MOD GRØNNERE TIDER MED VAND OG VARME.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOD GRØNNERE TIDER MED VAND OG VARME."

Transkript

1 VARMT VAND VEDVARENDE ENERGI RUMOPVARMNING MOD GRØNNERE TIDER MED VAND OG VARME. UDGAVE » VARMEPUMPER» VENTILATION» SOLVARME

2 INDHOLD Kvalitet et spørgsmål om design 03 Vi har energien til at ændre tingene 04 Sådan opvarmer man vand med kulde 08 Produktprogram» Referencer varmepumper 10» Varme med luft vand-varmepumper 12» Varme med væske vand-varmepumper 18» Jordslanger 25» Varme med vand vand-varmepumper 26» Varmt brugsvand med luft vand-varmepumper 34» Referencer ventilation 36» Kombineret varme ventilationssystem 38» Ventilationssystemer 43» Solpaner. Le med, når solen shinner 46» Solfangeranlæg 50» Referencer Solfangeranlæg 48» Tekniske data og tilbehør 58

3 KVALITET ET SPØRGSMÅL OM DESIGN. Siden 1924 har STIEBEL ELTRON været synonym med komfortløsninger til boligen. Vi udvikler produkter af højeste kvalitet med avanceret funktionalitet. Vi kombinerer innovativ teknologi, driftssikker kvalitet og sandt partnerskab, for at levere mærkevare produkter efter bedste tradition. utraditionel tænkemåde og praktiske opfindelser, som har sat sit præg på hele markedssektoren, fortsætter med at repræsentere firmaets værdier. Den samme entusiasme, som i sin tid har gjort os i stand til at udvikle produkter for nutiden, hjælper os nu til at finde optimale løsninger for fremtiden. I dag er visionerne i vort firma stadig karakteriseret ved aldrig at være tilfredse med, hvad vi allerede har opnået, eller med det næstbedste. Alle STIEBEL ELTRON-opfindelser har samme mål: at udvikle, producere og sælge produkter, der passer til markedet, og systemer af perfekt kvalitet for at opfylde kundernes krav, fordi vi er af den opfattelse, at tekniske produkter kun kan fungere på den måde. VARMT VAND VEDVARENDE ENERGI RUMOPVARMNING Ydelse er et spørgsmål om princip STIEBEL ELTRON leverer komfortable løsninger indenfor alle områder af varmt vand, vedvarende energi og rumopvarmning. Med de utallige individuelle komponenter og komplekse systemløsninger bidrager vi til at gøre hverdagslivet en lille smule mere komfortabelt. Når man tager den teknologi i betragtning, som er bedst for dig, skal du tage hensyn til, hvorledes alle komponenterne i hele din bolig påvirker hinanden. Når du vælger en enkelt komponent eller et komplet system af vore førsteklasses produkter, kan vi garantere, at STIEBEL ELTRON teknologien altid vil hjælpe dig til at føle dig mere komfortabel i dit hjem. Denne brochure indeholder flere eksempler på, hvorledes vedvarende energi ikke blot kan hjælpe dig med at være miljøbevidst, men også kan hjælpe dig med at spare penge på din vej til at gøre dit hjem en smule mere komfortabelt

4 VI HAR ENERGIEN TIL AT ÆNDRE TING. Tænk vedvarende Den nyeste teknik fra STIEBEL ELTRON gør det muligt at reducere energiomkostningerne inden for egne fire vægge drastisk. For de højeffektive systemer giver i dag private husholdninger adgang til vedvarende energier året rundt. Via varmepumper, ventilationssystemer med varmegenvinding og via solvarmeanlæg, som trækker eksisterende energi ud af naturen og føder denne centralt som rum- og vandopvarmning. Disse systemer har på overbevisende måde bevist sin lønsomhed gennem mange års praktiske test. Alene via en varmepumpe kan man som regel reducere varmeenergiomkostningerne til det halve i forhold til et traditionelt varmesystem. Med et sådant energisparepotentiale vil investeringsomkostningerne til et anlæg være amortiseret i løbet af få år. Og i lyset af de svingende priser på gas og fyringsolie stilles den private energiforsyning herved på sikker grund. For med STIEBEL ELTRON bliver husholdningerne tilkoblet den reneste, billigste og mest krisesikre energileverandør i verden: naturen. Ved at blive tilsluttet bliver du i vidt omfang din egen energileverandør, ligesom dit hus stiger varigt i værdi. Fyringsoliepriser stærkt svingende Energipriserne sættes konstant under hårdere og hårdere pres. Pga. de svindende ressourcer har eksempelvis fyringsolieprisen oplevet stærke markedsbetingede svingninger gennem de senere år. Hvad angår de vedvarende energier, tegner der sig derimod et mere behageligt billede. For når alt kommer til alt, stilles en stor del af den udnyttede varme gratis til rådighed af naturen. Hvis man nu beslutter sig for denne fremtidsorienterede teknik, placerer man sin energiforsyning på solid grund. Og skåner derudover ikke blot miljøet, men sparer også ganske meget på omkostningerne til varmeenergi. pr. 100 liter inkl. moms / / / /2009 Bemærk venligst, at der ved de viste fyringsoliepriser er tale om gennemsnitspriser fra forskellige regioner i Tyskland, som også kan afvige regionalt. Kilde: FastEnergy GmbH

5 4 % 9 % Hvad skyldes drivhuseffekten og klimaændringer Nitrøse gasser 11 % Jordnær ozon og vanddamp i den øvre atmosfære 61 % 15 % CFC-gasser Metan Kuldioxid Kilde: Prof. D. Schönewiese, Institut for Geofysik, Universitetet i Frankfurt a. M. Effektiv beskyttelse af naturen og lave omkostninger Udnyttelsen af vedvarende energikilder er ikke kun et spørgsmål om økonomi. Ansvarlighed overfor de værdifulde energiressourcer er en af de vigtigste udfordringer i fremtiden. Det vil også spare dig mange penge her og nu. Enhver investering i vedvarende energi er bestemt et skridt nærmere i beskyttelsen af den natur som omgiver os, og samtidigt er gevinsten lave energiomkostninger. Sammenligning mellem forskellige varmesystemer (til opvarmning) Primært energiforbrug Olie-lavtemperatur Gas-brændværdi monovalent elvarmepumpe årsarbejdstal 4 (varmekilde jord) CO 2 -udledninger Olie-lavtemperatur Gas-brændværdi monovalent elvarmepumpe årsarbejdstal 4 (varmekilde jord) Kilde: BWP e. V

6 VARMEPUMPER. HØST VARME FRA NATUREN. Naturen er fuld af energi. Først ved utrolige 273 C er al varme trukket ud. Med en varmepumpe kan en del af den i naturen forhåndenværende energi indsamles og anvendes til rum- og brugsvandsopvarmning. Et sådant anlæg er til enhver tid økonomisk meningsfyldt. Indvindingen af varmeenergi fungerer endog ved udetemperaturer langt under frysepunktet. Skønnet på årsbasis forærer naturen dig som regel over halvdelen af de ellers normale omkostninger til varmeenergi.

7

8 SÅDAN OPVARMER MAN VAND MED KULDE. Den lille fysik Normalt kan der kun udvindes varme fra en energikilde, som har en højere temperatur end de umiddelbare omgivelser. Fx fra en flamme i varmekedlen. Et medium, som regel vand, strømmer rundt om denne energikilde og optager derved varme i kraft af den store temperaturforskel. Varmen strømmer fra den høje til den lave temperatur. Denne fra brænderflammen optagne energi transporterer mediet vand bort og bringer den til det sted, hvor den skal bruges: til radiatoren. Varmepumpeteknikken virker i princippet på samme måde. Blot er energikilden ikke en brænderflamme, men selve varmen i omgivelserne. Men da den anvendelige naturenergi ikke forefindes i så høje temperaturer, skal det medium, der optager energien, være koldere, så der opstår en temperaturforskel. Derfor benyttes der ikke vand som medium, men derimod et kølemiddel. Det optager energi fra omgivelserne, og varmepumpen bringer via en termo-dynamisk proces den indvundne naturenergi op på det for opvarmningen anvendelige temperaturniveau. Princippet svarer til funktionsmåden i et køleskab. Blot med den forskel, at køleskabet ikke varmer, men køler. Naturenergi frit leveret En varmepumpe udnytter den i naturen lagrede solenergi, og øser dermed af en energikilde, der aldrig tørrer ud. Til det formål har tre forskellige processer bestået prøven til UG i praksis: for det første energiudvindingen fra den omgivende luft. For det andet udnyttelsen af jord som varmeleverandør. Og for det tredje udnyttelse af grundvandet som varmekilde. Med disse tre grundtyper kan huse og boliger af næsten enhver type og størrelse udstyres og/eller moderniseres. Varmekilde luft Udeluften suges ind via en ekstremt støjsvag ventilator. En varmeveksler trækker energi ud af luften. Varmepumpen forvandler denne energi til anvendelig varme for huset. Pga. de lave installationsomkostninger er dette princip særligt velegnet til omstilling fra et eksisterende varmesystem til varmepumpe. Men også mange lavenergihuse opvarmes med denne teknik. Yderligere oplysninger findes fra side 12 og frem. Varmekilde jord Ved den geotermiske proces anbringes alt efter behov én eller flere jordvarmeslanger. En varmebærende væske transporterer jordvarmen til varmepumpen, hvor den gøres anvendelig som nyttevarme i huset. Denne varmepumpetype, som er den hyppigst anvendte, virker med stort set ensartet effektivitet året rundt på basis af de konstante temperaturer i de dybe jordlag. Yderligere oplysninger findes fra side 18 og frem. Varmekilde grundvand På steder, hvor grundvandet er tilgængeligt, er det nemt at udnytte det til varmeforsyning. Via en sugebrønd føres grundvandet til en varmeveksler, hvor varmepumpen optager denne energi og gør den anvendelig som varmeenergi. Grundvandet løber tilbage til en anden brønd, en såkaldt synkebrønd. Anvendelse af grundvandet som varmekilde giver maksimal effektivitet hele året rundt. Der findes udførlige oplysninger fra side 26 og frem.

9 Energicyklus Varmepumpen udvinder den termiske energi fra omgivelserne og tilfører energien til varmesystemet. Processen foregår på følgende måde: kølemidlet pumpes gennem en varmeveksler, den såkaldte fordamper. Den termiske energi optages fra omgivelserne, og kølemidlet fordamper. Kølemidlet, som nu er på gasform, suges ind og komprimeres i kompressoren, hvorved trykket og temperaturen hæves. Den anden varmeveksler (kondensator) sikrer, at den termiske energi tilføres varmesystemet. Samtidig med at den termiske energi udvindes, kondenserer kølemidlet igen og vender tilbage til flydende form. Endeligt bliver trykket reduceret i ekspansionsventilen og cyklusen kan gentages. Takket være højeffektiv teknik har STIEBEL ELTRON løbende været i stand til at forbedre sine varmepumpers virkningsgrad. Den i praksis eneste energi, som en aktiv varmepumpe behøver, er strømmen til drift af kompressoren. Ud af 1 kwh strøm genererer nogle varmepumper fra STIEBEL ELTRON op til 6,0 kw anvendelig varmeenergi. Anlæggene er ekstremt driftssikre og kræver næsten ingen vedligeholdelse. Mange sådanne anlæg kører stadig fejlfrit efter mere end 30 års konstant drift. I princippet enkelt» 1 Et nedkølet, flydende kølemiddel føres til varmeveksleren (fordamperen) i varmepumpen. Pga. temperaturforskellen optager det energi fra omgivelserne. Kølemidlet antager herved en gasformig tilstand. Kompressor Elektrisk energi» 2» 2 I kompressoren sammenpresses det gasformige kølemiddel. Som følge af trykstigningen sker der en temperaturstigning.» 3 En anden varmeveksler (kondensator) transporterer denne varme ind i varmesystemet, kølemidlet bliver atter flydende og nedkøles. Naturvarme» 1 Fordamper Kondensator» 3 Rumop varmning Fremløb Returløb» 4 Kølemiddeltrykket reduceres i ekspansionsventilen. Processen starter forfra. Ekspansionsventil»

10 VARMEPUMPER. SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER EFTER HUSTYPE. Varmepumper fra STIEBEL ELTRON er lige så alsidige som arkitekturen i et hus. Uanset om det drejer sig om moderne nybyggeri efter lavenergistandarder, varmeforsyning i en erhvervsejendom eller sanering af et fredet gammelt hus vore fagfolk finder altid en løsning på, hvordan en bygning kan sættes i nyeste energirigtige stand. For STIEBEL ELTRON har et af de bredeste udvalg af yderst forskellige varmepumper; som komplet system med mange ekstrafunktioner som fx vandopvarmning, køling og ventilation. Eller som individuelt kombinerbare moduler til helt specielle ejerboliger. Her er et par husnumre. Anlæg i nyere villa Det åbent udformede 254 m 2 -hus med gulvvarme drives med en brine vand-varmepumpe, hvis to jordsonder befinder sig i 95 meters dybde. Solpaneler på taget føder desuden varme til en 400 liters vandbeholder. Strømforbruget er kun kwh pr. år. Indbyggede anlæg Brine vand-varmepumpe WPF 13 S. 19 Bufferbeholder SBP 700 SOL S. 29 Varmtvandsbeholder SBB 400 WP SOL Solpaneler (underleverandør)

11 Anlæg i byhus Det i 1697 byggede og fredede hus har et boligareal på 180 m 2, der opvarmes med en luft vand-varmepumpe, som også opvarmer brugsvandet i en 400-liters beholder. Varmeanlægget blev anbragt i en lukket gård, hvilket forøgede det effektive nytteareal i huset betragteligt. Rumvarmen fordeles til de forskellige beboelsesrum via areal-tempereringssystemer i væggene. Herved kunne man også indvendigt bevare den gamle byggestil. Indbyggede anlæg Luft vand-varmepumpe WPL 23 S. 14 Bufferbeholder SBP 700 E S. 29 Varmtvandsbeholder SBB 400 WP SOL Anlæg i ældre bolig Det ca. 100 år gamle vandværk med 345 m 2 boligareal opvarmes med jordvarme via gulvvarme og via radiatorer på første sal. Ved at udskifte gasbrændværdi-varme med en varmepumpe reducerede man omkostningerne til varmeenergi pr. år fra DKK for gas til DKK for strøm. Varmepumpen overtager desuden opvarmningen af brugsvandet i den 200 liters beholder. Takket være energitilførslen med en fotovoltaisk pumpe og den dermed forbundne transport opstår der de facto ikke flere varmeenergiomkostninger. Indbyggede anlæg Vand vand-varmepumpe WPW 18 S. 27 Bufferbeholder SBP 200 E S. 29 Fotovoltaisk anlæg (underleverandør) 10 11

12 LUFT VAND-VARMEPUMPE NYD FRIHEDEN. Det siges, at man skal lægge lige så meget sjæl og nydelse i at opbevare en flaske god vin, som man gør, når man senere drikker den. I kælderen er temperaturen helt perfekt, hele året rundt. Det er behageligt koldt, men aldrig rigtigt koldt. Takket være vores nye varmepumpe er det blevet muligt at indrette det gamle fyrrum til vores egen lille vinkælder. Varmepumpen står nemlig udenfor i haven. Den står fint der og er bestemt ikke i vejen. Og det nye rum? Det er blevet den rene fornøjelse for os ikke nok med at vinkælderen er meget mere attraktiv og praktisk, den lugter også langt bedre end det gamle oliefyr! Helt ærligt ønsker jeg slet ikke at tænke på den gamle olietank. Men hvorfor går vi ikke op i haven? Det er dejligt varmt deroppe.

13 Stærk teknik til hjemmet WPL 5 N sætter nye standarder. For via den hastighedsregulerede kompressor tilvejebringes altid kun så meget energi, som der netop er behov for. Og ved at bruge kuldioxid som naturligt kølemiddel betrædes nye veje inden for varmepumpeteknikken. Med lille pladsbehov og næppe hørbar drift kan dette system bestående af varmepumpe og beholder anvendes universelt. Varmepumpen er egnet til vægmontage og forbindes både elektrisk og hydraulisk med beholdermodulet. Modulet består af en emaljeret 200 liters varmtvandsbeholder og den integrerede varmepumpestyring. De nødvendige cirkulationspumper til varme og varmt vand samt den supplerende opvarmning til den monoenergetiske opvarmning er allerede indbygget som standard. WPL 5 N Perfekt egnet til nybyggeri og til trange beboelser Meget støjsvag i drift Enkel installation Anvendelse fra 20 C til +30 C udetemperatur Særdeles velegnet til opvarmning af brugsvand og ideel til bygninger med lavt varmebehov Op til +70 C maksimal varmefremløbstemperatur Optimal effekttilpasning via inverter-kompressor Naturligt kølemiddel CO 2 WPL 5 N 12 13

14 VARMEPUMPEN, SOM KAN OPSTILLES OVERALT. Frit valg mht. plads Denne varmepumpe har det også godt i det fri. Takket være det robuste hus og den specielle opsætning for den udvendige opstilling kan WPL E også udføre sit arbejde perfekt i haven eller i gården. Takket være den lydsvage drift udelukker WPL E næsten enhver form for støjgene. Kun strømtilslutningen og tilledningerne til beholderen skal føres gennem kældervæggen. Takket være den udvendige opstilling opnås der meget plads og ekstra nytteareal i kælderrummene. WPL E fås også i varianten WPL cool med integreret kølefunktion. Hermed får du alle muligheder for den nyeste rumtemperering. For varmepumpen skjuler under sit retlinjede ydre en innovativ teknik, der kan begge dele: opvarmning og køling. En elektronisk ekspansionsventil sørger for optimal regulering af processerne. Ved hjælp af den enestående reguleringselektronik kan den indstilles optimalt til begge driftsmåder. Herved optimeres effektiviteten både under varme- og køledrift. Ligesom WPL E fås WPL cool som variant for indvendig og udvendig opstilling. WPL E cool WPL cool: Varme- og køledrift Elektronisk ekspansionsventil Fås som indvendig og udvendig opstillingsvariant Anvendelse fra 20 C til +40 C udetemperatur Lydsvag under drift Energieffektiv afrimning Op til +60 C varmefremløbstemperatur Integreret supplerende el-opvarmning Enkel installation WPL E cool

15 Kraft i miniformat Luft vand-varmepumpen WPL E cool yder varmekraft i kompakt format. Anlægget til opstilling inde i bygningen udtrækker varmeenergi selv ved 20 C udeluft. WPL E cool indsuger udeluften gennem slanger, som skal trækkes gennem to separate kælderåbninger. En supplerende elektrisk opvarmning sørger om nødvendigt for ekstra varmekraft. Under drift kører WPL E cool behageligt roligt. Anlægget er allerede udstyret med alt sikkerhedsudstyr. Afrimningsfunktionen befrier varmeveksleren for is og garanterer den fejlfri drift. For ved at der herved trækkes varme ud af luften, dannes der kondensvand. Under visse vejrforhold kan kondensvandet fryse og sætte sig fast på varmeveksleren. WPL-produktserien fås valgfrit til indvendig og udvendig opstilling. Via stort dimensionerede slanger forsynes varmepumpen med udeluft til energiudvinding. WPL E cool med luftføringsmodul WPIC Indvendig opstillingsvariant Tre forskellige kapacitetsstørrelser Høje effekttal Anvendelse fra 20 C fra +40 C udetemperatur Lydsvag under drift Op til +60 C varmefremløbstemperatur Også ideel til anvendelse i gammelt byggeri Kompakt installation med WPIC (option) WPL E cool med WPIC 14 15

16 VARME TIL FLERE FAMILIER. Super varmekraft fra luften For ejendomme med høje effektkrav gør luft vand-varmepumpen WPL en stærk entre i mange henseender. For ikke nok med at anlægget kan opstilles problemfrit uden for bygningen. Med en indbygningshøjde på kun 1,5 meter er højeffekt-varmepumpen lige så sparsom med pladsen som med energiforbruget. Via kaskadekoblingen kan kraftpakken mangfoldiggøre sin allerede kraftige effekt. Og tilbyder dermed også en skræddersyet løsning for flerfamiliehuse af forskellig størrelse. Herved holder den effektive varmeteknik nu også sit indtog ved moderniseringen af større ejendomme med begrænsede installationsomkostninger. WPL Lav indbygningsdybde Egnet til kaskadekobling for store effektkrav på op til 168 kw* Med integreret varmemængde- og strømtælling *Varmeeffekt ved A-7/W35. WPL

17 TOPEFFEKT PÅ MINDST MULIGE PLADS. Kompakt klasse I nye huse viser WPL 10 IK virkelig sin styrke. Som komplet enhed er den fra fabrikken udstyret med alle nødvendige moduler. Fra luftslangerne og varmecirkulationspumpen over ekspansionsbeholderen og den integrerede el-varmepatron, til sikkerhedsmodulerne og kontrolsystemerne. Resultatet er et varmepumpedesign, som ikke kun har en høj energieffekt, men også er yderst pladsbesparende. WPL 10 IK Høj ydeevne Lydsvag drift Kompakt design Op til +60 C varmefremløbstemperatur Nem og hurtig installation Ideel til anvendelse i nye bygninger WPL 10 IK 16 17

18 VÆSKE VAND-VARMEPUMPE. ANVEND DIN EGEN ENERGI. Når vi bygger vore huse, udlever vi én af vore drømme det at få sin egen have. Vi holder simpelthen af at dyrke vore egne grøntsager, bær og frugt. Vi sår så meget som muligt: sprød, frisk salat gennem hele sommeren og sunde grøntsager langt hen på efteråret. Selv i den koldeste vinter fortsætter høsten så udnytter vi den termiske energi udenfor til opvarmning af vore huse.

19 Nøglespilleren Denne kraftpakke har det bare i sig. For den moderne brine vandvarmepumpe WPF E overbeviser med komplet udstyr som standard. Hermed er de to trykekspansionsbeholdere for opvarmningen og for brine-siden overholdt i samme omfang som den elektriske ekstraopvarmning for den midlertidige overlapning af spidseffekterne. Desuden sørger antilegionella-koblingen for den nødvendige hygiejne ved vandopvarmningen. Højeffektive cirkulationspumper til varmekredsløbet og til brine-kredsløbet øger endnu en gang anlæggets virkningsgrad. Den integrerede varmepumpestyring indregulerer den ideelle energiforsyning under driften. Varmepumpen med varmemængde- og strømtælleren som standard fås i fem udførelser med en varmeeffekt på 5,8 til 16,8 kw. De har alle følgende tilfælles: som effektive komplette systemer sparer de energi, hvor pladsen er trang. WPF E Fem kapacitetsstørrelser Op til +60 C maksimal varmefremløbstemperatur Integreret varmepumpestyring Komplet udstyr som standard Integreret varmemængde- og strømtælling Indbyggede højeffektive cirkulationspumper Enkel installation Meget støjsvag i drift WPF E 18 19

20 VARMESYSTEMET, SOM OGSÅ KAN KØLE. Temperaturkunstneren Lige som WPF cool kombinerer brine vand-varmepumpen fordelene ved billig varmeenergi med den komfortable køligere rumluft om sommeren. For den integrerede varmeveksler i det højeffektive kompaktanlæg overtager en kølefunktion på varme dage. Denne option harmonerer fremragende med et gulvvarmesystem eller med blæserkonvektorer. Hermed tilbyder varmepumpen WPF cool en høj båndbredde inden for rumkomfort. WPF cool Varme- og køledrift Fem kapacitetsstørrelser Varmepumpestyring som standard Kombineret varmeveksler til passiv køling Integreret varmemængdetæller Anti-legionellakobling Enkel installation Meget støjsvag i drift WPF cool

21 OPVARMNING OG VARMT VAND PÅ VÅGEBLUS. Udnyt jordvarmen Væske vand-varmepumpen WPC er en komplet løsning til rumopvarmning og varmt brugsvand. Systemet trækker energien ud af jorden via jordslanger eller en jordsonde. Under den lyddæmpede kappe er WPC en udstyret med en 200 liters varmtvandsbeholder. Samtlige sikkerheds- og styringskomponenter til den fuldautomatiske drift er inkluderet i enheden. Varmepumpen er meget enkel at installere og kræver meget lidt plads. WPC 10 GUT (2,4) WPC Fire kapacitetsstørrelser Integreret varmtvandsbeholder Nem installation og betjening Op til +60 C varmefremløbstemperatur Indbygget højeffektiv varmecirkulationspumpe Meget støjsvag i drift Kan kombineres med ventilations - modulet LWM 250 Im Test: 8 Sole-Wasser- Wärmepumpen Ausgabe 6/2007 WPC 20 21

22 ALLE GODE GANGE TRE: VARMER. KØLER. VENTILERER. Luft til komfort Ventilationsmodulet LWM 250 forbinder tre helt forskellige fordele med hinanden. For det første sørger anlægget via sit ventilationssystem for sund luftudveksling og beskytter netop i energisparehuse mod fugtskader og skimmelangreb. For det andet reducerer anlægget omkostningerne til varmeenergi, da varmen trækkes ud af udblæsningsluften og føres tilbage til brinekredsløbet. Dette medfører, for det tredje, at man kan klare sig med en mindre jordkollektor, hvilket reducerer installationsomkostningerne. Behageligt indeklima om sommeren Med WPC cool-versionen af væske vand-varmepumpen er det imponerende system blevet udstyret med yderligere en unik funktion. På varme dage kan en integreret varmeveksler anvendes til afkøling. Der kan boligen i højsommeren afkøles med adskillige grader. Denne funktion kan uden problemer anvendes i forbindelse med gulvvarmesystemer eller ventilationsvarme, og dette med anvendelse af meget lidt energi. WPC cool Kompakte anlæg med funktionerne varme, køling og opvarmning af brugsvand Nem installation og betjening Op til +60 C varmefremløbstemperatur Meget støjsvag i drift Minimale driftsomkostninger i køledrift Kan kombineres med ventilationsmodulet LWM 250 WPC cool med LWM 250

23 KRAFTBUNDTET, SOM SPARER MEGET PLADS OG ENERGI. Alsidig udnyttelse af energi Varmepumpen WPF er den kraftfulde energileverandør af varmt brugsvand og opvarmning. Med indbygget varmeregulering, sikkerhedsventil og integreret varmepatron er anlægget i størst mulige udstrækning komplet til montering i kælderen. Varmepumpen tilpasser sig de konstruktionsmæssige forhold. For med sin kompakte form udnytter WPF pladsen lige så effektivt som energien under drift. Det kraftfulde design understreger derved også visuelt de særlige kvaliteter ved denne varmepumpe. WPF Fem kapacitetsstørrelser Integreret varmepumperegulering Op til +60 C varmefremløbstemperatur WPF 22 23

24 TÅRNHØJ STANDBY-DRIFT. Fra centralvarme til varmecentral: med flere varmepumper, kaskadekobling og nyeste styringselektronik kan man også forsyne store ejendomme med vedvarende energi. Varmeforsyning i stor stil Fordelene ved avanceret varmepumpeteknologi bliver bare større og større. Det samme gælder for antallet af bygninger, som kan drage nytte af disse fordele. Den nye WPF-serie giver et kraftigt svar på den stigende efterspørgsel efter effektfulde varmepumpebaserede varmesystemer til lejlighedsbygninger og erhvervsmæssige anvendelser. Denne nye serie varmepumper er specifikt designet til levering af varme i større boligkomplekser samt erhvervs- og industriejendomme. Den forsyner ejendomme med et energibehov på op til 400 kw med størst mulige driftsikkerhed. Naturligvis også med opvarmning af brugsvand, hvis dette ønskes. Modelrækken indbefatter varmepumper fra 20 kw til 66 kw. Ved hjælp af en såkaldt kaskadestyring sørger én eller fl ere enheder for den grundlæggende varmebelastning, mens de resterende enheder kobler ind for at dække spidsbehov. Kaskadestyringen har vist sig at være en betydeligt mere økonomisk driftsmåde end seriestyring, hvor belastningen fordeles jævnt på alle enheder. En anden speciel ting er, at det ved brug af flere enheder er let at stable disse oven på hinanden. Som følge heraf sparer hele varmepumpesystemet ikke blot en stor mængde energi, men også meget plads i installationsrummet. WPF Enkeltanlæg i fem effekttrin Varmepumper med kaskadetilkobling op til 400 kw Meget høj virkningsgrad Op til +60 C varmefremløbstemperatur Pladsbesparende koncept via stabling af max to moduler PC-fjernovervågning mulig Moderne, robust design WPF

25 JORDSLANGER. HØSTER ENERGIEN FRA HAVEN. Jordvarme Jordslangerne høster den solenergi, som er opsamlet i jorden. Da der skal flyttes meget jord, egner dette system sig godt til nybyggerier. Systemet er baseret på et netværk af slanger, som dækker et stort areal og effektivt virker som en meget stor varmeveksler. Slangerne er gravet ned i en dybde af 1,2 1,5 mtr., så jorden stadig kan kultiveres eller anvendes til have. Det nøjagtige areal, der er nødvendigt for at udlægge slanger i, afhænger i en stor grad af fugtigheden i jorden. Det er muligt at udvinde energi fra 10 til 40 W pr. m 2 jord. Hvis man antager en gennemsnitlig værdi på 20 W/m 2, vil en 10 kw varmepumpe forudsætte et areal på ca. 400 m 2. Naturligvis vil en STIEBEL ELTRON ekspert udføre de nødvendige kalkulationer. En brinepumpe føder energi fra undergrunden op til varmepumpen, hvor den så via moderne køleteknik omsættes til brugbar varme for huset. Jordslanger Jorden er energikilde Rørene lægges i en dybde af 1,2 1,5 mtr. Egnet til ejendomme med store haver Anvendes med WPC / WPC cool, WPF E / WPF cool og WPF varmepumper Varmepumperne WPC/WPC cool og WPF E udnytter energien, som er lagret i jorden

26 VAND VAND-VARMEPUMPE. ENERGI FRA DIN PERSONLIGE RESSOURCE. Indtagelse af væske er et af de vigtigste aspekter i enhver sport. Mineralvand forsyner kroppen med det vigtigste, den behøver. Væske hjælper med til at bevare balancen og et sundt energiniveau. Dette sikrer, at kroppen arbejder på bedste vis ud fra de eksisterende forudsætninger. Vand spiller en vital rolle. Ikke kun i sport hele vort hus bruger faktisk vand som ressource til energiforbruget. Vi har en varmepumpe, som trækker energien ud af grundvandet, energien overføres til rumopvarmning og varmt brugsvand. Dette holder os velforsynede også om vinteren. For os betyder det meget, at vi kan tænke på, at vi har en speciel energikilde, som ligger lige ude i haven og det er det rene vand.

27 Energi fra det rene vand Varmepumpen WPW trækker sin varmekraft ud af grundvandets varme. Gennem en tilsvarende dimensioneret brønd på grunden udnytter varmepumpen en praktisk talt aldrig aftagende energikilde. For grundvand som energibærer fi ndes i overflod. Derudover har grundvandet gennem hele året en relativt konstant temperatur, så varmepumpen arbejder med højt effekttal året rundt. I varmedrift styrer varmepumpestyringen alle anlæggets relevante funktioner. Takket være den solide forarbejdning og højeffektive lydisolering arbejder WPW behageligt stille. Sammen med omkoblerventilen for opvarmning af brugsvand er varmepumpen allerede komplet udrustet til brug. WPW Fire kapacitetsstørrelser Integreret varmepumperegulering Op til +60 C varmefremløbstemperatur Meget støjsvag i drift Korrosionsfri varmeveksler af specialstål til brøndvand WPW 26 27

28 VARMTVANDSBEHOLDERNE. VARME PÅ STANDBY. Hygiejne og styrke Overalt hvor der er lidt plads, viser SBS-vandbeholdere deres styrker. Fordi de på én gang er buffer- og gennemstrømsvandvarmere. Dermed forbedres hygiejnen i beholderen ved hjælp af de højeffektive varmevekslere, da der kun skal oplagres små mængder drikkevand for at forsyne hele huset med varmt vand. I øvrigt også på basis af miljøvenlig solenergi: med en sol-varmeveksler (ekstraudstyr) i beholderen kan der problemløst integreres yderligere alternative energimedier. Dermed bliver kombinationsbeholderne stærke komponenter i fyrrummet. SBS W og W SOL Beholdere med 800, 1.000, liter (alt efter enhed) Kombinerer vandopvarmning og bufferbeholder samtidigt Hygiejnisk vandopvarmning ved gennemløb Kan kombineres med yderligere varmekilder og et solanlæg (SOL-variant) Højeffektiv isolering for lille varmetab (ekstraudstyr) SBS W

29 Vandforsyning i stor stil Vandbeholderne SBP 1000 E og 1500 E er de centrale bufferbeholdere til store varmepumper i enkelt- eller kaskadekobling. SBP E SOL er via den integrerede varmeveksler udstyret til kombination med et solanlæg. Derudover kan der også tilkobles to yderligere varmekilder, som f.eks. gas-, olie eller pillefyr samt elradiatorer. Dermed danner SBP-vandbeholdere det store koblings- og samlested til integration af de forskellige energisystemer i varmesystemet. Dette sparer ikke kun meget plads, men også penge. Ikke mindst fordi en perfekt isolering sørger for, at standby-energien for beholderen er forbavsende lav. Kølig beregning I udgaven cool overbeviser de fritstående SBPbeholdere ved en yderligere fremragende funktion. De oplagrer ikke kun varme til opvarmning om vinteren, men via varmepumpens omvendte drift også afkølet vand til temperering af rummene på varme dage. Dermed udnytter SBP cool hele spektret af varmepumpeopvarmningen, både om sommeren og om vinteren. SBP E SBP E, E SOL og cool Beholdere med 100, 200, 400, 700, 1.000, liter (alt efter enhed) Problemknuser ved komplekse varmeanlæg Anvendes til opvarmning og afkøling (cool-variant) Kan kombineres med yderligere varmekilder og et solanlæg (SOL-variant) Højeffektiv isolering for lille varmetab (ekstraudstyr) 28 29

30 GENINDVINDING AF SPILDVARME. Indvinding af restvarme Når det drejer sig om vandopvarmning fra omgivelsesluften, er WWK en hurtig og komfortabel løsning. Med moderne varmepumpeteknik kan omgivelsesluften nemlig bruges til at forsyne husholdning eller erhverv med varmt vand. Udstyret med en tilsvarende ventilator suger WWK simpelthen den varme luft ind og udleder den overskydende varme. Den derved indvundne energi bruges derefter til at opvarme drikkevandet. Ved intelligent energistyring anvendes restvarmen universelt, hvilket sparer energiomkostninger. Et tidsur sørger altid for den korrekte timing. Indledning af den genvundne energi i den integrerede beholder kan forsyne et helt enfamiliehus med varmt vand. Skulle energibehovet vokse på et tidspunkt, klarer en integreret ekstraopvarmning også dette. WWK 300 WWK liter op til ca. +55 C ved drift af varmepumpe Høj energieffekt Nem installering og betjening Kan også kombineres med solanlæg (SOL-variant) Meget lydsvagt i drift

31 Varmt vand på stedet Især kælderrum opvarmes utilsigtet passivt, det kan være via en varmekedel eller via elektriske apparater, som udstråler meget varme. I stedet for at lade denne energi være uudnyttet, indfanges den af varmepumpen WWP. På den måde kan der med moderne varmepumpeteknik ud af en tilsyneladende ulempe hentes en ægte gevinst. For som pladsbesparende basisvariant forsyner varmtvands-varmepumpen husholdning og erhverv på stedet med 300 liter vand. Og oven i købet med en temperatur på op til +60 C. Anlægget kan tages i drift med minimale installationsomkostninger. For WWP 300 trækker energien fra den omgivende luft og tilfører den til den integrerede vandbeholder. Den tilslutningsklare varmepumpe skal kun tilsluttes vandledningerne og kan derefter straks begynde at arbejde. WWP 300 WWP 300 Basisudgave, rund Op til + 60 C i varmepumpefunktion COP-værdi på 3,2 ved en opvarmning til +60 C Nem installering og betjening 30 31

32 KOMBINERET VARME VENTILATION. ENERGIBESPARENDE KREDSLØB. Enhver bolig skal ikke kun opvarmes, den skal også ventileres. De traditionelle ventilationssystemer lader ofte utilsigtet en mængde varme slippe ud med udsugningsluften. Moderne ventilationssystemer fra STIEBEL ELTRON filtrerer luften og sørger for en regelmæssig udskiftning uden energispild. De trækker den termiske energi ud af udsugningsluften og fører den tilbage i huset igen på den måde smider man ikke værdifuld energi ud af vinduet.

33

34 NYD DEN SUNDE FRISKE LUFT UDEN VARMETAB. Varme grebet ud af luften Økonomisk opvarmning og regelmæssig ventilation er ikke indbyrdes modstridende. Moderne ventilationsanlæg fra STIEBEL ELTRON sørger for reguleret udveksling uden varmetab. Højeffektive varmevekslere trækker varme ud af udblæsningsluften og fører denne tilbage til huset som nyttevarme. På denne måde genindvindes ca. 90% af den energi, som ellers ville være gået tabt under vinduesudluftningen. Til dette formål har STIEBEL ELTRON en passende løsning til enhver hustype. Integralsystemer sørger endda for varme, fordi de føder den genindvundne energi ind i varme- eller vandkredsløbet. Særlige flade kanaler til luftføring muliggør næsten altid også efterfølgende indbygning af et ventilationsanlæg. Sundt kunstigt åndedræt for huset Den vigtige udveksling af brugt luft bidrager ligeledes betydeligt til pleje af bygningssubstansen. I særlig grad ved lavenergihuse, der udmærker sig ved høj tæthed af bygningsskallen. Herved samler der sig let fugt i husets indre. Minimale temperatursvingninger gør, at denne fugt kan kondensere i væggene og danne grobund for skimmelsvamp. Det skader ikke kun bygningssubstansen, men også sundheden. Den fuldautomatiske friskluftforsyning undgår sådanne problemer. Især for allergikere, da den indsugede friske luft i vidt omfang filtreres for pollen og støv via let udskiftelige filtre. Frisk luft til alle STIEBEL ELTRON har altid det rigtige ventilationsanlæg. Det være sig til enfamiliehuse eller etageboliger, det være sig til ventilation eller brugsvandsopvarmning eller endog til varme, til brugsvandsopvarmning og til ventilation. Ved decentrale systemer suges udblæsningsluften ud af de forskellige rum, mens indblæsningsluften strømmer til udefra. Ved centrale ventilationssystemer, derimod, fører anlægget både udblæsningsluften og indblæsningsluften gennem ventilationsrør fra og til de forskellige rum.

35 Indeklimaets onde cirkel Ventilation Lukkede rum kræver regelmæssig tilførsel af frisk luft. Minimum luftudskiftning 50 % af rumvolumen i timen. Energiforbrug Ved ventileringen går 50 % af varmen tabt. Det er bogstaveligt talt penge ud af vinduet. Skimmelsvamp Som følge af manglende venti lation øges luftfugtigheden i rummet. Konsekvensen er fugtskader og skimmelsvamp. Tætning Men tæt bygningsskal og tætsluttende vinduer medfører også reduktion af luftudvekslingen. Vinduesudluftning er fortid De moderne komfortanlæg fra STIEBEL ELTRON sparer ikke blot energi, men holder luften ren i mange forskellige henseender. For eksempel via specielle programmer, der sørger for forstærket luftudveksling ved madlavning eller for frisk luft ved en fest. Derudover tager anlægget sig også af frisklufttilførslen i løbet af ferien. Og forkæler dig ved hjemkomsten med en grundigt udluftet bolig

36 ENERGISPARELØSNINGER, DER GIVER ET FRISK PUST I HUSET. Ventilationsanlæg øger komforten, sænker varmeenergiomkostningerne og beskytter aktivt bygningssubstansen. Og ikke kun i godt isolerede nybyggerier, men også i ældre ejendomme. STIEBEL ELTRON tilbyder en vifte af skræddersyede løsninger, der passer til enhver anvendelse. Fra lavenergihus eller passivhus over traditionelt nybyggeri til sanering af gamle ejendomme. Herved udvikler anlæggene en imponerende alsidighed. Og kombinerer desuden den energibesparende drift med et komplet varmeanlæg eller et anlæg til central opvarmning af brugsvand. Her er et par løsningseksempler.

37 Anlæg i nybyggeri Lavenergihuset med gulvvarme drives med et centralt ventilationsanlæg, som dækker behovet for rumvarme og varmt vand. Hele anlægget har en integreret varmtvandsbeholder. Frisklufttilførslen sker via en særlig luftkanal, der er anlagt i jorden. Varmegenvindingen i huset ligger på 90 %. Indbyggede anlæg Ventilationsanlæg LWZ 303 S. 39 Anlæg i eksisterende bolig Flerfamiliehuset, hvoraf en del bruges til erhverv, blev sat i nyeste varme- og varmtvandstekniske stand med en brine vand-varmepumpe i forbindelse med et termisk solvarmeanlæg. Et ventilationsanlæg med krydsmodstrøms-varmeveksler udnytter varmen i udblæsningsluften til forvarmning af den friske luft. Gennem særlige flade kanaler forsvinder ledningerne diskret under loftsbeklædningen, mens anlægget findes ubemærket i et skab. Indbyggede anlæg Brine vand-varmepumpe WPF-sæt 23 S. 19 Varmtvandsbeholder SBB 400 plus S. 55 Bufferbeholder SBP 700 E S. 29 Ventilationsanlæg LWZ 170 S. 43 Rørkollektorer til vv-understøttelse (underleverandør) 36 37

38 NYT SYSTEM, VARME MED DEN FRISKE LUFT. Tvillingerne indtager den største plads i mit liv og i boligen. Her føler de sig rigtigt trygge. Ikke for varmt, ikke for koldt og altid masser af frisk luft. Vores varmepumpe har også tvilling-funktion: varme og ventilation. Alt fungerer virkeligt roligt og automatisk. Og selvfølgelig sparer den masser af energi også min og derfor får jeg mere energi til andre ting.

39 Multitalent Ved LWZ 303 / 403 drejer det sig om en varmepumpe, der er udviklet specielt til energisparehuse. Den har grundfunktionerne varme og opvarmning af brugsvand samt ekstrafunktionen ventilation. Dermed sørger den på den ene side for tilstrækkelig varme til opvarmning, der udvindes af udendørsluften. På den anden side overtager den opvarmningen af brugsvand og regulerer den komplette ventilationsstyring for lejligheden. Med sin innovative krydsmodstrøms-varmeveksler trækker den op til 90 % af varmen ud af udblæsningsluften og fører denne tilbage via ventilationen. Derved mister huset næsten ingen energi ved ventilation. Som færdigt komplet anlæg er LWZ 303 allerede udstyret med en 200 liters beholder og alle reguleringsfunktioner til varme-, ventilations- og varmtvandsdrift. Brugerflade med klartekst-display LWZ 303 / 403 Kompakte anlæg med funktionerne ventilation, varme og brugsvandsopvarmning Centralt ind- og udblæsningssystem for optimal luftkvalitet Højere varmeforsyningsgrad op til 90 % Integreret varmtvandsbeholder Individuelt programforvalg Kan også kombineres med et solvarmeanlæg (SOL-varianter) Enkel, intuitiv betjening med klartekst-display Fjernbetjening via betjeningsenhed FES-komfort mulig LWZ 303 /

40 SUNDT INDEKLIMA TIL HUSET. Spar energi ved udskiftning af luften LWA 203/403 er velegnet til opvarmning og ventilation af lavenergihuse på op til 180 m 2 boligareal. Det centrale ventilationsanlæg med varmepumpe genindvinder energien fra den udgående luft og fører den tilbage til varmesystemet. Den genvundne varme bruges her også til op varm ning af brugsvandet. En integreret varmtvandsbeholder på 300 liter leverer døgnet rundt varmt brugsvand på op til +60 C. LWA 203 SOL giver desuden mulighed for at integrere et solanlæg. Solpanelerne på taget udnytter strålevarmen fra solen og sender energien, via varmeveksleren til den integrerede varmtvandsbeholder. Over hovedhøjde udsuger ventilationsvarmepumpen rumluft, trækker varmen ud heraf og føderdenne til den integrerede varmtvandsbeholder. LWA 203 / 403 Kompakt enhed med funktionerne: ventilation, rumopvarmning og varmt brugsvand Decentral frisklufttilførsel Lavt varmetab pga. fremragende isolering Integreret varmtvandsbeholder sikrer et brugervenligt varmtvandssystem Kan anvendes ved en udetemperatur ned til 18 C (LWA 403-variant) LWA 203

41 Frisk luft i hjemmet Det centrale ventilationsanlæg LWA 252 er udviklet til lejligheder og huse med beboelsesarealer på 100 m 2 og derover. Anlægget er en fremragende supplerende varmekilde og egner sig derfor perfekt til efterinstallation. Anlægget skaber et let undertryk i de tilkoblede rum således, at den friske luft strømmer ind gennem decentrale friskluftventiler placeret i de enkelte rum. En varmepumpe genvinder energien fra afkastluften og overfører denne til den integrerede 300 liters varmtvandsbeholder. Fordelen ved LWA 252 ligger i, at man med den decentrale lufttilførsel kan udelade rørføringer, som ellers er nødvendige ved installation af sådanne ventilationssystemer. Dette vil naturligvis minimere omkostningerne ved installationen. Derudover er drift af anlægget særdeles økonomisk, da varmepumpen genvinder energien fra afkastluften og overfører denne til varmtvandsbeholderen. Ventilationsanlægget LWA 252 SOL er også særdeles velegnet til kombination med et solanlæg. LWA 252 Kompakt enhed med følgende funktioner: ventilation, varmt brugsvand CFC-fri isolering med et meget lavt varmetab Ventilations- og varmtvandssystem Kombinerbar med et solanlæg (SOL-version) LWA

42 C 82 C E E Frisk luft for bedre komfort I en lidt mindre version imponerer LWA 100 med de samme fremragende ydelsesspecifikationer og karakteristika som LWA 252. Som et komplet centralt ventilationssystem er LWA 100 udstyret med et særdeles lydsvagt blæsersystem, som skaber et let undertryk i de tilkoblede rum. Gennem luftventiler strømmer frisk luft ind i de tilkoblede rum. En højeffektiv varmepumpe udvinder varmeenergien fra den udsugede luft og overfører denne til varmtvandsbeholderen. Vandet i varmtvandsbeholderen opvarmes, ved hjælp af den genvundne varme, til ca. +55 C og ved hjælp af varme fra udsugningsluften kan lejlighedens behov for varmt vand således dækkes. En 3 kw el-varmepatron i varmtvandsbeholderen sikrer yderligere energi, såfremt et øget varmtvandsbehov opstår. Som følge heraf er der altid rigeligt varmt vand til rådighed. LWA 100 er også meget velegnet til eftermontage, da den decentrale frisklufttilførsel medfører, at en stor del af rørføringerne i traditionelle ventilationssystemer ikke er nødvendige her. Tag, hvad der er vigtigt: anlægget til eftermontage trækker varme ud af udblæsningsluften og opvarmer dermed varmtvandsbeholderen. Der efterstrømmer automatisk frisk luft pga. det herved opståede undertryk. LWA 100 LWA 100 Kompakt enhed med funktionerne: ventilation og brugsvandsopvarmning Boligen forsynes automatisk med frisk luft Nem kalkulation af tillægsomkostninger for varmt brugsvand og rumopvarmning Kræver ingen ændring af bygningen

43 EFFEKTIVITETEN LIGGER I LUFTEN. Varmegenindvinding i modstrøm LWZ er særdeles velegnet som centralt ventilationsanlæg og friskluftforsyning til lejlighedskomplekser. Systemet genindvinder, ved modstrøms-princippet, varmen fra den udblæste luft til opvarmning af den indsugede friske luft. Ved hjælp af dette innovative system genindvindes op til 90 % af energien fra den udblæste luft. Som centralt ventilationssystem til beboelsesområder på op til 290 m 2 er LWZ 270 blevet en smule kraftigere dimensioneret. Et let udskifteligt filter fjerner støvpartikler fra luften. Frisk luft LWZ 100 er specielt udviklet til at forsyne store lejlighedskomplekser med frisk luft. Systemet sikrer en energibesparende ventilation af boliger på op til 100 m 2. Systemet er særdeles pladsbesparende, da hele systemet installeres i et sænket loft. Tidligere har systemer af denne kvalitet været forbeholdt nybyggeri, på grund af de relativt lave installationsomkostninger er det dog nu også blevet muligt at efterinstallere ventilationsanlæg i eksisterende bolig. LWZ Tre kapacitetsstørrelser Centralt ind- og udsugningsluftsystem for optimal luftkvalitet Nem indstilling og betjening Kontinuerlig borttransport af skadelige stoffer fra beboelsesområdet Højere varmeforsyningsgrad op til 90 % Køleeffekt ved efterventilationsfunktion ved LWZ 170 plus/270 plus Særlig løsning for etagebyggeri (LWZ 70) LWZ 100 Pladsbesparende loftsindbygning Kernehulsboring til ude- og udluft Flade kanaler kan tilsluttes direkte En udblæsningsventil direkte på anlægget Med integreret luftforvarmeregister Fjernbetjening som standard Konstant volumenstrøm Behovsstyret filterskift-indikator LWZ LWZ

44 SOLVARME. SE SOLEN I ET ANDET LYS. Størsteparten af den oplagrede energi på jorden er alene produceret af solen. Denne energi kan naturligvis også udnyttes direkte. Den intensive stråling er til rådighed hver dag ganske gratis selv om vinteren. STIEBEL ELTRON leverer den passende teknik, hvormed den gratis energi kan udnyttes i hjemmet.

45

46 SOLPANELER. LE MED, NÅR SOLEN SKINNER. Når det drejer sig om at udvinde anvendelig energi fra solen, skelnes der principielt mellem to metoder: på den ene side er der fotovoltaikken. Sådanne anlæg omformer solens stråling til elektrisk strøm. En inverter omformer lavspændings-jævnstrømmen til 230 V vekselstrøm. Modulvirkningsgraden er op til 20 %. På den anden side er der solartermikken. Herved forstås omformningen af stråleenergi til varme. Denne anvendes til rum- og brugsvandsopvarmning. For solartermikken taler, at en stor del af husholdningsenergien i forvejen bruges til rum- og brugsvandsopvarmning. Bag produkterne fra STIEBEL ELTRON ligger der over 25 års forskning og erfaring med solartermiske anlæg. Solpanelerne udmærker sig ved enorm strålingsabsorbering, lav udstråling og imponerende lang levetid. Summen af alle tekniske komponenter giver dig en ekstrem høj solpanel-virkningsgrad på over 80 %. De højtydende produkter fra STIEBEL ELTRON fremstilles af miljøvenlige materialer i højeste forarbejdningskvalitet. Strålende! Solen skinner mellem og timer årligt. Dvs. at solen leverer mindst kwh pr. m 2 gratis energi. En energimængde svarende til ca. 180 kg kul, 230 kg brænde eller 95 m 3 naturgas. Super Med et solfangerpanel med et areal på 4 6 m 2 kan en familie på 7 personer skønsmæssigt få dækket op til 70 % af sit årlige varmtvandsforbug. Indstråling (solarklimazone II) kwh [ m² / dag ] Global stråling Direkte solstråling Diffus stråling 1 I Tyskland skønnes det, at et solanlæg på et år kan spare op til 70 % af omkostningerne til varmt brugsvand. 0 Jan. Febr. Masts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

47 Solen skinner med varierende intensitet. I de varme måneder fra maj til september kan op til 90 % af varmeenergibehovet dækkes med et soltermisk anlæg. Og selv i december kan den lavtstående sol bidrage med en andel på 25 %. Således bidrager solen hele året rundt med op til 70 % af energitilførslen for varmt vand. Den absorberede varme lagres da via specielle varmevekslere i en varmtvandsbeholder, hvorfra de forskellige udtagningssteder forsynes. Hvis man fx tilslutter sin solenergitilpassede opvaskemaskine, sparer man den strøm, der ellers skulle have været brugt til opvarmning af opvaskevandet. Solvarmesystemer fra STIEBEL ELTRON tilbyder et højt komfortniveau på alle områder. Under drift er anlægget fuldt automatiseret og har et meget lavt vedligeholdelsesniveau. Ligesom anlæggene lever op til direktiverne for energibesparende tiltag, øges prisen på ejendommen, og der spares penge på energiomkostningerne. Ikke kun til varmt brugsvand, også til rumopvarmning. I forårsmånederne marts til maj og efterårsmånederne september til november kan solvarmeanlægget virke som back-up for rumopvarmningen. Solpanelerne kan også kombineres med en varmepumpe, så der opnås et komplet system til vedvarende energi

48 MED TERMISKE SOLANLÆG ER ALT TAGET I BETRAGTNING. Når det handler om at udnytte vedvarende energi, har et termisk solanlæg mange fordele. For det absorberer solstråler og omformer dem omgående til anvendelig varme for huset. Principielt egner næsten alle bygninger sig til brug af solenergi. For at der ikke skal stå noget i vejen for et optimalt energiudbytte, er solpanelerne fortrinsvis direkte sydvendt og fri for skygger. Hvilke huse, der står i solsiden mht. denne form for energiudvinding, belyses hér med et par eksempler.

49 Anlæg i ældre bolig Bygningen blev i forbindelse med en varmesanering omstillet fra olie til moderne varmepumpeteknik. Det termiske solanlæg på taget tjener til understøttelse af varme og brugsvandsopvarmning. Energien fødes til varmtvandsbeholderen. De nødvendige ledninger går nu gennem den nedlagte kamin. Indbyggede anlæg Luft vand-varmepumpe WPL 18 A S. 16 To solpaneler SOL 27 plus S. 51 Systembeholder (underleverandør) Anlæg i nyere byggeri Halvdelen af dobbelthuset med et bygningsareal på 120 m 2 er forsynet med i alt fire termiske solpaneler til varmtvandsforsyning og understøttelse af rumopvarmning. Den absorberede solenergi ledes til en kombibeholder. Ved et gennemsnitligt dagsforbrug på 200 liter dækker anlægget 57 % af energibehovet til varmt vand. Alene herved spares 393,3 m 3 naturgas på årsbasis. Indbyggede anlæg Fire solpaneler SOL 27 plus S. 51 Kombibeholder SBK 600/

50 SOLVARME. SLIK SOL OG FÅ ENERGI UD AF DET. I dag søndag lever den virkelig op til sit navn. Hele dagen har det været en smuk og solrig dag. Så nu slapper jeg af. Måske en forlænget morgenmad, en god bog eller måske lave ingenting. At slikke sol er den perfekte måde at tilbringe dagen på. Jeg bliver afslappet og får mine batterier ladet op. Jeg tror, jeg vil få en skøn aften. Men først tager jeg mig et langt bad. Det er en af livets luksusting, som næppe koster mig en krone. Det er fordi, solfangerne på taget gør det på samme måde, som jeg. De har ligget i solen hele dagen og suget energi til sig. Og nu skal jeg bruge den. Så de bedste ting i livet er trods alt gratis.

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG

VL ARMEPUMPER GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! AGERSALG VL ARMEPUMPER AGERSALG NYHEDSBREV April 2009 GØR EN GOD HANDEL NETOP NU! På vort lager i Middelfart har vi nedenstående jordvarmepumper til salg til helt uhørte lave priser! Varmepumperne er af typer der

Læs mere

MOD GRØNNERE TIDER VAND OG VARME.

MOD GRØNNERE TIDER VAND OG VARME. VARMT VAND VEDVARENDE ENERGI RUMOPVARMNING MOD GRØNNERE TIDER VAND OG VARME. UDGAVE 07 2007» VARMEPUMPER» VENTILATION» SOLVARME» TEKNISKE DATA OG TILBEHØR INDHOLD Kvalitet et spørgsmål om design 03 Vi

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Opnå energi til det daglige behov.

Opnå energi til det daglige behov. VARMT VAND VEDVARENDE ENERGI RUMOPVARMNING Opnå energi til det daglige behov. VARMEPUMPER VENTILATION SOLAR 05 2012 Vedvarende energi varmeforsyning i naturlig balance. Bliv uafhængig af fossile brændstoffer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Træk energien ud af din egen jord. Dæk dit eget behov for rumopvarmning og varmt brugsvand med jordvarme

Træk energien ud af din egen jord. Dæk dit eget behov for rumopvarmning og varmt brugsvand med jordvarme VEDVARENDE ENERGI JORDVARMEPUMPER Træk energien ud af din egen jord Dæk dit eget behov for rumopvarmning og varmt brugsvand med jordvarme 01 2015 STIEBEL ELTRON er fuld af energi Vi tager ideer op og gør

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL

VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL NB YHEDS REV NYHEDSBREV April 2009 VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL STIEBEL ELTRON KØRER I SAMARBEJDE MED DE FØRENDE DANSKE VVS-GROSSISTER EN KAMPAGNE PÅ JORDVARMPUMPETYPEN WPC DE KOMMENDE

Læs mere

Varmt vand til rette tid. Fornem beholderteknologi giver husholdningen praktisk reserve af varmt vand

Varmt vand til rette tid. Fornem beholderteknologi giver husholdningen praktisk reserve af varmt vand VEDVARENDE ENERGI BEHOLDERE Varmt vand til rette tid Fornem beholderteknologi giver husholdningen praktisk reserve af varmt vand 01 2015 STIEBEL ELTRON er fuld af energi Vi tager ideer op og gør dem til

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gas Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gaskedel og solvarme i ét Den bedste opvarmning Der findes mange opvarmningstyper, nogle er meget energibesparende, nogle er baseret på vedvarende energi

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Perfekt bolig - med egen energiforsyning. Et effektivt varmesystem - maksimal komfort, på begrænset plads

Perfekt bolig - med egen energiforsyning. Et effektivt varmesystem - maksimal komfort, på begrænset plads VEDVARENDE ENERGI VARMEPUMPER MED VENTILATION Perfekt bolig - med egen energiforsyning. Et effektivt varmesystem - maksimal komfort, på begrænset plads 01 2015 STIEBEL ELTRON er fuld af energi Vi tager

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Energien er derude lad os bruge den! Brug den gratis energi i luften til rumopvarmning og varmt brugsvand vha varmepumpeteknologien

Energien er derude lad os bruge den! Brug den gratis energi i luften til rumopvarmning og varmt brugsvand vha varmepumpeteknologien VEDVARENDE ENERGI LUFT/VAND VARMEPUMPER Energien er derude lad os bruge den! Brug den gratis energi i luften til rumopvarmning og varmt brugsvand vha varmepumpeteknologien 01 2015 STIEBEL ELTRON er fuld

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort

arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort Luft til vand-varmepumpe arotherm luft til vand-varmepumpe minimerer dine varmeudgifter og maksimerer din varmekomfort arotherm Intelligent og enkel luft til vand-varmepumpe Tysk kvalitet - stort varmeudbytte

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt!

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt! EKSPERTER I VARMT VAND Økonomisk varmepumpe Økonomisk Hold varmen varmepumpe hele året rundt! - Hold varmen hele året rundt! Varmepumper fra METRO THERM en sikker gevinst for din pengepung og miljøet Varmepumper

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

BESPARELSER DER VARMER

BESPARELSER DER VARMER BESPARELSER DER VARMER JVP SHW by nilan Skru ned for varmeregningen med en jordvarmepumpe Opvarmning og brugsvand DIN VARMEREGNING VIL ELSKE DIG FOR DET fyldt med fordele De energi-effektive JVP SHW-jordvarmepumper

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning

ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning ER DET TID TIL AT SKIFTE OLIEFYRET? - Vi hjælper dig med en billigere varmeregning F2120 Luft/vand varmepumpe Stor effektivitet selv ved lave udetemperaturer En luft/vand varmepumpe er både et billigt

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Grundejerforeningen JUELSMINDE

Grundejerforeningen JUELSMINDE Indholdsoversigt Indledning 1. De hurtige løsninger 2. Nogle definitioner 3. Gennemgang af anlæg i parcel 4. Spareløsninger Indledning Dette er indledningen til nogle overvejelser, som man kan bruge i

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere