Nykøbing F. Sygehus som dynamo. Region Sjælland investerer netop nu massivt i at opgradere Nykøbing Falster Sygehus som moderne akutsygehus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing F. Sygehus som dynamo. Region Sjælland investerer netop nu massivt i at opgradere Nykøbing Falster Sygehus som moderne akutsygehus."

Transkript

1 Status - Juli 2017

2 Velkommen Velkommen til Broen til Bedre Sundhed. Her kan du læse lidt om alt det, der rører sig - både i vores forskning og i vores interventionsaktiviteter. Der er mere information på Samme sted kan du også se, hvordan du kan få tilsendt vores nyhedsbreve. En ny fase Broen til Bedre Sundhed er i år gået ind i en ny fase. Vi har i marts etableret et nyt partnerskab med TrygFonden og med en økonomisk indsprøjtning på 20 mio. kr. har vi fået mulighed for at udvide og udvikle vores aktiviteter i en hidtil uset grad. Samtidig har vi i november fået en ny og stærkere organisationsstruktur, der (i større grad end tidligere) bygger bro mellem forskning og praksis, og gør det muligt at gå nye veje. Vores store initiativ på 8 skoler - Sund Uddannelse - blev afsluttet i december, og i Sammen om min vej har vi netop set de første resultater i en midtvejsevaluering. Herudover er Lolland-Falster Undersøgelsen kommet godt igang: Vi kan pr. juni 2017 notere mere end 4000 deltagere, en deltagelsesprocent på 35, et attraktivt fagligt miljø, op mod 20 ansatte og 7 klinikker. Fordelt på tre byer og i to autocampere. Broens arbejde i det kommende år vil derfor i vidt omfang fokusere på at forme de nye aktiviteter med TrygFonden og samtidig udvikle et større forskningsmiljø i og omkring Nykøbing Falster Sygehus. Nykøbing F. Sygehus som dynamo Region Sjælland investerer netop nu massivt i at opgradere Nykøbing Falster Sygehus som moderne akutsygehus. De nye bygninger nordvest for hovedbygningen vil stå klar i 2018 og skal blandt andet rumme et nyt intensivafsnit, et akut observationsafsnit og senge til patienter med hjertesygdomme. Moderne faciliteter til både patienter, pårørende og personale. Samtidig er et nyt og mere attraktivt forskningsmiljø ved at tage form: Region Sjælland, Nykøbing Falster Sygehus og Københavns Universitet arbejder på at oprette et professorat i epidemiologi ved Nykøbing Falster Sygehus, og der er desuden sat midler af til både en seniorforsker og flere ph.d.-studerende. Sundhed i landområder På sigt er det partnerskabets ambition at etablere et nyt forskningscenter for sundhed i landområder, lokalt ved Nykøbing Falster Sygehus. F.eks. med interventionsforskning, epidemiologisk forskning, klinisk forskning eller forskning relateret til de praktiserende læger. Første fase er allerede igang. TrygFonden har doneret knapt kroner til en større analyse og KORA er derfor i færd med at afdække, hvilken profil der skal til og om der kan skabes et bæredygtigt fundament. Som et led heri er en række nøglepersoner i både kommuner og region blevet interviewet. Hvis de nye initiativer bliver realiseret, skal de samlet set være med til at skabe et attraktivt miljø, der kan gøre det lettere at tiltrække og fastholde både læger og andet højtkvalificeret personale. Lokal forskning blev præsenteret på Forskningens Døgn den 27. april Der blev fejret rejsegilde for den nye bygning i marts Byggeriet i Nykøbing F. har et samlet budget på 270 mio. kr.

3 Samarbejde med TrygFonden Ved en festlig dag i marts blev det nye partnerskab med Tryg- Fonden fejret. En aftale, der betyder, at TrygFonden i perioden fra vil bidrage aktivt som partner i et væld af aktiviteter under Broen til Bedre Sundhed. Både i form af økonomi og i kraft af viden og sparring i den løbende proces. Indsatsen dækker fire spor - de vigtigste pointer får du her: 1. Væk fra alkoholsporet Broen til Bedre Sundhed ønsker at identificere og hjælpe personer med et for stort alkoholforbrug i familier med børn. Blandt andet ved hjælp af et nyt familieorienteret tilbud. Målet er at få en tidlig indsats for de familier, der ikke er gået i opløsning endnu. Et supplement til Lolland og Guldborgsund Kommuners eksisterende tilbud, hvor der primært er fokus på familier, der allerede er brudt sammen. Vi forventer, at mere end 250 familier vil blive identificeret. Blandt andet via de kommunale jobcentre, sundhedspleje, dagtilbud, skoler, almen praksis og på Nykøbing F. Sygehus. 2. En opvækst i trivsel Ulighed i sundhed bliver grundlagt allerede i den tidlige barndom. Så jo før man sætter ind, jo bedre en effekt kan man få. En ny indsats skal derfor sætte fokus på de yngste (fra 0-10 år) og opspore børn med begyndende problemer. Inden de udvikler sig. Det skal supplere de to kommuners eksisterende tilbud og give større trivsel, flere skoleparate børn og mindre fravær blandt de yngste i skolen. Som et led heri skal pædagoger, lærere og andre frontmedarbejdere klædes ekstra på i forhold til at spotte de relevante børn, håndtere de svære samtaler og udvikle nye screeningsværktøjer. 3. Sammenhængende sygdomsforløb Alt for ofte bliver tilbud og behandling tilpasset vores procedurer og systemer, frem for at tage udgangspunkt i, hvad der skaber det bedste forløb for den enkelte patient. Broen til Bedre Sundhed ønsker derfor at skabe større sammenhæng i de enkelte sygdomsforløb, på tværs af både sektorgrænser og faglige skel. Målet er at udvikle og teste en model for et stærkere samarbejde på tværs af almen praksis, kommune og det regionale sundhedsvæsen med både psykiatri og somatik. Det gælder i forhold til både økonomi og organisation, hvor der idag let kan være en barriere. Ved at tage udgangspunkt i den enkelte patient, vil vi sætte fokus på patientens oplevelse af kvalitet. Blandt andet via større brug af patientens egne data (PRO-data eller Patient Reported Outcomes). 4. Eksport af viden Broen til Bedre Sundhed arbejder strukureret for at mål, indsatser og resultater skaber læring og udvikling - lokalt, regionalt og nationalt. En del af opgaven er derfor at opsamle og dele de vigtigste erfaringer og sprede ny viden, der kan komme flere til gavn. F.eks. ved brug af årlige konferencer eller via samarbejde med andre kommuner og relevante organisationer. F.eks. Dansk Selsskab for Patientsikkerhed. Det nye samarbejde blev fejret i marts på Borgerskoleafd. i Maribo. Menuen var pindemadder, lavet af Hjernemad fra fødevarebanken. Skolens junioridrætsledere præsenterede Skolesport.

4 Sund Uddannelse Sund Uddannelse har fra sat fokus på sundhed på otte skoler i Lolland og Guldborgsund Kommuner. Med alt fra frisk frugt og motion, til røgfrie kontrakter og meditation. Nu er projektet slut og selvom to år er for kort tid til at tegne en udvikling, kan vi se en positiv tendens: Alle otte skoler har arbejdet med alle delindsatser. De elever som har været med i Sund Uddannelse har generelt fået større viden om sundhed og har lært selv at træffe de sunde valg. Andelen af elever der får sved på panden er steget. Og der er færre, der slet ikke bevæger sig. Der er kommet større trivsel. Der er opstået en markant synergi ved at arbejde med flere aktiviteter og indsatser på samme tid. Sund Uddannelse kommer fremover til at fortsætte i en mere fleksibel form. Her vil den enkelte skole i større grad få mulighed for selv at vælge og skræddersy de enkelte indsatser, så de i størst mulig grad matcher den enkelte skoles elever og profil. Begge Hjul på Jorden I august 2017 åbner vi op for et nyt initiativ: Begge Hjul på Jorden. Det går ud på at få eleverne på fire skoler til at cykle mere i og til deres skole. Blandt andet ved hjælp af cykler som klassesæt, aktiviteter der kan træne deres trafiksikkerhed og cykelfærdigheder, og nye undervisningsmaterialer til brug i det fri - på et niveau hvor alle kan være med. TrygFonden har doneret 1,85 mio. kr. til det nye initiativ og i første omgang gælder det Søndre Skole Holeby og Søndre Skole Rødby i Lolland Kommune og Sakskøbing Skole og Eskilstrup Skole i Guldborgsund Kommune. Det er University College Sjælland, der står for at udvikle de nye undervisningsmaterialer. Blandt andet ved brug af digitale udendørs undervisningsspots med materialer til forskellige fag og klassetrin. Der er desuden et stort fokus på inklusion. Målet er at udvikle rammer, der gør det muligt for alle at være med i det fri - også elever med særlige behov. Herudover bidrager CELF og Produktionsskolen i konceptets praktiske opgaver. Det skal sikre, at de nye cykler altid står klar i lovlig og funktionsdygtig stand. Begge Hjul på Jorden skal være med til at sikre: At alle elever har adgang til en cykel: Det er ikke alle elever, der har en cykel. Eller kan få den med i skole. Der skal derfor være cykler som klassesæt klar, i lovlig og funktionsdygtig stand. At alle elever kan cykle: Mange elever er ikke vant til at cykle. De har brug for at træne de basale færdigheder og færdselsregler. At der er lettilgængelige undervisningsmaterialer: Der skal udvikles gode vilkår for at undervise i det fri. F.eks. ved brug af udendørs undervisningsspots. At der bliver udviklet nye koncepter for inklusion i det fri: Der skal være faste og forudsigelige rammer om skolens cykelliv, så også sårbare elever kan være med. Sund Uddannelse blev præsenteret på en konference på UCSJ i april Ved konferencen var der blandt andet inspiration og ny viden fra Skotland. Kristoffer fra Eskilstrup fortalte om Sund Uddannelse set med elevens øjne.

5 Nye aktiviteter Hjernemad I oktober 2016 blev Hjernemad åbnet! Et nyt initiativ, der giver gratis morgenmåltid til alle elever i Lolland Kommune og på seks skoler i i Guldborgsund Kommune. Det gælder Eskilstrup Skole, Sophieskolen, Nysted Skole, Sydfalster Skole, Møllebakkeskolen og Lindeskovskolen. Med Hjernemad kan eleverne få gratis morgenmad og i visse tilfælde også lidt mellemmad, hvis de har behov. Det foregår typisk i skolens café, hvor de ældste elever hjælper de yngre til rette. Visse steder er der desuden tilknyttet frivillige ildsjæle til at hygge ved bordet. Sundhed begynder tidligt Hjernemad handler både om sundhed og uddannelse. Ideen er at give den enkelte elev en sund start på dagen, grundlægge en række gode vaner og på den vis skabe de rette forudsætninger for, at man kan få mest muligt ud af dagens undervisning. Det kan på sigt være med til at understøtte at flere får en ungdomsuddannelse. Hjernemad handler derudover om bæredygtighed. Og om at minimere madspild. For den gratis mad bliver leveret af fødevare- Banken - en non-profit organisation, der siden 2009 har haft succes med at indsamle, fordele og distribuere overskudsmad fra landbrug, supermarkeder og fødevareproducenter til nye formål. Hjernemad er dermed mad, der står til at blive smidt ud. Også selvom det intet fejler og ikke er for gammelt. Det kan f.eks. være fordi det er pakket i en forkert emballage eller ikke kan sælges, når jul eller påske er forbi. Sammen kan vi mere Det er TrygFonden, der har støttet Hjernemad med kroner. En støtte, der har gjort det muligt for FødevareBanken at udvide deres aktiviteter og åbne en rute mod syd. I første omgang til de enkelte skoler på Lolland-Falster, men på sigt også til andre områder og lokale fødevareproducenter. Tjek vores hjemmesider: sunduddannelse hjernemad Sund Uddannelse Sund Uddannelse har dækket: Borgerskoleafdeling (Maribo Skole) Holebyafd. (Søndre Skole) Rødbyafd. (Søndre Skole) Ravnsborgafdeling (Nordvestskolen) SUNDskolen Eskilstrup Skole Nørre Alslev Skole Sakskøbing Skole Der er bl.a. arbejdet med: Boost (gratis frugt på 7. klassetrin) X:IT (røgfrie kontrakter) Skolesport Stilhed og bevægelse Hjernemad (morgenmad) Alle Børn Cykler Udeskole Reach Out Du bestemmer Udvalgte resultater: 600 elever har haft Skolesport. 300 elever er blevet uddannet junioridrætsledere. 30 elever er blevet uddannet til trænerspire. Der har været gratis frugt og grønt til alle 7. klasser. 20 lærere og pædagoger er blevet uddannet i Du Bestemmer og X-hale. 4 skoler arbejder med Reach Out. Hjernemad åbnede i efteråret 2016, med stor fest i begge kommuner. Den gratis Hjernemad bliver leveret af fødevarebanken. Her er f.eks. en gratis vandmelon. Den fejler intet, men har forkerte mål.

6 Lolland-Falster Undersøgelsen Lolland-Falster Undersøgelsen er ny, unik forskning. Det går ud på at opbygge en database og en biobank med data fra op mod deltagere, som kan blive brugt til at udvikle ny viden. Det er det hidtil største forskningsprojekt på Lolland-Falster, og det er første gang i Danmark, at der bliver gennemført en så omfattende undersøgelse i et landområde. Undersøgelsen er dermed med til at skabe større lighed i forskning, da den kan bidrage til at sikre, at der også bliver udviklet ny viden med data fra en landbefolkning. Og ikke kun fra de store byområder, tæt på de etablerede forskningsmiljøer. Unik forskning Der er mere end 100 forskere tilknyttet fra både ind- og udland. De forsker i alt fra mental sundhed, fysisk aktivitet og sociale forhold til alderdom, diabetes og øre-næse-hals-problemer. Mens andre undersøgelser sætter fokus på det enkelte individ, er Lolland-Falster Undersøgelsen baseret på husstande. Alle på samme bopæl får en invitation til at være med - også børn, helt ned til 0 år. Det gør det muligt at forske i familiemønstre for sundhed og sygdom. Et unikt design - også på verdensplan! Tidlig opsporing Ved undersøgelsen får deltagerene blandt andet målt deres hjertefunktion, lungefunktion, blodtryk og kropssammensætning, samt taget prøver af f.eks. blod og urin. Den kan give den enkelte både ny viden om sig selv og samtidig være med til at opspore f.eks. hjerteproblemer, diabetes eller nyresygdom. Mange er allerede blevet henvist til egen læge og i enkelte tilfælde har det været nødvendigt at få deltagere indlagt akut. F.eks. på grund af hjerteproblemer. Undersøgelsen er dermed med til at sikre en tidlig opsporing, også selvom det primære formål er forskning. Sundhedsplanlægning Lolland-Falster Undersøgelsen er desuden en tværsnitsundersøgelse, der kan vise her-og-nu-sammenhænge mellem f.eks. adfærd og sygdom. Det gør den til et solidt redskab for både kommunal og regional sundhedsplanlægning og gør det muligt senere f.eks. at måle ændringer over tid. Hvad er status? Lolland-Falster Undersøgelsen har pr. juni 2017 haft mere end 4000 deltagere, fordelt på 5 klinikker i Maribo, Nakskov og Nykøbing, samt i to autocampere. Der er ansat op mod 20 medarbejdere. Primært bioanalytikere og sygeplejersker. I foråret 2017 fik undersøgelsen sin første ph.d.-studerende; Det er Therese Olsen fra University College Sjælland, som forsker i fysisk aktivitet. Undersøgelsen er en vigtig grundsten i den samlede indsats for at udvikle et lokalt forskningsmiljø ved Nykøbing Falster Sygehus. Som et led heri har Region Sjælland, Nykøbing Falster Sygehus og Københavns Universitet afsat 2,5 mio. kr. til et nyt professorat, en seniorforsker og flere ph.d.-studerende. Der er desuden et løbende samarbejde med både de lokale uddannelsesinstitutioner og jobcentre om f.eks. praktikforløb. Vi måler hjertefunktion. Vi måler lungefunktion. Vi tager prøver af blod, spyt, urin og afføring.

7 Eksempler på forskning Familiemønstre for fysisk aktivitet? Hvor meget bevæger vi os? Og hvordan påvirker vi som familiemedlemmer hinanden? Det er et par af de spørgsmål, der vil blive undersøgt, med data fra familier i Lolland-Falster Undersøgelsen, der har sagt ja til at bære to aktivitetsmålere i 7 dage, døgnet rundt. Målerne er ny avanceret sensorteknologi, der gør det muligt at se, både hvor meget man bevæger sig og hvordan. Om man f.eks. sidder ned, ligger, står eller går. På den vis kan man kortlægge familiemønstre for fysisk aktivitet og vise, hvordan man internt i en familie påvirker hinanden. Hormonelle ubalancer og urininkontinens Man ved, at sukkersyge og stofskiftesygdomme kan øge antallet af kvinder, der har problemer med ufrivillig vandladning. Men vi ved ikke, hvor mange det handler om. Kvinder fra Lolland-Falster Undersøgelsen, som i deres spørgeskema viser tegn på ufrivillig vandladning vil derfor få en invitation til en ekstra undersøgelse af deres blæres funktion. Her vil forskerne blandt andet se på, hvad der sker, når blæren bliver fyldt, tømt eller når man hoster. Det skal give ny viden, der kan sikre bedre rådgivning og måske gøre det muligt at sætte tidligere ind med den rette behandling. Kan tarmbakterier helbrede? Tarmbakterier ser ud til at have en central rolle i meget af det, der sker i vores krop. Ved at studere prøver af afføring, kan man derfor få viden om, hvordan bakterier kan påvirke at visse sygdomme udvikler sig. Eller omvendt; begrænse at det sker. Prøver fra Lolland-Falster Undersøgelsen skal derfor bidrage til, at man kan udvikle nye måder at forebygge og behandle på. På sigt kan man f.eks. forestille sig, at man kan behandle patienter ved at påvirke, hvordan deres tarmbakterier er sammensat. Gammel før tid? Vi bliver alle ældre, men vi ældes forskelligt. Nogle mister en stor del af deres funktionsevne tidligt, mens andre kan blive ved til de er 90. Men hvorfor er det sådan? Ved hjælp af data fra Lolland-Falster Undersøgelsen kan forskerne undersøge, hvordan kost, fysisk aktivitet og socioøkonomiske forhold kan påvirke, hvordan vi ældes. Det sker ved at sammenholde deltagernes oplysninger om kost og motion, med forhold som medicin, diagnoser og muskelstyrke. Ved at vise en eventuel sammenhæng, kan man på sigt målrette indsatser mod rette tid og sted. Verdensrekord i dræn Mere end hvert fjerde barn i Danmark får anlagt dræn i ørerne inden de bliver 7 år. Det er verdensrekord og vi ved ikke, hvorfor det er sådan. Sygdomme i øre-næse-halsområdet er hyppige folkesygdomme. F.eks. halsbetændelse, snorken eller søvnapnø. Alligevel er der aldrig lavet en undersøgelse af, hvordan det samlede billede ser ud. Eller hvilke konsekvenser det kan have for den enkelte selv, for en familie eller for samfundet som helhed. Det skal Lolland-Falster Undersøgelsen nu være med til. Vi måler mængden af ilt i blodet. Vi måler blodtryk. Det er for alle aldre - også børn.

8 Sammen om min vej Sammen om min vej er Broen til Bedre Sundheds indsats for områdets mest sårbare borgere. Et projekt, der har været i gang siden maj 2015 og pr. juni 2017 dækker mere end 170 deltagere. Det er borgere, der ofte er indlagt, har flere kroniske diagnoser, forskellige former for misbrug, sociale problemer eller en kombination af det hele. I Sammen om min vej tager vi fat på hver enkelt sag - helt fra oven - og får sammen med den enkelte borger lagt en plan for, hvad der skal til, for at skabe et mere sammenhængende og personcentreret forløb. De første erfaringer ligger klar i vores midtvejsevaluering. Den viser blandt andet, at der er behov for at sætte fokus på at skabe: Et bedre møde med den enkelte patient: Alle ønsker empati og respekt. En samtidig og koordineret behandling af både psykisk sygdom og misbrug. Et bedre match mellem tilbud og behov i psykiatrien. Bedre overgange mellem sektorer og mellem faggrupper indenfor samme sektor. En mere smidig sagsbehandling og en øget opmærksomhed på kønsrollemønstre. Læs den fulde midtvejsevaluering på regionsjaelland.dk/minvej. Fælles database Som et led i Sammen om min vej er der udviklet en ny, fælles database, der gør det muligt at måle udgifter til social- og sundhedsydelser på tværs af kommuner, region og almen praksis. På den vis kan vi måle sammenhænge mellem intervention og effekt. Vi kan f.eks. se, hvordan en indsats et sted, kan få konsekvenser for både opgaver og økonomi et andet sted. Et vigtigt ledelsesredskab. Hvem er målgruppen? Der er pr. maj 2017 inkluderet 107 deltagere. 61% mænd og 39% kvinder, med en gennemsnitsalder på 50 år. Et par resultater fra vores midtvejsevaluering 45% har ingen uddannelse eller grundskole som højeste uddannelse. 43% var utilfredse med deres liv. Det tal er faldet til 26%. Andelen af borgere, der vurderer deres helbred som dårligt, er faldet med 22%. Andelen af borgere, der angiver at være tilfredse med deres behandling er steget fra 44 til 53% Samtidig er mængden af utilfredse faldet fra 24 til 13%. Der er stadig for få borgere i projektet til at få sikre tal for de økonomiske konsekvenser. Men vi kan f.eks. se et fald i de gennemsnitlige omkostninger til indlæggelser i somatikken. 86% får pension, førtidspension, kontanthjælp eller sygedagpenge. Kun 2% har haft en lønindtægt umiddelbart forud for projektet. 87% har en eller flere fysiske sygdomme, 52% har en eller flere psykiske lidelser og 48% har et misbrug. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borger, hans ressourcer og behov. Sammen får vi lagt en plan for, hvordan den enkelte bedst kan støttes. Vi samarbejder på tværs, så vi kan skabe et mere sammenhængende forløb.

Broen til Bedre Sundhed. Status juni Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed. Status juni Region Sjælland Broen til Bedre Sundhed BROEN TIL BEDRE SUNDHED Status juni 2016 Region Sjælland Velkommen et unikt udviklingsprogram Lolland-Falsters borgere skal leve lige så længe som andre danskere Mindre velhavende

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Region Sjælland. Lighed i sundhed

Region Sjælland. Lighed i sundhed Region Sjælland Lighed i sundhed Partnerskabet Broen til bedre sundhed er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, områdets praktiserende læger repræsenteret ved

Læs mere

I det følgende gennemgås de foreløbige resultater i forhold til at indfri disse ambitioner om udbredelse.

I det følgende gennemgås de foreløbige resultater i forhold til at indfri disse ambitioner om udbredelse. Dato: 3. december 2015 Udbredelsespotentialer i Broen til bedre sundhed Brevid: 2872349 1.Baggrund og resume I 2013 indgik Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, Praktiserende

Læs mere

Når systemet spænder ben en tidlig indsats. Kristine Binzer, lægefaglig konsulent, Kvalitet og Udvikling. kbi@regionsjaelland.dk

Når systemet spænder ben en tidlig indsats. Kristine Binzer, lægefaglig konsulent, Kvalitet og Udvikling. kbi@regionsjaelland.dk Når systemet spænder ben en tidlig indsats Kristine Binzer, lægefaglig konsulent, Kvalitet og Udvikling. kbi@regionsjaelland.dk Det vil jeg fortælle om idag Broen til bedre sundhed -en kort introduktion

Læs mere

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Hvad er TUE? TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Organiseret i fysisk enhed på Bispebjerg Hospital,

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER INDLEDNING Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for styrkelse

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden Har du? KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft Få hjælp til at tackle din sygdom Forebyggelsesenheden Har du KOL, type 2 diabetes, hjertesygdom, nyopstået lænderygsmerter eller kræft? I

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Sundhedsaftaler 1 Sundhedsaftale En Sundhedsaftale 20 mio.

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Etniske minoriteter og diabetes v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Hvad er diabetes? Den hurtigst voksende kroniske sygdom i Danmark store omkostninger

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Nykøbing F. Sygehus. Nykøbing F. Sygehus arbejder målrettet for: Høj kvalitet og patientsikkerhed inden for udredning og behandling.

Nykøbing F. Sygehus. Nykøbing F. Sygehus arbejder målrettet for: Høj kvalitet og patientsikkerhed inden for udredning og behandling. Nykøbing F. Sygehus, Region Sjælland Nykøbing F. Sygehus Nykøbing F. Sygehus er et af Region Sjællands fire sygehuse, hvor borgere kan modtage både akut og planlagt behandling, enten ved at være indlagt

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets pulje på 900.000 kr.

Forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets pulje på 900.000 kr. Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1157539 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets pulje på 900.000

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Patientinformation. Nyopdaget Diabetes. Patientforløb

Patientinformation. Nyopdaget Diabetes. Patientforløb Patientinformation Nyopdaget Diabetes Patientforløb Kvalitet Døgnet Rundt Børne- og ungeklinikken SUKKERSYGE, DIABETES MELLITUS TYPE 1. Beskrivelsen omhandler den akutte indlæggelse på Børne- og ungeklinikken,

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Opsporing. Population (population) Personer over 18 år med alkoholafhængighed.

Opsporing. Population (population) Personer over 18 år med alkoholafhængighed. National klinisk retningslinje for udredning og af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse (NKR nr. 32) Fokuserede spørgsmål, endelig version Indhold Opsporing 2 Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1).

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Incitamenter - nye veje til partnerskaber om fælles mål

Incitamenter - nye veje til partnerskaber om fælles mål Leif Olsen i samarbejde med Kåre Jansbøl og Tine Fuglsang Incitamenter - nye veje til partnerskaber om fælles mål Region Sjællands konference Når systemet spænder ben 7. marts 2014 Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere