Gigaset. Gigaset C470

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset. Gigaset C470"

Transkript

1 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset

2 Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over basestationen Ð ½ V INT Tilmeldings-/paging-tast (s. 35) :45 INT SMS Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand = e V U (tom til helt opladet) = blinker: Batterierne er næsten tomme e V U blinker: Batterierne oplades 3 Displaytaster (s. 11) 4 Beskedtast Adgang til opkalds- og beskedlister; Blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd-/sluktast Afslut en samtale, afbryd en funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand), Skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal (langt tryk) 7 Call-by-Call-listetast Åbn Call-by-Call-listen 8 Mikrofon 9 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 10 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk), når der er oprettet forbindelse: skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk), Åbn tabellen med specialtegn 11 Tilslutningsstik til headsæt 12 Tast 1 Vælg telefonsvarer på nettet (tryk længe) 1

3 Kort oversigt over basestationen 13 Opkaldstast Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (kort tryk), start opkald (langt tryk) Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion; Lyser: håndfri funktion er aktiveret; Blinker: indgående opkald 15 Styretast (s. 11) 16 Eco-tilstand aktiveret (s. 12)) 17 Modtagestyrke Ð i Ñ Ò (god til dårlig) blinker: ingen modtagelse 2

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt over håndsættet... 1 Kort oversigt over basestationen 1 Sikkerhedsanvisninger Gigaset C470 mere end blot telefoni Første trin Pakkens indhold Opstilling af basestationen Ibrugtagning af håndsættet Betjening af håndsættet Styretast Displaytaster Tilbage til standbytilstand Vejledning til menuen Ret forkerte indtastninger ECO DECT Menuoversigt Brug af telefonen Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Vis nummer Håndfri funktion Slå lyden fra Nem telefonering via nettjenester Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald Funktioner under et opkald Funktioner efter et opkald Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog/Call-by-Call-listen Genopkaldslisten Åbning af lister med besked-tasten.. 22 Prisbevidst brug af telefonen.. 23 Sammenkædning af et Call-by-Call-nummer med et telefonnummer Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) SMS (tekstbeskeder) Skriv/send SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder Underretning via SMS SMS-postkasser Indstilling af SMS-center SMS-infotjenester SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen Afhjælpning af SMS-fejl Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Visning af besked fra telefonsvareren på nettet Brug af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmeld håndsæt Søg efter håndsæt ( Paging ) Interne opkald Bryd ind i en ekstern samtale Rediger navnet på et håndsæt Ændring af et håndsæts interne nummer Brug af håndsættet som babyalarm.. 37 Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til funktioner Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Indstilling af logo Indstilling af displaybelysning Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Ændring af ringetoner Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af vækkeur Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Beskyttelse mod uautoriseret adgang 42 3

5 Indholdsfortegnelse Aktivering/deaktivering af ventemelodi Understøttelse af repeater Nulstil basestationen til standardindstillingen Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Flashtid Gem forvalgsnummer Indstilling af pausetider Skift midlertidigt til DTMF-signalering 45 Appendiks Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Godkendelser Producentens Garanti Tekniske data Bemærkninger til betjeningsvejledningen Eksempel på menuvalg Eksempel på indtastning på flere linjer Skrivning og redigering af tekst Tilbehør Vægmontering af basestationen Stikordsregister

6 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen/laderen. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier (s. 49), dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 46). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. 5

7 Sikkerhedsanvisninger Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Bemærk: Nogle af de funktioner, som beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. 6

8 Gigaset C470 mere end blot telefoni Gigaset C470 mere end blot telefoni Din telefon, som er udstyret med et overskueligt farvedisplay (65K farver), giver dig ikke kun mulighed for at sende og modtage SMS'er via fastnettet og for at gemme op til 150 telefonnumre (s. 20) din telefon kan mere: u Reducer sendeeffekten ved at aktivere Eco-tilstanden (s. 12). u Vælg telefonnumre, som du ofte benytter, med ét tastetryk (s. 20). u Telefoner nemt via nettjenester (s. 18). u Marker vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du allerede genkende vigtige opkald på ringetonen (s. 21). u Få vist mistede opkald på telefonen (s. 23). God fornøjelse med din nye telefon! Første trin Pakkens indhold u en Gigaset C470 basestation med strømforsyning u et Gigaset C47H håndsæt u et telefonkabel u to batterier u et batteridæksel u en bælteclips u en betjeningsvejledning Opstilling af basestationen Basestationen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset. Oplysninger om, hvordan basestationen monteres på en væg, finder du til sidst i denne betjeningsvejledning. Du skal være opmærksom på følgende: u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt din Gigaset mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Rækkevidde og modtagestyrke Rækkevidde: u Udendørs: indtil 300 m u Indendørs: indtil 50 m Rækkevidden reduceres ved aktiveret Ecotilstand (se s. 12). Modtagestyrke: På displayet vises, hvor god radiokontakten mellem basestationen og håndsættet er: u god til dårlig: Ð i Ñ Ò, u ingen modtagelse: blinker. 7

9 Første trin Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen og derefter telefonstikket som vist nedenfor, og læg kablerne i kabelkanalerne. 1 Gigaset C470 2 Ilægning af batterier Vigtigt: Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH * (s. 49), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. 1 Strømforsyning 230 V 2 Telefonstik med telefonkabel Du skal være opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. u Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. u Hvis du senere køber et telefonkabel i en forretning, skal du kontrollere, at telefonstikket har den rigtige konfiguration. Rigtig telefonstikkonfiguration ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet på batterirummet. Lukning af batteridækslet Indsæt først batteridækslet øverst. Luk derefter dækslet, til det klikker på plads. Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Fastgør bælteclipsen På siden af håndsættet på højde med displayet er der nogle hak, der er beregnet til bælteclipsen. 8

10 Første trin Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Åbning af batteridækslet Hold i fordybningen på kabinettet, og træk batteridækslet opad. 6 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 6. Bemærkninger: Den automatiske tilmelding er kun mulig, når der ikke føres samtaler fra basestationen. Et tryk på en tast afbryder den automatiske tilmelding. Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsættet tilmeldes manuelt (s. 34). Du kan ændre håndsættets navn (s. 36). Lad håndsættet stå i basestationen for at oplade batterierne. Bemærkninger: Når håndsættet stilles i basestationen, tændes det automatisk. Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader. Ved spørgsmål og problemer, se s. 46. Placering af håndsættet i basestationen og tilmelding af det Sæt håndsættet i basestationen med displayet opad. Håndsættet tilmelder sig automatisk. Tilmeldingen kan tage op til 5 minutter. Under tilmeldingen viser displayet Tilmelder..., og basestationens navn blinker. Håndsættet får det laveste ledige interne nummer (1 6). Når tilmeldingen er udført, vises den i displayet, f.eks. Int 1. Det betyder, at nummeret 1 blev tildelt. Hvis de interne numre 1 Headsæt-stik Du kan bla. tilslutte et headsæt af typen HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150 (med 2,5 mm jackstik). Du finder en liste med kompatible, afprøvede headsæt på internettet på adressen Første opladning og afladning af batterierne Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batterierne på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet e blinker. Under brug viser batterisymbolet batteriernes opladningstilstand (s. 1). En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og afladet. Derfor skal håndsættet stå i basestationen/laderen uden afbrydelser i fem timer. 9

11 Betjening af håndsættet Tag derefter håndsættet ud af basestationen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Bemærk: Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i basestationen. Du skal være opmærksom på følgende: u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. Så længe du endnu ikke har indstillet dato og klokkeslæt, skal du trykke på displaytasten Tid for at åbne indtastningsfeltet. Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du åbne indtastningsfeltet med: v Ð Dato/tid Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dato, måned og år (6-cifret). Kl: Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. Q M 5 for kl Gem Tryk på displaytasten. Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel): Ð Din telefon er nu klar til brug! Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( Spørgsmål og svar, s. 46), eller du kan kontakte vores kundeservice (Customer Care, s. 47). Betjening af håndsættet Aktivering/deaktivering af håndsættet a INT 1 V :15 INT SMS Tryk længe på afbrydtasten i standbytilstand (bekræftelsestone). Aktivering/deaktivering af tastaturspærring # Tryk længe på firkanttasten. Du hører bekræftelsestonen. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet Ø i displayet. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. 10

12 Betjening af håndsættet Styretast Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: INT SMS 1 I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) af styretasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for "tryk på højre side af styretasten". Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbner telefonbogen. v Åbner hovedmenuen. u Åbner listen med håndsæt. t Åbner menuen til indstilling af samtalelydstyrke (s. 40), ringetoner (s. 40) og servicetoner (s. 41) på håndsættet. I hovedmenuen, i undermenuer og på lister t / s Bladrer linje for linje op/ned. v Åbner undermenuen eller bekræfter valget. u Går et menuniveau tilbage, eller afbryder et menuniveau. I indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. Under en ekstern samtale s Åbner telefonbogen. u Start intern forespørgsel, og slå lyden fra. t Indstilling af talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og håndfri funktion. 1 Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet. 2Displaytaster De vigtigste displaysymboler er: Åbner hovedmenuen. Mulighed Åbner en situationsafhængig menu. W Slettetast: Slet tegn for tegn fra højre mod venstre. Î Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen. Ó Kopierer nummeret til telefonbogen. Åbner genopkaldslisten. Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk længe på afbrydtasten a. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Ændringer, som du ikke har bekræftet eller gemt ved at trykke på OK, Ja, Gem, Send eller med Gem OK, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s

13 ECO DECT Vejledning til menuen Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk i standbytilstand på v for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises på displayet som en liste med farvede symboler og navne. Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Naviger til funktionen med styretasten q. Tryk på displaytasten OK. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister. Aktivering af en funktion: Bladre til den ønskede funktion med styretasten q, og tryk på OK. Eller: Indtast den relevante talkombination (s. 14). Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen. Visning i betjeningsvejledningen: De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form. Eksempel Visningen: v Ð Dato/tid betyder: v Ð Tryk på tasten for at få vist hovedmenuen. Brug styretasten q til at navigere til undermenuen Indstillinger, og tryk på OK. Dato/tid Brug styretasten q til at bladre til funktionen, og tryk på OK. Flere visningstyper: c / Q / * osv. Tryk på den afbildede tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. Udførlige eksempler på menuindtastninger og indtastninger på flere linjer finder du i denne betjeningsvejlednings appendiks, s. 50. Ret forkerte indtastninger Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u slette tegnet til venstre for markøren med X, u indsætte tegn til venstre for markøren u overskrive tegnene (blinker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv. ECO DECT ECO DECT medfører en reduktion af strømforbruget i kraft af anvendelsen af en strømbesparende strømforsyning og medfører desuden en reduktion af basestationens sendeeffekt. Hvis kun ét håndsæt er tilmeldt, og det står i basestationen, aktiveres Eco-tilstanden altid automatisk. Basestationens sendeydelse minimeres i så fald mest muligt. Du kan indstille reduktionen af basestationens sendeydelse manuelt via håndsættet - også når håndsættet ikke står i basestationen. Med denne indstilling reduceres sendeydelsen også, hvis du har tilmeldt flere håndsæt. Desuden reducerer håndsættet sendeydelsen afhængigt af afstanden til basestationen. 12

14 ECO DECT Aktivering/deaktivering af Eco-tilstand v Ð Base Spec.-funk. Eco-tilstand OK Tryk på displaytasten ( = til). Ved manuelt aktiveret Eco-tilstand vises symbolet ½ i den øverste linje i displayet. Hvis Eco-tilstanden aktiveres automatisk (kun ét håndsæt er tilmeldt, og det står i basestationen), og hvis Eco-tilstanden ikke er aktiveret via menuen, vises der intet symbol. Bemærk: Når Eco-tilstanden er aktiveret, reduceres basestationens rækkevidde. Eco-tilstand og understøttelse af repeater (se s. 43) udelukker hinanden, dvs. at begge funktioner ikke kan anvendes samtidigt. Ved anvendelse af håndsæt af andre mærker (GAP) og ældre Gigaset-håndsæt reducerer håndsættet ikke automatisk basestationens sendeydelse. 13

15 Menuoversigt Menuoversigt I stedet for at bladre sig frem er det hurtigere at vælge en menufunktion ved at åbne menuen og derefter indtaste en talkombination (en såkaldt genvej ). Eksempel: v522 for "Indstilling af ringetone for eksterne opkald". Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på v (åbn hovedmenuen): 1 Tekstmeddel. î Du har aktiveret en SMS-postkasse (generel eller privat) uden PIN-kode 1-1 Opr.tekst (s. 25) 1-2 Indg. 0 (s. 27) 1-3 Udg. 0 (s. 26) Du har aktiveret en SMS-postkasse med PIN-kode eller 2-3 postkasser 1-1 Gen. postkasse Opr.tekst (s. 25) Indg. 0 (s. 27) Udg. 0 (s. 26) 1-2 Postkasse A Opr.tekst (s. 25) til 1-4 Postkasse B Postkasse C til Indg. 0 (s. 27) til Udg. 0 (s. 26) til Info-tjenester (s. 30) 1-6 Indstillinger Servicecentre (s. 30) Postbokse (s. 29) Meddelelses-nr. (s. 28) Meddel.-type (s. 29) Status Rapport (s. 26) 2 Nettjenester ê 2-6 Alle opkald Viderestil opk. (s. 18) Banke på (s. 18) 2-7 Notering fra (s. 19) 3 Alarm ì (s. 41) 4 Tilføj funktion í 4-3 Babyalarm (s. 37) 14

16 Menuoversigt 5 Indstillinger Ð 5-1 Dato/tid (s. 10) 5-2 Lydindstilling Håndsætlydstyrke (s. 40) Til ekst. opk. (s. 40) Servicetoner (s. 41) 5-3 Skærm Screensaver (s. 39) Farveskemaer (s. 39) Kontrast (s. 39) Belysning (s. 39) 5-4 Håndsæt Sprog (s. 39) Autosvar (s. 40) Tilslut apparat (s. 34) Nulstil håndsæt (s. 42) 5-5 Base Musik på hold (s. 43) System-PIN (s. 42) Nulstil base (s. 43) Spec.-funk. (s. 12, s. 36, s. 44) Prefix (s. 24) Opkaldsliste (s. 23) 5-6 Telefonsvarer Indstil tast 1 (s. 33) 15

17 Brug af telefonen Brug af telefonen Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast derefter nummeret. Opkaldet afbrydes med afbrydtasten a. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærkninger: Opkald med telefonbogen, Call-by-Call-liste (s. 1, s. 20) eller opkalds- og genopkaldslisten (s. 23/s. 22) sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ( Call-by-Call-numre ). Afslutning af en samtale a Tryk på afbrydtasten. Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Ved at trykke på displaytasten Løft af. Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret (s. 40), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Vis nummer Ved et opkald vises nummeret på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: u Din netudbyder understøtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Nummeret på den, der ringer op, overføres. CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret på den, der ringer op, vises. u Du abonnerer på CLIP hos din netudbyder. u Den, der ringer op, har aktiveret CLI hos sin netudbyder. Displayvisning ved CLIP/CLI Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises vedkommendes navn. Hvis du har tildelt vedkommende et CLIP-billede, vises billedet også. Å Gigaset C Løft af Ring fra 1Klokkesymbol 2 Nummer eller navn på den, der har ringet op 16

18 Brug af telefonen I stedet for nummeret vises følgende: u Eksternt opkald, hvis der ikke overføres noget nummer. u Anonymt opkald, hvis den, der ringer op, undertrykker Vis nummer. u Opk. fra ukendt, hvis den, der ringer op, ikke har aktiveret funktionen Vis nummer. Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Slå lyden fra Du kan slå håndsættets mikrofon fra under en ekstern samtale. Din samtalepartner hører så en ventemelodi. u Tryk til venstre på styretasten for at slå håndsættets lyd fra. Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen. Ventemelodien kan aktiveres og deaktiveres (s. 43). Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~d Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem "brug af håndsæt" og håndfri funktion d Tryk på håndfri funktiontasten. Under en samtale kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du gør dette. Hvis håndfri funktiontasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken, se s

19 Nem telefonering via nettjenester Nem telefonering via nettjenester Nettjenester er funktioner, som din netudbyder stiller til rådighed. Du skal aktivere disse tjenester hos din netudbyder. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer. Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald Hvis du har gennemført en af de følgende procedurer, sendes der en kode. Når du har hørt bekræftelsen i telefonen, skal du trykke på afbrydtasten a. Du kan indstille følgende nettjenester: Generel viderestilling af opkald v ê Alle opkald Viderestil opk. Ændring af indtastninger på flere linjer: H.når: Straks / IntetSvar / Vælg Hvis Opt.. Tlf.nr: Tryk på displaytasten Redigér. Indtast det telefonnummer som der skal viderestilles til, eller: Tryk på s. Vælg et nummer fra telefonbogen, og tryk på OK. Gem ved at trykke på Gem. Status: Aktiver/deaktiver viderestilling af opkald. Tryk på displaytasten Send. a Tryk på afbrydtasten efter meddelelsen. Aktiver/deaktiver banke på v ê Alle opkald Banke på Status: Send Aktiver/deaktiver. Tryk på displaytasten. Funktioner under et opkald Start notering Du hører optagettonen. Mulighed Notering a Tryk på afbrydtasten. Forespørgsel Under en samtale: Foresp. Tryk på displaytasten. ~ Indtast nummer. Du har følgende muligheder: u Skift mellem opkald: Skift mellem to abonnenter med q. Afslut samtalen med en abonnent: Skift til abonnenten med q. Derefter: Mulighed Afslut samtale. u Konference: Tryk på displaytasten Konfer.. Afslut konferencen (skift mellem opkald): Tryk på Enkelt. u Afslut samtalen med begge abonnenter: Tryk på afbrydtasten a. Besvarelse af en banke på-samtale Løft af Tryk på displaytasten. Du har mulighed for at skifte mellem opkald eller holde en konference. Bemærk: Uden CLIP signaleres et banke på-opkald kun med en signaltone. Besvar en banke på-samtale Mulighed Besvar banke på Afvis en banke på-samtale Mulighed Afvis banke på 18

20 Nem telefonering via nettjenester Funktioner efter et opkald Deaktiver notering før tiden v ê Notering fra 19

21 Anvendelse af telefonbogen og lister Anvendelse af telefonbogen og lister Du kan vælge mellem: u Telefonbogen u Call-by-Call-listen u Genopkaldslisten u SMS-listen, u Opkaldslisten I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt 150 opslag. Du skal oprette telefonbogen og Call-by- Call-listen på det enkelte håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (s. 21). Telefonbog/Call-by-Call-listen I telefonbogen kan du gemme telefonnumre og de tilhørende navne. Telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten s. I Call-by-Call-listen gemmer du forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte Call-by- Call-numre ). Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tasten C. Opslagenes længde Nummer: maks. 32 cifre Navn: maks. 16 tegn Bemærk: Du kan få hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen (kortvalg) ved at tilknytte nummeret til en tast. Lagring af et nummer i telefonbogen s Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Nummer Indtast nummer. Navn Indtast navn. Hurtig opkald: Vælg tast til kortvalg. Gem ændringerne. Lagring af nummer i Call-by-Call-listen C Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Nummer Indtast nummer. Navn Indtast navn. Telefonbogsopslagenes rækkefølge Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk. Mellemrum og tal har første prioritet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum 2. Tal (0 9) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, skal du indsætte et mellemrum foran navnet. Disse opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Vælg et opslag i telefonbogen/call-by- Call-listen s / C Åbn telefonbogen eller Callby-Call-listen. Du har følgende muligheder: u Bladre med s til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt. u Indtast det første bogstav i navnet, eller bladr eventuelt s til opslaget. Ring op med telefonbogen/call-by- Call-listen s / C s (vælg opslag). c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. 20

22 Anvendelse af telefonbogen og lister Håndtering af telefonbogs-/call-by- Call-opslag s / C s (vælg opslag). Visning af opslag Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Tilbage med OK. Rediger opslag Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. Brug af yderligere funktioner Mulighed Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på Ó, når nummeret vises. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag. Opslag som VIP (kun telefonbog) Marker telefonbogsopslag som VIP (Very Important Person), og tildel dem en bestemt ringetone. Du kan derefter genkende VIP-opkald på ringetonen. Forudsætning: Aktivering af Vis nummer (s. 16). Kopiér opslag Send et individuelt opslag til et håndsæt (s. 21). Slet liste Slet alle opslag i telefonbogen eller Call-by-Call-listen. Kopiér liste Send hele listen til et håndsæt (s. 21). Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen og Call-by-Call-listen (s. 20). Opkald ved hjælp af kortvalgstaster Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast (s. 20). Overførsel af telefonbogen/call-by- Call-listen til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s / C s (vælg opslag) Mulighed (åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste Til interne s Vælg modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på OK. Du kan overføre flere enkeltopslag efter hinanden ved at besvare forespørgslen Kopiér andre opslag? med Ja. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen fra lister, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten, og numre, som bliver vist i en SMS eller under en samtale. Der vises et nummer: Mulighed Kopi t. tlf.bog Supplering af opslaget se s

23 Anvendelse af telefonbogen og lister Overførsel af nummeret fra telefonbogen Du kan åbne telefonbogen i mange betjeningssituationer, f.eks. for at kopiere et telefonnummer. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand. Åbn alt afhængigt af betjeningssituationen telefonbogen med s eller Ò eller Telefonbog. q Vælg opslag (s. 20). Genopkaldslisten I genopkaldslisten finder du de 20 sidste telefonnumre, der er blevet ringet til fra håndsættet (maks. 32 cifre). Hvis et nummer står i telefonbogen eller i Call-by-Calllisten, vises det tilhørende navn. Manuelt genopkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Info. Administration af opslagene i genopkaldslisten c Tryk kort på tasten. s Vælg opslag. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 21) Kopi t. tlf.bog Kopier opslaget til telefonbogen (s. 20). Slet opslag (som i telefonbogen, s. 21) Slet liste (som i telefonbogen, s. 21) Åbning af lister med beskedtasten Med besked tasten f kan du åbne følgende lister: u SMS-listen Hvis der er oprettet flere postkasser (s. 29), vises der flere lister. u Telefonsvareren på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion og telefonsvareren på nettet er indstillet for hurtigopkald (s. 33). u Opkaldsliste Så snart der kommer et nyt opslag til en liste, høres der en sevicetone. Tasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet: Symbol à Á À Ny besked... på telefonsvareren på nettet... på opkaldslisten... på SMS-listen Antallet af nye opslag vises under det pågældende symbol. Vælg på listen Du har trykket på beskedtasten f, vises kun de lister, der indeholder beskeder (undtagelse: telefonsvarer på nettet). Lister med nye beskeder vises med fed skrift: Beskeder Opkald: (4) Net-ts. (2) SMS Gen.: (1) OK Vælg en liste med q. Tryk på v eller OK for at åbne listen. 22

24 Prisbevidst brug af telefonen Hvis der kun findes opslag på én liste, bortfalder listevalget, og den pågældende liste vises med det samme. SMS-indbakke Alle modtagne SMS-beskeder gemmes i indbakken, se s. 27. Opkaldsliste Forudsætning: Vis nummer (CLIP, s. 16) Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten u besvarede opkald ( ) u mistede opkald Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 30 indgående opkald eller kun de mistede opkald. Indstilling af listetype for opkaldslisten v Ð Base Opkaldsliste Mistede opkald / Alle opkald Vælg og tryk på OK ( = til). a Langt tryk (standbytilstand). Opslagene i opkaldslisten bevares, når du ændrer listetype. Listeopslag Nye beskeder står øverst. Eksempel på et listeopslag: Alle opkald Susi Sorgløs :20 Louise Møller :15 Slet Mulighed u Listetypen (øverst) u Status for opslaget Fed skrift: nyt opslag u Nummer eller navn på den, der har ringet op Du kan kopiere telefonnummeret for den, der har ringet op, til telefonbogen (s. 21). u Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, s. 10) u Opslagstype: besvarede opkald ( ) mistede opkald Hvis du trykker på displaytasten Slet, sletter du det markerede opslag. Når du har trykket på displaytasten Mulighed, kan du vælge andre funktioner med q: Kopi t. tlf.bog Nummeret kopieres til telefonbogen. Slet liste Hele listen slettes. Når du forlader opkaldslisten, får alle opslag status som gammelt, dvs. de vises ikke med fed skrift, næste gang du åbner listen. Prisbevidst brug af telefonen Ring op via en netudbyder, der tilbyder særligt billige takster (Call-by-Call), eller få vist omkostningerne på håndsættet efter samtalen. Du kan administrere numrene i Call-by-Call-listen. Sammenkædning af et Call-by- Call-nummer med et telefonnummer Du kan indsætte et forvalgsnummer til en netudbyder foran nummeret ( sammenkædning ). C Åbn Call-by-Call-listen. s Vælg opslag (Call-by-Callnummer). 23

25 Prisbevidst brug af telefonen Mulighed Tryk på displaytasten. Anvend nummer Vælg, og tryk på OK. ~ Indtast et nummer, eller vælg et nummer fra telefonbogen (s. 22). c Tryk på opkaldstasten. Begge numre ringes op. Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan angive et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som automatisk foranstilles ved opkald. u Listen med Preselection indeholder reglen : Forvalgsnumrene henholdsvis de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes. u Listen uden Preselection indeholder undtagelsen fra reglen : Eksempel: Du har indtastet 08 for med Preselection. Det betyder, at alle numre, der starter med 08, ringes op med Preselection. Hvis du f.eks. ønsker, at 081 ikke skal ringes op med Preselection, skal du indtaste 081 for uden Preselection. Ved opkaldet sammenlignes de første cifre i det valgte telefonnummer med begge lister, når du trykker på opkalds-/ håndfri funktion-tasten: u Preselection-nummeret bliver ikke foranstillet, hvis det valgte nummer ikke svarer til et opslag på nogen af listerne svarer til et opslag i listen uden Preselection u Preselection-nummeret bliver foranstillet, hvis de første cifre i det valgte nummer kun svarer til et opslag i listen med Preselection. Lagring af et Preselection-nummer v Ð Base Prefix Prefix nr. ~ Indtast eller rediger et Preselection-nummer (Call-by- Call-Nummer). Gem Tryk på displaytasten. a Tryk længe (standbytilstand). Gem/rediger opslag i Preselectionlister Hver af listerne kan indeholde 20 opslag med hver 6 cifre. I listen med Preselection er der, alt afhængigt af landet, eventuelt forudindstillet numre. På den måde knyttes f.eks. alle nationale samtaler eller samtaler i mobiltelefonnettet automatisk sammen med det Preselection-nummer, du på forhånd har gemt. v Ð Base Prefix Med prefix / Uden prefix s Vælg opslag. Redigér Tryk på displaytasten. ~ Indtast eller rediger nummerets startcifre. Gem Tryk på displaytasten. a Langt tryk (standbytilstand). Midlertidig deaktivering af Preselection c (tryk længe) Mulighed Prefix fra Deaktiver Preselection permanent Slet Preselection-nummeret (s. 24). 24

26 SMS (tekstbeskeder) SMS (tekstbeskeder) Din telefon er klar til at sende SMS-beskeder med det samme. Forudsætninger: u Funktionen Vis nummer er aktiveret for din telefontilslutning. u Din netudbyder understøtter SMS via fastnet (oplysninger herom kan du få hos din netudbyder). u Du er registreret hos din netudbyder, så du kan sende og modtage SMSbeskeder. SMS-beskeder udveksles af netudbydere via SMS-centre. Du skal angive det SMScenter, som du vil bruge til at sende og modtage, i din telefon. Du kan modtage SMS-beskeder fra alle de angivne SMScentre, når du er blevet registreret hos din netudbyder. Dine SMS'er bliver sendt via det SMS-center, der er specificeret som sendecentrum. (s. 30). Kun ét SMS-center kan være sendecenter på et givet tidspunkt. Dine SMS'er bliver sendt via det Servicecenter, der er angivet som sendecenter. Du kan dog aktivere ethvert andet SMS-center som sendecenter for afsendelse af en aktuel besked (s. 30). Hvis der ikke er angivet noget SMS-center, består menuen SMS kun af menupunktet Indstillinger. Angiv et SMS-center (s. 30). Vejledning til, hvordan du skriver en SMS, finder du i appendikset (s. 51). Regler u En SMS-besked kan være op til 612 tegn lang. u Ved mere end 160 tegn bliver SMSbeskeden sendt som sammenkædede SMS-beskeder (op til fire SMS-beskeder på hver 153 tegn). u Du skal være registreret hos din netudbyder for at kunne modtage. Skriv/send SMS-beskeder Skriv SMS-beskeder v î Postkasse B Vælg eventuelt postkasse, og tryk på OK. ~ Indtast eventuelt postkasse- PIN-koden, og tryk på OK. Opr.tekst Vælg, og tryk på OK. ~ Skriv en SMS-besked. Bemærk: Du finder en vejledning til indtastning af tekst på s. 51. Send en SMS-besked c Tryk på opkaldstasten. eller: Mulighed Tryk på displaytasten. Send Vælg, og tryk på OK. SMS Vælg, og tryk på OK. ~ / s / C Vælg nummer og forvalgsnummer (også inden for eget lokalområde) fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen, eller indtast det direkte. Ved SMS til en SMS-postkasse: Indtast postkasse-id'et efter nummeret. Du skal være opmærksom på følgende: u Hvis din telefon er tilsluttet et telefonanlæg, skal du læse s

27 SMS (tekstbeskeder) Send SMS-statusrapport Tryk på displaytasten. SMSbeskeden sendes. Bemærkninger: Hvis du under skrivningen af en SMS bliver afbrudt af et eksternt opkald, bliver teksten automatisk gemt i kladdelisten. Hvis hukommelsen er fuld, eller hvis SMSfunktionen på basestationen anvendes af et andet håndsæt, afbrydes processen. På displayet vises en meddelelse om dette. Slet SMS-beskeder, som du ikke længere har brug for, eller send SMS-beskeden senere. Forudsætning: Din netudbyder understøtter denne tjeneste. Hvis du har aktiveret statusrapporten, får du efter afsendelse af en SMS en SMS tilbage med en bekræftende tekst. Aktivering/deaktivering af statusrapport v î Indstillinger Status Rapport Vælg, og tryk på OK ( = til). Læsning/sletning af statusrapport/ nummer i telefonbogen Åbn indbakken (s. 27), og vælg derefter: q en SMS med statussen Status OK eller Status NOK. Læs Tryk på displaytasten. u Sletning: Mulighed Slet opslag OK. u Nummeret i telefonbogen. Mulighed Kopi t. tlf.bog OK. u Sletning af hele listen: Mulighed Slet liste OK. Kladdelisten Du kan gemme en SMS i kladdelisten og ændre og sende den senere. Gem en SMS-besked i kladdelisten Du skriver en SMS-besked (s. 25). Mulighed Gem Åbn kladdelisten Tryk på displaytasten. Vælg, og tryk på OK. v î (postkasse, postkasse-pinkode) Udg. (3) Det første opslag i listen vises, f.eks.: :45 Sådan læser eller sletter du enkelte SMS'er Åbn kladdelisten, og derefter: q Vælg SMS. Læs Tryk på displaytasten. Teksten vises. Blad linje for linje med q. Eller slet SMS-beskeden med Mulighed Slet opslag OK. Skriv/rediger en SMS-besked Du læser en SMS-besked fra kladdelisten. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge følgende: Opr.tekst Skriv en ny SMS, og send (s. 25) eller gem den derefter. Brug tekst Rediger tekst i en gemt SMS, og send den derefter (s. 25). Tegnsæt Teksten vises med det valgte tegnsæt. Sletning af kladdelisten Åbn kladdelisten, og derefter: Mulighed Åbn menuen. Slet liste Vælg, tryk på OK, og bekræft med Ja. Listen bliver slettet. a Langt tryk (standbytilstand). 26

28 SMS (tekstbeskeder) Sådan sender du en SMS til en adresse Hvis din netudbyder understøtter funktionen SMS som , kan du også sende SMS-beskeder til -adresser. -adressen skal stå i starten af teksten. Du skal sende SMS-beskeden til e- mail-tjenesten i dit SMS-sendecenter. v î (postkasse, postkasse-pinkode) Opr.tekst Œ / ~ Overfør en -adresse fra telefonbogen, eller indtast den direkte. Afslut med mellemrum eller kolon (alt afhængigt af netudbyderen). ~ Indtast SMS-tekst. Mulighed Tryk på displaytasten. Send Vælg, og tryk på OK. Vælg, og tryk på OK. Hvis nummeret til -tjenesten ikke er indtastet (s. 30), skal du indtaste nummeret til e- mail-tjenesten. Send Tryk på displaytasten. Modtagelse af SMS-beskeder Alle indkomne SMS'er gemmes i indbakken. Sammenkædede SMS'er bliver vist som en SMS. Hvis den er for lang, eller hvis den ikke overføres helt, bliver den delt op i flere individuelle SMS-beskeder. Da en SMS bliver stående i listen efter læsning, skal du regelmæssigt slette SMS'er fra listen. Hvis SMS-hukommelsen er fuld, får du en meddelelse om det. Slet SMS-beskeder, som du ikke mere har brug for (s. 27). Indbakke Indbakken indeholder: u alle modtagne SMS-beskeder, startende med den nyeste. u SMS-beskeder, som ikke kunne sendes pga. en fejl. Nye SMS-beskeder signaleres på alle Gigaset C47H-håndsæt med symbolet À på displayet, blinkende beskedtast f og en servicetone. Åbning af indbakken via tasten f f Tryk. Vælg eventuelt en postkasse, og indtast postkasse-pin-koden. Indbakken vises på følgende måde (eksempel): SMS Gen.: (2) fed: Antal nye opslag ikke fed: Antal læste opslag 2 Postkassens navn, her: Generel postkasse Åbn listen med OK. En besked på listen bliver f.eks. vist som følger: :45 Åbning af indbakken via SMS-menuen v î (postkasse, postkasse-pinkode) Indg. Læsning eller sletning af individuelle SMSbeskeder Åbn indbakken. Fortsæt som ved Sådan læser eller sletter du enkelte SMS'er, s. 26. Når du har læst en ny SMS-besked, får den statussen Gl. (vises ikke længere med fed skrift). 27

29 SMS (tekstbeskeder) Slet indbakken Alle nye og gamle SMS-beskeder i listen bliver slettet. Åbn indbakken. Mulighed Åbn menuen. Fortsæt som i Sletning af kladdelisten, s. 26. Besvarelse eller videresendelse af en SMS Læs en SMS-besked (s. 27): Mulighed Tryk på displaytasten. Du har følgende muligheder: Besvar Skriv og send en svar-sms direkte (s. 25). Brug tekst Rediger teksten i SMS en, og send den derefter (s. 25). Videresendelse af SMS Du læser en SMS (s. 27): Mulighed Tryk på displaytasten. Videres. tekst Vælg, og tryk på OK. Videre se s. 25. Kopiering af et nummer til telefonbogen Kopiering af afsenderens nummer Åbn indbakken, og vælg en SMSbesked (s. 27). Mulighed Tryk på displaytasten. Videre se s. 21. Bemærkninger: Du kan oprette en særlig SMS-telefonbog i din telefonbog ved at sætte en stjerne (*) foran navnene på disse opslag. Et efterstillet postkasse-id overføres til telefonbogen. Kopier/vælg numre fra SMS-tekst Læs en SMS (s. 27), og gå til telefonnummeret. Tallene står med negativ skrift. Ó Tryk på displaytasten. Videre se s. 21. Eller: c Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret. Hvis du også vil bruge nummeret til at sende SMS: Gem nummeret med lokalt områdenummer (forvalg) i telefonbogen. Ændring af tegnsættet Læs en SMS-besked (s. 27): Mulighed Tryk på displaytasten. Tegnsæt Teksten vises med det valgte tegnsæt. Underretning via SMS Du kan få underretninger om mistede opkald via SMS. Forudsætning: I forbindelse med mistede opkald skal nummeret på den, der har ringet op (CLI), være blevet overført. Underretningen sendes til din mobiltelefon eller til en anden enhed, der understøtter SMS. For at muliggøre dette skal du blot gemme det telefonnummer, som underretningen skal sendes til (meddelelsesnummeret), og indstille underretningstypen. Lagring af meddelelsesnummer v î Indstillinger Meddelelses-nr. ~ Indtast det telefonnummer, som SMS-beskeder skal sendes til. Gem Tryk på displaytasten. 28

30 SMS (tekstbeskeder) a Langt tryk (standbytilstand). Vigtigt: Du bør ikke indtaste dit eget fastnetnummer for underretning om mistede opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig uendelig løkke. Indstilling af underretningstype v î Indstillinger Meddel.-type Eventuel ændring af indtastninger på flere linjer: Mist. opk.: Vælg indstillingen Til, hvis du vil modtage en underretning via SMS. Sådan gemmer du ændringerne (s. 51). SMS-postkasser Ved leveringen er den generelle postkasse aktiveret. Denne postkasse er tilgængelig for alle og kan ikke beskyttes med en PIN-kode. Du kan desuden oprette tre personlige postkasser og beskytte dem med en PIN-kode. Hver postkasse identificeres med et navn og et postkasse-id (en slags selvvalgsnummer). Du skal være opmærksom på følgende: u Hvis du har flere SMS-kompatible apparater (basestationer) tilsluttet til en telefonlinje, må hvert enkelt SMS-postkasse-id kun forekomme én gang. I så fald skal du også ændre den generelle postkasses forudindstillede id ( 0 ). u Du kan kun anvende personlige postkasser, hvis netudbyderen understøtter det. Du kan se, om netudbyderen understøtter personlige postkasser, ved at kontrollere, om der er tilføjet en stjerne (*) til nummeret på et (forudindstillet) SMS-center. u Hvis du glemmer din postkasse-pinkode, kan du nulstille den ved at nulstille basestationen til standardindstillingen. På den måde bliver samtlige SMS er i alle postkasser slettet. Oprettelse og ændring af en personlig postkasse Oprettelse af en personlig postkasse v î Indstillinger Postbokse s Vælg postkasse, f.eks. Postkasse B, og tryk på OK. Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Aktiver eller deaktiver postkassen. ID: Vælg postkasse-id (0 9). Kun de ledige tal kan vælges. PIN-beskyt.: Aktiver/deaktiver PINkodebeskyttelsen. PIN Indtast eventuelt en 4-cifret PIN-kode. Lagring af ændringerne (s. 51). Aktive postkasser er markeret med. De vises på SMS-listen og kan eventuelt åbnes med beskedtasten f. Deaktiver en postkasse Indstil Aktivering: til Fra. Bekræft en eventuel forespørgsel med Ja. Alle SMS-beskeder, der er gemt i denne postkasse, slettes. Deaktivering af PIN-kodebeskyttelse PIN-beskyt.: sættes til Fra. Postkasse-PIN-koden sættes tilbage til Ændring af en postkasses navn v î Indstillinger Postbokse s (vælg postkasse) Redigér Tryk på displaytasten. ~ Indtast det nye navn. Gem Tryk på displaytasten. a Langt tryk (standbytilstand). 29

31 SMS (tekstbeskeder) Redigering af PIN-kode og id for en postkasse v î Indstillinger Postbokse s (vælg postkasse) ~ Indtast eventuelt postkasse- PIN-koden, og tryk på OK. ID:, PIN-beskyt.:, PIN indstilles (s. 29). Send en SMS-besked til en personlig postkasse For at en SMS-besked skal havne i din personlige postkasse, skal afsenderen kende din postkasses id og tilføje det efter dit telefonnummer. Du kan sende en SMS-besked fra din personlige postkasse til dine SMSpartnere. Via denne SMS-besked får dine SMS-partnere dit SMS-telefonnummer med det aktuelle id, og de kan gemme det i telefonbogen. Hvis id et er ugyldigt, leveres SMSbeskeden ikke. Indstilling af SMS-center Angivelse/ændring af SMS-center Før du indtaster et nyt telefonnummer eller sletter forudindstillede telefonnumre, bør du forhøre dig hos din netudbyder om tilgængelige tjenester og særlige forhold. v î Indstillinger Servicecentre s Vælg SMS-center (f.eks. Servicecenter 1), og tryk på OK. Ændring af indtastninger på flere linjer: Sendcenter: Ja vælges, hvis SMS-beskeden skal sendes via SMS-centret. SMS: Tryk på displaytasten Redigér. Indtast SMS-tjenestens nummer, og tilføj en stjerne, hvis din netudbyder understøtter personlige postkasser. Tryk på displaytasten Redigér. Indtast nummeret til -tjenesten: Lagring af ændringerne (s. 51). Bemærk: Spørg din netudbyder, hvad du skal være opmærksom på, når du indtaster servicetelefonnumrene, hvis du gerne vil bruge personlige postkasser (forudsætning: din netudbyder understøtter denne funktion). Afsendelse af SMS via et andet SMScenter Aktiver SMS-centeret (2 til 4) som sendecenter. Send derefter SMS-beskeden. Denne indstilling gælder kun for den næste SMS-besked, der sendes. Derefter er Servicecenter 1 igen indstillet. SMS-infotjenester Du kan bede din netudbyder om at få tilsendt bestemte informationer pr. SMS (f.eks. vejrudsigter eller lottotallene). Du kan gemme op til 10 infotjenester i alt. Din netudbyder kan informere dig om tjenester og priser. Oprettelse/bestilling af infotjeneste Bestilling af infotjeneste v î Info-tjenester s Send Vælg infotjeneste. Tryk på displaytasten. Konfiguration af infotjeneste Vælg et tomt opslag, eller slet et. Derefter: Redigér Tryk på displaytasten. ~ Indtast eventuelt kode, betegnelse og opkaldsnummer. Gem Tryk på displaytasten. 30

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Gigaset C610 IP Din smarte følgesvend Gigaset C610 IP Din

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101

Dansk... 2. Deutsch... 50. English... 101 Dansk... 2 Deutsch... 50 English... 101 V. 1.43 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Tilsigtet brug... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske specifikationer... 8 Sikkerhedsvejledning... 9 Strømadapter... 10 Genopladelige

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere