Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,. (Statistique de l'assistance publique, volumes.) B.. Eriminalstatistiske Tabeller, 0,. (Statistique de la justice criminelle, volumes.) B.. B.. b) Rigets Strafarbeidsanstalter, 0 (Iste Halvaar) & 0/,, /. (Rap C.. a) Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Re Skiftevæsenet 0,. (Tableaux des successions et faillites, volumes.) ports sur les établissements pénitentiaires, volumes.) sultaterne af Folketællingen i Norge i Januar. (Etudes démographiques sur les résultats du recensement général du décembre, volume.) C.. b) Folkemængdens Bevægelse 0 (I. Tabeller for hvert af Aarene 0. II b. Sammendrag af Tabellerne for Aarene 0),,. (Mouvement de la popula tion, volumes.) C.. Femaarsberetninger om Amternes Økonomiske Tilstand for 0. (Rapports quinquennaux sur l'état économique des préfectures, volumes.) C. a. Norges Handel 0,,,. (Tableaux du commerce, volumes.) C. b. Norges Skibsfart, 0,,,. (Tableaux de la navigation, volumes.) C.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene,, 0,. (Rapport sur l'état C. b. Sindssygeasylernes Virksomhed 0,,,. (Statistique des hospices d'aliénés, C. Norges almindelige BrandforsikringsIndretning for Bygninger. (Statistique sanitaire et médical, volumes.) volumes.) de l'institution générale des assurances des batiments contre l'incendie, volume.) C. De offentlige Jernbaner (Beretning om de norske Jernbaners Drift) /0, 0/, /, /, /. (Rapports annuels sur l'exploitation des chemins de fer norvégiens, volumes.) C. Norges Fiskerier, 0,,,. (Grandes pêches maritimes, volumes.) Le volume pour contient un résumé en anglais pour les années A,. C. 0. Norges kommunale Finantser,, 0. (Finances des communes, volumes.) C.. Norges Bergværksdrift, 0. (Tableaux de l'exploitation des mines et usines, volumes.) C.. Norges Fabrikanlreg den late November. (Renseignements statistiques sur les établissements industriels, volume.) C.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 0,,, D.. (Rapports consulaires, volumes.) Norges Sparebanker,, 0, &,. (Statistique des caisses E. Rekruteringsstatistik for den norske Armee 0,. (Statistique du recru F.. Den norske Statstelegraf 0,,,. (Statistique des télégraphes de l'etat, d'épargne, volumes.) tement, volumes.) volumes.) F.. Norges Postvæsen 0,,,. (Statistique postale, volumes.) Fortsættelse: se Omslagets die Side.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No.. TABELLER VEDKOMMENDE Norges Kriministatistit for Aaret. (Statistique de la justice criminelle pour l'année,) Udgivne af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kommission hos H. Aschehoug & C o..

4 TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

5 Indhold. A. Justitssager. Side. Tabel. Antallet a ' de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Justitssager og af de derunder tiltalte Personer, samt af de efter Lov af te September behandlede Justitssager. Antallet af de i eller tidligere Tiltalte, for hvis Vedkommende Sagerne bleve afgjorte, samt af de i disse Sager arresterede Personer. Arten af de paatalte Forbrydelser. De tiltalte Personers Alder. Arten af de Forbrydelser, for hvilke Personer i de forskjellige Aldersklasser have været tiltalte. De tiltalte Personers Livsstilling. Arten af de Forbrydelser, for hvilke Personer i de forskjellige Livsstillinger have været tiltalte. Antallet af de tiltalte Personer af fremmed Nationalitet, samt Arten af de Forbrydelser, for hvilke de tiltaltes. Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) straffeeldte Personer 0. Arten af de Forbrydelser, for hvilke de straffældte Personer bleve dømte Antallet af de for Tyvsforbrydelse samt for Naskeri (Straffel. Kap. ) straffældte Personer. Arten af den de domfældte Personer ilagte Straf, Arten af de Straffe, som Personer i de forskjellige Aldersklasser have været ilagte. Arten af de for de forskjellige Forbrydelser ilagte Straffe Arten af de for de forskjellige Slags Tyvsforbrydelser samt for Naskeri (Straffel. Kap. ) ilagte Straffe. Varigheden af Behandlingen af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) paadømte Jnstitssager. B. Politisager.. Xniallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militærel anlagte Politisager og af derunder tiltalte Personer, smut af de i Overensstemmelse med. Lov af te September behandlede Politisager Antallet af de i eller tidligere Tiltalte, for hvis Vedkommende Sagerne bleve afgjorte, samt af de i disse Sager arresterede Personer. Arten af de paatalte Forbrydelser 0. Antallet af de Personer, som ere blevne idømte eller have vedtaget Straf for Politiforseelser.. Arten af de Forbrydelser, for hvilke de for Politiforseelser tiltalte Personer bleve straffældte. Varigheden af Behandlingen af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) paadømte Politisager C. Justits og Politisager.. Antallet af de i Aarene til i Justits og offentlige Politisager tiltalte Personer D. Militære Sager.. Antallet af de Personer, som have været tilt alte og straffældte ved militær Ret, samt af de under disse Sager Arresterede..

6 Table des matières. T ableaux.a. Accusations publiques de crimes et délits. Pages. No.. Nombre des accusations portées devant les tribunaux (excepté les tribunaux militaires), nombre des accusés, ainsi que celui des affaires traitées sommairement en vertu de la loi du septembre. Nombre des accusés, h l'égard desquels les poursuites commencées en ou antérieurement ont été terminées, nombre des individus y impliqués, qui ont été arrêtés. Nature des crimes et délits poursuivis. Age des accusés. Id., avec classement d'après la nature de l'infraction. Profession des individus accusés. Id., avec classement d'après la nature de l'infraction. Nombre des accusés d'une nationalité étrangère, et nature des infractions, pour lesquelles ils ont été poursuivis. Nombre des individus condamnés par les tribunaux (excepté les tribunaux militaires) 0. Nature des crimes et délits pour lesquelles les inculpés ont été condamnés 0. Nombre des inculpés, qui ont été condamnés pour vol et pour des infractions au code pénal de la Norvége chap.. Nature des peines prononcées. Nature des peines prononcées avec classement d'après l'âge des condamnés. Id., avec classement d'après les différentes espèces de crimes et délits. Nature des peines prononcées pourles différentes espèces de vols et pour des infractions au code pénal de la Norvége chap.. Durée du temps nécessaire pour l'instruction et la clôture des affaires portées devant les tribunaux (excepté les tribunaux militaires) B. Accusations publiques de contraventions de police.. Nombre des accusations portées devant les tribunaux (excepté les tribunaux militaires), nombre des accusés ainsi que celui des affaires traitées sommairement en vertu de la loi du septembre. Nombre des accusés, h l'égard desquels les poursuites commencées en ou antérieurement ont été terminées, nombre des individus y impliqués, qui ont été arrêtés. Nature des contraventions poursuivies Nombre des individus qui ont été condamnés, et de ceux, qui ont acquiescé aux amendes devant les tribunaux sans jugement. Nature des contraventions, pour lesquelles les prévenus ont été condamnés.. Durée des poursuites C. Accusations de crimes et délits et de contraventions de police.. Nombre des inculpés de h D. Accusations portées devant les tribunaux militaires.. Nombre des individus accusés et condamnés, nombre des accusés, qui ont été arrêtés

7 A. Justitssager. Tabel. Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Justitssager og af de derunder tiltalte Personer, samt af de efter Lov af te September behandlede Justitssager. Samlet Antal. Heraf behandlede efter Lov af te September. Sager. I\ Tiltalte. Tiltalte. Sager. K. Tils. M. K. Tils. I. Amterne. i L Smaalenene Ki. i Akershus Kristiania K j. Hedemarken i 0 Kristians i ci, Buskerud. Jarlsberg og Laur.vik. i Bratsberg. L KJ. Nedenæs Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Ki. Søndre Tronclhjem i Nordre Trondhjem 0 Nordland )(.. L Troms0 Finmarken.. Bygderne*). 0 Ialt Kjobstæderne Riget i I I I $ *) Herunder Ladesteder.

8 A. Justitssager. Tabel (Forts.). Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Justitssager og af de derunder tiltalte Personer, samt af de efter Lov af te September behandlede Justitssager. Heraf behandlede efter Lov Samlet Antal. af te September. Tiltalte. Tiltalte. Sager. Sager. K. Tils. K. Tils. H. Bygderne fogderivis.. Idde og Marker I. Moss og Tune 0. Rakkestad, Heggen og Frøland. Aker og Follo. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger og dalen.. Solør. Søndre Østerdalen. 0. Nordre Østerdalen.. Hedemarken 0. Toten. Søndre Gudbrandsdalen. Nordre Gudbrandsdalen s. Hadeland og Land... Valders. Hallingdal. Numedal og Sandsvær. Ringerike.. 0. Buskerud. Jarlsberg. Laurvik 0. 'Bamble. Nedre Telemarken. Øvre Telemarken I. Nedenæs. Smtersdalen s. Mandal. Lister 0 0. Jmderen og Dalerne. Ryfylke... Søndhordland. Hardanger og Vos.. Nordhordland... Sogn. Sønd. og Nordfjord. Søndmøre. Romsdal. Nordmøre 0. Orkedal. Guldal 0. Strinden og Selbu.. Fosen... Stjør og Veerdal 0. Inderøen.... Namdal..... Søndre Helgeland. Nordre Helgeland.. Salten I I ' I hø 0 0 0

9 A. Justitssager. Tabel (Forts.). Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Justitssager og af de derunder tiltalte Personer, samt al de efter Lov af te September behandlede Justitssager. Samlet Antal. Heraf behandlede efter Lov af te September. Sager. M. Tiltalte. Tils. Sager. Tiltalte. M. K. Tils. 0. Lofoten og Vesteraalen.. Senjen og Troms0. Alten. Hammerfest. Tanen.. Vardø. Varanger 0 0 Summa I 0 0 Ill. Kjobstmderne.. Fredrikshald I. Fredriksstad 0. Sarpsborg. Moss. DrObak. Kristiania. Kongsvinger. Hamar. Gjøvik 0. Lillehammer. Hønefos... Kongsberg. Drammen 0. Holmestrand. Tonsberg Sandefjord. Laurvik. Brevik.. Porsgrund 0. Skien 0. Kragerø.. Risør... Arendal.. Grimstad... Kristianssand. Flekkefjord.. Stavanger 0 0. Haugesund.. Bergen. 0. Aalesund. Molde. Kristianssnnd. Trondhjem. Levanger. Bodø. Troms0. Hammerfest. Vardø. Vadsø Summa I I. 0

10 A. Justitssager. Tabel. Antallet af de i eller tidligere Tiltalte, af de i disse Sager Tiltalte. Sagerne afgjorte for: Ved Sager, ældre end. Ved Sager, anlagte i. Tilsammen. Straffældte. Frifundne. Sagen hævet eller afvist for: Tilsammen. Amterne. Smaalenene. Akershus Ti. Kristiania Hedemarken Kristians. Buskerud.. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg.. Nedenees Lister og Mandal. Stavanger.. Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus Romsdal. Søndre Trondhjem Nordre Trondhj.em Nordland L Troms0 Finmarken L KJ. Ialt Bygderne. KdObSkedente. Rig et Ile storre Kjobstwder. Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger. Drammen Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad Kristianssund Laurvik i I I

11 for hvis Vedkommende Sagerne bleve afgjorte, samt arresterede Personer. A. Justitssager. Sagerne usluttede for: Af de Personer, hvis Sager afgjordes, vare : Tiltalte for. Tiltalte i. Tilsammen. Faa fri Fod. Arresterede Amterne.. Kj. L Smaalenene. Akershus Kristiania.. Hedemarken. Kj Kj. Kristians. Buskerud. 0 Jarlsberg og Laurvik. K o j. 0 0 Bratsberg. j. K 0 Ki. Nedenæs. ` K. j Lister og Mandal. 0 0 Stavanger. Syindre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. ) Kj. Romsdal. j 0 0 " I Søndre Trondhjem. K. Nordre Trondhjem., ) Nordland.. Tromsø, Kj t Finmarken. Bygderne Kjobstæderne Ialt. Riget. De storre Kjobstveder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

12 A. Justitssager. Tabel. Arten af de Landsd.ele. ' 0 Forbrydelse med Hensyn til Religion og Sædelighed. Forbrydelse mod den offentlige Myndighed. Eftergjørelse eller Forfalskning af offentlige Dokumenter, Mynter, Pengesedler m. V. Mened. Mord. Drab. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Amterne. Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenms Lister og Mandal. Stavanger Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal Kj I Søndre Trondhjem. I. i Nordre Trondhjem.. Nordland Troms0 Finmarken Ialt Bygderne.. Kijob,s.tcederne Rig et Ile stare Kjobstmder. Kristiania.. Bergen.. Trondhjem Stavanger. Drammen. Kristianssand Fredrikshald Fredriksstad Kristianssund Laurvik. il

13 paatalte Forbrydelser. A. Justitssager. I I 0 I Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fosterfordrivelse samt Delagtighed deri. Fornærmelse paa Legeme eller Helbred. Krænkelse af Andres Frihed. Ærekrænkelse. Voldtægt. Blodskam. M. K. K. M. K. M. K. K. M. K. Amterne. smaaienene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenæs. fl 0 I I Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Bygderne Kjobst(ederne Riget. Ialt. He storre Kjobsteeder. Kristiania. Bergen. Trondbjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad.. Kristianssund. Laurvik.

14 A. Justitssager. Tabel (Forts.). Arten af de 0 j Bigami. Omgjæ'ngelse mod Naturen. Hor. Leiermaalsforseelse. Ulovligt Samlevnet. Forførelse og Rufferi. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Ansterne. I Smaalenene Akershus Kristiania. 0 I 0 0 Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromsø. Finmarken Bygderne.. Ialt KjObstaderne. Riget... he stare Kjobsteeder. Kristiania Bergen Trondhjem. Stavanger Drammen.. Kristianssand Fredrikshald Fredriksstad Kristianssund. Laurvik. KLj

15 paatalte Forbrydelser. A. Justitssager. 0 I Andre Løs agtigheds forseelser. Tyvsforbrydelse. Røveri. Ulovlig Omgang med Hittegods. Bedrageri og anden Svig. Falsk. M. K. M. K. K. M. K. M. K. M. K i. j I 0 ftliija I Amterne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Kj. Jarlsberg og Laurvik. K j. Bratsberg. Nedenzes. Kj. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Kj. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland.. Tromsø. Kj LK.i. Finmarken. Bygderne Kjobstcederne t Ialt. Riget He større lijobsimder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

16 A. Justitssager. 0 Tabel (Forts.). Arten af de 0 I 0 Urigtig Forklaring for Retten. Ulovlig Brug af hvad Andre eie eller besidde. Mordbrand. Anden Ildspaasaettelse. Beskadigelse af Eiendom eller Gods. Mishandling af Dyr. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. K. Aluterne. Smaalenene / Akershas.. Kristiania I Hedemarken Kristians Buskerud. ) Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal. i ) Stavanger. Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem. Nordland L Tromsø KJ. i Finmarken.. / Bygderne.. Ialt Kjobstcederne Riget SI I. 0 il I De stare Kjebstteder. Kristiania Bergen Tr ondhjem Stavanger. Drammen Kristianssand Fredrikshald Fredriksstad. Kristianssund Laurvik..

17 paatalte Forbrydelser. A. Justitssager. j 0 Forbrydelse Forbrydelse i Ombud eller Bestilling. Forbrydelse mod Saartsloven. Andre i EmbedsfOrelse. Forbrydelser. I a t. M. M. K. M. K.. K. M. K. Tils. I j Amterne. E.j. s Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenæs. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Troms0. Finmarken. Bygderne 00bsttederne Riget. Ialt større Kjøbstirder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

18 A. Justitssager. Tabel. De tiltalte 0 I Fyldt 0 men under Aar. Fyldt men under Aar. Fyldt men under 0 Aar. Fyldt 0 men under Aar. Fyldt men under 0 Aar. Fyldt 0 men under 0 Aar. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Amterne. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedeims Lister og Mandal. Stavanger Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Troms0. Finmarken Bygderne.. Ialt K. do kederne _Riga De storre Kjobstmder. Kristiania.. Bergen Trondhjem Stavanger.. Drammen Kristianssand Fredrikshald Fredriksstad Kristianssund Laurvik ' I I 0

19 Personers Alder. A. Justitssager. 0 M 0 I I I 0 Fyldt 0 men under 0 Aar. Fyldt 0 men under 0 Aar. 0 Aar og derover. Alder ikke opgivet. I a t. L an dsd ele. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Amterne. 0 Smaalenene. 0 0 i.i Akershus. (j. 0 Kristiania. i Hedemarken... Kristians. 0 0 Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Ki.Bratsberg. i 0 Nedenms. 0 Lister og Mandal. Stavanger. 0 Søndre Bergenhus. 0 Bergen. i Nordre Bergenhus. 0 Romsdal. Søndre Trondhjem t Nordre Trondhjem. ) G 0 Nordland Troms0 (. 0.. Finmarken. I Bygderne 0 \ 0 Kjobstæderne 00 0 I 0 Riget. z Ialt. Ile. storre kjobstvier. Kristiania. I 0 0 Bergen. Trondhjem. 0 Stavanger Drammen. i Kristianssand. 0 Fredrikshald. 0 Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

20 A. Justitssager. Tabel. Arten af de Forbrydelser, for hvilke I I Is I 0 I I c, " 0 g c,j d o E ti 0 0 M. t '.; o (z, K. M. K. M. K. I M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Riget. 0 Aar Aar og derover Uopgivet 0 0 Bygderne og Ladestederne. Sum 0 Aar Aar og derover Uopgivet... 0 I 0, 0 0 Sum 0 0 I Kjobsfirderne. 0 Aar Aar og derover.. ITopgivet. 0 0 Sum 0 0 I

21 Personer i de forskjellige Aldersklasser have været tiltalte. A. Justitssager. I 0 I I I 0 I e) rn, ct rt$ o o pi M. M. M. K. M. K. I M. K. M. K. I M. K. M. K. M. K. I M. K. M. K. Riget. h P Aar Aar og derover. Uopgivet. h Sum I Bygderne og Ladestederne. 0 0 Aar Aar og derover. Uopgivet. Sum. KjohstEederne. 0 0 Aar Aar og derover. Uopgivet. Sum.

22 A. Justitssager. Tabel (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for hvilke I I I i i 0 Ml I I [. o so ' CZI to z ca cl o M. K. M. K. M. K. I M. K. M. K M. K. I M. K. I M. K. M. K. 0 0 Aar Aar og derover. Uopgivet I. Sum. 0 I I 0 Aar Bygderne og Ladestederne ( Aar og derover. Uopgivet.. I : 0 0 Sum 0 l J Kjobstmderne. 0 Aar Aar og derover Uopgivet.... Sum

23 Personer i de forskjellige Aldersklasser have været tiltalte. A. Ju stitssager. I I 0 I I I I 0 J CL) ç g g,t "T p ca g ;?::.,E Ialt. Lands dele. M. K. M. K. M. K. AL K. I m. K. M. K. I M. K.I M. K. Tils. Riget. 0 Aar. G Aar og derover. TJopgivet. G Sum. Uygderne og Ladestederne. 0 Aar Aar og derover. g 0 TJopgivet. 0 Sum. Kjobstwderne. 0 Aar Aar og derover. llopgivet b0 I Sum.

24 A. Justitssager. Tabel. De tiltalte... ' _ 0 Embedsmænd. Ombuds og Bestillings, Handelsmænd og Ilaand Gaardbrugere og mænd. Fabrikanter. værkere. Føderaadsfolk. M. K. Tils. M. n K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. I Amterne. Smaalenene. Akershus KJ. Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. K. L Bratsberg Nedenms Lister og Mandal Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Iergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordldnd Tromsø. Finmarken Ialt Bygderne. li.xjob stæcierne Rig et I De store lijobstmder. Kristiania. Bergen Tron.dhjem Stavanger. Drammen Kristianssan.d Fredrikshald Fredriksstad Kristianssund Laurvik I 0 0

25 Personers Livsstilling. A. Justitssager. 0 0 Handelsbetjente og Kontorister. Haandværksarbeidere og Læredrenge. Tjenestetyende. Fabrik og Værksarbeidere. Husmænd og Inderster. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils I I 0 0 Kj. Hj. Kj. Kj Hj. Hj. A interne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Laurvik. Bratsberg. Nedenæs. Lister og Mandal. Stavanger. Spindre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromsø. Finmarken. Bygderne Kjobstcederne Riget. Ialt. he storre lijobstwder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fr edrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik. *

26 A. Justitssager. 0 Tabel (Forts.). De tiltalte I I 0 I Løsgjængere Betlere og Fiskere. Søfarende. Dagarbeidere. og. Omstreifere. Fattiglemm er. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Ainterne. Smaalenene. Akershus Kristiania Hedemarken KJ. L Kristians KJ. L Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenws. Lister og Mandal. Stavanger L KJ. Søndre BeTgenhus Bergen.. Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem. I Nordre Trondhjem.. Nordland Troms0. Finmarken.. Bygderne.. Ialt Kjobstcederne. Riget De store Kjobstmder. Kristiania. Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Kristia,nssand Fredrikshald Fredriksstad. Kristianssund Laurvik I I I I 0 I I 0

27 Personers A. Justitssager. I MEW _ 0 _ Hos Forældre hjemmeværende BOrn. Personer i andre Stillinger. Uopgivet. Ialt. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils I I I 0 j I Amterne. Ki. Smaalenene. Tei, Akershus. Kristiania.. Hedemarken. Kj Kristians. LK.i. Buskerud. Ki. Jarlsb. og Laurvik. Hi. L Hj. I Z. Bratsberg. Nedenæs. Lister og Mandal. Stavanger. SOndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal.. SOndre Trondhjem. JIj. Nordre Trondhjem. K. j Kj Nordland. d.. Troms0. Kj Finmarken. Bygderne KJobsttederne Riget. Ialt. Ile stare Kjobstwder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

28 rd,g, 0E o 'L) ' a, o a, o 0 rie,s E't c M. K. M. K.I M. K. I M. K. M. K.I M. K. M. K. M. K. Riget. Embedsmænd Ombuds og Bestillingsmænd Handelsmænd og Fabrikanter.. Haandvverkere Gaardbrugere og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister. Haandværksarbeidere og Læredrenge. Tjenestetyende Fabrik og Værksarbeidere Husmænd og Inderster Søfarende og Fiskere. Dagarbeidere Løsgjængere og Omstreifere Betlere og Fattiglemmer Hos Forældre hjemmeværende Børn. Personer i andre Stillinger saint ei opgivet Bygderne. Sum Embedsmænd Ombuds og Bestillingsmænd Handelsmænd og Fabrikanter Haandværkere Gaardbrugere og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister.. Haandværksarbeidere og Læredrenge Tjenestetyende Fabrik og Værksarbeidere Husmænd og Inderster Søfarende og Fiskere Dagarbeidere.... Løsgjængere og Omstreifere Betlere og Fattiglemmer Hos Forældre hjemmeværende Born. Personer i andre Stillinger samt ei opgivet Sum Kjobstæderne. Embedsmænd Ombuds og Bestillingsmænd Handelsmænd og Fabrikanter.. Haandværkere Gaardbrugere og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister. Haandværksarbeidere og Læredrenge Tjenestetyende Fabrik og Værksarbeidere Husmænd og Inderster. Søfarende og Fiskere Dagarbeidere Løsgjængere og Omstreifere Betlere og Fattiglemmer.... Hos Forældre hjemmeværende Børn Personer i andre Stillinger samt ei opgivet Sum loi 0. I 0 I / 0 I I

29 Personer i de forskjellige Livsstillinger have været tiltalte. A. Justitssager. 0 I I j 0 I, I g ;c o o g), r_ CE ri Ct P., t FLI i, c, g o tc., M. K.I M. K M. K. M. K. M. K.I M. KIM. K. M. K. M. K. IM. K. I I _ ill k 0 0 Riget. Embedsmænd. Ombuds og Bestillingsmænd. Handelsmænd og Fabrikanter. Haandvcerkere. Gaard.brugere og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister. Haanclværksarbeidere og Læredrenge. Tjenestetyende. Fabrik og Værksarbeidere. Husmænd og Inclerster. Sofarende og Fiskere. Dagarbeidere. Løsgjængere og Omstreilere. Betlere og Fattiglemmer. Hos Forældre hjemmeværende Born. Personer i andre Stillinger samt ei opgive. I 0 00 Sum. Bygderne. Embedsmænd. Ombuds og Bestillingsmænd. Handelsmænd og Fabrikanter. Haandvaerkere. ill Gaardbrugere og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister. Haandværksarbeidere og Læredrenge. Tjenestetyende. Fabrik og Vcerksarbeidere. 0 Husmænd og Inderster. SOfarende og Fiskere. il 0 Dagarbeidere. Løsgjamgere og Omstreifere. Betlere og Fattiglemmer. Hos Forældre hjemmeværende BOrn. Personer i andre Stillinger samt ei opgivet. Sum. lijobstwderne. Embedsmænd. Ombuds og Bestillingsmænd.. Handelsmænd og Fabrikanter. Haandvaerkere. Gaardbrugerc og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister. Haandværksarbeidere og Læredrenge, Tjenestetyende. Fabrik og Værksarbeidere. Husmænd og Inderster. SOfarende og Fiskere. Dagarbeidere. Løsgjcengere og Omstreifere. Betlere og Fattiglemmer. Hos Forældre hjemmeværende Børn., Personer i andre Stillinger samt ei opgivet. i I i Sum.

30 A. Justitssager. Tabel (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for hvilke I 0 j _ I I 0 j. to E. o t., CD om P a c g Rigel. Embedsmænd Ombuds og Bestillingsmænd Handelsmænd og Fabrikanter Haandværkere... Gaardbrugere og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister. Haandvaarksarbeidere og Læredrenge Tjenestetyende Fabrik og Værksarbeidere Husmænd og Inderster Sofarende og Fiskere. Dagarbeidere Løsgjcengere og Omstreifere Betlere og Fattiglemmer Hos Forældre hjemmeværende Børn. Personer i andre Stillinger samt ei opgivet Sum j 0 Bygderne. Embedsmænd Ombuds og Bestillingsmænd. Handelsmænd og Fabrikanter Haandværkere Gaardbrugere og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister... Haandvcerksarbeidere og Læredrenge. Tjenestetyende Fabrik og Vuerksarbeidere Husmænd og Inderster Sofarende og Fiskere Dagarbeidere Løsgjmngere og Omstreifere Betlere og Fattiglemmer Hos Forældre hjemmeværende Børn. Personer i andre Stillinger samt ei opgivet Suini 0 Kjobstirderne. Embedsmænd Ombuds og Bestillingsmænd. Handelsmænd og Fabrikanter Haandværkere Gaardbrugere og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister.. Haandwerksarbeidere og Læredrenge Tjenestetyende Fabrik og Værksarbeidere Husmænd og Inderster Søfarende og Fiskere Dagarbeidere Løsgjængere og Omstreifere Betlere og Fattiglenriner Hos Forældre hjemmeværende Børn.. Personer i andre Stillinger samt ei opgivet I Sumi i 00 iiøl 0 0 K. Ï M. K. M. K.I M. I 0 0 I I I I _. 0 0 it, I 0 * i 0 SI I K. I M. K.I M. K, M. K.

31 A. Justitssager. Personer i de forskjellige Livsstillinger have været tiltalte. I j I 0 I I I I 0 t I alt. K. M. I K. M. K. M. K. M. K. I M. K. M. K. Tils. I I ii I I i i 0 I SuM. 0 Riget. Embedsmænd. Ombuds og Bestillingsmænd. Handelsmænd og Fabrikanter. Haandycorkere. Gaardbïugere og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister. Haandycerksarbeidere og Læredrenge. Tjenestetyen de. Fabrik og Værksarbeidere. Husmænd og Inderster. SOfarende og Fiskere. Dagarbeidere. 0 Løsgjcengere og Omstreifere. 0 Betlere og Fattiglemmer. Hos Forældre hjemmeværende Børn. Personer i andre Stillinger samt ei opgivet. Sum. Bygderne. Embedsmænd. Ombuds og Bestillingsmænd. Handelsmænd og Fabrikanter. Haandværkere. Gaardbrugere og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister. Haandvverksarbeidere og Læredrenge. I Tjenestetyende. Fabrik og Voerksarbeidere. Husmænd og Inderster. Søfarende og Fiskere. Dagarbeidere. Løsgjaangere og Omstreifere. Betlere og Fattiglemmer. flos Forældre hjemmeværende Børn. 0 Personer i andre Stillinger samt ei opgivet, Kjobstwderne. Embedsmænd. Ombuds og Bestillingsmænd. Handelsmænd og Fabrikanter. 0 Haandycerkere. Gaardbruge_ e og Føderaadsfolk. Handelsbetjente og Kontorister. Haandværksarbeidere og Læredrenge. 0 Tjen estetyende. Fabrik og Værksarbeidere. 0 Ilusmænd og Inderster. 0 SOfarende og Fiskere. Dagarbeidere. 0 Løsgjaangere og Omstreifere.. Betlere og Fattiglemmer. I Hos Forældre hjemmeværende Børn. I Personer i andre Stillinger samt ei opgivét. I 0 Sum.

32 A. Justitssager. Cr, I I IC G, r. I C, I I.CD I o OI r. r. I.. ) awa aw VV../ CD o CS ' o =s =. 0 0 c) o._. ca cd c/) ced, i... cp '. d aca "..,.. 0 cu. cd E (., rz:i w o,.,.t.f, D.,W ''.. cs tf) 0 rt 0 to ct, ti,.., i P Tni t) zo ca o o PI o to to t, P P ooo cn P

33 elii.gc. 00. ictc,nni rictc.ci, NN 00.0 ṙi CS, GO A. Justitssager. C, y.. I t...in,.. I arise <, ri,..c, i r C ri t. a a C.,.,i cr,,...,,..,,..,..,ii eil ri I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I i. I. N I I I ii. I I I I I II ri I ii I ii. I Ci, _ Cr,.... I I I t I I I I ii G\ ir. C, a e elint i., tit VD CrINrii a i i. CS, ard.0 ri i ri CeD i Ct a I c. I = CeJ I ol : ill a t..0 t.. r i i,titrcti a I I. I I. ri r. ri i iiislirin.c, N. ril c c N i IC,. COI i c,, i i IN CO i N issiriari.li ie i IS,, i i a ri e C, CO cv, C., N ill..,.,. C', p.. I.., I CS,.'s rt cll.,..: ta t). r. Sṙg I,,I rt Li,.. u 0, $.' ID 0 rf, C.b. fi; rt g t, g i,_:.,,. to,, a, to.. a,,..., g o E. 0. a, CD P (,, s a,, to g. al g E..., ;.' r' "";",.,,...,,. ;),... '?.,?,) r t.,.,. c. )., g.. rt., a,..i., cn rt i i..t., :' ct o.,) *. ID ' i., rg g I.; g o S. ti.),, ), E, vo,ṭ to to,t,, g,c,,, ;, O ) rz; C.Pi.. rnm crl,,., E '', a, a,,:i tt,,,,,, F. C).. Ft z. E cd igl g.., g,.e f., (i.. fr ',.., '''') rcs ' P... g E. Eld.,,..'?', tt tf) iz:,: ( " ;,.., J., g t' ' 't r f, i '.' ' T.' ;' "r i Lp O 0 'al E g, rc`f, t ''', ct, o g P= A FTi a c.), E, `. P pa < C/)

34 A. Justitssager. Tabel. Antallet af de ved Retterne med Antal Straffmldte. Antal M. K. Tils. M. I. Amterne. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenæs. Lister og Mandal Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Iergenhus. RomE.dal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromsø Finmarken Ialt Bygderne Kjobstcederne. Riget II. Bygderne fogderivis. Kj. Idde og Marker.. Moss og Tune. Rakkestad., Heggen og FNland.. Aker og Follo 00. Nedre Romerike. Ovre Romerike. Vinger og Odalen 0. Solør Søndre Østerdalen. 0. Nordre Østerdalen 0 0. Hedemarken. Toten Søndre Gudbrandsdalen. Nordre Gudbrandsdalen. Hadeland og Land.. 0. Valders 0. Hallingdal 0 0. Numedal og Sandsvær 0. Ringerike 0 0. Buskerud 0. Jarlsberg. Laurvik.. Bamble 0. Nedre Telemarken 0 0. Ovre Telemarken Nedenms. Svetersdalen. Mandal 0. Lister 0 0. Jmderen og Dalerne 0. Ryfylke. Søndhordland. Hardanger og Vos.. Nordhordland 0. Sogn. Sønd og Nordfjord 0. Søndmøre 0. Romsdal. Nordmøre 0. Orkedal. Guldal 0. Strinden og Selbu 0. Fosen. Stjør og Værdal. Inderøen.. Namdal 0. Søndre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten 0. Lofoten og Vesteraalen. Senjen og Tromsø. 0. Alten. Hammerfest

35 Undtagelse af de militære) straffeeldte Personer. A. Justitssager. Straffældte. Antal Straffældte. K. Tils. M. K. Tils. 0. Tanen. Vardø I. Varanger III. Kjobsttederne. Sum. Fredrikshald. Fredriksstad 0. Sarpsborg 0. Moss 0. DrObak.. 0 Kristiania 0. Kongsvinger. Hamar Gjøvik 0. Lillehammer. Hønefos. Kongsberg. Drammen Holniestrand. TOnsberg. Sandefjord. Laurvik. Brevik. Porsgrund 0. Skien Kragerø. Risør. Arendal Grimstad. Kristianssand Flekkefjord. Stavanger 0. Haugesund Bergen Aalesund Molde. Kristianssund Trondhjem fl 0. Levanger ,. Bodø Tromso 0. Hammerfest. Vardø,. Vads0....., Sum 0

36 A. Justitssager. 0 Tabel 0. Arten af de Forbrydelser, for i 0 I Forbrydelse Forbrydelse EftergjOrelse eller Foraf med Hensyn til mod den offentlige falskning Religion og offentlige Dokumenter, Sædelighed. Mynter, Mened. Mord. Myndighed. Pengesedler m. V. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Drab. M. K. Tils. Smaalenene Akershus Amterne. Kristiania Hedemarken Kristi ans.. Buskerud Jarlsberg og Laurvik. LK. J.... Bratsberg KL; Neclences.. Lister og Mandal ( K. Stavanger. SOndre Bergenhus Bergen... Nordre Bergenhus. Romsdal SOndre Trondhjem. KLi.. 0 Nordre Trondhjem. LK.i. Nordland.. Troms0 Finmarken... Ialt Bygderne.. KjObSkederne.. Riget I LK.i. IL(. j he storre Kjobsteeder. Kristiania Bergen Trondhjem 0 Stavanger Drammen, Kristianssand Fredrikshald i Fredriksstad. Kristianssund Laurvik.

37 hvilke de straffældte Personer bleve dømte. A. Justitssager. O ; i Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fosterfordrivelse samt Delagtighed deri. Formærmeise paa Legeme eller Helbred. Krænkelse af Andres Frihed. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils 0 _ M. Ærekrænkelse. Tils. Voldtægt. M. K. Tils. M. Blodskam. K. Tils. 0 L 0 0 L K. j LK j.. Amterne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. K:J.Kristians. Buskerud. Kj. Jarlsberg og Laurvik. LK j.. Bratsberg. Nedenws. Lister og Mandal. i K..i 0 LK:J. Stavanger. Søndre Bergenhus. Behen. 0 0 Nordre Bergenhus. SI Romsdal. K. j LKj. Søndre Trondhjem. 0 L. Nordre Trondhjem. 0! 0 J 0 0 Kj. Nordland. LK' j. Troms0. Ki. Finmarken. Bygderne I Kjobstcederne Riget. Ialt. 0 He stare Kjobstkeder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

38 ' I A. Justitssager. Tabel 0 (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for 0 ANNY,0 Omgjæn Leiermaals Ulovligt Forførelse Bigami. gelse mod Naturen. Hor. forseelse. Samlevnet. og Rufferi. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians. Buskerud. Amterne. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenms Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenlaus Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromsø Finmarken Bygderne.. Ialt Kjobsteederne..Riget He stare Kjobsimder. Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger Drammen Kristianssand Fredrikshald Fredriksstad. Kristianssund Laurvik $ i $ $ $ i $ / i / $ $ / $ / ill i, G Ill. 0 I GI 0 IA!

39 hvilke de straffmldte Personer bleve donate. A. Justitssager. j 0 j 0 _ Andre Tyvs Ulovlig Bedrageri Løsagtig Røveri. Omgang med og anden Falsk. heds forseelser. forbrydelse. Hittegods. Svig. M. K. Tils M. K. Tils. M. K. Tils M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils, ,,. 0 0 i0i 0 0 I. 0 0i i 0 Lands dele. Amterne Smaalenene. Kj 0 Akershus. K. j Kristiania. Hedemarken. K. j Ki.Kristians. 0 0 Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. K. Bratsberg. Kj Nedenæs.. Lister og Mandal. Ki. Stavanger. 0 Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. H Kj. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland.,i Tromso.. 0, Finmarken. 0 Bygderne Kjobstcederne Riget. Ialt. De storm Kjobstmder. Kristiania. Bergen. Trondbjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

40 A. Justitssager. Tabel 0 (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for 0 0 Urigtig Forklaring for Retten. Ulovlig Brug, af hvad Andre eie ellerbesidde. Mordbr and. Anden Ilds Beskadigelse af Eiendom paasættelse. eller Gods. Mishandling af Dyr. M. K. Tils. M. K. Tils.I M. K. Tils. M. K Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Amterne. i i Smaalenene I it j... Akershus Kristiania Hedemarken Kj. " Kristians..... ( Kj _ Buskerud ) i Jarlsberg og Laurvik.. / LTA Bratsberg L.j. Kj. Nedenws / _ Lister og Mandal... " Stavanger / KJ. Søndre Bergenh us... Bergen Nordre Bergenhus... Romsdal i.j. : _..... Søndre Trondhjem... / l'. Nordre Trondhjem.... ordland. _. _._.... _ _ _.. Proms0.. _ Finmarken.,.... : Bygderne Ialt KjObSteederne.. 0 Rig et i... De. større Kjøbstæder. Cristiania lergen,.... _.... Crondhjem ;tavanger )rammen Cristianssand _ _ redrikshald Predriksstad Ciristianssund.aurvik _ _..

41 hvilke de straffoeldte Personer bleve dømte. A. Justitssager I 0 ANN= Forbrydelse Forbrydelse i Forbrydelse Andre Fori Embeds Ombud eller mod Tal t. bry delser. forelse. Bestilling. Søfartsloven. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils M. K. Tils. M. _ K. Tils. Amterne. i i 00. _ Smaalenene Akershus Kristiania. 0 Hedemarken. KJ. 0.. _.... Kristi ans. KJ Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. 0 K. J Bratsberg. 0 0 I Nedenres. 0 '.... _.. _ _.... Lister og Mandal. 0 Ki.i Stavanger. 0 Søndre Bergenhus. 0 0 Bergen _ Nordre Bergenhus. 0 Romsdal Søndre Trondhjem. 0 KJ. _ _.. Nordre Trondhjem. Nordland. i Tromsø. 0 0 Finmarken. 0 I Bygderne, 0 0 &IbStCederne Ialt i I I I Riget. De storre Kjabstleder. 0 Kristiania. 0 0 Bergen. 0 Trondhjem. 0 Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. 0 Fredriksstad. 0 Kristianssund. Laurvik. *

42 A. Justitssager. Tabel. Antallet af de for Tyvsforbrydelse samt Tyveri og Naskeri begaaet af Personer under Aar. iste Gang den Gang begaaet. Simpelt Tyveri. ) begaaet. 0 I die Gang de Gang I GrovtTyveri.)) eller oftere begaaet. begaaet. M. M. M. K. I M. M. K. M. K. Amterne. S Smaalenene i 0 S Akershus i Ki. Kristiania 0 S Hedemarken i S L Kristians i KJ. S Buskerud. i 0 Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nederms. KJ. Lister og Mandal s L Stavanger Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus. L Romsdal I L Søndre Trondhjem. ( Nordre Trondhjem I L Nordland Troms0. Finmarken... Bygderne... Ialt i Kjobstcederne. Riget Ki. Lici I. j De storre Kjobstmder. Kristiania 0 Bergen 0 Trondhjem.. Stavanger Drammen Kristianssand Fredrikshala Fredriksstad Kristianssund 0 i Laurvik begaaet af Personer paa Aar og derover. 0 i 0

43 A. Justitssager. for Naskeri (Straffelovens Kap. ) straffeeldte Personer. Delagtighed i Tyveri.') Tilsammen for Tyveri. ==MIMIIIIMIIIMIIII I 0 Naskeri o: Bemægtigelse af Fødevarer, som paa Stedet fortæres, eller af saadanne Varer eller Brændsel til ikke større Værdi end 0 Ore.`) j Ialt. Det samlede Antal af begge KjOil. M. K. M. K. Ti, M.K. M. Tils I I Amterne. 0 Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Ki. Buskerud. Jarlsb. og Laurvik. Bratsberg. 0 Ki. Nedenæs. Lister og Mandal. I Kj. 0 Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. K j. Søndre Trondhjena. Ki. NordreTrondhjem. KJ. Nordland. Tromsø. Kj. 0 Finmarken. 0 0 Bygderne Kjobstcederne Riget. He store lijobstmder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Lattrvik.

44 A. Justitssager. Tabel. Arten af den de j I I 0 I I I I Strafar to<., o tv,.z ce (t> M. K. M. M. K. M. K. M. K. I M. K. I M. K. I M. K. A interne. Smaalenene Ej. Akershus Kristiania Ej. Hedemarken Kristians Ej. Buskerud Ej. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal Ej. L Stavanger Ej. Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal Ej. Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Troms0 LE.j. Ej. Ej. Bygderne... Ialt / Kjobstæcierne. Riget Finmarken i j Ii I 0 ite storre K jobstmder. Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger. Drammen Kristiaussand Fredrikshalil Fredriksstad Kristianssund Laurvik. A

45 domfældte Personer ilagte Straf. A. Justitssagr. 0 j I j beide RINI= I I i 0 ' Fængsel paa Vaud og Brød. I Fængsel paa sædvanlig Fangekost. cg * Ed cd q. CI) c) be g I tcf,(fa c.', i g tc'tp `.; ce P M. K. M. K. M. K. K. M. K. M. K. M. K. 0 0 ' ' ' ' ', 0 T is il li. 0 li 0., 0 ; 0 il ' li 0,., Amterne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenoes. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Tron,dhjein.. Nordland. Tromsø. Finmarken. Bygderne KjObstcederne Riget.. Ialt. De storm lijobsiceder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

46 A. Justitssager 0. Tabel (Forts.). Arten af den de i 0 I I 0 J g.,, h) i E'' Cd %). to : g E, ed cd ct.,,..,gb,,,,, d,rt....s. r, +.n rn E.,,. C.) PI., BOder. g ''' cs,. t cs,,, M. K.M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Amterne. Smaalenene.. / Akershus I Kristrania 0 Hedemarken / Kristians / Buskerud 0 0 Jarlsberg og Laurvi k../ K. Bratsberg Si Llij. Nedenæs S/ Lister og Mandal... /... Stavanger.. / ' Søndre Bergenhus.. 0 Bergen Nordre Bergenhus... 0 Romsdal..... ) 0 0 Sandre Trondhjem... Nordre Trondhjem... Nordland / Tromsø.. / Finmarken..... i Ialt Bygderne.. I Kjob tcederne. Rig et I g, l' I.,, cp, g F.), W. rcs c). et, 0 0 I he storre lijobstmder. Kristiania 0 Bergen Prondhjem Stavanger Drammen... Kristianssand Fredrikshald Fredriksstad Kristianssund i E. aurvik.

47 domfældte Personer ilagte Straf. A. Justitssager. I I I I I0,...,i, t 0,., I.. cl,..),... h%.; L r.,') ca,,,,,. pp E."' A" ti. rt g ',,' f.!..,...,. c,,,,,,,,. : z ' ''' c'! 0 c,.,...., I alt. L andsdele. I M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Tils. = Attiterne.... Smaalenene. 00 Akershus. i. Kj. 0 0 Kristiania Hedemarken. _ Kristians ` Buskerud. 0 Jarlsberg og Laurvik. 0 K. J Bratsberg. 0 0 Nedences. i 0 _. _... Lister og Mandal. i i Stavanger. 0 KJ. i 0 Søndre Bergenhus. 0 0 Bergen. Nordre Bergenhus Romsdal KJ. Søndre Trondhjem..... Nordre Trondhjem. G.. Nordland. KJ... G 0 Tromsø. Finmarken. 0 ) i Bygderne Ialt. Kjobskederne i 0 0 I Riget. De stone Kjobstwder. 0 0 Kristiania. 0 0 Bergen. _.0 Trotidhjem. 0 Stavanger. Drammen. Kristianssand.... i Fredrikshald. 0 Fredriksstad. 0 Kristianssund. Laurvik.

48 A. Justitssager. Tabel. Arten af de Straffe, som Personer 0 I 0 I i Strafarbejde., c., o rf : <. 0 tp 0 r.. ;'= (h) 0 t 0 ch) ô o M.K. M. K. M. K. M. K. M.i K. M. K. M. K. M. K. I M. K. I M. K. I M. K. tl o,. o o Riget. 0 Aar over 0 Uopgivet. ' 0 I Sum 0 Bygderne og Ladestederne. 0 Aar over 0 Uopgivet. i i ! ' Sum : 0 Kjobstæderne. 0 Aar over 0 0 Uopgivet. Sum.

49 i de forskjellige Aldersklasser have været ilagte. A. Justitssager. I 0 I I I i 0 I., o Fængsel.,,. +:..,...,,,.. pc',) rd to :,,..,,s,, tw o _,,,Iii r., tii : rt. If a), P',:i ",a o. +' t'' '`) `I' cg P Isz.rei Ialt. a) e.,w g'" :, i. r.c to cz o rt,, g c:. ' td g.',.li rd O, W "'...,., Ez,, CI) PLI ;..,, E cn F. 0 rt 0.., M. K. M. K. M. K.I M. K. IM. K.I M. K. I M. K. M.!K M K M. K. Tils ,! IA I Riget. 0 Aar over 0 Uopgivet Sum. 0, 0 I 0 0, 0, I 0 ' 0 Bygderne og Ladestederne. 0 0 Aar over 0 Uopgivet. Sum. Kjobstmderne Aar over 0 Uopgivet Sum.

50 , A. Justitssager. Tabel. Arten af de for de Forbrydelsens Art. 0;;, 0, P a c, 0 be g., CL) o, CS (,) Strafarbeide. be o. 0 p te o. te' Z.;, o t, + I... Riget. Forbrydelse med Hensyn til Religion og Sædelighed... Forbrydelse mod den offentlige Myndighed.... Eftergjørelse ellerforfalskning af offentlige Dokumenter, Mynter, rengesedler m V Mened. Mord... Drab Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fosterfordrivelse samt Delagtighed deri Fornærmelse paa Legeme eller Helbred li Krænkelse af Andres Frihed Ærekrænkelse Voldtægt. Blodskam... ' I Bigami.... Omgjeengelse mod Naturen Hor Leiermaalsforseelse. 0 Ulovligt Samlevnet. Forførelse og Rufferi Andre Løsagtighedsforseelser 0 Tyvsforbryedelse Røveri Ulovlig Omgang med Hittegods Bedrageri og anden Svig. Falsk I Urigtig Forklaring for Retten... Ulovlig Brug af hvad Andre eie eller besidde.... Mordbrand Anden Ildspaasættelse. Beskadigelse af Eiendom li i eller Gods... Mishandling af Dyr. Forbrydelse iembedsførelse Forbrydelse i Ombud eller Bestilling Forbrydelse mod Wartsloven Andre Forbrydelser.. Sum I il 0 i l 0 be o. o cg te o. na c te o. cf, na g o te o. r+d'.., na tf», I ) I I 0, Fængsel Fængsel paa Vand sædvanlig og Brød. gekost. te te te ci ci, a et P its

51 forskjellige Forbrydelser ilagte Straffe. A. Justitssager.,0 0 k l0 l I 0 paa Fanc Bode r. cn 0, Q o ;. cs, ca Q.. c.c H å",.,r? +c o' ct g c, <, 0 0 Q. HZ T, ( )..'. tel Ft. Ialt. Forbrydelsens Art. 0 SI i 0i i Gi I I ha M. K. Tils. Riget. Forbrydelse med Hensyn til Religion og Sædelighed. Forbrydelse mod den offent 0 lige Myndighed. Eftergjørelse eller Forfalskfling af offentlige Dokumenter, Mynter, Penge sedler m. IT. Mened. Mord. Drab. Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fosterfordrivelse samt Delagtighed 0 deri. Fornærmelse paa Legeme eller Helbred. Krænkelse afandresfrihed. Ærekrænkelse. 0 0 Voldtægt. Blodskam. Bigami. Omgjængelse mod Naturen. Hor. I Leiermaalsforseelse. Ulovligt Samlevnet. Forførelse og Rufferi. Andre Løsagtighedsforseii elser. li li 0 Tyvsforbrydelse. Røveri. Ulovlig Omgang med Hitte gods.. Bedrageri og anden Svig. Falsk. Urigtig Forklaring for Ret 0 ten. Ulovlig Brug af hvad Andre eie eller besidde. Mordbrand. Anden Ildspaasættelse. Beskadigelse af Eiendom eller Gods. Mishandling af Dyr. Forbrydelse iembedsførelse. Forbrydelse i Ombud eller Bestilling. Forbrydelse mod Søfarts loven. _ Andre Forbrydelser. il0 h Sum.

52 A. Justitssager. N 0.0 Os puo TluaA 0IVis m IasPuama lam..va ouirep tus ye aatio 'soi æpoj lapals uid mos qouaap0, astabobæmog : c Txamsug 0 a,. at, (x) c, c) ir) cr, kr, di GC GO.) t N N N N 0, 0. c. 00 N C,. 0 e Cs, C, I Cr, c C C, C N r GO paasj, idj :UUSIII, p ehnc,c0),,,cq GO... a s C, C, Csi G) I t N r t cr, t 0 c, CS, f.0 N 0 Cr, GO C., Cr:, N ri N E C, rit e N N c, if, ot) e N X GO C, 00 GC, vir 0 ri CC) kr: C, GO kr, C, I 0 di Cr, 0 CD N id,t (t TionSs i Paqii0viga. N c ci c, N ce, N I v Ct, ri cr, N tr N I kf,. lnoap N I GO 0 CO N 0 ri I t tr i G C CC) aurbaci Jaw Jolla &ref) apt I ri CI, I I kr, t". t". X N N ri I I ri I r. lauaact Burcip Nips I NNC,00N. Ot). 00 GO e N lawaaq Btru uopg I ri er, cez N tr N N cr., kr, latukioct iltruo alst... X C, N Cr di N id, GO N I ri N e N J 00 o'd c, N c(t N v ç 0E.0j JV qaufsbact TasuA BO WASI C.).; ' I I I I ri t o. N cid CI) C.) Co' E tk tk. ct cd i I, A A., 0 CS, 0 0 C, 0. ri ri C, di,.. 0, fl, I. i I X, t:) rz,j ri G, Ft 0 I ;al C, C., ir, di C, Ci,...r, c, t,. r', I 0 ce, (..... c,t), cel. 't rn '), _,,,, g. fj g.... al, PA' ev?a cd E''' S F, bk 0 _.,,, bld g, t)ij cd, o cd r./ ::.,.w ''ll, ; if,. rtcg... to.,c I( co c.,./,... to, `a I I a, ea a' T, ig r.,' ti, r: ``. al,::,.. g P.,:.., ;.,O e...,..'ti. ct. ci.) 0 Fti '"d (, (a.) cd c",.) I.0 g a., rt P. fi,,, o,, rn I" ),..(. st t, I I I I" "gi ca l' ce F.' P.( IDA :,, cd, E i 0 0,. r: ea li ro. rci c; ea. Is,,I C PTI P F. fx g, i. ite İ o P. cll

53 A. Justitssager..0VSIII )0 c.., N,,.t, N U, N, ct. eg,,,,r, C,,i, c, c.s,. N IT '.. F.' '. al '''' L". '''.,) E, ''', vi.', ' ' ' :'. to t. ; ), VD..,VML"...C,...N...,ONW.N.t....qt.,. N. ri ri ri ri N c,,... =X N 0 E o $ C.) CD P rd o cp on cd co +al :, ' tk to. r0,, E c.. E 0 PI CI; T 0 to '' CD VNT?,' JOAO s s s s, o s s s NI s s N kr) c,n *JVNT z porn Bo MPUIT"" Japauvew zi pain Bo MpUI aaao aapaurvw NUIN mpuf g Ano aapauvwx s Paw Bo IIPuI 'IMIRLIUSITI rg,., aapauwehi E paw Bo o rppui g JOAO P aapauwen s paul Bo mpui rilci.,..e. osi.=n=.0 N,... E,,...,t,r, cs,,.,..,i,,.. cq. L,N 0 r.i v. 00 c, 0, N cs,,..0. c.to..,t, c, to ko. c, c,,. =0.. r. ot).,, cq co. cf to. I o ri i. ir in. I N s.c) Co N. r ri u, 0 kr,... r in ez ri c, M,I0eD.0,,,OONetikr,N.,Ht..0=C00.. N N... ri. ri N rid', Mir, N. II.V V z ion..,..,. c.,..., siini.e, citn c JUV" Z pout, Bo mpuf f. JOAO aapauvuwt p0m ipplit aa.so 0,iXIVSIII. s e a risril a i.:},m.0 CCi'D, to N e. C., N.. i i C,. aq. cr,. Gq N ilni.00=ngion===nw..i=.. r., L ct X rt,l..d co e.., c,.,.,., c. c,..., c,,ri co..... M,00CeDrtYDNCC..X.,O... =COMX. 0.,.. ri. ri. ri ri. G t.,, No, to c.. E,.. M0,CeD ri.til 0..t Fol IV V Z aaao...,,. i N.0 L'.. CC r. rz, z.mv z paul Bo mput i JaAo...,...,...N,.,..,...cc,...,, c,,,,,,,,. cq,... rd a, a, to Pd. Eo P Japaurenv z f pambo mput aano. aapaurenv pall' Bo ' mpu T T, Jan sapauvvw paw To 'milli r.,i, '0 v rt g cd N s cf, t 0 s to to C,. to,. t t N 0 cnc,... ON.Ncg=00C,,,N=Ott..MCZME.0Nr?in..,...=.. N N.,J,NN.N N ri u", to cs, mcn C. N LeDr} ci,d, NN cr,n,tix...,tic,,,hoxoommt N,m,x =v.., c,..o,..., c...,...,..,..".,.,,,,,..., c0m cq,...,,...,,,,.., ri ri ri. 00 ri,,,......,, E E g.ce 0.0. coci,...p.) to E.C,), cd.,. Z%,.. g g.,i ' ''''',, Fr: ce a) a) g, g g'q 'a ''') g g' ' g g.. tote, to. t) ct ),..., E., E., rd g gagggts %0.0...g. CO, z,.,,, E.E EgTi.T,;c.,, st.g..,,,,:zac+nacnilagy)xe.ip.q a,

54 B. Politisager. Tabel. Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Politisager og af derunder tiltalte Personer, samt af de i Overensstemmelse med Lov af te September behandlede Politisager. Samlet Antal. Heraf behandlede efter Lov af te September. Sager. M. Tiltalte. K. Tils. Sager. Tiltalte. M. K. Tils. I. Anderne. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenws Lister og Mandal Stavanger I K. I L KJ. L Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus. L Romedal Ki. Søndre Trondhjem. * / KIj.. ' Nordre Trondhjem.. Nordland. Troms0.. Finmarken Ialt $ Bygderne... Kjobsteederne I i I Riget

55 B. Politisager. Tabel (Forts.). Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Politisager og af derunder tiltalte Personer, samt af de i Overensstemmelse med Lov af etc September behandlede Politisager. Samlet Antal. Heraf behandlede efter Lov af te September. Sager. M. Tiltalte. K. Tils. Sager. M. Tiltalte. K. Tils. II. Bygderne fogderivis.. Idde og Marker. Moss og Tune. Rakkestad, Heggen o. Frøl. Aker og Follo. 0. Nedre Romerike. Øvre Romerike. Vinger og Odalen. Solør. Søndre Østerdalen 0. Nordre Østerdalen.. Hedemarken. Toten Søndre Gudbrandsdalen.. Nordre Gudbrandsdalen.. Hadeland og Land... Valders. Hallingdal. Numedal og Sandsvær. Ringerike 0. Buskerud. Jarlsberg. Laurvik. Bamble. Nedre Telemarken.. Øvre Telemarken 0. Nedenæs. Sætersdalen. Mandal. 0. Lister 0. Jæderen og Dalerne. Ryfylke.... Søndhordland. Hardanger og Voss.. Nordhordland. Sogn. Sønd og Nordfjord. Søndmøre. Romsdal.. Nordmøre 0 0. Orkedal. Guldal..... Strinden og Selbu. Fosen. Stjør og Værdal. Inderøen... Namdal.... Søndre Helgeland 0. Nordre Helgeland. Salten I.

56 B. Politisager 0. Tabel (Forts.). Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Politisager og af derunder tiltalte Personer, samt af de i Overensstemmelse med Lov af te September behandlede Politisager. Samlet Antal. Heraf behandlede efter Lov af te September. = Tiltalte. Tiltalte. Sager.. Sager. M. K. Tils. M. K. Tils.. 0. Lofoten og Vesteraalen.. 0. Senjen og Troms0.. Alten.. Hammerfest. Tanen. Vardø. Varanger Sum 0 _ 0 HI. Kjobsteederne. I. Fredrikshald a'. Fredriksstad. Sarpsborg. Moss. Drøbak. Kristiania 0. Kongsvinger. Hamar _ ''.. Gjøvik 0. Lillehammer H. Hønefos. Kongsberg. Drammen. Holmestrand. Tønsberg. Sandefjord i. Laurvik. Brevik. Porsgrund 0. Skien. Kragerø. Risør. Arendal. Grimstad. Kristianseand. Flekkefjord Stavanger... Haugesund.. Bergen 0 0. Aalesund. Molde. Kristianssnnd 0 _. Trondhjem. Levanger _. Bod Tromsø 0. Hammerfest,. Vard0.,. Vads Sum 0

57 B. Politisager. Tabel. Antallet af de i eller tidligere Tiltalte, for hvis Vedkommende Sagerne bleve afgjorte, samt af de i disse Sager arresterede Personer. Tiltalte. Sagerne afgjorte for : Sagerne usluttede for: Af de Personer, hvis Sager afgjordes, var: Smaalenene Amterne. Akershus. L Kristiania K. Hedemarken. LK.i. Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenws Lister og Mandal Stavanger KL J.. L i( LK i. K"j. T KL j. LKi. L K J. SOndre Bergenhus. L Bergen Nordre Bergenhus. LKi.. Romsdal SOndre Trondhjem Nordre Trondhjem. Nordland rroms0 Finmarken Lc Ii.. K J. Ej. Bygderne... Ialt Kdobstcederne. Riget L De større Kjøbsteeder (ristiania lergen.. 0 rondhjem,tavanger 0 )rammen i 0 Cristianssand 'redrikshald 'redriksstad :ristianssund 0 0,aurvik ci `) 0,?, cr, cl E 0 0, 0 o : 0 A 0.

58 B. Politisager. Tabel. Arten af I i J 0 I Overtrædelse af Lovgivningen om Tilvirkning af Brændevin. Overtrædelse af Lovgivningen om Salg og Udskjænkning af Brændevin. Overtrædelse af Lovgivningen om Tilvirkning af 0 og Malt. Overtrædelse af Lovgivningen om Salg og Udskjtenkning af 0 og Vin. Overtrædelse af Lovgivningen om Handel. M. I K. M. K. K. M. K. M. K. Amterne. L Smaalenene KJ. L Akershus Kristiania Hedemarken Kristians... Buskerud " L Jarlsberg og Laurvik. I Bratsberg... Nederms... Lister og Mandal. Stavanger.... ) Søndre Bergenhus. Bergen.... Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem Nordland Troms0. Finmarken Bygderne... Ialt Kjobstæderne Riget.. De stare Kjobstwder. Kristiania.. Bergen.. Trondhjem Stavanger Drammen.. Kristianssand Fredrikshald Fredriksstad Kristianssund Laurvik. o 0 0

59 de paatalte Forbrydelser. B. Politisager. M. K. I Overtrædelse af Lovgivningen om Haandværksdrift. Overtrædelse af Tyendelovgivnin gen. Overtrædelse af Lovgivningen om Vwrn epli gt og Udskrivning. NI 0 Over Overtræd else trædelse at af Lovgiv Lovgiv ningen om Iiingen om Skole Veivwsenet. væsenet. I Overtrædelse af Lovgivningen om Skydsvæsenet. M. K. M. K. M. K. M. K. I 0 I I I A interne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenæs. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Troms0. Finmarken. Bygderne Kjobstcederne Riget. Ialt. De sterre Kjobstieder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristian ssand. Fredrikshald. Fredrikss tad. Kristianssund. Laurvik.

60 B. Politisager. Tabel (Forts.). Arten af I 0 I I Overtrædelse af Fiskerilovgivningen. Overtrædelse af Lovgivningen om Skovvæsenet. Overtrædelse af Bygningslovgivningen. Overtrædelse af Lovgivningen om Sundhedsvæsenet. Overtmdelsè af Lovgivningen om Havnevæsenet. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Audenle. Smaalenene. Akershus Kristiania Hedemarken Kristians. Ki. Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenws L KJ. Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal... K. Søndre Trondhjem.. Nordre Trondhjem.. I Nordland TromE;0. Finmarken Bygderne... Ialt Ifjobsteederne. Riget De storre lijobstmder. Kristiania Bergen Trondhjem. Stavanger Drammen Kristianssand Fredrikshald Fredriksstad Kristianssund Laurvik

61 B. Politisager. de paatalte Forbrydelser. I I I 0I I Overtrædelse af Lovgivningen om Maal og Vægt. Betleri. Andre forseelser. Ia t. Lanclsdéle. M. K. M. K. M. K. M. K. Tils i 0 i 0 i i i i i i 0 0 I 0Ii 0 0 i i _ 0 Austertie. Smaalenene. Kj. Akershus. Kristiania.. Hedemarken. Kj Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. K. Bratsberg. Nedenws. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. s Ej. I Romsdal. Søndre Trondhjem. K. j Nordre Trondhjem. Kj. Nordland. ) Ki. Tromsø. j Finmarken. K. Byg cloche Ifjobsteederne Riget. Ialt. De stone Kjobstæder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

62 j B. Politisager. Tabel 0. Antallet af de Personer, som ere blevne Efter Tiltale. I Mindelighed. Efter Tiltale. Landsdel e. Ialt. M. K. M. K. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud. Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenæs. Lister og Mandal Stavanger Søndre B ergenhus Bergen... Nordre Bergenhus Romsdal.. Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø. Finmarken Ialt I. Amterne. Bygderne Kjobstederne Riget H. Bygderne fogderivis. I I K. Ej. Ej. Ej.. Idde og Marker.. Moss og Tune Rakestad, Heggen o. FNL I I I 0 0! 0' 0 I I F '. Aker og Follo. Nedre Romerike.. Øvre Romerike.. 0. Vinger og Odalen. i00. Solør Søndre Østerdalen.. 0. Nordre Østerdalen.. Hedemarken... Toten. Søndre Gudbrandsdalen. li. Nordre Gudbrandsdalen. 0. Hadeland og Land... Valders. Hallingdal. Numedal og Sandsvær. Ringerike 0 0. Buskerud. 0. Jarlsberg. Laurvik 0. Bamble Nedre Telemarken Øvre Telemarken. 0. Nedenws. Sætersdalen... Mandal.... Lister Jæderen og Dalerne. Ryfylke. Søndhordland.... Hardanger og Voss C. Nordhordland 0. Sogn. Sønd og Nordfjord.. Søndmøre. Romsdal.. Nordmøre 0. Orkedal. Guldal 0. Strinden og Selbu. Fosen..... Stjør og Værdal. Inderøen. Namdal Søndre Helgeland. Nordre Helgeland, Salten 0. Lofoten og Vesteraalen.. Senjen og Tromsø Alten.... Hammerfest.

63 idømte eller have vedtaget Straf, for Politiforseelser. B Politisager. I Mindelighed. Efter Tiltale. I Mindelighed. Ialt. Ialt. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils.. Tanen.... i,,. Vardø Varanger 0... Sum HI. lijobstaglerne.. Fredrikshald.... Fredriksstad 0. Sarpsborg. Moss Drøbak ' al a. Kristiania Kongsvinger Hamar. Gjøvik 0 0. Lillehammer _. 0nefos Kongsberg 0. Drammen Holmestrand.. Tønsberg Sandefjord 0. Laurvik Brevik 0. Porsgrund Skien 0. Krager0. Risør 0 e. Arendal 0 0 a 0. Grimstad 0. Kristianssand Flekkefjord... Stavanger Haugesund.. 0. Bergen A alesund 0. Molde Kristianssund Trondhjem Levanger. Bodø. : Tromsø 0 0. Hammerfest 0. Vard Vads il Sum 0 0

64 A. Politisager. Tabel. Arten af de Forbrydelser, for hvilke j I Overtrædelse af Lovgivningen om Tilvirkning af Brændevin. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. I "E 0 I! I Overtrædelse af Lovgivningen om Salg og Udskjænkning af,brændevin. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. Smaalenene Akershus Ansterne, J. Kristiania LK.i. Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg I LK.j. K. i Nedenoes Lister og Mandal I Stavanger Sondre Bergenhus Bergen.... Nordre Bergenhus Romsdal. Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem I Nordland Troms0 I Finmarken I Ialt Bygderne.. hobstcederne lig et De stare slijobslieder. Kristiania Bergen.. Trondhjem Stavanger Drammen Kristianssand.. Fredrikshald Fredriksstad Kristianssund La,urvik.. I _ I 0

65 A. Politisager. de for Politiforseelser tiltalte Personer bleve straffaadte. I 0 I ' I f Overtrædelse af Lovgiv Overtrædelse af Lovgivningen ningen ora Tilvirkning om Salg og Udskjænkning af 0. og Malt. af 0 og Vin. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. g '; "" 0 I Overtrædelse af Lovgivningen om Handel, Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. E.: 0 0 I * i Si l0 I 0 0, I 0 0 Amterlie. Smaalenene. Akershus. Kji. Kristiania. Hedemarken. Ki. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Laurvik. Bratsberg. Nedenæs. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhus. Bergen. 0 Nordre Bergenhus. Romsdal., SOndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. 0 Troms0. I š Finmarken. Bygderne Kjobstaderne i Riget. l Ialt. De storre Kjobstmder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad. I Kristianssund. Laurvik.

66 B. Politisager. 0 Tabel (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for hvilke 0 I I I 0 Overtrædelse af Lovgivningen om Haandværksdrift. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. Overtrædelse af Tyendelovgivningen. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte., Overtrædelse af Lovgivningen om Værnepligt og Udskrivning. Efter Tiltale. _ I Mindelighed afgjorte..$ " E E 'Ef; Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians. Buskerud,A interne. Jarlsberg og Laurvik Bratsberg ledenæs. Lister og Mandal Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus Romsdal.. Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken... Bygderne Kjobstmderne Riget.., " Ialt H i! i ' 0 De større Kjobstieder. Kristiania. Bergen Trondhjem. Stavanger. Drammen.. Kristianssand Fredrikshald Fredriksstad Kristianssund Laurvik I K. I Kj I Kj Ej. Ej... H. is. il il ii il 0 0 _

67 B. Politisager. de for Politiforseelser tiltalte Personer bleve straffeeldte. I j I 0 Overtrædelse af Lovgivningen Veivæsenet. Efter Tiltale. *. E I Mindelighed afgjorte. t, E I 0 I I I Overtrædelse af Lovgivningen om Skolevæsenet. Efter Tiltale, X Wrg I Mindelighed afgjorte. E Overtrædelse af Lovgivningen om Skydsvæsenet. Efter Tiltale.! I Mindelighed afgjorte. 0 0 L.,. 0 0 I I Kj Bygderne 0 0 l I 0, 0, C 0 e I i I, Amterne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Laurvik. Bratsberg. Nedentes. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromsø. Finmarken. Ifjobstcederne Riget. Ialt. he stare Kjobstmder. Kristiania. Bergen. Trondhjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

68 . I, B. Politisager. Tabel (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for hvilke i I 0 I I I Overtrædelse af Fiskeri. 0 vertrædelse af Lovgivningen lovgivningen. om Skovvæsenet. Lanclsdele. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte..;. '. g, r '' E T.; A interne. Smaalenene... / i i i.. Akershus $ / Kristiania.... Hedemarken $ L / KJ. Kristians..... «L /.. '" _ Buskerud Jarlsberg og Laurvik.. $ i / L Bratsberg K. i Nedenws.... I I K ". J. Lister og Mandal... ) K.j $ L Stavanger / KJ. i E Sondre Bergenhus. Bergen i 0 Nordre Bergenhus... i Romsdal $ / SOndre Trondhjem... $ / i. il. Nordland I $!.... Troms0... / / L. Finmarken _ KJ. I Bygderne..,. 0 Ialt Kjobstaderne.Riget. _..... j De større Kjobstteder. Kristiania Bergen Trondhjem Stavanger ` Drammen Kristianssand Fredrikshald Fredriksstad Kristianssund _ Laurvik _

69 de for Politiforseelser tiltalte Personer bleve straffeeldte. B. Politisager.,0 I ; I Overtrædelse af Bygningslovgivningen. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. Overtrædelse af Lovgivningen om Sundhedsvæsenet. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. O vertrædelse af Lovgivningen om Havnevæsenet. Efter Tiltale... t E I Mindelighed afgjorte. Ce I. I 0 ) I 0 I 0 0 I I 0 Kj. Ej. Ej. Ej. Kj. Kj. Ej. Ej. Ej. Amterne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Laurvik. Bratsberg. Nedenws. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Bygderne Kjobstcederne Riget. Ialt. storre lijobstteder. Kristiania. Bergen. Trond.hjem. Stavanger. Drammen. Kristianssand. Fredrikshald. Fredriksstad. Kristianssund. Laurvik.

70 B. Politisager... Tabel (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for hvilke =., i 0 I I I Overtrædelse af Lovgivningen om Maal og Vægt. Betleri.. Lands dele. Efter Tiltale..* E I Mindelighed afgjorte.... ca H, E Efter Tiltale. t=e ti' E Aniterne. Smaalenene $ i _ Akershus ) K. j Kristiania 0 ( i Hedemarken KJ. s. Kristians..... i Ki. _ i... _ i Buskerud... 0 Jarlsberg og Laurvik.. S i i $ L _ Bratsberg i KJ. Nedenws $ L i KJ. _ Lister og Mandal... I" Stavanger..... S L i Sondre Bergenhus.. Bergen Nordre Bergenhus.., Romsdal..... si LK.i. _ SOndre Trondhjem... _ Ki. Nordre Trondhjem... KL j.. _. Nordland $ i * i Troms0 i ( Finmarken i Ki. 0 C, Riget 0 ' Bygde; ne.... Ialt lijobsteederne.. De store Kjobstwder. Kristiania 0 Bergen.... i Trondhjem.. Stavanger Drammen Kristianssand Fredrikshald. Fredriksstad.... Kristianssund..... Laurvik.... "'.

71 B. Politisager. de for Politiforseelser tiltalte Personer bleve straffealdte. 0. I I 0 \ I Andre Politiforseelser. I al t. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. Amterne L KJ %. Smaalenene. Akershus Kristiania. 0 K. Hedemarken. $ 0 0 Kristians. F. 0 0 Buskerud Jarlsb. og Laurvik. 0 0 Kj O 0 Bratsberg.. 0 Kj Nedenws. Kj. 0. S 0 0 Lister og Mandal. 0 0 is Stavanger Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus.. i Romsdal. KJ. S 0 0 Søndre Trondhjem. Kj 0 0. K. j Nordre Trondhjem Nordland Kj. 0 0 Tromsø. 0 0 i Finmarken. 0 0 I 0 I 0, 0 Bygderne 0 0 KjObStCederne 00 0 [ 0 Riget. Ile store Kjobstwder Kristiania Bergen. 0 Trondhjem. 0 Stavanger. 0 Drammen. 0 Kristianssand. Fr edrikshald. Fredriksstad Kristianssund. Laurvik. Ialt.

72 B. Politisager. CD t ) lrni UOULIIIIVSIII..IMV JOAO c.. t t C,C., 00,c,,, t c/dcanc,000,,,, N N 00...,0 c, tr) di N,i ev r. c., ri.. Ot). et.... c., e icot tiintit t e e e t s...,i t Gq... NE, 0, Cs,... C',C0c,.... 'Iv V Z g pout So... rd a, MP T Jo A 0 JapouvrIAT i...imam vri a) paw II o t.....,.. CD ro r. IIWa! CIAO _. aapaumeat.. C., 'ev 0 o pant Bo I le,... A ID PuT G JoA0 Japourvw G pout So mpui.. t...t 00. N uatutuvsitt, co to. co to zo 00 t c oi t t I co c0 N T? C, N t C, C, ttl It t> C 'd a., t,.. a) i. E I %Fey' JaA0 t t t t t lllll ti s. s. v 'auv z paw Bo MPU! aano aapa liven st paw So IPPUT CIAO Japourvx pout B o ITPuT 0 0 aepouurtat g pow Bo mpui,,,....., c..r..c,..00.,..,i _. v I ce cr,,,, s. N N N ri t I r.. CO. Co.. 00 C, N co ce,. C, N c, tf) i.. ko co,i LIOUTUIVSUJ, co a.,..., e. + co ao o ko.., oi e.o t.. cc. co..,r,cra 0 N N t di c, di c0. r.., r. c, r. c, cc, c, 0,.. CC, 00 t Cr, tr, tr.) CO d, cl,.t.; r ro g rg.i, I. LI) rd,,i E o A ivy IA0 av V Z paw Bo mput aaa0..lapaurvw j pout So IPPur a0a 0.aopouvvig paw Bo IIPuf Z CIAO *lap ouvujiv Patti So mpui ii t......m...n...t. _ G,. I,... oo co., oi....d,. co to cc v LL,,t,. a,,. C,,..0 di e e,c kr, t, N N.tc, 0 N t di et 0,, 00 c, 'I c0 CO., C,... ds N c, C, t., LC') t * Ci:, t N CO tr,, T.., c. N.,i d, c,.. ce) N cq cs; N r. rt, cq ci,..,, es, di 0.,,. a.,. rd CO rd o cd,..,. 0) g ) 0) pl.:....,.. ci..) ) a:....r.,_, ri) VI E E 'J r{ '' S. d ce d d,,,,..,y... PZ, ce t; rd...,,,,,,, g g g.. %.,,,...,.i. ct, ci, ''ti d. cl,..a...g. () 0 g,l) cd,.., ti).iii g.. ;.,. rt:0to.eca.,p: pp EEIro G., o o g cis g g,... t,' o es) Te' gl,cd Ect,,, r: cd0 0,sc,, a,cd'''' ce 'V. ci, :V. ci.) ''' co o ''' cd. c,. Q.,.,,,. ce rd rn.,., :,......,., Ft bnr,:s rd rd rd E E c,. o t;', Z!.`&). Le gs g p E' rn.,tttlt,rz, '; (i),)cdriiz Fi.

73 . C. Justits og Politisager. Tabel. Antallet af de i Aarene til i Justitsog offentlige Politisager tiltalte Personer. A ar. Justits og offentlige Politisager. Sagernes Antal. Justitsforbrydelser. Politiforseelser. Tilsammen tiltalte ved Mænd. Tiltalte ialt, K vinder. Sagernes Antal. Mænd. Kvinder. Tiltalte ialt , ,, , ' , h

74 D. Militære Sager. C/ r pc.i af., t cd cd., z o ') C,) (Xi

75 Fortsættelse. (Suite.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsloeretninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'atat.). Norges Sparebanker. (Statistique des caisses d'épargne.). Norges Handel. (Tableaux du commerce.). Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.). Kriminalstatistiske Tabeller. Statistique de la justice criminelle.). Norges Postvæsen. (Statistique postale.).. Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.) Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.) 0. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Norges Fiskerier. (Grandes pèches maritimes.). Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.). Norges Skibsfart. (Tableaux de la navigation.). De offentlige Jernbaner /. (Rapport sur les chemins de fer publics.). Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.) Fattigstatistik og. (Statistique de l'assistance publique.).. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports con. Norges Handel. (Tableaux du commerce.). Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de PF,ta,t.) sulaires.) 0. Norges Sparebanker. (Statistique des caisses d'epargne.). Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.). Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.). Norges almindelige BrandforsikringsIndretning for Bygninger. (Statistique de. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.).. Norges Postvæsen. (Statistique postale.) l'institution générale des assurances des batiments contre l'incendie.) Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.).. Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.) Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.). Norges Fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) 0. Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.) Hos H. Aschehoug & Co. erholdes ligeledes tilkjølos følgende af det statistiske Centralbureau udgivne Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I. Jaugeage des navires. Christiania. IL Les marines marchandes. Christiania. Annuaire statistique de la Norvége. PremièreCinquième Année (). Kristiania. Aargange. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. FørsteFemte Aargang (0). Kristiania. Aargange. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Sjette Aargang (). Annuaire statistique de la Norvége. Sixième Année (). Kristiania. Hefte. Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Første Bind (), Andet Bind (), Tredie Bind (). Kristiania. (Journal du Bureau central de Statistique.) Oversigt over Kongeriget Norges geistlige, civile og judicielle Inddeling med Angivelse af Folkemængden efter Folketællingen lite December. Kristiania. Hefte. Med Tillæg udgivet lite Marts. Januar.

76

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. No,. CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE FOR AARET S, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF FEBRUAR l. CHRISTIANIA. TRYST HOS CHR. SCHIBSTED.. B. No. I. Tabel

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875.

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875. B N TABELLER FOR KOGERGET NORGE FOR AARET SAMT DEN KONGELGE NORSKE REGJERNGS U NDERDANGSTE NDSTLLNG AF SEPTEMBER CHRSTANA TRYST RNGVOLDS BOGTRYKKER B N Tabel Opgave ver de i Aaret ved civile g cmbinerede

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik række V. (Statistique officielle de la Norvège série V.) Nr. vil findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 0 december 0. Trykt Nr.. Private aktiebanker

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter B. No.. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for lste Halvaar 88O og for Aaret iste Juli 88O til Ote Juni 88. Udgiven af Den Kongelige Norske Regjerings Justits- og Politi-Departement. KRISTIANIA.

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA B N TABLLR FOR KONGRIGT NORG FOR AART SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS UNDRDANIGST INDSTILLING AF Juni CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI B N Tabel Opave ver de i Aaret ved civile cmbinerede Retter

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FOIN Boylgolso

FOIN Boylgolso C No TABELLER VEDKOMMENDE FOIN0 Boylgolso AARET Udgivn e af Det statistiske Centralbureau KRIS TIANI A TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI C No I () Indhold Tabel Summask Oversigt Ægtevielser fordelte efter

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER,

RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER, B. No.. BERETNING om RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER, FOR AARET 77. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF SEPTEMBER 79. CHRISTIANIA. TRYKT I BINGEVOLDS BOGTRYKKERI. ' 7 9. B. No..

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports nsulaires.)

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) _Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. I. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés ). Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

(Statistique_ officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique_ officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique_ officielle de la Norvège, série V.) Trykt 0: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement de

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM BOYE STRØM 8 KST SEKRETÆR 18 STATISTISK AARBOG FOR KOGERIGET ORGE ADE AARGAG UDGIVET AF DET STATISTISKE CETR ALBUREAU REDIGERET AF KRISTIAIA I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 2 TRYKT DET STEESK E BOGTRYKKERI

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere