Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler"

Transkript

1 Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

2 Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet 6 Arbejdsophør og udeblivelse 13 Blanketter til A-kassen 4-5 CV 9-10 Dagpenge, udbetaling af 4 Dagpengekort 6 Dagpengeret 6 Dagpengesatser 5 Ferie 7-8 G-dage 5 Indmeldelse i A-kasse 4 Jobcenter 14 Jobsøgning 8 Karantæne (selvforskyldt ledighed) Kursus/efteruddannelse 7 Manglende rådighed 13 Midlertidigt dagpengestop 12 Oplysningspligt 10 Rådighed 8-14 Rådighedsvurdering 11 Sygdom 7 Tilmelding 4 Vejrlig 4 Adresser: Fagforening og A-kasse bagsiden

3 3 A-kassens vejledningspligt Denne pjece er udarbejdet af Byggefagenes A-kasse og er en del af den lovmæssige vejledning, som A-kassen skal give ledige medlemmer. Pjecen indeholder de regler, som du skal være opmærksom på, når du er ledig og ønsker at modtage dagpenge eller andre ydelser fra A-kassen. Du skal være opmærksom på, at A-kassen er en forsikringsordning, som sikrer dig en forsørgelsesydelse, hvis du skulle blive ledig og er uden anden indtægt til forsørgelse. Det er frivilligt, om du vil være med i denne forsikringsordning, men er du først medlem, er der visse betingelser, der skal være opfyldt før A-kassen kan udbetale dig en ydelse - nøjagtig som i andre forsikringsordninger. Når du bliver ledig og anmoder om dagpenge fra A-kassen, skal du udfylde en del papirer. På disse papirer oplyser du til A-kassen, hvordan dine forhold er, og A-kassen udbetaler dig ydelser ud fra disse oplysninger. Hvis disse oplysninger ændrer sig i løbet af den periode, du er ledig, har du pligt til at meddele A-kassen om ændringen, da A-kassen i så fald på ny skal vurdere, om du stadig har ret til udbetaling af ydelser. Hvis du undlader at oplyse om ændringer eller det viser sig ved en senere undersøgelse, at du har afgivet urigtige oplysninger til A-kassen, kan det betyde, at du skal tilbagebetale de ydelser du med urette har modtaget og, at du eventuelt slettes som medlem af A-kassen og dermed ikke mere kan få udbetalt dagpenge, efterløn m.v. Dette kaldes i A-kassesprog også for svig. Arbejdsdirektoratet foretager løbende undersøgelser af de sager, som A-kassen behandler. Desuden er A-kassen underlagt en løbende revision i A-kassen, hvor Revisionsinstituttet gennemgår A-kassens sagsbehandling og udbetalinger. Det er vigtigt, at du altid sørger for, at A-kassen er informeret om de korrekte oplysninger angående dine forhold og at du indhenter vejledning i A-kassen, før du ændrer f.eks. dine lønmodtagerforhold, adresse, starter selvstændig virksomhed osv osv. Vores ordsprog er "hellere spørge 1 gang for meget end 1 gang for lidt", og "hvis du ikke spørger, får du ikke noget at vide". Det er nemlig dit ansvar og dine penge, det handler om så læs hele pjecen igennem og HUSK!!, at vi står altid til din disposition.

4 4 Indmeldelse i forbund og A-kasse For at få ret til dagpenge, skal du være indmeldt i A-kassen. Hvis du optages som nyudlært er du berettiget til dagpenge allerede 1 måned efter du er udlært. Både Malerforbundet og Blik- og Rørarbejderforbundet har regler for, at der kan udbetales dagpenge fra forbundet i den første måned efter udlæring, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Ret evt. henvendelse herom. Har du af en eller anden grund ikke været medlem af A-kassen, eller er du blevet slettet på grund af restance, skal du på ny ansøge om optagelse som lønmodtager. Der kan i denne situation tidligst udbetales arbejdsløshedsunderstøttelse efter 1 års medlemskab. Samtidig skal der være 1924 arbejdstimer på normale lønog arbejdsvilkår, som først kan tælles med fra den dag, du er optaget. Gen/indmeldelsen i A-kassen sker ved, at du udfylder og afleverer en "Ansøgning om optagelse" til A-kassen. Udbetaling af dagpenge Når du bliver afskediget eller skal på vejrlig, skal du den første ledige dag altid tilmeldes JOBCENTERET som ledig for at blive registreret som arbejdssøgende og dermed have ret til udbetaling af ydelser. Dette gør du ved enten at møde personligt på dit lokale JOBCENTER, eller tilmelde dig på Jobcenterets internetadresse; Hvis du tilmelder dig via nettet, skal du altid udskrive en kvittering, der dokumenterer, at du har tilmeldt dig. På kan du også hente de ledighedsblanketter, som du skal udfylde til A-kassen. Når du har tilmeldt dig Jobcenteret, skal du kontakte A-kassen enten telefonisk eller personligt. Som hovedregel skal du altid udfylde en ledighedserklæring og en fraværserklæring. Desuden skal A-kassen have lønsedler og din opsigelse, samt et udfyldt dagpengekort, inden vi kan udbetale dagpenge til dig. Ledighedserklæringen skal udfyldes med de oplysninger, som du bliver bedt om. På fraværserklæringen skal du påføre de timer, der evt. mangler på lønsedlerne. Du skal også påføre årsagen, som f.eks. kan være: sygdom - selvbetalte fridage - ferie m.v. Brug derfor din kalender hver dag!! Hvis du har haft overarbejde, skal du også udfylde "Skema til opgørelse af overskydende timer".

5 5 Da der kan være forhold der gør, at du skal udfylde andre blanketter, skal du kontakte A-kassen, så vi kan vejlede dig om dette og sende de blanketter du mangler. Der skal altid indsendes lønsedler for 1924 arbejdstimer: Det svarer til 52 ugers uafbrudt arbejde på fuld tid. Hvis arbejdsperioden har været kortere, skal du sende lønsedler for din seneste arbejdsperiode. Desuden skal du altid aflevere din fyreseddel/sedler og ansættelsesbevis/beviser. Bemærk! Hvis du skal have dagpenge som nyudlært eller selvstændig, skal du ikke indsende lønsedler. Hvis du har arbejdet i udlandet for en dansk arbejdsgiver, skal du også aflevere din ansættelseskontrakt. Udbetaling fra A-kassen Hvad skal der så til af dokumentation, før der udbetales understøttelse? A-kassen skal have modtaget al dokumentation, såsom ledighedserklæring, fraværserklæring, skema for overskydende timer, dagpengekort, fyre- samt lønsedler og ansættelsesbevis, før der kan udbetales dagpenge til dig. A-kassen skal også vide, om du f.eks. har et bijob driver selvstændig bibeskæftigelse har anden form for arbejde eller indtægt ved siden af dit normale job som lønmodtager. Dagpengesatser gældende fra den 7. januar 2008 Max dagpengesats brutto Dimittendsatsen brutto 703,00 kr. pr. dag. 576,00 kr. pr. dag. G-dag - Arbejdsgiverbetaling Hvis du er opsagt af din arbejdsgiver, har du krav på at arbejdsgiveren betaler for de første 2 ledighedsdage (G-dage) med 703,00 kr. pr. dag. Arbejdsgiveren skal betale hvis du har haft 74 arbejdstimer inden for de sidste 4 uger af dit ansættelsesforhold, hvis du er ledig og ikke får anden økonomisk dækning for disse dage.

6 6 Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler G-dagene til dig, senest 4 uger efter du er fratrådt, skal du kontakte A-kassen. Vi vil derefter gøre krav gældende overfor din tidligere arbejdsgiver. Dagpengeret Den samlede dagpengeret er på 4 år (208 ugers ydelser), der kan udbetales inden for en periode på 6 år. Du modtager en skriftlig afgørelse fra A-kassen, som fortæller hvordan din dagpengeret ser ud. Udfyldelse af dagpengekort Du vil automatisk modtage det næste dagpengekort med posten. Ring til a- kassen hvis du ikke modtager dagpengekortet, så vi kan sende dig et erstatningskort. Dagpenge udbetales efter en 37 timers arbejdsuge, som fordeles på alle ugens 7 dage. På dagpengekortet skal du besvare de spørgsmål der er anført. Hvis der er forhold, der begrænser din ret til dagpenge, skal du udfylde ud for alle døgn, (altså også lørdag/søndag): F.eks. 0 for ledighed G for G-dag - Arbejdsgiverbetaling S for syg F for ferie K for kursus Alle arbejdstimer skal påføres på dagpengekortet ud for hvert døgn. Det er vigtigt for dig, at timeantallet er udfyldt korrekt, da svig overfor A-kassen straffes meget hårdt og dyrt. Husk også arbejdsgiverens navn og telefonnr. Dagpengekort skal afleveres, så A-kassen har det om mandagen, da du ellers ikke får dine dagpenge til tiden. Når du får arbejde Du skal give Jobcenteret og A-kassen besked om både hvilken arbejdsgiver du er startet hos, og hvilken dag du er påbegyndt. Du skal sørge for altid at afmelde dig på første arbejdsdag. Du kan afmelde dig ved at ringe direkte til Jobcenteret. Desuden kan du registrere din afmelding på Hvis du får arbejde på nedsat tid, er der mulighed for, at du under visse forudsætninger kan få supplerende dagpenge fra A-kassen. Dette kræver en frigørelsesattest, som skal være A-kassen i hænde senest 5 uger efter, du er startet i arbejde.

7 7 Arbejde i udlandet kan være kompliceret, og du anbefales derfor at søge råd og vejledning i A-kassen, inden du underskriver kontrakt og tager af sted. Det kan koste dig din dagpengeret ikke at søge råd og vejledning. Efteruddannelse/selvvalgt uddannelse Hver gang du opfylder et nyt beskæftigelseskrav på 1 års arbejde har du ret til at deltage i selvvalgt efteruddannelse i 6 uger. Du vil have ret til udbetaling af VEU-godtgørelse, som svarer til den højeste dagpengesats. A-kassen anbefaler, at du udnytter din ret til selv at bestemme, hvilke kurser du ønsker. Hvis du ønsker mere end de 6 ugers selvvalgt uddannelse eller en længerevarende uddannelse, skal Jobcenteret via en Jobplan godkende, at du deltager. Til denne uddannelse kan du modtage aktiveringsydelse, hvis Jobcenteret godkender dette. Når Jobcenteret har godkendt uddannelsen kan du ikke uden dagpengemæssige konsekvenser "springe fra". Når du først har fået udarbejdet en Jobplan, skal du altid spørge Jobcenteret om du må deltage i andre uddannelser og kurser. Det er de lokale beskæftigelsesråd der bestemmer, hvordan de økonomiske midler til aktivering skal benyttes. Du kan derfor godt komme ud for, at der ikke er afsat midler til lige netop det kursus, du ønsker. Så derfor; udnyt din ret til selvvalgt uddannelse. Sygdom Hvis du bliver syg, mens du er ledig, skal du ringe til A-kassen, mellem kl på din første sygedag. A-kassen vil herefter udfylde en sygemelding, som bliver sendt til dig. Du skal derefter sørge for at udfylde bagsiden af sygemeldingen og aflevere den til din bopælskommune, inden der er gået 1 uge. Dine sygedagpenge vil altid være samme beløb, som din dagpengesats. Jobcenteret skal også have besked om, at du er syg. Du skal derfor - også på første sygedag - sørge for at give besked dertil. Dette kan du gøre ved enten at ringe til Jobcenteret eller registrere din sygemelding på Hvis du bruger internettet skal du udskrive en kvittering, så du har dokumentation på, at du har meddelt din sygdom på første sygedag og inden et eventuelt møde skal afholdes. Hvis du undlader at oplyse Jobcenteret og A-kassen om, at du er syg, og du f.eks. udebliver fra en samtale pga. sygdom, vil det få konsekvenser for din ret til dagpenge.

8 8 Ferie Når du skal holde ferie, skal du meddele din ferie både til Jobcenteret og A- kassen senest 14 dage, før du starter din ferie. Hvis du ikke overholder denne frist, kan du ikke holde ferie uden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette gælder også, selv om der er tale om din egen optjente ferie. Det vil således få konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis du f.eks. bliver væk fra et møde du er indkaldt til i Jobcenteret eller A-kassen, fordi du har ferie, som ikke er meddelt med mindst 14 dages frist. Dit feriekort skal underskrives af A-kassen, og dette kan gøres 1 måned før du skal holde ferie. Rettidig feriemeddelelse til Jobcenteret kan du selv registrere på Husk at udskrive en kvittering på din registrering. Der kan udbetales dagpenge til ferien, såfremt du i kalenderåret forud har fået udbetalt en ydelse enten fra A-kassen eller sygedagpenge fra kommunen. For at få udbetalt feriedagpenge, skal du før din ferie påbegyndes, udfylde og indsende et ansøgningsskema. Skemaet skal du bede om i A-kassen senest 1 måned før, du ønsker at holde ferie. Rådighedspligten Du skal som ledig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du betragtes også som ledig, selv om du deltager i tilbud om aktivering herunder tilbud om uddannelse med aktiveringsydelse, uddannelse med SVU som ledig, AMU kurser med VEUgodtgørelse som ledig eller du er i jobtræning m.v. Det vil sige, at du blandt andet skal: være tilmeldt og have kontakt til Jobcenteret og A-kassen, minimum 1 gang hver uge bekræfte på at du er aktivt arbejdssøgende, minimum 1 gang hver uge logge på dit CV og eventuelt rette/tilføje oplysninger, gøre dig bekendt med indholdet i den daglige post, samt Du skal sørge for, at A-kassen og Jobcenteret til enhver tid har din korrekte bopælsadresse. En postboksadresse eller poste-restante adresse er ikke tilstrækkelig.

9 9 Jobsøgning Du skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter du har fået formidlet et arbejde fra Jobcenteret eller A-kassen. (Husk at det er DIT ANSVAR, at din postkasse tømmes hver dag). Du skal kunne overtage arbejde inden for en rimelig transporttid (3 timer dagligt med offentlig transport, i særlige situationer 4 timers daglig transporttid). Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal du kunne overtage arbejde med en sammenlagt daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler. Du skal søge job i Danmark (men du må også søge i udlandet). Det kan ske enten ved skriftlig, personlig eller telefonisk henvendelse, eller som en kombination af disse måder. DU SKAL fra 1. ledige dag: søge på opslåede (annoncerede) ledige jobs, men du kan også søge uopfordret. også søge jobs, der er slået op i Jobcenterets Jobbank (www.jobnet.dk) søge varige jobs, men kan derudover også søge på midlertidige jobs og vikariater. søge rimeligt arbejde. Ved rimeligt arbejde forstås arbejde svarende til din hidtidige beskæftigelse, arbejde uden for din hidtidige beskæftigelse som du kan varetage samt arbejde, du kan varetage efter et kortere uddannelsesforløb eller oplæring. fortsat søge arbejde, selv om du har en aftale om at begynde f.eks. jobtræning, uddannelse, kurser, arbejdspraktik, efterløn, arbejde, aftjening af værnepligt eller lignende. For at være sikker på at have ret til dagpenge, skal du søge mindst 4 jobs hver uge. CV og bekræftelse af jobsøgning Ifølge A-kasselovgivningen, skal alle ledige oprette et CV i Jobcenterets CVbank, på netadressen: inden for de første 4 ugers ledighed.. Du kan få hjælp til dette på Jobcenteret eller i A-kassen.

10 10 Hvad er et CV? CV er en forkortelse for det latinske Curriculum Vitae, som betyder "livsløb", og bruges som betegnelse for dit professionelle levnedsløb, eller livsbane. CV'et skal være en personlig præsentation af dine uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og skulle gerne føre til, at du hurtigt kommer i arbejde. Desuden er det et krav, at dit CV er oprettet og godkendt af A-kassen, da du ellers ikke kan få udbetalt dagpenge. Du er altid forpligtet til at oplyse dit CV-kundenr til både Jobcenteret og A-kassen. Det er vigtigt, at dit CV er udførligt og korrekt. A-kassen hjælper dig meget gerne med at få oprettet et godt CV. Samtidig får du selvfølgelig en undervisning i, hvordan du vedligeholder dit CV. Du er forpligtet til at logge på og vedligeholde dit CV minimum hver 7. kalenderdag. Når du logger på dit CV skal du samtidig på Min side bekræfte, at du er aktivt arbejdssøgende. Da CV et er en meget stor del af din rådighed, er det vigtigt for dig, at du sørger for at dit CV er i orden, da du ellers kan miste din ret til dagpenge. Hvis du har en Jobplan, er indholdet i Jobplanen udgangspunkt for, hvad du skal stå til rådighed for. Det betyder, at der kan ske en udvidelse af dit jobområde og det geografiske område du er forpligtet til at søge i. Dette er f.eks. tilfældet hvis det i din Jobplan er aftalt, at du skal skifte fra et fagligt område til et andet. Hvis du ikke er i stand til at påtage dig arbejde inden for dit hidtidige arbejdsområde, skal du lade dig opkvalificere og uddanne samt stille dig til rådighed inden for andre arbejdsområder. Du kan formidles rimeligt arbejde - som er alt arbejde, der betales overenskomstmæssig løn til. Ved rimeligt arbejde forstås, at der i videst muligt omfang tages hensyn til din alder, uddannelse, erhvervserfaring og dine øvrige kvalifikationer. Jo længere tid, du har gået ledig, jo mindre hensyn tages der til dine personlige kvalifikationer m.m. Det arbejde, du søger, skal være realistisk i forhold til dine kvalifikationer, uddannelse og kurser (det vil sige arbejde, du kan varetage).du må ikke undlade at søge job, som du mener ikke at kunne komme i betragtning til på grund af alder, nationalitet eller lignende. Husk altid at notere dine jobsøgninger i din kalender, da A-kassen ved en rådighedsvurdering af dig, vil bede om disse oplysninger fra dig.

11 11 Oplysningspligten Du har pligt til at give alle de oplysninger, som A-kassen finder, er nødvendige for, at du kan vejledes rigtigt og der kan foretages de rådighedsvurderinger, som loven påbyder. Du har altid pligt til at give Jobcenteret og A-kassen oplysninger om ændring af din postadresse/din reelle bopælsadresse. Du skal også straks give A-kassen besked, hvis du afslår at overtage et formidlet arbejde eller ophører i et arbejdsforhold. Endvidere skal du oplyse om evt. begrænsninger i din rådighed f.eks. rygproblemer, allergi o.l. Hvis du ikke giver A-kassen de oplysninger, der er bedt om, kan vi tilbageholde dine dagpenge, indtil du har givet de ønskede oplysninger. Du skal desuden oplyse om dine jobsøgningsaktiviteter og om din deltagelse i kurser og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Rådighedsvurderinger A-kassen skal hver gang du søger om dagpenge vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi skal specielt vurdere rådigheden i følgende situationer: 1. Siger nej til et arbejde, som Jobcenteret eller A-kassen formidler dig til, 2. Siger op i et arbejde, 3. Over for Jobcenteret eller den ansvarlige for dit kontaktforløb afslår, udebliver fra eller ikke vil medvirke til gennemførelse af tilbud eller andre beskæftigelsesmæssige foranstaltninger, som er af betydning for din genplacering på arbejdsmarkedet, 4. I en længere periode har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom, 5. Du 2 gange har meldt dig syg i forbindelse med formidling/tilbud, 6. Har opsagt et varigt arbejde for at overtage arbejde med færre timer og anmoder om dagpenge, 7. Forbeholder din arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver, arbejdsplads eller arbejdsområde, 8. Gentagne gange (gennem flere år) har afholdt ferie udover den periode, som ferieloven giver ret til, 9. Uden gyldig grund afslår at medvirke til at udarbejde eller revidere din Jobplan, 10. Er sæsonarbejder eller opsiger et fast arbejde for at komme tilbage til sæsonarbejde, samt hvis du ikke søger andet arbejde i ledighedsperioden. 11. Ikke senest 4 uger efter din tilmelding til Jobcenteret, har oprettet/ opdateret dit CV i CV-banken og givet Jobcenteret dit CV-kundenr.

12 12. Du bliver delvis eller midlertidig ledig fra lønarbejde i en selvstændig virksomhed, som drives af din ægtefælle eller samlever, dine børn eller forældre, eller du tager lønarbejde på nedsat tid i en sådan virksomhed, 13. Påbegynder en pensionssag, sag om revalidering eller fleksjob, eller modtager social pension, 14. Hvis a-kassen bliver opmærksom på andre forhold, der giver anledning til tvivl om din rådighed, f.eks. fordi du er blevet indberettet til A-kassen af Arbejdsdirektoratet eller Jobcenteret. Du skal selv give A-kassen de nødvendige oplysninger til brug for rådighedsvurderingen. Udbetalingen af dagpenge kan derfor blive forsinket, hvis vi ikke får oplysningerne. Midlertidigt dagpengestop A-kassen kan bl.a. ikke udbetale dagpenge til dig, så længe du: Er syg eller i øvrigt er ude af stand til at påtage dig arbejde af normalt omfang. Aftjener værnepligt eller unddrager dig denne. Ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet din frihed, eller hvis du unddrager dig frihedsberøvelse. Forsørges på institution. Mangler mulighed for pasning af børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje. Rejser ud af Danmark. Er omfattet af strejke/lockout/konflikt. Ikke er mødt frem til en samtale, som A-kassen/Jobcenteret eller den instans der er ansvarlig for dit kontaktforløb har indkaldt dig til i henhold til Arbejdsløshedsloven. Som følge af anden lovgivning er forhindret i at overtage arbejde. I forbindelse med CV-samtalen på Jobcenteret eller i A-kassen, mangler at afgive oplysninger til CV'et eller underskrift på CV-erklæring. Ikke minimum 1 gang hver uge bekræfter at du er aktivt jobsøgende. Du kan igen få dagpenge, når du dokumenterer, at situationen har ændret sig.

13 13 Ved manglende rådighed Du anses for ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og kan ikke få ydelser fra A-kassen, hvis du f.eks.: ikke overholder din Jobplan 2 gange inden for 12 måneder er selvforskyldt ledig (udeblivelse fra samtale, arbejdsophør, vægring, afslag på tilbud m.v.), ikke selv gør en indsats for at komme ud af ledighed, fordi du ikke søger arbejde eller du ikke vil deltage i kurser eller andre tilbud, af andre grunde ikke anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Konsekvensen af manglende rådighed er ingen dagpenge, før du dokumenterer, at du har haft mere end 300 timers arbejde som fuldtidsforsikret på almindelige løn- og ansættelsesvilkår i en periode på 10 sammenhængende uger, og der ikke er givet offentligt løntilskud til arbejdet. Ved arbejdsophør og udeblivelse Du kan heller ikke få dagpenge i en periode, hvis du uden fyldestgørende grund: * udebliver fra en samtale med en arbejdsgiver om et formidlet arbejde = 111 timers effektiv karantæne, * udebliver fra en personligt indkaldt samtale hos jobcenter/a-kasse = ingen dagpenge indtil du igen retter henvendelse til jobcenter/akasse. 2. gang dette sker inden for 12 måneder = 74 timers effektiv karantæne, * afslår at overtage et formidlet arbejde = 111 timers effektiv karantæne, * selv opsiger dit arbejde eller afskediges af en grund der væsentligst kan tilregnes dig = 111 timers effektiv karantæne, eller du * godkender et - efter overenskomsten - for kort opsigelsesvarsel = 111 timers effektiv karantæne.

14 14 Hvis du får arbejde i 185 løntimer, eller hvis du ikke anmoder om ydelser fra A- kassen i 3 måneder efter, du blev idømt sanktion for din selvforskyldte ledighed, anses du for at have afviklet din karantæne. Ved kontraopsigelser får du effektiv karantæne indtil den dato, hvor du skulle være fratrådt ifølge arbejdsgiverens opsigelse, dog højst 3 uger (111 timer) fra arbejdsophøret. Jobcenter Du finder dit lokale Jobcenter i din bopælskommune. Adressen kan du finde bl.a. på hjemmesiden hvor også åbnings- og telefontider er oplyst. Når du taler med en medarbejder i Jobcenteret, skal du altid sørge for at gøre opmærksom på, at du er medlem af en A-kasse. Dette sikrer, at du får den rigtige vejledning. Januar 2008

15 Husk at: Når papirerne ikke er i orden og indsendt til tiden - Er der ingen penge!!! Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Storkøbenhavn Lygten København NV Tlf.: Fax: A-kassens åbningstider: Personlig henvendelse kl.: Telefonisk henvendelse kl.: Mandag Tirsdag & Onsdag Lukket Torsdag & Fredag

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere