CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning"

Transkript

1 CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning SINCE 1903

2 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipulations defined in the following guidelines and standards: Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Gerät mit den Bestimmungen der Richtlinien und Normen übereinstimmt: Producenten erklærer hermed, at apparatet er i overensstemmelse med bestemmelserne i de følgende direktiver og standarder: Por medio de la presente, el fabricante declara que este aparato está conforme a lo dispuesto en las directivas y normas vigentes: Valmistaja vakuuttaa täten, että laite täyttää direktiivien vaatimat määräykset ja standardit: Le fabricant déclare par la présente que l'appareil est conforme aux règlements et normes en vigueur: De fabrikant verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de bepalingen in de richtlijnen en normen: Pelo presente o fabricante declaraque o dispositivo está de acordo com as determinações das directrizes e das normas: Tillverkaren förklarar härmedatt apparaten överensstämmer med bestämmelserna i följande direktiv och normer: 2006/95/EC 2004/108/EC EN :2006 +A1:2009 EN 55022:2006 +A1:2007 EN 50024:1998 +A1:2001 +A2:2009 EN : 2000 EN :2008 Olympia Business Systems Doc: December 2010 Heinz Prygoda Managing Director Olympia 2011 Side 2 Med forbehold for tekniske ændringer!

3 Kære kunde! Hjertelig tillykke! Det glæder os, at du har valgt at købe Olympia kasseapparatet CM 910 / 911 / 912. Med CM 910 / 911 / 912 har du købt et kasseapparat af høj kvalitet, der bruger de nyeste teknologier for at kunne opfylde dine krav til kasseapparatet. Læs venligst bruger-/programmeringsvejledningen igennem for at sikre, at du udnytter kasseapparatets funktioner optimalt. Vi ønsker dig god fornøjelse med at bruge dit kasseapparat! Venlig hilsen Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D Hattingen Tyskland Internet: Denne bruger-/programmeringsvejledning tjener til information. Dens indhold er ikke kontraktens genstand. Alle oplyste data er kun nominelle værdier. Det beskrevne udstyr og optioner kan være forskellige alt efter de enkelte landes specifikke krav. Vi forbeholder os ret til indholdsmæssige og tekniske ændringer. Olympia 2011 Side 3 Med forbehold for tekniske ændringer!

4 Korrekt anvendelse Dette kasseapparat må udelukkende anvendes til afvikling af salgstransaktioner indendørs. Andre anvendelser gælder som ikke at være en korrekt anvendelse af dette kasseapparat. Generelle informationer / sikkerhedsanvisninger Kontrollér, at netspændingen svarer til specifikationerne, som findes på typeskiltet på bagsiden af kasseapparatet. Dit kasseapparat er teknisk et meget avanceret apparat. Forsøg aldrig selv at reparere det. Hvis reparationer skulle være nødvendige, så aflevér venligst kasseapparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter eller hos din forhandler. Forsøg aldrig at føre metalliske genstande som f.eks. skruetrækkere, kontorclips osv. ind i kasseapparatet. Du kan beskadige kasseapparatet ved dette og der er risiko for at få et elektrisk stød. Sluk altid for kasseapparatet, når du er færdig med at benytte det. Fjern støv fra kasseapparatet ved at tørre det af med en tør klud. Anvend aldrig vand eller opløsningsmidler som lakfortynder, sprit osv. for at rengøre dit kasseapparat. For at slukke helt for strømforsyningen skal du trække stikket ud af stikkontakten. Udsæt ikke kasseapparatet for høje temperaturer. Opbevar transportsikringen på et sikkert sted. Ved en eventuel transport skal kasseapparatet være forsynet med transportsikringen. Transportsikring Inden kasseapparatet kan tages i brug, bedes du fjerne eventuelt anbragte transportsikringsdele og opbevare disse dele på et sikkert sted. Vigtig transportinformation: I tilfælde af en transportskade skal kasseapparatet returneres komplet i emballagen sammen med bruger-/programmeringsvejledning og tilbehør. Nettilslutning Inden kasseapparatet tilsluttes til nettet, bedes du undersøge, om spændings- og frekvensspecifikationerne på effektskiltet svarer til det lokale nets specifikationer. Sikkerhedsanvisning: Stikkontakten skal være i nærheden af kasseapparatet og være lettilgængelig. Det betyder, at du i nødstilfælde hurtigt kan koble kasseapparatet fra nettet ved at trække stikket ud. Alle data bevares, når stikket trækkes ud af stikkontakten. Batterierne garanterer, at dataene bevares i ca. 2 måneder efter at kasseapparatet er koblet fra spændingsforsyningen. Printer OBS! For at garantere at dit kasseapparat fungerer i lang tid uden fejl bedes du lægge mærke til de følgende informationer: Du må aldrig udskrive uden papir! trække i papiret, mens printeren stadig udskriver! benytte en dårligere papirkvalitet! benytte allerede brugte papirruller én gang til! håndtere med hårde genstande i printeren eller bevæge drevet med hånden! Læg mærke til markeringerne, som viser at papirrullen er ved at være slut. Udskift omgående papirrullen. Lad dit kasseapparat / din printer regelmæssigt vedligeholde af din forhandler. Olympia 2011 Side 4 Med forbehold for tekniske ændringer!

5 Indholdsfortegnelse CE-erklæring...2 Korrekt anvendelse...4 Generelle informationer / sikkerhedsanvisninger...4 Transportsikring...4 Nettilslutning...4 Printer...4 Indholdsfortegnelse Apparatets features Ibrugtagning Isætning af papirrulle Papiropspoler SPROG Nøglekontakt Nøglekontaktens positioner Nøgler TASTATUR Udskiftning af teksten på tastaturet Engelsk original tekst Dansk tekst på tasterne Forklaring på tasterne Programmering Det grundlæggende for programmeringen Programmeringsmenu Programmeringen startes Programmeringen afsluttes Tekstindtastning Tekstområder og maksimalt antal tegn Fremgangsmåde ved tekstindtastning Taster til tekstindtastningen Tegntabel Ændring af sprog Programmering af varegrupper Programmerbare indhold VG-programmering Programmering af PLU'er (Price-Look-Up) / artikler Programmerbare indhold PLU-programmering Sådan slettes en PLU Ekspedientsystem Programmering af ekspedient Aktivering / deaktivering af ekspedientsystemet Sådan logger ekspedienten på ved kassen...28 Olympia 2011 Side 5 Med forbehold for tekniske ændringer!

6 5.7 Programmering af betalingsmådens navn Programmering af beløbsmæssigt tillæg Programmering af beløbsmæssig rabat Programmering af procentuelt tillæg Programmering af procentuel rabat (-%) Programmering af kassenummer Systemoptioner Programmering af systemoptioner En oversigt over systemoptionerne Udskrivning af systemoptioner Programmering af dato og tid Programmering af fremmed valuta Programmering af moms Programmering af toplinier Programmering af bundlinier Vælg grafisk logo Programmering af tastatur Programmerbare taster Programmering af taster Reset af tastatur til fabriksindstillingen Betjening Afslutning af fejlmeddelelser Registrering af varegrupper Enkelt VG-registrering Gentagen VG-registrering Eksempel på bon med VG-registrering Registrering af PLU'er Enkelt PLU-registrering Gentagen PLU-registrering Eksempel på bon med PLU-registrering Fælles registrering af varegrupper og PLU'er (blandet salg) og registrering af identiske varer Afslutning af bon / Betalingsmåder Betaling med kontanter og visning af byttepenge Betaling med tysk euro-kort / check Betaling med kort Betaling ved at give kredit Betaling med kombinerede betalingsmåder Betalinger med fremmed valuta Betaling med fremmed valuta og passende beløb Betaling med fremmed valuta og byttepenge Registrering af tillæg og rabatter Registrering af beløbsmæssige tillæg og rabatter Registrering af procentuelle tillæg og rabatter Sletning af fejlindtastning (rettelser) Annulleringer Øjeblikkelig annullering Annullering Total annullering Returneringer Indbetalinger Udbetalinger Udskrivning af nummer Åbning af kasseskuffen uden salg...56 Olympia 2011 Side 6 Med forbehold for tekniske ændringer!

7 6.14 Bonudskrivning kobles til/fra Udskrivning af bonkopi (kopi af salgsbon) Træningsmode Tilkobling af træningsmode Afslutning af træningsmode Elektronisk journal (EJ) Udskrivning ad den elektroniske journal (EJ) Udskrivning af EJ med alle detaljer Udskrivning af EJ kun med summer Udskrivning af kopi af salgsbon fra EJ Sletning af den elektroniske journal (EJ) Udskrivning og sletning af EJ Sletning af EJ uden udskrivning Kasserapporter Rapporttyper Oversigt over rapporterne Indholdet i rapporterne Udskrivning af rapporter Eksempel på en Z-dagsrapport Sletning af kassedata Afhjælpning af problemer meddelelser Printerfejl Optioner Slot til datasikring på et SD-card Sikring af data på SD-card'et Indlæsning af data fra SD-card'et Stregkodescanner Egnede stregkodescannere med PS-2-stik Indstilling af stregkodescanner Brug af stregkodelæseren til programmering af artikler ved kassen Batteriblok Tekniske specifikationer Montering af batteriblokken Kontrolapparat til pengesedler (euro)...67 Olympia 2011 Side 7 Med forbehold for tekniske ændringer!

8 1 Apparatets features Feature CM 910 CM 911 CM 912 Kasseskuffe nej ja (lille) ja (stor) Vægt 2,1 kg 5,1 kg 8,0 kg Antal varegrupper 42 Antal PLU'er Antal ekspedienter 8 Antal momssatser 4 Betalingsmåder 5 (kontant, check, kredit 1, kredit 2, kort) Kasserapporter Daglig X1/Z1-finansrapport Månedlig X2/Z2-finansrapport X/Z-PLU-rapport X/Z-ekspedient rapport X/Z-træningsrapport Ekspedientens display Alfanumerisk 5-liniet LCD-display 128x64 Kundens Numerisk display (10-cifret LCD) Tastatur Tastaturtype Tryktastatur Antal taster 48 Printer Fujitsu FTP-628 MLC Printertype Termoprinter Papirbredde 57,5 ± 0,5 mm Papir Skal være egnet til termoprinter Grænseflader 1 PS-tilslutning til en scanner 1 RJ-45 tilslutning til en skuffe 1 SD-card slot til sikring af programmeringen 1 stik til den tekniske service Netspænding 220 V Effektforbrug 25 W Temperaturområde 0 40 C Optioner (ikke indeholdt i leveringsomfanget, ekstraudstyr) Batteriblok: Forsyner kassen med energi uden netkabel i en funktionstid på ca. 5 timer (OLYMPIA artikelnummer ) Kontrolapparat til pengesedler (euro): Kontrollerer alle pengesedler for ægthed (OLYMPIA artikelnummer ) Stregkodescanner LS 6000 (OLYMPIA artikelnummer ) Olympia 2011 Side 8 Med forbehold for tekniske ændringer!

9 2 Ibrugtagning 2.1 Isætning af papirrulle OBS! Anvend kun termopapir! 1. Fjern printerlåget. 2. Vip papirtransport-enheden op. 3. Isæt en termopapirrulle med en bredde på 57 mm og en diameter på maksimalt 70 mm. 4. Læg papirrullens forreste del hen over afrivningskanten og sæt papirtransport-enheden fast igen. 5. Afhængigt af brugen (bonmode eller journalmode) rives papiret af på printerens afrivningskant eller føres ind i opspoleren. 6. Sæt printerlåget på igen. 2.2 Papiropspoler Papiropspoleren er der brug for, når bonen skal spoles op. Til dette skal journalmoden aktiveres via systemoption 40 (se kapitel 5.13). 1. Åbn printerlåget. 2. Tag papiropspoleren ud. 3. Sæt enden på journalrullen ind i slidsen på papiropspoleren. 4. Sæt papiropspoleren ind i de hertil bestemte spoleføringer. 5. For at fjerne den opspolede journalrulle skal opspoleren tages ud, og journalrullen trækkes af. 6. Isæt igen papiropspoleren. 7. Luk printerlåget. 2.3 SPROG Teksterne på displayet og på bonen kan vises på otte forskellige sprog: Engelsk Tysk (fabriksindstilling) Fransk Hollandsk Dansk Portugisisk Finsk Spansk OBS! For at aktivere et nyt sprog er du nødt til at slette alle hukommelser! Vær opmærksom på dine dokumentations- og opbevaringsforpligtelser over for skattemyndighederne for programmeringer og kasserapporter (se side 61)! Skift derfor kun sprog på din kasse, inden du tager den i brug! Hvordan du indstiller et andet sprog end tysk se kapitel 5.3. Olympia 2011 Side 9 Med forbehold for tekniske ændringer!

10 3 Nøglekontakt 3.1 Nøglekontaktens positioner Nøglekontakten kan stilles i fem positioner: OFF REG x Z PRG Kassen er slukket Registreringsmode Udskrivning af rapporter, uden nulstilling Udskrivning af rapporter, med nulstilling Programmeringsmode 3.2 Nøgler Med kassen følger i alt seks nøgler: Mærkning af nøglen Antal nøgler Nøgleposition OFF REG x Z PRG S 2 x x x Z 2 x x x x P 2 x x x x x Olympia 2011 Side 10 Med forbehold for tekniske ændringer!

11 4 TASTATUR Fra fabrikken er tastaturet forsynet med engelsksprogede tekster. Du har mulighed for at sætte andre sprog på tasterne. Til dette følger der sammen med kasseapparatet tastaturark på forskellige sprog. 4.1 Udskiftning af teksten på tastaturet Gå frem på den følgende måde: 1. Fjern den gennemsigtige kappe på tasten. Hvis det er nemmere for dig, så kan du forsigtigt fjerne hele tasten i forvejen. 2. Udskift den gamle tekst på tastaturet med en ny tastaturtekst. 3. Sæt den gennemsigtige kappe på tasten igen. Hvis du i forvejen har trukket hele tasten af, så sæt tasten forsigtigt på igen. 4.2 Engelsk original tekst 4.3 Dansk tekst på tasterne Olympia 2011 Side 11 Med forbehold for tekniske ændringer!

12 4.4 Forklaring på tasterne TAST Forklaring Når tasten Bon frem holdes trykket udskrives/transporteres bonen eller journalpapiret, indtil man slipper tasten. Tasten Indbetal anvendes for at registrere de modtagne beløb. De samlede indbetalinger opføres i finansrapporten. Tasten Udbetal anvendes for at tage beløb fra kasseskuffen. Dette totalbeløb opføres separat i finansrapporten. Tasten SLET sletter alle indtastninger, som er foretaget med det numeriske tastatur eller tasten X, inden disse gemmes med en varegruppe- eller funktionstast. Tasten SLET anvendes også til sletning af fejlbetingelser. Tasten Fejl benyttes for at slette en fejlagtig registrering umiddelbart efter at denne er indtastet. Finansrapporten registrerer annulleringssummen. Tasten Retur anvendes til refunderinger. Det samlede refunderede beløb registreres i finansrapporten. Tasten Annullering benyttes til at udføre en annullering inden for en registrering, der endnu ikke er afsluttet. Finansrapporten registrerer annulleringssummen. Med tasten Ekspedient logger en ekspedient på. Fortsættelse næste side - Numeriske taster: De numeriske taster anvendes til indtastning af tal. Tasten. DEL er der brug for til indtastning af decimalpunktummet. Artikeltast (Price-Look-Up-funktion) PLU Tasten VG SHIFT er nødvendig for at kunne skifte mellem de tre niveauer for varegrupper. I programmeringsmode bekræftes det valgte med tasten. Tasten %- anvendes for fratrække en procentsats fra en vare eller den samlede salgssum. Det samlede beløb for tasten %- registreres i finansrapporten. Med tasten X indtastes flere indtastninger for varegrupper eller returneringer (multiplikation). Olympia 2011 Side 12 Med forbehold for tekniske ændringer!

13 - Fortsættelse - Varegruppetasterne bruges til registrering af varegrupper. Tasterne og anvendes til bladre op eller ned i displayet. Med tasten Bon TIL/FRA slukkes eller tændes der for udskrivningen af boner. Tasten Bonkopi anvendes til udskrivning af en bonkopi. Tasten Check bruges til transaktioner med checks. Tasten Valuta anvendes til omregninger til en fremmed valuta. Tasten #/NS (NS = ikke noget salg) benyttes til ikke summerende aktioner. Den resulterer i en op til 7-cifret numerisk indtastning på bonen. Denne indtastning har ingen betydning for andre salgssummer. Tasten #/NS anvendes også til at åbne kassen med. Tasten Kort anvendes til transaktioner med kort. Når der trykkes på tasten Subtotal, vises den samlede sum for salgstransaktionerne. Tasten Kontant anvendes til transaktioner med kontanter. Olympia 2011 Side 13 Med forbehold for tekniske ændringer!

14 5 Programmering 5.1 Det grundlæggende for programmeringen Når kassen programmeres, skal nøglekontakten altid stå i positionen PRG. Befinder nøglekontakten sig i positionen PRG, så vises programmeringsmenuen i displayet. Ved siden af et 2-cifret programmeringsnummer vises det, hvad der kan programmeres Programmeringsmenu visning på dansk visning på engelsk Betydning 90.UDSKRIV PRG LISTE 90.PRINT PROG DUMP Udskrivning af programmerede data 01.VAREGRUPPER 01.DEPARTMENT Programmering af varegrupper 03.PLU 03.PLU Programmering af PLU'er 06.EKSPEDIENT 06.CLERK Programmering af ekspedienter 08.BETALINGSMÅDE 08.TENDER MEDIA Programmering af betalingsmåder 09.TAST + / - 09.KEY + /- Programmering af beløb på tillæg/rabatter 10.TAST +% / -% 10.KEY +%/-% Programmering procentuelle tillæg/rabatter 12.ECR NR. 12.MACHINE NUMBER Programmering af kassenumre 13.P-REGISTER 13.P REGISTER Programmering af kasseindstillinger (systemoptioner) 14.DATO & TID 14.DATE & TIME Programmering af dato og klokkeslæt 16.FREMMED VALUTA 16.FC Programmering af fremmede valutaer 30.MOMSSATS 30.TAX GROUP Programmering af momssatser 31.TOP LOGO 31.LOGO MESSAGE Programmering af toplinier (logotekst) 32.BUNDTEKST 32.AD MESSAGE Programmering af bundlinier 44.GRAFISK LOGO 44.GRAPHIC LOGO Valg af grafisk logo 45.TASTATUR 45.KEYBOARD Ændring af tastaturets funktioner 80.SLET HUKOMMELSE 80.MEMORY CLEAR Sletning af alle datahukommelser 81.SD-CARD 81.SD CARD BACKUP Oprettelse af datasikring Olympia 2011 Side 14 Med forbehold for tekniske ændringer!

15 5.1.2 Programmeringen startes For at programmere et af menupunkterne skal man gå frem på den følgende måde: 1. Stil nøglekontakten på PRG. 2. Vælg det menupunkt, der skal programmeres: Bladre med tasterne og gennem programmeringsmenuen til det ønskede sted. Eller: Indtast programmeringsnummeret med de numeriske taster. 3. Tryk for at bekræfte på tasten Kontant Programmeringen afsluttes Tryk på tasten Subtotal for at afslutte programmeringen og gå et niveau tilbage i menuen. 5.2 Tekstindtastning Ved programmeringen af forskellige områder kan der programmeres tekster. Programmeringen af teksterne foretages direkte via kassens tastatur Tekstområder og maksimalt antal tegn I de følgende områder kan der programmeres tekster: Tekstindtastning ved programmering af Maksimalt antal tegn pr. tekstlinie VAREGRUPPER 18 PLU 18 EKSPEDIENT 18 Fremmede valutaer 18 Betalingsmåder 18 Toplinier 32 Bundlinier 32 - Fortsættelse næste side - Olympia 2011 Side 15 Med forbehold for tekniske ændringer!

16 5.2.2 Fremgangsmåde ved tekstindtastning af tal, bogstaver og særtegn 1. Når der trykkes på en tast vises alle tegn, der er gemt på denne tast. 2. en af tal, bogstaver og særtegn foretages som man kender det fra indtastning på en mobiltelefon. Eksempel: Indtast et A ved at trykke 1x på tasten 8 ABC. Indtast et B ved at trykke 2x på tasten 8 ABC. Indtast et C ved at trykke 3x på tasten 8 ABC. osv. 3. Som alternativ kan du vælge ethvert bogstav ved at trykke på tasterne og. 4. Gem hvert bogstav ved at trykke på tasten Kontant. 5. Tallene i parenteser viser, hvor mange tegn der kan indtastes (bageste tal), og hvor mange tal der allerede er indtastet (forreste tal). Eksempel: (1/18) Der er indtastet et tegn af i alt 18 mulige tegn. 6. Gem den færdige indtastning ved at trykke på tasten Kontant. Eksempel: Tekstindtastning af AU KONTANT=JA SUBT=NEJ A ABC. : ( 1/18) A B C a b c 8 Ä Á Å KONTANT=JA SUBT=NEJ AU ABC. : ( 2/18) T U V t u v 2 Ü Ú Ü Olympia 2011 Side 16 Med forbehold for tekniske ændringer!

17 5.2.3 Taster til tekstindtastningen TAST Funktion Til indtastning af tal, bogstaver og særtegn ved i givet fald at trykke flere gange på den pågældende tast. Til indtastning af tal og særtegn. Til indtastning af tal og særtegn. Til indsættelse af mellemrum. Til sletning af det sidst indtastede tegn. Til sletning af hele indtastningen Tegntabel TAST Tegn der står til rådighed A B C a b c 8 Ä Á Å Æ Ą À Â Ć Ç ä á å æ ą à â c ć D E F d e f 9 Ð Ė È Ê ė e è é Ê ë G H I g h i 4 Ġ Í İ Î Ï g í ì J K L j k l 5 Ł ł M N O m n o 6 Ń Ñ Ö Ó Ø Ő Ō ό Ô ñ ń ö ó ø ő ō ό ô ò P Q R S p q r s 1 ß Ş Ś р ś T U V t u v 2 Ü Ú Ű Ů Ù Û ü ů ű û ù ú W x Y Z w x y z 3 Ý Ź Z ź z 0! # $ % & ( ) * +, -. / : ; < = >? [ ] ^ _ { } ~ Σ Ø Æ Œ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Olympia 2011 Side 17 Med forbehold for tekniske ændringer!

18 5.3 Ændring af sprog Teksterne kan vises i displayet og på bonerne i otte forskellige sprog: engelsk, tysk (fabriksindstilling), fransk, hollandsk, dansk, portugisisk, finsk og spansk. OBS! For at aktivere et nyt sprog er du nødt til at slette alle hukommelser! Vær opmærksom på dine dokumentations- og opbevaringsforpligtelser over for skattemyndighederne for programmeringer og kasserapporter (se side 61)! Skift derfor kun sprog på din kasse, inden du tager den i brug! Hvis du vil indstille et andet sprog end tysk, så skal du gå frem på den følgende måde: Eksempel: Engelsk skal indstilles som sprog. Stil nøglekontakten på PRG. Vælg programmeringsnummer 13 (se kapitel 5.1.2) Indtast systemoptionsnummeret 1 1 (se kapitel 5.13). Skift med tasten og til indtastningsområdet [ ] STATUS. Indtast statusnummeret på det ønskede sprog med de numeriske taster: 0 for engelsk 1 for tysk 2 for fransk 3 for hollandsk 4 for dansk 5 for portugisisk 6 for finsk eller 7 for spansk. =P REGISTER 1-1= [ 1] STATUS Afslut programmeringen ved at trykke på tasten Subtotal. For at aktivere ændringen af sproget, skal du nu kun slette hukommelserne: =P REGISTER 11-1= Vælg programmeringsnummer 80 (se kapitel 5.1.2). Skift med tasten og til ALLE SYSTEMER. Slet med tasten Kontant. eller afbryd med tasten Subtotal. =SLET HUKOMMELSE- 1= PROGRAMMERING ALLE EKSPEDIENTER ALLE VAREGRUPPER ALLE PLU ER E-JOURNAL ALLE RAPPORTER ALLE SYSTEMER Olympia 2011 Side 18 Med forbehold for tekniske ændringer!

19 5.4 Programmering af varegrupper Der kan programmeres 42 varegrupper. Fra fabrikken er vargrupperne 1 til 8 allerede tildelt momssatsen 1 på 19 % og varegrupperne 9 til 14 momssatsen 2 på 7 %. Alle varegrupper er oprettet som specificerede varegrupper med indtastning af åben pris. Hvis du kan arbejde med disse indstillinger, behøver du ikke at programmere andet på dette sted Programmerbare indhold For hver varegruppe skal eller kan de følgende punkter programmeres eller fastlægges: Varegruppenavn Programmér et individuel varegruppenavn. Denne programmering er en option. Fra fabrikken er der forprogrammeret generelle standardnavne. Varegruppe med fast pris en af en varegruppe med fast pris er en option. Hvis der ikke indtastes en fast pris (fast pris er 0.00), arbejder kasseapparatet kun med åben pris. Indtast altid en fast pris med antallet af indstillede decimalpladser og decimalpunktum. Momstildeling Tildel hver varegruppe til en momssats. Indtast det 2-cifrede nummer på momssatsen. Varegruppe status Med varegruppe statusen fastlægges det, om det drejer sig om en positiv eller negativ varegruppe og om en specificeret eller enkeltpost varegruppe. Varegruppetype Varegruppetype Statusnummer Positiv specificeret varegruppe 0 Negativ specificeret varegruppe (f.eks. til refunderinger af pant) 1 Positiv enkeltpost varegruppe 2 Negativ enkeltpost varegruppe 3 Olympia 2011 Side 19 Med forbehold for tekniske ændringer!

20 5.4.2 VG-programmering Stil nøglekontakten på PRG. Vælg programmeringsnummer 01 (se kapitel 5.1.2). Programmering af varegruppenavn: Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppenavnet. Slet det gamle varegruppenavn med tasten SLET. Indtast teksten (maks. 18 tegn) (se kapitel 5.2). Gem hvert bogstav med tasten Kontant! Programmering af varegruppe med fast pris: Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppe med fast pris. Indtast den faste pris (inklusiv decimalpladser og decimalpunktum). Tildeling af momssats: Skift med tasten og til indtastningsområdet for momssatsen. Indtast momssatsens nummer. Definering af varegruppe status: Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppe statusen. Indtast statusnummeret. I displayet bekræftes det, at programmeringen er gemt. Nu befinder systemet sig igen ved begyndelsen på den programmerede varegruppe. Programmeringen af yderligere data kan fortsættes. Forlad programmeringen af varegruppen ved at trykke på tasten Subtotal. Når der trykkes på tasten VG SHIFT, navigeres der til den samme position i den næste varegruppe. Olympia 2011 Side 20 Med forbehold for tekniske ændringer!

21 Eksempel: Varegruppe 1 skal være en positiv specificeret varegruppe med en fast pris på 3,99, der skal have navnet ABC og der skal arbejde med den reducerede momssats 2 på 7 %. Start programmeringen af varegruppen: =VAREGRUPPE 1 1= [ VAREGR01 ] 0,00 PRIS 1 MOMS NR. 5 STATUS Programmering af varegruppenavn: [ VAREGR01 ] 1x så A 2x så FRA 3x så ABC [ABC ] Programmér varegruppe med fast pris: 0.00 PRIS 3.99 PRIS Tildel momssats: 1 MOMSNR. 2 MOMSNR. Definér varegruppe status: 5 STATUS 0 STATUS Gem og afslut programmeringen af varegruppen: Olympia 2011 Side 21 Med forbehold for tekniske ændringer!

22 5.5 Programmering af PLU'er (Price-Look-Up) / artikler Der kan programmeres PLU'er Programmerbare indhold For hver PLU skal eller kan de følgende punkter programmeres eller fastlægges : PLU-Nummer Der står 1250 hukommelsespladser til rådighed. Med en stregkodescanner kan der indlæses op til 13-cifrede EAN-stregkoder. PLU-navn Programmér et individuelt PLU-navn (maks. 18 tegn). Denne programmering er en option. Fra fabrikken er der forprogrammeret generelle standardnavne. PLU-fast pris en af en PLU-fast pris er en option. Hvis der ikke indtastes en fast pris (fast pris er 0.00), arbejder kasseapparatet kun med indtastning af en åben pris. Indtast altid en fast pris sammen med antallet af indstillede decimalpladser og med decimalpunktum. Varegruppe-tilknytning Varegruppe-tilknytningen er nødvendig for at tildele PLU'en en momssats. PLU-status Med PLU-statusen fastlægges det, om det drejer sig om en positiv eller negativ PLU. PLU-type PLU-statusnummer Positiv PLU 0 Negativ PLU 1 Lagerbeholdning Systemoptionen 9 skal have status 1 (aktiv), sådan at lagerbeholdningen udskrives i rapporterne (se kapitel 5.13). Olympia 2011 Side 22 Med forbehold for tekniske ændringer!

23 5.5.2 PLU-programmering Stil nøglekontakten på PRG. Vælg programmeringsnummer 03 (se kapitel 5.1.2). Der vises altid den første programmerede PLU. Vælg PLU: Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-nummeret. Indtast med de numeriske taster, hvilken PLU der skal programmeres. Kassen skifter automatisk til det næste programmeringstrin. Hvis det PLU-nummer, som du netop ville programmere, allerede er oprettet, så meldes dette på display PLU-NR.ER OPTAGET!. Men kassen skifter alligevel til hukommelsespladsen, sådan at du i givet fald kan foretage ændringer. Programmering af PLU-navn: Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-navnet. Indtast teksten (maks. 18 tegn) (se kapitel 5.2). Gem hvert bogstav med tasten Kontant! Programmering af PLU-fast pris: Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-fast pris. Indtast den faste pris (inklusiv decimalpladser og decimalpunktum). Tilknytning af varegruppe: Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppe-tilknytningen. Indtast varegruppenummeret. Kassen skifter automatisk til det næste programmeringstrin. Definering af PLU-status: Indtast statusnummeret. Kassen skifter automatisk til det næste programmeringstrin. Vises den rigtige PLU-status allerede i displayet, skal der ikke programmeres mere. af lagerbeholdning: Indtast antallet af PLU'er på lager. Sådan gemmes programmering for den pågældende PLU: Skift med tasten og til GEM. I displayet vises, at programmeringerne gemmes. Afslutning af PLU-programmering: Forlad PLU-programmeringen ved at trykke på tasten Subtotal. Olympia 2011 Side 23 Med forbehold for tekniske ændringer!

24 Navigering i de programmerede PLU'er Gå med tasten og op til den øverste linie og tryk derefter flere gange på tasten Kontant for at skifte mellem de programmerede PLU-hukommelsespladser. Når der trykkes på tasten VG SHIFT, kan der skiftes til den samme position i den næste programmerede PLU. Eksempel: PLU nr. 22 er en positiv PLU (PLU-status 0) og skal have navnet ABC. PLU nr. 22 skal have en fast pris på 9,99 og tilknyttes varegruppen 30. Lagerbeholdningen er på tidspunktet for programmeringen på 100 stk. Start PLU-programmeringen: =PLU 0-2= [ 0]NR. [ ] 0,00 PRIS 1 VAREGR.TILKNYTNING 0 STATUS 0 BEHOLDNING GEM SLET af PLU-nummer: [ 0]NR. [ 22]NR. [ ] Programmering af PLU-navn: 1x så 2x så 3x så - Fortsættelse næste side - A AB ABC [ABC ] Olympia 2011 Side 24 Med forbehold for tekniske ændringer!

25 - Fortsættelse - Programmering af PLU-fast pris: 0.00 PRIS 9.99 PRIS Tilknytning af varegruppe: 1 VAREGR. TILKNYTNING 30 VAREGR.TILKNYTNING Definering af PLU-status: 0 STATUS af lagerbeholdning: 100 BEHOLDNING Gem og afslut PLU-programmeringen: GEM Sådan slettes en PLU Stil nøglekontakten på PRG. Vælg programmeringsnummer 03 (se kapitel 5.1.2). Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-nummeret. Indtast PLU-nummeret, der skal slettes. Skift med tasten og til SLET Når der trykkes på tasten Kontant, udføres sletningen. Eller tryk på tasten Subtotal for at afbryde sletningen. Olympia 2011 Side 25 Med forbehold for tekniske ændringer!

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.enetto.eu SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that the equipment

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

CM 811/812 Dansk guide

CM 811/812 Dansk guide CM 811/812 Dansk guide Overensstemmelseserklæring Anvendelse af kasseapparatet CM 811/812 er alene tiltænkt anvendt til kasseapparat transaktioner indendørs. Al anden anvendelse betragtes som ikke korrekt.

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S400

BRUGER MANUAL SE-S400 BRUGER MANUAL SE-S400 Side 2 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard...... Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller..

Læs mere

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app

V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app V-R Brugermanual til Casio PREMIUM app INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Start af programmet... 3 2. Log på... 4 3. Visning med eller uden numerisk tastatur... 5 4. Registrering af varer... 7 At ændre antallet på

Læs mere

ER-180T Bruger- og programmerings manual

ER-180T Bruger- og programmerings manual ER-180T Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold ER-380M

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier Strimmelregner 1. ontering af papirrullen Sæt [] knappen til "NP" (non print) stilling 1) Åben printer-låget 2) Sæt papirrullen på 3) Klip papirkanten lige med en saks og indsæt papirets forkant i printerens

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Quick Guide til Den lille kasseterminal

Quick Guide til Den lille kasseterminal Brug PIL OP (INDB) og PIL NED (UDB) for at vælge felt Ny Varegruppe: 3. Vælg 1 (Gruppe) Tryk NS 4. Vælg gruppe nr. ved at trykke på SUBTOTAL 5. Indtast navn (på samme måde som mobil tlf.) tryk KONTANT

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-C300

BRUGER MANUAL SE-C300 BRUGER MANUAL SE-C300 2 INDEX: BESKRIVELSE AF CASIO SE-C300: Nøgleomskifter og keyboard. Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 5 GENERELT: Isætning af nye ruller.. Side 7 Skuffe og strømforsyning...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy)

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) CM 840/842 O L Y MPIA Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) Since 1903 wwwolympia-vertriebde Overensstemmelseserklæring CM 840/842 The manufacturer hereby declares that the

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

ER-680/680R Bruger- og programmerings manual

ER-680/680R Bruger- og programmerings manual ER-680/680R Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk Indhold Isætning

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-2006 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com E2006/OM/12L1/A Installation af

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

1231X, 1232X & 1491X

1231X, 1232X & 1491X 1231X, 1232X & 1491X 1231X 1232X 1491X Type Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Tastatur 10-Tast

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt med administrator

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide.

Generel brugsvejledning Ud over de specielle funktioner, er der en række generelle ting du skal vide. Indledning M90 terminalen er det nyeste inden for håndholdte scannere. M90 terminalen kan benyttes til statusoptælling i Hands Satellite Statussystem og til vareflytning i Hands Satellite Lagersystem.

Læs mere

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal.

Forside. 2. Opstart/afslutning af kasseterminal. Forside. Indhold.. Opstart/afslutning af kasseterminal.. Gennemfør salg a. Ekspedient nr. b. Kontant salg. c. Dankort salg 4. Gennemfør salg NFC. 5. Fejltastning, samt retursalg a. Returner salg (Kun muligt

Læs mere

BRUGER MANUAL KASSEAPPARAT MIKRO-TEC. DK Online Aps

BRUGER MANUAL KASSEAPPARAT MIKRO-TEC. DK Online Aps BRUGER MANUAL KASSEAPPARAT MIKRO-TEC Bruger Manual Mikro-Tec Revision Historik Edition Date Notes Author 1.0 19.04.2010 Document prepared LM 20.05.2010 Error messages updated LM 1.1 18.06.2010 Mode Select

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Tabby Detail - Salgs Modul

Tabby Detail - Salgs Modul Tabby Detail - Salgs Modul. DK Version 02 2016 (Tabby Version 3,xx) COPY DANMARK copydanmark@gmail.com Mobil: +45 21 44 71 97 www.copydanmark.dk Tabby Salgs Modul 1 Indhold 1. Introduktion 3 2. Ekspedient

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

MEMOday. Art.nr Rev A DK

MEMOday. Art.nr Rev A DK Brugervejledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sådan kommer du i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skift baggrundsfarve... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

DK Online A/S Havnegade 98. 5000 Odense C Telefon 66 11 47 40. info@dkonline.nu www.dkonline.nu. DKO Frontend. Brugermanual

DK Online A/S Havnegade 98. 5000 Odense C Telefon 66 11 47 40. info@dkonline.nu www.dkonline.nu. DKO Frontend. Brugermanual DK Online A/S Havnegade 98 5000 Odense C Telefon 66 11 47 40 info@dkonline.nu www.dkonline.nu DKO Frontend Brugermanual Indhold +1 - altid mere end du forventer...4 Login...6 Login med nummer...6 Login

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20

Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Opdateringsbrev NewPOS 4.0.20 Ændringer og forbedringer i version 4.0.20 Lettere at logge på kassen efter afmelding Når man har afmeldt ekspedienten, vender NewPOS ikke længere tilbage til hovedmenuen,

Læs mere

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde.

Manual til IJ-70. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. Manual til IJ-70. 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Login som 1.2. Åbn maskinens

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

- et sikkert valg... Brugervejledning Elektronisk kodelås Alpha sikkerhedsskabe

- et sikkert valg... Brugervejledning Elektronisk kodelås Alpha sikkerhedsskabe Brugervejledning Elektronisk kodelås Alpha sikkerhedsskabe Den lås, som anvendes på Alpha sikkerhedsskabe, er en 2 brugers elektronisk kodelås fra Chubbsafes - Model 02 Låsen benytter 4 x 1,5V AA batterier

Læs mere