rapport NULskrald mindre affald mere liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapport NULskrald mindre affald mere liv"

Transkript

1 rapport NULskrald mindre affald mere liv

2 intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale afdeling i Morbærhegent i Sønderborg. Projektet er udført ved hjælp af midler fra Miljøstyrelsens pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi. Målet er at, projektet skal give viden og inspiration til landets kommuner, så vi kan opnå et 'Danmark uden affald', hvor 50 % af husstandenes affald bliver sorteret fra til genanvendelse. I Sønderborg Kommune har vi allerede opnået en genanvendelsesandel på 37 %, ved sortering af 4 fraktioner i boligforeninger og 6 fraktioner i haveboliger, Boligforeninger Affaldsindsamling og sortering i boligforeninger er et af de områder, som giver renovationsselskaberne meget store udfordringer. De centrale problemstillinger er, at lejlighederne her typisk er små, og der er langt ned til skraldespanden. Tidligere affaldsanalyser har understreget, at der her er en tendens til at den nuværende sortering ikke fungerer optimalt. Derfor har det været interessant at tage udgangspunkt i et etagebyggeri, som har det svært med affaldssortering. Vi har udvalgt Morbærhegnet, en afdeling i boligforeningen B42, som har en bred målgruppe, flere lejlighedsstørrelser og ligger isoleret i et afgrænset område. Inspirationen til Nulskrald Boligforening kommer af to tidligere Nulskraldsprojekter i Nordjylland, hvor der har været opstillet en forsøgsperiode for beboerne i parcelhuse i kommunerne. Nulskrald konceptet bygger på en idé om, at vi i gennem aktiv kommunikation og vidensdeling samt en fleksibel drift, kan påvirke borgerne til at sortere så meget som muligt fra til genanvendelse og sidst, men ikke mindst, at lade borgerne bestemme, hvad der er vigtigt og nemt for dem. Foto: Torben A. Sørensen, B42 Side 2 intro

3 indhold SIDE 4 vision Med udgangspunkt i de tidligere Nulskraldsforsøg, har vi besluttet at afprøve metoden, dog i et format, som passer til etageboliger. Målet er at belyse og skabe en større forståelse for sorteringsmulighederne i denne type bolig ved hjælp af beboerne selv. Det betyder også, at de personer, der har deltaget i forsøget, har haft en vigtig rolle i forhold til at skabe ny viden i Danmark. citat beboer Nulskrald er en ny start på at sortere affald og prøve noget nyt Denne rapport er en sammenfatning af de erfaringer og resultater, vi har fået igennem forsøget. Vores nye erfaringer kommer til at danne grundlag for den fremtidige sortering af genanvendeligt affald i kommunen. I rapporten vil vi også præsentere de forberedelser og processer, som har ført til en større forståelse for, hvordan vi i kommunen kan blive bedre til at genanvende vores affald. Vi vil gerne sende en stor tak til Boligforeningen B42 og beboerne i Morbærhegnet i Sønderborg, som har givet os stor inspiration og gjort os mange erfaringer klogere. SIDE 6 SIDE 18 SIDE 10 SIDE 12 SIDE 16 SIDE 20 SIDE 28 SIDE 29 SIDE 31 PLANLÆGNING INDDRAGELSE AF BORGERNE I MORBÆRHEGNET KICK-OFF ERFARINGER MÅLGRUPPENS TILGANG FORSØGSPERIODEN økonomi RESULTAT AFRUNDING Venligst Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune Side 3 intro

4 vision Vision NULskrald Boligforening Nulskrald Boligforening har været båret af vores overbevisning om, at det skal være beboerne i Morbærhegnet, som bestemmer dagsordenen for projektet. Derfor har det været vigtigt for os, at før forsøgsperioden fik skabt et rum og en atmosfære, der gjorde det både interessant, nyttigt og trygt for beboerne at deltage. Derfor har vi arbejdet ud fra simple præmisser, som har haft til hensigt at motivere beboerne til at deltage aktivt i forsøget. Aktiv og anerkendende dialog på flere forskellige platforme, hvor vi kan møde beboerne Stille forskellige materialer eller personlig hjælp til rådighed, hvis nogen ønsker det Stor åbenhed og fleksibilitet i forsøget, så beboerne selv kan have indflydelse på forløbet Ugentlige målinger af affaldets vægt, som beregnes til vægttab pr husstand Formålet med forsøget er, at vi skaber en øget forståelse for, hvordan vi som Sønderborg Kommune kan opnå en fornuftig genanvendelsesprocent igennem løsninger, som borgerne i kommunen føler tilgodeser dem og deres behov. Vi er af den overbevisning, at borgerne selv er interesseret i at have indflydelse på, hvordan de gerne vil sortere, og derfor tror vi på, at den bedste løsningsmodel er, at inddrage borgerne selv i processen. Vi håber ligeledes, at det vil have den effekt, at sorteringensindsatsen bliver bedre forankret hos dem, som deltager i projektet. Resultaterne og erfaringerne fra forsøgsperioden skal efterfølgende bruges til planlægningen af den fremtidige indsamlingsløsninger, som kan sikre en højere genanvendelsesprocent i kommunen. Derfor har det været utroligt vigtigt for os, at forsøgsperioden har synliggjort forskellige nuancer og perspektiver. Side 4 vision

5 citat beboer: Vi har alle et ansvar for sorteringen, da vi også skal tænke på, at det er vores børn og børnebørns fremtid Nulskraldspræmissen Så hvad er det, der gør Nulskrald anderledes end alle andre forsøg på at øge mængden af genanvendelige fraktioner? Noget af det, vi er faldet for i Sønderbog Kommune og Sønderborg Forsyning er muligheden for at at lade borgerne være medbestemmende og have indflydelse på affaldssorteringen. Det betyder, at ændringen sker i beboernes egne hjem, og derfor har det været muligt at måle og synliggøre et løbende fald i mængderne af restaffald. Det betyder også, at selv om man i etageboliger deler skraldespande med naboerne, så har effekten stadigvæk været væsentlig igennem forløbet. rigtigt. Da sorteringen typisk foregår i små lejligheder, har et budskab været, at det handler om at finde en løsning, som den enkelte bruger kan få til at fungere. Da borgerne i kommunen i dag allerede sorterer i fire fraktioner, har vi besluttet at spørge borgerne, hvad de tror, der skal til, og hvad der vil hjælpe dem med at sortere mere fra til genanvendelse. Det nemmeste ville være at bede borgerne om at sortere alt deres bioaffald fra, men vi har ikke ønsket at tage den beslutning på borgernes vegne, hvis borgerne selv er i stand til at generere en bedre løsning. Det har fra starten været vigtigt for os at fortælle, at nulskrald ikke handler om at være perfekte til at sortere alle fraktioner Side 5 vision

6 planlægning Planlægning Vi har i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning søgt midler hos Miljøstyrelsens Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi til udførelse og afvikling af forsøget. Der har været mange overvejelser over, hvornår det vil være bedst at afvikle forsøget, fordi årstider, ferier og helligdage kan have stor indflydelse på mængderne af affald. Derfor har vi valgt at afholde forsøget efter påske 2015 for at få et realistisk billede af dagligdagen i Morbærhegnet. Teamet Til udviklingen af projektet har vi benyttet os af projektparternes interne ressourcer. Derfor har vores team bestået af Martin Frank Mogensen, affaldsplanlægger hos Sønderborg Kommune og Susanne Jessen Møller, affaldsrådgiver, Luise Hulgaard, affaldsformidler, Lisa Nielsen, affaldskonsulent og Jette Bøjskov, driftchef fra Sønderborg Forsyning. Projektet er udført i samarbejde med kommunikationsbureauet Tankegang, som har erfaringer med Nulskraldskonceptet fra de tidligere forsøg i Nordjylland. I fællesskab har vi arbejdet på at skabe nogle åbne rammer for forløbet med Nulskrald. Tidsplan Selvom Nulskrald er tænkt som en åben og organisk proces, har vi rent administrativt haft behov for at have nogle overordnede rammer og datoer for forløbet. Derfor er der fra starten blevet udvalgt en række mærkedatoer til eksempelvis at at introducere borgerne til Nulskrald, opstart for forsøget og afslutning af forsøget. Koordineringsmæssigt var der et behov for overordnede rammer for dagene, i forhold til bestilling af mad, trykte medier, leje af faciliteter og meget mere. Dog har vi fra starten været forberedte på, at alle beslutninger ville kunne blive ændret undervejs, når beboerne blev involveret. Forsøgsperioden I fem uger bad vi beboerne i Morbærhegnet om at reducere deres affaldsmængder og madspild samt sortere så meget affald som muligt ud til genanvendelse. I perioden satte vi indsamlingsmateriel op til 7 nye affaldsfraktioner og ydede en ekstra stor informationsindsats over for beboerne. Inddragelse af viceværter Inden beboerne i området er blevet taget i ed, er idéen om forsøget blevet præsenteret for boligforening B42. Det skete ved et møde, hvor både viceværter og områdedirektøren er blevet inddraget i projektet og er blevet spurgt til råds i forhold til området. Viceværterne var efter introduktionen været en aktiv del af driften til de forskellige arrangementer i Morbærhegnet. De har også deltaget i festlighederne og været med til at formidle om Nulskrald til beboerne og har observeret den ændrede adfærd hos beboerne. tidsplan NULSKRALDER BAGGRUND 9. april kl. 17 intromøde 17. april kl kick-off 17. april maj forsøgsperiode morbærhegnet 31. maj kl. 11 nulskraldsfest

7 inddragelse Inddragelse af borgerne i Morbærhegnet Projektets sidste og vigtigste medspillere er beboerne i Morbærhegnet. Det har fra starten været meget vigtigt for os, at beboerne har følt sig velinformeret og ordentligt rustet til forsøgsperioden. I den anledning deltog vi tidligt i forløbet i en generalforsamling i området, hvor vi fortalte om projektet. Imidlertid fandt vi ud af, at deltagelsen ved generalforsamlingerne var meget lav, da der kun er mødte fem beboere op. Det sendte os et signal om, at beboerne har andre behov for kommunikation, hvilket efterfølgende blev taget til efterretning. Intromøde For at sikre at så mange som muligt i Morbærhegnet var bevidste om nulskraldsforsøget, afholdte vi et intromøde centralt i Morbærhegnet. Alle husstande fik invitationer i brevsprækkerne, og disse blev også været hængt op i opgangene. Vores idé med intromødet var primært at inddrage borgerne i vores idéer til forsøget og give dem mulighed for at komme med inputs til processen. Til intromødet var den største prioritet, at beboerne forlod arrangementet med en oplevelse af, at nulskrald er et sjovt forsøg, hvor de selv bestemmer, hvilke elementer der passer til dem. De vigtigste budskaber Du er nulskralder, så snart du gør en lille smule anderledes Du bestemmer selv, hvad der passer til dig i dit hjem Vi er altid klar til at hjælpe dig med spørgsmål, idéer og udfordringer Vi tvinger ikke nogen til at deltage. Side 7 inddragelse

8 inddragelse Det første arrangement var et intromøde, som foregik i et telt på en parkeringsplads i Morbærhegnet, hvor en lokal pølsemand stod for aftensmad til beboerne. Programmet var løst planlagt, fordi vi gerne ville lade dagen være præget af beboernes spørgsmål og tanker. Derfor har var der kun planlagt enkelte korte oplæg, og derefter en række frie aktiviteter i form af konkurrencer, lege, skattejagt for børnene, personlig snak med nulskraldsteamet og meget andet. Program Velkomst Præsentation af dagens program. Hvad er nulskrald? Hvad betyder Nulskrald for vores hverdag? Kaffe og Kage Sjov for børn Børnene finder gemte påskeæg i området. Sortér og vind Spændende konkurrence med gevinster. Udstilling Studerende laver kreative sorteringsløsninger. Se, hvordan du nemt sorterer affaldet. Goodiebags til alle Bog om restemad, indkøbsnet og andet godt. Svar på spørgsmål Få svar på alle de spørgsmål, der er dukket op. Fælles spisning Vi slutter af med en let anretning. Side 8 inddragelse

9 Erfaringer Intromødet gav os en fornemmelse for målgruppen i området, og det viste sig hurtigt, at beboerne foretrak den personlige samtale frem for det åbne forum. Det blev en vigtig erfaring for os, som gjorde at vi fremadrettet gav plads til den personlige dialog. Yderligere har vi erfaret, at borgerne er interesseret i emnet og de flere situationer har været tvivl i forhold til de nuværende sorteringsløsninger. Her igennem har vi fået bekræftet vores antagelser, men vi har ligeledes fået et fokuspunkt, som vi har kunnet arbejde på at forbedre for beboerne. På intromødet var der også været et ønske om en større synlighed af nulskraldsforsøget. Her har vi blandt andet talt med beboerne, om hvordan vi kunne have gjort projektet mere synligt for dem. Her blev der blandt andet talt om, at der kunne være omdelt flere informationsmaterialer til beboerne. Erfaringsboks Kendskab til målgruppen Forståelse for beboernes affaldssituation Personlig kommunikation frem for åben dialog Miniforsøg For at illustrere betydningen af, hvad der sker, når vi er bevidste om vores affald, valgte vi at veje restaffaldet efter intromødet. Vægten fortalte, at vi på to timer, havde genereret 5,5 kilo affald af ca. 40 deltagere. Herefter har målet været, at kickoffs mængde af restaffald skulle være betydeligt lavere, når beboerne var blevet mere bevidste om principperne i nulskrald. Side 9 inddragelse

10 kick-off Side 10 kick-off

11 Kick-off Inden forsøgsperiodens opstart afholdte vi en festlig aften, hvor vi havde inviteret beboerne til en fyraftensøl og en lækker buffet. Aktiviteterne er foregik i et telt i Morbærhegnet for at skabe synlighed og blikfang for beboerne. Formålet med aftenen var at sikre, at beboerne følte sig påklædte og motiveret til den kommende forsøgsperiode, som er startet dagen efter kick-off. Derfor var det været vigtigt for os, at aftenen har bød på gode og håndterbare informationer kombineret med en hyggelig aften i selskab med naboerne. Det har nemlig vist sig ved tidligere nulskraldsforsøg, at nulskrald kan være en god lejlighed til at etablere sociale bånd i områder. Derfor skulle aftenen også helt naturligt være en aften, hvor beboerne havde mulighed for at hygge sig med deres naboer. Aftenen bød primært på tre oplæg om livet som nulskralder, de kommende 5 ugers sorteringsmuligheder og madspild. Derudover var der været andre små aktiviteter så som konkurrencer og aktiviteter for børn. Program Velkomst Stener Glamann manden bag Nulskrald Tidsplan og forløb Livet som nulskralder Lene Høgh et år med nulskrald Sådan sorterer vi Sønderborg Forsyning Fælles spisning Udnyt madresterne Jens Guldsmed-Thomsen kendt fra DR s Skattejægerne holder foredrag om, hvordan du udnytter dine madrester. Sjov for børn Mens de voksne lytter, er der aktiviteter for børn. Side 11 kick-off

12 erfaringer Erfaringer Vores erfaringer fra kick-off har hovedsageligt baseret sig på målgruppens forskellighed fra tidligere nulskraldsforsøg. Det er helt tydeligt, at beboerne motiveres og reagerer forskelligt, fra forsøgsperioderne i Vendsyssel til forsøgsperioden i Morbærhegnet. Vores antagelse er, at det primært skyldes forskellen fra en forsøgsperiode i en by kontra en forsøgsperiode i et lille område, hvor størrelsesforholdet og konsekvensen af at bo i etagebolig giver en del andre udfordringer for forsøget. En af de største udfordringer vi har erfaret er, at målgruppen oplever en konflikt ved selv at gøre en stor indsats for nulskraldsforsøget, når naboen ikke deltager. Det vil ikke være en udfordring i et parcelhuskvarter, hvor beboerne har private affaldsbeholdere, men i etageboligerne i Morbærhegnet deler man affaldsbeholdere med en hel opgang, hvilket betyder, at nulskraldernes affald blandes med deres naboers, som ikke nødvendigvis deltager i forsøget. Det er derfor en realitet, som beboerne har måttet acceptere, hvilket har betydet, at vi ikke har kunnet veje præcis, hvor stor en indsats de deltagende har ydet. Beboernes primære bekymringer er derfor tildels baseret på, om naboerne også gør en indsats, fordi det skaber frustration når de oplever fejlsortering. Ligeledes oplever beboere, at deres egen indsats bliver meningsløs. Vi har også oplevet at beboerne tildels er kommet til de to første arrangementer for, at tage del i det sociale arrangement og fællesspisningen, som har været arrangeret. Derfor har vi til Kick-off også lagt vægt på, at nulskrald er en god lejlighed til selv at arrangere sociale sammenkomster med naboerne. Sidst, men ikke mindst, har det været tydeligt, at beboerne har haft behov for helt konkret information om deres rolle i forløbet og har været mindre interesseret i Nulskrald generelt. Dog har flere kommenteret, at de synes, at forsøget er et rigtig godt initiativ fra kommunens og forsyningsselskabets side, fordi de føler, at affald er et emne, der trænger til at blive taget hånd om i området. Side 12 erfaringer

13 Erfaringsboks Beboerne kommer til dels for det sociale Gode spørgsmål til teamet, som viser en refleksion hos beboerne Beboerne er mest interesseret i konkrete informationer om sortering Målgruppen foretrækker dialog på tomandshånd frem for dialog i plenum Miniforsøg Som opsamling på intromødets affaldsmængder valgte vi igen at veje affaldet til kick-off. Her satte vi alle de nye affaldsbeholdere frem til teltet og informerede borgerne om, at de skulle huske at sortere deres affald rigtigt, når de forlod teltet. Arrangementet varede denne gang 3 timer med spisning, men beboerne formåede alligevel at minimere restaffaldet til 0,984 g. Restaffaldet bestod denne gang primært af beskidte servietter. Afslutningsfest Som afrunding på hele forsøgsperioden havde vi behov for at møde beboerne igen og takke dem for deres indsats i forløbet. Derfor arrangerede vi en hyggelig søndag formiddag og eftermiddag i Morbærhegnet, hvor vi har satte en genbrugsstue op i gården, så beboerne fik en mulighed for at sætte sig og få en hyggelig snak med os og spise en hotdog fra en pølsevogn. Som aktivitet har vi lavede vi en byttebiks med lidt godt fra kommunens genbrugsbutikker. Her fik beboerne mulighed for Side 13 erfaringer

14 erfaringer at bytte sig til genbrugsguld for nogle ting af af deres egne ting, som andre kunne få brug for. Vi planlagde dagen som en åben fest, hvor beboerne kunne gå til og fra. Det gav resultat, for der var rigtig mange, som lige kiggede forbi, både gamle og nye ansigter, som var nysgerrige efter at få en snak og høre, hvordan projektet var gået. Her fik vi brugt god tid på at formidle vores nyeste vejninger af affaldet i Morbærhegnet. Vores oplevelse har været, at arrangementet har passet godt som afslutning på forsøget, fordi det gav grundlag for en uofficiel og afslappet stemning, hvor beboerne følte sig trygge og velkomne. Derfor har det også bidraget til en stor åbenhed og velvilje fra beboerne. Erfaringer Til arrangementet viste det sig, at samtlige af de deltagende beboere har betragtet sig selv som en del af Nulskraldsforsøget. Deres deltagelse varierer mellem mindre og større deltagelse, hvoraf de fleste betragter stor deltagelse som hyppig brug af de fleste beholdere, hvor mindre deltagelse typisk defineres som brug af enkelte beholdere. Det har givet os et indtryk af, at beboerne har følt sig inkluderet og samtidigt har haft en oplevelse af, at de har kunnet biddrage. Plakaterne har stået forskellige steder til arrangementet og givet beboerne et indtryk af, hvor meget de har tabt sig samt, hvor meget de har samlet ind på de forskellige genanvendelige fraktioner. Side 14 erfaringer

15 Side 15 erfaringer

16 målgruppe Målgruppens tilgang Morbærhegnet er et lille område i Sønderborg bestående af 122 lejemål. Aldersniveauet er meget varieret, men hovedparten af beboerne befinder sig i alderen år eller år. En spørgeskemaundersøgelse hos beboerne anslår, at ca. 53 % af beboerne er single, mens resten af beboerne fordeler sig ligeligt mellem børnefamilier og par. Ud af alle beboerne i området er det kun ca. 52 %, som har egen bil, hvilket blandt andet kan give udfordringer i forhold til besøg på containerpladser. Vi har til tider oplevet, at det har været svært at komme i dialog med målgruppen, og derfor har vi løbende vurderet vores bedste muligheder for dialog. Vi har blandt andet valgt ikke at have tilmeldingsfrist på nogle af aktiviteterne, for at gøre Side 16 målgruppe

17 arrangementerne så tilgængelige som muligt. Derfor har vi på dagene for arrangementerne både stemt dørklokker med personlige invitationer og inviteret alle ind, der er gået forbi teltet. Til det første arrangement deltog ca. 40 beboere og til andet arrangement deltog ca. 50 beboere. I teamet var vi tilfredse med fremmødet til intromødet. Mens vi dog havde håbet, at der ville være et lidt større fremmøde til kick-off, fordi vi antog, at budskabet var blevet bedre spredt. Vi må dog erkende, at det er en målgruppe, som er svær at aktivere. citat beboer: Det er svært, når man bor i en 1 værelses lejlighed, for der er ikke så mange steder, man kan have affaldet stående. Som tidligere nævnt har vi oplevet en udfordring, fordi beboerne deler affaldsspande. Det vil sige, at deres indsats bliver blandet sammen med naboens, som måske ikke er lige så aktiv. Dette kan have en demotiverende nytter det? effekt på beboerne, som har skabt tvivl i begyndelsen. En anden udfordring for beboerne i dette forsøg har ligeledes været, at deres forholdsvis små lejemål ikke ligefrem indbyder til større sorteringssystemer. Det har haft en stor betydning for beboerne, og derfor har vi arbejdet på at komme med sorteringsløsninger, som passer til lejemålene. I den sammenhæng har vi blandt andet involveret en gruppe ingeniørstuderende med den opgave at komme med kreative sorteringsløsninger til beboerne. Side 17 målgruppe

18 målgruppe Beboerne om Nulskraldsforsøget For at kunne evaluere indsatsen i forsøget har vi foretaget to spørgeskemaundersøgelser med mange af de samme spørgsmål for at sikre et sammenligneligt resultat. Det første spørgeskema har beboerne fået i begyndelsen af forsøget, og det andet spørgeskema har de fået ved afslutning af forsøget. Det er de samme beboere, som har modtaget både første og andet spørgeskema. På grund af et forholdsvis lavt antal besvarelser, kan resultaterne af spørgeskemaerne ikke generaliseres; de skaber dog et billede og et indtryk af, hvordan forsøget har bidraget til at ændre borgernes adfærd. Det første diagram viser, hvor meget beboerne oplever, at affald og sortering fylder i deres dagligdag, inden forsøget er gået i gang. I spørgeskemaundersøgelserne har vi vi spurgt beboerne om deres oplevelse af Nulskraldsforsøget, og her viser det sig, at beboerne er positivt stemte over for forsøget. Deres oplevelse er generelt, at de sorterer en del i forvejen, men at Nulskrald har potentiale til at gøre sorteringen nemmere med flere beholdere. Diagrammerne viser et klart ønske om at kunne sortere mere ved forsøgets opstart, hvilket er et behov, vi kan se, er blevet løst for mange af deltagerne. Forsøget viser dog også, at beboerne er blevet bedre til at sortere deres vanlige fraktioner, hvilket betyder, at forsøget også har haft en effekt på kort sigt. Andet diagram viser, hvor meget beboerne har flyttet sig efter forsøget. Forsøget har også givet beboerne en anden forståelse for deres forsyningsselskab. Hvor de tidligere havde oplevelsen af, at de alene havde ansvaret for egen sortering, har de fået en større fornemmelse for, at affaldssorteringen er et fælles ansvar mellem forsyningsselskab og borger. Vi ser det som en meget positiv udvikling, fordi det tyder på, at forsøget har givet beboerne oplevelsen af, at der nærmere er tale om et samarbejde på tværs. Derfor håber vi også, at det har den positive indflydelse, at beboerne i fremtiden også ved, at de kan kontakte både Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning, hvis de oplever udfordringer eller har spørgsmål. Side 18 målgruppe

19 Vores oplevelse i forbindelse med spørgeskemaerne har været, at de deltagende beboere har haft en stor interesse for både forsøgets opgave og hele baggrunden for forsøget. Men derudover har vi til afslutningsfesten også oplevet, at flere beboere talte om, at forsøgsperioden havde givet boligblokken noget fælles at tale med hinanden om. Med udgangspunkt i vores afslutningsfest oplevede vi ligeledes, at flere beboere sad hos os og naboerne i længere tid, hvilket vi har tolket som udtryk for, at forsøget om at blive bedre til at sortere i Morbærhegnet, ligeledes har givet anledning til socialt samvær. Hvilke muligheder ser du i Nulskraldsforsøget? Mere viden om affaldssortering Mulighed for at ændre adfærd med hensyn til sortering af skrald. Jeg synes ikke, jeg kan gøre så meget mere Filosofisk går jeg ind for en cirkeløkonomi. Nulskrald er kun et enkelt skridt, men ethvert fremskridt starter jo med det første skridt. Side 19 målgruppe

20 FORSØGSPERIODEN Forsøgsperioden Forsøgsperioden er startet den 18. april 2015 og løber til den 25. maj I disse fem uger har en række beboere gjort en indsats for at minimere deres restaffald og øge mængderne af genanvendeligt affald. Ud af ca. 122 lejemål er vi klar over, at det kun var ca. 25 % af beboerne, der har deltog i vores arrangementer. Vi er ligeledes meget bevidste om, at det langt fra er alle, som har deltaget i arrangementer, som efterfølgende har deltaget aktivt i forsøget, men vi tror dog på, at vores information og historier har biddraget til, at deltagerne er blevet mere bevidste om deres adfærd og har lært noget nyt om deres sortering. Det har vi også kunnet se i løbet af forsøgsperioden, hvilket vi vil komme ind på under Affald og affaldsbeholdere citat beboer: Det er godt at vide mere om affald, og jeg fik ting at vide, jeg ikke vidste i forvejen. Affald og affaldsbeholdere Inden forsøgsperiodens start har vi tilføjet 7 ekstra affaldsbeholdere, hvilket betyder, at Morbærhegnet har 11 beholdere i alt, placeret centrale steder i området. Nogle af affaldsbeholderne er lavet på opfordring af beboerne selv, såsom beholderen til tøj, flamingo og juice og mælkekartoner. Beboernes ønsker til affaldsbeholderne er primært kommet til udtryk under intromødet og på mail til Sønderborg Forsyning, og her var det rigtig vigtigt for os at kunne opfylde deres ønsker fra starten, for at sende et signal om, at vi er klar til at hjælpe dem. citat beboer: Lige nu har vi mulighed for at sortere, det vil vi gerne fortsætte med. Det har igennem de fem uger været tydeligt, at beboerne generelt er blevet bedre til at sortere deres affald. Hvor sorteringerne i forskellige affaldsbeholdere var knap så gode i begyndelsen, er det igennem forsøget blevet tydeligt, at beboerne er blevet bedre og bedre til sorteringen. I den femte uge har affaldet i alle beholderne været korrekt sorteret, hvilket har sendt os et signal om, at aktiv inddragelse og mere vidensdeling på tværs af kommune, forsyningsselskab og borger kan give markante forbedringer i forhold til korrekt sortering. Den korrekte sortering har dog også givet os et indtryk af, at de borgere som ikke har deltaget i arrangementerne også har formået at sorterere rgitigt i de opstillede containere. Spørgsmålsbeholder For at kunne hjælpe beboerne med affald de var i tvivl om, har vi lavet en beholder med et spørgsmålstegn på. Denne beholder har fungeret som en kommunikationskanal til beboerne. Her kunne de lægge det affald i, som de var i tvivl om, hvordan de skal sortere dette. Denne beholder er blevet tilset dagligt at af Sønderborg Forsyning, som hver gang har taget et billede af beholderens indhold og delt det på Nulskralds facebookside med en forklaring på, hvilken beholder affaldet hører til i. Beholderen er blevet aktivt brugt igennem perioden; vores oplevelse har været, at spørgsmålene typisk angår affald af blandingsprodukter såsom rullegardiner med mørklægning af pvc, poser til dyrefoder af plast og alu og tøjbøjler af plast og metal. Derfor har vores Facebook kanal været et fint sted, hvor vi har kunnet give en forklaring på håndteringen af affaldet, hvor flere har kunnet få nytte af det. Side 20 FORSØGSPERIODEN

21 citat: Luise Hulgaard Sonfor Det er tydeligt, at det er blandingsprodukterne, som driller beboerne. I stedet for at smide dem i som restaffald, har de undersøgt mulighederne for sorteringen af disse produkter ved at bruge spørgsmålsbeholderen. Det er et godt tegn på, at de er bevidst om at genanvende så meget som muligt. Side 21 FORSØGSPERIODEN

22 FORSØGSPERIODEN Team Nulskrald i Morbærhegnet Morbærhegnet er et område med en stor variation af beboere. Derfor har det også været vigtigt for os, at vi har haft forskellige indgangsvinkler til kommunikationen med beboerne. Et af de mest effektive midler vi har oplevet i Morbærhegnet har været den personlige kontakt med beboerne. Den har vi holdt igennem både mails og tilstedeværelse. Luise Hulgaard Sonfor: "I forsøgsperioden har vi haft nogle rigtig gode oplevelser i Morbærhegnet. En af de bedste oplevelser har været effekten af den personlige kontakt." Til de første arrangementer har beboerne været tøvende og svære at engagere, men det har ændret sig, da forsøgsperioden for alvor startede. Først og fremmest har vi brugt metoder som at ringe på beboernes døre og give dem en personlig invitation til et af arrangementerne, hvilket der har været en positiv respons på. Derudover har Sønderborg Forsyning været i Morbærhegnet næsten dagligt for at tjekke spørgsmålsbeholderen og møde beboerne. Her er der blevet taget god tid til at tale med beboerne, som gerne har henvendt sig til os både med spørgsmål og for at få en snak. Vores oplevelse er, at den personlige dialog har givet beboerne et nyt indtryk af både forsyningsselskabet og kommunen. Beboerne har fået en oplevelse af, at de ikke taler til et tungt system, men til et andet menneske. Derudover har det medvirket til, at beboerne har haft en oplevelse af, at der er hjælp at hente, hvis de har brug for hjælp, hvilket flere har benyttet sig af. Side 22 FORSØGSPERIODEN

23 Derfor er det også vores indtryk, at den personlige kontakt har gjort forsøgsperioden nemmere for beboerne, men samtidigt også har mindet dem om deres egen rolle i forsøget. Sidst, men ikke mindst har vi oplevet, at den personlige kontakt har givet beboerne et andet forhold til Sønderborg Forsyning, hvilket muligvis også har øget motivationen for at gøre det godt. Facebook Facebook har været inddraget, fordi erfaringerne fra Nulskraldsforsøgene i Hjørring/Brønderslev viste sig at være en god kanal for parcelhusejerne. Med omkring likes har siden været aktivt brugt til erfaringsdeling, inspiration og fællesskab. Imidlertid er vores erfaringer dog anderledes i forbindelse med etageboliger. I dette projekt er oplevelsen, at Facebook har fungeret som envejskommunikation igennem hele forsøgsperioden. Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har været meget aktive på siden med forskellige typer af indhold, men ikke fået meget respons fra borgerne. Dog kan vi igennem vores brugerstatistikker se, at beboerne har klikket sig ind på indholdet, men ikke har deltaget i diskussioner i forhold til indholdet. Vores oprindelige ønske var dog at opnå den samme dialog som i det tidligere forsøg, og gjorte forskellige indsatser for at opnå denne dialog, hvor der blandt andet er sat præmier på højkant, spurgt beboerne, hvilken type arrangement de kunne tænke sig samt forskellige artikler om forsøget eller med relevans for forsøget. Det har dog ikke ændret ved at Facebook-indsatsen endte i envejskommunikation. Der er dog opstået en anden slags kommunikation med beboerne ved hjælp af Facebook, hvor beboerne har brugt spørgsmålsbeholderen til at spørge til en affaldsfraktion, hvorefter vi har forklaret, hvordan fraktionen skal sorteres med et billede på Facebook. Disse opslag er blandt de opslag, der er blevet set flest gange. Vores konklusion er, at forskellene på brugen af Facebook i første omgang kommer af forskelligheden af beboere i etageboliger og i parcelhuse. Som nævnt i afsnittet om målgruppen arbejder vi med et meget lille udsnit af etageboliger i Sønderborg, hvorfor vi har været meget afhængige af den lille gruppe meget forskelligartede borgere, som bor i Morbærhegnet. Dermed er vores erfaring også, at der ikke kun er driftmæssige forskelligheder mellem de to boligformer, men ligeledes kommunikative forskelle som skal tages højde for. Føler du, at nulskraldsteamet har lyttet til dine behov og ønsker under forsøget? Ja. Jeg stillede et spørgsmål inde på jeres Facebook, og dagen efter jeg havde skrevet, fik jeg svar på det. Side 23 FORSØGSPERIODEN

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Fra affald til ressource. Kom med din idé til den nye affalds- og ressourceplan 2014

Fra affald til ressource. Kom med din idé til den nye affalds- og ressourceplan 2014 Fra affald til ressource Kom med din idé til den nye affalds- og ressourceplan 2014 1 Forord dit AFFALD ER GULD VÆRD Frode Sørensen Formand for Teknik- og miljøudvalget Borgerne i Sønderborg Kommune har

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning SORTERINGSGUIDE Vrå er Hjørring Kommunes foregangsby i affaldssorteringen, her afprøver vi det affaldssystem, som vi tror vil blive gældende for hele kommunen i løbet af nogle år. Vi sorterer affald fordi

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER

BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER KØBENHAVNS KOMMUNE IDÉKATALOG TIL MERE BRUGERVENLIGE AFFALDSORDNINGER s1-brugervenlige AFFALDSORDNINGER Idékataloget er udviklet i samarbejde mellem Københavns Kommune (TMF) og Platant. Kataloget er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Mindre affald mere liv nulskrald@avv.dk

Mindre affald mere liv nulskrald@avv.dk AVV (Affaldsselskabet Vendsyssel Vest) driver: -18 genbrugspladser -500 bobler -tre ovne på energianlægget -2 genbrugsbutikker - med kø!! -on-line auktion for genbrug -2 deponier -besøgscenter (2000 besøgende)

Læs mere

Referat af møde den

Referat af møde den Næstved Kommune Team Affald www.naestved.dk Referat af møde den 20.8.2015 Mødedato 20-08- 2015 Tid 14-16 Sted Mødelokale 5, Rådmandshaven 20 Mødedeltagere Curtie, Lizzi, Varnny, Henning, Anne, Lisbeth,

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012

STATUS. PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 STATUS PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN Februar 2012 KÆRE DELTAGER I MADAM SKRALD FORSØGSORDNINGEN I slutningen af 2011 meldte grundejerforeningen Køllegaard sig ind i forsøgsordningen, sammen med borgmester

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøj til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligledere I får her et kit med tre praktiske værktøjer, som I kan bruge sammen i lederteamet og med de engagerede frivillige i jeres

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts KOMMENDE TØMNINGER Beholder 1 til restaffald og bioaffald tømmes hver 2. uge: 24. december 7. januar 21. januar 4. februar 18. februar 4. marts Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Byd velkommen til Madam Skrald

Byd velkommen til Madam Skrald Byd velkommen til Madam Skrald din nye genbrugsbeholder Herlev Kommune indfører en ny måde at sortere affald på. Du er en af de 100 husstande, der har meldt sig som ambassadører for ordningen i forsøgsperioden.

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Inspiration til indretning af affaldssortering i dit køkken. Se her, hvordan en række affaldskunder i Fors A/S har indrettet deres sortering

Inspiration til indretning af affaldssortering i dit køkken. Se her, hvordan en række affaldskunder i Fors A/S har indrettet deres sortering Inspiration til indretning af affaldssortering i dit køkken Se her, hvordan en række affaldskunder i Fors A/S har indrettet deres sortering Sorteringssystem af genbrugsplast Fors A/S har i tæt samarbejde

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Rekvireret af: Ikast-Brande Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Efteråret 2013 Spinderigade 11E I

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det.

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. Alt affald er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. 2 ENDNU MERE GENBRUG I dag afleverer vi i Slagelse

Læs mere

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug

Afrunding af test Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Afrunding af test 2016 Af Anette Sejersen, Affald og Genbrug Roskilde, oktober 2016 Hvad skal vi nå i dag? Velkomst Hvad har vi lært/resultater? Kommunikation/quiz/oplæg til gruppearbejde Gruppearbejde/sandwich

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere