Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i Tøris-forsendelser med fly"

Transkript

1 Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for- og eftertransport Fly - frysegods Hvad indeholder forsendelsen? 1. Tøris/fryseelement + ikke farligt stof/materiale 2. Tøris/fryseelement + UN Tøris/fryseelement + Andre UN-numre Med tøris Landevej eller skib Med fryseelementer Se særskilt vejledning til: landevej (ADR) eller skib (IMDG) Fryseelementer som alternativ til tøris - (med fly) I mange tilfælde kan fryseelementer være en god erstatning for tøris, da man altid kan have dem liggende klar i fryseren. Og fryselementer er ikke farlig gods. Kontakt en Sikkerhedsrådgiver Cathrin G. Sørensen, 1. Tøris + ikke farligt gods > Boks 1 side 2 2. Tøris + UN 3373 > Boks 2 på side 3 3. Tøris + Andet UN nummer > Boks 3 på side 4 4. Tøris på passagerfy > Boks 4 side 5 Sådan gør du: 1. Køb nogle fryseelementer fra emballagefirmaet Farusa:http://www.farusa.dk/Default.asp?Ac tion=details&item=372. Med Fryseelementer er din forsendelse ikke farligt gods. 2. Frys elementerne ved -80 C (først via alm. -18 C fryser). Skal ligge i -80 C i minimum 2 dage. Normale forholdsregler ved håndtering af -80 C materiale. 3. Pak din flamingo kasse med prøver eller lign. sammen med fryseelementerne Der skal være fryseelementer hele vejen rundt om det, der skal holdes frosset. 4. Mærk kassen med afsender og modtager. 5. Book din forsendelse hos din transportør. 6. Hos Farusa kan man også købe flamingokasser og tilhørende ydre papkasser. Ydre papkasse er ikke et krav.

2 Sider: 2 af 6 Boks 1. Kun tøris - UN 1845 DRY ICE (FLY) Hvis du vælger tøris, bliver din forsendelse farligt gods, men der er lempeligere regler, hvis det eneste farlige der er i kassen, er tøris og den anvendes til køling alene. Emballagen skal være konstrueret og fremstillet således, at den kan frigive gasformigt carbondioxid for at forebygge opbygning af tryk, som kan bryde emballagerne. En kraftig flamingokasse alene er tilladt, denne skal være i god stand og fri for skader. Følgende kræves ved forsendelse af tøris med FLY - i henhold til IATA: 1 Oplysninger til Sikkerhedsrådgiveren og til transportøren ved booking af forsendelsen: a. UN 1845 Dry ice eller Carbon dioxide, solid. b. Afsender og modtager. c. Antal pakker f.eks. 1 af 1 pakker, hvis der kun er én pakke. d. Angivelse af nettomængden af tøris. e. Angivelse af pakkens totalvægt og mål (H x L x B). 2 Pakken skal mærkes med følgende: f. Forsendelseslabel, anvend gerne transportørens eller udfyld selv en, med oplysninger fra punkt 1. g. UN 1845 DRY ICE eller CARBON DIOXIDE, SOLID. UN-nummer og bogstaver skal mindst være 12 mm. h. Klasse 9 fareseddel. i. Retningspile på 2 modstående sider af kassen. 3 Pakning i. Der er ingen særlige krav til inder emballagen, når det, der skal sendes, ikke er farligt. Dog skal der altid pakkes fornuftigt, og hvis det er væsker skal der altid være absorberende materiale til at opsuge evt. lækage fra inder emballagen f.eks. vermaculite. 4 Øvrige forhold j. Ikke relevante opmærkninger skal fjernes (Som f.eks. andre UN numre). k. Forsendelseslabel, fareseddel og retningspile må ikke gå omkring hjørner på kassen. l. Luftfarten er ret emsig med reglerne og gøres det ikke helt efter reglerne bliver forsendelsen afvist og sendt til DGM, som foretager den nødvendige opmærkning/pakning for afsenders regning. F.eks. kan en stavefejl i godsbetegnelsen eller at label sidder rundt om hjørner på kasser, være tilstrækkeligt til en afvisning! m. Ved forsendelser indenfor EU skal der ikke yderligere dokumenter med, men skal det ud af EU skal der også en proforma faktura med, men det har ikke noget med farligt gods at gøre. Eksempel på forsendelseslabel med alle nødvendige oplysninger: På side 6 findes denne label klar til dit brug Fareseddel 9 og retningspile:

3 Sider: 3 af 6 Boks 2. Tøris og Biologisk materiale, kategory B (FLY) UN 1845 DRY ICE + UN 3373 Biologicalsubstance, Category B Når UN 3373 transporteres på tøris, skærpes kravene i forhold til, at der kun er tøris i kassen: Udover en kraftig flamingokasse, skal der nu være en papkasse udenom flamingokassen. Flamingokassen og papkassen skal være i god stand og frie for skader. 1. Emballagen skal være af god kvalitet og stærk nok til at modstå de stød og belastninger, der normalt kan forventes under transport. Emballager skal være udformet og lukket på en sådan måde, at indholdet ikke under normale transportforhold kan slippe ud på grund af vibration eller temperatur-, fugtigheds- eller trykændringer. Desuden skal emballagen være konstrueret og fremstillet således, at den kan frigive gasformigt carbondioxid for at forebygge opbygning af tryk, som kan bryde emballagerne. 2. Emballagen skal bestå af mindst tre dele: a. en primærbeholder, b. en sekundæremballage og c. en stiv ydre emballage, 3. Primærbeholdere skal anbringes i sekundæremballager på en sådan måde, at de under normale transportforhold ikke kan gå i stykker, punktere eller lade indholdet slippe ud i sekundæremballagen. Sekundæremballager skal være fast nedpakket med egnet stødabsorberende pakningsmateriale i en ydre emballage. Eventuelle utætheder må ikke påvirke pakningsmaterialets eller den ydre emballages funktion. 4. For væsker, skal den primære beholder være tætheds prøvet og må ikke indeholde mere end 1 liter. 5. For faste stoffer, skal den primære beholder være støvtæt og må ikke indeholde mere end yder emballagen er godkendt til. 6. Mindst en, af den ydre emballages flader, skal måle mindst 100 mm 100 mm. 7. Det komplette kolli, skal være i stand til, at klare en faldprøve fra en faldhøjde på 1,2 m. Efter faldprøven må der ikke være udslip fra primærbeholderen, som fortsat, når det er nødvendigt, skal være beskyttet af absorberende materiale i den sekundære emballage. 8. Der skal være en liste over indholdet, som placeres mellem den sekundære ogden ydre emballage. 1. Information til transportøren: a. UN "Dry ice" or "Carbon dioxide". b. UN 3373 og «Biological substance, Category B». c. Afsender og modtagers addresser. d. Antal pakker f.eks. 1 af 1 pakke, hvis der kun er en pakke. e. Netto vægten af tøris pr. pakke. f. Pakkens mål (H x L x B) 2. Pakken skal mærkes med: g. Forsendelseslabel, med oplysningerne fra punkt. 1, anvend gerne transportørens eller udfyld selv en. h. Rhombeformet mærkat med UN 3373 i. Mærkat med teksten «Biological Substance, Category B». j. UN 1845 DRYICE eller UN 1845 CABON DIOXIDE, SOLID. UN-nummer og bogstaver skal være minimum 12 mm. k. Fareseddel 9. Forskellige farlige stoffer og genstande. l. Retningspile på 2 modstående sider af kassen. 3. Transport dokument (Shippers Declaration): m. Transport dokument på forsendelsen skal ikke udarbejdes, da det er en lempelse fra IATA reglerne.

4 Sider: 4 af 6 Boks 3. Tøris UN 1845 DRY ICE + Andre UN numre (FLY) Når andre UN numre skal transporteres på tøris, skærpes kravene til egentlige normale farligt gods regler, hvilket vil sige: Udover en kraftig flamingokasse skal kassen udenom flamingokassen nu være UN godkendt hvis det er en papkasse, hvilket det ofte vil være, skal den være mærket med UN 4GV/X, samt være godkendt til det antal kg der skal være i kassen. Flamingokassen og papkassen skal være i god stand og frie for skader. Tillæg i forhold til Boks Yderligere oplysninger til Sikkerhedsrådgiveren og til transportøren ved booking af forsendelsen: a. Opgiv hvilket UN nummer der skal sendes kender du ikke UN nummeret kan Sikkerhedsrådgiveren være dig behjælpelig med at finde det, ud fra de stofoplysninger du oplyser: Kemisk eller biologisk navn, meget gerne CAS. nr. ved kemiske stoffer. Koncentration Mængde g/ml b. Er der flere stoffer i forsendelsen, skal det kontrolleres at disse må pakkes i samme ydre emballage. 2 Pakken skal yderligere mærkes med følgende: b. UN nr. og fareseddel der svarer til det udvalgte UN-nummer. Er der flere forskellige stoffer i samme ydre emballager, skal der en fareseddel på for, hver af fareklasserne. UN-nummer og bogstaver, skal minimum være 12 mm. 3 Transportdokument skal følge forsendelsen. f. Der skal udarbejdes et Farligt Gods Transportdokument med forsendelsen, dette dokument kan Sikkerhedsrådgiveren være behjælpelig med, g. Transportdokumentet skal være på engelsk, vedlægges i 3 eksemplarer og være underskrevet af Sikkerhedsrådgiveren i original (Kopier og scannede dokumenter accepteres ikke). h. Vær opmærksom på at de forskellige lande og de forskellige luftfartsselskaber kan have nogle særlige regler, som f.eks. et 24 timers emergency call number, dette kan sikkerhedsrådgiveren også være behjælpelig med.

5 Sider: 5 af 6 Boks 4. Specielle regler vedrørende UN 1845 Tøris på passagerfly Hvis man har behov for, at medtage sine videnskabelige prøver, kølet på tøris på det samme fly, som man selv skal flyve med, kan det i de fleste tilfælde lade sig gøre, hvis følgende er opfyldt: 4 Specielle regler: i. Prøverne må ikke indeholde kemikalier, som er farlig gods. j. Kontakt flyselskabet og meddel dem, at du påtænker, at medbringe prøver kølet på tøris med på din rejse. Flyselskabet vil så meddele dig, om det kan lade sig gøre eller ej og hvis det kan, så hvordan dette skal foregå. k. Hvis vi kigger i IATA-reglerne, så er det tilladt at have op til 2,5 kg tøris med, når det anvendes til nedkøling af f.eks. prøver og det kan enten være i håndbagagen eller i checkin bagagen. l. Godset skal pakkes i en kasse, som ikke må været så tæt, at overskudsgassen ikke kan trænge ud, så der kan opbygges tryk i kassen (vil aldrig være noget problem i en flamingokasse). m. Bagagen med tøris, skal mærkes Dry ice eller Carbon dioxide, solid og et mærkat med netto vægten af tøris eller en mærkat der fortæller, at der er 2.5 kg eller mindre kg tøris i baggagen. n. Kom i god tid i lufthavnen, da det ikke er muligt at lave en online check-in, man skal hen til check-in disken.

6 Sider: 6 af 6 Eksempler på Forsendelsesblanketter: COMMERCIAL PARCEL, DANGEROUS CONTENTS Shipper: Aarhus University Consignee: Phone: +45 Phone: + Number of colli Colli id. Content NET. QTY 1 of 1 colli cm UN 1845 DRY ICE kg COMMERCIAL PARCEL, DANGEROUS CONTENTS Shipper: Consignee: Phone: +45 Phone: + Number of colli Colli id. Content NET. QTY 1 of 1 colli cm UN 1845 DRY ICE UN 3373 Biological substance, Category B kg

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Lær at håndtere anmeldelser

Lær at håndtere anmeldelser 36 37 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser 38 Udnyt brugernes anmeldelser til din fordel Dine gæsters anmeldelser påvirker dine potentielle gæsters lyst til at besøge din virksomhed. Dette kan du ikke

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere