Regler, standarder og CE-mærkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler, standarder og CE-mærkning"

Transkript

1 Regler, standarder og CE-mærkning test af handskernes beskyttelsesevne og certificering. Lovgivningen er udformet generelt, og derfor er standarderne udformet på mere detaljeret niveau for at kunne give brugeren mere tydelig information. 89/686 /EG EU 2016/ /656 /EG EU-direktiv och EU-forordninger EN 511 EN 388 EN 407 Europæisk lovgivning regulerer, hvilke krav der skal opfyldes, for at individuelt udstyr kan blive CE-mærket. I hvert enkelt land er der en myndighed med ansvar for arbejdsmiljø, og disse myndigheder kan også tilvejebringe mere information på landets sprog. Hvis en beskyttelseshandske er vurderet til at opfylde sikkerhedskravene og CE-mærkes i et EU-land, kan den også eksporteres og sælges i hele EU. For at opfylde kravene i lovgivningen kan producenten følge forskellige EN-standarder, hvis formål er at afspejle risici inden for forskellige arbejdsområder, for eksempel EN 407, som omhandler arbejde, hvor varme på en eller flere måder er en risikofaktor. En EN-standard indeholder prøvningsmetoder og krav. Det betyder, at det er beskrevet, hvordan de beskyttende egenskaber skal vises, hvordan produktet skal mærkes ud over CE-mærkningen, og hvad der skal indgå i brugsanvisningen. I april 2016 blev der vedtaget en ny forordning, der omfatter personlige værnemidler, 2016/425 EU, fordi EU-direktivet 89/686/EØF gradvist udfases og holder op med at være gældende i april For arbejdsgivere og arbejdstagere er der et separat direktiv, 89/656/EØF om individuelt udstyr. Det omhandler krav om foretagelse af risikovurderinger, anvendelse m.m., og formålet er at fremme arbejdstagerens sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. forklaring af risikokategorierne Standarder I lovgivningen inddeles individuelt udstyr i tre kategorier, alt efter graden af de risici, de skal værne imod. Jo højere risiko, brugeren udsættes for, desto større krav er der til Kategori I / Minimale risici Handsker i denne kategori bør kun anvendes til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig lavrisiko. Kategori I omfatter handsker af mere enkel karakter som f.eks. havehandsker og montagehandsker. Producenten skal kunne vise, at produktet opfylder de grundlæggende krav til beskyttelseshandsker (i henhold til EN 420), og står som garant for CE-mærkningen. Det gælder alle beskyttelseshandsker. kategori II / MIDDELHØJ RISIKO Mange beskyttelseshandsker tilhører denne kategori. Handsker, hvor der stilles krav til mekanisk modstandsdygtighed mod f.eks. snitskader hører til denne kategori. For at få CE-mærket handskerne, skal producenten vise, at produktet opfylder de grundlæggende krav samt yderligere standarder, som kan gælde for specifikke anvendelsesområder (f.eks. svejsehandsker). Handskerne skal være testet af et godkendt testinstitut og typegodkendt af et bemyndiget organ, som udsteder certifikater. Handsker i kategori II skal være påført piktogram, et symbol der viser, hvad handsken er prøvet mod og til hvilket beskyttelsesniveau. kategori III / HØJ RISici Disse handsker kan eksempelvis beskytte mod stoffer med sikkerhedsmæssig højrisko. De skal beskytte mod vedvarende skader i situationer, hvor brugeren kan have vanskeligt ved at opdage risiciene i tide. Handsker til beskyttelse mod varme (over +100 C), ekstrem kulde (under -50 C) og til håndtering af de fleste kemikalier hører til i denne kategori. Handskerne skal være testet af et godkendt laboratorium og godkendt af et bemyndiget organ. Desuden kræves en årlig kontrol af fremstillingen, og at handskerne kontrolleres for at sikre den rigtige kvalitet. Først når dette er sket, kan handskerne blive CE-mærket. Det pågældende testinstituts identitetsnummer (fire cifre) skal stå ved siden af CE-mærket, f.eks. CE 0123.

2 beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder EN 420: A1:2009 Kravene i sammenfatning Handskerne skal være fremstillet til at give den beskyttelse, de er beregnet til. Brugeren må ikke få skader på grund af sømme og kanter. Handskerne skal være lette at tage på og af. Materialet må ikke skade brugeren. Handskernes ph-værdi skal ligge mellem 3,5 og 9,5. Kromindholdet (VI) skal være mindre end 3 mg/kg i læderhandsker. Producenten skal angive, om handsken indeholder stoffer, som kan fremkalde allergier. Beskyttelseseffekten må ikke blive påvirket, hvis vaskeanvisningerne følges. Handskerne skal give bedst mulig fingerbevægelighed under hensyn til beskyttelsesbehovet. Størrelse Håndens omkreds (mm) Længde af hånd (mm) Handskelængde i mm min Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse i handskerne (se tabel ovenfor) Brugen af for store handsker kan øge risikoen for ulykker. Størrelsessystemet i ovenstående tabel tager udgangspunkt i håndens størrelse, dvs. omkreds og længde. Standarden indeholder også krav til, at modstand mod vandgennemtrængning, som måles efter behov. Handsker, som tilhører kategori II og III, skal desuden mærkes med: Piktogram, der viser risikotype, som handsken er testet mod. Beskyttelsesniveauerne og reference til EN-standard, f.eks. EN 388, ved siden af piktogrammet. Kode på 4 cifre ved siden af CE-mærket (gælder kun for beskyttelseshandsker i kategori III højrisiko). krav til brugsanvisning Piktogrammet viser, at en brugsanvisning medfølger i handskernes emballage. Brugsanvisningen skal opbevares tilgængeligt på arbejdspladsen og indeholde: Producentens/repræsentantens navn og adresse. Handskens varenavn og størrelse. EN-standard, som handsken er testet efter. Forklaring af piktogrammer og mærkning. Information om stoffer, som kan fremkalde allergi. Håndterings- og opbevaringsråd. Råd til hvordan handsken skal bortskaffes efter brug. Vejledning i begrænset anvendelse. Advarsler ved mekaniske, termiske risici og/eller kemiske sundhedsfarer. Oplysninger om, hvilke kemikalier der er testet og til hvilket niveau (gælder kemikaliebeskyttelseshandsker). Gælder de kemikalier, der ligger til grund for certificeringen, øvrige findes separat. krav til mærkning Hver handske skal være mærket med: Producentens navn. Varenavn, f.eks. TEGERA Størrelse. CE-mærke.

3 Håndbeskyttelse mod mekaniske risici en 388:2003 Dette piktogram viser, at handsken er beregnet til at beskytte mod mekaniske risici. Får at kunne få dette piktogram skal handsken testes i henhold til standard EN 388 og godkendes af bemyndiget organ. Her testes handskens modstandsdygtighed overfor slid, gennemskæring, rivstyrke og punktering. Disse egenskaber er valgt for nogenlunde at kunne efterligne virkeligheden. Efter testen får handsken en værdi på beskyttelsesniveauet for hver enkelt af de nævnte mekaniske risici. Denne værdi består af cifrene 1-5. Bedste værdi er 4 eller 5. Handsken mærkes med cifrene på de værdier, som er opnået ved prøvningen. Cifferkoden er placeret i forbindelse med piktogrammet. Handskens beskyttelsesevne mod forskellige mekaniske risici testes på følgende måde: A. Slidstyrke Handskmaterialet udsættes for rivning med sandpapir under tryk. Man måler det antal perioder, der er nødvendige for at slide hul i materialet. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket modsvarer perioder. B. Snitbestandighed Her måler man det antal perioder, som er nødvendig for, at en roterende cirkelkniv med konstant hastighed skærer gennem handsken. Resultatet sammenlignes med et referencemateriale, og man opnår et indeks. Højeste beskyttelsesniveau er 5, hvilket modsvarer et indeks på 20. C. Rivebestandighed Handskematerialet snittes. Derefter måler man den kraft, der er nødvendig for at rive materialet fra hinanden. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket modsvarer en kraft på 75 Newton. D. Stikbestandighed Man måler, hvor høj kraft, der er nødvendig, for at stikke hul i handsken med et søm med et bestemt mål, og en vis hastighed (10 cm/min.). Her er højeste beskyttelsesniveau 4, som svarer til en kraft på 150 Newton. Egenskab (Maksimal ydelse) A) Slidstyrke (antal omdrejninger) (4) B) Snitbestandighed (indeks) (5) C) Rivebestandighed (Newton) (4) D) Stikbestandighed (Newton) (4) Beskyttelsesniveau A) Slidstyrke (antal omdrejninger) B) Snitbestandighed (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 C) Rivebestandighed (Newton) D) Stikbestandighed (Newton) Af tabellen fremgår de krav, der stilles til de respektive beskyttelsesniveauer. ADVARSEL Hvis du arbejder med bevægelige maskindele, er det ekstra vigtigt at vælge en handske i den rigtige størrelse og i mindre slidstærkt materiale. Årsagen er, at handsken let kan gå i stykker, hvis du sidder fast i noget.

4 NY! Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici, EN 388:2016 Dette piktogram viser, at handsken er beregnet til at beskytte mod mekaniske risici. Ændringen i navnet henviser til årstallet. I slutningen af 2016 blev den nye version af EN 388 færdig. Publiceringen, som gør den brugbar, finder sted i 2017, hvor også de respektive EU-lande skal acceptere den som national standard. Der er ændringer, men meget forbliver uændret. Test af handskens modstandsdygtighed overfor slid, rivstyrke og punktering, bliver udført som tidligere. De opnåede testresultater inddeles i beskyttelsesniveauer på samme måde som i versionen fra 2003, hvilket for disse tre test er 0-4, hvor 4 er maksimal ydelse. Se tabellen nedenfor for detaljer. De store forskelle i den nye version, i forhold til tidligere, vedrører snitbestandighed og beskyttelse mod slag. Der er nu to metoder til test af snitbestandighed, og det står tydeligt i standarden, at der ikke er nogen korrelation mellem dem. Nyt om snitbeskyttelse i EN 388:2016 Der tilføjes yderligere en testmetode i EN 388:2016. Metoden beskrives i standarden EN ISO 13997, der også bliver kaldt TDM, som er en forkortelse af det udstyr, der benyttes: tomodynamometer. I EN ISO beskrives nøjagtigt, hvordan testen foregik. Kravene og beskyttelsesniveauerne findes derimod i EN 388:2016, og for denne metode er de A-F, hvor F er den maksimale ydelse. Testmetoden for tidligere version, den såkaldte Coup-metode, findes stadig, men forskellen er, at den nu kun bliver anvendt til materialer, der ikke påvirker knivbladets skarphed. Med det menes, at nogle snitbeskyttelsesmaterialer, som f.eks. glasfiber, allerede i starten af testen beskadiger knivbladets skarphed, og det medfører at testresultatet ikke bliver helt relevant. Nyt om slagdæmpning i EN 388:2016 At kunne verificere beskyttelse mod slag er tilføjet i EN 388:2016. Testmetoden findes i motorcykelstandarden EN 13594:2015. Den del af handsken, der har ydet beskyttelse, hvilket kan varieres ud fra tænkt anvendelse, bliver testet, men på grund af tekniske årsager kan man ikke teste fingrerne.

5 Her beskrives kort henholdsvis testmetode og beskyttelsesniveauerne: a. Slidstyrke Handskematerialet udsættes for rivning med sandpapir under tryk. Man måler det antal perioder, der er nødvendige for at slide hul i materialet. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket modsvarer perioder b. Snitbestandighed, Coup-metode Her måler man det antal perioder, som er nødvendig for, at en roterende cirkelkniv med konstant hastighed skærer gennem handsken. Resultatet sammenlignes med et referencemateriale, og man opnår et indeks. Højeste beskyttelsesniveau er 5, hvilket modsvarer et indeks på 20. c. Rivebestandighed Handskematerialet snittes. Derefter måler man den kraft, der er nødvendig for at rive materialet fra hinanden. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket modsvarer en kraft på 75 newton. d. Punkteringsmodstand Man måler hvor høj kraft, der er nødvendig, for at stikke hul i handsken med et søm med et bestemt mål, og en vis hastighed (10 cm/min.). Her er højeste beskyttelsesniveau 4, som svarer til en kraft på 150 newton. e. Snitbestandighed, TDM, EN ISO Grundprincippet er at måle, hvordan snitbestandigheden påvirkes af, hvor meget kraft, der lægges på ved testen. Et nyt, skarpt knivblad anvendes til hver delprøve, og måleresultatet er, hvor langt kniven kan bevæge sig, inden den skærer gennem handsken. Enheden er millimeter (mm). Der foretages flere snit, og for hvert snit er der et nyt blad, en ny prøveflade og specifik kraft (i form af vægte). Forskellig vægt giver forskellige kraft, hvilket gør at knivbladet bevæger sig med forskellig længde, inden det skærer igennem. Der bliver udført mange deltests, specifik vægt kobles til en merværdi i millimeter. Der udarbejdes et diagram ud fra forskellig kraft i form af newtonværdier (x) og længden i mm, hvor handskematerialer går i stykker (y). Testresultatet er den newtonværdi, der er nødvendig for at skære hul på handskematerialet ved 20 mm. Det højeste snitbeskyttelsesniveau er F, hvilket svarer til 30 newton. f. Slagdæmpning Prøvningen for beskyttelse mod slag udføres i henhold til en standard for beskyttelseshandsker til motorcyklister, EN 13594:2015. Den flade, der har beskyttet, er den, der testes, men på grund af lille flade kan området for fingrene ikke prøves efter denne metode. Slagkraften er 5 J, og kraften, som går igennem, skal være i overensstemmelse med højeste niveau, i dette tilfælde niveau 1, enkelt resultat 9,0 kn, middelværdi 7,0 kn. Egenskab Opnået niveau (Maks. ydeevne) a) Slidstyrke (antal omdrejninger) (4) b) Snitbestandighed (indeks) (5) c) Rivebestandighed (Newton) (4) d) Stikbestandighed (Newton) (4) e. Skæremodstand EN ISO (N) (F) f. Slagdæmpning, EN 13594:2015 (P) EN 388 Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau). Beskyttelsesniveau a) Slidstyrke (antal omdrejninger) b) Snitbestandighed (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 c) Rivebestandighed (Newton) d) Stikbestandighed (Newton) Beskyttelsesniveau A B C D E F e. Skæremodstand, EN ISO (N) Beskyttelsesniveau f. Slagdæmpning, EN 13594:2015 Pass (Level 1 9 kn) P

6 Disse mærkninger kan du møde på vores kemikaliebeskyttelseshandsker en 374:2003 Handsker, som er godkendt i henhold til EN 374, er altid mærket med piktogrammet til venstre samt et af de tre piktogrammer til højre. Hvis produktet følger en tidligere version af standarden (1994) er piktogrammet yderst til højre med. Penetrationstest er handsken tæt? EN 374-2:2003 Handsker, som skal beskytte mod mikroorganismer og kemikalier skal være tætte (uden huller). På tynde engangshandsker kontrolleres det ved, at handsken fyldes med vand eller luft. Handsken er fejlbehæftet, hvis den lækker vand eller luft. Resultatet angives som det største antal fejlbehæftede handsker pr. hundrede, hvilket betegnes som et acceptabelt kvalitetsniveau (AQL). Niveau 2 er det laveste godkendte niveau for, at handsken kan mærkes med piktogrammet til venstre. Penetration AQL Niveau 1 < 4,0 Niveau 2 < 1,5 Niveau 3 < 0,65 EN 374-3:2003 AHL Handsker, mærket med dette piktogram, angiver, at den beskytter mod tre kemikalier i tabellen List of chemicals EN 374 i mindst 30 minutter (niveau 2). I tilslutning til piktogrammet er der tre bogstaver, der angiver hvilke kemikalier, det handler om. Handsken kan også være testet for andre kemikalier end dem, der er i tabellen List of chemicals. Hvilke kemikalier, den er testet for, og hvilke gennemtrængningstider der gælder, angives i separat information. Kontakt din salgskonsulent. EN 374-3:2003 "List of Chemicals" Kodebogstav Kemikalie CAS nr. A Metanol B Acetone C Acetonenitril D Dichlormethan E Svovlkulstof F Toluen G Dietylamin H Tetrahydrofuran I Ethylacetat J n-heptan K Natriumhydroxid 40% L Svovlsyre 96% Permeationstest hvor hurtigt sker gennemtrængningen af kemikaliet? EN 374-3:2003 Handsker, som skal beskytte mod kemikalier og er mærket med et af piktogrammerne til venstre, skal først gennemgå en penetrationstest. Permeationen måles i gennemtrængningstid permeationen dvs. den tid det tager for et kemikalie at passere handskematerialet. For det laveste niveau, dvs. 1, er tiden mindst 10 minutter. Højeste niveau er 6, som svarer til mindst 8 timer. EN 374-3:2003 Dette piktogram fra EN 374:2003 betyder, at handsken ikke har bestået niveau 2 i permeationstesten for tre af kemikalierne i tabellen List of chemicals EN 374. Men handsken kan modstå flere kemikalier end tre eller kortere tid end 30 minutter. Handsken kan også være testet for andre kemikalier end dem, der er i tabellen List of chemicals EN 374. Hvilke kemikalier, den er testet for, og hvilke gennemtrængningstider der gælder, angives i separat information. Gennemtrængningstid Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Gennemtrængningstid > 10 min > 30 min > 60 min > 120 min > 240 min > 480 min ADVARSEL Varme og slitage påvirker handskens modstand mod kemikalier. En handske, som beskytter mod et kemikalie, kan beskytte meget dårligt mod et andet kemikalie. BEMÆRKAlle handsker skal bortskaffes (i miljøaffald, hvis krævet) efter maks. 8 timer efter første kontakt med kemikaliet.

7 Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/ eller ild) EN 407:2004 Standarden handler om prøvning af beskyttelseshandsker mod termiske risici. Disse risici udgøres hovedsageligt af kontakt med høj varme, frembragt gennem antændelse, stråling eller smeltet metal. Handsker, mærket med dette piktogram, viser, at handsken beskytter mod et eller flere af de termiske risici. Hvad handsken beskytter imod (A-F i højre spalte) og til hvilket beskyttelsesniveau (1-4) skal stå ved siden af piktogrammet. Handskerne skal opnå minimum beskyttelsesniveau 1 for slitage og rivstyrke i henhold til EN 388. TESTEN OMFATTER: A. Modstand mod antændelse Her måler man den tid, det tager for handskemateriale at holde op med at brænde og gløde, efter det blev udsat for en gasflamme mindre end 15 sekunder. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket betyder en efterbrænding på højst to sekunder og en efterglødetid på højst fem sekunder. Hvis handsken kan komme i kontakt med en flamme, skal den klare mindst beskyttelsesniveau 3. B. Modstand mod kontaktvarme Man måler den temperatur (100 C 500 C), som handsken beskytter imod i 15 sekunder, uden at indersiden bliver ti grader varmere. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket betyder, at handsken er modstandsdygtig ved +500 C. C. Modstand mod konvektionsvarme (= gradvis gennemtrængende varme) Beskyttelsen gælder den tid, handsken kan forsinke, at varmen fra en flamme trænger ind, så temperaturen på indersiden øges med 24 C. Højeste beskyttelsesniveau 4. D. Modstand mod strålingsvarme Handsken udsættes for varmestråling. Man måler den tid, det tager inden en bestemt varmemængde er trængt igennem. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket betyder, at handsken beskytter i mindst 95 sekunder. E. Modstand mod stænk af smeltet metal Her måler man, hvor mange dråber smeltet metal, der er nødvendigt for at øge temperaturen mellem handskemateriale og huden med 40 C. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket står for 35 dråber eller flere. F. Modstand mod smeltet metal Testen giver svar på, hvor mange gram smeltet jern der skal til for at beskadige en kunstig hud af PVC, som fæstnes på indersiden af handskematerialet. Højeste beskyttelsesniveau er 4, hvilket svarer til 200 gram flydende metal. EN Testmetoder Beskyttelsesniveau A. Antændingsmodstand (s) Efterbrændetid Efterglødetid B. Kontaktvarme (s) 20 ingen krav 100 C C C C 15 C. Konvektionsvarme (s) D. Strålingsvarme (s) E. Små stænk af metal (antal) F. Store metalstænk (g) ADVARSEL Handsken må ikke komme i kontakt med flammer, hvis handsken ikke består beskyttelsesniveau 3 ved test af modstand mod antændelighed.

8 Beskyttelsenshandsker mod kulde EN 511:2006 Hvis handsken har dette piktogram, opfylder den kravene til beskyttelse mod kulde. Det beskyttelsesniveau handsken er modstandsdygtig overfor står ved siden af piktogrammet. Beskyttelseshandsker testet mod to forskellige kuldesituationer: A, konvektionskulde (luftbåren kulde) respektive B, kontaktkulde (direkte berøring af kolde genstande). I begge tilfælde er højeste beskyttelsesniveau 4. Hvis det er relevant, kan handskens modstand mod vandgennemtrængning, C, også testes. Handskerne dyppes i vandbad og bøjes med visse intervaller. Hvis vand ikke er trængt igennem efter 5 minutter bliver resultatet 1, ellers 0. X betyder, at test ikke er udført. Grundkrav til handsker, som giver beskyttelse mod kulde, er, at de skal bestå mindst beskyttelsesniveau 1 for slitage og rivstyrke i henhold til EN 388. Kravet til mekanisk modstand er højere for handsker mod ekstrem kulde. Fra niveau 3 og opefter skal handskerne mindst klare beskyttelsesniveau 2 for slitage og rivstyrke. Beskyttelseshandsker med elektrostatiske egenskaber EN 16350:2014 Anvendelsen af antistatiske (dissipative) handsker er vigtigt i miljøer med risiko for brand og/eller eksplosion. Her skal det undgås, at der opstår en spændingsforskel mellem brugeren og omgivelserne, som udløses, når der opstår kontakt det, vi i daglig tale plejer at kalde, at man får et stød. Potentialeforskellen skal forhindres i at opstå i miljøer, hvor det vurderes, at der er eksplosionsrisiko og/eller brandfare. Disse situationer kræver en helhedspræget tilgang, hvor man skal tænke i systemer, hvor handskerne kun udgør en enkelt del. Den egenskab, der er brug for, er lav modstand, så ladningerne ikke akkumuleres. I EN 16350:2014 er kravet, at handskernes vertikale modstand skal være < 108 Ω. Den anvendte prøvningsmetode er EN :1997, og forholdene ved prøvningen er 25 % relativ luftfugtighed og en temperatur på 23 oc. Metoden kan også anvendes i andre situationer, og derfor er det vigtigt at fokusere på kravspecifikationen, som i dette tilfælde findes i EN 16350:2014. EN Testmetoder Beskyttelsesniveau A. Konvektionskulde (isolering ITR/m²) I<0,10 0,1<I <0,25 0,15<I <0,22 022<I <0,30 0,30<I B. Kontaktkulde (termisk modstand R/m²) R<0,025 0,025<R <0,050 0,050<R <0,100 0,100<R <0,150 0,050<R C. Vandgennemtrængning, 5 min. penetration ingen gennemtrængning

9 Handsker egnet til fødevarehåndtering I EU's hoveddirektiv for materialer i kontakt med fødemidler, EC/1935/2004, fastlægges generelle retningslinjer for alle materialer, som kan komme i kontakt med fødevarer eller f.eks. handsker. De materialer, der bruges, må ikke påvirke fødevarens bestanddele i et sådant omfang, at det kan betyde en risiko for menneskers helbred. Materialet må heller ikke forvolde nogen uacceptabel modificering af fødevareprodukternes sammensætning eller medføre, at produkternes smag og lugt bliver påvirket. Forordningen for materialer i kontakt med fødevarer Forordningen 10/2011 erstattede flere tidligere direktiver, men omfatter kun plaster. For øvrige materialer, f.eks. gummi, er der endnu ikke en forordning, men i stedet henvises til anbefalinger fra det tyske BfR, Das Bundesinstitut für Risikobewertung. Alle materialer analyseres, for at man skal kunne vurdere i hvilken grad stoffer overføres migrerer fra plastmaterialet til forskellige fødevarer. Fødevarer inddeles i fire grupper; vandholdige, syreholdige, alkoholholdige og fedtholdige. De handsker, der godkendes til fødevarehåndtering, mærkes med piktogrammet gaffel og glas. Bemærk, at en handske kan være egnet til nogle fødevaregrupper, men ikke til andre. Kontakt din salgskonsulent, hvis du ønsker mere information. Testen for fede fødevarer udføres med en simulant, der svarer til 100 procent fedt, men fødevarer kan have varierende fedtindhold. I den forbindelse divideres analyseværdierne med reduktionsfaktorerne 2 5, som svarer til forskellige fødevarer. Til håndtering af f.eks. kød gælder analyseværdien for fedtrige fødevarer, divideres med 4 (reduktionsfaktor 4). Det værdi, som man får frem, skal være under grænseværdien 10 mg/dm 2, for at en handske skal være godkendt. Testen udføres gennem en vis periode og ved en vis temperatur. For gummimaterialer er det 10 min, 40 o C. Overføringen fra handskematerialet til fødevaresimulanten må ikke overstige 10 mg/dm materiale. Specifikke grænseværdier findes for særlige stoffer og tilsætninger i materiale, som kommer i berøring med fødevarer. I forordningen 10/2011 er der flere grupper. En simulant, som skal efterlignede de respektive fødevaregrupper, anvendes ved migrationsanalysen. Et handskemateriale kan testes mod en eller flere grupper. Fødevaregrupper Simulator Eksempler på fødevarer Vandholdige Destilleret vand Grøntsager, drikke med ph >4,5 Syreholdige 3% eddikesyre Juice, frugtstykker, sovs, dressing osv. med ph<4,5 Alkoholholdige 10% alkohol Vin, vineddike Fedtholdige Olivenolie eller anden modsvarende simulator Smør, ost, kød, fisk, fjerkræ, chokolade, osv. Specifikke såkaldte reduktionsfaktorer gælder for forskellige fødevarer

10 ESD ESD betyder Electro Static Discharge (elektrostatisk udladning). Alle, der arbejder med produktion eller vedligeholdelse af følsomt, elektronisk udstyr behøver beskyttelse fra genstande med afgivelse af statisk elektricitet. Det gælder for både hele fremstillingsprocessen og vedligeholdelse. Både handsker og sko er en vigtig del af denne beskyttelse, og det er afgørende at hele systemet fungerer sammen og anvendes på den rigtige måde. Produkter, som er mærkede med ESD, opfylder gældende krav og standarder for ESD-beskyttelse. HVAD BETYDER ESD? ESD forvoldes af en potentialforskel mellem forskellige genstande. Det kan være mennesker ved fysisk kontakt eller umiddelbar nærhed mellem en genstand og et menneske. Udladningen varer normalt kun en brøkdel af et sekund, ofte i form af en gnist. Ofte forvolder elektrostatisk udladning skjulte skader, som viser sig i form af nedsat funktionalitet eller lignende problemer efter en tids anvendelse. Ved produktion af elektronisk udstyr (printkort, osv.) kan selv en meget lille udladning forvolde usynlige skader. Det anbefales, at brugere af ESD-handsker og sko regelmæssigt kontrollerer deres resistansegenskaber. Forkerte eller snavsede produkter kan forstyrre funktionen af ESD-beskyttelsen. PRØVNINGSMETODE Den internationale standard IEC anvendes for at sikre, at ESD-handsker klarer systemresistanskravet, hvilket betyder, at resistansen gennem operatøren til jord er lavere 10 9 Ω. Prøvningen udføres ved 12 % luftfugtighed. Sko prøves i henhold til understandarden IEC , hvor man forsikrer sig om, at skoene har en resistans til jord, som er lavere end 10 8 Ω. BEGRÆNSNINGER ESD-godkendelsen må ikke blandes sammen med elsikkerhed. Hvis arbejde udføres i nærheden af spændingsførende ledninger, skal kravene i henhold til nationale bestemmelser følges. HVAD PÅVIRKER ESD? For at ESD-handsker og sko skal fungere tilfredsstillende skal såvel det personlige udstyr som arbejdspladsen være afledende. Faktorer, som påvirker den elektrostatiske udladning, er det stofmateriale, der anvendes, hvordan berøring sker, jordende armbånd, bevægelsernes hurtighed, hvor relativt rent arbejdsmiljøet er og luftens fugtighed. m.m. Ved alt arbejde bør en grundig risikobedømmelse gennemføres for at garantere sikkerheden for såvel den enkelte, emne/materiale, der bearbejdes/forædles som for det udstyr, der anvendes. Kontakt venligst nationale arbejdsmiljøorganer, brancheforeninger eller lignende instanser for mere information.

krav til brugsanvisning krav til mærkning

krav til brugsanvisning krav til mærkning beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder (EN 420) Kravene i sammenfatning Handskerne skal være fremstillet til at give den beskyttelse, de er beregnet til. Brugeren må ikke få skader på

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING Indledning På dit arbejde kan dine hænder blive udsat for forskellige

Læs mere

HANDSKER. www.icm-arsima.com 97

HANDSKER. www.icm-arsima.com 97 HANDSKER BLUE STAR 97 generelt Vælg den rigtige til formålet! Hænderne er vort vigtigste arbejdsredskab, både på arbejdspladsen og i privatlivet. Desværre er der til stadighed en stor del af de anmeldte

Læs mere

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker

- pas godt på dem. Hænderne er dit fineste værktøj. Handsker Handsker. Beskyt dig mod dårlige handsker. Krom i læderhandsker Hænderne er dit fineste værktøj - pas godt på dem Beskyt dig mod dårlige handsker Håndsved er en mild form for syre, som kan opløse overskydende kemikalier fra produktionen af handsker. Disse kemikalierester

Læs mere

Handsker er dine hænders bedste ven

Handsker er dine hænders bedste ven er dine hænders bedste ven Handsker er med til at give et godt, solidt greb og kan derfor medvirke til at minimere risikoen for sene- og muskelskader. Når du bruger hænderne som vigtigste arbejdsredskab

Læs mere

PRODUKTKATALOG BESKYTTELSESHANDSKER

PRODUKTKATALOG BESKYTTELSESHANDSKER DA 2016 PRODUKTKATALOG BESKYTTELSESHANDSKER %ɏ ɳOʝɃHɍ Ejendals AB ejer og markedsfører varemærket TEGERA, www.ejendals.com Omsorg og beskyttelse ligger i hjertet af sikkerhed. Handsker fra TEGERA passer

Læs mere

Kun i inherente metervarer

Kun i inherente metervarer 10 FLAME RETARDANT Kun i inherente metervarer FLAME RETARDANT Indeholder et bredt sortiment af flammehæmmende beklædning, som passer til brancher med krav om certificeret beskyttelses-beklædning. Vi arbejder

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Mercaptobenzothiazol Kun et meget lille

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Sikkerhed i laboratoriet

Sikkerhed i laboratoriet Sikkerhed i laboratoriet Kemisk viden er baseret på eksperimenter og erfaring. Derfor er det eksperimentelle arbejde et særkende for kemiundervisningen. Det kan dog være farligt at arbejde i kemilaboratoriet,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.1200 Side 1 af 5 Sektion 1: identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Mecutwachs Relevante identificerede anvendelser af stoffet/præparatet

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

(EN374) Grøn 1.5 Nej 6½-7, 7½-8,

(EN374) Grøn 1.5 Nej 6½-7, 7½-8, TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 27-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) N/A (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

STATISK ELEKTRICITET Et problem vi må forholde os til. Målgruppen

STATISK ELEKTRICITET Et problem vi må forholde os til. Målgruppen E S D STATISK ELEKTRICITET Et problem vi må forholde os til Målgruppen Kurset henvender sig til alle i organisationen, der ønsker et solidt kendskab til problemerne som ESD[1] statisk elektricitet kan

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S

H. Jessen Jürgensen A/S H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatatblad 1907/2006/EC Bitzer olie type BSE 60K 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produktnavn: Bitzer Olie type BSE

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning

ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning Pag.1 di 1 SIKKERHEDSDATABLAD ECO-ANTI-TEK ANTISPATTER SPRAY, SILIKONE-FRI til svejsning KEMISKE BASE Base: Syntetisk olie ikke silikone. Drivmiddel: Hydrocarbure denaturere, ikke-giftige, økologisk. VIGTIGSTE

Læs mere

SIKKERT LEGETØJ = SIKKER SJOV FOR BØRN

SIKKERT LEGETØJ = SIKKER SJOV FOR BØRN HVORFOR SKAL MAN LÆSE DENNE FOLDER? Denne folder henvender sig til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at indføre legetøj på EU s markeder. Detailhandlere og forbrugere kan dog også bruge disse

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Side 1 af 7 Dato: 19-03-2003 Indholdsfortegnelse: Hvad er ESD?...2 Hvor er der problemer med ESD?...2 Hvordan kan man nedsætte ESD-problemer ved generel håndtering?...3 Hvorfor bruges sort skum/ledende

Læs mere

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 AFSNIT 1: FIRMA- OG PRODUKTBESKRIVELSE Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 Produktnavn: 99779 Rensesæt

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne?

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Jens Højslev Petersen Plastindustriens Temamøde om migration 28. Oktober 2010 jhpe@food.dtu.dk www.food.dtu.dk Om indholdet

Læs mere

Protection-Line. Arbejdsbeskyttelse for professionelle

Protection-Line. Arbejdsbeskyttelse for professionelle Protection-Line Arbejdsbeskyttelse for professionelle Kvalitet og sikkerhed på arbejdspladsen. Valg af passende beskyttelseshandsker til forskellige formål er en vanskelig opgave. De følgende tabeller

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Trykluft Art. Nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Trykluft Art. Nr Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1328244 Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089010000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Fødevaredatablad. Iht. lovgivningen skal der ikke udføres total migrationstest. Ikke relevant

Fødevaredatablad. Iht. lovgivningen skal der ikke udføres total migrationstest. Ikke relevant Modify Date:22-07-2013 Fødevaredatablad 11307- Amerikansk muffinsform, Rul-let, hvid, pergament, H3,50 cm, Ø5 cm, 24 stk Egnet til følgende fødevaretyper Anvendelses-temperatur Egnet til alm. ovn Egnet

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Dagsorden.

Dagsorden. Dagsorden Gennemgang af ny mærkning og skæringsdatoer Demonstration af kemidata. Der udvælges et produkt og ommærkningen gennemgås. Hvilke produkter skal have en APB. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Tekniske data for TZ-tape

Tekniske data for TZ-tape Tekniske data for TZ-tape P-touch labels er designet til at holde, uanset hvor du anvender dem. Hvad enten du har brug for en professionel labelløsning til kontoret, industrien eller hjemmet, er Brother

Læs mere

det bedste våben mod skæreskader Komfort inkluderet

det bedste våben mod skæreskader Komfort inkluderet April 2011 det bedste våben mod skæreskader Komfort inkluderet God skærebeskyttelse er ikke en unødvendig luksus. Derfor tester vi vores handsker mere end blot i overensstemmelse med den europæiske EN388-testmetode,

Læs mere

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder IDA Levnesmiddelselskabet 21. marts 2017 Mette Holm, Fødevarestyrelsen Indhold Hvad er FKM? Hvordan håndteres det? Hvorfor forbyder man

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad Kunsten at læse et sikkerhedsdatablad Et hjælpemiddel for dig, som skal vurdere sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Checklisten er udarbejdet af Plast- & Kemiföretagen, Sverige. Checkliste til bedømmelse

Læs mere

SIKKERHEDS PRODUKTER

SIKKERHEDS PRODUKTER SIKKERHEDS PRODUKTER 0..6-3.03.7 Beskyttelsesbriller Blåtoning, der giver et behageligt og afslappet syn Velegnet til langtidsanvendelse Med UV-beskyttelse Sporty design Meget ridsefast Beskyttelse ved

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast

Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Plast Center Danmark Plast er ikke bare Plast Hvad enhver teknikker bør vide om plast Mia Katharina Andersen Podlech Teknisk Projektleder Ph.D. Kemiingeniør Vejle, d. 1. november 2012 1 Plast er ikke bare

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Tekniske data for DK-ruller

Tekniske data for DK-ruller Tekniske data for DK-ruller Ligesom alle andre direkte termiske labels er Brother og -film ikke udviklet til særlig holdbar, permanent opmærkning. Men som følgende test imidlertid viser, er Brother - og

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR SUTTEFLASKER, SERVICE OG BESTIK TIL SMÅBØRN VF 5223:1 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Service og bestik

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NR UL-247-GB DANSK

SIKKERHEDSDATABLAD NR UL-247-GB DANSK NR UL-247-GB DANSK 1 IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN Produktets navn: Leverandør: HD SURFACE WIPES HELVEMED SA CH - 1227 Geneve Helvemed: + 41 22 718 7500 2 - KOMPOSITION Præparat: Kemisk natur:

Læs mere

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE LIMEN Unitec PVC lim er fremstillet på basis af NMP, som er et opløsningsmiddel, der kan blandes med vand i alle

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING

BIBIONE. Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING BIBIONE Bibione kulgrill MONTERINGS OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DENNE SIKKERHEDSVEJLEDNING OG ADVARSLERNE OMHYGGELIGT, FØR MONTERINGEN AF GRILLEN PÅBEGYNDES. SIKKERHEDSVEJLEDNING! Grillen må ikke bruges

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Generelle krav Priser og varenumre De tilbudte priser pr. stk. skal være gældende for alle tilbudte pakkestørrelser. Dvs. hvis der er budt ind med en pakkestørrelse som enhedsprisen

Læs mere

FOD-OG BENVÆRN. www.icm-arsima.com

FOD-OG BENVÆRN. www.icm-arsima.com FOD-OG BENVÆRN 197 Fødder er lige så forskellige som fingeraftryk. Der findes der ingen universalmodel, der passer til alle. Producenterne sætter fokus på forskellige detaljer, men fælles er komfort, stødabsorbtion,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision Udstedt af Side 57963701-DAN-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER HIKAJ 5G2,5 mm 300/500 V T500 CPR : Eca Eca I HENHOLD TIL CPR DIREKTIVET FOR BRANDHÆMMENDE KABLER TIL FAST INSTALLATION MINIMUMS KLASSIFIKATION GÆLDENDE FOR BRANDHÆMMEDE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Alpha 93. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11299/2016 (POOL/E2/2016/11299/11299-EN.doc) D048354/02 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring og berigtigelse af forordning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Handsker er dine hænders bedste ven

Handsker er dine hænders bedste ven er dine hænders bedste ven Handsker er med til at give et godt, solidt greb og kan derfor medvirke til at minimere risikoen for sene- og muskelskader. Når du bruger hænderne som vigtigste arbejdsredskab

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm (DK) Rev.04 Juni 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet. Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1. Produktbeskrivelse...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510 NORTH TRAMPOLINE monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 50 NORTH EXPLORER 360, 460, 50 INDHOLD OM NORTH TRAMPOLINE............................... INDEN MONTERING.....................................

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1440623 Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Nitrilhandsker, pudderfri

Nitrilhandsker, pudderfri Nitrilhandsker Beskrivelse Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber) Pudderfri Usteril Blå Mikroteksturerede fingerspidser Med rullekant Kan autoklaveres Godkendt til håndtering af fødevarer

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: CIF PROFESSIONAL GLAS & UNIVERSALRENGØRING Pr.nr.: 2225669 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Læs mere

TouchNTuff

TouchNTuff 92-600 92-605 KEMISK BESKYTTELSE OG VÆSKETÆTHED NITRIL STÆNK MODEL # BELÆGNING FORMATE RIALE GREBDESIGN MANCHET- MODELLER FARVE AQL UPUD RET EN-STR. LÆNGDE MM TYKKELSE MM PAKNING 92-500 Nitril N/A Strukturerede

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN KEMISK NAVN Air-bag modules Varenummer 1327029 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Produktnavn: MR MUSCLE GULVRENGØRING (DK/S/F) Pr.nr.: 1788611 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6

Sikkerhedsdatablad. Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 Produktets navn: KO 2 Olie side: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: KO 2 Olie Produktkode: 20630 CAS nummer: Produkttype & anvendelse: Identifikation af selskab:

Læs mere