Skriveblokeringer. Sæt dig ind i specialets struktur og skriv på det kasse for kasse. Spring fra kasse til kasse som det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriveblokeringer. Sæt dig ind i specialets struktur og skriv på det kasse for kasse. Spring fra kasse til kasse som det"

Transkript

1 Skriveblokeringer Får man ingenting lavet har man en skriveblokering. Det lyder bedre end at indrømme, at man faktisk ikke rigtig får taget sig sammen til at lave noget! I det moderne behandlingssamfund, hvor en lang række højtuddannede skal leve af at sælge serviceydelser, har vi så også opfundet en etiket, som man kan udstyre sig selv med, hvis arbejdet ikke skrider frem. En ægte skriveblokering er sjælden! Har man en skriveblokering betyder det, at man er så plaget af Den indre Censor og Den indre Kritiker, at man går helt i baglås foran tasturet eller papiret. De fleste såkaldte skriveblokeringer er i virkeligheden en stofblokering eller en undvigemanøvre. En stofblokering er meget almindelig. Den forekommer, når en studerende beruser sig i bøger og forlæser sig på emnet. Man må lige læse en artikel mere eller en bog mere, før man kan gå i gang med at skrive for der er jo ingen mening i at begynde skriveprocessen før man fuldstændig har udtømt litteraturen om emnet. Her gælder det samme, som jeg allerede har været inde på: i en specialeproces eller enhver skriveproces, der sigter imod at præstere et større, sammenhængende skriftligt arbejde skal skrivningen være en del af arbejdet fra den første dag! Man skal ikke læse speciale men skrive speciale. De fleste studerende læser for meget litteratur. Brug din problemformulering til at afgrænse den litteratur du har behov for. Du skal ikke gennemtygge mere litteratur end du skal bruge for at besvare dit spørgsmål fyldestgørende indenfor opgavens rammer. I praksis har de fleste et kendskab til litteratur om det emne, som har affødt den problemstilling, som har ført frem til den problemformulering, som du skal undersøge. Derfor har de fleste også i udgangspunktet et grundlæggende kendskab til den litteratur, som de vil anvende som baggrund for specialet. Tag dit udgangspunkt i den litteratur du kender herunder ikke mindst fra pensum på din uddannelse og lad være med at læse i øst og vest. Brug din problemformulering, din vejleder og dine lærere til at hjælpe dig med at afgrænse dit forbrug af litteratur. En anden variant af stofblokeringen er når den studerende ikke kan overskue projektet og derfor ikke synes, at hun kan gå i gang med at skrive. Her handler det om at sætte sig ind i specialets struktur, at forstå de forskellige brikker eller kasser, som tilsammen udgør specialet. Man har strengt taget ikke brug for at kunne overskue projektet for at kunne skrive på det hvis det var en forudsætning at have overblik over det hele for at kunne starte ville man jo være i den absurde situation, at man ikke kunne starte før man var færdig Det gælder om at acceptere kaos og om at forstå, at specialet bliver til af mange små bække, som man må skabe hver for sig. Man kan ikke starte med at lave den flod, som de mange bække små danner til sidst det færdige speciale men man er nødt til at skabe hver bæk for sig. Sæt dig ind i specialets struktur og skriv på det kasse for kasse. Spring fra kasse til kasse som det Skriveblokeringer copyright John Henriksen 2003 side 1

2 passer dig, forfra, bagfra, ud fra midten sammenhæng og kontinuitet er noget der kommer til sidst. Det er også en undvigemanøvre, når man udstyrer sig selv med en skriveblokering. Man forsøger at vige udenom det ansvar, som man uvægerligt påtager sig, når man sætter ord på papiret. Her gælder det om at huske, at specialet bliver til i flere omgange og at den første proces netop er en proces: du kan ikke forvente, at alle afsnit fra starten kommer til at stå de rigtige steder. Du kan heller ikke forvente, at de enkelte sætninger er færdige i første hug. Al god skrivning er omskrivning. Du kan heller ikke forvente, at alle de ord du skriver vil være brugbare i det færdige speciale men hvad gør dog det? Ord er noget af det mest økologiske der findes de forurener ikke miljøet, når skriveren vel at mærke holder sig indenfor injurielovgivningens rammer. Du må regne med, at en del af det du skriver ikke kommer til at indgå i den færdige præsentationsskrivning men det har så til gengæld medvirket til, at den færdige tekst er blevet bedre, fordi du har skrevet dig frem til det rigtige indhold og de rigtige formuleringer. Hvis du dyrker sport træner du til den præstation, som du skal yde i kamp mod uret eller en modstander. Og selv om man kan forbande de sure timer i en romaskine eller løbeturene frem og tilbage på fodboldbanen tirsdag og torsdag kunne ingen seriøs sportsmand drømme om at skippe træningen. For vi ved jo godt, at hvis man ikke øver sig forud for lørdagens kamp bliver præstationen mindre god. Det samme gælder skrivning. Det nytter ikke at ville undvige ansvaret ved at påberåbe sig en skriveblokering. Tænk dig derfor om to gange, før du finder på at hæfte den etiket på dig selv. Grundlæggende drejer skriveblokeringer ægte eller uægte sig om at være ude af stand til at adskille forskellige processer fra hinanden. Hvis man ikke har forstået, at skrivning falder i separate faser processkrivning og redigering kan man meget nemt falde i den grøft hele tiden at redigere sig selv allerede i udgangspunktet. En ægte skriveblokering kan fx vise sig ved, at skriveren skriver et afsnit på en 3-4 linjer. Det kan sagtens tage en time. Men så kommer tvivlen mon ikke det ville lyde bedre, hvis jeg nu byttede rundt på de to første sætninger? Og det her komma, det skal væk og den formulering her er klodset, den skal også væk. Men den første sætning den duer ikke som indledning, væk med den. Den ægte skriveblokering svarer til den effekt, som man opnår, hvis man ved et uheld får trykket på tasten insert, der af uransagelige årsager befinder sig på ethvert tastatur. Jeg har endnu ikke fundet ud af, hvad den skal gøre for men hvis man får aktiveret den betyder det, at hver gang du skriver et bogstav æder maskinen et andet det fungerer altså som en slags delete-tast. Nu ved du altså, hvad du skal gøre, hvis din maskine pludselig spiser dine bogstaver tryk på insert og fænomenet holder op! På fem minutter kan den næsten-skriveblokerede redigere sig tilbage til udgangspunktet en tom skærm. Den ægte skriveblokerede kan slet ikke få noget skrevet, fordi han eller hun har en papegøje sidende på hver skulder. Fuglene råber og skriger, at det ord eller den sætning duer Skriveblokeringer copyright John Henriksen 2003 side 2

3 ikke, for det er skrevet hundrede gange før og i det hele taget duer den skrivende slet ikke til at skrive, alt hvad hun skriver er uoriginalt og dumt. Hører du til dem, der ikke kan lade være med hele tiden at gå tilbage og lige rette det du skrev før, kan du have stor fornøjelse af at gennemføre non stop-skrivning som opvarmningsøvelse, hver gang du starter en ny dag med dit skriveprojekt. Her gælder det jo netop om at skrive uden at læse det, du har skrevet og uden at redigere det og uden efterfølgende at skulle have det skrevne bedømt af nogen, heller ikke dig selv! Går du i stå hver gang du har skrevet et afsnit er her en metode, som jeg selv har praktiseret med studerende, der led af alvorlig sammenblanding af proces og redigering: skriv med skærmen slukket! Du starter PCen, tænder skærmen, finder tekstbehandlingsprogrammet frem og åbner det dokument, som du vil skrive i. Så slukker du skærmen Herefter er det en fysisk umulighed at redigere sig selv! Skriv gerne non stop-skrivning på denne måde, hvis du ikke kan løsrive dine alt for selvkritiske øjne fra de ord, som du frembringer på skærmen. Husk at sætte tid på! Senere kan du så gå over til tænkeskrivning efter denne metode og her skal du igen sætte tid på. Skriv fx mindst en halv time før du tænder skærmen, gerne mere. Det kan også være en idé slet ikke at læse, hvad du selv har skrevet før du erklærer dagens skrivearbejde for overstået. Du skal jo alligevel ikke give dig til at redigere den enkelte tekst før du har et klart billede af, hvor den hører hjemme i sammenhængen og hvilket formål den skal opfylde. Og det overblik har du først sent i hele forløbet. Prøv at lade være med at læse det du har skrevet fra mandag til fredag før om lørdagen du vil blive overrasket over, dels hvor meget du har fået skrevet og dels over, med hvor klare øjne du vil være i stand til at se på din egen tekst. Hvis du vil fordybe dig i skriveblokeringens dybder har du rig lejlighed til det i litteraturen. Jeg vil anbefale dig at skrive i stedet for. Den mest dybtgående bog om emnet på dansk er psykologen Lotte Rieneckers Tekster til tiden undgå skriveblokeringer (Dansk Psykologisk Forlag, 2. udg. 1996). Når det er sagt vil du med garanti komme ud for perioder, hvor du ikke er produktiv under dit specialeforløb. Alle skrivere, også de professionelle, har perioder, hvor de er ved at brække sig over den bog, de er ved at skrive og derfor ikke kommer ud af stedet. Mennesker der lever af at tæske i tastaturet kommer også ud for, at de ikke kan komme videre. Men straks at udstyre sig selv med en skriveblokering på den baggrund er at gå for vidt. Det flytter lynhurtigt fokus fra løsningen på problemet, nemlig at komme videre, og over til alt det interessante, man kan læse sig til om det at have en skriveblokering! Når min bog om specialeskrivning udkommervil den gentage til ulidelighed, at du skal skrive hver dag i din specialeproces. Og det er det bedste middel der findes! Derfor gør jeg også meget ud af at få specialeskriveren til at forstå, at man ikke nødvendigvis skal fortsætte om tirsdagen på Skriveblokeringer copyright John Henriksen 2003 side 3

4 det sted, som man slap om mandagen. Det er rigtig godt at forstå specialets kasser, specialets struktur, så man kan surfe rundt imellem dem efter det skrivehumør man er i den enkelte dag.<br Går man i stå i litteraturgennemgangen kan man tage fat i analysen. Man kan også forsøge at skrive konklusionen eller perspektiveringen. Skriv gerne de enkelte kasser flere gange i forløbet, du vil altid finde frem til nye svar, når du arbejder på denne måde. Dit endelige beslutningsgrundlag forud for præsentationsskrivningen vokser for hvergang du gennemskriver de enkelte kaser eller skriver på dele af kasserne. Har du problemer med skriftsproget i form af ordblindhed eller andet kan du have behov for at arbejde med skrivearbejdet uden at skrive. I stedet for at sætte dig til tastaturet sætter du dig til båndoptageren og indtaler dine tekster til de enkelte kasser. Brug flere bånd så du ike mister overblikket. Når du får brug for at skrive i forløbet vil det ofte være fordi du ikke længere kan hitte rundt i dine båndoptagelser. Og så vil det ofte føles som en lettelse at få dine talte ord skrevet ned på papir, så du for alvor kan overskue dit projekt. Hvis du ved dig selv at du har vanskeligheder med skriftsproget skal du så tidligt i forløbet som muligt og helst inden du begynder på den egentlige specialeproces henvende dig til din vejleder eller din lærer og bede om ekstra vejledning. Du kan måske få tilknyttet en ekstra vejleder via dit uddannelsessted eller du kan benytte dig af tilbuddet om vejledning her på sitet. I visse tilfælde vil du have mulighed for at søge om offentlig hjælp over serviceloven. Tal med din sagsbehandler, hvis du har en eller henvend dig til din lokale socialforvaltning og forelæg dit problem. I mange tilfælde vil man være indstillet på at hjælpe dig, så fx ordblindhed ikke stiller sig i vejen for, at du får mulighed for at tage en eksamen, der kan give dig fodfæste på arbejdsmarkedet. SAMMENFATNING: En ægte skriveblokering er sjælden! Lad være med at udstyre dig selv med den etiket, med mindre du virkelig har det som beskrevet ovenfor. Gå i stedet til angreb på projektet fra alle de mange mulige vinkler, som dit kendskab til specialets struktur giver dig. Du kan ikke skrive hele specialet samtidig, ligesom du ikke kan klare hele opvasken på samme tid men er nødt til at tage den tallerken for tallerken, glas for glas. Derefter kan du læse korrektur på opvasken, tørre og polere den, inden du sætter tingene på plads i køkkenskabene. Skriveprocessen er delt i to: en proces hvor du tilvejebringer det materiale, der gennem redigering skal blive til den færdige tekst. I processen fx når du tænkeskriver skal du ikke bruge tid på at forme sætninger, tjekke stavning eller kommaer. Du skal heller ikke spekulere på, om du nu har en fornuftig sammenhæng til det du har skrevet for sammenhænge og overgange etablerer du i redigeringen. Fokuser på det du skriver NU uden tanke for sammenhængen bagud eller fremefter. Det du skriver NU skal højst sandsynligt gennem flere processer for at blive til færdig Skriveblokeringer copyright John Henriksen 2003 side 4

5 præsentationsskrivning eller måske skal det slet ikke stå i den færdige tekst. Specialet bliver først til et hele til aller sidst! Skriveblokeringer copyright John Henriksen 2003 side 5

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere