Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3"

Transkript

1 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3

2 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online ISBN Bilag 1 er udarbejdet af Forsyningssekretariatet. November 2016

3 Indhold Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Costdriversammensætning Drikkevandsselskaber Spildevandsselskaber Opsamling på resultaterne fra analysen... 15

4 SIDE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Kapitel 1 Indledning I dette bilag fremgår analyserne, der skal undersøge, om selskabernes sammensætning af netvolumenmål har indflydelse på deres endelige potentiale i benchmarkingmodellen. Den grundlæggende årsag til at foretage en sådan analyse er for at finde eventuelle fejl og dermed usikkerhed i det indberettede data, som er benyttet til at udregne de enkelte omkostningsækvivalenter til costdriverne i OPEX-netvolumenmålet. Tilsvarende skal analysen afdække, om der kan være usikkerhed i genanskaffelsespriserne i POLKA.

5 SIDE 5 BILAG 1 Kapitel 2 Costdriversammensætning Benchmarkingmodellen sammenligner forsyningerne på tværs af individuelle forhold, hvorfor modellen indeholder flere forskellige costdrivere. Formålet med dette bilag er at analysere, om der i selve omkostningsallokeringen fra selskaberne er sket en fejl i det indberettede data, således at der i sidste ende opstår en skævvridning af netvolumenbidragene fra de enkelte costdrivere i OPEX eller fra netvolumenbidragene fra produktions-, distributions- og fællesfunktionsanlægsfanenerne i CAPEXindberetningsarket. For netvolumenbidragene i OPEX analyseres sammenhængen, på tværs af selskaberne, imellem størrelsen af det procentvise netvolumenbidrag fra hver enkelt costdriver og effektiviseringspotentialerne. For netvolumenbidragene fra CAPEX analyseres sammenhængen, på tværs af selskaberne, imellem størrelsen af det procentvise netvolumenbidrag fra henholdsvis produktions-, distributions- og fællesfunktionsanlægfanerne i CAPEXindberetningsarket og effektiviseringspotentialerne. Resultaterne af undersøgelserne bruges til at foretage yderligere individuelle vurderinger af de enkelte selskabers individuelle forhold. Analyserne er udført på baggrund af de data og oplysninger, som selskaberne har indsendt for år 2015 til brug for benchmarkingen i de økonomiske rammer for Først analyseres hvor robuste effektiviseringspotentialerne er overfor ændringer i det relative netvolumenbidrag fra de enkelte costdrivere og hvert CAPEX-faneblad. Formålet med analysen er at undersøge, om nogle selskaber får et uhensigtsmæssigt stort effektiviseringspotentiale på grund af en speciel sammensætning af costdrivere. Såfremt der er en sammenhæng mellem costdriversammensætningen og effektiviseringspotentialet, kan resultaterne bruges til at tage hensyn til selskaber, som har forholdsvis store relative netvolumenbidrag fra en enkelt costdriver. Undersøgelserne i dette bilag benytter regressionsanalyse. 1 Regressionsanalyserne tester sammenhængen mellem det procentvise netvolumenbidrag i OPEX og CAPEX, og effektiviseringspotentialerne. Der undersøges en lineær sammenhæng, der ser ud som følger: = + Til brug for analyserne er selskabernes effektiviseringspotentialer defineret som den afhængige variabel (Y). Den forklarende variabel (X1) er den relative andel af det samlede OPEXnetvolumenbidrag fra hver enkel costdriver eller den relative andel af det samlede CAPEXnetvolumenbidrag fra hvert faneblad i CAPEX-indberetningsarket. For at der kan antages en sammenhæng skal B1 være signifikant. Signifikansniveauet (P-værdien) er fastsat til 5 pct. Outliers er fjernet ved Cooks Distance metoden 2. 1 Læs mere om regressionsanalyse: 2 Læs mere om Cooks Distance metoden:

6 SIDE 6 KAPITEL 2 COSTDRIVERSAMMENSÆTNING Analysen danner baggrunden for en efterfølgende vurdering af, om effektiviseringspotentialet giver et retvisende billede af de enkelte selskabers egentlige effektiviseringspotentiale, når sammensætningen af deres costdrivere tages i betragtning. OBS! Vi gør opmærksom på, at resultaterne i denne analyse er foreløbige. Det vil sige, at hvis vi modtager rettelser/nye oplysninger fra selskaberne i høringsperioden for modelpapirerne, kan resultaterne blive ændret. Efter denne høringsperiode vil resultaterne dog ikke blive ændret. 2.1 Drikkevandsselskaber I nedenstående tabeller fremgår resultaterne af regressionsanalyserne for hver costdriver for drikkevandsselskaberne. Ingen af de forklarende variable i regressionerne er positivt signifikante, jf. tabel Tabel 2.1 Regressionsanalysens resultater for boringer Skæring 0, , ,945 0, *** Boringer -0, , ,524 0, Antal observationer: 66 Justeret R 2 = -0,01128 Tabel 2.2 Regressionsanalysens resultater for vandværker Skæring 0, , ,909 0, *** Vandværker -0, , ,542 0, Antal observationer: 63 Justeret R 2 = -0,01153 Tabel 2.3 Regressionsanalysens resultater for trykforøgerstationer Skæring 0, , ,499 1,22e-13 *** Trykforøgerstationer -0, , ,993 0,00398 ** Antal observationer: 63 Justeret R 2 = 0,1138

7 SIDE 7 BILAG 1 Tabel 2.4 Regressionsanalysens resultater for rentvandsledninger Skæring 0, , ,832 0,0003 *** Rentvandsledninger 0, , ,197 0,8446 Antal observationer:64 Justeret R 2 =-0,01549 Tabel 2.5 Regressionsanalysens resultater for stik Skæring 0, , ,699 0,488 Stik 0, , ,634 0,108 Antal observationer: 59 Justeret R 2 = 0,02798 Tabel 2.6 Regressionsanalysens resultater for kunder Skæring 0, , ,832 0,0716 Kunder 0, , ,780 0,0800 Antal observationer: 65 Justeret R 2 = 0,03275 Det fremgår af tabel , at følgende forklarende variable i ovenstående regressioner ikke er signifikante:» Boringer» Vandværker» Rentvandsledninger» Stik» Kunder Idet disse forklarende variable ikke er signifikante, betyder det, at det relative procentvise netvolumenbidrag fra costdriverne ikke forklarer størrelsen af effektiviseringspotentialerne. Dette er en indikation af, at der ikke er en skæv omkostningsfordeling i omkostningsækvivalenterne, og dermed har eventuelle usikkerheder i det indberettede data ikke en indflydelse på resultatet af benchmarkingmodellen. Det fremgår af tabel 2.3, at følgende forklarende variabel i ovenstående regressioner er negativ signifikant:» Trykforøgerstationer Negativ signifikant betyder, at der er en negativ sammenhæng mellem det relative netvolumenbidrag fra trykforøgerstationer og det rå effektiviseringspotentiale. Altså jo større andel af

8 SIDE 8 KAPITEL 2 COSTDRIVERSAMMENSÆTNING et selskabs OPEX-netvolumenmål der stammer fra costdriveren trykforøgerstationer, jo mindre er effektiviseringspotentialet. Specielt for trykforøgerstationer lader det til at være en fordel at have et relativt stort netvolumenbidrag fra trykforøgerstationer. Det er derfor ikke relevant at tage yderligere hensyn til denne costdriver, da en stor andel fra trykforøgerstationer er en fordel, og en lille eller ingen andel vil have mindre betydning. I nedenstående tabeller fremgår resultaterne af regressionsanalyserne for hvert faneblad i CAPEX-arket for drikkevandsselskaberne. Ingen af de forklarende variable i regressionerne er signifikante, jf. tabel Tabel 2.7 Regressionsanalysens resultater for produktionsanlæg Skæring 0, , ,622 2,11e-05 *** Produktionsanlæg -0, , ,631 0,53 Antal observationer: 61 Justeret R 2 = -0,01013 Tabel 2.8 Regressionsanalysens resultater for distributionsanlæg Skæring 0, , ,054 0,957 Distributionsanlæg 0, , ,076 0,286 Antal observationer: 56 Justeret R 2 = -0, Tabel 2.9 Regressionsanalysens resultater for fællesfunktionsanlæg Skæring 0, , ,991 4,51e-13 *** Fællesfunktionsanlæg -0, , ,123 0,903 Antal observationer: 68 Justeret R 2 = -0,01492 Idet de forklarende variable ikke er signifikante, betyder det, at det relative procentvise netvolumenbidrag fra indberetningsfanerne ikke forklarer størrelsen af effektiviseringspotentialerne, og dermed har eventuelle usikkerheder i det indberettede data ikke en indflydelse på resultatet af benchmarkingmodellen. Det betyder, at en høj andel af fx distributionsanlæg ikke har indflydelse på størrelsen af effektiviseringspotentialet.

9 SIDE 9 BILAG Spildevandsselskaber I nedenstående tabeller fremgår resultaterne af regressionsanalyserne for hver costdriverkategori for spildevandsforsyningerne. De forklarende variable ledninger, pumpestationer, og kunder er positivt signifikante, jf. tabel 2.10, 2.11 og Det betyder, at det relative procentvise netvolumenbidrag fra disse tre costdrivere, kan forklare en del af effektiviseringspotentialerne. Tabel 2.10 Regressionsanalysens resultater for ledninger Skæring 0, , ,618 0, *** Ledninger 0, , ,303 0, * Antal observationer: 80 Justeret R 2 =0,05165 Tabel 2.11 Regressionsanalysens resultater for pumpestationer Skæring 0, , ,484 0,143 Pumpestationer 0, , ,184 4,44e-08 *** Antal observationer: 68 Justeret R 2 = 0,3573 Tabel 2.12 Regressionsanalysens resultater for regnvandsbassiner Skæring 0, , ,796 7,15e-06 *** Regnvandsbassiner 0, , ,927 0,0575 Antal observationer: 84 Justeret R 2 = 0,03164 Tabel 2.13 Regressionsanalysens resultater for spildevandsbassiner Skæring 0, , ,960 6,67e-08 *** Spildevandsbassiner 0, , ,897 0,0615 Antal observationer: 81 Justeret R 2 = 0,03147

10 SIDE 10 KAPITEL 2 COSTDRIVERSAMMENSÆTNING Tabel 2.14 Regressionsanalysens resultater for renseanlæg Skæring 0, , ,126 8,72e-05 *** Renseanlæg 0, , ,973 0,334 Antal observationer: 85 Justeret R 2 =-0, Tabel 2.15 Regressionsanalysens resultater for slambehandling Skæring 0, , ,438 6,09e-11 *** Slambehandling -0, , ,470 0,639 Antal observationer: 91 Justeret R 2 = -0, Tabel 2.16 Regressionsanalysens resultater for slamdisponering Skæring 0, , ,485 4,37e-07 *** Slamdisponering 0, , ,238 0,813 Antal observationer: 85 Justeret R 2 = -0,01136 Tabel 2.17 Regressionsanalysens resultater for minirenseanlæg Skæring 0, , ,472 <2e-16 *** Minirenseanlæg -5, , ,983 0,0505 Antal observationer: 89 Justeret R 2 = 0,03224

11 SIDE 11 BILAG 1 Tabel 2.18 Regressionsanalysens resultater for kunder Skæring 0, , ,925 0,05779 Kunder 0, , ,240 0,00174 ** Antal observationer: 82 Justeret R 2 = 0,1049 Det fremgår af tabel , at følgende forklarende variable i ovenstående regressioner ikke er signifikante:» Regnvandsbassiner» Spildevandsbassiner» Renseanlæg» Slambehandling» Slamdisponering» Minirenseanlæg Idet disse forklarende variable ikke er signifikante, betyder det, at det relative procentvise netvolumenbidrag fra costdriveren fx ledninger ikke forklarer størrelsen af effektiviseringspotentialerne. Dette er en indikation af, at der ikke er en skæv omkostningsfordeling i omkostningsækvivalenterne, og dermed har eventuelle usikkerheder i det indberettede data ikke en indflydelse på resultatet af benchmarkingmodellen. Følgende forklarende variable i ovenstående regressioner er positive signifikante:» Ledninger» Pumpestationer» Kunder Idet disse forklarende variable er signifikante, betyder det, at det relative netvolumenbidrag fra disse costdrivere forklarer en del af effektiviseringspotentialerne. Det vil sige, at der er en sammenhæng imellem størrelsen af potentialer og andelen af netvolumenbidraget fra ovennævnte costdrivere. Jo større andel af et selskabs OPEX-netvolumenmål der stammer fra costdriverne ledninger, pumpestationer eller kunder, jo større er effektiviseringspotentialet. Det er dog værd at bemærke, at forklaringsgraden er meget lav, og dermed at andelen af netvolumenbidraget ikke generelt er udtryk for den væsentlige del af variationen i potentialerne. Der kan være flere forklaringer på sammenhængen mellem effektiviseringspotentialer og relative procentvise fordelinger af netvolumenbidragene på costdriverne. Det mest nærliggende er at antage, at det er et tegn på en skævvridning af omkostningsækvivalenterne. Det kan dog også skyldes, at selskabernes sammensætning af costdrivere afspejler andre fællesforhold som fx ineffektivitet. Denne analyse danner baggrunden for en efterfølgende vurdering af, om effektiviseringspotentialet giver et retvisende billede af de enkelte selskabers egentlige effektiviseringspotentiale, når sammensætningen af deres costdrivere tages i betragtning. Nedenfor følger den konkrete håndtering af resultaterne. Ledninger, pumpestationer og kunder For ledninger, pumpestationer og kunder, er det en positiv sammenhæng, der gør sig gældende. Det betyder, at det er en ulempe, hvis et selskab har et stort relativt netvolumenbidrag fra

12 SIDE 12 KAPITEL 2 COSTDRIVERSAMMENSÆTNING en af disse costdrivere. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til selskaber, som har relativt store netvolumenbidrag fra de tre costdrivere. Ledninger, pumpestationer og kunder er sammenfaldende dvs., at et selskabs mængde af ledniger, antal og kapacitet af pumpestationer og antal af kunder ofte alle øges, når en af costdriverne forøges. Til undersøgelsen af ledninger, pumpestationer og kunders totale indflydelse på effektiviseringspotentialerne, opstilles et samlet mål for de tre costdriveres andel af netvolumenmålet. Det er nødvendigt med et samlet mål, for at finde costdrivernes samlede indflydelse på effektiviseringspotentialerne. Undersøgelsen af ledninger, pumpestationer og kunders totale indflydelse på effektiviseringspotentialerne foretages ved at opstille et samlet mål for de tre costdriveres andel af netvolumenmålet. Det er nødvendigt med et samlet mål for at finde costdrivernes samlede indflydelse på effektiviseringspotentialerne. Ledninger, pumpestationer og kunder har fortsat en positiv indflydelse på effektiviseringspotentialerne, jf. tabel Tabel 2.19 Regressionsanalysens resultater for ledninger, pumpestationer og kunder Skæring 0, , ,517 0,0139 * Ledninger, pumpestationer og kunder 0, , ,330 0,0223 * Antal observationer: 81 Justeret R 2 = 0,05247 Denne analyse peger stadig på, at det er en ulempe, hvis et selskab har et relativt stort netvolumenbidrag fra en eller flere af de tre costdriver ledninger, pumpestationer og kunder. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til selskaber, som har et relativt stort netvolumenbidrag fra disse costdrivere. I hvor høj grad, der skal tages et hensyn, vil afhænge af størrelsen af selskabets netvolumenbidrag fra ledninger, pumpestationer og kunder. Det betyder, at der skal være tale om en væsentlig afvigelse fra gennemsnittet, før der laves en revurdering af selskabets effektiviseringspotentiale. Begrundelsen for dette er, at såfremt selskabet ikke afviger markant fra gennemsnittet, vil selskabet ikke have en stor ulempe ved at have et relativt stort netvolumenbidrag fra ledninger, pumpestationer og kunder. I bilag 3 og 4 har Forsyningssekretariatet lavet en oversigt over andelene af netvolumenbidrag fra hver costdriver opgjort for de enkelte selskaber. Som et udtryk for en væsentlig afvigelse tages der udgangspunkt i spredningen af det relative netvolumenbidrag for ledninger, pumpestationer og kunder. Det betyder, at afvigelsen fra gennemsnittet skal være mere end den gennemsnitlige afvigelse, hvis der skal tages hensyn til selskabets costdriversammensætning jf. bilag 3 og 4. Konsekvensen bliver, at selskaber med en afvigelse på mere end 27,45 procentpoint fra det gennemsnitlige netvolumenbidrag (51,24 pct.) vil få en reduktion af deres effektiviseringspotentiale. Det er kun selskaber, der afviger i forhold til at have et stort netvolumenbidrag fra ledninger, pumpestationer og kunder, og ikke omvendt. Et meget lille netvolumenbidrag vil ikke påvirke selskabets effektiviseringspotentiale negativt, da selskabets andre costdrivere vil opveje for dette.

13 SIDE 13 BILAG 1 Selve hensynet til costdriversammensætningen bliver fastsat på baggrund af resultaterne af regressionen i tabel 2.19 ovenfor. B-værdien på 0, angiver den gennemsnitlige forøgelse i effektiviseringspotentialet ved 1 procentpoint forøgelse af det relative netvolumenbidrag fra ledninger, pumpestationer og kunder. I korrektionen som følge af hensynet til costdriversammensætningen får selskaberne dermed reduceret deres potentiale med størrelsen af afvigelsen for det relative netvolumenbidrag fra de tre costdrivere. Det er dog kun afvigelsen, som ligger udover den gennemsnitlige afvigelse, der bliver taget hensyn til. Eksempelvis, hvis et selskab har en afvigelse på 30 procentpoint fra gennemsnittet, betyder det, at der tages hensyn til 2,55 procentpoint (30 27,45) ved at gange B-værdien med denne afvigelse. Dette svarer til 0, ,55 = 0,08 procentpoint. Resultatet angiver den reduktion af potentialet, der skal til for at opveje den skævhed i omkostningsallokeringen, som ikke opvejes af selskabets øvrige costdrivere. Konkret svarer det til, at et selskab med et korrigeret potentiale på 8 pct. får nedjusteret deres potentiale fra 8 pct. til 7,92 pct. (8 0,08). I nedenstående tabeller fremgår resultaterne af regressionsanalyserne for hvert faneblad i CAPEX-arket for spildevandsselskaberne. Den forklarende variabel Distributionsanlæg er positivt signifikant, jf. tabel Det betyder, at det procentvise netvolumenbidrag fra Distributionsanlæg kan forklare en del af effektiviseringspotentialet. Tabel 2.20 Regressionsanalysens resultater for produktionsanlæg Skæring 0, , ,138 <2e-16 *** Produktionsanlæg -0, , ,066 0,0418 * Antal observationer: 90 Justeret R 2 = 0,03543 Tabel 2.21 Regressionsanalysens resultater for distributionsanlæg Skæring 0, , ,296 0,1984 Distributionsanlæg 0, , ,086 0,0399 * Antal observationer: 90 Justeret R 2 = 0,03628 Tabel 2.22 Regressionsanalysens resultater for fællesfunktionsanlæg Skæring 0, , ,844 1,48e-09 *** Fællesfunktionsanlæg -0, , ,937 0,352 Antal observationer: 81 Justeret R 2 = -0,001538

14 SIDE 14 KAPITEL 2 COSTDRIVERSAMMENSÆTNING Det fremgår af tabel 2.22, at det relative netvolumenbidrag fra fanen Fællesfunktionsanlæg ikke er signifikant. Idet denne variabel ikke er signifikant, betyder det, at det relative procentvise netvolumenbidrag fra fællesfunktionsanlæg ikke forklarer størrelsen af effektiviseringspotentialet. Det fremgår af tabel 2.20, at det relative netvolumenbidrag fra fanen Produktionsanlæg er negativt signifikant. Til sidst fremgår det af tabel 2.21, at det relative netvolumenbidrag fra fanen Distributionsanlæg er positivt signifikant. Idet Distributionsanlæg er positivt signifikant, betyder det, at det relative netvolumenbidrag fra denne fane forklarer en del af effektiviseringspotentialerne. Det vil sige, at der er en sammenhæng imellem størrelsen af potentialer og andelen af netvolumenbidraget fra ovennævnte fane. Der er dog værd at bemærke, at forklaringsgraden er meget lav, og dermed at andelen af netvolumenbidraget ikke generelt er udtryk for den væsentlige del af variationen i potentialerne. Der kan være flere forklaringer på sammenhængen mellem effektiviseringspotentialer og relative procentvise fordelinger af netvolumenbidragene. Det mest nærliggende er at antage, at det er et tegn på en skævvridning af standardpriserne. Det kan dog også skyldes, at selskabernes sammensætning af investeringer afspejler andre fællesforhold som fx ineffektivitet. Denne analyse danner baggrunden for en efterfølgende vurdering af, om effektiviseringspotentialet giver et retvisende billede af de enkelte selskabers egentlige effektiviseringspotentiale, når sammensætningen af deres investeringer tages i betragning. Nedenfor følger den konkrete håndtering af resultaterne. Produktionsanlæg Specielt for produktionsanlæg lader det til at være en fordel at have et relativt stort netvolumenbidrag fra Produktionsanlæg. Det er derfor ikke relevant at tage yderligere hensyn til denne fane, da en stor andel af Produktionsanlæg er en fordel og en lille eller ingen andel vil have mindre betydning. Distributionsanlæg For Distributionsanlæg, er det den modsatte sammenhæng, der gør sig gældende, hvilket betyder, at det er en ulempe, hvis et selskab har et stort relativt netvolumenbidrag fra denne fane. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til selskaber, som har relativt store netvolumenbidrag fra Distributionsanlæg. I hvor høj grad der skal tages et hensyn, vil afhænge af størrelsen af selskabets netvolumenbidrag fra Distributionsanlæg. Det betyder, at der skal være tale om en væsentlig afvigelse fra gennemsnittet, før der laves en revurdering af selskabets effektiviseringspotentiale. Begrundelsen for dette er, at såfremt selskabet ikke afviger markant fra gennemsnittet, vil selskabet ikke have en stor ulempe ved at have et relativt stort netvolumenbidrag fra Distributionsanlæg. Som et udtryk for en væsentlig afvigelse tages der udgangspunkt i spredningen af det relative netvolumenbidrag for Distributionsanlæg. Konsekvensen bliver, at selskaber med en afvigelse på mere end 28,93 procentpoint fra det gennemsnitlige netvolumenbidrag (77,83 pct.) vil få en reduktion af deres effektiviseringspotentiale. Det er kun selskaber, der afviger i forhold til at have et stort netvolumenbidrag fra Distributionsanlæg, og ikke omvendt. Et meget lille netvolumenbidrag vil ikke påvirke selskabets effektiviseringspotentiale negativt, da selskabets andre costdrivere vil opveje for dette. Det ses, at det med denne tilgang kun vil være selskaber, der har en relativt netvolumenbidrag fra Distributionsanlæg på over 106,76 pct., der

15 SIDE 15 BILAG 1 skal tages hensyn til. Da dette ikke er muligt, vil der ikke blive kompenseret for et relativt højt netvolumenbidrag fra Distributionsanlæg. 2.3 Opsamling på resultaterne fra analysen Der kan være flere forklaringer på sammenhængen mellem effektiviseringspotentialer og relative procentvise fordelinger af netvolumenbidragene. Det mest nærliggende er at antage, at det er et tegn på en skævvridning af omkostningsækvivalenterne eller genanskaffelsespriserne. En skævvridning af disse skyldes formodentligt forsyningernes omkostningsallokering, samt en mulig skæv opgørelse af priserne, da POLKA blev udarbejdet. Analyserne i dette bilag viser, at spildevandsselskaber med et stort netvolumenbidrag fra ledninger, pumpestationer og kunder får reduceret deres effektiviseringspotentiale. Analysen af selskabernes netvolumensammensætning sikrer, at en eventuel skævvridning af omkostningsækvivalenterne eller standardpriserne ikke medfører, at effektiviseringspotentialet bliver beregnet for højt. Selskaber med en særlig sammensætning af costdriverne, får derfor en reduktion i effektiviseringspotentialet. Analysen af selskabernes netvolumensammensætning er derfor med til at sikre, at det endelige effektiviseringspotentiale er retvisende beregnet.

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed.

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 1. COSTDRIVERSAMMENSÆTNING...

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Bilag 4: Beregning af de korrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregningen af de korrigerede netvolumenmål, som

Bilag 4: Beregning af de korrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregningen af de korrigerede netvolumenmål, som Bilag 4: Beregning af de korrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregningen af de korrigerede netvolumenmål, som indgår i benchmarkingmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold. November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold November 2016 VERSION 2 Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål, som indgår i benchmarkingmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET

Læs mere

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold

Bilag 6. Leje af bygninger som særligt forhold Bilag 6 Leje af bygninger som særligt forhold Oktober 2016 Bilag 6Bilag 6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet.

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 FØLSOMHEDSANALYSEN...

Læs mere

for drikkevandsselskaberne

for drikkevandsselskaberne OPEXnetvolumenmål for drikkevandsselskaberne Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter til brug for OPEX-del af benchmarkingmodellen for 2019 og frem November 2017 OPEX-netvolumenmål for drikkevandsselskaberne

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014 Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indhold Indledning Benchmarkingmodellen

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking for 2016

Resultatorienteret benchmarking for 2016 Resultatorienteret benchmarking for 2016 Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i prislofterne for 2016 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 Version 2 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Benchmarkingmodellen

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking for 2015

Resultatorienteret benchmarking for 2015 Resultatorienteret benchmarking for 2015 Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i prislofterne for 2015 FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 Version 2 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Justering

Læs mere

OPEXnetvolumenmål. Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter. OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem

OPEXnetvolumenmål. Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter. OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem OPEXnetvolumenmål Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter til brug for OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem Maj 2017 OPEX-netvolumenmål Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter

Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter Bilaget indeholder den tekniske beregning af omkostningsækvivalenterne til brug for benchmarkingen 2013. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING...

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Egå Vandværk Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 3 8250 Egå 18. januar 2013 Sag 12/10765 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 Tlf. 4171

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Hillerød Vand A/S Att.: Alf Johansen Ægirsvej 4 3400 Hillerød 15. februar 2013 Sag 12/10875 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aars Vand Att.: Per Havbro Industrivej 44 9600 Aars 21. december 2012 Sag 12/10799 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for 2012 Tlf. 4171

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Vandfællesskabet Nordvestsjælland a.m.b.a. Att.: Jørgen Høj Vognserup 6 4420 Regstrup 15. februar 2013 Sag 12/10791 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Bilag 7. SFA-modellen

Bilag 7. SFA-modellen Bilag 7 SFA-modellen November 2016 Bilag 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-650-2

Læs mere

Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2

Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2 Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Baggrund for genberegning 1.1 Valg af elementer... 1 Resultater 2.1 Slambehandling...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Vandcenter Djurs a.m.b.a. Att.: Henrik Harregaard Jordalen Teknologivej 2 8500 Grenaa Den 3. september 2014 Sag nr. 14/04376 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Priser for drikkevand og afledning af spildevand. Forsyningssekretariatet

Priser for drikkevand og afledning af spildevand. Forsyningssekretariatet Priser for drikkevand og afledning af spildevand i 2014 Forsyningssekretariatet Juli 2015 Priser for drikkevand og afledning af spildevand i 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (drikkevand) Februar 2018 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER Marts 2012 KAPITEL 1 INDLEDNING... 5 1.1 OVERSIGT OVER COSTDRIVERNE... 7 1.1.1 Drikkevandsforsyninger... 7 1.1.2

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11861 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Spildevand) August 2016 (Version 2) SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 HOFOR Vand København A/S Att.: Louise Isafold Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 19. december 2013 Sag nr. 13/11730 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Bilag 1, Høringssvar på Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013. Nærværende bilag indeholder en mere uddybende

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Ringsted Spildevand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted 5. februar 2013 Sag 12/10608 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 31. januar 2013 Sag 12/10451 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Glostrup Spildevand A/S Bo Nørbjerg Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup 11. januar 2013 Sag 12/10419 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Randers Spildevand A/S (vand) Att.: Martin Frydensberg Vestergrave 30 8900 Randers C 19. december 2012 Sag 12/10475 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S (tidligere Lynettefællesskabet I/S) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Frederiksberg Vand A/S Att.: Frank Steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg 15. februar 2013 Sag 12/10847 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Forsyning Helsingør Vand A/S Att.: Annette Christensen Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00083 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde 15. februar 2013 Sag 12/10431 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 bla Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 Sags nr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Greve Vandværk a.m.b.a. Att.: Lene V. Ravn/Jakob B. Jakobsen Håndværkerbyen 1 2670 Greve 15. februar 2013 Sag 12/10553 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling

Pris- og produktivitetsudvikling Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2018 og 2019 September 2017 Version 3 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af. Jammerbugt Forsyning A/S

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af. Jammerbugt Forsyning A/S KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19/9 2013 i sag nr. VFL-2-2013: DANVA på vegne af Jammerbugt Forsyning A/S Kerteminde Forsyning Vand A/S Randers Spildevand A/S Hørsholm Vand ApS Halsnæs Forsyning

Læs mere

Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet

Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Forsyningssekretariatet SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Konkurrence-

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013

Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Tarup Vandværk Att.: Jørgen Storm Pilevangen 2 D 5210 Odense NV Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11777 Korrigeret afgørelse om prisloftet for 2013 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 TRE-FOR Vand A/S Att.: Jørgen Guldborg Kokbjerg 30 6000 Kolding 15. februar 2013 Sag 12/10582 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00321 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00320 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: vand@kfst.dk Skanderborg, den 9. marts 2015 BI/TS Høringssvar til Costdriver-vejledning - Til den

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne

Anlægsværdier i. vand- og spildevandsforsyningerne Anlægsværdier i vand- og spildevandsforsyningerne Forsyningssekretariatet februar 2011 Anlægsværdier i vandog spildevandsforsyningerne 1. INTRODUKTION OG RESUME Alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet

Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Forsyningssekretariatet Marts 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Guide til drikkevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Forsyningssekretariatet har i alt modtaget 8 høringssvar.

Forsyningssekretariatet har i alt modtaget 8 høringssvar. NOTAT Dato: 7. november 2017 Sagsbehandler: /kst Høringsnotat til Totaløkonomisk benchmarking Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i de økonomiske rammer for 2018-2019 for spildevandsselskaber

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Egå Vandværk a.m.b.a. Att.: Bestyrelsen Egå Havvej 8250 Egå Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04006 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Guldborgsund Vand A/S Att.: Flemming Bach Gaabensevej 116 4800 Nykøbing Falster 19. december 2012 Sag 12/10205 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2018

Pris- og produktivitetsudvikling. Til brug i de økonomiske rammer for 2018 Pris- og produktivitetsudvikling Til brug i de økonomiske rammer for 2018 Juni 2017 Pris- og produktivitetsudvikling Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Bilag 5 Fronterne i DEA og SFA. November 2016 VERSION 2

Bilag 5 Fronterne i DEA og SFA. November 2016 VERSION 2 Bilag 5 Fronterne i DEA og SFA November 2016 VERSION 2 Bilag 5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere