Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014"

Transkript

1 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning Status årige Unge på offentlig forsørgelse Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

2 1. Indledning Som led i Aalborg Kommunes ungestrategi skal der løbende ske en statistisk opfølgning på uddannelses- og job situationen blandt de unge i Aalborg. Statistikken udarbejdes i fællesskab af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Jobcenter Sekretariatet. Afsnit 2 og 3 indgår fast i statistikken, og følger hhv. UU s og Jobcentrets målgrupper. I forhold til de tidligere opgørelser er der foretaget en række justeringer og tilføjelser til denne opgørelse. For at styrke sammenligningsgrundlager er der til tabel nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 tilføjet en ekstra kolonne med tallene fra samme kvartal året før. Tabel 9 er en ny tabel, som viser unge uden en historik fordelt på nationalitet. Figur 12, 13 og 14 viser henholdsvis andelen af unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og øvrige unge i Aalborg og hele landet. Tabel 15 og 16 er to nye oversigter, som viser antallet og andelen af uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på visitationskategorier i Aalborg og hele landet. På grund af tekniske udfordringer er det datamateriale, som danner grundlaget for kvartalsstatistikken først trukket pr. 1. december Der betyder, at tallene ikke giver et fuldstændigt korrekt billede af udviklingen i 3. kvartal 2014 og tallene er heller ikke direkte sammenlignelige med tallene fra 3. kvartal Læs evt. mere om unge-strategien, baggrunden for statistikken og dens datakilder på Aalborg Kommune - Ungestatistik 2

3 2. Status årige Denne opgørelse knytter sig specielt til UU s målgruppe. Via UU s statistik-system UV-vej er det muligt at følge samtlige årige i kommunen. Tabel 1 Status på alle unge i alderen år 3. kvartal 2014 Status pr. 2. december år år I alt år Har afsluttet ungdomsuddannelse 4 (0,1%) (70,2%) (63,4%) I gang med ungdomsuddannelse (89,3%) (17,1%) (24,1%) Ikke i gang med ungdomsudd. 324 (10,5%) (12,7%) (12,5%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldergruppen i alt Når der ses bort fra de unge, der endnu ikke har forladt grundskolen, fremgår det i tabel 1, at der samlet set blandt de årige er 63,4 %, der havde taget en ungdomsuddannelse og 24,1 %, der var i gang. Samlet set er der således 87,5 %, der enten har eller er ved at tage en ungdomsuddannelse og modsat er der 12,5 % der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse Tabel 1.a Status på alle unge i alderen år 3. kvartal 2013 og 2014 Status udgangen 3. kvartal Har afsluttet ungdomsuddannelse 12 (0,4%) 4 (0,1%) I gang med ungdomsuddannelse (90,2%) (89,3%) Ikke i gang med ungdomsudd. 323 (9,4%) 324 (10,5%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldersgruppen i alt Kilde: UV-vej 2. oktober 2013 og 1. december 2014 Tabel 1.a. viser, at der er fald i den samlede aldersgruppen fra 2013 til 2014 og i samme periode er der flere unge, som fortsat i er i grundskolen. Stigningen i antallet af unge i grundskolen, skyldes at der er flere elever i 8.klasse i 3. kvartal 2014 sammenlignet 3. kvartal Fordelingen mellem, hvor mange der har afsluttet en ungdomsuddannelse, er i gang med en ungdomsuddannelse og er ikke i gang med en ungdomsuddannelse er stort set identisk mellem årene. 3

4 Tabel 1.b Status på alle unge i alderen år 3. kvartal 2013 og 2014 Status udgangen 3. kvartal Har afsluttet ungdomsuddannelse (70,2%) (70,2%) I gang med ungdomsuddannelse (17,8%) (17,1%) Ikke i gang med ungdomsudd (12,0%) (12,7%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldersgruppen i alt Kilde: UV-vej 2. oktober 2013 og 1. december 2014 I tabel 1.b fremgår det, at det samlede antal af unge i aldersgruppen år er steget, hvilket giver sig udsalg i, at der er flere, som har afsluttet en ungdomsuddannelse og flere som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. 4

5 Status på de årige Af tabel 1 fremgik det, at der var 324 (10,5%), der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende gives en status på disse unge. Tabel 2 Status på de årige der ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller grundskole 3. kvartal kvartal 2013 Netop afbrudt forløb 27 (8,3%) 26 (8,0%) Afbrudt uddannelse 20 (6,2%) 20 (6,2%) Afbrudt forberedende aktivitet 1 (0,3%) 5 (1,5%) Afbrudt grundskolen 6 (1,9%) 1 (0,3%) Netop afsluttet forløb 65 (20,1%) 52 (16,1%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 1 (0,3%) 0 (0,0%) Afsluttet midlertidig aktivitet 5 (1,5%) 3 (0,9%) Afsluttet forberedende forløb 6 (1,9%) 6 (1,9%) Afsluttet grundskolen 53 (16,4%) 43 (13,3%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 10 (3,1%) 8 (2,5%) Aktivitet tilmeldt eller i gang 214 (66,0%) 234 (72,4%) I gang med udd. forberedende aktivitet 177 (54,6%) 187 (57,9%) Midlertidige aktiviteter/fritaget 33 (10,2%) 41 (12,7%) Aktivitet aftalt/tilmeldt 4 (1,2%) 6 (0,0%) Ukendt 8 (2,5%) 3 (0,9%) I alt 324 (100,0%) 323 (99,9%) Andelen af unge der netop har afsluttet et forløb er steget og det skyldes primært, at der er flere som har afsluttet grundskolen. Målt i antallet af personer har der været en stigning på 13 personer, som har afsluttet et forløb Andelen af unge, som er tilmeldt eller er i gang med en aktivitet er faldet. De unge, der har afbrudt et forløb kontaktes af UU inden for 5 dage og herefter lægges der en ny plan inden for 30 dage. 5

6 I gang med uddannelsesforberedende aktivitet i tabel 2 dækker over følgende underplaceringer Tabel 3. I gang med uddannelsesforberedende aktivitet årige 3. kvartal kvartal 2013 Arbejde: 50 (28,2%) 43 (23,0%) Arbejde - fuld tid 35 (19,8%) 31 (16,6%) Arbejde - deltid 15 (8,5%) 12 (6,4%) Forløb på uddannelsessteder 71 (40,1%) 86 (46,0%) Produktionsskole 59 (33,3%) 75 (40,1%) Voksenspecialundervisning 0 (0,0%) 2 (1,1%) Øvrige uddannelser og kurser 2 (1,1%) 2 (1,1%) Danskuddannelse 0 (0,0%) 0 (0,0%) Daghøjskole 0 (0,0%) 0 (0,0%) Højskole 1 (0,6%) 0 (0,0%) VUC-HF niveau 9 (5,1%) 5 (2,7%) VUC-AVU niveau 0 (0,0%) 1 (0,5%) Håndarbejds- og husholdningsskoler 0 (0,0%) 1 (0,5%) Praktik i ungevejledningen 1 (0,6%) 8 (4,3%) Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 3 (1,7%) 1 (0,5%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 17 (9,6%) 17 (9,1%) Ophold i udlandet 35 (19,8%) 32 (17,1%) Total 177 (100,0%) 187 (100,0%) En del af de unge, der ikke er i uddannelse, er i gang med et arbejde. De øvrige er for størstedelens vedkommende i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter. Praktik i ungevejledningen dækker over virksomhedspraktik formidlet af UU. Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 har der været en stigning i antallet af unge i arbejde og et fald i antallet af unge, som er i gang med et uddannelsesforberedende forløb på et uddannelsessted. Faldet er primært sket i antallet af unge, der er på produktionsskolerne. 6

7 Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 2 dækker over følgende: Tabel 4. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige 3. kvartal kvartal 2013 Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 17 (51,5%) 23 (56,1%) Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 12 (36,4%) 14 (34,1%) Offentlig forsørgelse 2 (6,1%) 0 (0,0%) Orlov 2 (6,1%) 4 (9,8%) Hovedtotal 33 (100,0%) 41 (100,0%) I 3. kvartal 2013 var der 41 unge i denne kategori og dermed har der været et fald på 19,5 % mellem 3. kvartal 2013 og 3. kvartal Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven dækker over unge, der er anbragt uden for eget hjem. Det drejer sig om 17 unge. Målet om uddannelse er selvfølgelig det samme for disse unge. Tilbuddet til disse unge skal tilrettelægges i samspil med anbringelsen. Der er pt. 12 unge, som er Fritaget for uddannelsespligten iht. Vejledningsloven. Afgørelse herom træffes i hvert enkelt tilfælde af ledelsen i UU, og i hvert enkelt tilfælde tages der stilling til inddragelse af familierådgiver. De fritagne er typisk i gang med en udredning, er på vej til en afklaring efter Serviceloven eller er i gang med at tilmelde sig uddannelse. 7

8 Status på de årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse Sammenlagt var der 87,3 % af de årige, der var i gang med eller havde afsluttet en ungdomsuddannelse (Se tabel 1 på side 3) unge, svarende til 12,7 %, var ikke i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende redegøres for indsatsen for denne gruppe. Tabel 5 Status på de årige der ikke er i gang med ungdomsuddannelse 3. kvartal kvartal 2013 Netop afbrudt forløb 380 (10,5%) 217 (6,6%) Afbrudt uddannelse 265 (7,3%) 148 (4,5%) Afbrudt forberedende aktivitet 114 (3,1%) 68 (2,1%) Afbrudt grundskolen 1 (0,0%) 1 (0,0%) Netop afsluttet forløb 314 (8,6%) 331 (10,1%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 31 (0,9%) 42 (1,3%) Afsluttet midlertidig aktivitet 82 (2,3%) 72 (2,2%) Afsluttet forberedende forløb 190 (5,2%) 203 (6,2%) Afsluttet grundskolen 11 (0,3%) 14 (0,4%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 9 (0,2%) 4 (0,1%) Aktivitet tilmeldt eller i gang (57,0%) (68,6%) I gang med udd. forberedende aktivitet (33,4%) (37,9%) Midlertidige aktiviteter/fritaget 855 (23,5%) (30,8%) Aktivitet aftalt/tilmeldt 1 (0,0%) 1 (0,0%) Ukendt 861 (23,7%) 480 (14,6%) I alt (100,0%) (100,0%) I forhold til 3. kvartal 2013 er der i 3. kvartal 2014 sket nogle forskydninger mellem grupperne. Samlet set er målgruppe steget med 343 unge, svarende til 10,4 %. Samtidigt er andelen af netop afbrudte forløb steget (6,6 % i 3. kvartal 2013 og 10,5 % i 3. kvartal 2014) og modsat er andelen af unge, som er i gang eller har aftalt et forløb faldet (68,6 % i 3. kvartal 2013 og 57 % i 3. kvartal 2014). Ukendt dækker primært over unge studerende fra andre lande, hvor UU ikke kender deres forhistorie. UU laver dog også en opsøgende indsats for denne gruppe. Antallet af unge i målgruppen ukendt er steget med 79,3 % fra 480 unge i 3. kvartal 2013 til 861 i 3. kvartal Igennem hele 2014 har der været en stigning i denne målgruppe og stigningen skyldes primært en stigning i antallet af udenlandske studerende på uddannelsesinstitutionerne. Dermed er en stor del af gruppen i gang med en uddannelse og på den baggrund er det misvisende at de fremgår, som værende ikke 8

9 i gang med en uddannelse. Men da UU ikke kender deres forhistorie bliver de pr. automatik betragtede som ukendt og ikke værende i gang med en uddannelse. 9

10 Langt størstedelen af de unge var i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter eller var i arbejde. I det følgende gøres rede for de forskellige aktiviteter, som de unge er i gang med. Tabel 6. I gang med uddannelsesforberedende aktiviteter årige 3. kvartal kvartal 2013 I arbejde 473 (39,0%) 561 (45,0%) Arbejde - fuld tid 322 (26,5%) 366 (29,4%) Arbejde - deltid 151 (12,4%) 195 (15,7%) Selvstændig erhvervsdrivende 0 (0,0%) 0 (0,0%) Forløb på uddannelsessteder 720 (59,3%) 664 (53,3%) AMU 0 (0,0%) 0 (0,0%) Daghøjskole 3 (0,2%) 2 (0,2%) Danskuddannelse 8 (0,7%) 7 (0,6%) Højskole 10 (0,8%) 7 (0,6%) Produktionsskole 120 (9,9%) 78 (6,3%) TAMU 25 (2,1%) 32 (2,6%) Voksenspecialundervisning 13 (1,1%) 18 (1,4%) VUC-AVU niveau 151 (12,4%) 165 (13,2%) VUC-HF niveau 380 (31,3%) 345 (27,7%) Øvrige uddannelser og kurser 10 (0,8%) 10 (0,8%) Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 3 (0,2%) 3 (0,2%) Praktik i ungevejledningen 1 (0,1%) 3 (0,2%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 6 (0,5%) 0 (0,0%) Ophold i udlandet 11 (0,9%) 15 (1,2%) Total (100,0%) (99,9%) Fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 er der sket en forskydning mellem andelen af unge i arbejde og forløb på uddannelsessteder. Det udmønter sig ved at der er en større andel af unge, der vælger et forløb på et uddannelsessted frem for et arbejde, som en uddannelsesforberedende aktivitet. 10

11 Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 5 dækker over følgende: Tabel 7. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige 3. kvartal kvartal 2013 Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 9 (1,1%) 8 (0,8%) Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven 4 (0,5%) 0 (0,0%) Ledig 68 (8,0%) 62 (6,1%) Offentlig forsørgelse 740 (86,5%) 907 (89,6%) Orlov 13 (1,5%) 11 (1,1%) Strafafsoning 6 (0,7%) 13 (1,3%) Sygdom 7 (0,8%) 9 (0,9%) Værnepligt 8 (0,9%) 2 (0,2%) Hovedtotal 855 (100,0%) (100,0%) 740 unge er på Offentlig forsørgelse, hvilket dækker over unge, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, pension eller lignede. Det er altså unge, der er tilmeldt jobcentret. Det betyder at de modtager vejledning og indsats fra jobcentret. Der er forskellige årsager til, at de unge er fritaget, men for en stor del skyldes fritagelsen graviditet eller psykiske problemer, som er så omfattede, at det kræver behandling på psykiatrisk sygehus. Fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 har der været et fald på 18,4 %, svarede 167 unge, i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Ledige er unge, der ikke modtager offentlig forsørgelse. UU er opsøgende i forhold til disse unge i forhold til at få en plan for deres videre forløb. 11

12 Som det fremgår af tabel 2 og 5, var der i alderen år 869 personer, hvor UU ikke har kendskab til deres historik. Nedenfor fremgår deres alder og nationalitet. Tabel 8. Unge uden en historik (ukendte) Statsborgerskab og alder Statsborgerskab 3. kvartal kvartal 2013 heraf danske statsborgere 69 8% 53 11% heraf udenlandske statsb % % Ukendte i alt % % Alder 15 år 2 0% 0 0% 16 år 4 0% 1 0% 17 år 2 0% 2 0% 18 år 33 4% 13 3% 19 år % 35 7% 20 år % 67 14% 21 år % 74 15% 22 år % 66 14% 23 år % 99 20% 24 år % % Ukendte i alt % % Tabel 9. Unge uden en historik (ukendte) Nationalitet Nationalitet Rumænien % Bulgarien 67 8% Ungarn 62 7% Slovakiet 60 7% Norge 47 5% Polen 44 5% Litauen 43 5% Spanien 35 4% Kina 32 4% Letland 31 4% Frankrig 30 3% Øvrige % I alt % Som det ses er langt størstedelen udenlandske statsborgere. Det er typisk udenlandske statsborgere i alderen år, der flytter til Aalborg for at læse f.eks. ved universitetet eller University College. UU underret- 12

13 tes om, at de er indrejst til Danmark og UU kontakter dem ved at sende dem et brev på engelsk. Tallet er højere end samme tid sidste år. Derudover dækker tallet over en tilflytning af danskere fra andre kommuner, hvor UU ikke har været i kontakt med dem endnu. Det skal bemærkes, at det kun er 8 personer under 18 år, hvor UU ikke kender deres historik. 13

14 3. Unge på offentlig forsørgelse Via jobindsats.dk er det muligt at trække en oversigt over antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse og samtidig følge udviklingen. Tabel 10 - Faktisk antal unge på offentlig forsørgelse 3. kvartal år år I alt år Aalborg Hele Aalborg Hele Aalborg Hele Ydelse landet landet landet A-dagpenge mv Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering og forrevalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension I alt på offentlig ydelse Tabel 11 - Andel af unge på offentlig forsørgelse 3. kvartal år år I alt år Aalborg Hele Aalborg Hele Aalborg Hele Ydelse landet landet landet A-dagpenge mv. 2,22% 1,40% 8,04% 5,20% 4,22% 2,70% Kontanthjælp 0,08% 0,37% 0,55% 1,26% 0,24% 0,67% Uddannelseshjælp 3,19% 3,99% 4,07% 4,20% 3,49% 4,06% Revalidering og forrevalidering 0,37% 0,19% 0,61% 0,41% 0,46% 0,26% Sygedagpenge 0,32% 0,41% 1,38% 1,38% 0,68% 0,74% Ressourceforløb 0,10% 0,06% 0,19% 0,14% 0,13% 0,09% Fleksjob og ledighedsydelse 0,03% 0,07% 0,27% 0,55% 0,11% 0,24% Førtidspension 0,55% 0,12% 1,17% 1,83% 0,77% 0,70% I alt på offentlig ydelse 6,87% 6,61% 16,30% 14,96% 10,10% 9,46% Samtlige antal unge i aldersgr Note: Antallet er omregnet til fuldtidspersoner. A-dagpenge mv. er den særlige uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Bemærk, at de 15 årige ikke indgår i jobindsats målinger. Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik Tabel 11 og figur 12, 13 og 14 på de følgende sider viser, at der er en større andel af unge årige der modtager a-dagpenge i Aalborg sammenlignet med resten af landet. Modsat er der en mindre andel af unge årige, der modtager kontanthjælp og uddannelseshjælp samt øvrige ydelser sammenlignet med resten af landet. Det skyldes, at Aalborg er kendetegnet ved at have en større andel på A-dagpenge. Samlet set har Aalborg en større andel der modtager offentlige ydelser. 14

15 Figur 12 Andelen af unge a-dagpengemodtagere år Procent 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Hele landet Aalborg Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik Note: A-dagpenge er inkl. den særlige uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse 7,0% Figur 13 Andelen af unge kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere år Procent 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Hele landet Aalborg Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik 15

16 Figur 14 Andelen af øvrige unge år 3,5% 3,0% 2,5% Procent 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Hele landet Aalborg Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik Note: Øvrige unge defineres som modtagere af revalidering, forrevalidring, sygedagpenge, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension 16

17 I de følgende tabeller vises, hvordan de uddannelseshjælpsmodtagere i Aalborg Kommune fordeler sig på de tre visitationskategorier sammenlignet med hele landet. Tabel 15 Antal uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på visitationskategorier (Fuldtidspersoner) 1. Kvartal Kvartal Kvartal 2014 Hele landededet Aalborg Hele lan- Aalborg Hele lan- Aalborg Visitationskategori Åbenlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate Aktivitetsparate I alt Tabel 16 Andel af uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på visitationskategorier (Fuldtidspersoner) 1. Kvartal Kvartal Kvartal 2014 Hele landededet Aalborg Hele lan- Aalborg Hele lan- Aalborg Visitationskategori Åbenlyst uddannelsesparate 7,3% 16,1% 6,7% 11,7% 8,8% 17,8% Uddannelsesparate 33,0% 39,8% 32,1% 39,4% 34,8% 37,6% Aktivitetsparate 59,7% 44,1% 61,2% 48,9% 56,4% 44,6% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kilde: Jobindsats.dk Aalborg har en større andel af åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og en lavere andel af aktivitetsparate udannelseshjælpsmodtagere. Som følge af kontanthjælpsreformen skal unge under 30 år kategoriseres som følger: De åbenlyst uddannelsesparate, er unge uden barrierer for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. De uddannelsesparate, er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse indenfor ca. et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår. De aktivitetsparate, er unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, fordi de unge har faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Der er tale om unge, der har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end 1 år, inden de kan påbegynde en uddannelse på ordinære vilkår Sammenlignet med hele landet så har Aalborg Kommune en større andel af forrevalidender. Unge, som er i et forrevalideringsforløb, har typisk komplekse problemstillinger, svarende til målgruppen for aktivitetsparate. Dermed er den højere andel af forrevalidender i Aalborg medvirkende til at der er en lavere andel af aktivitetsparate. 17

18 I det følgende vises en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen for de unge kontanthjælpsmodtagere får, herunder i hvor høj grad, denne er uddannelsesrettet. Tabel 17 Brugen af tilbud til kontanthjælp og uddannelseshjælp år 3.kvartal kvartal 2013 Løntilskud eller praktik på arbejdsplads ,9% ,7% Løntilskud privat virksomhed 4 0,4% 19 2,0% Løntilskud offentlig arbejdsplads 0 0,0% 4 0,4% Praktik privat arbejdsplads 85 9,4% ,4% Praktik offentlig arbejdsplads 28 3,1% 57 5,9% Nytteindsats 3 0,3% 0 0,0% Ordinær uddannelse 26 2,9% 18 1,9% Almen voksenuddannelse (AVU) 17 1,9% 9 0,9% Øvrig ordinær uddannelse 6 0,7% 9 0,9% Ukendte forløb 3 0,3% 0 0,0% Vejlednings og opkvalificeringsforløb ,9% ,1% Jobrotation 0 % 3 0,3% Hovedtotal % % Kilde: Jobindsat.dk Normalt plejer opgørelsen, at bygge på data fra jobcentret eget statistiksystem Workbase, men siden årsskiftet har der været en del problemer med dette system. På baggrund er oplysningerne hentet fra jobindsats.dk. Det medfører, at opgørelsen ikke er så detaljeret som normalt. De 761 unge, der er i et vejlednings og opkvalificeringsforløb dækker over en bred vifte af tilbud, hvilket kan uddannelsesforberedende forløb, som eksempelvis et forløb på en produktionsskole eller et forløb på en daghøjskole. Derudover dækker det ligeledes over tilbud, som Rute 42 og andre lignede forløb. 18

19 Tabel 18 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år 3.kvartal kvartal 2013 Løntilskud eller praktik på arbejdsplads ,5% ,4% Løntilskud privat virksomhed 17 3,1% 21 3,8% Løntilskud offentlig arbejdsplads 4 0,7% 10 1,8% Praktik privat arbejdsplads 77 13,9% 90 16,4% Praktik offentlig arbejdsplads 32 5,8% 35 6,4% Jobrotation 7 1,3% 5 0,9% Nytteindsats 0 0,0% 0 0,0% Ordinær uddannelse 22 4,0% 29 5,2% Almen voksenuddannelse (AVU) 13 2,4% 17 3,1% Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) 0 0,0% 5 0,9% Erhvervsuddannelse (EUD) mv. 0 0,0% 4 0,7% Udd. på videregående niveau (KVU, MVU, LVU) 0 0,0% 3 0,5% Øvrig ordinær uddannelse 9 1,6% 0 0,0% Vejlednings og opkvalificeringsforløb ,2% ,4% Hovedtotal % % Kilde: Jobindsats.dk Sammenlignet med de årige, så er der en større andel af de årige der er løntilskud og virksomhedspraktik og der er en lavere andel, der er i et vejlednings og opkvalificeringsforløb. 19

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Bruger undersøgelse - UU... 17 5.

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse

Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Overordnet billede af unge på offentlig Tabel 1. Længerevarende forløb, over et halvt år. Forsørgelse ultimo 2011 juli 2012 januar juli september Kontanthjælp,

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 23. maj 2016 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen

Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen 7. januar 2015 Sagsbeh: ShRa & ToNi Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Budget og analyse Bilag 1 - Opfølgning på ungeindsatsen Bilaget er overordnet inddelt i tre hovedspor. Første og anden del

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Dato: 4-2-21 bskps@herning.dk Unge ledige udvikling i målgrupper med mere. ruar 21 Med følgende notat gives en status på udviklingen i gruppen af unge ledige i Herning

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016

Analyse: Unge i Midtjylland. AMK Midt-Nord Oktober 2016 Analyse: Unge i Midtjylland AMK Midt-Nord Oktober 2016 Indhold Hovedkonklusioner: Antallet af unge på en offentlig forsørgelsesydelse i Midtjylland har været stigende, og har i de senere år ligget på et

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere