Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: THISTED BIBLIOTEK FORLØB

2 KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, 2100 København Ø Kontaktperson: Arkitekt Stine Holscher Chefanalytiker Morten Fisker 2

3 Modelprogrammet og samarbejdet om de lokale workshops Intentionen med Modelprogram for folkebiblioteker er, at det skal fungere som udgangspunkt for byggeprogrammering af folkebiblioteker i de danske kommuner og at det skal bidrage til at kvalificere vigtige diskussioner om, hvordan biblioteker kan arbejde med deres bygninger, indretning og egen praksis i forhold til at matche borgernes og samfundets behov. I forbindelse med udviklingen af modelprogrammet har vi gennemført en kortlægning af nyindretning og nybygning af biblioteker, fordi vi undervejs i arbejdet blev klar over, at der foregår rigtig meget rundt om i danske kommuner. Kortlægningen viste at næsten to ud af tre adspurgte kommuner har aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag. Og at mere end to ud af tre har inden for de seneste to år gennemført større forandringstiltag på deres folkebiblioteker. I forbindelse med kortlægningen testede vi kommunernes interesse for at deltage i en skræddersyet designworkshop. Dette, fordi vi mener, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Det viste sig, at der har været stor interesse for at deltage 40 kommuner med i alt 47 biblioteksprojekter ønskede at være med i konkurrencen om de 3 designworkshopforløb, faciliteret af SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på Modelprogram for folkebiblioteker. Vinderne er: - Sønderborg kommune som skal bygge helt nyt. Med 94,6 mio. kr. på kommunens anlægsbudget skal der opføres et multikulturhus på havnen. Sønderborg Havneselskab skal opføre huset. - Thisted Kommune som i forbindelse med en klimarenovering skal nyindrette sit hovedbibliotek en klassisk biblioteksbygning fra Biblioteket skal samtidig indrettes som Åbent bibliotek og det skal åbne op for tæt samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner. - Billund kommune som skal nyindrette lokalafdelingen i Billund. Kommunen har sammen med LEGO Fonden i et offentligt/privat partnerskab med vision om at skabe Børnenes Hovedstad. Biblioteket skal udgøre et element i den vision og samtidig indrettes som Åbent bibliotek og dansk og internationalt borgerservicecenter. De tre vindere er udvalgt efter grundig overvejelse og dialog med en række kommuner. Et væsentligt hensyn har været, at projekterne er på et forholdsvis tidligt stadium i deres idé udvikling. 3

4 BIBLIOTEKETS SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV Bibliotekarerne på Thisted Bibliotek har ifm. en strategiudviklingsproces om det fremtidige bibliotek og samspillet med BIMUBOKU institutionerne udpeget følgende indsatsområder: Et bibliotek fyldt med alle slag mennesker Et bibliotek med nyeste teknologi Et bibliotek, der suger folk til med aktiv formidling, aktuelle udstillinger, tjekkede arrangementer og Nyt for Freddy Et bibliotek med spændende indretning Et bibliotek, der er kendt for at samarbejde med alle Et bibliotek med fælles engagement, højt energiniveau og lysende af stolthed Personalets ønsker ifm. nye indretningstiltag: Ankomstområdet til den store sal skal være et sted med materialer med forsiden op og lækkert møblement. Musik, spil, spillefilm skal kunne foregå i et særligt rum med opdateret udstyr og komfortabel seating (biografstole er allerede anskaffet). Der skal etableres et læringsrum /mødelokale /lille-arrangements-rum og her kan I være - rum til besøgende institutioner og skoler. Der skal skabes mere plads og bedre rammer for besøgende børn og deres forældre Der skal etableres en caféfunktion 4

5 Fire kulturinstitutioner og en park BIMOBUKU et samlet kulturtilbud i et nærmiljø til Thisteds borgere Thisted Musikskole kommende nabo Thisted Bibliotek har siden 1938 ligget ved parken Christiansgave i en smuk, neoklassicistisk bygning. Nu skal der etableres en ny musikskole på samme matrikel. På den anden side af parken mod nordøst - ligger Thisteds medborgerhus, Thisted Bibliotek Plantagehuset med ungdomsafdelingen Urt-huset. De fire institutioner, der alle befinder sig inden for en radius af et par hundrede meter, ønsker med BIMOBUKO gennem et styrket samarbejde med disse fire kulturinstitutioner omkring parken at skabe et styrket, mange facettereret men samlet kulturtilbud til Thisteds bor- Christiansgave gere, de mange turister og andre gode sjæle. Ønsket er, at parken Christiansgave indtænkes som en aktiv del af BIMOBUKO satsningen. BIMUBOKU er: Pusterum, Frirum, Hjerterum, Trummerum, Verdensrum, Prøverum, Spillerum og Mellemrum URT Ungdomshus Plantagehuset Medborgerhus Thisted Bibliotek set fra Christiansgave Thisted Bibliotek og grunden hvor Musikskolen skal ligge Urt - facade ind mod gården Kig mod Plantagehuset og Urt Det centrale fællesrum i Plantagehuset Værksted i Plantagehuset Hovedstien i Christiansgave 5

6 Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek er et fuldt to-plansbibliotek. Ankomsten til biblioteket foregår ad en bred, ganske bastant neoklassicistisk trappe med repos ved indgangspartiet. Herfra kommer man ind i bibliotekets største rum et højloftet, stort lokale som udover en skranke til afhentning af reserverede bøger, rummer en stor del af bibliotekets analoge materiale samling samt Udeareal musik. Fra dette midterrum er der adgang til to smallere sideafdelinger et til voksne og ét i den anden side af biblioteket til børn. Herudover er der også i forbindelse med ankomstområdet adgang til to store lokaler på m2 som i dag benyttes til personalekontor og HK funktioner. I kælderpartiet er der i dag udover en massiv materialepræsentation i det store, centrale rum, også en række tematiske materialesamlinger i mindre rum, en frokoststue, 2 mødelokaler og 2 værksteder samt endelig et nyhedsrum, hvor man i ro og fred kan læse aviser. Biblioteket og Musikhuset kommer til at deles om et haveanlæg og en Film og spil Legeområde Bibliotekar bord Alm. skønlitt. for voksne og børn og unge. Fantasy, kærlighed og tegneserier Musik, dvd, cd Skranke Krimi, spænding, alm. skønlitt. Spillefilm Sortering Lydbøger Møde Personale Fag litt. Få siddepladser og pc ø Tidsskrifter Værksted Erindringer og biografier terrasse, som i dag fremstår noget slidt. Under 50 meter fra biblioteket, har biblioteket indrettet BIMOBUKOs udviklingsafdeling i en gammel villa. HK kontor Bibliotekarkontor Hobby Nyhedsrum På den anden side af vejen åbner parken sig som et attraktivt om end noget slidt uderum med legepladser, amfiteater og snoede gangstier i det kuperede terræn ned mod medborgerhuset. Ankomst Biblioteket har 10 bibliotekarer og 9 administrative medarbejdere ansat. Hovedindgang Det centrale rum med ovenlys og Søndergaard malerier Skranken Ophold i samlingsafdeling Personalekontor mod gaden Computerstation i nedre plan Avis og nyhedsafdeling 6

7 Brugere idag En brugerundersøgelse fra januar 2013 viser at bibliotekets nuværende brugere fortrinsvis er modne til ældre kvinder. Færre end en tredjedel har hjemmeboende børn. Ganske mange brugere er udenfor arbejdsmarkedet. Under 10 pct. er studerende. Personalets indtryk af fordelingen af brugere er overordnet, at der er en større spredning i lånernes alder end det brugerundersøgelsen viser. Der er således mange ældre, men også en del unge fra ungdomsuddannelserne. Herudover også en del fædre, som kommer med deres børn. Ifølge personalet kommer de fleste børn med daginstitutioner, dagplejere, friskoler og efterskoler. Når de er på biblioteket er det således i bunker. Om foråret, i maj, tilbydes folkeskolernes 4. klasser biblioteks-orientering, hvilket et flertal af skolerne tager imod. Personalet oplever derimod ikke, at der kommer ret mange børn på besøg af egen drift. Helt i tråd med brugerundersøgelsen oplever personalet også, at biblioteket mangler steder man kan mødes, være flere sammen, slå sig ned, være. Voksne Unge Brugernes adfærd: Langt de fleste besøgende låner materialer med hjem; over halvdelen sidder aldrig/sjældent og læser aviser, bøger eller andet!! Heroverfor bruger de besøgende sjældent biblioteket som et sted, hvor man kan arbejde med opgaver, skrive ansøgninger, søge jobs eller for den sags skyld anvender internettet til at spille spil, maile eller informationssøgning. Undersøgelsen viser også, at bibliotekets nuværende arrangementer ikke har så stærk appel ift. de adspurgte, hverken dem for voksne eller for børn. Men af de børneforældre, der indgår i undersøgelsen, oplever langt de fleste, at deres børn har meget glæde af biblioteket. Kvinder +50 Børnefamilier Ældre 7

8 Brugere i fremtiden Med etableringen af en ny musikskole ved siden af biblioteket og et styrket samarbejde mellem bibliotek, musikskole og Thisteds medborgerhus, Plantagehuset med ungdomsafdelingen Urthuset, satser de fire parkinstitutioner på i samspil at kunne skabe flere og mere attraktive aktiviteter for flere besøgende. Biblioteket forventer også at kunne trække flere besøgende til de tilbud og aktiviteter, som vil udspille sig i biblioteket og bibliotekets/bimobuko initierede projekter, der vil udspille sig i en af de andre tre kulturhuse omkring parken eller i det attraktive udeterræn. Musikskolen - Styrket samspil med og flere besøgende fra de lokale dagtilbud og skoler Plantagehuset - Flere børn og unge, som kommer alene eller i små grupper efter skoletid, og eksempelvis deltager i tilbagevendende klub-aktiviteter, lektiecaféer o.lign. - Flere netværk og borgergrupper, som mødes omkring lokale initiativer med biblioteket som ramme og facilitator - Flere voksne brugere, der eksempelvis deltager i tilbagevendende kulturmiddage med eller uden børn - Flere turister, der i sommersæsonen besøger biblioteket eller andre aktiviteter i BIMOBUKO. URT Christiansgave 8

9 20. JUNI 2013 THISTED SØNDERBORG BIBLIOTEK JUNI MAJ 2013 Hvad kendetegner brugernes adfærd og behov ifm. de udvalgte aktiviteter? Beskriv hvad jeres tre udvalgte aktiviteter kræver af rum og bygning: Åbne/lukkede rum? Hvor i huset? Vigtige funktioner tæt på? Samspil med udearealer? Hvad kan vi dele og hvordan? THISTED SØNDERBORG BIBLIOTEK JUNI MAJ 2013 Hvilke krav stiller aktiviteten til inventar og indretning? Materialesamling (hvad og hvor meget?) Borde og stole (hvilke typer?) IT-opkobling (hvilket behov og hvordan)? Deponeringsmuligheder (hvilket behov og hvordan)? THISTED BIBLIOTEK Workshop Workshoppen blev afholdt på Thisted Bibliotek d Inden blev der afholdt et informationsmøde omkring tankerne bag Bimobuku for de inviterede på foranledning af Thisted Bibliotek. THISTED BIBLIOTEK 4 S TÆNKNING I FREMTIDENS BIBLIOTEK Gruppe: (navn og titel på alle) Sådan udfyldes spillepladen Hvilke rum/aktiviteter kunne I forestille jer at Thisted Bibliotek skal tilbyde indenfor hvert område? Eks: Et sted hvor jeg kan mødes med min bogklub; skrives ind under kategorien Møderummet. Når I har fyldt på med idéer under alle 4 kategorier, skriver I de tre vigtigste ind i cirklen. SØNDERBORG THISTED BIBLIOTEK MULTIKULTURHUS I FREMTIDENS BIBLIOTEK Gruppe: (navn og titel på alle) Sådan udfyldes spillepladen Skriv de 3 vigtigste aktiviteter, der skal foregå i det performative rum i fremtidens bibliotek ind i cirklen. Gennemgå aktiviteterne én efter én ud fra de 4 spørgsmål. Deltagere på workshoppen kom fra; Thisted Bibliotek, personale og ledelse VIAUC uddannelses bibliotek Rytmisk Forening Musikteatret Musikskolen, ledelse Det Ny Kastet Brugere: Cand.mag i kulturformidling. vuc, lærer, bruger underviser pæd gym.elev, tovholder for læseklubber gym.elev URT gym.elev Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: MET Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Bibliotekets rum og 4 rumstænkning. SØNDERBORG THISTED BIBLIOTEK MULTIKULTURHUS ET DØGN I FREMTIDENS BIBLIOTEK Gruppe: (navn og titel på alle) 5. LÆRINGSMET Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: MØDEMET Skriv de 3 vigtigste: Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: Sådan udfyldes spillepladen Udfyld ét tidsinterval ad gangen. Start med kl : hvilke brugere kan vi tiltrække i den periode, hvilke aktiviteter kunne være attraktive for dem, og hvad kræver det af medarbejdere og rum. Fortsæt gennem alle tidsintervallerne. Brugere og adfærd Rum / bygningsfysik Skriv de 3 vigtigste aktiviter der finder sted i det performative rum: Bibliotekets rum - zoom på hvert rum indenfor 4 rumstænkningen Indretning / inventar Gode naboskaber Der blev gennemført 4 øvelser: Bibliotekets rum og 4 rumstænkning Bibliotekets rum - zoom på hvert rum indenfor 4 rumstænkningen Et døgn på fremtidens bibliotek Kick-off arrangement MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Bemærkninger: Et døgn på fremtidens bibliotek Kick-off arrangement 9

10 Opsamling på øvelse 1 4 rums-tænkning STUDIEPLADS TIL GRUPPELÆRING FORFATTERSKOLE Bib bio Læsehuler bib orientering Læsegrupper FORTÆLLINGER Alternative rammer for læring IT VÆRKSTED Formidle nye og uopdagede vinkler/adgange til oplevelser og viden FORFATTERSKOLE Find Holger i Parken TILSTEDEVÆRELSE AF FAGLIGHEDER FRA ANDRE MILJØER Rum til institutioner SAMARBEJDE MED SKOLER Hjælp til den digitale verden FAGLIG SPARRING MED FOLK UDENFOR HUSET Plads til fordybelse, ro Flere medier, tablets GRUPPE Wifi - ude og inde Temaer og kurser Manga tegning NÆRVÆRENDE PERSONALE EKSPERIMENTARIUM TOTAL MUSIK OG TEATER Gøre det andre ikke gør HYGGEVÆRKSTED / BÅDE FRIE OG STYREDE AKTIVITETER Poetryslam Biblioteksbussen som performativt rum Carls eksperimentarium TEATER HVOR TILSKUERNE ER MED Redaktør bistand Temaværksteder Skriveværksted på tværs af alder SPRUDLENDE VÆRKSTED Udlån af nyt grej Syværksted EKSPERIMENTARIUM TOTAL MUSIK - TEATER VÆRKSTEDET UD TIL FOLK BIB I PARK / BIB PÅ TORVET AFSPEJLING AF VERDEN ÅRETS GANG Film, filmefterbehandling LOKALE BEGIVENHEDER Temauge, afspejle samfundet Læsegruppe, insp. arrangementer Fokus på lokale kunstnere / musikere, forfattere Formidling af litteratur Musikafdeling i musikskolen PARTNERSKABER DER INSPIRERER Film Musik Foredrag UDE: Standere eller skulpturer der formidler litteratur - man må også lege på dem UDSTILLINGERE MED KUNSTNERE DER INVITERES IND Plads - tematiske udstillinger LÆSEPAVILLONER Skulpturer Friluftscenen Lille scene MUSIKLEGEPLADS Uderum til musik FORTÆLLEBÆNKE FORFATTER BESØG Læsepicnic BIBLIOTEK I PARKEN Samarbejder med urt om politisk info og møder Læseklubber Møderum EXPAT DINNERS TIL INGENTING Rum til foreninger TEMAMØDER MED EKSPERTER UDEFRA ( EKS. BARSEL) Tidsskrift station i Plantagehuset PERSONALE OG BRUGERE SKAL MØDES Café Spontane møder, overraskende TILBAGEVENDENDE MØDER Børnerum Blødt hjørne Oplæsning mens der strikkes PERSONALE CAFE + BRUGERE PARKEN DEBAT 10

11 Opsamling på øvelse 2 Det performative rum Vi vil gerne have det grønne med indenfor! En scene som vi deler med Musikskolen - og måske små stationer ude i Parken? Vi skal huske alle vores lokale kunstnere - det er de bedste inspirerende naboer! Få dem ind i huset - og ud i parken... Et værksted med kontakt og åbenhed til dem der passerer forbi. Inventar der opfordrer til bevægelse, og nye måder at bruge rummene på. Åbent værksted, der let kan indtages EKSPERIMENTARIUM TOTAL TEATER / MUSIK/LITT/FILM VÆRKSTED Børn vedhæng, de bliver inspireret og leger, pladsbehov, styring, måske en gang om ugen. Solidt rum, må gerne være udenfor, et sted hvor man ikke forstyrrer Unge og voksne, kunstneriske udtryksformer, raffineret leg, eksperimenter, grobund for forskellige grupper Bevægelsesfremmende indretning skal give lyst til bevægelse... Alle og hele tiden, interesse styrede grupper, måske med udefrakommende inspiratorer Fleksibelt rum med lys, lyd og plads til performance Remote control til reoler, mere strøm (tilgængeligt), borde, stole, håndvask, let at rengøre Fleksibel indretning, blødt, computer, scene, lyd, lys, let at flytte på/forvandle, monteringsmuligheder Mere strøm, depotplads, let at rengøre I nærheden af uderum, tilskuere, parken, Plantagehuset Inspirationsrummet, musikskolen, musikteater, biograf, URT Gennemstrømning af tilskuere, parken, lokale kunstnere 11

12 Opsamling på øvelse 2 Møderummet Kan en butik være et mødested? Vi har allerede mange små ting - postkort osv. med Søndergaard... Rolige rum - måske kan vi også se film her? Vi vil rigtig gerne lære hinanden at kende og lave projekter sammen! Giv os et godt fælles mødested... Borde der kan forskellige ting: man mødes ved cafébordet, butiksbordet etc. Rolige rum til koncentration og fordybelse. Et levende samlingssted for personalet, måske koblet til kaffe-café. SPONTANE MØDER PLANLAGTE MØDER SAMLING FOR BIB OG MUSIKSKOLE Unge, cafe, spil, interaktive spil Mødes på bestemt tidspunkt m bestemt formål, reservationsmulighed, ro Personale Godt dagslys, halvåbent rum, overskueligt, ude i siden Lukket rum, mulighed for opdeling m foldedør, indbydende, neutralt, god akustik, cafe v. fælles indgang. kontakt til uderum Fælles personalerum og faciliteter for bibliotek og musikskole ØER biblioteksbutik, blade, taskeskabe, aflåselige AV udstyr, mørklægning, stole og små borde,fleksibelt inventar Møblering så man kan indtage mad og holde møder. Tekøkken Åbne værksteder, arrangementer, performance Et formelt mødested kan også bruges uformelt... Cafe og uderum. Centralt beliggende personalefaciliterr i forhold til begge grupper 12

13 Opsamling på øvelse 2 Inspirationsrummet Vi skal huske alle de ting vi kan fortælle om ude i byen - bruge vores viden - En inspirerende overgang, så man lige må kigge ind - tænk anderledes - fjer? Vi skal udnytte vores m2 i det smukke bibliotek! Den levende rute der binder Bimobuku sammen - info og inspirationssti. Et mindre rum til film - plads til små grupper. Fleksible møbler der fylder lidt FYSISKE/DIGITALE MULIGHEDER DOKU-FILM -NICHE KAMÆLEON Turist og nørden (borger) Borger, skoler, foreninger Ruter ud i byen (kort, guide, QR kode) og ind på Biblioteket. Mørkt rum, blive inviteret ind og gjort nysgerrig af interessante overgange. Skilte, inforskærme, rundt omkring i byen og kommunen Biografstole, mørklæging, gode skærme, it opkobling Fysiske rum med klap og og ned borde Institutioner, faglige miljøer, turistbureau, Thy team, Kino, Thy 360, Øvrige digitale aktører 13

14 Opsamling på øvelse 2 Læringsrummet Forfatterskole kan være for alle aldre - også dem der ikke har lært at skrive, så kan man udtrykke sig i billeder eks. Rummet kan også gruges af skoleklasser og andre grupper. Og Musikskolen... Vi vil også kunne læse i parken! -og gå på nettet og søge viden... FORFATTERSKOLE Forfatterskole for alle aldersgrupper. MEDIEVÆRKSTED Ældre der lærer om medier og it - måske med unge som coacher. RO OG FORDYBELSE Steder til ro og fordybelse, inde som ude. Grobund for forfatterspirer i alle aldre Ældre, der mangler hjælp og introduktion til eks. it It kyndige, it interesserede, QR koder for unge og voksne LYS! inspirerende til funktioner (udstillinger, lyd, billede fra andre, forfattertutorials Strøm Læse pavilloner for voksne og ældre, læsehuler for børn, arbejdslæsestationer for unge Læsehuler, provokerende interiør, påvirkning af sanser, tavler til skriveproces,skriveudflugter Uformelle rum Uderum og inderum Folkeskoler, lokale forfattere, gymnasier, VUC, mellemlange udd. Billedskole, FOF, AOF etc. Uformelle rum Uddannelser - børn, unge og voksne, Det grønne område, biblioteksbussen 14

15 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens bibliotek Udnyt døgnrytmen Alle biblioteker har mønstre i benyttelsen, også tidsmæssigt. Hvis man ønsker at udnytte sine rammer og ressourcer optimalt bør der være øget opmærksomhed på om man gennem systematisk understøttelse af døgnrytmen i indretning og aktivitetstilrettelæggelse kan øge benyttelsen og borgernes udnyttelse af rammerne. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Thisted haft fokus på bibliotekets døgnrytme, og hvordan der kan skabes plads til flere aktiviteter og brugere, og samtidig sikres velfungerende rammer for alle aktiviteterne. Her oplistes på kort form de forskellige brugere, som biblioteket vil skabe relevante tilbud og aktiviteter for i fremtiden, og hvordan de forskellige i særlig grad forventes at bruge biblioteket. På næste side vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter. BØRNEFAMILIER, SKOLEKLASSER, DAGINSTITUTIONER, DAG- PLEJERE; MØDREGRUPPER EFTER SKOLE BØRN, ÆLDRE, TEENAGERE, og TEENAGERE, og VOKSNE / VOKSNE / UDEN FOR ARBEJDSMARKEDET, løbende 15

16 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens bibliotek Udnyt døgnrytmen Her vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter.: EKSPERIMENTARIET For klasser / daginstitutioner. Man booker sig ind på fast basis eller ad hoc, og så har man råderet over bibliotekets projektrum som base for gruppen. Man kan opbevare materialer, udstille projekter, osv EKSPERIMENTARIET for børn + familier Tilbud til børn/unge efter skole - et kreativt frirum med bibliotekaren som guide / igangsætter. Mulighed for at trække ud, så der signaleres aktivitet og liv til forbipasserende. SCENEN for voksne og ældre Oplæsninger og inspirationsaftener hvor byens ildsjæle og kulturelle kapaciteter sættes i stævne. Foreninger kan lave temaaftener, og biblioteket sætter rammen - og musikskolen kan bidrage med musikalske indslag. OBSERVATORIET for unge Styrede arrangementer for unge i samarbejde med eks. gymnasiet: astronomi, eller andre fagrelevante temaer. FORFATTERSKOLE for de mindste De kan arbejde med ord og fortælling uden at kunne læse og skrive - men bruge andre medier; billeder, musik, og fortælling. Kan også foregå som styrede forløb hvor grupper og klasser kan melde sig på / booke tid FORFATTERSKOLE for unge og voksne udenfor arb.markedet For unge kan det være tilbud om styrede aktiviter og eksperimenterende skrivetræning, gerne med tilknyttede husforfatter. For voksne uden for arbejdsmarkedet kan det være hjælp til optimering af ansøgninger, cv, og generel inspiration. EAT AND READ for familier Aftenoplæsninger og aftensmad for familier - bliv inspireret af folk udefra eller bidrag selv. stramt styret forløb så alle kommer hjem til aftalt tid. Det kan være rettet mod børn eller voksne, eller være en samlende fortælling for hele familien. Om sommeren er det måske FORFATTERSKOLE for voksne og ældre Forfatterskole for voksne og ældre; her arbejdes under guiding med slægtsforskning, at formidle sin egen historie, publicere digitalt og lign. Måske etablere et miniforlag for at sætte en seriøs ramme om folks arbejde. 16

17 Bibliotekets rum Aktiviteter og sammenhænge Thisted Bibliotek er placeret ved parken Christiansgave. På den anden side af parken mod nordøst - ligger Thisteds medborgerhus, Plantagehuset med ungdomsafdelingen Urthuset. I nærmeste fremtid igangsættes byggeriet af et nyt musikhus på samme matrikel, som bliver bibliotekets nærmeste nabo. De fire institutioner befinder sig inden for en radius af et par hundrede meter. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Thisted fokus på, hvilke særlige krav til rum, faciliteter og indretninger, de forskellige aktiviteter og brugere kunne have. Tre ønsker vedr. udnyttelsen af rum & rammer til nye aktiviteter fremstod meget tydelige: Dels ønsket om at styrke den store sals funktion som bibliotekets primære inspirationsrum, blandt andet ved en reduktion af materialesamlingen her, flere komfortable stole til lidt længere ophold samt etablering af lille kulturscene, der både kan danne ramme om små intime arrangementer og fylde hele salen med tilskuere til større kulturarrangementer. Det nære udeareal Musikskolen Fælles personale rum Fælles møde rum Café Børn Forfatterskole Voksne Dels ønsket om at skabe et afgrænset læringsrum, som besøgende skoleklasser og dagtilbud kan benytte til ophold og læringsaktiviteter. Om eftermiddagen og aftenen kan det samme rum bruges til læringsaktiviteter målrettet voksne eller som møderum for lokale borgergrupper. Endelig ønsket om at aktivere de attraktive udearealer, både på bibliotekets egen matrikel og i den nærvedliggende park. Inspirationsstation Scene Værksted i Plantagehuset Demokrati / møderum hos Urt 17

18 Inde Udfordringer og muligheder Biblioteket er i dag præget af en ganske massiv materialepræsentation og høje, tætplacerede reoler i sit mest attraktive rum, den højloftede sal, som knytter sig til ankomsten. Fra salen er der adgang til to smallere sideafdelinger et til voksne og ét i den anden side af biblioteket til børn. Fra salen er der også adgang til to store lokaler på m2 som i dag benyttes til personalekontor og HK funktioner. I kælderpartiet er der i dag udover en massiv materialepræsentation i det store, centrale rum, også en række tematiske materialesamlinger i mindre rum, en frokoststue, 2 mødelokaler og 2 værksteder samt endelig et nyhedsrum, hvor man i ro og fred kan læse aviser. En udfordring overalt på biblioteket, men måske i særlig grad i kælderafdelingen er at skabe overblik over de mange forskellige rum og faciliteter gennem tydelige oversigtsplaner ifm. ankomsten samt en tydelig skiltning, som tydeligt markerer de forskelliges rums funktion. Nye muligheder: - Styrk salens funktion som inspirationsrum og mødested: Med etableringen af den nye musikskole er der behov for, at den store sal i stueetagen kan løfte funktionen som fælles mødested, evt. med et aktivt cafemiljø. Der er et ønske om, at salen i større grad inviterer sit publikum til at blive længere. Derfor et behov for at tænke i attraktive opholdsmøbler og i placeringen af disse. Nogle kan måske med fordel placeres tæt på ankomstområdet, andre ved en ny-etableret caféfunktion, mens andre igen kan trækkes tilbage til vinduespartiet bagerst i salen. Der er ligeledes et ønske om at etablere en kulturscene i salen, som kan udgøre rammen for både intime kulturarrangementer og større arrangementer, der kan fylde hele salen. Inspirationsrummet 18

19 THISTED BIBLIOTEK Inde Udfordringer og muligheder - Reducer materialesamlingen: Det stiller krav om fleksibelt møblement, så salen hurtigt kan tilpasses til den givne aktivitet. Men nyorienteringen af den klassiske læsesal taler for, at der reduceres markant i salens materialesamling for at skabe plads til de nye funktioner, og at benytte lavere reoler for at øge overskueligheden i det nyindrettede rum. - Skab plads til værksteder og læringsrum nær salen: I dag lægger personalet beslag på to meget attraktive m2 store lokaler, som kan tilgås fra den store sal i stueetagen. Ved at flytte personalet ud af lokalerne kan eksempelvis etableres et læringsrum og et fleksibelt værksted. To ønsker, som blev vægtet meget højt af deltagerne på designworkshoppen. Det kunne også overvejes, at de IT-støttede arbejdsstationer for besøgende, der pt. er etableret i det store biblioteksrum i kælderen, kunne rykkes op i et af de nuværende personalerum. Hermed kunne stueetagen både tilbyde et læringsrum og en pc-understøttet studiezone. Reducer materialesamlingen - Øg personalets tilgængelighed og samspillet i BIMOBUKO: Flyttes nogle af personalet arbejdsstationer ud i salen, styrkes brugernes oplevelse af tilgængelighed. Flyttes flertallet af arbejdsstationerne over i villaen til BIMOBUKOs udviklingsafdeling. Herved styrkes mulighederne for at koordinere det daglige samarbejde og at tænke fremad. Ønskes i stedet at fastholde personalets arbejdsstationer i biblioteket, kan de rykkes ned i kælderen, hvor de før har været placeret. Værksteder og læringsrum - Inspirationsrummet: Et område i biblioteket som skal Det aktive personale rum for bibliotek og musikskole 19

20 Ude Udfordringer og muligheder Thisted Bibliotek ligger placeret ud til Christiansgave, der er et stort grønt parkområde,der er et meget attraktivt udeareal; en skrånedne park med legeplads, udendørsscene og stisystem. I dag er der intet samspil mellem biblioteket og de nære udearealer. Derudover har biblioteket et grønt nærområde der også kun sparsomt er ii spil. Derfor fik deltagerne på workshoppen følgende designudfordring: Hvordan skaber man koblende rum mellem bibliotek oguderum, som kan bidrage til et levende byrum og optimalt til at tiltrække flere besøgende i biblioteket? Deltagerne barslede med en række ideer og aktiviteter, der kunne bidrage som rød løber til dels at tiltrække flere brugere og dels at udvide bibliotekets rum, ikke mindst i sommersæsonen. Herunder: - Aktivt udeareal til børn med nærhed til børneafdelingen. Stationer i parken Aktivt udeareal til børn med nærhed til børneafdelingen. - Læsepavilloner i parken / stationer med inspiration - Scene i parken, forfatterskoleplatform/musikskole, bib ude - En aktiv rute der forbinder biblioteket med, naboer, by og omegn, QR kodet. En aktiv rute og forbindelse til byen Samspils aktiviteter udenfor 20

21 Kick-Off Hvad skal vores første rammesættende arrangement være? PÅ SKOVTUR Man får en bibliotekskurv med ud i parken; bogmærke, bøger, noget spiseligt... Festival eller kulturnat for alle i foråret med aktiviteter for alle aldre. Markedsplads invitation og aktivering af netværk, foreninger, ekterne institutioner. Alle bidrager! En aktiv rute rundt i BIMOBUKU - Tour De Bimobuku... HUSK: AT ÅBNE CHRISTIANSGAVE - BRUGE UDEMET. 21

22 Indretningen skal skabe en stærk identitet til hvert rum - stil krav til invenetaret; hvor skal det hurtigt kunne flere ting, hvor skal det kunne rulles hurtigt af vejen for at gøre plads til arrangementer og hvor skal det være blødt og trygt. BIBLIOTEKETS SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV Bibliotekarerne på Thisted Bibliotek har ifm. en strategiudviklingsproces om det fremtidige bibliotek og samspillet med BIMUBOKU institutionerne udpeget følgende indsatsområder: Et bibliotek fyldt med alle slag mennesker Et bibliotek med nyeste teknologi Et bibliotek, der suger folk til med aktiv formidling, aktuelle udstillinger, tjekkede arrangementer og Nyt for Freddy Et bibliotek med spændende indretning Et bibliotek, der er kendt for at samarbejde med alle Et bibliotek med fælles engagement, højt energiniveau og lysende af stolthed Sammenbindingen mellem Musikskole og bibliotek er vigtig - gør det til et aktivt mødested, hvor man naturligt og ofte møder hinanden. Der kunne være en cafe funktion der også er tilgængelig for brugerne? Thisted Bibliotek er for alle, og forfatterskolen kan blive et samlende tiltag for alle aldre; også dem uden for arbejdsmarkedet. Resultater skal formidles på højt niveau! Den nyeste teknologi skal vise tilbage til bibliotekets kernekompetencer; tænk bogprinter til forfatterskolen og QR koder til en levende og formidlende sti ud i området! Energiniveauet skal komme i kontakten mellem personale grupperne og kontakten til brugerne. Bibliotekarerne skal ud på gulvet og bruge deres faglighed! 22

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover Evaluering Det tredje sted bibliotekets services fremover Evalueringen er udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet

Læs mere

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne udvikling af mobile biblioteker XXXXXX Udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, www.knudsensyd.dk For Brønderslev Bibliotek, Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD

GOD PRAKSIS I DAGTILBUD GOD PRAKSIS I DAGTILBUD - Et udforskende pilotprojekt om god praksis i dagtilbud i Slagelse Kommune CUPP Praktik og Professioner Randi Andersen, Jimmy Krab, Lars Christian Aagerup Forord Rapporten er bestilt

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere