Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: THISTED BIBLIOTEK FORLØB

2 KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, 2100 København Ø Kontaktperson: Arkitekt Stine Holscher Chefanalytiker Morten Fisker 2

3 Modelprogrammet og samarbejdet om de lokale workshops Intentionen med Modelprogram for folkebiblioteker er, at det skal fungere som udgangspunkt for byggeprogrammering af folkebiblioteker i de danske kommuner og at det skal bidrage til at kvalificere vigtige diskussioner om, hvordan biblioteker kan arbejde med deres bygninger, indretning og egen praksis i forhold til at matche borgernes og samfundets behov. I forbindelse med udviklingen af modelprogrammet har vi gennemført en kortlægning af nyindretning og nybygning af biblioteker, fordi vi undervejs i arbejdet blev klar over, at der foregår rigtig meget rundt om i danske kommuner. Kortlægningen viste at næsten to ud af tre adspurgte kommuner har aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag. Og at mere end to ud af tre har inden for de seneste to år gennemført større forandringstiltag på deres folkebiblioteker. I forbindelse med kortlægningen testede vi kommunernes interesse for at deltage i en skræddersyet designworkshop. Dette, fordi vi mener, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Det viste sig, at der har været stor interesse for at deltage 40 kommuner med i alt 47 biblioteksprojekter ønskede at være med i konkurrencen om de 3 designworkshopforløb, faciliteret af SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på Modelprogram for folkebiblioteker. Vinderne er: - Sønderborg kommune som skal bygge helt nyt. Med 94,6 mio. kr. på kommunens anlægsbudget skal der opføres et multikulturhus på havnen. Sønderborg Havneselskab skal opføre huset. - Thisted Kommune som i forbindelse med en klimarenovering skal nyindrette sit hovedbibliotek en klassisk biblioteksbygning fra Biblioteket skal samtidig indrettes som Åbent bibliotek og det skal åbne op for tæt samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner. - Billund kommune som skal nyindrette lokalafdelingen i Billund. Kommunen har sammen med LEGO Fonden i et offentligt/privat partnerskab med vision om at skabe Børnenes Hovedstad. Biblioteket skal udgøre et element i den vision og samtidig indrettes som Åbent bibliotek og dansk og internationalt borgerservicecenter. De tre vindere er udvalgt efter grundig overvejelse og dialog med en række kommuner. Et væsentligt hensyn har været, at projekterne er på et forholdsvis tidligt stadium i deres idé udvikling. 3

4 BIBLIOTEKETS SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV Bibliotekarerne på Thisted Bibliotek har ifm. en strategiudviklingsproces om det fremtidige bibliotek og samspillet med BIMUBOKU institutionerne udpeget følgende indsatsområder: Et bibliotek fyldt med alle slag mennesker Et bibliotek med nyeste teknologi Et bibliotek, der suger folk til med aktiv formidling, aktuelle udstillinger, tjekkede arrangementer og Nyt for Freddy Et bibliotek med spændende indretning Et bibliotek, der er kendt for at samarbejde med alle Et bibliotek med fælles engagement, højt energiniveau og lysende af stolthed Personalets ønsker ifm. nye indretningstiltag: Ankomstområdet til den store sal skal være et sted med materialer med forsiden op og lækkert møblement. Musik, spil, spillefilm skal kunne foregå i et særligt rum med opdateret udstyr og komfortabel seating (biografstole er allerede anskaffet). Der skal etableres et læringsrum /mødelokale /lille-arrangements-rum og her kan I være - rum til besøgende institutioner og skoler. Der skal skabes mere plads og bedre rammer for besøgende børn og deres forældre Der skal etableres en caféfunktion 4

5 Fire kulturinstitutioner og en park BIMOBUKU et samlet kulturtilbud i et nærmiljø til Thisteds borgere Thisted Musikskole kommende nabo Thisted Bibliotek har siden 1938 ligget ved parken Christiansgave i en smuk, neoklassicistisk bygning. Nu skal der etableres en ny musikskole på samme matrikel. På den anden side af parken mod nordøst - ligger Thisteds medborgerhus, Thisted Bibliotek Plantagehuset med ungdomsafdelingen Urt-huset. De fire institutioner, der alle befinder sig inden for en radius af et par hundrede meter, ønsker med BIMOBUKO gennem et styrket samarbejde med disse fire kulturinstitutioner omkring parken at skabe et styrket, mange facettereret men samlet kulturtilbud til Thisteds bor- Christiansgave gere, de mange turister og andre gode sjæle. Ønsket er, at parken Christiansgave indtænkes som en aktiv del af BIMOBUKO satsningen. BIMUBOKU er: Pusterum, Frirum, Hjerterum, Trummerum, Verdensrum, Prøverum, Spillerum og Mellemrum URT Ungdomshus Plantagehuset Medborgerhus Thisted Bibliotek set fra Christiansgave Thisted Bibliotek og grunden hvor Musikskolen skal ligge Urt - facade ind mod gården Kig mod Plantagehuset og Urt Det centrale fællesrum i Plantagehuset Værksted i Plantagehuset Hovedstien i Christiansgave 5

6 Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek er et fuldt to-plansbibliotek. Ankomsten til biblioteket foregår ad en bred, ganske bastant neoklassicistisk trappe med repos ved indgangspartiet. Herfra kommer man ind i bibliotekets største rum et højloftet, stort lokale som udover en skranke til afhentning af reserverede bøger, rummer en stor del af bibliotekets analoge materiale samling samt Udeareal musik. Fra dette midterrum er der adgang til to smallere sideafdelinger et til voksne og ét i den anden side af biblioteket til børn. Herudover er der også i forbindelse med ankomstområdet adgang til to store lokaler på m2 som i dag benyttes til personalekontor og HK funktioner. I kælderpartiet er der i dag udover en massiv materialepræsentation i det store, centrale rum, også en række tematiske materialesamlinger i mindre rum, en frokoststue, 2 mødelokaler og 2 værksteder samt endelig et nyhedsrum, hvor man i ro og fred kan læse aviser. Biblioteket og Musikhuset kommer til at deles om et haveanlæg og en Film og spil Legeområde Bibliotekar bord Alm. skønlitt. for voksne og børn og unge. Fantasy, kærlighed og tegneserier Musik, dvd, cd Skranke Krimi, spænding, alm. skønlitt. Spillefilm Sortering Lydbøger Møde Personale Fag litt. Få siddepladser og pc ø Tidsskrifter Værksted Erindringer og biografier terrasse, som i dag fremstår noget slidt. Under 50 meter fra biblioteket, har biblioteket indrettet BIMOBUKOs udviklingsafdeling i en gammel villa. HK kontor Bibliotekarkontor Hobby Nyhedsrum På den anden side af vejen åbner parken sig som et attraktivt om end noget slidt uderum med legepladser, amfiteater og snoede gangstier i det kuperede terræn ned mod medborgerhuset. Ankomst Biblioteket har 10 bibliotekarer og 9 administrative medarbejdere ansat. Hovedindgang Det centrale rum med ovenlys og Søndergaard malerier Skranken Ophold i samlingsafdeling Personalekontor mod gaden Computerstation i nedre plan Avis og nyhedsafdeling 6

7 Brugere idag En brugerundersøgelse fra januar 2013 viser at bibliotekets nuværende brugere fortrinsvis er modne til ældre kvinder. Færre end en tredjedel har hjemmeboende børn. Ganske mange brugere er udenfor arbejdsmarkedet. Under 10 pct. er studerende. Personalets indtryk af fordelingen af brugere er overordnet, at der er en større spredning i lånernes alder end det brugerundersøgelsen viser. Der er således mange ældre, men også en del unge fra ungdomsuddannelserne. Herudover også en del fædre, som kommer med deres børn. Ifølge personalet kommer de fleste børn med daginstitutioner, dagplejere, friskoler og efterskoler. Når de er på biblioteket er det således i bunker. Om foråret, i maj, tilbydes folkeskolernes 4. klasser biblioteks-orientering, hvilket et flertal af skolerne tager imod. Personalet oplever derimod ikke, at der kommer ret mange børn på besøg af egen drift. Helt i tråd med brugerundersøgelsen oplever personalet også, at biblioteket mangler steder man kan mødes, være flere sammen, slå sig ned, være. Voksne Unge Brugernes adfærd: Langt de fleste besøgende låner materialer med hjem; over halvdelen sidder aldrig/sjældent og læser aviser, bøger eller andet!! Heroverfor bruger de besøgende sjældent biblioteket som et sted, hvor man kan arbejde med opgaver, skrive ansøgninger, søge jobs eller for den sags skyld anvender internettet til at spille spil, maile eller informationssøgning. Undersøgelsen viser også, at bibliotekets nuværende arrangementer ikke har så stærk appel ift. de adspurgte, hverken dem for voksne eller for børn. Men af de børneforældre, der indgår i undersøgelsen, oplever langt de fleste, at deres børn har meget glæde af biblioteket. Kvinder +50 Børnefamilier Ældre 7

8 Brugere i fremtiden Med etableringen af en ny musikskole ved siden af biblioteket og et styrket samarbejde mellem bibliotek, musikskole og Thisteds medborgerhus, Plantagehuset med ungdomsafdelingen Urthuset, satser de fire parkinstitutioner på i samspil at kunne skabe flere og mere attraktive aktiviteter for flere besøgende. Biblioteket forventer også at kunne trække flere besøgende til de tilbud og aktiviteter, som vil udspille sig i biblioteket og bibliotekets/bimobuko initierede projekter, der vil udspille sig i en af de andre tre kulturhuse omkring parken eller i det attraktive udeterræn. Musikskolen - Styrket samspil med og flere besøgende fra de lokale dagtilbud og skoler Plantagehuset - Flere børn og unge, som kommer alene eller i små grupper efter skoletid, og eksempelvis deltager i tilbagevendende klub-aktiviteter, lektiecaféer o.lign. - Flere netværk og borgergrupper, som mødes omkring lokale initiativer med biblioteket som ramme og facilitator - Flere voksne brugere, der eksempelvis deltager i tilbagevendende kulturmiddage med eller uden børn - Flere turister, der i sommersæsonen besøger biblioteket eller andre aktiviteter i BIMOBUKO. URT Christiansgave 8

9 20. JUNI 2013 THISTED SØNDERBORG BIBLIOTEK JUNI MAJ 2013 Hvad kendetegner brugernes adfærd og behov ifm. de udvalgte aktiviteter? Beskriv hvad jeres tre udvalgte aktiviteter kræver af rum og bygning: Åbne/lukkede rum? Hvor i huset? Vigtige funktioner tæt på? Samspil med udearealer? Hvad kan vi dele og hvordan? THISTED SØNDERBORG BIBLIOTEK JUNI MAJ 2013 Hvilke krav stiller aktiviteten til inventar og indretning? Materialesamling (hvad og hvor meget?) Borde og stole (hvilke typer?) IT-opkobling (hvilket behov og hvordan)? Deponeringsmuligheder (hvilket behov og hvordan)? THISTED BIBLIOTEK Workshop Workshoppen blev afholdt på Thisted Bibliotek d Inden blev der afholdt et informationsmøde omkring tankerne bag Bimobuku for de inviterede på foranledning af Thisted Bibliotek. THISTED BIBLIOTEK 4 S TÆNKNING I FREMTIDENS BIBLIOTEK Gruppe: (navn og titel på alle) Sådan udfyldes spillepladen Hvilke rum/aktiviteter kunne I forestille jer at Thisted Bibliotek skal tilbyde indenfor hvert område? Eks: Et sted hvor jeg kan mødes med min bogklub; skrives ind under kategorien Møderummet. Når I har fyldt på med idéer under alle 4 kategorier, skriver I de tre vigtigste ind i cirklen. SØNDERBORG THISTED BIBLIOTEK MULTIKULTURHUS I FREMTIDENS BIBLIOTEK Gruppe: (navn og titel på alle) Sådan udfyldes spillepladen Skriv de 3 vigtigste aktiviteter, der skal foregå i det performative rum i fremtidens bibliotek ind i cirklen. Gennemgå aktiviteterne én efter én ud fra de 4 spørgsmål. Deltagere på workshoppen kom fra; Thisted Bibliotek, personale og ledelse VIAUC uddannelses bibliotek Rytmisk Forening Musikteatret Musikskolen, ledelse Det Ny Kastet Brugere: Cand.mag i kulturformidling. vuc, lærer, bruger underviser pæd gym.elev, tovholder for læseklubber gym.elev URT gym.elev Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: MET Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Bibliotekets rum og 4 rumstænkning. SØNDERBORG THISTED BIBLIOTEK MULTIKULTURHUS ET DØGN I FREMTIDENS BIBLIOTEK Gruppe: (navn og titel på alle) 5. LÆRINGSMET Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: MØDEMET Skriv de 3 vigtigste: Hvad kan / skal Thisted Bibliotek tilbyde i denne kategori: Sådan udfyldes spillepladen Udfyld ét tidsinterval ad gangen. Start med kl : hvilke brugere kan vi tiltrække i den periode, hvilke aktiviteter kunne være attraktive for dem, og hvad kræver det af medarbejdere og rum. Fortsæt gennem alle tidsintervallerne. Brugere og adfærd Rum / bygningsfysik Skriv de 3 vigtigste aktiviter der finder sted i det performative rum: Bibliotekets rum - zoom på hvert rum indenfor 4 rumstænkningen Indretning / inventar Gode naboskaber Der blev gennemført 4 øvelser: Bibliotekets rum og 4 rumstænkning Bibliotekets rum - zoom på hvert rum indenfor 4 rumstænkningen Et døgn på fremtidens bibliotek Kick-off arrangement MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Bemærkninger: Et døgn på fremtidens bibliotek Kick-off arrangement 9

10 Opsamling på øvelse 1 4 rums-tænkning STUDIEPLADS TIL GRUPPELÆRING FORFATTERSKOLE Bib bio Læsehuler bib orientering Læsegrupper FORTÆLLINGER Alternative rammer for læring IT VÆRKSTED Formidle nye og uopdagede vinkler/adgange til oplevelser og viden FORFATTERSKOLE Find Holger i Parken TILSTEDEVÆRELSE AF FAGLIGHEDER FRA ANDRE MILJØER Rum til institutioner SAMARBEJDE MED SKOLER Hjælp til den digitale verden FAGLIG SPARRING MED FOLK UDENFOR HUSET Plads til fordybelse, ro Flere medier, tablets GRUPPE Wifi - ude og inde Temaer og kurser Manga tegning NÆRVÆRENDE PERSONALE EKSPERIMENTARIUM TOTAL MUSIK OG TEATER Gøre det andre ikke gør HYGGEVÆRKSTED / BÅDE FRIE OG STYREDE AKTIVITETER Poetryslam Biblioteksbussen som performativt rum Carls eksperimentarium TEATER HVOR TILSKUERNE ER MED Redaktør bistand Temaværksteder Skriveværksted på tværs af alder SPRUDLENDE VÆRKSTED Udlån af nyt grej Syværksted EKSPERIMENTARIUM TOTAL MUSIK - TEATER VÆRKSTEDET UD TIL FOLK BIB I PARK / BIB PÅ TORVET AFSPEJLING AF VERDEN ÅRETS GANG Film, filmefterbehandling LOKALE BEGIVENHEDER Temauge, afspejle samfundet Læsegruppe, insp. arrangementer Fokus på lokale kunstnere / musikere, forfattere Formidling af litteratur Musikafdeling i musikskolen PARTNERSKABER DER INSPIRERER Film Musik Foredrag UDE: Standere eller skulpturer der formidler litteratur - man må også lege på dem UDSTILLINGERE MED KUNSTNERE DER INVITERES IND Plads - tematiske udstillinger LÆSEPAVILLONER Skulpturer Friluftscenen Lille scene MUSIKLEGEPLADS Uderum til musik FORTÆLLEBÆNKE FORFATTER BESØG Læsepicnic BIBLIOTEK I PARKEN Samarbejder med urt om politisk info og møder Læseklubber Møderum EXPAT DINNERS TIL INGENTING Rum til foreninger TEMAMØDER MED EKSPERTER UDEFRA ( EKS. BARSEL) Tidsskrift station i Plantagehuset PERSONALE OG BRUGERE SKAL MØDES Café Spontane møder, overraskende TILBAGEVENDENDE MØDER Børnerum Blødt hjørne Oplæsning mens der strikkes PERSONALE CAFE + BRUGERE PARKEN DEBAT 10

11 Opsamling på øvelse 2 Det performative rum Vi vil gerne have det grønne med indenfor! En scene som vi deler med Musikskolen - og måske små stationer ude i Parken? Vi skal huske alle vores lokale kunstnere - det er de bedste inspirerende naboer! Få dem ind i huset - og ud i parken... Et værksted med kontakt og åbenhed til dem der passerer forbi. Inventar der opfordrer til bevægelse, og nye måder at bruge rummene på. Åbent værksted, der let kan indtages EKSPERIMENTARIUM TOTAL TEATER / MUSIK/LITT/FILM VÆRKSTED Børn vedhæng, de bliver inspireret og leger, pladsbehov, styring, måske en gang om ugen. Solidt rum, må gerne være udenfor, et sted hvor man ikke forstyrrer Unge og voksne, kunstneriske udtryksformer, raffineret leg, eksperimenter, grobund for forskellige grupper Bevægelsesfremmende indretning skal give lyst til bevægelse... Alle og hele tiden, interesse styrede grupper, måske med udefrakommende inspiratorer Fleksibelt rum med lys, lyd og plads til performance Remote control til reoler, mere strøm (tilgængeligt), borde, stole, håndvask, let at rengøre Fleksibel indretning, blødt, computer, scene, lyd, lys, let at flytte på/forvandle, monteringsmuligheder Mere strøm, depotplads, let at rengøre I nærheden af uderum, tilskuere, parken, Plantagehuset Inspirationsrummet, musikskolen, musikteater, biograf, URT Gennemstrømning af tilskuere, parken, lokale kunstnere 11

12 Opsamling på øvelse 2 Møderummet Kan en butik være et mødested? Vi har allerede mange små ting - postkort osv. med Søndergaard... Rolige rum - måske kan vi også se film her? Vi vil rigtig gerne lære hinanden at kende og lave projekter sammen! Giv os et godt fælles mødested... Borde der kan forskellige ting: man mødes ved cafébordet, butiksbordet etc. Rolige rum til koncentration og fordybelse. Et levende samlingssted for personalet, måske koblet til kaffe-café. SPONTANE MØDER PLANLAGTE MØDER SAMLING FOR BIB OG MUSIKSKOLE Unge, cafe, spil, interaktive spil Mødes på bestemt tidspunkt m bestemt formål, reservationsmulighed, ro Personale Godt dagslys, halvåbent rum, overskueligt, ude i siden Lukket rum, mulighed for opdeling m foldedør, indbydende, neutralt, god akustik, cafe v. fælles indgang. kontakt til uderum Fælles personalerum og faciliteter for bibliotek og musikskole ØER biblioteksbutik, blade, taskeskabe, aflåselige AV udstyr, mørklægning, stole og små borde,fleksibelt inventar Møblering så man kan indtage mad og holde møder. Tekøkken Åbne værksteder, arrangementer, performance Et formelt mødested kan også bruges uformelt... Cafe og uderum. Centralt beliggende personalefaciliterr i forhold til begge grupper 12

13 Opsamling på øvelse 2 Inspirationsrummet Vi skal huske alle de ting vi kan fortælle om ude i byen - bruge vores viden - En inspirerende overgang, så man lige må kigge ind - tænk anderledes - fjer? Vi skal udnytte vores m2 i det smukke bibliotek! Den levende rute der binder Bimobuku sammen - info og inspirationssti. Et mindre rum til film - plads til små grupper. Fleksible møbler der fylder lidt FYSISKE/DIGITALE MULIGHEDER DOKU-FILM -NICHE KAMÆLEON Turist og nørden (borger) Borger, skoler, foreninger Ruter ud i byen (kort, guide, QR kode) og ind på Biblioteket. Mørkt rum, blive inviteret ind og gjort nysgerrig af interessante overgange. Skilte, inforskærme, rundt omkring i byen og kommunen Biografstole, mørklæging, gode skærme, it opkobling Fysiske rum med klap og og ned borde Institutioner, faglige miljøer, turistbureau, Thy team, Kino, Thy 360, Øvrige digitale aktører 13

14 Opsamling på øvelse 2 Læringsrummet Forfatterskole kan være for alle aldre - også dem der ikke har lært at skrive, så kan man udtrykke sig i billeder eks. Rummet kan også gruges af skoleklasser og andre grupper. Og Musikskolen... Vi vil også kunne læse i parken! -og gå på nettet og søge viden... FORFATTERSKOLE Forfatterskole for alle aldersgrupper. MEDIEVÆRKSTED Ældre der lærer om medier og it - måske med unge som coacher. RO OG FORDYBELSE Steder til ro og fordybelse, inde som ude. Grobund for forfatterspirer i alle aldre Ældre, der mangler hjælp og introduktion til eks. it It kyndige, it interesserede, QR koder for unge og voksne LYS! inspirerende til funktioner (udstillinger, lyd, billede fra andre, forfattertutorials Strøm Læse pavilloner for voksne og ældre, læsehuler for børn, arbejdslæsestationer for unge Læsehuler, provokerende interiør, påvirkning af sanser, tavler til skriveproces,skriveudflugter Uformelle rum Uderum og inderum Folkeskoler, lokale forfattere, gymnasier, VUC, mellemlange udd. Billedskole, FOF, AOF etc. Uformelle rum Uddannelser - børn, unge og voksne, Det grønne område, biblioteksbussen 14

15 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens bibliotek Udnyt døgnrytmen Alle biblioteker har mønstre i benyttelsen, også tidsmæssigt. Hvis man ønsker at udnytte sine rammer og ressourcer optimalt bør der være øget opmærksomhed på om man gennem systematisk understøttelse af døgnrytmen i indretning og aktivitetstilrettelæggelse kan øge benyttelsen og borgernes udnyttelse af rammerne. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Thisted haft fokus på bibliotekets døgnrytme, og hvordan der kan skabes plads til flere aktiviteter og brugere, og samtidig sikres velfungerende rammer for alle aktiviteterne. Her oplistes på kort form de forskellige brugere, som biblioteket vil skabe relevante tilbud og aktiviteter for i fremtiden, og hvordan de forskellige i særlig grad forventes at bruge biblioteket. På næste side vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter. BØRNEFAMILIER, SKOLEKLASSER, DAGINSTITUTIONER, DAG- PLEJERE; MØDREGRUPPER EFTER SKOLE BØRN, ÆLDRE, TEENAGERE, og TEENAGERE, og VOKSNE / VOKSNE / UDEN FOR ARBEJDSMARKEDET, løbende 15

16 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens bibliotek Udnyt døgnrytmen Her vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter.: EKSPERIMENTARIET For klasser / daginstitutioner. Man booker sig ind på fast basis eller ad hoc, og så har man råderet over bibliotekets projektrum som base for gruppen. Man kan opbevare materialer, udstille projekter, osv EKSPERIMENTARIET for børn + familier Tilbud til børn/unge efter skole - et kreativt frirum med bibliotekaren som guide / igangsætter. Mulighed for at trække ud, så der signaleres aktivitet og liv til forbipasserende. SCENEN for voksne og ældre Oplæsninger og inspirationsaftener hvor byens ildsjæle og kulturelle kapaciteter sættes i stævne. Foreninger kan lave temaaftener, og biblioteket sætter rammen - og musikskolen kan bidrage med musikalske indslag. OBSERVATORIET for unge Styrede arrangementer for unge i samarbejde med eks. gymnasiet: astronomi, eller andre fagrelevante temaer. FORFATTERSKOLE for de mindste De kan arbejde med ord og fortælling uden at kunne læse og skrive - men bruge andre medier; billeder, musik, og fortælling. Kan også foregå som styrede forløb hvor grupper og klasser kan melde sig på / booke tid FORFATTERSKOLE for unge og voksne udenfor arb.markedet For unge kan det være tilbud om styrede aktiviter og eksperimenterende skrivetræning, gerne med tilknyttede husforfatter. For voksne uden for arbejdsmarkedet kan det være hjælp til optimering af ansøgninger, cv, og generel inspiration. EAT AND READ for familier Aftenoplæsninger og aftensmad for familier - bliv inspireret af folk udefra eller bidrag selv. stramt styret forløb så alle kommer hjem til aftalt tid. Det kan være rettet mod børn eller voksne, eller være en samlende fortælling for hele familien. Om sommeren er det måske FORFATTERSKOLE for voksne og ældre Forfatterskole for voksne og ældre; her arbejdes under guiding med slægtsforskning, at formidle sin egen historie, publicere digitalt og lign. Måske etablere et miniforlag for at sætte en seriøs ramme om folks arbejde. 16

17 Bibliotekets rum Aktiviteter og sammenhænge Thisted Bibliotek er placeret ved parken Christiansgave. På den anden side af parken mod nordøst - ligger Thisteds medborgerhus, Plantagehuset med ungdomsafdelingen Urthuset. I nærmeste fremtid igangsættes byggeriet af et nyt musikhus på samme matrikel, som bliver bibliotekets nærmeste nabo. De fire institutioner befinder sig inden for en radius af et par hundrede meter. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Thisted fokus på, hvilke særlige krav til rum, faciliteter og indretninger, de forskellige aktiviteter og brugere kunne have. Tre ønsker vedr. udnyttelsen af rum & rammer til nye aktiviteter fremstod meget tydelige: Dels ønsket om at styrke den store sals funktion som bibliotekets primære inspirationsrum, blandt andet ved en reduktion af materialesamlingen her, flere komfortable stole til lidt længere ophold samt etablering af lille kulturscene, der både kan danne ramme om små intime arrangementer og fylde hele salen med tilskuere til større kulturarrangementer. Det nære udeareal Musikskolen Fælles personale rum Fælles møde rum Café Børn Forfatterskole Voksne Dels ønsket om at skabe et afgrænset læringsrum, som besøgende skoleklasser og dagtilbud kan benytte til ophold og læringsaktiviteter. Om eftermiddagen og aftenen kan det samme rum bruges til læringsaktiviteter målrettet voksne eller som møderum for lokale borgergrupper. Endelig ønsket om at aktivere de attraktive udearealer, både på bibliotekets egen matrikel og i den nærvedliggende park. Inspirationsstation Scene Værksted i Plantagehuset Demokrati / møderum hos Urt 17

18 Inde Udfordringer og muligheder Biblioteket er i dag præget af en ganske massiv materialepræsentation og høje, tætplacerede reoler i sit mest attraktive rum, den højloftede sal, som knytter sig til ankomsten. Fra salen er der adgang til to smallere sideafdelinger et til voksne og ét i den anden side af biblioteket til børn. Fra salen er der også adgang til to store lokaler på m2 som i dag benyttes til personalekontor og HK funktioner. I kælderpartiet er der i dag udover en massiv materialepræsentation i det store, centrale rum, også en række tematiske materialesamlinger i mindre rum, en frokoststue, 2 mødelokaler og 2 værksteder samt endelig et nyhedsrum, hvor man i ro og fred kan læse aviser. En udfordring overalt på biblioteket, men måske i særlig grad i kælderafdelingen er at skabe overblik over de mange forskellige rum og faciliteter gennem tydelige oversigtsplaner ifm. ankomsten samt en tydelig skiltning, som tydeligt markerer de forskelliges rums funktion. Nye muligheder: - Styrk salens funktion som inspirationsrum og mødested: Med etableringen af den nye musikskole er der behov for, at den store sal i stueetagen kan løfte funktionen som fælles mødested, evt. med et aktivt cafemiljø. Der er et ønske om, at salen i større grad inviterer sit publikum til at blive længere. Derfor et behov for at tænke i attraktive opholdsmøbler og i placeringen af disse. Nogle kan måske med fordel placeres tæt på ankomstområdet, andre ved en ny-etableret caféfunktion, mens andre igen kan trækkes tilbage til vinduespartiet bagerst i salen. Der er ligeledes et ønske om at etablere en kulturscene i salen, som kan udgøre rammen for både intime kulturarrangementer og større arrangementer, der kan fylde hele salen. Inspirationsrummet 18

19 THISTED BIBLIOTEK Inde Udfordringer og muligheder - Reducer materialesamlingen: Det stiller krav om fleksibelt møblement, så salen hurtigt kan tilpasses til den givne aktivitet. Men nyorienteringen af den klassiske læsesal taler for, at der reduceres markant i salens materialesamling for at skabe plads til de nye funktioner, og at benytte lavere reoler for at øge overskueligheden i det nyindrettede rum. - Skab plads til værksteder og læringsrum nær salen: I dag lægger personalet beslag på to meget attraktive m2 store lokaler, som kan tilgås fra den store sal i stueetagen. Ved at flytte personalet ud af lokalerne kan eksempelvis etableres et læringsrum og et fleksibelt værksted. To ønsker, som blev vægtet meget højt af deltagerne på designworkshoppen. Det kunne også overvejes, at de IT-støttede arbejdsstationer for besøgende, der pt. er etableret i det store biblioteksrum i kælderen, kunne rykkes op i et af de nuværende personalerum. Hermed kunne stueetagen både tilbyde et læringsrum og en pc-understøttet studiezone. Reducer materialesamlingen - Øg personalets tilgængelighed og samspillet i BIMOBUKO: Flyttes nogle af personalet arbejdsstationer ud i salen, styrkes brugernes oplevelse af tilgængelighed. Flyttes flertallet af arbejdsstationerne over i villaen til BIMOBUKOs udviklingsafdeling. Herved styrkes mulighederne for at koordinere det daglige samarbejde og at tænke fremad. Ønskes i stedet at fastholde personalets arbejdsstationer i biblioteket, kan de rykkes ned i kælderen, hvor de før har været placeret. Værksteder og læringsrum - Inspirationsrummet: Et område i biblioteket som skal Det aktive personale rum for bibliotek og musikskole 19

20 Ude Udfordringer og muligheder Thisted Bibliotek ligger placeret ud til Christiansgave, der er et stort grønt parkområde,der er et meget attraktivt udeareal; en skrånedne park med legeplads, udendørsscene og stisystem. I dag er der intet samspil mellem biblioteket og de nære udearealer. Derudover har biblioteket et grønt nærområde der også kun sparsomt er ii spil. Derfor fik deltagerne på workshoppen følgende designudfordring: Hvordan skaber man koblende rum mellem bibliotek oguderum, som kan bidrage til et levende byrum og optimalt til at tiltrække flere besøgende i biblioteket? Deltagerne barslede med en række ideer og aktiviteter, der kunne bidrage som rød løber til dels at tiltrække flere brugere og dels at udvide bibliotekets rum, ikke mindst i sommersæsonen. Herunder: - Aktivt udeareal til børn med nærhed til børneafdelingen. Stationer i parken Aktivt udeareal til børn med nærhed til børneafdelingen. - Læsepavilloner i parken / stationer med inspiration - Scene i parken, forfatterskoleplatform/musikskole, bib ude - En aktiv rute der forbinder biblioteket med, naboer, by og omegn, QR kodet. En aktiv rute og forbindelse til byen Samspils aktiviteter udenfor 20

21 Kick-Off Hvad skal vores første rammesættende arrangement være? PÅ SKOVTUR Man får en bibliotekskurv med ud i parken; bogmærke, bøger, noget spiseligt... Festival eller kulturnat for alle i foråret med aktiviteter for alle aldre. Markedsplads invitation og aktivering af netværk, foreninger, ekterne institutioner. Alle bidrager! En aktiv rute rundt i BIMOBUKU - Tour De Bimobuku... HUSK: AT ÅBNE CHRISTIANSGAVE - BRUGE UDEMET. 21

22 Indretningen skal skabe en stærk identitet til hvert rum - stil krav til invenetaret; hvor skal det hurtigt kunne flere ting, hvor skal det kunne rulles hurtigt af vejen for at gøre plads til arrangementer og hvor skal det være blødt og trygt. BIBLIOTEKETS SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV Bibliotekarerne på Thisted Bibliotek har ifm. en strategiudviklingsproces om det fremtidige bibliotek og samspillet med BIMUBOKU institutionerne udpeget følgende indsatsområder: Et bibliotek fyldt med alle slag mennesker Et bibliotek med nyeste teknologi Et bibliotek, der suger folk til med aktiv formidling, aktuelle udstillinger, tjekkede arrangementer og Nyt for Freddy Et bibliotek med spændende indretning Et bibliotek, der er kendt for at samarbejde med alle Et bibliotek med fælles engagement, højt energiniveau og lysende af stolthed Sammenbindingen mellem Musikskole og bibliotek er vigtig - gør det til et aktivt mødested, hvor man naturligt og ofte møder hinanden. Der kunne være en cafe funktion der også er tilgængelig for brugerne? Thisted Bibliotek er for alle, og forfatterskolen kan blive et samlende tiltag for alle aldre; også dem uden for arbejdsmarkedet. Resultater skal formidles på højt niveau! Den nyeste teknologi skal vise tilbage til bibliotekets kernekompetencer; tænk bogprinter til forfatterskolen og QR koder til en levende og formidlende sti ud i området! Energiniveauet skal komme i kontakten mellem personale grupperne og kontakten til brugerne. Bibliotekarerne skal ud på gulvet og bruge deres faglighed! 22

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING HVORFOR ET MODELPROGRAM? Øget digitalisering og indvidualisering Øgede sociale

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS

SØNDERBORG MULTIKULTURHUS Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 SØNDERBORG MULTIKULTURHUS FORLØB KOLOFON SØNDERBORG MULTIKULTURHUS - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK

THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK VÆRDIKÆDEDIAGRAM Hvordan kan aktiviteter flytte mellem de forskellige

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Kulturhus Trommen Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Adgang til lejeplads Eventyrhulen e n Bibliotekar Børneafdeling Legeområde e Mulighed for udeservering

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Workshop om Korsør Kulturhus Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Forventninger til aftenen 1) struktur på huset og organisering 2) Hvad tager vi med os herfra - helt konkret?! 3) Tilbage til rødderne

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Architects. Architects

Architects. Architects Architects Roskilde Bibliotekerne er kommunens levende mødested for alle borgere. Det er borgernes vigtigste adgang til oplevelser, læring, viden og møder på tværs af generationer og baggrund. Roskilde

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

BERETNING & STATISTIK 2016

BERETNING & STATISTIK 2016 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER BRUGERUNDERSØGELSE ØVRIGE TILBUD PERSPEKTIVER BERETNING & STATISTIK TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER www.taarnbybib.dk For Tårnby Kommunebiblioteker,

Læs mere

Kontakt. Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt. Vi glæder os til at høre fra dig Kontakt Hvis du ønsker at booke et eller flere af tilbuddene i denne folder, eller hvis du har forslag, spørgsmål eller andre kommentarer, kan du rette henvendelse til de forskellige biblioteker. Hedensted

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

FOTO ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - DET TREDJE STED IDÉKATALOG VOLLSMOSE

FOTO ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - DET TREDJE STED IDÉKATALOG VOLLSMOSE GRAFISK UDKAST TIL BIBLIOTEKERNE VOLLSMOSE OG TARUP LYDBØGER PAS FILM NemID FAGBØGER UNDERVISNING HOBBY DIGITAL BØRN ROMANER LÆSE LET KRIMIER SPÆNDING SCIENCE FICTION badges til bibliotekarerne evt. t-shirts

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

ABSALONS SKOLE STRATEGI TIL NY SKOLEGÅRD DECEMBER 2013. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark

ABSALONS SKOLE STRATEGI TIL NY SKOLEGÅRD DECEMBER 2013. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 ABSALONS SKOLE STRATEGI TIL NY SKOLEGÅRD DECEMBER 2013 KOLOFON Absalon skoles skolegård - En

Læs mere

Ny politik for perioden 2015-18

Ny politik for perioden 2015-18 Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

jelling skulpturen Lokalcenter med aktiviteter og kulturelle faciliteter for asylansøgere og danskere.

jelling skulpturen Lokalcenter med aktiviteter og kulturelle faciliteter for asylansøgere og danskere. jelling skulpturen Lokalcenter med aktiviteter og kulturelle faciliteter for asylansøgere og danskere. Et nyt varetegn for byen med kræmmermarked og udstillinger, som bliver endnu et udflugtsmål på lige

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02.1. Musikskolen Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i aldersgruppen 0 25 år. Samlet underviser musikskolen næsten 3000 elever. Musikskolen

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014 OPDATERING

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

ucc plandisponering hulen

ucc plandisponering hulen plandisponering vandhullet hulen bjergtoppen laboratoriet bålstedet EKSTERNE FUNKTIONER INTERNE FUNKTIONER dato: 19.02.2013 vandhullet - uformelt SAMVÆR - FÆLLESSKAB - udveksling af erfaringer og ideer

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

UDVIKLING AF SERVICEKONCEPT

UDVIKLING AF SERVICEKONCEPT UDVIKLING AF SERVICEKONCEPT Kan man det? Udvikle et servicekoncept, der gælder for alle? For hvad er service egentlig for en størrelse og hvordan vil vi gerne tilbyde den her hos os? I netværket for Den

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek Strategi 2014-16 Ajourført januar 2016 Fremtidens bibliotek Organisationsdiagram 2016 Bibliotekschef Lilli Mortensen (konstitueret) Udvikling Afdelingsleder Lilli Mortensen Kulturhuse & Børn Afdelingsleder

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

BILAG 1: OM KU.BE VISION, FUNKTIONER OG ARKITEKTUR

BILAG 1: OM KU.BE VISION, FUNKTIONER OG ARKITEKTUR KU.BEs vision og profil for hver af delene for KU.BE Visionen (citeret fra KU.BE s konkurrenceprogram) er, at KU.BE bliver Et eksperimenterende kultur- og bevægelseshus, der giver plads til et varieret

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Gruppebeskrivelse MULTIZONEN 3 FLERE MATERIALER

Gruppebeskrivelse MULTIZONEN 3 FLERE MATERIALER BOGLDEN (RØD) I rollespillet spiller I de unge fra gruppen Bogladen. I mener, at biblioteket skal tilbage til at et sted, hvor det handler om bøger. Så mange bøger som muligt! Det vigtigste er, at man

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

Kulturhus Trommen. En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus

Kulturhus Trommen. En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus Kulturhus Trommen En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus Kulturhus Trommens ombygning Trommen og biblioteket er tegnet af arkitekt Knud Munk og stod færdigt i 1987. I Trommens arkitektur, er

Læs mere

Den ny velfærdsalliance

Den ny velfærdsalliance Den ny velfærdsalliance - et åbent vindue for bibliotekerne og bibliotekarerne Ole Münster og Bjørn Engsig FrivilligDanmark Selvejende, almennyttig organisation. Fremmer det aktive medborgerskab. Ole Münster

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

BRUGERWORKSHOP DETTE SKAL VI ARBEJDE MED I DAG... PROGRAM FOR DAGEN

BRUGERWORKSHOP DETTE SKAL VI ARBEJDE MED I DAG... PROGRAM FOR DAGEN Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no SAMBRUG AF M2 BRUGER WORKSHOP 02.12.2014

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Output fra indledende konceptidé-workshop 29.06.2015 Boligkoncept: Hold 1 1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? Unge

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

EN SKOLE DU IKKE VIL GÅ HJEM FRA OPLÆG PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 V. CHEFANALYTIKER MORTEN FISKER

EN SKOLE DU IKKE VIL GÅ HJEM FRA OPLÆG PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 V. CHEFANALYTIKER MORTEN FISKER EN SKOLE DU IKKE VIL GÅ HJEM FRA OPLÆG PÅ DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 V. CHEFANALYTIKER MORTEN FISKER DANSKE ERHVERVSSKOLERS ÅRSMØDE D. 30.4.2014 Hvem er SIGNAL? Og hvordan arbejder vi?

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere