CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning"

Transkript

1 CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning SINCE 1903

2 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipulations defined in the following guidelines and standards: Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Gerät mit den Bestimmungen der Richtlinien und Normen übereinstimmt: Producenten erklærer hermed, at apparatet er i overensstemmelse med bestemmelserne i de følgende direktiver og standarder: Por medio de la presente, el fabricante declara que este aparato está conforme a lo dispuesto en las directivas y normas vigentes: Valmistaja vakuuttaa täten, että laite täyttää direktiivien vaatimat määräykset ja standardit: Le fabricant déclare par la présente que l'appareil est conforme aux règlements et normes en vigueur: De fabrikant verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de bepalingen in de richtlijnen en normen: Pelo presente o fabricante declaraque o dispositivo está de acordo com as determinações das directrizes e das normas: Tillverkaren förklarar härmedatt apparaten överensstämmer med bestämmelserna i följande direktiv och normer: 2006/95/EC 2004/108/EC EN :2006 +A1:2009 EN 55022:2006 +A1:2007 EN 50024:1998 +A1:2001 +A2:2009 EN : 2000 EN :2008 Olympia Business Systems Doc: December 2010 Heinz Prygoda Managing Director Olympia 2011 Side 2 Med forbehold for tekniske ændringer!

3 Kære kunde! Hjertelig tillykke! Det glæder os, at du har valgt at købe Olympia kasseapparatet CM 910 / 911 / 912. Med CM 910 / 911 / 912 har du købt et kasseapparat af høj kvalitet, der bruger de nyeste teknologier for at kunne opfylde dine krav til kasseapparatet. Læs venligst bruger-/programmeringsvejledningen igennem for at sikre, at du udnytter kasseapparatets funktioner optimalt. Vi ønsker dig god fornøjelse med at bruge dit kasseapparat! Venlig hilsen Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D Hattingen Tyskland Internet: Denne bruger-/programmeringsvejledning tjener til information. Dens indhold er ikke kontraktens genstand. Alle oplyste data er kun nominelle værdier. Det beskrevne udstyr og optioner kan være forskellige alt efter de enkelte landes specifikke krav. Vi forbeholder os ret til indholdsmæssige og tekniske ændringer. Olympia 2011 Side 3 Med forbehold for tekniske ændringer!

4 Korrekt anvendelse Dette kasseapparat må udelukkende anvendes til afvikling af salgstransaktioner indendørs. Andre anvendelser gælder som ikke at være en korrekt anvendelse af dette kasseapparat. Generelle informationer / sikkerhedsanvisninger Kontrollér, at netspændingen svarer til specifikationerne, som findes på typeskiltet på bagsiden af kasseapparatet. Dit kasseapparat er teknisk et meget avanceret apparat. Forsøg aldrig selv at reparere det. Hvis reparationer skulle være nødvendige, så aflevér venligst kasseapparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter eller hos din forhandler. Forsøg aldrig at føre metalliske genstande som f.eks. skruetrækkere, kontorclips osv. ind i kasseapparatet. Du kan beskadige kasseapparatet ved dette og der er risiko for at få et elektrisk stød. Sluk altid for kasseapparatet, når du er færdig med at benytte det. Fjern støv fra kasseapparatet ved at tørre det af med en tør klud. Anvend aldrig vand eller opløsningsmidler som lakfortynder, sprit osv. for at rengøre dit kasseapparat. For at slukke helt for strømforsyningen skal du trække stikket ud af stikkontakten. Udsæt ikke kasseapparatet for høje temperaturer. Opbevar transportsikringen på et sikkert sted. Ved en eventuel transport skal kasseapparatet være forsynet med transportsikringen. Transportsikring Inden kasseapparatet kan tages i brug, bedes du fjerne eventuelt anbragte transportsikringsdele og opbevare disse dele på et sikkert sted. Vigtig transportinformation: I tilfælde af en transportskade skal kasseapparatet returneres komplet i emballagen sammen med bruger-/programmeringsvejledning og tilbehør. Nettilslutning Inden kasseapparatet tilsluttes til nettet, bedes du undersøge, om spændings- og frekvensspecifikationerne på effektskiltet svarer til det lokale nets specifikationer. Sikkerhedsanvisning: Stikkontakten skal være i nærheden af kasseapparatet og være lettilgængelig. Det betyder, at du i nødstilfælde hurtigt kan koble kasseapparatet fra nettet ved at trække stikket ud. Alle data bevares, når stikket trækkes ud af stikkontakten. Batterierne garanterer, at dataene bevares i ca. 2 måneder efter at kasseapparatet er koblet fra spændingsforsyningen. Printer OBS! For at garantere at dit kasseapparat fungerer i lang tid uden fejl bedes du lægge mærke til de følgende informationer: Du må aldrig udskrive uden papir! trække i papiret, mens printeren stadig udskriver! benytte en dårligere papirkvalitet! benytte allerede brugte papirruller én gang til! håndtere med hårde genstande i printeren eller bevæge drevet med hånden! Læg mærke til markeringerne, som viser at papirrullen er ved at være slut. Udskift omgående papirrullen. Lad dit kasseapparat / din printer regelmæssigt vedligeholde af din forhandler. Olympia 2011 Side 4 Med forbehold for tekniske ændringer!

5 Indholdsfortegnelse CE-erklæring...2 Korrekt anvendelse...4 Generelle informationer / sikkerhedsanvisninger...4 Transportsikring...4 Nettilslutning...4 Printer...4 Indholdsfortegnelse Apparatets features Ibrugtagning Isætning af papirrulle Papiropspoler SPROG Nøglekontakt Nøglekontaktens positioner Nøgler TASTATUR Udskiftning af teksten på tastaturet Engelsk original tekst Dansk tekst på tasterne Forklaring på tasterne Programmering Det grundlæggende for programmeringen Programmeringsmenu Programmeringen startes Programmeringen afsluttes Tekstindtastning Tekstområder og maksimalt antal tegn Fremgangsmåde ved tekstindtastning Taster til tekstindtastningen Tegntabel Ændring af sprog Programmering af varegrupper Programmerbare indhold VG-programmering Programmering af PLU'er (Price-Look-Up) / artikler Programmerbare indhold PLU-programmering Sådan slettes en PLU Ekspedientsystem Programmering af ekspedient Aktivering / deaktivering af ekspedientsystemet Sådan logger ekspedienten på ved kassen...28 Olympia 2011 Side 5 Med forbehold for tekniske ændringer!

6 5.7 Programmering af betalingsmådens navn Programmering af beløbsmæssigt tillæg Programmering af beløbsmæssig rabat Programmering af procentuelt tillæg Programmering af procentuel rabat (-%) Programmering af kassenummer Systemoptioner Programmering af systemoptioner En oversigt over systemoptionerne Udskrivning af systemoptioner Programmering af dato og tid Programmering af fremmed valuta Programmering af moms Programmering af toplinier Programmering af bundlinier Vælg grafisk logo Programmering af tastatur Programmerbare taster Programmering af taster Reset af tastatur til fabriksindstillingen Betjening Afslutning af fejlmeddelelser Registrering af varegrupper Enkelt VG-registrering Gentagen VG-registrering Eksempel på bon med VG-registrering Registrering af PLU'er Enkelt PLU-registrering Gentagen PLU-registrering Eksempel på bon med PLU-registrering Fælles registrering af varegrupper og PLU'er (blandet salg) og registrering af identiske varer Afslutning af bon / Betalingsmåder Betaling med kontanter og visning af byttepenge Betaling med tysk euro-kort / check Betaling med kort Betaling ved at give kredit Betaling med kombinerede betalingsmåder Betalinger med fremmed valuta Betaling med fremmed valuta og passende beløb Betaling med fremmed valuta og byttepenge Registrering af tillæg og rabatter Registrering af beløbsmæssige tillæg og rabatter Registrering af procentuelle tillæg og rabatter Sletning af fejlindtastning (rettelser) Annulleringer Øjeblikkelig annullering Annullering Total annullering Returneringer Indbetalinger Udbetalinger Udskrivning af nummer Åbning af kasseskuffen uden salg...56 Olympia 2011 Side 6 Med forbehold for tekniske ændringer!

7 6.14 Bonudskrivning kobles til/fra Udskrivning af bonkopi (kopi af salgsbon) Træningsmode Tilkobling af træningsmode Afslutning af træningsmode Elektronisk journal (EJ) Udskrivning ad den elektroniske journal (EJ) Udskrivning af EJ med alle detaljer Udskrivning af EJ kun med summer Udskrivning af kopi af salgsbon fra EJ Sletning af den elektroniske journal (EJ) Udskrivning og sletning af EJ Sletning af EJ uden udskrivning Kasserapporter Rapporttyper Oversigt over rapporterne Indholdet i rapporterne Udskrivning af rapporter Eksempel på en Z-dagsrapport Sletning af kassedata Afhjælpning af problemer meddelelser Printerfejl Optioner Slot til datasikring på et SD-card Sikring af data på SD-card'et Indlæsning af data fra SD-card'et Stregkodescanner Egnede stregkodescannere med PS-2-stik Indstilling af stregkodescanner Brug af stregkodelæseren til programmering af artikler ved kassen Batteriblok Tekniske specifikationer Montering af batteriblokken Kontrolapparat til pengesedler (euro)...67 Olympia 2011 Side 7 Med forbehold for tekniske ændringer!

8 1 Apparatets features Feature CM 910 CM 911 CM 912 Kasseskuffe nej ja (lille) ja (stor) Vægt 2,1 kg 5,1 kg 8,0 kg Antal varegrupper 42 Antal PLU'er Antal ekspedienter 8 Antal momssatser 4 Betalingsmåder 5 (kontant, check, kredit 1, kredit 2, kort) Kasserapporter Daglig X1/Z1-finansrapport Månedlig X2/Z2-finansrapport X/Z-PLU-rapport X/Z-ekspedient rapport X/Z-træningsrapport Ekspedientens display Alfanumerisk 5-liniet LCD-display 128x64 Kundens Numerisk display (10-cifret LCD) Tastatur Tastaturtype Tryktastatur Antal taster 48 Printer Fujitsu FTP-628 MLC Printertype Termoprinter Papirbredde 57,5 ± 0,5 mm Papir Skal være egnet til termoprinter Grænseflader 1 PS-tilslutning til en scanner 1 RJ-45 tilslutning til en skuffe 1 SD-card slot til sikring af programmeringen 1 stik til den tekniske service Netspænding 220 V Effektforbrug 25 W Temperaturområde 0 40 C Optioner (ikke indeholdt i leveringsomfanget, ekstraudstyr) Batteriblok: Forsyner kassen med energi uden netkabel i en funktionstid på ca. 5 timer (OLYMPIA artikelnummer ) Kontrolapparat til pengesedler (euro): Kontrollerer alle pengesedler for ægthed (OLYMPIA artikelnummer ) Stregkodescanner LS 6000 (OLYMPIA artikelnummer ) Olympia 2011 Side 8 Med forbehold for tekniske ændringer!

9 2 Ibrugtagning 2.1 Isætning af papirrulle OBS! Anvend kun termopapir! 1. Fjern printerlåget. 2. Vip papirtransport-enheden op. 3. Isæt en termopapirrulle med en bredde på 57 mm og en diameter på maksimalt 70 mm. 4. Læg papirrullens forreste del hen over afrivningskanten og sæt papirtransport-enheden fast igen. 5. Afhængigt af brugen (bonmode eller journalmode) rives papiret af på printerens afrivningskant eller føres ind i opspoleren. 6. Sæt printerlåget på igen. 2.2 Papiropspoler Papiropspoleren er der brug for, når bonen skal spoles op. Til dette skal journalmoden aktiveres via systemoption 40 (se kapitel 5.13). 1. Åbn printerlåget. 2. Tag papiropspoleren ud. 3. Sæt enden på journalrullen ind i slidsen på papiropspoleren. 4. Sæt papiropspoleren ind i de hertil bestemte spoleføringer. 5. For at fjerne den opspolede journalrulle skal opspoleren tages ud, og journalrullen trækkes af. 6. Isæt igen papiropspoleren. 7. Luk printerlåget. 2.3 SPROG Teksterne på displayet og på bonen kan vises på otte forskellige sprog: Engelsk Tysk (fabriksindstilling) Fransk Hollandsk Dansk Portugisisk Finsk Spansk OBS! For at aktivere et nyt sprog er du nødt til at slette alle hukommelser! Vær opmærksom på dine dokumentations- og opbevaringsforpligtelser over for skattemyndighederne for programmeringer og kasserapporter (se side 61)! Skift derfor kun sprog på din kasse, inden du tager den i brug! Hvordan du indstiller et andet sprog end tysk se kapitel 5.3. Olympia 2011 Side 9 Med forbehold for tekniske ændringer!

10 3 Nøglekontakt 3.1 Nøglekontaktens positioner Nøglekontakten kan stilles i fem positioner: OFF REG x Z PRG Kassen er slukket Registreringsmode Udskrivning af rapporter, uden nulstilling Udskrivning af rapporter, med nulstilling Programmeringsmode 3.2 Nøgler Med kassen følger i alt seks nøgler: Mærkning af nøglen Antal nøgler Nøgleposition OFF REG x Z PRG S 2 x x x Z 2 x x x x P 2 x x x x x Olympia 2011 Side 10 Med forbehold for tekniske ændringer!

11 4 TASTATUR Fra fabrikken er tastaturet forsynet med engelsksprogede tekster. Du har mulighed for at sætte andre sprog på tasterne. Til dette følger der sammen med kasseapparatet tastaturark på forskellige sprog. 4.1 Udskiftning af teksten på tastaturet Gå frem på den følgende måde: 1. Fjern den gennemsigtige kappe på tasten. Hvis det er nemmere for dig, så kan du forsigtigt fjerne hele tasten i forvejen. 2. Udskift den gamle tekst på tastaturet med en ny tastaturtekst. 3. Sæt den gennemsigtige kappe på tasten igen. Hvis du i forvejen har trukket hele tasten af, så sæt tasten forsigtigt på igen. 4.2 Engelsk original tekst 4.3 Dansk tekst på tasterne Olympia 2011 Side 11 Med forbehold for tekniske ændringer!

12 4.4 Forklaring på tasterne TAST Forklaring Når tasten Bon frem holdes trykket udskrives/transporteres bonen eller journalpapiret, indtil man slipper tasten. Tasten Indbetal anvendes for at registrere de modtagne beløb. De samlede indbetalinger opføres i finansrapporten. Tasten Udbetal anvendes for at tage beløb fra kasseskuffen. Dette totalbeløb opføres separat i finansrapporten. Tasten SLET sletter alle indtastninger, som er foretaget med det numeriske tastatur eller tasten X, inden disse gemmes med en varegruppe- eller funktionstast. Tasten SLET anvendes også til sletning af fejlbetingelser. Tasten Fejl benyttes for at slette en fejlagtig registrering umiddelbart efter at denne er indtastet. Finansrapporten registrerer annulleringssummen. Tasten Retur anvendes til refunderinger. Det samlede refunderede beløb registreres i finansrapporten. Tasten Annullering benyttes til at udføre en annullering inden for en registrering, der endnu ikke er afsluttet. Finansrapporten registrerer annulleringssummen. Med tasten Ekspedient logger en ekspedient på. Fortsættelse næste side - Numeriske taster: De numeriske taster anvendes til indtastning af tal. Tasten. DEL er der brug for til indtastning af decimalpunktummet. Artikeltast (Price-Look-Up-funktion) PLU Tasten VG SHIFT er nødvendig for at kunne skifte mellem de tre niveauer for varegrupper. I programmeringsmode bekræftes det valgte med tasten. Tasten %- anvendes for fratrække en procentsats fra en vare eller den samlede salgssum. Det samlede beløb for tasten %- registreres i finansrapporten. Med tasten X indtastes flere indtastninger for varegrupper eller returneringer (multiplikation). Olympia 2011 Side 12 Med forbehold for tekniske ændringer!

13 - Fortsættelse - Varegruppetasterne bruges til registrering af varegrupper. Tasterne og anvendes til bladre op eller ned i displayet. Med tasten Bon TIL/FRA slukkes eller tændes der for udskrivningen af boner. Tasten Bonkopi anvendes til udskrivning af en bonkopi. Tasten Check bruges til transaktioner med checks. Tasten Valuta anvendes til omregninger til en fremmed valuta. Tasten #/NS (NS = ikke noget salg) benyttes til ikke summerende aktioner. Den resulterer i en op til 7-cifret numerisk indtastning på bonen. Denne indtastning har ingen betydning for andre salgssummer. Tasten #/NS anvendes også til at åbne kassen med. Tasten Kort anvendes til transaktioner med kort. Når der trykkes på tasten Subtotal, vises den samlede sum for salgstransaktionerne. Tasten Kontant anvendes til transaktioner med kontanter. Olympia 2011 Side 13 Med forbehold for tekniske ændringer!

14 5 Programmering 5.1 Det grundlæggende for programmeringen Når kassen programmeres, skal nøglekontakten altid stå i positionen PRG. Befinder nøglekontakten sig i positionen PRG, så vises programmeringsmenuen i displayet. Ved siden af et 2-cifret programmeringsnummer vises det, hvad der kan programmeres Programmeringsmenu visning på dansk visning på engelsk Betydning 90.UDSKRIV PRG LISTE 90.PRINT PROG DUMP Udskrivning af programmerede data 01.VAREGRUPPER 01.DEPARTMENT Programmering af varegrupper 03.PLU 03.PLU Programmering af PLU'er 06.EKSPEDIENT 06.CLERK Programmering af ekspedienter 08.BETALINGSMÅDE 08.TENDER MEDIA Programmering af betalingsmåder 09.TAST + / - 09.KEY + /- Programmering af beløb på tillæg/rabatter 10.TAST +% / -% 10.KEY +%/-% Programmering procentuelle tillæg/rabatter 12.ECR NR. 12.MACHINE NUMBER Programmering af kassenumre 13.P-REGISTER 13.P REGISTER Programmering af kasseindstillinger (systemoptioner) 14.DATO & TID 14.DATE & TIME Programmering af dato og klokkeslæt 16.FREMMED VALUTA 16.FC Programmering af fremmede valutaer 30.MOMSSATS 30.TAX GROUP Programmering af momssatser 31.TOP LOGO 31.LOGO MESSAGE Programmering af toplinier (logotekst) 32.BUNDTEKST 32.AD MESSAGE Programmering af bundlinier 44.GRAFISK LOGO 44.GRAPHIC LOGO Valg af grafisk logo 45.TASTATUR 45.KEYBOARD Ændring af tastaturets funktioner 80.SLET HUKOMMELSE 80.MEMORY CLEAR Sletning af alle datahukommelser 81.SD-CARD 81.SD CARD BACKUP Oprettelse af datasikring Olympia 2011 Side 14 Med forbehold for tekniske ændringer!

15 5.1.2 Programmeringen startes For at programmere et af menupunkterne skal man gå frem på den følgende måde: 1. Stil nøglekontakten på PRG. 2. Vælg det menupunkt, der skal programmeres: Bladre med tasterne og gennem programmeringsmenuen til det ønskede sted. Eller: Indtast programmeringsnummeret med de numeriske taster. 3. Tryk for at bekræfte på tasten Kontant Programmeringen afsluttes Tryk på tasten Subtotal for at afslutte programmeringen og gå et niveau tilbage i menuen. 5.2 Tekstindtastning Ved programmeringen af forskellige områder kan der programmeres tekster. Programmeringen af teksterne foretages direkte via kassens tastatur Tekstområder og maksimalt antal tegn I de følgende områder kan der programmeres tekster: Tekstindtastning ved programmering af Maksimalt antal tegn pr. tekstlinie VAREGRUPPER 18 PLU 18 EKSPEDIENT 18 Fremmede valutaer 18 Betalingsmåder 18 Toplinier 32 Bundlinier 32 - Fortsættelse næste side - Olympia 2011 Side 15 Med forbehold for tekniske ændringer!

16 5.2.2 Fremgangsmåde ved tekstindtastning af tal, bogstaver og særtegn 1. Når der trykkes på en tast vises alle tegn, der er gemt på denne tast. 2. en af tal, bogstaver og særtegn foretages som man kender det fra indtastning på en mobiltelefon. Eksempel: Indtast et A ved at trykke 1x på tasten 8 ABC. Indtast et B ved at trykke 2x på tasten 8 ABC. Indtast et C ved at trykke 3x på tasten 8 ABC. osv. 3. Som alternativ kan du vælge ethvert bogstav ved at trykke på tasterne og. 4. Gem hvert bogstav ved at trykke på tasten Kontant. 5. Tallene i parenteser viser, hvor mange tegn der kan indtastes (bageste tal), og hvor mange tal der allerede er indtastet (forreste tal). Eksempel: (1/18) Der er indtastet et tegn af i alt 18 mulige tegn. 6. Gem den færdige indtastning ved at trykke på tasten Kontant. Eksempel: Tekstindtastning af AU KONTANT=JA SUBT=NEJ A ABC. : ( 1/18) A B C a b c 8 Ä Á Å KONTANT=JA SUBT=NEJ AU ABC. : ( 2/18) T U V t u v 2 Ü Ú Ü Olympia 2011 Side 16 Med forbehold for tekniske ændringer!

17 5.2.3 Taster til tekstindtastningen TAST Funktion Til indtastning af tal, bogstaver og særtegn ved i givet fald at trykke flere gange på den pågældende tast. Til indtastning af tal og særtegn. Til indtastning af tal og særtegn. Til indsættelse af mellemrum. Til sletning af det sidst indtastede tegn. Til sletning af hele indtastningen Tegntabel TAST Tegn der står til rådighed A B C a b c 8 Ä Á Å Æ Ą À Â Ć Ç ä á å æ ą à â c ć D E F d e f 9 Ð Ė È Ê ė e è é Ê ë G H I g h i 4 Ġ Í İ Î Ï g í ì J K L j k l 5 Ł ł M N O m n o 6 Ń Ñ Ö Ó Ø Ő Ō ό Ô ñ ń ö ó ø ő ō ό ô ò P Q R S p q r s 1 ß Ş Ś р ś T U V t u v 2 Ü Ú Ű Ů Ù Û ü ů ű û ù ú W x Y Z w x y z 3 Ý Ź Z ź z 0! # $ % & ( ) * +, -. / : ; < = >? [ ] ^ _ { } ~ Σ Ø Æ Œ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Olympia 2011 Side 17 Med forbehold for tekniske ændringer!

18 5.3 Ændring af sprog Teksterne kan vises i displayet og på bonerne i otte forskellige sprog: engelsk, tysk (fabriksindstilling), fransk, hollandsk, dansk, portugisisk, finsk og spansk. OBS! For at aktivere et nyt sprog er du nødt til at slette alle hukommelser! Vær opmærksom på dine dokumentations- og opbevaringsforpligtelser over for skattemyndighederne for programmeringer og kasserapporter (se side 61)! Skift derfor kun sprog på din kasse, inden du tager den i brug! Hvis du vil indstille et andet sprog end tysk, så skal du gå frem på den følgende måde: Eksempel: Engelsk skal indstilles som sprog. Stil nøglekontakten på PRG. Vælg programmeringsnummer 13 (se kapitel 5.1.2) Indtast systemoptionsnummeret 1 1 (se kapitel 5.13). Skift med tasten og til indtastningsområdet [ ] STATUS. Indtast statusnummeret på det ønskede sprog med de numeriske taster: 0 for engelsk 1 for tysk 2 for fransk 3 for hollandsk 4 for dansk 5 for portugisisk 6 for finsk eller 7 for spansk. =P REGISTER 1-1= [ 1] STATUS Afslut programmeringen ved at trykke på tasten Subtotal. For at aktivere ændringen af sproget, skal du nu kun slette hukommelserne: =P REGISTER 11-1= Vælg programmeringsnummer 80 (se kapitel 5.1.2). Skift med tasten og til ALLE SYSTEMER. Slet med tasten Kontant. eller afbryd med tasten Subtotal. =SLET HUKOMMELSE- 1= PROGRAMMERING ALLE EKSPEDIENTER ALLE VAREGRUPPER ALLE PLU ER E-JOURNAL ALLE RAPPORTER ALLE SYSTEMER Olympia 2011 Side 18 Med forbehold for tekniske ændringer!

19 5.4 Programmering af varegrupper Der kan programmeres 42 varegrupper. Fra fabrikken er vargrupperne 1 til 8 allerede tildelt momssatsen 1 på 19 % og varegrupperne 9 til 14 momssatsen 2 på 7 %. Alle varegrupper er oprettet som specificerede varegrupper med indtastning af åben pris. Hvis du kan arbejde med disse indstillinger, behøver du ikke at programmere andet på dette sted Programmerbare indhold For hver varegruppe skal eller kan de følgende punkter programmeres eller fastlægges: Varegruppenavn Programmér et individuel varegruppenavn. Denne programmering er en option. Fra fabrikken er der forprogrammeret generelle standardnavne. Varegruppe med fast pris en af en varegruppe med fast pris er en option. Hvis der ikke indtastes en fast pris (fast pris er 0.00), arbejder kasseapparatet kun med åben pris. Indtast altid en fast pris med antallet af indstillede decimalpladser og decimalpunktum. Momstildeling Tildel hver varegruppe til en momssats. Indtast det 2-cifrede nummer på momssatsen. Varegruppe status Med varegruppe statusen fastlægges det, om det drejer sig om en positiv eller negativ varegruppe og om en specificeret eller enkeltpost varegruppe. Varegruppetype Varegruppetype Statusnummer Positiv specificeret varegruppe 0 Negativ specificeret varegruppe (f.eks. til refunderinger af pant) 1 Positiv enkeltpost varegruppe 2 Negativ enkeltpost varegruppe 3 Olympia 2011 Side 19 Med forbehold for tekniske ændringer!

20 5.4.2 VG-programmering Stil nøglekontakten på PRG. Vælg programmeringsnummer 01 (se kapitel 5.1.2). Programmering af varegruppenavn: Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppenavnet. Slet det gamle varegruppenavn med tasten SLET. Indtast teksten (maks. 18 tegn) (se kapitel 5.2). Gem hvert bogstav med tasten Kontant! Programmering af varegruppe med fast pris: Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppe med fast pris. Indtast den faste pris (inklusiv decimalpladser og decimalpunktum). Tildeling af momssats: Skift med tasten og til indtastningsområdet for momssatsen. Indtast momssatsens nummer. Definering af varegruppe status: Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppe statusen. Indtast statusnummeret. I displayet bekræftes det, at programmeringen er gemt. Nu befinder systemet sig igen ved begyndelsen på den programmerede varegruppe. Programmeringen af yderligere data kan fortsættes. Forlad programmeringen af varegruppen ved at trykke på tasten Subtotal. Når der trykkes på tasten VG SHIFT, navigeres der til den samme position i den næste varegruppe. Olympia 2011 Side 20 Med forbehold for tekniske ændringer!

21 Eksempel: Varegruppe 1 skal være en positiv specificeret varegruppe med en fast pris på 3,99, der skal have navnet ABC og der skal arbejde med den reducerede momssats 2 på 7 %. Start programmeringen af varegruppen: =VAREGRUPPE 1 1= [ VAREGR01 ] 0,00 PRIS 1 MOMS NR. 5 STATUS Programmering af varegruppenavn: [ VAREGR01 ] 1x så A 2x så FRA 3x så ABC [ABC ] Programmér varegruppe med fast pris: 0.00 PRIS 3.99 PRIS Tildel momssats: 1 MOMSNR. 2 MOMSNR. Definér varegruppe status: 5 STATUS 0 STATUS Gem og afslut programmeringen af varegruppen: Olympia 2011 Side 21 Med forbehold for tekniske ændringer!

22 5.5 Programmering af PLU'er (Price-Look-Up) / artikler Der kan programmeres PLU'er Programmerbare indhold For hver PLU skal eller kan de følgende punkter programmeres eller fastlægges : PLU-Nummer Der står 1250 hukommelsespladser til rådighed. Med en stregkodescanner kan der indlæses op til 13-cifrede EAN-stregkoder. PLU-navn Programmér et individuelt PLU-navn (maks. 18 tegn). Denne programmering er en option. Fra fabrikken er der forprogrammeret generelle standardnavne. PLU-fast pris en af en PLU-fast pris er en option. Hvis der ikke indtastes en fast pris (fast pris er 0.00), arbejder kasseapparatet kun med indtastning af en åben pris. Indtast altid en fast pris sammen med antallet af indstillede decimalpladser og med decimalpunktum. Varegruppe-tilknytning Varegruppe-tilknytningen er nødvendig for at tildele PLU'en en momssats. PLU-status Med PLU-statusen fastlægges det, om det drejer sig om en positiv eller negativ PLU. PLU-type PLU-statusnummer Positiv PLU 0 Negativ PLU 1 Lagerbeholdning Systemoptionen 9 skal have status 1 (aktiv), sådan at lagerbeholdningen udskrives i rapporterne (se kapitel 5.13). Olympia 2011 Side 22 Med forbehold for tekniske ændringer!

23 5.5.2 PLU-programmering Stil nøglekontakten på PRG. Vælg programmeringsnummer 03 (se kapitel 5.1.2). Der vises altid den første programmerede PLU. Vælg PLU: Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-nummeret. Indtast med de numeriske taster, hvilken PLU der skal programmeres. Kassen skifter automatisk til det næste programmeringstrin. Hvis det PLU-nummer, som du netop ville programmere, allerede er oprettet, så meldes dette på display PLU-NR.ER OPTAGET!. Men kassen skifter alligevel til hukommelsespladsen, sådan at du i givet fald kan foretage ændringer. Programmering af PLU-navn: Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-navnet. Indtast teksten (maks. 18 tegn) (se kapitel 5.2). Gem hvert bogstav med tasten Kontant! Programmering af PLU-fast pris: Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-fast pris. Indtast den faste pris (inklusiv decimalpladser og decimalpunktum). Tilknytning af varegruppe: Skift med tasten og til indtastningsområdet for varegruppe-tilknytningen. Indtast varegruppenummeret. Kassen skifter automatisk til det næste programmeringstrin. Definering af PLU-status: Indtast statusnummeret. Kassen skifter automatisk til det næste programmeringstrin. Vises den rigtige PLU-status allerede i displayet, skal der ikke programmeres mere. af lagerbeholdning: Indtast antallet af PLU'er på lager. Sådan gemmes programmering for den pågældende PLU: Skift med tasten og til GEM. I displayet vises, at programmeringerne gemmes. Afslutning af PLU-programmering: Forlad PLU-programmeringen ved at trykke på tasten Subtotal. Olympia 2011 Side 23 Med forbehold for tekniske ændringer!

24 Navigering i de programmerede PLU'er Gå med tasten og op til den øverste linie og tryk derefter flere gange på tasten Kontant for at skifte mellem de programmerede PLU-hukommelsespladser. Når der trykkes på tasten VG SHIFT, kan der skiftes til den samme position i den næste programmerede PLU. Eksempel: PLU nr. 22 er en positiv PLU (PLU-status 0) og skal have navnet ABC. PLU nr. 22 skal have en fast pris på 9,99 og tilknyttes varegruppen 30. Lagerbeholdningen er på tidspunktet for programmeringen på 100 stk. Start PLU-programmeringen: =PLU 0-2= [ 0]NR. [ ] 0,00 PRIS 1 VAREGR.TILKNYTNING 0 STATUS 0 BEHOLDNING GEM SLET af PLU-nummer: [ 0]NR. [ 22]NR. [ ] Programmering af PLU-navn: 1x så 2x så 3x så - Fortsættelse næste side - A AB ABC [ABC ] Olympia 2011 Side 24 Med forbehold for tekniske ændringer!

25 - Fortsættelse - Programmering af PLU-fast pris: 0.00 PRIS 9.99 PRIS Tilknytning af varegruppe: 1 VAREGR. TILKNYTNING 30 VAREGR.TILKNYTNING Definering af PLU-status: 0 STATUS af lagerbeholdning: 100 BEHOLDNING Gem og afslut PLU-programmeringen: GEM Sådan slettes en PLU Stil nøglekontakten på PRG. Vælg programmeringsnummer 03 (se kapitel 5.1.2). Skift med tasten og til indtastningsområdet for PLU-nummeret. Indtast PLU-nummeret, der skal slettes. Skift med tasten og til SLET Når der trykkes på tasten Kontant, udføres sletningen. Eller tryk på tasten Subtotal for at afbryde sletningen. Olympia 2011 Side 25 Med forbehold for tekniske ændringer!

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

CM 811/812 Dansk guide

CM 811/812 Dansk guide CM 811/812 Dansk guide Overensstemmelseserklæring Anvendelse af kasseapparatet CM 811/812 er alene tiltænkt anvendt til kasseapparat transaktioner indendørs. Al anden anvendelse betragtes som ikke korrekt.

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

BRUGER MANUAL SE-S400

BRUGER MANUAL SE-S400 BRUGER MANUAL SE-S400 Side 2 Indholdsfortegnelse: BESKRIVELSE AF CASIO SE-S400: Nøgleomskifter... Side 4 Keyboard...... Side 4 Forklaringer til keyboardet.... Side 4 GENERELT: Isætning af nye ruller..

Læs mere

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy)

Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) CM 840/842 O L Y MPIA Betjeningsvejledning Detailhandel (Trade) Restaurant (Gastronomy) Since 1903 wwwolympia-vertriebde Overensstemmelseserklæring CM 840/842 The manufacturer hereby declares that the

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

ER-180T Bruger- og programmerings manual

ER-180T Bruger- og programmerings manual ER-180T Bruger- og programmerings manual Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold ER-380M

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

1231X, 1232X & 1491X

1231X, 1232X & 1491X 1231X, 1232X & 1491X 1231X 1232X 1491X Type Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Elektronisk udskrift / Regnemaskine m. display Tastatur 10-Tast

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg

VELKOMMEN BACKOFFICE HARDWARE OPSÆTNING FRONTEND KOM GODT IGANG. Kategorier Tilføj kategorier Brugere. Oversigt. Salg KOM IGANG Her er manualen, der vil guide dig igennem opsætning af dit nye Point Of Sale system. Derudover vil du der finde svar på alle dine spørgsmål omkring din daglige brug af OneStore POS. 0 VELKOMMEN

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT)

VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) VERSION 02 SEPTEMBER 2014 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 2 TAXA 4X35 BRUGERVEJLEDNING TIL KREDITKORTTERMINALEN IPP350 (PT) 3 Velkommen Kære chauffør I denne brugervejledning finder

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere