Typografi. aidbykahl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typografi. aidbykahl"

Transkript

1 Typografi. AidByKahl

2 hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende og spændene for modtageren. De enkelte kurser skal uddybes inde i folderen, på en let og informativ måde. Hvad er dit bidrag? Redesignet af bruchuren har været en enkelt mands opgave. Derfor har jeg lavet alt på egen hånd, men med forskellige inputs fra min instruktør. Det vil sige, at det er mig der har valgt at lave opgaven i spalter, hvor meget luft der skulle være over, og formatet af brochuren. Begrund skriftvalg mm. Overskrifterne i brochuren er lavet med fonten Tempo Std. Den er brugt fordi den giver en god kontrast til brødteksten, og så giver den et rigtig godt blikfang. Fonten er brugt i en 26pt, for igen at give god kontrast til brødtekst. Overskrifterne er lavet med Heavy Condensed skriftsnit, og så er det en sans serif font (sans serif fonte passer generelt bedst til overskrifter og display typografi). Linjeafstanden ligger også på 26pt, dette er ret usædvanligt da font størrelsen også er 26pt, men jeg har valgt det fordi fonten i sig selv er en lidt mindre en 26pt. Derudover giver det overskriften lidt mere tyngde på de steder, hvor der er flere linjer overskrift. Brochurens mellemrubrikker er også lavet med fonten Tempo Std. Det har jeg valgt på grund af æstetikken, og fordi det er mindre forvirrende for læserne at overskrifterne og mellemrubrikkerne er i samme font. Font størrelsen er 13pt for at de ikke er så voldsomme som overskrifterne, men stadig har en rimelig stor kontrast til brød teksten. Mellemrubrikkernes luft over og under er udregnet gennem formlen, og derfor er der 2,528 mm over og 1,685 mm under (Mellemregningen kan finds under typografi på side XXXX). Mellemrubrikkerne er lavet med Heavy Condensed skriftsnit. Brødteksten er lavet med en font som hedder Memphis LT Std. Den har jeg valgt fordi den er nem at læse og fordi det er en font med serifer. Fonten har en font størrelse på 9,5pt, det har den igen for at skabe kontrast, og fordi fonten er ret stor i sig selv. Brødteksten har en linjeafstand på 13,5pt. Det har den fordi den som sagt er ret stor i sig selv, og derudover for at gøre den en lille smule mere læsevenlig. Fonten er lavet med Light skriftsnit. Hvilke kontraster har du brugt? Jeg har brugt kontraster mellem overskrifter og brødteksten. Det er gjort ved at lave overskrifterne meget store og tunge og brødteksten ret lille og tynd, som beskrevet tidligere. Hvordan har du tænkt æstetik? Det har været meget vigtigt, at der har været en del luft over spalterne, fordi de store overskrifter ellers ville være blevet for forstyrrende. Derudover har det været vigtigt at holde marginen på 10mm på de tre andre kanter. Det har også været vigtigt at holde gutteren mellem spalterne på 5mm, fordi brødteksten ellers hurtigt kunne komme til at se mast ud. Argmenter for funktioner Jeg har i brochuren brugt paragraph styles for at give et overordnet look på siderne. Jeg har derefter brugt character styles til de ting der skulle afvige fra resten af produktet (som de highlightsne for brand og førstehjælp. Der er i bruchuren lavet et baseline grid til brødteksten. Jeg har derudover også lavet en ekstra masterside til paginering. Der er på dokumentet også brugt en bleed på 3mm, for at være sikker på at billederne går helt til kanten efter beskæring. Komposition samt modul opbygning Jeg har valgt at brochuren skal have en margin på 10mm hele vejen rundt, men har også valgt at tekst kasserne ikke skal starte i toppen af siden, men i bunden. Den er lavet i tre spalter, med en 5mm gutter. Mit baseline grid er lavet efter brødtekstens linje afstand, det vil sige at der er 13,5mm mellem hver linje. Dette grid starter 10mm nede fra toppen, så det passer med min margin. Kvalitetsvurdering Jeg synes selv jeg er kommet frem til et rigtig godt resultat i sidste ende. Jeg kan særligt godt lide den kontrast jeg har lavet mellem: rubrikker, mellemrubrikker og brødteksten. Jeg er også rigtig godt tilfreds med det udtryk den har fået jeg tror det passer godt til målgruppen, og at den er meget mere sælgene og spændende end før. Jeg har haft en lille smule problemer med at lave den da jeg ikke har lavet ret meget tekst ombrydning, men det har været en god udfordring, som jeg føler jeg har lært meget af. KASPER MØLGAARD - Typografi - side 2

3 Bruchuren før redesign Førstehjælpsuddannelsen bygges op af niveauerne, minimum, mellem og høj. Niveauerne skal tages i nævnte rækkefølge, da trinene indbyrdes er en forudsætning for hinanden. Høj Mellem Minimum Genoplivning med hjertestarter Rutinering Livreddende førstehjælp A Rutinering Livreddende førstehjælp B Rutinering Livreddende førstehjælp C I alt Førstehjælp ved tilskadekomst Førstehjælp ved sygdomme I alt Hjerte-lunge-redning (Hjertemassage) Livreddende førstehjælp I alt 12 timer 6 timer 6 timer Uddannelsen sammensættes så den passer til netop de behov jeres virksomhed har og gennemføres af godkendt og eksamineret instruktør. Afholdelse kan tilbydes på jeres arbejdsplads, hvor som helst i landet. Varmt arbejde: Nye forsikringsvilkår kræver kørekort til varmt arbejde. Svejsning, slibning, dækning af tag eller andet varmt arbejde med gnister og brug af åben ild er hvert år årsag til hundredvis af brande med skader for ca. 200 millioner kr til følge. Derfor er der nu kommet nye forsikringsbetingelser, der kræver en uddannelse i varmt arbejde. Uddannelsen skal være godkendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Uddannelsen varer 1 dag. Deltagerne lærer at vurdere farerne ved udførelse af varmt arbejde og at gennemføre de krævede og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Uddannelsesbevis udstedes til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Herudover kan man få udstedt et særligt bevis, der kræves ved arbejde i de øvrige nordiske lande. Elementær brandbekæmpelse - firmakursus De første minutter er afgørende, når der opstår en brand. Det kan have stor betydning for omfanget af branden, at én eller flere personer er i stand til at tackle situationen hurtigt og sikkert, så der ikke opstår unødig skade og panik, før professionel hjælp når frem. På en arbejdsplads er det vigtigt, at hver medarbejder har en grundlæggende viden om brandfare på virksomheden, den daglige forebyggelse og sikkerhed, flugtveje og om slukningsmidler: hvor de er placeret og hvordan de bruges Hvem deltager Alle medarbejdere og ikke mindst sikkerhedsansvarlige på arbejdspladsen, der skal kende til grundlæggende brandsikkerhed og skal kunne handle hurtigt i tilfælde af brand. Kursus indhold Kurset giver en grundlæggende indføring i brandforebyggelse og brandbekæmpelse. Du bliver undervist i, hvordan en brand udvikler sig, hvordan brand og røg spreder sig og hvilke forholdsregler, man skal tage, hvis der opstår brand. De daglige sikkerhedsforanstaltninger bliver gennemgået med fokus på områder, der kræver særlig opmærksomhed. Der bliver undervist i forskelligt slukningsudstyr, og der indgår praktiske slukningsøvelser for alle deltagere: Slukning af brændende væske Brug af brandtæppe, håndslukkere og håndsprøjte Brug af firmaets egne slukningsmidler Flugtveje, evakuering og alarmering Før kursusstart vil instruktøren gennemgå virksomheden sammen med en medarbejder/leder, og virksomhedens særlige forhold vil indgå i kurset. Førstehjælp Kan alle på en arbejdsplads yde første hjælp, er en tilskadekommen sikret en hurtig og rigtig hjælp. Gives hjælpen inden for de første minutter er der de bedste chancer for at den tilskadekomne kommer over sin ulykke uden men og tab af førlighed. Ved hjertestop stiger overlevelseschancen med %, hvis der findes en hjertestarter i nærheden og kollegaerne forstår at anvende den. I 2006 trådte den nye kørekortbekendtgørelse i kraft. Denne kræver man herefter, som førstegangserhvervende af kørekort, skal have et 7 timers Færdselsrelateret Førstehjælpskursus Tommy Kahl Lucernevænget Hørning Mob: Uddan dig til at yde en forskel Side 1 Side 2 Før redesignet Her ses AidByKahls brochure før jeg gik i gang med redesignet. Jeg planlagde at lave fontene om, lave den i et mere spændende format, og at bruge andre billeder og illustrationer. KASPER MØLGAARD - Typografi - side 3

4 GENEREL Opsætning af Indesign Inden start Det er altid vigtigt at Indesign er sat op til at køre på dansk. Derfor lavede jeg disse indstillinger inden jeg gik i gang med opgaven. Det er særligt vigtigt at sætte Indesign op til at bruge danske anførselstegn. KASPER MØLGAARD - Typografi - side 4

5 Paragraph styles Overskrift og brødtekst Disse er indstillingerne jeg har brugt til overskrifter og brødtekst. Indstillinger til mellemrubrikker kommer senere da der er lavet flere indstillinger på dem. Der er lavet to paragraph styles til brød teksten, da dertil skulle være en linjes linjeskift mellem de forskellige afsnit. Grunden jeg har valgt dette er for at få mellemrubrikkerne til at passe. KASPER MØLGAARD - Typografi - side 5

6 Character styles Highlights Jeg har brugt character styles forskellige steder i brochuren. Jeg har valgt at bruge dem, så jeg er 100% sikker på at de er ens på alle steder de er brugt. Her er de brugt til at lave overskrift paragraphen større og rød. KASPER MØLGAARD - Typografi - side 6

7 Master side til Paginering Pagineringens paragraph Pagineringens paragraph style er baseret på brødteksten, så den har samme størrelse, spacing, mm. Forskellen er at pagineringen er lavet med fonten Tempo Std. KASPER MØLGAARD - Typografi - side 7

8 Baseline grid Baseline grid Som altid har jeg brugt et baseline grid til opgaven, indstillingerne er vist her. KASPER MØLGAARD - Typografi - side 8

9 Mellemrubrikker Eksempel på udregning: X: Brødtekst højde Y: Mellemrubrik højde Z: Linjer i mellemrubrik Den brugte formel: (X * (Z + 2)) - (Y * Z) 3 Mine udregninger: (9,5 * (1 + 1)) - (14 * 1) 3 = 14,333pt Der skal altid være mere luft over mellemrubrikken, end under. der for deler man de 14,333pt med 3 og får 4,7766pt. Derefter siger man 4,7766pt + 4,766pt det giver 9,5553pt. Dette er luften der skal være over mellemrubrikken, de resterende 4,7766pt skal altså være under. Det er vigtigt at man i Indesign skriver pt efter tallet, ellers tror den at det er i millimeter. Mellemrubrik med udregning Jeg har valgt at mellemrubrikken, skal med samme font som overskrifterne, bare mindre. Jeg har brugt den rigtige formel, til at udregne hvor meget luft der skal være over og under dem. KASPER MØLGAARD - Typografi - side 9

10 KASPER MØLGAARD - Typografi - side 10 Det færdige resultat

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Desktop publishing - Kommunikation

Desktop publishing - Kommunikation målgruppe beskriver selv deres målgruppe som: Dette ses også tydligt på deres artikler. F.eks. indeholder nummer 247, fra August 2014, artikler om alt det overnævnte. Livsstil ses meget på deres artikler

Læs mere