Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer Service Level Agreement (SLA) Debitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor"

Transkript

1 Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Formål Ansvarlig Relevans for medarbejdere Kontrol Lovgivning Ajorføring Har du spørgsmål? Fakturering Formål Tidsfrister Faktureringsgrundkrav Relevant dokumentation Handlinger Ansvarsfordeling Kreditnota Formål Tidsfrist Relevante dokumenter Handlinger Ansvarsfordeling Rykkerprocedure Formål Tidsfrister Handling Ansvarsfordeling Håndtering af indbetalinger Formål Tidsfrister Handlinger Ansvarsfordeling Håndtering af underkasser/ kantinekasser Formål Tidsfrister Relevante dokumenter Handlinger Ansvarsfordeling Dokumenthistorik

3 1 INDLEDNING 1.1 Formål Denne SLA har til formål, at beskrive de overordnede principper for, hvorledes Eniga og deres Partner håndterer opgaven omkring debitorfakturering - herunder kreditnotaer, debitoroprettelse, samt den tilknyttede debitor-rykkerprocedure. Yderligere vil SLA en fungere som uddybende dokumentation, til det overordnede bilag på regnskabsområdet, til samarbejdsaftalen. SLA en uddyber de overordnede processer i forhold til de ydelser, ansvarsroller, grænseflader og deadlines, der er i forbindelse med behandling af opgaven omkring debitorer og likvider. SLA en indeholder følgende aktiviteter: - Fakturering - Kreditnota - Rykkerprocedure - Håndtering af likvider (indbetalinger og underkasser) De ovenstående aktiviteter indeholder en række handlinger, som vil blive beskrevet i denne SLA. Partner har ansvaret for at udarbejde fakturerings- og kreditnotagrundlag samt sende dette til Eniga. 1.2 Ansvarlig Ansvarlig for Service Level Agreement er Chef for Eniga Løn- og økonomiservice, Camilla Mørk Rösler. 1.3 Relevans for medarbejdere SLA en forventes kendt og anvendt af de medarbejdere i Eniga, der håndterer debitorer, fakturering og likvider. 1.4 Kontrol Løbende kontrol Den ansvarlige for SLA en har ansvaret for løbende at påse, at følgende punkter følges gennem hele processen: - kontroller og funktionsadskillelse, lagt ind i SLA en og workflows - arbejdsprocesbeskrivelser samt tilhørende værktøjer - Workflow til illustration af kontroller samt funktionsadskillelse er vedlagt som bilag. Rapportering af kontrol I tilfælde af, at retningslinjer som foreskrevet ikke bliver fulgt, skal Eniga underrette den ledende chef for afdelingen hos partner og sammen udarbejde en løsning for problemet. 3

4 1.5 Lovgivning - Statens regnskabsregler herunder regnskabsparadigmet - Momsloven - Lov for selvejende institutioner - Regnskabsinstruksen 1.6 Ajorføring Denne SLA ajourføres årligt, næste gang 1/ Har du spørgsmål? Kontakt Kreditorteamet hos Eniga på 4

5 2 FAKTURERING 2.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål, overordnet at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partnere, som er relevante ved den type fakturering, som bogføres direkte igennem Navision Stat og ikke stammer fra Easy-A. Eksempler på fakturaer udarbejdet af Eniga kunne være: - Skolebøger og andre skolematerialer - Salg af egen produktion og lignende (lakering af biler, legehuse mv.) - Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 2.2 Tidsfrister 1-5 arbejdsdage. Eniga modtager faktureringsgrundlag fra Partner, som består af faktureringsblanket samt tilhørende bilag. Dokumentationen der ligger til grund for faktureringen, ligger os Partner. Derfor vil Eniga også henvise revisionen dertil, såfremt de ønsker at se dette. Senest 5 arbejdsdage efter modtagelse forpligter Eniga sig til at have oprettet og bogført fakturaen, samt sendt den til debitor. Dette sker under forudsætning af, at det modtagne faktureringsgrundlag opfylder gældende fakturagrundlagskrav. Eniga har ret til at afvise faktureringsgrundlaget, såfremt det ikke opfylder de gældende krav. Dog skal Eniga så vidt det er muligt, indgå i en dialog med Partner om fejlens årsag, og eventuel guide til korrekt udfyldelse. 2.3 Faktureringsgrundkrav Faktureringsgrundlaget skal indeholde oplysning om: - Debitornummer samt debitorreferencer Eller: - CVR- eller CPR-nummer på debitor - Faktureringsadresse, reference, telefonnummer - (private kunder) - EAN-nummer (ved offentlige kunder og privat kunder med elektronisk fakturering) Samt: - Betalingsbetingelser (hvis ej standard) - Fakturatekst samt antal, stykpris og samlet pris - Total faktureringspris - Kontering inkl. art og dimensioner - Godkendelse via mail eller på faktureringsblanketten - Angivelse af momspligt pr. fakturalinje 5

6 2.4 Relevant dokumentation - Faktureringsblanket - Dokumentation og eventuelle relevante bilag kan vedlægges fakturablanketten. Faktureringsblanketten til brug for udarbejdelse af fakturering findes på under Eniga Økonomi. 2.5 Handlinger Dette afsnit beskriver de handlinger, der foretages inden for debitorfakturering, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Udfyldelse af faktureringsblanket Modtagelse af faktureringsblanket Kontrol af faktureringsblanket Oprettelse af debitor (kun ved nye debitorer) Udarbejdelse af faktura Bogføring og fremsendelse af debitorfaktura Arkivering Udfyldelse af faktureringsblanket Partner er ansvarlig for, at udfylde faktureringsblanketten, samt for at vedhæfte relevante bilag/dokumentation. Det er Partners ansvar at kontrollere rigtigheden af faktureringsblanketten Modtagelse af faktureringsgrundlag Eniga modtager faktureringsblanketten fra Partner, der indeholder faktureringsblanket, dokumentation (ikke et krav) og andre relevante bilag. Såfremt fakturaen ønskes bogført i en specifik periode, skal faktureringsblanketten modtages senest den 5. arbejdsdag i efterfølgende periode. Grundlaget anses som værende godkendt, hvis det kommer via mail eller anden intern post. 6

7 2.5.3 Kontrol af faktureringsblanket Eniga kontrollerer, at felterne på faktureringsblanketten er udfyldt. Der kontrolleres som minimum for: - Modtager - Beløb - Moms (kontrollers af Eniga) - Kontering - Tekst Oprettelse af debitor (kun ved nye debitorer) Ved ny debitor opretter Eniga denne i Navision Stat, ud fra oplysningerne på faktureringsblanketten Udarbejdelse af faktura Eniga opretter debitorfaktura, ud fra oplysningerne på faktureringsblanketten Bogføring og fremsendelse af faktura Eniga har ansvaret for bogføring og fremsendelse af debitorfaktura. Eniga bogfører fakturaen efter Partners konteringsanvisninger på faktureringsblanketten. Eniga forpligter sig til, at have udsendt alle fakturaer senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af faktureringblanketten. Dette er under forudsætning af, at der ingen fejl er på faktureringsgrundlaget. Eniga sender en kvittering (mail) til Partneren, med oplysning om fakturanummer, samt meddelelse om at opgaven er udført. Ved måneds-, kvartals- og årsafslutninger kan fristen med 5 arbejdsdage overskrides, såfremt Partner bliver underrettet herom Arkivering Eniga har ansvaret for arkivering af fakturakopi og faktureringsblanket. Hvis revisionen har ønske om at se dokumentationen for en given fakturering, henviser Eniga til Partner. 2.6 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - At udfylde fakturablanketten - At angive korrekte debitoroplysninger - At kontrollere faktureringsblanket - herunder kontering - At fremsende faktureringsblanket til Eniga 7

8 Eniga s ansvarsområde: - At kontrollere faktureringsgrundlag herunder kontering - At kontrollere momskode - At udarbejde faktura - At bogføre faktura - At fremsende faktura - At arkivere faktura 8

9 3 KREDITNOTA 3.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål, at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partner, som er relevante ved udarbejdelse af kreditnotaer. 3.2 Tidsfrist 1-5 arbejdsdage. Eniga modtager grundlag for kreditnota, som eksempelvis består af en kopi af fakturaen eller anden fakturareference. Besked om - og årsag til kreditering, samt underskrift eller mail fra Partner skal også modtages. Senest 5 arbejdsdage efter modtagelse, har Eniga oprettet og bogført kreditnotaen, samt sendt den til debitor. Dette sker under forudsætning af, at kreditnotagrundlaget opfylder gældende kreditnotagrundlagskrav. Partner har ansvar for, at grundlaget for kreditnotaen er udfyldt korrekt. Såfremt grundlaget ikke er udfyldt korrekt, returneres grundlaget til Partneren for korrekte anvisninger. 3.3 Relevante dokumenter - Kopi af faktura - Faktureringsblanket 3.4 Handlinger Dette afsnit beskriver de handlinger, der foretages inden for kreditering af fakturaer, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Kreditnotagrundlag udarbejdes Modtagelse af kreditnotagrundlag Kontrol af kreditnotagrundlag Oprettelse af kreditnota Bogføring og fremsendelse af kreditnota Arkivering 9

10 3.4.1 Krediteringsgrundlag udarbejdes Partner er ansvarlig for, at udarbejde krediteringsgrundlaget. Krediteringsgrundlaget består af en kopi af den faktura, som skal krediteres, angivelse af årsag til kreditering samt underskrift eller mail, som fungerer som godkendelse heraf. Det er Partners ansvar, at kontrollere rigtigheden af krediteringsgrundlaget Modtagelse af krediteringsgrundlag Eniga modtager krediteringsgrundlaget fra Partner, der indeholder alle nødvendige oplysninger til udarbejdelse af kreditnota. Såfremt kreditnotaen ønskes bogføret i en specifik periode, skal grundlaget modtages hos Eniga senest den 5. sidste arbejdsdag i perioden. Grundlaget anses som værende godkendt, hvis det kommer via mail. Kreditnotaer bør som udgangspunkt altid fuldt udligne den tilhørende faktura Kontrol af krediteringsgrundlag Eniga kontrollerer, at følgende er modtaget: - Kopi af faktura - Underskrift eller mail med godkendelse - Årsag til kreditering - Kontrol af momskoder Oprettelse af kreditnota Eniga opretter kreditnota på baggrund af det modtagne grundlag, som er modtaget fra Partner Bogføring og fremsendelse af kreditnota Eniga har ansvaret for bogføring og udsendelse af kreditnota. Eniga bogfører kreditnotaen efter kreditnotagrundlaget. Eniga har forpligtet sig til, at have alle kreditnotaer udsendt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af kreditnotagrundlaget. Dette sker under forudsætning af, at der ingen fejl er på kreditnotagrundlaget Arkivering Eniga har ansvaret for arkivering af kreditnotagrundlaget og evt. kreditnotakopi. 10

11 3.5 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - At udarbejde kreditnotagrundlag - At sørge for at krediteringsgrundlaget er underskrevet af en underskriftsbemyndiget Eniga s ansvarsområde: - At kontrollere kreditnotagrundlag herunder kontering - At udarbejde kreditnota - At bogføre kreditnota - At arkivere kreditnota - At fremsende kreditnota 11

12 4 RYKKERPROCEDURE 4.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål, at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partner, som er relevante ved debitors misligholdelse af gældende betalingsbetingelser. Arbejdsprocessen beskriver kun de handlinger, der vedrører rykkerproceduren for Eniga-oprettede debitorer. 4.2 Tidsfrister Eniga igangsætter rykkerprocedure hver 5. arbejdsdag, for forfaldne salgsfakturaer. Specifikation af rykkerprocedure for de enkelte debitorgrupper, findes på Eniga s hjemmeside (enkeltpersoner, læresteder, løndebitorer og NS-jobcentre mv.). Såfremt forfaldsdatoen på en debitorfaktura er før eller samme dag, som forfaldslisterne bliver udskrevet, vil den blive behandlet efter gældende rykkerprocedure. Såfremt en faktura gennemløber rykkerproceduren frem til misligholdelse af 3. rykkerskrivelse, kontaktes Partner, som tager beslutning om, hvorvidt sager skal overgå til SKAT-inddrivelse eller afskrives som tabt. 4.3 Handling Dette afsnit beskriver de handlinger, der foretages inden for igangsættelse af rykning af debitorer, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Igangsættelse af rykkerprocedure Beslutning om indberetning til SKAT Udarbejdelse af indberetningsgrundlag Indberetning til SKAT Igangsættelse af rykkerprocedure Eniga er ansvarlig for, at igangsætte rykkerprocedure på debitorfakturaer: - Misligholdes betalingsfristen (tillagt 5 dages respittid), sendes 1. rykkerskrivelse til debitor; betalingsfristen på rykkerskrivelsen er 5 dage - Misligholdes betalingsfristen på 5 dage (tillagt 2 dages respittid), sendes 2. rykkerskrivelse til debitor; betalingsfristen på rykkerskrivelsen er 5 dage 12

13 - Misligholdes betalingsfristen på 5 dage (tillagt 2 dages respittid), sendes 3. rykkerskrivelse til debitor; betalingsfristen på rykkerskrivelsen er 5 dage. På denne rykkerskrivelse fremgår det, at der vil blive indberettet til SKAT, såfremt man ikke modtager betaling Igangsætning af indberetning til SKAT Såfremt betalingsfristen på 3. rykkerskrivelse overskrides med 10 dage, tager Eniga kontakt til Partner, hvorefter Partner beslutter, hvorvidt debitor skal indberettes til SKAT. Beslutter partner, at der ikke skal inddrives via SKAT, skal kontering af tab på debitorer indsendes til Eniga. Der foretages ikke indberetning til SKAT fsva. fakturaer til Stat, kommuner og Jobcentre Udarbejdelse af indberetningsgrundlag til SKAT Eniga er ansvarlig for, at udarbejde indberetningsgrundlaget for restance til SKAT. Såfremt Eniga ikke er i besiddelse af de nødvendige bilag, tager Eniga kontakt til Partneren for at rekvirere disse Indberetning til SKAT via EFI Eniga er ansvarlig for at indberette restance til SKAT (EFI). 4.4 Ansvarsfordeling Partner ansvarsområde: - At tage stilling til, om en debitor skal indberettes til SKAT Eniga s ansvarsområde: - At rykke for alle fakturaer - At lave elektronisk indberetning til SKAT, samt vedhæfte relevante dokumenter for Partneren - At sende indberetningen elektronisk til SKAT - At bogføre den manglende betaling efter anvisning fra Partneren 13

14 5 HÅNDTERING AF INDBETALINGER 5.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partner, som er relevante ved behandlingen af indbetalinger. 5.2 Tidsfrister 0-2 arbejdsdage efter indbetalingerne er registreret i banken. Eniga er forpligtet til, at bogføre alle manuelle indbetalinger, senest 2 dage efter indbetalingen er registreret i banken. Dette er under forudsætning af, at indbetalingerne er klar til matchning, eller at Eniga på forhånd har modtaget anvisning omkring kontering af kommende indbetalinger. Det er Partners ansvar, at give Eniga anvisning for kontering af umiddelbare forventede manuelle indbetalinger. 5.3 Handlinger Afsnittet beskriver de handlinger, der foretages indenfor håndtering af indbetalinger, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Indbetalingsfil indlæses Bogføring af automatiske indbetalinger Kontering af manuelle indbetalinger Matchning og bogføring af manuelle indbetalinger Indbetalingsfil indlæses Eniga indlæser indbetalingsfil fra banken Bogføring af automatiske betalinger Eniga er ansvarlig for, at automatiske indbetalinger (FIK), registreret i banken, er bogført senest en arbejdsdag efter. Eniga sørger ligeledes for, at der sker en masseudligning i EASY en gang dagligt Kontering af manuelle indbetalinger Det er Partners ansvar at give Eniga information, enten pr. mail eller post, om kontering af forventede manuel indbetaling. 14

15 Umiddelbare identificerbare (ordinære tilskud, lønrefusioner mv.) indbetalinger konteres direkte af Eniga. Alle indbetalinger med projektnumre mv. konteres af Partner Matchning og bogføring af manuelle indbetalinger Eniga er ansvarlig for, at bogføre alle manuelle betalinger dagen efter, at betalingen er registreret i banken. Dette er under forudsætning af, at Eniga har modtaget den relevante information fra Partner. Hvis Eniga ikke har mulighed for at foretage bogføring, grundet manglende information, tages der kontakt til Partner. 5.4 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - At informere om kontering eller anvisning for forventede manuelle betalinger - Stillingtagen til ikke-matchbare indbetalinger, samt at sende kommentarer til Eniga indenfor 1 arbejdsdag. Eniga s ansvarsområde: - At indlæse indbetalingsfil dagligt - At bogføre indbetalinger i Navision Stat - At håndtere alle indbetalinger til Partneren, der indsættes på bankkonti, som Eniga administrerer - At undersøge ikke-matchbare indbetalinger og opsøge Partner, hvis ikke betalingen kan identificeres 15

16 6 HÅNDTERING AF UNDERKASSER/ KANTINEKASSER 6.1 Formål Arbejdsprocessen har til formål at beskrive de handlinger, ansvarsroller og deadlines hos Eniga og deres Partner, som er relevante ved håndtering af kontantkasse. 6.2 Tidsfrister 10 arbejdsdage. Det er partners ansvar, at udfylde kasserapporten og afstemme kassen. Partner er forpligtet til at sende kasserapporten til Eniga ugentligt og pr. den sidste dag i måneden. Eniga er forpligtet til, at have bogført kasserapport senest 3. arbejdsdage efter modtagelse. Eniga er forpligtet til at have afstemt bogføringen af kassen senest den 3. arbejdsdage i efterfølgende måned. 6.3 Relevante dokumenter - Kasserapport - Kasseopgørelse Kasserapport og -opgørelse forefindes på Eniga s hjemmeside. 6.4 Handlinger Afsnittet beskriver de handlinger, der foretages i forbindelse med håndtering af kontantkasse, hvor arbejdsprocesserne vil blive udspecificeret. Handling Eniga Partner Udarbejdelse af kasserapport og afstemning af kasse Indsætning af kontanter fra kantiner i bank og andre kasser i bank Kontrol af kasserapport Bogføring af kasserapport Afstemning af bogføringen af kassen 16

17 6.4.1 Udarbejdelse af kassereport og afstemning af kassen Partner har ansvaret for kassen og kasseafstemningen. Det er Partners ansvar, at udarbejde en elektronisk kasserapport, med tilhørende kontering og kasseoptælling, minimum en gang om ugen. Kasserapporten skal sendes således, at den er Eniga i hænde senest den 1. arbejdsdag i efterfølgende uge og sidste arbejdsdag i måneden. Partner skal sende kasserapporten til Eniga med posten. Partner må gerne sende flere kasserapporter om ugen. Kantiner indsender dagligt kasserapporter Indsætning af kontanter i bank Partner er ansvarlig for, at gå i banken med kontanter, når kassebeholdningen overstiger det fastlagte maksimumbeløb jf. regnskabsinstruksen. Kvitteringen for indsættelsen af overskydende kassemaksimum fra banken vedlægges kasserapporten Kontrol af kasserapport Eniga kontrollerer at kasserapporten stemmer og at alle bilag er vedlagt. Eniga er ansvarlig for at kontrollere, at kasserapporten har kontering og godkendelsesattestation. Hvis dette ikke er tilfældet, kan Eniga vælge at afvise og returnere kasserapporten Bogføring af kasserapport Eniga er ansvarlig for, at bogføre kasserapporten efter den kontering, Partner har angivet Afstemning af bogføring af kassen Eniga er ansvarlig for, at afstemme kasserapporten modtaget fra Partner, i forhold til saldo i bogføringen. Hvis afstemningen af kassen ikke stemmer, tager Eniga kontakt til Partner. 6.5 Ansvarsfordeling Partners ansvarsområde: - Partner er ansvarlig for alle kontantkasser - At kontere og godkende kasserapport - At kasserapporten er rigtig - At afstemme kassen - At indsætte kontanter i banken - At sende kasserapporten Eniga s ansvarsområde: - At bogføre kasserapporter - At kontrollere kasserapporter mht. kontering og godkendelse - At afstemme kasserapport med Navision Stat 17

18 7 DOKUMENTHISTORIK Versionsnr. Dato Forfatter Beskrivelse Deloitte Korrekturlæsning SLA-sign-off Gennemgang af ekspertgruppe Ekspertgruppe Årlig gennemgang og tilføjelse af tidl.. kassefunktionsopgaver. Diverse korrektur, samt nyt layout. Godk. af styregruppen 10/

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Anlæg Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere... 2

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Tilskudsadministration

Tilskudsadministration Af Camilla Mørk Rösler 1.marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Tilskudsadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Lønadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012.

Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. og forventet. Forvaltning Bevilling/aktivitet Ydelse BIF Aktivitet

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres.

Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres. Adm. plan Nr. Ydelse /sstyring Afstemning

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7 I Mamut Stellar 7 er det muligt, at opsætte en rykkerprocedure, så du kan sende betalingspåmindelser til de af dine kunder, som ikke har indbetalt rettidigt. Der er valgfrihed

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Udfyldes af debitor. Ansøgning Offentlig Institution. Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldt af* Navn * Adresse *

Udfyldes af debitor. Ansøgning Offentlig Institution. Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldt af* Navn * Adresse * Ansøgning Offentlig Institution Udfyldes med blokbogstaver. COOP Offentlige institutioner m.v. Udfyldes af debitor Udfyldt af* Navn * Adresse * Postnummer * By * Kontaktperson * Telefonnummer * E-mail:

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering Vejledning til Opus Debitor Fakturaadministration Fakturasøgning og fakturering 1 Vælg Fanebladet Fakturasøgning og fakturering Søg på CPR eller CVR-nummer, vælg evt. forfaldsdato - Tryk Enter el. søg

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 1. Økonomiteamet Maj 2012 Shared Servicecenter Zealand har nu levet i et kvartal. Et kvartal som har givet udfordringer i forhold til manglende rutiner, hvem gør hvad osv. Vi har bestræbt os på at få opgaverne afviklet på en god

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Afstemning af kassekredit Afstemning af kassebeholdning Afslutning & link til video Afstemning af kassekreditten

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

God praksis for rettidig betaling af kreditkortfakturaer fra Danske Bank

God praksis for rettidig betaling af kreditkortfakturaer fra Danske Bank God praksis for rettidig betaling af kreditkortfakturaer fra Danske Bank Juni 2011 Introduktion Efter overgang til Danske Bank som leverandør af kreditkort: MasterCard Corporate Card har Økonomistyrelsen

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura Indhold Afsend elektronisk faktura... 1 Uoverensstemmelse imellem Elektronisk faktura og økonomifaktura.... 2 Kreditnota i forbindelse med returvarer fra kunder... 3 Kunden returnerer varerne, modtagelse

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør Dato: 14. maj 2007 GHA/DRHS Kapitel 7 Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør - forløb med gamle betalingsmodeller Forkortelser: AA: Anden aktør JC: Jobcenter PJC: Pilotjobcenter DR: Driftsregion

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer

Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer AKILERAARTARNERMUT PISORTAQARFIK Ulloq, 9. februar 2007 SKATTEDIREKTORATET Den 9. februar 2007 Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer Økonomiforvaltningen

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere