vedligeholdelse af navne og adresser 241 Koder for indkomst- og kunde-typer 242 Oprettelse af kunde 260 Inkasso sager 261 Udskrift af inkasso sager 264 Udskrivning af Årsopgørelse A-bidrag 270 PBS: Debitorgrupper 271 PBS: Aftaler 272 PBS: Behandling af data til og fra PBS 280 Udveksling af data med Inddrivelsesmyndigheden 281 Kontrollister for udveksling af data med Inddrivelsesmyndigheden 301 Udligning 304 Lukning af kasse 317 Udligning (ny) Erhverv 410 Udskrift af A11 for institutionssalg, bådleje m.m. 415 Brætsalg: Fiskere/Fangere 416 Brætsalg: Registrering omsætning 417 Brætsalg: Kassebeholdning 418 Brætsalg: Økonomi Folke-register 100 Statusoplysninger for folkeregistret 101 Opslag på CPRs individ-data 105 Søgning ud fra CPR-nr, navne eller kommune 106 Søgning ud fra adresser 107 Søgning via historiske oplysninger 112 Vis forskellige Folkeregister tabeller 115 Udskriv en bopælsattest

7 6 af 10 Folke-register 119 Vedligehold af distrikter 120 Tilknytning af distrikts-nummer til veje 121 Udskrift af Person-lister 122 Udskrift af valglister 123 Udskrift af Adresse-lister 124 Udskrift af Befolknings-statistik 125 Udskrift af Diagnose 126 Udskrift af Navn og adresse på børn 130 Udskrift af advisliste for CPR-opdatering Kreditor 200 Stamoplysninger 201 Artsoversigt for kunde 231 Udskrift af kunde-liste 240 Vedligeholdelse af navne og adresser 242 Oprettelse af kunde 302 Oversigt over terminaler 305 Vis attestations- og anvisningsberettigede 308 Bogføring af att./anv. bilag 309 Mine bogføringsbilag 310 Konto-udtog 312 Søgning efter posteringer 315 Ændring af data i postering 319 Masse-indlæsning af bilagsdokumenter 321 Udskrift af konto-udtog 323 Udskrift af kontoplan 324 Udskrift af konterings-regler 325 Udskrift af posteringer 327 Udskrift af Registrantlister

8 7 af 10 Kreditor 340 Udskrift af balance 354 Oversigt over Kontoplan 360 Bankkonti til kreditor-afregning 361 Udskrift af kreditor-specifikation 362 Bogføring af kreditor-afregning 363 Indlæsning ITR BS+ filer Ledighedsregistrering 530 Registerering af personkort 532 Søgning efter ledige 535 Liste af karantæner 536 Liste af ledige 537 Liste af fremmødte 538 Liste af anviste 539 Udtræk af oplysninger til Grønlands Statistik 540 Oversigt over anvendte koder 541 Udskrift af statistik 543 Stempling ved kontrol af ledige Skat 442 Skattepligtig indkomst / skattekommune 457 Indlæs sk.pl.indkomster Skole og uddannelse 800 Udd.tilskud: Elever 801 Udd.tilskud: Beregning og bogføring 802 Udd.tilskud: Rul til nyt skoleår 803 Udd.tilskud: Satser 804 Udd.tilskud: Skoler 805 Udd.tilskud: Klasser

9 8 af 10 Social 201 Artsoversigt for kunde 327 Udskrivning af Registrantlister 550 Børnetilskud - sagsbehandling 551 Børnetilskud - breve 552 Børnetilskud - bogføring 553 Børnetilskud - lister 560 Registrering af beløbsmodtagere 561 Registrering af sociale udbetalinger 562 Bogføring af sociale udbetalinger 563 Registrering af periodiske sociale udbetalinger 569 Udskrift af A11 for trangsvurderet hjælp 570 Boligsikringsansøgninger 571 Beregning og bogføring af boligsikring 572 Boligsikringsansøgninger (kun læs) 573 Boligsikring: oplysning om lejemål 574 Boligsikring: Årsskifte 575 Beregning af boligsikring 576 Social Journal Ark - Kategoritilknytninger 577 Social Journal Ark - Hændelser 578 Social Journal Ark - Lister 579 Social Journal Ark - Oprettelse 900 Pension: Oplysninger 901 Pensionsberegning 902 Pension: Breve 903 Vis resultat af pensionsberegning 920 Handicap: Oplysninger 921 Handicap: Hjælpeforanstaltninger 922 Handicap: Institutioner 923 Handicap: Kontaktpersoner 924 Handicap: Skoletilbud

10 9 af 10 Social 925 Handicap: Udvalg 926 Handicap: Statistik 927 Handicap: Overblik 928 Handicap: Beregn 930 Anbragte børn: Oplysninger 931 Anbragte børn: Anbringelsessteder 932 Anbragte børn: Statistik 933 Anbragte børn: Beregn System-administration 012 Oprettelse af brugere, og tildeling af rettigheder 013 Oversigt over alle skærmbilleder i systemet 014 Opsætning af terminaler 016 Oversigt over system-konstanter, ændring af disse 017 Definition af printere 019 Ændring af kategori for web-sider 020 Vedligeholdelse af afdelingsliste 021 Udskrift af lister for Brugere, Skærmbilleder og Rettigheder 023 Vedligeholdelse af forvaltningsliste 024 Søg og list kontaktpunkter 025 Søg og list kontaktpunk-lokalitet 026 Sæt default kontaktpunkt Teknik og Miljø 860 Renovation 861 Renovation - Dan regninger 862 Renovation - Vedligehold ydelser 864 Renovation - rapporter 865 Renovation - Prøve beregning 868 Affaldsvægte - Indlæsning af fil og prøve-beregning

11 10 af 10 Teknik og Miljø 869 Affaldsvægte - Bogfør batch 880 Bygningsfortegnelse - Søg 882 Bygningsfortegnelse - Udtræk 888 Bygningsfortegnelse - for alle 899 Vis B-nr

Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland

Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland Winformatik Et Grønlandsk Standardsystem Moderne IT-løsningerne skal kunne følge med de konstant stigende krav til det offentliges produktivitet... Hvis en bruger

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Beskrivelse af Økonomisystemet

Beskrivelse af Økonomisystemet Beskrivelse af Økonomisystemet November 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... 3 Overblik over systemet... 3 Kontoplan... 6 Fuldstændighed og nøjagtighed... 7 Aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Kom godt igang med Winfinans Small Business

Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Small Business Kom godt igang med Winfinans Forord Winfinans er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og test-firmaer.

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI

Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...6 4. Opret et øve regnskab...8

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Beskrivelse af funktioner i version 3.24 pr. 25. august 2014

Beskrivelse af funktioner i version 3.24 pr. 25. august 2014 Beskrivelse af funktioner i version 3.24 pr. 25. august 2014 Senest opdateret 27. august 2014 / ahl 1. INTRODUKTION... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 REGLER OG PROGRAMMER... 2 2. NAVNESYSTEM (NAVN OG ADRESSE)...

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration

Praktikstederne i Roskilde Kommune. - Oversigt for kommende elever i offentlig administration Praktikstederne i Roskilde Kommune - Oversigt for kommende elever i offentlig administration Indholdsfortegelse Organisationsdiagram... 2 Uddannelseskoordinator... 3 ½ års steder...4 BOMI Hjerneskadecenter...

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere