FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007"

Transkript

1 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni

2 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til hvert af de fem møder møde: Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar møde: Det siger FOAs medlemmer om sammenhængende service med respekt for borgerne møde: Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater møde: Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne møde: Det siger FOAs medlemmer om ledelse, medarbejderinddragelse og motivation...8 Undersøgelse om seniorordninger: Mange vil blive længere på arbejdsmarkedet hvis de kan gå ned i tid og opretholde løn og pension

3 Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til de fem møder Regeringen igangsatte i efteråret 2006 arbejdet med kvalitetsreformen. Hen over vinteren og foråret 2007 inviterede regeringen en række organisationer og eksperter til at tale om, hvordan man kan forbedre kvaliteten i den offentlige sektor. FOA har været inviteret til alle møderne. Forud for hvert møde har FOA gennemført en medlemsundersøgelse i MedlemsPulsen om de temaer, møderne handlede om. Undersøgelserne er blevet brugt som løftestang for debatten i medierne. De har været med til at sætte fokus på nogle af de områder, FOA anser for vigtige i kvalitetsdebatten. De har også indgået som input til de breve, FOA har sendt til statsministeren forud for hvert af de fem temamøder. Oveni er resultaterne blevet brugt som argumentation og dokumentation bag nogle af de krav, FOA har rejst i forbindelse med de såkaldte trepartsdrøftelser om en kvalitetsreform. I medierne har undersøgelserne blandt andet været med til at sætte dagsordenen om dokumentation og registrering, resultatløn, ny organisering af arbejdet, seniorordninger og presset på medarbejderne. I det følgende gengives de væsentligste resultater af undersøgelserne. Til slut i hvert afsnit er der links til de mere uddybende undersøgelser og til de breve, FOA har sendt. 1. møde: Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Emnerne, der skulle diskuteres på det første møde den 30. november 2006 var frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar. 1 FOAs medlemmer i Medlemspulsen blev stillet en række spørgsmål om disse emner. De svarede kort fortalt: Stor opbakning til inddragelse af borgerne og glade for hjælp fra pårørende: Over halvdelen svarer, at inddragelsen af borgerne (for eksempel i bestyrelser og brugerråd) påvirker kvaliteten af deres ydelser (se figur 1). 6 ud af 10 af FOAs medlemmer i undersøgelsen mener, at hjælpen fra pårørende dvs. fra forældre, voksne børn og venner ol. - påvirker kvaliteten af deres ydelser (se figur 2). Også de frivillige organisationer har ifølge FOAs medlemmer en god indflydelse på kvaliteten af deres arbejde. Ikke alle har gode muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet: 29 procent siger, at de har mindre gode eller ikke gode muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet, 50 procent siger, at de har gode muligheder og 19 procent siger, at de har særdeles gode muligheder (figur 3) Frit valg påvirker hverken kvaliteten eller : En stor del af FOAs medlemmer arbejder på områder, hvor borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører. Flertallet af FOA-medlemmerne på disse områder (59 %) mener, at denne valgmulighed hverken påvirker kvaliteten af deres arbejde eller. 26 procent mener, der er en positiv effekt på kvaliteten og 7 procent mener, at der er en negativ effekt (figur 4). 1 Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. november til 26. november 2006 på FOAs MedlemsPuls, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. I alt har 3058 fået tilsendt spørgeskemaet, og 1411 har gennemført. Det giver en svarprocent på 46 %. 3

4 Se FOAs første brev her: Se hele undersøgelsen her Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Figur 1. Hvordan påvirker inddragelsen af borgerne kvaliteten af dine ydelser (bestyrelser og brugerråd mv.)? Figur 2. Hvordan påvirker hjælpen fra pårørende (forældre, voksne børn og venner mv.) kvaliteten af dine ydelser? % 37% % 4 27% Meget Positivt Hverken eller 2% Negativt Meget 9% Meget Positivt Hverken eller 1% Negativt Meget 4% 9% Ikke relevant for mit job Svar: 997 (dem der svarer, at borgerne inddrages) Svar: Figur 3. Hvordan vurderer du dine egne muligheder for at levere ydelser af høj kvalitet? Figur 4. Hvordan påvirker det kvaliteten af dine ydelser, at borgerne har mulighed for at vælge mellem offentlige og private leverandører? % 19% Særdeles gode Gode 23% Mindre gode 6% Ikke gode 3% 4% Meget 22% Positivt Hverken eller 6% Negativt 1% Meget Svar: Svar: 831 (dem der har frit valg på deres område) 2. møde: Det siger FOAs medlemmer om sammenhængende service med respekt for borgerne Op til det andet møde den 11. januar 2007 med regeringen om kvalitetsreformen blev FOAs medlemmer i MedlemsPulsen stillet en række spørgsmål for at undersøge, om de oplever, at 4

5 der er sammenhæng i den service, der leveres til borgerne, hvilke problemer, der kan være og i givet fald, hvordan der kan rettes op på det. 2 Medlemmerne svarede i store træk følgende: Organisér arbejdet anderledes: En stor del af FOAs medlemmer - 36 procent - mener, at man kan opnå større sammenhæng i servicen for den enkelte borger, hvis man organiserer arbejdet anderledes. Kun 14 procent mener ikke, det er muligt i særlig stor grad, resten svarer delvist (se figur 5). Især medlemmerne i hjemmeplejen (58 procent) mener, at man kan opnå større sammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis arbejdet organiseres anderledes. Der er mange faggrænser: En stor del af medlemmerne set under et (43 procent) mener, at der er opgaver, som de gerne vil udføre, men ikke må udføre på grund af faggrænser og traditioner, jf. figur 6. Det gør sig især gældende for FOA-medlemmer i hjemmeplejen (her er det et problem for 64 procent af de ansatte) og på sygehusene (her er det et problem for 63 procent). Hjemmeplejen peger på faste teams: FOAs medlemmer under ét svarer først og fremmest, at flere medarbejdere ville øge sammenhængen (55 procent). Dernæst følger bedre kommunikation (51 procent) og på en tredjeplads kommer, at arbejdet udføres i faste teams (45 procent), se figur 7. FOA-medlemmerne i hjemmeplejen mener primært, at faste teams vil give større sammenhæng i servicen. På daginstitutionerne peger de især på flere medarbejdere og bedre vikardækning som forhold, der vil forøge sammenhængen i servicen for borgerne. Og på plejehjemmene peger de ansatte først og fremmest på flere medarbejdere. Se FOAs andet brev her: Se hele undersøgelsen her: Det siger FOAs medlemmer om sammenhængende service Figur 5. Kan man opnå en større sammenhæng i den service, som den enkelte borger oplever, hvis man organiserer dit arbejde anderledes? Figur 6. Er der opgaver, som du gerne vil udføre, men ikke må udføre på grund af faggrænser/traditioner ol.? 4 11% 25% I meget I høj høj grad grad 32% 4% 11% Delvist I ringe I meget Ikke grad ringe relevant grad for mit arbejde 5 45% 4 35% 25% 15% 5% 44% 45% 7% 5% Ja Nej Ikke relevant for mit arbejde Svar: Svar: Undersøgelsen er gennemført i perioden 3. januar til 7. januar 2007 på FOAs MedlemsPuls, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. I alt har fået tilsendt spørgeskemaet og har gennemført. Det giver en svarprocent på 45 %. 5

6 Figur 7. Hvad mener du ville forøge den enkelte borgers oplevelse af sammenhæng i servicen på dit område (sæt gerne flere krydser): 6 51% 55% % 39% 39% 33% At arbejdet udføres i faste teams Bedre vikardækning At medarbejderne kunne udføre fler... Bedre kommunikation Flere medarbejdere 3% 2% Ikke relevant for mit arbejde Andet Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen Svar: møde: Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater Den 8. februar afholdt Regeringen det tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA var inviteret til mødet. Emnet for mødet var klare mål og ansvar for resultater. FOAs medlemmer 3 blev stillet en række spørgsmål om dokumentation, måling, indflydelse, medarbejdertilfredshed. Medlemmerne svarede i korte træk følgende: Der bruges mere tid på måling og dokumentation: Et flertal af FOAs medlemmer (56 %) mener, at de bruger mere tid på måling og dokumentation (f.eks. tidsregistrering) i forhold til tidligere, se figur 8. Det gælder i særlig høj grad FOA-medlemmerne på sygehusene og i hjemmeplejen. Næsten 2 ud af 3 af FOAs medlemmer - oplever, at måling og dokumentation ikke bidrager til at gøre servicen for borgerne bedre, se figur 9. Man bør dokumentere mindre: Undersøgelsen viste desuden, at omkring halvdelen af FOAs medlemmer mener, at man burde dokumentere og måle mindre på deres arbejdsområde. Kun hver tiende ønsker mere, og hver femte ønsker det samme omfang af måling og dokumentation. Det er helt klart inden for hjemmeplejen, at ønsket om mindre måling og dokumentation er mest udtalt. Indflydelse: Mange af FOAs medlemmer (39 %) føler ikke, at de har indflydelse på planerne på landets arbejdspladser f.eks. virksomhedsplaner, se figur 10. Når man ser nærmere på svarfordelingerne gælder det især dem, der er ansat i ældreplejen og på sygehusene og ikke så meget FOAs medlemmer på daginstitutionerne og i dagplejen. 3 Undersøgelsen er gennemført i perioden 3. januar til 7. januar 2007 på FOAs MedlemsPuls, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. I alt har fået tilsendt spørgeskemaet og har gennemført. Det giver en svarprocent på 45. 6

7 Medarbejdertilfredshed: Lidt under halvdelen af FOAs medlemmer (43 %) oplyser, at der inden for de sidste 3 år har været gennemført medarbejdertilfredshedsmålinger, se figur 11. Se FOAs 3. brev her: Se hele undersøgelsen her: Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater Figur 8. Er tiden, der bruges på måling og dokumentation (f.eks. tidsregistrering), ændret de sidste par år for dit arbejdsområde? Figur 9. Oplever du, at måling og dokumentation bidrager til at gøre servicen for borgerne bedre? 6 56% 7 63% Der bruges Der bruges mere tid mindre tid 16% Det samme 21% 15% 22% Ja Nej Svar: Svar: Figur 10. I hvor høj grad føler du, at du har indflydelse på de virksomhedsplaner/ læreplaner ol., der er på din arbejdsplads? Figur 11. Har man inden for de sidste 3 år målt medarbejdertilfredsheden på dit område? 4 17% 31% 23% 16% % 37% 5% 4% 5% Imeget I høj høj grad grad Delvist I ringe grad I meget Ved Ringe ikke Ikke Relevant grad for mit arbejde Ja Nej Svar: Svar: møde: Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne Regeringen afholdt den 22. marts det fjerde temamøde om kvalitetsreformen. Mødet havde overskriften: Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene. Temaet handlede blandt andet om at øge medarbejdernes arbejdstid sammen med børnene og de ældre. Temaet handler også om, hvordan man lærer af fejl og udvikler arbejdet. 7

8 FOAs medlemmer 4 i Medlemspulsen svarede i store træk følgende: Mere tid til borgerne: Hvis man skal have mere tid til borgerne i hverdagen, peger FOAs medlemmer først og fremmest på, at man i stedet bør bruge mindre tid på måling og dokumentation, organisere arbejdet på en bedre måde samt få flere klare mål fra ledelsen, se figur 12. I spørgsmålet indgik ikke en svarkategori om flere medarbejdere, hvilket givetvis ville have været topscorer. FOA henviste i sit brev til statsministeren op til mødet til en undersøgelse om erfaringerne med udlicitering. Undersøgelsen dokumenterede blandt andet, at der især på ældreområdet og rengøringsområdet sker et fald i medarbejdertilfredsheden, når man skifter fra offentlig ansættelse til privat ansættelse ved udlicitering. Det er især på arbejdsmiljø, løn og arbejdspres, at tilfredsheden bliver lavere. Undersøgelsen er udarbejdet af Udliciteringsrådet og er fra november Se FOAs 4. brev her: Se hele undersøgelsen her: Det siger FOA s medlemmer om mere tid til borgerne Figur 12. Hvad skal der til for, at du får mere tid til borgeren i hverdagen? (sæt gerne flere kryds) 5 47% 4 19% 2 12% 33% 4% Mindre tid på måling og dokumentation ol. Afskaffelse af detaljerede kørelister Klare mål fra ledelsen Færre møder Bedre arbejdsorganisering Ny teknologi, skriv hvad: Andre ideer/ting som du har gode erfaringer med: Spørgsmålet er ikke relevant for mit job Svar: møde: Det siger FOAs medlemmer om ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringen afholdt den 19. april sit femte temamøde om kvalitetsreformen. Det femte temamøde gik under overskriften ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. Temaet handlede blandt andet om, hvordan ledelsen kunne inddrage medarbejderne i tilrettelæggelsen af arbejdet bedst muligt. Det handler også om, hvordan medarbejderne motiveres og fastholdes. FOAs medlemmer 5 i Medlemspulsen svarede følgende: 4 Undersøgelsen er gennemført i perioden 6. marts til 15. marts 2007 på FOAs MedlemsPuls, som er et internetbaseret medlemspanel bestående af FOA-medlemmer. I alt har fået tilsendt spørgeskemaet og har gennemført. Det giver en svarprocent på Se sidste afsnit i papiret om metode og spørgsmål i bilaget I alt har fået tilsendt spørgeskemaet og har gennemført. Det giver en svarprocent på 51 i hele undersøgelsen. Da undersøgelsen imidlertid består af flere 8

9 Fastholdelse: Et stort flertal i rundspørgen på 84 procent mener, at højere løn vil kunne fastholde folk på arbejdspladsen, se figur 13. Lønnen er ikke retfærdig: En tidligere undersøgelse fra efteråret 2006 viste, at et meget stort flertal af FOAs medlemmer ikke mener, at lønnen er retfærdig i forhold til deres indsats 6. Indflydelse: Over halvdelen (53 %) mener, at de vil kunne få mest mulig indflydelse på arbejdet ved at der holdes faste møder med ledelsen, hvor der drøftes forslag fra medarbejderne. Og næsten lige så mange (52 %) mener, at ledelsen skal lytte mere til medarbejderforslagene, end de gør i dag, se figur 14. Resultatløn: Et flertal vil gerne have resultatløn som en kollektiv bonus. Et flertal er imod resultatløn som en individuel belønning. Deling af ny viden: Et flertal af medlemmerne mener ikke, at der på deres arbejdsplads er afsat tid til at dele ny viden og nye metoder. Se FOAs 5. brev til statsministeren her: Se hele undersøgelsen her: Det siger FOAs medlemmer om ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Figur 13. Hvad vil efter din mening især kunne fastholde folk på din arbejdsplads? (Prioritér de 3 vigtigste forhold ved at sætte præcis 3 krydser) Figur 14. Hvad skal der især til for, at du og dine kolleger kan få mest mulig indflydelse på jeres arbejde? (sæt præcis 2 krydser) % Højere løn 46% Efteruddannelse/ko mpetenceudvikling 32% 2 4 Bedre muligheder for faglig udvikling Bedre ledelse Mindre arbejdspres 34% 21% Mere tid til borgerne Bedre seniorpolitik 6% Andet, skriv hvad: % 53% 14% 29% 52% At mine kolleger og jeg kommer med (flere) forslag At vi holder faste møder med ledelsen, hvor vi bl.a. At mine kolleger og jeg oftere mødes med vores At jeg får større mulighed for selv at At ledelsen lytter mere til vores forslag end i dag Andet, skriv hvad: Svar: Svar: spørgsmål og flere temaer, har lidt færre svaret på de enkelte spørgsmål. Antallet af besvarelserne på spørgsmålene, der omtales i dette papir, er på mellem 1766 og det giver en svarprocent på ca I november 2006 blev medlemmerne af FOAs medlemspuls spurgt: Er din løn retfærdig i forhold til din indsats? Over 60 procent svarede i ringe grad / i meget ringe grad. 7 procent svarede i høj grad / i meget høj grad og 30 procent svarede delvist. Langt størstedelen mener altså, at lønnen ikke er retfærdig i forhold til deres indsats. Særskilt spørgsmål stillet i forbindelse med undersøgelsen Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA, november 2006 (1.582 besvarelser). 9

10 Figur 15. Er du for eller imod, at man indfører resultatløn på din arbejdsplads som individuel belønning? Figur 16. Er du for eller imod, at man indfører resultatløn på din arbejdsplads som kollektiv bonus? 5 45% 5 47% 4 34% 21% 4 32% 21% For Imod For Imod Svar: Svar: Undersøgelse om seniorordninger: Mange vil blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kan gå ned i tid og opretholde løn og pension FOA gennemførte op til de afsluttende trepartsforhandlinger om kvalitetsreformen en medlemsundersøgelse om seniorordninger. 7 Hensigten var at presse på for en aftale om gode seniorordninger. Undersøgelsen viste: Langt størstedelen af FOA-medlemmerne, som er fyldt 50 år, forventer at gå på efterløn. Kun omtrent hver femte regner med at blive på arbejdsmarkedet, til de når folkepensionsalderen på 65 år. De personer i undersøgelsen, som siger, at de regner med at trække sig tilbage inden folkepensionsalderen, er blevet spurgt, om tre forskellige modeller kunne få dem til at blive længere på arbejdsmarkedet, når de er blevet 60 år - og i givet fald hvor lang tid ekstra. De 3 modeller er: Model 1. En femtedel ned i tid uden lønkompensation men med fuld pensionsindbetaling. Model 2. En femtedel ned i tid med delvis lønkompensation og med fuld pensionsindbetaling. Model 3. En femtedel ned i tid med fuld lønkompensation og fuld pensionsindbetaling. Undersøgelsen viser, at der kan hentes meget ved at tilbyde de offentligt ansatte på 60 år og derover en dags mindre arbejde om ugen med fuld lønkompensation og fuld pensionsindbetaling (model 3). Af dem, som ellers ville være gået af tidligere, svarer 45 procent, at en sådan model kunne få dem til at blive længere. 31 procent svarer måske, og 22 procent svarer nej. Samlet set siger tre fjerdedele altså enten ja eller måske til at blive 7 Undersøgelsen blev gennemført mellem den 25. maj og d. 3. juni 2007 i FOAs elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen. Den er sendt til erhvervsaktive FOA-medlemmer, som er 50 år eller derover har svaret. Det giver en samlet svarprocent på 56 procent 10

11 længere på arbejdsmarkedet med sådan en ordning. Og i gennemsnit vil det kunne få dem til at blive cirka 2 år længere på arbejdsmarkedet. Denne type seniorordning ville kunne sikre mellem og ekstra fuldtidsstillinger om året indenfor FOAs områder 8. Til den model, hvor man går ned i tid uden lønkompensation (model 1), svarer 14 procent, at de vil blive længere (35 procent måske ). Og til model 2, hvor man går ned i tid med delvis lønkompensation siger 19 procent, at de vil blive længere (og 36 procent måske ). Se hele undersøgelsen her Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere. 8 Der regnes med, at ca af FOAs medlemmer er mellem 50 og 65 år. 5 procent vil gå fra indne de når den gennemsnitlige efterlønsalder, som er 60,7. Mellem % vil sige ja tak til ordningen og blive i gennemsnit 2 år mere end de ellers ville have gjort. Det vil sige for denne gruppe stiger den gennemsnitlige arbejdslængde fra 10,7 år til 12, 7 år (18,7 %). De skal dog arbejde 20 % mindre det trækkes fra og i dag arbejder de cirka timer om ugen det omregnes til fuld tid. 11

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen 20. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen De vigtigste konklusioner er: 86 % af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejde i nogen eller høj grad er styret af tillid.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen Side 1 af 7 FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 30. juli 2007 og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen FOA har i perioden fra d. 25. maj til den 3. juni 2007 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om personalemangel

Det siger FOAs medlemmer om personalemangel 9. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om personalemangel Dette papir er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel i

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er:

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er: FOA Kampagne & Analyse September 2010 Det siger FOAs medlemmer om frokost og madordninger på deres arbejdsplads FOA gennemførte i perioden 25. august til 2. september 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere