Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler"

Transkript

1 Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

2 Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet 6 Arbejdsophør og udeblivelse 13 Blanketter til A-kassen 4-5 CV 9-10 Dagpenge, udbetaling af 4 Dagpengekort 6 Dagpengeret 6 Dagpengesatser 5 Ferie 7-8 G-dage 5 Indmeldelse i A-kasse 4 Jobcenter 14 Jobsøgning 8 Karantæne (selvforskyldt ledighed) Kursus/efteruddannelse 7 Manglende rådighed 13 Midlertidigt dagpengestop 12 Oplysningspligt 10 Rådighed 8-14 Rådighedsvurdering 11 Sygdom 7 Tilmelding 4 Vejrlig 4 Adresser: Fagforening og A-kasse bagsiden

3 3 A-kassens vejledningspligt Denne pjece er udarbejdet af Byggefagenes A-kasse og er en del af den lovmæssige vejledning, som A-kassen skal give ledige medlemmer. Pjecen indeholder de regler, som du skal være opmærksom på, når du er ledig og ønsker at modtage dagpenge eller andre ydelser fra A-kassen. Du skal være opmærksom på, at A-kassen er en forsikringsordning, som sikrer dig en forsørgelsesydelse, hvis du skulle blive ledig og er uden anden indtægt til forsørgelse. Det er frivilligt, om du vil være med i denne forsikringsordning, men er du først medlem, er der visse betingelser, der skal være opfyldt før A-kassen kan udbetale dig en ydelse - nøjagtig som i andre forsikringsordninger. Når du bliver ledig og anmoder om dagpenge fra A-kassen, skal du udfylde en del papirer. På disse papirer oplyser du til A-kassen, hvordan dine forhold er, og A-kassen udbetaler dig ydelser ud fra disse oplysninger. Hvis disse oplysninger ændrer sig i løbet af den periode, du er ledig, har du pligt til at meddele A-kassen om ændringen, da A-kassen i så fald på ny skal vurdere, om du stadig har ret til udbetaling af ydelser. Hvis du undlader at oplyse om ændringer eller det viser sig ved en senere undersøgelse, at du har afgivet urigtige oplysninger til A-kassen, kan det betyde, at du skal tilbagebetale de ydelser du med urette har modtaget og, at du eventuelt slettes som medlem af A-kassen og dermed ikke mere kan få udbetalt dagpenge, efterløn m.v. Dette kaldes i A-kassesprog også for svig. Arbejdsdirektoratet foretager løbende undersøgelser af de sager, som A-kassen behandler. Desuden er A-kassen underlagt en løbende revision i A-kassen, hvor Revisionsinstituttet gennemgår A-kassens sagsbehandling og udbetalinger. Det er vigtigt, at du altid sørger for, at A-kassen er informeret om de korrekte oplysninger angående dine forhold og at du indhenter vejledning i A-kassen, før du ændrer f.eks. dine lønmodtagerforhold, adresse, starter selvstændig virksomhed osv osv. Vores ordsprog er "hellere spørge 1 gang for meget end 1 gang for lidt", og "hvis du ikke spørger, får du ikke noget at vide". Det er nemlig dit ansvar og dine penge, det handler om så læs hele pjecen igennem og HUSK!!, at vi står altid til din disposition.

4 4 Indmeldelse i forbund og A-kasse For at få ret til dagpenge, skal du være indmeldt i A-kassen. Hvis du optages som nyudlært er du berettiget til dagpenge allerede 1 måned efter du er udlært. Både Malerforbundet og Blik- og Rørarbejderforbundet har regler for, at der kan udbetales dagpenge fra forbundet i den første måned efter udlæring, hvis bestemte betingelser er opfyldt. Ret evt. henvendelse herom. Har du af en eller anden grund ikke været medlem af A-kassen, eller er du blevet slettet på grund af restance, skal du på ny ansøge om optagelse som lønmodtager. Der kan i denne situation tidligst udbetales arbejdsløshedsunderstøttelse efter 1 års medlemskab. Samtidig skal der være 1924 arbejdstimer på normale lønog arbejdsvilkår, som først kan tælles med fra den dag, du er optaget. Gen/indmeldelsen i A-kassen sker ved, at du udfylder og afleverer en "Ansøgning om optagelse" til A-kassen. Udbetaling af dagpenge Når du bliver afskediget eller skal på vejrlig, skal du den første ledige dag altid tilmeldes JOBCENTERET som ledig for at blive registreret som arbejdssøgende og dermed have ret til udbetaling af ydelser. Dette gør du ved enten at møde personligt på dit lokale JOBCENTER, eller tilmelde dig på Jobcenterets internetadresse; Hvis du tilmelder dig via nettet, skal du altid udskrive en kvittering, der dokumenterer, at du har tilmeldt dig. På kan du også hente de ledighedsblanketter, som du skal udfylde til A-kassen. Når du har tilmeldt dig Jobcenteret, skal du kontakte A-kassen enten telefonisk eller personligt. Som hovedregel skal du altid udfylde en ledighedserklæring og en fraværserklæring. Desuden skal A-kassen have lønsedler og din opsigelse, samt et udfyldt dagpengekort, inden vi kan udbetale dagpenge til dig. Ledighedserklæringen skal udfyldes med de oplysninger, som du bliver bedt om. På fraværserklæringen skal du påføre de timer, der evt. mangler på lønsedlerne. Du skal også påføre årsagen, som f.eks. kan være: sygdom - selvbetalte fridage - ferie m.v. Brug derfor din kalender hver dag!! Hvis du har haft overarbejde, skal du også udfylde "Skema til opgørelse af overskydende timer".

5 5 Da der kan være forhold der gør, at du skal udfylde andre blanketter, skal du kontakte A-kassen, så vi kan vejlede dig om dette og sende de blanketter du mangler. Der skal altid indsendes lønsedler for 1924 arbejdstimer: Det svarer til 52 ugers uafbrudt arbejde på fuld tid. Hvis arbejdsperioden har været kortere, skal du sende lønsedler for din seneste arbejdsperiode. Desuden skal du altid aflevere din fyreseddel/sedler og ansættelsesbevis/beviser. Bemærk! Hvis du skal have dagpenge som nyudlært eller selvstændig, skal du ikke indsende lønsedler. Hvis du har arbejdet i udlandet for en dansk arbejdsgiver, skal du også aflevere din ansættelseskontrakt. Udbetaling fra A-kassen Hvad skal der så til af dokumentation, før der udbetales understøttelse? A-kassen skal have modtaget al dokumentation, såsom ledighedserklæring, fraværserklæring, skema for overskydende timer, dagpengekort, fyre- samt lønsedler og ansættelsesbevis, før der kan udbetales dagpenge til dig. A-kassen skal også vide, om du f.eks. har et bijob driver selvstændig bibeskæftigelse har anden form for arbejde eller indtægt ved siden af dit normale job som lønmodtager. Dagpengesatser gældende fra den 7. januar 2008 Max dagpengesats brutto Dimittendsatsen brutto 703,00 kr. pr. dag. 576,00 kr. pr. dag. G-dag - Arbejdsgiverbetaling Hvis du er opsagt af din arbejdsgiver, har du krav på at arbejdsgiveren betaler for de første 2 ledighedsdage (G-dage) med 703,00 kr. pr. dag. Arbejdsgiveren skal betale hvis du har haft 74 arbejdstimer inden for de sidste 4 uger af dit ansættelsesforhold, hvis du er ledig og ikke får anden økonomisk dækning for disse dage.

6 6 Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler G-dagene til dig, senest 4 uger efter du er fratrådt, skal du kontakte A-kassen. Vi vil derefter gøre krav gældende overfor din tidligere arbejdsgiver. Dagpengeret Den samlede dagpengeret er på 4 år (208 ugers ydelser), der kan udbetales inden for en periode på 6 år. Du modtager en skriftlig afgørelse fra A-kassen, som fortæller hvordan din dagpengeret ser ud. Udfyldelse af dagpengekort Du vil automatisk modtage det næste dagpengekort med posten. Ring til a- kassen hvis du ikke modtager dagpengekortet, så vi kan sende dig et erstatningskort. Dagpenge udbetales efter en 37 timers arbejdsuge, som fordeles på alle ugens 7 dage. På dagpengekortet skal du besvare de spørgsmål der er anført. Hvis der er forhold, der begrænser din ret til dagpenge, skal du udfylde ud for alle døgn, (altså også lørdag/søndag): F.eks. 0 for ledighed G for G-dag - Arbejdsgiverbetaling S for syg F for ferie K for kursus Alle arbejdstimer skal påføres på dagpengekortet ud for hvert døgn. Det er vigtigt for dig, at timeantallet er udfyldt korrekt, da svig overfor A-kassen straffes meget hårdt og dyrt. Husk også arbejdsgiverens navn og telefonnr. Dagpengekort skal afleveres, så A-kassen har det om mandagen, da du ellers ikke får dine dagpenge til tiden. Når du får arbejde Du skal give Jobcenteret og A-kassen besked om både hvilken arbejdsgiver du er startet hos, og hvilken dag du er påbegyndt. Du skal sørge for altid at afmelde dig på første arbejdsdag. Du kan afmelde dig ved at ringe direkte til Jobcenteret. Desuden kan du registrere din afmelding på Hvis du får arbejde på nedsat tid, er der mulighed for, at du under visse forudsætninger kan få supplerende dagpenge fra A-kassen. Dette kræver en frigørelsesattest, som skal være A-kassen i hænde senest 5 uger efter, du er startet i arbejde.

7 7 Arbejde i udlandet kan være kompliceret, og du anbefales derfor at søge råd og vejledning i A-kassen, inden du underskriver kontrakt og tager af sted. Det kan koste dig din dagpengeret ikke at søge råd og vejledning. Efteruddannelse/selvvalgt uddannelse Hver gang du opfylder et nyt beskæftigelseskrav på 1 års arbejde har du ret til at deltage i selvvalgt efteruddannelse i 6 uger. Du vil have ret til udbetaling af VEU-godtgørelse, som svarer til den højeste dagpengesats. A-kassen anbefaler, at du udnytter din ret til selv at bestemme, hvilke kurser du ønsker. Hvis du ønsker mere end de 6 ugers selvvalgt uddannelse eller en længerevarende uddannelse, skal Jobcenteret via en Jobplan godkende, at du deltager. Til denne uddannelse kan du modtage aktiveringsydelse, hvis Jobcenteret godkender dette. Når Jobcenteret har godkendt uddannelsen kan du ikke uden dagpengemæssige konsekvenser "springe fra". Når du først har fået udarbejdet en Jobplan, skal du altid spørge Jobcenteret om du må deltage i andre uddannelser og kurser. Det er de lokale beskæftigelsesråd der bestemmer, hvordan de økonomiske midler til aktivering skal benyttes. Du kan derfor godt komme ud for, at der ikke er afsat midler til lige netop det kursus, du ønsker. Så derfor; udnyt din ret til selvvalgt uddannelse. Sygdom Hvis du bliver syg, mens du er ledig, skal du ringe til A-kassen, mellem kl på din første sygedag. A-kassen vil herefter udfylde en sygemelding, som bliver sendt til dig. Du skal derefter sørge for at udfylde bagsiden af sygemeldingen og aflevere den til din bopælskommune, inden der er gået 1 uge. Dine sygedagpenge vil altid være samme beløb, som din dagpengesats. Jobcenteret skal også have besked om, at du er syg. Du skal derfor - også på første sygedag - sørge for at give besked dertil. Dette kan du gøre ved enten at ringe til Jobcenteret eller registrere din sygemelding på Hvis du bruger internettet skal du udskrive en kvittering, så du har dokumentation på, at du har meddelt din sygdom på første sygedag og inden et eventuelt møde skal afholdes. Hvis du undlader at oplyse Jobcenteret og A-kassen om, at du er syg, og du f.eks. udebliver fra en samtale pga. sygdom, vil det få konsekvenser for din ret til dagpenge.

8 8 Ferie Når du skal holde ferie, skal du meddele din ferie både til Jobcenteret og A- kassen senest 14 dage, før du starter din ferie. Hvis du ikke overholder denne frist, kan du ikke holde ferie uden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette gælder også, selv om der er tale om din egen optjente ferie. Det vil således få konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis du f.eks. bliver væk fra et møde du er indkaldt til i Jobcenteret eller A-kassen, fordi du har ferie, som ikke er meddelt med mindst 14 dages frist. Dit feriekort skal underskrives af A-kassen, og dette kan gøres 1 måned før du skal holde ferie. Rettidig feriemeddelelse til Jobcenteret kan du selv registrere på Husk at udskrive en kvittering på din registrering. Der kan udbetales dagpenge til ferien, såfremt du i kalenderåret forud har fået udbetalt en ydelse enten fra A-kassen eller sygedagpenge fra kommunen. For at få udbetalt feriedagpenge, skal du før din ferie påbegyndes, udfylde og indsende et ansøgningsskema. Skemaet skal du bede om i A-kassen senest 1 måned før, du ønsker at holde ferie. Rådighedspligten Du skal som ledig stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du betragtes også som ledig, selv om du deltager i tilbud om aktivering herunder tilbud om uddannelse med aktiveringsydelse, uddannelse med SVU som ledig, AMU kurser med VEUgodtgørelse som ledig eller du er i jobtræning m.v. Det vil sige, at du blandt andet skal: være tilmeldt og have kontakt til Jobcenteret og A-kassen, minimum 1 gang hver uge bekræfte på at du er aktivt arbejdssøgende, minimum 1 gang hver uge logge på dit CV og eventuelt rette/tilføje oplysninger, gøre dig bekendt med indholdet i den daglige post, samt Du skal sørge for, at A-kassen og Jobcenteret til enhver tid har din korrekte bopælsadresse. En postboksadresse eller poste-restante adresse er ikke tilstrækkelig.

9 9 Jobsøgning Du skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter du har fået formidlet et arbejde fra Jobcenteret eller A-kassen. (Husk at det er DIT ANSVAR, at din postkasse tømmes hver dag). Du skal kunne overtage arbejde inden for en rimelig transporttid (3 timer dagligt med offentlig transport, i særlige situationer 4 timers daglig transporttid). Efter 3 måneders sammenlagt ledighed skal du kunne overtage arbejde med en sammenlagt daglig transporttid på mere end 3 timer med offentlige transportmidler. Du skal søge job i Danmark (men du må også søge i udlandet). Det kan ske enten ved skriftlig, personlig eller telefonisk henvendelse, eller som en kombination af disse måder. DU SKAL fra 1. ledige dag: søge på opslåede (annoncerede) ledige jobs, men du kan også søge uopfordret. også søge jobs, der er slået op i Jobcenterets Jobbank (www.jobnet.dk) søge varige jobs, men kan derudover også søge på midlertidige jobs og vikariater. søge rimeligt arbejde. Ved rimeligt arbejde forstås arbejde svarende til din hidtidige beskæftigelse, arbejde uden for din hidtidige beskæftigelse som du kan varetage samt arbejde, du kan varetage efter et kortere uddannelsesforløb eller oplæring. fortsat søge arbejde, selv om du har en aftale om at begynde f.eks. jobtræning, uddannelse, kurser, arbejdspraktik, efterløn, arbejde, aftjening af værnepligt eller lignende. For at være sikker på at have ret til dagpenge, skal du søge mindst 4 jobs hver uge. CV og bekræftelse af jobsøgning Ifølge A-kasselovgivningen, skal alle ledige oprette et CV i Jobcenterets CVbank, på netadressen: inden for de første 4 ugers ledighed.. Du kan få hjælp til dette på Jobcenteret eller i A-kassen.

10 10 Hvad er et CV? CV er en forkortelse for det latinske Curriculum Vitae, som betyder "livsløb", og bruges som betegnelse for dit professionelle levnedsløb, eller livsbane. CV'et skal være en personlig præsentation af dine uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og skulle gerne føre til, at du hurtigt kommer i arbejde. Desuden er det et krav, at dit CV er oprettet og godkendt af A-kassen, da du ellers ikke kan få udbetalt dagpenge. Du er altid forpligtet til at oplyse dit CV-kundenr til både Jobcenteret og A-kassen. Det er vigtigt, at dit CV er udførligt og korrekt. A-kassen hjælper dig meget gerne med at få oprettet et godt CV. Samtidig får du selvfølgelig en undervisning i, hvordan du vedligeholder dit CV. Du er forpligtet til at logge på og vedligeholde dit CV minimum hver 7. kalenderdag. Når du logger på dit CV skal du samtidig på Min side bekræfte, at du er aktivt arbejdssøgende. Da CV et er en meget stor del af din rådighed, er det vigtigt for dig, at du sørger for at dit CV er i orden, da du ellers kan miste din ret til dagpenge. Hvis du har en Jobplan, er indholdet i Jobplanen udgangspunkt for, hvad du skal stå til rådighed for. Det betyder, at der kan ske en udvidelse af dit jobområde og det geografiske område du er forpligtet til at søge i. Dette er f.eks. tilfældet hvis det i din Jobplan er aftalt, at du skal skifte fra et fagligt område til et andet. Hvis du ikke er i stand til at påtage dig arbejde inden for dit hidtidige arbejdsområde, skal du lade dig opkvalificere og uddanne samt stille dig til rådighed inden for andre arbejdsområder. Du kan formidles rimeligt arbejde - som er alt arbejde, der betales overenskomstmæssig løn til. Ved rimeligt arbejde forstås, at der i videst muligt omfang tages hensyn til din alder, uddannelse, erhvervserfaring og dine øvrige kvalifikationer. Jo længere tid, du har gået ledig, jo mindre hensyn tages der til dine personlige kvalifikationer m.m. Det arbejde, du søger, skal være realistisk i forhold til dine kvalifikationer, uddannelse og kurser (det vil sige arbejde, du kan varetage).du må ikke undlade at søge job, som du mener ikke at kunne komme i betragtning til på grund af alder, nationalitet eller lignende. Husk altid at notere dine jobsøgninger i din kalender, da A-kassen ved en rådighedsvurdering af dig, vil bede om disse oplysninger fra dig.

11 11 Oplysningspligten Du har pligt til at give alle de oplysninger, som A-kassen finder, er nødvendige for, at du kan vejledes rigtigt og der kan foretages de rådighedsvurderinger, som loven påbyder. Du har altid pligt til at give Jobcenteret og A-kassen oplysninger om ændring af din postadresse/din reelle bopælsadresse. Du skal også straks give A-kassen besked, hvis du afslår at overtage et formidlet arbejde eller ophører i et arbejdsforhold. Endvidere skal du oplyse om evt. begrænsninger i din rådighed f.eks. rygproblemer, allergi o.l. Hvis du ikke giver A-kassen de oplysninger, der er bedt om, kan vi tilbageholde dine dagpenge, indtil du har givet de ønskede oplysninger. Du skal desuden oplyse om dine jobsøgningsaktiviteter og om din deltagelse i kurser og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Rådighedsvurderinger A-kassen skal hver gang du søger om dagpenge vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi skal specielt vurdere rådigheden i følgende situationer: 1. Siger nej til et arbejde, som Jobcenteret eller A-kassen formidler dig til, 2. Siger op i et arbejde, 3. Over for Jobcenteret eller den ansvarlige for dit kontaktforløb afslår, udebliver fra eller ikke vil medvirke til gennemførelse af tilbud eller andre beskæftigelsesmæssige foranstaltninger, som er af betydning for din genplacering på arbejdsmarkedet, 4. I en længere periode har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom, 5. Du 2 gange har meldt dig syg i forbindelse med formidling/tilbud, 6. Har opsagt et varigt arbejde for at overtage arbejde med færre timer og anmoder om dagpenge, 7. Forbeholder din arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver, arbejdsplads eller arbejdsområde, 8. Gentagne gange (gennem flere år) har afholdt ferie udover den periode, som ferieloven giver ret til, 9. Uden gyldig grund afslår at medvirke til at udarbejde eller revidere din Jobplan, 10. Er sæsonarbejder eller opsiger et fast arbejde for at komme tilbage til sæsonarbejde, samt hvis du ikke søger andet arbejde i ledighedsperioden. 11. Ikke senest 4 uger efter din tilmelding til Jobcenteret, har oprettet/ opdateret dit CV i CV-banken og givet Jobcenteret dit CV-kundenr.

12 12. Du bliver delvis eller midlertidig ledig fra lønarbejde i en selvstændig virksomhed, som drives af din ægtefælle eller samlever, dine børn eller forældre, eller du tager lønarbejde på nedsat tid i en sådan virksomhed, 13. Påbegynder en pensionssag, sag om revalidering eller fleksjob, eller modtager social pension, 14. Hvis a-kassen bliver opmærksom på andre forhold, der giver anledning til tvivl om din rådighed, f.eks. fordi du er blevet indberettet til A-kassen af Arbejdsdirektoratet eller Jobcenteret. Du skal selv give A-kassen de nødvendige oplysninger til brug for rådighedsvurderingen. Udbetalingen af dagpenge kan derfor blive forsinket, hvis vi ikke får oplysningerne. Midlertidigt dagpengestop A-kassen kan bl.a. ikke udbetale dagpenge til dig, så længe du: Er syg eller i øvrigt er ude af stand til at påtage dig arbejde af normalt omfang. Aftjener værnepligt eller unddrager dig denne. Ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet din frihed, eller hvis du unddrager dig frihedsberøvelse. Forsørges på institution. Mangler mulighed for pasning af børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje. Rejser ud af Danmark. Er omfattet af strejke/lockout/konflikt. Ikke er mødt frem til en samtale, som A-kassen/Jobcenteret eller den instans der er ansvarlig for dit kontaktforløb har indkaldt dig til i henhold til Arbejdsløshedsloven. Som følge af anden lovgivning er forhindret i at overtage arbejde. I forbindelse med CV-samtalen på Jobcenteret eller i A-kassen, mangler at afgive oplysninger til CV'et eller underskrift på CV-erklæring. Ikke minimum 1 gang hver uge bekræfter at du er aktivt jobsøgende. Du kan igen få dagpenge, når du dokumenterer, at situationen har ændret sig.

13 13 Ved manglende rådighed Du anses for ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og kan ikke få ydelser fra A-kassen, hvis du f.eks.: ikke overholder din Jobplan 2 gange inden for 12 måneder er selvforskyldt ledig (udeblivelse fra samtale, arbejdsophør, vægring, afslag på tilbud m.v.), ikke selv gør en indsats for at komme ud af ledighed, fordi du ikke søger arbejde eller du ikke vil deltage i kurser eller andre tilbud, af andre grunde ikke anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Konsekvensen af manglende rådighed er ingen dagpenge, før du dokumenterer, at du har haft mere end 300 timers arbejde som fuldtidsforsikret på almindelige løn- og ansættelsesvilkår i en periode på 10 sammenhængende uger, og der ikke er givet offentligt løntilskud til arbejdet. Ved arbejdsophør og udeblivelse Du kan heller ikke få dagpenge i en periode, hvis du uden fyldestgørende grund: * udebliver fra en samtale med en arbejdsgiver om et formidlet arbejde = 111 timers effektiv karantæne, * udebliver fra en personligt indkaldt samtale hos jobcenter/a-kasse = ingen dagpenge indtil du igen retter henvendelse til jobcenter/akasse. 2. gang dette sker inden for 12 måneder = 74 timers effektiv karantæne, * afslår at overtage et formidlet arbejde = 111 timers effektiv karantæne, * selv opsiger dit arbejde eller afskediges af en grund der væsentligst kan tilregnes dig = 111 timers effektiv karantæne, eller du * godkender et - efter overenskomsten - for kort opsigelsesvarsel = 111 timers effektiv karantæne.

14 14 Hvis du får arbejde i 185 løntimer, eller hvis du ikke anmoder om ydelser fra A- kassen i 3 måneder efter, du blev idømt sanktion for din selvforskyldte ledighed, anses du for at have afviklet din karantæne. Ved kontraopsigelser får du effektiv karantæne indtil den dato, hvor du skulle være fratrådt ifølge arbejdsgiverens opsigelse, dog højst 3 uger (111 timer) fra arbejdsophøret. Jobcenter Du finder dit lokale Jobcenter i din bopælskommune. Adressen kan du finde bl.a. på hjemmesiden hvor også åbnings- og telefontider er oplyst. Når du taler med en medarbejder i Jobcenteret, skal du altid sørge for at gøre opmærksom på, at du er medlem af en A-kasse. Dette sikrer, at du får den rigtige vejledning. Januar 2008

15 Husk at: Når papirerne ikke er i orden og indsendt til tiden - Er der ingen penge!!! Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Storkøbenhavn Lygten København NV Tlf.: Fax: A-kassens åbningstider: Personlig henvendelse kl.: Telefonisk henvendelse kl.: Mandag Tirsdag & Onsdag Lukket Torsdag & Fredag

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide januar 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 13 Hvis du får arbejde på nedsat tid 16 Bliv dygtigere mens du går ledig 18

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Om at stå til rådighed når du er ledig Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed når du er ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 61 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010690 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 1320 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 62 af 25/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0010745 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv.

Værd at vide om. Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Vigtigt: Husk altid at tage NemID (nøgle-kort) med til din 3F-afdeling Værd at vide om Net-dagpengekort - CV kurser - udland - at søge job - jobcenter - tilbud - uddannelse - osv. Faglig Fælles Akasse

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig

DET SKAL DU VIDE OG GØRE. - når du bliver ledig DET SKAL DU VIDE OG GØRE - når du bliver ledig INDHOLD 4 Det skal du vide og gøre når du bliver ledig 4 Ledig hvad så? 4 A-kasse og jobcenter kommunikerer digitalt 4 Korrekt mail og telefonnummer 4 Hvad

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Bekendtgørelse om rådighed

Bekendtgørelse om rådighed BEK nr 701 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere