Det har i lang tid været kendt at en væsentlig del af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det har i lang tid været kendt at en væsentlig del af"

Transkript

1 Patienters anvendelse af fremstillede delproteser Resultat fra tandlægeskolerne i København og Århus Elisabeth Riber og Bengt Öwall Ved behandling med aftagelige proteser kan man aflæse patientreaktionen gennem simpelthen at notere sig om protesen bliver anvendt eller ikke. Specielt for de proteser som ikke erstatter fortænder er dette relevant, eftersom patienterne ikke er nødt til at anvende dem af æstetiske/sociale grunde. Hvis en større del af denne type af proteser ikke bliver anvendt, må man som behandler stille spørgsmål om hvorvidt det er pga. en fejl i indikationsstillingen eller metoden. Til trods for at det i mange år har været kendt at patienternes accept af især dobbelte friendeproteser i underkæben har været dårlig, bliver denne type af proteser fortsat fremstillet i stort omfang, i hvert fald på flere tandlægeskoler i Europa. Denne undersøgelse fra de danske tandlægeskoler viser at en alt for stor del af delproteserne som fremstilledes, ikke blev anvendt. Der er med disse resultater for øje en stærk grund til at overveje alternativer med ikke-behandling eller andre protetiske løsninger. Det har i lang tid været kendt at en væsentlig del af fremstillede delproteser ikke bliver anvendt eller har meget kort funktionstid. Andersen & Bates (1) beskrev i 1959 resultaterne med partielle proteser fra tandlægeskolerne i Dundee og Manchester. Hovedparten var forsynet med støbte stel og fremstillet mindre end fire år før undersøgelsen blev gennemført. Af delproteserne blev 26% (11% af de maksillære og 30% af de mandibulære) ikke anvendt, og derudover blev 12% kun anvendt af og til. Dårligst resultat var der med bilaterale friendeproteser i underkæben uden kombination med indskudssadler, dvs. uden tanderstatninger i frontregionen. Af disse blev 42% ikke anvendt og yderligere 14% kun sporadisk. Gennem årene er flere undersøgelser kommet til lignende nedslående resultater (Tabel 1). Fra Danmark kan nævnes undersøgelsen af Derry & Bertram (2) fra 1970 som fandt at af 65 delproteser med støbte stel fra Tandlægehøjskolen i Århus blev 9% ikke anvendt efter to år. Definitionen af at anvende en protese eller ikke er flydende, og i flere rapporter angives ud over de proteser som overhovedet ikke anvendes, også dem der kun anvendes»socialt«, kun til måltider eller ikke til måltider. Disse benævnes sporadisk anvendt eller anvendt få timer i døgnet. Fra tandlægeskolen i Umeå er rapporteret (3) resultaterne af delprotesebehandling med 40 proteser til 35 patienter efter år. Otteogtredive proteser blev anvendt, men syv af disse kun få timer i døgnet, og yderligere to blev ikke anvendt til måltider. Dette viser at man må være forsigtig med at tolke resultaterne af undersøgelser om brug af delproteser. Det er også af interesse at vide om delproteserne bliver anvendt om natten. Det er kun få undersøgelser som angiver dette. Halvdelen eller flere af patienterne synes fra disse rapporter at anvende deres delproteser 24 timer i døgnet: 51% (4), 68% (2) og 50% (3). I de seneste år har tre artikler fra henholdsvis tandlægeskolerne i Newcastle (5), Nijmegen (6) og Münster (7) også bidraget til informationen omkring anvendelse og overlevelse af delproteser (Tabel 1). Ikke overlevende proteser inkluderer her dem, som ikke er blevet anvendt, og dem som er blevet lavet om. Det er således tydeligt, til trods for mangeårig viden om problemet, at der fortsat er et stort frafald af delproteser, og det virker som om det samme forhold gør sig gældende i flere lande, i hvert fald ved tandlægeskolerne. Nærværende undersøgelse har derfor taget udgangspunkt i den kliniske erfaring som Fish (8) i 1971 formulerede i en klinisk beskrivelse af delprotesebehandling:»dentures that do not carry an incisor or a canine are often found to present such severe problems of adaptation that the patient finds it 936

2 Tabel 1. Undersøgelser som angiver frekvens af ikke anvendte delproteser efter en årrække. Forfatter Publ.år Prot.type Obs.tid år % ikke anvendt % derudover sporadisk anvendt Anderson & Bates (1) 1959 Stel 68%, akryl 32% < Kun bilat. friende-uk Tomlin & Osborne (10) 1961 Stel ,5 7,5 Kun uk-proteser Carlsson et al. (11) 1965 Stel 70%, akryl 30%** Derry & Bertram (2) 1970 Stel 2 9 Wetherell & Smales (16) 1980 Stel 85%, akryl 15% Jepson et al. (5) 1995 Stel 71%, akryl 29% Vermeulen et al. (6) 1996 Stel 5 60* Wöstmann (7) 1997 Stel <8 25* (efter 5 år) * markerer ikke overlevende proteser, dvs. ikke anvendte og omlavede. ** markerer dentogingivalt understøttede. easier to make do with the remaining teeth«samt de parametre som er blevet brugt tidligere: anvendes delprotesen aldrig? få timer i døgnet? 24 timer i døgnet? kun til måltider? eller ikke til måltider? Materiale og metode For de delproteser (stelretinerede) som var blevet afleveret ca. tre år tidligere ved tandlægeskolerne i Århus (inklusive Skolen for Kliniske Tandteknikere) og København ønskedes oplysninger om ca. 100 proteser fra hver skole. Journaler blev udvalgt fra arkiverne. Patienter som var blevet behandlet for tre år siden blev konsekutivt registreret. Et spørgeskema med et kodenummer blev udsendt sammen med et brev indeholdende oplysninger om hensigten med undersøgelsen, anonymitet osv. Besvarelserne blev kontrolleret med en udsendingsliste, rykkerskrivelser blev udsendt til dem som ikke svarede, og de, som fortsat ikke svarede, blev kontaktet telefonisk. Spørgsmålene fremgår af resultatbeskrivelsen. Tandstatus (naturlige tænder, broer og proteser) ved behandlingstidspunktet registreredes fra journaler og røntgenbilleder. Resultater Patienter, antal delproteser Af de 227 for undersøgelsen registrerede delproteser til 192 patienter mangler oplysninger vedr. 19 proteser til 19 patienter. Forklaringen på hvorfor disse 19 ikke deltog er at 12 patienter var døde, og for syv mangler besvarelser. Grundene til manglende besvarelser er, meget syg (1), senil og forvirret (1), har ikke telefon (1), lang transport (1) og ingen kontakt kunne etableres (3). Resultaterne bygger således på besvarelser fra 173 patienter. Femogtredive af disse var i den undersøgte periode blevet behandlet med delproteser i begge kæber. Besvarelserne blev da givet separat for de to proteser. Patienter med en tidligere eller senere udført delprotese i antagonistkæben gav kun besvarelse vedr. den aktuelle kæbe. I det følgende beskrives resultaterne for en samling af 208 delproteser (København 99 og Århus 109). Protesetype Fordelingen mellem over- og underkæbeproteser samt erstatning af fortænder (incisiver og hjørnetænder) eller ej fremgår af Tabel 2. Anvendte, ikke-anvendte og erstattede proteser Syvogtredive (17,8%) delproteser blev ikke anvendt overhovedet, og yderligere fire (1,9%) var erstattet med nye proteser. Af Tabel 3 fremgår sammenfattende grundene til at proteserne ikke blev anvendt. I Tabel 4 er tallene fordelt på kæber samt proteser med og uden fortænder. Af 28 underkæbeproteser som ikke blev anvendt, var seks fremstillet til kæber som antagonerede mod hele overkæbeproteser. Af de i alt 53 underkæbeproteser som antagonerede mod hele overkæbeproteser, var 38 dobbelte friendeproteser. Fire blev ikke anvendt. Disse fire var alle blandt de 16 som ikke erstattede fortænder. Resttandsættet i disse underkæber omfatter otte tænder i to tilfælde, ni i to. Anvendelse i døgnet og til måltider Af de 167 (80,3%) delproteser som blev anvendt overhovedet, blev 160 brugt ved måltider. Anvendelsen i timer af døgnet fremgår af Tabel 5. FAGLIGE ARTIKLER 937

3 Anvendelse af delproteser Tabel 2. Fordeling af de fremstillede delproteser på kæber og proteser med eller uden fortænder. Overkæbeproteser Med fortænder 48 Uden fortænder 31 Underkæbeproteser Med fortænder 55 Uden fortænder 74 I alt 208 Tabel 3. Grundene til at de fremstillede delproteser ikke blev anvendt. I 37 (17,8%) af tilfældene valgte patienten at klare sig uden. Omlavede 4 Passer ikke/løsner sig/vipper 14 Ekstraktioner/ingen ny protese 2 Gener/smerter 16 Klarer sig uden 2 Mistet/ingen ny protese 1 Ingen information 2 I alt 41 Tabel 4. Frekvensen af ikke anvendte og omlavede delproteser fordelt på kæber og proteser med og uden fortænder. Anvendes ikke Erstattet Overkæbeproteser (n=79) Med fortænder (n=48) 4,2% 2,1% Uden fortænder (n=31) 22,6% Underkæbeproteser (n=129) Med fortænder (n=55) 5,5% 3,6% Uden fortænder (n=74) 33,8% 1,4% Tabel 5. Fordeling i døgnets timer af brugen af de 167 delproteser som overhovedet blev anvendt. Få timer i døgnet 15 (9,0%) I dagtimerne 61 (36,5%) 24 timer i døgnet 91 (54,5%) Diskussion Den ældre litteratur fra 1960 erne viser enstemmigt en meget stor frekvens af mislykkede delprotesebehandlinger hvad angår patienternes anvendelse af proteserne. Der er ikke draget nogen tydelige konklusioner af disse fund og heller ikke opstillet hypoteser til forklaringer. Konstruktionsmæssige detaljer, skader og patienternes uddannelse (information fra tandlægen) og intelligens (!) er fremhævet som forklaringer (1, 9, 10). Carlsson et al. (11) konkluderede dog at indikationerne for delprotesebehandling skulle begrænses så meget som muligt pga. den dårlige prognose, inkluderende specielt de cariesmæssige og parodontale skadevirkninger. Senere blev det vist bl.a. af Bergman et al. (12-15) i en serie arbejder at de fleste problemer med caries og parodontitis kunne klares med godt design, god hygiejne og regelmæssige kontroller. Dette gav delproteserne en oprejsning, men man synes at have glemt at vurdere behandlingssuccesen ud fra et bruger- eller komfortaspekt. Denne biologiske behandlingssucces synes ikke at have hjulpet på anvendelsen af delproteserne, og i rapporter fra 1980 erne og 1990 erne har man fortsat stort set samme dårlige resultater med patienternes accept (5-7, 16). Jepson et al. (5) var de første som ud fra en manglende succes med anvendelsen af delproteser tog spørgsmålet om indikationerne op og rejste tvivl om det er korrekt at fremstille delproteser ud fra de funktionelle krav som professionen længe har stillet. De skriver:»denture wearing habits reported in this study clearly indicate a potential overprescription of partial dentures, and consequently a possible disservice to the long-term maintenance of dental health.«man mener her at delproteser til trods for udviklingen af profylaksen fortsat giver stor risiko for skader. Det nu gennemførte studie viser at delprotesebehandlingen ved tandlægeskolerne i København og Århus har samme fejlfrekvens når det gælder anvendelse af proteserne som andre undersøgelser. Niveauet af skadevirkninger vil blive vurderet i en separat undersøgelse af en udvalgt del af dette patientmateriale. I tidligere undersøgelser er der ikke taget hensyn til hvorvidt delproteserne tjente som antagonister til hele overkæbeproteser eller ikke. En meget almen indikation for en dobbelt friendeprotese i underkæben er jo at den skal stabilisere en hel overkæbeprotese. I dette studie var ca. en fjerdedel af proteserne af denne type. Af de proteser som ikke erstattede en fortand, blev 25% ikke anvendt, dvs. at det er en noget mindre frekvens end for hele materialet af underkæbeproteserne, hvor det var 33,8% af dem som ikke erstattede en fortand, som ikke blev anvendt. Dog er disse delgrupper forholdsvis små, og resultaterne må vurderes derefter. Der er i litteraturen kun én, nu gammel undersøgelse som omhandler anvendelsen af dobbelte friendeproteser som antagonerer mod hele overkæbeproteser (17). Forfatterne fandt at 23% ikke blev anvendt, men giver ingen detaljer om fortænder i proteserne. I sammenhængen skal det erindres at den gamle og veletab- 938

4 lerede»sandhed«at et anteriort resttandsæt i underkæben mod en hel overprotese giver kraftig resorption, det såkaldte kombinationssyndrom, stort set savner videnskabeligt grundlag og hovedsagelig er anekdotisk (18). At vurdere hvornår en patient har brug for en erstatning af manglende tænder er en kompliceret sag. Desuden stiller det store krav til tandlægen at vurdere om behandling med en aftagelig delprotese, med de krav der foreligger til adaptation, muligheder for skader etc., er bedre end at acceptere sin defekte situation. Dét som skal vurderes, ligger mange gange i grænselandet for odontologien gennem at inkludere forhold som fx æstetik og komfort. I de senere år er der udført en del studier omkring den afkortede tandrækkes odontologiske og sociale funktion og prognose. Især er studierne fra Nijmegengruppen over»shortened dental arch«-konceptet blevet kendt (19, 20). Sammenfattende siger Käyser (19) at som en grov retningslinie kan man udtrykke funktionsbehovet i antal okkluderende tandpar. Personer i alderen år bør have et optimalt funktionsniveau med 12 par, mens personer i aldersområdet år kan nøjes med et suboptimalt niveau med 10 par, og de som er år et minimalt niveau med otte tandpar i okklusion. Vedr. patienters oplevelse af at have en aftagelig delprotese i underkæben kan også de resultater som er præsenteret af Budtz-Jørgensen et al. (21) give vigtige oplysninger. I et materiale omfattende 53 patienter med hel overkæbeprotese og tidligere erfaring med delprotese i underkæben eller behov for sådan behandling blev 27 forsynet med distale ekstensionsbroer i underkæbens sideregion og 26 med dobbelte friendeproteser. Patienterne som fik broerne, værdsatte alle at have faste erstatninger, og såvel tyggefunktion som stabilitet af overkæbeproteserne bedømtes som bedre end af dem med aftagelige delproteser. Vedr. anvendelsen af delproteser i døgnets timer bør man tænke på at mere end halvdelen af patienterne bruger proteserne også om natten, hvilket fra et hygiejnisk aspekt kan være risikabelt og kan motivere designmæssige hensyn. English summary Acceptance and wearing of removable partial dentures At the Dental Schools of Copenhagen and Århus questionnaires were sent to 192 patients who had been fitted with 227 cobalt chromium framework-retained RPDs three years earlier. 173 responded (208 dentures). 17.8% of the RPDs were not worn/accepted by the patients. The non-acceptance, however, varied considerably among the different constructions. Of the RPDs that replaced anterior teeth, 4.2% of the maxillary dentures and 5.5% of the mandibular dentures were not worn. For RPDs not replacing anterior teeth, the corresponding figures were 22.6% and 33.8%. The need for stabilizing a complete maxillary denture did not appreciably affect the figures for use of mandibular RPDs. Sixteen double distal extension RPDs not replacing anterior teeth occluded against complete maxillary dentures. Four of these were not worn. In conclusion, the results agree with those of earlier studies, for example (5), and indicate a potential overprescription of removable partial dentures. Litteratur 1. Anderson JN, Bates JF. The cobalt-chromium partial denture. Br Dent J 1959; 107: Derry A, Bertram U. A clinical survey of removable partial dentures after 2 years usage. Acta Odontol Scand 1970; 28: Nyhlin J, Gunne J. Opinions and wearing habits among patients new to removable partial dentures. An interview study. Swed Dent J 1989; 13: Koivumaa KK, Hedegård B, Carlsson GE. Studies in partial dental prosthesis I. An investigation of dentogingivally supported partial dentures. Suom Hammaslääk Toim 1960; 56: Jepson NJA, Thomason JM, Steele JG. The influence of denture design on patient acceptance of partial dentures. Br Dent J 1995; 178: Vermeulen AHBM, Keltjens HMAM, van t Hof MA, Käyser AF. Ten-year evaluation of removable partial dentures: Survival rates based on retreatment, not wearing and replacement. J Prosthet Dent 1996; 76: Wöstmann B. Tragedauer von klammerverankerten Einstückgußprothesen im überwachten Gebrauch. Dtsch Zahnärztl Z 1997; 52: Fish SF. Partial dentures. London: The British Dental Association; Storer R. Variation in tolerance and partial denture design. Dent Pract 1958; 9: Tomlin HR, Osborne J. Cobalt-chromium partial dentures. Br Dent J 1961; 110: Carlsson GE, Hedegård B, Koivumaa KK. Studies in partial denture prosthesis. IV. Final results of a 4-year longitudinal investigation of dentogingivally supported partial dentures. Acta Odontol Scand 1965; 23: Bergman B, Hugoson A, Olsson C-O. Periodontal and prosthetic conditions in patients treated with removable partial dentures and artificial crowns. Acta Odontol Scand 1971; 29: Bergman B, Hugoson A, Olsson C-O. Caries and periodontal status in patients fitted with removable partial dentures. J Clin Periodontol 1977; 4: Bergman B, Hugoson A, Olsson C-O. Caries, periodontal and prosthetic findings in patients with removable partial dentures: A ten-year longitudinal study. J Prosthet Dent 1982; 48: Bergman B, Hugoson, A, Olsson C-O. A 25 year longitudinal study of patients treated with removable partial dentures. J Oral Rehabil 1995; 22: Wetherell JD, Smales RJ. Partial denture failures: A long-term clinical survey. J Dent 1980; 8: FAGLIGE ARTIKLER 939

5 Anvendelse af delproteser 17. Carlsson GE, Hedegård B, Koivumaa KK. Studies in partial dental prosthesis. II. An investigation of mandibular partial dentures with double extension saddles. Acta Odontol Scand 1961; 19: Carlsson GE. Clinical morbidity and sequelae of treatment with complete dentures. J Prosthet Dent 1998; 79: Käyser AF. Teeth, tooth loss and prosthetic appliances. In: Öwall B, Käyser AF, Carlsson GE, editors. Prosthodontics. Principles and management strategies. London: Mosby-Wolfe; 1996: p Witter DJ, Van Elteren P, Käyser AF, Van Rossum GM. Oral comfort in shortened dental arches (review). J Oral Rehabil 1990; 17: Budtz-Jørgensen E, Isidor F, Karring T. Cantilevered fixed partial dentures in a geriatric population: Preliminary report. J Prosthet Dent 1985; 54: Forfattere Elisabeth Riber, tandlæge Afdeling for Protetik og Bidfunktionslære, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Bengt Öwall, professor, odont.dr. Afdeling for Protetik, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 940

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Risikofyldte behandlinger - for hvem?

Risikofyldte behandlinger - for hvem? Tandlægeforeningen - Efteruddannelsen Årskursus 2014-2. 4. april Bella Center Risikofyldte behandlinger - for hvem? Flemming Isidor Sektion for protetik Institut for Odontologi, Tandlægeskolen Ting kan

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering

Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering N ORDISK TEMA: ETHICS IN DENTISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 94 103 Lars Schropp og Kjell Størksen Implantater kontra traditionel protetisk rehabilitering Når klinikeren står over for en patient

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Hvilke ændringer er der sket i målgruppen for omsorgstandplejen, der gør, at en nydefinition af tandplejetilbuddet er nødvendig?

Hvilke ændringer er der sket i målgruppen for omsorgstandplejen, der gør, at en nydefinition af tandplejetilbuddet er nødvendig? Hvilke ændringer er der sket i målgruppen for omsorgstandplejen, der gør, at en nydefinition af tandplejetilbuddet er nødvendig? Lisa Bøge Christensen Odontologisk Institut Dias 1 Aftale om Finansloven

Læs mere

Beskrivelser af cariesudbredelsen i Grønland og beretninger

Beskrivelser af cariesudbredelsen i Grønland og beretninger Behandlede tænders overlevelsestid i en grønlandsk bybefolkning En stikprøveundersøgelse Jan Jakobsen og Carl Christian Rosenbom - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser

N r. 15. Delprotese. En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt. Denne folder fortæller mere om delproteser N r. 15 Delprotese En delprotese kan erstatte én eller flere mistede tænder og kan bruges døgnet rundt Denne folder fortæller mere om delproteser Delprotese Hvad er en delprotese? En delprotese kan erstatte

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Gældende fra 1. august 2015 Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Indledning... 2 Målemetoder... 4 Materiale og metoder... 5 Aftagelig protetik... 6 Indikationer... 6 Kontraindikationer... 7. Komplikationer...

Indledning... 2 Målemetoder... 4 Materiale og metoder... 5 Aftagelig protetik... 6 Indikationer... 6 Kontraindikationer... 7. Komplikationer... Indhold Indledning... 2 Målemetoder... 4 Materiale og metoder... 5 Aftagelig protetik... 6 Indikationer... 6 Kontraindikationer... 7 Komplikationer... 7 Psykosociale effekt... 12 Prognose... 14 Fast protetik...

Læs mere

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester Woelfel s Dental Anatomy its relevance to Dentistry Rickne C Scheid. Seventh Edition 2007. (Pris: ca 445 kr) Kan købes i Odontologisk Boghandel. Desuden

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik. Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted

SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik. Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Juni 2015 Ansøgningsskema til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige Udvalgs vurdering af virksomhedens

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012 Guidelines Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus, Middelfart

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter

Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 110 15 Flemming Isidor og Søren Schou Implantatbehandling på parodontitis-modtagelige patienter På kort sigt ses en høj overlevelse af både

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted

Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted N SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Vers. 15.07.2017 Ansøgningsskema til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige Udvalgs vurdering af virksomhedens

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN

SPECIELLE BØRN REGIONSTANDPLEJEN. HVILKE LIDELSER? hører hjemme i regionstandplejen? REGIONSTANDPLEJEN SPECIELLE BØRN S OG VIDENCENTRENES OPGAVER OG MULIGHEDER hører hjemme i regionstandplejen? Mineraliseringsforstyrrelser Andre tanddannelsesforstyrrelser GRUPPE 1 Simplere tilfælde (1-4 agenesier) OR til

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

TANDTEKNIKER- SYMPOSIUM 2012

TANDTEKNIKER- SYMPOSIUM 2012 TANDTEKNIKER- SYMPOSIUM 2012 FREDAG DEN 14. OG LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER FIRST HOTEL COPENHAGEN, MOLESTIEN 11 2450 KØBENHAVN SV DANSKE DENTAL LABORATORIER TANDTEKNIKERFORENINGEN DIT ARBEJDE... DIN FREMTID

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser

Helprotese. Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese. Denne brochure fortæller mere om helproteser N r. 3 0 Helprotese Viser det sig, at ingen af dine tænder kan bevares, er det nødvendigt med en helprotese Denne brochure fortæller mere om helproteser Helprotese Kun få eller ingen tænder tilbage Mange

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Ønsket dødssted for danske cancer patienter

Ønsket dødssted for danske cancer patienter Ønsket dødssted for danske cancer patienter Forskerdag 2011 Forskningsnetværk i Palliation Mette Asbjørn Neergaard Dødssted i Danmark Danske patienters ønskede dødssted Danske patienters ønskede dødssted

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Ektopi af første permanente molar i overkæben

Ektopi af første permanente molar i overkæben Ektopi af første permanente molar i overkæben - forekomst, klassifikation, ætiologi og behandlingsovervejelser DKTE opgave 2008/2009 Marlene Lysgaard, Horsens kommune Lotte Eschen, Mariagerfjord kommune

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

Uddannelser. på dental College Aalborg. tandklinikassistent laboratorietandtekniker

Uddannelser. på dental College Aalborg. tandklinikassistent laboratorietandtekniker Uddannelser på dental College Aalborg tandklinikassistent laboratorietandtekniker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulent! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger.

3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger. Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, og

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Hensigten med artiklen er at informere de danske

Hensigten med artiklen er at informere de danske Hvad danske tandlæger bør vide om den svenske tandpleje Bengt Öwall og Olle Hultén Den svenske»allmänna tandvårdsförsäkringen«har virket i mere end 20 år. Systemet med faste priser og krav til godkendelse

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Eksamen i almen medicin

Eksamen i almen medicin Eksamen i almen medicin Mundtlig eksamen i almen medicin afholdes i slutningen af 6. semester. Eksamen består af 2 elementer: 1) en videooptaget konsultation med ledsagende skriftlig rapport (udfyldt analyseskema)

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Marts 2012 Uddannelsen inden for tandteknikerfaget OPLYSNINGSSKEMA til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Skemaet bedes udfyldt på maskine eller med blokbogstaver

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig?

Tandimplantater. hvordan kan de hjælpe dig? Tandimplantater hvordan kan de hjælpe dig? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brochure er fremstillet i samarbejde med Explicit, oktober 2000. Astra Tech, 2000. 4 Forord 6 Hvilken erfaring

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker BEK nr 495 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.64T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Symposium 2014. Oral rehabilitering livskvalitet, funktion og smerte Oral rehabilitation quality of life, function and pain.

Symposium 2014. Oral rehabilitering livskvalitet, funktion og smerte Oral rehabilitation quality of life, function and pain. Efteruddannelse Symposium 2014 Oral rehabilitering livskvalitet, funktion og smerte Oral rehabilitation quality of life, function and pain 31. oktober - 1. november 2014 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere

Svar på spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel for faggruppen: Kliniske tandteknikere Tak for høringsmaterialet. Landsforeningen af kliniske tandteknikere (LKT) har nøje studeret det fremsendte materiale inden for alle erhvervsgrupperne og har bl.a. brugt dette til at understøtte svarene.

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov

Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov Hyppighed og varighed af amningen Ammekursus 2012/13, modul 1 Mette Aaskov www.kompetencecenterforamning.dk Historisk og kulturelt Kung San folket (Kalahari ørkenen, Botzwana) ammer 4 gange i timen. I

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

13 års forskel i Ålborg

13 års forskel i Ålborg MÆNDS SUNDHED Program Nanna Ahlmark: Mænd i København: peer-til-peer som metode til at mindske ulighed i sundhed. Dag Ellingsen: Men Only et norsk projekt om mænd i rehabilitering. Annette Pedersen: Tidlig

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere