Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6"

Transkript

1 EKSTRA SPRØJTEN 34. UDGAVE marts 2013 EKSTRA SPRØJTEN 1-dags kursus i Autotaks og vidensdeling Side 10 DuPont skifter navn til Axalta Side 10 5 grundregler for skadesopgørelse Side 4 Fælles front for flere job i autobranchen Side 5 Mesterskaber fik ny besøgsrekord Side 6 Invitation til D A F og FAI regionalmøder Side 8 Nye KS 2000/ISO 9001-certificerede Side 12, 14 & 16 Bruger du Helios optimalt? Side 21 Få alle dine nyheder direkte fra FAI Fælles bestyrelsesseminar for FAI og D A F Side 2

2 2 Marts 2013 Fællesskab og samarbejde gavner branchen Af Lasse Jæger Jensen, landsformand, FAI I de seneste måneder har vi oplevet et unikt samarbejde i vores branche med det formål at få ændret de uforståelige og skadelige reparationsgrænser for forsikringsskadede biler. Jeg synes, det er enestående, at alle autobranchens organisationer lige fra de mindste til de allerstørste sammen med Malerforbundet i Danmark og Dansk Metal, og med Håndværksrådet som koordinator, har kunnet enes om en målrettet samlet indsats i forhold til regering og folketing for at få ændret reparationsgrænserne. samarbejdet mellem D A F (og dermed FAI) og Bilbranchen omkring uddannelse er et andet eksempel - og det nu godkendte Ankenævn for Biler, den fælles indsats omkring kvalitetssikring af skadesreparationer, vores fælles blad, Autobranchens Hus, er alle gode eksempler på konstruktivt fællesskab. Det er absolut muligt at samarbejde endnu mere til gavn for autobranchens virksomheder det er også nødvendigt! LEDER Mange af os har siden de første reparationsgrænser blev indført i 2000 brugt mange resurser på at overbevise det politiske apparat om, at grænserne skader miljøet, skader valutabalancen og skader beskæftigelsen samtidig med, at det provenu man havde regnet med ved et mersalg af nye biler stort set er forsvundet i den blå luft. Jeg føler mig overbevist om at vores indsats nu giver resultat. Jeg ser mange andre tegn på, at autobranchen er ved at indse at samarbejde mellem organisationerne gavner vores medlemmer mere end organisationsfnidder og selvpromovering. Den kommende fusion mellem FAI og D A F er et godt eksempel, Lasse Jæger Jensen, landsformand, FAI Fælles bestyrelsesseminar for FAI og D A F Den 6. februar 2013 afholdt bestyrelserne for D A F og FAI et konstruktivt bestyrelsesseminar i Middelfart. Emnet for seminaret var den forestående fusion, hvor der er god fremdrift i de forskellige arbejdsgrupper omkring navn og logo, nye vedtægter, kontingentstruktur samt arbejdsgiverdelen. Arbejdet forløber fortsat i en rigtig god stemning, og vi er nu så langt fremme, at der satses på, at fusionen kan vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger i D A F og FAI. I så fald vil fusionen få virkning fra 1. januar FAI s direktør og bestyrelse Udgiver: Foreningen af Auto- og Industrilakerere Autobranchens Hus Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup Tlf , Fax Annoncetegning: Malene Engelund, Tlf , Læs mere på Deadlines 2013: Annoncer og artikler: 12. februar 13. maj 14. august 13. november Indsendelse af annoncer: PDF-filer (PressOptimized), EPS-filer eller dokument i InDesign CS5 samtlige skrifter og illustrationer skal vedlægges. Anvend kun PostScript fonte. Kontakt Katja Petersen på hvr.dk for nærmere information. Annoncemateriale leveres elektronisk eller på CD til Malene Engelund vedlagt print af annoncen. Annoncer kan sendes elektronisk via og kan komprimeres via Stuff-It. Med annoncen skal altid følge en PDF-fil til visning og kontrol. Ved afsendelse af materiale på CD vedlægges et print af annoncen til visning og kontrol til: FAI, att. Malene Engelund, Autobranchens Hus, Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup. Oplag: stk Layout: Katja Petersen,

3 EKSTRA SPRØJTEN 3 En kæde af fordele... Kun 5.000,- om året Et medlemskab, som kan mærkes direkte på bundlinien! Lakkæden Danmark er igang med at opbygge et ægte frivilligt kædesamarbejde. Har du lyst til at være det næste kædeværksted, så kontakt gerne bestyrelsesformand Torben Rasmussen på telefon Se mere om os på Lakkæde Jeg har aldrig været den store tilhængere af kæder. Jeg må dog indrømme, at jeg i Lakkæden Danmark oplever, at jeg kan fokusere på at være selvstændig og gennemføre mine egne planer og samtidig få markant udbytte af kædefordelene. I vores forretning skønner jeg, at vi opnår en omkostningsoptimering på materialer på 20-40%. Vi har optimeret vores omkostningsniveau med 10-15%. Med en årlig investering på kun kr ,- må det være verdens bedste forrentning! Vi er stadigvæk den samme forretning, men vi er blevet styrket og bedre rustet til de nye tider. Claus Busk, Ruds Vedby Autolakering René Thomsen, Aarup Autolakering Danmar Lakkædenkæden alt i laker Danmark alt i lakering Lakkæden Danmark har indgået aftale med ovenstående leverandører. Kontakt din faste konsulent og hør om mulighederne, hvis du er medlem. Baldersbuen Hedehusene

4 4 Marts grundregler for skadesopgørelse Det er ikke tilstrækkeligt blot at reparere et skadet køretøj. Bilen skal bringes tilbage i samme stand som før skaden, og det skal sikres, at den repareres i henhold til fabrikkens anvisninger, påpeger Dave Shepherd i sin manual for taksatorer. En skadesopgørelse kræver systematik og bygger på 5 grundprincipper: 1. Nøjagtighed 2. Ensartethed 3. Opmærksomhed i detaljen 4. Viden 5. Integritet 1. Nøjagtighed Nøjagtighed i opgørelsen skal sikre, at skaden repareres i henhold til de korrekte reparationsanvisninger og reparationsmetoder for den specifikke bil. Det skal sikres, at intet overses og at alle direkte og afledte opgaver/ reservedele registreres. 2. Ensartethed Det er vigtigt, at der etableres ensartede rutiner med hensyn til identifikation af bilen, reparationsmetoder og reparationsanvisninger, så der kan foretages en korrekt kalkulation inklusive reservedele og lakering. Ved at følge den samme fremgangsmåde ved hver eneste skade - stor som lille - skabes forudsætningerne for, at skaden kan repareres i henhold til reparationsstandarderne, og at bilen kan bringes tilbage i samme stand, som før skaden indtraf. Der er aldrig tid nok til at gøre det rigtigt, men der er altid tid til at gøre det om Jack Bergmans lov 3. Opmærksomhed i detaljen Det er vigtigt med en nøjagtig, fuldt detaljeret opgørelse med tilhørende dokumentation og billeder. Det vil hjælpe taksatoren til at tænke på selve arbejdsprocessen. Det er klart, at ansvaret for den korrekte skadesopgørelse, som loyalt afspejler alle de arbejdsoperationer og reservedele der indgår, hviler på den person, som udarbejder forkalkulationen. Når skaden opgøres, skal der også tages hensyn til de værktøjer, som er påkrævede. 4. Viden Viden er grundlaget for den korrekte skadesopgørelse, og de der forkalkulerer og takserer skal være opmærksomme på, hvordan bilen er konstrueret, på reparationsanvisninger, på nye reparationsmetoder og nye værktøjer samt på erfaringer fra tidligere reparationer. Viden, nøje registrering og korrekt reparationsmetode fører til bedre kvalitet, større kundetilfredshed og større arbejdsglæde samt en effektiv proces. 5. Integritet Historisk set er der mistillid mellem taksatorer og værksteder, men hvis skadesopgørelsen hver eneste gang bygger på disse 5 grundprincipper, opbygges der tillid mellem alle parter. Nøjagtige, ensartede og detaljere skadesopgørelser, hvor den nyeste reparationsviden benyttes, vil i sidste ende skabe den nødvendige tillid mellem alle parter. Teknik og teknologi er vigtigt, men tillid er tidens løsen. Tom Peters Medlemsundersøgelse om digitale medier FAI ønsker at være på forkant med vores medlemmers udvikling indenfor både trykte, digitale og sociale medier, så vi fortsat kan målrette vores kommunikation mod vores medlemmer på mest formålstjenlig vis. FAI udførte derfor i december sidste år en undersøgelse vedrørende vores medlemmers ønsker til og brug af digitale og trykte medier. Undersøgelsen havde i alt 133 respondenter og en svarprocent på 46 %. Besvarelserne fra undersøgelsen viser, at størstedelen af respondenterne ønsker at fortsætte med at kommunikere på mere traditionel vis. Det er således de færreste af FAI s medlemmer, som anvender sociale medier aktivt, og flertallet ønsker fortsat foreningsinformation på tryk ikke digitalt. Dog er tendensen, at vores medlemmer anvender både smartphones og tablets i arbejdsøjemed i en eller anden grad. Nedenfor følger udvalgte svar fra undersøgelsen. Hvordan anvender du FAI-foreningshåndbogen? Foretrækker du, at følgende udgivelser fremover kun udkommer digitalt? 16% 64% 56% 20% 23% Ekstrasprøjten 21% Foreningshåndbogen Ja Nej, foretrækker den på tryk Det har ingen betydning Cirka halvdelen af respondenterne har svaret, at de enten anvender smartphones eller tablets til at læse mails og nyheder i nogen grad/høj grad. 2/3 af respondenterne har svaret, at de ønsker at anvende aktivt, hvis hjemmesiden bliver opdateret med branchenyheder oftere. På hjemmesiden ønsker vores medlemmer dertil hovedsageligt at blive opdateret med juridiske informationer, branchenyheder og medlemsrådgivning. Hvad ønsker du, FAI s hjemmeside skal indeholde? Rådgivning til medlemmerne Nyheder Juridiske informationer Oplysninger til potentielle kunder Andet 6% 30% 66% 78% 81% 28% 5% 48% Som håndbog Som opslagsbog på medlemmer I hvor høj grad anvender du smartphones og tablets til at læse nyheder og mails? 60 % af de adspurgte hverken har eller overvejer at få en Facebook-side. I samme boldgade benytter kun 13 % af vores medlemmer det professionelle sociale netværksmedie LinkedIn. I høj grad 16% Som juridisk opslagsværk 19% Andet I nogen grad 26% I ringe grad 19% Størsteparten af undersøgelsens respondenter anvender FAI-foreningshåndbogen aktivt og foretrækker fortsat at modtage foreningshåndbogen på tryk. Det samme gør sig gældende for FAI s kvartalsvise nyhedsavis Ekstrasprøjten. Godt og vel 2/3 af respondenterne læser nyhedsbrevet FAI Nyt. Slet ikke 34%

5 EKSTRA SPRØJTEN 5 Fælles front for flere job i autobranchen Sammen med de øvrige organisationer i autobranchen kæmper FAI og D A F mod den eksisterende reparationsgrænse, der har kostet over arbejdspladser på to år. En politisk beslutning om den såkaldte reparationsgrænse, der medfører, at en skadet bil hurtigt bliver erklæret totalskadet, har kostet omsætning og over job i autobranchen. Konsekvenserne er så alvorlige, at både arbejdsgivere og lønmodtagere i branchen har samlet kræfterne og forsøger at ændre beslutningen. FAI deltager i denne front, og adm. direktør Michael Nørregård mener, at en ændring er sund fornuft for alle. Det er vores vurdering, at en lempelse af reglerne for reparationsgrænsen meget hurtigt vil kunne generere et ganske betydeligt antal nye arbejdspladser. Derfor opfordrer vi regeringen til at løfte grænsen for, hvor meget en bil skal være beskadiget før den skal skrottes. Herved vil vi enkelt og billigt kunne genskabe danske arbejdspladser samt oprette nye lærlinge- og praktikpladser, skriver organisationerne. Skadestatistik Statistikken viser udviklingen i antal skader på person- og varebiler i perioden og viser antallet af skadede person- og varebiler, der er indleveret til reparation og takseret i opgørelsesperioden eksklusiv glasskader. Gennem perioden er antallet af skader på person- og varebiler steget. Antallet af skader toppede i 2010 med skader. Siden er antal skader faldet i både 2011 og 2012, hvor antallet i 2012 var på knap antal skader, hvilket er det laveste siden 2006 og er et fald på ca. 9 % i forhold til Afskaffelse støtter vækst Totalskadegrænsen har kostet både omsætning og arbejdspladser for vores værksteder, og der mangler efterhånden incitament for at bevare den. Vi har derfor taget et stort fælles skridt for at få totalskadegrænsen på den politiske dagsorden, siger Michael Nørregård. I et fælles brev til regeringens økonomiske ministre fremhæver autobranchens organisationer med støtte fra Dansk Metal og Malerforbundet - sammen med Håndværksrådet, at en lempelse af reglerne for totalskadegrænsen vil give en hurtig gevinst. Følgende organisationer er med i aktionen: Håndværksrådet, AUTIG, Danmarks Automobilforhandler Forening (D A F), Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI), Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD), Dansk AutoGenbrug (DAG), Dansk Autoglas, Dansk BilForhandler Union (DBFU), Dansk Metal, Dækbranchens Fællesråd, Malerforbundet, Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark (SKAD). DET JURIDISKE HJØRNE Nu bliver det dyrere at betale sine regninger for sent Af jurist Jeppe Rosenmejer, Håndværksrådet Den 1. marts 2013 træder de nye regler om betalingsfrister i kraft. Reglerne skal være med til at sikre virksomhederne hurtigere betalinger. Det skal blandt andet ske ved, at der sættes grænser for, hvor lange betalingsfrister man som kunde kan kræve, men også ved at sætte renten op og ved at indføre et nyt gebyr, som kreditor har ret til, når en betalingsfrist overskrides. eller udsende en rykker - eller noget andet - for at have ret til pengene. Blot det at betalingsfristen overskrides er nok. Gebyret kan dog ikke pålægges forbrugere, men kun på betalinger mellem virksomheder. Gebyret skal dække kreditors omkostninger til administration ved den forsinkede betaling og pålægges ved siden af rykkergebyrer og inkassoomkostninger. Fra den 1. marts har man som kreditor ret til en rente på 8 % plus Nationalbankens udlånsrente, som i øjeblikket er 0,20 %, dvs. i alt 8,20 %. Det gælder uanset, om man ved aftalens indgåelse har gjort opmærksom på, at der påføres renter ved forsinket betaling eller ej. Rentesatsen reguleres 2 gange om året - den 1.januar og den 1. juli. Rentesatsen kan ikke være højere i forbrugeraftaler, men kan godt være højere i aftaler mellem virksomheder. Det bliver således dyrere at være skyldner, da man nu bliver pålagt et ekstra gebyr i forhold til i dag, hvor man kun kan blive pålagt 3 gange rykkergebyr à kr. 100 og eventuelle inkassoomkostninger, hvis sagen skulle komme dertil. Regler fremgår af renteloven og den tilhørende bekendtgørelse om inddrivelsesomkostninger. Desuden indføres som noget helt nyt et gebyr, som kreditor har ret til, hvis en kunde betaler for sent. Gebyret er på 310 kr. og kan pålægges den dag, betalingsfristen overskrides. Det er ikke nødvendigt at aftale gebyret

6 6 Marts 2013 Mesterskaber fik ny besøgsrekord Hele mennesker besøgte danmarksmesterskaberne i håndværk i januar. Stor opmærksomhed om autolakerernes demonstrationsstand. Af Adam Pade Det er helt fint kun at være et demonstrationsfag under danmarksmesterskaberne i håndværk DK i Skills. Således blev autolakerernes demonstrationsstand under de tre dage lange mesterskaber i Aarhus sidst i januar besøgt af et talstærkt publikum - af ikke mindst folkeskoleelever. Skoleeleverne blev taget imod af to specialtrænede SKP-elever, der stod klar til at fortælle om tilværelsen som autolakerer og uddannelsens indhold. Til gengæld kunne skoleeleverne prøve kræfter med airbrush, og i løbet af dagene dekoreredes omkring 250 T-shirts, der udover den fine udsmykning var forsynet med rygmærker fra Teknisk Skole Silkeborg, FAI, Malerforbundet og Malerfagets Faglige Fællesudvalg. Danmarksmester i autolak, Mathias B. Frimor, fik i den grad øvet sig på sin dekorationsopgave under de tre konkurrencedage. (foto: Adam Pade) To SKP-elever var specialtrænet i at tage imod folkeskoleelever, der kunne få lov at male på t-shirts og derpå høre om uddannelsen til autolakerer. (foto: Adam Pade) Herudover udførte danmarksmester Mathias B. Frimor en dekorationsopgave på en forklap; vel at mærke den samme og gentagne gange. Efter to år i Odense rykkede danmarksmesterskaberne i år til Aarhus, hvor de blev afviklet i den 80 år gamle NRGI Arena suppleret med en veritabel teltby. Trods de interimistiske forhold var stemningen fin og modet højt måske med undtagelse af fredag morgen, da arrangører, deltagere, dommere og besøgende gæster blev mødt med godt 10 graders frost på grund af et strømudfald. 250 unge var med Omkring 250 unge dystede i 31 konkurrencefag, hvortil fulgte et antal demonstrationsfag uden for konkurrence. Heri deltog fag, der enten har afholdt deres egne mesterskaber herunder autolakererfaget og fag, for hvilke omkostningerne ved at henlægge mesterskaberne til Aarhus simpelt hen var for voldsomme. Fra start til slut nød mesterskaberne offentlig, endog kongelig bevågenhed. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) medvirkede under åbningsceremonien, og lørdag på mesterskabernes sidstedag aflagde Hans Kgl. Højhed Prins Joachim besøg hos tre-fire fag, inden han under afslutningen talte til konkurrencedeltagerne og forestod præmieoverrækkelsen. I 2014 rykker mesterskaberne til Aalborg og i 2015 forventeligt, da til København. Mannequin er som eyecatchers Kunne autolakerernes stand ikke byde på nervepirrende konkurrence, så skete der så meget andet: Ud over de to SKP-elevers elevatortaler om deres fag og Mathias Frimors dekorationsøvelser medvirkede andenårselev Alex Agerbo med udsmykningen af et antal mannequin-dukker i allehånd kulører og mønstre i sig selv en eyecatcher, beretter faglærer Jens Søndergaard, der var blandt værterne på standen alle tre dage, og som sammenfatter udbyttet af fagets deltagelse. Hans Kgl. Højhed Prins Joachim aflagde besøg på Skills om lørdagen, hvor han efter en rundtur forestod præmieoverrækkelserne. Her er han på besøg hos automekanikerne. (foto: Adam Pade) (foto: Niels Håkonsen) Det var dagene værd, selv om det altid er svært at måle effekten af dén slags markedsføring. Men når alle andre fag er tilstede og der er mange unge mennesker, vi kan få i tale skulle vi naturligvis også være her. Især de to SKP-elevers deltagelse var rigtig god. Folkeskoleelever hører helst på unge på deres egen alder de er bedre på bølgelængde end forældre, lærere og erhvervsvejledere, konstaterer han. (foto: Niels Håkonsen) Malerfagets Faglige Fællesudvalg finansierede materialer, stand og de medvirkendes overnatninger; Teknisk Skole Silkeborg påtog sig omkostningerne til egne og de unges timer samt transportudgifterne.

7 EKSTRA SPRØJTEN 7 SATAjet 4000 B Kun du kan producere usynlige reparationer. Hvorfor så nøjes med det næstbedste? Du har brug for en sprøjtepistol, der matcher din kunnen perfekt. Den nye SATAjet 4000 B: Bedre ergonomi. Højere præcision. Blødere. Lettere. For yderligere information: SATAjet 4000 B ad - export version.indd :29:00

8 8 Marts 2013 Invitation til D A F og FAI regionalmøder D A F og FAI afholder regionalmøder for vores medlemmer i februar og marts Vi har inviteret en række brancheaktører til at sætte fokus på branchens aktuelle situation samt fremlægge relevante initiativer og forslag til, hvordan vores medlemmer kan drive profitabel forretning. Mødeprogram : Branchens politiske situation Registreringsafgift og totalskadegrænse seneste nyt? oplæg af Hans Engell D A F/FAI politik oplæg af Jens Brendstrup, D A F Forretningsudvikling Indtjeningen i branchen er utilfredsstillende, så forhandlerne må forholde sig til nye forretningsmodeller. Der gives et bud på, hvordan man som forhandler udvikler sin forretning strategisk. oplæg af René Tønder, Udvikling A/S Kapitalstruktur og finansiering Kapitalmæssige løsninger, der gavner likviditeten, driften og udviklingen for virksomheden herunder manglende likviditet til udvidet drift, lav soliditet, ønske om generationsskifte/-salg af virksomhed m.v. oplæg af Kapitalbørsen Forsikringsskader Skadesreparationer i henhold til fabriksanvisninger. Forsikringsselskaber og kvalitetskontrol. Hvordan ser behov og fremtid ud? oplæg af Hans Bruun, D A F/FAI Autobrancheinstitut Karriere i autobranchen D A F og Bilbranchen udbyder en række uddannelsestilbud målrettet autobranchen. oplæg af Johnny Nedergaard, Uddannelseskoordinator Der vil være en kort kaffepause midtvejs i programmet, og der vil blive serveret frokost efter sidste oplæg. Vel mødt. Møderne bliver afholdt: Tirsdag den 26. februar på Comwell, Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Tirsdag den 12. marts på Comwell, Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping Torsdag den 14. marts på Comwell, Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør Tilmelding Send en mail til Jane Larsen på og oplys forening, navn og antal. Nye bilmodeller i FAI euro LAK marts 2013 CITROËN DS3 (Mod.013) (SB) Cabriolet 2-dørs DACIA Sandero II (Mod.013) (5SD) sedan 5-dørs FORD (EUR) B-Max (Mod.013) (JK) Fiesta (Mod.013) (KC#) sedan Fiesta (Mod.013) (KD#) sedan Tourneo Custom L1H1 (Mod.013) (FA) Kombi/Bus (2020) Tourneo Custom L1H1 (Mod.013) (FA) kassevogn(2020) Kombi-5 3-dørs 5-dørs Rad:2933 Rad:2933 FIAT 500L (Mod.012) (330) B-Max (Mod.013) (JK) Kombi-5 HONDA CR-V (Mod.013) (RE#) Station 5-dørs HYUNDAI Santa Fe (Mod.013) (DM) Station XF (Mod.013) (X250) Sportbrake 5-dørs JAGUAR XF (Mod.013) (X250) Sportbrake Kombi-5 KIA Sorento (Mod.013) (KU) Station 5-dørs MERCEDES-BENZ A180-A250 (Mod.012) (W176) sedan CLS (Mod.013) (X218) Shooting Brake Citan L (Mod.012) (415) Kombi/Bus (1800) Citan EL (Mod.012) (415) Kombi/Bus (1800) Citan (Mod.012) (415) kassevogn (1800) Citan L (Mod.012) (415) kassevogn (1800) Citan EL (Mod.012) (415) kassevogn (1800) 5-dørs Kombi-5 Rad:2697 Rad:3081 Rad:2313 Rad:2697 Rad:3081 MAZDA Mazda 6 (Mod.013) (GJ) Sport Kombi Kombi-5 OPEL Adam (Mod.013) Astra J lift-back Mokka (Mod.013) Station 3-dørs 4-dørs 5-dørs MITSUBISHI Outlander (Mod.013) (GF#W) Station 5-dørs RENAULT Clio IV (Mod.013) (BH#) sedan 5-dørs SEAT Leon (Mod.013) (5F) sedan 5-dørs SKODA Rapid (Mod.013) (NH) sedan 5-dørs SUZUKI Jimny (Mod.013) (FJ) Station 3-dørs VW Golf VII (5G) sedan Golf VII (5G) sedan Har du brug for en elev? Malerfagets Faglige Fællesudvalg meddeler, at der med udgangen af januar 2013 er 106 elever i skolepraktik. Med 359 elever under uddannelse til autolakerer udgør andelen af skolepraktikelever 30 %. Det er i overkanten. Faget læres bedst i praktik hos vores medlemmer. FAI opfordrer derfor til, at I overvejer om I - trods trange tider - ikke har brug for en elev. Malerfagets Faglige Uddannelsesudvalg meddeler samtidig, at 33 ud af de 359 vognmalerelever er kvinder, hvilket svarer til 9 %. Man skal henvende sig til Teknisk Skole Silkeborg, Jens Søndergaard Hansen på telefon dørs 5-dørs TOYOTA Auris (Mod.013) (#E18#) Hatchback 5-dørs

9 EKSTRA SPRØJTEN 9 Nyt samarbejde om uddannelser I samarbejde med Business College Syd i Mommark har de to førende aktører i autobranchen D A F og Bilbranchen besluttet at danne fælles front i bestræbelserne på at skabe større klarhed om karrieremulighederne i autobranchen. Konkret sker det i form af et nyt katalog, som - på overskuelig vis - vil give et overblik over autobranchens karriere- og uddannelsesmuligheder. Samtidig oprettes websiden autouddannelsen.dk med detaljerede oplysninger til brug for alle med interesse i autobranchens mange uddannelses- og karrieremuligheder. De uddannelser, der er omfattet af kataloget og hjemmesiden, er alle anerkendte uddannelser og kurser, som enten er SU-berettigede eller med mulighed for at søge løntabsgodtgørelse til. Dét har været en af de afgørende forudsætninger for både Bilbranchen og D A F, siger Thomas Møller Sørensen, branchedirektør for Bilbranchen i DI. Kataloget og websitet vil favne alle anerkendte uddannelser indenfor salg, markedsføring og ledelse. Vi tilbyder nu et overblik over alle anerkendte brancherettede uddannelser - helt fra elevstillingen via biløkonomuddannelsen til uddannelse på MBA-niveau. Og som en nyskabelse kan vi præsentere et nytilrettelagt ledelsesuddannelsesforløb, siger Jens Brendstrup, adm. direktør for D A F. Autobranchens Grundlæggende Leder Uddannelse (GLU) En anden nyhed er på autobranchens uddannelsesmarked er GLU Grundlæggende Leder Uddannelse som er godkendt af Lederne. GLU er tilrettelagt for nuværende og kommende ledere, der har behov for grundlæggende kundskaber i ledelse. Uddannelsen er målrettet personer, der ikke i forvejen har en længere teoretisk uddannelse, men ønsker en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som kan anvendes i den daglige ledelse. Uddannelsen er ideel for fx værkførere, reservedelschefer og salgschefer og består af i alt 20 dages uddannelse fordelt på forløb à 2-3 dage. Også den velansete videregående uddannelse til biløkonom, der udbydes i både Aarhus og Lyngby, er repræsenteret. Biløkonom-uddannelsen har gennem en del år, givet branchens ledere en videregående uddannelse. Business College Syd udgiver katalog Kataloget udgives af Business College Syd i Mommark, der også vedligeholder den tilhørende hjemmeside autouddannelsen.dk. Johnny Nedergaard, der er koordinator på autouddannelserne i Mommark, vil samtidig bistå med personlig vejledning til branchens virksomheder omkring valg af merkantil uddannelse og/eller videreuddannelse. Jeg glæder mig meget over, at vi i fællesskab nu har etableret ét billede af de uddannelser og karriereveje, autobranchen tilbyder. Det er mit håb, at både branchens ledere og medarbejder med det nye værktøj fremover vil kunne navigere bedre rundt blandt de mange muligheder, branchen tilbyder, siger Johnny Nedergaard. Læs mere på LinkedIn: BCSyd Mommark uddannelser til autobranchen BEARTEX THIN-FLEX NYHED Ny forbedret kvalitet fra Norton, med højtydende kvalitetskorn på fleksible håndark af nylon. Anvendes til mattering af nye pladedele og plastkofangere før fylder, samt kanter og udsprøjtningsdele før den afsluttende slibning med maskine. Saint-Gobain Abrasives A/S Robert Jacobsens vej 62 A 2300 Købehavn S Telefon

10 10 Marts 2013 NYE SVENDE FEBRUAR 2013 Forreste række fra højre: Ronny, Winthers Autolak - Simon, Kjærs Bilcenter - Jan Holm, Lærer - Senad, Kjelds Autolak - Ronnie, Jyderup autolakering. Midterst række fra højre: Danny, Brøndby Autolakering - Mads, IM Autolakering - Danni, Byens Bilpleje - David, Sl.Lak - Jesper, Ringvejens autolakereri. Bageste række fra højre: Martin, Elkjærs autolak - Niclas, BD Møll - Brian, PierreAutolakering. FAI og D A F indbyder til 1-dags kursus i Autotaks og vidensdeling Kurset vil give en forståelse for Autotaks/Forsi-systemets opgørelsesteknik og giver ligeledes en indsigt i de muligheder, som systemet tilbyder. Lær at opgøre skaderne korrekt, så du ikke snyder dig selv. Få ligeledes din 1000 nummer liste opdateret. Vi vil gennemgå den dokumentation, som ligger til grund for samarbejdet mellem værkstederne og forsikringsselskaberne, så ingen kan være i tvivl om retningslinjerne i forbindelse med en skadesreparation. Og der vil være rig mulighed for at afprøve jeres færdigheder i Forsi. Invitér eventuelt også din samarbejdspartner på lak- eller karrosserisiden, så I kan opgøre skaderne sammen. I vil efterfølgende opleve en forbedret effektivitet og være bedre til at argumentere for jeres sag. Pris: 1765,- eksklusive moms. Kurserne vil blive afholdt med max. 12 kursister pr. hold. Der vil være fuld forplejning under kurset. Kurserne afholdes følgende steder på følgende datoer: Sjælland: 11. marts og 12. marts kl , adr.: 3M a/s, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Jylland: 13. marts og 14. marts kl , adr.: Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej indgang D, lokale 902, 8600 Silkeborg 25. april: Aalborg (adresse ikke fastlagt). Medbring gerne din egen PC, dit brugernavn og password til Forsi. Underviser: John Milton Tilmelding: Din samarbejdspartner, når det gælder...! Tlf KS 2000 certificering i samarbejde med FAI Energibesparelser og energieffektivisering Projektering af tekniske anlæg APV, kemistyring og ATEX-vurdering Miljøansøgning og Myndighedsbehandling Aalborg K. Christensens Vej Aalborg SV MANconsult er en rådgivnings- og konsulentvirksomhed, som udvikler og effektiviserer virksomheder inden for forretnings- og ledelsessystemer, klima og energieffektivisering samt CSR og arbejdsmiljø. C. FLAUENSKJOLDS FOND SØG NU! C. Flauenskjolds Fond er en fond, der yder støtte til personer under uddannelse indenfor autolakering og industrilakering - herunder til studierejser. Fonden blev stiftet for en række år siden af Flauenskjold, og administreres nu af FAI og FAI s hovedbestyrelse. Pengene kan uddeles til unge under uddannelse i faget. FAI skal hermed opfordre elever under uddannelse som autolakerere eller industrilakerere til at søge fonden. Ansøgninger kan stiles til FAI Kirkevej Taastrup Att. Michael Nørregård

11 EKSTRA SPRØJTEN 11 En forsikring uden ridser i lakken Det vigtigste ved en forsikring er, hvad der sker, når du får en skade. Det er først dér, du finder ud af, hvad du egentlig betaler for. Som medlem af FAI betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos If. Blandt andet får du tilknyttet en fast kontaktperson, der har erfaring fra netop din branche. Læg det sammen med en VIP-postkasse på hvor skader kan anmeldes døgnet rundt, så har du en forsikring hos If. Og skulle du mod forventning blive utilfreds med noget, kan du kontakte If eller FAI, som sørger for, at behandle din henvendelse. Vil du vide mere så ring til os på FAI Forsikring i samarbejde med If InHouse 0512

12 12 Marts 2013 Fokus på kvalitet og struktureret ledelse giver ISO-certificering til Djurs Autolakering Klaus Jensen viser sit nye skilt frem Som en af de første tyve autolakerer i landet kan Djurs Auto- & Industrilakering i Tirstrup nu bryste sig af at være blåstemplet med en ISO 9001 certificering. Fra en KS 2000 certificering er vi nu skridtet videre med en ISO 9001 certificering. Certificeringen sender endnu et kraftigt signal om, at vi er en særdeles kvalitetsbevidst, målrettet og seriøs samarbejdspartner, udtaler ejer og daglig leder, Klaus Jensen. Erhvervslivet har ifølge Klaus Jensen erfaret, at en certificering - og det at efterleve en godkendt standard - er sund fornuft. Sagen er, at en standard beskriver den mest optimale måde at tilrettelægge tingene på. Det er med det formål at den er udviklet. Og når en virksomhed sætter arbejdsgangene i system efter en certificering, så lægger firmaet samtidig arbejdsgangene om, så man gør tingene på den mest optimale måde. Derfor kan det betale sig, forklarer Klaus Jensen. Som arbejdsplads og samarbejdspartner ønsker vi at være helt i front. Netop derfor er vi foruden vores nye opgradering til ISO 9001 også i fuld gang med at videreuddanne vores personale i mærkespecifikke kurser i samarbejde med Spies Hecker for til stadighed at kunne varetage de skærpede krav, som bilimportørerne løbende stiller. Det er akkurat 3 år siden, at Klaus Jensen overtog autolakereriet på Århusvej i Tirstrup. Dengang talte bemandingen 2 medarbejdere og en række kunder, som genererede i omegnen af biler om ugen. De 2000 kvadratmeter bygninger var overflødige på daværende tidspunkt, og var lejet ud til andre formål. I dag blot 3 år efter overtagelsen og netop ISO 9001 certificeret, beskæftiges medarbejdere, alle kvadratmeter er taget i brug, og der males op mod 300 biler om måneden i nye kabiner. INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER KS 2000 Industri FAI har opstartet en arbejdsgruppe, der skal se på udvikling af et kvalitetsstyringssystem for industrisektionen. Første møde blev afholdt hos Erling Jensen, Speed Color A/S i Randers, i slutningen af januar. Fra MANconsult deltog Poul H. Nielsen og fra FAI Klaus Plum. Fremover deltager desuden Fyns Lakerings-Industri og Svends Autolakering som pilotvirksomheder. Rammen for KS 2000 Industri skal være det i forvejen kendte system fra KS 2000 (se nedenfor). EN FØRSTEKLASSES KLARLAK MED EN FREMRAGENDE GLANS P HS PLUS KLARLAK NEXA AUTOCOLOR lancerer denne nye innovative klarlak for at kunne tilbyde de bedste egenskaber, så dit værksted bliver endnu mere produktivt og lønsomt, samtidig med at du vil kunne udføre reparationer af højeste kvalitet med et langvarigt resultat. Forhandler: Scandinavia Paint Solution A/S Tlf.: Blank finish af høj kvalitet Hurtig procestid Nem påføring Selve processerne skal tilpasses industrisektionen, men de overliggende (og underliggende) funktioner bliver grundlæggende de samme. FAI og de deltagende virksomheder hører gerne, hvilke erfaringer og behov andre interesserede har i forbindelse med et kvalitetsstyringssystem. Den foreløbige tidsplan for projektet er et færdigt system med udgangen af april. Herefter skal systemet lægges på KS 2000 web (fai.d4.dk). NEXA AUTOCOLOR og AQUABASE er varemærker, der tilhører PPG Industries PPG Industries. Alle rettigheder forbeholdes.

13 EKSTRA SPRØJTEN 13 Hyundai og FAI indgår aftale om KS 2000 Hyundai Bil Import A/S og FAI har her i starten af januar indgået aftale om, at reparationslakering og garantiarbejde skal foretages på lakeringsværksteder, der er certificeret i henhold til FAI s kvalitetsstandard KS Formålet med aftalen er at sikre kvaliteten på det lakarbejde, der udføres på Hyundai biler og samtidig etablere et samarbejde mellem Hyundai Bil Import A/S og FAI om kvalitetsstyringen af lakeringsarbejde i forbindelse med reparationer på værkstederne. Aftalen indebærer endvidere en 3-års lakgaranti under forudsætning af, at der indgås en skriftlig samarbejdsaftale mellem den enkelte autolakerer og det enkelte Hyundai værksted. Vi er rigtig glade for, at vi har indgået denne aftale. En væsentlig del af aftalen er nemlig gensidig udveksling af relevante informationer og samarbejde omkring undervisning og forståelse for laksystemet, udtaler FAI s direktør Michael Nørregård. Eftermarkedsdirektør i Hyundai Bil Import Kim C. Kristensen tilføjer, at det for Hyundai er væsentlig at deres biler repareres bedst muligt i henhold til såvel fabrikkens som lakfabrikantens forskrifter Over 80 procent af FAI s lakeringsværksteder er nu KS 2000 certificerede, en del af dem oven i købet KS 2000/ ISO certificerede, og langt de fleste bilmærker har nu en KS2000 aftale med FAI. Eftermarkedsdirektør Kim C. Christensen og servicechef Per Møller Madsen, Hyundai Bil Import A/S samt direktør Michael Nørregård efter underskrivelsen af aftalen. PRESSEMEDDELELSE Professionelt polermiddel med vokseværk I mange år har 3Ms Fast Cut-polermidler været det foretrukne grovpolermiddel på klargørings- og bilplejecentrene i Danmark. 3M er derfor glade for at introducere en ny storebror, som medlem af familien Fast Cut XL. XL men lettere at arbejde med Det nyudviklede polermiddel tager udgangspunkt i den kendte og populære Fast Cut Plus. Den nye Fast Cut XL er blevet markant forbedret på flere områder. Fast Cut XL gør det muligt at opnå en flot finish (svarende til Fast Cut Plus) hurtigere og med mindre støv især på ældre lakker uden at gå på kompromis med kvaliteten. Overskydende polermiddel er blevet lettere at tørre af og samlet set betyder det, at 3M Fast Cut XL er med til at nedsætte den samlede polertid og øge effektiviteten i klargøringen. Et andet område, hvor Fast Cut XL udmærker sig er ved den øgede transparens, der betyder, at det er nemt at se, når du har nået det ønskede resultat. Fast Cut XL kan desuden anvendes som 1-trins-produkt på mørke lakker en egenskab, der er med til at øge effektiviteten yderligere. Sådan anvendes Fast Cut XL. 3M Fast Cut XL anvendes uden vand og påføres med en grøn polerrondel på en elektrisk eller luftdrevet polermaskine ( r/min). Den kan anvendes på både nylakerede og hærdede lakker samt ridsefaste klarlakker. Desuden anbefaler 3M, at poleringen afsluttes med Extra Fine Plus på en gul polerrondel Afsluttende aftørres med en 3M Scotch Brite High Performance mikrofiberklud. Du kan læse mere om den nye 3M Fast Cut XL og 3Ms anbefalede polerprocesser på 3M Autos hjemmeside Kort og godt om den nye Fast Cut XL fra 3M: Hurtigere og nemmere at polere med Lettere at tørre af Støver mindre især på ældre lakker Kan anvendes som 1-trins-produkt på mørke lakker Om 3M Auto Siden 3M opfandt Wetordry slibepapir til autobranchen tidligt i det forrige århundrede, har 3M været synonymt med innovation og kvalitet inden for autobranchen. Som kunde nyder man godt af over 100 års erfaring. I dag har 3M Auto markedets mest omfattende udvalg af forbrugsmaterialer til karrosseriværksteder og autolakerere. Vi dækker alle faser af bilreparationen med næsten 700 forskellige produkter. Vi tilbyder et bredt sortiment af 3M-produkter til næsten alle opgaver fra overfladerengøring og forberedelse til sidste polering. Produkterne er udviklet til professionelle værksteder, så arbejdet kan udføres hurtigere og mere produktivt. Om 3M 3M Company blev grundlagt i Siden 1910 har 3Ms hovedkontor ligget i St. Paul, Minnesota, USA. I dag er vi aktive i omkring 60 lande og har ca medarbejdere. Udviklingen af nye produkter baseret på ensartede teknologier er typisk for 3M. I selskabets mere end 100-årige historie, er der skabt 100 teknologier, der har resulteret i et fascinerende udvalg af forskellige produkter. I Danmark har 3M hovedsæde i Ørestaden og beskæftiger 125 medarbejdere.

14 14 Marts 2013 Struer Billakering ny aktionær hos LAKexperten Tage Skydsgaard har i 35 år drevet sit eget autolakererværksted i Struer de sidste 7 år sammen med sønnen Brian Skydsgaard. Med indgangen til 2013 har de skiftet solotilværelsen ud til fordel for at blive en del af kædesamarbejdet i LAKexperten. Værksteder med LAKexperten-logo på facaden fylder mere og mere på Danmarkskortet. Senest er autolakererkæden også blevet stærkere repræsenteret i det vestjyske, i kraft af at Struer Billakering netop er trådt ind som aktionær i LAKexperten A/S. Selv peger de to indehavere på en række fordele, som i sidste ende var udslagsgivende for, at de viste interesse for at gå ind i den frivillige kæde. Umiddelbart er der mange gode grunde for os til at blive en del af LAKexperten. Dét, som falder mig mest i øjnene, er, at vi nu får adgang til kompetente kolleger, som kan give input fra deres egen dagligdag og feedback på, hvordan vi gør tingene. Begge dele er noget, vi kan gøre brug af på vores eget værksted sammen med vores medarbejdere, forklarer Brian Skydsgaard. Derudover hæfter de også sig ved, at de nu er en del af et fællesskab med en volumen, som stiller dem stærkere i forhold til at skabe en bedre bundlinje. Det gode ved at være en del af LAKexperten er også, at vi nu bliver en del af den fælles indkøb. Samtidig ligger der nogle spændende perspektiver i at være en del af et kollektiv, som på landsplan er kendt for en høj kvalitet. Vi har en klar forventning om at begge dele vil have en positiv effekt på vores forretning, fastslår Brian Skydsgaard. Hjem med nye indtryk Som indehaver af Struer Billakering mener Tage Skydsgaard dog ikke, at det udelukkende er ham selv og sønnen, der kommer til at mærke forskellen mellem at være et enkeltstående værksted til nu at være én brik ud af mange i LAKexperten. Efter at have været os selv, var vi kommet til et punkt, hvor vi gerne ville have flere inputs. Og det er jeg ikke i tvivl om, at vi får nu. Både i kraft af de efteruddannelsestilbud vi nu får adgang til, men også gennem de løbende PITstop og kædemøder, hvor aktionærerne møder hinanden. Begge dele vil give os noget at tage med hjem. Derigennem vil vi få en dialog om, hvordan vi gør vores arbejde, og om hvordan vi kan optimere vores arbejdsprocesser og i sidste ende også sikre en fortsat udvikling af kvaliteten i vores arbejde, siger Tage Skydsgaard. Brian Skydsgaard forsætter: Vi har altid haft fokus på efteruddannelse af svende og god solid uddannelse af lærlinge. Den bedste platform På det personlige plan har Tage Skydsgaard samtidig haft en bagtanke med at blive en del af LAKexperten. For bag beslutningen ligger et igangværende generationsskifte hos Struer virksomheden. Vi har været sammen om ledelse og drift af værkstedet de sidste år og med indtrædelse som aktionær i LAKexperten, har vi sikret os den bedste platform at føre virksomheden videre på, den dag jeg trækker mig helt tilbage fra faget, slutter Tage Skydsgaard. Foruden de muligheder samarbejdet i LAKexperten giver, peger Brian Skydsgaard også på utroligt gode og loyale medarbejdere som en vigtig faktor for fremadrettet succes: Vi har en utrolig god medarbejderstab, som arbejder godt sammen og ikke er bange for at give et ekstra nap med, når det er nødvendigt. Varmt velkommen Hos LAKexperten byder man de nye aktionærer velkommen og er stolte over at have tiltrukket endnu et værksted, som gennem mange år er kendt for god solid kvalitet. Bo K. Søndergaard siger: Generationsskifte er et tema mange steder, og vi er glade for, at både den unge generation og dem der er på vej til at trække sig tilbage ser muligheder og finder det attraktivt at være en del af LAKexperten. Blandt kædens aktionærer er efterhånden en større gruppe af den yngre generation, som drager stor fordel af at sparre med hinanden. Struer Billakering beskæftiger 10 medarbejdere fordelt på to afdelinger i Struer. Læs mere om LAKexperten på Nye aktionærer hos LAKexperten A/S: Brian og Tage Skydsgaard er seneste nye aktionærer hos LAKexperten og glæder sig til det fremtidige samarbejde med de mange nye LAKexperten kolleger.

15 EKSTRA SPRØJTEN 15 PRESSEMEDDELELSE R-M: Color Explorer - Nu tilgængelig på smartphone! R-M Color Explorer online mobilapplikation forenkler lakeringen på værkstedet - særligt værkstedets produktivitet, når det gælder farvesøgning. Foretag farvesøgning med din smartphone hurtigt og mere pålideligt. De fleste R-M-værksteder verden over har adgang til internettet og bruger Color Explorer Online, søgeværktøjet som hjælper dig til at finde den rette farve og recept hurtigt og effektivt. Lakerere, der anvender smartphone, vil kunne drage fordel af Color Explorer Online applikationen. Ved at lancere denne applikation, ønsker vi at hjælpe vores kunder til at blive endnu effektive, når de søger efter farver. Mere effektivt I Color Explorer Online applikationen, kan lakereren opgive farvekoden, som vises på køretøjet og derefter få en liste over varianter og passende Colormaster-farvekort. Man behøver blot at se efter farvekortene i Colormaster, vælge den rette farve og se recepten, som vises på skærmen. Dette sparer tid, da man ikke behøver at løbe frem og tilbage mellem bilen og kontoret. Alle funktionaliteterne i Color Explorer Online - og mobilitet oveni! Applikationen Color Explorer Online tilbyder nøjagtig samme funktionalitet, datavolumen og hyppige opdateringer, som er tilgængelige på computeren. Applikationen er blot blevet tilpasset, således det er lettere at læse på den lille skærm. Med Color Explorer Online applikation tilbyder R-M en innovativ og brugervenlig løsning, som hjælper sine kunder til mere effektivitet og lønsomhed. THE COLOUR OF SUCCESS. Klar til at springe fremad? Så vælg Standox, den førende bilreparationslak og lad os hjælpe din virksomhed med at komme i front. Vi tilbyder praktisk rådgivning til virksomhedsudvikling, såsom at få nye kunder, beholde eksisterende og positionere dit værksted til større succes. Stol på at Standox vil levere de bedste resultater og du vil snart lande større fisk. Lakeringens kunst.

16 16 Marts 2013 Lakkæden Danmark rykker ud i landet I hele 2013 vil Danmarks største frivillige kæde indenfor lakering gennemføre informationsmøder fra kyst til kyst og fra nord til syd. Formålet er at styrke kendskabet til kæden og give interesserede de bedste betingelser for at overveje et medlemsskab. Vi besluttede i efteråret 2012 på vores heldagsmedlemsmøde, at vi fremadrettet ville øge markedsføringen af Lakkæden Danmark overfor bade kunder og samarbejdspartnere og samtidig gennemføre flere aktiviteter med henblik på at øge og styrke kædens medlemsgrundlag, udtaler bestyrelsesformand Torben Rasmussen. For mange kan det være svært at forholde sig til et medlemsskab af en kæde udelukkende via et brev eller en tryksag, og derfor vil vi gennem 2013 afvikle informationsmøder over hele landet, hvor vi inviterer kollegaer til at komme og høre mere om kæden og de mange fordele og muligheder, som et medlemskab kan give. I slutningen af februar og starten af marts tager vi hul på dette initiativ ved at gennemføre den første række af møder i det Midt- og Sydjyske, på Fyn og på Vest-, Midt- og Sydsjælland. Møderne vil typisk vare et par timer, hvor vi over en bid mad og afslappet atmosfære vil fortælle om vores udvikling, fremtidsplaner og mål samt give interesserede en lejlighed til at møde nuværende kæde- og bestyrelsesmedlemmer og få svar på de spørgsmål, man eventuelt måtte have. Hen over vinteren har vi markedsført os massivt overfor alle vores kolleger i lakeringsbranchen, hvilket vi naturligvis vil fortsætte med, men vi tror også, at de fysiske møder kan medvirke til at flere får en viden som kan resultere i et medlemsskab af kæden udtaler Torben Rasmussen. Alt for mange af vores kollegaer går glip af betydelige økonomiske fordele ved ikke at være medlem, og det er brandærgerligt i disse tider, hvor både omsætning og indtjening lider under og presses af det generelle økonomiske klima I Danmark. Jo flere vi er sammen, jo mere kan vi opnå, både som kæde og som selvstændige lakeringsvirksomheder. Nu glæder vi os til at begynde med møderne, og jeg håber, at rigtig mange har lyst og tid til at deltage på et af vores møder hen over året. Et par timer, som kan gøre en kæmpe forskel for den enkelte, slutter Torben Rasmussen. Sundsholmens Autolakering ApS KS 2000/ISO 9001 certificeret Sundsholmens Autolakering ApS blev den 27/ certificeret i henhold til KS 2000/ISO9001. Det var bemærkninger fra MANconsult i forbindelse med et opfølgningsbesøg, der inspirerede virksomheden til at tage skridtet mod en ISO certificering. Indehaver Ralph Makholm og sit team af 3 svende, 1 lærling og 2 gammelsmølfer har i fællesskab løftet opgaven med at nå dette skridt. Alt tager tid, men hvis viljen er der, kan man nå toppen, udtaler Ralph. Virksomheden anvender KS 2000 web som et reelt værktøj og ikke bare som et opslagsværk. Virksomheden tager dokumenthåndteringen seriøst og arbejder målrettet med at styre alt i virksomheden. Målsætningen er at udnytte de elektroniske værktøjer til fulde herunder både lagerstyring og arbejdskort. Udover at være medlem af FAI er virksomheden tilknyttet Baden Jensen A/S kundekæde, Lak og Know-how, og har stor glæde af dette. Ralph anbefaler alle at arbejde målrettet med KS 2000 og arbejde hen imod en KS 2000/ISO 9001-certificering. Prøv det og få succes! Det gør en stor forskel for din virksomhed og åbner mange nye døre, udtaler Ralph. Ralph Makholm med det nye KS/ISO skilt FAI/D A F s applikation til skadesopgørelser I en enkel og lynhurtig 5-trins procedure kan du med FAI/D A F s applikation oprette en skadessag og tage mobilbilleder af både taksatorrapporter, fakturaer og skader, tilknytte kommentarer og sende det til FAI/D A F s tekniske afdeling, som vil behandle sagen på en hjemmeside og besvare dine spørgsmål. Applikationens 5 trin: Lakmikroskop FAI/D A F har et parti lakmikroskoper, som vi tilbyder alle. Lakmikroskop x40 med led lys, kr. pr. stk. + moms og forsendelse. Henvendelse til: Malene Engelund, tlf eller mail 1) Tag et eller flere billeder af skade 2) Tilknyt kommentar 3) Tag et eller flere billeder af rapport 4) Tilknyt kommentar 5) Afslut sagen og send til FAI/D A F Applikationen er gratis og kan hentes i App Store samt Google Play. Den kan findes ved at søge på enten applikationens navn: FAI/D A F eller udbyderen AutoIT. Applikationen vil være kompatibel med både Iphones og Androids styresystem og kræver medlemslogin for at kunne anvendes.

17 EKSTRA SPRØJTEN 17 PRESSEMEDDELELSE 2012 udgaven af DuPont Automotive Colour Popularity Report viser de globale farve præferencer for 11 vigtige bil markeder I sit tresindstyvende år er DuPont Automotive Colour Popularity Report både den største og ældste rapport af sin slags indenfor autoindustrien. Det er den eneste rapport der både inkluderer globale farve popularitets rangeringer og regionale trends fra 11 førende automobil regioner i verden rapporten, udgivet i december 2012, afsløres at hvid/perlemorshvid med 23 procent dominerer den globale popularitetsundersøgelse, for andet år i træk. Globalt set rykker sort og sorte effektfarver op til andenpladsen med 21 procent, takket være dets stærke position i den asiatiske stillehavsregion samt farvens internationale image af luksus og høj kvalitet. Tredjepladsen går til sølv med 18 procent. I Europa er hvid/perlemorshvid også den førende farve med 24 %, og overhaler dermed sort og sorte effektfarver der har en markedsandel på 23 %. Sort og sorte effektfarver er dalet i popularitet i Europa siden højdepunktet i 2009, men har dog beholdt sin førerposition i intermediate-mpv og luksus SUV kategorierne. Hvid/perlemorshvid lå også på førstepladsen i compact/sport og truck/suv kategorierne i Europa. Ann De Clerck, colour marketing manager hos DuPont Refinish EMEA, siger: Farven hvids betydning er repræsenteret indenfor avanceret design og præferencer for bæredygtighed. Perlemorsfarver er også vokset i popularitet, selvom deres stigning er minimal i forhold til de mættede hvide. Grå (15 %) og sølv (14 %) faldt begge i popularitet i år i Europa, mens blå fortsætter med at stige og tager 8 % af det samlede europæiske marked. Linda Van Calster, marketing communication manager, DuPont Refinish EMEA, siger: autolakerere venter hvert år i spænding på denne rapport, da den giver en god ledetråd til de farver, der kan være på vej ind gennem dørene til sprøjtekabinen. DuPont RefinishFarve teamet kigger også på det årlige DuPont Colour Trend Show for verdens førende automobil producenter, i år kaldet Color Mind, som en uvurderlig inspirationskilde. Det gør os i stand til at identificere nye farver og trends før de rammer markedet, så vi kan levere de relevante lakfarver til eftermarkedet hurtigt, hvilket hjælper vores autolakerere med at være så produktive som muligt.

18 18 Marts 2013 Fuld oversigt over pensionen Medarbejdernes pensionsopsparing i PensionDanmark, som de har gennem overenskomsten mellem FAI og Malerforbundet, vokser støt frem til pensionsalderen. På PensionDanmarks hjemmeside har medarbejderne det fulde overblik over deres pension. Hver måned får dine medarbejdere sat 12 pct. af lønnen ind på pensionsordningen i PensionDanmark. Pensionsordningen indeholder en opsparing og nogle forsikringer. Medarbejderne er forsikret, hvis de kommer på førtidspension, får en kritisk sygdom eller dør. På PensionDanmarks hjemmeside pension.dk kan dine medarbejderne nemt logge ind på deres personlige side. De logger ind med NemID på pension.dk/ dinegenpension. Her får de det fulde overblik over pensionsordningen. Bl.a. kan de se: Hvordan de er forsikret Hvor meget der bliver indbetalt måned for måned Hvordan det går med afkastet Hvem der får pengene, når de dør Hvor meget de i alt har sparet op Hvor meget de vil få udbetalt, når de går på pension Flere muligheder for selvbetjening Medarbejderne kan også tilpasse forsikringerne ved førtidspension, kritisk sygdom eller død. Når de har logget ind på Din Egen Pension, kan de: Vælge mindstebeløb til de efterladte Bestemme, hvem der får pengene, hvis de dør før pensionsalderen Vælge beløb ved førtidspension Vælge beløb ved visse kritiske sygdomme De er også velkomne til at kontakte PensionDanmark på telefon Telefonerne er åbne alle hverdage mellem kl. 8 og 21. DP4000 2K primer Mindst 50% kortere klargøringstid Få overblik over pensionen med en app til mobilen PensionDanmark har netop lanceret en ny app til iphone og Android-smartphones, der giver medarbejderne fuldt overblik over deres pensionsordning. Med app en kan medarbejderne se de vigtigste oplysninger om deres pensionsordning: Størrelsen på opsparingen og forrentningen af opsparingen Hvor meget der indbetales til pension måned for måned Hvad de får udbetalt i forsikring ved død, førtidspension og visse kritiske sygdomme. Medarbejderne aktiverer deres mobil på pension.dk/dinegenpension, hvor de logger på med NemID. Her klikker de blot på Aktivér mobil og følger anvisningerne. På den måde hentes app en automatisk fra enten App Store eller Google Play. Hvis medarbejderne har spørgsmål, kan de kontakte PensionDanmarks kundeservice på alle hverdage ml. kl. 8 og 21. DP4000 er det mest effektive primersystem på markedet. Det er en primer, som fjerner behovet for slibning i klargøringen, før påføring og efter påføringen. Herudover giver den innovative teknologi en enestående flydeevne, hvilket betyder en toplak med fremragende finish og glans. Som den eneste primer på markedet, kan du påføre toplak i op til 5 dage efter påføring af primeren uden behov for at slibe, hvilket fører til højere produktivitet, øget salg og indtjening på jobs der kræver non-sanding. Forhandler: AP Farver, Tlf.: , Make it happen. With PPG Nyheder fra PensionDanmark Medarbejderne kan også få relevant information om pensionsordningen i PensionDanmark direkte på . Hvis de tilmelder sig rådgivningsmail, modtager de ca. fire gange årligt de personlige rådgivningsmails med gode råd til, hvordan de bedst sikrer sig selv og deres nærmeste fx hvordan de kan bruge valgmulighederne i pensionsordningen. Virksomheder kan også abonnere på Firmaupdate, der udsendes ca. én gang i kvartalet. Her kan virksomheden fx få inspiration til, hvordan man bedst anvender pensionsordningen som et personalegode. Man kan også få ideer til, hvordan man gør pensionsadministrationen lettere. Tilmelding til nyheder fra PensionDanmark sker via pension.dk/ PPG Industries, all rights reserved.

19 EKSTRA SPRØJTEN 19 Bilmesse i Detroit Edmund Kroll og Jørgen Storm fra D A F deltog i North American International Auto Show i Detroit i starten af januar og har taget disse billeder af lækre bilmodeller. Få en højere produktivitet Få opgaverne på værkstedet fra hånden i en fart med DuPont Refinish. Sortimentet af produkter, der er udviklet til at optimere produktiviteten, sikrer kortere procestider, højere effektivitet, lavere omkostninger og mindre spild. Samtidig giver den suveræne kvalitet og korte værkstedstid flere tilfredse kunder i butikken. Gå ind på for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe med at øge jeres produktivitet. Copyright 2012 DuPont. Alle rettigheder forbeholdes. DuPont Oval-logoet, DuPont, The miracles of science, DuPont Refinish-logoet og alle produkter forsynet med eller er indregistrerede varemærker eller varemærker fra E.I. du Pont de Nemours and Company eller dets datterselskaber. DP_Refinish_DK_127x194.indd 1 8/8/12 2:57 PM

20 20 Marts 2013 PRESSEMEDDELELSE SEMA show i Las Vegas 2012 Traditionen tro har nj Handel ApS arrangeret deres årlige messetur til SEMA show i Las Vegas. Som noget nyt i år, startede vi turen i Los Angeles, hvor vi benyttede os af vores kontakt fra vores lak-leverandør Valspar/DeBeer, til at komme på rundtur bag kulisserne i Universal Studios. Her fik vi et indblik i hvordan man producerer kulisser, stuntbiler og specieleffekts. Det var fascinerende, at se hvordan en maler kunne få en ny bil til at se 30 år gammel ud. Og hvordan man kan få søjler af gips til at ligne tons tung marmor. Valspar har været leverandør til Universal Studios i over 25 år. Vi sluttede rundturen af med en tur i forlystelsesparken, og det var noget som fik smilet frem på læberne. De næste dage i Los Angeles blev brugt på bl.a. besøg hos Chip Foose, Custom lakeren Mitch Lanzini ved Huntington Beach. Og for de morgenfriske var der doughnut meet (de lokale mødes på parkeringspladserne ved nogle af de store indkøbscentre, for at vise deres biler frem og sparke dæk), det er imponerende at se over 500 bilentusiaster møde op kl om morgenen. Der var naturligvis også tid til at se på stjerne på Hollywood Boulevard, og et hurtigt kig i Beverly Hills. Så var det på tide, at vende næsen mod Las Vegas for at se SEMA show Igen i år var det fantastisk at se den store kreativitet, og de mange spændende seminarer, som man kunne vælge at deltage i. Der var over 200 seminarer fordelt på vidt forskellige emner, lige fra spotrepair til CO2/VOC besparelser ved autoreparation. De tre dage på SEMA var fyldt med mange indtryk, og man kan umuligt nå at opleve det hele. Der blev også tid til oplevelser i og omkring Las Vegas, bl.a. med drag-racing på Mario Andretti Speedway Center og tur til Hoover Dam samt at opleve den fantastiske udsigt over Grand Canyon. Det var nj Handel s 9. arrangement til SEMA show i Las Vegas, og vi ser frem til vores 10 års jubilæums tur i 2013, som bliver en hel unik tur med endnu flere fantastiske oplevelser. Er du klar til SEMA show 2013? Evt. yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Bjarne Lykke eller Niels Teinhart. Der er begrænset antal pladser. Bjarne Lykke tlf Niels Teinhart tlf ET KÆMPE UDVALG AF MED VOR AUTOMALING TIL SMÅREPARATIONER Acryl / Base m/u perlemor / Klarlak samt RAL-farver Vi har recepter til 99% af alle Danmarks bilmærker. Vi påfylder selv fra vores spraydåseanlæg. Kontakt os med farvekode og farve. Vi sender til hele Danmark m/fragtmand Nystiftende generalforsamling i FAI senior- og aktivitetsklub ØST Lørdag den 26. januar 2013 afholdt seniorklubben i FAI ØST nystiftende generalforsamling på restaurant San Marino på Søborg Torv. Elvin Karlsson bød velkommen til generalforsamlingen, hvor 18 personer var mødt op. På dagsordenen var en gennemgang af aktiviteter i den gamle seniorklub for FAI Øst samt vedtagelse af nye vedtægter og gennemførelse af generalforsamling i henhold til nye vedtægter. Elvin Karlsson og Kurt Black Jensen berettede, at de i den eksisterende seniorklub har taget over efter Preben Hillemann og Ole Schultz. I årets løb har seniorklubben gennemført et weekendophold på Menstrup Kro, en udflugt med rundvisning på Carlsberg samt et julearrangement på Wallmanns Saloner. Elvin Karlsson blev valgt til formand, og Kurt Black Jensen samt Michael Nørregård blev valgt til bestyrelsen.

02 Marts 2013. autobranchen.info SAMLET FRONT MOD REP-GRÆNSER EN BILPORTAL SKAL HAVE HJERTE LUFTIGE SIGNALER

02 Marts 2013. autobranchen.info SAMLET FRONT MOD REP-GRÆNSER EN BILPORTAL SKAL HAVE HJERTE LUFTIGE SIGNALER 02 Marts 2013 autobranchen.info SAMLET FRONT MOD REP-GRÆNSER EN BILPORTAL SKAL HAVE HJERTE LUFTIGE SIGNALER HVORDAN MØDER DU FREMTIDEN? BLIV MEDLEM AF DANMARKS HURTIGST VOKSENDE VÆRKSTEDSKÆDE OG FÅ HJÆLP

Læs mere

03 April 2013. autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER

03 April 2013. autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER 03 April 2013 autobranchen.info BOLIGJOB-PLAN VANDT OVER REP-GRÆNSER»VI ER EN VÆKSTBRANCHE!«FRONTRUDER MED UDFORDRINGER Lad ikke udviklingen i moderne biler overhale dit værksted... 10 gode grunde TIL

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer

komplette behandling af 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer 2 April 2012 20 designprincipper Sociale medier er kommet for at blive Der skal være styr på standarder og certificeringer Viden giver den mest komplette behandling af kunderne Hjælper grafiske virksomheder

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2010-7. årgang 12 travle måneder siden sidste generalforsamling - status over arbejdet i Dansk Taxi Råd side 4 Årets fokusområder hed miljø, brancheanalyse

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

side 11 Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 Godt nyt for cykelbranchen - særforbud mod ftalater taget af bordet side 22

side 11 Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 Godt nyt for cykelbranchen - særforbud mod ftalater taget af bordet side 22 juni 2013 www.danskecykelhandlere.dk Endnu et side 11 ELITE - certifikat uddelt Fra Danmark til USA - en cykelboss rejser vestpå side 4 CYKELakademiet sætter strøm til side 10 Godt nyt for cykelbranchen

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

...så kom dog ind i kampen... besøg fagmessen

...så kom dog ind i kampen... besøg fagmessen Brancheblad udgivet af Dækbranchens Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgang JULI/AUGUST 2010 - NR. 6 Glatbanekørsel - ikke for sarte maver Foto: James Holm Følg med til Clermont-Ferrand Side 4 På museum i

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION Interview Fakta Fagligt Rådgivning Bundsolid Professionel Personlig Mød os på SCANDEFA 11.-13. april Dine patienter er i trygge hænder hos dig Behandles din økonomi

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere