Klinikken på tværs Nefrologisk Klinik P Udgivet maj Redaktør Karina Bruun. Redaktion/Kommunikationsudvalget Annette Vojnovic.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinikken på tværs Nefrologisk Klinik P 2009. Udgivet maj 2010. Redaktør Karina Bruun. Redaktion/Kommunikationsudvalget Annette Vojnovic."

Transkript

1

2 Klinikken på tværs Nefrologisk Klinik P 2009 Udgivet maj 2010 Redaktør Karina Bruun Redaktion/Kommunikationsudvalget Annette Vojnovic Oplag/ 100 Layout/ Morten Bak

3 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 3 Forord 2009 og var et turbulent år på nefrologisk klinik P. Første halvdel af året kom til at handle om personalemangel/rekrutteringsproblemer kombineret med ekstremt sent fremsendte budgetter og en lang periode uden oversygeplejerske for sengeafsnit og ambulatorier på klinik P. Afdelingssygeplejerskerne ydede en meget stor indsats for at kompensere for dette, men generelt var situationen vanskelig, og året forløb med massivt merforbrug på personalebudgettet. Situationen blev forværret af sparekrav, der blev rejst midt i året og trods indførelse af 6-døgns afsnit og andre forsøg på at tilpasse økonomien kom vi ud af året med et massivt underskud, som kommer til at kaste skygger ind i Situationen blev ikke bedre af, at der i løbet af året skete en udskiftning af centerdirektøren. Den konstituerede direktør i stillingen skulle selvsagt have tid til at finde ind i Abdominalcentrets mange aftaler (og problemer). Sidst på året var der heldigvis mange af problemerne, der blev lidt nemmere at løse. Krisen i samfundet medførte, at vi fik besat vore stillinger og kunne opfylde personalerammen. Alle arbejdede positivt på at modtage, introducere og undervise de mange nye kolleger. Mod slutningen af året kunne vi konstatere, at klinik P ikke bare overlevede, men at alle i løbet af året havde insisteret på at holde fagligheden højt og havde fastholdt lysten og evnen til videreudvikling på fagets vegne. Denne positive ånd i en vanskelig tid har været essentiel for at fastholde Nefrologisk Klinik P s høje standard og rolle som højt specialiseret enhed og det afspejler sig i årsberetningen Ved slutningen af året blev det mere tydeligt, at vi i forbindelse med Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning og Region Hovedstadens hospitalsplan vil møde nye spændende udfordringer i Nogle af de store opgaver i 2010 vil blive overtagelse af al nefrologi i område Syd i Region Hovedstaden, hvilket vil medføre, at vi kommer til at åbne yderligere en dialysesatellit på Hvidovre Hospital. Samtidig tyder meget på, at vi vil komme til at overtage transplantationerne fra Herlev Hospital. Trods alle problemer føler vi os godt rustede til at gå ind i disse opgaver. Rigshospitalet, den 7. april 2010 Bo Feldt-Rasmussen Karina Bruun Annette Vojnovic Professor, klinikchef, dr. med. Oversygeplejerske Oversygeplejerske

4 4 klinikken på tværs / årsberetning 2009 Klinikledelsen Organisationsdiagram Rigshospitalet, Abdominalcentret, Nefrologisk Klinik P Centerledelse Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Bente Hansen Klinikledelse Klinikchef og professor Bo Feldt-Rasmussen Oversygeplejerske Annette Vojnovic Sekretariat Ledende sekretær Nina Gregertsen udvikling / sygeplejen Klinisk sygeplejespecialist Metha Frøjk Uddannelse og forskning Professor Klaus Ølgaard FUNKTIONSLEDELSE Ambulatorium P2134 overlæge Susanne Bro Afdelingssygeplejerske Mia Bræmer-Jensen FUNKTIONSLEDELSE Hjemme- p-dialyse P2134 overlæge Thomas Elung-Jensen Afdelingssygeplejerske Elisabeth Hildebrand FUNKTIONSLEDELSE Sengeafsnit P3131/2, P3133/4 P3131/2, Intermediær/endokrin 25+5 senge overlæge Annelise Kamper FUNKTIONSLEDELSE Hæmodialyse P2133, P5101, P5102 P-FH, P-LC-FH overlæge Søren Ladefoged Inge Eidemark Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen P3133/4, Transplantation/semiintensiv 20 senge overlæge Søren Schwartz Sørensen P2133, Akut Hæmodialyse 10 stationer Afdelingssygeplejerske Hanne Tørring P5101, Kronisk hæmodialyse 18 stationer Afdelingssygeplejerske Lisbeth Samson Afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen P5102, Kronisk hæmodialyse 17 stationer Afdelingssygeplejerske Lene Skovhave Sørensen P-FH, Kronisk Hæmodialyse 21 Stationer Afdelingssygeplejerske Charlotte Larsen P-LC-FH, Limited Care, Hjemme HD, SelfCare, 16 stationer Afdelingssygeplejerske Anni Nielsen

5 Klinikledelsen årsberetning 2009 / klinikken på tværs 5 KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P 2009 Indhold Forord Organisationsdiagram Nefrologisk Klinik P s kontrakt Lægestaben Klinik P Nefrologisk Ambulatorium P Funktionsledelsen Sengeafsnit P 3131/2 og P 3133/ Sengeafsnit P3131/ Sengeafsnit P3133/ Hjemme-p-dialyse Afsnit P Akut hæmodialyse P Statsambulatorium i hæmodialyse P Hæmodialyseafsnit P Hæmodialyseafsnit P Hæmodialyseafsnit Frederiksberg P-FH Hæmodialyseafsnit Frederiksberg P-Limited Care P-LC - FH Karkoordinator Hæmodialyse Sekretærerne i Nefrologisk Klinik P Kliniske Diætister Hæmodialyseområdet Klinisk diætist i sengeafsnittene Holdtræning Tværgående interne kurser i Nefrologisk klinik P Fysioterapeuter - Hæmodialyse- holdtræningen Organisering af et tværgående forum for udviklingssygeplejersker Nyreskolen - et kursustilbud til patienter og pårørende Forskning på Nefrologisk Klinik P og Endokrinologisk Klinik PE Publikationer

6 6 klinikken på tværs / årsberetning 2009 Klinikledelsen Nefrologisk Klinik Ps kontrakt 2009 Nefrologisk Klinik P arbejder i henhold til en kontrakt, der årligt indgås mellem centerdirektøren og klinikchefen. Hovedtal for kontrakt 2009 Kapacitet Nefrologisk Klinik P omfatter 39 normerede 7-døgns senge. Herudover varetages for klinik PE 5 7-døgns senge. Nettonormeringen i 2009 til pleje på sengeafsnit udgjorde 62,61 og 9,27 til ambulatoriet. Nettonormeringen til hjemmedialysen udgjorde 6,87 og det øvrige dialyseområde 106,71. Nettonormeringen i 2009 til læger udgjorde 26, sekretærnormeringen udgjorde 17,94 netto og endelig udgjorde nettonormeringen til henholdsvis bioanalytikere, kliniske diætister, fysioterapeuter og socialrådgiver 3,03, 1,5, 0,5 og 1. Produktion Aktivitetsbudgettet for 2009 omfattede heldøgn (sengedage), desuden omfattede aktivitetsbudgettet (voksne og børn) hæmodialyser, dialyser på indlagte patienter, ambulante besøg, 238 plasmafereser, 9 søjle immunadsorptioner og 77 immunadsorptionsbehandlinger, 511 infusions- og transfusionsbehandlinger samt takstbelagte hjemmedialyser (takseres pr. uge). Endelig indeholder aktivitetsbudgettet 97 patienthotelophold. Den for 2009 aftalte aktivitet er opstillet i nedenstående tabel. Funktionsledelsen samlet til møde

7 Klinikledelsen årsberetning 2009 / klinikken på tværs 7 Budgetvarenummer Budget antal Budget i 1000 kr HELDØGN- P HELDØGN NYRETRANSPLANTATION- P HELDØGN PERITONEALDIALYSE- P HÆMODIALYSE BARN- P HÆMODIALYSE VOKSEN- P DIALYSE INDLAGTE- P AMBULANT BESØG- P HJEMMEDIALYSE, NATMASKINE- P HJEMMEDIALYSE, CAPD OG HÆMODIA PLASMAFERESE- P INFUSIONS- OG TRANSF.BEH.- P IMMUNADSORPTION SØJLE - P IMMUNADSORPTION BEH. - P PATIENTHOTEL- P I alt

8 8 klinikken på tværs / årsberetning 2009 Klinikledelsen Lægestaben Klinik P af klinikchef og professor Bo Feldt-Rasmussen Stabens sammensætning Nefrologisk Klinik P var i 2009 normeret til 25 læger. Ved udgangen af året var 15 af disse speciallæger se nedenfor. Stillingskategorierne fordelte sig som følger: Klinikchef Professor 12 overlæger 1 afdelingslæge 5 Nefrologiske hoveduddannelsesstillinger 3 intern medicinske introduktionsstillinger 1 sideuddannelse til hoveduddannelse i klinisk farmakologi. 1 uden officiel uddannelsesmæssig klassifikation. Vagtarbejdet Nefrologisk Klinik P har varetager også vagtarbejdet for Endokrinologisk Klinik PE. Vagtholdene består af: 1 speciallæge/læge i blokstilling i tilkaldevagt (bagvagt) 1 læge i uddannelsesstilling i fremmøde 24 timer i døgnet. Bagvagten forlader typisk afdelingen omkring kl. 22 og kan tilkaldes ved behov. I weekenderne er der i dagtiden fremmøde af tre læger, 2 speciallæger/bagvagt og 1 forvagt til bl.a. stuegangsfunktioner og vagtfunktion. Hæmodialysefunktionerne på Rigshospitalet og i dialysesatellitten på Frederiksberg Hospital dækkes for aftenholdenes vedkommende ved fremmøde af speciallæger og blokstillingslæger i perioden 15 til 19. Speciallæger ansat på Nefrologisk Klinik P: Overlæge, Ph.d., dr. med. Susanne Bro Overlæge, Ph.d. Peter Clausen Overlæge, Ph.d. Mette Brimnes Damholt Lektor, overlæge, dr. med. Martin Egfjord Overlæge, Ph.d. Inge Wulf Eidemak Overlæge, Ph.d. Thomas Elung-Jensen Klinikchef, professor, dr. med. Bo Feldt-Rasmussen Overlæge Jens Schmidt Iversen Overlæge, dr. med. Anne-Lise Kamper Overlæge Søren Ladefoged Overlæge Finn Thomsen Nielsen Overlæge, Ph.d. Marianne Rix Overlæge, dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingslæge Wladimir Szpirt Professor, overlæge, dr. med. Klaus Ølgaard

9 P2134 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 9 Nefrologisk ambulatorium P 2134 Af afdelingssygeplejerske Mie Bræmer-Jensen og overlæge, ph.d., dr. med. Susanne Bro Personale Personalet i ambulatoriet består udover afdelingssygeplejersken af 8 sygeplejersker, heraf 4 på fuld tid og 4 deltidsansatte samt 3 sekretærer. Der er tilknyttet 14 speciallæger og 1-2 læger under speciallægeuddannelse til ambulatoriet. Læger og sygeplejersker arbejder sammen i faste teams, og det tilstræbes at patienterne møder samme behandlerteam ved hver kontrol. Funktionsledelse Overlæge dr.med Susanne Bro Afdelingssygeplejerske Mie Bræmer-Jensen 8,36 sygeplejerske årsværk Antal Konsultationer i 2008: Samarbejdspartnere. Der er et tæt samarbejde med klinisk diætist, socialrådgiver samt urologisk og karkirurgisk klinik. Arbejdsopgaver: Udover den almindelige kontrol af nefrologiske patienter tager ambulatoriet sig af udredning af levende nyredonorer, rekruttering, tilmelding og indkaldelse til Klinik P s nyreskole, døgnblodtryksmålinger på klinikkens ambulante patienter, infusion af jern og blod, samt andre. Særlige opgaver i 2009: Bremsning af væksten i antal ambulatoriebesøg. Gennem de seneste år har der været en forsat stigning i ydelser af enhver art (figur 1 og 2) i Nefrologisk Ambulatorium. Af kapacitetsmæssige årsager har det derfor været nødvendigt at forsøge at bremse væksten. Som det ses af figur 1, er det lykkedes at opnå en mindre reduktion af totale antal ambulatoriebesøg til trods for at der har været flere besøg af nyretransplanterede patienter (figur 1) og flere nyhenviste patienter (figur 3). Herudover har der været færre afsluttede patientforløb (figur 3). Reduktionen i antal besøg skyldes formentlig primært, at kontrolintervallet for patienter med kronisk nefropati og hypertension er blevet øget. Nogle af disse patienter kontrolleres i samarbejde med praktiserende læge. Til trods for en strammere visiteringspolitik er antallet af nye patienter fortsat stigende. Stigningen i nyhenvisninger kommer især fra primærpraksis, men også fra Rigshospitalets andre klinikker, som hyppigt beder om at vurdering og opfølgning af patienter med komplicerede forløb. Forberedelse af sygeplejeambulatorium. Der er blevet afholdt en temadag for personalet i ambulatoriet med besøg fra Hjertesvigtambulatoriet, Hvidovre Hospital og Hypertensionsambulatoriet, Holbæk sygehus. Der er defineret flg. opgaver for det kommende nefrologiske sygeplejeambulatorium: 1 Kontrol af stabile patienter på baggrund af oplæg i lægejournal. 2 Information af patienter om konservativ uræmi-behandling. 3 Overordnet information af patienter om dialyseformer og udredning mhp. nyretransplantation/familie-nyredonation. 4 Motiverende samtaler. Fortsat indsats mhp. at styrke rekruttering af patienter til udgående dialyse. Dette arbejde omfatter tidlig information af patienterne om dialyseformer og et tæt samarbejde med hjemmedialysen og hjemmehæmodialyseafdelingen på Frederiksberg hospital samt Klinik P s nyreskole.

10 10 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P2134 Udvikling af database til registrering af prædialysepatienter. Den nefrologiske KMS database giver mulighed for overblik over antal patienter på vej i dialyse; nystartede dialysepatienter og dialyseform/dialyseadgang ved første dialyse. Øget antal levende nyredononer. I sidste halvdel af 2009 har vi set en stigning i antal henvendelser fra potentielle levende nyredonorer. Visioner for 2010: implementering af prædialysedatabasen. Databasen vil blive taget i brug, så snart link til LABKA fungerer. etablering af sygeplejeambulatorium. Vi er klar til 3 mdr. s prøveperiode, der kommer til at foregå under lægelig supervision, når der er sygeplejemæssige ressourcer hertil. Fortsat indsats mhp. at styrke rekruttering af patienter til udgående dialyse. Sygeplejeambulatorium og prædialysedatabase kan medvirke positivt til dette. Fortsat indsats mhp. at bremse væksten af ambulatoriet, herunder uændret stram visitering af nyhenviste patienter samt øget fokus på patientforløb, der kan overgå til primærpraksis samt afslutninger af patienter udenfor regionen (gælder dog ikke nyretransplanterede eller patienter med sjældne sygdomme). Forbedring af arbejdsforhold for sygeplejersker, sekretærer og læger i ambulatoriet, hvilket er tæt forbundet med resultatet af ovenstående indsats. Øget forskningsaktivitet. FIG 1. ANTAL BESØG Besøg nyretransplanterede Besøg nyrepatienter Besøg hypertonikere m.m Besøg i alt Manglende tal for 2008 skyldes vanskelighed med at trække tallene, da der blev skiftet fra GS til GS åben. FIG 2. ANTAL FORSKELLIGE SYGEPLEJEOPGAVER Nye patienter Afsluttede patienter Difference Manglende tal for 2008 skyldes vanskelighed med at trække tallene, da der blev skiftet fra GS til GS åben.

11 P2134 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 11 FIG 3. ANTAL NYE OG AFSLUTTEDE PATIENTER Nye patienter Afsluttede patienter Difference Manglende tal for 2008 skyldes vanskelighed med at trække tallene, da der blev skiftet fra GS til GS åben.

12 12 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P3131/2/3/4 Funktionsledelse Overlæge dr. med. Annelise Kamper Overlæge dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen Afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen Funktionsledelsen for sengeafsnittene P 3131/2/3/4 Vi har i år haft udskiftning af flere af medlemmerne i funktionsledelsen. Først på året afløste afdelingssygeplejerske Lotte Jensen oversygeplejerske Inge Engel og fra 1 maj. overtog oversygeplejerske Annette Vojnovic posten året ud. Fra 1. januar 2010 har vi budt Karina Bruun velkommen som ny som oversygeplejerske. Ligeså fungerede klinisk sygeplejespecialist Metha Frøjk som afdelingssygeplejerske i afsnit 3133/4, og fra 1. juni blev Lonnie Rasmussen ansat som afdelingssygeplejerske i afsnittet. Funktionsledelsen består fra 1. januar 2010 af overlægerne Anne Lise Kamper og Søren Schwartz Sørensen samt afdelingssygeplejerskerne Lonnie Rasmussen og Lotte Jensen samt oversygeplejerske Karina Bruun. Funktionsledelsen tager sig overordnet set af planlægning og koordinering af de opgaver, der er fælles for de to sengeafsnit. Personaleomsætning Sengeafsnittene har bl.a. haft et travlt år med ansættelse og oplæring af mange nye sygeplejersker. Derudover har vi i årets løb udvidet sengekapaciteten med i alt 10 senge, heraf de 6 som et 6 døgnsafsnit. Patientflow I 2009 steg antallet af indlæggelser til 1836 stk., heraf 62 % som akutte. Derudover varetager afsnittene en del ambulante besøg i weekenderne. EPM og LABKA Igennem 2009 er der fremkommet et stort antal tværgående retningslinier i Region Hovedstaden. Funktionsledelsen har forsøgt, at vurdere disse i relation til vore arbejdsgange. Ikke mindst den seneste tværgående vejledning inden for medicinområdet inkluderende EPM, har vist sig vanskelig at tilpasse vore forhold, da den forudsætter en opgradering af EPM, der endnu ikke er implementeret på Rigshospitalet. I årets løb er der inden for de elektroniske systemer sket meget store ting med implementering af Opus arbejdsplads, LABKA, digital diktering og klinisk svarmodul. Alle disse systemer har gjort at mange arbejdsgange skulle tilpasses, og det er kun på grund af medarbejdernes store fleksibilitet og dygtighed, at dette arbejde har kunnet gennemføres. Vi håber, at vi i de kommende år vil høste nogen af frugterne af dette store arbejde. Som vanligt har året også budt på diverse journalaudits, medicintracer samt sikkerhedsstuegange. Funktionsledelsen vil gerne takke medarbejderne for den store indsats, der er ydet i forbindelse med disse opgaver. På grund af disse mange arbejdsopgaver har antallet af såkaldte fokusuger været begrænset til et enkelt emne, nemlig kontaktsygeplejerske/læge ordningen. Dette emne blev valgt på baggrund af resultaterne af de udførte journalaudits. I forbindelse med fokusugen blev der udført en audit på dokumentationen i vore journaler vedrørende kontaktordningen, og resultatet var en klar forbedring om end der fortsat skal arbejdes med emnet.

13 P3131/2/3/4 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 13 Audit I 2010 forventer vi at sætte yderligere fokus på kontaktpersonordningen og vil gennemføre interne audits, samt gennemføre en fokusuge med bl.a. ernæring og smertebehandling. I marts står funktionsledelsen for en Temadag i klinikken med temaet : Rehabilitering af den nefrologiske patient, dagen skal bruges til at øge opmærksomheden på emnet. Tilsidst ved vi, at arbejdet mod de kommende akkrediteringer, vil forventes at tage sin begyndelse i 2010, ligesom arbejdsmiljøet vil komme i øget fokus efter de kommende arbejdspladsvurderinger.

14 14 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P3131/2 FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Annelise Kamper Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen. 28 senge, heraf 23 nefrologiske 5 endokrinologiske senge sygeplejerskeårsværk. 6 af sengene er knyttet til 6 dgn s afsnittet Øvrige funktioner i afsnittet Assisterende Afdelingssygeplejerske Dorte Inekci Gruppeleder Malene Tranberg er faglig leder af afsnittets Studieunit Gruppeleder Line Budde er faglig leder af afsnittets endo krinologi gruppe Sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling Mette Morsing Sengeafsnit P 3131/2 Funktionsledelse Afsnittets ledelse består af overlæge Anne-Lise Kamper og afdelingssygeplejerske Lotte Jensen. Derudover assisterende afdelingssygeplejerske Dorte Inekci. Studieunit bliver fagligt ledet af gruppeleder Malene Tranberg, og endokrinologi gruppen bliver fagligt ledet af fg. gruppeleder Line Budde. Vores tidligere kliniske sygeplejespecialist valgte at flytte til Herlev Hospital i efteråret. Den 1. december blev Mette Morsing ansat som sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling. Afsnittet bestod indtil den 6. oktober af 22 heldøgnssenge, 17 nefrologiske og 5 endokrinologiske. I oktober åbnede vi et 6-døgnsafsnit med 6 senge. Afsnittets samlede antal senge er således i alt 28 senge, og plejenormeringen 37,04. Vores personaleomsætning var 14.5 % i På grund af vakante stillinger, opnormering og åbning af yderligere 6 senge, ansatte vi i alt 22 nye kolleger ( 21 sygeplejersker og en social og sundhedsassistent ), trods dette er den gennemsnitlige anciennitet for sygeplejersker 3 år og for SoSuassistenter er den 8,5 år. Vi sagde farvel til 7 kolleger. Oplæring af nyt personale Stort set hele året har vi oplært nyt personale. Oplæringsperioden har bl.a. bestået af deltagelse i AIONS (Abdominalcentrets Introduktions- og Oplæringsprogram for Nyuddannede sygeplejersker), diverse studiebesøg, introduktion via afsnittets Nøglepersoner, løbende refleksion og generel introduktion og oplæring i specialet. Oplæringsforløbet er blevet godt evalueret af de nyansatte kolleger, og alle er heldigvis fortsat ansat hos os. Sygeplejerske Janne deler medicin ud

15 P3131/2 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 15 Kompetenceprogram Vi har i år færdiggjort afsnittets kompetenceprogram for sygeplejersker, og vi er påbegyndt arbejdet med kompetenceprogrammet for social og sundhedsassistenter. Behandling I afsnittets heldøgnssenge behandles patienter med akut og kronisk nyresygdom. Ofte er indlæggelsesforløbene komplicerede og længerevarende. Ved akut nyresygdom er sygdomsbilledet hyppigt præget af påvirket almentilstand, som alene kan skyldes svær nyreinsufficiens eller være forårsaget af generaliseret sygdom med nyreinvolvering. Hurtig diagnostik og korrekt behandling kan være afgørende for forløb og prognose. De kroniske nyresygdomme er enten primære nyresygdomme eller sekundære renale manifestationer af systemsygdomme som fx hypertension, diabetes mellitus eller immunsygdomme. Patienterne indlægges til diagnostik og behandling af nyresygdom, samt til behandling af komplikationer og følgesygdomme. Mange kroniske dialysepatienter er ældre og svækkede med hjertekarsygdomme og hyppige infektioner, hvilket ofte giver anledning til indlæggelser. Alle voksne peritonealdialysepatienter med behov for indlæggelse, herunder peritonitis, behandles i afsnittet. Ligeledes varetages peritonealdialysebehandling til patienter indlagt på andre RH afdelinger, af afsnittets plejepersonale i samarbejde med peritonealdialyseambulatoriet. Janne og Astrid på gangen Svær hypertension, væske- og elektrolytforstyrrelser samt forgiftningstilfælde med dialyseindikation behandles ligeledes i afsnittet. I 6-døgnsafsnittet indlægges patienter til anlæggelse af dialyseadgangsveje i form af peritonealdialysekateter, hæmodialysekateter og A-V fistel. Også patienter med behov for behandling af karstenoser med PTA, samt mindre invasive undersøgelser og behandlinger, indlægges fortrinsvis i dette afsnit. Uddannelse Afdelingssygeplejerske Lotte Jensen er på Professionshøjskolen i gang med en Diplomuddannelse i Klinisk Kvalitetsudvikling, har i år afsluttet modul 4 Ass. afdelingssygeplejerske Dorte Inekci er på Forvaltningshøjskolen i gang med en Diplomuddannelse i ledelse, har i år afsluttet modul 2, 3 og 4. Sygeplejerske Mie Andersen har været på 6 ugers Diplommodul i sygeplejefaglig vejledning Sygeplejerske Line Budde har været på 6 ugers Diplommodul i Diabetes Sygeplejerske Malene Tranberg har gennemført Regionens nefrologiske efteruddannelse I alt 7 sygeplejersker har gennemført Nefrologisk Grundkursus. Derudover har flere sygeplejersker deltaget i nationale og internationale kongresser. Stipendium Afsnittet har modtaget Nordiatransstipendiet på svenske kr for e-learningsprogrammet om Peritonealdialyse. Artikel Vi har haft et Indlæg i DSR Omkreds H med titlen : Hvem tager ansvaret for medicinen? Arbejdsmiljø I forbindelse med færdiggørelsen af afsnittets værdigrundlag har vi afholdt den 3. temadag, denne gang med emnet Faglighed og udvikling. Vi har atter i år lavet en Patienttilfredshedsundersøgelse. Denne gav igen stor ros til personalet.

16 16 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P3131/2 Viktor dokumenterer på sygeplejekontoret Stort set al personale i afsnittet medvirkede i foråret i Sundhedsryk, et nationalt projekt, der havde fokus på forbedringen af den enkelte medarbejdes sundhed. Sidst på året deltog vi i Rigshospitalets skridttællerkonkurrence. Personalet samlede sygefravær er faldet fra 7.5 % i 2008 til 4.85 % i Dialysestrategi Som led i klinikkens dialysestrategi har afsnittet for et par år siden lavet en peritonealdialyseuddannelse, samt et e - learningsprogram, som endnu ikke er helt færdigt. Alle i afsnittet har gennemført uddannelsen, og vi har sidst på året ansat en sygeplejerske fra peritonealdialyseambulatoriet, 8 timer om ugen til at følge op på uddannelsen. 6 døgnsafsnit Åbningen af 6-døgnsafsnittet har desværre været sammenfaldende med en generel overbelægning i klinikken, hvorfor det har været nødvendigt at anvende 6-døgnssenge til almindelige indlæggelser. Det har derfor været svært at skabe de rigtige rammer for afsnittet, men efter en svær start går det nu fremad. Visioner for 2010 Færdiggøre kompetenceprogrammet e-learning for social og sundhedsassistenterne. Arbejde videre med at færdiggøre e-learningsprogrammet i peritonealdialyse. Fortsat have fokus på kontaktpersonordningen. Afholde en intern temadag med fokus på arbejdsmiljøet i afsnittet.

17 P3133/4 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 17 Sengeafsnit 3133 / 4 Af overlæge Søren Schwartz Sørensen og afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen. Funktionsledelse Afsnittets ledelse består af overlæge Søren Schwartz Sørensen og afdelingssygeplejerske Lonnie Rasmussen. Ledelse af sygeplejen: Den 1. juni 2009 blev Lonnie Rasmussen ansat som afdelingssygeplejerske. FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Søren Schwartz Sørensen Afdelingssygeplejerske, Lonnie Rasmussen Normering i sygeplejen 31,65 årsværk ved brug af 17 senge. Øvrig funktion Sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling Gitte Osberg Der er sket en stor udvikling med afdelingen i årets løb. Først og fremmest er alle stillinger besat, denne udvikling har givet et meget positivt skub til afdelingens udvikling. Afdelingen har et meget engageret personale, som er meget motiveret for at yde den bedste sygepleje og behandling til patienterne i afdelingen. Ledelsesmæssigt er der sat system i MUS således, at alle har været til en udvidet MUS. Her har alle medarbejdere fået gennemgået deres kompetenceniveau. Ved at vi nu har fået kortlagt alle medarbejdernes kvalifikationsniveauer, har det været muligt at få tilrettelagt den enkelte medarbejders uddannelsesbehov, således at medarbejderens kvalifikationer og kompetencer bygges op til fordel for den enkelte person, kolleger og patienter. Nyretransplantation Året 2009 var et særdeles godt år hvad angår nyretransplantationer. Vi foretog i samarbejde med urologisk afdeling D i alt 76 nyretranplantationer, hvilket er rekord. Af disse var 21 med levende donor, så det øgede antal transplantationer skyldes vækst i såvel transplantationer med levende donor som med nekronyre. Indlæggelsestiden efter transplantation har været stabil gennem de seneste år, nemlig 2 uger, men som tidligere også med spredning hvor de korteste indlæggelser er helt nede på 8 dage. Børn Der har de seneste år været en meget positiv udvikling hvad angår nyretransplantation af børn, så kun de færreste oplever dialyse i længere tid. Der blev i 2009 foretaget 6 nyretransplantationer på børn, dvs. patienter under 16 år. Aldersspredningen var som vanligt stor, fra 2 år til 15 år. Akut behandling Ud over transplantationsbehandling varetager afsnittet behandling af patienter med Akut og kronisk nyresvigt. Forgiftninger. Svær hypertension. Elektrolytforstyrrelser mv. Da disse tilstande kan forårsages af en meget bred vifte af sygdomme, er stort set alle tænkelige patientkategorier at finde på afsnittet. Det gælder inden for såvel kirurgiske som medicinske specialer. Det stiller store krav til personalets faglige viden, men giver samtidig en faglig indsigt, som er anvendelig inden for stort set alle andre specialer.

18 18 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P3133/4 Vi transplanterer mange børn og de er altid indlagt sammen med deres forældre. Udviklingssygeplejerske Den 1. oktober startede sygeplejerske med særligt ansvar Gitte Osberg, som er ansat til at have særlig ansvar for udvikling af sygeplejen, undervisning, procedurevejledninger og oplæring af nyt personale. Gitte underviser også på den tværfaglige introduktion til Klinik P samt på Nefrologisk Grundkursus. Udvikling af sygeplejen Vi har udarbejdet nyt introduktions og oplæringsprogram til alle nyansatte. Samtidig har vi udarbejdet skriftligt materiale om nyretransplantation og donorudredning. Vi har opdateret og revideret diverse arbejdsmapper som bliver brugt i afsnittet. Samtidig har vi kastet os over alle tjeklister samt patientinformations brochurer, således at de fremstår tidssvarende og indeholder de aktuelle informationer. Øvrige tiltag og fokusområder: i andet halvår af 2009 startede vi et nyhedsbrev om store og små begivenheder i transplantationsafsnittet. vi har etableret et ansættelsesudvalg med ni medarbejdere. Alle har modtaget en vejledning om hvordan et ansættelsesudvalg arbejder. Nyt udvalg vælges i juni sygeplejerskerne Johanne Olsen og Tanja Jønsson udarbejder vagtplaner i afdelingen, dette gør de med stor kyndighed og til stor tilfredshed for kollegaerne. i oktober indførte vi vagter hver tredje weekend, dette har været til stor glæde for medarbejderne. Det har bevirket, at vi er flere i fremmøde i dagvagten på hverdage. Sidegevinsten har været større arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne. Den 1. oktober overtog personalet, efter FADL, funktionen med at dispensere og administrere medicin i dagvagten. Dette har været en stor succes og til stor glæde for det kliniske arbejde i afdelingen. efter sommerferien åbnede vi fra de oprindelige 13 senge til 17 senge. Denne øgning bevirkede at der blev ansat flere medarbejdere.

19 P3133/4 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 19 Dokumentation er en vigtig opgave i dagligdagen. vi har indført regelmæssige personalemøder, hvor der bliver debatteret, informeret og behandlet forskellige emner som er aktuelle for afdelingen. ernæringsscreening er kommet godt i gang. Kontrol af udstyr på stuerne hver morgen. samtykkeerklæringer specielt til blod. Faldscreening. Opdatering af personalets IT adgange. Fysioterapi til recipienter Sammen med vores fysioterapeuter startede vi et projekt i efteråret 2009 hvor vores recipienter blev tilbudt en vejledning, hvordan de kommer i gang efter transplantationen. Da projektet blev afsluttet var der stor begejstring hos de recipienter som havde fået denne vejledning at det nu fremover er et tilbud til alle recipienter. Dette arbejde har resulteret i at der i marts 2010 udkommer en brochure til patienterne som skal i form efter transplantation. Fysioterapi og stuegang Om mandagen har vi indført fysioterapi stuegang, hvor vi tværfagligt gennemgår forskellige emner og får drøftet genoptræningsplaner for de enkelte patienter. Dette har resulteret i et langt større fokus hos plejepersonalet på sammenhæng mellem fysioterapi og udskrivelse. Udgivelser Velkomst brochure til alle vores patienter er færdig og den bliver udgivet i marts Tavlestuegang Vi indførte i efteråret 2009 tavlestuegang, hvor læger og sygeplejersker gennemgår patienterne om formiddagen før stuegang. Det har været med til at skabe overblik for personalet over sygeplejen, kompleksiteten og hvilke planer der er lagt for patienten.

20 20 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P3133/4 Debriefing Vi har flere gange i det forløbende år haft brug for debriefing, efter nogle meget langvarige og plejekrævende patientforløb. Disse møder har været holdt sammen med lægerne og det har givet en god mulighed for at få drøftet det enkelte patientforløb. Uddannelse I efteråret startede vi et endags kursus i sygepleje og behandling til nyretransplanterede. Alle har nu gennemført kurset og tilbydes nu også til andre afsnit i klinikken. Der tages mange blodprøver hver dag i afdelingen Vi har haft medarbejdere på: AIONS (Abdominalcentrets Introduktions og Oplæringsprogram for Nyuddannede Sygeplejersker). nefrologisk Grund kursus. nefrologisk efteruddannelse. Kirurgisk fordybelse. Børnesymposium landskursus FS Nefro. tx temadag levende organdonation. etnisk minoritetskursus. nordiatrans og EDTNA kongresser. Mål og visioner for 2010 Afsnittet skal arbejde i en teamstruktur. indførelse af sygeplejekonferencer. studiebesøg i hæmodialysen 2133 og PD hjemme dialyse Udarbejdelse af mål og visioner for sygeplejen i afsnittet. Alle medarbejdere får gennemført E learingsprogrammerne. At vi får gennemført mindst to projekter i sygeplejen. etablering af arbejdsgrupper til forskellige sygeplejeemner. Fokus på patientsikkerhed. Fokus på interne kommunikationsredskaber. Flere nøglepersoner indenfor sygeplejen.

21 P2134 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 21 Hjemme-P-dialyse afsnit 2134 FUNKTIONSLEDELSE Overlæge PhD. Thomas Elung-Jensen af Overlæge Thomas Elung-Jensen og Afdelingssygeplejerske Elsebeth Hildebrand Personale Afsnittet har tilknyttet to overlæger hvoraf overlæge Jens Schmidt Iversen tiltrådte 1. september. Derudover er der tilknyttet en læge, der er i nefrologisk speciallæge-uddannelse, i perioder af seks måneder. Afdelingssygeplejerske Elsebeth Hildebrand 6,59 sygeplejerske årsværk 1 sekretær ca. 80 patienter i hjemme PD Der er ansat i alt 7 sygeplejersker i 6,59 årsværk og en sekretær. De daglige arbejdsopgaver er centreret omkring kronisk PeritonealDialyse (PD) af voksne og børn Dette består i Dialyseinformation. Anlæggelse og fjernelse af peritonealdialyse-katetre. Oplæring i PeritonealDialyse. Løbende kontrol af patienterne. Afsnittet har i 2009 hjulpet egne patienter og PeritonealDialyse-patienter på andre afdelinger med alt praktisk omkring dialysebehandlingen i forbindelse med indlæggelse på RH både indenfor og udenfor Klinik P. Afsnittet yder også fortsat assistance til andre PeritonealDialyse-afsnit øst for Storebælt, bl.a. med anlæggelse af PeritonealDialyse-katetre hos komplicerede patienter. Patienter fra Grønland og Færøerne starter også altid deres PeritonealDialyse-forløb hos os. De to dagsenge, som afsnittet tidligere rådede over, blev nedlagt i Dette skete samtidig med oprettelsen af 6-døgns afsnittet på Invasive indgreb De invasive indgreb, der foretages i Klinik P, udføres langt overvejende i Hjemme-P Dialysens røntgenrum. I røntgenrummet er der i 2009 udført følgende indgreb Funktion Antal indgreb Nyrebiopsi 212 Anlæggelse af PD-kateter 63 Fjernelse af PD-kateter 35 Retning af PD-kateter 8 Fjernelse af tunneleret HD-kateter 64 CVK-skift 30 Antal indgreb ialt 412 Antallet af indgreb var sammenligneligt med antallet i 2008.

22 22 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P2134 Det nyrenoverede rtg.rum. Der fortages en nyrebiopsi. Der anvendes fortsat primært krølle katetre (Quinton-kateter) til PeritonealDialyse-behandlingen, men i 2009 har et stigende antal (i alt 12) patienter fået anlagt lige katetre med tungsten. Disse katetre anlægges kirurgisk i generel anæstesi med assistance fra Hjemme-P-Dialyseafsnittet og anvendes fortrinsvis til patienter der har haft komplikationer i form af displacering af tidligere katetre. Derudover er der udført et ikke nærmere optalt antal UltraLyd-scanninger (primært af nyregrafter), røntgengennemlysninger af abdomen og Ultra Lyd-vejledte drænager af lymfoceler. Antallet af PD-patienter ved udgangen af 2009 var: Behandling Antal patienter CAPD 29 APD 42 AAPD 0 Antal patienter i alt 71 Dette er en nedgang i forhold til 2008 på 7 patienter til trods for at tilgangen af nye patienter (41 patienter) var større end året før. Peritoneal Dialyse-optræning I 2009 foregik størstedelen af optræningerne i afdelingen. Næsten alle patienter får fortsat et hjemmebesøg i forbindelse med optræningen og en del af optræningen foregår nu i patientens hjem. Der holdes fast i at individualisere optræningsforløbet, så det passer til den enkelte patient. Det var også i 2009 målsætningen at optræne så mange som muligt i APD (natmaskine).

23 P2134 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 23 Samarbejdspartnere Afsnittet har et tæt samarbejde med Pædiatrisk Klinik omkring kronisk dialysebehandling af børn. Ved starten af 2009 var der to børn i kronisk Peritoneal Dialyse. I løbet af året blev begge børnene nyretransplanterede med godt resultat. Der blev optrænet tre nye pædiatriske patienter i 2009, således at der ved udgangen af 2009 var tre børn i kronisk Peritoneal Dialyse. Afsnittet har også i 2009 haft et tæt samarbejde med Urologisk Klinik D ved anlæggelse af Dialyse-katetre i generel anæstesi. Personaleudvikling og uddannelse Sygeplejerske Lise Simonsen har deltaget i regionens Nefrologiske efteruddannelse for erfarne sygeplejersker. Den nyansatte sygeplejerske Cecilia Holtenschiöld har gennemført Nefrologisk grundkursus. Sygeplejerske Lone Kamp Jensen deltog i den europæiske Peritoneal Dialyse-kongres i Strassbourg i november inklusive et ekstra pædiatrisk dialysekursus. Desuden har sygeplejerskerne udviklet deres kompetencer ved deltagelse i NorDiaTrans kongressen i Kristiansstad. FS-nefro møder. PD-øst møder. Uddannelse Afsnittet deltager i den interne undervisning af sygeplejersker i klinikken ved introduktionskurser, nefrologisk grundkursus og kursus i specialerelateret medicin. Desuden undervises der fortsat mhp at øge den generelle Peritoneal Dialyse-kompetence indenfor plejegruppen i klinikkens sengeafsnit. Der tilbydes bl.a. en basisuddannelse i peritonealdialyse, som afsluttes med en test og et kursusbevis. Projekter Udviklingen af E-learnings programmet er fortsat i gang. Sygeplejerske Pia Frøslev har modtaget et stipendium fra NorDiaTrans til dette arbejde. Afsnittet har deltaget i forsøg omkring calcium/fosfat og kolesterol behandling hos prædialyse og dialysepatienter (SHARP) og ny emballage af dialysevæske (Clear-flex). Der er planer om at starte forsøg med dialysevæsker med lav NaCl-koncentration og omkring reduktion af peritonitisfrekvensen ved regelmæssig genoptræning af patienterne. Endvidere deltager afsnittet i forsøg angående effekten af styrketræning og proteinindtag hos dialysepatienter. Visioner for 2010 Vi vil sikre At alle nye dialysepatienter er velinformerede om Peritoneal Dialyse. At en større andel patienter begynder deres dialysebehanding i peritonealdialyse. At personalets kvalifikationer udvikles og at behandlingen forbedres og kvalitetssikres.

24 24 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P2133 FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med Søren Ladefoged Overlæge PhD Inge Eidemak Afd. sygeplejerske Hanne Tørirng 2133 Sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling Anne Marie Boeskov Klinisk ekspertsygeplejerske med særligt ansvar for nyansatte på 2133 Anne Frimor Samlet sygeplejerske årsværk Akut hæmodialyse afsnit 2133 Af afdelingssygeplejerske Hanne Tørring Generelt om afsnittet Vi behandler fortrinsvis akutte patienter, indlagte patienter og børn såvel som voksne. Desuden foretager vi, ud over hæmodialysebehandlinger, en del andre ekstrakorporale behandlinger, så som plasmaseparation, ABO-aphereser og immunadsorption. Aktivitet I 2009 havde vi en gennemsnitlig udnyttelsesgrad af de 10 dialysestationer på afsnit 2133 på 94 %. Desuden foretog vi 1261 hæmodialysebehandlinger udenfor afsnittet, de fleste blev udført på et af RH`s mange intensive afsnit, men i perioder har de mange isolationspatienter indlagt på klinik P også bidraget dertil. Læge tilknyttet afsnit 2133 I forbindelse med Mette Damholt`s udnævnelse til overlæge i juni blev hun tilknyttet vores afsnit, 2133 fik endelig sin læge. Det er en stor gevinst for afsnittets patienter såvel som personale. Sygeplejepersonale og udvikling Pr. 1. februar tiltrådte Anne Frimor i en nyoprettet stilling som Klinisk ekspertsygeplejerske med særligt ansvar for nyansattes kompetenceudvikling det første år på Baggrunden for oprettelse af denne stilling var, at øge rekruttering og fastholdelsesmulighederne af sygeplejersker i det akutte hæmodialyseafsnit. Ligeledes oplevede vi, som mange andre afdelinger, at mange af vores nyansatte sygeplejersker var nyuddannede, og at det var svært for dem at starte deres sygeplejekarriere på Vi ønskede at give nyansatte sygeplejersker et godt oplæringsforløb, så de følte sig kompetente til at varetage opgaverne på afsnittet. Vi har ansat 7 nye sygeplejersker i årets løb, de 3 har dog tidligere været ansat i afsnittet. Vi har således haft rig mulighed for at afprøve den nye funktion. Alle i afsnittet, de nyansatte såvel som de gamle, er meget tilfredse med funktionen. Sygeplejerske Lars Larsen valgte at ophøre i funktionen som klinisk sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling i sensommeren. Heldigvis nyder afsnittet stadig godt af hans ekspertise, idet han fortsat er ansat i afsnittet som basissygeplejerske. Pr. 1. december tiltrådte sygeplejerske Anne Marie Boeskov stillingen som sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling. Anne Marie har været ansat på 2133 siden 1. marts Sygeplejerskerne har deltaget på diverse kongresser, temadage, kursus og efteruddannelse. I alt blev det til 164 dage, gennemsnitlig 5 dage pr. ansat. Overlæge Mette Damholt underviser personalet en gang pr. måned, som oftest med udgangspunkt i en oplevet patientcase. Sygeplejerskerne Petra Neumann og Hanne Vestergård har vi delvis måttet undvære i afsnittet, da de har været ansat som projektsygeplejersker på overlæge Mette Damholt`s Prometheus projekt. Projektet er et klinisk projekt, hvor man undersøger, om man kan forbedre hæmodialysekvaliteten ved at fjerne proteinbundne affaldsstoffer. Det foregår med en dialysemaskine, hvor der køres en almindelig hæmodialyse og plasmaseparation samtidig. Meget af det kliniske arbejde har været udført i afsnittet, så vi har kunnet følge med på sidelinjen.

25 P2133 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 25 Billeder fra Prometeusprojektet, hvor bl.a. Petra deltog

26 26 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P5101 Funktionsledelse Overlæge dr. med. Søren Ladefoged Overlæge PhD. Inge Eidemak Afdelingssygeplejersker Lisbeth Samson P 5101 Samlet sygeplejerskeårsværk 18 dialysestationer 23,39 årsværk Startambulatorium i hæmodialysen af Startkoordinerende overlæge Inge Eidemark og sygeplejerske Sille Larsen afd På hæmodialyseafsnittene 5101 og 5102 i H-bygningen på RH samt på de to Frederiksberg afsnit, har vi det sidste år haft hæmodialyse startambulatorium. Startambulatoriet koordineres af en sygeplejerske tilknyttet hvert afsnit. Der planlægges møder med alle nyopstartede dialysepatienter og deres pårørende inden for den første dialysemåned. Alle nyopstartede dialysepatienter tilbydes 2 samtaler med ca. 14 dages mellemrum, en tredje hvis det er nødvendigt. Ved samtalerne tages der udgangspunkt i hver enkelt patients situation og oplevelse. Det er meget forskelligt hvor modtagelige patienterne er for information, og emnerne spænder derfor vidt fra patient til patient. Ved samtalerne tilstræber vi at patienterne får en god start i hæmodialysen. Samtidigt sikres det at alle de undersøgelser der hører til dialysestart gennemføres. En vigtig ting er også at sikre patienter der skal fortsætte HD får en av-fistel. Alle nyopstartede dialysepatienter bliver grundigt informeret om anlæggelse, pleje og brug af av-fistel. Der tales fremtid og muligheder, og vi sikrer os at patienterne får information om peritonaldialyse, mulighed for LimitedCare, SelfCare og Hjemmehæmodialyse samt transplantation hvis det er aktuelt for patienten. Evaluering af det første år er i gang 14 ud af de 16 nyopstartede patienter i ambulatoriet på afsnit 5101, har fået en fistel eller venter på at få en. 2 patienter har været til informationsmøde vedr. peritonaldialyse og overvejer 1 patient er gået målrettet efter hjemmehæmodialyse, og to overvejer Limited Care. I øjeblikket er vi i gang med en tilfredshedsundersøgelse blandt de patienter, der har været i startambulatoriet. Generelt oplever vi stor tilfredshed hos patienterne bla. fordi de fysiske rammer, altså et sted uden tilskuere, giver mulighed for personlige samtaler. De pårørende udtrykker sig også positivt om startambulatoriet.

27 P5101 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 27 Hæmodialyseafsnit P 5101 Af afdelingssygeplejerske Lisbeth Samson Afrunding af vagten. Ved hver vagts afslutning afrunder de 2 kolleger, der har arbejdet sammen, deres dag/aften. Det gælder bl.a. samarbejde, kollegial feedback og tilrettelæggelsen af arbejdet. Der afrundes derefter i plenum. Temadag Vi afholdt temadag for hele personalegruppen lørdag den 28. marts. Dagen var planlagt til at få færdiggjort vores værdigrundlag. Som gæst havde vi inviteret afdelingssygeplejerske Charlotte Marcuslund Larsen fra dialyseafsnittet på Frederiksberg Hospital. Charlotte fortalte om hvordan de på FH bruger deres værdigrundlag i hverdagen. Det blev en konstruktiv dag, fyldt med spændende debat og meget gruppearbejde, kun afbrudt af frokost. Vi har i afdelingen siden haft en mindre gruppe, der har sammenskrevet dagens gruppearbejde, og disse har så siden været til debat i hele personalegruppen. Der resterer nu lidt layoutarbejde, men så skulle værdigrundlaget ligge klart. Kompetenceudvikling Sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling Trine Marott og Sundhedsfaglig konsulent Lisbet Due Madsen, har over et halvt år gennemgået et program, der bibringer afdelingens plejepersonale yderligere kompetencer. Projektet blev startet som følge af personalets arbejde med afsnittets værdigrundlag. Formålet var at skabe et fælles grundlag for vores handlinger i arbejdet med den kritisk syge dialysepatient. Vi havde 4 fokusområder: Hvad vil det sige at være kronisk syg. Den sårbare patient. Sundhedspædagogik. Kommunikation. Målet var at: Kunne anvende motivationsskabende incitamenter i behandlingen af den enkelte patient. Udvikle og bevidstgøre personalet om deres personlige kompetencer. Udvikle refleksion over egen praksis. Give og modtage konstruktiv feedback på egen praksis. Sygeplejekonferencer. Udbytte og indhold har været debatteret. Vi er enige om at fortsætte med mindst 1 ugentlig konference, hvor nytilkomne patienter kan blive gennemgået, generelle problemstillinger debatteret samt problematiske patientforløb behandlet.

28 28 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P5101 Fokusgrupper i 5101 Karadgange. I samarbejde med Karkoordinator Lene Molbo, har gruppen implementeret ny stikketeknik kaldet knaphuller, og større dialysekanyler til øget blodflow er taget i brug. Se endvidere karkoordinators bidrag til denne årsberetning. Diabetes. Nøgleperson, assisterende afd.spl. Bettina Andersen, arbejder stadig med at få projektet Kontinuerlig BS måling i gang, samt at få økonomien på plads. Som afsnittets repræsentant i diabetesgruppen har hun haft arrangeret flere undervisningsseancer, i samarbejde med diabetesambulatoriet. Ernæring. Der planlægges audit på screeningsresultater. Diætskemaet er revideret, og der er lavet ny henvisningsseddel, der kun skal bruges til diætisterne. Scanning af AV-fistel i P 5101

29 P5101 årsberetning 2009 / klinikken på tværs 29 Afsnittets ernæringsnøgleperson, social- og sundhedsassistent Lis Ravnkilde har, i samarbejde med diætisterne, lavet en udstilling med julens fristelser. Hvad er bedst, og hvad skal man helst holde sig fra når man er dialysepatient. Se endvidere diætisternes årsberetning. Startkoordinator Funktionen har været i funktion det meste af nytilkomne patienter har været til samtaler med overlæge Inge Eidemak og sygeplejerske Sille Larsen. Se også deres årsberetning. Kursusaktiviteten - har som altid været stor. Mere end 80 hele kursusdage flere halvdageskurser. Desuden har vi hver uge haft en eftermiddag med 2-3 kvarters undervisning og/eller refleksion. Patientrejse 2 af vores sygeplejersker var i efteråret på Tenerife med dialysepatienter, arrangeret af Nyreforeningen. Personaleomsætning 2 sygeplejersker stoppede hos os i løbet af 2009, men heldigvis kom den ene tilbage i januar Der startede 7 nye sygeplejersker uden specialeerfaring. Sygefravær Vi har haft en sygeplejerske som har været syg hele 2009, og når hun trækkes ud af statistikken, er fraværet på ca. 4%. Udvikling 2010 Fortsat refleksion over praksis og kollegial feedback. Temadag med fokus på den etniske minoritetspatient. Mål og visioner for 2010 Flere og nye ekstrakorporale behandlinger. Fastholdelse af personale med henblik på at øge afsnittes samlede kompetencer.

30 30 klinikken på tværs / årsberetning 2009 P5102 FUNKTIONSLEDELSE Overlæge dr. med. Søren Ladefoged Overlæge PhD. Inge Eidemak Afdelingssygeplejerske: Fg. Afdelingssygeplejerske: Lene Skovhave Sørensen 17 dialysestationer 20,24 sygeplejerskeårsværk Hæmodialyseafsnit P 5102 Af fg. afdelingssygeplejerske Lene Skovhave Sørensen og sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling Lene Førgaard samt interessegrupper. Uddannelse Diplomuddannelsen: Klinisk udviklingssygeplejerske Lene Førgaard har gennemført diplommodulet Rehabilitering af nefrologiske patienter. Oplæring af sygeplejestuderende (6. semester): Der har været én studerende i foråret og én studerende i efteråret. Kursusaktivitet Vi har haft 59 kursusdage. To personaler har været på sundhedsfaglig supervision. Én på nefrologisk grundkursus. Øvrige kursusdage er sygeplejerskernes deltagelse i Nordiatrans og FS-nefro. Sygeplejerske Käte Stange har i efteråret 2008 og foråret 2009 været på AKKS (Abdominalcentrets Kursus i Klinisk Sygepleje), hvor hun har udarbejdet en opgave: Hvordan kan vi motivere hæmodialysepatienter til at overholde deres væskebegrænsning? Regionens Nefrologiske efteruddannelse, ved sygeplejerske Penny Tauber: Kurset er opdelt 4 moduler. Efteruddannelsen tager udgangspunkt i sygeplejen og omsorgen til den kroniske patient og dennes pårørende. Kurset vekslede mellem praktiske øvelser og cases i.f.t. kommunikation samt fagrelevant undervisning inden for nefrologien. Der var meget gruppearbejde hvor vi rent kommunikativt, skulle arbejde med rummelighed både i forhold til vores arbejdskollegaer og patienterne. Vi havde undervisning i kropssprog og dets betydning. Sidst men ikke mindst havde vi to psykologer der underviste os i den motiverende samtale. Forløbet sluttede af med opgaveskrivning. Sygeplejekonferencer Alle nye dialysepatienter drøftes på sygeplejekonferencer. Desuden tages den enkelte patient op på sygeplejekonference efter behov. Patientsamarbejdet Vi har fortsat haft fokus på samarbejdet og kommunikation med dialysepatienterne. Vi er blevet undervist i anerkendende kommunikation og har arbejdet med vores forståelse for patienternes situation. Startkoordinator Startet d. 5/ for at sikre at nye patienter får den bedste start. I 2009 har vi på 5102 fået 24 nye patienter. Alle patienter og pårørende har haft min. 2 samtaler med læge og startkoordinator (sygeplejerske). For en del patienter har det været nødvendigt med 3 samtaler. Alle patienterne og deres pårørende har været meget tilfredse med ordningen og føler sig velkomne i afdelingen. De sygeplejersker der modtager patienterne på stuerne, har ligeledes været positive overfor ordningen. Det bliver mere overskueligt at modtage patienterne, og man ved at der bliver lavet opfølgning indenfor en overskuelig periode efter hæmodialysestart. Det giver mere mulighed for at personalet fokuserer på at gøre den første tid i hæmodialysen mere tryg for patienterne.

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 RIGSHOSPITALET KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING NEFROLOGISK KLINIK P 2010 1 Klinik P s organisationsdiagram Nefrologisk Klinik P Abdominalcentret Centerdirektør Ulrik Meyer Centerchefsygeplejerske Lone

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Årsberetning Nefrologisk Klinik P 2012. NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

Årsberetning Nefrologisk Klinik P 2012. NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord - klinikledelsen om årets fælles tiltag... 4 2.0 Lægestaben... 6 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 1 Indhold 1.0 Forord - Klinikledelsen om årets tiltag... 4 2.0 Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik Rigshospitalet... 6 3.0 Sengeafsnit 3131/2...

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS. Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2011 1 Klinik P s organisationsdiagram 2 NEFROLOGISK KLINIK P - KLINIKKEN PÅ TVÆRS Indholdsfortegnelse 1.0 Forord

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik

Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik Baggrund for informationsmødet Bekymring for behandlingskvaliteten på baggrund af opsigelser fra to specialister udtrykt af mange

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Regionens ansvar og opgaver... 2 Oplæring... 3 Ambulant kontrol...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Oplæringsprogram for sygeplejersker i nyreambulatoriet primært i PD-delen

Oplæringsprogram for sygeplejersker i nyreambulatoriet primært i PD-delen Oplæringsprogram for sygeplejersker i nyreambulatoriet primært i PD-delen Indhold OPLÆRINGSPROGRAM FOR PD-SYGEPLEJERSKER I NYREAMBULATORIET... 2 BILAG 1 TIL OPLÆRINGSPROGRAM... 3 BILAG 2 TIL OPLÆRINGSPROGRAM...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Hæmodialyseafsnittet Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: 21. januar 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Foreløbigt regnskab 2015

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 11 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING Kvalitetsmål Målet er at sikre kontinuitet i pleje og behandling af familien fra før fødsel eller ved akut indlæggelse til udskrivelse med evt. ambulant kontrol.

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul: 6 for Dialyseafsnittet, Regionshospitalet Holstebro.

Generel Klinisk Studieplan for modul: 6 for Dialyseafsnittet, Regionshospitalet Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul: 6 for Dialyseafsnittet, Regionshospitalet Holstebro. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: 21. januar 2016 Tid: Kl. 16.00 Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Afbud: Solveig Lauridsen. Vibekeea deltog sammen med Lone Haar, der ønsker

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Internt survey vel overstået

Internt survey vel overstået Nr. 39 10. november 2014 INDHOLD: Internt survey vel overstået Glad eller sur smiley? Farmakonomer øger patientsikkerheden Kom til partnerskabskonference Nyt MUS-koncept Internt survey vel overstået Det

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 79 18 31 23 Endokrinologisk Ambulatorium 552 Haraldsgade 7A, Sydvestjysk Sygehus, 6700 Esbjerg E-mail Uddannelseskonsulent

Læs mere

Undersøgelse af FOA s plejegruppe på det lungemedicinske speciale

Undersøgelse af FOA s plejegruppe på det lungemedicinske speciale Undersøgelse af FOA s plejegruppe på det lungemedicinske speciale i forhold til brugen af kompetencer og graden af uddannelse og udviklingsmål Forord FOA ønsker at sætte fokus på fagligheden og faglig

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017

Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 Udviklingsplan for Nyremedicinsk afdeling 2015 2017 I Nyremedicinsk afdeling arbejder vi ud fra OUH`s vision der er formuleret i et kodeks Stræber efter kvalitet i alt. Vi varetager højt specialiseret

Læs mere

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011

Fælles akutmodtagelse FAM. v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Fælles akutmodtagelse FAM v/ Lene Wichmann, Oversygeplejerske OUH Oktober 2011 Sundhedsstyrelsens rapport fra 2007 Et styrket sundhedsberedskab Centralisering af sygehusene Fælles akutmodtagelser Nye supersygehuse

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere