rapport NULskrald mindre affald mere liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapport NULskrald mindre affald mere liv"

Transkript

1 rapport NULskrald mindre affald mere liv

2 intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale afdeling i Morbærhegent i Sønderborg. Projektet er udført ved hjælp af midler fra Miljøstyrelsens pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi. Målet er at, projektet skal give viden og inspiration til landets kommuner, så vi kan opnå et 'Danmark uden affald', hvor 50 % af husstandenes affald bliver sorteret fra til genanvendelse. I Sønderborg Kommune har vi allerede opnået en genanvendelsesandel på 37 %, ved sortering af 4 fraktioner i boligforeninger og 6 fraktioner i haveboliger, Boligforeninger Affaldsindsamling og sortering i boligforeninger er et af de områder, som giver renovationsselskaberne meget store udfordringer. De centrale problemstillinger er, at lejlighederne her typisk er små, og der er langt ned til skraldespanden. Tidligere affaldsanalyser har understreget, at der her er en tendens til at den nuværende sortering ikke fungerer optimalt. Derfor har det været interessant at tage udgangspunkt i et etagebyggeri, som har det svært med affaldssortering. Vi har udvalgt Morbærhegnet, en afdeling i boligforeningen B42, som har en bred målgruppe, flere lejlighedsstørrelser og ligger isoleret i et afgrænset område. Inspirationen til Nulskrald Boligforening kommer af to tidligere Nulskraldsprojekter i Nordjylland, hvor der har været opstillet en forsøgsperiode for beboerne i parcelhuse i kommunerne. Nulskrald konceptet bygger på en idé om, at vi i gennem aktiv kommunikation og vidensdeling samt en fleksibel drift, kan påvirke borgerne til at sortere så meget som muligt fra til genanvendelse og sidst, men ikke mindst, at lade borgerne bestemme, hvad der er vigtigt og nemt for dem. Foto: Torben A. Sørensen, B42 Side 2 intro

3 indhold SIDE 4 vision Med udgangspunkt i de tidligere Nulskraldsforsøg, har vi besluttet at afprøve metoden, dog i et format, som passer til etageboliger. Målet er at belyse og skabe en større forståelse for sorteringsmulighederne i denne type bolig ved hjælp af beboerne selv. Det betyder også, at de personer, der har deltaget i forsøget, har haft en vigtig rolle i forhold til at skabe ny viden i Danmark. citat beboer Nulskrald er en ny start på at sortere affald og prøve noget nyt Denne rapport er en sammenfatning af de erfaringer og resultater, vi har fået igennem forsøget. Vores nye erfaringer kommer til at danne grundlag for den fremtidige sortering af genanvendeligt affald i kommunen. I rapporten vil vi også præsentere de forberedelser og processer, som har ført til en større forståelse for, hvordan vi i kommunen kan blive bedre til at genanvende vores affald. Vi vil gerne sende en stor tak til Boligforeningen B42 og beboerne i Morbærhegnet i Sønderborg, som har givet os stor inspiration og gjort os mange erfaringer klogere. SIDE 6 SIDE 18 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 16 SIDE 20 SIDE 28 SIDE 29 SIDE 31 PLANLÆGNING INDDRAGELSE AF BORGERNE I MORBÆRHEGNET KICK-OFF ERFARINGER MÅLGRUPPENS TILGANG FORSØGSPERIODEN økonomi RESULTAT AFRUNDING Venligst Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune Side 3 intro

4 vision Vision NULskrald Boligforening Nulskrald Boligforening har været båret af vores overbevisning om, at det skal være beboerne i Morbærhegnet, som bestemmer dagsordenen for projektet. Derfor har det været vigtigt for os, at før forsøgsperioden fik skabt et rum og en atmosfære, der gjorde det både interessant, nyttigt og trygt for beboerne at deltage. Derfor har vi arbejdet ud fra simple præmisser, som har haft til hensigt at motivere beboerne til at deltage aktivt i forsøget. Aktiv og anerkendende dialog på flere forskellige platforme, hvor vi kan møde beboerne Stille forskellige materialer eller personlig hjælp til rådighed, hvis nogen ønsker det Stor åbenhed og fleksibilitet i forsøget, så beboerne selv kan have indflydelse på forløbet Ugentlige målinger af affaldets vægt, som beregnes til vægttab pr husstand Formålet med forsøget er, at vi skaber en øget forståelse for, hvordan vi som Sønderborg Kommune kan opnå en fornuftig genanvendelsesprocent igennem løsninger, som borgerne i kommunen føler tilgodeser dem og deres behov. Vi er af den overbevisning, at borgerne selv er interesseret i at have indflydelse på, hvordan de gerne vil sortere, og derfor tror vi på, at den bedste løsningsmodel er, at inddrage borgerne selv i processen. Vi håber ligeledes, at det vil have den effekt, at sorteringensindsatsen bliver bedre forankret hos dem, som deltager i projektet. Resultaterne og erfaringerne fra forsøgsperioden skal efterfølgende bruges til planlægningen af den fremtidige indsamlingsløsninger, som kan sikre en højere genanvendelsesprocent i kommunen. Derfor har det været utroligt vigtigt for os, at forsøgsperioden har synliggjort forskellige nuancer og perspektiver. Side 4 vision

5 citat beboer: Vi har alle et ansvar for sorteringen, da vi også skal tænke på, at det er vores børn og børnebørns fremtid Nulskraldspræmissen Så hvad er det, der gør Nulskrald anderledes end alle andre forsøg på at øge mængden af genanvendelige fraktioner? Noget af det, vi er faldet for i Sønderbog Kommune og Sønderborg Forsyning er muligheden for at at lade borgerne være medbestemmende og have indflydelse på affaldssorteringen. Det betyder, at ændringen sker i beboernes egne hjem, og derfor har det været muligt at måle og synliggøre et løbende fald i mængderne af restaffald. Det betyder også, at selv om man i etageboliger deler skraldespande med naboerne, så har effekten stadigvæk været væsentlig igennem forløbet. rigtigt. Da sorteringen typisk foregår i små lejligheder, har et budskab været, at det handler om at finde en løsning, som den enkelte bruger kan få til at fungere. Da borgerne i kommunen i dag allerede sorterer i fire fraktioner, har vi besluttet at spørge borgerne, hvad de tror, der skal til, og hvad der vil hjælpe dem med at sortere mere fra til genanvendelse. Det nemmeste ville være at bede borgerne om at sortere alt deres bioaffald fra, men vi har ikke ønsket at tage den beslutning på borgernes vegne, hvis borgerne selv er i stand til at generere en bedre løsning. Det har fra starten været vigtigt for os at fortælle, at nulskrald ikke handler om at være perfekte til at sortere alle fraktioner Side 5 vision

6 planlægning Planlægning Vi har i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning søgt midler hos Miljøstyrelsens Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi til udførelse og afvikling af forsøget. Der har været mange overvejelser over, hvornår det vil være bedst at afvikle forsøget, fordi årstider, ferier og helligdage kan have stor indflydelse på mængderne af affald. Derfor har vi valgt at afholde forsøget efter påske 2015 for at få et realistisk billede af dagligdagen i Morbærhegnet. Teamet Til udviklingen af projektet har vi benyttet os af projektparternes interne ressourcer. Derfor har vores team bestået af Martin Frank Mogensen, affaldsplanlægger hos Sønderborg Kommune og Susanne Jessen Møller, affaldsrådgiver, Luise Hulgaard, affaldsformidler, Lisa Nielsen, affaldskonsulent og Jette Bøjskov, driftchef fra Sønderborg Forsyning. Projektet er udført i samarbejde med kommunikationsbureauet Tankegang, som har erfaringer med Nulskraldskonceptet fra de tidligere forsøg i Nordjylland. I fællesskab har vi arbejdet på at skabe nogle åbne rammer for forløbet med Nulskrald. Tidsplan Selvom Nulskrald er tænkt som en åben og organisk proces, har vi rent administrativt haft behov for at have nogle overordnede rammer og datoer for forløbet. Derfor er der fra starten blevet udvalgt en række mærkedatoer til eksempelvis at at introducere borgerne til Nulskrald, opstart for forsøget og afslutning af forsøget. Koordineringsmæssigt var der et behov for overordnede rammer for dagene, i forhold til bestilling af mad, trykte medier, leje af faciliteter og meget mere. Dog har vi fra starten været forberedte på, at alle beslutninger ville kunne blive ændret undervejs, når beboerne blev involveret. Forsøgsperioden I fem uger bad vi beboerne i Morbærhegnet om at reducere deres affaldsmængder og madspild samt sortere så meget affald som muligt ud til genanvendelse. I perioden satte vi indsamlingsmateriel op til 7 nye affaldsfraktioner og ydede en ekstra stor informationsindsats over for beboerne. Inddragelse af viceværter Inden beboerne i området er blevet taget i ed, er idéen om forsøget blevet præsenteret for boligforening B42. Det skete ved et møde, hvor både viceværter og områdedirektøren er blevet inddraget i projektet og er blevet spurgt til råds i forhold til området. Viceværterne var efter introduktionen været en aktiv del af driften til de forskellige arrangementer i Morbærhegnet. De har også deltaget i festlighederne og været med til at formidle om Nulskrald til beboerne og har observeret den ændrede adfærd hos beboerne. tidsplan NULSKRALDER BAGGRUND 9. april kl. 17 intromøde 17. april kl kick-off 17. april maj forsøgsperiode morbærhegnet 31. maj kl. 11 nulskraldsfest

7 inddragelse Inddragelse af borgerne i Morbærhegnet Projektets sidste og vigtigste medspillere er beboerne i Morbærhegnet. Det har fra starten været meget vigtigt for os, at beboerne har følt sig velinformeret og ordentligt rustet til forsøgsperioden. I den anledning deltog vi tidligt i forløbet i en generalforsamling i området, hvor vi fortalte om projektet. Imidlertid fandt vi ud af, at deltagelsen ved generalforsamlingerne var meget lav, da der kun er mødte fem beboere op. Det sendte os et signal om, at beboerne har andre behov for kommunikation, hvilket efterfølgende blev taget til efterretning. Intromøde For at sikre at så mange som muligt i Morbærhegnet var bevidste om nulskraldsforsøget, afholdte vi et intromøde centralt i Morbærhegnet. Alle husstande fik invitationer i brevsprækkerne, og disse blev også været hængt op i opgangene. Vores idé med intromødet var primært at inddrage borgerne i vores idéer til forsøget og give dem mulighed for at komme med inputs til processen. Til intromødet var den største prioritet, at beboerne forlod arrangementet med en oplevelse af, at nulskrald er et sjovt forsøg, hvor de selv bestemmer, hvilke elementer der passer til dem. De vigtigste budskaber Du er nulskralder, så snart du gør en lille smule anderledes Du bestemmer selv, hvad der passer til dig i dit hjem Vi er altid klar til at hjælpe dig med spørgsmål, idéer og udfordringer Vi tvinger ikke nogen til at deltage. Side 7 inddragelse

8 inddragelse Det første arrangement var et intromøde, som foregik i et telt på en parkeringsplads i Morbærhegnet, hvor en lokal pølsemand stod for aftensmad til beboerne. Programmet var løst planlagt, fordi vi gerne ville lade dagen være præget af beboernes spørgsmål og tanker. Derfor har var der kun planlagt enkelte korte oplæg, og derefter en række frie aktiviteter i form af konkurrencer, lege, skattejagt for børnene, personlig snak med nulskraldsteamet og meget andet. Program Velkomst Præsentation af dagens program. Hvad er nulskrald? Hvad betyder Nulskrald for vores hverdag? Kaffe og Kage Sjov for børn Børnene finder gemte påskeæg i området. Sortér og vind Spændende konkurrence med gevinster. Udstilling Studerende laver kreative sorteringsløsninger. Se, hvordan du nemt sorterer affaldet. Goodiebags til alle Bog om restemad, indkøbsnet og andet godt. Svar på spørgsmål Få svar på alle de spørgsmål, der er dukket op. Fælles spisning Vi slutter af med en let anretning. Side 8 inddragelse

9 Erfaringer Intromødet gav os en fornemmelse for målgruppen i området, og det viste sig hurtigt, at beboerne foretrak den personlige samtale frem for det åbne forum. Det blev en vigtig erfaring for os, som gjorde at vi fremadrettet gav plads til den personlige dialog. Yderligere har vi erfaret, at borgerne er interesseret i emnet og de flere situationer har været tvivl i forhold til de nuværende sorteringsløsninger. Her igennem har vi fået bekræftet vores antagelser, men vi har ligeledes fået et fokuspunkt, som vi har kunnet arbejde på at forbedre for beboerne. På intromødet var der også været et ønske om en større synlighed af nulskraldsforsøget. Her har vi blandt andet talt med beboerne, om hvordan vi kunne have gjort projektet mere synligt for dem. Her blev der blandt andet talt om, at der kunne være omdelt flere informationsmaterialer til beboerne. Erfaringsboks Kendskab til målgruppen Forståelse for beboernes affaldssituation Personlig kommunikation frem for åben dialog Miniforsøg For at illustrere betydningen af, hvad der sker, når vi er bevidste om vores affald, valgte vi at veje restaffaldet efter intromødet. Vægten fortalte, at vi på to timer, havde genereret 5,5 kilo affald af ca. 40 deltagere. Herefter har målet været, at kickoffs mængde af restaffald skulle være betydeligt lavere, når beboerne var blevet mere bevidste om principperne i nulskrald. Side 9 inddragelse

10 kick-off Side 10 kick-off

11 Kick-off Inden forsøgsperiodens opstart afholdte vi en festlig aften, hvor vi havde inviteret beboerne til en fyraftensøl og en lækker buffet. Aktiviteterne er foregik i et telt i Morbærhegnet for at skabe synlighed og blikfang for beboerne. Formålet med aftenen var at sikre, at beboerne følte sig påklædte og motiveret til den kommende forsøgsperiode, som er startet dagen efter kick-off. Derfor var det været vigtigt for os, at aftenen har bød på gode og håndterbare informationer kombineret med en hyggelig aften i selskab med naboerne. Det har nemlig vist sig ved tidligere nulskraldsforsøg, at nulskrald kan være en god lejlighed til at etablere sociale bånd i områder. Derfor skulle aftenen også helt naturligt være en aften, hvor beboerne havde mulighed for at hygge sig med deres naboer. Aftenen bød primært på tre oplæg om livet som nulskralder, de kommende 5 ugers sorteringsmuligheder og madspild. Derudover var der været andre små aktiviteter så som konkurrencer og aktiviteter for børn. Program Velkomst Stener Glamann manden bag Nulskrald Tidsplan og forløb Livet som nulskralder Lene Høgh et år med nulskrald Sådan sorterer vi Sønderborg Forsyning Fælles spisning Udnyt madresterne Jens Guldsmed-Thomsen kendt fra DR s Skattejægerne holder foredrag om, hvordan du udnytter dine madrester. Sjov for børn Mens de voksne lytter, er der aktiviteter for børn. Side 11 kick-off

12 erfaringer Erfaringer Vores erfaringer fra kick-off har hovedsageligt baseret sig på målgruppens forskellighed fra tidligere nulskraldsforsøg. Det er helt tydeligt, at beboerne motiveres og reagerer forskelligt, fra forsøgsperioderne i Vendsyssel til forsøgsperioden i Morbærhegnet. Vores antagelse er, at det primært skyldes forskellen fra en forsøgsperiode i en by kontra en forsøgsperiode i et lille område, hvor størrelsesforholdet og konsekvensen af at bo i etagebolig giver en del andre udfordringer for forsøget. En af de største udfordringer vi har erfaret er, at målgruppen oplever en konflikt ved selv at gøre en stor indsats for nulskraldsforsøget, når naboen ikke deltager. Det vil ikke være en udfordring i et parcelhuskvarter, hvor beboerne har private affaldsbeholdere, men i etageboligerne i Morbærhegnet deler man affaldsbeholdere med en hel opgang, hvilket betyder, at nulskraldernes affald blandes med deres naboers, som ikke nødvendigvis deltager i forsøget. Det er derfor en realitet, som beboerne har måttet acceptere, hvilket har betydet, at vi ikke har kunnet veje præcis, hvor stor en indsats de deltagende har ydet. Beboernes primære bekymringer er derfor tildels baseret på, om naboerne også gør en indsats, fordi det skaber frustration når de oplever fejlsortering. Ligeledes oplever beboere, at deres egen indsats bliver meningsløs. Vi har også oplevet at beboerne tildels er kommet til de to første arrangementer for, at tage del i det sociale arrangement og fællesspisningen, som har været arrangeret. Derfor har vi til Kick-off også lagt vægt på, at nulskrald er en god lejlighed til selv at arrangere sociale sammenkomster med naboerne. Sidst, men ikke mindst, har det været tydeligt, at beboerne har haft behov for helt konkret information om deres rolle i forløbet og har været mindre interesseret i Nulskrald generelt. Dog har flere kommenteret, at de synes, at forsøget er et rigtig godt initiativ fra kommunens og forsyningsselskabets side, fordi de føler, at affald er et emne, der trænger til at blive taget hånd om i området. Side 12 erfaringer

13 Erfaringsboks Beboerne kommer til dels for det sociale Gode spørgsmål til teamet, som viser en refleksion hos beboerne Beboerne er mest interesseret i konkrete informationer om sortering Målgruppen foretrækker dialog på tomandshånd frem for dialog i plenum Miniforsøg Som opsamling på intromødets affaldsmængder valgte vi igen at veje affaldet til kick-off. Her satte vi alle de nye affaldsbeholdere frem til teltet og informerede borgerne om, at de skulle huske at sortere deres affald rigtigt, når de forlod teltet. Arrangementet varede denne gang 3 timer med spisning, men beboerne formåede alligevel at minimere restaffaldet til 0,984 g. Restaffaldet bestod denne gang primært af beskidte servietter. Afslutningsfest Som afrunding på hele forsøgsperioden havde vi behov for at møde beboerne igen og takke dem for deres indsats i forløbet. Derfor arrangerede vi en hyggelig søndag formiddag og eftermiddag i Morbærhegnet, hvor vi har satte en genbrugsstue op i gården, så beboerne fik en mulighed for at sætte sig og få en hyggelig snak med os og spise en hotdog fra en pølsevogn. Som aktivitet har vi lavede vi en byttebiks med lidt godt fra kommunens genbrugsbutikker. Her fik beboerne mulighed for Side 13 erfaringer

14 erfaringer at bytte sig til genbrugsguld for nogle ting af af deres egne ting, som andre kunne få brug for. Vi planlagde dagen som en åben fest, hvor beboerne kunne gå til og fra. Det gav resultat, for der var rigtig mange, som lige kiggede forbi, både gamle og nye ansigter, som var nysgerrige efter at få en snak og høre, hvordan projektet var gået. Her fik vi brugt god tid på at formidle vores nyeste vejninger af affaldet i Morbærhegnet. Vores oplevelse har været, at arrangementet har passet godt som afslutning på forsøget, fordi det gav grundlag for en uofficiel og afslappet stemning, hvor beboerne følte sig trygge og velkomne. Derfor har det også bidraget til en stor åbenhed og velvilje fra beboerne. Erfaringer Til arrangementet viste det sig, at samtlige af de deltagende beboere har betragtet sig selv som en del af Nulskraldsforsøget. Deres deltagelse varierer mellem mindre og større deltagelse, hvoraf de fleste betragter stor deltagelse som hyppig brug af de fleste beholdere, hvor mindre deltagelse typisk defineres som brug af enkelte beholdere. Det har givet os et indtryk af, at beboerne har følt sig inkluderet og samtidigt har haft en oplevelse af, at de har kunnet biddrage. Plakaterne har stået forskellige steder til arrangementet og givet beboerne et indtryk af, hvor meget de har tabt sig samt, hvor meget de har samlet ind på de forskellige genanvendelige fraktioner. Side 14 erfaringer

15 Side 15 erfaringer

16 målgruppe Målgruppens tilgang Morbærhegnet er et lille område i Sønderborg bestående af 122 lejemål. Aldersniveauet er meget varieret, men hovedparten af beboerne befinder sig i alderen år eller år. En spørgeskemaundersøgelse hos beboerne anslår, at ca. 53 % af beboerne er single, mens resten af beboerne fordeler sig ligeligt mellem børnefamilier og par. Ud af alle beboerne i området er det kun ca. 52 %, som har egen bil, hvilket blandt andet kan give udfordringer i forhold til besøg på containerpladser. Vi har til tider oplevet, at det har været svært at komme i dialog med målgruppen, og derfor har vi løbende vurderet vores bedste muligheder for dialog. Vi har blandt andet valgt ikke at have tilmeldingsfrist på nogle af aktiviteterne, for at gøre Side 16 målgruppe

17 arrangementerne så tilgængelige som muligt. Derfor har vi på dagene for arrangementerne både stemt dørklokker med personlige invitationer og inviteret alle ind, der er gået forbi teltet. Til det første arrangement deltog ca. 40 beboere og til andet arrangement deltog ca. 50 beboere. I teamet var vi tilfredse med fremmødet til intromødet. Mens vi dog havde håbet, at der ville være et lidt større fremmøde til kick-off, fordi vi antog, at budskabet var blevet bedre spredt. Vi må dog erkende, at det er en målgruppe, som er svær at aktivere. citat beboer: Det er svært, når man bor i en 1 værelses lejlighed, for der er ikke så mange steder, man kan have affaldet stående. Som tidligere nævnt har vi oplevet en udfordring, fordi beboerne deler affaldsspande. Det vil sige, at deres indsats bliver blandet sammen med naboens, som måske ikke er lige så aktiv. Dette kan have en demotiverende nytter det? effekt på beboerne, som har skabt tvivl i begyndelsen. En anden udfordring for beboerne i dette forsøg har ligeledes været, at deres forholdsvis små lejemål ikke ligefrem indbyder til større sorteringssystemer. Det har haft en stor betydning for beboerne, og derfor har vi arbejdet på at komme med sorteringsløsninger, som passer til lejemålene. I den sammenhæng har vi blandt andet involveret en gruppe ingeniørstuderende med den opgave at komme med kreative sorteringsløsninger til beboerne. Side 17 målgruppe

18 målgruppe Beboerne om Nulskraldsforsøget For at kunne evaluere indsatsen i forsøget har vi foretaget to spørgeskemaundersøgelser med mange af de samme spørgsmål for at sikre et sammenligneligt resultat. Det første spørgeskema har beboerne fået i begyndelsen af forsøget, og det andet spørgeskema har de fået ved afslutning af forsøget. Det er de samme beboere, som har modtaget både første og andet spørgeskema. På grund af et forholdsvis lavt antal besvarelser, kan resultaterne af spørgeskemaerne ikke generaliseres; de skaber dog et billede og et indtryk af, hvordan forsøget har bidraget til at ændre borgernes adfærd. Det første diagram viser, hvor meget beboerne oplever, at affald og sortering fylder i deres dagligdag, inden forsøget er gået i gang. I spørgeskemaundersøgelserne har vi vi spurgt beboerne om deres oplevelse af Nulskraldsforsøget, og her viser det sig, at beboerne er positivt stemte over for forsøget. Deres oplevelse er generelt, at de sorterer en del i forvejen, men at Nulskrald har potentiale til at gøre sorteringen nemmere med flere beholdere. Diagrammerne viser et klart ønske om at kunne sortere mere ved forsøgets opstart, hvilket er et behov, vi kan se, er blevet løst for mange af deltagerne. Forsøget viser dog også, at beboerne er blevet bedre til at sortere deres vanlige fraktioner, hvilket betyder, at forsøget også har haft en effekt på kort sigt. Andet diagram viser, hvor meget beboerne har flyttet sig efter forsøget. Forsøget har også givet beboerne en anden forståelse for deres forsyningsselskab. Hvor de tidligere havde oplevelsen af, at de alene havde ansvaret for egen sortering, har de fået en større fornemmelse for, at affaldssorteringen er et fælles ansvar mellem forsyningsselskab og borger. Vi ser det som en meget positiv udvikling, fordi det tyder på, at forsøget har givet beboerne oplevelsen af, at der nærmere er tale om et samarbejde på tværs. Derfor håber vi også, at det har den positive indflydelse, at beboerne i fremtiden også ved, at de kan kontakte både Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning, hvis de oplever udfordringer eller har spørgsmål. Side 18 målgruppe

19 Vores oplevelse i forbindelse med spørgeskemaerne har været, at de deltagende beboere har haft en stor interesse for både forsøgets opgave og hele baggrunden for forsøget. Men derudover har vi til afslutningsfesten også oplevet, at flere beboere talte om, at forsøgsperioden havde givet boligblokken noget fælles at tale med hinanden om. Med udgangspunkt i vores afslutningsfest oplevede vi ligeledes, at flere beboere sad hos os og naboerne i længere tid, hvilket vi har tolket som udtryk for, at forsøget om at blive bedre til at sortere i Morbærhegnet, ligeledes har givet anledning til socialt samvær. Hvilke muligheder ser du i Nulskraldsforsøget? Mere viden om affaldssortering Mulighed for at ændre adfærd med hensyn til sortering af skrald. Jeg synes ikke, jeg kan gøre så meget mere Filosofisk går jeg ind for en cirkeløkonomi. Nulskrald er kun et enkelt skridt, men ethvert fremskridt starter jo med det første skridt. Side 19 målgruppe

20 FORSØGSPERIODEN Forsøgsperioden Forsøgsperioden er startet den 18. april 2015 og løber til den 25. maj I disse fem uger har en række beboere gjort en indsats for at minimere deres restaffald og øge mængderne af genanvendeligt affald. Ud af ca. 122 lejemål er vi klar over, at det kun var ca. 25 % af beboerne, der har deltog i vores arrangementer. Vi er ligeledes meget bevidste om, at det langt fra er alle, som har deltaget i arrangementer, som efterfølgende har deltaget aktivt i forsøget, men vi tror dog på, at vores information og historier har biddraget til, at deltagerne er blevet mere bevidste om deres adfærd og har lært noget nyt om deres sortering. Det har vi også kunnet se i løbet af forsøgsperioden, hvilket vi vil komme ind på under Affald og affaldsbeholdere citat beboer: Det er godt at vide mere om affald, og jeg fik ting at vide, jeg ikke vidste i forvejen. Affald og affaldsbeholdere Inden forsøgsperiodens start har vi tilføjet 7 ekstra affaldsbeholdere, hvilket betyder, at Morbærhegnet har 11 beholdere i alt, placeret centrale steder i området. Nogle af affaldsbeholderne er lavet på opfordring af beboerne selv, såsom beholderen til tøj, flamingo og juice og mælkekartoner. Beboernes ønsker til affaldsbeholderne er primært kommet til udtryk under intromødet og på mail til Sønderborg Forsyning, og her var det rigtig vigtigt for os at kunne opfylde deres ønsker fra starten, for at sende et signal om, at vi er klar til at hjælpe dem. citat beboer: Lige nu har vi mulighed for at sortere, det vil vi gerne fortsætte med. Det har igennem de fem uger været tydeligt, at beboerne generelt er blevet bedre til at sortere deres affald. Hvor sorteringerne i forskellige affaldsbeholdere var knap så gode i begyndelsen, er det igennem forsøget blevet tydeligt, at beboerne er blevet bedre og bedre til sorteringen. I den femte uge har affaldet i alle beholderne været korrekt sorteret, hvilket har sendt os et signal om, at aktiv inddragelse og mere vidensdeling på tværs af kommune, forsyningsselskab og borger kan give markante forbedringer i forhold til korrekt sortering. Den korrekte sortering har dog også givet os et indtryk af, at de borgere som ikke har deltaget i arrangementerne også har formået at sorterere rgitigt i de opstillede containere. Spørgsmålsbeholder For at kunne hjælpe beboerne med affald de var i tvivl om, har vi lavet en beholder med et spørgsmålstegn på. Denne beholder har fungeret som en kommunikationskanal til beboerne. Her kunne de lægge det affald i, som de var i tvivl om, hvordan de skal sortere dette. Denne beholder er blevet tilset dagligt at af Sønderborg Forsyning, som hver gang har taget et billede af beholderens indhold og delt det på Nulskralds facebookside med en forklaring på, hvilken beholder affaldet hører til i. Beholderen er blevet aktivt brugt igennem perioden; vores oplevelse har været, at spørgsmålene typisk angår affald af blandingsprodukter såsom rullegardiner med mørklægning af pvc, poser til dyrefoder af plast og alu og tøjbøjler af plast og metal. Derfor har vores Facebook kanal været et fint sted, hvor vi har kunnet give en forklaring på håndteringen af affaldet, hvor flere har kunnet få nytte af det. Side 20 FORSØGSPERIODEN

21 citat: Luise Hulgaard Sonfor Det er tydeligt, at det er blandingsprodukterne, som driller beboerne. I stedet for at smide dem i som restaffald, har de undersøgt mulighederne for sorteringen af disse produkter ved at bruge spørgsmålsbeholderen. Det er et godt tegn på, at de er bevidst om at genanvende så meget som muligt. Side 21 FORSØGSPERIODEN

22 FORSØGSPERIODEN Team Nulskrald i Morbærhegnet Morbærhegnet er et område med en stor variation af beboere. Derfor har det også været vigtigt for os, at vi har haft forskellige indgangsvinkler til kommunikationen med beboerne. Et af de mest effektive midler vi har oplevet i Morbærhegnet har været den personlige kontakt med beboerne. Den har vi holdt igennem både mails og tilstedeværelse. Luise Hulgaard Sonfor: "I forsøgsperioden har vi haft nogle rigtig gode oplevelser i Morbærhegnet. En af de bedste oplevelser har været effekten af den personlige kontakt." Til de første arrangementer har beboerne været tøvende og svære at engagere, men det har ændret sig, da forsøgsperioden for alvor startede. Først og fremmest har vi brugt metoder som at ringe på beboernes døre og give dem en personlig invitation til et af arrangementerne, hvilket der har været en positiv respons på. Derudover har Sønderborg Forsyning været i Morbærhegnet næsten dagligt for at tjekke spørgsmålsbeholderen og møde beboerne. Her er der blevet taget god tid til at tale med beboerne, som gerne har henvendt sig til os både med spørgsmål og for at få en snak. Vores oplevelse er, at den personlige dialog har givet beboerne et nyt indtryk af både forsyningsselskabet og kommunen. Beboerne har fået en oplevelse af, at de ikke taler til et tungt system, men til et andet menneske. Derudover har det medvirket til, at beboerne har haft en oplevelse af, at der er hjælp at hente, hvis de har brug for hjælp, hvilket flere har benyttet sig af. Side 22 FORSØGSPERIODEN

23 Derfor er det også vores indtryk, at den personlige kontakt har gjort forsøgsperioden nemmere for beboerne, men samtidigt også har mindet dem om deres egen rolle i forsøget. Sidst, men ikke mindst har vi oplevet, at den personlige kontakt har givet beboerne et andet forhold til Sønderborg Forsyning, hvilket muligvis også har øget motivationen for at gøre det godt. Facebook Facebook har været inddraget, fordi erfaringerne fra Nulskraldsforsøgene i Hjørring/Brønderslev viste sig at være en god kanal for parcelhusejerne. Med omkring likes har siden været aktivt brugt til erfaringsdeling, inspiration og fællesskab. Imidlertid er vores erfaringer dog anderledes i forbindelse med etageboliger. I dette projekt er oplevelsen, at Facebook har fungeret som envejskommunikation igennem hele forsøgsperioden. Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har været meget aktive på siden med forskellige typer af indhold, men ikke fået meget respons fra borgerne. Dog kan vi igennem vores brugerstatistikker se, at beboerne har klikket sig ind på indholdet, men ikke har deltaget i diskussioner i forhold til indholdet. Vores oprindelige ønske var dog at opnå den samme dialog som i det tidligere forsøg, og gjorte forskellige indsatser for at opnå denne dialog, hvor der blandt andet er sat præmier på højkant, spurgt beboerne, hvilken type arrangement de kunne tænke sig samt forskellige artikler om forsøget eller med relevans for forsøget. Det har dog ikke ændret ved at Facebook-indsatsen endte i envejskommunikation. Der er dog opstået en anden slags kommunikation med beboerne ved hjælp af Facebook, hvor beboerne har brugt spørgsmålsbeholderen til at spørge til en affaldsfraktion, hvorefter vi har forklaret, hvordan fraktionen skal sorteres med et billede på Facebook. Disse opslag er blandt de opslag, der er blevet set flest gange. Vores konklusion er, at forskellene på brugen af Facebook i første omgang kommer af forskelligheden af beboere i etageboliger og i parcelhuse. Som nævnt i afsnittet om målgruppen arbejder vi med et meget lille udsnit af etageboliger i Sønderborg, hvorfor vi har været meget afhængige af den lille gruppe meget forskelligartede borgere, som bor i Morbærhegnet. Dermed er vores erfaring også, at der ikke kun er driftmæssige forskelligheder mellem de to boligformer, men ligeledes kommunikative forskelle som skal tages højde for. Føler du, at nulskraldsteamet har lyttet til dine behov og ønsker under forsøget? Ja. Jeg stillede et spørgsmål inde på jeres Facebook, og dagen efter jeg havde skrevet, fik jeg svar på det. Side 23 FORSØGSPERIODEN

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere