Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse"

Transkript

1 Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

2 Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd, som et redskab hvor I hurtigt og nemt kan finde de muligheder, der er i lovgivningen for opkvalificering af arbejdsløse. For hvert af de forskellige uddannelsesredskaber er de lovgivningsmæssige fakta beskrevet. Derefter er der nogle konkrete eksempler på, hvordan forbund, faglige afdelinger eller LO-sektioner har brugt det enkelte redskab til gavn for deres medlemmer. Vi håber, at kataloget vil inspirere jer til at få mere uddannelse til vores arbejdsløse kollegaer. Fakta om 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige s. 3 Uddannelsesbaggrund og muligheder s. 4 Eksempel1: Brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Digital printoperatør, s. 4 Eksempel2: Brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Mangel på offshoremedarbejdere et eksempel på samarbejde, der førte til uddannelse af arbejdsløse i Esbjerg s. 5 Fakta om 3-årigt forsøg med udvidet mulighed for kurser/uddannelse med jobplan for nyledige s. 7 Fakta om 3-årigt forsøg med opkvalificeringsjob s. 8 Fakta om jobrotationsydelse s. 9 Et eksempel på et jobrotationsprojekt inden for FOA s område s. 10 Fakta om voksenlærlingeordningen s. 13 Eksempler på voksenlærlingeordningen s. 14 Fakta om uddannelsesmuligheder når man er opsagt, men ikke fratrådt s. 15 Fakta ved virksomhedslukninger og større fyringer s. 16 Eksempler på faglig indsats ved virksomhedslukninger og større fyringer s. 17 Da Lindø varslede lukning! s. 18

3 Fakta om 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige Selvvalgt uddannelse betyder, at den ledige ikke skal aftale en jobplan med sit Jobcenter for at deltage i uddannelsen. Den ledige kan komme tidligere i gang med at udvikle sine kvalifikationer ved at få ny eller supplere nuværende uddannelse. Den ledige har ret til seks uger med selvvalgt uddannelse i de første måneder af ledighedsperioden. For ledige over 25 år skal uddannelsen foregå inden for de første 9 måneders ledighed og for ledige under 25 år inden for de første 6 måneders ledighed. De 6 uger selvvalgt uddannelse opgøres i timer. Mens der deltages i uddannelsen skal den ledige stå til rådighed for formidlet arbejde, bekræfte sin tilmelding til Jobcenteret hver uge, og have et aktivt CV på Jobnet.dk, med mindre Jobcentret har dispenseret fra rådighedskravet. Hvilke uddannelser? Mulighederne for uddannelser afhænger af den lediges uddannelsesbaggrund. Uddannelserne deles op i flere kategorier: Uddannelse på alment folkeskole- og gymnasielt niveau Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelse på videregående niveau Uddannelsesbaggrund og muligheder er sammensat i skema bagest. Ansøgningen kan tidligst afleveres 3 måneder før, uddannelsen begynder. På arbejdsmarkedsuddannelser kan der efter særlige regler bevilges tilskud til befordring. Deltagerbetaling betales af jobcentret. Hvad kan a-kasserne/fagforeningerne gøre? Vejlede den ledige om mulighederne for 6 ugers uddannelse og opfordre den ledige til at opsøge relevante skoler og uddannelsesinstitutioner for at høre om de konkrete aktuelle tilbud. Hjælpe medlemmet med at finde det rigtige kursus og udfylde blanketter. Opfordre lokale uddannelsesinstitutioner til at deltage i møder med nyledige medlemmer for at reklamere for deres tilbud til målgruppen. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at sammensætte relevante tilbud til målgruppen. Hvad kan de Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) gøre? I LBR følges op på, hvor meget 6 ugers selvvalgt uddannelse bruges. Der findes flere informationer om uddannelsesinstitutionerne og deres tilbud samt uddannelsesniveauer på Økonomiske forhold Der udbetales uddannelsesydelse under uddannelsen, hvilket svarer til dagpengesatsen. Uddannelsesydelsen skal den ledige søge i a-kassen på et særligt skema (se adir.dk). Ansøgningen om uddannelsesydelse skal være a-kassen i hænde i god tid. Der kan ikke gives støtte med tilbagevirkende kraft. 3

4 Uddannelsesbaggrund og muligheder Den lediges uddannelsesbaggrund Kortuddannet D.v.s. 7-8 års skolegang suppleret med en erhvervsrettet uddannelse eller 9-10 års skolegang suppleret med 2 års erhvervsrettet uddannelse. Fyldt 25 år med mindre det er forberedende voksenundervisning, ordblinde- eller specialundervisning for voksne. Uddannelsesmuligheder - under forudsætning af optagelse på uddannelsen se Alment folkeskole- og gymnasialt niveau Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne. Almen voksenuddannelse (avu) Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau Specialundervisning for voksne Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Hf-uddannelsen og hfenkeltfag Studentereksamen (stx) Hhx og htx Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der omfatter dele af flere af de uddannelser, der er nævnt Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser på Erhvervsskoler Enkeltfag under Åben Uddannelse Deltidsuddannelser under Åben Uddannelse Individuel kompetencevurdering Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelser på videregående niveau Videregående uddannelser f.eks. på Erhvervsakademier og supplerende uddannelse under Åben Uddannelse Masteruddannelser Efter- og videreuddannelse i h.h.t. universitetsloven Enkeltfag på universiteter Uddannelser på videregående niveau Ungdomsuddannelse/ Erhvervsuddannelse, socialog sundhedsuddannelse, landbrugsuddannelse eller en videregående uddannelse, som ikke er anvendt i 5 år Videregående uddannelse f.eks. korte (KVU) og mellemlange videregående (MVU) uddannelser Lovgivning: Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige nr. 631 af 26/06/2009 Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af 29. juni Eksempel 1: Brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse Digital printoperatør, 6 ugers kursus for trykkere og andre interesserede på Mediacollege, Ålborg. Se mere på På kurset arbejdes med fremstilling af trykte produkter inden for digitalt print. Fra at producere, planlægge og prøve kræfter med alt lige fra opsætning i de grafiske programmer, til klargøring af tryk og print til det færdige produkt. Efterbehandling af produktet, for eksempel laminering, montering og falsning, gennemgås sammen med produktionsoptimering via et korrekt workflow. Kurset kan give merit for nogle af fagene i en egentlig erhvervsuddannelse og dermed afkorte uddannelsesforløbet til grafisk tekniker. Kurset indeholder: - Digitalprint og introduktion til storformatprint. - Digitalt tryk og print, grafisk produktion og planlægning. - Programmerne Adobe InDesign CS4, Adobe Photoshop CS4, Adobe Illustrator CS4. - Jobsøgningsteknik og udformning af CV samt virksomheds- og leverandørbesøg. 4

5 Eksempel 2: Brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse Mangel på offshoremedarbejdere et eksempel på samarbejde, der førte til uddannelse af arbejdsløse i Esbjerg Da offshore branchen i Nordsøen manglede arbejdskraft, tog 3F Esbjerg Transport initiativ til at samle nogle personer fra 3F s 2. aktør selskab, JobInvest og LO s konsulent, der kort tid efter tog kontakt til Jobcenteret for at finde løsningen på rekrutteringsproblemet. Der blev udarbejdet et oplæg til løsning af problemet, der blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg. Der fik vi sat fokus på problemerne og sagen blev sendt til høring i LBR. LBR gav et høringssvar gående på, at man selvfølgelig burde understøtte ledige i at finde arbejde i offshorebranchen, og samtidig understøtte en af de få vækstbrancher i området. LBR undrede sig også over, at undervisning og certificering omkring sikkerhed alene udbydes af 2 private firmaer til en meget lukrativ pris, hvilket udgør en barriere for at virksomhederne sender deres medarbejdere på kursus. LBR foreslog derfor, at Arbejdsmarkedsudvalget tog initiativ til at gøre sikkerhedskurserne til AMU uddannelser. Alle operatører på området blev inviteret til møde, hvor alle de større virksomheder 9 stk. mødte frem og indvilligede at indgå i et netværk med henblik på at sikre en ordentlig og relevant rekruttering til området. Der blev udarbejdet et udkast til forløbsbeskrivelse, som hele netværket inklusive repræsentanter fra AMU og EUC Vest tog med til mødet med jobcenterchefen, hvor forløbsbeskrivelsen blev besluttet. er der rekrutteret yderligere ca. 50 personer. Offshoremarkedet inden for olie og gas beskæftiger samlet set ca medarbejdere i det sydvestjyske område og genererer en omsætning på ca. 7 mia. kr. alene i Region Syddanmark. En stor del af de beskæftigede er kortuddannede. Der sker løbende rekruttering af medarbejdere. En forudsætning for at få beskæftigelse indenfor offshoreområdet er, at de arbejdssøgende har erhvervet et såkaldt sikkerhedscertifikat. Kurset varer 3 dage og kan pt. alene erhverves hos private kursusudbydere til en pris af ca. kr Jobcentrene vægrer sig ved at betale så høj en kursuspris til de arbejdsløse, men de lokale organisationer har sammen med de 9 mest betydende lokale operatører formået at få jobcentret i Esbjerg til at forstå, at det handler om at få de arbejdsløse i ordinært arbejde. De lokale repræsentanter for lønmodtagerne, de 9 omtalte arbejdsgivere, AMU og EUC Vest har sammen med Jobcenteret designet en forløbsskitse, som individuelt kan tilbydes relevante ledige. Målet er at sikre ledige større mulighed for ansættelse offshore, ligesom det er målet, at virksomhederne løbende kan få den arbejdskraft, de efterspørger, med de krævede kompetencer. Efter ca. ½ år blev der afholdt evalueringsmøde mellem Jobcenterchefen og netværket. Her konkluderede man ren succes. Ca. 100 ledige havde gennemgået forløbet og fået ordinær ansættelse. Siden evalueringsmødet 5

6 Visitation Såvel a-kasser som jobcentre kan visitere relevante ledige til at indgå i projektet. Screening foretages af AMU, som ud fra en spørgeramme aftalt med organisationer og arbejdsgivere vurderer den enkelte ledige i forhold til beskæftigelse indenfor offshorebranchen. Denne screening kan munde ud i direkte ansættelse i sektoren. Enten kommer personen i opkvalificering med efterfølgende ansættelse/optagelse i jobbank eller den ledige får besked om, at man ikke mener, vedkommende vil kunne opnå ansættelse indenfor offshore industrien. Særligt om sikkerhedscertifikat Bevilling af sikkerhedscertifikat kan ske til ledige, som i øvrigt opfylder de personlige og faglige krav til at blive ansat i offshore branchen og som vurderes ikke at kunne komme i arbejde uden denne indsats. Bevilling af sikkerhedscertifikat forudsætter en arbejdsgivererklæring. Der bevilges som udgangspunkt kun til nye sikkerhedscertifikater og ikke fornyelse af eksisterende eller nyligt udløbne certifikater. Målgruppen for indsatsen Kendetegn for ledige, som kan visiteres til projektet: Kendskab til og motivation for at arbejde i branchen Gerne med erfaring eller uddannelse inden for jern og metal, byggeri eller fiskeri God fysik Ren straffeattest Ingen misbrugsproblemer Skal kunne være hjemmefra i uger ad gangen Skal have realistiske forventninger til lønniveauet i branchen 6

7 Fakta om 3-årigt forsøg med udvidet mulighed for kurser/uddannelse med jobplan for nyledige Jobcentret kan nu som et forsøg tilbyde nyledige vejledning og opkvalificering i en jobplan, der løber en længere periode end de hidtidige seks uger. Dette ligger ud over retten til de 6 ugers selvvalgt uddannelse uden jobplan og kan suppleres hermed. Hvad er vejledning og opkvalificering? Tilbuddene kan bestå af korte vejlednings- og afklaringsforløb og særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning eller ordinære uddannelsesforløb. Målgruppe Den ledige må ikke have en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der i niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Den ledige må ikke umiddelbart kunne henvises til arbejde inden for sit faglige område. Tidspunkt for tilbud 1. Inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for forsikrede ledige under 30 år, og som har en forældet erhvervskompetencegivende uddannelse. 2. Inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for forsikrede ledige mellem 30 og 60 år. 3. Inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for forsikrede ledige, som er fyldt 60 år. 4. Inden for den første sammenhængende periode på 9 måneder for arbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp eller starthjælp, som er fyldt 30 år. Krav til tilbud Der skal være tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er gode eller rigtigt gode jobmuligheder. Disse områder fremgår af Arbejdsmarkedsbalancen på Beskæftigelsesregionernes hjemmesider. Forsøgsperiode Fra den 1. august 2009 til den 1. august Tilbud, der er afgivet i forsøgsperioden, kan fortsætte, indtil tilbuddet udløber. Hvad kan a-kasserne/fagforeningerne gøre? Vejlede den ledige om mulighederne i forsøget ved første møde i a-kassen. Rådgive den ledige til at opsøge relevante skoler for at undersøge mulighederne for kurser og uddannelse. Rådgive den ledige til at udarbejde et mål med deltagelsen i kurset/uddannelsen inden mødet i jobcentret. Undersøge relevante tilbud for medlemmerne, og om der er plads på skolerne. Hvad kan LBR gøre? Drøfte i LBR, hvordan der kan igangsættes uddannelsesforløb under ordningen. Lovgivning: Bekendtgørelse om forsøgsordninger..nr. 203 af 04/03/2010 7

8 Fakta om 3-årigt forsøg med opkvalificeringsjob Opkvalificeringsjob For at arbejdsgiverne i højere grad ansætter ledige, selvom de ikke har alle de ønskede faglige kvalifikationer, er der igangsat et treårigt forsøg, hvor uddannelsen ikke behøver at blive afholdt i forbindelse med, at ansættelsen påbegyndes, og indholdet af uddannelsen også kan fastlægges senere. Hvem kan få opkvalificeringsjob Forsøget omfatter faglærte og ufaglærte ledige samt ledige med en forældet uddannelse. En ledig, som er dagpenge-, kontant- eller starthjælpsmodtager, skal have haft mindst 3 måneders forudgående ledighed for at kunne indgå i forsøget. De gældende tælleregler anvendes, dvs. at der for dagpengemodtagere skal være tale om sammenlagt ledighed og for kontant- og starthjælpsmodtagere om sammenhængende ledighed. Forsøgsperiode Fra den 1. august 2009 til den 1. august Hvad kan a-kasserne/fagforeningerne gøre? Fortælle den arbejdsløse om mulighederne i forsøget ved det første eller andet møde i a-kassen. Vejlede den arbejdsløse om, hvordan de kan fortælle arbejdsgiveren om ordningen, og den vej få udvidet mulighed for opkvalificering. Hvad kan LBR gøre? Drøfte i LBR, hvordan der kan igangsættes uddannelsesforløb under ordningen. Lovgivning: bekendtgørelse om forsøgsordninger nr. 203 af 04/04/2010 Uddannelsens varighed Et uddannelsesforløb må vare 6 uger. Krav til opkvalificering Ved ansættelsen er det tilstrækkeligt, at virksomheden og jobcenteret aftaler en ramme for uddannelsen. Uddannelsesforløbet skal købes af en ekstern udbyder, dvs., der må ikke være tale om et uddannelsesforløb, som virksomheden selv foranstalter. 8

9 Fakta om jobrotationsydelse Jobrotationsordninger kan laves på flere måder: Jobrotation med VEU eller SVU eller Jobrotation med rotationsydelse. Her beskrives kun brugen af den ny rotationsydelse, idet den økonomisk er mere attraktiv og enklere at anvende end den gamle model med VEU eller SVU. Princippet i at bruge jobrotationsydelsen er, at en arbejdsgiver har ret til at få rotationsydelse, når de ansatte deltager i en uddannelse. Betingelserne er: at de ansatte får deres sædvanlige løn, mens de uddanner sig at arbejdsgiveren skal ansætte en ledig som vikar for den ansatte at jobrotationen max må vare op til 12 måneder. Derimod er der ingen begrænsninger for, hvilken uddannelse det drejer sig om. Dette aftales suverænt mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Målgruppen Ufaglærte, faglærte og medarbejdere med højere, men forældet uddannelse, kan komme med i rotationsordningen. Uddannelse, der ikke har været brugt inden for de sidste 5 år, betragtes som forældet. Jobcentrene råder dog over en mindre pulje til rotationsuddannelse af medarbejdere med videregående uddannelser. Hvilke uddannelser kan indgå i rotationen? De ansatte kan deltage i alle former for offentlig eller privat uddannelse. Der er ingen uddannelsesforløb, de på forhånd er afskåret fra at deltage i. Det er alene arbejdsgiveren og medarbejderen, der aftaler uddannelsesvalget. Rotationsydelsen Jobrotationsydelsen for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste dagpenge plus 60 %. Ydelsen udgør godt 160 kr. pr. time i runde tal. Arbejdsgivere, der får jobrotationsydelse, kan ikke samtidig få lønrefusion via SVU eller VEU-reglerne. Vikaren kan heller ikke ansættes med løntilskud efter aktiveringsreglerne. Hvis uddannelsen berettiger til bidrag fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), kan bidraget udbetales samtidig med rotationsydelsen. Vikaren Vikaren skal ved ansættelsens begyndelse have været ledig på enten dagpenge eller kommunale ydelser i mindst 3 måneder. Vikaren ansættes til overenskomstmæssig løn. Ansættelsen er på fuld tid, hvis den medarbejder vikaren skal afløse er ansat på fuld tid og deltager i heltidsundervisning. Hvis medarbejderen er ansat på nedsat tid og/eller deltager i deltidsundervisning, sættes vikarens arbejdstid tilsvarende ned. En vikar kan godt vikariere for flere af de faste medarbejdere, så timetallet i rotationsstillingen bliver højere. Den enkelte vikar kan højst være ansat i en periode på 12 måneder. Rotationsvikarer aflønnes med fuld overenskomstmæssig løn time for time, svarende til lønnen for den ansatte, som går på uddannelse. 9

10 Eksempel 2: Brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse Et eksempel på et jobrotationsprojekt inden for FOA s område Den ny jobrotationsydelse et næsten totalt ukendt, men et godt redskab Baggrund Jobrotation har været kendt i mange år, enten i form af intern rotation på en arbejdsplads, eller som en rotation, hvor ledige ansættes som vikar, medens den fastansatte uddannes. Men til gengæld er den nye jobrotationsydelse ikke så kendt. På FOA s fagområde er der arbejdet med den nye jobrotationsydelse, for på den ene side at sikre den nødvendige efteruddannelse af de mange ikke-uddannede, der er ansat i kommunerne, og på den anden side arbejde med at skabe et alternativ til den bevidstløse aktivering, som opleves i stort antal på det kommunale område. I det følgende er beskrevet en model, som primært er brugt i det nordjyske. Men som naturligt ville kunne bruges alle steder og overfor alle faggrupper. Formål Rotationsprojektet har som mål: at uddanne allerede ansatte pædagogmedhjælpere i X-købing kommune at rekruttere og kvalificere ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere (som rotationsvikarer) for på den måde at rekruttere nye medarbejdere at erstatte meningsløse aktiveringsforløb i løntilskudsjob med målrettet rekruttering. Med jobrotationsprojektet vil X-købing kommune og FOA opnå flere effekter samtidig med, at kommunen ingen udgifter har. Tværtom vil forløb med mere end 20 personer kunne være en økonomisk gevinst for kommunen. Derfor indgås der en flerårig aftale med en række klare mål: - Der skal tilbydes de i dag ikke-uddannede uddannelse som pædagogiske assistenter. - Der skal rekrutteres et tilsvarende antal nye medhjælpere til X-købing kommune. - Det vil blive muligt for X-købing kommune at få ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i arbejde. - Det vil blive muligt - kontinuerligt - at rekruttere såvel pædagogmedhjælpere som pædagogiske assistenter gennem efterfølgende jobrotationsprojekter. - Uddannelsestilbuddet og rekrutteringsindsatsen skal øge medarbejdertilfredsheden og dermed fastholdelsesgraden af medarbejdere i X-købing kommune. Uddannelsesmuligheden Pædagogmedhjælpere med 2 års relevant erfaring, som er fyldt 25 år, vil kunne gennemføre uddannelsen til Pædagogisk Assistent som grundlæggende voksenuddannelse (GVU). GVU er hovedsageligt en skolebaseret uddannelse, fordi der ikke er indlagt de praktikperioder på uddannelsen, som findes på den ordinære uddannelse. Uddannelsen varer 54 uger og er en individuelt tilrettelagt uddannelse, som i mål og prøver svarer til den ordinære erhvervsuddannelse. Rotationsvikaren I projektet skal der bruges mindst 24 jobrotationsvikarer. FOA har af politiske grunde ønsket at vise et særligt socialt hensyn med projektet, hvorfor det er besluttet, at 8 af disse 24 vikarer skal rekrutteres blandt kommunens kontanthjælpsmodtagere. De øvrige 16 vikarer rekrutteres blandt ledige fra de lokale a-kasser. Uddannelsen til pædagogisk assistent varer 12,5 måneder, men vikarer/afløsere kan max være i jobrotation i 12 måneder, hvis kommunen som arbejdsgiver skal modtage jobrotationsydelse. Derfor vil der blive startet et nyt hold rotationsvikarer op, som varetager 10

11 afløsning i de sidste to uger af uddannelsesforløbet. Alternativt kan kommunen beslutte at betale vikarerne/afløserne løn for disse to uger ud af projektprovenuet. Herefter er der yderligere 24 medarbejdere (en kombination af de tidligere vikarer og i forvejen ansatte pædagogmedhjælpere), som påbegynder uddannelsen til pædagogisk assistent, således at det nye hold vikarer også får 12 måneders vikariat, og så fremdeles ruller modellen. Rotationsvikarerne får efterfølgende garanti for tilbud om job som pædagogmedhjælpere i kommunen eller tilbudt deltagelse i den efterfølgende pædagogiske assistent uddannelse i forbindelse med det næste jobrotationsprojekt efter samme principper. Rekruttering af rotationsvikarer Rekruttering af de 8 kontanthjælpsmodtagere med mindst 9 måneder på kontanthjælp til rotationsvikarkorpset sker via en særlig indsats fra det lokale jobcenters side med deltagelse af de øvrige relevante kommunale aktører. Det forventes, at der rekrutteres 6 ekstra kontanthjælpsmodtagere, således at der i alt ved opstarten er 14 kontanthjælpsmodtagere. Derved er det muligt for projektledelsen at foretage en visitering af de 8 deltagere, som skal benyttes som rotationsvikarer. Det ekstra antal kontanthjælpsmodtagere kan også imødegå eventuelt frafald samt tage højde for den situation, der kan opstå, såfremt nogle kontanthjælpsmodtagere alligevel ikke finder jobområdet relevant. Rekruttering af de 16 ledige personer med mindst 3 måneders ledighed fra a-kasserne til rotationsvikarkorpset sker ligeledes via en særlig indsats fra de lokale a-kasser. De 24 rotationsvikarer, som kræves til den umiddelbare afløsning i jobrotationsmodellen, samt øvrige op til 6 kontanthjælpsmodtagere deltager på 4 ugers opkvalificeringskurser. Disse er særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der består af: 10 dages AMU-kursus i bl.a. relevant faglig kvalificering indenfor det pædagogiske område 10 dages AOF-kursus i bl.a. samarbejde, bruger-konflikthåndtering og kommunikation. Der er i forbindelse med opkvalificeringsforløbet indlagt 4 ugers praktik for vikarerne og ekstra arbejdskraft. Belært af tidligere erfaringer med tilsvarende jobrotationsforløb er det hensigten, at der sker en løbende vekselvirkning mellem kursus og praktik i form af f.eks. 2-3 dages kursus og 2-3 dages praktik etc. Opkvalificering af rotationsvikarerne 16 ledige dagpengemodtagere og 8 14 kontanthjælpsmodtagere udgør vikarkorpsets bruttostab. 11

12 Fastholdelsesnetværk Der oprettes et netværk for rotationsvikarerne, så de kan mødes jævnligt for at drøfte de faglige og personlige problemstillinger, der måtte opstå i forbindelse med deres vikararbejde. Igennem hele rotationsperioden mødes netværket 2 timer hver uge. FOA og de relevante tillidsrepræsentanter samt mentorer står for den praktiske netværksafholdelse. Mentorerne er medarbejdere med lyst og interesse for mentorarbejdet. Disse bliver forudgående kvalificeret i form af deltagelse på et mentor-kursus. Tillidsrepræsentanter frikøbes af kommunen til arbejdet i dette netværk og øvrige opgaver i forbindelse med jobrotationsprojekt. De konkrete kurser og finansieringen aftales med det lokale Fremtidigt jobsigte for rotationsvikarerne For såvel de dagpengeberettigede ledige som kontanthjælpsmodtagerne gælder, at der efter endt rotationsperiode (12 mdr.) vil være tilbud om enten fast arbejde som pædagogmedhjælper eller deltagelse i det næste jobrotationsprojekt med henblik på uddannelse som pædagogisk assistent. Økonomiske incitamenter i forbindelse med jobrotationsprojekter Nedenstående er de økonomiske incitamenter for deltagere/parter i projektet skitseret. Økonomisk motivation for allerede ansatte De allerede ansatte vil kunne få deres normale løn under uddannelsesforløbet. Økonomisk motivation for rotationsvikarerne En dagpengeberettiget ledig får i dagpenge 97,77 kr. i timen. I eksemplet med pædagogmedhjælperne får de løntrin 13, som er 116,57 kr. i timen. Vikarperioden tæller som død periode, dvs. man bruger altså ikke af sin 2-årige dagpengeperiode. Økonomisk motivation for kommunen/arbejdsgiveren Uddannelsen vil stort set være gratis for arbejdsgiveren. Der vil på en lang række fagområder, hvor grundlønnen er mindre end 160,00 kr. i timen, være tale om et overskud, der kan bruges til tovholderfunktioner m.v. Eksempel på økonomien i et jobrotationshold: Emne: Udgift: Indtægt: Projektledelse Jobrotationsydelse fra jobcentret Løn til jobrotationsvikarer Forforløb for allerede ansatte Kvalificering af vikarer Rapportering Samlet: I dette eksempel er der et overskud på mere end kr. Det er vigtigt at få aftalt, hvordan dette overskud evt. anvendes på generel styrkelse af efteruddannelsen eller andet, der ville gavne de ledige. 12

13 Fakta om voksenlærlingeordningen Hvis man er over 25 år, kan man skyde genvej til en erhvervsuddannelse ved at blive voksenlærling. Man får den samme løn som en ufaglært inden for området, mens man er i praktik, og virksomheden får et tilskud til lønnen. Man kan blive voksenlærling inden for brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor der er risiko for, at der bliver det. Det er de enkelte Beskæftigelsesregioner, der beslutter, hvilke brancher der kan tage voksenlærlinge. Man skal derfor kontakte det lokale jobcenter, hvis man vil vide mere om, hvilke uddannelser, der kan tages som voksenlærling i de enkelte regioner. Hvem kan blive voksenlærling? Der ydes tilskud til personer, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og ikke har en erhvervsuddannelse eller tilsvarende uddannelse. Til personer med uddannelse gives der dog tilskud, hvis uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Hvis personen har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster, kan der ikke ydes tilskud til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Personer, der har afsluttet en erhvervsuddannelse kan dog blive voksenlærling, hvis personen er forsikret ledig og har været ledig i sammenlagt mere end 9 måneder for personer over 30 år og 6 måneder for personer under 30 år. Hvordan hænger økonomien sammen? Voksenlærlingen får som minimum mindstelønnen for ikke-faglærte i branchen under hele uddannelsen. Voksenlærlingen skal også have løn fra virksomheden i skoleperioder, men her ydes der et andet tilskud til lønnen (AER-tilskud). Voksenlærlingetilskuddet er på 30,00 kr. pr. time. Tilskuddet gives til arbejdsgiveren, der så giver løn til voksenlærlingen. Der kan gives tilskud til voksenlærlingens løn inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Arbejdsgiveren har ret til tilskuddet, hvis betingelserne er opfyldt. Beskæftigelsesregionerne offentliggør hvert halve år en oversigt over de uddannelser, der berettiger til tilskud. Ordningen administreres af jobcenteret, og tilskuddet kan gives i op til to år af uddannelsesperioden. Hvad koster det arbejdsgiveren? Herunder opstilles to eksempler på, hvad det koster arbejdsgiveren at uddanne voksenlærlinge. For at finde ud af hvad det koster, skal man vide flere ting: Medarbejderens overenskomstmæssige løn Type af uddannelse (herunder varighed og fordeling af skole/praktik) Offentlig støtte (voksenlærlingstilskud og lønrefusion AER) 13

14 Eksempel 2: Brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse Eksempler på voksenlærlingeordningen Serviceassistent (2-årigt forløb, OK/RTLN, løntrin 13 pr ) Lønudgift under uddannelsen i alt AER-tilskud til skoleuger i alt Sparet AER bidrag Voksenlærlingetilskud i alt Samlet udgift til voksenelev i alt i 2 år kr kr kr kr kr. Chauffør (meritforløb på 1 år, specialarbejder OK/ATL) Lønudgift under uddannelsen i alt AER-tilskud til skoleuger i alt Sparet AER bidrag Voksenlærlingetilskud i alt Samlet udgift til voksenlærling i alt i 1 år kr kr kr kr kr. Hvordan kommer man videre? Den ledige skal kontakte det lokale jobcenter, for at få mere at vide om, hvilke uddannelser man kan tage som voksenlærling i regionen. Man kan også kontakte sin lokale fagforening eller a-kasse. Det er en fordel at have erhvervserfaring på forhånd. Jobcentret vurderer den ledige, inden man starter på uddannelsen. Man kan gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis man har nogle af kompetencerne på forhånd. Hvis en virksomhed vil ansætte en ledig som voksenlærling, kan virksomheden kontakte det lokale jobcenter - se kontaktoplysninger på Jobcenteret vil hjælpe virksomheden med at finde en voksenlærling, hvis kravene til at ansætte en voksenlærling er opfyldt. Virksomheden kan også annoncere efter voksenlærlinge på både ledige og Jobkonsulenter vil lede dér. Ansøgning om tilskud sendes på blanket AF66A (pdf) til jobcentret i den kommune, hvor lærlingens praktiksted ligger. Ansøgning skal vedlægges kopi af uddannelsesaftalen. Læs mere: Her kan man læse om ordningen og hvordan det strikkes sammen for medarbejdere og arbejdsgivere. Der er også eksempler på voksenlærlinge. Her kan man læse om AER-tilskuddet, som gives til arbejdsgivere, når voksenlærlingen er på skole 14

15 Fakta om uddannelsesmuligheder når man er opsagt, men ikke fratrådt Hvis man lige er blevet afskediget fra sin arbejdsplads, men endnu ikke er fratrådt, gælder der særlige regler om VEU og SVU. Det er vigtigt at planlægge eventuel uddannelse, allerede mens man er i opsigelsesperioden i samarbejde med arbejdsgiveren. Man betragtes først som arbejdsløs, den dag uddannelsen slutter. SVU Hvis man begynder på en uddannelse eller kursus med SVU-støtte før opsigelsesdatoen, kan man fortsætte uddannelsen efter man er fratrådt, dog højst 40 uger. Arbejdsfordeling: Hvis man er på arbejdsfordeling og deltager i uddannelse med SVU, skal man være opmærksom på, at retten til SVU beregnes på baggrund af den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge de sidste 10 uger før ansøgningen. Det betyder, at søges der SVU i en periode med arbejdsfordeling, er arbejdstimerne færre og SVU bliver tilsvarende mindre. VEU Hvis man vil på AMU-kurser eller andre erhvervsuddannelser, kan man få VEU frem til den dag, hvor ansættelsen stopper hvis man er tilmeldt efter man har fået sin fyreseddel. Er man tilmeldt og optaget på kurset FØR man får fyresedlen, kan man fortsætte til uddannelsen er slut. Fritstillet: Hvis man er fyret og fritstillet fra arbejdspladsen og tilmeldt Jobnet i fritstillingsperioden, er man berettiget til økonomisk støtte som ledig. Arbejdsfordeling: Hvis man vil på AMU-kurser, mens man er på arbejdsfordeling, skal det aftales med arbejdsgiveren. Deltagelse i kurset sker efter reglerne for beskæftigede. Hvis man ikke har ret til dagpenge, fordi man mangler anciennitet, kan man få VEU-godtgørelse i de uger, man er på arbejdsfordeling. Læs mere: 15

16 Fakta ved virksomhedslukninger og større fyringer Når en virksomhed afskediger medarbejdere i et større omfang, skal det varsles til Det regionale Beskæftigelsesråd. Varslingen skal sikre, at der hurtigt sættes en indsats i gang for de berørte medarbejdere, så de kan finde et nyt job. Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt indlede forhandlinger med lønmodtagerne på virksomheden eller disses repræsentanter, såfremt sådanne er valgt eller udpeget. Lønmodtagerne eller disses repræsentanter kan under forhandlingerne ledsages af særligt sagkyndige. Forhandlingerne skal have til formål at nå frem til en aftale om at undgå eller begrænse de påtænkte afskedigelser samt at afbøde følgerne af afskedigelserne. Det kan ske ved aktiviteter, der navnlig tager sigte på omplacering eller omskoling af de afskedigede lønmodtagere. Arbejdsgiveren skal give lønmodtagerne eller repræsentanterne alle de oplysninger, som er relevante for sagen. Der skal mindst gives skriftlig oplysning om følgende: årsagerne til de påtænkte afskedigelser antallet af lønmodtagere, der påtænkes afskediget, hvilke relevante kategorier de tilhører, og over hvilket tidsrum det forudses, at afskedigelserne skal finde sted antallet af lønmodtagere, der normalt beskæftiges på virksomheden, og hvilke kategorier de tilhører hvilke kriterier der påtænkes anvendt ved udvælgelsen af de lønmodtagere, der påtænkes afskediget, for så vidt det ifølge lovgivningen og/eller praksis er arbejdsgiveren, der har beføjelsen hertil hvorvidt der blandt de lønmodtagere, som påtænkes afskediget, er adgang til afskedigelsesgodtgørelser fastsat ved individuel eller kollektiv aftale, og i givet fald, hvordan disse godtgørelser opgøres. Arbejdsgiveren skal også sende ovenstående oplysninger til det regionale beskæftigelsesråd. De fyrede kan få 8 ugers opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder samt 2 ugers vejledningskursus. Opkvalificeringen finansieres af den på finansloven afsatte varslingspulje. Forsøg Som et forsøg, der løber til og med den 31. dec. 2010, er antallet af arbejdssteder, der omfattes af tilbuddene i varslingsloven forøget. Når mindst 50 % af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte afskediges, kan varslingslovens tilbud anvendes. Desuden kan der gennemføres jobsøgningskurser i op til 2 uger og tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 8 uger, når den afskedigede medarbejder er blevet ledig. Den enkelte person kan dog kun få jobsøgningskurser på 2 uger og op til 8 ugers vejledning og opkvalificering i alt i afskedigelsesperioden og den efterfølgende ledighedsperiode. Kombination af uddannelsesmuligheder Ud over uddannelsesmulighederne i varslingsloven og ovennævnte forsøg kan der fortsat arbejdes med de 2 ugers ret til uddannelse, der findes i overenskomsterne. Desuden kan flere uddannelsesmuligheder kombineres med andre voksen- og efteruddannelsesmuligheder i varslingsperioden. Under ledighed er der bl.a. mulighed for at kombinere med 6 ugers selvvalgt uddannelse. En god start er at få gennemført et kursus om kompetenceafklaring og få lagt en individuel uddannelsesplan for hver medarbejder. 16

17 Eksempler på faglig indsats ved virksomhedslukninger og større fyringer Fødevareforbundet NNF s indsats i forbindelse med lukninger og fyringer på slagterierne Der har gennem de senere år været mange udflytninger og lukninger (omorganiseringer) af de danske slagterier. Især mange faglærte og ufaglærte har mistet deres job. Da Danish Crown i 2005 lukkede slagteriet i Hjørring, blev ca. 500 mennesker fyret. I Holstebro i 2009 handlede det om 465, der stod uden arbejde sammen med de over 300 i Rødding og 90 i Esbjerg. I alt har mere end 3000 medlemmer mistet deres job pga. lukninger de seneste år. De mange lukninger af danske slagterier har givet NNF en unik kompetence til at hjælpe deres medlemmer, når der kommer meddelelser om lukning eller afskedigelser i større omfang. Siden 2005 har NNF haft en central beredskabsgruppe til dette. Beredskabsgruppen er klar til at støtte de lokale TR, samme dag som en lukning varsles. Der er udarbejdet støttemateriale med bl.a. en drejebog over mulige aktiviteter. Dette tilgår TR straks. Modellen: (Forbundet) TR i Danish Crown har lavet en aftale om en socialplan ( Socialaftale ) med Danish Crown, hvor det ligger fast, at der straks efter meddelelsen om større fyringer, nedsættes en jobbank og en styregruppe. Styregruppen består af TR, fabrikschefen og en HR medarbejder. Styregruppen er ansvarlig for jobbanken, at den økonomiske ramme fra Danish Crown overholdes Danish Crown afsætter 7.500,00 kr. pr. medarbejder, der fyres og at der bliver søgt offentlige midler til udvidelse af rammen, f.eks. fra varslingspuljen. Jobbanken etableres for en periode på 9 måneder, fra den dag (ændringerne) lukningen er en realitet. Al viden og information opsamles i jobbanken. Slagteriet ansætter en jobbankbestyrer for en ni måneders periode med sikkerhed for job efter lukningen. SU indstiller personen til jobbankbestyrer. Det er næsten altid en tillidsrepræsentant, der vælges. Opgaver og netværk Jobbankbestyrerens opgave er at varetage arbejdet i jobbanken og udarbejde et budget, hvori han løbende disponerer de forventede udgifter. Det vil sige, sikre at alle medarbejdere får en samtale med en kollega fra virksomheden om, hvilket arbejde de kunne tænke sig, hvilken opkvalificering de har brug for, udarbejde uddannelsesplaner osv. Medarbejderne kan få de samtaler, de har behov for. Jobbanken indsamler den viden og information, som er nødvendig, når en stor gruppe af ansatte skal genplaceres, have opkvalificering og skal formidles arbejde. Jobbanken har kontakt til erhvervskontorer, lokale virksomheder, jobcentret, de lokale faglige organisationer og medierne. Her kan virksomhederne henvende sig, når de har brug for arbejdskraft. Modellen har vist sig at give stort udbytte. Rigtig mange kommer hurtigt i arbejde, dels pga. fagforeningernes kendskab til arbejdsmarkedet og dels pga. opkvalificeringsindsatsen, der betyder, at virksomhederne kan få arbejdskraft, der har de kvalifikationer de efterspørger. Opkvalificering Der laves aftale med virksomheden om, at virksomheden fortsætter et antal uger efter nedlukning af produktionen. På den måde kan medarbejderne tage uddannelse/opkvalificering med VEU-godtgørelse. Selv i en vanskelig beskæftigelsessituation har modellen vist sig effektiv. I forbindelse med lukningen af slagteriet i Holstebro i juni 2009, hvor knap 500 blev fyret, er der i foråret 2010 kun 51, der stadig er arbejdsløse. 17

18 Eksempler på faglig indsats ved virksomhedslukninger og større fyringer Da Lindø varslede lukning! Den 10. august 2009 meddelte ledelsen på Lindø, at virksomheden lukker i begyndelsen af I flere fyringsrunder i takt med at de nuværende ordrer på skibe blev færdige, ville de medarbejdere, der ikke selv havde fundet nyt job, blive afskediget. I alt 3000 medarbejdere blev orienteret om denne beslutning. Den alvorlige beslutning bevirkede, at en række initiativer for at få medarbejderne opkvalificeret og finde nyt job, blev sat i gang. En aktiv indsats fra jobcentrene Jobcentrene i Odense og Kerteminde har placeret medarbejdere i lokaler på Lindøværftet, som kan hjælpe de afskedigede medarbejdere og også de medarbejdere, der ikke er afskediget endnu med at undersøge mulighederne for et nyt job og mulighederne for at blive opkvalificeret. Lindøværftets ledelse har anvist lokaler, hvor jobcentermedarbejderne kan arbejde og tage imod medarbejderne på værftet. Vejledningsog oplysningsmaterialer om job og uddannelse er udstillet. Desuden er der indrettet et godt uddannelseslokale. Helt afgørende er det, at der er etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem jobcentermedarbejderne, fælledstillidsrepræsentanten, de øvrige tillidsrepræsentanter og fagforeningerne, der aktivt hjælper de opsagte medarbejdere på Lindø med at finde job eller komme i gang med en uddannelse ledelsen på Lindøværftet bakker op om initiativerne om nyt job og opkvalificering til medarbejderne der er tid og mulighed for, at medarbejderne individuelt kan henvende sig til jobcentermedarbejderne, tillidsrepræsentanterne og fagforeningerne for at få hjælp alle opsagte medarbejdere på Lindøværftet tilbydes et kursus i kompetenceafklaring og etablering af en individuel uddannelsesplan. medarbejdere, der skønnes at have brug for at blive screenet for ordblindhed, får den nødvendige test. Hvis medarbejderen er ordblind, ansøges der om en it-rygsæk til ham/hende uddannelsestilbuddene tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders ønsker. Hele paletten af kombinationer af støtte og uddannelsesmuligheder i overenskomster og love kan anvendes fællestillidsrepræsentanten, tillidsrepræsentanten, fagforeningsafdelingerne og jobcentermedarbejderne gennemfører et flot og ihærdigt oplysnings- og motivationsarbejde vedrørende uddannelse. 18

19 19

20 Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D 2300 København S Tlf LO-varenr ISBN: ISBN-online:

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Hjælp og støtte ved varsling af afskedigelser. Hvad, hvem, hvordan...

Hjælp og støtte ved varsling af afskedigelser. Hvad, hvem, hvordan... Hjælp og støtte ved varsling af afskedigelser Hvad, hvem, hvordan... Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2011 1 Hvad er varslingsindsatsen? Hvem kan få hjælp og støtte ved fyringer? Varslingsindsatsen er den

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Varslingspuljerne Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Varslingspuljerne De to varslingspuljer To puljer hvorfra der kan søges om midler til en indsats for borgere der har været omfattet af en varsling: Den almindelige

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Okt.2011 Maj 2013 Målgruppe : Projektansvarlig organisation

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation

SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation 1 SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation Pia Nielsen Virksomhedskonsulent v/jobcenter Hjørring Lisbeth Kjeldsen Uddannelseskonsulent v/sosu Nord, herunder: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Ordbog over betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen

Ordbog over betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen Ordbog over betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen Her er en ordbog over de vigtigste betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen. Vi vil løbende opdatere ordbogen. Hvis du har

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Hvad er jobrotation? Jobrotation går ud på, at en virksomhed kan modtage økonomisk støtte fra staten (198,- kr. pr. time,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Beskæftigelsessystemet og olie, gas og vind. Afdelingsleder Ole H. Christensen Jobcenter Ikast-Brande

Beskæftigelsessystemet og olie, gas og vind. Afdelingsleder Ole H. Christensen Jobcenter Ikast-Brande Beskæftigelsessystemet og olie, gas og vind Afdelingsleder Ole H. Christensen Jobcenter Ikast-Brande Agenda Ikast-Brande kommune og sektoren Vindmølle samarbejdet Rotationsordninger er win-win situationer!

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere