Sygemeldt Hvad skal du vide?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygemeldt Hvad skal du vide?"

Transkript

1 Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012

2 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger... 7 Ressourceprofil... 7 Hvor lang tid kan du få sygedagpenge?... 8 Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse... 8 Hvem tager sig af hvad i Ikast-Brande Kommune?... 9 Side 2

3 Sygemeldt og aktiv Når du er sygemeldt, er det vigtigt, at du holder dig aktiv i det omfang, det er muligt. Med mindre din sygdom forhindrer sig i det, skal du deltage i de aktiviteter, som Jobcenter Ikast-Brande tilbyder. det være en genoptræning af din arbejdsevne med de rette skånehensyn. Hvis du har en arbejdsgiver, kan du måske arbejde nogle timer om dagen. Det kan også være, at du i en periode kan blive flyttet til nogle andre mindre belastende I særlige tilfælde kan der gives arbejdsopgaver. dispensation. Det drejer sig eksempelvis om tilfælde af alvorlige eller livstruende sygdomme. Snak med din sagsbehandler om mulighederne. Målet er, at du hurtigst muligt kan passe et arbejde igen. Den indsats vi aftaler, skal derfor tilgodese netop dit individuelle behov. At være sygemeldt og aktiv kan eksempelvis være at deltage i en delvis raskmelding, en virksomhedspraktik, et nyorienteringsforløb, coaching, motion og/eller psykologsamtaler. Endvidere kan Du er forpligtet til at samarbejde med jobcentret under forløbet. Hvis du ikke medvirker i samarbejdet mister du retten til at få udbetalt sygedagpenge. Udbetaling af sygedagpenge For at få udbetalt sygedagpenge, skal du betyder, at din sygdom forhindrer dig i at være fuldt uarbejdsdygtig på grund af egen passe dit arbejde. sygdom. At være fuldt uarbejdsdygtig Side 3

4 I de første tre måneder af din sygemelding, er det det job, du er sygemeldt fra, som vi tidligere end ved tre måneders sygemelding. vurderer din uarbejdsdygtighed ud fra. Udover at være fuldt uarbejdsdygtig, skal Efter tre måneder skal vi foretage en bredere vurdering, og vurdere din du opfylde et af følgende krav, for at være berettiget til sygedagpenge: uarbejdsdygtighed i forhold til arbejdsmarkedet generelt. Vi skal således vurdere, om du eventuelt kan passe et andet arbejde end dit sædvanlige, til trods for de gener du måske stadig har på grund af din sygdom. have arbejdet minimum 240 timer indenfor de seneste 26 uger op til sygemeldingen være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse indenfor den sidste måned have Hvis vi vurderer, at du kan passe et andet arbejde, er du ikke fuldt uarbejdsdygtig og opfylder dermed ikke længere betingelserne for at få udbetalt sygedagpenge. Udbetalingen af afsluttet en uddannelse på minimum 18 måneder være lærling eller elev i lønnet praktik som led i en erhvervsfaglig uddannelse sygedagpenge vil i disse tilfælde blive stoppet. Du kan derfor godt blive raskmeldt, selvom du ikke er rask nok til at genoptage dit hidtidige arbejde. Som hovedregel har du som sygemeldt ikke ret til at holde ferie. Hvis du har opsparet feriepenge, som du er forhindret i at bruge pga sygdom kan du kontakte din I særlige tilfælde kan Jobcenter Ikast- Brande foretage en bredere vurdering beskæftigelsesrådgiver for vejledning om, hvornår du kan hæve dine feriepenge. Side 4

5 Når vi modtager din sygemelding En tidlig indsats typisk en hurtigere tilbagevenden til dit job En tidlig indsats kan forebygge sygefravær eller til a-kassen. En tidlig indsats betyder eller understøtte en hurtigere tilbagevenden fokus på brugen af delvis raskmelding og til arbejdet. aktive tilbud i syge-dagpengeindsatsen. En tidlig indsats betyder for dig, et tæt samarbejde mellem din arbejdsplads, jobcenter, praktiserende læger, speciallæger, a-kasse mv. som kan medvirke til at gøre vejen tilbage til arbejdspladsen/arbejdsmarkedet kortere for dig. Oplysningsskema Når kommunen modtager din sygemelding, sender vi et oplysningsskema til dig. Du skal udfylde skemaet og sende det retur inden 8 dage. Det er meget vigtigt, at du overholder tidsfristen, fordi udbetalingen af sygedagpenge kan blive stoppet, hvis vi ikke får skemaet rettidigt. Fra den 2. juli Ikast-Brande Kommune har et fastholdelsesteam som kan kontaktes i tilfælde af, at der er behov for en rundbordssamtale på arbejdspladsen fastholdelseskonsulenten kan orientere om 2012 vil du også modtage et underretningsbrev sammen med oplysningsskemaet. Du skal stadig være opmærksom på at returnere skemaerne til tiden. de lovgivningsmæssige muligheder for arbejdsfastholdelse og kan rykke ud før en sygemelding bliver nødvendig. Et effektivt samarbejde og god koordination kan bidrage til at gøre ventetiderne kortere i sagsforløbet og dermed bidrage til en hurtigere afklaring for dig og dermed også Samtale Når vi har modtaget dit oplysningsskema, indkalder vi dig til et informationsmøde for nysygemeldte efterfulgt af en kort samtale med en beskæftigelsesrådgiver. Her vil du få mere at vide om dine rettigheder, pligter og muligheder under din sygdomsperiode. Side 5

6 Samtidig får du vigtig information om, hvad et sygedagpengeforløb indebærer, og hvad du kan forvente fra Jobcenter Ikast- Brande i perioden. Opfølgning det videre forløb Jobcenter Ikast-Brande skal løbende følge op på din sygdom enten ved at kontakte dig pr. telefon eller ved at indkalde dig til personlig samtale. Hyppigheden af Match 2: Borgeren der er indsatsklar, men ikke er i stand til at forsørge sig selv indenfor 3 måneder. kontakten til dig afhænger af din situation, og vil derfor være forskellig fra sag til sag. Match 3: Borgeren der er ikke indsats- klar og ikke kan forsørge sig selv indenfor 3 Samtidig er der i sygedagpengeloven fastsat måneder. regler om, at alle sager skal opdeles i tre kategorier. Du er altid velkommen til at tage en bisidder med, når du er indkaldt til møde i Inden for hver kategori er der lovbestemte krav til, hvornår vi minimum skal følge op i din sag. De tre match er: Jobcenter Ikast-Brande. Det kan være en repræsentant fra fagforening eller a-kasse, et familiemedlem eller en anden du kender. Match 1: Borgere der forventes at være raskmeldte indenfor 3 måneder. Side 6

7 Samarbejde med læger Jobcenter Ikast-Brande er forpligtet til at til at modtage sygedagpenge. Afgørelsen indhente de nødvendige oplysninger for at kunne træffe en afgørelse herunder træffer vi i Jobcenter Ikast-Brande ud fra de betingelser der står i sygedagpengeloven. oplysninger fra din læge eller andre, der kan være med til at beskrive din sygdom. Det er altså ikke din praktiserende læge der afgør, om du er berettiget til sygedagpenge. Oplysningerne bruger vi blandt andet, når vi skal vurdere, om du fortsat er berettiget Din praktiserende læge afgør heller ikke, om du eksempelvis er berettiget til fleksjob. Ressourceprofil Hvis vi vurderer, at der er risiko for et længere sygeforløb, udarbejder vi en samarbejde med din beskæftigelsesrådgiver får beskrevet dine styrker og muligheder. ressourceprofil sammen med dig. Ressourceprofilen handler både om fysiske Ressourceprofilen beskriver din arbejdsevne, og er et værktøj, som vi bruger til at tilrettelægge den rigtige indsats sammen med dig. og psykiske forhold, som er afgørende for dine muligheder for at få et job. Ud fra ressourceprofilen afdækker vi også, om du eventuelt har brug for støtteordninger eller hjælpemidler for at komme tilbage til Det er vigtigt, at du selv bidrager aktivt, når arbejdsmarkedet. ressourceprofilen skal udarbejdes, så du i Side 7

8 Hvor lang tid kan du få sygedagpenge? Der er i sygedagpengeloven en grænse for, til rådighed for din a-kasse, skal du hvor længe du kan få udbetalt raskmelde dig. sygedagpenge. Det betyder, at udbetalingen stopper, når du har fået udbetalt sygedagpenge i 52 uger i de foregående 18 måneder. I helt særlige tilfælde, er der mulighed for at forlænge udbetalingsperioden ud over 52 uger. Disse særlige betingelser er beskrevet i sygedagpengeloven, og det er Jobcenter Du kan få sygedagpenge i den periode, du er fuldt uarbejdsdygtig, og dermed ikke kan Ikast-Brande, der afgør, om udbetalingen kan forlænges. passe et arbejde på grund af din sygdom. Så snart du igen kan passe et arbejde eller stå Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse Hvis vi træffer en afgørelse i din sag, som du ikke er enig i, har du mulighed for at klage. Hvis du er i tvivl om, hvordan du kan klage, kan du få råd og vejledning hos din beskæftigelsesrådgiver i Jobcenter Ikast- Jobcenter Ikast-Brande skal modtage din Brande. klage senest fire uger efter, at du har fået besked om den afgørelse som du vil klage over. Side 8

9 Hvem tager sig af hvad i Ikast- Brande Kommune? Jobcenter Ikast-Brande Sagsbehandling af sager vedr.: Sygedagpenge Revalideringsforløb omgang, dykkede det sit tæt, stuen tør sit være bar. Ledighedsydelse Hun skævt nar lyd anderledes, ned imod og de den, største Fleksjob få kunne ildklemmen, hende visit dykkede du.. Arbejdsfastholdelse Indstilling til førtidspension Lange blive hun og, nå bruger mennesker der hvori, tag men snefnug ville, ikke anden pigen fæl. Ydelseskontoret Udbetaling af ydelser og refusion vedr.: Sygedagpenge Kontanthjælp mv Ledighedsydelse Revalideringsydelse Side 9

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere