Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: THISTED BIBLIOTEK FORLØB

2 KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, 2100 København Ø Kontaktperson: Arkitekt Stine Holscher Chefanalytiker Morten Fisker 2

3 Modelprogrammet og samarbejdet om de lokale workshops Intentionen med Modelprogram for folkebiblioteker er, at det skal fungere som udgangspunkt for byggeprogrammering af folkebiblioteker i de danske kommuner og at det skal bidrage til at kvalificere vigtige diskussioner om, hvordan biblioteker kan arbejde med deres bygninger, indretning og egen praksis i forhold til at matche borgernes og samfundets behov. I forbindelse med udviklingen af modelprogrammet har vi gennemført en kortlægning af nyindretning og nybygning af biblioteker, fordi vi undervejs i arbejdet blev klar over, at der foregår rigtig meget rundt om i danske kommuner. Kortlægningen viste at næsten to ud af tre adspurgte kommuner har aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag. Og at mere end to ud af tre har inden for de seneste to år gennemført større forandringstiltag på deres folkebiblioteker. I forbindelse med kortlægningen testede vi kommunernes interesse for at deltage i en skræddersyet designworkshop. Dette, fordi vi mener, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Det viste sig, at der har været stor interesse for at deltage 40 kommuner med i alt 47 biblioteksprojekter ønskede at være med i konkurrencen om de 3 designworkshopforløb, faciliteret af SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på Modelprogram for folkebiblioteker. Vinderne er: - Sønderborg kommune som skal bygge helt nyt. Med 94,6 mio. kr. på kommunens anlægsbudget skal der opføres et multikulturhus på havnen. Sønderborg Havneselskab skal opføre huset. - Thisted Kommune som i forbindelse med en klimarenovering skal nyindrette sit hovedbibliotek en klassisk biblioteksbygning fra Biblioteket skal samtidig indrettes som Åbent bibliotek og det skal åbne op for tæt samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner. - Billund kommune som skal nyindrette lokalafdelingen i Billund. Kommunen har sammen med LEGO Fonden i et offentligt/privat partnerskab med vision om at skabe Børnenes Hovedstad. Biblioteket skal udgøre et element i den vision og samtidig indrettes som Åbent bibliotek og dansk og internationalt borgerservicecenter. De tre vindere er udvalgt efter grundig overvejelse og dialog med en række kommuner. Et væsentligt hensyn har været, at projekterne er på et forholdsvis tidligt stadium i deres idé udvikling. 3

4 BIBLIOTEKETS SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV Bibliotekarerne på Thisted Bibliotek har ifm. en strategiudviklingsproces om det fremtidige bibliotek og samspillet med BIMUBOKU institutionerne udpeget følgende indsatsområder: Et bibliotek fyldt med alle slag mennesker Et bibliotek med nyeste teknologi Et bibliotek, der suger folk til med aktiv formidling, aktuelle udstillinger, tjekkede arrangementer og Nyt for Freddy Et bibliotek med spændende indretning Et bibliotek, der er kendt for at samarbejde med alle Et bibliotek med fælles engagement, højt energiniveau og lysende af stolthed Personalets ønsker ifm. nye indretningstiltag: Ankomstområdet til den store sal skal være et sted med materialer med forsiden op og lækkert møblement. Musik, spil, spillefilm skal kunne foregå i et særligt rum med opdateret udstyr og komfortabel seating (biografstole er allerede anskaffet). Der skal etableres et læringsrum /mødelokale /lille-arrangements-rum og her kan I være - rum til besøgende institutioner og skoler. Der skal skabes mere plads og bedre rammer for besøgende børn og deres forældre Der skal etableres en caféfunktion 4

5 Fire kulturinstitutioner og en park BIMOBUKU et samlet kulturtilbud i et nærmiljø til Thisteds borgere Thisted Musikskole kommende nabo Thisted Bibliotek har siden 1938 ligget ved parken Christiansgave i en smuk, neoklassicistisk bygning. Nu skal der etableres en ny musikskole på samme matrikel. På den anden side af parken mod nordøst - ligger Thisteds medborgerhus, Thisted Bibliotek Plantagehuset med ungdomsafdelingen Urt-huset. De fire institutioner, der alle befinder sig inden for en radius af et par hundrede meter, ønsker med BIMOBUKO gennem et styrket samarbejde med disse fire kulturinstitutioner omkring parken at skabe et styrket, mange facettereret men samlet kulturtilbud til Thisteds bor- Christiansgave gere, de mange turister og andre gode sjæle. Ønsket er, at parken Christiansgave indtænkes som en aktiv del af BIMOBUKO satsningen. BIMUBOKU er: Pusterum, Frirum, Hjerterum, Trummerum, Verdensrum, Prøverum, Spillerum og Mellemrum URT Ungdomshus Plantagehuset Medborgerhus Thisted Bibliotek set fra Christiansgave Thisted Bibliotek og grunden hvor Musikskolen skal ligge Urt - facade ind mod gården Kig mod Plantagehuset og Urt Det centrale fællesrum i Plantagehuset Værksted i Plantagehuset Hovedstien i Christiansgave 5

6 Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek er et fuldt to-plansbibliotek. Ankomsten til biblioteket foregår ad en bred, ganske bastant neoklassicistisk trappe med repos ved indgangspartiet. Herfra kommer man ind i bibliotekets største rum et højloftet, stort lokale som udover en skranke til afhentning af reserverede bøger, rummer en stor del af bibliotekets analoge materiale samling samt Udeareal musik. Fra dette midterrum er der adgang til to smallere sideafdelinger et til voksne og ét i den anden side af biblioteket til børn. Herudover er der også i forbindelse med ankomstområdet adgang til to store lokaler på m2 som i dag benyttes til personalekontor og HK funktioner. I kælderpartiet er der i dag udover en massiv materialepræsentation i det store, centrale rum, også en række tematiske materialesamlinger i mindre rum, en frokoststue, 2 mødelokaler og 2 værksteder samt endelig et nyhedsrum, hvor man i ro og fred kan læse aviser. Biblioteket og Musikhuset kommer til at deles om et haveanlæg og en Film og spil Legeområde Bibliotekar bord Alm. skønlitt. for voksne og børn og unge. Fantasy, kærlighed og tegneserier Musik, dvd, cd Skranke Krimi, spænding, alm. skønlitt. Spillefilm Sortering Lydbøger Møde Personale Fag litt. Få siddepladser og pc ø Tidsskrifter Værksted Erindringer og biografier terrasse, som i dag fremstår noget slidt. Under 50 meter fra biblioteket, har biblioteket indrettet BIMOBUKOs udviklingsafdeling i en gammel villa. HK kontor Bibliotekarkontor Hobby Nyhedsrum På den anden side af vejen åbner parken sig som et attraktivt om end noget slidt uderum med legepladser, amfiteater og snoede gangstier i det kuperede terræn ned mod medborgerhuset. Ankomst Biblioteket har 10 bibliotekarer og 9 administrative medarbejdere ansat. Hovedindgang Det centrale rum med ovenlys og Søndergaard malerier Skranken Ophold i samlingsafdeling Personalekontor mod gaden Computerstation i nedre plan Avis og nyhedsafdeling 6

7 Brugere idag En brugerundersøgelse fra januar 2013 viser at bibliotekets nuværende brugere fortrinsvis er modne til ældre kvinder. Færre end en tredjedel har hjemmeboende børn. Ganske mange brugere er udenfor arbejdsmarkedet. Under 10 pct. er studerende. Personalets indtryk af fordelingen af brugere er overordnet, at der er en større spredning i lånernes alder end det brugerundersøgelsen viser. Der er således mange ældre, men også en del unge fra ungdomsuddannelserne. Herudover også en del fædre, som kommer med deres børn. Ifølge personalet kommer de fleste børn med daginstitutioner, dagplejere, friskoler og efterskoler. Når de er på biblioteket er det således i bunker. Om foråret, i maj, tilbydes folkeskolernes 4. klasser biblioteks-orientering, hvilket et flertal af skolerne tager imod. Personalet oplever derimod ikke, at der kommer ret mange børn på besøg af egen drift. Helt i tråd med brugerundersøgelsen oplever personalet også, at biblioteket mangler steder man kan mødes, være flere sammen, slå sig ned, være. Voksne Unge Brugernes adfærd: Langt de fleste besøgende låner materialer med hjem; over halvdelen sidder aldrig/sjældent og læser aviser, bøger eller andet!! Heroverfor bruger de besøgende sjældent biblioteket som et sted, hvor man kan arbejde med opgaver, skrive ansøgninger, søge jobs eller for den sags skyld anvender internettet til at spille spil, maile eller informationssøgning. Undersøgelsen viser også, at bibliotekets nuværende arrangementer ikke har så stærk appel ift. de adspurgte, hverken dem for voksne eller for børn. Men af de børneforældre, der indgår i undersøgelsen, oplever langt de fleste, at deres børn har meget glæde af biblioteket. Kvinder +50 Børnefamilier Ældre 7

8 Brugere i fremtiden Med etableringen af en ny musikskole ved siden af biblioteket og et styrket samarbejde mellem bibliotek, musikskole og Thisteds medborgerhus, Plantagehuset med ungdomsafdelingen Urthuset, satser de fire parkinstitutioner på i samspil at kunne skabe flere og mere attraktive aktiviteter for flere besøgende. Biblioteket forventer også at kunne trække flere besøgende til de tilbud og aktiviteter, som vil udspille sig i biblioteket og bibliotekets/bimobuko initierede projekter, der vil udspille sig i en af de andre tre kulturhuse omkring parken eller i det attraktive udeterræn. Musikskolen - Styrket samspil med og flere besøgende fra de lokale dagtilbud og skoler Plantagehuset - Flere børn og unge, som kommer alene eller i små grupper efter skoletid, og eksempelvis deltager i tilbagevendende klub-aktiviteter, lektiecaféer o.lign. - Flere netværk og borgergrupper, som mødes omkring lokale initiativer med biblioteket som ramme og facilitator - Flere voksne brugere, der eksempelvis deltager i tilbagevendende kulturmiddage med eller uden børn - Flere turister, der i sommersæsonen besøger biblioteket eller andre aktiviteter i BIMOBUKO. URT Christiansgave 8

9 20. JUNI 2013 THISTED SØNDERBORG BIBLIOTEK JUNI MAJ 2013 Hvad kendetegner brugernes adfærd og behov ifm. de udvalgte aktiviteter? Beskriv hvad jeres tre udvalgte aktiviteter kræver af rum og bygning: Åbne/lukkede rum? Hvor i huset? Vigtige funktioner tæt på? Samspil med udearealer? Hvad kan vi dele og hvordan? THISTED SØNDERBORG BIBLIOTEK JUNI MAJ 2013 Hvilke krav stiller aktiviteten til inventar og indretning? Materialesamling (hvad og hvor meget?) Borde og stole (hvilke typer?) IT-opkobling (hvilket behov og hvordan)? Deponeringsmuligheder (hvilket behov og hvordan)? THISTED BIBLIOTEK Workshop Workshoppen blev afholdt på Thisted Bibliotek d Inden blev der afholdt et informationsmøde omkring tankerne bag Bimobuku for de inviterede på foranledning af Thisted Bibliotek. THISTED BIBLIOTEK 4 S TÆNKNING I FREMTIDENS BIBLIOTEK Gruppe: (navn og titel på alle) Sådan udfyldes spillepladen Hvilke rum/aktiviteter kunne I forestille jer at Thisted Bibliotek skal tilbyde indenfor hvert område? Eks: Et sted hvor jeg kan mødes med min bogklub; skrives ind under kategorien Møderummet. Når I har fyldt på med idéer under alle 4 kategorier, skriver I de tre vigtigste ind i cirklen. SØNDERBORG THISTED BIBLIOTEK MULTIKULTURHUS I FREMTIDENS BIBLIOTEK Gruppe: (navn og titel på alle) Sådan udfyldes spillepladen Skriv de 3 vigtigste aktiviteter, der skal foregå i det performative rum i fremtidens bibliotek ind i cirklen. Gennemgå aktiviteterne én efter én ud fra de 4 spørgsmål. Deltagere på workshoppen kom fra; Thisted Bibliotek, personale og ledelse VIAUC uddannelses bibliotek Rytmisk Forening Musikteatret Musikskolen, ledelse Det Ny Kastet Brugere: Cand.mag i kulturformidling. vuc, lærer, bruger underviser pæd gym.elev, tovholder for læseklubber gym.elev URT gym.elev Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: MET Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Bibliotekets rum og 4 rumstænkning. SØNDERBORG THISTED BIBLIOTEK MULTIKULTURHUS ET DØGN I FREMTIDENS BIBLIOTEK Gruppe: (navn og titel på alle) 5. LÆRINGSMET Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: MØDEMET Skriv de 3 vigtigste: Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: Sådan udfyldes spillepladen Udfyld ét tidsinterval ad gangen. Start med kl : hvilke brugere kan vi tiltrække i den periode, hvilke aktiviteter kunne være attraktive for dem, og hvad kræver det af medarbejdere og rum. Fortsæt gennem alle tidsintervallerne. Brugere og adfærd Rum / bygningsfysik Skriv de 3 vigtigste aktiviter der finder sted i det performative rum: Bibliotekets rum - zoom på hvert rum indenfor 4 rumstænkningen Indretning / inventar Gode naboskaber Der blev gennemført 4 øvelser: Bibliotekets rum og 4 rumstænkning Bibliotekets rum - zoom på hvert rum indenfor 4 rumstænkningen Et døgn på fremtidens bibliotek Kick-off arrangement MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Bemærkninger: Et døgn på fremtidens bibliotek Kick-off arrangement 9

10 Opsamling på øvelse 1 4 rums-tænkning STUDIEPLADS TIL GRUPPELÆRING FORFATTERSKOLE Bib bio Læsehuler bib orientering Læsegrupper FORTÆLLINGER Alternative rammer for læring IT VÆRKSTED Formidle nye og uopdagede vinkler/adgange til oplevelser og viden FORFATTERSKOLE Find Holger i Parken TILSTEDEVÆRELSE AF FAGLIGHEDER FRA ANDRE MILJØER Rum til institutioner SAMARBEJDE MED SKOLER Hjælp til den digitale verden FAGLIG SPARRING MED FOLK UDENFOR HUSET Plads til fordybelse, ro Flere medier, tablets GRUPPE Wifi - ude og inde Temaer og kurser Manga tegning NÆRVÆRENDE PERSONALE EKSPERIMENTARIUM TOTAL MUSIK OG TEATER Gøre det andre ikke gør HYGGEVÆRKSTED / BÅDE FRIE OG STYREDE AKTIVITETER Poetryslam Biblioteksbussen som performativt rum Carls eksperimentarium TEATER HVOR TILSKUERNE ER MED Redaktør bistand Temaværksteder Skriveværksted på tværs af alder SPRUDLENDE VÆRKSTED Udlån af nyt grej Syværksted EKSPERIMENTARIUM TOTAL MUSIK - TEATER VÆRKSTEDET UD TIL FOLK BIB I PARK / BIB PÅ TORVET AFSPEJLING AF VERDEN ÅRETS GANG Film, filmefterbehandling LOKALE BEGIVENHEDER Temauge, afspejle samfundet Læsegruppe, insp. arrangementer Fokus på lokale kunstnere / musikere, forfattere Formidling af litteratur Musikafdeling i musikskolen PARTNERSKABER DER INSPIRERER Film Musik Foredrag UDE: Standere eller skulpturer der formidler litteratur - man må også lege på dem UDSTILLINGERE MED KUNSTNERE DER INVITERES IND Plads - tematiske udstillinger LÆSEPAVILLONER Skulpturer Friluftscenen Lille scene MUSIKLEGEPLADS Uderum til musik FORTÆLLEBÆNKE FORFATTER BESØG Læsepicnic BIBLIOTEK I PARKEN Samarbejder med urt om politisk info og møder Læseklubber Møderum EXPAT DINNERS TIL INGENTING Rum til foreninger TEMAMØDER MED EKSPERTER UDEFRA ( EKS. BARSEL) Tidsskrift station i Plantagehuset PERSONALE OG BRUGERE SKAL MØDES Café Spontane møder, overraskende TILBAGEVENDENDE MØDER Børnerum Blødt hjørne Oplæsning mens der strikkes PERSONALE CAFE + BRUGERE PARKEN DEBAT 10

11 Opsamling på øvelse 2 Det performative rum Vi vil gerne have det grønne med indenfor! En scene som vi deler med Musikskolen - og måske små stationer ude i Parken? Vi skal huske alle vores lokale kunstnere - det er de bedste inspirerende naboer! Få dem ind i huset - og ud i parken... Et værksted med kontakt og åbenhed til dem der passerer forbi. Inventar der opfordrer til bevægelse, og nye måder at bruge rummene på. Åbent værksted, der let kan indtages EKSPERIMENTARIUM TOTAL TEATER / MUSIK/LITT/FILM VÆRKSTED Børn vedhæng, de bliver inspireret og leger, pladsbehov, styring, måske en gang om ugen. Solidt rum, må gerne være udenfor, et sted hvor man ikke forstyrrer Unge og voksne, kunstneriske udtryksformer, raffineret leg, eksperimenter, grobund for forskellige grupper Bevægelsesfremmende indretning skal give lyst til bevægelse... Alle og hele tiden, interesse styrede grupper, måske med udefrakommende inspiratorer Fleksibelt rum med lys, lyd og plads til performance Remote control til reoler, mere strøm (tilgængeligt), borde, stole, håndvask, let at rengøre Fleksibel indretning, blødt, computer, scene, lyd, lys, let at flytte på/forvandle, monteringsmuligheder Mere strøm, depotplads, let at rengøre I nærheden af uderum, tilskuere, parken, Plantagehuset Inspirationsrummet, musikskolen, musikteater, biograf, URT Gennemstrømning af tilskuere, parken, lokale kunstnere 11

12 Opsamling på øvelse 2 Møderummet Kan en butik være et mødested? Vi har allerede mange små ting - postkort osv. med Søndergaard... Rolige rum - måske kan vi også se film her? Vi vil rigtig gerne lære hinanden at kende og lave projekter sammen! Giv os et godt fælles mødested... Borde der kan forskellige ting: man mødes ved cafébordet, butiksbordet etc. Rolige rum til koncentration og fordybelse. Et levende samlingssted for personalet, måske koblet til kaffe-café. SPONTANE MØDER PLANLAGTE MØDER SAMLING FOR BIB OG MUSIKSKOLE Unge, cafe, spil, interaktive spil Mødes på bestemt tidspunkt m bestemt formål, reservationsmulighed, ro Personale Godt dagslys, halvåbent rum, overskueligt, ude i siden Lukket rum, mulighed for opdeling m foldedør, indbydende, neutralt, god akustik, cafe v. fælles indgang. kontakt til uderum Fælles personalerum og faciliteter for bibliotek og musikskole ØER biblioteksbutik, blade, taskeskabe, aflåselige AV udstyr, mørklægning, stole og små borde,fleksibelt inventar Møblering så man kan indtage mad og holde møder. Tekøkken Åbne værksteder, arrangementer, performance Et formelt mødested kan også bruges uformelt... Cafe og uderum. Centralt beliggende personalefaciliterr i forhold til begge grupper 12

13 Opsamling på øvelse 2 Inspirationsrummet Vi skal huske alle de ting vi kan fortælle om ude i byen - bruge vores viden - En inspirerende overgang, så man lige må kigge ind - tænk anderledes - fjer? Vi skal udnytte vores m2 i det smukke bibliotek! Den levende rute der binder Bimobuku sammen - info og inspirationssti. Et mindre rum til film - plads til små grupper. Fleksible møbler der fylder lidt FYSISKE/DIGITALE MULIGHEDER DOKU-FILM -NICHE KAMÆLEON Turist og nørden (borger) Borger, skoler, foreninger Ruter ud i byen (kort, guide, QR kode) og ind på Biblioteket. Mørkt rum, blive inviteret ind og gjort nysgerrig af interessante overgange. Skilte, inforskærme, rundt omkring i byen og kommunen Biografstole, mørklæging, gode skærme, it opkobling Fysiske rum med klap og og ned borde Institutioner, faglige miljøer, turistbureau, Thy team, Kino, Thy 360, Øvrige digitale aktører 13

14 Opsamling på øvelse 2 Læringsrummet Forfatterskole kan være for alle aldre - også dem der ikke har lært at skrive, så kan man udtrykke sig i billeder eks. Rummet kan også gruges af skoleklasser og andre grupper. Og Musikskolen... Vi vil også kunne læse i parken! -og gå på nettet og søge viden... FORFATTERSKOLE Forfatterskole for alle aldersgrupper. MEDIEVÆRKSTED Ældre der lærer om medier og it - måske med unge som coacher. RO OG FORDYBELSE Steder til ro og fordybelse, inde som ude. Grobund for forfatterspirer i alle aldre Ældre, der mangler hjælp og introduktion til eks. it It kyndige, it interesserede, QR koder for unge og voksne LYS! inspirerende til funktioner (udstillinger, lyd, billede fra andre, forfattertutorials Strøm Læse pavilloner for voksne og ældre, læsehuler for børn, arbejdslæsestationer for unge Læsehuler, provokerende interiør, påvirkning af sanser, tavler til skriveproces,skriveudflugter Uformelle rum Uderum og inderum Folkeskoler, lokale forfattere, gymnasier, VUC, mellemlange udd. Billedskole, FOF, AOF etc. Uformelle rum Uddannelser - børn, unge og voksne, Det grønne område, biblioteksbussen 14

15 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens bibliotek Udnyt døgnrytmen Alle biblioteker har mønstre i benyttelsen, også tidsmæssigt. Hvis man ønsker at udnytte sine rammer og ressourcer optimalt bør der være øget opmærksomhed på om man gennem systematisk understøttelse af døgnrytmen i indretning og aktivitetstilrettelæggelse kan øge benyttelsen og borgernes udnyttelse af rammerne. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Thisted haft fokus på bibliotekets døgnrytme, og hvordan der kan skabes plads til flere aktiviteter og brugere, og samtidig sikres velfungerende rammer for alle aktiviteterne. Her oplistes på kort form de forskellige brugere, som biblioteket vil skabe relevante tilbud og aktiviteter for i fremtiden, og hvordan de forskellige i særlig grad forventes at bruge biblioteket. På næste side vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter. BØRNEFAMILIER, SKOLEKLASSER, DAGINSTITUTIONER, DAG- PLEJERE; MØDREGRUPPER EFTER SKOLE BØRN, ÆLDRE, TEENAGERE, og TEENAGERE, og VOKSNE / VOKSNE / UDEN FOR ARBEJDSMARKEDET, løbende 15

16 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens bibliotek Udnyt døgnrytmen Her vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter.: EKSPERIMENTARIET For klasser / daginstitutioner. Man booker sig ind på fast basis eller ad hoc, og så har man råderet over bibliotekets projektrum som base for gruppen. Man kan opbevare materialer, udstille projekter, osv EKSPERIMENTARIET for børn + familier Tilbud til børn/unge efter skole - et kreativt frirum med bibliotekaren som guide / igangsætter. Mulighed for at trække ud, så der signaleres aktivitet og liv til forbipasserende. SCENEN for voksne og ældre Oplæsninger og inspirationsaftener hvor byens ildsjæle og kulturelle kapaciteter sættes i stævne. Foreninger kan lave temaaftener, og biblioteket sætter rammen - og musikskolen kan bidrage med musikalske indslag. OBSERVATORIET for unge Styrede arrangementer for unge i samarbejde med eks. gymnasiet: astronomi, eller andre fagrelevante temaer. FORFATTERSKOLE for de mindste De kan arbejde med ord og fortælling uden at kunne læse og skrive - men bruge andre medier; billeder, musik, og fortælling. Kan også foregå som styrede forløb hvor grupper og klasser kan melde sig på / booke tid FORFATTERSKOLE for unge og voksne udenfor arb.markedet For unge kan det være tilbud om styrede aktiviter og eksperimenterende skrivetræning, gerne med tilknyttede husforfatter. For voksne uden for arbejdsmarkedet kan det være hjælp til optimering af ansøgninger, cv, og generel inspiration. EAT AND READ for familier Aftenoplæsninger og aftensmad for familier - bliv inspireret af folk udefra eller bidrag selv. stramt styret forløb så alle kommer hjem til aftalt tid. Det kan være rettet mod børn eller voksne, eller være en samlende fortælling for hele familien. Om sommeren er det måske FORFATTERSKOLE for voksne og ældre Forfatterskole for voksne og ældre; her arbejdes under guiding med slægtsforskning, at formidle sin egen historie, publicere digitalt og lign. Måske etablere et miniforlag for at sætte en seriøs ramme om folks arbejde. 16

17 Bibliotekets rum Aktiviteter og sammenhænge Thisted Bibliotek er placeret ved parken Christiansgave. På den anden side af parken mod nordøst - ligger Thisteds medborgerhus, Plantagehuset med ungdomsafdelingen Urthuset. I nærmeste fremtid igangsættes byggeriet af et nyt musikhus på samme matrikel, som bliver bibliotekets nærmeste nabo. De fire institutioner befinder sig inden for en radius af et par hundrede meter. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Thisted fokus på, hvilke særlige krav til rum, faciliteter og indretninger, de forskellige aktiviteter og brugere kunne have. Tre ønsker vedr. udnyttelsen af rum & rammer til nye aktiviteter fremstod meget tydelige: Dels ønsket om at styrke den store sals funktion som bibliotekets primære inspirationsrum, blandt andet ved en reduktion af materialesamlingen her, flere komfortable stole til lidt længere ophold samt etablering af lille kulturscene, der både kan danne ramme om små intime arrangementer og fylde hele salen med tilskuere til større kulturarrangementer. Det nære udeareal Musikskolen Fælles personale rum Fælles møde rum Café Børn Forfatterskole Voksne Dels ønsket om at skabe et afgrænset læringsrum, som besøgende skoleklasser og dagtilbud kan benytte til ophold og læringsaktiviteter. Om eftermiddagen og aftenen kan det samme rum bruges til læringsaktiviteter målrettet voksne eller som møderum for lokale borgergrupper. Endelig ønsket om at aktivere de attraktive udearealer, både på bibliotekets egen matrikel og i den nærvedliggende park. Inspirationsstation Scene Værksted i Plantagehuset Demokrati / møderum hos Urt 17

18 Inde Udfordringer og muligheder Biblioteket er i dag præget af en ganske massiv materialepræsentation og høje, tætplacerede reoler i sit mest attraktive rum, den højloftede sal, som knytter sig til ankomsten. Fra salen er der adgang til to smallere sideafdelinger et til voksne og ét i den anden side af biblioteket til børn. Fra salen er der også adgang til to store lokaler på m2 som i dag benyttes til personalekontor og HK funktioner. I kælderpartiet er der i dag udover en massiv materialepræsentation i det store, centrale rum, også en række tematiske materialesamlinger i mindre rum, en frokoststue, 2 mødelokaler og 2 værksteder samt endelig et nyhedsrum, hvor man i ro og fred kan læse aviser. En udfordring overalt på biblioteket, men måske i særlig grad i kælderafdelingen er at skabe overblik over de mange forskellige rum og faciliteter gennem tydelige oversigtsplaner ifm. ankomsten samt en tydelig skiltning, som tydeligt markerer de forskelliges rums funktion. Nye muligheder: - Styrk salens funktion som inspirationsrum og mødested: Med etableringen af den nye musikskole er der behov for, at den store sal i stueetagen kan løfte funktionen som fælles mødested, evt. med et aktivt cafemiljø. Der er et ønske om, at salen i større grad inviterer sit publikum til at blive længere. Derfor et behov for at tænke i attraktive opholdsmøbler og i placeringen af disse. Nogle kan måske med fordel placeres tæt på ankomstområdet, andre ved en ny-etableret caféfunktion, mens andre igen kan trækkes tilbage til vinduespartiet bagerst i salen. Der er ligeledes et ønske om at etablere en kulturscene i salen, som kan udgøre rammen for både intime kulturarrangementer og større arrangementer, der kan fylde hele salen. Inspirationsrummet 18

19 THISTED BIBLIOTEK Inde Udfordringer og muligheder - Reducer materialesamlingen: Det stiller krav om fleksibelt møblement, så salen hurtigt kan tilpasses til den givne aktivitet. Men nyorienteringen af den klassiske læsesal taler for, at der reduceres markant i salens materialesamling for at skabe plads til de nye funktioner, og at benytte lavere reoler for at øge overskueligheden i det nyindrettede rum. - Skab plads til værksteder og læringsrum nær salen: I dag lægger personalet beslag på to meget attraktive m2 store lokaler, som kan tilgås fra den store sal i stueetagen. Ved at flytte personalet ud af lokalerne kan eksempelvis etableres et læringsrum og et fleksibelt værksted. To ønsker, som blev vægtet meget højt af deltagerne på designworkshoppen. Det kunne også overvejes, at de IT-støttede arbejdsstationer for besøgende, der pt. er etableret i det store biblioteksrum i kælderen, kunne rykkes op i et af de nuværende personalerum. Hermed kunne stueetagen både tilbyde et læringsrum og en pc-understøttet studiezone. Reducer materialesamlingen - Øg personalets tilgængelighed og samspillet i BIMOBUKO: Flyttes nogle af personalet arbejdsstationer ud i salen, styrkes brugernes oplevelse af tilgængelighed. Flyttes flertallet af arbejdsstationerne over i villaen til BIMOBUKOs udviklingsafdeling. Herved styrkes mulighederne for at koordinere det daglige samarbejde og at tænke fremad. Ønskes i stedet at fastholde personalets arbejdsstationer i biblioteket, kan de rykkes ned i kælderen, hvor de før har været placeret. Værksteder og læringsrum - Inspirationsrummet: Et område i biblioteket som skal Det aktive personale rum for bibliotek og musikskole 19

20 Ude Udfordringer og muligheder Thisted Bibliotek ligger placeret ud til Christiansgave, der er et stort grønt parkområde,der er et meget attraktivt udeareal; en skrånedne park med legeplads, udendørsscene og stisystem. I dag er der intet samspil mellem biblioteket og de nære udearealer. Derudover har biblioteket et grønt nærområde der også kun sparsomt er ii spil. Derfor fik deltagerne på workshoppen følgende designudfordring: Hvordan skaber man koblende rum mellem bibliotek oguderum, som kan bidrage til et levende byrum og optimalt til at tiltrække flere besøgende i biblioteket? Deltagerne barslede med en række ideer og aktiviteter, der kunne bidrage som rød løber til dels at tiltrække flere brugere og dels at udvide bibliotekets rum, ikke mindst i sommersæsonen. Herunder: - Aktivt udeareal til børn med nærhed til børneafdelingen. Stationer i parken Aktivt udeareal til børn med nærhed til børneafdelingen. - Læsepavilloner i parken / stationer med inspiration - Scene i parken, forfatterskoleplatform/musikskole, bib ude - En aktiv rute der forbinder biblioteket med, naboer, by og omegn, QR kodet. En aktiv rute og forbindelse til byen Samspils aktiviteter udenfor 20

21 Kick-Off Hvad skal vores første rammesættende arrangement være? PÅ SKOVTUR Man får en bibliotekskurv med ud i parken; bogmærke, bøger, noget spiseligt... Festival eller kulturnat for alle i foråret med aktiviteter for alle aldre. Markedsplads invitation og aktivering af netværk, foreninger, ekterne institutioner. Alle bidrager! En aktiv rute rundt i BIMOBUKU - Tour De Bimobuku... HUSK: AT ÅBNE CHRISTIANSGAVE - BRUGE UDEMET. 21

22 Indretningen skal skabe en stærk identitet til hvert rum - stil krav til invenetaret; hvor skal det hurtigt kunne flere ting, hvor skal det kunne rulles hurtigt af vejen for at gøre plads til arrangementer og hvor skal det være blødt og trygt. BIBLIOTEKETS SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV Bibliotekarerne på Thisted Bibliotek har ifm. en strategiudviklingsproces om det fremtidige bibliotek og samspillet med BIMUBOKU institutionerne udpeget følgende indsatsområder: Et bibliotek fyldt med alle slag mennesker Et bibliotek med nyeste teknologi Et bibliotek, der suger folk til med aktiv formidling, aktuelle udstillinger, tjekkede arrangementer og Nyt for Freddy Et bibliotek med spændende indretning Et bibliotek, der er kendt for at samarbejde med alle Et bibliotek med fælles engagement, højt energiniveau og lysende af stolthed Sammenbindingen mellem Musikskole og bibliotek er vigtig - gør det til et aktivt mødested, hvor man naturligt og ofte møder hinanden. Der kunne være en cafe funktion der også er tilgængelig for brugerne? Thisted Bibliotek er for alle, og forfatterskolen kan blive et samlende tiltag for alle aldre; også dem uden for arbejdsmarkedet. Resultater skal formidles på højt niveau! Den nyeste teknologi skal vise tilbage til bibliotekets kernekompetencer; tænk bogprinter til forfatterskolen og QR koder til en levende og formidlende sti ud i området! Energiniveauet skal komme i kontakten mellem personale grupperne og kontakten til brugerne. Bibliotekarerne skal ud på gulvet og bruge deres faglighed! 22

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 SØNDERBORG MULTIKULTURHUS FORLØB KOLOFON SØNDERBORG MULTIKULTURHUS - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014 OPDATERING

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Café Pavillonen. 9. december 2012 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Café Pavillonen. 9. december 2012 Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Café Pavillonen Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Illustration: Nick Pedersen 2 Cafe initiativet Efter Kinorevuens generalforsamling i foråret 2012 var vi 3 herrer der stak hovederne sammen. Vi havde

Læs mere

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces HERLEV BIBLIOTEK Koncept for en forandringsproces 2020 INDHOLD Indledning Bygningsrammen I gadebilledet Det indre rum Rumlige muligheder Bindeled til byen Synlighed og eksponering Visuel kontakt Flow og

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Program 09.00-09.15 Mogenbrød, kaffe og te 09.15-12.00 Hvad er et biblioteks opgaver og kerneopgaver? - Historisk blik på hvad der har skabt de danske

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

De usikre! Give me direction!

De usikre! Give me direction! De usikre! Give me direction! Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme De får det ikke længere i folkeskolen Hjælp af en voksen,

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014

FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 FREMTIDENS BIBLIOTEKER Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Formidlingskonference Nørrebro teater 5. marts 2014 1 Disposition 1. Undersøgelsens formål og metode 2. De ti målgrupper 3. Målgruppernes

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET I 2014 har næsten 600.000 mennesker besøgt Randers Bibliotek, men vi bestræber os på at få endnu flere borgere til at bruge biblioteket

Læs mere

Kreativt oprør i Ishøj

Kreativt oprør i Ishøj Kreativt oprør i Ishøj Oprør, skrot og drømme om livet i uge 47 rykker dagligstuen ind i Ishøj Bycenter Bibliotekerne gør oprør I uge 47 (21.-27. november 2011) medvirker Ishøj Bibliotek i en fælles temauge

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER BILLUND BIBLIOTEK / 10.11.2014. Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark

IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER BILLUND BIBLIOTEK / 10.11.2014. Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Denne skala handler om bygningens placering, og de muligheder der er for at danne relationer til andre organisationer og faciliteter i området.

Denne skala handler om bygningens placering, og de muligheder der er for at danne relationer til andre organisationer og faciliteter i området. intro Denne skala handler om bygningens placering, og de muligheder der er for at danne relationer til andre organisationer og faciliteter i området. Her arbejder I med tilknytningen til andre - det kan

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere