DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning

2 Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Macintosh, Mac OS og QuickTime er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. iframe-logoet og iframe-symbolet er varemærker tilhørende Apple Inc. Adobe og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. Logoerne SDXC, SDHC og SD er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. PictBridge er et varemærke. HDMI, -logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Alle andre varemærker, som er nævnt i denne brugervejledning eller i den dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. AVC Patent Portfolio License Dette produkt er licenseret under AVC Patent Portfolio License til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle til at (i) kode video i overensstemmelse med AVC-standarden ("AVC video") og/eller (ii) afkode AVC-video, som er blevet kodet af en forbruger i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller er tilvejebragt fra en videoudbyder med licens til tilvejebringelse af AVC video. Ingen licens er tildelt og vil ikke være underforstået til nogen anden brug. Yderligere oplysninger kan fås hos MPEG LA, L.L.C. Se

3 Indledning Kameraets dele og grundlæggende betjening Grundlæggende optagelse og billedvisning Optagefunktioner Billedvisningsfunktioner Optagelse og afspilning af videoer Generel kameraopsætning Den komplette kameravejledning Tekniske bemærkninger og indeks i

4 Indledning Læs dette først Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S6200-digitalkamera. Før du bruger kameraet, skal du læse oplysningerne i "Oplysninger om sikkerhed" (A vi) og sætte dig ind i oplysninger i denne brugervejledning. Opbevar derefter brugervejledningen, hvor du let kan få fat i den, så du kan få endnu større fornøjelse af dit nye kamera. Indledning Kontroller pakkens indhold Hvis der mangler noget, skal du kontakte forretningen, hvor du købte kameraet. COOLPIX S6200 -digitalkamera Kamerarem Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL12 (med poldæksel) Opladningsadapter EH-69P* USB -kabel UC-E6 A/V-kabel EG-CP16 ViewNX 2 Installer CD (ViewNX 2-installations-cd) Reference Manual CD (Cd med den komplette kameravejledning) Garantibevis * Der medfølger en stikadapter, hvis kameraet købes i et land eller et område, hvor en stikadapter er nødvendig. Stikadapterens form varierer afhængig af købsland eller -område. BEMÆRK: Der følger ikke et hukommelseskort med kameraet. ii

5 Læs dette først Om denne brugervejledning Se "Grundlæggende optagelse og billedvisning" (A 13), hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme. Se "Kameraets dele og grundlæggende betjening" (A 1) for at lære om kameraets dele og grundlæggende betjening. Andre oplysninger Symboler og konventioner Følgende symboler og konventioner anvendes i denne brugervejledning for at gøre det lettere at finde de ønskede oplysninger: Indledning Ikon Beskrivelse Dette ikon angiver forholdsregler og oplysninger, der skal læses, før kameraet B bruges. Dette ikon angiver bemærkninger og oplysninger, der skal læses, før kameraet C bruges. Disse ikoner angiver andre sider med relevante oplysninger; A/E/F E: "Den komplette kameravejledning", F: "Tekniske bemærkninger og indeks". SD- og SDHC/SDXC-hukommelseskort kaldes "hukommelseskort" i denne brugervejledning. Indstillingen på købstidspunktet kaldes "standardindstillingen". Navnene på menuelementer, der vises på kameraets skærm, og navnene på knapper eller meddelelser, der vises på en computerskærm, vises i fed skrift. I denne brugervejledning er billeder somme tider udeladt fra skærmvisningseksempler, så skærmindikatorer ses tydeligere. Illustrationer og skærmindhold, der er vist i denne brugervejledning, kan variere fra det faktiske produkt. iii

6 Læs dette først Oplysninger og sikkerhedsanvisninger Indledning Vær opdateret hele tiden I overensstemmelse med Nikon's målsætning i "Vær opdateret hele tiden" om at tilbyde vores kunder relevant produktsupport og undervisning kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan muligvis få flere oplysninger ved at henvende dig til den nærmeste Nikon-forhandler. Kontaktoplysninger findes på webstedet nedenfor: Brug kun originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Nikon COOLPIX -kameraer er designet til at leve op til de højeste krav og indeholder komplicerede, elektroniske kredsløb. Kun elektronisk Nikon-udstyr (inkl. batteriopladere, batterier, opladningsadaptere og lysnetadaptere), der er godkendt af Nikon specielt til brug med dette digitale Nikon-kamera, er udviklet og testet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb. ANVENDELSE AF ELEKTRONISK TILBEHØR, SOM IKKE ER FRA NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG KAN BETYDE, AT DIN NIKON-GARANTI BORTFALDER. Anvendelse af genopladelige Li-ion-batterier fra trejdeparter, som ikke er forsynet med Nikon's holografiske godkendelsesmærke, kan påvirke den normale betjening af kameraet eller kan medføre, at batterierne overophedes, antændes, eksploderer eller lækker. Flere oplysninger om originalt Nikon-tilbehør fås ved henvendelse til en autoriseret Nikon-forhandler. Holografisk godkendelsesmærke: Identificerer dette produkt som et ægte Nikon-produkt. Før du tager vigtige billeder Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper, eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet. Om brugervejledningerne Ingen dele af de medfølgende vejledninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon. Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt. iv

7 Læs dette først Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige og komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikonrepræsentant (se adressen på Bemærkning vedrørende forbud mod kopiering eller gengivelse Bemærk, at alene det at være i besiddelse af materiale, der er blevet digitalt kopieret eller gengivet ved hjælp af en skanner, et digitalkamera eller andet udstyr, kan være strafbart i henhold til lovgivningen. Elementer, som lovgivningen forbyder at kopiere eller gengive Du må ikke kopiere eller gengive pengesedler, mønter, værdipapirer, statsobligationer eller lokale statsobligationer, selv om sådanne kopier eller gengivelser er stemplet "Sample". Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive pengesedler, mønter eller værdipapirer, som udstedes i et andet land. Medmindre der er indhentet forudgående tilladelse fra de offentlige myndigheder, er det forbudt at kopiere eller gengive ubrugte frimærker eller postkort, som er udstedt af regeringen. Kopiering eller gengivelse af frimærker udstedt af statslige organer og af autoriserede dokumenter angivet i lovgivningen er forbudt. Advarsler om visse kopier og gengivelser De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Ligeledes er det heller ikke tilladt at kopiere eller gengive statsligt udstedte pas, licenser udstedt af offentlige myndigheder og private organer, id-kort og billetter som f.eks. adgangskort og spisebilletter. Overholdelse af loven om ophavsret Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f.eks. bøger, musik, malerier, trætryk, kort, tegninger, film og fotografier reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Dette produkt må ikke anvendes til at fremstille ulovlige kopier eller krænke loven om ophavsret. Indledning Bortskaffelse af datalagringsudstyr Bemærk, at sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som f.eks. hukommelseskort eller indbygget hukommelse i kameraet ikke sletter de oprindelige billeddata helt. Det er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige. Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du slette alle data ved hjælp af almindelig software til sletning af materiale, som kan købes i butikkerne, eller formatere udstyret og derefter fylde det op igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel). Husk også at udskifte eventuelle billeder, der er valgt for Vælg et billede i indstillingen af Opstartsbillede (A 88). Sørg for at undgå person- eller materialeskade, når du destruerer datalagringsudstyr. v

8 Oplysninger om sikkerhed Læs følgende sikkerhedsanvisninger, før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Gem sikkerhedsanvisningerne på et sted, hvor alle, der bruger produktet, kan finde og læse dem. Indledning Dette symbol angives ved advarsler og oplysninger, der skal læses, før Nikon-produktet tages i brug, for at undgå personskade. ADVARSLER Sluk i tilfælde af funktionsfejl Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra kameraet eller opladningsadapteren, skal du straks afbryde opladningsadapteren og tage batteriet ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat brug kan medføre personskade. Når du har fjernet eller afbrudt forbindelsen til strømkilden, skal du indlevere udstyret til eftersyn hos en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Må ikke adskilles Rør ikke ved de indvendige dele i kameraet eller opladningsadapteren, da det kan medføre personskade. Reparationer bør kun udføres af autoriserede teknikere. Hvis kameraet eller opladningsadapteren går i stykker, hvis de bliver tabt, eller hvis der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne batteriet. Kameraet skal derefter indleveres til eftersyn hos en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Brug ikke kameraet og opladningsadapteren i nærheden af brandfarlige gasser Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brandfarlig gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand. Vær forsigtig med kameraremmen Undgå at anbringe remmen rundt om halsen på et barn. Opbevares utilgængeligt for børn Vær særlig opmærksom på, at børn ikke putter batteriet eller andre små dele i munden. Rør ikke ved kameraet, batteriopladeren eller lysnetadapteren i længere tid ad gangen, når enhederne er tændt eller i brug Enhedernes dele bliver varme. Hvis huden er i direkte kontakt med enhederne i længere tid ad gangen, kan det medføre småforbrændinger. vi

9 Oplysninger om sikkerhed Vær forsigtig i forbindelse med håndtering af batteriet Batteriet kan lække, overophedes eller eksplodere, hvis det behandles forkert. Overhold nedenstående anvisninger, når du håndterer batteriet til dette produkt: Sluk for produktet, inden du udskifter batteriet. Hvis du bruger opladningsadapter / lysnetadapter, skal du sørge for, at den ikke er tilsluttet. Brug kun et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL12 (medfølger). Oplad batteriet vha. et kamera, der understøtter batteriopladning, eller vha. en batterioplader MH-65 (ekstraudstyr). For at oplade batteriet med kameraet skal du bruge enten opladningsadapter EH-69P (medfølger) eller funktionen Oplad via computer. Batteriet må ikke sættes forkert i. Undgå at kortslutte batteriet, skille det ad eller forsøge at fjerne eller ødelægge isoleringen eller indkapslingen. Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Batteriet må ikke nedsænkes i eller udsættes for vand. Sæt poldækslet på før transport. Batteriet må ikke opbevares eller transporteres sammen med metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle. Batteriet kan evt. lække, når det er brugt helt op. Batteriet skal fjernes, når det er fladt, for at undgå beskadigelse af produktet. Hvis batterierne bliver misfarvet eller ændrer form, skal du omgående stoppe brugen af kameraet. Hvis væske fra det beskadigede batteri kommer i kontakt med tøjet eller huden, skal der straks skylles med rigeligt vand. Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger, når du håndterer opladningsadapteren Opbevar laderen tørt. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat brug kan medføre brand. Rør ikke ved stikket, og ophold dig ikke i nærheden af opladningsadapteren i tordenvejr. Hvis denne foranstaltning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød. Du må ikke beskadige, ændre, trække hårdt i eller bøje USB-kablet. Kablet må heller ikke anbringes under tunge genstande eller udsættes for stærk varme eller ild. Hvis isoleringsmaterialet beskadiges, og ledningerne blottes, skal du indlevere kablet til eftersyn hos en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Du må ikke røre stikket eller opladningsadapteren med våde hænder. Hvis denne foranstaltning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød. Anvend ikke sammen med rejsekonvertere eller adaptere, som er konstrueret til at konvertere fra en spænding til en anden, eller med DC-til-AC-invertere. Manglende overholdelse af denne sikkerhedsforanstaltning kan medføre skade på produktet eller overophedning eller brand. Indledning vii

10 Oplysninger om sikkerhed Indledning Brug de rette kabler Tilslutning af ledninger til kameraets indgangs- og udgangsstik må kun ske med ledninger, der leveres eller sælges af Nikon til dette formål. Dette er nødvendigt for at overholde produktkrav. Bevægelige dele skal håndteres forsigtigt Pas på, at dine fingre eller andre genstande ikke kommer i klemme i objektivdækslet eller andre bevægelige dele. Cd-rom'er De cd-rom'er, der følger med denne enhed, må ikke afspilles på en cd-afspiller. Afspilning af cd-rom'er på en cd-afspiller kan medføre nedsat hørelse eller beskadige udstyret. Vær forsigtig ved brug af flashen Hvis flashen udløses tæt på motivets øjne, kan det medføre midlertidig nedsættelse af synet. Vær særlig opmærksom, når du fotograferer børn. Flashen skal være mindst en meter fra motivet. Flashen må ikke bruges, hvis flashvinduet rører ved en person eller en genstand. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre forbrændinger eller brand. Undgå kontakt med flydende krystal Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden. Sluk for strømmen ved anvendelse i et fly eller sygehus Sluk for strømmen i et fly under start eller landing. Følg sygehusets anvisninger ved anvendelse i et sygehus. De elektromagnetiske bølger, som kameraet udsender, kan afbryde elektroniske systemer i fly eller apparater i sygehuse. viii

11 Bemærkninger Bemærkning til kunder i Europa FORSIGTIG RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL ANVISNINGERNE. Dette symbol angiver, at dette produkt skal indleveres separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne slags affald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. Indledning ix

12 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... ii Læs dette først... ii Kontroller pakkens indhold... ii Om denne brugervejledning... iii Oplysninger og sikkerhedsanvisninger... iv Oplysninger om sikkerhed... vi ADVARSLER... vi Bemærkninger... ix Kameraets dele og grundlæggende betjening... 1 Kameraets dele... 2 Kamerahuset... 2 Anvendte betjeningsknapper i optageindstilling... 4 Anvendte betjeningsknapper i billedvisningsindstilling... 5 Skærmen... 6 Grundlæggende betjening... 8 Skift mellem optageindstilling og billedvisningsindstilling... 8 Brug af den roterbare multivælger... 9 Brug af menuer (d-knappen) Montering af kameraremmen Grundlæggende optagelse og billedvisning Forberedelse 1 Sæt batteriet i Forberedelse 2 Oplad batteriet Forberedelse 3 Sæt et hukommelseskort i Indbygget hukommelse og hukommelseskort Godkendte hukommelseskort Trin 1 Tænd kameraet Tænd og sluk kameraet Indstilling af displaysprog, dato og klokkeslæt Trin 2 Vælg en optageindstilling Tilgængelige optageindstillinger Trin 3 Komponer et billede Brug af zoom Trin 4 Fokuser, og tag billedet Trin 5 Visning af billeder Ændring af den måde, billederne vises på Trin 6 Sletning af uønskede billeder x

13 Indholdsfortegnelse Optagefunktioner A-indstilling (auto) Ændring af A-indstillinger (auto) Tilgængelige indstillinger i optagemenuen Auto Motivprogram (optagelse der passer til motiver) Ændring af motivprogramindstillinger Egenskaber for hvert motiv Specialeffekt-indstilling (anvendelse af effekter under optagelse) Ændring af specialeffekt-indstillinger Indstillingen Smart-portræt (optagelse af smilende ansigter) Ændring af indstillinger for Smart-portræt Tilgængelige indstillinger i menuen Smart-portræt Indstillingen Følg motiv (fokusering på et motiv i bevægelse) Ændring af indstillinger for indstillingen Følg motiv Tilgængelige indstillinger i menuen Følg motiv Funktioner, der kan indstilles med multivælgeren Tilgængelige funktioner Brug af flash (flashindstillinger) Brug af selvudløseren Brug af makroindstilling Justering af lysstyrke (Eksponeringskompensation) Standardindstillinger Ændring af billedstørrelse (Billedindstilling) Billedindstilling Indstillinger (billedstørrelse og kvalitet) Funktioner, der ikke kan bruges samtidig Brug af ansigtsregistrering Brug af blødere hudtone Fokuslås Indledning Billedvisningsfunktioner Valg af bestemte typer billeder til visning Tilgængelige billedvisningsindstillinger Skift mellem billedvisningsindstillinger Tilgængelige funktioner i billedvisningsindstilling (Billedvisningsmenu) Tilslutning af kameraet til et tv, en computer eller en printer Brug ViewNX Installation af ViewNX Overførsel af billeder til computeren Visning af billeder Retouchering af billeder Redigering af videoer Udskrivning af billeder xi

14 Indholdsfortegnelse Indledning Optagelse og afspilning af videoer Optagelse af videoer Ændring af indstillinger for videooptagelse (videomenuen) Afspilning af videoer Generel kameraopsætning Opsætningsmenuen Den komplette kameravejledning... E1 Brug af Panorama-assist... E2 Indstillingen Favoritbilleder... E4 Tilføjelse af billeder til album... E4 Visning af billeder i album... E5 Sådan fjernes billeder fra album... E5 Ændring af ikonet for favoritalbummet... E6 Indstillingen Sorter automatisk... E7 Kategorier i indstillingen Sorter automatisk... E7 Indstillingen Sorter efter dato... E9 Redigering af stillbilleder... E10 Redigering af funktioner... E10 k Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning... E12 I D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast... E13 e Blødere hudtone: Blødere hudtone... E14 p Filtereffekter: Anvendelse af digitale filtereffekter... E16 g Lille billede: Reduktion af et billedes størrelse... E18 a Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi... E19 Tilslutning af kameraet til et tv (visning af billeder på et tv)... E21 Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print)... E23 Tilslutning af kameraet til en printer... E24 Udskrivning af enkelte billeder... E26 Udskrivning af flere billeder... E27 Optagemenuen (til A-indstilling (auto))... E30 Hvidbalance (justering af farveglød)... E30 Kontinuerlig optagelse... E32 ISO-følsomhed... E33 Farveindstillinger... E34 Valg af AF-punkt... E35 Autofokusindstilling... E37 xii

15 Indholdsfortegnelse Menuen Smart-portræt... E38 Blødere hudtone... E38 Smil-timer... E38 Undgå lukkede øjne... E39 Menuen Følg motiv... E40 Autofokusindstilling... E40 Følg ansigt... E40 Billedvisningsmenu... E41 a Udskriftsbestilling (oprettelse af en DPOF udskriftsbestilling)... E41 b Lysbilledshow... E45 d Beskyt... E46 f Roter billede... E48 E Billedkommentar... E49 h Kopier (Kopiering mellem indbygget hukommelse og hukommelseskort)... E51 Videomenuen... E52 Videoindstillinger... E52 Autofokusindstilling... E53 Reduktion af vindstøj... E53 Opsætningsmenuen... E54 Opstartsbillede... E54 Tidszone og dato... E55 Skærmindstillinger... E58 Datoindfotografering (indfotografering af dato og klokkeslæt)... E60 Modv. rystelser (VR)... E61 Bevægelsesreg.... E62 AF-hjælpelys... E63 Digital zoom... E63 Lydindstillinger... E64 Auto sluk... E65 Formater hukommelse/formater kort... E66 Sprog/Language... E67 Tv-indstillinger... E68 Oplad via computer... E69 Blinkeadvarsel... E71 Filmstrimmel... E73 Nulstil alle... E74 Firmwareversion... E76 Navngivning af filer og mapper... E77 Ekstraudstyr... E78 Fejlmeddelelser... E79 Indledning xiii

16 Indholdsfortegnelse Indledning Tekniske bemærkninger og indeks... F1 Vedligeholdelse af produktet... F2 Kameraet... F2 Batteriet... F4 Opladningsadapter... F5 Hukommelseskort... F5 Rengøring og opbevaring... F6 Rengøring... F6 Opbevaring... F6 Fejlfinding... F7 Specifikationer... F14 Understøttede standarder... F18 Indeks... F19 xiv

17 Kameraets dele og grundlæggende betjening I dette kapitel beskrives kameraets dele, og hvordan du bruger de grundlæggende kamerafunktioner. Kameraets dele... 2 Kamerahuset...2 Anvendte betjeningsknapper i optageindstilling...4 Anvendte betjeningsknapper i billedvisningsindstilling...5 Skærmen...6 Grundlæggende betjening... 8 Skift mellem optageindstilling og billedvisningsindstilling...8 Brug af den roterbare multivælger...9 Brug af menuer (d-knappen)...10 Montering af kameraremmen...12 Kameraets dele og grundlæggende betjening Se "Grundlæggende optagelse og billedvisning" (A 13), hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme. 1

18 Kameraets dele og grundlæggende betjening Kameraets dele Kamerahuset Kameraets dele og grundlæggende betjening Lukket objektivdæksel 1 Udløserknap... 4, 5, 28 2 Zoomknap... 4, 5, 27 f : Vidvinkel... 4, 27 g : Tele... 4, 27 h : Miniaturevisning... 5, 31 i : Zoom under billedvisning... 5, 31 j : Hjælp Afbryder/tændt-lampe Selvudløserlampe AF-hjælpelys Mikrofon (stereo)...73, 82 6 Flash Objektiv 8 Objektivdæksel 9 Øsken til kamerarem HDMI stikdæksel HDMI ministik (type C)

19 Kameraets dele Kameraets dele og grundlæggende betjening Ladelampe...17, E69 Flashlampe b-knap (e videooptageknap)... 4, 5, 82 3 A-knap (optageindstilling)...4, 5, 8, 24 4 c-knap (billedvisning)... 4, 5, 8, 30, 72 Roterbar multivælger 5 (multivælger) k-knap (anvend indstilling)...5, 9 7 l-knap (slet)... 4, 5, 32, 73 8 d-knap...4, 5, 10, 37, 73, 85, 88 9 Stikdæksel... 16, Dæksel til batterikammer/ hukommelseskort...14, Batterilås Batterikammer Hukommelseskortplads USB/audio/video-udgangsstik...16, Stativgevind...F16 16 Skærm...6, Højttaler...73, 86 3

20 Kameraets dele Anvendte betjeningsknapper i optageindstilling Knap Navn Primær funktion A Optageindstillingsknap Ændrer optageindstillingen (viser skærmen til valg af optageindstilling). 24 Kameraets dele og grundlæggende betjening Zoomknap Roterbar multivælger d-knap Udløserknap Zoomer ind og ud; drej mod g (i) for at zoome ind og gøre motivet større, og drej mod f (h) for at zoome ud og se et bredere område. Du kan finde flere oplysninger i "Brug af den roterbare multivælger". Viser og skjuler menuen. Når knappen trykkes halvt ned (dvs. at du holder op med at trykke, når du føler modstand): Indstiller fokus og eksponering. Når den trykkes helt ned: Udløser lukkeren. 27 9, 10 10, 37, 85, Videooptageknap Starter og stopper videooptagelse. 82 Billedvisningsknap Viser billeder. 8, 30, 72, 86 Sletteknap Sletter det sidst gemte billede. 32 4

21 Anvendte betjeningsknapper i billedvisningsindstilling Kameraets dele Knap Navn Primær funktion A Ændrer billedvisningsindstillingen (viser skærmen til valg af billedvisningsindstilling). 72 Billedvisningsknap Tryk på denne knap og hold den nede for at tænde kameraet og skifte til billedvisningsindstilling, når kameraet er slukket. 21, 30 Zoomknap Roterbar multivælger Knappen Anvend indstilling d-knap Når den drejes mod g (i): Forstørrer billedet. Når den drejes mod f (h): Viser miniaturer eller kalenderen. Justerer lydstyrken ved afspilning af billedkommentarer og videoer. Du kan finde flere oplysninger i "Brug af den roterbare multivælger". Skifter fra visning af miniaturebilleder eller zoomet billede til fuldskærmsvisning. Tilføjer billeder til album, fjerner billeder fra album. Afspiller videoer. Viser og skjuler menuen , 86, E49 9, , 73, 88 Kameraets dele og grundlæggende betjening Sletteknap Sletter billeder. 32 Optageindstillingsknap Udløserknap Vender tilbage til optagelse. Videooptageknap 5

22 Kameraets dele og grundlæggende betjening Kameraets dele Skærmen De oplysninger, der vises på skærmen under optagelse og billedvisning varierer afhængig af kameraets indstillinger og betjeningsstatus. Som standard vises oplysningerne, når kameraet tændes første gang, og når du betjener det, og deaktiveres efter nogle få sekunder (når Skærmindstillinger (A 88) Billedinfo. er indstillet til Auto info.). Optageindstilling m 0s /250 F Optageindstilling... 24, 25 2 Makroindstilling Zoomindikator... 27, 59 4 Fokusindikator AE/AF-L-indikator... E2 6 Flashindstilling Indikator for "dato ikke indstillet"...23, 88, E79 8 Ikon for rejsedestination Indikator for batteriniveau Optageindstilling Reduktion af vindstøj Ikon for modvirkning af rystelser Datoindfotografering Videoindstillinger Videolængde Billedindstilling Antal resterende billeder (stillbilleder) Indikator for indbygget hukommelse Blændeværdi Lukkertid Fokuspunkt (auto)...28, Fokuspunkt (for manuel eller center) Fokuspunkt (ansigtsregistrering, kæledyrsregistrering)...37, 46, Fokuspunkt (indstillingen Følg motiv)...37, ISO-følsomhed Eksponeringskompensationsværdi Farveindstillinger Blødere hudtone Hvidbalanceindstilling Kontinuerlig optageindstilling Ikon for undgå lukkede øjne Indikator for selvudløser Smil-timer Kæledyrsportr. auto udl....46

23 Kameraets dele Billedvisningsindstilling /11/ / : JPG / / / a m 0s 1m 0s b 12 Kameraets dele og grundlæggende betjening 1 Optagedato Klokkeslæt for optagelse Indikator for billedkommentar...73, E49 4 Albumikon i indstillingen Favoritbilleder...72, E4 Kategoriikon i indstillingen Sorter 5 automatisk...72, E7 6 Ikon for Sorter efter dato...72, E9 7 Indikator for batteriniveau Ikon for beskyttelse Ikon for udskriftsbestilling Billedindstilling Videoindstillinger (a) Aktuelt billednummer/ 12 samlet antal billeder (b) Videolængde Indikator for indbygget hukommelse...30 Indikator for videoafspilning Guide til afspilning af billedkommentar... 73, E49 15 Guide til optagelse af billedkommentar... 73, E49 16 Guide til tilføjelse til album...9, E4 17 Indikator for lydstyrke... 73, 86, E49 18 Ikon for hurtig retouchering D-Lighting ikon Ikon for filtereffekter Ikon for lille billede Ikon for blødere hudtone Filnummer og -type... E77 7

24 Grundlæggende betjening Kameraets dele og grundlæggende betjening Skift mellem optageindstilling og billedvisningsindstilling Kameraet har to betjeningsindstillinger: Optageindstilling, der bruges, når der tages billeder, og billedvisningsindstilling, der bruges til visning af billeder. Tryk på c-knappen (billedvisning) for at skifte til billedvisningsindstilling. Tryk på A-knappen (optageindstilling) for at skifte til optageindstilling. Når du bruger billedvisningsindstilling, kan du også skifte til optageindstilling ved at trykke på udløserknappen eller b-knappen (e videooptageknap). Optageindstilling 29m 0s 760 Billedvisningsindstilling 15/11/ / : JPG 4/ 4 Autoindstilling Afspil Menu til valg af optageindstilling Menu til valg af billedvisningsindstilling Hvis du trykker på A-knappen (optageindstilling), mens du bruger optageindstilling, vises menuen til valg af optageindstilling, hvor du kan vælge en af de tilgængelige optageindstillinger (A 25). Hvis du trykker på c-knappen (billedvisning), mens du bruger billedvisningsindstilling, vises menuen til valg af billedvisningsindstilling, hvor du kan vælge en af de tilgængelige billedvisningsindstillinger (A 72). 8

25 Brug af den roterbare multivælger Grundlæggende betjening Drej på den roterbare multivælger, tryk på den øverste (H), nederste (I), venstre (J) eller højre side (K), eller tryk på k-knappen. Den roterbare multivælger kaldes somme tider "multivælgeren" i denne brugervejledning. I optageindstilling Drej for at vælge et element.* Viser m-menuen (flashindstilling) (A 56). Viser n-menuen (selvudløser) (A 58). Anvender det aktuelle valg. * Elementer kan også vælges ved at trykke den roterbare multivælger opad eller nedad. I billedvisningsindstilling Vælger det forrige billede, flytter visningsområdet, når billedet forstørres (A 31). 1 1 Tidligere eller efterfølgende billeder kan også vælges ved at dreje på den roterbare multivælger. 2 Ved visning af miniaturebilleder, eller når billedet forstørres, skifter denne knap kameraet til fuldskærmsvisning. Ved visning af menuer Viser p-menuen (makroindstilling) (A 59). Viser o-guiden (eksponeringskompensation) (A 60). Tilføjer billeder til album (A 72), fjerner billeder fra album (A 72), afspiller videoer (A 86). 2 (A 31). 1 Vælger det næste billede, flytter visningsområdet, når billedet forstørres Vælger elementet til venstre, vender tilbage til forrige skærm. Anvender det aktuelle valg (næste skærm vises). Vælger emnet nedenunder.* Vælger elementet ovenover.* Vælger elementet til højre, fortsætter til næste skærm (aktuelt valg anvendes). * Elementer kan også vælges ved at dreje på den roterbare multivælger. Auto 15/11/ / : JPG Panorama-assist Optagemenu Billedindstilling Hvidbalance Kontinuerlig ISO-følsomhed Farveindstillinger Valg af AF-punkt Autofokusindstilling 4/ 4 9 Kameraets dele og grundlæggende betjening

26 Grundlæggende betjening Brug af menuer (d-knappen) Hvis du trykker på d-knappen, mens optageskærmen eller billedvisningsskærmen vises, vises menuen for den aktuelle indstilling. Når menuen vises, kan du foretage forskellige indstillinger. Optageindstilling Billedvisningsindstilling 15/11/ / : JPG Kameraets dele og grundlæggende betjening Faner Optagemenu Billedindstilling Hvidbalance Kontinuerlig ISO-følsomhed Farveindstillinger Valg af AF-punkt Autofokusindstilling 29m 0s 760 A -fane: Viser de indstillinger, der kan ændres i den aktuelle optageindstilling (A 24). Faneikonet varierer afhængig af den aktuelle optageindstilling. D -fane: Viser indstillinger for videooptagelse. z -fane: Viser opsætningsmenuen, hvor du kan ændre en række generelle indstillinger. 4/ 4 Billedvisningsmenu Faner Hurtig retouchering D-Lighting Blødere hudtone Filtereffekter Udskriftsbestilling Lysbilledshow Beskyt c -fane: Viser de indstillinger, der kan ændres i den aktuelle billedvisningsindstilling (A 72). Faneikonet varierer afhængig af den aktuelle billedvisningsindstilling. z -fane: Viser opsætningsmenuen, hvor du kan ændre en række generelle indstillinger. 10 C Hvis fanerne ikke vises Hvis du trykker på d-knappen, og den skærm, hvor du kan ændre billedindstilling, vises, skal du trykke på J på den roterbare multivælger for at få vist fanerne. Billedindstilling

27 Grundlæggende betjening Skift mellem faner Optagemenu Billedindstilling Hvidbalance Kontinuerlig ISO-følsomhed Farveindstillinger Valg af AF-punkt Autofokusindstilling Optagemenu Billedindstilling Hvidbalance Kontinuerlig ISO-følsomhed Farveindstillinger Valg af AF-punkt Autofokusindstilling Opsætning Opstartsbillede Tidszone og dato Skærmindstillinger Datoindfotografering Modv. rystelser (VR) Bevægelsesreg. AF-hjælpelys Tryk på J på den roterbare multivælger for at markere fanen. Valg af menuelementer Optagemenu Billedindstilling Hvidbalance Kontinuerlig ISO-følsomhed Farveindstillinger Valg af AF-punkt Autofokusindstilling Tryk på H eller I på den roterbare multivælger for at vælge et element, og tryk derefter på K eller k-knappen. Elementer kan også vælges ved at dreje på den roterbare multivælger. Tryk på H eller I på den roterbare multivælger for at vælge en fane, og tryk på k eller K. Autofokusindstilling Enkelt AF Konstant AF Tryk på H eller I for at vælge et element, og tryk derefter på k-knappen. Den valgte menu vises. Tryk på d-knappen for at forlade menuen, når du er færdig med at ændre indstillinger. Kameraets dele og grundlæggende betjening C Når menuen består af to eller flere sider Opsætning Opstartsbillede Tidszone og dato Skærmindstillinger Datoindfotografering Modv. rystelser (VR) Bevægelsesreg. AF-hjælpelys Der vises en guide, der angiver sidepositionen. 11

28 Grundlæggende betjening Montering af kameraremmen Kameraets dele og grundlæggende betjening 12

29 Grundlæggende optagelse og billedvisning Forberedelse Forberedelse 1 Sæt batteriet i...14 Forberedelse 2 Oplad batteriet...16 Forberedelse 3 Sæt et hukommelseskort i...18 Optagelse Trin 1 Tænd kameraet...20 Indstilling af displaysprog, dato og klokkeslæt (første brug efter køb)...22 Trin 2 Vælg en optageindstilling...24 Trin 3 Komponer et billede...26 Trin 4 Fokuser, og tag billedet...28 Grundlæggende optagelse og billedvisning Billedvisning Trin 5 Visning af billeder...30 Trin 6 Sletning af uønskede billeder

30 Grundlæggende optagelse og billedvisning Forberedelse 1 Sæt batteriet i 1 Åbn dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet. Grundlæggende optagelse og billedvisning 2 Sæt det medfølgende EN-EL12-batteri i (genopladeligt Li-ion-batteri). Anvend batteriets kant til at skubbe den orange batterilås i pilens retning (1), og sæt batteriet helt i (2). Når batteriet er sat korrekt i, holder batterilåsen det på plads. Batterilås B Korrekt isætning af batteriet Hvis batteriet sættes forkert i, kan kameraet blive beskadiget. Kontroller, at batteriet vender korrekt. 3 Luk dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet. Oplad batteriet, inden det tages i brug første gang, eller hvis det er ved at være fladt. Se "Forberedelse 2 Oplad batteriet" (A 16) for at få yderligere oplysninger. 14

31 Udtagning af batteriet Sluk kameraet, og kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, før dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet åbnes. Batteriet tages ud ved at åbne dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet og skubbe den orange batterilås i pilens retning (1). Batteriet kan derefter tages ud med fingrene (2). Træk det ikke skråt ud. Forberedelse 1 Sæt batteriet i B Forsigtig, høj temperatur Kameraet, batteriet og hukommelseskortet kan være varmt umiddelbart efter brug af kameraet. Vær forsigtig, når du tager batteriet eller hukommelseskortet ud. Grundlæggende optagelse og billedvisning B Bemærkninger vedrørende batteriet Læs og følg advarslerne for batteriet på side vii og i "Batteriet" (F4) før brug. 15

32 Forberedelse 2 Oplad batteriet 1 Forbered den medfølgende opladningsadapter EH-69P. Grundlæggende optagelse og billedvisning Hvis der følger en stikadapter* med kameraet, skal du slutte stikadapteren til opladningsadapterens stik. Skub stikadapteren forsvarligt ind, til den sidder fast. Når de to er koblet sammen, kan der opstå skader på produktet, hvis stikadapteren fjernes med magt. * Stikadapterens form afhænger af det land eller område, som kameraet er købt i. I Argentina, Brasilien og Korea er stikadapteren monteret på opladningsadapteren. 2 Kontroller, at batteriet er sat i kameraet, og slut derefter kameraet til opladningsadapteren i rækkefølgen 1 til 3. Tænd ikke kameraet. Når du sætter kablet i, skal du sørge for, at kamerastikket vender korrekt. Brug ikke magt, når du sætter kablet i kameraet. Når du fjerner kablet, skal du altid trække det lige ud og ikke skråt. Ladelampe Stikkontakt USB-kabel UC-E6 (medfølger) Ladelampen blinker langsomt grønt, for at angive at batteriet lades op. Det tager ca. 3 timer og 20 minutter at lade et helt fladt batteri op. Når batteriet er helt opladet, slukkes ladelampen. Se "Ladelampen" (A 17) for at få yderligere oplysninger. 3 Tag opladningsadapteren ud af stikkontakten, og fjern USB-kablet. Når kameraet er tilsluttet til en stikkontakt med opladningsadapteren, kan kameraet ikke tændes. 16

33 Forberedelse 2 Oplad batteriet Ladelampen Status Blinker langsomt (grønt) Slukket Blinker (grønt) Batteriet oplades. Beskrivelse Batteriet oplades ikke. Når opladningen er færdig, holder ladelampen op med at blinke grønt og slukkes. Temperaturen egner sig ikke til opladning. Oplad batteriet indendørs ved en temperatur på 5 C til 35 C. USB-kablet eller opladningsadapteren er ikke tilsluttet korrekt, eller der er et problem med batteriet. Tag USB-kablet ud, eller tag opladningsadapteren ud af stikket og tilslut den korrekt igen, eller skift batteriet. Grundlæggende optagelse og billedvisning B Bemærkninger vedrørende opladningsadapteren Læs og følg advarslerne for opladningsadapteren EH-69P på side vii og i "Opladningsadapter" (F5) før brug. C Opladning med en computer eller en batterioplader Du kan også oplade det genopladelige Li-ion-batteri EN-EL12 ved at slutte kameraet til en computer (A 74, E69). Du kan bruge batterioplader MH-65 (købes separat; E78) til opladning af EN-EL12 uden at bruge kameraet. C Bemærkninger vedrørende en vekselstrømkilde Du kan bruge lysnetadapter EH-62F (købes separat; E78) til strømforsyning af kameraet fra en elektrisk stikkontakt, når du tager eller viser billeder. Der må under ingen omstændigheder bruges en lysnetadapter af et andet mærke eller en anden model end EH-62F. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet. 17

34 Forberedelse 3 Sæt et hukommelseskort i 1 Kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, og åbn dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet. Husk at slukke kameraet, før du åbner dækslet. 2 Sæt hukommelseskortet i. Skub hukommelseskortet i, til det klikker på plads. Hukommelseskortplads Grundlæggende optagelse og billedvisning B Isætning af hukommelseskortet Hvis hukommelseskortet isættes forkert, kan det beskadige kameraet og hukommelseskortet. Kontroller, at hukommelseskortet vender korrekt. 3 Luk dækslet til batterikammeret/ hukommelseskortet. B Formatering af hukommelseskort Første gang du sætter et hukommelseskort i kameraet, der er brugt i en anden enhed, skal det formateres med kameraet. Alle data på et hukommelseskort slettes permanent, når kortet formateres. Hvis der er gemt data på hukommelseskortet, som du vil bevare, skal du kopiere disse data til en computer før formatering. For at formatere et hukommelseskort skal du sætte det i kameraet, trykke på d-knappen og vælge Formater kort i opsætningsmenuen (A 88). B Bemærkninger vedrørende hukommelseskort Se "Hukommelseskort" (F5) og den dokumentation, der følger med hukommelseskortet, for at få flere oplysninger. 18

35 Udtagning af hukommelseskort Sluk kameraet, og kontroller, at tændt-lampen og skærmen er slukket, før dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet åbnes. Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i kameraet (1) for at skubbe det delvist ud, og fjern derefter kortet (2). Træk det ikke skråt ud. Forberedelse 3 Sæt et hukommelseskort i B Forsigtig, høj temperatur Kameraet, batteriet og hukommelseskortet kan være varmt umiddelbart efter brug af kameraet. Vær forsigtig, når du tager batteriet eller hukommelseskortet ud. Indbygget hukommelse og hukommelseskort Kameradata inkl. billeder og videoer kan gemmes enten i kameraets indbyggede hukommelse (ca. 74 MB) eller på et hukommelseskort. For at bruge kameraets indbyggede hukommelse til optagelse eller billedvisning skal hukommelseskortet først tages ud. Godkendte hukommelseskort Nedenstående Secure Digital (SD) hukommelseskort er testet og godkendt til brug i dette kamera. Hukommelseskort med en SD-hastighedsklasse på 6 eller hurtigere anbefales til optagelse af videoer. Hvis du bruger et hukommelseskort med en lavere hastighedsklasse, kan videooptagelsen stoppe uventet. SD-hukommelseskort SDHC-hukommelseskort 2 SDXC-hukommelseskort 3 SanDisk 2 GB 1 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB TOSHIBA 2 GB 1 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB Panasonic 2 GB 1 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB 48 GB, 64 GB Lexar 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 1 Hvis hukommelseskortet skal bruges med en kortlæser eller lignende, skal du kontrollere, at enheden understøtter kort med 2 GB. 2 SDHC-kompatibelt. Hvis hukommelseskortet skal bruges med en kortlæser eller lignende, skal du kontrollere, at enheden understøtter SDHC. 3 SDXC-kompatibelt. Hvis hukommelseskortet skal bruges med en kortlæser eller lignende, skal du kontrollere, at enheden understøtter SDXC. Kontakt producenten for oplysninger om ovennævnte kort. Vi kan ikke garantere kameraets funktion, hvis der bruges hukommelseskort fra andre producenter. Grundlæggende optagelse og billedvisning 19

36 Trin 1 Tænd kameraet 1 Tryk på afbryderen for at tænde kameraet. Se "Indstilling af displaysprog, dato og klokkeslæt" (A 22), når du tænder kameraet første gang. Objektivet køres ud, og skærmen tændes. 2 Kontroller indikatoren for batteriniveau og antallet af resterende billeder. Indikator for batteriniveau Grundlæggende optagelse og billedvisning Indikator for batteriniveau Skærm b B N Batteriet er fladt. 29m 0s 760 Antal resterende billeder Beskrivelse Batteriniveauet er højt. Batteriniveauet er lavt. Gør klar til at oplade eller udskifte batteriet. Kameraet kan ikke tage billeder. Oplad batteriet, eller sæt et helt opladet batteri i. Antal resterende billeder Det antal billeder, der kan tages, vises. Der vises C, når der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet, og billeder gemmes i den indbyggede hukommelse (ca. 74 MB). Antallet af resterende billeder afhænger af mængden af ledig hukommelse i den indbyggede hukommelse eller på hukommelseskortet og varierer også afhængig af billedkvalitet og billedstørrelse (fastlægges af billedindstillingen; A 64). Antallet af resterende billeder vist i illustrationerne i denne brugervejledning er kun et eksempel. 20

37 Trin 1 Tænd kameraet Tænd og sluk kameraet Når kameraet tændes, lyser tændt-lampen (grøn), hvorefter skærmen tændes (tændt-lampen slukkes, når skærmen tændes). Kameraet slukkes ved at trykke på afbryderen. Når kameraet slukkes, slukkes tændt-lampen og skærmen. Hold c-knappen (billedvisning) nede for at tænde kameraet og skifte til billedvisningsindstilling. Objektivet skydes ikke frem. C Energispareindstilling (Auto sluk) Hvis der ikke udføres nogen handlinger i et stykke tid, går kameraet i standbyindstilling, og tændt-lampen blinker. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i yderligere ca. tre minutter, slukkes kameraet automatisk. Når kameraet er i standbyindstilling, tændes skærmen, når du udfører en af følgende handlinger: Tryk på afbryderen, udløserknappen, A-knappen (optageindstilling), c-knappen (billedvisning) eller b-knappen (e videooptageknap) Blinker Grundlæggende optagelse og billedvisning Ingen handlinger udføres Ingen handlinger udføres 29m 0s min. Kameraet skifter til standbyindstilling. Kameraet slukkes. Den tid, der skal gå, før kameraet skifter til standbyindstilling, kan ændres i indstillingen Auto sluk i opsætningsmenuen (A 88). Kameraet skifter som standard til standbyindstilling efter ca. et minut, når du ikke bruger optageindstilling eller billedvisningsindstilling. Hvis du bruger lysnetadapter EH-62F (ekstraudstyr), skifter kameraet til standbyindstilling efter 30 minutter. 21

38 Trin 1 Tænd kameraet Indstilling af displaysprog, dato og klokkeslæt Når kameraet tændes første gang, vises skærmen til valg af sprog og skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt for kameraets ur. 1 Tryk på H eller I på multivælgeren for at vælge det ønskede sprog, og tryk på k-knappen. Sprog/Language Multivælger Annuller Grundlæggende optagelse og billedvisning 2 Tryk på H eller I for at vælge Ja, og tryk på k-knappen. Vælg Nej, hvis du vil annullere uden at ændre indstillingen. 3 Tryk på J eller K på at vælge din egen tidszone, og tryk på k-knappen. Se "Sommertid" (A 23) for at få oplysninger om sommertid. Tidszone og dato Vælg tidszone og indstil dato og klokkeslæt? Ja Nej Annuller London Casablanca Tilb. 4 Tryk på H eller I for at vælge datoformat, og tryk på k-knappen eller K. Datoformat År/måned/dag Måned/dag/år Dag/måned/år 22 5 Tryk på H, I, J eller K for at indstille dato og klokkeslæt, og tryk på k-knappen. Dato og klokkeslæt D M Vælg et element: Tryk på K eller J (for at skifte mellem D, M, Å, time og minut). Rediger det markerede punkt: Drej på multivælgeren, eller tryk på H eller I Anvend indstillingen: Vælg indstillingen for minut, og tryk på k-knappen eller K. Når indstillingen er udført, køres objektivet ud, og kameraet skifter til optageindstilling. Å 2011 Rediger

39 Trin 1 Tænd kameraet Sommertid Hvis sommertid er i kraft, skal du trykke på H på multivælgeren for at aktivere sommertidsfunktionen og indstille området i trin 3. Når sommertid er aktiveret, vises W øverst på skærmen. Tryk på I for at deaktivere sommertidsindstillingen. London Casablanca Tilb. C Ændring af indstilling for sprog, dato og klokkeslæt Du kan ændre disse indstillinger via indstillingerne for Sprog/Language og Tidszone og dato i z -menuen (opsætning) (A 88). Du kan aktivere og deaktivere sommertid ved at vælge Tidszone og dato og derefter Tidszone i z-menuen (opsætning). Når sommertid er aktiveret, stilles uret en time frem; når sommertid er deaktiveret, stilles uret en time tilbage. Når rejsedestinationen (x) vælges, beregnes tidsforskellen mellem rejsedestinationen og egen tidszone (w) automatisk, og dato og klokkeslæt i det valgte område gemmes på optagetidspunktet. Hvis du afslutter uden at indstille dato og klokkeslæt, blinker O, når optageskærmen vises. Brug indstillingen Tidszone og dato i opsætningsmenuen til at indstille dato og klokkeslæt (A 88). Grundlæggende optagelse og billedvisning C Urbatteri Kameraets ur strømforsynes af et ekstra batteri, som er uafhængigt af kameraets hovedbatteri. Det ekstra batteri oplades, når hovedbatteriet sættes i kameraet, eller når kameraet sluttes til en lysnetadapter (ekstraudstyr), og det kan fungere som strømkilde i flere dage efter ca. ti timers opladning. Hvis kameraets ekstra batteri bliver fladt, vises skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt, når kameraet tændes. Indstil dato og klokkeslæt igen. Se "Indstilling af displaysprog, dato og klokkeslæt" trin 2 (A 22) for at få yderligere oplysninger. C Indfotografering af optagedato i udskrevne billeder Indstil dato og klokkeslæt, før du tager billeder. Du kan indfotografere optagedatoen permanent i billeder, når de tages, ved at indstille Datoindfotografering i opsætningsmenuen (A 88). Hvis du vil udskrive optagedatoen uden at bruge indstillingen Datoindfotografering, skal du udskrive vha. ViewNX 2-softwaren (A 75). 23

40 Trin 2 Vælg en optageindstilling 1 Tryk på A-knappen. Menuen til valg af optageindstilling, hvor du kan vælge den ønskede optageindstilling, vises. Grundlæggende optagelse og billedvisning 2 Tryk på H eller I på multivælgeren for at vælge en optageindstilling. A-indstilling (auto) bruges i dette eksempel. Vælg A Autoindstilling. Multivælger 3 Tryk på k-knappen. Kameraet skifter til A-indstilling (auto), og A-ikonet vises. Se "Optageindstilling" (A 6) i "Skærmen" for at få oplysninger om optageindstillingsskærmen. Indstillingen for optageindstilling gemmes, når kameraet slukkes. Autoindstilling 29m 0s

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L610 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 36 Du skal blot rette kameraet mod motivet, så vælger kameraet selv et egnet

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L820 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 36 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S5200 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning Kameraets dele Grundlæggende optagelse og billedvisning Optagefunktioner Billedvisningsfunktioner Optagelse og afspilning af videoer Generel kameraopsætning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NIKON COOLPIX S52C i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Anbefalede funktioner i COOLPIX S9500/S9400 p Hurtige effekter... A32 Du kan anvende forskellige effekter på billeder, umiddelbart efter lukkeren er udløst. Når

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Fremhævede funktioner i COOLPIX S31 Lad dit kamera tage styringen A Peg og skyd...a 34 Når du indstiller kameraet til A Peg og skyd, skifter kameraet automatisk til

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Anbefalede funktioner i COOLPIX P520 Modvirkelse af rystelser...a104 Du kan indstille effekten af modvirkelse af rystelser til Normal eller Aktiv. Hvis du vælger

Læs mere

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide DIGITALKAMERA Quick Start Guide Indledning ii Inden fotografering 1 Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner 6 Brug af menuer 13 Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN) 15 Tekniske bemærkninger

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning Kameraets dele Forberedelse af optagelse Brug af kameraet Optagefunktioner Brug af menuerne Tilslutning af kameraet til et tv, en computer eller en printer

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Indledning i Indholdsfortegnelse xx Oversigt over kameraet 1 Klargøring før optagelse 6 Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning 12 Optagefunktioner

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der anvender

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide DIGITALKAMERA Quick Start Guide Indledning ii Klargøring før optagelse 1 Grundlæggende betjening under optagelse og billedvisning 6 Brug af menuerne 12 Tekniske bemærkninger 14 Dk Indledning Læs dette

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning i Indholdsfortegnelse ix Kameraets dele 1 Forberedelse af optagelse 6 Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner 12 Optagefunktioner 22 Billedvisningsfunktioner

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Indholdsfortegnelse Få mest muligt ud af dit kamera... 3 Komplet kameravejledning... 6 For din sikkerheds skyld... 7 Resistens overfor stød, vand og støv...10 Stødresistens...10

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning (med garantibevis)

DIGITALKAMERA. Brugervejledning (med garantibevis) DIGITALKAMERA Brugervejledning (med garantibevis) Dk For at få en komplet guide til anvendelse af dit kamera, se Komplet kameravejledning (0 i). Læs denne brugervejledning nøje, så du får størst mulig

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk For en komplet guide til anvendelsen af dit kamera, se Komplet kameravejledning (0 iv). For at få mest muligt ud af dit kamera skal du sørge for at læse denne Brugervejledning

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Din brugermanual NIKON COOLPIX P100

Din brugermanual NIKON COOLPIX P100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NIKON COOLPIX P100 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Sådan finder du. Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 iv viii Find punkter ud fra funktion eller menunavn. i Indeks med spørgsmål og svar 0 ii iii

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Anbefalede funktioner i COOLPIX AW110 p Hurtige effekter... A48 Du kan anvende forskellige effekter på billeder, umiddelbart efter lukkeren er udløst. Når du på

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Uovertruffen kvalitet kombineret med spændende potentiale

Uovertruffen kvalitet kombineret med spændende potentiale 8,1 megapixels 3,5x zoom Modvirkelse af rystelser 2,5 LCD-skærm Uovertruffen kvalitet kombineret med spændende potentiale COOLPIX P3 og P4 giver øgede muligheder for fotografering i et attraktivt kompakt

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Tak, fordi du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide beskriver opdatering af

Læs mere

Påsætning af Moto Mod

Påsætning af Moto Mod 360 CAMERA Påsætning af Moto Mod Afpas kameraobjektivet på bagsiden af telefonen med 360 Camera, og afpas derefter siderne og bunden af telefonen med Moto Mod, indtil de klikker sammen. Bemærk: Sørg for,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Sådan finder du tingene Find det, du leder efter: O Indholdsfortegnelse abvi vii Find emner efter funktions- eller menunavn. O Indeks over spørgsmål og svar abviii ix

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

6,0 megapixels 3x zoom 2,5 LCD-skærm. 6,0 megapixels 3x zoom 3,0 LCD-skærm

6,0 megapixels 3x zoom 2,5 LCD-skærm. 6,0 megapixels 3x zoom 3,0 LCD-skærm 6,0 megapixels 3x zoom 2,5 LCD-skærm 6,0 megapixels 3x zoom 3,0 LCD-skærm Roterbar multivælger Auto Image Rotation Auto Image Rotation registrerer billeder, der er taget med kameraet på højkant, og drejer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning Kameraets dele Forberedelse af optagelse Brug af kameraet Optagefunktioner Brug af menuerne Tilslutning af kameraet til et tv, en computer eller en printer

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere