Phaser 6121MFP. User Guide. Phaser 6121MFP. Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phaser 6121MFP. User Guide. Phaser 6121MFP. Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español Português. Magyar Русский Türkçe Ελληνικά"

Transkript

1 Phaser 6121MFP Multifunction Printer Phaser 6121MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Português Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Svenska Användarhandbok Dansk Čeština Uživatelská příručka Polski Przewodnik użytkownika Magyar Русский Türkçe Ελληνικά Felhasználói útmutató Руководство пользователя Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη

2 Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder reserveres under copyright-lovgivningen i USA. Indhold i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra Xerox Corporation. Den påberåbte copyrightbeskyttelse omfatter alle former for materialer og information med copyright, der nu er tilladt af lovbestemt eller juridisk lovgivning eller herefter tildeles, inklusive uden begrænsning, materiale, der er genereret fra softwareprogrammer, der vises på skærmen, f.eks. typografi, skabeloner, ikoner, skærmvisninger, udseender osv. Xerox, CentreWare, Phaser, PrintingScout og Walk-Up er varemærker, der tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe Reader, Adobe Type Manager, ATM, Flash, Macromedia, Photoshop og PostScript er varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, Macintosh, Mac OS og TrueType er varemærker, der tilhører Apple Computer, Inc. i USA og/eller andre lande. HP-GL, HP-UX og PCL er varemærker, der tilhører Hewlett-Packard Corporation i USA og/eller andre lande. IBM og AIX er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft, Windows Vista, Windows og Windows Server er varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Novell, NetWare, NDPS, NDS, Novell Directory Services, IPX og Novell Distributed Print Services er varemærker, der tilhører Novell, Incorporated i USA og/eller andre lande. SGI IRIX er et varemærke, der tilhører Silicon Graphics, Inc. Sun SM, Sun Microsystems og Solaris er varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Incorporated i USA og/eller andre lande. UNIX er et varemærke i USA og andre lande, der er givet i eksklusiv licens gennem X/Open Company Limited. Som ENERGY STAR -partner har Xerox Corporation besluttet, at dette produkt overholder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR-navnet og -logoet er registrerede, amerikanske varemærker.

3 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed Elektrisk sikkerhed Generelle retningslinjer Lasersikkerhed Netledning Telefonledning Sikkerhed ved brug Frigivelse af ozon Placering af printer Retningslinjer for brug Forbrugsstoffer til printer Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse Symboler på printer Maskinens dele Maskinens hovedkomponenter og deres funktioner Set forfra Set bagfra Komponenter inde i maskinen Standardfunktioner Tilgængelige konfigurationer og tilbehør Betjeningspanel Generel indstilling af betjeningspanel Timeout for betjeningspanel Indstilling af energisparer Indstilling af skærmens lysstyrke Indstilling af højttalerlydstyrke Indstilling af printerens standardtilstand Flere oplysninger Installation og indstilling Oversigt over installation og indstilling Før du starter Hvilken type printer har jeg? Hvilken type forbindelse har jeg? Kontrolliste for installation/indstilling Placering og tilslutning af printeren Valg af printerens placering Tilslutning af printeren

4 Indholdsfortegnelse Første indstilling på betjeningspanelet Konfiguration af Phaser 6121MFP/S Konfiguration af Phaser 6121MFP/N eller /D Adgang til den generelle indstillingsmenu Tildeling af printerens netværksadresse Installation af software Systemkrav Installation af drivere for Windows Netværk Installation af drivere for Windows USB Installation af MCC-værktøj Installation af drivere for Macintosh Aktivering af printer for Macintosh CentreWare Internet Services Indstilling af scanning og fax Indstilling af indstilling til netværksscanning Konfiguration af SMTP- server til Scanning til Indstilling af scanning til en FTP-server Aktivering af printer til fax Udskrivning Understøttet papir og medier Retningslinjer for papirbrug Retningslinjer for den automatiske dokumentfremfører Retningslinjer for glaspladen Retningslinjer for duplexmodul Papir, der kan skade printeren Retningslinjer for opbevaring af papir Anvendeligt papir Udskrivningsområde Ilægning af papir Generelle retningslinjer Ilægning af papir i magasin Ilægning af papir i 500-arks føderen Valg af indstillinger for papirmagasin Valg af udskrivningsindstillinger Valg af udskrivningsindstillinger (Windows) Valg af indstillinger for en enkelt opgave (Windows) Valg af indstillinger for en enkelt opgave (Macintosh) Udskrivning på specialpapir Udskrivning på konvolutter Udskrivning af etiketter Udskrivning på karton Udskrivning på brugerdefinerede formater Definition på brugerdefinerede papirformater Udskrivning på brugerdefineret papirformat

5 Indholdsfortegnelse 6 Kopiering Almindelig kopiering Justering af indstillinger for kopiering Valg af magasin Angivelse af originaltype Valg af farvede eller sort/hvide kopier Reduktion eller forstørrelse af billede Sådan gøres billedet lysere eller mørkere: Ændring af standardkopiindstillinger Avanceret kopiering Sortering (kopiering) sidet kopiering Udskrivning af flere sider pr. ark (N sider/ark) Specialkopiering Scanning Scanningsoversigt Scanningsmetoder Ilægning af dokumenter til scanning Scanning til Manuel indtastning af adresse Valg af en adresse fra adressebogen Scanning til et USB-flashdrev Scanning til en FTP-server Brug af PC: Instrumentbræt Indstilling af PC: Instrumentbræt Scanning til din computer ved hjælp af Klar til scanning Scanning til en mappe Scanning til et program på computeren Scanning til et Windows-program USB (TWAIN eller WIA) Scanning til et Windows-program Netværk Scanning til et Macintosh OS X-program Netværk Scanning til et Macintosh OS X-program USB Justering af scanningsindstillinger Ændring af standardindstillinger for scanning Valg af scanningsindstillinger for en enkelt opgave Tilføjelse af adresser til adressebogen Tilføjelse af adresser fra betjeningspanelet Tilføjelse af adresser til en gruppe fra betjeningspanelet Tilføjelse af adresser fra CentreWare IS Tilføjelse af adresser til en gruppe fra CentreWare IS Tilføjelse af adresser fra MCC Tilføjelse af adresser til en gruppe fra MCC

6 Indholdsfortegnelse Tilføjelse af FTP-indgange til adressebogen Tilføjelse af FTP-serverdestinationer fra CenterWare IS Tilføjelse af FTP-serverdestinationer fra MCC Fax Afsendelse af fax Oversigt over fax Afsendelse af hurtig fax fra betjeningspanelet Manuel afsendelse af fax vha. knappen Med røret på Afsendelse af fax fra din computer Brug af adressebogen til fax Forsinket afsendelse af en fax Annullering af udskudt afsendelse Valg af faxindstillinger for enkelte opgaver Ændring af standardindstillinger for faxafsendelse Modtagelse af fax Ændring af faxmodtagelsesmåde Indstilling af markant ringetonemønster Valg af papir for udskrivning af modtagne fax Udskudt udskrivning af modtagne fax Ændring af standardindstillinger for faxmodtagelse Manuel modtagelse af fax Ændring af indstillinger for standardfaxopgave Tilføjelse af faxnumre til adressebogen Tilføjelse af faxnumre vha. betjeningspanelet Tilføjelse af faxnumre til en gruppe vha. betjeningspanelet Brug af betjeningspanelets tastatur Tilføjelse af faxnumre vha. CentreWare IS Tilføjelse af faxnumre til en gruppe vha. CentreWare IS Tilføjelse af faxnumre fra MCC Tilføjelse af faxnumre til en gruppe vha. MCC Administration af faxfunktioner Indstilling af faxrapporter Udskrivning af faxrapporter Udskrivning af adressebog Indsættelse af pauser i faxnumre Menuer på betjeningspanel Menuoversigt Navigere i betjeningspanelets menuer Menuen System Systemmenu Hovedmenu Menuen for generel indstilling Menuen Kopi Kopimenu Hovedmenu Indstillingsmenu for Kopistandard

7 Indholdsfortegnelse Menuen Scan Scanning Hovedmenu Indstillingsmenu for Scanstandard Menuen Fax Faxmenu Hovedmenu Menuen Faxstandardindstilling Indstillingsmenuen Faxafsendelse Menuen Faxmodtagelsesindstillinger Vedligeholdelse Rengøring af printeren Almindelige forholdsregler Rengøring af glasplade og dokumentlåg Udvendig rengøring Rengøring af indvendige dele Bestilling af forbrugsstoffer Printerens serienummer Forbrugsstoffer Rutinevedligeholdelse Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer? Genbrug af forbrugsstoffer Kontrol af sidetælling Kalibrering af printeren Flytning af printeren Fejlfinding Oversigt over fejlfinding Udskrivning af en konfigurationsside Udskrivning af printerens testsider Meddelelser på betjeningspanel Statusmeddelelser Fejlmeddelelser Servicemeddelelser Problemer med printeren Generelle printerproblemer Problemer med 2-sidet udskrivning Problemer med printerstyring Problemer med udskrivningskvalitet Papirstop Forebyggelse af papirstop Beskrivelse af papirgang Udredning af papirstop Problemer med at faxe Problemer med faxafsendelse Problemer med faxmodtagelse Fejlmeddelelser til fax Ressourcer til hjælp

8 Indholdsfortegnelse 12 Printerspecifikationer Fysiske specifikationer Vægt og dimensioner Miljømæssige specifikationer Elektriske specifikationer Strømkilde Strømforbrug Specifikationer for ydeevne Controller A Lovgivningsmæssige oplysninger Elektromagnetisk interferens USA (FCC-regler) Canada (regler) EU Kopieringsregler USA Canada Andre lande Faxregler USA Canada EU Sydafrika New zealandsk Telecom-advarsel Sikkerhedsdata B Genbrug og bortskaffelse Alle lande Nordamerika Andre lande EU Indeks 8

9 Sikkerhed 1 Dette kapitel beskriver følgende emner: Elektrisk sikkerhed på side 10 Sikkerhed ved brug på side 12 Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse på side 14 Symboler på printer på side 15 Printeren og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Når du er opmærksom på følgende oplysninger, hjælper det dig med at sikre en fortsat, sikker betjening af printeren. 9

10 Sikkerhed Elektrisk sikkerhed Generelle retningslinjer Advarsel: Skub ikke genstande (inklusive papirclips eller hæfteklammer) ind i sprækker eller åbninger på printeren. Hvis der er kontakt med et spændingspunkt, eller der opstår kortslutning i en del, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Advarsel: Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer, medmindre du installerer tilbehør og specifikt bliver bedt om det. Der skal være SLUKKET for strømmen, når du udfører disse installationer. Tag netledningen ud af stikket, før låger og afskærmninger afmonteres for at installere tilbehør. Med undtagelse af tilbehør, der kan installeres af brugeren, er der ingen dele, som du kan vedligeholde bag disse skærme. Følgende kan udsætte dig for fare: Netledningen er ødelagt eller trævlet. Der er spildt væske på printeren. Printeren er udsat for vand. Hvis et af disse forhold forekommer, skal du: 1. Straks slukke for printeren. 2. Tage netledningen ud af stikkontakten. 3. Tilkalde en autoriseret servicerepræsentant. Lasersikkerhed Denne printer overholder de af regeringen fastsatte krav for ydeevne samt krav fastsat af nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Printeren udsender ikke farligt lys eller udstråling, da der er lukket helt af for laserstrålen under brugerhandlinger og vedligeholdelse. Advarsel: Brug af andre reguleringsenheder, tilpasninger eller procedurer end de, der er beskrevet i denne vejledning, kan medføre farlig stråling. Netledning Brug netledningen, der fulgte med printeren. Sæt netledningen direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Kontroller, at begge ender af ledningen sidder godt fast. Få en elektriker til at se på stikkontakten, hvis du ikke ved, om den har jordforbindelse. Brug ikke et adapterstik med jordforbindelse til at slutte printeren til en stikkontakt uden jordforbindelse. Brug kun en forlængerledning eller en samledåse, der er designet til at håndtere printerens elektriske strømkapacitet. 10

11 Sikkerhed Kontroller, at printeren er tilsluttet en stikkontakt med den rette spænding og styrke. Kontroller eventuel printerens elektriske specifikationer sammen med en elektriker. Advarsel: Undgå risiko for elektrisk stød ved at sikre, at printeren er korrekt jordet. Elektriske produkter kan være farlige, hvis de bruges forkert. Placer ikke printeren i et område, hvor personer kan komme til at træde på netledningen. Placer ikke genstande på netledningen. Netledningen er sat i printeren som en plug-in-enhed på siden af printeren. Hvis det er nødvendigt at fjerne al strøm fra printeren, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. Telefonledning Forsigtig: For at reducere risikoen for brand må du kun bruge AWG nr. 26 (American Wire Gauge) eller en kraftigere telefonledning. 11

12 Sikkerhed Sikkerhed ved brug Printeren og dens forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter et sikkerhedsagenturs test, godkendelse og overholdelse af eksisterende miljøstandarder. Når du er opmærksom på følgende sikkerhedsretningslinjer, hjælper det dig med at sikre en fortsat, sikker betjening af printeren. Frigivelse af ozon Der frigives en lille mængde ozon under udskrivning. Mængden er ikke sundhedsfarlig. Sørg dog for, at der er tilstrækkelig ventilation i det lokale, hvor printeren er placeret, især hvis der udskrives store mængder, eller hvis printeren bruges uafbrudt i længere tid. Placering af printer Bloker eller tildæk ikke sprækker eller åbninger på printeren. Disse åbninger giver ventilation og forhindrer, at printeren overophedes. Placer printeren i et støvfrit område, hvor der er tilstrækkelig plads til brug og servicering. Se Valg af printerens placering på side 33. Opbevar eller betjen ikke printeren i et miljø, hvor det er meget varmt, koldt eller fugtigt. Gå til Miljømæssige specifikationer på side 212 for at se miljøspecifikationer til optimal ydeevne. Placer printeren på et vandret, robust underlag, som ikke vibrerer, og som kan bære printerens vægt. Basisprinteren uden emballeringsmateriale vejer ca. 21 kg. Placer ikke printeren tæt på en varmekilde. Placer ikke printeren i direkte sollys, da det vil skade de lysfølsomme komponenter. Placer ikke printeren på et sted, hvor den udsættes direkte for kold luft fra klimaanlæg. Retningslinjer for brug Fjern ikke den føder eller det papirmagasin, som du har valgt i enten printerdriveren eller på betjeningspanelet. Åbn ikke lågerne under udskrivning. Flyt ikke printeren, når den er i gang med at udskrive. Hold hænder, hår, tørklæder osv. væk fra udførings- og fremføringsruller. 12

13 Sikkerhed Forbrugsstoffer til printer Brug forbrugsstoffer, der er specifikt designet til printeren. Brug af uegnet materiale kan forringe ydeevnen og skabe farlige situationer. Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på eller leveres sammen med printeren, tilbehør og forbrugsstoffer. Forsigtig: Anvend aldrig forbrugsstoffer, som ikke er producerede af Xerox. Xerox-garantien, serviceaftalen og Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke skader, fejl eller forringelser som skyldes anvendelse af ikke-xerox forbrugsstoffer, der ikke er specificeret for denne printer. Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) er tilgængelig i USA og Canada. Garantiens dækning kan variere i andre lande, så kontakt din lokale Xerox-repræsentant for flere oplysninger. 13

14 Sikkerhed Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse Foretag ikke vedligeholdelse, der ikke specifikt er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren. Brug ikke rengøringsmidler i sprayform. Rengør kun med en tør, fnugfri klud. Brænd ikke forbrugsstoffer eller rutinevedligeholdelsesdele. På findes oplysninger om Xerox' genbrugsprogrammer for forbrugsstoffer. Se også: Rengøring af printeren på side 158 Flytning af printeren på side

15 Sikkerhed Symboler på printer Symbol Beskrivelse Advarsel: eller Forsigtig: Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald. Hvis denne instruktion om at udvise forsigtighed ignoreres, kan det medføre personlig eller materiel skade. Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade. Rør ikke ved komponenter med dette symbol. Det kan medføre personskade. Brænd ikke denne enhed. Udsæt ikke enheden for lys. Varm overflade. Vent 20 minutter (udskriv ikke) inden håndtering

16 Sikkerhed 16

17 Maskinens dele 2 Dette kapitel beskriver følgende emner: Maskinens hovedkomponenter og deres funktioner på side 18 Standardfunktioner på side 23 Tilgængelige konfigurationer og tilbehør på side 24 Betjeningspanel på side 25 Generel indstilling af betjeningspanel på side 26 Flere oplysninger på side 28 17

18 Maskinens dele Maskinens hovedkomponenter og deres funktioner Dette afsnit beskriver følgende emner: Set forfra på side 19 Set bagfra på side 21 Komponenter inde i maskinen på side 22 18

19 Maskinens dele Set forfra Phaser 6121MFP/S Phaser 6121MFP/N uden tilbehør 1. Glasplade 1. Låg til automatisk dokumentfremfører 2. Betjeningspanel 2. Papirstyr i automatisk dokumentfremfører 3. Magasinforlænger 3. Automatisk dokumentfremførerbakke 4. Frontlåge 4. Dokumentudfaldsbakke 5. Magasin 1 5. Dokumentstopper 6. Låg til magasin 1 7. Port til USB-flashdrev 8. Udfaldsbakke 9. Strømafbryder 10. Printerlåg 11. Dokumentlåge 19

20 Maskinens dele 1. Låg til 500-arks føder (kun som tilbehør på Phaser 6121MFP/N- eller /D-konfigurationer) 2. Nederste fremføringsenhed (kun som tilbehør på Phaser 6121MFP/N- eller /D-printerkonfigurationer). 3. Duplexmodul Phaser 6121MFP/D med 500-arks føder (tilbehør) 20

21 Maskinens dele Set bagfra Strømafbryder 2. Stik til netledning 3. Stik til faxtelefonlinje (kun på Phaser 6121MFP/N- eller /D-printerkonfigurationer). 4. Stik til udgående linje (kun på Phaser 6121MFP/N- eller /D-printerkonfigurationer). 5. Port til USB-kabel 6. Stik til netværk/ethernet (kun på Phaser 6121MFP/N- eller /D-printerkonfigurationer) Phaser 6121MFP/N Phaser 6121MFP/D med duplexmodul og 500-arks føder Phaser 6121MFP/D med duplexmodul 1. Duplexmodul og låge 1. Duplexmodul 2. Udløser 2. Udløser 3. Nederste fremføringsenhed 3. Basisenhed for duplexmodul 21

22 Maskinens dele Komponenter inde i maskinen Fuser 2. Afbildningsenhed 3. Tonerpatron 22

23 Maskinens dele Standardfunktioner Phaser 6121MFP-printeren har mange funktioner, som kan opfylde dine udskrivningskrav. De tilgængelige funktioner afhænger af din printerkonfiguration. Se Tilgængelige konfigurationer og tilbehør på side 24 for en liste over printerens standardfunktioner og tilbehør. Alt-i-en kopierings-, scannings- og udskrivningsenhed (Phaser 6121MFP/S-printerkonfiguration). Alt-i-en kopierings-, scannings-, udskrivnings- og faxenhed med netværksforbindelse (kun på Phaser 6121MFP/N- og /D-printerkonfigurationer). Alt-i-en kopierings-, scannings-, udskrivnings- og faxenhed, netværksforbindelse og 2-sidet udskrivning (kun på Phaser 6121MFP/D-printerkonfigurationer). Energisparerfunktion (ENERGY STAR): Programmer det tidsrum, der går uden aktivitet, før energisparerfunktionen aktiveres. Timeout for betjeningspanel: Programmer det tidsrum, der går før printeren automatisk går tilbage til betjeningspanelets standardindstillinger. Markør: Styrer det tidsrum, det tager for markøren at flytte til næste kolonne i menuindstillingen. LCD-kontast: Kontrollerer lysstyrken på skærmen på printerens betjeningspanel. Højtalerlydstyrke (kun på Phaser 6121MFP/N- og /D-printerkonfigurationer): Anvendes til at styre lydstyrken for tastevalg og alarmsignaler. Starttilstand: Styrer printerens standardtilstand: Kiopiering, scanning eller fax (Phaser 6121MFP/N- og /D-printerkonfigurationer) eller kopiering og scanning (Phaser 6121MFP/S-printerkonfiguration). Mangler toner: Vælg handling ved tom tonerpatron. Meddelelse om lav toner: Når denne indstilling er valgt, vises meddelelsen "Toner lav", når der næsten ikke er mere toner tilbage. Hastighed ved 2-sidet (kun på Phaser 6121MFP/D-printerkonfigurationer): Styrer hastighed ved 2-sidet udskrivning. Formatkonflikt?: Afhængig af den valgte indstilling for registrering af formatkonflikt, vil printeren enten bede dig lægge det korrekte papir i eller fortsætte udskrivning med det ilagte papir. Se Generel indstilling af betjeningspanel på side 26 for oplysninger om indstilling af disse funktioner. 23

24 Maskinens dele Tilgængelige konfigurationer og tilbehør Phaser 6121MFP-printeren fås i tre konfigurationer. Der vises tilbehør for hver konfiguration.. Funktioner 6121MFP/S 6121MFP/N 6121MFP/D Udskrivning Ja Ja Ja Kopiering Ja Ja Ja Scanning Begrænset til enkelt scanning på glasplade Ja, på glasplade og automatisk dokumentfremfører Ja, på glasplade og automatisk dokumentfremfører Fax Nej Ja Ja USB 2.0-stik Ja Ja Ja Adressebog Nej Ja Ja Netværksforbindelse Nej Ja Ja Automatisk dokumentfremfører (ADF) Nej Ja Ja 500-arks føder Nej Tilbehør Tilbehør Duplexmodul til 2-sidet udskrivning Nej Tilbehør Ja Se Printerspecifikationer på side 211 for flere oplysninger om printerspecifikationer. 24

25 Maskinens dele Betjeningspanel Til venstre: Faxknapper (kun på Phaser 6121MFP/N- eller /D-printerkonfigurationer). 1. Indikator for Auto-modtagelse Lyser, når den automatiske modtagelsesfunktion er aktiveret. Blinker, når der er gemt en modtaget fax i printerens hukommelse. 2. Knappen Adressebog Tryk på denne knap for at få adgang til printerens adressebog med faxnumre og adresser. 3. Knappen Genopkald/Pause Ringer til det sidstopkaldte nummer. Indsætter en pause ved opkald til et faxnummer. 4. Knappen Med røret på Tryk på denne knap før afsendelse eller modtagelse af fax, hvis linjen deles med en telefon. Midt på 5. Vinduet Menu Viser indstillinger, menuer og meddelelser. 6. Knapperne for Navigering/Menu Knapperne Pil op/ned bruges til at rulle op eller ned gennem menuer eller funktioner. Knapperne pil tilbage/frem bruges til at gå til venstre eller højre i menuer eller funktioner. 7. Knappen OK (bekræftelse) Tryk på denne knap for at vælge den viste indstilling. 8. Alarmindikator Lyser ved fejl eller advarsel. 9. Knappen Tilbage/Menu Tryk på denne knap for at få adgang til systemmenuen, annullere et indtastet tegn eller gå tilbage til det forrige skærmbillede. Højre side 10. Alfanumerisk tastatur Anvendes til at indtaste information. 11. Knapper for opgavetype Tryk på for at vælge opgavetype (kun på Phaser 6121MFP/N- eller /D-printerkonfigurationer). 12. Knappen Sort/hvid/Start Starter en fax eller sort/hvid-kopiering eller scanning. 13. Klar-indikator Lyser, når der kan trykkes på Start-knappen for at kopiere, scanne eller faxe. 14. Knappen Farve/Start Starter farvekopiering eller scanning. 15. Knappen Stop/Reset Tryk på denne knap for at gå tilbage til standardhovedmenuen eller annullere aktuel udskrivnings- /kopi-/faxopgave. 25

26 Maskinens dele Generel indstilling af betjeningspanel Dette afsnit beskriver følgende emner: Timeout for betjeningspanel på side 26 Indstilling af energisparer på side 26 Indstilling af skærmens lysstyrke på side 27 Indstilling af højttalerlydstyrke på side 27 Indstilling af printerens standardtilstand på side 27 Den generelle indstillingsmenu på printerens betjeningspanel styrer visse printerfunktioner, som f.eks. energisparerfunktion, skærmens lysstyrke, printerens standardindstilling (kopi, scan, fax), og meget mere. Se Menuen for generel indstilling på side 144 for en detaljeret liste over menuen for generel indstilling. Timeout for betjeningspanel Funktionen for timeout på betjeningspanel går tilbage til standardindstillingerne for betjeningspanelet, når printeren har stået ubrugt i et vist tidsrum. Du kan vælge det ønskede tidsrum. Sådan indstilles timeout for betjeningspanel: 1. Tryk på knappen Tilbage/Menu på printerens betjeningspanel for at åbne Systemmenuen. Tryk derefter på pil ned for at gå til Almindelig indstilling. Tryk på knappen OK. 2. Når Panel-timeout vises, skal du trykke på OK. 3. Tryk på Pil op eller Pil ned for at vælge det ønskede tidsrum. Nej: Betjeningspanelsmenuen går ikke tilbage til dens standardindstilling. 30 sek.: Betjeningspanelsmenuen går tilbage til dens standardindstilling, når printeren har stået ubrugt i 30 sekunder. 1 min., 2 min., 3 min., 4 min., 5 min.: Betjeningspanelsmenuen går ikke tilbage til dens standardindstilling efter det valgte antal minutter. 4. Tryk på OK. Se også: Indstilling af printerens standardtilstand på side 27 Indstilling af energisparer Energisparerindstillingen afgør, hvor længe printeren står ubrugt, før den aktiverer energisparerfunktionen. Sådan indstilles energisparerfunktionen: 1. Tryk på knappen Tilbage/Menu på printerens betjeningspanel for at åbne Systemmenuen. Tryk derefter på pil ned for at gå til Almindelig indstilling og tryk på OK. 2. Rul ned til Energisparer og tryk på OK. 26

27 Maskinens dele 3. Vælg, hvor længe printeren skal stå ubrugt, før energisparerfunktionen aktiveres: 5 min., 15 min., 30 min. eller 60 min.. 4. Tryk på OK. Indstilling af skærmens lysstyrke Denne indstilling anvendes til at styre kontrasten mellem betjeningspanelmenuens baggrund og menuteksten. Sådan vælges kontrast for betjeningspanelmenuen: 1. Tryk på knappen Tilbage/Menu på printerens betjeningspanel for at åbne Systemmenuen. Tryk derefter på pil ned for at gå til Almindelig indstilling og tryk på OK. 2. Rul ned til LCD-kontrast og tryk på OK. 3. Hvis du vil gøre baggrunden lysere (øge kontrast), skal du trykke på tilbage-pilen. Hvis du vil gøre baggrunden mørkere (reducere kontrast), skal du trykke på frem-pilen. Efterhånden som du trykker på hver knap, ændres kontrasten, så du kan se indstillingens effekt. 4. Tryk på OK. Indstilling af højttalerlydstyrke Bemærk: Denne indstilling gælder kun for Phaser 6121MFP/N- eller /D-printerkonfigurationer. Anvendes til at styre lydstyrken ved tastevalg og for alarmsignaler. Sådan indstilles højttalerlydstyrke: 1. Tryk på knappen Tilbage/Menu på printerens betjeningspanel for at åbne Systemmenuen. Tryk derefter på pil ned for at gå til Almindelig indstilling og tryk på OK. 2. Rul ned til Højttalerlydstyrke og tryk på OK. 3. Vælg den ønskede lydstyrke. Nej er højeste lydstyrke: Nej, Lav 2, Lav 1, Lav, Høj. 4. Tryk på OK. Indstilling af printerens standardtilstand Denne indstilling afgør, hvilken tilstand printeren aktiverer, hver gang printeren tændes. Sådan styres printerens standardtilstand: 1. Tryk på knappen Tilbage/Menu på printerens betjeningspanel for at åbne Systemmenuen. Tryk derefter på pil ned for at gå til Almindelig indstilling og tryk på OK. 2. Rul ned til Starttilstand og tryk på OK. 3. Vælg den ønskede indstilling: Kopi Scan Fax (kun på Phaser 6121MFP/N- eller /D-printerkonfigurationer). 4. Tryk på OK. 27

28 Maskinens dele Flere oplysninger Følgende links giver flere oplysninger om din printer og dens funktionalitet. Oplysninger Installationsvejledning Hurtig betjeningsvejledning Vejledning for hurtig indstilling af funktioner (PDF) Øvelser til hurtig start (kun på engelsk) Kilde Leveres sammen med printeren. Leveres sammen med printeren. Leveres sammen med printeren. Leveres sammen med printeren på Software and Documentation CD (cd med software og dokumentation) Også tilgængelig på Videoøvelser: Vedligeholdelse Installation Udskiftning af forbrugsstoffer Fejlfinding Recommended Media List (liste over anbefalet materiale) Online Support Assistant (Hjælp til online support) Teknisk support Informationsark Europa: Nordamerika: Udskriv fra betjeningspanelmenuen. 28

29 Installation og indstilling 3 Dette kapitel beskriver følgende emner: Oversigt over installation og indstilling på side 30 Placering og tilslutning af printeren på side 33 Første indstilling på betjeningspanelet på side 35 Installation af software på side 39 CentreWare Internet Services på side 49 Se også: Online Support Assistant (Hjælp til online support) på 29

30 Installation og indstilling Oversigt over installation og indstilling Dette afsnit beskriver følgende emner: Før du starter på side 30 Hvilken type printer har jeg? på side 30 Hvilken type forbindelse har jeg? på side 30 Kontrolliste for installation/indstilling på side 31 For information om udpakning og klargøring af Phaser 6121MFP printeren til installation og indstilling skal du se Installationsvejledning og Vejledning for hurtig indstilling af funktioner i dokumentationspakken, som leveres sammen med printeren. Pakken indeholder også en Hurtig betjeningsvejledning og Software and Documentation CD (cd med software og dokumentation). Installationsvejledning viser, hvordan printeren pakkes ud og giver en oversigt over installation. Vejledning for hurtig indstilling af funktioner navigerer dig gennem installationsprocessen mere detaljeret. Software and Documentation CD (cd med software og dokumentation) indeholder en installationsvideo og vejledninger. Du kan også få adgang til indstillingsinformation og en installationsvideo online ved at gå til Før du starter Denne vejledning hjælper dig med at indstille din Phaser 6121MFP-printer. For at få mest muligt ud af denne vejledning skal du læse bemærkningerne, da de indeholder vigtig information. Det er ikke alt beskrevet i denne vejledning, der gælder for din printerkonfiguration. For at finde de oplysninger, som er relevante for din printer, skal du først afgøre din printertype og forbindelse til printeren (netværk eller USB). Hvis du ikke er sikker, skal du gå til følgende afsnit: Hvilken type printer har jeg? Hvis din printer har knapper for fax (Auto-modtag, Adressebog, Genopkald/Pause, etc.) til venstre på betjeningspanelet, er dette en Phaser 6121MFP (/N eller /D), som kan sluttes til din computer via et netværk eller et USB-kabel (netværk anbefales, hvis du er tilsluttet et). Hvis din printer er udstyret med et duplexmodul (automatisk 2-sidet udskrivning tilgængelig), er dette en Phaser 6121MFP/D-printer. Hvis din printer ikke har faxknapper til venstre på betjeningspanelet, er din printer en Phaser 6121MFP/S-printer. Denne printer kan kun sluttes til computeren via et USB-kabel. Hvilken type forbindelse har jeg? Du valgte forbindelsestypen under punkt 6 på plakaten Installationsvejledning. Hvis din Phaser 6121MFP printer er sluttet til din computer via et USB-kabel, har du en USB-forbindelse. Hvis din printer er tilsluttet via et Ethernet-kabel til samme netværk, som din computer er tilsluttet, har du en netværksforbindelse. 30

31 Installation og indstilling Kontrolliste for installation/indstilling Herunder vises fremgangsmåder for individuelle printerkonfigurationtyper. Se på din printers betjeningspanel, hvis du ikke er sikker på din printerkonfigurationtype. Hvis din printer ikke har faxknapper til venstre på betjeningspanelet, er din printer en Phaser 6121MFP/S-printer. Phaser 6121MFP/S-printerkonfiguration 1. Pak printeren ud, fjern al tape på ydersiden og indeni printeren og installer de dele, som er pakket separat. Se Installationsvejledning for flere oplysninger. 2. Valg en placering for printeren. Se Valg af printerens placering på side Slut printeren til din computer vha. et USB-kabel og sæt netledningen i stikket. Se Tilslutning af printeren på side Tænd for printeren. 5. Læg papir i magasin 1. Se punkt 10 i Installationsvejledning, som blev leveret sammen med printeren. 6. Foretag førstegangsindstilling på printerens betjeningspanel. Se Konfiguration af Phaser 6121MFP/S på side Kontroller krav for dit operativsystem. Se Systemkrav på side Windows-brugere skal installere driverne og værktøjet PC: Instrumentbræt. Se Installation af drivere for Phaser 6121MFP/S på side 43. Når du har installeret driverne, har du afsluttet softwareinstallationen. 9. Macintosh-brugere skal installere printerdriveren og scanningsdriveren. Se Installation af drivere for Macintosh på side Macintosh-brugere skal tilføje printeren. Se Aktivering af printer for Macintosh på side

32 Installation og indstilling Phaser 6121MFP/N- eller /D-printerkonfigurationer 1. Pak printeren ud, fjern al tape på ydersiden og indeni printeren og installer de dele, som er pakket separat. Se Installationsvejledning for flere oplysninger. 2. Valg en placering for printeren. Se Valg af printerens placering på side Slut printeren til din computer. Hvis din computer er sluttet til et netværk, skal du slutte printeren til netværket vha. et Ethernet-kabel. Hvis du ikke har et netværk, skal du slutte din printer til din computer vha. et USB-kabel. Se Tilslutning af printeren på side Sæt faxtelefonledningen og netværksledningen i de relevante stik. Se Tilslutning af printeren på side Tænd for printeren. 6. Læg papir i magasin 1. Se punkt 10 i Installationsvejledning, som blev leveret sammen med printeren. 7. Foretag førstegangsindstilling på printerens betjeningspanel. Se Konfiguration af Phaser 6121MFP/N eller /D på side Hvis din printer er tilsluttet via et Ethernet-kabel, skal du indstille/kontrollere netværksforbindelsen. Se Tildeling af printerens netværksadresse på side Kontroller krav for dit operativsystem. Se Systemkrav på side Windows-brugere skal installere printer-, scannings- og faxdriverne. Windows-brugere med netværksforbindelse skal gå til Installation af drivere for Windows Netværk på side 39. Windows-brugere med USB-forbindelse skal gå til Installation af drivere for Phaser 6121MFP/N eller /D USB på side Macintosh-brugere skal installere printer- og scanningsdriverne. Se Installation af drivere for Macintosh på side Macintosh-brugere skal tilføje printeren. Se Aktivering af printer for Macintosh på side Windows-brugere med USB-forbindelse skal installere MCC-værktøjet. Se Installation af MCC-værktøj på side Brugere med netværksforbindelse skal indstille scanning til og FTP-servere. Se Indstilling af indstilling til netværksscanning på side

33 Installation og indstilling Placering og tilslutning af printeren Dette afsnit beskriver følgende emner: Valg af printerens placering på side 33 Tilslutning af printeren på side 34 Valg af printerens placering 1. Vælg et støvfrit område med en temperatur på mellem 10 og 35 C og en relativ fugtighed på mellem 10 og 85%. Bemærk: Pludselige temperatursvingninger kan påvirke udskrivningskvaliteten. Hurtig opvarmning af et koldt rum kan forårsage kondensation inde i maskinen, hvilket direkte påvirker billedoverførslen. 2. Kontroller, at der er tilstrækkelig plads for alle printerens dele og funktioner, inkl. evt. tilbehør. Se dimensionerne herunder og på næste side. Pladskrav Phaser 6121MFP/N-printerkonfiguration Bemærk: Følgende illustrationer gælder også for Phaser 6121MFP/S-printerkonfiguration. 605 mm (23.8") 710 mm (27.9") 427 mm (16.8") 673 mm (26.5") 246 mm (9.7") 100 mm (3.9") 405 mm (15.9") 100 mm (3.9") 432 mm (17.0") 610 mm (24.0") 100 mm (3.9")

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Phaser 6000 / 6010. Xerox

Phaser 6000 / 6010. Xerox Xerox Phaser 6000 / 6010 Color Printer Xerox Phaser 6000 / 6010 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

WorkCentre 7120 / 7125. User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português

WorkCentre 7120 / 7125. User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Xerox WorkCentre 7120 / 7125 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 7120 / 7125 User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Guida per l utente Benutzerhandbuch

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

ColorQube Color Printer Imprimante Couleur User Guide Guide d'utilisation 8580 / 8880. Xerox. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar

ColorQube Color Printer Imprimante Couleur User Guide Guide d'utilisation 8580 / 8880. Xerox. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar Xerox ColorQube Color Printer Imprimante Couleur User Guide Guide d'utilisation 8580 / 8880 Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Læs mere

Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdt under copyright-lovgivningen i USA.

Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdt under copyright-lovgivningen i USA. Copyright 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdt under copyright-lovgivningen i USA. Indhold i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse

Læs mere

Phaser 6125. color laser printer. User Guide

Phaser 6125. color laser printer. User Guide Phaser 6125 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer WorkCentre 6400 User Guide English Français Guide d'utilisation Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Phaser 8560MFP/8860MFP. multifunction printer. User Guide

Phaser 8560MFP/8860MFP. multifunction printer. User Guide Phaser 8560MFP/8860MFP multifunction printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Xerox Phaser 6022 Color Printer Imprimante couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox Phaser 6022 Color Printer Imprimante couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox Phaser 6022 Color Printer Imprimante couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding

Læs mere

Phaser 6180MFP. multifunction printer. User Guide

Phaser 6180MFP. multifunction printer. User Guide Phaser 6180MFP multifunction printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Læs mere

Din brugermanual XEROX PHASER 3610 http://da.yourpdfguides.com/dref/5390520

Din brugermanual XEROX PHASER 3610 http://da.yourpdfguides.com/dref/5390520 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

User Guide Guide d'utilisation. Xerox Phaser 3610 Black and White Printer Imprimante noir et blanc. Svenska Dansk Suomi Norsk Русский

User Guide Guide d'utilisation. Xerox Phaser 3610 Black and White Printer Imprimante noir et blanc. Svenska Dansk Suomi Norsk Русский Xerox Phaser 3610 Black and White Printer Imprimante noir et blanc Xerox Phaser 3610 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Phaser 6360. color laser printer. User Guide

Phaser 6360. color laser printer. User Guide Phaser 6360 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013

Din brugermanual XEROX COLORQUBE 9203 http://da.yourpdfguides.com/dref/3684013 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Phaser 8560/8860. printer. User Guide

Phaser 8560/8860. printer. User Guide Phaser 8560/8860 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Xerox WorkCentre 3655 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 3655 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 3655 Multifunction Printer Imprimante multifonction User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

Xerox WorkCentre 3655/3655i Multifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2016 teknologi Betjeningsvejledning

Xerox WorkCentre 3655/3655i Multifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2016 teknologi Betjeningsvejledning Xerox WorkCentre 3655/3655i Multifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2016 teknologi 2016 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder reserveres under copyright-lovgivningen i

Læs mere

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 7500 Series Multifunction Printer. Dansk. Magyar. Italiano. Betjeningsvejledning

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 7500 Series Multifunction Printer. Dansk. Magyar. Italiano. Betjeningsvejledning Xerox WorkCentre 7500 Series Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7500 Series User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Dansk Magyar Felhasználói útmutató Deutsch Benutzerhandbuch Norsk

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800 Series Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 1.5 teknologi Betjeningsvejledning

Xerox WorkCentre 7800 Series Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 1.5 teknologi Betjeningsvejledning Xerox WorkCentre 7800 Series Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 1.5 teknologi 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder reserveres under copyright-lovgivningen

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning Version 1.00 maj 2013 702P01523 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox ogxerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. FreeFlow, SquareFold,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

User Guide Guide d'utilisation. Xerox Phaser 6600 Color Printer Imprimante couleur. Svenska Dansk Suomi Norsk Русский

User Guide Guide d'utilisation. Xerox Phaser 6600 Color Printer Imprimante couleur. Svenska Dansk Suomi Norsk Русский Xerox Phaser 6600 Color Printer Imprimante couleur Xerox Phaser 6600 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário

Læs mere

Xerox ColorQube. 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller

Xerox ColorQube. 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Xerox ConnectKey Controller User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Hurtig betjeningsvejledning 604P19529 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 604P19529 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh

Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh Xerox CentreWare Vejledning til printerdrivere for Macintosh 2009 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox-logoet, CentreWare, WorkCentre og ColorQube er varemærker tilhørende Xerox

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere