INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Introduktion. Manuel regulering med potientiometer DIM MCU. Manuel regulering med fjederpåvirket trykkontakt DIM TOUCH 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Introduktion. Manuel regulering med potientiometer DIM MCU. Manuel regulering med fjederpåvirket trykkontakt DIM TOUCH 1"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion 4 Manuel regulering med potientiometer DIM MCU 5 Manuel regulering med fjederpåvirket trykkontakt DIM TOUCH 1 6 Lysregulering med dagslysføler DIM PICO 7 Lysregulering med dagslysføler DIM MICO 8-9 Lysregulering med dagslysføler/bevægemelder Lysregulering med dagslysføler/ bevægemelder samt manuel og programmérbar regulering ved trykknap Lysregulering af lavvolt halogen med elektroniske transformere V signalforstærkning med HF DIM SA 17 Vigtigt at vide! 18 3

3 INTRODUKTION Dæmpbare lysstyringssystemer OSRAMs lysstyringskatalog beskriver de enheder, der muliggør en nem og enkel dæmpning af 1-10V regulerbare er. Der er mulighed for at regulere lyset i forhold til dagslyset, måske kombineret med en bevægemeldefunktion, hvilket gør det nemt at opfylde de krav, der stilles til fleksibel belysning. Energibesparelse, lyskomfort og mulighed for individuelle løsninger er i den forbindelse vigtige faktorer. Skemaet nedenfor viser udviklingsfaserne indenfor moderne belysning: Energi 100% T8 lysstofrør Ø 26 mm 1. niveau 70% Effektive reflektorsystemer 2. niveau 50% 3. niveau 40% Nye T5 lysstofrør Ø 16 mm 4. niveau Besparelse 80% 20% Dagslysstyring Energi i % 100% 70% 50% 40% 20% Udvikling 26 mm lysrør i traditionelle kassearmaturer Armaturer med højere virkningsgrad bliver udviklet Armaturerne bliver yderligere forsynet med er T5 lysrør til HF-drift bliver udviklet Dæmpbare HF-spoler og dagslysstyring kommer til 4

4 MANUEL REGULERING MED POTENTIOMETER DIM MCU Beskrivelse Håndpotentiometret DIM MCU er standardløsningen for manuel regulering fra ét betjeningssted til små og middelstore rum. Med et håndpotentiometer kan man højst regulere 50 er. Det er ikke muligt at parallelforbinde flere håndpotentiometre. Kontakten kan direkte tænde og slukke for ti, 1-rør eller fem, 2-rørs er eller aktivere et relæ, der forsyner flerfasede anlæg. Kontaktfunktionen aktiveres ved at dreje knappen længst til venstre. Montage Håndpotentiometret monteres i forfra- eller indmuringsdåse samt udvendigt underlag for Fuga eller Opus. Diagram DIM MCU Lysstyring med DIM MCU Tekniske data Typebetegnelse DIM MCU Mål Fuga L56 mm x B52 mm x H70 mm Opus L57 mm x B66 mm x H66 mm _ Fastgørelse Klemsko eller skruer Tilladelig omgivelsestemperatur -20 C +50 C _ Klemmer Skrueklemmer Max. 1,5mm 2 -styresignal _ +styresignal Nettilslutning Ikke nødvendig Styresignal 1-10V DC (spændingskilde i HF forkobling) Ikke SELV Max. 40 ma (hhv. max 50 HF forkoblinger eller 16 DIM SA) Lastkontakt 250V/6A (hhv. 10 stk. 1-rør eller 5 stk. 2-rørs forkoblinger) El-nr. Fuga Opus EAN-nr. Fuga Opus OSRAM bestillingsnr. Fuga Opus

5 MANUEL REGULERING MED FJEDERPÅVIRKET TRYKKONTAKT DIM TOUCH 1 Beskrivelse Trykmodulet DIM TOUCH 1 er løsningen for trykknapregulering fra ét eller flere betjeningssteder i små og middelstore rum. Med trykmodulet kan man højest regulere op til 30 er. Det er muligt at parallelforbinde flere trykkontakter (svagstrøm/stærkstrøm). Max. et modul pr. trykkreds. Modulet er forsynet med 1-10V udgang samt sluttekontakt, til henholdsvis regulering og forsyning af armaturerne. Trykfunktionens styring er galvanisk adskilt således, at svagstrømstryk kan anvendes. Når spændingen vender tilbage efter evt. netudfald tændes lyset. Ved kort tryk tænder hhv. slukker lyset - ved langt tryk reguleres lyset hhv. op eller ned. Montage Monteres typisk i armaturet som kl.1 med skruer og tandskiver. Diagram Tryk Tænd/sluk Lys/mørk DIM TOUCH 1 6 Tekniske data Lysstyring med DIM TOUCH 1 Typebetegnelse DIM TOUCH 1 Mål L185 mm x B35 mm x H38 mm Fastgørelse Skruer med tandskive Kl. 1 _ Tilladelig omgivelsestemperatur -20 C +50 C Klemmer Skrueklemmer _ Max 1,5 mm 2 Styresignal (-) Klemme 1 Styresignal (+) Klemme 2 _ Lastkontakt 230V Klemme 4 Nettilslutning Nødvendig 230V (L) Klemme 5 (N) Klemme 3 Styresignal 1-10V DC (spændingskilde i HF forkobling) ikke SELV Isolationsklasse,kapslingsklasse I, IP 20 Max. 20 ma hhv. max 30 HF forkoblinger eller 10 DIM SA Lastkontakt 250V/6A se skema side 12 El-nr EAN-nr OSRAM bestillingsnr

6 LYSREGULERING MED DAGSLYSFØLER DIM PICO/MICO DIM PICO Beskrivelse DIM PICO er en enkel dagslyssensor, der kan regulere dæmpbare er med 1-10V tilslutning. Den anvendes typisk i mindre lokaler med dagslysindfald. Sensoren regulerer hhv. det enkelte armatur eller op til fem er. DIM PICO behøver ingen spændingsforsyning styrestømmen fra den elektroniske forkobling er tilstrækkelig. Den 2-polede tilslutningsledning forbindes direkte til 1-10V styreindgangen på en. For nøjagtig og kontinuerlig indstilling af belysningsniveaet er der på siden af DIM PICO placeret en mekanisk lysregulering. Se installation/drift side 9. Montage DIM PICO kan ved hjælp af den påmonterede clips monteres direkte på T5 eller T8 lysrøret. Må ikke monteres tæt ved lysrørets elektroder pga. overophedningsfare. Diagram Hvid Stribet DIM PICO Kontakt Max. 5 er Lysstyring med DIM PICO Tekniske data Typebetegnelse DIM PICO Mål Se skitse Styresignal 1-10 V DC _ Belastning udgang 3 ma hhv. max 5 HF forkoblinger Kabellængde 70 cm (fastmonteret på sensor) _ Kabeltype 2x0,5 mm2 Polaritet - = : stribet kabel + = : hvidt kabel Dækningsareal 50 Omgivelsestemperatur 5 C - 55 C Kapslingsklasse ll Isolationsklasse IP 20 Vægt 21 G Materiale Makrolon/polycarbornat El-nr EAN-nr OSRAM bestillingsnr

7 LYSREGULERING MED DAGSLYSFØLER DIM PICO/MICO DIM MICO Beskrivelse DIM MICO er en dagslyssensor, der kan regulere dæmpbare er med 1-10V tilslutning. Da sensoren kan regulere op til 100 er, er den yderst velegnet til lysregulering i større lokaler, hvor forskellige lysniveauer ønskes - én DIM MICO pr. lysgruppering. Det ønskede lysniveau kan indstilles direkte på sensoren. DIM MICO behøver ingen spændingsforsyning styrestømmen fra den elektroniske forkobling er tilstrækkelig. Den 2-polede tilslutningsledning forbindes direkte til 1-10V styreindgangen på en. For nøjagtig og kontinuerlig indstilling af belysningsniveaet er der på siden af DIM MICO placeret et trimme potentiometer. Se installation/drift side 9. Montage DIM MICO kan ved hjælp af den vedlagte clips monteres direkte på T5 eller T8 lysrøret. Ved afmontering af clipsen kan DIM MICO også forsænkes eller monteres på dåse i loftet. Må ikke monteres tæt ved lysrørets elektroder pga. overophedningsfare. Diagram Brun Hvid Kontakt DIM MICO Lysstyring med DIM MICO Max. 100 er Tekniske data 8 Typebetegnelse DIM MICO Mål Se skitse Vægt 100 G _ Omgivelsestemperatur 0 C - 45 C Kabellængde 80 cm (fastmonteret på sensor) _ Justérbart lysniveau lux Detektionsvinkel 90 Kabellængde Max 100 m _ Styresignal 1-10 V DC Kapslingsklasse IP 20 Reguleringstid for kontroludgangen Ca. 20 sek. Belastning udgang 50 ma. Max. 100 er Hul ved forsænkning Ø 19 mm El-nr EAN-nr OSRAM bestillingsnr

8 Installation/drift for DIM PICO/MICO Lyssensoren skal anbringes således i rummet, at den opfatter det kunstige lys og dagslyset som et blandingslys. 50% dagslys, 50% kunstlys er optimalt. Lyssensoren skal monteres således, at objekter/forbikommende personer ikke har nogen større indflydelse på lysmålingen. Øjet på lyssensoren må ikke udsættes direkte for lyset fra armaturet. Bør ikke monteres i umiddelbare gennemgangsområder (gangarealer, døre mm.). Ombytning af + og bevirker, at lyset styres på den laveste indstilling (den elektroniske forkobling tager ikke skade af dette). Optimal placering (gælder kun DIM MICO): Lyssensor Vindue Min. 40 o Min. afstand Højde over vindueskarmen Eksempler på kombinationsmuligheder Til opnåelse af en perfekt og målrettet lysstyring kan funktionerne i de forskellige 1-10V styreenheder (sensorer) på enkel og økonomisk vis kombineres med hinanden. Dette sker ved at skifte mellem de forskellige styreenheder. Hvis der er tale om, at forskellige styringsenheder skal kombineres med henblik på at kunne anvende dem alt afhængigt af formål, kan det anbefales at indbygge en korrespondanceafbryder mellem de forskellige styreenheder. På eksemplet nedenfor ses, at minuspolen forbliver uændret mens korrespondanceafbryderen tilkobler +polen fra den enhed man ønsker at anvende. Eksempel 1 DIM MICO 2 DIM MCU Korrespondance afbryder Opgave: Multifunktionsrum med konstant lysstyring efter frit valg (f.eks. DIM MICO) eller manuel styring (f.eks. DIM MCU). DIM MICO 1. lysbånd Variant: 2 separat styrede lysbånd (over 2 DIM MICO) ønskes styret sammen med et potentiometer. DIM MCU 2. lysbånd DIM MICO 9

9 LYSREGULERING MED DAGSLYSFØLER / BEVÆGEMELDER Multisensor Beskrivelse Multisensor er beregnet til lysstyring på arbejdspladsen eller til et enkelt rum. Med enheden kan lyset bevares konstant og lysniveauet opretholdes. Hvis der er tilstrækkeligt med dagslys kobles belysningen fra. Desuden er en bevægemelder integreret således, at belysningen kun kobles til, når der er personer tilstede. Bevægemelderen kan indstilles med tidsforsinkelse op til 30 min. Ved tilstrækkelig dagslysindfald slukkes helt. Det ønskede lysniveau og tidsforsinkelse indstilles direkte på enheden. Bevægemeldefunktionen kan til- og frakobles. Installationsvejledning medfølger. Sensoren er forsynet med 1-10V udgang samt sluttekontakt til henholdsvis regulering og forsyning af armaturerne. Detektionsområde for bevægemelder Bevægemelderen har et signalområde på ca Ved en rumhøjde på 3m bliver et område med en diameter på ca. 7m overvåget. Skal et større rum eller områder overvåges samtidigt kan bevægemeldere fra flere enheder kobles til hinanden (se alternativ 2 og 3). Montage Multisensoren monteres direkte på lysrøret med vedlagte clips for T5 og T8 lysrør eller monteres direkte på loftet. 10

10 Driftstyper og tilslutningsmuligheder Alternativ 1 Enkelt kontor Kun 1 som enkelt enhed til styring og til- og frakobling inden for et område Alternativ 2 Kontorlandskaber, større signalområde Fælles bevægemelding Adskilt lysstyring Til yderligere Kanal 1 Kanal 2 Flere med fælles bevægemelder Hver enhed styrer og til- og frakobler et separat område 11

11 Alternativ 3 Kontorlandskaber, større signalområde Fælles bevægemelding Fælles lysstyring Til yderligere Kanal 1 Tekniske data En til styring og til- og frakobling af et større område Området med bevægemelder forøges med yderligere enheder (max. 5) Max. belastning på kontaktudgangen på /MULTI 2 og DIM TOUCH 1 Stk. Forkoblingstype 30 HF 1X18/ DIM 30 HF 1X36/ DIM 20 HF 1X58/ DIM 20 HF 2X18/ DIM 20 HF 2X36/ DIM 10 HF 2X58/ DIM 12 Typebetegnelse Mål Se skitse Fastgørelse Med skruer eller vedlagte lysrørsclips _ Tilladelig omgivelsestemperatur 0 C +50 C Klemmer Skrueklemmer _ Max. 1,5 mm 2 -styresignal +styresignal _ Lastkontakt 230V ( ) Nettilslutning 230V AC 50/60 Hz (L,N) DC ikke tilladt (ødelægger enheden) Sikring Ekstern 16A Styresignal +,-(1-10V DC) ikke SELV Justerbart lysniveau Ca lux (direkte på enheden) Dækningsareal,monteringshøjde Ca. 100, 2,5-3 m optimal højde for bevægemelderen Effektforbrug Ca. 1W Belastning signaludgang Max. 50 ma hhv. max. 50 HF forkoblinger eller 16 DIM SA Lastkontakt 250V/5A (se skema ovenfor) Reguleringstid for kontroludgangen Ca sek. afhængig af reguleringsdifferencen _ Forsinkelsestid ved frakobling 1-3 min. afhængig af reguleringsdifferencen _ Bevægemelder forsinkelsestid 5-30 min. (justérbar) Parallelkobling af enheder Max. 5 enheder (bevægemelder) Isolationsklasse,kapslingsklasse ll, IP 20 Max. Kabellængde 100 m El-nr EAN-nr OSRAM bestillingsnr

12 LYSREGULERING MED DAGSLYSFØLER / BEVÆGEMELDER SAMT MANUEL OG PROGRAMMÉRBAR REGULERING MED TRYKKNAP 2 2 sættet består af 2 enheder til er med 1-10V Beskrivelse styrespænding. 1. MULTI-sensor-styreenhed (til indbygning i armaturet) 2. Lys- og bevægesensor (til indbygning i dåse eller direkte i loftet) 2 anvendes til dagslysstyring i det enkelte rum. Via en centralt placeret trykknap kan lyset tændes og slukkes samt manuelt reguleres op og ned. Det ønskede konstante lysniveau lagres også via trykknappen. Ved tilstrækkeligt dagslys eller ingen tilstedeværelse afbrydes lyset via den integrerede lastkontakt. Bevægemeldefunktionen indstilles direkte på enheden med en forsinkelse på op til 30 min. Ved anvendelse af manuel regulering og netudfald huskes det forprogrammerede lysniveau. Man kan undlade at montere bevægemeldefunktionen. Lyset kobler da fra og til afhængig af lysforhold og indregulerer efter den forprogrammerede værdi. Modulet er forsynet med 1-10V udgang samt sluttekontakt til henholdsvis regulering og forsyning af armaturerne. Detektionsområde for bevægemelder Lyssensoren har et aksialt signalområde på 130 Bevægemelderen dækker et område på ca. 100 Ved en indbygningshøjde på 3 meter bliver et område på ca. 7 meter i diameter overvåget Udvidelse af dækningsarealet kan ske med max. 3 sensorer 13

13 Trykknappens funktion (trykknap skal være til 230V): Tænd lyset Kort tryk - justerer sig til den sidst indstillede værdi. Sluk lyset Kort tryk - lyset slukkes efter kort forsinkelse. Mere lys Hold trykket nede indtil det ønskede lysniveau er fundet. Mindre lys Hold trykket nede indtil det ønskede lysniveau er fundet. Fra mere lys til mindre lys Slip trykknappen og hold den nede igen. og omvendt Gem det ønskede lysniveau Ved et dobbeltklik gemmes den sidst indstillede værdi. Den tidligere indstillede værdi er nu slettet. Lampen vil nu blinke 2 gange, som bevis for, at værdien er succésfuldt lageret. Montage Monteres typisk i armaturet som kl. I med skruer og tandskive. Diagram Trykkontakt for tænd/sluk Lys/mørke lagring Forsinkelsestid Multi-sensor-styreenhed 1-30 min. Lys- og bevægelsessensor Udgang max. 20mA 1-10V Grøn Gul Brun Hvid Lys- og bevægelsessensor 14 Lysstyring med 2

14 Tekniske data MULTI-sensorstyreenhed Typebetegnelse 2 Mål Se skitse Fastgørelse Med skruer og tandskive _ Tilladelig omgivelsestemperatur 0 C +50 C Nettilslutning og lastkontakt 230V AC 50/60 Hz (L,N) DC ikke tilladt (ødelægger enheden) _ Lastkontakt (L) Sikring Ekstern 16A Styresignal +,- (1-10V DC) ikke SELV _ Trykknap Skal være til 230V (ikke SELV) Justerbart lysniveau Ca lux (direkte på enheden) Effektforbrug Ca. 1W Belastning signaludgang Max. 100 ma hhv. max. 100 HF forkoblinger eller 16 DIM SA Lastkontakt 250V/5A se skema side 12 Reguleringstid for kontroludgangen Ca. 30 sek. afhængig af reguleringsdifferencen. Forsinkelsestid ved frakobling 10 min. Afhængig af reguleringsdifferencen Bevægemelder forsinkelsestid 1-30 min. (justerbar på enheden) Parallelkobling af enheder Max. 3 enheder (lys- og bevægelsessensorer) Isolationsklasse,kapslingsklasse l, IP 20 _ Max. kabellængde 100 m _ Reguleringsterminaler Indstiksterminaler, enkelttrådet kobberledning 0,1-0,75 mm 2, flertrådet kobberledning 0,1-0,5 mm 2. Forsyning og lastterminaler Indstiksterminaler, enkelttrådet kobberledning 0,1-1,5 mm 2, flertrådet kobberledning 0,1-1,0 mm 2. El-nr EAN-nr OSRAM bestillingsnr Lys- og bevægelsessensor Typebetegnelse DIM LS/PD MULTI 2 Mål Se skitse Driftsspænding 5V DC fra Multi 2 Effektforbrug Ca. 5mW _ Omgivelsestemperatur 0 C - 50 C Justerbart lysniveau Ca lux (sammen med Multi 2) _ Ledningsforbindelser Grøn(+5V), gul (lyssignal), brun(0v), hvid (bevægesignal) Ikke SELV kreds Detektionsområde 130 lyssensor, 100 bevægemelder _ Parallelkobling af enheder Max. 3 Isolationsklasse,kapslingsklasse ll, IP 20 Max. kabellængde 50m, 2m på sensor Vægt 60g El-nr EAN-nr OSRAM bestillingsnr

15 LYSREGULERING AF LAVVOLT HALOGEN MED ELEKTRONISKE TRANSFORMERE Beskrivelse 1-10V dæmpemodul til HALOTRONIC elektroniske transformere I mange tilfælde stilles der krav om intregrering af lavvolt halogenlamper sammen med lysrørsarmaturer i større dæmpbare anlæg, der styres med 1-10V. Med et HT 1-10 DIM modul er det muligt at regulere elektroniske transformere (bagkant) og glødelamper (ohmsk belastning) op til 750W pr. modul. Det giver mulighed for at styre lavvolt halogen med de på markedet tilgængelige 1-10V reguleringsenheder f.eks.: Håndpotentiometre Lyssensorer IR fjernbetjening Tilslutning til BUS-systemer såsom EIB-LON Fordele: Flimmerfri dæmpning Stort set ingen forstyrrende støj Stort effektområde (60-750W pr. modul) kan udvides med flere moduler Ringe energitab Mulighed for paralleldæmpning af lysrør og halogenlamper med en 1-10V regulering Beskyttelse mod kortslutning, overophedning og overbelastning Montage Dæmpemodulet skal ikke indbygges men monteres som HALOTRONIC transformer. Diagram Trafo Trafo Trafo Trafo 1-10V styresignal Tekniske data Typebetegnelse HT 1-10 DIM Mål L220 mm x B45 mm x H40 mm Netspænding 230 V/50 Hz _ Watt (lyskilde) 700 W ved omgivelsestemperatur 45 C Watt (lyskilde) 750 W ved omgivelsestemperatur 40 C _ Max. omgivelsestemperatur 45 C Dæmpning Fase bagkantsdæmpning Styresignal 1-10V DC O,8 ma _ Kortslutningsbeskyttelse Ja Overbelastningsbeskyttelse Ja Overtemperaturbeskyttelse Ja _ Radiostøj Jfr. EN El-nr EAN-nr OSRAM bestillingsnr

16 1-10V SIGNALFORSTÆRKNING MED HF DIM SA HF DIM SA Beskrivelse HF DIM SA er en 1-10V signalforstærker. Enheden anvendes, ved overskridelse af den enkelte reguleringsenheds (eks. PICO, MICO, MCU osv.) max. belastning (se skema nedenfor). På DIM SA udgangen kan der tilsluttes op til 100 dæmpbare forkoblinger eller 33 DIM SA. Max. belastning på 1-10V styreudgangen Antal er Styreenhed MCU DIM 50 MICO 100 DIM TOUCH 1 30 DIM 50 DIM MULTI MULTI DIM 100 DIM SA Montage Monteres typisk i armaturet som kl. I med skruer og tandsskive. Diagram Signalforstærker DIM SA DIM MCU Max. 100 er Det max. tilladte antal indkoblede forkoblinger afhænger af kontaktorernes og automatsikringernes kapacitet Lysstyring med DIM SA Tekniske data Typebetegnelse DIM SA skitse _Mål Se DIM MULTI 2 Omgivelsestemperatur -20 C C Isolationsklasse,kapslingsklasse l, IP 20 _ Terminaler Indstiksterminaler for enkelttrådet kobberledning Ledningstværsnit _ Hovedterminaler N, L, PE 2x0,75 mm2 Styreterminaler 1-10V 0,5 mm2 Sensorterminaler +12V, -,Vc: 0,5 mm2 _ Netspænding 220V-10% til 240V (+6%) Hz DC ikke mulig Effektforbrug 2,2 W Isolationsklasse,kapslingsklasse l, IP 20 Styresignal indgang/udgang 1-10V DC Belastning signaludgang Max. 100 ma hhv. max. 100 HF forkoblinger eller 33 DIM SA El-nr EAN-nr OSRAM bestillingsnr

17 VIGTIGT AT VIDE! 1. Lysstofrør skal indbrændes med fuld styrke i min. 100 timer for opnåelse af optimal lysdæmpning. 2. Lyssensoren skal placeres således, at detektionsområdet registrerer et blandingslysforhold af kunstlys og dagslys - helst 50% af hver. 3. Styreledningerne + og - må ikke ombyttes, da det samlede reguleringsniveau da ændres V styreledninger skal have 230V isolationsklasse. 5. Dæmpbare anlæg bør ikke udsættes for omgivelsestemperaturer under 5 C V styreledningerne kan problemfrit være 100 meter V styreledningerne kan føres sammen i den faste installation (PVIK kabel). 8. Specielt for kompakt lysrør: Kun 4 pins typen kan anvendes til dæmpning. 9. Levetid på lysrør/kompaktrør forøges ikke yderligere ved lysdæmpning. 10. Ved en påtrykt 1-10V spænding f.eks. PC kort og CTS anlæg, kan det være nødvendigt at parallelforbinde en modstand i 1-10V kredsen for at få det optimale reguleringsniveau. OSRAM tager forbehold for tekniske ændringer og trykfejl. 18 For yderligere oplysninger henviser vi til OSRAM Prisliste Lyskilder og Armaturer januar 2003

18 Dybendalsvænget Tåstrup Telefon: Fax: Internet: Januar 2003, CAP Multimedia, ABC Lyskopi & Repro

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere RGUS 360 loft PIR Produktoversigt og datablade y RGUS 360 loft PIR legant design som dækker mange installationsbehov RGUS 360 loft PIR er en serie til styring af lys fra Schneider lectric. De nye produkter

Læs mere

VANPÉE & WESTERBERG PIR-sensoReR

VANPÉE & WESTERBERG PIR-sensoReR PIR-sensorer VANPÉE & WESTERBERG On/Off sensorer 230V El-nummer EAN-nummer Detektor teknologi 48803 48805 48806 48807 39 24 488 035 3245060488031 360 o PIR - aut. tænd/sluk 39 24 488 051 3245060488055

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR DK PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TO REGULERINGER, ÈN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVITET A-PLUS DUODIMplus FRA ESYLUX RUMMER

Læs mere

KOMPLETTE LØSNINGER FOR

KOMPLETTE LØSNINGER FOR KOMPLETTE LØSNINGER FOR Komplette løsninger for Hvorfor vælge Digidim? Flot arkitektonisk lysstyring Sofistikeret og funktionelt Avanceret energistyring Fordelene ved effektiv lysstyring er godt kendt,

Læs mere

LEDVANCE fra OSRAM Høj lyskvalitet, lavt energiforbrug

LEDVANCE fra OSRAM Høj lyskvalitet, lavt energiforbrug www.osram.dk LEDVANCE fra OSRAM Høj lyskvalitet, lavt energiforbrug 1 INDHOLD LEDVANCE Downlight M... 3 LEDVANCE Downlight L... 4 LEDVANCE Downlight XL... 5 LEDVANCE SPOTLIGHT... 6 LEDVANCE POWERSPOT...

Læs mere

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor 1/7 Generel beskrivelse Occuswitch er en tilstedeværelsessensor med en indbygget 230V relæ. Den tænder og slukker automatisk lyset ved persontilstedeværelse og sparer således op til 30 % på energi. Occuswitch

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer Højdepunkter 2012/1 www.beg-luxomat.com Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DAI amper og skumringsrelæer V-bokse SMARTHOME KNX Kontakture SAFETYUX Side 4-5 Helt bekvemt

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ControLiteDIM. Alsidig og enkel indendørs lysstyring

ControLiteDIM. Alsidig og enkel indendørs lysstyring ControLiteDIM Alsidig og enkel indendørs lysstyring Introduktion Thorns produktprogram til indendørs lysstyring er opdelt i tre grupper 1 2 3 1 SensaLite findes i Thorns armaturer med indbygget sensor,

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 7.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR - enkelt rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet,

Læs mere

Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer DK

Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer DK Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer DK PD-CE- OG MD-CE-SERIEN TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER PD-CE- OG MD-CE-SERIEN DE NYE SENSORER TIL INDBYGNING I LOFT PD-CE OG MD-CE: TOPPRÆSTATION I DISKRET

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Bevægelsessensorer til udendørsbrug

Bevægelsessensorer til udendørsbrug Bevægelsessensorer til udendørsbrug Komfort, sikkerhed og energibesparelse. P116840 Bevægelsessensorer fra Schneider Electric Komfort. Sikkerhed. Energi-besparelse! Sætter du pris på komfort og sikkerhed

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Schneider Electric KNX Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Teknisk information Schneider Electric KNX Oversigt DIN monteret enheder relæ udgange Relæ udgang DIN8x2306 Relæ udgang

Læs mere

NYHEDER 1/2012 NYHEDER

NYHEDER 1/2012 NYHEDER NYHEDER 1/2012 DK NYHEDER 1/2012 LIVET ER INDVIKLET NOK I FORVEJEN. DERFOR SØGER VI I ESYLUX EFTER LØSNINGER, DER GØR DET LIDT NEMMERE. VORES KONSTANTE STRÆBEN EFTER OPTIMERING OG FORENKLING KALDER VI

Læs mere

Brugermanual til fjernbetjenings system

Brugermanual til fjernbetjenings system Brugermanual til fjernbetjenings system Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 30/8 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_fjernbetjening.pdf

Læs mere

(2,5) (1,2,3,4) (1,2,3) (1,2,3,4) (1,2,3) (1,2,3)

(2,5) (1,2,3,4) (1,2,3) (1,2,3,4) (1,2,3) (1,2,3) Information om -serien Funktioner: Disse moduler har en lang række funktioner: trappelystimer, dimmer og tidsrelæ, pulsrelæ. De kan bruges i installationer med en eller flere afbrydere. Installation: Modulerne

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

[12] - Installationsmateriel

[12] - Installationsmateriel 5 polet lampeudtag 2 Max spænding 400V Ø dæksel: 80 mm Max strøm 16 A Ø lampeudtag: 80 mm Tæthedskl. IP20 Ledningshul i dæksel 8 mm (kan bores til 12 mm) Max. belastning 5 kg Afisoleringslængde 9.. 11

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning

Installations- og idriftsættelsesvejledning. Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line B (DK) Med spændingssammenligning Installations- og idriftsættelsesvejledning Synkroniseringsrelæ type FAS-125DG uni-line Synkronisering af generator til samleskinne Med spændingssammenligning Statisk synkronisering Indikation af status

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 3.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR -2 rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og lysstyrken

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI

Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI Teknisk brochure Elektroniske tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI Tidsrelæer ATI, BTI, SDT og MTI er med deres robuste design og mange indbyggede funktioner ideelle løsninger for OEM ere og panelbyggere. Fordele

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

[08] - LED drivere. LED dæmper DALI / 1-10V LED dæmper. Langebjerg 35A 4000 Roskilde unelco@unelco.dk www.unelco.dk tlf 3649 4249.

[08] - LED drivere. LED dæmper DALI / 1-10V LED dæmper. Langebjerg 35A 4000 Roskilde unelco@unelco.dk www.unelco.dk tlf 3649 4249. LED drivere dæmpere 1 Side 2 - Dæmper/DALI - 1-10V Side 4 - PWMR forstærker/ dæmper Side 5 - PWMR forstærker/ dæmper Side 6 - PWMR forstærker/ dæmper LED dæmper DALI / 1-10V LED dæmper 2 Spænding: Output:

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Trådløs lysstyring via Bluetooth. Dali - Dali Type 8 - Tunable White - RGBW 0-10V V - Bagkantsdæmpning

Trådløs lysstyring via Bluetooth. Dali - Dali Type 8 - Tunable White - RGBW 0-10V V - Bagkantsdæmpning Trådløs lysstyring via Bluetooth Dali - Dali Type 8 - Tunable White - RGBW 0-10V - 1-10V - Bagkantsdæmpning CASAMBI PRODUKTER Alle Casambi produkter danner automatisk et trådløst mesh netværk. Lyset kan

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1 Brugsvejledning Intelligent LED loftslampe IP20 www.green- id.dk Side 1 Brug Denne lampe er en indendørslampe til brug i fx: Huse Kontorer Butikker Skoler Hoteller Hospitaler Tekniske data Input: AC 220-240V,

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller.

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Der tages forbehold for evt. produkt ændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 2.3 04 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Band Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Udvikling i LED teknologien og Thorn har skabt Band, et innovativt, lineært armatur, der kombinerer det bedste inden for belysningsdesign og

Læs mere

NYX 330 VÆGLAMPE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

NYX 330 VÆGLAMPE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter NYX 330 VÆGLAMPE NYX armaturerne bestykkes med LED, kompaktlysrør eller metalhalogen. Armaturerne er enkle og vandalsikre, udført i støbt aluminium med afskærmning i klar eller opaliseret polycarbonat.

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Lufttæppe Linea 99 0501

Lufttæppe Linea 99 0501 Lufttæppe Linea 99 Linea 99 -serien tilbyder en bred vifte af anvendelsemuligheder. Luftmængden kan reguleres i 5 trin og længden af aggregatet er 1m, 1,5m, 2m, 2,5m og 3m. Lufttæpperne er designet med

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Undervisningslokale med PIR-sensor

Undervisningslokale med PIR-sensor Undervisningslokale med PIR-sensor To belysningsgrupper, dæmpbare eller ikke-dæmpbare forkoblinger 3A Lokalet Styresystemet En god tommelfingerregel er ikke at lære eleverne, at I undervisningslokaler

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

NYX 330 VÆGLAMPE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

NYX 330 VÆGLAMPE Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter NYX 330 VÆGLAMPE NYX armaturerne bestykkes med LED, kompaktlysrør eller metalhalogen. Armaturerne er enkle og vandalsikre, udført i støbt aluminium med afskærmning i klar eller opaliseret polycarbonat.

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 2.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved automatisk

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING DK 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Ved berøring af den sænkede knap forneden til højre ved siden af linsen med fingeren aktiveres programmeringsfunktionen

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere

Lys katalog april 2009

Lys katalog april 2009 Lys katalog april 2009 Bournonville Group fordi fremtiden forpligter7 BG-Lysteknik Lyskatalog 2009 BG-Lysteknik ApS Høsten Teglværksvej 98 4690 Haslev Tlf.: +45 56 28 65 50 Fax: +45 56 28 65 44 mail:

Læs mere

Uhlenbrock 63 200 Power 2

Uhlenbrock 63 200 Power 2 Uhlenbrock 63 200 Power 2 Dansk oversættelse version 1.0 Januar 2007 for Heljan A/S Peter E. Jonasen Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 12.02 Be Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk

Læs mere

Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk

Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk Fotek fotoceller DC-typer med indbygget følsomhedsjustering giver optimal funktionssikkerhed DC-typer er forsynet med både NPN- og PNP-udgang DC-typer er polaritets- og overbelastningsbeskyttet. AC-typer

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Boostere på modelbanen

Boostere på modelbanen Boostere på modelbanen Er der behov for mere effekt til driften af lokomotiver end fx Intelliboxen kan klare, kan installation af en eller flere boostere blive nødvendigt. Her er en beskrivelse af boostersystemet,

Læs mere

LED lyskilder Efterår 2015. OSRAM er lys. www.osram.dk

LED lyskilder Efterår 2015. OSRAM er lys. www.osram.dk www.osram.dk LED lyskilder Efterår 2015 LED lyskilder giver et fremragende lys og kan bruges til direkte udskiftning af glødepærer og reflektorpærer. De er kendetegnet ved deres store energibesparelse

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 6.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening - Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

E27 4 40 230 450 nej Ø60x107 827 300 20.000 10 174-62717 89,- E27 *) 6 60 230 630 nej Ø55x108 827 300 20.000 10 174-62766 89,- *) restordre

E27 4 40 230 450 nej Ø60x107 827 300 20.000 10 174-62717 89,- E27 *) 6 60 230 630 nej Ø55x108 827 300 20.000 10 174-62766 89,- *) restordre FILAMENT BULP - NYHED Filament Bulp dekorativ lyskilde til bl.a. lysekroner eller lampesteder hvor der ønskes synlig lyskilde med klart glas og synlig tråd. Denne lyskilde er med lang levetid og varm hvidt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Paralleldrift Funktionsdata Kraft [N] 1000 N. Tvangsstyring MAX (maksimum stilling) 100 % Tvangsstyring MIN (minimum stilling) 0 % Tvangsstyring ZS

Paralleldrift Funktionsdata Kraft [N] 1000 N. Tvangsstyring MAX (maksimum stilling) 100 % Tvangsstyring MIN (minimum stilling) 0 % Tvangsstyring ZS eknisk datablad NV2A--PC Modulerende motor til -Bus for 2-vejs og 3-vejs sædeventiler Kraft Nominel spænding AC/DC 2 V Modulerende styring DC (0) 0. V...10 V, variabel Nominel slaglængde 20 mm ekniske

Læs mere

Forår 2014. S & B I m p o r t D a n m a r k. N y g a a r d s A l l e 2 9. Dk- 7 4 3 0 I k a s t. S u p p o r t @ n e t t o l e d.

Forår 2014. S & B I m p o r t D a n m a r k. N y g a a r d s A l l e 2 9. Dk- 7 4 3 0 I k a s t. S u p p o r t @ n e t t o l e d. Forår 2014 S & B I m p o r t D a n m a r k N y g a a r d s A l l e 2 9 Dk- 7 4 3 0 I k a s t S u p p o r t @ n e t t o l e d. d k w w w. n e t t o l e d. d k www.facebook.com/nettoled Indhold E27... 3

Læs mere

[05] - LED paneler 1

[05] - LED paneler 1 [05] - LED paneler 1 Side 2 - LED UNO panel 60x60 m DLI dæmp Side 3 - LED UNO panel 300 x 600/1200, DLI, kelvinskift Side 4 - LED UNO panel uden driver Side 5 - LED UNO panel til skjult T-skinne Side 6

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2

Installations- og brugervejledning for modtageren EDK-REC2 Installations og brugervejledning for modtageren EDKREC2 Generelt: Funktionsprincip Modtageren EDKREC2 og den tilhørende antenne giver mulighed for at kontrollere de to adgange til parkeringen: «INDGANG»

Læs mere

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9

Type MMC. Forsyningsspænding 230 V / 50 Hz... 1 24 V / 50 Hz... 7 12 V / 50 Hz... 9 Elektronik Møntautomat - Type MMC - MED og UDE display Møntautomat type MMC for mønter eller poletter programmerbar som følger: Program 0: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Efter indkast startes/stoppes

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Gør hverdagen lidt nemmere med el

Gør hverdagen lidt nemmere med el Gør hverdagen lidt nemmere med el En mere komfortabel hverdag Simple el-løsninger kan gøre din hverdag mere komfortabel. Rigtigt lys skaber trivsel og velvære. Vi lever i et land, hvor vi halvdelen af

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere