Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice"

Transkript

1 Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente retøkonomicenteretøkonomicenteret økonomicenteretøkonomicenteretøk Gældende for kunder opstartet efter den 1. januar 2012 Sidst ændret den 4. april 2013 onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice nteretøkonomicenteretøkonomicente retøkonomicenteretøkonomicenteret økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice nteretøkonomicenteretøkonomicente retøkonomicenteretøkonomicenteret økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon

2 SAMARBEJDSBETINGELSER ø k o n o m i c e n t e r e t CVR-nr Til brug for din vurdering om hvorvidt økonomicenteret er en mulighed for dig, vil det være nødvendigt at du læser indeværende betingelser grundigt igennem. økonomicenteret: økonomicenteret er en privatejet virksomhed, der drives som enhver anden profitorienteret erhvervsvirksomhed. økonomicenteret har eksisteret i godt 19 år, og er dermed Danmarks ældste virksomhed, der beskæftiger sig med privatøkonomisk administration af gældsramte familier. I tæt samarbejde med Den Almennyttige Andelskasse Merkur, har vi gennem årene hjulpet mange mennesker ud af deres økonomiske deroute. I alle årene siden opstarten, har vi forsøgt at opnå politisk forståelse for vores idé om, at det vil være samfundsgavnligt om der blev etableret et lovgrundlag, der kunne hjælpe gældsramte familier ud af deres situation, mod at acceptere at være under økonomisk administration. Vi forestiller os en offentlig ordning, der kan fungere parallelt til den allerede etablerede gældssanering. Dette vil sikre at flere familier med gæld, vil kunne se en fornuftig vej ud af deres så håbløse situation, og samtidig, under ordnede kontrollerede forhold, til gavn for såvel de gældsramte som deres kreditorer. Kreditorerne vil opnå nemmere indsigt i deres kunders økonomier, og samtidig opnå en fair og maksimal afvikling af deres tilgodehavender. Accept af indholdet: Det er en forudsætning for etablering af et samarbejde med økonomicenteret, at du er indforstået med at skulle acceptere indholdet af dette dokuments opstillede betingelser. Du har således allerede ved indsendelsen af din ansøgning, taget stilling til indholdet og accepteret samarbejdsbetingelserne. Ansøgningsskema: Den første henvendelse økonomicenteret får fra dig, er dit indsendte ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal være udfyldt korrekt - se vejledningen i ansøgningsskemaet - og den skal udfyldes med BLOK-bogstaver. Ansøgningen sendes til; økonomicenteret Att.: Kundeoprettelsen Skelagervej Aarhus N 2

3 Alternativt kan du scanne materialet, og tilsende os det til; Bemærk; For at sikre dig bedre mod at dine papirer ikke skal havne i de forkerte hænder, har vi valgt at give dig mulighed for at sende din ansøgning til os per . Dog skal vi gøre dig opmærksom op, at forsendelsen uanset valg er på eget ansvar. I ansøgningsskemaet oplyses der om det materiale vi ønsker vedlagt den indsendte ansøgning, til brug for vores vurdering af sagen. Er materialet ikke udfyldt korrekt, ligesom dette dokument i underskreven stand ikke er medsendt, er det ikke muligt at behandle din ansøgning, hvorfor den vil blive afvist. Da afviste indsendte ansøgninger ikke returneres, bedes al materiale kun indsendes til os i kopiform. Sagsbehandlingstid: Under forudsætning af, at økonomicenteret har modtaget den korrekt udfyldte ansøgning, vil du normalt få en tilbagemelding fra os i løbet af 3 til 5 hverdage. Bemærk; I perioder med mange indsendte ansøgninger kan denne tidsfrist dog blive længere end ønsket, ligesom den i modsatte tilfælde kan blive kortere. En turbulent tid: Du må være indstillet på, at de første 3 måneder kan blive turbulente for dig. Først og fremmest, skal du selv finde dig tilrette i det nye samarbejde, og økonomicenteret vil i de første 3 måneder få et overblik over de budgettal du har indsendt, ligesom vi i denne periode får sat de oplyste betalinger ind i de rigtige måneder. Altså skal du være opmærksom på, at der i de første 3 måneder kan opstå mindre betalingsforstyrrelser. Bemærk; Skulle du have glemt at oplyse os om en eller flere kreditorer, om en eller flere regninger, eller om nogle restanceforhold, skal økonomicenteret gøres opmærksom på det i denne periode. Møder: For effektivitetens skyld, har økonomicenteret valgt at undgå mødeaktivitet, da det er en tidskrævende proces, der ofte munder ud i mindre indhold, end i de tilfælde hvor informationerne sker via kommunikation eller telefonsamtaler. Dog vil der i særlige tilfælde være behov for, at der bliver aftalt et møde. Henvendelse: Al henvendelse vedrørende økonomien, skal ske til den medarbejder du er henvist til i økonomicenteret. Kommunikationen foregår primært per eller med almindelig postforsendelse. Fordelen ved at der kommunikeres per er, at vi fra begge sider får dokumentation for det aftalte, ligesom vi på den måde mindsker risikoen for misforståelser, og endelig, undgår du at skulle hænge i telefonen unødigt. 3

4 Telefonsamtaler sker således kun når det er økonomicenteret, der ringer dig op. Kontakt til Merkur Bank: Kontakt direkte til Den Almennyttige Andelskasse MERKUR, eller andre involverede parter, må kun finde sted, hvis henvendelsen drejer sig om problemer, der ikke vedrører samarbejdsforholdet til økonomicenteret, eksempelvis, hvis der opstår problemer med det af pengeinstituttet udleverede bankkort. Uhensigtsmæssig henvendelse direkte til pengeinstituttet, vil kunne medføre øjeblikkelig ophør af samarbejdet. Forpligtelser: Du er forpligtet til at meddele økonomicenteret ændring af; navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse samt ændring af; indtægts- og udgiftsforhold. Som kunde forpligter du dig til at arbejde positivt med i reetablerings-processen, så økonomicenterets mulighed for at få skabt balance i din økonomi igen, bliver så god som mulig. Hold dig orienteret: Du er ligeledes forpligtet til at holde dig ajour med de gældende samarbejdsbetingelser. På økonomicenterets hjemmeside, vil du blive orienteret hvis der sker ændringer af samarbejdsbetingelserne. Se under fanen <Nyheder>. Bemærk; Ændres samarbejdsbetingelserne i væsentlig grad, vil vi tilsende dig en , hvor vi beder dig om at læse betingelser igennem. Du skal ikke underskrive betingelserne igen. Er du ikke indforstået med de nye ændringer, bedes du tilsende os din opsigelse af samarbejde - se under; Ophævelse af samarbejdet i disse betingelser. På hjemmesiden under fanen <Ansøgning>, vil du altid kunne finde de løbende opdaterede samarbejdsbetingelser. Spørgsmål: I de tilfælde du skulle have nogle spørgsmål, har vi på vores hjemmeside lavet en mulighed for dig, hvor du hurtigt og nemt kan søge svaret. I alle tilfælde bedes du starte med at benytte denne mulighed. Øvrige henvendelser sker per , til den kontaktperson du er henvist til. Din indstilling: Det du skal være særlig opmærksom på - allerede før du vælger at sende din ansøgning til os - er, om du nu har overvejet dit samarbejde med os grundigt nok, da du vil blive opkrævet et minimumsgebyr på kr ,00 som betaling for medgået tid, hvis du vælger at ophæve samarbejdet indenfor de første 3 måneder. Vælger du at sætte dig selv under økonomisk administration, er det et valg der vil indebære, at du i en periode af dit liv, vil skulle til at spørge om du må bruge penge til eksempelvis reparation af bil eller til akut tandlæge m.m. 4

5 Er du ikke til faste rammer og principfaste holdninger, så bliver en reetableringsproces meget vanskelig at gennemføre. Er du derimod god til at indordne dig, og er du viljefast når det gælder, så har du en rigtig god chance for at processen vil lykkes. Samarbejdet: For at vi kan hjælpe dig med af få din økonomi på ret køl igen, har vi sammensat disse samarbejdsbetingelser, som er gældende under hele den økonomiske reetablering. Det er særligt vigtigt, at du får læst disse regelsæt grundigt igennem, da de vil give dig et indblik i de vilkår, du i givet fald skal indordne dig under i det tilfælde, du vælger at blive kunde hos os. Der er ikke tale om, at du - med dit valg om at blive kunde hos os, samtidig - vælger at være under fuld økonomisk administration, selv om det vil være en nærliggende følelse for dig at få, også når du læser disse betingelser igennem. Der er reelt tale om et frivilligt valg fra din side, og som sådan kan du til enhver tid ophæve samarbejdet, med én måneds varsel, hvis du på et tidspunkt finder det rigtigst for dig at gøre det - se under; Ophævelse af samarbejdet -. Der er tale om et samarbejde, hvor vi i fællesskab skal finde vejen ud af din økonomiske krise, så det er ligeså meget os, som det er dig der forventes noget af. I alt sin enkelthed går samarbejdet ud på, at du får vendt din økonomi, så du kan se en lysere økonomisk fremtid i møde, og det er på forhånd givet, at der ikke er basis for at fortsætte ud af det økonomiske spor, du hidtil er havnet i. Alene af den grund, vælger du at indgå i et samarbejde med os, og du vælger, at det er os, der skal arbejde på at få bragt orden på økonomien, og som sådan er det os der overdrages ansvaret, hvorfor det er naturligt at du må acceptere, at vi i alle tilfælde må vælge at gøre det, vi finder nødvendigt for at situationen bedres. Dit ansvar er at sørge for, at indtægten bibeholdes på, som minimum samme niveau, som da samarbejdet blev etableret, ligesom du har ansvaret for, at udgiftsniveauet ikke ændres i negativ retning, og derved belaster dine muligheder, for at processen skal kunne lykkes. Du skal være bevist om, at der skal arbejdes i den rigtige retning, under hele den økonomiske reetableringsproces. økonomicenterets opgave er at fastholde budgettet på den rigtige kurs, hvilket vi gør knivskarpt efter de spilleregler du læser om her, og selvom vi er opmærksomme på de menneskelige behov eller pludselige uforudsete problemer opstående undervejs, så er kursen klar allerede umiddelbart efter sagens start, hvilket vi tager alvorligt, da den er hele fundamentet for, om du kan komme ud af den vanskelige situation. Der underskrives en egentlig samarbejdsaftale ved samarbejdets begyndelse. 5

6 Fuldmagt: økonomicenteret modtager sammen med din indsendte ansøgning en fuldmagt, der giver os ret til at indhente og viderebringe information om de økonomiske forhold. Endvidere får vi mulighed for at indgå betalingsaftaler på dine vegne, uden først at skulle spørge om en godkendelse fra dig, før vi kan gennemføre aftalen. Denne fuldmagt er gældende hos såvel privat virksomhed, som hos offentlig myndighed. Ved samarbejdets opstart, underskriver du også en kontoaftale; Aftale om kontoforhold i samarbejde med Økonomicenteret. Denne kontoaftale udstedes af Merkur Bank, og er obligatorisk for samarbejdets etablering. Aftalen giver bl.a. økonomicenteret fuld råderet over dine konti i Merkur. Banksamarbejde: Under den økonomiske reetablering vil økonomicenteret i realiteten agere pengeinstitut for dig, dog uden på nogen måde at være et pengeinstitut. Bankforbindelsen som økonomicenteret har indgået samarbejde med, opretter på opfordring de konti der er behov for, men det er økonomicenteret der står for de daglige posteringer på disse. Der oprettes to konti - en Budgetkonto og en Rådighedskonto -. De oprettede konti vil stå i dit navn, ligesom en ægtefælle eller samlever vil kunne stå som medkontohaver. Til rådighedskontoen vil der blive udleveret et MasterCard Debet, til såvel kontohaver som til medkontohaver. Kortet må ikke overtrækkes Der påregnes et gebyr på kr. 75,00 for økonomicenterets dækning af det overtrukne beløb. Rådighedskontoen er den konto som du får råderet over, modsat Budgetkontoen, der kun kan administreres af økonomicenteret. Bemærk; Det er kun tilladt at rette henvendelse til det pengeinstitut der samarbejdes med i din sag, hvis henvendelsen drejer sig om noget der er uvedkommende for samarbejdet med økonomicenteret, eksempelvis hvis der er problemer med det af banken udleverede kort. økonomicenteret har mulighed for at hjælpe med lån, i de tilfælde der er et akut behov for et sådant. De lån økonomicenteret kan give, er ikke til at fastholde et overforbrug, og vil ikke blive udbetalt direkte. økonomicenteret kan vælge at yde lån til; * Billån, i de tilfælde det er nødvendigt at udskifte bilen til en der er billigere. * Hvis det er nødvendigt at finde penge til indskud, i det tilfælde at du af hensyn til den økonomiske situation, er nødsaget til at skulle flytte boligen til en billigere. * Hvis der skulle opstå et behov for ekstra kapital i tilfælde, af en pludselig uforudset situation. økonomicenteret kan også formidle lån via de penge institutter vi samarbejder med, hvis vi for eksempel vælger at din gæld skal samles helt eller delvist, hvis vi vurderer at din sag taler herfor. 6

7 Vær opmærksom på, at formidling af lån til samling af de lån du har på ansøgningstidspunktet kun sker, hvis økonomicenteret har særlig tillid til, at du vil gøre hvad der måtte være nødvendigt, for at du kan komme ud af den vanskelige situation. Bemærk; Tilbydes du at få dine lån helt eller delvist indfriet, ved at vi får samlet dine lån hos en af vores samarbejdspartnere, er der vilkår du skal være særlige opmærksom på. På hjemmesidens <Forside> kan du nederst under rubrikken; DIN SAMARBEJDSPARTNER klikke dig ind på > GEBYRER, og der orientere dig om vores gebyrer, herunder, om vilkårene ved Låneformidling. Ved etablering af lån der er formidlet af økonomicenteret Underskrives der et særligt dokument om vilkårene for formidlingen, og til hvilket formål pengene er bevilget m.v. Tillid: Samarbejdet bygger på gensidig tillid til hinanden. Du skal have tillid til, at vi kan gøre en positiv forskel for dig, og vi skal have tillid til, at du vil følge de i samarbejdsaftalen opstillede betingelser. Brydes denne tillid vil samarbejdet ophøre. Med jævne mellemrum vil økonomicenteret anmode om at få tilsendt de 3 seneste lønsedler. Der er ikke tale om manglende tillid til dig, men det er nødvendigt til vores dokumentations-materiale. Betaling: Det er gratis for dig, at få din indsendte ansøgning vurderet. Etableres der et samarbejde, er der et opstartsgebyr på kr ,00 (i beløbet er der inkluderet et depositum til betaling af slutopgørelsen på kr ,00 svarende til en time) samt et årsgebyr på kr. 731,00. Etableringsomkostningerne udgør sammenlagt kr ,75 indeholdende i beløbet er kr ,75 til moms. Beløbet vil blive indregnet i dit nye budget, og vil således ikke ændre noget på dit udbetalte rådighedsbeløb. Din sagsbehandling koster dig et a conto beløb på kr ,00 per måned i honorar for medgået sagsbehandlingstid, svarende til 1 time per måned. Sagen opgøres én gang årligt. Af nævnte beløb udgør moms kr. 250,00. Derudover betaler du et månedligt gebyr på kr. 185,00 til dækning for betaling af dine regninger og til postforsendelser m.v. I dette beløb er der afregnet kr. 37,00 til betaling af moms. Din månedlige betaling udgør således samlet kr ,00. (kr ,00 før moms) Beløbet er indregnet i dit budget. Der betales et årligt gebyr til banksamarbejdet på kr. 575,00 ligesom der vil blive opkrævet gebyr i forbindelse med oprettelse af bankkort på kr. 150,00 per kort. Også disse beløb indregnes i budgettet. 7

8 Bemærk; Du kan holde dig orienteret om vores gebyrer på vores hjemmeside; Hvordan skal jeg få penge til det i min situation? Hvis du ser på hvad du det sidste år har fået af rykkergebyrer, rentetilskrivninger, strafrenter, inkassoomkostninger samt advokatsalærer og fogedretsgebyrer, vil en del af pengene allerede være tilbage i din kasse, efterhånden som din sag bliver bedret. Opstart: Straks samarbejdet er påbegyndt, skal du sørge for at orientere din nuværende bankforbindelse om, at du nu har valgt at være kunde hos os i en periode. Du skal anmode banken om at slette alle PBS-træk (BetalingsService), så de ikke betaler flere regninger for dig. Endvidere skal du kontakte elselskabet, kreditforening/boligselskab m.v. og anmode dem om at tilsende dig den næste opkrævning med posten, hvorefter du sender regningerne ind til din kontaktperson hos os i kundeoprettelsen. Samtlige kreditorer der står på kreditorlisten, vil af økonomicenteret blive orienteret om vores fremtidige samarbejde. Din opgave er, at tilsende os alle de regninger du modtager med posten umiddelbart efter at kundeforholdet er iværksat, samt de regninger du eventuelt har liggende, men som endnu ikke er blevet betalt. Det er dem du i ansøgningen indskriver i Restancelisten. Du er ikke under kreditorbeskyttelse i den periode du er kunde i økonomicenteret, hvorfor du fortsat kan indkaldes til Fogedretten, ligesom du fortsat kan blive udsat for anden kreditorforfølgelse såsom; Inkasso- skrivelser og opringninger samt besøg af inkassokonsulenter på din bopæl m.m. Dog vil nævnte forhold blive en mindre del af dit liv, efterhånden som sagen skrider frem. Du vil løbende blive holdt orienteret om sagsforløbet. Skulle du have undgået at havne i et kreditorregister, eller på anden måde at være forfulgt af kreditorer, på trods af, at du har uoverskuelig gæld, skyldes dette forhold ofte, at der er optaget lån blot for at betale af på andre. Er dette tilfældet, vil du i starten af samarbejdet opleve kreditorernes forsøg på at opkræve deres tilgodehavender, indtil der er indgået aftale med dem alle. Indkomst: Al indkomst skal indsættes på den til formålet oprettede budgetkonto. Uanset hvilken form for penge du modtager, er det en betingelse for samarbejdet at indkomsten indsættes på budgetkontoen. Budgetkontoen er oprettet som din NEM-konto, hvilket betyder, at alle offentlige udbetalinger til dig vil ske automatisk til denne konto. Penge du modtager retur fra eksempelvis for meget indbetalt husleje, kreditorer der sender penge retur grundet for meget 8

9 betalt indfrielsesbeløb eller fra Sygesikringen Danmark o.s.v. skal ligeledes overføres til din budgetkonto. Udebliver din lønindtægt helt eller delvist, kan dette medføre ophør af samarbejdet, ligesom ændring af Nem-kontoen til anden bankforbindelse vil blive opfattet som dit valg af samarbejdets ophør. Udgift: Alle faste udgifter indsættes i dit budget, og vil således blive betalt fra din budgetkonto. Betalinger der ikke kan tilmeldes BetalingsService, vil blive betalt manuelt. Kun godkendte udgifter betales af din budgetkonto, hvorfor du ikke uden forudgående aftale kan indsende regninger til betaling. Det vil sige, at du i hvert enkelt tilfælde er nødsaget til at kontakte din kontaktperson, før du kan få repareret eksempelvis en knækket tand. Godkendte udgifter: Husleje/kreditforeningslån, boliglån, el-, vand- og varmeforbrug, indbo-, hus- og bilforsikring, ulykkesforsikring t/ børn under 18 år, ejendomsskat, pantebreve, grundejerforening og fællesudgifter, billån og vægtafgift, sygesikringen efter behov, A-kasse (men ikke betaling til efterlønsordning), medielicens, leje af vaskemaskine og tørretumbler, daginstitution og SFO samt hel eller delvis betaling af fritidsaktiviteter til børn under 18 år. Derudover dækkes 80 procent af udgiften til privatskole. De sidste maksimale 20 procent trækkes af rådighedsbeløbet. Der overføres fra budgetkontoen til rådighedskontoen kr. 300,00 per måned eller kr. 900,00 hver tredje måned efter aftale, til dækning af tele- og internetudgifter. Du står selv for afregning af disse udgifter af rådighedsbeløbet. Eventuel tilmelding til BetalingsService på Rådighedskontoen er mulig. Rådighedsbeløb: Rådighedsbeløbet er fastsat og udbetales til den til formålet oprettede rådighedskonto én gang månedligt. Der udbetales følgende rådighedsbeløb; Enlige kr ,00 pr. måned Par kr ,00 pr. måned Hjemmeboende børn under 18 år: Første barn kr ,00 pr. måned Øvrige børn kr. 900,00 pr. måned Udover det faste rådighedsbeløb udbetales der i henholdsvis marts og september et tøjtillæg på kr. 500,00 per barn under 18 år. I juli udbetales der kr ,00 ekstra i sommertillæg, og i december udbetales der ekstra kr ,00 som juletillæg. Modsat rådighedsbeløbet der udbetales fast sidste hverdag før den første, skal alle tillæg være overført til rådighedskontoen inden den sidste hverdag før den 7. i måneden. 9

10 Det er ikke muligt at få udbetalt diverse tillæg som forskud, og kun i særlige tilfælde kan rådighedsbeløbet aftales udbetalt før tid. økonomicenteret har det økonomiske ansvar for budgetkontoen, hvorimod kunden har det fulde ansvar for at rådighedsbeløbet slår til fra udbetalingstidspunktet og frem til næste udbetaling. Bemærk; Via netbank, kan du følge med i posteringerne på dine konti. Ekstra rådighedsbeløb: Der er ikke som udgangspunkt mulighed for at få udbetalt et større rådighedsbeløb end det ordinære beløb se ovenstående -. Dog er man berettiget til at få overført 50 procent af udbetalt dokumenteret overarbejde til sin rådighedskonto, dette er også gældende for udbetalt løn fra et eventuelt ekstra job. Alle andre indtægter, vil indgå i budgettet for at bidrage til sagens stabilitet. Det er muligt at hæve 25 procent af det ekstra rådighedsbeløb straks man har behov for det, mens de resterende 25 procent vil blive opsamlet i en pulje, og kan udbetales i følgende måneder; marts, april, juli, september, oktober og december. Økonomikonsulenten holder regnskab med udbetalingen af det ekstra rådighedsbeløb i de to puljer. Du meddeler selv, hvornår og hvordan du ønsker det ekstra rådighedsbeløb udbetalt. Hvis det er økonomisk muligt, kan der udover det faste rådighedsbeløb blive accepteret en budgetudgift til følgende; Tandlæge, kørselsudgifter til og fra arbejde, bøger til undervisningsbrug, internet- & teleforbrug, dokumenteret nødvendig medicin samt vejhjælp. Mindre rådighedsbeløb: Det er vigtigt at bemærke, at der kan forekomme tilfælde hvor det kan være nødvendigt at trække i rådighedsbeløbet. Er der for eksempel opstået underskud i budgettet, grundet mindre lønindtægt end det budgetterede, og uden forudgående aftale herom, eller er der poster i de faste udgifter, der er større end det der er budgetteret. Vælges der fra økonomikonsulentens side, at der skal trækkes af rådighedsbeløbet, vil det blive foretaget ud fra følgende prioritet; 1. Ekstra rådighedsbeløb Pulje 2 2. Ekstra rådighedsbeløb Pulje 1 3. Fordeling af ordinært rådighedsbeløb over en periode på op til 6 måneder. Kundeforholdet: Vi opdeler vores kunder i 5 grupper; A1 Oprettelse. Sagsbehandling op til de første 6 måneder. A2 Sager med særlig opmærksomhed. Sagsbehandling af kunder fra kundeoprettelsen, og typisk op til 3 år fra sagens opstart. B1 Stabile sager under almindelig sagsbehandling. Sagsbehandlingsperioden fra 1 til 8 år. 10

11 C1 C2 Sager med særlig positiv opmærksomhed. Sagsbehandling af sager med længerevarende stabilitet. Returnering af indsendte ansøgninger, samt afsluttede sager, der skal overdrages til bank. Kreditinformation: økonomicenteret har ikke mulighed for at registrere dig i et kreditoplysningsbureau. Dog vil det være naturligt, at en eller flere af dine kreditorer vil sørge for at du bliver registreret, i det tilfælde at du ikke allerede er det, for på den måde at undgå, at der ikke vil blive optaget flere lån under reetableringsprocessen. En registrering i et kreditinformationsbureau, vil maksimalt kunne strække sig over en periode på 5 år. Da man maksimalt kan være kunde i gruppe A1, A2 samt B1 i op til 8 år, vil det ofte være tilfældet, at vores kunder i den sidste del af den økonomiske reetablering ikke er registrerede. I de tilfælde hvor det efter vores vurdering vil være åbenlyst forkert at få sagen registreret i et kreditinformationsbureau, vil en sådan naturligvis ikke komme på tale. Optagelse af nye lån: Det er naturligvis en selvfølge, at du på intet tidspunkt optager lån af nogen art under hele reetableringen, uden forudgående skriftlig accept fra økonomicenteret. Ordningen er således også gældende for kunder i grupperne B1 og B2 kunderne i den sidste fase af reetableringsprocessen. Optages der på noget tidspunkt lån under reetableringen, vil det medføre at samarbejdet ophører med øjeblikkelig virkning. Køb på kredit: At købe på kredit, for eksempel gennem et benzinkort er ikke tilladt, uden, at der er indgået aftale herom. I de tilfælde hvor en sådan aftale er indgået, kan du vælge at lade betalingen trække via BetalingsService på din rådighedskonto. Er der indgået aftale om, at du får dækket dit benzinforbrug til og fra arbejde, vil du til din rådighedskonto få overført det aftalte beløb fra din budgetkonto én gang månedligt ofte op til den første. Køb på kredit på arbejdspladsen eller få forudbetalt løn, sidestilles med optagelse af lån, ligesom det at køre bilen til automekaniker, eller gå til tandlægen uden forudgående aftale med økonomikonsulenten, betragtes som låneoptagelse i det tilfælde at regningen ikke bliver betalt af rådighedsbeløbet. Endelig er det generelt ikke tilladt at komme i restance, altså at have ubetalte regninger liggende. Ansvar: Det er dit ansvar, at den af dig ved sagens opstart oplyste indtægt som minimum overholdes. Viser det sig på et tidspunkt under reetableringsprocessen, at lønniveauet falder i væsentlig grad, kan økonomicenteret blive nødsaget til at ophæve samarbejdet. Du er forpligtet til at oplyse os om al den gæld du har, allerede ved indsendelsen af din ansøgning. Er du i tvivl om hvorvidt du nu også har fået os oplyst om hele din gæld, må du oplyse os om dette i dit indsendte ansøgningsskema. 11

12 Godkendes din sag, og skulle det så senere vise sig, at du havde noget gæld du ikke fik os oplyst om, vil gælden - alt afhængig af dens størrelse - blive afviklet af dit rådighedsbeløb. I praksis foregår det sådan, at vi trækker beløbet før vi overfører dit rådighedsbeløb. Er den glemte gæld af en sådan størrelse, at den ikke kan afvikles af dit rådighedsbeløb kan økonomicenteret vælge at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Det er dit ansvar at få afmeldt regninger der er tilmeldt BetalingsService i din bank ved samarbejdets opstart. Det er ligeledes dit ansvar, at det faste udgiftsniveau ikke ændres negativt uden, at der er indgået en forudgående skriftlig aftale herom med økonomiansvarlig. Det er økonomicenterets ansvar, at sørge for at alle oplyste kreditorer bliver orienteret om, at du har valgt at være kunde hos os. Det er ligeledes økonomicenterets ansvar at give alle kreditorer oplysning om samarbejdets ophør, den dag det sker. Bemærk; LånLet, Bokredit Selene Finans (de tre navne hører under samme virksomhed), har valgt ikke at have indblanding fra tredje part, hvorfor økonomicenteret ikke har mulighed for at; orientere dem om, at du har valgt at være kunde hos os få opdateret din gæld indgå betalingsaftaler oplyse dem om samarbejdets ophør m.v. Har du gæld til en af nævnte kreditorer, og vælger du at indgå i et samarbejde med økonomicenteret må du være forberedt på, at du vil blive udsat for en ekstra hård inddrivelseshåndtering af din sag hos dem. økonomicenteret er forpligtet til at sørge for, at dit budget er løbende opdateret, og at samtlige godkendte udgifter i budgettet betales rettidigt, dog fortsat under den forudsætning, at den budgetterede løn overholdes. Endelig er det økonomicenterets ansvar at der bliver indgået betalingsaftaler med kreditorerne i din sag, efterhånden som økonomicenteret finder det forsvarligt, set ud fra den aktuelle økonomiske situation. Bemærk; økonomicenteret er ikke ansvarlig for betaling af ikke godkendte regninger. økonomicenteret er ikke forpligtet til at betale regninger af nogen art, hvis og såfremt at indtægtsgrundlaget ændres negativt, og i en sådan grad, at budgettet ikke kan overholdes, og ej heller i den situation at udgiftsniveauet ændres i væsentlig negativ grad uden forudgående skriftlig accept. Uforudsete regninger eksempelvis autoværkstedsregninger eller pludselige tandreparationer, vil i nogle tilfælde blive indsat i budgettet, men under alle omstændigheder, kun hvis der er indgået en forudgående aftale herom først. Er dette ikke tilfældet 12

13 vil en sådan pludselig opstået udgift blive betragtet på lige fod med optagelse af lån. Se under - Køb på kredit -. Ved sagens opstart bliver økonomicenteret bekendt med dine lån og restancer. Vores godkendelse af et samarbejde med dig, er ikke ensbetydende med, at økonomicenteret kan stilles til ansvar for, at disse lån og/eller restancer vil blive indfriet, hvis samarbejdet af den ene eller anden grund skulle blive ophævet. Afvikling af din gæld: Efter en periode på maksimalt 8 år, vil du være helt ude af den gæld du have på opstartstidspunktet for samarbejdets påbegyndelse, dog under forudsætning af, at alle gældende regler er blevet overholdt. Herefter har økonomicenteret mulighed for at hjælpe dig over i en traditionel bank. Som kunde i økonomicenteret vil du blive gældssaneret over en periode på maksimalt 8 år, og i modsætning til den almindelige offentlige gældssaneringsordning, foregår hjælpen hos os i et tæt samarbejde med dig under hele reetableringsprocessen. Under reetableringen trimmer vi din økonomi således, at udgifterne tilrettes det du faktuelt har råd til. Det er således ikke dine behov der sættes i første række, men derimod dit ønske om at kunne se dig selv gældfri indenfor en overskuelig årrække. Bemærk; Kreditforeningslån, pantebreve, boliglån og andre lån der afvikles på almindelig vis, er ikke inkluderet de nævnte 8 år, ligesom lån til kreditorer der vælger at stå udenfor den samlede kreditorordning ej heller er det. Ophævelse af samarbejdet: Ophævelse af samarbejdet sker med én måneds varsel. Dette grundet økonomicenterets forpligtelse til at orientere kreditorerne om samarbejdets ophør, samt økonomicenterets forpligtelse til at få sagen opgjort, og returneret det af kunden indsendte materiale. Gyldig opsigelse sker enten ved skriftlig henvendelse til; økonomicenteret, Skelagervej 1, 8200 Aarhus N, eller per mail direkte til den sagsbehandler du har i økonomicenteret. Efter aftalens ophævelse gør økonomicenteret sagen op, beregner honoraret og overføre det på budgetkontoen stående restbeløb til den af kunden oplyste bankkonto. Udover sagens opgørelse beregnes der et afslutningsgebyr på 1.250,00 kroner. Afslutningsgebyret (slutopgørelsen) betales i forbindelse med sagens opstart - se afsnittet Betaling. Ophæver du samarbejdet før den månedlige tidsfrist er udløbet, beregner økonomicenteret et honorar for den ekstra ulejlighed, det måtte medføre i forhold til medgået tid. Det betragtes i alle tilfælde som øjeblikkelig ophævelse af samarbejdet; Hvis der tages direkte kontakt til én af de pengeinstitutter eller kreditkortselskaber der samarbejdes med i din sag uden gyldig grund eller uden forudgående aftale herom - se afsnittet Henvendelser -, Hvis Nem-kontoen uden videre flyttes fra Merkur Bank, således, at indtægten udebliver enten hel eller delvis. 13

14 Udlevering af materiale: Du bekræfter med din underskrift, at have læst nedenstående materiale (punkterne a, b og c. igennem), ligesom du bekræfter, at indholdet af materialet er forstået. Følgende materiale er at finde på vores hjemmeside; A. Samarbejdsbetingelser B. Oversigt over gebyrer C. Ansøgningsskema Velkommen: Alle, der af den ene eller anden grund, er havnet i en vanskelig økonomisk situation er velkomne i økonomicenteret. Eneste betingelse for om vi ønsker at byde en kunde velkommen er, at vi i oprettelsesprocessen får det indtryk, at kunden selv er indstillet på at der skal ydes en særlig indsats gennem hele reetableringen i erkendelse af, at fremgangsmåden til dato ikke længere er holdbar, og at man har den nødvendige interesse i og indstilling til, at komme på ret økonomisk kurs igen. Det er vores fornemmeste opgave, at tage pænt imod de der selv finder behov for vores hjælp, så vi sammen kan finde mulighed for at kunne gøre en positiv forskel. Med håb om et godt fremtidigt samarbejde økonomicenteret 14

15 økonomicenteret - samarbejdsbetingelser - opdateret den 4. april 2013 Side 15:15 Ved underskrivelse af samarbejdsbetingelserne, bekræftes, at forretningsbetingelserne samt andet udleveret materiale i forbindelse med ansøgningen til økonomicenteret er nøje gennemlæst, forstået og accepteret. Ved min underskrivelse, er jeg bekendt med og accepterer de i denne aftale oplyste betingelser. Dato: Kundens underskrift Ægtefælles / Samlevers underskrift BEMÆRK; Før at samarbejdet træder endeligt i kraft, underskrives der bl.a. en egentlig samarbejdsaftale. 15

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Læs mere

Er det sådan du har det?

Er det sådan du har det? ØKONOMIcenteret Er det sådan du har det? så hjælper vi dig med at få orden i økonomien Er du havnet Der er mange indgangsvinkler på, hvordan folk havner i en vanskelig økonomisk situation: sygdom, arbejdsløshed

Læs mere

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen.

- Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. - Du kan jo vælge at få økonomien op på sporet igen. 18 år med økonomicenteret Ikke overraskende er vores fornemste opgave, at få vendt kundernes økonomiske situation til det bedre. For at kunne gøre det

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere