FESTIVAL STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FESTIVAL 2011. STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD"

Transkript

1 FESTIVAL 2011 STØTTEFORENINGEN Klub Ungdommens Hus Fritidscenter INFORMATIONSPJECE MEDARBEJDERE ØLSALG ARENA SYD Stadenummer på vores ølbod er Tlf. nr. til vores ølbod er under festivalen Leon træffes på tlf

2 ORIENTERING FRA STØTTEFORENINGEN 1. BÅNDING Påsætning af armbånd 2. ANSVARSOMRÅDER 3. NÅR DU MØDER/OPSLAGSTAVLE Tjek før hver vagt! 4. TEAM 5. BAREN Opfyldning, ølanlæg, nedlukning nat, mm. 6. KASSER Drikkekuponer, Dankort, Pengekasser m.m. Log ind/ud, Optælling, Pengetællere 7. LOGISTIK (CONTAINER og BAGOMRÅDE samt MILJØ) Hvornår, hvad og hvor? 8. NATTEVAGTER Opgaver? 9. BAGOMRÅDE Mad, Drikke, Oprydning, Gæster, mm. PORTVAGT Hvad omfatter det og hvem må komme ind/ud? 10 GENERELT fra Støtteforeningens ledelse 11. INFORMATION FRA FESTIVALFONDEN 12. FOTOVÆG ANSVARSHAVENDE Obligatorisk INFORMATIONSMØDE den 19. juni 2011 kl. 16 i lokale 101 på Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde. Kontaktperson Leon Buhl Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 2

3 1. BÅNDING Man kan få festivalbånd på fra lørdag den 25. juni Du har ved din tilmelding selv valgt om, det skal være i Roskilde eller Vanløse. Adresserne er: Vanløse: Anne Landt, Klingseyvej 14, Vanløse. Bag Vanløse station. Roskilde: Anni Nielsen, Henrik Nielsensvej 5, Roskilde. Fra stationen: Gå tv ad Jernbanegade og tv ved Gimle eller til hovedgaden (Algade) følg denne helt ned til musikstedet Gimle, fortsæt ad Helligkorsvej igennem rundkørslen og derefter første vej på venstre hånd. Tiderne er: Lørdag den 25. juni kl Søndag den 26. juni kl Selvfølgelig skal man ikke komme langvejs fra alene for at få bånd på, der aftaler I en tid op til, at I kommer på festivalen, men ellers prøv at komme indenfor disse tider af hensyn til Anne og Annis øvrige liv. Anne i Vanløse kontaktes på tlf og Anni i Roskilde kontaktes på tlf Udover festivalbåndet og et evt. campingarmbånd (hvis du har bestilt camping), får du et bånd, som viser, at du hører til hos Ungdommens Hus, og som viser, at du har ret til at tømme køleskabet. Pas godt på dem alle, og henvend dig straks til Leon på tlf , hhv. til en ansvarshavende i boden på , hvis du mister et af dem eller dem alle. 2. ANSVARSOMRÅDER Vi har ansvarshavende på følgende områder: Hovedansvarlig Leon Buhl tlf Leon kan kontaktes under hele Festivalen(Skal dog hilse og sige, at han også nogen gange sover). Bar, personale, Bånding Anni Nielsen tlf Bar, personale, Bånding Anne Landt tlf Bar, personale René Pedersen Penge og vagtplaner Hanne Veitland tlf Penge Hans Kjeld Penge Farukh Ahmed. Herudover er der kassebetjeningseksperter til hjælp. Logistik (container og varer) Jan Jensen Logistik (container og varer) Logistik (container og varer) Tommy Christensen Karina Andersen Køkken & madforsyninger Birthe Aagaard Køkken & madforsyninger Søs Jensen Tilmeldinger og administration Tove Buhl tlf Husk Ølboden/baren kan kontaktes på telefon Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 3

4 3. NÅR DU MØDER Mød op i god tid. Stil din bagage på området hertil på vores bagområde, så den ikke generer andre og efterlad ikke dine penge, mobiltelefon eller andet dyrt udstyr i din bagage. Tag ølsælgerblusen på, så den er synlig for alle. (Kunstneriske indgreb er tilladt). Tjek op hvilket team du arbejder på (arbejdsplanen), og om du har specialopgaver i løbet af din vagt (arbejdsplanen er ophængt på/ved opslagstavlen på bagområdet) Kontakt den ansvarshavende på dit arbejdsområde, og Er du med for første gang og uden en ven som guide, så få en sådan anvist. Bliver du forsinket, så ring straks til Ølbodens telefon Bliver du syg, så ring straks til Ølbodens telefon , eller til Leon tlf Du skal nemlig laves en aftale med aflevering af båndet. Hvis man bliver rask senere fås båndet så igen. (Se fondens anvisninger på side 11). Opslagstavle Her finder du arbejdsplanen og de ansvarshavendes nye oplysninger og huskere, samt tips fra andre. Kig på den jævnligt, måske er der nye oplysninger. Alle er velkomne til at skrive på tavlen - gode tips, advarsler og andet er en god hjælp til din kollega. Husk dato, tidspunkt og dit navn, hvis nogen vil have det uddybet. 4. TEAM Team: Vi arbejder i team, og på arbejdsplanen fremstår teamet med forskellige farver. I teamet fordeler I selv arbejdsopgaverne imellem jer, ligesom I aftaler, hvornår / hvem går til pause på bagområdet. Man kan selv vælge, om man vil have en teamleder eller vil fungere kollektivt. Funktioner som skal dækkes er: Område penge: Håndtering af byttepenge, kassebeholdninger og overlevering af penge til fond. Område bar: Salg over disk, tapning af øl, opfyld glas og drikkevarer i baren, oprydning i bar og bagområde, køkkentjans og evt. portvagt. Område Logistik (container og varelager): Varer fra container til bar, portvagt, miljøarbejde. På tavlen på bag området bag baren kan du læse, hvornår du har vagt og hvilke opgaver, du er tildelt. Her findes også billedoversigt over dine kolleger og de ansvarshavende. Du kan komme ud for, at du bliver omplaceret i forhold til din igangværende opgave, da vi hele tiden skal være opmærksomme på, hvor din arbejdsindsats er bedst anvendt i forhold til bodens drift. Vi håber, du er fleksibel, når det sker. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 4

5 5. BAREN Ansvarshavende: Anni Nielsen, Anne Landt, René Pedersen Henvend dig til den ansvarshavende for baren, når du møder på vagt. Hvis du er ny, er på vagt for første gang, så vil du blive koblet på en medarbejder, der har været med tidligere, og som kan vise dig til rette med arbejdsgange og opgaver. TEAM. Som tidligere skrevet, er du en del af et team. Det er vigtigt, at teamet dækker alle arbejdsopgaver indenfor deres område. Derfor er der på opslagstavlen en arbejdsplan, hvor du kan se arbejdsområderne f.eks.: Kasseapparat, Pengetælling, Køkkentjans, Bagområde tjans, Container vagt, Miljøtjans, Portvagt Pauser. Aftal med dit team, at du går til pause på bagområdet (og nej, ikke når du skal på toilettet), så der er overblik over hvilke medarbejdere, vi råder over, og vi kan omrokere mest hensigtsmæssigt, hvis der bliver behov. Forlad ikke bodens område uden at have clearet det med den ansvarshavende for baren. SALG TIL PLADSEN. Retningslinier ej på plads omkring omhældning ved dette salg. Tjek opslagstavlen. Vær dog opmærksom på, at tom emballage skal tilbage i kassen, efter du har skænket op i krus. Det gør det hele nemmere. Du må hellere tage dig tid til oprydning engang imellem, end at flasker og emballage står og flyder over alt i baren. Hvis du spilder på bardisken, så tør det op med det samme. Der står spande med klude langs hele baren. Øl. Vore kunder skal have, hvad de betaler for, men skænk KUN TIL STREGEN på glasset, da det ellers giver stort svind. Også multitapperen skal være korrekt indstillet. Hvis der i en periode ikke sælges ret meget øl, skal der tappes fra de haner, der er LÆNGST VÆK fra tankvognen. Dette for at undgå at øllet skummet for meget, når der igen skal tappes fra flere haner. Tap ikke flere øl, end der kan sælges indenfor 5 minutter. Hvis der er problemer med øl anlægget, så gør ikke noget selv, kontakt den ansvarshavende for baren. Glas Hvis der er forskellige glas, så husk at bruge det rigtige. Hold udenpå glasset, så fører du ikke bakterier videre til kunden. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 5

6 Opfyldning Hvis du opdager, at vi er ved at løbe tør for glas eller andet henvend dig til den ansvarshavende for baren eller den, du ved, der er sat til at fylde op med tomme glas m.m. og informer denne person. På den måde løser vi opgaverne hurtigere og om muligt bedre. Hygiejne Oprydning og aftørring er del af arbejdet i baren. Sørg selv for, at spande er med rent vand og rene karklude. Betaling. Når du ekspederer en kunde, skal du altid sørge for at beholde de modtagne sedler i hånden, indtil du har givet kunden penge tilbage på købet. Herved undgår du, at kunden beskylder dig for at give forkert tilbage. F.eks. at kunden påstår, at du fik en 500 kr. seddel, men at det måske kun var en 50 er. Arbejdsopgaver under vagten. Det er vigtigt at du skifter opgaver i løbet af vagten, byt med en anden medarbejder og sørg også for at få en pause ind imellem. Hvis du opdager en medarbejder, som har brug for din hjælp så hjælp denne, eller hent hjælp hos den ansvarshavende for baren. Der kan dog være tidspunkter, hvor den ansvarshavende for baren, må prioritere at tage dig ind fra en pause, på grund af arbejdspres. Tag det som en udfordring og hold en hvilepause senere. NEDLUKNING NAT. Når vi bliver bedt om at lukke baren af en fondsmedarbejder, skal det overholdes. Vi skal bruge medarbejdere, som skal lukke vores låger, for at lukke ud til kunderne. Medarbejdere ved tappehanerne, skal drosle ned for tapning af øl, og skal stoppe helt med at tapning efterhånden, som lågerne sættes for. Kasseapparaterne lukker på samme måde ned løbende. Der skal ryddes op i baren og på bag området, før alle kan gå hjem, og nattevagterne kan overtage baren. Der må ikke sælges varer mellem kl kl Lukning søndag. Sørg for kun at åbne det antal kasser med glas, chips mm., der skal bruges. Vi kan ikke returnere kasser, der er åbnede. Det påvirker bodens overskud / underskud, idet vi hæfter for åbnede kasser. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 6

7 6. PENGEKASSER og KASSEAPPARATER Ansvarshavende: Hanne Veitland, Hans Kjeld, Farukh Ahmed. Før du skal på kassevagt: Kasseapparat. Få instruktion i brug af kasseapparat. Der er specialister på alle vagter. Kasse. Detaljerne er ikke på plads. Se nærmere instrukser på vagten. Der vil være pengekassespecialister til at hjælpe dig med at få kasserne til at køre. Dankort: Der må hæves 100, 200 eller 300 kr. mere end det beløb, der købes for (altså hele 100 kr.). Medarbejderkuponer. Medarbejder kuponer (fra Fondsmedarbejdere i andre funktioner): Der kan købes drikkevarer for kuponerne. Nærmere oplysninger er ikke modtaget, se instrukser på vagten. Småpenge. Du skal henvende dig til den pengeansvarshavende, hvis du mangler småpenge eller har for mange sedler i din kasse. Du skal ikke veksle småpenge til sedler for festivalgæsterne. Det er meget tidskrævende og uhygiejnisk - Og nogle forsøger at snyde ved at sige, at vi tæller forkert. Drikkepenge. Drikkepenge, du får, skal ikke i kassen, men samles og afleveres i pengerummet, hvor der er en beholder til dem, går ligesom overskuddet til arbejdet i Klub Ungdommens hus. Pengepostkasser. Hvis de udleveres, så er det ikke fordi, vi kan sende pengene hjem, men de kan anvendes til overskydende sedler, frem til, man tømmer kassen. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 7

8 7. LOGISTIK (CONTAINER, BAGOMRÅDE OG MILJØ) Ansvarshavende: Jan Jensen, Tommy Christensen og Karina Andersen. Arbejdsopgaver er: Varer fra container til bar. Tjek af vareleveringer. Afhentning af returgods fra baren. Miljø-rengøring af omkringliggende arealer. Sammenpakning af returemballage. Vær opmærksom på ved udpakning, om kasser skal bruges ved returnering. SVIND. Vær som under baren opmærksom på ikke at få åbnet mere, end vi får solgt, specielt op til lukketid og om søndagen, da åbnede kasser indgår som svind. PORTVAGT til bagområde. Her tjekkes indgående personer. Kun medarbejdere i vores gruppe har adgang. Vi er vant til, at tidligere medarbejdere / børn og meget gode venner kan komme på besøg. Er du i tvivl så kontakt den pågældende sælger, som gæsten henviser til eller en ansvarshavende, som i givet fald vil sige ok for, at de kan komme indenfor. Ingen gæster er på besøg uden, at nogen tager ansvar for deres tilstedeværelse. Vi ved i skrivende stund ikke, hvor porten vil være, eller om vi overhovedet får den. 8. NATTEVAGT Som nattevagt rydder du op og rengør baren (for og bag) samt foran salgsarealet. Du modtager og kvitterer for varer (instruktion gives ved vagtstart) Derudover holder du vagt foran salgsarealer, i ølbod og på bagområdet iført vest. Kasseapparater: Nattevagterne beholder en kasse, der holdes åben under nedlukningen af baren. Den sættes derefter i containeren. Nattevagten har kompetence til at bede medarbejdere, som ikke er på vagt, forlade bagområdet i nattetimerne. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 8

9 9. BAGOMRÅDE Vi er 110 personer, der skal bruge bagområdet, så brug det med omtanke og vis hensyn. Bagområdet består sædvanligvis af et udekøkken med køleskabe og fadølsanlæg, og et overdækket fællesområde med borde og stole. Der vil sædvanligvis være en fadølsskænker til personaleøllet, og man kan blive sat på en køkkenvagt, hvor man rydder op i køleskabe og på borde samt afvasker borde og efterladte brugte køkkenredskaber. Uanset køkkenvagt, er alle er selvfølgelig ansvarlige for at rydde op efter sig selv, og også gerne efter den, som ikke lige fik det gjort. Mad: Der er brød, pålæg, grønt og frugt (samt chips og slik i mindre omfang), kaffe, te, øl og vand (samt vin og sommersby i mindre omfang). Man skal selv smøre og som sagt rydde op (også selv om ens mor tilfældigvis måtte være der). Der er kaffemaskiner og elkedel til kaffe og tebrygning. Glas og kopper skal mærkes med dit navn, labels kan klistres på. Gæster: Det er tilladt i mindre omfang at have en gæst på bagområdet. Giver du en af bagområdets øl eller vand til en gæst, så skal du lægge 10 kr. pr. øl /vand. Vi har ikke salg fra bagområdet! Maden er til medarbejderne og gives og sælges ikke til gæster. Der kan være særlige aftaler for medbragte børn. Hygiejne: Der er en plastikspand til snavset bestik. Dette rengøres jævnligt. Vand koges i elkedlen. I forhold til hygiejnen i køleskabet, er det vigtigt, at - kødpålæg ligger på en hylde og - frugt og grønt på en anden hylde. - Ost, æg og mælk skal ligeledes ligge på en hylde for sig selv. Brug af køleskabet til egne varer frabedes. HUSK AT VASKE HÆNDER før du går i lag med maden. Levnedsmiddelkontrollen: Når levnedsmiddelkontrollen kommer, så hent den ansvarshavende for baren så evt. beskeder gives til denne. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 9

10 Specielt m.h.t. drikkevarer: Det er ABSOLUT FORBUDT at tage drikkevarer inde i baren. Hvis du tager drikkevarer og chips i baren, skal det betales med den pris, det sælges for til øvrige festivaldeltagere, og det skal slås ind på kasseapparatet. Emma Gad det gør vi : Der må tages en øl eller sodavand med ud på publikumsområdet, når du forlader bagområdet. Sodavand og øl hældes i de glas, vi har på vores bagområde. Husk at mærke med navn. Musik og anden støjende adfærd er ifølge vores kontrakt ikke tilladt på bagområdet. Mangler der ledige stole, og du ikke er på arbejde, så rejs dig for de(hårdt) arbejdende medarbejdere, som skal have pause. Toiletter. Der er stillet to toiletvogne op, som er forbeholdt vores medarbejdere. Nøgle til disse er ophængt i ølteltet. Der er dødsstraf for at forlægge disse nøgler. Rygning: Der må IKKE ryges i ølsalg og på lokummerne. HUSK at bruge askebægrene på bag området. Vi skal faktisk selv samle ALLE skodder op - efter Festivalen - det er et ret surt job. 10. GENERELT fra Støtteforeningens ledelse Kom til tiden, sæt ikke dine ting, så de er i vejen for andre, ryd op efter dig selv, og også gerne din nabo, som ikke har lært det, vær i godt humør og fleksibel, så bestræber vi os på det samme. Besøgsven I løbet af festivalen vil en repræsentant for festivalens ledelse besøge boden flere gange. Navnet på besøgsvennen vil I kunne se på vores opslagstavle. MUSIKFRI Hvis du har musikønsker, der ligger i din arbejdstid, skal du notere det på listen, som ligger til det samme. Den ansvarshavende vil så finde ud af, om det kan lade sig gøre at holde pause på det tidspunkt. Der tages her hensyn til, hvor travlt vi selv har, men vi bestræber os på, at det lykkes. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 10

11 11. Information fra Roskildefonden: Klip fra Fondens information Information om udlevering af adgangstegn Du skal deltage i informationsmøde i din forening Du skal vide kontaktperson og tlf., såfremt du er forhindret ses her i hæftet. Medarbejdergoder Mad og drikke, er op til den enkelte forening (se i hæftet) Beklædning: Ølsælgerbluse skal bæres synligt Foreningsmedarbejdercamping, kan du være på, hvis du har bestilt, betalt og fået campingpas. Du som medarbejder er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring tegnet af Roskilde Festival (gælder alle madhandels-, service- og pantindsamlingskontrakter). Dine vagter Du skal som minimum arbejde 3 vagter á 8 timer. Mødetid er 5-10 min. før vagten påbegyndes. Forlad ikke din vagt, før du bliver afløst. Generelle krav fra Roskilde Festival Adgangstegn er at betragte som værdigenstande og skal behandles med samme omhu. Hvis du som medarbejder får inddraget dit armbånd, hvis armbåndet går tabt eller det på nogen måde bliver beskadiget, skal dette meddeles bodens medarbejderansvarlige. Mistede adgangstegn erstattes som udgangspunkt ikke. Ingen medarbejdere på vagt må fremtræde beruset eller på anden måde påvirket. Bortvises en medarbejder på dette grundlag, betragtes det som udeblivelse og adgangstegnet vil blive inddraget. Det er forbudt at medbringe flasker på den del af festivalpladsen, der er flaskefri. Generelle sikkerhedsregler skal opfyldes. For medarbejdere i madboder: Det forventes, at du møder ren og pæn med rent tøj, rene negle osv. for at sikre optimal hygiejne. Teltets bagområde er arbejdsområde og må ikke anvendes som fest- eller samlingssted. (Vi har bagområde bag teltet). Sygdom Hvis du bliver syg eller på anden vis forhindret i at tage dine vagter, skal du gøre følgende: 1. Sørge for at din ansvarshavende får besked om at du er syg. 2. Sørge for at dit adgangstegn afleveres i Ølbod/til den ansvarshavende, som vil registrere dato/tidspunkt for udtjekning. Hvis ikke du følger denne procedure, forbeholder Roskilde Festivalen sig ret til efterfølgende opkræve betaling. Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus 11

12 Ansvarshavende Festival 2011 Anni Anne Rene P Hanne Hans Kjeld Tommy Birthe Aagaard Jan Søs Støtteforeningen Klub Ungdommens Hus Farukh Karina Leon 12

Holdledere Kiosk medarbejder

Holdledere Kiosk medarbejder KFUM S BOLKLUB ROSKILDE ROSKILDE FESTIVAL 2015 Holdledere Kiosk medarbejder ALLE KIOSK MEDARBEJDERE SKAL LÆSE OG FORSTÅ DENNE SKRIVELSE. Først skal der lyde en kæmpe tak, for at du vil stille op som frivillig

Læs mere

Velkommen til Timos! Jeg har lavet denne introduktion, for at du ved hvem du arbejder hos, og hvad der er vigtigt for min forretning.

Velkommen til Timos! Jeg har lavet denne introduktion, for at du ved hvem du arbejder hos, og hvad der er vigtigt for min forretning. Velkommen til Timos! Jeg har lavet denne introduktion, for at du ved hvem du arbejder hos, og hvad der er vigtigt for min forretning. Jeg har arbejdet i restaurantbranchen det meste af mit liv. Jeg startede

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum.

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum. Værd at vide Som frivillig på Roskilde Festival Nyttig og brugbar information til dig og publikum roskilde-festival.dk Tilhører: ROSKILDE FESTIVALS VÆRDIGRUNDLAG Roskilde Festival er en årlig flerdages

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

God mobilstil 4JUNIOR

God mobilstil 4JUNIOR God mobilstil 4JUNIOR Hvad er cool at bruge mobilen til, og hvad skal du undgå? Varenr. 9045418 Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din mobil til Verden

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere