Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1"

Transkript

1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1

2 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten er at beskrive, hvad vi gør for at hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det mindsker risikoen for, at du mister kontakten til arbejdsmarkedet på længere sigt. I pjecen kan du læse om dine rettigheder, pligter og muligheder. Som udgangspunkt kan du kun få sygedagpenge i op til 52 uger. Det er derfor afgørende, at vi hurtigt arbejder sammen om at finde nogle holdbare løsninger. Du har pligt til at indgå aktivt i samarbejdet om at blive arbejdsdygtig så hurtigt som muligt. I modsat fald kan du miste retten til at få udbetalt sygedagpenge eller din arbejdsgiver mister retten til refusion. Når du er syg, er det vigtigt at holde kontakt til andre. Sygdom er ikke kun en privat sag. Jo mere f.eks. din ledelse, kolleger, læge eller fagforening ved, jo lettere kan de hjælpe dig med at finde en løsning, som du er tilfreds med, og som dit helbred kan holde til på sigt. Det gælder, uanset om du er i arbejde eller ej. Din arbejdsgiver/a-kasse har pligt til at afholde en personlig samtale med dig senest 4 uger efter 1. sygefraværsdag. Pjecens indhold: At være aktiv sygemeldt Hvordan kan vi støtte dig og din arbejdsgiver? Et sygedagpengeforløb Med venlig hilsen Jobcenter Herning Maj 2013

3 At være aktiv sygemeldt At være syg behøver ikke at betyde, at du skal være sengeliggende eller isoleret. Når du bliver syg, er det tværtimod en rigtig god idé at være i tæt kontakt med andre, herunder bl.a. din arbejdsplads. Det er vigtigt, at din nærmeste leder, tillidsmand, kolleger og venner tager del i dit sygdomsforløb. Al erfaring viser, at de spiller en væsentlig rolle, for at du hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. At være aktiv sygemeldt indebærer, at du aktivt skal medvirke til det, du tilbydes af Jobcenter Herning. Du skal være opmærksom på, at Jobcenter Herning har bemyndigelse til at standse dine sygedagpenge, hvis kommunen vurderer, at du ikke deltager aktivt. Når du er sygemeldt, udarbejder vi en plan med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I planen kan indgå deltagelse i et tilbud, hvis det kan fremme arbejdsfastholdelse og en hurtigere tilbagevenden til arbejdet eller arbejdsmarkedet. Det kan også dreje sig om, at vi i samarbejde med dig og din arbejdsplads iværksætter aktiviteter. Vi har en række muligheder for at støtte og hjælpe dig og din arbejdsplads, så sygemeldte medarbejdere kan blive fastholdt på arbejdspladsen. Dem kan du læse om i det følgende. side 3

4 Hvordan kan vi støtte dig og din arbejdsgiver? Delvis raskmelding En delvis raskmelding erstatter en sygemelding på fuld tid. Den bruges f.eks., hvis du har brug for behandlinger i en periode. En delvis raskmelding bruges, når du i en kortere periode vender tilbage til dit arbejde på nedsat tid. Der skal som hovedregel være tale om en daglig nedsættelse af den normale arbejdstid. Det sker efter aftale med Jobcenter Herning. Afhængig af din overenskomst modtager du eller din arbejdsgiver sygedagpenge som kompensation for de timer, du er fraværende på grund af sygdom, dog mindst 4 timer om ugen. 56-aftale En 56-aftale bruges, hvis du har en langvarig eller kronisk lidelse, der ud fra en lægelig vurdering giver en væsentlig risiko for øget fravær af mindst 10 hele fraværsdage i løbet af 12 kalendermåneder. Aftalen betyder, at virksomheden kan få refusion fra 1. fraværsdag, som følge af din langvarige eller kroniske lidelse. Aftalen kan eventuelt godkendes, hvis du er fraværende i mindst 4 timer ugentligt inklusiv transport på grund af fortsat behandling. Få yderligere oplysninger på Jobcenter Herning. side 4

5 Hvis du ikke umiddelbart kan vende tilbage til din arbejdsfunktion, kan der være andre muligheder for at støtte dig. Det kan være en god ide at afholde en rundbordssamtale. Ved rundbordssamtalen skal vi i fællesskab finde ud af, hvad der skal til, for at du kan blive på din arbejdsplads eller få et job et andet sted. Rundbordssamtalen Foruden dig selv kan repræsentanter fra din ledelse, din tillidsrepræsentant, en kommunal sagsbehandler, din egen læge, din fagforening eller andre deltage. Det afhænger af dit behov. Formålet med samtalen er at finde en løsning for dig - f.eks. muligheder for at finde mindre belastende arbejde på virksomheden, oplæring til nyt arbejde, investeringer i redskaber, indretning af arbejdspladsen, mulighed for personlig assistance mv. side 5

6 Redskaber og indretning af arbejdspladsen Din arbejdsplads kan få hjælp til at afklare, om der findes redskaber, eller om din arbejdsplads kan indrettes på en bestemt måde, som gør, at du fortsat kan passe dit arbejde. Omplacering i virksomheden Jobcenter Herning kan bevillige, at du afprøves i en anden arbejdsfunktion på din arbejdsplads, mens du stadig modtager sygedagpenge/refusion til arbejdsgiver. Personlig assistance Hvis du får en kronisk lidelse eller et handicap kan din arbejdsplads få støtte til at ansætte en personlig assistent til dig. Det kan være en ekstern person eller en kollega, der frikøbes til at hjælpe dig, så du fortsat kan klare dit arbejde. Assistenten kompenserer for de arbejdsopgaver, som du ikke længere kan udføre alene. Mentor En mentor er en kollega eller en ekstern person, der i en periode introducerer og oplærer dig til en ny arbejdsfunktion. Det sker, hvis du pga. helbredsproblemer ikke længere kan klare dit hidtidige arbejde. Undervejs kan du opleve, at du skal afprøves i nye arbejdsfunktioner på din nuværende arbejdsplads eller i en anden virksomhed. Det sker i en virksomhedspraktik eller en såkaldt revalidering. Revalidering kan f.eks. bestå af optræning til andre erhverv, opkvalificerende kurser eller decideret omskoling. side 6

7 Hvis ovennævnte muligheder er udtømte, begynder vi at afdække mulighederne for et fleksjob eller eventuelt en førtidspension. Et fleksjob kræver, at du har en varig begrænsning i arbejdsevnen på mindst 50% i ethvert erhverv. Det vurderes på baggrund af lægelige oplysninger og en række arbejdsprøvninger. side 7

8 Hvornår kan man få sygedagpenge? Sygedagpenge er en korttidsydelse, som du kan få, hvis du selv er syg og uarbejdsdygtig. Du skal være opmærksom på, at du skal tilhøre mindst én af følgende 5 grupper, for at få sygedagpenge. 1. Du skal have været i uafbrudt beskæftigelse i 26 uger før 1. sygedag, og i disse 26 uger skal du have arbejdet i mindst 240 timer. 2. Du er medlem af en A-kasse og er dagpengeberettiget. 3. Du har inden for den sidste måned afsluttet en uddannelse, og uddannelsen har varet mindst 18 måneder. 4. Du er elev, og du modtager løn i praktiktiden. 5. Du er ansat i fleksjob. Sygedagpenge kan som udgangspunkt kun bevilliges i op til 52 uger inden for de seneste 18 måneder, og det kræver, at du aktivt medvirker til det, som Jobcenter Herning sætter i værk. Pensionister kan dog max. få sygedagpenge i op til 26 uger indenfor de seneste 12 måneder. Hvis du modtager løn under sygdom, vil din arbejdsgiver modtage hel eller delvis refusion af udgifterne til din løn. side 8

9 Et sygedagpengeforløb Oplysningsskema Når kommunen har modtaget indberetning om din sygemelding, vil du få tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde og sende retur til kommunen inden 8 dage, ellers kan du miste retten til sygedagpenge, eller din arbejdsgiver kan miste retten til sygedagpengerefusion. Du skal oplyse om din sygdom, kontakt med læge, din uddannelse og arbejdsplads m.v. Opfølgningssamtaler Kommunen er forpligtet til inden udgangen af 8. uge efter din sygemelding at afholde en opfølgningssamtale. Hensigten er, at du bliver informeret om dine rettigheder, pligter og muligheder som sygedagpengemodtager, ligesom vi får mulighed for at vurdere din situation. Baseret på dine og eventuelt din læges oplysninger bliver din sag grupperet afhængig af, hvor tæt du er på at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Disse grupper er bestemmende for, hvad vi umiddelbart sætter i gang, og hvor ofte vi er i kontakt med dig og eventuelt din arbejdsplads. Sygedagpengelovens kategorier 1. Sager, hvor den sygemeldte forventes at vende tilbage til arbejdsmarkedet inden 3 måneder 2. Sager, hvor der er en vis risiko for længerevarende sygdom og behov for indsats 3. Sager, der forventes at være længerevarende, herunder livstruende sygdomme (eventuelt stand-by ordning) side 9

10 I forbindelse med de første samtaler laver vi sammen med dig en opfølgningsplan. Vi vil løbende følge op på din situation ved at holde tæt kontakt med dig. Du kan opleve, at du kommer til at møde flere sagsbehandlere - især hvis dit sygefravær er af længere varighed. Ressourceprofil Hvis Jobcenter Herning skal lave en vurdering i forhold til revalidering eller fleksjob, skal der udarbejdes en ressourceprofil. Ressourceprofilen består af 5 områder, som skal belyse dine ressourcer: - Borgerens eget arbejdsmarkedsperspektiv - Faglige og praktiske kompetencer i relation til arbejdsmarkedet - Personlige kompetencer til at kunne indgå i sociale og jobmæssige relationer - Materielle forhold og netværk med relevans for arbejdsmarkedet - Helbredsmæssige forhold i relation til arbejdsmarkedet Raskmelding Du skal raskmelde dig hos din arbejdsgiver og hos din rådgiver på Jobcenter Herning, hvis du er i et arbejdsforhold. Du skal raskmelde dig hos din A-kasse, rådgiver og jobnet.dk, hvis du er ledig. side 10

11 Hvem tager sig af hvad i Herning kommune? Sociale Ydelser og Integration Udbetaling af ydelser og refusion vedr.: Sygedagpenge Kontanthjælp Enkeltydelser Jobcenter Herning Sagsbehandling af sager vedr.: Sygedagpenge Revalideringsforløb Ledighedsydelse Fleksjob Skånejob Visitation til pension Du er velkommen til at kontakte: Herning Kommune Sociale Ydelser og Integration Indgang D, 2.sal Torvet 7400 Herning Tlf. nr Jobcenter Herning Nørregade Herning Tlf. nr side 11

12

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Handicap ingen hindring for job GUIDE

Handicap ingen hindring for job GUIDE Handicap ingen hindring for job GUIDE Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere