FESTIVAL STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESTIVAL 2011. STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD"

Transkript

1 FESTIVAL 2011 STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD Stadenummer på vores ølbod er Tlf. nr. til vores ølbod er under festivalen Leon træffes på tlf

2 ORIENTERING FRA STØTTEFORENINGEN 1. BÅNDING Påsætning af armbånd 2. ANSVARSOMRÅDER 3. NÅR DU MØDER/OPSLAGSTAVLE Tjek før hver vagt! 4. TEAM 5. BAREN Opfyldning, ølanlæg, nedlukning nat, mm. 6. KASSER Drikkekuponer, Dankort, Pengekasser m.m. Log ind/ud, Optælling, Pengetællere 7. LOGISTIK (CONTAINER og BAGOMRÅDE samt MILJØ) Hvornår, hvad og hvor? 8. NATTEVAGTER Opgaver? 9. BAGOMRÅDE Mad, Drikke, Oprydning, Gæster, mm. PORTVAGT Hvad omfatter det og hvem må komme ind/ud? 10 GENERELT fra Støtteforeningens ledelse 11. INFORMATION FRA FESTIVALFONDEN 12. FOTOVÆG ANSVARSHAVENDE Obligatorisk INFORMATIONSMØDE den 19. juni 2011 kl. 16 i lokale 101 på Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde. Kontaktperson Leon Buhl Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 2

3 1. BÅNDING Man kan få festivalbånd på fra lørdag den 25. juni Du har ved din tilmelding selv valgt om, det skal være i Roskilde eller Vanløse. Adresserne er: Vanløse: Anne Landt, Klingseyvej 14, Vanløse. Bag Vanløse station. Roskilde: Anni Nielsen, Henrik Nielsensvej 5, Roskilde. Fra stationen: Gå tv ad Jernbanegade og tv ved Gimle eller til hovedgaden (Algade) følg denne helt ned til musikstedet Gimle, fortsæt ad Helligkorsvej igennem rundkørslen og derefter første vej på venstre hånd. Tiderne er: Lørdag den 25. juni kl Søndag den 26. juni kl Selvfølgelig skal man ikke komme langvejs fra alene for at få bånd på, der aftaler I en tid op til, at I kommer på festivalen, men ellers prøv at komme indenfor disse tider af hensyn til Anne og Annis øvrige liv. Anne i Vanløse kontaktes på tlf og Anni i Roskilde kontaktes på tlf Udover festivalbåndet og et evt. campingarmbånd (hvis du har bestilt camping), får du et bånd, som viser, at du hører til hos Ungdommens Hus, og som viser, at du har ret til at tømme køleskabet. Pas godt på dem alle, og henvend dig straks til Leon på tlf , hhv. til en ansvarshavende i boden på , hvis du mister et af dem eller dem alle. 2. ANSVARSOMRÅDER Vi har ansvarshavende på følgende områder: Hovedansvarlig Leon Buhl tlf Leon kan kontaktes under hele Festivalen(Skal dog hilse og sige, at han også nogen gange sover). Bar, personale, Bånding Anni Nielsen tlf Bar, personale, Bånding Anne Landt tlf Bar, personale René Pedersen Penge og vagtplaner Hanne Veitland tlf Penge Hans Kjeld Penge Farukh Ahmed. Herudover er der kassebetjeningseksperter til hjælp. Logistik (container og varer) Jan Jensen Logistik (container og varer) Logistik (container og varer) Tommy Christensen Karina Andersen Køkken & madforsyninger Birthe Aagaard Køkken & madforsyninger Søs Jensen Tilmeldinger og administration Tove Buhl tlf Husk Ølboden/baren kan kontaktes på telefon Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 3

4 3. NÅR DU MØDER Mød op i god tid. Stil din bagage på området hertil på vores bagområde, så den ikke generer andre og efterlad ikke dine penge, mobiltelefon eller andet dyrt udstyr i din bagage. Tag ølsælgerblusen på, så den er synlig for alle. (Kunstneriske indgreb er tilladt). Tjek op hvilket team du arbejder på (arbejdsplanen), og om du har specialopgaver i løbet af din vagt (arbejdsplanen er ophængt på/ved opslagstavlen på bagområdet) Kontakt den ansvarshavende på dit arbejdsområde, og Er du med for første gang og uden en ven som guide, så få en sådan anvist. Bliver du forsinket, så ring straks til Ølbodens telefon Bliver du syg, så ring straks til Ølbodens telefon , eller til Leon tlf Du skal nemlig laves en aftale med aflevering af båndet. Hvis man bliver rask senere fås båndet så igen. (Se fondens anvisninger på side 11). Opslagstavle Her finder du arbejdsplanen og de ansvarshavendes nye oplysninger og huskere, samt tips fra andre. Kig på den jævnligt, måske er der nye oplysninger. Alle er velkomne til at skrive på tavlen - gode tips, advarsler og andet er en god hjælp til din kollega. Husk dato, tidspunkt og dit navn, hvis nogen vil have det uddybet. 4. TEAM Team: Vi arbejder i team, og på arbejdsplanen fremstår teamet med forskellige farver. I teamet fordeler I selv arbejdsopgaverne imellem jer, ligesom I aftaler, hvornår / hvem går til pause på bagområdet. Man kan selv vælge, om man vil have en teamleder eller vil fungere kollektivt. Funktioner som skal dækkes er: Område penge: Håndtering af byttepenge, kassebeholdninger og overlevering af penge til fond. Område bar: Salg over disk, tapning af øl, opfyld glas og drikkevarer i baren, oprydning i bar og bagområde, køkkentjans og evt. portvagt. Område Logistik (container og varelager): Varer fra container til bar, portvagt, miljøarbejde. På tavlen på bag området bag baren kan du læse, hvornår du har vagt og hvilke opgaver, du er tildelt. Her findes også billedoversigt over dine kolleger og de ansvarshavende. Du kan komme ud for, at du bliver omplaceret i forhold til din igangværende opgave, da vi hele tiden skal være opmærksomme på, hvor din arbejdsindsats er bedst anvendt i forhold til bodens drift. Vi håber, du er fleksibel, når det sker. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 4

5 5. BAREN Ansvarshavende: Anni Nielsen, Anne Landt, René Pedersen Henvend dig til den ansvarshavende for baren, når du møder på vagt. Hvis du er ny, er på vagt for første gang, så vil du blive koblet på en medarbejder, der har været med tidligere, og som kan vise dig til rette med arbejdsgange og opgaver. TEAM. Som tidligere skrevet, er du en del af et team. Det er vigtigt, at teamet dækker alle arbejdsopgaver indenfor deres område. Derfor er der på opslagstavlen en arbejdsplan, hvor du kan se arbejdsområderne f.eks.: Kasseapparat, Pengetælling, Køkkentjans, Bagområde tjans, Container vagt, Miljøtjans, Portvagt Pauser. Aftal med dit team, at du går til pause på bagområdet (og nej, ikke når du skal på toilettet), så der er overblik over hvilke medarbejdere, vi råder over, og vi kan omrokere mest hensigtsmæssigt, hvis der bliver behov. Forlad ikke bodens område uden at have clearet det med den ansvarshavende for baren. SALG TIL PLADSEN. Retningslinier ej på plads omkring omhældning ved dette salg. Tjek opslagstavlen. Vær dog opmærksom på, at tom emballage skal tilbage i kassen, efter du har skænket op i krus. Det gør det hele nemmere. Du må hellere tage dig tid til oprydning engang imellem, end at flasker og emballage står og flyder over alt i baren. Hvis du spilder på bardisken, så tør det op med det samme. Der står spande med klude langs hele baren. Øl. Vore kunder skal have, hvad de betaler for, men skænk KUN TIL STREGEN på glasset, da det ellers giver stort svind. Også multitapperen skal være korrekt indstillet. Hvis der i en periode ikke sælges ret meget øl, skal der tappes fra de haner, der er LÆNGST VÆK fra tankvognen. Dette for at undgå at øllet skummet for meget, når der igen skal tappes fra flere haner. Tap ikke flere øl, end der kan sælges indenfor 5 minutter. Hvis der er problemer med øl anlægget, så gør ikke noget selv, kontakt den ansvarshavende for baren. Glas Hvis der er forskellige glas, så husk at bruge det rigtige. Hold udenpå glasset, så fører du ikke bakterier videre til kunden. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 5

6 Opfyldning Hvis du opdager, at vi er ved at løbe tør for glas eller andet henvend dig til den ansvarshavende for baren eller den, du ved, der er sat til at fylde op med tomme glas m.m. og informer denne person. På den måde løser vi opgaverne hurtigere og om muligt bedre. Hygiejne Oprydning og aftørring er del af arbejdet i baren. Sørg selv for, at spande er med rent vand og rene karklude. Betaling. Når du ekspederer en kunde, skal du altid sørge for at beholde de modtagne sedler i hånden, indtil du har givet kunden penge tilbage på købet. Herved undgår du, at kunden beskylder dig for at give forkert tilbage. F.eks. at kunden påstår, at du fik en 500 kr. seddel, men at det måske kun var en 50 er. Arbejdsopgaver under vagten. Det er vigtigt at du skifter opgaver i løbet af vagten, byt med en anden medarbejder og sørg også for at få en pause ind imellem. Hvis du opdager en medarbejder, som har brug for din hjælp så hjælp denne, eller hent hjælp hos den ansvarshavende for baren. Der kan dog være tidspunkter, hvor den ansvarshavende for baren, må prioritere at tage dig ind fra en pause, på grund af arbejdspres. Tag det som en udfordring og hold en hvilepause senere. NEDLUKNING NAT. Når vi bliver bedt om at lukke baren af en fondsmedarbejder, skal det overholdes. Vi skal bruge medarbejdere, som skal lukke vores låger, for at lukke ud til kunderne. Medarbejdere ved tappehanerne, skal drosle ned for tapning af øl, og skal stoppe helt med at tapning efterhånden, som lågerne sættes for. Kasseapparaterne lukker på samme måde ned løbende. Der skal ryddes op i baren og på bag området, før alle kan gå hjem, og nattevagterne kan overtage baren. Der må ikke sælges varer mellem kl kl Lukning søndag. Sørg for kun at åbne det antal kasser med glas, chips mm., der skal bruges. Vi kan ikke returnere kasser, der er åbnede. Det påvirker bodens overskud / underskud, idet vi hæfter for åbnede kasser. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 6

7 6. PENGEKASSER og KASSEAPPARATER Ansvarshavende: Hanne Veitland, Hans Kjeld, Farukh Ahmed. Før du skal på kassevagt: Kasseapparat. Få instruktion i brug af kasseapparat. Der er specialister på alle vagter. Kasse. Detaljerne er ikke på plads. Se nærmere instrukser på vagten. Der vil være pengekassespecialister til at hjælpe dig med at få kasserne til at køre. Dankort: Der må hæves 100, 200 eller 300 kr. mere end det beløb, der købes for (altså hele 100 kr.). Medarbejderkuponer. Medarbejder kuponer (fra Fondsmedarbejdere i andre funktioner): Der kan købes drikkevarer for kuponerne. Nærmere oplysninger er ikke modtaget, se instrukser på vagten. Småpenge. Du skal henvende dig til den pengeansvarshavende, hvis du mangler småpenge eller har for mange sedler i din kasse. Du skal ikke veksle småpenge til sedler for festivalgæsterne. Det er meget tidskrævende og uhygiejnisk - Og nogle forsøger at snyde ved at sige, at vi tæller forkert. Drikkepenge. Drikkepenge, du får, skal ikke i kassen, men samles og afleveres i pengerummet, hvor der er en beholder til dem, går ligesom overskuddet til arbejdet i Klub Ungdommens hus. Pengepostkasser. Hvis de udleveres, så er det ikke fordi, vi kan sende pengene hjem, men de kan anvendes til overskydende sedler, frem til, man tømmer kassen. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 7

8 7. LOGISTIK (CONTAINER, BAGOMRÅDE OG MILJØ) Ansvarshavende: Jan Jensen, Tommy Christensen og Karina Andersen. Arbejdsopgaver er: Varer fra container til bar. Tjek af vareleveringer. Afhentning af returgods fra baren. Miljø-rengøring af omkringliggende arealer. Sammenpakning af returemballage. Vær opmærksom på ved udpakning, om kasser skal bruges ved returnering. SVIND. Vær som under baren opmærksom på ikke at få åbnet mere, end vi får solgt, specielt op til lukketid og om søndagen, da åbnede kasser indgår som svind. PORTVAGT til bagområde. Her tjekkes indgående personer. Kun medarbejdere i vores gruppe har adgang. Vi er vant til, at tidligere medarbejdere / børn og meget gode venner kan komme på besøg. Er du i tvivl så kontakt den pågældende sælger, som gæsten henviser til eller en ansvarshavende, som i givet fald vil sige ok for, at de kan komme indenfor. Ingen gæster er på besøg uden, at nogen tager ansvar for deres tilstedeværelse. Vi ved i skrivende stund ikke, hvor porten vil være, eller om vi overhovedet får den. 8. NATTEVAGT Som nattevagt rydder du op og rengør baren (for og bag) samt foran salgsarealet. Du modtager og kvitterer for varer (instruktion gives ved vagtstart) Derudover holder du vagt foran salgsarealer, i ølbod og på bagområdet iført vest. Kasseapparater: Nattevagterne beholder en kasse, der holdes åben under nedlukningen af baren. Den sættes derefter i containeren. Nattevagten har kompetence til at bede medarbejdere, som ikke er på vagt, forlade bagområdet i nattetimerne. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 8

9 9. BAGOMRÅDE Vi er 110 personer, der skal bruge bagområdet, så brug det med omtanke og vis hensyn. Bagområdet består sædvanligvis af et udekøkken med køleskabe og fadølsanlæg, og et overdækket fællesområde med borde og stole. Der vil sædvanligvis være en fadølsskænker til personaleøllet, og man kan blive sat på en køkkenvagt, hvor man rydder op i køleskabe og på borde samt afvasker borde og efterladte brugte køkkenredskaber. Uanset køkkenvagt, er alle er selvfølgelig ansvarlige for at rydde op efter sig selv, og også gerne efter den, som ikke lige fik det gjort. Mad: Der er brød, pålæg, grønt og frugt (samt chips og slik i mindre omfang), kaffe, te, øl og vand (samt vin og sommersby i mindre omfang). Man skal selv smøre og som sagt rydde op (også selv om ens mor tilfældigvis måtte være der). Der er kaffemaskiner og elkedel til kaffe og tebrygning. Glas og kopper skal mærkes med dit navn, labels kan klistres på. Gæster: Det er tilladt i mindre omfang at have en gæst på bagområdet. Giver du en af bagområdets øl eller vand til en gæst, så skal du lægge 10 kr. pr. øl /vand. Vi har ikke salg fra bagområdet! Maden er til medarbejderne og gives og sælges ikke til gæster. Der kan være særlige aftaler for medbragte børn. Hygiejne: Der er en plastikspand til snavset bestik. Dette rengøres jævnligt. Vand koges i elkedlen. I forhold til hygiejnen i køleskabet, er det vigtigt, at - kødpålæg ligger på en hylde og - frugt og grønt på en anden hylde. - Ost, æg og mælk skal ligeledes ligge på en hylde for sig selv. Brug af køleskabet til egne varer frabedes. HUSK AT VASKE HÆNDER før du går i lag med maden. Levnedsmiddelkontrollen: Når levnedsmiddelkontrollen kommer, så hent den ansvarshavende for baren så evt. beskeder gives til denne. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 9

10 Specielt m.h.t. drikkevarer: Det er ABSOLUT FORBUDT at tage drikkevarer inde i baren. Hvis du tager drikkevarer og chips i baren, skal det betales med den pris, det sælges for til øvrige festivaldeltagere, og det skal slås ind på kasseapparatet. Emma Gad det gør vi : Der må tages en øl eller sodavand med ud på publikumsområdet, når du forlader bagområdet. Sodavand og øl hældes i de glas, vi har på vores bagområde. Husk at mærke med navn. Musik og anden støjende adfærd er ifølge vores kontrakt ikke tilladt på bagområdet. Mangler der ledige stole, og du ikke er på arbejde, så rejs dig for de(hårdt) arbejdende medarbejdere, som skal have pause. Toiletter. Der er stillet to toiletvogne op, som er forbeholdt vores medarbejdere. Nøgle til disse er ophængt i ølteltet. Der er dødsstraf for at forlægge disse nøgler. Rygning: Der må IKKE ryges i ølsalg og på lokummerne. HUSK at bruge askebægrene på bag området. Vi skal faktisk selv samle ALLE skodder op - efter Festivalen - det er et ret surt job. 10. GENERELT fra Støtteforeningens ledelse Kom til tiden, sæt ikke dine ting, så de er i vejen for andre, ryd op efter dig selv, og også gerne din nabo, som ikke har lært det, vær i godt humør og fleksibel, så bestræber vi os på det samme. Besøgsven I løbet af festivalen vil en repræsentant for festivalens ledelse besøge boden flere gange. Navnet på besøgsvennen vil I kunne se på vores opslagstavle. MUSIKFRI Hvis du har musikønsker, der ligger i din arbejdstid, skal du notere det på listen, som ligger til det samme. Den ansvarshavende vil så finde ud af, om det kan lade sig gøre at holde pause på det tidspunkt. Der tages her hensyn til, hvor travlt vi selv har, men vi bestræber os på, at det lykkes. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 10

11 11. Information fra Roskildefonden: Klip fra Fondens information Information om udlevering af adgangstegn Du skal deltage i informationsmøde i din forening Du skal vide kontaktperson og tlf., såfremt du er forhindret ses her i hæftet. Medarbejdergoder Mad og drikke, er op til den enkelte forening (se i hæftet) Beklædning: Ølsælgerbluse skal bæres synligt Foreningsmedarbejdercamping, kan du være på, hvis du har bestilt, betalt og fået campingpas. Du som medarbejder er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring tegnet af Roskilde Festival (gælder alle madhandels-, service- og pantindsamlingskontrakter). Dine vagter Du skal som minimum arbejde 3 vagter á 8 timer. Mødetid er 5-10 min. før vagten påbegyndes. Forlad ikke din vagt, før du bliver afløst. Generelle krav fra Roskilde Festival Adgangstegn er at betragte som værdigenstande og skal behandles med samme omhu. Hvis du som medarbejder får inddraget dit armbånd, hvis armbåndet går tabt eller det på nogen måde bliver beskadiget, skal dette meddeles bodens medarbejderansvarlige. Mistede adgangstegn erstattes som udgangspunkt ikke. Ingen medarbejdere på vagt må fremtræde beruset eller på anden måde påvirket. Bortvises en medarbejder på dette grundlag, betragtes det som udeblivelse og adgangstegnet vil blive inddraget. Det er forbudt at medbringe flasker på den del af festivalpladsen, der er flaskefri. Generelle sikkerhedsregler skal opfyldes. For medarbejdere i madboder: Det forventes, at du møder ren og pæn med rent tøj, rene negle osv. for at sikre optimal hygiejne. Teltets bagområde er arbejdsområde og må ikke anvendes som fest- eller samlingssted. (Vi har bagområde bag teltet). Sygdom Hvis du bliver syg eller på anden vis forhindret i at tage dine vagter, skal du gøre følgende: 1. Sørge for at din ansvarshavende får besked om at du er syg. 2. Sørge for at dit adgangstegn afleveres i Ølbod/til den ansvarshavende, som vil registrere dato/tidspunkt for udtjekning. Hvis ikke du følger denne procedure, forbeholder Roskilde Festivalen sig ret til efterfølgende opkræve betaling. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 11

12 Ansvarshavende Festival 2011 Anni Anne Rene P Hanne Hans Kjeld Tommy Birthe Aagaard Jan Søs Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus Farukh Karina Leon 12

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Præsentation af KFUM s Boldklub Roskilde på RF2014 MEDARBEJDER MØDE ROSKILDE FESTIVAL 2014

Præsentation af KFUM s Boldklub Roskilde på RF2014 MEDARBEJDER MØDE ROSKILDE FESTIVAL 2014 Præsentation af KFUM s Boldklub Roskilde på RF2014 MEDARBEJDER MØDE ROSKILDE FESTIVAL 2014 Velkommen Placeringer: Kiosker Arbejdsopgaver: Kiosker Placeringer: DSM I + II Arbejdsopgaver: DSM I + II Hygiejne

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften Værtshusmanual 2015 I denne manual kan du læse, hvordan værtshuset fungerer på kvindelejren. På Kvindelejren betaler vi øl, vand, sprut og vores varme bad med klistermærker (mærker), som kvinderne køber

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

På Aabybro HK vegne. Jørn Ebbe Larsen

På Aabybro HK vegne. Jørn Ebbe Larsen Hjælperpjece 1 Kære Hjælpere Hermed information til AAHK Påskestævne hjælpere som sammen med Program for AAHK Påskestævne giver de vigtigste oplysninger om AAHK Påskestævne 2013. Programmet kan ses på

Læs mere

TAEKWONDO SOMMERLEJR. HUK- TTI Brande Taekwondo Klub 16-05- 2015

TAEKWONDO SOMMERLEJR. HUK- TTI Brande Taekwondo Klub 16-05- 2015 2015 TAEKWONDO SOMMERLEJR HUK- TTI Brande Taekwondo Klub 16-05- 2015 Indhold 1. Lejrinformation... 2 Ankomst... 2 Taekwondopas... 2 Træningsbånd... 2 Lejrområde... 2 Parkering... 2 Info... 2 Holdledermøde...

Læs mere

Danske Ølentusiaster Ølfestival 2014

Danske Ølentusiaster Ølfestival 2014 Danske Ølentusiaster Ølfestival 2014 Frivillig ABC Velkommen som frivillig hos Danske Ølentusiaster på Tap1 2014 Formålet med denne lille guide er at give svar må nogle af de spørgsmål, du som frivillig

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter)

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) roskilde festival Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den vagtansvarlige i boden

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Forberedt til: Rotary Danmark Udarbejdet af: Agnete Fokdal Dato: 02.11.2010 Forslagsnr.: 1

Forberedt til: Rotary Danmark Udarbejdet af: Agnete Fokdal Dato: 02.11.2010 Forslagsnr.: 1 D R E J E B O G F O R H O L B Æ K G E T T O G E T H E R W E E K E N D E N Forberedt til: Rotary Danmark Udarbejdet af: Agnete Fokdal Dato: 02.11.2010 Forslagsnr.: 1 Indholdsfortegnelse Formål...3 Arrangører...3

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

MINI DM og Forbundsmesterskaber I

MINI DM og Forbundsmesterskaber I Danmarks Gymnastik Forbund indbyder til MINI DM og Forbundsmesterskaber I Lørdag/søndag den 31.maj/1.juni 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Vejen Gymnastikforening Kære gymnaster, instruktører,

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x Forældreopgaver for skoleåret 2008/2009 0.x Oprydning efter julestuen sammen med 9.x 1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x 2.x Opstille og stå

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening 22-02-2012 19:00 Hos i Fredensborg Mødetype: Bestyrelsesmøde /opfølgning Referent: Helle Ordstyrer: Deltagere: (kasserer og bedstemor til ra, Victor og Emma)

Læs mere

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl..

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til nedenstående adr. inden vi mødes første gang. Returneres ca. 3 dage inden aftalen.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Praktisk information til samarbejdspartnere på Roskilde Festival 2013

Praktisk information til samarbejdspartnere på Roskilde Festival 2013 Praktisk information til samarbejdspartnere på Roskilde Festival 2013 1 Indhold Login til database: Adgang til gæster og medarbejdere Restricted Camp Darup Idrætscenter - teltplads Restricted Camp Darup

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015.

Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015. Kallehavegaard Rideklub inviterer til ridelejer 2015. Ridelejren er en oplevelsesrig uge i samvær med heste og gode kammerater, hvor vi glæder os til at se elev og privat ryttere. Vi starter op søndag

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Hestestald-Karreens Beboerhus

Hestestald-Karreens Beboerhus Indhold Generelle Lejeregler:... 2 Nøgler:... 2 Service & rengøring:... 2 Musik:... 2 Terrassen:... 2 Port, trappe & elevatortårn:... 2 Grill:... 2 Bemærk... 3 Opskrivning til leje:... 4 Hvem kan leje

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Tilmelding på mail: DM2015@tgf.dk Skriv hvilken vagt, dato og tidspunkt Dine oplysninger: Navn, e-mail og mobilnummer. Sted Opgave Navn E-mail Mobil

Tilmelding på mail: DM2015@tgf.dk Skriv hvilken vagt, dato og tidspunkt Dine oplysninger: Navn, e-mail og mobilnummer. Sted Opgave Navn E-mail Mobil Tidsrum Antal Fredag 1:00-21:00 10-20 Hallen Opstilling af redskaber, borde stole til dommere etc. NOTE! Redskaber må ikkeslæbes over gulvet Udsmykke hallen Opstilling af spisefaciliteter. Koordineres

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere