Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6"

Transkript

1 EKSTRA SPRØJTEN 34. UDGAVE marts 2013 EKSTRA SPRØJTEN 1-dags kursus i Autotaks og vidensdeling Side 10 DuPont skifter navn til Axalta Side 10 5 grundregler for skadesopgørelse Side 4 Fælles front for flere job i autobranchen Side 5 Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6 Invitation til D A F og FAI regionalmøder Side 8 Nye KS 2000/ISO 9001-certificerede Side 12, 14 & 16 Bruger du Helios optimalt? Side 21 Få alle dine nyheder direkte fra FAI Fælles bestyrelsesseminar for FAI og D A F Side 2

2 2 Marts 2013 Fællesskab og samarbejde gavner branchen Af Lasse Jæger Jensen, landsformand, FAI I de seneste måneder har vi oplevet et unikt samarbejde i vores branche med det formål at få ændret de uforståelige og skadelige reparationsgrænser for forsikringsskadede biler. Jeg synes, det er enestående, at alle autobranchens organisationer lige fra de mindste til de allerstørste sammen med Malerforbundet i Danmark og Dansk Metal, og med Håndværksrådet som koordinator, har kunnet enes om en målrettet samlet indsats i forhold til regering og folketing for at få ændret reparationsgrænserne. samarbejdet mellem D A F (og dermed FAI) og Bilbranchen omkring uddannelse er et andet eksempel - og det nu godkendte Ankenævn for Biler, den fælles indsats omkring kvalitetssikring af skadesreparationer, vores fælles blad, Autobranchens Hus, er alle gode eksempler på konstruktivt fællesskab. Det er absolut muligt at samarbejde endnu mere til gavn for autobranchens virksomheder det er også nødvendigt! LEDER Mange af os har siden de første reparationsgrænser blev indført i 2000 brugt mange resurser på at overbevise det politiske apparat om, at grænserne skader miljøet, skader valutabalancen og skader beskæftigelsen samtidig med, at det provenu man havde regnet med ved et mersalg af nye biler stort set er forsvundet i den blå luft. Jeg føler mig overbevist om at vores indsats nu giver resultat. Jeg ser mange andre tegn på, at autobranchen er ved at indse at samarbejde mellem organisationerne gavner vores medlemmer mere end organisationsfnidder og selvpromovering. Den kommende fusion mellem FAI og D A F er et godt eksempel, Lasse Jæger Jensen, landsformand, FAI Fælles bestyrelsesseminar for FAI og D A F Den 6. februar 2013 afholdt bestyrelserne for D A F og FAI et konstruktivt bestyrelsesseminar i Middelfart. Emnet for seminaret var den forestående fusion, hvor der er god fremdrift i de forskellige arbejdsgrupper omkring navn og logo, nye vedtægter, kontingentstruktur samt arbejdsgiverdelen. Arbejdet forløber fortsat i en rigtig god stemning, og vi er nu så langt fremme, at der satses på, at fusionen kan vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger i D A F og FAI. I så fald vil fusionen få virkning fra 1. januar FAI s direktør og bestyrelse Udgiver: Foreningen af Auto- og Industrilakerere Autobranchens Hus Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup Tlf , Fax Annoncetegning: Malene Engelund, Tlf , Læs mere på Deadlines 2013: Annoncer og artikler: 12. februar 13. maj 14. august 13. november Indsendelse af annoncer: PDF-filer (PressOptimized), EPS-filer eller dokument i InDesign CS5 samtlige skrifter og illustrationer skal vedlægges. Anvend kun PostScript fonte. Kontakt Katja Petersen på hvr.dk for nærmere information. Annoncemateriale leveres elektronisk eller på CD til Malene Engelund vedlagt print af annoncen. Annoncer kan sendes elektronisk via og kan komprimeres via Stuff-It. Med annoncen skal altid følge en PDF-fil til visning og kontrol. Ved afsendelse af materiale på CD vedlægges et print af annoncen til visning og kontrol til: FAI, att. Malene Engelund, Autobranchens Hus, Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup. Oplag: stk Layout: Katja Petersen,

3 EKSTRA SPRØJTEN 3 En kæde af fordele... Kun 5.000,- om året Et medlemskab, som kan mærkes direkte på bundlinien! Lakkæden Danmark er igang med at opbygge et ægte frivilligt kædesamarbejde. Har du lyst til at være det næste kædeværksted, så kontakt gerne bestyrelsesformand Torben Rasmussen på telefon Se mere om os på Lakkæde Jeg har aldrig været den store tilhængere af kæder. Jeg må dog indrømme, at jeg i Lakkæden Danmark oplever, at jeg kan fokusere på at være selvstændig og gennemføre mine egne planer og samtidig få markant udbytte af kædefordelene. I vores forretning skønner jeg, at vi opnår en omkostningsoptimering på materialer på 20-40%. Vi har optimeret vores omkostningsniveau med 10-15%. Med en årlig investering på kun kr ,- må det være verdens bedste forrentning! Vi er stadigvæk den samme forretning, men vi er blevet styrket og bedre rustet til de nye tider. Claus Busk, Ruds Vedby Autolakering René Thomsen, Aarup Autolakering Danmar Lakkædenkæden alt i laker Danmark alt i lakering Lakkæden Danmark har indgået aftale med ovenstående leverandører. Kontakt din faste konsulent og hør om mulighederne, hvis du er medlem. Baldersbuen Hedehusene

4 4 Marts grundregler for skadesopgørelse Det er ikke tilstrækkeligt blot at reparere et skadet køretøj. Bilen skal bringes tilbage i samme stand som før skaden, og det skal sikres, at den repareres i henhold til fabrikkens anvisninger, påpeger Dave Shepherd i sin manual for taksatorer. En skadesopgørelse kræver systematik og bygger på 5 grundprincipper: 1. Nøjagtighed 2. Ensartethed 3. Opmærksomhed i detaljen 4. Viden 5. Integritet 1. Nøjagtighed Nøjagtighed i opgørelsen skal sikre, at skaden repareres i henhold til de korrekte reparationsanvisninger og reparationsmetoder for den specifikke bil. Det skal sikres, at intet overses og at alle direkte og afledte opgaver/ reservedele registreres. 2. Ensartethed Det er vigtigt, at der etableres ensartede rutiner med hensyn til identifikation af bilen, reparationsmetoder og reparationsanvisninger, så der kan foretages en korrekt kalkulation inklusive reservedele og lakering. Ved at følge den samme fremgangsmåde ved hver eneste skade - stor som lille - skabes forudsætningerne for, at skaden kan repareres i henhold til reparationsstandarderne, og at bilen kan bringes tilbage i samme stand, som før skaden indtraf. Der er aldrig tid nok til at gøre det rigtigt, men der er altid tid til at gøre det om Jack Bergmans lov 3. Opmærksomhed i detaljen Det er vigtigt med en nøjagtig, fuldt detaljeret opgørelse med tilhørende dokumentation og billeder. Det vil hjælpe taksatoren til at tænke på selve arbejdsprocessen. Det er klart, at ansvaret for den korrekte skadesopgørelse, som loyalt afspejler alle de arbejdsoperationer og reservedele der indgår, hviler på den person, som udarbejder forkalkulationen. Når skaden opgøres, skal der også tages hensyn til de værktøjer, som er påkrævede. 4. Viden Viden er grundlaget for den korrekte skadesopgørelse, og de der forkalkulerer og takserer skal være opmærksomme på, hvordan bilen er konstrueret, på reparationsanvisninger, på nye reparationsmetoder og nye værktøjer samt på erfaringer fra tidligere reparationer. Viden, nøje registrering og korrekt reparationsmetode fører til bedre kvalitet, større kundetilfredshed og større arbejdsglæde samt en effektiv proces. 5. Integritet Historisk set er der mistillid mellem taksatorer og værksteder, men hvis skadesopgørelsen hver eneste gang bygger på disse 5 grundprincipper, opbygges der tillid mellem alle parter. Nøjagtige, ensartede og detaljere skadesopgørelser, hvor den nyeste reparationsviden benyttes, vil i sidste ende skabe den nødvendige tillid mellem alle parter. Teknik og teknologi er vigtigt, men tillid er tidens løsen. Tom Peters Medlemsundersøgelse om digitale medier FAI ønsker at være på forkant med vores medlemmers udvikling indenfor både trykte, digitale og sociale medier, så vi fortsat kan målrette vores kommunikation mod vores medlemmer på mest formålstjenlig vis. FAI udførte derfor i december sidste år en undersøgelse vedrørende vores medlemmers ønsker til og brug af digitale og trykte medier. Undersøgelsen havde i alt 133 respondenter og en svarprocent på 46 %. Besvarelserne fra undersøgelsen viser, at størstedelen af respondenterne ønsker at fortsætte med at kommunikere på mere traditionel vis. Det er således de færreste af FAI s medlemmer, som anvender sociale medier aktivt, og flertallet ønsker fortsat foreningsinformation på tryk ikke digitalt. Dog er tendensen, at vores medlemmer anvender både smartphones og tablets i arbejdsøjemed i en eller anden grad. Nedenfor følger udvalgte svar fra undersøgelsen. Hvordan anvender du FAI-foreningshåndbogen? Foretrækker du, at følgende udgivelser fremover kun udkommer digitalt? 16% 64% 56% 20% 23% Ekstrasprøjten 21% Foreningshåndbogen Ja Nej, foretrækker den på tryk Det har ingen betydning Cirka halvdelen af respondenterne har svaret, at de enten anvender smartphones eller tablets til at læse mails og nyheder i nogen grad/høj grad. 2/3 af respondenterne har svaret, at de ønsker at anvende aktivt, hvis hjemmesiden bliver opdateret med branchenyheder oftere. På hjemmesiden ønsker vores medlemmer dertil hovedsageligt at blive opdateret med juridiske informationer, branchenyheder og medlemsrådgivning. Hvad ønsker du, FAI s hjemmeside skal indeholde? Rådgivning til medlemmerne Nyheder Juridiske informationer Oplysninger til potentielle kunder Andet 6% 30% 66% 78% 81% 28% 5% 48% Som håndbog Som opslagsbog på medlemmer I hvor høj grad anvender du smartphones og tablets til at læse nyheder og mails? 60 % af de adspurgte hverken har eller overvejer at få en Facebook-side. I samme boldgade benytter kun 13 % af vores medlemmer det professionelle sociale netværksmedie LinkedIn. I høj grad 16% Som juridisk opslagsværk 19% Andet I nogen grad 26% I ringe grad 19% Størsteparten af undersøgelsens respondenter anvender FAI-foreningshåndbogen aktivt og foretrækker fortsat at modtage foreningshåndbogen på tryk. Det samme gør sig gældende for FAI s kvartalsvise nyhedsavis Ekstrasprøjten. Godt og vel 2/3 af respondenterne læser nyhedsbrevet FAI Nyt. Slet ikke 34%

5 EKSTRA SPRØJTEN 5 Fælles front for flere job i autobranchen Sammen med de øvrige organisationer i autobranchen kæmper FAI og D A F mod den eksisterende reparationsgrænse, der har kostet over arbejdspladser på to år. En politisk beslutning om den såkaldte reparationsgrænse, der medfører, at en skadet bil hurtigt bliver erklæret totalskadet, har kostet omsætning og over job i autobranchen. Konsekvenserne er så alvorlige, at både arbejdsgivere og lønmodtagere i branchen har samlet kræfterne og forsøger at ændre beslutningen. FAI deltager i denne front, og adm. direktør Michael Nørregård mener, at en ændring er sund fornuft for alle. Det er vores vurdering, at en lempelse af reglerne for reparationsgrænsen meget hurtigt vil kunne generere et ganske betydeligt antal nye arbejdspladser. Derfor opfordrer vi regeringen til at løfte grænsen for, hvor meget en bil skal være beskadiget før den skal skrottes. Herved vil vi enkelt og billigt kunne genskabe danske arbejdspladser samt oprette nye lærlinge- og praktikpladser, skriver organisationerne. Skadestatistik Statistikken viser udviklingen i antal skader på person- og varebiler i perioden og viser antallet af skadede person- og varebiler, der er indleveret til reparation og takseret i opgørelsesperioden eksklusiv glasskader. Gennem perioden er antallet af skader på person- og varebiler steget. Antallet af skader toppede i 2010 med skader. Siden er antal skader faldet i både 2011 og 2012, hvor antallet i 2012 var på knap antal skader, hvilket er det laveste siden 2006 og er et fald på ca. 9 % i forhold til Afskaffelse støtter vækst Totalskadegrænsen har kostet både omsætning og arbejdspladser for vores værksteder, og der mangler efterhånden incitament for at bevare den. Vi har derfor taget et stort fælles skridt for at få totalskadegrænsen på den politiske dagsorden, siger Michael Nørregård. I et fælles brev til regeringens økonomiske ministre fremhæver autobranchens organisationer med støtte fra Dansk Metal og Malerforbundet - sammen med Håndværksrådet, at en lempelse af reglerne for totalskadegrænsen vil give en hurtig gevinst. Følgende organisationer er med i aktionen: Håndværksrådet, AUTIG, Danmarks Automobilforhandler Forening (D A F), Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI), Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD), Dansk AutoGenbrug (DAG), Dansk Autoglas, Dansk BilForhandler Union (DBFU), Dansk Metal, Dækbranchens Fællesråd, Malerforbundet, Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark (SKAD). DET JURIDISKE HJØRNE Nu bliver det dyrere at betale sine regninger for sent Af jurist Jeppe Rosenmejer, Håndværksrådet Den 1. marts 2013 træder de nye regler om betalingsfrister i kraft. Reglerne skal være med til at sikre virksomhederne hurtigere betalinger. Det skal blandt andet ske ved, at der sættes grænser for, hvor lange betalingsfrister man som kunde kan kræve, men også ved at sætte renten op og ved at indføre et nyt gebyr, som kreditor har ret til, når en betalingsfrist overskrides. eller udsende en rykker - eller noget andet - for at have ret til pengene. Blot det at betalingsfristen overskrides er nok. Gebyret kan dog ikke pålægges forbrugere, men kun på betalinger mellem virksomheder. Gebyret skal dække kreditors omkostninger til administration ved den forsinkede betaling og pålægges ved siden af rykkergebyrer og inkassoomkostninger. Fra den 1. marts har man som kreditor ret til en rente på 8 % plus Nationalbankens udlånsrente, som i øjeblikket er 0,20 %, dvs. i alt 8,20 %. Det gælder uanset, om man ved aftalens indgåelse har gjort opmærksom på, at der påføres renter ved forsinket betaling eller ej. Rentesatsen reguleres 2 gange om året - den 1.januar og den 1. juli. Rentesatsen kan ikke være højere i forbrugeraftaler, men kan godt være højere i aftaler mellem virksomheder. Det bliver således dyrere at være skyldner, da man nu bliver pålagt et ekstra gebyr i forhold til i dag, hvor man kun kan blive pålagt 3 gange rykkergebyr à kr. 100 og eventuelle inkassoomkostninger, hvis sagen skulle komme dertil. Regler fremgår af renteloven og den tilhørende bekendtgørelse om inddrivelsesomkostninger. Desuden indføres som noget helt nyt et gebyr, som kreditor har ret til, hvis en kunde betaler for sent. Gebyret er på 310 kr. og kan pålægges den dag, betalingsfristen overskrides. Det er ikke nødvendigt at aftale gebyret

6 6 Marts 2013 Mesterskaber fik ny besøgsrekord Hele mennesker besøgte danmarksmesterskaberne i håndværk i januar. Stor opmærksomhed om autolakerernes demonstrationsstand. Af Adam Pade Det er helt fint kun at være et demonstrationsfag under danmarksmesterskaberne i håndværk DK i Skills. Således blev autolakerernes demonstrationsstand under de tre dage lange mesterskaber i Aarhus sidst i januar besøgt af et talstærkt publikum - af ikke mindst folkeskoleelever. Skoleeleverne blev taget imod af to specialtrænede SKP-elever, der stod klar til at fortælle om tilværelsen som autolakerer og uddannelsens indhold. Til gengæld kunne skoleeleverne prøve kræfter med airbrush, og i løbet af dagene dekoreredes omkring 250 T-shirts, der udover den fine udsmykning var forsynet med rygmærker fra Teknisk Skole Silkeborg, FAI, Malerforbundet og Malerfagets Faglige Fællesudvalg. Danmarksmester i autolak, Mathias B. Frimor, fik i den grad øvet sig på sin dekorationsopgave under de tre konkurrencedage. (foto: Adam Pade) To SKP-elever var specialtrænet i at tage imod folkeskoleelever, der kunne få lov at male på t-shirts og derpå høre om uddannelsen til autolakerer. (foto: Adam Pade) Herudover udførte danmarksmester Mathias B. Frimor en dekorationsopgave på en forklap; vel at mærke den samme og gentagne gange. Efter to år i Odense rykkede danmarksmesterskaberne i år til Aarhus, hvor de blev afviklet i den 80 år gamle NRGI Arena suppleret med en veritabel teltby. Trods de interimistiske forhold var stemningen fin og modet højt måske med undtagelse af fredag morgen, da arrangører, deltagere, dommere og besøgende gæster blev mødt med godt 10 graders frost på grund af et strømudfald. 250 unge var med Omkring 250 unge dystede i 31 konkurrencefag, hvortil fulgte et antal demonstrationsfag uden for konkurrence. Heri deltog fag, der enten har afholdt deres egne mesterskaber herunder autolakererfaget og fag, for hvilke omkostningerne ved at henlægge mesterskaberne til Aarhus simpelt hen var for voldsomme. Fra start til slut nød mesterskaberne offentlig, endog kongelig bevågenhed. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) medvirkede under åbningsceremonien, og lørdag på mesterskabernes sidstedag aflagde Hans Kgl. Højhed Prins Joachim besøg hos tre-fire fag, inden han under afslutningen talte til konkurrencedeltagerne og forestod præmieoverrækkelsen. I 2014 rykker mesterskaberne til Aalborg og i 2015 forventeligt, da til København. Mannequin er som eyecatchers Kunne autolakerernes stand ikke byde på nervepirrende konkurrence, så skete der så meget andet: Ud over de to SKP-elevers elevatortaler om deres fag og Mathias Frimors dekorationsøvelser medvirkede andenårselev Alex Agerbo med udsmykningen af et antal mannequin-dukker i allehånd kulører og mønstre i sig selv en eyecatcher, beretter faglærer Jens Søndergaard, der var blandt værterne på standen alle tre dage, og som sammenfatter udbyttet af fagets deltagelse. Hans Kgl. Højhed Prins Joachim aflagde besøg på Skills om lørdagen, hvor han efter en rundtur forestod præmieoverrækkelserne. Her er han på besøg hos automekanikerne. (foto: Adam Pade) (foto: Niels Håkonsen) Det var dagene værd, selv om det altid er svært at måle effekten af dén slags markedsføring. Men når alle andre fag er tilstede og der er mange unge mennesker, vi kan få i tale skulle vi naturligvis også være her. Især de to SKP-elevers deltagelse var rigtig god. Folkeskoleelever hører helst på unge på deres egen alder de er bedre på bølgelængde end forældre, lærere og erhvervsvejledere, konstaterer han. (foto: Niels Håkonsen) Malerfagets Faglige Fællesudvalg finansierede materialer, stand og de medvirkendes overnatninger; Teknisk Skole Silkeborg påtog sig omkostningerne til egne og de unges timer samt transportudgifterne.

7 EKSTRA SPRØJTEN 7 SATAjet 4000 B Kun du kan producere usynlige reparationer. Hvorfor så nøjes med det næstbedste? Du har brug for en sprøjtepistol, der matcher din kunnen perfekt. Den nye SATAjet 4000 B: Bedre ergonomi. Højere præcision. Blødere. Lettere. For yderligere information: SATAjet 4000 B ad - export version.indd :29:00

8 8 Marts 2013 Invitation til D A F og FAI regionalmøder D A F og FAI afholder regionalmøder for vores medlemmer i februar og marts Vi har inviteret en række brancheaktører til at sætte fokus på branchens aktuelle situation samt fremlægge relevante initiativer og forslag til, hvordan vores medlemmer kan drive profitabel forretning. Mødeprogram : Branchens politiske situation Registreringsafgift og totalskadegrænse seneste nyt? oplæg af Hans Engell D A F/FAI politik oplæg af Jens Brendstrup, D A F Forretningsudvikling Indtjeningen i branchen er utilfredsstillende, så forhandlerne må forholde sig til nye forretningsmodeller. Der gives et bud på, hvordan man som forhandler udvikler sin forretning strategisk. oplæg af René Tønder, Udvikling A/S Kapitalstruktur og finansiering Kapitalmæssige løsninger, der gavner likviditeten, driften og udviklingen for virksomheden herunder manglende likviditet til udvidet drift, lav soliditet, ønske om generationsskifte/-salg af virksomhed m.v. oplæg af Kapitalbørsen Forsikringsskader Skadesreparationer i henhold til fabriksanvisninger. Forsikringsselskaber og kvalitetskontrol. Hvordan ser behov og fremtid ud? oplæg af Hans Bruun, D A F/FAI Autobrancheinstitut Karriere i autobranchen D A F og Bilbranchen udbyder en række uddannelsestilbud målrettet autobranchen. oplæg af Johnny Nedergaard, Uddannelseskoordinator Der vil være en kort kaffepause midtvejs i programmet, og der vil blive serveret frokost efter sidste oplæg. Vel mødt. Møderne bliver afholdt: Tirsdag den 26. februar på Comwell, Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Tirsdag den 12. marts på Comwell, Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping Torsdag den 14. marts på Comwell, Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør Tilmelding Send en mail til Jane Larsen på og oplys forening, navn og antal. Nye bilmodeller i FAI euro LAK marts 2013 CITROËN DS3 (Mod.013) (SB) Cabriolet 2-dørs DACIA Sandero II (Mod.013) (5SD) sedan 5-dørs FORD (EUR) B-Max (Mod.013) (JK) Fiesta (Mod.013) (KC#) sedan Fiesta (Mod.013) (KD#) sedan Tourneo Custom L1H1 (Mod.013) (FA) Kombi/Bus (2020) Tourneo Custom L1H1 (Mod.013) (FA) kassevogn(2020) Kombi-5 3-dørs 5-dørs Rad:2933 Rad:2933 FIAT 500L (Mod.012) (330) B-Max (Mod.013) (JK) Kombi-5 HONDA CR-V (Mod.013) (RE#) Station 5-dørs HYUNDAI Santa Fe (Mod.013) (DM) Station XF (Mod.013) (X250) Sportbrake 5-dørs JAGUAR XF (Mod.013) (X250) Sportbrake Kombi-5 KIA Sorento (Mod.013) (KU) Station 5-dørs MERCEDES-BENZ A180-A250 (Mod.012) (W176) sedan CLS (Mod.013) (X218) Shooting Brake Citan L (Mod.012) (415) Kombi/Bus (1800) Citan EL (Mod.012) (415) Kombi/Bus (1800) Citan (Mod.012) (415) kassevogn (1800) Citan L (Mod.012) (415) kassevogn (1800) Citan EL (Mod.012) (415) kassevogn (1800) 5-dørs Kombi-5 Rad:2697 Rad:3081 Rad:2313 Rad:2697 Rad:3081 MAZDA Mazda 6 (Mod.013) (GJ) Sport Kombi Kombi-5 OPEL Adam (Mod.013) Astra J lift-back Mokka (Mod.013) Station 3-dørs 4-dørs 5-dørs MITSUBISHI Outlander (Mod.013) (GF#W) Station 5-dørs RENAULT Clio IV (Mod.013) (BH#) sedan 5-dørs SEAT Leon (Mod.013) (5F) sedan 5-dørs SKODA Rapid (Mod.013) (NH) sedan 5-dørs SUZUKI Jimny (Mod.013) (FJ) Station 3-dørs VW Golf VII (5G) sedan Golf VII (5G) sedan Har du brug for en elev? Malerfagets Faglige Fællesudvalg meddeler, at der med udgangen af januar 2013 er 106 elever i skolepraktik. Med 359 elever under uddannelse til autolakerer udgør andelen af skolepraktikelever 30 %. Det er i overkanten. Faget læres bedst i praktik hos vores medlemmer. FAI opfordrer derfor til, at I overvejer om I - trods trange tider - ikke har brug for en elev. Malerfagets Faglige Uddannelsesudvalg meddeler samtidig, at 33 ud af de 359 vognmalerelever er kvinder, hvilket svarer til 9 %. Man skal henvende sig til Teknisk Skole Silkeborg, Jens Søndergaard Hansen på telefon dørs 5-dørs TOYOTA Auris (Mod.013) (#E18#) Hatchback 5-dørs

9 EKSTRA SPRØJTEN 9 Nyt samarbejde om uddannelser I samarbejde med Business College Syd i Mommark har de to førende aktører i autobranchen D A F og Bilbranchen besluttet at danne fælles front i bestræbelserne på at skabe større klarhed om karrieremulighederne i autobranchen. Konkret sker det i form af et nyt katalog, som - på overskuelig vis - vil give et overblik over autobranchens karriere- og uddannelsesmuligheder. Samtidig oprettes websiden autouddannelsen.dk med detaljerede oplysninger til brug for alle med interesse i autobranchens mange uddannelses- og karrieremuligheder. De uddannelser, der er omfattet af kataloget og hjemmesiden, er alle anerkendte uddannelser og kurser, som enten er SU-berettigede eller med mulighed for at søge løntabsgodtgørelse til. Dét har været en af de afgørende forudsætninger for både Bilbranchen og D A F, siger Thomas Møller Sørensen, branchedirektør for Bilbranchen i DI. Kataloget og websitet vil favne alle anerkendte uddannelser indenfor salg, markedsføring og ledelse. Vi tilbyder nu et overblik over alle anerkendte brancherettede uddannelser - helt fra elevstillingen via biløkonomuddannelsen til uddannelse på MBA-niveau. Og som en nyskabelse kan vi præsentere et nytilrettelagt ledelsesuddannelsesforløb, siger Jens Brendstrup, adm. direktør for D A F. Autobranchens Grundlæggende Leder Uddannelse (GLU) En anden nyhed er på autobranchens uddannelsesmarked er GLU Grundlæggende Leder Uddannelse som er godkendt af Lederne. GLU er tilrettelagt for nuværende og kommende ledere, der har behov for grundlæggende kundskaber i ledelse. Uddannelsen er målrettet personer, der ikke i forvejen har en længere teoretisk uddannelse, men ønsker en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som kan anvendes i den daglige ledelse. Uddannelsen er ideel for fx værkførere, reservedelschefer og salgschefer og består af i alt 20 dages uddannelse fordelt på forløb à 2-3 dage. Også den velansete videregående uddannelse til biløkonom, der udbydes i både Aarhus og Lyngby, er repræsenteret. Biløkonom-uddannelsen har gennem en del år, givet branchens ledere en videregående uddannelse. Business College Syd udgiver katalog Kataloget udgives af Business College Syd i Mommark, der også vedligeholder den tilhørende hjemmeside autouddannelsen.dk. Johnny Nedergaard, der er koordinator på autouddannelserne i Mommark, vil samtidig bistå med personlig vejledning til branchens virksomheder omkring valg af merkantil uddannelse og/eller videreuddannelse. Jeg glæder mig meget over, at vi i fællesskab nu har etableret ét billede af de uddannelser og karriereveje, autobranchen tilbyder. Det er mit håb, at både branchens ledere og medarbejder med det nye værktøj fremover vil kunne navigere bedre rundt blandt de mange muligheder, branchen tilbyder, siger Johnny Nedergaard. Læs mere på LinkedIn: BCSyd Mommark uddannelser til autobranchen BEARTEX THIN-FLEX NYHED Ny forbedret kvalitet fra Norton, med højtydende kvalitetskorn på fleksible håndark af nylon. Anvendes til mattering af nye pladedele og plastkofangere før fylder, samt kanter og udsprøjtningsdele før den afsluttende slibning med maskine. Saint-Gobain Abrasives A/S Robert Jacobsens vej 62 A 2300 Købehavn S Telefon

10 10 Marts 2013 NYE SVENDE FEBRUAR 2013 Forreste række fra højre: Ronny, Winthers Autolak - Simon, Kjærs Bilcenter - Jan Holm, Lærer - Senad, Kjelds Autolak - Ronnie, Jyderup autolakering. Midterst række fra højre: Danny, Brøndby Autolakering - Mads, IM Autolakering - Danni, Byens Bilpleje - David, Sl.Lak - Jesper, Ringvejens autolakereri. Bageste række fra højre: Martin, Elkjærs autolak - Niclas, BD Møll - Brian, PierreAutolakering. FAI og D A F indbyder til 1-dags kursus i Autotaks og vidensdeling Kurset vil give en forståelse for Autotaks/Forsi-systemets opgørelsesteknik og giver ligeledes en indsigt i de muligheder, som systemet tilbyder. Lær at opgøre skaderne korrekt, så du ikke snyder dig selv. Få ligeledes din 1000 nummer liste opdateret. Vi vil gennemgå den dokumentation, som ligger til grund for samarbejdet mellem værkstederne og forsikringsselskaberne, så ingen kan være i tvivl om retningslinjerne i forbindelse med en skadesreparation. Og der vil være rig mulighed for at afprøve jeres færdigheder i Forsi. Invitér eventuelt også din samarbejdspartner på lak- eller karrosserisiden, så I kan opgøre skaderne sammen. I vil efterfølgende opleve en forbedret effektivitet og være bedre til at argumentere for jeres sag. Pris: 1765,- eksklusive moms. Kurserne vil blive afholdt med max. 12 kursister pr. hold. Der vil være fuld forplejning under kurset. Kurserne afholdes følgende steder på følgende datoer: Sjælland: 11. marts og 12. marts kl , adr.: 3M a/s, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Jylland: 13. marts og 14. marts kl , adr.: Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej indgang D, lokale 902, 8600 Silkeborg 25. april: Aalborg (adresse ikke fastlagt). Medbring gerne din egen PC, dit brugernavn og password til Forsi. Underviser: John Milton Tilmelding: Din samarbejdspartner, når det gælder...! Tlf KS 2000 certificering i samarbejde med FAI Energibesparelser og energieffektivisering Projektering af tekniske anlæg APV, kemistyring og ATEX-vurdering Miljøansøgning og Myndighedsbehandling Aalborg K. Christensens Vej Aalborg SV MANconsult er en rådgivnings- og konsulentvirksomhed, som udvikler og effektiviserer virksomheder inden for forretnings- og ledelsessystemer, klima og energieffektivisering samt CSR og arbejdsmiljø. C. FLAUENSKJOLDS FOND SØG NU! C. Flauenskjolds Fond er en fond, der yder støtte til personer under uddannelse indenfor autolakering og industrilakering - herunder til studierejser. Fonden blev stiftet for en række år siden af Flauenskjold, og administreres nu af FAI og FAI s hovedbestyrelse. Pengene kan uddeles til unge under uddannelse i faget. FAI skal hermed opfordre elever under uddannelse som autolakerere eller industrilakerere til at søge fonden. Ansøgninger kan stiles til FAI Kirkevej Taastrup Att. Michael Nørregård

11 EKSTRA SPRØJTEN 11 En forsikring uden ridser i lakken Det vigtigste ved en forsikring er, hvad der sker, når du får en skade. Det er først dér, du finder ud af, hvad du egentlig betaler for. Som medlem af FAI betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos If. Blandt andet får du tilknyttet en fast kontaktperson, der har erfaring fra netop din branche. Læg det sammen med en VIP-postkasse på hvor skader kan anmeldes døgnet rundt, så har du en forsikring hos If. Og skulle du mod forventning blive utilfreds med noget, kan du kontakte If eller FAI, som sørger for, at behandle din henvendelse. Vil du vide mere så ring til os på FAI Forsikring i samarbejde med If InHouse 0512

12 12 Marts 2013 Fokus på kvalitet og struktureret ledelse giver ISO-certificering til Djurs Autolakering Klaus Jensen viser sit nye skilt frem Som en af de første tyve autolakerer i landet kan Djurs Auto- & Industrilakering i Tirstrup nu bryste sig af at være blåstemplet med en ISO 9001 certificering. Fra en KS 2000 certificering er vi nu skridtet videre med en ISO 9001 certificering. Certificeringen sender endnu et kraftigt signal om, at vi er en særdeles kvalitetsbevidst, målrettet og seriøs samarbejdspartner, udtaler ejer og daglig leder, Klaus Jensen. Erhvervslivet har ifølge Klaus Jensen erfaret, at en certificering - og det at efterleve en godkendt standard - er sund fornuft. Sagen er, at en standard beskriver den mest optimale måde at tilrettelægge tingene på. Det er med det formål at den er udviklet. Og når en virksomhed sætter arbejdsgangene i system efter en certificering, så lægger firmaet samtidig arbejdsgangene om, så man gør tingene på den mest optimale måde. Derfor kan det betale sig, forklarer Klaus Jensen. Som arbejdsplads og samarbejdspartner ønsker vi at være helt i front. Netop derfor er vi foruden vores nye opgradering til ISO 9001 også i fuld gang med at videreuddanne vores personale i mærkespecifikke kurser i samarbejde med Spies Hecker for til stadighed at kunne varetage de skærpede krav, som bilimportørerne løbende stiller. Det er akkurat 3 år siden, at Klaus Jensen overtog autolakereriet på Århusvej i Tirstrup. Dengang talte bemandingen 2 medarbejdere og en række kunder, som genererede i omegnen af biler om ugen. De 2000 kvadratmeter bygninger var overflødige på daværende tidspunkt, og var lejet ud til andre formål. I dag blot 3 år efter overtagelsen og netop ISO 9001 certificeret, beskæftiges medarbejdere, alle kvadratmeter er taget i brug, og der males op mod 300 biler om måneden i nye kabiner. INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER KS 2000 Industri FAI har opstartet en arbejdsgruppe, der skal se på udvikling af et kvalitetsstyringssystem for industrisektionen. Første møde blev afholdt hos Erling Jensen, Speed Color A/S i Randers, i slutningen af januar. Fra MANconsult deltog Poul H. Nielsen og fra FAI Klaus Plum. Fremover deltager desuden Fyns Lakerings-Industri og Svends Autolakering som pilotvirksomheder. Rammen for KS 2000 Industri skal være det i forvejen kendte system fra KS 2000 (se nedenfor). EN FØRSTEKLASSES KLARLAK MED EN FREMRAGENDE GLANS P HS PLUS KLARLAK NEXA AUTOCOLOR lancerer denne nye innovative klarlak for at kunne tilbyde de bedste egenskaber, så dit værksted bliver endnu mere produktivt og lønsomt, samtidig med at du vil kunne udføre reparationer af højeste kvalitet med et langvarigt resultat. Forhandler: Scandinavia Paint Solution A/S Tlf.: Blank finish af høj kvalitet Hurtig procestid Nem påføring Selve processerne skal tilpasses industrisektionen, men de overliggende (og underliggende) funktioner bliver grundlæggende de samme. FAI og de deltagende virksomheder hører gerne, hvilke erfaringer og behov andre interesserede har i forbindelse med et kvalitetsstyringssystem. Den foreløbige tidsplan for projektet er et færdigt system med udgangen af april. Herefter skal systemet lægges på KS 2000 web (fai.d4.dk). NEXA AUTOCOLOR og AQUABASE er varemærker, der tilhører PPG Industries PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

13 EKSTRA SPRØJTEN 13 Hyundai og FAI indgår aftale om KS 2000 Hyundai Bil Import A/S og FAI har her i starten af januar indgået aftale om, at reparationslakering og garantiarbejde skal foretages på lakeringsværksteder, der er certificeret i henhold til FAI s kvalitetsstandard KS Formålet med aftalen er at sikre kvaliteten på det lakarbejde, der udføres på Hyundai biler og samtidig etablere et samarbejde mellem Hyundai Bil Import A/S og FAI om kvalitetsstyringen af lakeringsarbejde i forbindelse med reparationer på værkstederne. Aftalen indebærer endvidere en 3-års lakgaranti under forudsætning af, at der indgås en skriftlig samarbejdsaftale mellem den enkelte autolakerer og det enkelte Hyundai værksted. Vi er rigtig glade for, at vi har indgået denne aftale. En væsentlig del af aftalen er nemlig gensidig udveksling af relevante informationer og samarbejde omkring undervisning og forståelse for laksystemet, udtaler FAI s direktør Michael Nørregård. Eftermarkedsdirektør i Hyundai Bil Import Kim C. Kristensen tilføjer, at det for Hyundai er væsentlig at deres biler repareres bedst muligt i henhold til såvel fabrikkens som lakfabrikantens forskrifter Over 80 procent af FAI s lakeringsværksteder er nu KS 2000 certificerede, en del af dem oven i købet KS 2000/ ISO certificerede, og langt de fleste bilmærker har nu en KS2000 aftale med FAI. Eftermarkedsdirektør Kim C. Christensen og servicechef Per Møller Madsen, Hyundai Bil Import A/S samt direktør Michael Nørregård efter underskrivelsen af aftalen. PRESSEMEDDELELSE Professionelt polermiddel med vokseværk I mange år har 3Ms Fast Cut-polermidler været det foretrukne grovpolermiddel på klargørings- og bilplejecentrene i Danmark. 3M er derfor glade for at introducere en ny storebror, som medlem af familien Fast Cut XL. XL men lettere at arbejde med Det nyudviklede polermiddel tager udgangspunkt i den kendte og populære Fast Cut Plus. Den nye Fast Cut XL er blevet markant forbedret på flere områder. Fast Cut XL gør det muligt at opnå en flot finish (svarende til Fast Cut Plus) hurtigere og med mindre støv især på ældre lakker uden at gå på kompromis med kvaliteten. Overskydende polermiddel er blevet lettere at tørre af og samlet set betyder det, at 3M Fast Cut XL er med til at nedsætte den samlede polertid og øge effektiviteten i klargøringen. Et andet område, hvor Fast Cut XL udmærker sig er ved den øgede transparens, der betyder, at det er nemt at se, når du har nået det ønskede resultat. Fast Cut XL kan desuden anvendes som 1-trins-produkt på mørke lakker en egenskab, der er med til at øge effektiviteten yderligere. Sådan anvendes Fast Cut XL. 3M Fast Cut XL anvendes uden vand og påføres med en grøn polerrondel på en elektrisk eller luftdrevet polermaskine ( r/min). Den kan anvendes på både nylakerede og hærdede lakker samt ridsefaste klarlakker. Desuden anbefaler 3M, at poleringen afsluttes med Extra Fine Plus på en gul polerrondel Afsluttende aftørres med en 3M Scotch Brite High Performance mikrofiberklud. Du kan læse mere om den nye 3M Fast Cut XL og 3Ms anbefalede polerprocesser på 3M Autos hjemmeside Kort og godt om den nye Fast Cut XL fra 3M: Hurtigere og nemmere at polere med Lettere at tørre af Støver mindre især på ældre lakker Kan anvendes som 1-trins-produkt på mørke lakker Om 3M Auto Siden 3M opfandt Wetordry slibepapir til autobranchen tidligt i det forrige århundrede, har 3M været synonymt med innovation og kvalitet inden for autobranchen. Som kunde nyder man godt af over 100 års erfaring. I dag har 3M Auto markedets mest omfattende udvalg af forbrugsmaterialer til karrosseriværksteder og autolakerere. Vi dækker alle faser af bilreparationen med næsten 700 forskellige produkter. Vi tilbyder et bredt sortiment af 3M-produkter til næsten alle opgaver fra overfladerengøring og forberedelse til sidste polering. Produkterne er udviklet til professionelle værksteder, så arbejdet kan udføres hurtigere og mere produktivt. Om 3M 3M Company blev grundlagt i Siden 1910 har 3Ms hovedkontor ligget i St. Paul, Minnesota, USA. I dag er vi aktive i omkring 60 lande og har ca medarbejdere. Udviklingen af nye produkter baseret på ensartede teknologier er typisk for 3M. I selskabets mere end 100-årige historie, er der skabt 100 teknologier, der har resulteret i et fascinerende udvalg af forskellige produkter. I Danmark har 3M hovedsæde i Ørestaden og beskæftiger 125 medarbejdere.

14 14 Marts 2013 Struer Billakering ny aktionær hos LAKexperten Tage Skydsgaard har i 35 år drevet sit eget autolakererværksted i Struer de sidste 7 år sammen med sønnen Brian Skydsgaard. Med indgangen til 2013 har de skiftet solotilværelsen ud til fordel for at blive en del af kædesamarbejdet i LAKexperten. Værksteder med LAKexperten-logo på facaden fylder mere og mere på Danmarkskortet. Senest er autolakererkæden også blevet stærkere repræsenteret i det vestjyske, i kraft af at Struer Billakering netop er trådt ind som aktionær i LAKexperten A/S. Selv peger de to indehavere på en række fordele, som i sidste ende var udslagsgivende for, at de viste interesse for at gå ind i den frivillige kæde. Umiddelbart er der mange gode grunde for os til at blive en del af LAKexperten. Dét, som falder mig mest i øjnene, er, at vi nu får adgang til kompetente kolleger, som kan give input fra deres egen dagligdag og feedback på, hvordan vi gør tingene. Begge dele er noget, vi kan gøre brug af på vores eget værksted sammen med vores medarbejdere, forklarer Brian Skydsgaard. Derudover hæfter de også sig ved, at de nu er en del af et fællesskab med en volumen, som stiller dem stærkere i forhold til at skabe en bedre bundlinje. Det gode ved at være en del af LAKexperten er også, at vi nu bliver en del af den fælles indkøb. Samtidig ligger der nogle spændende perspektiver i at være en del af et kollektiv, som på landsplan er kendt for en høj kvalitet. Vi har en klar forventning om at begge dele vil have en positiv effekt på vores forretning, fastslår Brian Skydsgaard. Hjem med nye indtryk Som indehaver af Struer Billakering mener Tage Skydsgaard dog ikke, at det udelukkende er ham selv og sønnen, der kommer til at mærke forskellen mellem at være et enkeltstående værksted til nu at være én brik ud af mange i LAKexperten. Efter at have været os selv, var vi kommet til et punkt, hvor vi gerne ville have flere inputs. Og det er jeg ikke i tvivl om, at vi får nu. Både i kraft af de efteruddannelsestilbud vi nu får adgang til, men også gennem de løbende PITstop og kædemøder, hvor aktionærerne møder hinanden. Begge dele vil give os noget at tage med hjem. Derigennem vil vi få en dialog om, hvordan vi gør vores arbejde, og om hvordan vi kan optimere vores arbejdsprocesser og i sidste ende også sikre en fortsat udvikling af kvaliteten i vores arbejde, siger Tage Skydsgaard. Brian Skydsgaard forsætter: Vi har altid haft fokus på efteruddannelse af svende og god solid uddannelse af lærlinge. Den bedste platform På det personlige plan har Tage Skydsgaard samtidig haft en bagtanke med at blive en del af LAKexperten. For bag beslutningen ligger et igangværende generationsskifte hos Struer virksomheden. Vi har været sammen om ledelse og drift af værkstedet de sidste år og med indtrædelse som aktionær i LAKexperten, har vi sikret os den bedste platform at føre virksomheden videre på, den dag jeg trækker mig helt tilbage fra faget, slutter Tage Skydsgaard. Foruden de muligheder samarbejdet i LAKexperten giver, peger Brian Skydsgaard også på utroligt gode og loyale medarbejdere som en vigtig faktor for fremadrettet succes: Vi har en utrolig god medarbejderstab, som arbejder godt sammen og ikke er bange for at give et ekstra nap med, når det er nødvendigt. Varmt velkommen Hos LAKexperten byder man de nye aktionærer velkommen og er stolte over at have tiltrukket endnu et værksted, som gennem mange år er kendt for god solid kvalitet. Bo K. Søndergaard siger: Generationsskifte er et tema mange steder, og vi er glade for, at både den unge generation og dem der er på vej til at trække sig tilbage ser muligheder og finder det attraktivt at være en del af LAKexperten. Blandt kædens aktionærer er efterhånden en større gruppe af den yngre generation, som drager stor fordel af at sparre med hinanden. Struer Billakering beskæftiger 10 medarbejdere fordelt på to afdelinger i Struer. Læs mere om LAKexperten på Nye aktionærer hos LAKexperten A/S: Brian og Tage Skydsgaard er seneste nye aktionærer hos LAKexperten og glæder sig til det fremtidige samarbejde med de mange nye LAKexperten kolleger.

15 EKSTRA SPRØJTEN 15 PRESSEMEDDELELSE R-M: Color Explorer - Nu tilgængelig på smartphone! R-M Color Explorer online mobilapplikation forenkler lakeringen på værkstedet - særligt værkstedets produktivitet, når det gælder farvesøgning. Foretag farvesøgning med din smartphone hurtigt og mere pålideligt. De fleste R-M-værksteder verden over har adgang til internettet og bruger Color Explorer Online, søgeværktøjet som hjælper dig til at finde den rette farve og recept hurtigt og effektivt. Lakerere, der anvender smartphone, vil kunne drage fordel af Color Explorer Online applikationen. Ved at lancere denne applikation, ønsker vi at hjælpe vores kunder til at blive endnu effektive, når de søger efter farver. Mere effektivt I Color Explorer Online applikationen, kan lakereren opgive farvekoden, som vises på køretøjet og derefter få en liste over varianter og passende Colormaster-farvekort. Man behøver blot at se efter farvekortene i Colormaster, vælge den rette farve og se recepten, som vises på skærmen. Dette sparer tid, da man ikke behøver at løbe frem og tilbage mellem bilen og kontoret. Alle funktionaliteterne i Color Explorer Online - og mobilitet oveni! Applikationen Color Explorer Online tilbyder nøjagtig samme funktionalitet, datavolumen og hyppige opdateringer, som er tilgængelige på computeren. Applikationen er blot blevet tilpasset, således det er lettere at læse på den lille skærm. Med Color Explorer Online applikation tilbyder R-M en innovativ og brugervenlig løsning, som hjælper sine kunder til mere effektivitet og lønsomhed. THE COLOUR OF SUCCESS. Klar til at springe fremad? Så vælg Standox, den førende bilreparationslak og lad os hjælpe din virksomhed med at komme i front. Vi tilbyder praktisk rådgivning til virksomhedsudvikling, såsom at få nye kunder, beholde eksisterende og positionere dit værksted til større succes. Stol på at Standox vil levere de bedste resultater og du vil snart lande større fisk. Lakeringens kunst.

16 16 Marts 2013 Lakkæden Danmark rykker ud i landet I hele 2013 vil Danmarks største frivillige kæde indenfor lakering gennemføre informationsmøder fra kyst til kyst og fra nord til syd. Formålet er at styrke kendskabet til kæden og give interesserede de bedste betingelser for at overveje et medlemsskab. Vi besluttede i efteråret 2012 på vores heldagsmedlemsmøde, at vi fremadrettet ville øge markedsføringen af Lakkæden Danmark overfor bade kunder og samarbejdspartnere og samtidig gennemføre flere aktiviteter med henblik på at øge og styrke kædens medlemsgrundlag, udtaler bestyrelsesformand Torben Rasmussen. For mange kan det være svært at forholde sig til et medlemsskab af en kæde udelukkende via et brev eller en tryksag, og derfor vil vi gennem 2013 afvikle informationsmøder over hele landet, hvor vi inviterer kollegaer til at komme og høre mere om kæden og de mange fordele og muligheder, som et medlemskab kan give. I slutningen af februar og starten af marts tager vi hul på dette initiativ ved at gennemføre den første række af møder i det Midt- og Sydjyske, på Fyn og på Vest-, Midt- og Sydsjælland. Møderne vil typisk vare et par timer, hvor vi over en bid mad og afslappet atmosfære vil fortælle om vores udvikling, fremtidsplaner og mål samt give interesserede en lejlighed til at møde nuværende kæde- og bestyrelsesmedlemmer og få svar på de spørgsmål, man eventuelt måtte have. Hen over vinteren har vi markedsført os massivt overfor alle vores kolleger i lakeringsbranchen, hvilket vi naturligvis vil fortsætte med, men vi tror også, at de fysiske møder kan medvirke til at flere får en viden som kan resultere i et medlemsskab af kæden udtaler Torben Rasmussen. Alt for mange af vores kollegaer går glip af betydelige økonomiske fordele ved ikke at være medlem, og det er brandærgerligt i disse tider, hvor både omsætning og indtjening lider under og presses af det generelle økonomiske klima I Danmark. Jo flere vi er sammen, jo mere kan vi opnå, både som kæde og som selvstændige lakeringsvirksomheder. Nu glæder vi os til at begynde med møderne, og jeg håber, at rigtig mange har lyst og tid til at deltage på et af vores møder hen over året. Et par timer, som kan gøre en kæmpe forskel for den enkelte, slutter Torben Rasmussen. Sundsholmens Autolakering ApS KS 2000/ISO 9001 certificeret Sundsholmens Autolakering ApS blev den 27/ certificeret i henhold til KS 2000/ISO9001. Det var bemærkninger fra MANconsult i forbindelse med et opfølgningsbesøg, der inspirerede virksomheden til at tage skridtet mod en ISO certificering. Indehaver Ralph Makholm og sit team af 3 svende, 1 lærling og 2 gammelsmølfer har i fællesskab løftet opgaven med at nå dette skridt. Alt tager tid, men hvis viljen er der, kan man nå toppen, udtaler Ralph. Virksomheden anvender KS 2000 web som et reelt værktøj og ikke bare som et opslagsværk. Virksomheden tager dokumenthåndteringen seriøst og arbejder målrettet med at styre alt i virksomheden. Målsætningen er at udnytte de elektroniske værktøjer til fulde herunder både lagerstyring og arbejdskort. Udover at være medlem af FAI er virksomheden tilknyttet Baden Jensen A/S kundekæde, Lak og Know-how, og har stor glæde af dette. Ralph anbefaler alle at arbejde målrettet med KS 2000 og arbejde hen imod en KS 2000/ISO 9001-certificering. Prøv det og få succes! Det gør en stor forskel for din virksomhed og åbner mange nye døre, udtaler Ralph. Ralph Makholm med det nye KS/ISO skilt FAI/D A F s applikation til skadesopgørelser I en enkel og lynhurtig 5-trins procedure kan du med FAI/D A F s applikation oprette en skadessag og tage mobilbilleder af både taksatorrapporter, fakturaer og skader, tilknytte kommentarer og sende det til FAI/D A F s tekniske afdeling, som vil behandle sagen på en hjemmeside og besvare dine spørgsmål. Applikationens 5 trin: Lakmikroskop FAI/D A F har et parti lakmikroskoper, som vi tilbyder alle. Lakmikroskop x40 med led lys, kr. pr. stk. + moms og forsendelse. Henvendelse til: Malene Engelund, tlf eller mail 1) Tag et eller flere billeder af skade 2) Tilknyt kommentar 3) Tag et eller flere billeder af rapport 4) Tilknyt kommentar 5) Afslut sagen og send til FAI/D A F Applikationen er gratis og kan hentes i App Store samt Google Play. Den kan findes ved at søge på enten applikationens navn: FAI/D A F eller udbyderen AutoIT. Applikationen vil være kompatibel med både Iphones og Androids styresystem og kræver medlemslogin for at kunne anvendes.

17 EKSTRA SPRØJTEN 17 PRESSEMEDDELELSE 2012 udgaven af DuPont Automotive Colour Popularity Report viser de globale farve præferencer for 11 vigtige bil markeder I sit tresindstyvende år er DuPont Automotive Colour Popularity Report både den største og ældste rapport af sin slags indenfor autoindustrien. Det er den eneste rapport der både inkluderer globale farve popularitets rangeringer og regionale trends fra 11 førende automobil regioner i verden rapporten, udgivet i december 2012, afsløres at hvid/perlemorshvid med 23 procent dominerer den globale popularitetsundersøgelse, for andet år i træk. Globalt set rykker sort og sorte effektfarver op til andenpladsen med 21 procent, takket være dets stærke position i den asiatiske stillehavsregion samt farvens internationale image af luksus og høj kvalitet. Tredjepladsen går til sølv med 18 procent. I Europa er hvid/perlemorshvid også den førende farve med 24 %, og overhaler dermed sort og sorte effektfarver der har en markedsandel på 23 %. Sort og sorte effektfarver er dalet i popularitet i Europa siden højdepunktet i 2009, men har dog beholdt sin førerposition i intermediate-mpv og luksus SUV kategorierne. Hvid/perlemorshvid lå også på førstepladsen i compact/sport og truck/suv kategorierne i Europa. Ann De Clerck, colour marketing manager hos DuPont Refinish EMEA, siger: Farven hvids betydning er repræsenteret indenfor avanceret design og præferencer for bæredygtighed. Perlemorsfarver er også vokset i popularitet, selvom deres stigning er minimal i forhold til de mættede hvide. Grå (15 %) og sølv (14 %) faldt begge i popularitet i år i Europa, mens blå fortsætter med at stige og tager 8 % af det samlede europæiske marked. Linda Van Calster, marketing communication manager, DuPont Refinish EMEA, siger: autolakerere venter hvert år i spænding på denne rapport, da den giver en god ledetråd til de farver, der kan være på vej ind gennem dørene til sprøjtekabinen. DuPont RefinishFarve teamet kigger også på det årlige DuPont Colour Trend Show for verdens førende automobil producenter, i år kaldet Color Mind, som en uvurderlig inspirationskilde. Det gør os i stand til at identificere nye farver og trends før de rammer markedet, så vi kan levere de relevante lakfarver til eftermarkedet hurtigt, hvilket hjælper vores autolakerere med at være så produktive som muligt.

18 18 Marts 2013 Fuld oversigt over pensionen Medarbejdernes pensionsopsparing i PensionDanmark, som de har gennem overenskomsten mellem FAI og Malerforbundet, vokser støt frem til pensionsalderen. På PensionDanmarks hjemmeside har medarbejderne det fulde overblik over deres pension. Hver måned får dine medarbejdere sat 12 pct. af lønnen ind på pensionsordningen i PensionDanmark. Pensionsordningen indeholder en opsparing og nogle forsikringer. Medarbejderne er forsikret, hvis de kommer på førtidspension, får en kritisk sygdom eller dør. På PensionDanmarks hjemmeside pension.dk kan dine medarbejderne nemt logge ind på deres personlige side. De logger ind med NemID på pension.dk/ dinegenpension. Her får de det fulde overblik over pensionsordningen. Bl.a. kan de se: Hvordan de er forsikret Hvor meget der bliver indbetalt måned for måned Hvordan det går med afkastet Hvem der får pengene, når de dør Hvor meget de i alt har sparet op Hvor meget de vil få udbetalt, når de går på pension Flere muligheder for selvbetjening Medarbejderne kan også tilpasse forsikringerne ved førtidspension, kritisk sygdom eller død. Når de har logget ind på Din Egen Pension, kan de: Vælge mindstebeløb til de efterladte Bestemme, hvem der får pengene, hvis de dør før pensionsalderen Vælge beløb ved førtidspension Vælge beløb ved visse kritiske sygdomme De er også velkomne til at kontakte PensionDanmark på telefon Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl. 8 og 21. DP4000 2K primer Mindst 50% kortere klargøringstid Få overblik over pensionen med en app til mobilen PensionDanmark har netop lanceret en ny app til iphone og Android-smartphones, der giver medarbejderne fuldt overblik over deres pensionsordning. Med app en kan medarbejderne se de vigtigste oplysninger om deres pensionsordning: Størrelsen på opsparingen og forrentningen af opsparingen Hvor meget der indbetales til pension måned for måned Hvad de får udbetalt i forsikring ved død, førtidspension og visse kritiske sygdomme. Medarbejderne aktiverer deres mobil på pension.dk/dinegenpension, hvor de logger på med NemID. Her klikker de blot på Aktivér mobil og følger anvisningerne. På den måde hentes app en automatisk fra enten App Store eller Google Play. Hvis medarbejderne har spørgsmål, kan de kontakte PensionDanmarks kundeservice på alle hverdage ml. kl. 8 og 21. DP4000 er det mest effektive primersystem på markedet. Det er en primer, som fjerner behovet for slibning i klargøringen, før påføring og efter påføringen. Herudover giver den innovative teknologi en enestående flydeevne, hvilket betyder en toplak med fremragende finish og glans. Som den eneste primer på markedet, kan du påføre toplak i op til 5 dage efter påføring af primeren uden behov for at slibe, hvilket fører til højere produktivitet, øget salg og indtjening på jobs der kræver non-sanding. Forhandler: AP Farver, Tlf.: , Make it happen. With PPG Nyheder fra PensionDanmark Medarbejderne kan også få relevant information om pensionsordningen i PensionDanmark direkte på . Hvis de tilmelder sig rådgivningsmail, modtager de ca. fire gange årligt de personlige rådgivningsmails med gode råd til, hvordan de bedst sikrer sig selv og deres nærmeste fx hvordan de kan bruge valgmulighederne i pensionsordningen. Virksomheder kan også abonnere på Firmaupdate, der udsendes ca. én gang i kvartalet. Her kan virksomheden fx få inspiration til, hvordan man bedst anvender pensionsordningen som et personalegode. Man kan også få ideer til, hvordan man gør pensionsadministrationen lettere. Tilmelding til nyheder fra PensionDanmark sker via pension.dk/ PPG Industries, all rights reserved.

19 EKSTRA SPRØJTEN 19 Bilmesse i Detroit Edmund Kroll og Jørgen Storm fra D A F deltog i North American International Auto Show i Detroit i starten af januar og har taget disse billeder af lækre bilmodeller. Få en højere produktivitet Få opgaverne på værkstedet fra hånden i en fart med DuPont Refinish. Sortimentet af produkter, der er udviklet til at optimere produktiviteten, sikrer kortere procestider, højere effektivitet, lavere omkostninger og mindre spild. Samtidig giver den suveræne kvalitet og korte værkstedstid flere tilfredse kunder i butikken. Gå ind på for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe med at øge jeres produktivitet. Copyright 2012 DuPont. Alle rettigheder forbeholdes. DuPont Oval-logoet, DuPont, The miracles of science, DuPont Refinish-logoet og alle produkter forsynet med eller er indregistrerede varemærker eller varemærker fra E.I. du Pont de Nemours and Company eller dets datterselskaber. DP_Refinish_DK_127x194.indd 1 8/8/12 2:57 PM

20 20 Marts 2013 PRESSEMEDDELELSE SEMA show i Las Vegas 2012 Traditionen tro har nj Handel ApS arrangeret deres årlige messetur til SEMA show i Las Vegas. Som noget nyt i år, startede vi turen i Los Angeles, hvor vi benyttede os af vores kontakt fra vores lak-leverandør Valspar/DeBeer, til at komme på rundtur bag kulisserne i Universal Studios. Her fik vi et indblik i hvordan man producerer kulisser, stuntbiler og specieleffekts. Det var fascinerende, at se hvordan en maler kunne få en ny bil til at se 30 år gammel ud. Og hvordan man kan få søjler af gips til at ligne tons tung marmor. Valspar har været leverandør til Universal Studios i over 25 år. Vi sluttede rundturen af med en tur i forlystelsesparken, og det var noget som fik smilet frem på læberne. De næste dage i Los Angeles blev brugt på bl.a. besøg hos Chip Foose, Custom lakeren Mitch Lanzini ved Huntington Beach. Og for de morgenfriske var der doughnut meet (de lokale mødes på parkeringspladserne ved nogle af de store indkøbscentre, for at vise deres biler frem og sparke dæk), det er imponerende at se over 500 bilentusiaster møde op kl om morgenen. Der var naturligvis også tid til at se på stjerne på Hollywood Boulevard, og et hurtigt kig i Beverly Hills. Så var det på tide, at vende næsen mod Las Vegas for at se SEMA show Igen i år var det fantastisk at se den store kreativitet, og de mange spændende seminarer, som man kunne vælge at deltage i. Der var over 200 seminarer fordelt på vidt forskellige emner, lige fra spotrepair til CO2/VOC besparelser ved autoreparation. De tre dage på SEMA var fyldt med mange indtryk, og man kan umuligt nå at opleve det hele. Der blev også tid til oplevelser i og omkring Las Vegas, bl.a. med drag-racing på Mario Andretti Speedway Center og tur til Hoover Dam samt at opleve den fantastiske udsigt over Grand Canyon. Det var nj Handel s 9. arrangement til SEMA show i Las Vegas, og vi ser frem til vores 10 års jubilæums tur i 2013, som bliver en hel unik tur med endnu flere fantastiske oplevelser. Er du klar til SEMA show 2013? Evt. yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Bjarne Lykke eller Niels Teinhart. Der er begrænset antal pladser. Bjarne Lykke tlf Niels Teinhart tlf ET KÆMPE UDVALG AF MED VOR AUTOMALING TIL SMÅREPARATIONER Acryl / Base m/u perlemor / Klarlak samt RAL-farver Vi har recepter til 99% af alle Danmarks bilmærker. Vi påfylder selv fra vores spraydåseanlæg. Kontakt os med farvekode og farve. Vi sender til hele Danmark m/fragtmand Nystiftende generalforsamling i FAI senior- og aktivitetsklub ØST Lørdag den 26. januar 2013 afholdt seniorklubben i FAI ØST nystiftende generalforsamling på restaurant San Marino på Søborg Torv. Elvin Karlsson bød velkommen til generalforsamlingen, hvor 18 personer var mødt op. På dagsordenen var en gennemgang af aktiviteter i den gamle seniorklub for FAI Øst samt vedtagelse af nye vedtægter og gennemførelse af generalforsamling i henhold til nye vedtægter. Elvin Karlsson og Kurt Black Jensen berettede, at de i den eksisterende seniorklub har taget over efter Preben Hillemann og Ole Schultz. I årets løb har seniorklubben gennemført et weekendophold på Menstrup Kro, en udflugt med rundvisning på Carlsberg samt et julearrangement på Wallmanns Saloner. Elvin Karlsson blev valgt til formand, og Kurt Black Jensen samt Michael Nørregård blev valgt til bestyrelsen.

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Kære kunde, Fra praktiske øvelser til praktisk arbejde ud fra denne devise har vi sammensat kursusprogrammet for 2015. Vi mener, at løbende

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/Reservedele Nr. 3 6. februar 2014 (uge 6) Nyt fra SKATs kontrolaktion: Underskriv ikke samtykkeerklæring Hvis

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Verdens tredjebedste autolakerer Side 5

Verdens tredjebedste autolakerer Side 5 EKSTRA SPRØJTEN 36. UDGAVE september 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hver fjerde medlem oplever fremgang Side 15 Skolepraktik og uddannelsesaftaler Side 6 Personaleoplysninger hvad må jeg som arbejdsgiver? Side 12

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE erhverv PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE AUTORISERET TOYOTA & CITROËN FORHANDLER I NYKØBING FALSTER OG MARIBO. AUTORISERET AVIS, BUDGET & MENADO UDLEJNINGSCENTER. ISO 9001 & 14001 CERTIFICERET. Vi dækker

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE

erhverv Totalkoncept for firmabiler PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE PERSONBILER VAREVOGNE TRAILERE AUTORISERET TOYOTA & CITROËN FORHANDLER I NYKØBING FALSTER OG MARIBO. AUTORISERET AVIS, BUDGET & MENADO UDLEJNINGSCENTER. ISO 9001 & 14001 CERTIFICERET. Vi dækker behovet

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/reservedele Nr. 6 27. marts 2014 (uge 13) Nyt fra AutoBranchen Danmark AutoBranchen Danmark inviterer til

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Forkerte lakopgørelser Side 5

Forkerte lakopgørelser Side 5 EKSTRA SPRØJTEN 37. UDGAVE december 2013 EKSTRA SPRØJTEN Læs om Blik & Sprøjt Side 2 KS 2000 Karrosseri - projektet skrider frem Side 5 Påmindelse fra FAI s Ankenævn Side 6 Hjælp fremtidens autolakerere

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser

Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser OSSIER OM REPARATIONSGRÆNSEN Færre totalskader - flere arbejdspladser Ændring af reparationsgrænsen har ved to lejligheder, senest i

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

FAI og D A F lancerer app Side 4

FAI og D A F lancerer app Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 33. UDGAVE december 2012 EKSTRA SPRØJTEN Audit af KS 2000/ ISO 9001 Isvejsede karrosseridele Side 16 Side 10 Formanden tager skraldet Side 15 Nye regler om betalingstider Side 3 Helios

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 3 8. december 214 Analyse fra AutoBranchen Danmark Sikkerhedsfradraget redder liv og sparer samfundet milliarder Bilsalget: Leasing giver nyt rekordår Stigning i antal skader fortsat presset eftermarked

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI FORMULA RACING RACING with FERRARI FORMULA RACING er et professionelt dansk racerteam stiftet og 100 % ejet af den danske importør af Ferrari og Maserati,

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev

Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev Juhlsens guide til online julehandel 5 gode råd til danske detailbutikker Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev 1. Du kommer langt med god service God kundeservice

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere