rapport NULskrald mindre affald mere liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapport NULskrald mindre affald mere liv"

Transkript

1 rapport NULskrald mindre affald mere liv

2 intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale afdeling i Morbærhegent i Sønderborg. Projektet er udført ved hjælp af midler fra Miljøstyrelsens pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi. Målet er at, projektet skal give viden og inspiration til landets kommuner, så vi kan opnå et 'Danmark uden affald', hvor 50 % af husstandenes affald bliver sorteret fra til genanvendelse. I Sønderborg Kommune har vi allerede opnået en genanvendelsesandel på 37 %, ved sortering af 4 fraktioner i boligforeninger og 6 fraktioner i haveboliger, Boligforeninger Affaldsindsamling og sortering i boligforeninger er et af de områder, som giver renovationsselskaberne meget store udfordringer. De centrale problemstillinger er, at lejlighederne her typisk er små, og der er langt ned til skraldespanden. Tidligere affaldsanalyser har understreget, at der her er en tendens til at den nuværende sortering ikke fungerer optimalt. Derfor har det været interessant at tage udgangspunkt i et etagebyggeri, som har det svært med affaldssortering. Vi har udvalgt Morbærhegnet, en afdeling i boligforeningen B42, som har en bred målgruppe, flere lejlighedsstørrelser og ligger isoleret i et afgrænset område. Inspirationen til Nulskrald Boligforening kommer af to tidligere Nulskraldsprojekter i Nordjylland, hvor der har været opstillet en forsøgsperiode for beboerne i parcelhuse i kommunerne. Nulskrald konceptet bygger på en idé om, at vi i gennem aktiv kommunikation og vidensdeling samt en fleksibel drift, kan påvirke borgerne til at sortere så meget som muligt fra til genanvendelse og sidst, men ikke mindst, at lade borgerne bestemme, hvad der er vigtigt og nemt for dem. Foto: Torben A. Sørensen, B42 Side 2 intro

3 indhold SIDE 4 vision Med udgangspunkt i de tidligere Nulskraldsforsøg, har vi besluttet at afprøve metoden, dog i et format, som passer til etageboliger. Målet er at belyse og skabe en større forståelse for sorteringsmulighederne i denne type bolig ved hjælp af beboerne selv. Det betyder også, at de personer, der har deltaget i forsøget, har haft en vigtig rolle i forhold til at skabe ny viden i Danmark. citat beboer Nulskrald er en ny start på at sortere affald og prøve noget nyt Denne rapport er en sammenfatning af de erfaringer og resultater, vi har fået igennem forsøget. Vores nye erfaringer kommer til at danne grundlag for den fremtidige sortering af genanvendeligt affald i kommunen. I rapporten vil vi også præsentere de forberedelser og processer, som har ført til en større forståelse for, hvordan vi i kommunen kan blive bedre til at genanvende vores affald. Vi vil gerne sende en stor tak til Boligforeningen B42 og beboerne i Morbærhegnet i Sønderborg, som har givet os stor inspiration og gjort os mange erfaringer klogere. SIDE 6 SIDE 18 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 16 SIDE 20 SIDE 28 SIDE 29 SIDE 31 PLANLÆGNING INDDRAGELSE AF BORGERNE I MORBÆRHEGNET KICK-OFF ERFARINGER MÅLGRUPPENS TILGANG FORSØGSPERIODEN økonomi RESULTAT AFRUNDING Venligst Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune Side 3 intro

4 vision Vision NULskrald Boligforening Nulskrald Boligforening har været båret af vores overbevisning om, at det skal være beboerne i Morbærhegnet, som bestemmer dagsordenen for projektet. Derfor har det været vigtigt for os, at før forsøgsperioden fik skabt et rum og en atmosfære, der gjorde det både interessant, nyttigt og trygt for beboerne at deltage. Derfor har vi arbejdet ud fra simple præmisser, som har haft til hensigt at motivere beboerne til at deltage aktivt i forsøget. Aktiv og anerkendende dialog på flere forskellige platforme, hvor vi kan møde beboerne Stille forskellige materialer eller personlig hjælp til rådighed, hvis nogen ønsker det Stor åbenhed og fleksibilitet i forsøget, så beboerne selv kan have indflydelse på forløbet Ugentlige målinger af affaldets vægt, som beregnes til vægttab pr husstand Formålet med forsøget er, at vi skaber en øget forståelse for, hvordan vi som Sønderborg Kommune kan opnå en fornuftig genanvendelsesprocent igennem løsninger, som borgerne i kommunen føler tilgodeser dem og deres behov. Vi er af den overbevisning, at borgerne selv er interesseret i at have indflydelse på, hvordan de gerne vil sortere, og derfor tror vi på, at den bedste løsningsmodel er, at inddrage borgerne selv i processen. Vi håber ligeledes, at det vil have den effekt, at sorteringensindsatsen bliver bedre forankret hos dem, som deltager i projektet. Resultaterne og erfaringerne fra forsøgsperioden skal efterfølgende bruges til planlægningen af den fremtidige indsamlingsløsninger, som kan sikre en højere genanvendelsesprocent i kommunen. Derfor har det været utroligt vigtigt for os, at forsøgsperioden har synliggjort forskellige nuancer og perspektiver. Side 4 vision

5 citat beboer: Vi har alle et ansvar for sorteringen, da vi også skal tænke på, at det er vores børn og børnebørns fremtid Nulskraldspræmissen Så hvad er det, der gør Nulskrald anderledes end alle andre forsøg på at øge mængden af genanvendelige fraktioner? Noget af det, vi er faldet for i Sønderbog Kommune og Sønderborg Forsyning er muligheden for at at lade borgerne være medbestemmende og have indflydelse på affaldssorteringen. Det betyder, at ændringen sker i beboernes egne hjem, og derfor har det været muligt at måle og synliggøre et løbende fald i mængderne af restaffald. Det betyder også, at selv om man i etageboliger deler skraldespande med naboerne, så har effekten stadigvæk været væsentlig igennem forløbet. rigtigt. Da sorteringen typisk foregår i små lejligheder, har et budskab været, at det handler om at finde en løsning, som den enkelte bruger kan få til at fungere. Da borgerne i kommunen i dag allerede sorterer i fire fraktioner, har vi besluttet at spørge borgerne, hvad de tror, der skal til, og hvad der vil hjælpe dem med at sortere mere fra til genanvendelse. Det nemmeste ville være at bede borgerne om at sortere alt deres bioaffald fra, men vi har ikke ønsket at tage den beslutning på borgernes vegne, hvis borgerne selv er i stand til at generere en bedre løsning. Det har fra starten været vigtigt for os at fortælle, at nulskrald ikke handler om at være perfekte til at sortere alle fraktioner Side 5 vision

6 planlægning Planlægning Vi har i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning søgt midler hos Miljøstyrelsens Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi til udførelse og afvikling af forsøget. Der har været mange overvejelser over, hvornår det vil være bedst at afvikle forsøget, fordi årstider, ferier og helligdage kan have stor indflydelse på mængderne af affald. Derfor har vi valgt at afholde forsøget efter påske 2015 for at få et realistisk billede af dagligdagen i Morbærhegnet. Teamet Til udviklingen af projektet har vi benyttet os af projektparternes interne ressourcer. Derfor har vores team bestået af Martin Frank Mogensen, affaldsplanlægger hos Sønderborg Kommune og Susanne Jessen Møller, affaldsrådgiver, Luise Hulgaard, affaldsformidler, Lisa Nielsen, affaldskonsulent og Jette Bøjskov, driftchef fra Sønderborg Forsyning. Projektet er udført i samarbejde med kommunikationsbureauet Tankegang, som har erfaringer med Nulskraldskonceptet fra de tidligere forsøg i Nordjylland. I fællesskab har vi arbejdet på at skabe nogle åbne rammer for forløbet med Nulskrald. Tidsplan Selvom Nulskrald er tænkt som en åben og organisk proces, har vi rent administrativt haft behov for at have nogle overordnede rammer og datoer for forløbet. Derfor er der fra starten blevet udvalgt en række mærkedatoer til eksempelvis at at introducere borgerne til Nulskrald, opstart for forsøget og afslutning af forsøget. Koordineringsmæssigt var der et behov for overordnede rammer for dagene, i forhold til bestilling af mad, trykte medier, leje af faciliteter og meget mere. Dog har vi fra starten været forberedte på, at alle beslutninger ville kunne blive ændret undervejs, når beboerne blev involveret. Forsøgsperioden I fem uger bad vi beboerne i Morbærhegnet om at reducere deres affaldsmængder og madspild samt sortere så meget affald som muligt ud til genanvendelse. I perioden satte vi indsamlingsmateriel op til 7 nye affaldsfraktioner og ydede en ekstra stor informationsindsats over for beboerne. Inddragelse af viceværter Inden beboerne i området er blevet taget i ed, er idéen om forsøget blevet præsenteret for boligforening B42. Det skete ved et møde, hvor både viceværter og områdedirektøren er blevet inddraget i projektet og er blevet spurgt til råds i forhold til området. Viceværterne var efter introduktionen været en aktiv del af driften til de forskellige arrangementer i Morbærhegnet. De har også deltaget i festlighederne og været med til at formidle om Nulskrald til beboerne og har observeret den ændrede adfærd hos beboerne. tidsplan NULSKRALDER BAGGRUND 9. april kl. 17 intromøde 17. april kl kick-off 17. april maj forsøgsperiode morbærhegnet 31. maj kl. 11 nulskraldsfest

7 inddragelse Inddragelse af borgerne i Morbærhegnet Projektets sidste og vigtigste medspillere er beboerne i Morbærhegnet. Det har fra starten været meget vigtigt for os, at beboerne har følt sig velinformeret og ordentligt rustet til forsøgsperioden. I den anledning deltog vi tidligt i forløbet i en generalforsamling i området, hvor vi fortalte om projektet. Imidlertid fandt vi ud af, at deltagelsen ved generalforsamlingerne var meget lav, da der kun er mødte fem beboere op. Det sendte os et signal om, at beboerne har andre behov for kommunikation, hvilket efterfølgende blev taget til efterretning. Intromøde For at sikre at så mange som muligt i Morbærhegnet var bevidste om nulskraldsforsøget, afholdte vi et intromøde centralt i Morbærhegnet. Alle husstande fik invitationer i brevsprækkerne, og disse blev også været hængt op i opgangene. Vores idé med intromødet var primært at inddrage borgerne i vores idéer til forsøget og give dem mulighed for at komme med inputs til processen. Til intromødet var den største prioritet, at beboerne forlod arrangementet med en oplevelse af, at nulskrald er et sjovt forsøg, hvor de selv bestemmer, hvilke elementer der passer til dem. De vigtigste budskaber Du er nulskralder, så snart du gør en lille smule anderledes Du bestemmer selv, hvad der passer til dig i dit hjem Vi er altid klar til at hjælpe dig med spørgsmål, idéer og udfordringer Vi tvinger ikke nogen til at deltage. Side 7 inddragelse

8 inddragelse Det første arrangement var et intromøde, som foregik i et telt på en parkeringsplads i Morbærhegnet, hvor en lokal pølsemand stod for aftensmad til beboerne. Programmet var løst planlagt, fordi vi gerne ville lade dagen være præget af beboernes spørgsmål og tanker. Derfor har var der kun planlagt enkelte korte oplæg, og derefter en række frie aktiviteter i form af konkurrencer, lege, skattejagt for børnene, personlig snak med nulskraldsteamet og meget andet. Program Velkomst Præsentation af dagens program. Hvad er nulskrald? Hvad betyder Nulskrald for vores hverdag? Kaffe og Kage Sjov for børn Børnene finder gemte påskeæg i området. Sortér og vind Spændende konkurrence med gevinster. Udstilling Studerende laver kreative sorteringsløsninger. Se, hvordan du nemt sorterer affaldet. Goodiebags til alle Bog om restemad, indkøbsnet og andet godt. Svar på spørgsmål Få svar på alle de spørgsmål, der er dukket op. Fælles spisning Vi slutter af med en let anretning. Side 8 inddragelse

9 Erfaringer Intromødet gav os en fornemmelse for målgruppen i området, og det viste sig hurtigt, at beboerne foretrak den personlige samtale frem for det åbne forum. Det blev en vigtig erfaring for os, som gjorde at vi fremadrettet gav plads til den personlige dialog. Yderligere har vi erfaret, at borgerne er interesseret i emnet og de flere situationer har været tvivl i forhold til de nuværende sorteringsløsninger. Her igennem har vi fået bekræftet vores antagelser, men vi har ligeledes fået et fokuspunkt, som vi har kunnet arbejde på at forbedre for beboerne. På intromødet var der også været et ønske om en større synlighed af nulskraldsforsøget. Her har vi blandt andet talt med beboerne, om hvordan vi kunne have gjort projektet mere synligt for dem. Her blev der blandt andet talt om, at der kunne være omdelt flere informationsmaterialer til beboerne. Erfaringsboks Kendskab til målgruppen Forståelse for beboernes affaldssituation Personlig kommunikation frem for åben dialog Miniforsøg For at illustrere betydningen af, hvad der sker, når vi er bevidste om vores affald, valgte vi at veje restaffaldet efter intromødet. Vægten fortalte, at vi på to timer, havde genereret 5,5 kilo affald af ca. 40 deltagere. Herefter har målet været, at kickoffs mængde af restaffald skulle være betydeligt lavere, når beboerne var blevet mere bevidste om principperne i nulskrald. Side 9 inddragelse

10 kick-off Side 10 kick-off

11 Kick-off Inden forsøgsperiodens opstart afholdte vi en festlig aften, hvor vi havde inviteret beboerne til en fyraftensøl og en lækker buffet. Aktiviteterne er foregik i et telt i Morbærhegnet for at skabe synlighed og blikfang for beboerne. Formålet med aftenen var at sikre, at beboerne følte sig påklædte og motiveret til den kommende forsøgsperiode, som er startet dagen efter kick-off. Derfor var det været vigtigt for os, at aftenen har bød på gode og håndterbare informationer kombineret med en hyggelig aften i selskab med naboerne. Det har nemlig vist sig ved tidligere nulskraldsforsøg, at nulskrald kan være en god lejlighed til at etablere sociale bånd i områder. Derfor skulle aftenen også helt naturligt være en aften, hvor beboerne havde mulighed for at hygge sig med deres naboer. Aftenen bød primært på tre oplæg om livet som nulskralder, de kommende 5 ugers sorteringsmuligheder og madspild. Derudover var der været andre små aktiviteter så som konkurrencer og aktiviteter for børn. Program Velkomst Stener Glamann manden bag Nulskrald Tidsplan og forløb Livet som nulskralder Lene Høgh et år med nulskrald Sådan sorterer vi Sønderborg Forsyning Fælles spisning Udnyt madresterne Jens Guldsmed-Thomsen kendt fra DR s Skattejægerne holder foredrag om, hvordan du udnytter dine madrester. Sjov for børn Mens de voksne lytter, er der aktiviteter for børn. Side 11 kick-off

12 erfaringer Erfaringer Vores erfaringer fra kick-off har hovedsageligt baseret sig på målgruppens forskellighed fra tidligere nulskraldsforsøg. Det er helt tydeligt, at beboerne motiveres og reagerer forskelligt, fra forsøgsperioderne i Vendsyssel til forsøgsperioden i Morbærhegnet. Vores antagelse er, at det primært skyldes forskellen fra en forsøgsperiode i en by kontra en forsøgsperiode i et lille område, hvor størrelsesforholdet og konsekvensen af at bo i etagebolig giver en del andre udfordringer for forsøget. En af de største udfordringer vi har erfaret er, at målgruppen oplever en konflikt ved selv at gøre en stor indsats for nulskraldsforsøget, når naboen ikke deltager. Det vil ikke være en udfordring i et parcelhuskvarter, hvor beboerne har private affaldsbeholdere, men i etageboligerne i Morbærhegnet deler man affaldsbeholdere med en hel opgang, hvilket betyder, at nulskraldernes affald blandes med deres naboers, som ikke nødvendigvis deltager i forsøget. Det er derfor en realitet, som beboerne har måttet acceptere, hvilket har betydet, at vi ikke har kunnet veje præcis, hvor stor en indsats de deltagende har ydet. Beboernes primære bekymringer er derfor tildels baseret på, om naboerne også gør en indsats, fordi det skaber frustration når de oplever fejlsortering. Ligeledes oplever beboere, at deres egen indsats bliver meningsløs. Vi har også oplevet at beboerne tildels er kommet til de to første arrangementer for, at tage del i det sociale arrangement og fællesspisningen, som har været arrangeret. Derfor har vi til Kick-off også lagt vægt på, at nulskrald er en god lejlighed til selv at arrangere sociale sammenkomster med naboerne. Sidst, men ikke mindst, har det været tydeligt, at beboerne har haft behov for helt konkret information om deres rolle i forløbet og har været mindre interesseret i Nulskrald generelt. Dog har flere kommenteret, at de synes, at forsøget er et rigtig godt initiativ fra kommunens og forsyningsselskabets side, fordi de føler, at affald er et emne, der trænger til at blive taget hånd om i området. Side 12 erfaringer

13 Erfaringsboks Beboerne kommer til dels for det sociale Gode spørgsmål til teamet, som viser en refleksion hos beboerne Beboerne er mest interesseret i konkrete informationer om sortering Målgruppen foretrækker dialog på tomandshånd frem for dialog i plenum Miniforsøg Som opsamling på intromødets affaldsmængder valgte vi igen at veje affaldet til kick-off. Her satte vi alle de nye affaldsbeholdere frem til teltet og informerede borgerne om, at de skulle huske at sortere deres affald rigtigt, når de forlod teltet. Arrangementet varede denne gang 3 timer med spisning, men beboerne formåede alligevel at minimere restaffaldet til 0,984 g. Restaffaldet bestod denne gang primært af beskidte servietter. Afslutningsfest Som afrunding på hele forsøgsperioden havde vi behov for at møde beboerne igen og takke dem for deres indsats i forløbet. Derfor arrangerede vi en hyggelig søndag formiddag og eftermiddag i Morbærhegnet, hvor vi har satte en genbrugsstue op i gården, så beboerne fik en mulighed for at sætte sig og få en hyggelig snak med os og spise en hotdog fra en pølsevogn. Som aktivitet har vi lavede vi en byttebiks med lidt godt fra kommunens genbrugsbutikker. Her fik beboerne mulighed for Side 13 erfaringer

14 erfaringer at bytte sig til genbrugsguld for nogle ting af af deres egne ting, som andre kunne få brug for. Vi planlagde dagen som en åben fest, hvor beboerne kunne gå til og fra. Det gav resultat, for der var rigtig mange, som lige kiggede forbi, både gamle og nye ansigter, som var nysgerrige efter at få en snak og høre, hvordan projektet var gået. Her fik vi brugt god tid på at formidle vores nyeste vejninger af affaldet i Morbærhegnet. Vores oplevelse har været, at arrangementet har passet godt som afslutning på forsøget, fordi det gav grundlag for en uofficiel og afslappet stemning, hvor beboerne følte sig trygge og velkomne. Derfor har det også bidraget til en stor åbenhed og velvilje fra beboerne. Erfaringer Til arrangementet viste det sig, at samtlige af de deltagende beboere har betragtet sig selv som en del af Nulskraldsforsøget. Deres deltagelse varierer mellem mindre og større deltagelse, hvoraf de fleste betragter stor deltagelse som hyppig brug af de fleste beholdere, hvor mindre deltagelse typisk defineres som brug af enkelte beholdere. Det har givet os et indtryk af, at beboerne har følt sig inkluderet og samtidigt har haft en oplevelse af, at de har kunnet biddrage. Plakaterne har stået forskellige steder til arrangementet og givet beboerne et indtryk af, hvor meget de har tabt sig samt, hvor meget de har samlet ind på de forskellige genanvendelige fraktioner. Side 14 erfaringer

15 Side 15 erfaringer

16 målgruppe Målgruppens tilgang Morbærhegnet er et lille område i Sønderborg bestående af 122 lejemål. Aldersniveauet er meget varieret, men hovedparten af beboerne befinder sig i alderen år eller år. En spørgeskemaundersøgelse hos beboerne anslår, at ca. 53 % af beboerne er single, mens resten af beboerne fordeler sig ligeligt mellem børnefamilier og par. Ud af alle beboerne i området er det kun ca. 52 %, som har egen bil, hvilket blandt andet kan give udfordringer i forhold til besøg på containerpladser. Vi har til tider oplevet, at det har været svært at komme i dialog med målgruppen, og derfor har vi løbende vurderet vores bedste muligheder for dialog. Vi har blandt andet valgt ikke at have tilmeldingsfrist på nogle af aktiviteterne, for at gøre Side 16 målgruppe

17 arrangementerne så tilgængelige som muligt. Derfor har vi på dagene for arrangementerne både stemt dørklokker med personlige invitationer og inviteret alle ind, der er gået forbi teltet. Til det første arrangement deltog ca. 40 beboere og til andet arrangement deltog ca. 50 beboere. I teamet var vi tilfredse med fremmødet til intromødet. Mens vi dog havde håbet, at der ville være et lidt større fremmøde til kick-off, fordi vi antog, at budskabet var blevet bedre spredt. Vi må dog erkende, at det er en målgruppe, som er svær at aktivere. citat beboer: Det er svært, når man bor i en 1 værelses lejlighed, for der er ikke så mange steder, man kan have affaldet stående. Som tidligere nævnt har vi oplevet en udfordring, fordi beboerne deler affaldsspande. Det vil sige, at deres indsats bliver blandet sammen med naboens, som måske ikke er lige så aktiv. Dette kan have en demotiverende nytter det? effekt på beboerne, som har skabt tvivl i begyndelsen. En anden udfordring for beboerne i dette forsøg har ligeledes været, at deres forholdsvis små lejemål ikke ligefrem indbyder til større sorteringssystemer. Det har haft en stor betydning for beboerne, og derfor har vi arbejdet på at komme med sorteringsløsninger, som passer til lejemålene. I den sammenhæng har vi blandt andet involveret en gruppe ingeniørstuderende med den opgave at komme med kreative sorteringsløsninger til beboerne. Side 17 målgruppe

18 målgruppe Beboerne om Nulskraldsforsøget For at kunne evaluere indsatsen i forsøget har vi foretaget to spørgeskemaundersøgelser med mange af de samme spørgsmål for at sikre et sammenligneligt resultat. Det første spørgeskema har beboerne fået i begyndelsen af forsøget, og det andet spørgeskema har de fået ved afslutning af forsøget. Det er de samme beboere, som har modtaget både første og andet spørgeskema. På grund af et forholdsvis lavt antal besvarelser, kan resultaterne af spørgeskemaerne ikke generaliseres; de skaber dog et billede og et indtryk af, hvordan forsøget har bidraget til at ændre borgernes adfærd. Det første diagram viser, hvor meget beboerne oplever, at affald og sortering fylder i deres dagligdag, inden forsøget er gået i gang. I spørgeskemaundersøgelserne har vi vi spurgt beboerne om deres oplevelse af Nulskraldsforsøget, og her viser det sig, at beboerne er positivt stemte over for forsøget. Deres oplevelse er generelt, at de sorterer en del i forvejen, men at Nulskrald har potentiale til at gøre sorteringen nemmere med flere beholdere. Diagrammerne viser et klart ønske om at kunne sortere mere ved forsøgets opstart, hvilket er et behov, vi kan se, er blevet løst for mange af deltagerne. Forsøget viser dog også, at beboerne er blevet bedre til at sortere deres vanlige fraktioner, hvilket betyder, at forsøget også har haft en effekt på kort sigt. Andet diagram viser, hvor meget beboerne har flyttet sig efter forsøget. Forsøget har også givet beboerne en anden forståelse for deres forsyningsselskab. Hvor de tidligere havde oplevelsen af, at de alene havde ansvaret for egen sortering, har de fået en større fornemmelse for, at affaldssorteringen er et fælles ansvar mellem forsyningsselskab og borger. Vi ser det som en meget positiv udvikling, fordi det tyder på, at forsøget har givet beboerne oplevelsen af, at der nærmere er tale om et samarbejde på tværs. Derfor håber vi også, at det har den positive indflydelse, at beboerne i fremtiden også ved, at de kan kontakte både Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning, hvis de oplever udfordringer eller har spørgsmål. Side 18 målgruppe

19 Vores oplevelse i forbindelse med spørgeskemaerne har været, at de deltagende beboere har haft en stor interesse for både forsøgets opgave og hele baggrunden for forsøget. Men derudover har vi til afslutningsfesten også oplevet, at flere beboere talte om, at forsøgsperioden havde givet boligblokken noget fælles at tale med hinanden om. Med udgangspunkt i vores afslutningsfest oplevede vi ligeledes, at flere beboere sad hos os og naboerne i længere tid, hvilket vi har tolket som udtryk for, at forsøget om at blive bedre til at sortere i Morbærhegnet, ligeledes har givet anledning til socialt samvær. Hvilke muligheder ser du i Nulskraldsforsøget? Mere viden om affaldssortering Mulighed for at ændre adfærd med hensyn til sortering af skrald. Jeg synes ikke, jeg kan gøre så meget mere Filosofisk går jeg ind for en cirkeløkonomi. Nulskrald er kun et enkelt skridt, men ethvert fremskridt starter jo med det første skridt. Side 19 målgruppe

20 FORSØGSPERIODEN Forsøgsperioden Forsøgsperioden er startet den 18. april 2015 og løber til den 25. maj I disse fem uger har en række beboere gjort en indsats for at minimere deres restaffald og øge mængderne af genanvendeligt affald. Ud af ca. 122 lejemål er vi klar over, at det kun var ca. 25 % af beboerne, der har deltog i vores arrangementer. Vi er ligeledes meget bevidste om, at det langt fra er alle, som har deltaget i arrangementer, som efterfølgende har deltaget aktivt i forsøget, men vi tror dog på, at vores information og historier har biddraget til, at deltagerne er blevet mere bevidste om deres adfærd og har lært noget nyt om deres sortering. Det har vi også kunnet se i løbet af forsøgsperioden, hvilket vi vil komme ind på under Affald og affaldsbeholdere citat beboer: Det er godt at vide mere om affald, og jeg fik ting at vide, jeg ikke vidste i forvejen. Affald og affaldsbeholdere Inden forsøgsperiodens start har vi tilføjet 7 ekstra affaldsbeholdere, hvilket betyder, at Morbærhegnet har 11 beholdere i alt, placeret centrale steder i området. Nogle af affaldsbeholderne er lavet på opfordring af beboerne selv, såsom beholderen til tøj, flamingo og juice og mælkekartoner. Beboernes ønsker til affaldsbeholderne er primært kommet til udtryk under intromødet og på mail til Sønderborg Forsyning, og her var det rigtig vigtigt for os at kunne opfylde deres ønsker fra starten, for at sende et signal om, at vi er klar til at hjælpe dem. citat beboer: Lige nu har vi mulighed for at sortere, det vil vi gerne fortsætte med. Det har igennem de fem uger været tydeligt, at beboerne generelt er blevet bedre til at sortere deres affald. Hvor sorteringerne i forskellige affaldsbeholdere var knap så gode i begyndelsen, er det igennem forsøget blevet tydeligt, at beboerne er blevet bedre og bedre til sorteringen. I den femte uge har affaldet i alle beholderne været korrekt sorteret, hvilket har sendt os et signal om, at aktiv inddragelse og mere vidensdeling på tværs af kommune, forsyningsselskab og borger kan give markante forbedringer i forhold til korrekt sortering. Den korrekte sortering har dog også givet os et indtryk af, at de borgere som ikke har deltaget i arrangementerne også har formået at sorterere rgitigt i de opstillede containere. Spørgsmålsbeholder For at kunne hjælpe beboerne med affald de var i tvivl om, har vi lavet en beholder med et spørgsmålstegn på. Denne beholder har fungeret som en kommunikationskanal til beboerne. Her kunne de lægge det affald i, som de var i tvivl om, hvordan de skal sortere dette. Denne beholder er blevet tilset dagligt at af Sønderborg Forsyning, som hver gang har taget et billede af beholderens indhold og delt det på Nulskralds facebookside med en forklaring på, hvilken beholder affaldet hører til i. Beholderen er blevet aktivt brugt igennem perioden; vores oplevelse har været, at spørgsmålene typisk angår affald af blandingsprodukter såsom rullegardiner med mørklægning af pvc, poser til dyrefoder af plast og alu og tøjbøjler af plast og metal. Derfor har vores Facebook kanal været et fint sted, hvor vi har kunnet give en forklaring på håndteringen af affaldet, hvor flere har kunnet få nytte af det. Side 20 FORSØGSPERIODEN

21 citat: Luise Hulgaard Sonfor Det er tydeligt, at det er blandingsprodukterne, som driller beboerne. I stedet for at smide dem i som restaffald, har de undersøgt mulighederne for sorteringen af disse produkter ved at bruge spørgsmålsbeholderen. Det er et godt tegn på, at de er bevidst om at genanvende så meget som muligt. Side 21 FORSØGSPERIODEN

22 FORSØGSPERIODEN Team Nulskrald i Morbærhegnet Morbærhegnet er et område med en stor variation af beboere. Derfor har det også været vigtigt for os, at vi har haft forskellige indgangsvinkler til kommunikationen med beboerne. Et af de mest effektive midler vi har oplevet i Morbærhegnet har været den personlige kontakt med beboerne. Den har vi holdt igennem både mails og tilstedeværelse. Luise Hulgaard Sonfor: "I forsøgsperioden har vi haft nogle rigtig gode oplevelser i Morbærhegnet. En af de bedste oplevelser har været effekten af den personlige kontakt." Til de første arrangementer har beboerne været tøvende og svære at engagere, men det har ændret sig, da forsøgsperioden for alvor startede. Først og fremmest har vi brugt metoder som at ringe på beboernes døre og give dem en personlig invitation til et af arrangementerne, hvilket der har været en positiv respons på. Derudover har Sønderborg Forsyning været i Morbærhegnet næsten dagligt for at tjekke spørgsmålsbeholderen og møde beboerne. Her er der blevet taget god tid til at tale med beboerne, som gerne har henvendt sig til os både med spørgsmål og for at få en snak. Vores oplevelse er, at den personlige dialog har givet beboerne et nyt indtryk af både forsyningsselskabet og kommunen. Beboerne har fået en oplevelse af, at de ikke taler til et tungt system, men til et andet menneske. Derudover har det medvirket til, at beboerne har haft en oplevelse af, at der er hjælp at hente, hvis de har brug for hjælp, hvilket flere har benyttet sig af. Side 22 FORSØGSPERIODEN

23 Derfor er det også vores indtryk, at den personlige kontakt har gjort forsøgsperioden nemmere for beboerne, men samtidigt også har mindet dem om deres egen rolle i forsøget. Sidst, men ikke mindst har vi oplevet, at den personlige kontakt har givet beboerne et andet forhold til Sønderborg Forsyning, hvilket muligvis også har øget motivationen for at gøre det godt. Facebook Facebook har været inddraget, fordi erfaringerne fra Nulskraldsforsøgene i Hjørring/Brønderslev viste sig at være en god kanal for parcelhusejerne. Med omkring likes har siden været aktivt brugt til erfaringsdeling, inspiration og fællesskab. Imidlertid er vores erfaringer dog anderledes i forbindelse med etageboliger. I dette projekt er oplevelsen, at Facebook har fungeret som envejskommunikation igennem hele forsøgsperioden. Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har været meget aktive på siden med forskellige typer af indhold, men ikke fået meget respons fra borgerne. Dog kan vi igennem vores brugerstatistikker se, at beboerne har klikket sig ind på indholdet, men ikke har deltaget i diskussioner i forhold til indholdet. Vores oprindelige ønske var dog at opnå den samme dialog som i det tidligere forsøg, og gjorte forskellige indsatser for at opnå denne dialog, hvor der blandt andet er sat præmier på højkant, spurgt beboerne, hvilken type arrangement de kunne tænke sig samt forskellige artikler om forsøget eller med relevans for forsøget. Det har dog ikke ændret ved at Facebook-indsatsen endte i envejskommunikation. Der er dog opstået en anden slags kommunikation med beboerne ved hjælp af Facebook, hvor beboerne har brugt spørgsmålsbeholderen til at spørge til en affaldsfraktion, hvorefter vi har forklaret, hvordan fraktionen skal sorteres med et billede på Facebook. Disse opslag er blandt de opslag, der er blevet set flest gange. Vores konklusion er, at forskellene på brugen af Facebook i første omgang kommer af forskelligheden af beboere i etageboliger og i parcelhuse. Som nævnt i afsnittet om målgruppen arbejder vi med et meget lille udsnit af etageboliger i Sønderborg, hvorfor vi har været meget afhængige af den lille gruppe meget forskelligartede borgere, som bor i Morbærhegnet. Dermed er vores erfaring også, at der ikke kun er driftmæssige forskelligheder mellem de to boligformer, men ligeledes kommunikative forskelle som skal tages højde for. Føler du, at nulskraldsteamet har lyttet til dine behov og ønsker under forsøget? Ja. Jeg stillede et spørgsmål inde på jeres Facebook, og dagen efter jeg havde skrevet, fik jeg svar på det. Side 23 FORSØGSPERIODEN

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Galgebakken Genbruger

Galgebakken Genbruger Nyt om Galgebakken Genbruger Nyhedsbrev 1 Marts 2014 TEMA: Madaffald Galgebakkens Drift og Afdelingsbestyrelse Galgebakken Genbruger - Og sætter turbo på affaldssorteringen Alle beboere i Galgebakken går

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Grøn Generation - Ren Uge Handleplan vedrørende uge 40

Grøn Generation - Ren Uge Handleplan vedrørende uge 40 1 Grøn Generation - Ren Uge Juli 2014 Grøn Generation - Ren Uge Handleplan vedrørende uge 40 Rev. 23. september 2014 Mission: Børnene bliver bevidste om bæredygtige valgmuligheder og handler derefter.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Q2 Status. Nulskrald Tversted - rundspørge 1 / 14. Besvaret: 309 Sprunget over: 0. Ønsker at deltage. Ønsker ikke at deltage. Ikke hjemme.

Q2 Status. Nulskrald Tversted - rundspørge 1 / 14. Besvaret: 309 Sprunget over: 0. Ønsker at deltage. Ønsker ikke at deltage. Ikke hjemme. Q2 Status Besvaret: 309 Sprunget over: 0 Ønsker at deltage Ønsker ikke at deltage Ikke hjemme Fraflyttet Ønsker at deltage Ønsker ikke at deltage Ikke hjemme Fraflyttet 51,46% 159 11,97% 37 32,04% 99 4,53%

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft

Totalt budget. Kommune / Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) 679.100. Halsnæs Forsyning. Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft / affaldsselskab Halsnæs Forsyning Albertslund Varde Affald Vestforbrænding Projekttitel Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord) Parcelhusejere går sammen og giver sorteringen et løft Turisters genanvendelse

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Rapport på projekt SAGA madaffald

Rapport på projekt SAGA madaffald Rapport på projekt SAGA madaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. november 2012 28. februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger... 3 Fakta...

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Referat af Informationsmøde for TestPiloter

Referat af Informationsmøde for TestPiloter Referat af Informationsmøde for TestPiloter Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18-20 Mødested: Mødedeltagere: Glostrup Bibliotek TestPiloter og fra Glostrup Forsyning; Projektleder Jannik Olsen

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Rapport for Miljøstyrelsen af Epinion April 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om dette

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

MADSPILD OG EMBALLAGE

MADSPILD OG EMBALLAGE FORLØB NR. 6 Hvad er din madpakke pakket ind i? Det er ikke helt lige meget, hvad du eller dine forældre pakker din madpakke ind i. Det betyder nemlig noget for madens holdbarhed, og der er brugt ressourcer

Læs mere

Det antropologiske dobbelt-blik

Det antropologiske dobbelt-blik Det antropologiske dobbelt-blik Trine Paludan (Antropologisk Rådgivning/Danmarks Designskole) Steffen Jöhnke Antropologisk Analyse Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Goddag, jeg hedder...

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner

BILAG - oversigt. BILAG 2 Forudsætninger 2.1 Mængden af dagrenovation 2.2 Indsamlingseffektiviteter 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner BILAG - oversigt BILAG 1 Scenarieberegninger 1.1 Affaldsgebyret for scenarierne samlet oversigt 1.2 Affaldsgebyrets sammensætning de 6 scenarier 1.2.1 Affaldsgebyrets sammensætning for parcelhuse, parcelhuslignende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Oversigt over projekter, der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi E2014

Oversigt over projekter, der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi E2014 Oversigt over projekter, der støttes under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi E2014 Emne Hovedansøger Projekttitel Projektleder Tilskud (kr.) Kort projektbeskrivelse Etage Aarhus

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G

WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G WORKSHOP G E N B R U G S G U I D E R O G D I A L O G PÅ F R E D E R I K S B E R G PRÆSENTATION Anne Mette Thorup Kommunikationskonsulent i Affald & Genbrug Frederiksberg Kommune (2007) R98 (2000 2007)

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere