AlmenHæfte A 1. Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger. Din genvej til fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenHæfte A 1. Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger. Din genvej til fremtiden"

Transkript

1 AlmenHæfte A 1 Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger Din genvej til fremtiden

2 Indhold Hvorfor skal man fremtidssikre?... 3 Hvem skal bruge AlmenHæftet?... 4 De almene boligers udfordringer... 5 Visioner i fremtidssikringen... 6 Fremtidens beboere... 8 Hvad er status for afdelingen? Giv din afdeling point Fortolkning af resultaterne i skemaerne Hvordan bruges resultaterne? Hvordan kommer man videre? Henvisninger Forord AlmenNet er et udviklingssamarbejde mellem almene boligorganisationer og deres samarbejdspartnere, der skal støtte fremtidssikringen af almene bebyggelser. Det sker ved at udvikle vejledninger og værktøjer samt ved at udvikle kurser og workshops, som opkvalificerer boligorganisationerne og deres projektledere. AlmenNet blev igangsat i 2004 som et partnerskab mellem Landsbyggefonden og Realdania, og Realdania har finansieret opstarten frem til Herefter overgår AlmenNet til en selvstændig udviklingsforening, hvor udviklingsorienterede boligorganisationer overtager ansvaret. Hæftet tage afsæt i 1930 er til 50 er bebyggelser, men det kan også anvendes på andre. Hæftet indgår i en serie på fire, som dækker den indledende analyse- og planlægningsproces frem til skema A. Vi håber, at disse hæfter med tilhørende vejledninger og værktøjer vil bidrage til et konstruktivt samarbejde om fremtidssikring af almene bebyggelser. God arbejdslyst! 2

3 Hvorfor skal man fremtidssikre? Omkring 28 % af Danmarks almene boliger er opført før Mange steder står boligerne i deres originale stand og den umiddelbare gode kvalitet og solide håndværk har gjort, at boligens installationer ofte har kunnet holde indtil i dag uden udskiftning. Problemet med boligerne er, at tiden er løbet fra dem. Til trods for en ofte attraktiv, lav husleje, er det ikke længere sådan folk vil bo, hvis de selv kan vælge. Resultatet af denne problematik kan eksempelvis være udlejningsvanskeligheder og en snæver beboersammensætning. I dette AlmenHæfte vil du kunne læse om udfordringerne for de almene boliger og bebyggelser, om hvad fremtidens beboere vil lægge vægt på, når de skal vælge bolig - og finde redskaberne til at kunne diskutere en afdelings fremtidsperspektiver med andre interesserede. 1 3

4 Hvem skal brug AlmenHæftet? 2 Dette AlmenHæfte er skrevet til forretningsførere, inspektører og organisations- eller afdelingsbestyrelser i de almene boligorganisationer, som har et behov for at diskutere en eller flere afdelingers fremtid. Hæftet kan bruges som et dialogværktøj mellem de besluttende parter til at afklare behovet for at i gangsætte analyser og formulere visioner for fremtidssikring af deres ældre almene bebyggelser. AlmenHæftet kan bruges i opstartsfasen, hvor behovet eller motivet for at arbejde Fremtidsanalysens aktører, faser og redskaber med fremtidssikring af en boligafdeling endnu ikke er fuldstændigt klarlagt eller gennemdiskuteret. Hæftet indeholder derfor en række afklaringsskemaer, som kan hjælpe med til at få diskuteret problematikkerne for den enkelte afdeling grundigt igennem og truffet beslutning om den videre fremtidssikring. Når man herigennem har afklaret, hvorvidt en dybdegående fremtidsanalyse er nødvendig, kan man sammen med professionelle rådgivere igangsætte den videre proces. Forretningsfører + evt. beboervalgte Idékatalog Beslutningsoplæg De professionelle rådgivere Forretningsfører og beboervalgte OPSTARTSFASE ANALYSEFASE BESLUTNING Igangsættelse af helhedsplan Almen- Hæfte Almen- Vejledning 4

5 De almene boligers udfordringer Boligerne fra især 1930 erne til 50 erne har meget ofte problemer med for få kvadratmeter, små funktions-bestemte rum, små og gamle køkkener og badeværelser samt generel dårlig adgang til boligen. Beboersammensætningen i boliger med en sådan indretning vil typisk være snæver, og afdelingen vil ofte opleve en stor gennemstrømning af lejere. De almene boliger udgør omkring 20 % af den danske boligmasse og er i konstant konkurrence med de omkringliggende boligtyper. En almen boligafdelings attraktionsværdi afgøres i høj grad af konkurrencen med andre lignende boliger på fx indretning, renoveringsbehov, placering, etc. Specielt prisudviklingen på boligmarkedet kan være en vigtig faktor for en afdelings konkurrenceevne. For at kunne fastholde eller tiltrække beboere til en afdeling, er det vigtigt at boligområdet kan leve op til de forventninger og behov, som forskellige beboergrupper har både til den enkelte bolig men også til nærområdet. En boligafdelings konkurrenceevne afhænger også af de mere bløde værdier som beboersammensætning og den generelle trivsel i afdelingen. De mange små boliger i 1930 er til 50 er byggerierne gør, at det kan være svært at tiltrække en bred beboersammensætning. Undersøgelser viser, at folk trives bedst - og derfor helst vil bo - med personer, der ligner dem selv. Vil man i en afdeling kunne tiltrække en bred beboerskare, bør man derfor sikre, at boligerne og omgivelserne lever op til de behov, som de forskellige beboergrupper kan have. 3 5

6 Visioner for fremtidssikringen 4 FØR: Billedet til venstre viser et karakteristisk køkken fra før Med nutidens øjne virker det som en minimalløsning. (Landsbyggefonden 2001). Fysisk opretning og forbedring af boligafdelinger) Når man arbejder med fremtidssikring, handler det om at tænke visionært og fremadrettet. De fleste boliger, der opføres i dag, er designet til at matche nutidens idealer for, hvordan en bolig skal se ud. Perspektiverne i fremtidssikringen rækker længere frem i tiden, og det er derfor afgørende at gennemtænke forskellige problemstillinger ud fra, hvordan vi forventer at folk vil ønske at bo eksempelvis i år Hvordan grupperer folk sig i fremtiden? Hvornår betegnes man som ung, familie eller ældre? Hvilke nye funktioner bliver nødvendige i boligen? Sådanne spørgsmål undersøger fremtidsforskerne, og deres forventninger til fremtiden kan være vigtige at have med, når man skal diskutere en afdelings udvikling. På de følgende sider gennemgås fremtidsforskernes bud på, hvordan vi grupperer os i fremtiden. De nye livsfaser viser udviklingen i livsmønsteret og kæder de forskellige beboergruppers krav og ønsker til boligens funktioner sammen med, hvor man er i livet. NU: Billedet til højre viser et moderne køkken-alrum, som meget nybyggeri tilbyder i dag. Dette eksempel er fra Horisonten i Ørestaden, tegnet af Arkitema.

7 4 Kravene til køkken og baderum har ændret sig markant siden boligerne blev opført. Fotos og plantegninger fra fremtidssikringen af bebyggelsen Stilledal, Samvirkende Boligselskaber, Vanløse.

8 5 Fremtidens beboere Nye livsfaser Figuren nederst på siden viser de beboergrupper, som fremtidsforskerne arbejder med. Her kan man se, hvordan grupperne har rykket sig siden 1950 erne - og hvordan de forventes at rykke sig frem til ca. år For at kunne tiltrække bestemte beboergrupper er det vigtigt at være bevidst om beboernes specifikke behov og forventninger til en attraktiv bolig. Livsfaserne er selvfølgelig kun udtryk for tendenser, og der vil altid være personer, som - af den ene eller anden grund - falder uden for kategori. Det kan dog alligevel godt være en fordel at se på en afdelings beboere med fremtidsforskernes briller, da man dermed tvinges til at se, hvordan man kan forestille sig at bo i fremtiden. På de følgende sider karakteriseres hver livsfase. Beskrivelserne skal bruges til at udfylde de fire diskussionsskemaer, som findes på side 13 og frem. Kilde: Jesper Bo Jensen (2007). Foredrag: Bolig i fremtiden. De nye livsfaser Barndom Forældre Alderdom Teenager Ung De Frie 1 Seniorer Idékatalog De Frie

9 Barndommen - de afhængige Gruppen omfatter børnene. Af figuren på forrige side fremgår det tydeligt, at gruppen i 1955 omfattede væsentligt flere alderstrin, end hvad man ser i dag, og hvad vi vil se i fremtiden. I 1955 var gruppen kategoriseret fra 0 til 18 år imod 2030, hvor gruppen er fra 0 til år. Børnene bor naturligvis hos deres forældre. Børnene vil gerne have deres eget værelse, men kravene til boligen vil være defineret efter familiens størrelse og økonomiske råderum. Teenagerne - de uafhængige De voksne teenagere, som bor alene, men endnu ikke betegnes som etablerede. Gruppen er gået fra at dække de årige, til i fremtiden at omfatte de årige, som vil være en ny beboergruppe. Boligens bekvemmeligheder nedprioriteres til fordele for andre goder. Der er kun krav om de mest nødvendige faciliteter i boligen, som først og fremmest skal være billig. 5 9

10 5 De frie I er de 20-30årige nomader. Det er den unge gruppe uden børn. De skifter uddannelse, job, partnere. Tingene går hurtigt, de flytter ofte og rejser meget. Siden 1955 er gruppen vokset til at dække over dem mellem 21 og 35 år. Kravene til boligen kan for denne gruppe være meget varierede. Fælles for alle i gruppen er, at boligen nemt skiftes ud og skal de frie I fastholdes i en bolig, så skal den kunne imødekomme alle krav om modernitet og fleksibilitet. Her er familie og karriere i centrum. Alting skal nås fra 30 til 40 år arbejde, fritid og kvalitetstid med børnene. Gruppen er gået fra at være år til mellem 35 og 56 år ældre, men bedre stillet økonomisk. De enlige forældre er også inkluderet i denne kategori, men for dem gælder samme økonomiske frihed ikke nødvendigvis. Profilen på den moderne og fremtidige familie er alsidig, og det er kravene til familieboligen også. Fokus er på multifunktionelle åbne fællesarealer og rum til alle. 10

11 Seniorerne - de frie II Denne gruppe kaldes populært det grå guld, og dækker i fremtiden over dem mellem 55 og 80 år. De frie II er seniorerne, der oplever en øget frihed og mobilitet efter at børnene er fløjet fra reden. Nogle får nyt job, nyt hjem, ny partner, nyt køkken. Man har tid og råd til at forkæle sig selv og forbrugsmulighederne topper. De frie II vil blive den absolut største gruppe på boligmarkedet. Boligen skal være funktionel og rummelige med gode fællesarealer og køkken-alrum. De Frie II har råd til, og prioriterer derfor ofte, flere luksusbetonede installationer i boligen. Alderdom Gruppen af de ældre er den gruppe, som har oplevet størst forandring over tid. I 1955 var man ældre, når man var omkring de 60 år. I fremtiden vil man først betegnes som ældre, når man er over 80 år. Det har selvfølgeligt noget at gøre med en generelt bedre folkesundhed. Der er store krav til boligens indretning. Bestræbelserne går på, at vi skal blive i egen bolig så længe som muligt, men da bevægelsesmulighederne ofte bliver begrænsede med årene, prioriteres gode adgangsforhold inde og uden for boligen højere end mange kvadratmeter. 5 11

12 Hvad er status for afdelingen? 6 På de næste sider følger fire afklaringsskemaer, som skal hjælpe til at afdække behovet for og evt. finde fokus for en fremtidsanalyse. Ved at svare på spørgsmålene i skemaerne kan man vurdere, hvordan en boligafdelings styrker og svagheder opleves, og derved afdække behovet for at gennemføre en fremtidsanalyse. Skemaerne fokuserer på fire emner: De fysiske forhold inde i boligen De fysiske forhold uden for boligen Boligafdelingens sociale forhold Boligafdelingens konkurrenceevne og attraktionsværdi. Spørgsmålene skal besvares i forhold til en vurdering af, om de fremtidige beboergrupper ville kunne bo under de eksisterende forhold i en afdeling. I hvert skema er der mulighed for at give point, mellem 1 og 5. Slutscoren for hvert skema tælles sammen i de lysegrønne felter nederst i skemaerne. På side 17 kan man markere resultaterne på en farvebjælke. Ved at markere hver beboergruppe på bjælken kan man få et overblik over, hvordan forholdene for de forskellige beboere opleves. Det er vigtigt at påpege, at svarene og resultaterne af skemaerne ikke vil være entydige, og at de er udtryk for en personlig vurdering. Resultaterne skal derfor udelukkende opfattes som inspiration til at se en afdeling i et andet perspektiv, end hvad man er vant til. Hvis en afdeling består af flere ejendomme, og hvis forholdene er forskellige for disse, kan det være en fordel at diskutere spørgsmålene i skemaerne i forhold til hver ejendom, således at forskellene kan komme til udtryk. Eksempel på hvordan resultaterne for hver gruppe i skemaerne kan markeres på resultatbjælken

13 Giv din afdeling point Skema 1 De fysiske forhold inde i boligen Bedøm hvert emne i forhold til den enkelte beboergruppe. Giv point fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Teenagere/ De uafhængige Udeboende Unge, år Unge/De frie I Singler/par uden børn 21 til 32 år 1 forældre med barn Familien 2 forældre med barn/børn De frie II Seniorer, singler/ par uden børn 55 til 74 år Alderdom Ældre over 80 Bevægelsesbesværede 7 Er boligernes nuværende størrelse tilfredsstillende for: Er boligernes indretning/planløsning tilfredsstillende for : Er køkkenforholdene gode hvis man er: Er bade/wc forhold gode hvis man er: Er boligens installationer (IT/TV/TLF) tilfredsstillende for: Er adgangsforholdene til boligen gode hvis man er: TOTAL 13

14 Skema 2 De fysiske forhold uden for boligen Bedøm hvert emne i forhold til den enkelte beboergruppe. Giv point fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. 7 Teenagere/ De uafhængige Udeboende Unge, år Unge/De frie I Singler/par uden børn 21 til 32 år 1 forældre med barn Familien 2 forældre med barn/børn De frie II Seniorer, singler/ par uden børn 55 til 74 år Alderdom Ældre over 80 Bevægelsesbesværede Lever parkeringsmulighederne for personbiler op til forventningerne for: Er bebyggelsens vaskefaciliteter gode hvis man er: Er bebyggelsens fælles indendørs faciliteter, som fx beboerhus gode hvis man er: Vil de grønne områder og legeplads være tilfredsstillende hvis man er: TOTAL 14

15 Skema 3 Boligafdelingens sociale forhold Bedøm hvert emne for afdelingen som helhed. Sæt 1 kryds pr. spørgsmål. Skriv point i det grønne felt, og regn totalscoren sammen til sidst Total 7 Vurder beboernes generelle tilfredshed med at bo i afdelingen Meget tilfreds (5 point) Tilfreds (4 point) Hverken eller (3 point) Utilfreds (2 point) Meget utilfreds (1 point) Er beboersammensætningen (uddannelse/alder/ etnisk baggrund/ osv.) i afdelingen varieret? Meget varieret (5 point) Varieret (4 point) Hverken eller (3 point) Lidt varieret (2 point) Slet ikke varieret (1 point) Kommer de nuværende beboere godt ud af det med hinanden? Ja, i høj grad (5 point) Ja, i nogen grad (4 point) Hverken eller (3 point) Nej, kun i mindre grad (4 point) Nej, slet ikke (1 point) Vurder om beboerne oplever lidt eller meget kriminalitet i boligområdet? Virkelig lidt (5 point) Lidt (4 point) Hverken eller (3 point) Meget (2 point) Virkelig meget (1 point) Hvordan fungerer beboerdemokratiet i afdelingen? Meget godt (5 point) Godt (4 point) Hverken eller (3 point) Dårligt (2 point) Meget dårligt (1 point) Hvor ofte tager beboere initiativ til at iværksætte aktiviteter i afdelingen eller boligområdet? Meget ofte (5 point) Ofte (4 point) Hverken eller (3 point) Sjældent (2 point) Meget sjældent (1 point) Totalsum 15

16 Skema 4 Boligafdelingens konkurrenceevne og attraktionsværdi Bedøm hvert emne i forhold til den enkelte beboergruppe. Giv point fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Teenagere/ De uafhængige Udeboende Unge, år Unge/De frie I Singler/par uden børn 21 til 32 år 1 forældre med barn Familien 2 forældre med barn/børn De frie II Seniorer, singler/ par uden børn 55 til 74 år Alderdom Ældre over 80 Bevægelsesbesværede 7 Vil nærområdet vurderes som attraktivt hvis man er: (1= ikke attraktivt / 5 = meget attraktiv) Vil afdelingen vurderes som attraktiv hvis man er: (1= ikke attraktivt / 5 = meget attraktiv) Vurder om der er sammenhæng mellem husleje og kvalitet i boligen, hvis man er: (1 = ingen sammenhæng / 5= god sammenhæng) Hvilken af følgende huslejestigninger ville beboergrupperne kunne acceptere, hvis afdelingen blev tilsvarende bedre? (1 = ingen stigning, 2 = 0 10%, 3 = 10 20%, 4 = 20 50%, 5 = over 50%) Vurder beboergruppernes mulighed for at finde en tilsvarende eller bedre bolig i nærområdet: (1 = stor mulighed / 5 = ingen mulighed) Vurder om den offentlige transport muligheder opfylder forventningerne for: (1 = meget ringe transportmulighed / 5 = meget god transportmulighed) Er nærheden til faciliteter som institutioner, foreninger/klubber, posthus, indkøb, etc. tilfredsstillende hvis man er: (1 = faciliteter for langt væk / 5 = faciliteter meget tæt ved) 16 TOTAL

17 Fortolkning af resultaterne i skemaerne På denne side, kan man opgøre resultaterne fra de fire skemaer. Når totalscoren pr. beboergruppe (for skema 3 den samlede totalscore) er talt sammen, kan hver gruppe markeres på den farvebjælke herunder, som tilhører skemaerne. Beboergrupperne kan markeres med et bogstav a f ( a for Teenager og f for Alderdom) og total med et kryds. Tallene på bjælkerne er udtryk for scoren for hvert skema. Skema 1 Skema 2 Skema 3 Skema Grøn er udtryk for en meget positiv vurdering af afdelingens forhold. Beboergrupperne vurderes til at opleve afdelingen som et attraktivt sted at bo. Det kan nok altid blive bedre så se efter hvis der ikke scores maksimum point, og diskuter hvorfor. Lysegrøn er stadig i den positive ende. Beboerne her finder overvejende forholdene i afdelingen attraktive, men der er måske forhold, som kan forbedres. Se nærmere på hvilke faktorer, der afgør hvordan scoren bliver for grupperne. Gul udtrykker en halv god/halv dårlig vurdering af afdelingens forhold. Se på hvilke forhold der scorer lavest og vurder hvordan disse forhold kan forbedres for beboergruppen. Orange er udtryk for uattraktive forhold. Beboergrupperne som placerer sig her, vil sandsynligvis se sig om efter et andet sted at bo, hvis det er muligt. Se derfor nøje på hvilke forhold, der scorer lavest, og overvej hvorfor grupperne ikke finder forholdene gode nok. Igangsæt evt. nærmere analyser af, hvordan man bedre opfylder behovene hos beboergrupperne. Rød er udtryk for en kritisk tilstand i afdelingen. Forholdene i afdelingen vurderes her til at være meget uattraktive og ikke et sted man frivilligt vælger at bo. Er det pga. prisen, dårlige boliger, vanskelige sociale forhold, eller er det af andre årsager? Vurder om afdelingen vil kunne rette op på forholdene, eller om det er andre strategier end renovering, som er nødvendige i dette tilfælde. 8 17

18 Hvordan bruges resultaterne? 9 Når skemaerne er udfyldt, er det tid til at beslutte, hvorvidt det er nødvendigt at igangsætte en fremtidsanalyse af forholdene i afdelingen og evt. igangsætte andre tiltag. På de næste sider er der fire konklusionsbokse, hvor man kan sætte ord på resultaterne i skemaerne. De efterfølgende spørgsmål i boksen kan måske hjælpe lidt på vej? Se på resultaterne og diskuter derefter spørgsmålene. Måske kan jeres konklusioner hjælpe med til at træffe en beslutning om, hvorvidt man skal igangsætte en fremtidsanalyse på et eller flere af fokusområderne. Spørgsmål til resultaterne: Stemmer resultaterne af skemaerne overens med jeres generelle oplevelse af boligafdelingen eller området? Er der overensstemmelse mellem resultaterne for beboergrupperne i skema 1, 2 og 4? Hvad kan være årsagen til at en gruppe eksempelvis scorer lavt i skema 1 og højt i skema 4? Scorer en gruppe meget anderledes end de andre grupper i et skema, kan det måske være en idé at se nærmere på, hvilke svar der gav udslaget. Er der en bestemt grund til at denne gruppe vurderes anderledes og er det noget man kan rette op på eller lære af? Er der specielle forhold i afdelingen, som ikke kommer til udtryk i skemaerne? Hvis det er tilfældet, bør disse inkluderes i en samlet vurdering af afdelingen. Viser konklusionerne om det er nødvendigt at igangsætte næste trin i fremtidssikringen, nemlig de dybdegående fremtidsanalyser af afdelingen? Måske er det slet ikke nødvendigt? Hvis boligafdelingen oplever mange problemer, er der så andre løsninger end fremtidssikring, som ville være bedre? 18

19 Skriv konklusioner for de fysiske forhold inde i boligen 9 Skriv konklusioner for de fysiske forhold uden for boligen 19

20 Skriv konklusioner for boligafdeligens sociale forhold 9 Skriv konklusioner for boligafdeligens konkurrenceevne og attraktionsværdi 20

21 Hvordan kommer man videre? Dette AlmenHæfte har til formål at igangsætte tanker og diskussioner om fremtidssikring, og måske endda motivere til udarbejdelsen af egentlige fremtidsanalyser i boligafdelingen? En fremtidsanalyse af en afdeling kan virke abstrakt og altomfattende, men med dette hæfte er behovet for en fremtidsanalyse måske blevet præciseret og diskuteret. Næste skridt i fremtidssikringen af en afdeling vil nu være at træffe beslutning om at igangsætte den egentlige fremtidsanalyse eller beslutte helt at lade være eller at igangsætte en helhedsplanlægning. Såfremt analysen skal gennemføres, vil det være professionelle rådgivere eller projektledere i boligorganisationen, der udfører arbejdet, alt afhængigt af ressourcer og ekspertise. 10 Til det videre arbejde med fremtidssikring tilbyder AlmenNet en dybdegående vejledning omkring fremtidsanalyse samt to konkrete værktøjer til den praktiske gennemførelse. Vejledningen og værktøjerne kan hentes på AlmenNets hjemmeside 21

22 Henvisninger I AlmenNets serie A Analyser og planlægning i fase A har AlmenNet udgivet nedenstående hæfter og vejledninger, som gratis kan hentes fra AlmenHæfter AlmenHæfter er skrevet til forretningsførere, inspektører og afdelings- og organisationsbestyrelser samt andre med interesse i fornyelse. AlmenHæfter giver inspiration, overblik og grundlag for de overordnede beslutninger i fremtidssikringen. AlmenHæfte A: Introduktion til fremtidssikringen Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning AlmenHæfte A1: Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger Din vej til fremtiden AlmenHæfte A2: Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenHæfte A3: Beboerdemokratisk proces fra idé til godkendt skema A. AlmenVejledninger AlmenVejledninger er skrevet til boligorganisationer, projektledere og konsulenter, der er involverede i at styre og gennemføre fremtidssikringen. Almen- Vejledninger give støtte til det praktiske arbejde og sætter rammerne for normal god praksis i den almene sektor. AlmenVejledning A1: Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger Din vej til fremtiden AlmenVejledning A2: Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning A3: Beboerdemokratisk proces fra idé til godkendt skema A. AlmenVærktøjer Til de enkelte vejledninger er der knyttet nogle specifikke værktøjer. En opdateret oversigt findes på

23 3 Titel: Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger. AlmenHæfte A1 - Din genvej til fremtiden Udgave og år: 1. udgave - August 2007 Udgiver: AlmenNet, Studiestræde 50, 1554 København V, Støtte: Realdania og Socialministeriet Udarbejdet af: KAB for AlmenNet ved Sille Hedvig Wilhelm Clausen, Lisa Fomsgaard Nielsen, Torben Trampe Kontaktoplysninger: Vester Voldgade 17, 1552 København V Byggeri- og tekniksøjlen Telefon: E-post: Projektstyregruppe: Niels Haldor Bertelsen, Erik Præstegaard, Bjarne Krog-Jensen Fotos og illustrationer: Lading arkitekter + konsulenter A/S, Povl Stargaard/KAB, Claus Lynggaard (fra modelfotos). Layout: Claus Lynggaard / Oktan Tryk: NofoPrint AS Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: AlmenNet (2007). Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger - Din genvej til fremtiden. AlmenHæfte A1. 23

24 Boligafdelingen kæmper med dårlig økonomi, nedslidning og sociale problemer men hvordan får man ændret det? Dette hæfte hjælper bestyrelse og boligorganisation med de første orienterede fremtidsanalyser og viser vej til mere professionelle analyser. Som baggrund for visions- og planlægningsarbejdet viser hæftet også forskernes bud på fremtidige behov i seks beboergrupper og livsfaser. AlmenNet er en udviklingsforening for fremtidssikring af almene bebyggelser

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen AlmenHæfte A Introduktion til fremtidssikringen Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning Indhold 1 2 3 4 5 6 7 Stort behov for at fremtidssikre de almene boliger og bebyggelser...5 AlmenNet

Læs mere

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium Fremtidsvisioner Hvad vil jeg sige noget om? Lidt om mig og Dansk Hvem er en fremtidens beboere? Første øvelse Hvordan vurderes konkurrenceevnen og hvor er det vigtigst at sætte ind? Anden øvelse Opsamling.

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

AlmenHæfte A 3. Beboerdemokratisk proces. Fra idé til godkendt skema A

AlmenHæfte A 3. Beboerdemokratisk proces. Fra idé til godkendt skema A AlmenHæfte A 3 Beboerdemokratisk proces Fra idé til godkendt skema A Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hvorfor inddrage beboerne?... 4 Hvem skal bruge AlmenHæftet?... 6 Den beboerdemokratiske proces... 8 Fase

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser Formiddagens program: Præsentation af KAB og Lisa F. Nielsen Hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN VELKOMMEN Dagsorden 1. Opsumering fra Work Shop 2 2. Præsentation af byggetekniske rapport for afd. 24 - bygningernes fysiske tilstand. 3. Præsentation af eksisterende lejlighedsplaner. 4. Gruppearbejde

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces for Helhedsplan v1.0 2. Tidsplan inkl. aktører

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition:

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition: Præsentation og disposition Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger Disposition: 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan og aktører

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab

Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningsprogram 2016-2020 Arresø Boligselskab Målsætningprogram 2016-2020 Indledning Arresø Boligselskab blev stiftet den 1. januar 2011, efter en sammenlægning mellem Ølsted Andelsboligforening og

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BLAD MED DEBAT & HOLDNINGER TVÆRKULTUREL INTEGRATION LAV EN

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 019 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 019 VELKOMMEN VELKOMMEN Dagsorden 1. Opsumering fra Work Shop 2 2. Præsentation af tilstandsrapport for afd. 19 - bygningernes fysiske tilstand. 3. Præsentation af eksisterende lejlighedsplaner. 4. Gruppearbejde med

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO

MÅLSÆTNINGSPROGRAM Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2016-2020 Mission - vision - værdier for Boligforeningen VIBO INDHOLD Mission - Vision - Værdier Mission.... 3 Vision... 3 Værdier.... 3 VIBOs værdier Rummelighed.... 4 Tryghed.... 4

Læs mere

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN AALBORG KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Indhold: INDLEDNING...2 AALBORG KOMMUNE SOM BYGHERRE...2 DET ALMENE BOLIGBYGGERI...3 DEN PROFESSIONELLE BYGHERRE...3

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Ét KAB i et stærkt fællesskab

Ét KAB i et stærkt fællesskab Ét KAB i et stærkt fællesskab Kernedrift, bæredygtighed og trivsel Målsætningsprogram 2015-2018 KAB Målsætningsprogram 2015-2018 1 Indhold Forord 3 Professionel og beboernær kernedrift 4 Bæredygtighed

Læs mere

Projektet - Imageskabende Udearealer

Projektet - Imageskabende Udearealer Projektet - Imageskabende Udearealer Hvorfor er projektet relevant i AlmenNet regi? Hvad er status på projektet? Hvordan ser outputtet ud format/artikler m.v.? 3B Remisevænget Øst Projektet - Imageskabende

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) har igangsat en større analyse af boligorganisationen. Det sker blandt andet fordi der over de næste år

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Den almene sektor i Fremtiden. Visioner og udfordringer mod år 2025. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Den almene sektor i Fremtiden. Visioner og udfordringer mod år 2025. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Den almene sektor i Fremtiden Visioner og udfordringer mod år 2025 Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Befolkningsudviklingen Danmark 2007-2017 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm og Nr. Uttrup Afdeling 21 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

BEBOERNE I CENTRUM. fordi det handler om menneskers hjem

BEBOERNE I CENTRUM. fordi det handler om menneskers hjem BEBOERNE I CENTRUM fordi det handler om menneskers hjem Målsætningsprogram frem mod 2019 BEBOERNE I CENTRUM fordi det handler om menneskers hjem Glostrup Boligselskabs boligafdelinger er attraktive. Velplaceret

Læs mere

Vækst i det almene byggeri. ved byggedirektør Rolf Andersson

Vækst i det almene byggeri. ved byggedirektør Rolf Andersson Vækst i det almene byggeri v byggedirektør Rolf Andersson Vækst i det almene byggeri ved byggedirektør Rolf Andersson Renovering i den almene sektor Støttet renovering i problemramte afdelinger Renovering

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen

Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen . Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen Fremtidssikring Fremtidssikringsanalyse Center for Byggeri (1 arkitekt + 1 student) Idékatalog 1 møde med driftsansvarlige 2 møder med afd.

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ Torsdag den 4. September FORMÅLET MED DAGENS MØDE 1. At informere om de muligheder, der er for fremtidens Rosenhøj 2. Nedsættelse af en arbejdsgruppe med beboere

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

1.1 Hvad er opgaven?

1.1 Hvad er opgaven? 1.1 Hvad er opgaven? Aktiviteten skal afklare, hvilket projekt man skal til at gå i gang med. Den skal skabe klarhed over udefrakommende krav og forventninger. Hvad skal vi? Skriv, hvad der er i fokus

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 15 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Byggeven er til dig 3 Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse Drift Inspiration

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 VELKOMMEN VELKOMMEN HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Undervisningsmiljøvurderinger og selvevalueringer

Undervisningsmiljøvurderinger og selvevalueringer Undervisningsmiljøvurderinger og selvevalueringer Nu gældende for skoleårene: 07/08 + 08/09 + 09/10 + 10/11+ 12/13+13/14 Forord. Forældre og elever har ved skoleårenes afslutning udfyldt spørgeskemaer

Læs mere