Sørby-Kirkerup Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sørby-Kirkerup Vandværk"

Transkript

1 Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej Sorø

2 Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling på statusdagen, samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter for indeværende regnskabsår er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har gennemgået regnskabet og foretaget stikprøver af bilag, hvilket ikke har givet anledning til kommentarer. Værdi af indlån og værdipapirer pr. 31/ er afstemt med årsopgørelser. Der er ikke foretaget momskontrol. Budget for 2012 er ikke gennemgået. Jeg har ikke ført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om regnskabet. Sorø d. 2. marts 2012 Anette Østerby Jensen Økonomikonsulent Side 2 af 10

3 Den uafhængige revisors regnskabserklæring Til forbrugerne ved Sørby - Kirkerup Vandværk Baseret på oplysninger fra vandværkets ledelse har jeg i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling opstillet balancen og resultatopgørelsen for indeværende regnskabsår for vandværket. Ledelsen har ansvaret for regnskabet. Jeg har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. Jeg har endvidere forestået vandværkets bogføring i perioden fra 1. juli 2009 og fremefter. Regninger er betalt ifølge aftale med formanden, som forinden har godkendt disse. Sorø d. 2. marts 2012 Britta E. Nielsen Revisor FDR Side 3 af 10

4 De folkevalgte revisorers erklæring. Regnskabet er gennemgået og der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilagene fra bogføring af kontokort til regnskabet. Endvidere er statusposter afstemt til bankkonti. Det er vores opfattelse at regnskabet udviser et retvisende billede af vandværkets faktiske økonomiske forhold. Vi er ikke vidende om, at der foreligger oplysninger, ej heller at der er foretaget økonomiske dispositioner, efter regnskabsårets afslutnig som skulle påvirke indeværende år. Sørbymagle, den 2012 Ida Nielsen Søren M. Larsen Side 4 af 10

5 Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Indtægter: Note Realiseret Budget Realiseret Hovedafgifter , , ,00 Vandforbrug , , ,00 I alt , , ,00 Tilslutningsafgift , ,00 Adm. Salær/gebyr , , ,00 Udført arbejde 0,00 Øvrige indtægter , , ,48 Indtægter i alt , , ,48 Udgifter: Driftsomkostninger i alt , , ,06 Administrationsomk. I alt , , ,45 Lønomkostninger i alt , , ,20 Finansiering , , ,19 Resultat før afskrivninger , , ,96 Årets afskrivning , , ,48 Årets resultat , , ,52 Side 5 af 10

6 Sørby-Kirkerup Vandværk Status pr. 31. december 2011 Aktiver Note Realiseret Realiseret Sydbank , ,58 Sydbank Garantindskud , ,00 Sydbank aftaleindskud ,00 Sydbank Opsparingskonto , ,76 Værdipapirer , ,19 Likvid beholdning , ,53 Saldo Forbrugere ,90 Moms Grøn afgift Reguleringsbeløb statsafgift I alt tilgode ,90 - Anlæg 5 Bygninger , ,80 Maskinanlæg , ,84 Boring , ,92 Ledningsnet , ,00 Grunde , ,00 I alt anlæg , ,56 Aktiver i alt , ,09 Passiver: Skyldig revisor , ,00 Leverandørgæld , ,62 Saldo Forbrugere ,81 Skyldig moms 7.594, ,00 Skyldig statsafgift , ,00 Reguleringsbeløb statsafgift ,00 Skyldig omkostninger i alt , ,43 Egenkapital primo , ,18 Regulering til primo Årets resultat , ,52 Egenkapital ultimo , ,66 Passiver i alt , ,09 Side 6 af 10

7 Sørby-Kirkerup Vandværk Noter til resultatopgørelsen Realiseret Budget Realiseret Note 1: Forbrug el , , ,51 Reparation og vedligehold , , ,53 Køb af vandmålere 5.931, , ,75 Køb af stophaner - målerbrønd 5.000, ,00 Pasning / Renholdelse , , ,20 Teknisk bistand ,00 Analyse , , ,00 Kurser 5.000,00 Husleje / ejendomsskat , , ,72 Gebyr grundvandsbeskyttelse , , ,00 Tab debitorer 1.212, , ,35 Egen andel statsafgift 0, , ,00 Driftsomkostninger i alt , , ,06 Note 2: Forsikringer 5.540, , ,32 Kontingent FVD m.fl , , ,00 Kontorartikler 916, ,00 283,13 Porto / gebyrer , , ,25 Telefon , , ,48 Advokat (Restancer) 3.500,00 Regnskab Gefion , , ,50 Møder / generalforsamling 5.510, , ,65 Annoncer 588,80 Rengøring 0,00 Repræsentation / gaver 1.500,00 EDB-service , , ,43 Tryksager 1.000,00 Diverse 419,62 0,00-72,11 Personaleomkostninger / udflugt , , ,00 Administrationsomk. I alt , , ,45 Note 3: Honorar , , ,00 Kørsel 5.949, , ,20 Lønomkostninger i alt , , ,20 Note 4: Renter bank 2.300, ,10 Renter obligationer , ,01 Øvrige renteindtægter 79,39 Kursregulering , ,11 Renteudgifter / investeringsomk ,00-143,81 Fortjeneste v. salg Finansiering , , ,19 Side 7 af 10

8 Sørby-Kirkerup Vandværk Noter til balancen Note 5: Anlæg Bygningsanlæg, boring og ledningsnet afskrives lineært, mens maskinanlæg afskrives efter saldometoden. Afskrivningsgrundlag Ultimo i balancen Bygningsanlæg Primo ,80 Investering 2% afskrivning , ,10 Ultimo ,70 Maskinanlæg: Primo ,84 Investering 7% afskrivning , ,41 Ultimo ,43 Boring: Primo ,92 Investering 2% afskrivning , ,18 Ultimo ,74 Ledningsnet: Primo ,00 Investering 2% afskrivning , ,25 Ultimo ,75 Grunde Primo ,00 Ultimo ,00 Anlæg primo ,56 Årets afskrivninger ,94 Anlæg ultimo ,62 Nominelt Kursværdi Note 6: 3% DK Skibskreditfond ,00 Udtrukket i % Nykredit , ,20 2% Nykredit , ,25 2% realkredit Danmark , ,00 4% Realkredit Danmark ,00 Udtrukket i 2011 Værdipapirer i alt ,45 Side 8 af 10

9 Årsopgørelse vand 2011 Faktureret mængde Beregning af minimumsmængde Fremstillet/udpumpet mængde Sørby Fremstillet/udpumpet mængde Kirkerup Modtager fra andre vandværker 0 Leveret til andre vandværker 0 I alt % heraf Afgiftpligtig mængde Angivne mængder Overført fra tidligere Januar kvartal 0 April kvartal Juli kvartal oktober kvartal Overført til næste kvartal I alt Afgiftpligtig mængde til regulering 0 Reguleringsbeløb *5 kr 0 Side 9 af 10

10 Sørby-Kirkerup Vandværk Budgetforslag Driftsregnskab 2010 Note Budget Realiseret Budget Indtægter Hovedafgifter , , ,00 Vandforbrug , , ,00 Tilslutningsafgift , , ,00 Adm. Salær/gebyr , , ,00 Udført arbejde 0,00 0,00 Øvrige indtægter , , ,00 Indtægter i alt , , ,00 Udgifter: Forbrug el , , ,00 Reparation og vedligehold , , ,00 Køb af vandmålere + aflæsningsudstyr , ,00 Køb af stophaner - målerbrønd 5.000, ,00 Pasning / Renholdelse , , ,00 Teknisk istand 5.000, ,00 Analyse , , ,00 Kurser 5.000, ,00 Husleje / ejendomsskat , , ,00 Gebyr Slagelse kommune , , ,00 Tab debitorer 5.000, , ,00 Egen andel statsafgift 0,00 0, ,00 Driftsomkostninger i alt , , ,00 Forsikringer 5.500, , ,00 Kontingent FVD 6.000, , ,00 Kontorartikler 1.000,00 916, ,00 Porto / gebyrer 8.000, , ,00 Telefon , , ,00 Advokat (restancer) 3.500,00 Regnskab Gefion , , ,00 Møder / generalforsamling 5.000, , ,00 Annoncer Repræsentation / gaver 1.500, ,00 EDB-service , , ,00 Tryksager 1.000,00 Diverse 419,62 0,00 Personaleomkostninger / udflugt , , ,00 Administrationsomk. I alt , , ,00 Honorar , , ,00 Kørsel 5.000, , ,00 Lønomkostninger i alt , , ,00 Finansieringindtægter , , ,00 Årets afskrivning , , ,00 Årets resultat , , ,00 Side 10 af 10

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere